DANE WYKONAWCY: Pełna nazwa:... Adres:... Tel...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DANE WYKONAWCY: Pełna nazwa:... Adres:... Tel..."

Transkrypt

1 Numer sprawy: KC/316/2015 Zał. nr. 1 do zaproszenia... (pieczęć adresowa Wykonawcy) F O R M U L A R Z O F E R T O W Y DANE WYKONAWCY: Pełna nazwa:... Adres:..... Tel... Faks: .. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, na: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNYCH zgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty, składamy niniejszą ofertę za cenę: netto:.. zł (słownie:...) podatek VAT:. zł (słownie:....) brutto :. zł (słownie:....) Zgodnie z Formularzem cenowym załącznik nr.2 do zaproszenia. Osiwiadczam, że udzielam minimum 12 miesięcy gwaracji na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru z wyjątkiem kiedy producent udziela gwaracji dłużej. 1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy jest: ( podać imię i nazwisko, numer telefonu i faksu) 2. Oświadczam, że wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru naszej oferty oraz, że ceny przez nas określone nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji umowy. 3. Zobowiązujemy się do realizacji dostawy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. 4. Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: a. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b. posiadam wiedzę i doświadczenie; 1

2 c. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 6. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności przelewem w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 7. Oświadczam, że jesteśmy związany niniejszą ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 8. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 1)... 2)... 3)... miejscowość., dnia,\ (podpis i pieczęć Wykonawcy) 2

3 Numer sprawy: KC/316/2015 Zał. nr 2 do zaproszenia F O R M U L A R Z C E N O W Y na dostawę materiałów sanitarnych LP WYSZCZEGÓLNIENIE JM. Ilość Cena jednostkowa netto Wartość netto Podatek VAT % wartość Wartość brutto 1 Bateria zlewozmywakowa ścienna z wylewką "S" 250 szt Bateria umywalkowa lekarska stojąca szt Bateria umywalkowa ścienna na pokrętła szt Bateria umywalkowa stojąca 1 uchwytowa chrom Ferro Smile BSM2 Bateria zlewozmywakowa 1-uchwyt. Stojąca szt szt Spłuczka górnopłukowa szt Dyfuzor napowietrzający AKWATWCH AT 32/1000/B Łącznik RK do rur żel. Wodociąg. Fi 200 szt 4 23 szt

4 Łącznik RK do rur żel. Wodociąg. Fi 250 Łącznik RK do rur żel. Wodociąg. Fi 150 Łącznik RK do rur żel. Wodociąg. Fi 100 Łącznik RK do rur żel. Wodociąg. Fi 80 Łącznik RK do rur żel. Wodociąg. Fi 50 szt 1 23 szt 1 23 szt 1 23 szt 1 23 szt Łącznik rurowo - kołnierzowy RR DN 80 szt Głowica do baterii dwuuchwytowej suwakowa damska 1/2" szt Głowica do baterii dwuuchwytowej suwakowa męska 1/2" szt Głowica do baterii mosiężna 1/2" szt Głowica do zaworów przelotowych fi1/2 szt Głowica mosiężna 2" do zaworu przelotowego szt Głowica do zaworów hydrantowego fi 25 szt Głowica do zaworu fi-80 grzybkowa przelotowa wodna szt

5 22 23 Głowica do zaworu fi-65 grzybkowa przelotowa wodna Głowica termostatyczna do grzejników c.o RTD Danfos szt szt Kolano PCV fi.50 kąt 90 st. szt Kolano PCV fi.50 kąt 45 st. szt Kolano PCV fi.50 kąt 22 st. szt Kolano PCV fi.50 kąt 30 st. szt Kolano PP fi.20 kąt 90 st. szt Kolano niklowane 3/8" szt Kolano stalowe nyplowe 2 szt Kolano stalowe ocynkowane 3/4" szt Kolano stalowe nyplowe 3/4" szt Kolanko nyplowe niklowane 3/8" szt Kolano hamburskie stalowe fi 50 szt

6 35 Korek ocynkowany 2 1/2 szt Korek stalowy ocynkowany 1/2" szt Korek niklowany 3/8" szt Mufa PP 25x3/4" gwint zewnętrzny szt Mufa PP fi 20x1/2 gwint wewnętrzny do zgrzewania szt Mufa PP fi 25x3/4xgwint wewnętrzny do zgrzewania szt Mufa ocynkowana 2 1/2 szt Mufa niklowana 3/8" szt Mufa PCV fi 110 szt Nypel ocynkowany 3/8" szt Nypel ocynkowany 1 1/4 szt Nypel ocynkowany 1 1/2 szt Nypel grzejnikowy 1 1/4" (złączka) szt Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 40 (1 1/2 cal) szt Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 32 (1 1/4 cal) szt Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 25 (1cal) szt Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 20 (3/4 cal) szt Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 50 (2 cal) szt Obejma naprawcza 1/2" dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla szt 4 23 przewodów wody pitnej 54 Obejma naprawcza 2 1/2" dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej szt

