Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Życie ALMAMER gazeta uczelniana"

Transkrypt

1 Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 13 / rok akademicki 2011/2012 ISSN Nowa jakość studiowania Przygoda mojego życia Twarze ALMAMER Specjaliści wysokiej klasy Koniec języka za przewodnika

2 17 lat historii ALMAMER Historia ALMAMER rozpoczyna się 1 października 1994 roku. Wtedy to w Sali Kryształowej Hotelu Marriott w Warszawie miała miejsce inauguracja pierwszego roku akademickiego w Wyższej Szkole Ekonomicznej W tej historycznej inauguracji wzięło udział pięciuset studentów i duża grupa zaproszonych gości oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i innych urzędów państwowych. Honorowe miejsca zajmowali prezes zarządu spółki DrukTur, założyciel Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie prof. dr Janusz Merski, rektor uczelni prof. dr hab. Józef Jura i prorektor uczelni prof. dr hab. Michał Gmytrasiewicz. Pierwszy rok swojej działalności Uczelnia rozpoczynała w pomieszczeniach dydaktycznych przy ulicy Białobrzeskiej 32 oraz Baśniowej 3, z czasem dochodziły kolejne obiekty przy Tarczyńskiej 19/21, biblioteka przy Baleya 2 oraz Pałac Działyńskich przy Al. Solidarności 74A, wreszcie obecna siedziba, budynek przy ulicy Wolskiej 43. Studenci rozpoczynali naukę na dwóch wydziałach: Wydziale Ekonomicznym oraz na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Nieustanny rozwój ALMAMER od początku stawiała na rozwój oznaczało to zdobywanie uprawnień do prowadzenia studiów magisterskich, poszerzanie działalności o nowe kierunki, dbanie o jakość kształcenia, pozyskiwanie znakomitej kadry dydaktycznej, prowadzenie badań naukowych oraz inwestycje w budowę infrastruktury dydaktycznej. GAZETA UCZELNIANA ŻYCIE ALMAMER Wydawca: ALMAMER Szkoła Wyższa Redakcja: ul. Wolska 43, Warszawa tel ; Redaktor naczelny: Iwona S. Krauze ŁAMANIE: Tomasz Fabiański OKŁADKA: Zakończenie Roku Akadem. 2010/2011 ul. Wolska 43, Warszawa DrukARNIA: DRUKPOL Warszawa, ul. Stępińska 22/30 Uczelnia wytrwale pracowała na swoją dobrą opinię. Dlatego po kilkunastu latach istnienia na rynku edukacyjnym mogła pochwalić się bogatym dorobkiem naukowym, doskonałą kadrą, zadowolonymi studentami i wybitnymi absolwentami. ALMAMER rozwija się nieustannie tworzone są nowe kierunki, zdobywane kolejne certyfikaty jakości, nagrody i wyróżnienia, a grono absolwentów powiększyło się już do ponad 28 tysięcy osób. Pałac Działyńskich przy Al. Solidarności 74A, Warszawa od 2011 Kiedy Uczelnia rozpoczynała działalność, w całym kraju istniało zaledwie kilkadziesiąt niepaństwowych wyższych uczelni. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie została wpisana do rejestru w Ministerstwie Edukacji Narodowej pod numerem 42. Tymczasem w roku 2006 w Polsce było już ponad 300 niepaństwowych szkół wyższych, w tym około 70 w Warszawie. Wiele z tych uczelni prowadziło kierunki ekonomiczne, a nazwy szkół wyższych używane w formie skrótów były podobne, a przez to mylące. Dlatego w 2006 roku wprowadzona została nowa nazwa ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Dotychczasową nazwę Wyższa Szkoła Ekonomiczna uzupełniono więc o wyraz ALMAMER, pochodzący od łacińskiego wyrażenia Alma Mater, które dosłownie znaczy Matka Karmicielka i jest używane na określenie macierzystego uniwersytetu. Drugi człon nazwy nawiązuje do założyciela uczelni prof. dr Janusza Merskiego. Uzupełnieniu nazwy towarzyszyła zmiana znaku graficznego uczelni. W ten sposób Uczelnia stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych na Mazowszu. Kolejne lata funkcjonowania ALMA MER to dalszy jej rozwój. W roku 2007 uruchomiony został niezwykle popularny kierunek Fizjoterapia, a w roku 2010 powstał Wydział Administracji i Politologii z nowym kierunkiem Administracja. W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych nowych kierunków. Konsekwencją poszerzającej się oferty studiów była zmiana nazwy Uczelni na taką, która bardziej oddawałaby jej charakter. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 stycznia 2011r. ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie rozpoczęła procedurę zmiany nazwy na ALMAMER Szkoła Wyższa. Nazwa ta obowiązuje do dzisiaj.

3 Uczelnia jakich malo Rozmowa z prof. dr. Januszem Merskim, Rektorem ALMAMER Szkoły Wyższej ALMAMER Szkoła Wyższa znalazła się wśród 10 najbardziej popularnych niepublicznych uczelni w Warszawie. Tak zadecydowali uczniowie szkół średnich. Na wielu forach internetowych można przeczytać, że ALMAMER jest uczelnią życzliwą studentowi. Taką opinię wyrażają też absolwenci, z którymi miałam przyjemność rozmawiać. Dlaczego zwraca Pan tak uwagę na prostudenckość uczelni i w jaki sposób udaje się tę pozytywną postawę utrzymywać? Tworząc ALMAMER założyliśmy, że nasi studenci powinni być współgospodarzami Uczelni, jeśli chcemy, aby była ona przyjazna dla młodzieży i aby młodzież mogła z nią się identyfikować. To założenie pielęgnujemy do dzisiaj. Dlatego na przykład nadajemy odpowiednią rangę Samorządowi Studenckiemu, którego przedstawiciele są członkami Senatu, Rad Wydziałów i doraźnie powoływanych zespołów, z którymi konsultujemy ważniejsze akty prawne regulujące funkcjonowanie uczelni. Stwarzamy studentom możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez aktywność w kołach naukowych, udział w organizacji konferencji, seminariów i warsztatów, współredagowanie Zeszytów Naukowych i innych. Motywujemy ich do sprawdzania swoich umiejętności poprzez uczestnictwo w konkursach ogólnopolskich m.in. na najlepszą pracę magisterską, na prezentację dorobku samorządu studenckiego itp. Zawsze pytamy studentów, jak postrzegają programy studiów, czy są one wystarczająco jasne, czytelne i praktyczne. Pytamy o opinie na temat wykładów. A na koniec prosimy o ocenę indywidualną nauczycieli akademickich. Mamy cały zespół narzędzi do konfrontowania stopnia satysfakcji studentów ze studiów, i chętnie z nich korzystamy. Przyjęta przez nas koncepcja współpracy zdała egzamin. Wdzięczni jesteśmy studentom za ich uwagi i opinie, bo często są one przyczynkiem do zainicjowania cennych przedsięwzięć. Mamy to szczęście, że trafia do nas młodzież, która jest aktywna i chce działać dla dobra Uczelni. Dzięki temu współpracujemy z zespołem ludzi, który swoje społeczne obowiązki spełnia rozsądnie i sumiennie, a to w dzisiejszych czasach bardzo wartościowe. To wszystko ma wpływ na kształtowanie wizerunku uczelni przez studentów i na pozytywny odbiór samej uczelni wśród młodzieży. Wiele uczelni, i publicznych i niepublicznych, boryka się dzisiaj z problemami finansowymi. Najczarniejsze prognozy mówią, że w ciągu 10 lat liczba studentów spadnie o 30 procent. Jaką przewagę nad pozostałymi uczelniami ma ALMAMER? Czym może studenta miło zaskoczyć? W związku z niżem demograficznym na rynku występuje nadwyżka miejsc kształcenia dla studentów. To sprawia, że rynek staje się mocno konkurencyjny zostaną na nim tylko najlepsze uczelnie, które spełnią wysokie wymagania kandydatów na studia. A dzisiaj najlepsza uczelnia, to taka, która ma nie tylko świetną kadrę i wysoki poziom, ale może pochwalić się też nowoczesną bazą dydaktyczną. Wiele uczelni, które nie posiadają właściwej bazy dydaktycznej, nie będzie spełniało oczekiwań młodych ludzi. Wszelkie prace poprawiające standard funkcjonowania istniejącej uczelni oczywiście sporo kosztują, a szkoły niepaństwowe same muszą martwić się o finansowanie. To nieraz bardzo trudne, ale trzeba pamiętać, że podany przez panią procent może być nawet większy, dlatego warto dołożyć wszelkich starań, by uczelnia była dla młodych ludzi atrakcyjna. W ALMAMER staramy się uaktualniać programy i formy zajęć, stale dbać o ich wysoki poziom. A jeśli mowa o bazie dydaktycznej, to jej stworzenie od lat było naszym celem. Borykaliśmy się z problemem inwestycyjnym, ale w końcu jesteśmy na mecie i wkrótce studenci ALMAMER wchodzą w nowe mury. Myślę, że niewielu studentów w Warszawie może powiedzieć, że studiuje w budynku spełniającym wszelkie możliwe normy krajowe i unijne, że odbywa zajęcia w komfortowych salach, że nie musi jeździć po całym mieście, aby uczestniczyć w wykładach. Taki standard bazy dydaktycznej będzie, a w zasadzie już jest, naszą przewagą. W tym roku obchodził Pan Jubileusz 70-lecia urodzin. Pana dorobek zawodowy i naukowy jest imponujący, a znaczenie Pana inicjatyw dla rozwoju niepublicznego szkolnictwa trudny do przecenienia. Patrząc wstecz jakie podjęte działania przyniosły Panu najwięcej satysfakcji, i które uważa Pan za najcenniejsze? Tworząc uczelnię, postawiliśmy na jakość i atrakcyjność kształcenia. Stworzyliśmy własną bibliotekę naukową z 45 tysiącami woluminów, z możliwością korzystania z ponad 100 tytułów czasopism polskich i obcojęzycznych, dzięki czemu studenci mają dostęp do dorobku naukowego wielu ośrodków w Polsce i na świecie. Otworzyliśmy własną przychodnię MERMED, zapewniając studentom bezpłatną opiekę medyczną. Dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja stworzyliśmy możliwość praktycznego poznawania zawodu poprzez udział w obozach studenckich w Kosinie k. Drezdenka, przy czym warto zaznaczyć, że taka możliwość w innych uczelniach jest rzadkością. Zatrudniamy kadrę dydaktyczną, która posiada imponujący zasób wiedzy teoretycznej, ale ma jednocześnie duże doświadczenie praktyczne. Zadbaliśmy o możliwość pogłębiania wiedzy na studiach podyplomowych, na wielu interesujących kierunkach. Możemy pochwalić się pracownikami, którzy rzetelnie i uczciwie podchodzą do swoich obowiązków, co przyczynia się do sprawnego funkcjonowania uczelni i ma niebagatelny na nią wpływ. Świadomość, że to wszystko zostało stworzone od podstaw, własnymi środkami, i dzięki własnej i współpracowników wytrwałości oraz dzięki wewnętrznemu przekonaniu o konieczności istnienia takiej uczelni, jest powodem do mojej satysfakcji. Dziś mogę powiedzieć, że z tych osiągnięć jestem najbardziej dumny. Czego życzy Pan Rektor studentom, kadrze dydaktycznej i sobie w nowym Roku Akademickim? Życzę wszystkim, aby dobrze nam się pracowało i studiowało w nowym budynku przy Wolskiej 43. Kadrze życzę sumiennych studentów, studentom wykładowców, którzy podtrzymywać będą w nich pozytywny pęd do zdobywania wiedzy. Tym, dla których to pierwszy rok w ALMAMER życzę, aby studia były ich największą przygodą życiową, a tym, dla których to ostatni rok, życzę już teraz powodzenia na rynku pracy. Wszystkim życzę, by ten nowy rok akademicki okazał się dla nich dobry, i jeszcze lepszy. Dziękuję za rozmowę 3

4 Jubileusz 70 lecia Jego Magnificencji prof. dr. Janusza Merskiego Dnia 10 czerwca 2011 roku w ALMAMER Szkole Wyższej odbyła się niecodzienna uroczystość Jubileusz 70-lecia JM prof. dr. Janusza Merskiego. Podczas uroczystości Dostojnemu Jubilatowi wręczona została Księga Pamiątkowa z prezentacją Jego dokonań naukowych, dydaktycznych i organizatorskich Rektor prof. dr J. Merski odbiera Księgę Pamiątkową. Fot. Sebastian Bartoszko Cytujemy fragment wypowiedzi prof. dr. hab. Stefana Koryckiego, dziekana Wydziału Turystyki i Rekreacji, który związany jest z ALMAMER Szkołą Wyższą od początku jej istnienia. Prof. Janusz Merski dał się szerzej poznać warszawskiej społeczności akademickiej w 1994 r., kiedy to podjął decyzję o utworzeniu prywatnej Uczelni Wyższej Szkoły Ekonomicznej (WSE). W tym też roku zdecydowana większość z nas obecnych pracowników ALMAMER Szkoły Wyższej miała przyjemność i szczęście zetknąć się z nim po raz pierwszy. A zatem rok 1994 traktuję jako cezurę niniejszej prezentacji. Janusz Merski urodził się w 1941 r. w miejscowości Tłumacz, w rodzinie nauczycielskiej. Wspominam o tym dlatego, że bezpośrednio po maturze pracował on jako nauczyciel. To swoiste powołanie pedagogiczne, jakże szlachetne, ujawniało się w całym okresie Jego aktywności zawodowej (głównie turystycznej), a spotęgowało się wówczas, gdy podejmował decyzję o utworzeniu niepublicznych zawodowych szkół średnich i pomaturalnych, a później szkoły wyższej. Właśnie zaistniała w 1994 r. Wyższa Szkoła Ekonomiczna była swoistym ukoronowaniem Jego marzeń pedagogicznych. Los, historia stworzyły Mu taką okazję, taką sposobność. Potrafił to znakomicie wykorzystać. Znalazł się we właściwym czasie, we właściwym miejscu, spotkał właściwych ludzi. Decyzję o utworzeniu systemu szkół średnich i pomaturalnych w 8 miastach wojewódzkich w Polsce trzeba uznać za odważną. Tylko osoba o cechach przedsiębiorcy jest w stanie ją podjąć. Decyzja o utworzeniu WSE była jakby logicznym dopełnieniem tych wcześniejszych postanowień. Długie lata pracy Naszego Jubilata w branży turystycznej skłoniły Go do tego, że również w systemie szkół średnich i pomaturalnych dbał o turystyczny profil kształcenia. Był w tych szkołach nauczycielem i wychowawcą młodych mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości. Pamiętał też o tym, kiedy podejmował decyzję o kierunkach kształcenia w WSE. Były to decyzje ze wszech miar trafne. W 1994 r. uruchomiono w WSE kierunki turystyka i rekreacja oraz ekonomiczny. Jako dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji miałem możność z bliska obserwować i współuczestniczyć w najważniejszych przedsięwzięciach uczelnianych Prof. J. Merskiego. Obecnie Uczelnia weszła w 17. rok swojej działalności. Bezpośrednim impulsem do założenia Uczelni było duże zainteresowanie słuchaczy Zespołu Prywatnych Szkół Zawodowych dalszym wykształceniem na poziomie wyższym. W roku 1995 Janusz Merski (formalnie DrukTur) podjął decyzję o zorganizowaniu Punktu Zajęć seminaryjnych w Nisku, na bazie którego dwa lata później utworzona została WSE w Nisku, przeniesiona następnie do Stalowej Woli. Jubilat właściwie odczytał w pierwszej połowie lat 90. istotę zmian systemowych dokonujących się w naszym kraju. Dynamiczny rozwój gospodarczy, obejmujący między innymi turystykę i dziedziny związane z ekonomią, wzbudził szersze zainteresowanie placówkami edukacyjnymi kształcącymi na tych kierunkach. Celem, jaki zostawił J. Merski przed swoją Uczelnią, było przygotowanie młodzieży do samodzielnej pracy w warunkach gospodarki rynkowej. Dotyczyło to zwłaszcza pracy w gospodarce turystycznej i usługach ubezpieczeniowych oraz celnych. Ponadto miał ambicje zapełnienia luki w programach edukacyjnych szkół wyższych pozostających pod patronatem państwa i wolno ulegających zmianom oraz dość ociężale dostosowujących się do wymogów szybko rozwijającej się gospodarki. Prof. J. Merski aktywnie współtworzył główne dokumenty (akty), tj. Statut i Regulamin Studiów. Dbał o to, aby dokumenty te w pełnym zakresie kreowały Uczelnię akademicką. Chodziło nie tylko o wymogi formalne (stosowne zapisy), ale też o wszystkie uznane, najlepsze akademickie Rektor ALMAMER przyjmuje gratulacje od Andrzeja Piwońskiego. Fot. Sebastian Bartoszko 4

5 reguły zwyczajowe. Kadra, jaką w pierwszym rzucie zgromadził prof. J. Merski, świetnie to rozumiała. Przenosiła najlepsze własne doświadczenia ze swoich dotychczasowych, macierzystych uczelni. Patrząc wstecz, warto wspomnieć wspólny wysiłek Wydziału Turystyki i Rekreacji związany z pragnieniem uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów na poziomie drugiego stopnia. Było to zadanie trudne, bowiem trzeba było w środowisku przełamywać określone bariery mentalne. Później okazało się, że byliśmy pierwszym Wydziałem Turystyki i Rekreacji uczelni niepublicznej w Polsce, który uzyskał takie uprawnienia. Jubilat przewodził tym wszystkim przedsięwzięciom. ( ) Wyżej skonstatowałem, że prof. J. Merski jest urodzonym pedagogiem. Tak został ukształtowany przez dom rodzinny. Pasję nauczycielską ma niejako we krwi. Jej różnorodne formy przejawiania się datują się, od kiedy podjął pierwszą pracę w charakterze nauczyciela. Zwieńczeniem tej pasji było podjęcie w 1994 r. pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w swojej Uczelni Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. Piszę o pasji, ponieważ Janusz Merski angażuje się w tę pracę całym sercem. Na początku istnienia WSE przyjął funkcję Kanclerza, co wiązało się z zabezpieczaniem zaplecza finansowego działalności Uczelni. Zatem formalnie rzecz biorąc, nie musiał prowadzić wykładów i ćwiczeń. Jego jednakże ciągnęło do dydaktyki. Z funkcją dydaktyczną wiąże się też funkcja wychowawcza. Janusz Merski lubi uczyć i wychowywać. Oznacza to, że przejmuje się losem studenta, który z różnych przyczyn znalazł się w trudnym położeniu życiowym. W takich przypadkach jako Kanclerz (początkowo), później Rektor udzielał i udziela studentom wszelkiej możliwej pomocy materialnej, wsparcia duchowego czy, korzystając z instrumentów administracyjnych, przewidzianych Regulaminem Studiów. Miał zawsze świadomość, że studenci (młodzi ludzie) mają różną, często niełatwą sytuację życiową. To wszystko zaś wpływa, wręcz warunkuje przebieg ich studiów. Zdarzały się sytuacje wręcz beznadziejne, kiedy Dziekan mimo dobrej woli był bezradny. Rektor w takich przypadkach zawsze znalazł pozytywne dla studenta rozwiązanie sprawy. Wiele takich spraw pozostało w mojej pamięci. ( ) Istnieją więc wszelkie przesłanki, aby Jubilat miał pełną satysfakcję ze swojego pracowitego życia zawodowego i społecznej działalności. Oglądając się wstecz z dumą może powiedzieć, że nie był to czas stracony. Życzę Mu serdecznie, aby Jego silna motywacja, pasja do działania na rzecz szkolnictwa wyższego i turystyki rozciągnęły się na przynajmniej trzy najbliższe dziesięciolecia. Nie musisz być studentem, żeby poznać smak studiowania W minionym roku akademickim powołaliśmy do życia Akademicki Klub Maturzysty ALMAMER, w skrócie AKMA, jako jednostkę organizacyjną w strukturze ALMAMER Szkoły Wyższej Głównym celem AKMA jest wsparcie młodzieży w wyborze własnej ścieżki kształcenia. Wiemy, przed jak trudnym wyborem staje młody człowiek w chwili ukończenia szkoły średniej. Nawet jeśli decyzja o dalszym kształceniu jest oczywista, pozostaje jeszcze wiele pytań: Co studiować? Jaki kierunek wybrać? Dlaczego akurat ten? Przynależność do AKMA ma pomóc w znalezieniu odpowiedzi na te pytania. Do Klubu może przynależeć młodzież z liceów i techników z województwa mazowieckiego i województw ościennych, która pragnie się rozwijać, zdobywać wiedzę i nowe umiejętności oraz przyjrzeć się z bliska życiu studenckiemu Co daje AKMA? W ramach przynależności do AKMA uczniowie mogą uczestniczyć w oferowanych przez Uczelnię zajęciach na kierunkach studiów tj. Administracja, Ekonomia, Fizjoterapia, Politologia, Turystyka i Rekreacja. Mają prawo korzystać z poradnictwa zawodowego, którego celem jest określenie predyspozycji zawodowych kandydata, uczestniczyć w warsztatach, pokazach i innych zajęciach mających na celu pokazanie możliwych dróg zawodowych. W ramach AKMA organizowane są też spotkania z pracodawcami z danej branży, wycieczki i inne imprezy wspomagające wybór dalszej drogi edukacyjnej. Po zakończeniu zajęć z danego semestru Członkowie AKMA mają możliwość poznania atmosfery panującej podczas sesji egzaminacyjnej poprzez dobrowolne przystąpienie do egzaminu próbnego z wybranego przedmiotu. Uczestniczenie w zajęciach organizowanych dla Członków AKMA stanowi podstawę do uzyskania certyfikatu z zakresu realizowanych przedmiotów. Certyfikat ma charakter poświadczający, ale nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach publicznych i niepublicznych. Członkowie Koła uczestniczą również w uroczystościach z udziałem studentów, organizowanych na Uczelni, co pozwala przyjrzeć im się bliżej funkcjonowaniu Uczelni. Otrzymują indeks i legitymację członkowską. Chcąc zachęcić młodzież do podjęcia dalszego kształcenia, podjęto też decyzję o pierwszeństwie Członków Koła podczas rekrutacji na wybrany kierunek studiów oferowany przez ALMAMER Szkołę Wyższa z siedzibą w Warszawie oraz o 15% zniżce w opłatach czesnego za pierwszy rok studiów podjętych w tejże Uczelni. Przynależność do Klubu jest dobrowolna, a uczestnictwo w zajęciach zupełnie bezpłatne jedyny ponoszony koszt to jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 10 zł. O wysoką jakość prowadzonych zajęć i ich atrakcyjność dba Prorektor ds. dydaktycznych i nauki ALMAMER, sprawujący nadzór merytoryczny nad działalnością AKMA. Do czego się zobowiązujesz? Członek AKMA jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, organizowanych przez AKMA oraz zdobywania wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny, przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie Uczelni, zachowania nienagannej postawy moralnej i społecznej, poszanowania i dbałości o mienie Uczelni oraz dbania o dobre imię ALMAMER. Jak się zapisać? Wystarczy wypełnić deklarację członkowską oraz zgodę rodzica (opiekuna) i wnieść jednorazową opłatę wpisową. Status Członka AKMA uzyskuje się po złożeniu dokumentów, i z chwilą złożenia ślubowania. Wszyscy Członkowie AKMA otrzymują indeks oraz Kartę członkowską. Członkostwo w AKMA wygasa z chwilą pisemnej rezygnacji lub skreślenia z listy członków. Kontakt dla zainteresowanych: Centrum Promocji Karier, tel Serdecznie zachęcamy do wstąpienia w szeregi Członków Akademickiego Klubu Maturzysty ALMAMER! Przyjdźcie, skorzystajcie, przekonajcie się, że warto! 5

6 Nowa jakosc studiowania Rozmowa z dr Małgorzatą Merską, Kanclerz ALMAMER W ciągu ostatniego roku dzięki determinacji i ogromnym nakładom finansowym ukończone zostały najważniejsze etapy modernizacji budynku będącego nową siedzibą ALMAMER. Czy teraz może Pani odetchnąć pełną piersią? Nie do końca. Rozmawiamy w sierpniu i ciągle jeszcze brakuje tej kropki nad i. Obecnie w budynku trwają roboty wykończeniowe i obiekt przygotowywany jest do zgłoszenia do odbioru przez Państwowy Inspektorat Pracy, Sanepid, Straż Pożarną i szereg innych instytucji. Odbiór trwa około miesiąca. Nie lubię obiecywać, nie mając pewności, że obietnicę spełnię. Dlatego powiem tak: jeśli po drodze nic się nie wydarzy, i wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pod koniec września będziemy w nowym budynku. I wtedy odetchnę pełną piersią. Jakie są możliwości budynku? Co znajduje się na poszczególnych piętrach i gdzie rozlokowane są pomieszczenia o najważniejszych dla studenta funkcjach? Najlepiej na to pytanie odpowie Koordynator projektu, pan Andrzej Wisła. Ja tylko wspomnę, że budynek ma około 10 tys. m 2 powierzchni, jest w pełni zabezpieczony pożarowo, posiada system wentylacji, dzięki czemu w lato nie będzie gorąco, a w zimie nie będzie zimno, jest też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Patrząc na proces modernizacji budynku wyłącznie z zewnątrz, trudno sobie wyobrazić ogrom pracy, którą trzeba było wykonać, aby nadawał się on do użytkowania. Ten budynek pełnił przecież kiedyś funkcje magazynowe, a musiał zostać przekształcony w nowoczesną, komfortową siedzibę uczelni. Jakie były reakcje studentów, kiedy zostali poinformowani o końcu remontu? W poprzednich latach zajęcia odbywały się w budynkach uczelni rozproszonych w kilku miejscach w Warszawie Tych miejsc było przez lata wiele Baleya, Górskiego, Szczęśliwicka, Wiolinowa, Białobrzeska, Częstochowska, Tarczyńska, Aleje Solidarności, Grzybowska, Wolska Dążyliśmy do tego, żeby wszystkie zajęcia odbywały się w jednym punkcie, żebyśmy byli skupieni w jednym budynku. I udało się. Nasi studenci byli cierpliwi, i za tą cierpliwość im dziękujemy. Po przekazaniu informacji o przeprowadzce otrzymaliśmy mnóstwo pozytywnych sygnałów m.in. na facebooku, w rozmowach. Zrozumiałe, że wszyscy się cieszą, to przecież kolosalna różnica w standardzie studiowania. Ci studenci, którzy zastanawiali się nad studiami II stopnia, otrzymali teraz mocny argument przemawiający za kontynuowaniem studiów właśnie w ALMAMER, do czego jako Kanclerz gorąco ich zachęcam. Koordynator projektu o nowej siedzibie ALMAMER Zacznijmy od piwnicy: poziom -1 to szatnie, windy, stanowisko z kserografami, księgarnia wydawnicza ALMAMER oraz obszerna powierzchnia techniczna, w której mieścić się będzie m.in. centrala telefoniczna i stacje transformatorowe. Na parterze: hol główny z punktem rekrutacyjnym dla kandydatów, barek ze stolikami, kasa główna, winda dla niepełnosprawnych oraz kadry, przy windzie specjalne szafki dla niepełnosprawnych. Pierwsze piętro to pokoje dla władz uczelni, sala senatu, pomieszczenia założyciela uczelni tj. spółki DrukTur. Tuż po sąsiedzku kwestura oraz administracja. Na pierwsze piętro prowadzą reprezentacyjne schody, można też oczywiście wjechać windą. Kolejne piętra to pokoje dziekanatów i sale do zajęć. Na piętrze czwartym znajdują się dwie duże sale audytoryjne. Piętro siódme przeznaczone jest pod informatykę, to tutaj studenci będą mieć zajęcia w salach komputerowych. Biblioteka i czytelnia jest na piętrze dziewiątym, z panoramicznym widokiem na miasto. Nowa siedziba uczelni wyposażona jest we wszystkie niezbędne systemy ostrzegawcze, posiada też instalację oddymiającą, dźwiękowy system ostrzegawczy, system sygnalizacji w razie napadu, instalacje chłodu. Wszystkie systemy są monitorowane, kamery będą nawet w windach. Warto wiedzieć, że budynek ten pełnił kiedyś funkcję magazynową, konstrukcja jest więc przystosowana do przenoszenia dużych obciążeń, ale wszystkie inne jego elementy nadawały się tylko do wymiany. Musieliśmy zdjąć wszystkie elewacje zewnętrzne, m.in. azbesty. Wyburzyliśmy wszystkie wewnętrzne ściany niekonstrukcyjne, a wszystkie piętra zostały zaaranżowane zupełnie od początku. Na dachu umieściliśmy tony urządzeń technicznych związanych z klimatyzacją, położyliśmy dziesiątki kilometrów kabli różnego rodzaju, wymieniliśmy wszystkie windy i wprowadziliśmy nowe systemy niezbędne do funkcjonowania budynku. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni z efektów. inż. Andrzej Wisła 6