7 Obejma naprawcza 125 dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej Obejma naprawcza 150 dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 75 szt 4 23 szt 4 23 szt Redukcja ocynkowana 2 1/2 szt Redukcja stalowa ocynkowana 3/2"x5/4" szt Redukcja gumowa fi 50x25 szt Redukcja gumowa fi 50x40 szt Redukcja gumowa fi.50x32 szt Rura kanalizacyjna PCV fi 160 L szt Rura PE 63x5,8 PCV m Rura PE 90 PCV m Rura harmonijkowa fi 110x450 szt Rura stalowa (czarna) 1 1/2 m Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna 68 strumieni deszczowy, kolor chrom,sitko czarne, końcówka 1/2.dł szt

8 69 Syfon zlewozmywakowy podwójny szt Syfon umywalkowy PCV biały z 70 szt wyjściem 32/50 z sitkiem metalowym 71 Śrubunek grzejnikowy prosty 1/2" szt Śrubunek mosiężny kątowy 1" szt Śrubunek mosiężny na docier-prosty 3/4" szt Śrubunek mosiężny na docier-prosty 1" szt Śruby do umywalki fi-10 dł.14 cm szt Śruba do mocowania miski WC 6x80 kpl Śruby do mocowania umywalki fi 14x80 szt Śruby do mocowanie umywalki fi 12 szt Komplet śrub do mocowania umywalek M 8x120 kpl Śruby z łbem sześciokątnym do połączeni kołnierzowych z podkładką i nakrętką fi szt Śruby z łbem sześciokątnym do połączeni kołnierzowych z podkładką i nakrętką fi szt Śruby z łbem sześciokątnym do połączeni kołnierzowych z podkładką i nakrętką fi 8 szt Uszczelki pod wylewki 1/2 (oringi) szt Uszczelka silikonowa 1/2" pod grzybek szt Uszczelka do głowic fi 1/2" szt Uszczelka do baterii fi 1/2 szt Uszczelki do baterii gumowe fi-20 (3/4 cala) kpl

9 88 Uszczelka gumowa redukcja 50x25 szt Uszczelka gumowa fi-3/8" szt Uszczelka gumowa 3/4 pod krzywkę szt Uszczelka do wężyków gumowych 1/2" szt Uszczelka do kompaktu okrągła szt Uszczelka pod wylewki Oring fi 20 (3/4) szt Uszczelka do grzejnika żeliwnego fi 1 szt Uszczelka do grzejnika żeliwnego 1 1/4" szt Wąż natryskowy elastyczny w oplocie 96 metalowym dł. 150 m plus słuchawka szt komplet 97 Wąż natryskowy elastyczny w oplocie metalowym 1/2 L-1,5 m szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2W x1/2"z L-30 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej1/2x1/2" L-35 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 100 1/2x1/2 L-120 szt 5 23 Wężyk elastyczny w oplocie 101 metalowej1/2wx3/8"z L-30 szt 4 23 Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 102 1/2x1/2 L-40 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 103 3/8xM8-1 w/z L 40 szt 6 23 Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 104 3/8xM10 w/z L 40 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2"x3/8" L-40 szt

10 Wąż PCV AGRO ssawny fi 75 (ssawnotłoczony, ścianka koloru zielonego ze zmiękczonego PCV, biała spirala z twardego PCV, wewnątrz gładkie ) Wąż PCV ECO ssawny fi 32 (ssawnotłoczony, ścianka koloru zielonego ze zmiękczonego PCV, biała spirala z twardego PCV, wewnątrz gładkie ) mb mb Lejek gumowy dolnopłuka gładki 65/32 szt Lejek gumowy górnopłuka gładki 65/40 szt Wylewka do baterii 1/2" C L- 200 szt Wylewka do baterii 1/2" C L-115 szt Wylewka do baterii 1/2" C L-180 szt Wylewka do baterii 1/2" C L-160 szt Wylewka do baterii 3/4" C L-200 szt Wylewka do baterii 3/4" C L-180 szt Wylewka do baterii 3/4" C L-250 szt Wylewka do baterii 3/4" C L- 160 szt Zawór grzejnikowy prosty 1/2" szt 4 23 Zawór grzejnikowy z dławicą-prosty 119 termostatyczny 1/2" szt Zawór grzejnikowy powrotny 1/2" szt Zawór czerpalny kulowy 1/2" szt Zawór czerpalny kulowy 1/2 ze złączką do 122 węża szt Zawór kul. wodny z półśrub. z motylkiem 123 1/2 kpl Zawór kul. przelot. z półśrub.-prosty 1/2" szt Zawór kołnierzowy kulowy na gorącą szt