7 Kreujemy rozwiazania, wdrazamy innowacje Rozmowa z prof. dr. inż. Tadeuszem Jemioło, Prorektorem ALMAMER ds. dydaktycznych i nauki Czy może Pan przybliżyć główne założenia Strategii rozwoju ALMAMER w latach ? Strategia rozwoju Uczelni jest podstawowym dokumentem mówiącym o misji i wizji Uczelni oraz określającym jej cele strategiczne do 2015 roku. Misją ALMAMER Szkoły Wyższej jest kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych do tworzenia nowych wartości ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Wyposaża studentów w wiedzę, umiejętności i kompetencje zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Poprzez proces edukacyjny zmierza do wychowania studentów w duchu poszanowania praw człowieka, patriotyzmu, wrażliwości na losy społeczeństwa, szacunku dla państwa i jego obywateli, tolerancji, odpowiedzialności i rzetelności wykonywania obowiązków. ALMAMER podejmuje zadania naukowobadawcze wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynku pracy oraz wspierania procesu dydaktycznego. Wypełnianiu powyższej misji sprzyjać będzie założona wizja ALMAMER Szkoły Wyższej, która aspiruje do miana uczelni innowacyjnej, otwartej na nowe wyzwania edukacyjne i naukowe, promującej idee nowoczesnego nauczania, kształcącej na zapotrzebowanie regionalnego, krajowego i globalnego rynku pracy. Uczelnia przywiązuje duże znaczenie do partnerstwa dla wiedzy współpracując z jednostkami administracyjnymi i gospodarczymi na szczeblu regionalnym i krajowym. ALAMAMER będzie uczelnią zdolną do konkurowania na rynku edukacyjnym województwa mazowieckiego. W naszej Strategii rozwoju wyróżniono cele, których realizacja zapewni wypełnienie misji i zadań Uczelni. Cele te obejmują pięć obszarów problemowych: dydaktykę; naukę; szanse; zagrożenia; pozostałe obszary działalności Uczelni. Głównymi celami w obszarze dydaktyki są: doskonalenie systemu kształcenia otwartego na nowe techniki i metody odpowiadające wymogom Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji; tworzenie nowych kierunków studiów i specjalności wynikających z potrzeb rynku pracy; nawiązanie ściślejszej współpracy z potencjalnymi pracodawcami na rzecz realizacji partnerstwa dla wiedzy; doskonalenie w formułowaniu efektów kształcenia i narzędzi pomiarowych ich osiągania; szersze wykorzystanie w procesie kształcenia metod aktywizujących, w tym kształcenia na odległość. W obszarze nauki za cele strategiczne przyjęto: prowadzenie badań służących rozwojowi nauki, ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego, osadzonych w europejskich i światowych tendencjach badawczych; zintensyfikowanie działań na rzecz pozyskiwania budżetowych i pozabudżetowych środków na badania; uczestniczenie w projektach badawczych realizowanych we współpracy z instytucjami akademickimi i badawczymi w kraju i za granicą; uzyskanie przez wydziały Uczelni wyższej kategorii w systemie oceny parametrycznej. W Strategii uznano, że do szans pozwalających pomyślnie realizować powyższe cele zaliczyć można: utrzymujące się aspiracje edukacyjne Polaków; procesy globalizacji i integracji generujące zapotrzebowanie na wykształcenie kadry, zwłaszcza w sektorze usług; rosnące zrozumienie potrzeby i konieczności kształcenia przez całe życie; wysoki poziom infrastruktury dydaktycznej Uczelni; wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich i profesjonalizm pracowników administracji Uczelni. W realizacji celów strategicznych Uczelni wystąpią także zagrożenia, do których zaliczono: niż demograficzny; wzrost konkurencji na rynku edukacyjnym; bezrobocie wśród absolwentów wyższych uczelni; trudności w pozyskiwaniu młodych, samodzielnych pracowników nauki. Procesowi realizacji założonych celów strategicznych sprzyjać będzie skuteczne zarządzanie Uczelnią we wszystkich obszarach jej działalności, przy większym niż dotychczas zwracaniu uwagi na ekonomiczność działalności Uczelni. ALMAMER jako uczelnia innowacyjna wprowadziła do swojego programu nauczania na odległość, czyli e-learning. Dlaczego e-learning i w ogóle innowacyjność jest dla uczelni tak ważna? Przez innowacyjność Uczelni rozumiem jej zdolność do skutecznego realizowania procesu innowacyjnego, rozumianego jako gotowość, umiejętności i możliwości kreowania rozwiązań, opracowywania, wdrażania i upowszechniania innowacji. Inaczej innowacja to znalezienie algorytmu, dzięki któremu możliwe jest osiąganie pożądanego efektu. Innowacyjność jest szalenie ważnym miernikiem jakości Uczelni i znajduje się u podstaw kluczowego dla wizji nowoczesnego szkolnictwa wyższego konceptu uniwersytetu przedsiębiorczości. Tak rozumiana innowacyjność uczelni oznacza ciągłą reorganizację procesu badawczego i dydaktycznego oraz zmianę swej struktury i zarządzania uczelnią. W tym też duchu ograniczono liczbę katedr w Uczelni i podjęto energiczne działania na rzecz ekonomiczności kształcenia. Zainicjowano także działania w ramach partnerstwa dla wiedzy z zamiarem uczynienia procesu kształcenia bardziej prorynkowym. W dydaktyce innowacyjność to nowe pomysły na efektywny proces rekrutacji, nowe technologie nauczania oraz kształcenie na odległość (e-learning). Pragnę przypomnieć, że w roku akademickim 2009/2010 w ALMAMER uruchomiono pilotażowy projekt wdrażania kształcenia na odległość. Założono, że w ciągu kolejnych dwóch lat kształceniem e-learningowym objęta zostanie większość realizowanych w Uczelni przedmiotów. Do zalet e-learningu należy zaliczyć możliwość nauki samodzielnej i decydowanie o wyborze formatu dostarczenia wiedzy oraz tempie nauki. Zaletą jest również wyrównany poziom nauczania oraz dostosowanie czasu na naukę do indywidualnych potrzeb. dokończenie na str. 10 7

8 Wiedza ekonomiczna przepustka do przyszlosci Rozmowa z prof. dr. hab. Jerzym Telepem Dziekanem Wydziału Ekonomicznego Czy w dzisiejszym świecie można obyć się bez wiedzy ekonomicznej? Czy jest ona przydatna na co dzień? Na pierwszą część pytania odpowiem negatywnie. Na drugą, zdecydowanie pozytywnie wiedza ekonomiczna jest bardzo przydatna na co dzień. Współczesna ekonomia polega przede wszystkim na podejmowaniu trafnych decyzji w globalizującej się gospodarce. Wszelka działalność, która powinna zakończyć się powodzeniem, musi uwzględniać dorobek w zakresie trafności podejmowanych decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Istotnym elementem współczesnej nauki dotyczącej ekonomii są procesy związane z wykorzystaniem wiedzy jako najistotniejszego czynnika rozwoju. Wiedza ekonomiczna jest konieczna zarówno przedsiębiorcom i politykom, jak i indywidualnym konsumentom. Każdy z nas prowadząc działalność bez względu na jej skalę, zdany jest na konieczność dokonywania wyborów, bowiem ciągle rosnące potrzeby wyprzedzają możliwości ich zaspokojenia. Wydział Ekonomiczny nieustannie uaktualnia swoją ofertę, uruchamiając nowe specjalności. W jakim kierunku będzie się rozwijał pod Pana kierownictwem? W procesie kształcenia na Wydziale Ekonomicznym będzie kładziony silny nacisk na nowoczesność programów i metod kształcenia. Dominującą metodą będzie metoda interaktywna polegająca na samodzielnym przygotowywaniu się studentów do rozwiązywania najistotniejszych problemów z każdego tematu, a w konsekwencji prowadząca do zaliczenia tych tematów w czasie trwania semestru. Zdecydowanie zmieni się proporcja godzin dydaktycznych przeznaczonych na wykłady i ćwiczenia, na korzyść ćwiczeń. Podczas ćwiczeń zagadnienia będą rozwiązywane na przykładach wziętych z życia, z jednoczesnym wyznaczeniem kierunków poprawy na podstawie dorobku teorii z określonych dziedzin nauki. Na studiach I stopnia będziemy przygotowywać studentów do wykonywania obowiązków na stanowiskach pracy zgodnych z kierunkiem studiów, a przede wszystkim zgodnych ze specjalnością wybraną na studiach. Do prowadzenie zajęć angażujemy doświadczonych praktyków posiadających umiejętności dydaktyczne i odpowiedni poziom wykształcenia. Na studiach II stopnia będziemy rozbudowywać zakres wiedzy specjalistycznej o naukowe metody wspierania działalności gospodarczej, i przygotowujące studentów do pełnienia funkcji menedżerskich. Zamierzamy rozbudowywać zakres specjalizacji prowadzonych w ramach Wydziału o: Zarządzanie kapitałem ludzkim, Zarządzanie procesami logistycznymi, Zarządzanie finansami organizacji, Tworzenie organizacji inteligentnych i wirtualnych, Informatyzację organizacji, Ekologię głównie pod kątem eliminowania zagrożeń cywilizacyjnych i przyrodniczych, Współpracę regionalną i rozwój regionalny na bazie zasobów miejscowych i środków pozyskiwanych ze źródeł krajowych i unijnych. Najbliższe konferencje naukowe zostaną zorganizowane przez Wydział Ekonomiczny. Jaka będzie ich tematyka? Wydział Ekonomiczny aktywnie uczestniczy w życiu naukowym naszej Uczelni. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w nowym roku akademickim przygotowuje przynajmniej 3 konferencje naukowe: Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Kierunki i przesłanki współpracy gospodarczej Polska-Ukraina we współpracy z Zaporoskim Instytutem Ekonomii i Technologii Informacyjnych (Ukraina) organizator konferencji: Katedra Finansów i Bankowości Krajową Konferencję Naukową nt. Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim i rynku światowym organizator konferencji: Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedra Biznesu Międzynarodowego dokończenie na str

9 Praktyka czyni mistrza Rozmowa z prof. dr. hab. Stefanem Koryckim, Dziekanem Wydziału Turystyki i Rekreacji Absolwent nowoczesnej uczelni musi posiadać nie tylko zasób wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej. Jak studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji zdobywają umiejętności praktyczne? Trafna jest wstępna konstatacja zawarta w Pani wypowiedzi, że absolwent nowoczesnej uczelni powinien posiadać nie tylko odpowiedni zasób wiedzy teoretycznej, ale też umiejętności praktyczne. Od początku działalności dydaktycznej Wydziału w 1994 r. przyjęliśmy założenie, że nasi absolwenci mają uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną, ale też umiejętność cje w omawianym zakresie otrzymujemy z takich krajów jak Grecja, Bułgaria, Hiszpania, Holandia, Turcja, USA. Studenci mają świadomość, że doświadczenie pracy zdobyte za granicą będzie im procentować w przyszłości. Nierzadko po odbyciu praktyki otrzymują propozycję stałego zatrudnienia. Trzeba też zauważyć, że perspektywa odbycia praktyki za granicą jest jednym z czynników realnie motywujących studentów do nauki języków obcych. Mają oni wówczas praktyczną możliwość zweryfikowania poziomu znajomości danego języka obcego. W tym miejscu należy podkreślić, że studenci naszego Wydziału TiR mają też inną, cenną możliwość zdobywania umiejętności praktycznych z zakresu turystyki i rekreacji. Od początku uruchomienia kierunku tj. od 1994 r. w procesie edukacji duże znaczenie przywiązujemy do organizowania po pierwszym roku studiów na poziomie licencjackim obozów turystyki kwalifikowanej. Uczestnictwo w tych obozach jest obowiązkowe. Kadra wysoko wyspecjalizowanych instruktorów uczy kajakarstwa, jeździectwa, fitness, gier zespołowych. Dla niektórych studentów jest to pierwsze tego typu doświadczenie w życiu. Po zakończonym obozie wszyscy wysoko oceniają pożytki płynące z faktu jego odbycia. Nie wszystkie uczelnie prowadzące kierunek Turystyka i Rekreacja zadają sobie trud organizowania takich obozów. Dla uczelni jest to bowiem okre- jej stosowania, niezbędną do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych formach organizacyjnych branży turystycznej. Obowiązek zdobywania umiejętności praktycznych wynika z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawodawca nakłada na wszystkie kierunki studiów w Polsce obowiązek, aby realizowany przez nie proces dydaktyczny na studiach I stopnia i na jednolitych magisterskich był wspierany praktykami zawodowymi studentów. Powinność ta odnosi się zatem do naszych studentów Wydziału TiR z poziomu licencjackiego. Wspomniane praktyki realizowane są w różnych przedsiębiorstwach branży turystycznej. Należy podkreślić, że w ostatnich latach studenci bardzo sobie cenią praktyki zawodowe odbywane za granicą. Organizujemy takie praktyki głównie w hotelach, zakładach gastronomicznych itp. Stosowne propozyślony wysiłek organizacyjny (logistyczny) i finansowy. Nasze działania w omawianym zakresie są w pełni koherentne z dyrektywami procesu bolońskiego. Jaka tematyka z zakresu turystyki interesuje studentów najbardziej? Czy studenci mają szansę przyjrzeć się różnym aspektom turystyki? Co najbardziej przyda im się w przyszłej pracy zawodowej? Naszych studentów interesuje szerokie spektrum problematyki turystyczno rekreacyjnej. Wybierając studia na Wydziale TiR kandydaci na studentów mają możność zapoznania się z ogólnym kształtem swojego kierunku. W materiałach promocyjnych rzetelnie informujemy kandydatów o tym, co ich czeka w okresie studiów. Można więc powiedzieć, że interesuje ich cały zakres programowy turystyki i rekreacji. Swoje indywidualne zainteresowania ujawniają na etapie wyboru tematów prac licencjackich i magisterskich. A i przy tym ów obraz zainteresowania daną tematyką może być niejako skrzywiony, bo student np. kieruje się osobą promotora, którego miał możliwość poznania na wykładach. Jeśli chodzi o drugą część pytania to odpowiadam twierdząco. Tak, studenci mają możność studiowania różnych aspektów turystyki. Plany i programy studiów są tak skonstruowane, że zapewniają osiągnięcie tego celu. Odnośnie trzeciej części pytania to odpowiedź Dziekana może być tylko jedna. Wszystko, co jest objęte planem i programem studiów przyda się studentom w ich przyszłej pracy zawodowej. Studenci dzięki studiom mają zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności. My na naszym Wydziale to gwarantujemy. Trzeba też pamiętać, że od drugiego roku studiów studenci wybierają określoną specjalność. Wówczas to dominują przedmioty specjalnościowe, które ukierunkowują studenta zgodnie dokończenie na str. 13 9

10 dokończenie ze str. 8 Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Rozwiązania organizacyjno instytucjonalne funkcjonowania spółek kapitałowych w Polsce i na Ukrainie w aspekcie ułatwienia inwestowania kapitału oraz restrukturyzacji i prywatyzacji podmiotów gospodarczych we współpracy z Zaporoskim Instytutem Ekonomii i Technologii Informacyjnych (Ukraina) organizator konferencji: Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Administracji i Politologii Objął Pan stanowisko Dziekana Wydziału Ekonomicznego od bieżącego roku akademickiego. Proszę o krótką prezentację Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Posiadam tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz tytuł doktora i habilitację nauk wojskowych z zakresu teorii wspomagania procesów decyzyjnych. W działalność naukowo-dydaktyczną jestem zaangażowany od 1974 roku; mam doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu procesów dydaktycznych. Prowadzę przedmioty z teorii nauk ekonomicznych tj. makroekonomia, mikroekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska, ekonomia rozwoju międzynarodowego, stosunki gospodarcze, polityka gospodarcza. Opublikowałem ok. 80 artykułów w czasopismach naukowych, mam na swoim koncie wiele publikacji książkowych, jestem też autorem programów do przedmiotów ekonomicznych, podręczników i skryptów do nauczania przedmiotów ekonomicznych. Przez wiele lat pracowałem w czasopismach naukowych tj. Myśl wojskowa - to czasopismo MON o zasięgu międzynarodowym, gdzie kierowałem działami Ekonomika oraz Organizacja i informatyka oraz pełniłem obowiązki zastępcy i redaktora naczelnego. Wspomnę też, że uczestniczyłem w misjach organizacji międzynarodowych jako obserwator OBWE w Bośni i Hercegowinie oraz jako obserwator wojskowy misji ONZ w Macedonii. dokończenie ze str. 7 Trzy lata temu w ALMAMER przyjęto system zapewniania jakości kształcenia. Jak wygląda realizacja doskonalenia procesu dydaktycznego? Senat ALMAMER Szkoły Wyższej w dniu 30 kwietnia 2008 r. uchwalił Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia, określając jednocześnie jego miejsce i rolę w procesie doskonalenia działalności dydaktycznej Uczelni. Senat Uczelni zwrócił także uwagę na komplementarność działań systemu w świetle istniejących i funkcjonujących już instytucji odpowiedzialnych za jakość procesu kształcenia. Uwagę zwraca jednak fakt systemowości w podejściu do wysiłków Uczelni na rzecz tego procesu. Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia posiada strukturę hierarchiczną, której elementami podstawowymi są Rady ds. zapewniania jakości kształcenia. Odnosi się to zarówno do poszczególnych wydziałów Uczelni, jak też samej Uczelni, na szczeblu której funkcjonuje Uczelniana Rada ds. zapewnienia jakości kształcenia. Podstawę działalności Wydziałowych i Uczelnianej Rady ds. zapewniania jakości kształcenia stanowią ich plany pracy zawierające podstawowe problemy związane z jakością usług dydaktycznych. Trzeba podkreślić, że istnieje ścisła współpraca pomiędzy wydziałowymi i Uczelnianą Radą ds. zapewniania jakości kształcenia, co pozwala na podejmowanie decyzji i działań w odniesieniu do całej Uczelni. Senat Uczelni w cyklu trzyletnim dokonuje oceny funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, zaś Rady Naukowe Wydziałów czynią to w cyklu dwuletnim w odniesieniu do Wydziałowych Rad Zapewniania Jakości Kształcenia. Pierwsze trzy lata pracy Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia poświęcano wdrożeniu systemu oraz oceny najważniejszych działań związanych z procesem kształcenia. Szczególną uwagę zwracano na: redefinicję efektów kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji; sekwencję przedmiotów realizowanych na danym kierunku studiów; kształcenie na odległość (e-learning); hospitację zajęć; doskonalenie narzędzi pomiaru osiąganych efektów kształcenia; doskonalenie infrastruktury dydaktycznej Uczelni; program podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli akademickich; realizację planu badań naukowych wspierających proces dydaktyczny. Rezultatem analiz i ocen dokonywanych przez poszczególne Rady są uwagi i zalecenia kierowane do Rektora i dziekanów Uczelni, zmierzające do usunięcia stwierdzonych słabości systemu zapewniania jakości kształcenia i ciągłego doskonalenia jego rozwiązań. W ciągu roku akademickiego 2011/2012 główny wysiłek Rad Zapewniania Jakości Kształcenia skupiony będzie na ocenie skuteczności wdrażania postanowień nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. 10

11 Co mówią studenci ALMAMER? Kilka pytań do naszych Twarzy W minionym roku akademickim zrealizowaliśmy projekt Twarze AL MAMER, w którym wyłoniliśmy grupę studentów chcących użyczyć swojego wizerunku do promocji Uczelni. Liczba zgłoszeń miło nas zaskoczyła przesłaliście ponad 100 zdjęć! Na podstawie samych fotografii nie byliśmy w stanie stwierdzić, kto powinien zostać Twarzą ALMAMER. Dlatego do drugiego etapu castingu zaprosiliśmy 62 kandydatów i z nimi przeprowadziliśmy bardzo pracowitą sesję zdjęciową. Efektem było kilka tysięcy klatek. Postawiliście nas przed bardzo trudnym wyborem każdy ze studentów biorących udział w sesji wyszedł naprawdę wyjątkowo. Wreszcie wyłoniliśmy zwycięzców 19 osób, których twarze wkrótce pojawiły się na materiałach reklamowych ALMAMER tj. plakatach, ulotkach, informatorach, stronie internetowej, facebooku, jak również na tramwajach i autobusach. Zwycięzcy castingu otrzymali jednorazową zniżkę w opłacie czesnego w wysokości 300 zł. Zostałeś wybrany na Twarz ALMAMER, jesteś w Samorządzie Studenckim, wspomagasz poczet sztandarowy. Czy to koniec twoich działań na rzecz uczelni? Wręcz przeciwnie, to dopiero początek! Ostatnio wspomagałem pracowników szkoły w przygotowaniu stoiska ALMA- MER na targach edukacyjnych Perspektywy, rozdawałem tam informatory, udzielałem informacji o ALMAMER. Pomagałem również przy organizacji Pikników Odkryj Mazowsze i podczas Spotkania z Kulturą Wietnamu. Generalnie, zawsze chętnie biorę udział we wszystkich inicjatywach wychodzących z Samorządu Studenckiego oraz Działu Promocji Karier i Działu Praktyk ALMAMER. Mam dalej zamiar możliwie jak najaktywniej brać udział w inicjatywach naszej uczelni. Michał Możejko Twoją twarz można znaleźć w najnowszym informatorze ALMAMER. Jakie były komentarze twoich kolegów, kiedy zobaczyli cię na okładce? Niewiele osób rozpoznało mnie na zdjęciu od razu. Jest to mój pierwszy rok na naszej uczelni, dodatkowo studiuję zaocznie, więc z kolegami z grupy widujemy się stosunkowo rzadko. Dodatkowo utrudniłam sprawę diametralną zmianą fryzury zaraz po wykonaniu zdjęcia Dopiero po jakimś czasie znajomi zaczęli pytać czy to czasem nie twoje zdjęcie? Ich reakcja oraz wszelkie komentarze były bardzo pozytywne i miłe. Były zarówno gratulacje jak i żartobliwe docinki o parciu na szkło, ale wszystko w bardzo sympatycznej, koleżeńskiej atmosferze. Magdalena Jabłońska Plakat z twoją podobizną wisi w oknach budynku Uczelni. To krępujące, czy nobilitujące? Na pewno nie jest to krępujące, absolutnie! Jestem dumna, że swoją osobą mogę promować szkołę i że jestem kojarzona z uczelnią. Sprawia mi to satysfakcję. Wiem, że to, co reklamuję jest najlepszą inwestycją w przyszłość. Poza tym nie każdy może oglądać swoje zdjęcie na budynku uczelni. Gdy grupa moich znajomy spoza ALMAMER dowiedziała się, że jestem Twarzą ALMAMER, przyjechali specjalnie zrobić sobie pamiątkową fotografię z moją podobizną! Anna Babicka Jak ci się studiuje w Uczelni, której użyczyłeś swoją twarz do celów promocyjnych? Jako studentki szczęśliwie zdanego I roku studiów II stopnia, a obecnie przygotowującej się do pisania pracy, czuję, że wybór dokonany cztery lata temu, był słuszny. A moja Uczelnia jest nadzieją na solidne wykształcenie i dobrą, satysfakcjonującą pracę. Sylwia Szydłowska Jak wspominasz casting na Twarz AL- MAMER? Czy wziąłbyś chętnie udział w kolejnym tego rodzaju konkursie? Casting na twarz ALMAMER, wspominam bardzo miło, cała sesja przebiegła w bardzo sympatycznej atmosferze, wśród profesjonalistów. Bardzo chętnie wziąłbym udział w kolejnym takim castingu. Jest to niewątpliwie przeżycie, o którym potem długo się pamięta! Jan Korczak 11

12 ALMAMER przybliża świat Już od trzech lat ALMAMER Szkoła Wyższa wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Turystyki, oraz coraz liczniejszymi partnerami organizuje cykliczne Spotkania z Kulturą Świata Pomysł powstał w Zakładzie Turystyki Międzynarodowej ALMAMER, kierowanym przez dr. Witolda Rybczyńskiego oraz w uczelnianym Centrum Promocji Karier, i szybko zjednał entuzjastów z innych Zakładów Uczelni oraz działaczy wspomnianego Stowarzyszenia. Liczyły się przy tym bardzo entuzjazm i realna pomoc ze strony Warszawskiej Izby Turystyki, zwłaszcza przewodniczącego Andrzeja Szymańskiego i dyrektora Wiesława Piegata. Pomogły przedstawicielstwa dyplomatyczne, ośrodki kultury i biura informacji turystycznej poszczególnych krajów, towarzystwa przyjaźni z tymi krajami, instytuty naukowe, biura podróży, wydawcy publikacji, a także podróżnicy. Cykl Spotkań z Kulturami Świata doczekał się również naukowej analizy, opracowanej przez mgr Bożenę Olszewską z naszej Uczelni [Zob. Zeszyty Naukowe ALMAMER nr 5(62)2010], która określiła je jako Zintegrowaną formę kształcenia specjalistów turystyki i rekreacji. Wydarzenia, kierowane nie tylko do studentów ALMAMER, ale także szerokiej publiczności (wstęp wolny) spełniają również funkcję promocyjną i są jednocześnie dla ich uczestników dobrą rozrywką. Wspomniane przedsięwzięcie jest jednym z elementów realizacji Strategii rozwoju naukowego i dydaktycznego na lata , w której stwierdzono m.in., że Misją Uczelni / / jest wzbogacanie wiedzy oraz wszechstronne kształcenie studentów, / / jakość wiedzy absolwentów i ich praktyczne umiejętności, / / kształtowanie postaw prospołecznych, promowanie twórczych zachowań i przedsiębiorczości, zdolność rozwiązywania problemów i podejmowania ryzyka. W minionym okresie zorganizowano Spotkania z Kulturą: Japonii, Włoch, Meksyku, Rosji, Chin, Egiptu i Wietnamu, a w przygotowaniu są kolejne imprezy. Choć każde ze Spotkań jest inne i zawsze uwzględnia specyfikę danego kraju, organizatorzy przyjęli pewien schemat programu, realizowany z niewielkimi odstępstwami. Przykładowo, każde spotkanie z kulturą danego kraju rozpoczynało się co oczywiste oficjalnym powitaniem gości przez Rektora Uczelni p. prof. dr. Janusza Merskiego, a następnie wystąpieniem wysokiego przedstawiciela dyplomatycznego prezentowanego kraju, najczęściej ambasadora. Umożliwia to słuchaczom nie tylko zdobycie wiedzy z najbardziej wiarygodnego źródła, ale także zadawanie pytań. Kolejnym ważnym punktem programu są wykłady poświęcone historii, kulturze i turystyce wybranego kraju, wygłaszane zarówno przez wybitnych uczonych jak też praktyków animatorów turystyki i kultury. Wykłady ilustrowane są filmami, a na odrębnych stanowiskach można uzyskać dalsze informacje i materiały promocyjne. Częścią Spotkań są warsztaty, poświęcone np. nauce języka, rękodzieła. Odbywają Występ zespołu Biały Lotos Sean Trang. Fot. Sebastian Bartoszko się też muzyczne i wokalne występy artystyczne, a także konkursy wiedzy o każdym z krajów z cennymi nagrodami przygotowanymi przez sponsorów. Każdą imprezę kończy pokaz przygotowania narodowych potraw i oczywiście ich degustacja. Spotkania z Kulturą Świata trwają zazwyczaj 3 4 godziny. Urozmaicony program ułatwia uzyskanie solidnej porcji wiedzy, a jednocześnie służy dobrej rozrywce. Zapraszamy, także do współpracy przy organizacji Spotkań. W minionym roku akademickim spotkaliśmy się z kulturą Wietnamu, a impreza dokończenie na str