11 wodę fi 80 Zawór kołnierzowy kulowy na gorącą 126 wodę fi 100 szt Zawór pływakowy napełniający ZN2 1/2" szt Zawór napełniający pływakowy 3/8" szt Zawór przelotowy kulowy 1/2" szt Zawór przelotowy 5/4" szt Zawór spustowy do WC kompakt STOP szt Zawór napełniający boczny ZN 1/2" stand. szt Zawór napełniający boczny ZN 1 1/2" 133 stand. szt Zawór hydrantowy ZH 52 szt Zawór hydrantowy fi 52 mosiężny z 135 nasadą Zawór termostatyczny kątowy fi 1/2" z 136 głowicą 137 Opaska naprawcza stalowa fi 80x300 na rurę żeliwną szt szt szt Opaska naprawcza stalowa fi 100x250 na rurę żeliwną Opaska naprawcza stalowa fi 250x300 na rurę żeliwną Opaska naprawcza stalowa fi 200x300 na rurę żeliwną Opaska naprawcza stalowa fi 150x250 na rurę żeliwną Opaska naprawcza fi 65x200 na rurę stalową szt 6 23 szt 1 23 szt 1 23 szt 2 23 szt

12 Opaska naprawcza stalowa fi 50x200 na rurę żeliwną Deska sedesowa KASKADA deska biała tworzywo twarde, zawiasy metalowe szt 1 23 szt Deska sedesowa PCV uniwersalna szt Trójnik PCV fi 50/50 kąt 90 sto. szt Trójnik PCV fi 110/50 kąt 90 sto. szt Trójnik stalowy ocynkowany 1/2" szt Trójnik stalowy ocynkowany 1 1/4" szt Trójnik stalowy ocynkowany 2" szt Trójnik niklowany 3/8" szt Trójnik PP fi 25x3/4 do zgrzewania szt Traper PCV fi 110 szt Traper PCV fi 75 szt Zwężka PCV fi 110x75 szt

13 156 Kształtka PE przejściowe GZ 50x1 1/4 szt Płyta gumowa grubość 3 m Płyta gumowa grubość 5 szer.1200x5m Silikon uniwersalny (sanitarny 330 ml) gr 0,5 cm m szt Włókno szklane fi 12 m Pakuły lniane warkocz 500g kg Smar ŁT 43 opak.0,85kg szt Pasta uszczelniająca do połączenia metalowych gwintów GEBSATOUT 200G Odpowietrznik do grzejników aluminiowych wkręcany w otw.1/2" na kluczyk Odpowietrznik automatyczny.pionu z zaworem stopowym 1/2" gwint zewnętrzny Umywalka porcelanowa b. otworów-na śruby mocowanie 50 cm szt szt szt szt Wsporniki do umywalki kpl

14 168 Taśma teflonowa do gwintów 12 m szt Tuleja gumowa 12x25x25 szt Zestaw hydroforowy przenośny poj.24l.ciś.wst.1,5 bar. max 6 bar z samo zasysania czystej wody, klasa zabezpieczenia IP44, napięcie zasilania 230V kpl Miska ustępowa typ poznańska szt Miska ustępowa typ warszawska szt Właz żeliwno-betonowy, wysokość korpusu h-50 OP-600 (AO-600) szt Sitka do natrysku 1/2 szt Perla- tor do wylewki umywalkowej 1/2 do baterii z mieszaczem szt Uchwyt do natrysku 1/2"(punktowy) szt Cersanit PRESIDENT WC kompakt szt 6 23 RAZEM Miejscowość, dnia... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 14

15 SOI Rembertów SOI Kazuń SOI Ostrów Maz. SOI Przasnysz SOI Wesoła SOI Białobrzegi SOI Zegrze Nr sprawy: KC/316/2015 umowy Zał. nr 3 do zaproszenia/ do ROZDZIELNIK NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SANITARNYCH LP. WYSZCZEGÓLNIENIE JM. 1 Bateria zlewozmywakowa ścienna z wylewką "S" 250 ilość ilość ilość ilość ilość ilość ilość szt Bateria umywalkowa lekarska stojąca szt Bateria umywalkowa ścienna na pokrętła szt Bateria umywalkowa stojąca 1 uchwytowa chrom Ferro Smile BSM2 szt Bateria zlewozmywakowa 1-uchwyt. Stojąca szt Spłuczka górnopłukowa szt Dyfuzor napowietrzający AKWATWCH 32/1000/B szt Łącznik RK do rur żel. wodociog. Fi 200 szt Łącznik RK do rur żel. wodociog. Fi 250 szt Łącznik RK do rur żel. wodociog. Fi 150 Łącznik RK do rur żel. wodociog. Fi 100 szt szt Łącznik RK do rur żel. wodociog. Fi 80 szt Łącznik RK do rur żel. wodociog. Fi 50 szt Łącznik rurowo-kołnierzowy. RR DN 80 szt Głowica do baterii dwuuchwytowej suwakowa damska 1/2" Głowica do baterii dwuuchwytowej suwakowa męska 1/2" szt szt Głowica do baterii mosiężna 1/2" szt Głowica do zaworów przelotowych fi1/2 szt Głowica mosiężna 2" do zaworu przelotowego szt Głowica do zaworów hydrantowego fi 25 szt Głowica do zaworu fi-80 grzybkowa przelotowa wodna szt

16 22 23 Głowica do zaworu fi-65 grzybkowa przelotowa wodna Głowica termostatyczna do grzejników c.o RTD Danfos szt szt Kolano PCV fi.50 kąt 90 st. szt Kolano PCV fi.50 kąt 45 st. szt Kolano PCV fi.50 kąt 22 st. szt Kolano PCV fi.50 kąt 30 st. szt Kolano PP fi.20 kąt 90 st. szt Kolano niklowane 3/8" szt Kolano stalowe nyplowe 2 szt Kolano stalowe ocynkowane 3/4" szt Kolano stalowe nyplowe 3/4" szt Kolanko nyplowe niklowane 3/8" szt Kolano hamburskie stalowe fi 50 szt Korek ocynkowany 2 1/2 szt Korek stalowy ocynkowany 1/2" szt Korek niklowany 3/8" szt Mufa PP 25x3/4" gwint zewnętrzny szt Mufa PP fi 20x1/2 gwint wewnętrzny do zgrzewania Mufa PP fi 25x3/4xgwint wewnętrzny do zgrzewania szt szt Mufa ocynkowana 2 1/2 szt Mufa niklowana 3/8" szt Mufa PCV fi 110 szt Nypel ocynkowany 3/8" szt Nypel ocynkowany 1 1/4 szt Nypel ocynkowany 1 1/2 szt Nypel grzejnikowy 1 1/4" (złączka) szt Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 40 (1 1/2 cal) Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 32 (1 1/4 cal) Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 25 (1cal) Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 20 (3/4 cal) Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 50 (2 cal) Obejma naprawcza 1/2" dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej Obejma naprawcza 2 1/2" dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej Obejma naprawcza 125 dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej szt szt szt szt szt szt szt szt

17 56 57 Obejma naprawcza 150 dwudzielna z zazębieniem z uszczelką walcową dla przewodów wody pitnej Obejma naprawcza do rur stalowych GEBO fi 75 szt szt Redukcja ocynkowana 2 1/2 szt Redukcja stalowa ocynkowana 3/2"x5/4" szt Redukcja gumowa fi 50x25 szt Redukcja gumowa fi 50x40 szt Redukcja gumowa fi.50x32 szt Rura kanalizacyjna PCV fi 160 L-200 szt Rura PE 63x5,8 PCV m Rura PE 90 PCV m Rura harmonijkowa fi 110x450 szt Rura stalowa ( czarna ) 1 1/2 m Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna strumieni deszczowy, kolor chrom,sitko czarne, końcowa 1/2.dł szt Syfon zlewozmywakowy podwójny szt Syfon umywalkowy PCV biały z wyjściem 32/50 z sitkiem metalowym szt Śrubunek grzejnikowy prosty 1/2" szt Śrubunek mosiężny kątowy 1" szt Śrubunek mosiężny na docier-prosty 3/4" szt Śrubunek mosiężny na docier-prosty 1" szt Śruby do umywalki fi-10 dł.14 cm szt Śruba do mocowania miski WC 6x80 kpl Śruby do mocowania umywalki fi 14x80 szt Śruby do mocowanie umywalki fi 12 szt Komplet śrub do mocowania umywalek M 8x120 Śruby z łbem sześciokątnym do połączeni kołnierzowych z podkładką i nakrętką fi 16 Śruby z łbem sześciokątnym do połączeni kołnierzowych z podkładką i nakrętką fi 12 Śruby z łbem sześciokątnym do połączeni kołnierzowych z podkładką i nakrętką fi 8 kpl szt szt szt Uszczelka pod wylewki 1/2 (oringi) szt Uszczelka silikonowa 1/2" pod grzybek szt Uszczelka do głowic fi 1/2" szt Uszczelka do baterii fi 1/2 szt Uszczelki do baterii gumowe fi-20 (3/4 cala) kpl