13 dokończenie ze str. 9 zcharakterem przyszłej pracy zawodowej. Np. może to być hotelarstwo i gastronomia lub obsługa ruchu turystycznego. Rozwój turystyki jako gałęzi gospodarki rzutuje na możliwości dostępne dla absolwentów na rynku pracy. Czy to prawda, że absolwenci pana Wydziału stosunkowo nietrudno znajdują zatrudnienie? Trafna jest uwaga, że rozwój turystyki jako gałęzi gospodarki rzutuje na możliwości dostępne dla absolwentów na rynku pracy. Rozwój ten przejawia się w tworzeniu nowych podmiotów w obszarze gospodarki turystycznej, co generuje nowe miejsca pracy. Zależności są oczywiste. Rodzi się jednakże pytanie, jak przy określonym stanie rzeczy, np. stagnacji gospodarki czy wręcz jej kryzysu, nie umniejszać szans absolwentów na znalezienie satysfakcjonującej ich pracy. Władze wydziału jako kadra dydaktyczno-naukowa dbają o to, aby na zdobyte przez naszych absolwentów wiedzę i umiejętności było zapotrzebowanie u potencjalnych pracodawców. Nowoczesne plany i programy studiów rodzą szansę na uzyskanie przewagi przez naszych absolwentów nad konkurencją. Tworząc owe plany i programy pamiętamy o tym, że Polska jest członkiem UE i właśnie z tej unijnej perspektywy postrzegamy sektor turystyki. A zatem w naszej działalności edukacyjnej nie ograniczamy się do krajowego ruchu turystycznego, gdyż byłoby to pewnym zawężeniem problemu. Aby mieć dobre rozpoznanie rynku pracy, jego preferencji, organizujemy spotkania kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału z przedsiębiorcami sektora turystycznego. Dzięki tej formie wymiany poglądów, rozpoznania oczekiwań na określony model absolwentów, wzbogacamy treści kształcenia. Dobrze to służy kwestii zatrudniania naszych absolwentów. Patrząc na analizowaną problematykę z krótkiej perspektywy czasowej warto przypomnieć o wydarzeniu, jakim jest EURO Wymiar turystyczny tej imprezy jest oczywisty. Organizowanie mistrzostw oznacza inwestowanie w hotelarstwo, gastronomię itd. Skutkiem tego jest tworzenie nowych miejsc pracy na dziś i w przyszłości. Nowopowstałe hotele, motele, restauracje itp. będą bowiem świadczyć usługi dla turystów. Sumując odpowiedź na pytanie mogę potwierdzić pani przypuszczenie, że absolwenci naszego Wydziału TiR nie mają większych problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Jakie zagadnienia naukowe znajdują się obecnie w centrum zainteresowań Wydziału Turystyki i Rekreacji? Zagadnienia naukowe, jakie znajdują się w centrum zainteresowania Wydziału TiR wynikają z planów badawczych poszczególnych katedr i zakładów oraz indywidualnych zainteresowań pracowników. A zatem w działalności naukowo-badawczej Wydziału dają się wyodrębnić dwa nurty: prace zbiorowe w zespołach nauczycieli akademickich o komplementarnych zainteresowaniach naukowo-badawczych, prace indywidualne lub wspólne. W pierwszym z tych nurtów mieści się kilka tematów szczególnie istotnych z punktu widzenia profilu działalności Wydziału, takich jak: Atrakcyjność turystyczna Mazowsza Motywy i efekty wdrażania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwach turystycznych Tendencje w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich w Polsce Turystyka rodzinna i jej formy w zagranicznej turystyce wyjazdowej Funkcje Warszawy w turystyce międzynarodowej Eko- i agroturystyka w województwie mazowieckim. Prace indywidualne lub wspólne dotyczą różnorodnej problematyki, mieszczącej się w obszarze turystyki i rekreacji. Są one rezultatem ukształtowanych zainteresowań ich autorów. Odnoszą się do różnorodnych uwarunkowań rozwoju turystyki ekonomicznych, przyrodniczych, prawnych, kulturowych, infrastrukturalnych itp. Tak szerokie spektrum zainteresowań badawczych pracowników Wydziału wynika z faktu, że turystyka i rekreacja to obszary interdyscyplinarnych badań. M a ły S Ł o w n i c z e k s t u d e n ta Immatrykulacja uroczysty akt przyjęcia w poczet studentów (wpisanie na listę studentów). Indeks dokument, w którym odnotowywany jest przebieg studiów. Jest to jeden z najważniejszych dokumentów stanowiący własność studenta. Dwa razy do roku po każdej sesji egzaminacyjnej jest zdawany do Dziekanatu celem dokonania zaliczenia studentowi danego semestru studiów. Legitymacja studencka dokument potwierdzający status studenta, uprawniający do uzyskania rożnego rodzaju zniżek, np. na przejazdy komunikacją miejską i PKP. Dwa razy w roku dla przedłużenia jej ważności, tj. do 31 października i 31 marca, należy podstemplować ją w Dziekanacie. Niepodstemplowana legitymacja jest nieważna. Aby uniknąć kłopotów, zwłaszcza w zakresie zniżek za przejazdy, należy pamiętać o jej ostemplowaniu. Najpóźniej w dniu obrony (egzaminu dyplomowego) legitymację należy zwrócić do Dziekanatu lub Centrum Ksiąg i Dyplomów. Numer albumu numer, pod którym student zostaje zapisany w księdze studentów. Jest on uwidoczniony w indeksie i na wszystkich dokumentach związanych z tokiem studiów studenta. Warto go zapamiętać. Podając w dziekanacie czy w Dziale Rozliczeń numer albumu, student uzyska potrzebne mu informacje. Wyniki egzaminów podawane są często poprzez wskazanie numeru albumu studenta. Seminaria zajęcia dydaktyczne prowadzone dla studentów przez opiekunów naukowych w celu pogłębienia wiedzy z danej dziedziny, wspomagające prawidłowe przygotowanie pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej). Konwersatoria są to zajęcia polegające m.in. na powtórzeniu i rozszerzeniu wybranych partii materiałów oraz na prowadzeniu przez wykładowców dyskusji ze studentami na wybrany przez wykładowcę temat. Sesja egzaminacyjna ma miejsce pod koniec każdego semestru, a więc dwa razy do roku. Jest to czas na weryfikację wiedzy studenta, podczas którego odbywają się egzaminy i zaliczenia. Sesja poprawkowa okres następujący bezpośrednio po zwykłej sesji egzaminacyjnej, podczas ktorej student podchodzi ponownie do egzaminów niezaliczonych w sesji egzaminacyjnej. Karta okresowych osiągnięć studenta dokument, w którym odnotowuje się przebieg sesji egzaminacyjnej danego semestru. Student odbiera ją przed sesją egzaminacyjną z Dziekanatu i wraz z indeksem przedstawia do wpisu poszczególnym wykładowcom. Po sesji egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym przez Dziekanat należy bezwzględnie złożyć wypełnioną kartę do Dziekanatu. Starosta grupy reprezentant danej grupy wykładowej studentów, wybierany przez nich na pierwszych zajęciach. Reprezentuje on grupę studentów wobec władz Uczelni, wykładowców, Samorządu Studenckiego. Jest upoważniony do pobierania w Dziekanacie dla studentów indeksów oraz kart okresowych osiągnięć. Starosta grupy wybiera swojego zastępcę lub zastępców, którzy będą go wspomagać w pełnieniu tej zaszczytnej funkcji. Regulamin studiów ważny dla studentów i pracowników ALMAMER dokument prawa wewnętrznego uchwalany przez Senat Uczelni, a zatwierdzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Określa organizację i zasady realizacji procesu dydaktycznego oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta. Jego treść jest publikowana na stronie internetowej Uczelni. 13

14 Specjalisci wysokiej klasy Rozmowa z Dziekanem Wydziału Fizjoterapii dr. nauk med. Samerem Tayarą Poprzeczka na kierunku Fizjoterapia postawiona jest bardzo wysoko. Potwierdzają to studenci, którzy mieli okazję przyjrzeć się podobnym studiom również na innych uczelniach. A z drugiej strony, o Fizjoterapii w ALMAMER słychać wyłącznie pozytywne opinie. Co składa się na ten sukces? Decyduje tutaj wiele czynników. Mamy bardzo dobrą kadrę dydaktyczną, która zapewnia wysoki poziom kształcenia. Nasi wykładowcy są autorytetami w swoich dziedzinach, to osoby o ogromnej wiedzy teoretycznej, ale też posiadające wieloletnie doświadczenie praktyczne. Na praktykę zwracamy bardzo dużą uwagę, gdyż w zawodzie fizjoterapeuty jest ona niezmiernie ważna. Realizujemy program w sposób rzetelny, z naciskiem na zajęcia kliniczne, podczas których studenci poznają konkretne przypadki pacjentów i schorzeń. W ten sposób zdobywają cenne umiejętności praktyczne. Naszym atutem jest też własne zaplecze dydaktyczne Z a a n g a ż o w a n i skorzystają z ulg Na naszej Uczelni działa chór akademicki i zespół tańca ALMAMER. Za działalność w wymienionych zespołach, a także za działalność w Zarządzie Samorządu Studenckiego i zespole wspomagającym Zarząd Samorządu Studenckiego przysługują zniżki w czesnym wynoszące 15% za każdy semestr swej aktywności. Ulga w opłacie czesnego podlega kumulacji (do maks. wysokości 30%). Zapraszamy wszystkich! Kontakt: tel , tj. dobrze wyposażone pracownie, które zresztą co roku doposażamy, ostatnio na przykład zakupiliśmy nowoczesny sprzęt do elektromiografii (EMG). Utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia nie zniechęca studentów. Wręcz przeciwnie, tym, którym naprawdę zależy na byciu dobrym w swoim zawodzie, chętnie się uczą i podejmują nowe wyzwania. To się po prostu opłaca. Studenci podczas studiów muszą odbyć obowiązkowe praktyki. Jakie placówki przyjmują studentów kierunku fizjoterapia i jaki zakres umiejętności praktycznych zobowiązani są oni posiąść? Mamy umowy z kilkunastoma placówkami, m.in. z Instytutem Neurologii i Psychiatrii, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Instytutem Onkologii, Medycyny Pracy i innymi. Możemy pochwalić się również własną placówką, w której studenci mają możliwość odbywania praktyk przychodnią MERMED. Jeśli jest taka konieczność, pozwalamy studentom odbyć praktyki w miejscu zamieszkania, o ile dana placówka spełnia ustalone wymogi. Praktyki na kierunku Fizjoterapia są w programie przez wszystkie 3 lata. Na pierwszym roku są to tzw. praktyki kliniczne, podczas których studenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu anatomii i innych obowiązkowych przedmiotów. Na wyższych latach muszą posiąść wiedzę z szerszych tematów, np. z zakresu kinetoterapii czy fizykoterapii. Czy zna Pan losy absolwentów, którzy opuścili mury Uczelni? Jak się one potoczyły? Staramy się cały czas śledzić losy absolwentów. Zresztą oni sami też chętnie utrzymują z nami kontakt przychodzą, dzwonią, piszą maile informując, co porabiają. To dla nas cenne, i jednocześnie miłe, że absolwenci chcą utrzymywać kontakt ze swoją szkołą. Wiemy, że ok. 88 proc. absolwentów decyduje się na kontynuowanie edukacji na studiach II stopnia. Nie mają problemów z dostaniem się na inne uczelnie, egzaminy nie sprawiają im większych trudności, są po prostu dobrze przygotowani. Część z nich podejmuje pracę w szpitalach i innych placówkach medycznych, gdzie zresztą zdarza się, że spotykają naszych wykładowców, którzy są tam zatrudnieni. Ponad połowa podejmuje pracę zaraz po studiach w ALMAMER obserwując ich losy wiemy też, że znalezienie zatrudnienia nie stanowi dla nich problemu. Pracodawcy wiedzą, że nasi absolwenci reprezentują odpowiednio wysoki poziom i że warto ich zatrudnić. Pewien odsetek absolwentów pracuje za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech. Najczęściej tam też kontynuują naukę. Obserwując poczynania absolwentów naszego kierunku, jestem spokojny o kolejne roczniki opuszczające mury Uczelni. Tym bardziej, że na specjalistów w tym zawodzie jest duże zapotrzebowanie, i ono ciągle wzrasta. 14