18 88 Uszczelka gumowa redukcja 50x25 szt Uszczelka gumowa fi-3/8" szt Uszczelka gumowa 3/4 pod krzywkę szt Uszczelka do wężyków gumowych 1/2" szt Uszczelka do kompaktu okrągła szt Uszczelka pod wylewkę Oring fi 20 (3/4) szt Uszczelka do grzejnika żeliwnego fi 1 szt Uszczelka do grzejnika żeliwnego 1 1/4" szt Wąż natryskowy elastyczny w oplocie metalowym dł. 150 m plus słuchawka komplet Wąż natryskowy elastyczny w oplocie metalowym 1/2 L-1,5 m Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2W x1/2"z L-30 Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2x1/2" L-35 Wężyk elastyczny w oplocie metalowej L /2x1/2 szt szt szt szt szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2Wx3/8"Z L-30 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2x1/2 L-40 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 3/8xM8-1 w/z L 40 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 3/8xM10 w/z L 40 szt Wężyk elastyczny w oplocie metalowej 1/2"x3/8" L-40 szt Wąż PCV AGRO ssawny fi 75 (wąż ssawno-tłoczony, ścianka koloru zielonego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z mb twardego PVC, wewnątrz gładki ) 107 Wąż PCV eco fi 32 ssawny (wąż ssawnotłoczony, ścianka koloru zielonego ze zmiękczonego PVC, biała spirala z twardego mb PVC, wewnątrz gładki ) 108 Lejek gumowy dolnopłuka gładki 65/32 szt Lejek gumowy górnopłuka gładki 65/40 szt Wylewka do baterii 1/2" C L szt Wylewka do baterii 1/2" C L-115 szt Wylewka do baterii 1/2" C L-180 szt Wylewka do baterii 1/2" C L-160 szt Wylewka do baterii 3/4" C L-200 szt Wylewka do baterii 3/4" C L-180 szt Wylewka do baterii 3/4" C L-250 szt Wylewka do baterii 3/4" C L- 160 szt Zawór grzejnikowy prosty 1/2" szt Zawór grzejnikowy z dławicą-prosty termostatyczny 1/2" szt Zawór grzejnikowy powrotny 1/2" szt

19 121 Zawór czerpalny kulowy 1/2" szt Zawór czerpalny kulowy 1/2 ze złączką do węża Zawór kul. wodny z półśrub. z motylkiem 1/2 szt kpl Zawór kul. przelot. z półśrub.-prosty 1/2" szt Zawór kołnierzowy kulowy na gorącą wodę fi 80 Zawór kołnierzowy kulowy na gorącą wodę fi 100 szt szt Zawór pływakowy napełniający ZN2 1/2" szt Zawór napełniający pływakowy 3/8" szt Zawór przelotowy kulowy 1/2" szt Zawór przelotowy 5/4" szt Zawór spustowy do WC kompakt STOP szt Zawór napełniający boczny ZN 1/2" stand. szt Zawór napełniający boczny ZN 1 1/2" stand. szt Zawór hydrantowy ZH 52 szt Zawór hydrantowy fi 52 mosiężny z nasadą szt Zawór termostatyczny kątowy fi 1/2" z głowicą Opaska naprawcza stalowa fi 80x300 na rurę żeliwną Opaska naprawcza stalowa fi 100x250 na rurę żeliwną Opaska naprawcza stalowa fi 250x300 na rurę żeliwną Opaska naprawcza stalowa fi 200x300 na rurę żeliwną Opaska naprawcza stalowa fi 150x250 na rurę żeliwną Opaska naprawcza fi 65x200 na rurę stalową Opaska naprawcza stalowa fi 50x200 na rurę żeliwną Deska sedesowa KASKADA deska biała tworzywo twarde, zawiasy metalowe szt szt szt szt szt szt szt szt szt Deska sedesowa PCV uniwersalna szt Trójnik PCV fi 50/50 kąt 90 sto. szt Trójnik PCV fi 110/50 kąt 90 sto. szt Trójnik stalowy ocynkowany 1/2" szt Trójnik stalowy ocynkowany 1 1/4" szt Trójnik stalowy ocynkowany 2" szt Trójnik niklowany 3/8" szt Trójnik PP fi 25x3/4 do zgrzewania szt Traper PCV fi 110 szt Traper PCV fi 75 szt