15 Politologia to nie tylko polityka Rozmowa z prof. Henrykiem Szczerbińskim, Dziekanem Wydziału Administracji i Politologii Wielu młodych ludzi stroni od tematu polityki i kwestii z nią związanych. Czy w takim razie warto studiować nauki o polityce czyli politologię? Dlaczego? Politologia, która wyodrębniła się organizacyjnie na polskich uczelniach na przełomie 60. i 70. lat zeszłego stulecia, jest bardzo pojemną dyscypliną naukową. Inicjator i współtwórca Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, profesor Marian Żychowski, określał politologa jako fachowca dysponującego pogłębioną wiedzą w zakresie jednego z przedmiotów humanistycznych, podbudowaną znajomością przynajmniej dwóch innych, pokrewnych dyscyplin. Określenie to jest aktualne i dziś wymaga jedynie rozszerzenia o nowe kierunki związane z rozwojem nauki. Politologię studiować warto. Przedmioty realizowane w ramach programu nauczania obejmują najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem struktur politycznych państwa, ale nie pomijają ważnych zagadnień dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. Politologia realizowana jest w ALMAMER Szkole Wyższej przez bardzo dobrych specjalistów i zaspokaja ciekawość poznawczą w odniesieniu do własnego kraju i świata, oraz pokazuje obszary praktycznego zastosowania nabytych umiejętności i wiedzy. Politologia nie jest już dzisiaj kojarzona wyłącznie z polityką, zwłaszcza z negatywnym w odbiorze społecznym zachowaniem polityków; jest postrzegana jako szansa na poznawanie naszego miejsca w skomplikowanej i zmieniającej się rzeczywistości. Politologię opuścił już kolejny rocznik absolwentów. Czy zna pan ich kariery zawodowe? Uczelnia interesuje się losami i karierą zawodową absolwentów Politologii. Z wieloma utrzymujemy systematyczne kontakty i mimo, iż nie są one bardzo sformalizowane, a wynikają często z wzajemnych, sympatycznych relacji pomiędzy studentem a profesorem, to dają jednak możliwość orientacji, co do przydatności nabytej w ALMAMER wiedzy. Zdecydowana większość absolwentów zatrudniona jest w wydawnictwach, prasie, marketingu i instytucjach życia publicznego potwierdza to aktualność treści nauczania i efektywność praktyczną naszego programu. W zeszłym roku w ofercie studiów pojawił się bardzo popularny kierunek Administracja. Czy potrzebujemy w kraju jeszcze więcej urzędników? Utworzony nowy kierunek wynikał z analizy rynku edukacyjnego i zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą. W wysokorozwiniętych krajach produkt krajowy (PKB) tworzony jest w bardzo dużej części przez sektor usługowy. Podobnie wygląda sytuacja z administracją. Nie można sobie wyobrazić sprawnie działającego państwa bez dobrze przygotowanej kadry urzędni- czej. Szczególną uwagę zwracamy na jej kompetencje, znajomość problematyki wewnętrznej i unijnej oraz relacje pomiędzy obywatelem a urzędem. Uczelnia przygotowuje się do uruchomienia Studium Dziennikarstwa i Rzecznictwa Prasowego, którego inicjatorem jest między innymi Pan Dziekan. Dla kogo jest to Studium? Powołanie w tym roku Studium Dziennikarstwa i Rzecznictwa Prasowego jest ofertą przede wszystkim dla naszych absolwentów, ale jesteśmy też otwarci na absolwentów innych uczelni. Program studiów został opracowany tak, aby przygotować wysokiej klasy fachowców dla potrzeb prasy centralnej i lokalnej, rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i pełnienia funkcji rzeczników prasowych rozmaitych firm, urzędów i instytucji. W Studium mogą uczestniczyć absolwenci wszystkich kierunków. Samorząd Studencki Samorząd Studencki to jeden z najważniejszych organów na uczelni. Jest inicjatorem studenckich inicjatyw, bierze udział w podejmowaniu ważnych dla uczelni decyzji, reprezentuje uczelnię na targach, pomaga w przygotowywaniu różnego rodzaju imprez, wydarzeń, spotkań. Uczestnictwo w działaniach Samorządu Studenckiego jest doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia, do poznania nietuzinkowych ludzi i przeżycia jeszcze jednej uczelnianej przygody. Dołącz do nas! Kontakt: , 15

16 Przygoda mojego życia Studia to nie tylko czas wytężonej pracy umysłowej, egzaminów, wykładów i zaliczeń. To także okres, w którym warto zdobyć wiedzę praktyczną w dziedzinie, która nas interesuje. Okazją do zdobycia doświadczenia i przyjrzenia się z bliska branży, z którą wiążemy swoją zawodową przyszłość, są praktyki studenckie. W ALMAMER studenci mogą wybierać z bogatej oferty praktyk zagranicznych, oraz tych organizowanych w Polsce. Poprosiliśmy kilku studentów o podzielenie się swoimi wrażeniami Żaneta Oleszkiewicz, HISZPANIA Odbywałam praktyki w Hotelu Merce w miejscowości Pineda de Mar w Hiszpanii. To spokojna i malownicza miejscowość, z mnóstwem wszędobylskich kwiatów i przeróżnych roślin. Pracowałam w restauracji jako kelnerka. Do moich obowiązków należało m.in. przygotowywanie zastawy na stolikach, pomoc gościom hotelowym w doborze stolika, sprzątanie sali oraz bufetu. Praca nie należała do łatwych z racji istniejącej bariery językowej (pracownicy hotelu słabo znali angielski, ja z kolei nie władam hiszpańskim), ale jeśli chodzi o obowiązki, nie była też specjalnie wymagająca. Pracowałam od 8.00 do z dwoma długimi przerwami jedną prawie dwugodzinną i drugą czterogodzinną. Szybko przyzwyczaiłam się to takiego trybu pracy, w ciągu dnia miałam czas na drzemkę, zakupy czy też leniuchowanie na plaży. Dwa dni w tygodniu były wolne, co pozwoliło mi na zwiedzanie Costa Brava oraz innych fascynujących miejsc. Zakochałam się w Hiszpanii! Mieszkałam w pokoju z odbywającą praktyki Słowenką, z którą porozumiewałam się w języku angielskim. Bardzo się zaprzyjaźniłyśmy. Hiszpanie są otwarci i przyjaźnie nastawieni, także do praktykantów. Poznałam wielu ciekawych ludzi, z którymi mam stały kontakt. Szef był bardzo ze mnie zadowolony. Miłym akcentem była też niespodziewana gratyfikacja finansowa na koniec pracy, jako dodatek do zarobku gwarantowanego w zawartej wcześniej za pośrednictwem ALMAMER umowie. Zdobyłam doświadczenie i nawiązałam nowe znajomości, nauczyłam się też większej otwartości na ludzi i stałam się bardziej pewna siebie. Zauważyłam również, że przejęłam sposób myślenia Hiszpanów mniej się przejmuję, mniej się spieszę To była przygoda mojego życia. Mocno wierzę w to, iż nie jest to moja ostatnia tego typu wyprawa:) Marta Dziuba, HISZPANIA Pracowałam w Hiszpanii, w czterogwiazdkowym hotelu w Lloret de Mar, jako kelnerka. Ogromnie cieszę się, że trafiłam właśnie tam, nie mogłam wymarzyć sobie lepszych praktyk. Pracowałam pięć dni w tygodniu, dzięki wolnym weekendom miałam możliwość poznawania malowniczej Costa Brava. Te praktyki przypominały mi wymianę studentów z Erazmusa. Było nas naprawdę sporo, z różnych państw i różnych rejonów Polski. Praca nie była trudna. Mój menedżer był bardzo ze mnie zadowolony, starałam się, i zostało to docenione. Wakacyjne praktyki w Hiszpanii łączą w sobie wszystko pracę, wypoczynek, zwiedzanie i dobrą zabawę:) Piotr Kaźmierczak, TURCJA Odbywałem praktyki w Turcji, w miejscowości Fethiye. Początkowo miałem pracować jako animator, ale zostałem doceniony i awansowałem na rezydenta. Dzięki temu mogłem w pracy wykorzystać to, że zrobiłem wcześniej kurs pilota wycieczek. W ramach pracy miałem spotkania informacyjne z turystami, prowadziłem wycieczki, towarzyszyłem turystom podczas przejazdów z lotniska do hoteli i odwrotnie. Mieszkałem w hotelu z dwoma osobami z Turcji, miałem więc dodatkową okazję, żeby poznać ich kulturę i podszkolić język porozumiewaliśmy się wyłącznie po angielsku. Takie praktyki to również świetna okazja do poznania kraju, zwiedziłem mnóstwo pięknych miejsc. Nie widzę minusów. Bogna Chrupek i Dominika Królak, HISZPANIA Podczas naszych hiszpańskich praktyk pracowałam jako kelnerka w restauracji, a moja koleżanka Dominika, w barze. Praca była chwilami wyczerpująca, ale może dlatego, że bardzo dużo zwiedzałyśmy i dużo korzystałyśmy z uroków życia w Hiszpanii. Mieszkałyśmy w domku w strzeżonym kompleksie z własnym basenem. Razem z nami mieszkały 3 osoby Alex z Francji (praktyki na recepcji), Łukasz z Warszawy (bar) i z Gerda z Litwy (restauracja). Bardzo polecam takie praktyki, wspaniale spędziłyśmy czas i wiele się nauczyłyśmy. 16

17 Wyzwanie, którego warto się podjąć Rozmowa z Kamilą Kralczyńską, Koordynatorem ds. praktyk ALMAMER Według badań, 80 procent studentów i absolwentów uważa, iż osoba kończąca studia wyższe, ale bez doświadczenia zawodowego, ma niewielkie szanse na zdobycie pracy.* Czy ALMAMER wspiera studentów w zdobywaniu tego doświadczenia? Jak wyglądała tegoroczna oferta Działu Praktyk? Bardzo bogato! Organizowaliśmy praktyki dla studentów wszystkich kierunków z wyjątkiem Fizjoterapii, która posiada swój własny program praktyk. Studenci Wydziału Turystyki i Rekreacji mogli wybierać spośród ofert praktyk w biurach podróży tj. Triada, Mazurkas, Wezyr Holidays, w hotelach tj. Westin, Sheraton, Intercontinental i wielu innych. Filip Warzyński, POLSKA Odbyłem miesięczne praktyki w hotelu InterContinental, w dziale Sales Convention. Pierwsze wrażenia były bardzo pozytywne; prestiż miejsca oraz przyjazna atmosfera ludzi sprawiły, że miesięczne praktyki zleciały bardzo szybko. O dziwo praktyki nie polegały głównie na tym, żeby parzyć kawę etatowym pracownikom. Dostałem własne biurko z komputerem, podpiętym pod system, którego wszyscy używali. Robiłem na nim proste papierkowe rzeczy: sporządzanie proform, depozytów, raportów. Segregowałem dokumenty z odbytych imprez. Wprowadzałem również nowe kontakty do bazy danych, zakładałem bloki konferencyjne. To było ciekawe. Wszystko zawsze rzetelnie mi tłumaczono, wiedziałem co mam robić. Praktyki, mimo że bezpłatne, dały mi kontakty, które w tej branży są podstawą. W krótkim czasie po zakończeniu praktyk pracowałem (już na umowie zlecenie) w innym dziale. Studenci Ekonomii oraz Politologii i Administracji w dużej mierze zaliczali praktyki w ramach swojej pracy. Ci, którzy nie mieli takiej możliwości, mogli odbyć praktyki również w wymienionych hotelach (oczywiście na stanowiskach odpowiadających kierunkowi studiów), bankach, urzędach dzielnicy czy innych instytucjach. Zdarzało się też, że student przychodził do mnie z pomysłem na swoje praktyki. Kontaktowałam się wtedy z daną firmą, pytałam, czy nie przyjmą naszego studenta z reguły firmy były chętne. W ofercie były też wyjazdy zagraniczne. Studenci ALMAMER wyjeżdżali na praktyki do Hiszpanii, Turcji i na Kretę. W Hiszpanii czekało na nich kilkaset miejsc, w pozostałych krajach po kilkanaście. Wszystkie praktyki zagraniczne trwały minimum 3 miesiące, i były płatne student otrzymywał od 300 do 400 euro miesięcznie kieszonkowego. Czy studenci chętnie wyjeżdżają na praktyki? Co uważają za najcenniejsze w takim sposobie zdobywania doświadczenia? Jeśli tylko mogą sobie pozwolić na trzymiesięczny wyjazd, to korzystają bardzo chętnie. To jeden z najlepszych sposobów na skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie i branży, o której wiedzę się zdobywa. Punkt praktyki w CV to też znaczący atut dla pracodawcy. Podczas praktyk studenci rzucani są na głęboką wodę, wchodzą w nowe środowisko, często muszą nauczyć się pracy w zespole. Przez to zdobywają nowe umiejętności. Możliwość komunikowania się w języku obcym, znajomości międzynarodowe, poznawanie standardów europejskich, jeśli chodzi o wymagania w pracy to wszystko jest nie do przecenienia. Ale praktyki to też poznawanie walorów turystycznych miejsca, w którym się przebywa. Studenci mają zwykle zapewnione dwa dni wolnego, więc jest czas na podróże. Z praktykami wiąże się wiele wyzwań, ale też niezapomniane, wspaniałe chwile. Dlatego studenci chętnie uczestniczą w praktykach nawet, jeśli te obowiązkowe mają już zaliczone. Po prostu znają już wartość dodatkowego doświadczenia. Czy zdarza się, że po odbytych praktykach student otrzymuje propozycję przedłużenia współpracy już na zasadzie umowy o pracę? Oczywiście. Na przykład studentka, która w zeszłym roku była na praktykach w Bułgarii, w tym roku pojechała w to same miejsce do pracy, już jako rezydentka. Inna zrobiła tak dobre wrażenie na pracodawcy, że zanosi się na konkretną propozycję na przyszły rok. Takie przypadki zdarzają się też podczas praktyk w Polsce znam osoby, które otrzymały ofertę pracy po praktykach w hotelu Sheraton. Niektóre firmy, na przykład wspomniany hotel, mają taką politykę, że rekrutują pracowników spośród tych, którzy odbywali u nich praktyki. Dlatego naprawdę warto się starać zawsze to studentom powtarzam. Co mówią o studentach ALMAMER pracodawcy przyjmujący ich na praktyki? Jakie krążą o naszych studentach opinie? Nigdy nie słyszałam żadnych skarg na naszych studentów odbywających praktyki. Niektóre hotele i biura przyjmują naszych studentów od lat, i to jest dowód na to, że studenci ALMAMER są w tych miejscach mile widziani. Podobnie za granicą w tym roku jeden z menedżerów nie chciał wypuścić naszej studentki przebywającej na praktykach w hotelu w Hiszpanii, bo tak dobrze pracowała. Była uśmiechnięta, pomocna. Żałował, że wyjeżdża! Czego możemy spodziewać się w rozpoczętym roku akademickim? Jakie oferty przygotowuje Dział Praktyk krajowe i zagraniczne? Będzie nowa oferta wyjazdowa: Kos, Kreta, Rodos, Corfu, Kefalania, Zakynthos, Półwysep Halkidiki. Nawiązaliśmy kontakt z firmą, która nam pomoże zorganizować praktyki na tych wyspach greckich. Ponownie studenci będą mogli skorzystać z praktyk w Hiszpanii i Turcji. Moją ambicją jest też zorganizowanie wyjazdów na praktyki do Rosji, lub w inne, wschodnie rejony. Będzie też oferta praktyk w Polsce uaktualniana na bieżąco. Chętnych zapraszam do kontaktu: tel , e mail: * Gazeta Edukacja, wyd

18 Odkrywajmy Mazowsze z ALMAMER Choć Mazowsze leży w centrum Polski i tutaj jest nasza stolica, to region ten często nie jest znany i to nie tylko turystom z głębi kraju, ale nawet mieszkańcom Warszawy A ziemia ta szczyci się pięknymi krajobrazami. Warszawska aglomeracja styka się Puszczą Kampinoską, a północna część Mazowsza należy do Zielonych Płuc Polski. Burzliwe dzieje pozostawiły tu liczne zabytki. Spotkamy się: zarówno z dostojnymi monumentalnymi świątyniami, zamczyskami czy pałacami, jak i skromnymi dworkami i wiejskimi kościółkami urzekającymi swoją prostotą. Studentki ALMAMER podczas Pikniku Odkryj Mazowsze. Fot. Sebastian Bartoszko Mazowsze to ziemia gościnna. Tutaj kult tradycji (np. Kurpie, Łowickie, Senniki, Kołbiel) przeplata się z nowoczesnością, nowoczesne miasta sąsiadują z naturalnymi kompleksami przyrodniczymi parków krajobrazowych. Mazowiecki Park Krajobrazowy wkracza nawet w granice miasta. Na turystów czeka coraz bardziej rozbudowująca się baza hoteli, kwater agroturystycznych, pensjonatów, ośrodków sportu i rekreacji. Mazowsze jest celem wyjazdów weekendowych. Spore tradycje ma rozwijająca się teraz turystyka urlopowa. Kraina ta jest jednocześnie stworzona dla miłośników turystyki aktywnej w jej wielu formach: pieszej, wodnej, rowerowej, konnej, a nawet podwodnej, wspinaczkowej i narciarskiej. Przejeżdżając przez Mazowsze tranzytem wypada zatrzymać się w wielu pełnych uroku wioskach, miasteczkach i miastach. Będą to z pewnością bardzo ciekawe przystanki. ALMAMER Szkoła Wyższa jest ściśle związana z regionem. To stąd pochodzą nasi studenci, którzy w wielu przypadkach, po zdobyciu kwalifikacji, pomnażają profesjonalną kadrę dobrze służącą regionowi. Pracują w urzędach, hotelarstwie, agencjach rozwoju regionalnego, biurach podróży, mediach, zakładają własne przedsiębiorstwa. Od wielu już lat ALMAMER Szkoła Wyższa prowadzi program Atrakcyjność turystyczna województwa mazowieckiego, realizowany na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, dr. Adamem Struzikiem. W ramach tego Laureaci Konkursu Wiedzy o Mazowszu. Fot. Sebastian Bartoszko porozumienia zorganizowano cztery konferencje naukowe, poświęcone: znaczeniu obiektów postindustrialnych w budowie produktu turystycznego (Żyrardów, 2009), atrakcyjności turystycznej Ziemi Liwskiej (Liw, 2009), turystycznemu marketingowi terytorialnemu prawobrzeżnej Warszawy (2010), przeszłości i teraźniejszości Węgrowa (2011). Konferencjom towarzyszyły monografie naukowe wydane przez ALMAMER. Regionowi Mazowsza są poświęcone liczne prace licencjackie i magisterskie oraz artykuły w Zeszytach Naukowych ALMAMER. Nasza Uczelnia jest członkiem Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, a jej przedstawiciele uczestniczą w pracach jej rady Programowej. Odkrywajmy Mazowsze na nowo. Zachęcają do tego już od dwóch lat organizatorzy Pikników Okryj Mazowsze ALMAMER, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki oraz z Warszawską Izbą Turystyki. Pikniki organizowane są pod patronatem honorowym marszałka Województwa Mazowieckiego i dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wśród wystawców, obok reprezentantów województwa mazowieckiego, można było spotkać sąsiadów z terenu województw podlaskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Naszymi gośćmi wystawcami byli m.in.: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna Gromada, Kampinoski Park Narodowy, Bolimowski Park Krajobrazowy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Miasto Węgrów, Muzeum Niepodległości, Muzeum w Gó 18

19 rze Kalwarii, Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna w Siedlcach, Lokalna Organizacja Turystyczna Warkocz Pilicy w Warce, Lokalna Organizacja Turystyczna Trzech Rzek w Nowym Dworze Mazowieckim, Kompleks Basenów Termalnych w Mszczonowie, Pałac Łochów, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Centrum Informacji Turystycznej Opowieści z Narwi z Łomży, Piaseczyńska Kolej Wąskotorowa, Dom Polonii w Pułtusku, Wioska Indiańska Heyoka w Kampinosie, biura podróży i twórcy ludowi. W ramach drugiego Pikniku Odkryj Mazowsze odbyła się pierwsza edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Mazowszu organizowanego przez ALMAMER, wspólnie z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Zwycięzcami konkursu zostali: 1 miejsce - Róża Michalec, autorka eseju Moja pocztówka z Wysoczyzny Żelechowskiej, opiekun Małgorzata Pałys, Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sobolewie; 2 miejsce Martyna Tośka, autorka eseju Moja pocztówka z Bobów i Gnojna, opiekun Jadwiga Stosio, Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku; 3 miejsce Agnieszka Rumińska i Mateusz Suski, autorzy eseju Urle urocze letnisko, opiekun Paweł Depczyk, Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach; 4 miejsce Alicja Dobrzyńska i Sylwia Hajduk, autorki eseju Moja pocztówka z Grodziska Mazowieckiego, opiekun Małgorzata Miastowska, Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim.; 5 miejsce Paulina Bartkowska, autorka eseju Moja pocztówka z Zielunia, opiekun Hanna Śliwińska, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie; 6 miejsce Karolina Jakóbiak, autorka eseju Moja pocztówka z Łomianek, opiekun Alina Kargiel, Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie; 7 miejsce Małgorzata Kaczmarczyk i Jan Waszkiewicz, esej pt. Moja pocztówka z Kurpiowszczyzny, opiekun Jolanta Puławska, Zespół Szkół Powiatowych w Łysych. Mazowieckie pikniki w ALMAMER spełniają kilka funkcji. Po pierwsze uczą i ułatwiają dostęp do wiedzy, m.in. także studentom. Po drugie służą promocji Mazowsza, które może teraz częściej stanie się obiektem zainteresowań turystów. Po trzecie są dobrą rozrywką. Spotkania z ciekawymi ludźmi Mazowsza, wystawy, prezentacje na scenie, kolportaż materiałów promocyjnych, konkursy, degustacje, dobra muzyka sprawiają, że Pikniki Odkryj Mazowsze są zarówno przyjemne, jak i pożyteczne. Jan Paweł Piotrowski dokończenie ze str. 12 była połączona z uroczystym otwarciem Instytutu Nauki i Kultury Wietnamskiej i odbyła się 13 listopada 2010 r. w ALMA MER Szkole Wyższej w Warszawie. Wśród obecnych byli m.in. Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki, Michał Szczerba Poseł na Sejm RP, Michał Czaykowski Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sportu i Turystyki, Paweł Pawlak Zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola i dr inż. La Duc Trung Wiceprezes Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Nguyen Hoang Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Rektor ALMAMER prof. dr Janusz Merski w swoim przemówieniu przytoczył krótko historię stosunków nawiązanych pomiędzy Uczelnią, a Ambasadą Socjalistycznej Republiki Wietnamu. Przyjacielskie kontakty utrzymywane są od wielu lat, a powstały właśnie Instytut stanowi uwieńczenie długoletniej przyjaźni. Prof. dr Janusz Merski zwrócił uwagę na szczególny zbieg okoliczności, jaki zaistniał przy okazji sobotniej uroczystości. Tego samego dnia, 13 listopada, uruchomione zostało po raz pierwszy bezpośrednie połączenie lotnicze liniami LOT pomiędzy Warszawą, a Hanoi. Wietnam stał się więc bliższy także fizycznie. Powołanie Instytutu przypada w szczególnym czasie także z innych powodów - tego roku mija 60. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Wietnamem. Jest to więc również bardzo symboliczny, dobry moment na podjęcie wspólnej inicjatywy. Rektor ALMAMER przypomniał, że polskie uczelnie ukończyło do dzisiaj 4 tys. obywateli Wietnamu, którzy kształcili się w naukach humanistycznych i matematyczno-fizycznych, cywilnych i wojskowych. Powołany Instytut ma wyjść naprzeciw osobom, które pragną w Polsce kształcić się jednym z jego celów jest ułatwienie przebywającym u Polsce Wietnamczykom zdobycie honorowanego w Unii Europejskiej dyplomu. Nguyen Hoang Ambasador Socjalistycznej Republiki Wietnamu również wyraził przekonanie, że wzajemne stosunki zacieśnią się dzięki powołaniu Instytutu Nauki i Kultury Wietnamskiej oraz że jego funkcjonowanie będzie służyć dobru i obywateli wietnamskich i polskich. Uroczyste przecięcie wstęgi otwierającej Instytut Nauki i Kultury Wietnamskiej nastąpiło w nowopowstałej siedzibie Instytutu przy ulicy Wolskiej 43. Część artystyczną wypełnił m.in. pokaz wietnamskich tańców ludowych przygotowany przez zespół Biały Lotos SEAN TRANG pod kierownictwem Nguyen Thi Thu Loc. Niezwykle barwne stroje, urokliwy taniec młodych tancerek prezentujących skomplikowane układy choreograficzne oraz profesjonalni soliści, tak można scharakteryzować występ Białego Lotosu. W chwilę potem pokaz bardzo dynamicznych i widowiskowych sztuk walk wschodnich zaprezentowała szkoła wietnamskiej sztuki walki Vo-Quyen. Duże zainteresowanie wzbudził wykład dr Teresy Halik z Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Halik przedstawiła różnorodność i bogactwo kultury, wierzeń i tradycji wietnamskich. Maria Wiktoria Polońska zaprezentowała slajdy z Wietnamu wzbogacone relacją z własnego pobytu w tym kraju. W pełnym atrakcji programie przewidziano także czas na pokaz malowania na jedwabiu oraz cześć kulinarną pokaz parzenia kawy i herbaty w tradycyjny sposób oraz instruktaż przygotowywania Sajgonek zorganizowany przez przedstawicieli słynnego baru Nam Sajgon we współpracy z klubokawiarnią Ale Sajgon! W trakcie spotkania odbył się też konkurs wiedzy o Wietnamie, z cennymi nagrodami ufundowanymi przez LOT, Ambasadę Socjalistycznej Republiki Wietnamu, Warszawską Izbę Turystyki, wydawnictwa Berlitz, Assimil i Nowela. Był czas na poczęstunek sajgonki, sałatki z siekanych warzyw i orzeszków, słodkości. Kto nie był, niech żałuje! Sobotnie wydarzenie spełniło również funkcję promocyjną. Informacja o powstaniu Instytutu i Spotkaniu z kulturą Wietnamu opublikowana została na kilkunastu portalach internetowych i w prasie, a na samych uroczystościach obecni byli dziennikarze TVP, magazynu Wprost, Rynku Turystycznego i Wiadomości Turystycznych. Relację z imprezy można było obejrzeć m.in. w Wiadomościach TVP Info oraz w Panoramie Programu II TVP. Iwona S. Krauze, Jan Paweł Piotrowski Zapowiadamy już następne spotkanie z cyklu Kultury Świata z Albanią! 19