20 155 Zwężka PCV fi 110x75 szt Kształtka PE przejściowe GZ 50x1 1/4 szt Płyta gumowa grubość 3 m Płyta gumowa grubość 5 szer.1200x5m m Silikon uniwersalny (sanitarny 330 ml) gr 0,5 cm szt Włókno szklane fi 12 m Pakuły lniane warkocz 500g kg Smar ŁT 43 opak.0,85kg szt Pasta uszczelniająca do połączeni metalowych gwintów GEBSATOUT 200G Odpowietrznik do grzejnika aluminiowych wkręcany w otw.1/2" na "kluczyk " szt szt Odpowietrznik automatyczny pionu z zaworem stopowym 1/2" gwint zewnętrzny szt Umywalka porcelanowa b. otworów na śruby mocowanie 50 cm szt Wsporniki do umywalki kpl Taśma teflonowa do gwintów 12 m szt Tuleja gumowa 12x25x25 szt Zestaw hydroforowy przenośny poj.24l.ciś.wst.1,5 bar. ciś. max 6 bar z samo zasysania czystej wody, klasa kpl zabezpieczenia IP44,napięcie zasilania 230V 171 Miska ustępowa typ poznańska szt Miska ustępowa typ warszawska szt Właz żeliwno-betonowy, wysokość korpusu h-50 OP-600 (AO-600) szt Sitka do natrysku 1/2 szt Perla tor do wylewki umywalkowej 1/2 do baterii z mieszaczem szt Uchwyt do natrysku 1/2"(punktowy) szt Cersanit PRESIDENT WC kompakt szt Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze Zegrze, ul. Juzistek 2 Sekcja Obsługi Infrastruktury Wesoła Warszawa Wesoła, ul. Okuniewska 1 Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego 1 Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów Warszawa Rembertów, ul. Marsa 110 Sekcja Obsługi Infrastruktury Przasnysz Przasnysz, ul. Makowsaka 1 20

21 Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Maz Ostrów Maz. ul. Bociańskiego 1 Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 93 21

22 Nr sprawy: KC/316/2015 Zał. nr 4 do zaproszenia UMOWY nr / /20. PROJEKT UMOWY zawarta w dniu..... r. w Zegrzu, pomiędzy: Skarbem Państwa - Jednostką Wojskową 4809 NIP: , REGON , z siedzibą w Zegrzu przy ul. Juzistek 2, Zegrze zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym" którą reprezentuje: Dowódca Jednostki Wojskowej Pan.... a. z siedzibą w:... zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą" [Strony wspólnie będą zwane także Stronami, a każda z osobna Stroną ] w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego (nr sprawy: KC/316/2015) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści: 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów sanitarnych, zwanych w dalszej treści umowy towarem". 2. Asortyment, ilość i ceny jednostkowe określa załącznik nr 1 - kserokopia formularza cenowego Wykonawcy, stanowiący integralną część niniejszej umowy. 3. Ceny jednostkowe towaru, określone w załączniku nr 1 nie podlegają zmianie w czasie trwania niniejszej umowy. 4. Towar musi odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego. a) Towar musi posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą. 5. Towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany, oraz spełniać wymagania techniczno - jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy. 6. Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np: ilość, rodzaj, parametry, data ważności, itp. bez konieczności naruszania opakowania. 22

23 7. Towar musi być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi. 8. Wartość brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym podatek od towarów i usług VAT, inne opłaty i podatki, opłaty celne, ubezpieczenia, koszty opakowania oraz koszty dostawy (transportu) produktów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z kosztami rozładunku. 9. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzania do obrotu towarów. 2 Termin i miejsce wykonania umowy 1. Towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę w terminie 30 dni od podpisania umowy 2. Miejsce dostawy towaru są magazyny Sekcji Obsługi Infrastruktury zwane dalej SOI: Sekcja Obsługi Infrastruktury Zegrze, ul. Juzistek 2, Zegrze; Sekcja Obsługi Infrastruktury Kazuń Nowy, ul. Wojska Polskiego 1, Kazuń Nowy; Sekcja Obsługi Infrastruktury Warszawa Wesoła, ul. Okuniewska 1, Warszawa Wesoła; Sekcja Obsługi Infrastruktury Przasnysz, ul. Makowska 1, Przasnysz; Sekcja Obsługi Infrastruktury Ostrów Maz., ul. Bociańskiego 1, Ostrów Maz. Sekcja Obsługi Infrastruktury Rembertów ul. Marsa 110, Warszawa Rembertów Sekcja Obsługi Infrastruktury Białobrzegi ul. Osiedle Wojskowe 93, Białobrzegi 3 Wartość dostawy i odbioru towaru 1. Dostawa towaru do miejsca wskazanego w 2 niniejszej umowy nastąpi transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy. 2. Dostawa winna być zrealizowana w dniach poniedziałek- czwartek w godzinach od 8:00 do 13:00, w piątek w godzinach 8:00 11: Za realizację umowy ze strony Zamawiającego odpowiedzialny jest: P. Jarosław TUREK , P. Maria Wawrzyniak Za realizację umowy ze strony Wykonawcy odpowiedzialny jest... tel. 23

24 5. Warunkiem dokonania odbioru przez Zamawiającego będzie dostarczenie przez Wykonawcę towaru, zgodnie z warunkami niniejszej umowy, wraz z dowodem dostawy (tj. dokument wydania z magazynu WZ lub faktura VAT). 6. Po dokonaniu odbioru towaru zostanie sporządzony pisemny protokół odbioru, wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do umowy, podpisany przez przedstawicieli stron, po sprawdzeniu ilości, jakości i rodzaju i ukompletowania towaru. 7. W razie stwierdzenia wad lub niekompletności towaru w trakcie odbioru Zamawiający uprawniony jest do odmowy przyjęcia przedmiotu umowy w całości lub części, co zostanie potwierdzone w protokole odbioru. 8. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z umową, najpóźniej w terminie 5 dni od daty odmowy odbioru towaru lub jego części przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości dostarczenia partii towaru wolnego od wad lub określonej ilości Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy (lub jej części) i naliczenia kary umownej, zgodne z 6 umowy, bądź żądania wykonania umowy, z zachowaniem prawa do żądania kar umownych. 9. Zmiana osób wymienionych w ust. 3 i 4 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony i nie stanowi zmiany umowy. 4 Wartość umowy i warunki płatności 1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przedstawioną i przyjętą ofertą cenową wynosi: netto:. zł (słownie:.) plus podatek VAT:. zł (słownie:..) brutto :. zł (słownie: 2. Zapłata za dostarczony towar nastąpi wg cen jednostkowych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. 3. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru towaru bez uwag, o którym mowa w 3 niniejszej umowy. 5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 6. Wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć środków finansowych przeznaczonych na jej realizację. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości produktów będących przedmiotem zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy, mimo dochowania należytej staranności przy ustalaniu potrzeb. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie wówczas odpowiednio pomniejszone do wartości faktycznie zamówionego i wykonanego zakresu umowy. 24

25 5 Rękojmia i gwarancja jakości 1. Okres gwarancji/przydatności wynosi : Termin gwarancji minimum 12 miesięcy liczony od daty odbioru towaru, tj. od daty podpisania protokołu odbioru z wyjątkiem, kiedy producent udzielił gwarancji dłuższej. 2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych towaru lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, na swój koszt. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji poprzez wymianę na nowy towar, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, bądź - w przypadku odmowy jej uznania - udzielenia w tym terminie odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem. 3. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 2 oznaczać będzie uznanie reklamacji. 4. W przypadku stwierdzenia wad ilościowych, których nie można wykryć w momencie odbioru (np. towar w opakowaniu zbiorczym) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie w terminie 7 dni od jej wykrycia. 5. Zgłoszenia wad będą wysyłane przez Zamawiającego pisemnie lub faksem na nr.. 6. Towar reklamowany będzie odbierany przez Wykonawcę na jego koszt z miejsca dostawy. 7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas liczony od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonej wady do dnia jej usunięcia. 6 Kary umowne 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Strony uprawnione są do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 2. W poniżej określonych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych: a. 10 % wartości brutto niedostarczonego towaru w wypadku niewykonania umowy lub jej części, z uwzględnieniem treści 3 ust. 8; b. 0,2 % wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie za każdy dzień opóźnienia w dostawie towaru, z uwzględnieniem treści 3 ust. 8; c. 0,2 % wartości brutto zareklamowanego towaru za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu towaru wolnego od wad w miejsce towarów wadliwych; d. 0,2 % wartości brutto zareklamowanego towaru w przypadku odmowy dostarczenia przez Wykonawcę nowego towaru. e. 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 25

26 3. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają szkody wyrządzonej Zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w przypadkach dla których nie zastrzeżono kar umownych, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 4. Termin zapłaty kar umownych to 7 dni od dostarczenia dokumentu obciążającego karami umownymi drugiej stronie. 5. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców lub inne podmioty. 7. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania obowiązków określonych w niniejszej umowie, o ile Zamawiający nie podjął decyzji w przedmiocie odstąpienia lub rozwiązania umowy, lub dokonania jej zmiany. 7 Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy 1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części lub rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w całości lub w części, jeżeli Wykonawca naruszy jakiekolwiek jej istotne postanowienie, w tym w szczególności jeżeli: a) Wykonawca opóźnia się z dostarczeniem towaru; b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniem; c) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; d) w przypadku likwidacji Wykonawcy. 2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z podaniem uzasadnienia. 8 Ochrona informacji niejawnych 1. W zakresie ochrony informacji niejawnych Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz z późn. zm.). 2. Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się ze stosownym pozwoleniem zgodnie z Decyzja Nr 21/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia r. w sprawie planowania i realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 33) 9 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 26

27 2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczony. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających z umowy. 3. Zmiana postanowień umownych wymaga formy pisemnej uzgodnionej przez Strony pod rygorem ich nieważności. 4. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Załączniki do umowy stanowiące jej integralną część: - załącznik nr 1 - kserokopia formularza cenowego Wykonawcy - załącznik nr 2 - protokół odbioru - załącznik nr 3 - rozdzielnik 6. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach 2egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY. WYKONAWCA. 27

28 ZATWIERDZAM KOORDYNATOR. dnia. PROTOKÓŁ ODBIORU Zał. nr 2 do umowy Spisany dnia.. w... w sprawie odbioru..... (określenie przedmiotu) Wykonanej wg umowy/zlecenia* nr. z dnia.. Skład Komisji: (imię i nazwisko) (stanowisko) przy udziale przedstawiciela Wykonawcy. Ustalenia Komisji dotyczące realizacji usługi: 1. usługa została wykonana zgodnie z umową/zleceniem* 2. w stosunku do umowy wskazuje się następujące niezgodności:.. Inne wnioski Komisji..... Uzgodnienia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości:.... Na tym protokół zakończono i podpisano: Podpisy członków Komisji: *niepotrzebne skreślić Przy udziale: 28

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet 3 - Materiały wodno - kanalizacyjne Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto [PLN] Wartość netto [PLN]

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo - cenowy. Pakiet 2 - Materiały wodno-kanalizacyjne. Wartość netto [PLN] Cena jedn. netto [PLN]

Formularz asortymentowo - cenowy. Pakiet 2 - Materiały wodno-kanalizacyjne. Wartość netto [PLN] Cena jedn. netto [PLN] (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 2 do SIWZ Pakiet 2 - Materiały wodno-kanalizacyjne Formularz asortymentowo - cenowy Lp. Nazwa produktu Jedn. miary Ilość Cena jedn. netto [PLN] Wartość netto [PLN] Vat

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. szt. 2 ceramiczny dwustopniowy, spust sterowany 5/4" szt. 15. szt. 29. szt. 15. szt. 25. szt. 10. szt. 5. Załącznik nr 2a do SIWZ

FORMULARZ CENOWY. szt. 2 ceramiczny dwustopniowy, spust sterowany 5/4 szt. 15. szt. 29. szt. 15. szt. 25. szt. 10. szt. 5. Załącznik nr 2a do SIWZ Załącznik nr 2a do SIWZ... (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY LP Nazwa asortymentu Nazwa producenta towaru lub Importera lub Dystrybutora j.m. Ilość Cena jedn. Netto (PLN) Stawka podatku VAT

Bardziej szczegółowo

Po zmianie z dnia r. UMOWA nr /../2018

Po zmianie z dnia r. UMOWA nr /../2018 Nr sprawy: PU/740/2018 Załącznik nr 3 do zaproszenia Po zmianie z dnia 27.11.2018r. UMOWA nr /../2018 Zakup i dostawa holi sztywnych do pojazdów służbowych 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa handlowa / nazwa producenta. Ilość w 1op. Zadanie 5 - Materiały instalacji sanitarnej 1 Zaślepka otworu umywalki, chrom szt

Strona 1. Nazwa handlowa / nazwa producenta. Ilość w 1op. Zadanie 5 - Materiały instalacji sanitarnej 1 Zaślepka otworu umywalki, chrom szt Strona 1 L.p. Nazwa J.m. Ilość Nazwa handlowa / nazwa producenta Ilość w 1op. Ilość op. Cena jedn. netto 1op. (G) Wartość netto (G*H) Vat w % Zadanie 5 - Materiały instalacji sanitarnej 1 Zaślepka otworu

Bardziej szczegółowo

nazwa materiału: ilość cena suma netto suma brutto 50 mb

nazwa materiału: ilość cena suma netto suma brutto 50 mb Formularz cenowy załącznik nr 3 Temat: Dostawy materiałów instalacyjno - sanitarnych nazwa materiału: ilość cena suma netto suma brutto 1 Bateria zlewozmywakowa stojąca 2 Bateria zlewozmywakowa ścienna

Bardziej szczegółowo

pieczęć Wykonawcy Pakiet 4 Materiały hydrauliczne Oferowany artykuł / Producent / Nr katalogowy Cena netto Cena Brutto VA T Wartość brutto

pieczęć Wykonawcy Pakiet 4 Materiały hydrauliczne Oferowany artykuł / Producent / Nr katalogowy Cena netto Cena Brutto VA T Wartość brutto pieczęć Wykonawcy Pakiet 4 Materiały hydrauliczne Lp Nazwa Opis Jm Ilość z pokrętłami, dwuotworowa, dł wylewki 90