20 Koniec jezyka za przewodnika Rozmowa z dr Olgą Charkiewicz, Kierownikiem Studium Języków Obcych ALMAMER Naturalną konsekwencją globalizacji jest upowszechnienie pewnych norm, wartości, ale też dostępu do podobnych dóbr. Wydaje się więc, że zmierzamy w stronę zatarcia różnic. Dopiero przebywając w innym kraju zdajemy sobie sprawę z ogromnych, istniejących rozbieżności kulturowych. I wtedy z pomocą przychodzi język. Czy można powiedzieć, że język pomaga widzieć więcej? Świat w coraz większym stopniu podlega globalizacji, te same produkty możemy kupić niemal w każdym zakątku kuli ziemskiej, oglądamy te same filmy, słuchamy tej samej muzyki. Mając tego świadomość, łatwo możemy ulec złudzeniu znikania barier kulturowych i wyrobić w sobie przekonanie o stapianiu się wszystkich kultur w jedną. Dopiero znając języki obce dostrzegamy całe bogactwo różnorodności, jakie niosą nam inne kultury. Dynamicznie rozwijające się kontakty handlowe, gospodarcze, turystyczne, międzynarodowy rynek pracy, kontakty międzyludzkie, elektroniczny dostęp do światowej informacji stanowią oczywistą zachętę do opanowywania języków obcych. Młodzi ludzie, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w komunikacji międzynarodowej, tj. porozumiewać się w mowie i piśmie z ludźmi władającymi wieloma językami, wiedzą, że warto zrobić krok dalej, poznawać nie tylko reguły języka, ale również mentalność, kulturę, realia życia codziennego oraz tradycję narodu, którego język jest przyswajany. Czy w takim razie w Studium Języków Obcych ALMAMER studenci poznają też kulturę i tradycje kraju, którego języka pragną się nauczyć? W jaki sposób? Każdy język posiada swój specyficzny sposób postrzegania świata, a człowiek zawsze poznaje świat poprzez pryzmat własnej kultury. Lektorzy Studium Języków Obcych ALMAMER dbają o to, by wypracować u studentów poprawny sposób postrzegania i porównywania własnego świata ze światem kraju, którego język poznają i przyswajają. Zagadnienia leksykalne poruszane w procesie dydaktycznym (np. tradycje rodzinne, ochrona zdrowia, załatwianie formalności w urzędach, konstruowanie pism użytkowych, udogodnienia hotelowe i piktogramy, opracowywanie tras wycieczkowych, podróżowanie różnymi środkami transportu, rekrutacje zawodowe, etykieta międzynarodowa, prowadzenie negocjacji, opracowywanie biznes-planu itp.) łączą się z doświadczeniami życiowymi lektorów, ale w pewnym stopniu i studentów, nawiązują do kulturowo społecznych wzorców, umożliwiających młodym ludziom postrzeganie i ocenę otaczającej rzeczywistości. Jak Pani sama poznawała języki obce? Uczyła się pani języka a potem poznawała kulturę danego kraju, czy odwrotnie najpierw zainteresowanie jakimś aspektem obcej kultury, a potem nauka języka, żeby poznać tę kulturę lepiej? Która metoda jest lepsza? Jest to interesujące pytanie, którego nigdy nikt mi nie postawił. Pobudza do retrospekcji i pewnej refleksji. Transformacja ustrojowa nie mogła ominąć uczelni, w konsekwencji niektóre kierunki studiów odeszły do lamusa, bowiem nie przystawały już do nowej rzeczywistości. Sukcesywnie powstawały i powstają nowe. Natomiast pozostałe przeszły radykalną modyfikację programową i strukturalną, która objęła również studia filologiczne. Studia kończyłam przed transformacją, a zatem języki nie były wówczas jeszcze mocno osadzone w kontekście kulturowym, bardziej w historycznym. Globalizacja w owym okresie była pojęciem abstrakcyjnym. Jednak, ze względu na lokalizację mojej uczelni w pobliżu granicy niemieckiej, miałam możliwość jakby równolegle z pogłębianiem języka niemieckiego dotykać tejże kultury poprzez częste podróże do zachodniego sąsiada. Natomiast, jeśli chodzi o język rosyjski, to w pełni z aspektem kulturowym zetknęłam się dopiero na studiach podyplomowych, a pogłębiałam na studiach doktoranckich, które odbywałam w rosyjskojęzycznym obszarze językowym. Posiadłam bardzo cenną wiedzę kulturową, która pozwoliła mi zniwelować wszelkie niedogodności życia codziennego na tym obszarze. Pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden epizod z mojego życia zawodowego, który znakomicie eksponuje rangę aspektów kulturoznawczych. Swego czasu współpracowałam z warszawskim biurem edukacyjnym ISIS i grupa dyrektorów szkół z całej Polski została zaproszona na wyjazd studyjny do szkół językowych w Anglii. Znajomość angielskiego przez uczestników była dosyć zróżnicowana, a wiedza kulturowa też nie była imponująca. Trochę byliśmy tym faktem zaniepokojeni, bowiem nie chcieliśmy w czasie licznych wizyt w wielu miastach popełnić faux pas. Jakby na przeciw naszym oczekiwaniom wyszła pilotka, która w czasie długiej podróży zaserwowała grupie tak pokaźną dozę wiedzy, że zburzone zostały bariery kulturowe i wbrew obawom, swobodnie poruszaliśmy się na anglojęzycznym obszarze językowym, uczestnicząc również w zajęciach językowych i goszcząc w angielskich w domach. Reasumując moje doświadczenia w zakresie poznawania języków obcych, pragnę podkreślić, że kulturowość nie jest metodą, lecz integralną częścią języka i w mojej ocenie nie ma znaczenia, co jest pierwotne, a co wtórne w procesie edukacji językowej. Optymalnym wariantem jest równoległe przyswajanie przez uczącego się języka we wszystkich jego aspektach w kontekście czterech podstawowych sprawności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania. Co roku SJO przeprowadza konkursy związane z tematyką interkulturowości. Jaki jest ich efekt i czy studenci chętnie uczestniczą w tego rodzaju aktywności? Kierownictwo SJO ALMAMER uwzględniając zarówno zainteresowania studentów, jak i założenia Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), każdego roku organizuje Konkurs wiedzy o kraju, którego język przyswajasz w ALMAMER oraz Najmilszy student roku młody Europejczyk. Przebiegają one zgodnie z obowiązującym regulaminem, cieszą się ogromną popularnością i budzą dużo emocji. Wyniki ogłaszamy w obecności wszystkich studentów i na takim forum wyłaniani są laureaci, którzy zostają uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez panią Kanclerz dr Małgorzatę Merską. Ta tradycja znajduje swoje odzwierciedlenie w kronice SJO i na stronie ALMAMER w postaci zdjęć pamiątkowych oraz zwięzłych informacji, co podnosi prestiż konkursów i ich laureatów. 20

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Ekonomia Menedżerska

Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia. Specjalność: Ekonomia Menedżerska Studia magisterskie uzupełniające Kierunek: Ekonomia Specjalność: Ekonomia Menedżerska Spis treści 1. Dlaczego warto wybrać specjalność ekonomia menedżerska? 2. Czego nauczysz się wybierając tę specjalność?

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia POLITYKA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO - REKOMENDACJE - Przyjęte na posiedzeniu Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia 13 lutego 2017. Założenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU:

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PWSZ W KONINIE 1. CELE GŁÓWNE SYSTEMU: Załącznik do uchwały Nr 139/VI/III/2017 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE. Nr 64/2016. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 6 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNEGO EKONOMICZNO-SPOŁECZNY Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r.

Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. Zarządzenie nr 35/2018 Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów dotyczących funkcjonowania Uczelnianego

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Strategia umiędzynarodowienia Uczelni na potrzeby wniosku programu Erasmus

Strategia umiędzynarodowienia Uczelni na potrzeby wniosku programu Erasmus Strategia umiędzynarodowienia Uczelni na potrzeby wniosku programu Erasmus WSZ E pretenduje do stania się nowoczesną placówką naukową, edukacyjną, badawczą i szkoleniową, wykorzystującą potencjał korporacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS System zarządzania procesem kształcenia na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS W celu prawidłowej realizacji polityki edukacyjnej Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY PROFIL KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY INTERDYSCYPLINARNEGO - Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej, których

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY A N

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY A N WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SPOŁECZNY I TE RD YSCYP A N R NE GO PRO FI L ZTAŁCENI A KS LI N Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych do pracy w różnorodnych przedsiębiorstwach i instytucjach gospodarki narodowej,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 325 Senatu WSB z dn. 05.12.2015 r. UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wyższej Szkoły Biznesu w Gorzowie Wlkp. SPIS TREŚCI I. Uczelniany System Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 7 W ŁOWICZU Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju dzieciom uczy tolerancji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU FIZYKI CENTRUM NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012 2020 Gliwice, styczeń 2013 Strategia rozwoju Instytutu Fizyki Centrum Naukowo-Dydaktycznego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji ZASADY I WARUNKI ODBYWANIA STUDIÓW WEDŁUG INDYWIDUALNEGO PROGRAMU STUDIÓW Uchwała Rady Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Aktualizacja 2017 r.

Strategia Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Aktualizacja 2017 r. Strategia Rozwoju Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Aktualizacja 2017 r. Strategia Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze wpisuje się w założenia strategii

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU

STUDIUJ NA UPP WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU NIEZWYKLE CIEKAWE KIERUNKI STUDIÓW!! STUDIUJ NA UPP PRAKTYCZNY PROFIL KSZTAŁCENIA DIETETYCZNEGO WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU WYDZIAŁ NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU Kształcimy absolwentów dobrze przygotowanych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY Koncepcja kształcenia na studiach I i II stopnia, studiach doktoranckich i studiach podyplomowych, uchwalona przez Radę Wydziału Historycznego 24.10.2012 r. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N

P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N Załącznik do Uchwały Nr 95/2016 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku P a ń s t w o w a W y ż s z a S z k o ł a Z a w o d o w a w P ł o c k u R E G U L A M I N B I U R A S T U D E N C K I

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesny Uniwersytet kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt Nowoczesny Uniwersytet kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Projekt Nowoczesny Uniwersytet kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego w kontekście zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na UW Agata Wroczyńska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. UCHWAŁA Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2016-2020 Gliwice I. Analiza strategiczna A. Mocne strony 1. Ugruntowana pozycja Wydziału jako oferenta solidnego wykształcenia. 2.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu

Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Koncepcja pracy Przedszkola nr 5 Zielona Półnutka w Swarzędzu Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole daje szansę rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r.

Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. Zarządzenie nr 52/17 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Panel Edukacja Jak dostosować szkolnictwo zawodowe do oczekiwań i wymagań rynku pracy? Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Ireneusz Jabłoński Centrum im. Adama Smitha Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII PROGRAM STUDIÓW STACJONARNYCH kierunek: INŻYNIERIA DANYCH poziom: pierwszy stopień profil: ogólnoakademicki rekrutacja w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

z zakresu doradztwa zawodowego

z zakresu doradztwa zawodowego Program do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (klasy VII i VIII) opracowany przez doradcę zawodowego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu Ewę Musiał 1 Współczesny

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 741/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia

Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Kompetencje społeczne na plus na przykładzie programu Wolontariusz + Ewa Zadykowicz asystent prorektora ds. studenckich i kształcenia Ogólnopolskie Seminarium Projakościowe "INSPIRACJE" Uniwersytet Jagielloński,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia

Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Zasady przyznawania punktów ECTS wymaganych do zaliczenia elementu planu studiów pod nazwą Aktywność dodatkowa na kierunku psychologia Studenci w ramach programu studiów uczestniczą w badaniach i innych

Bardziej szczegółowo

2.nauki o polityce. 6. Forma studiów: niestacjonarne 7. Liczba semestrów: sześć

2.nauki o polityce. 6. Forma studiów: niestacjonarne 7. Liczba semestrów: sześć PROGRAM KSZTAŁCENIA 1. Nazwa Wydziału: Wydział Administracji i Nauk Społecznych 2. Kierunek studiów: administracja 3. Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 4. Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Pedagogiczne

Przygotowanie Pedagogiczne Przygotowanie Pedagogiczne WSB Gdynia - Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie Pedagogiczne - studia na WSB w Gdyni Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku. Mechanika i budowa maszyn

Program studiów dla kierunku. Mechanika i budowa maszyn AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn na poziomie studiów drugiego stopnia, o profilu praktycznym od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii

KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii 1. Cele operacyjne na rok akademicki 2013/14 Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji Lp. 1 Rozszerzenie oferty zajęć do wyboru Prodziekani

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 1 Senatu WSGK z dn. 24 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany

Bardziej szczegółowo

2 Przepisy ogólne. 13. Przy organizacji praktyki uwzględnia się potrzeby studentów/słuchaczy niepełnosprawnych. Cel praktyk

2 Przepisy ogólne. 13. Przy organizacji praktyki uwzględnia się potrzeby studentów/słuchaczy niepełnosprawnych. Cel praktyk Wyciąg z REGULAMINU ORGANIZOWANIA PRAKTYK W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU, w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia 2 Przepisy ogólne 1. Studia w Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich

Wyższa Szkoła Promocji. prezentacja studiów magisterskich Wyższa Szkoła Promocji prezentacja studiów magisterskich AGENDA z Kim jesteśmy i dokąd zmierzamy z Nasze specjalności z Współpracujemy z Absolwenci o nas z 7 korzyści, dla których warto KIM JESTEŚMY I

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany.

Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny, planowane zmiany. Ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów, tel. (067) 265 01 85, fax.(67) 265 01 90 Małgorzata Chołodowska NKJO w Złotowie Funkcjonowanie kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych. Stan obecny,

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu

KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ I. Informacje o studiach i zgoda na udział w badaniu 1 KWESTIONARIUSZ ABSOLWNETA MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW /W MOMENCIE UKOŃCZENIA UCZELNI/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku prowadzi bada monitorowania losów absolwentów, którego głównym celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI NA WYDZIALE FILOLOGICZNO-HISTORYCZNYM AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2016 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2013/2014 Miernik 2013/2014

wartość miernika 2013/2014 Miernik 2013/2014 ... Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5. Liczba uruchomionych kierunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. Do użytku wewnętrznego ZARZĄDZENIE nr 7/2014 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie: Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Opolskim Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 74/WAT/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI W INSTYTUCIE HISTORII I POLITOLOGII AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Słupsk 2017 Podstawa prawna Uchwała nr R.000.62.16 Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku. Inżynieria bezpieczeństwa

Program studiów dla kierunku. Inżynieria bezpieczeństwa AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo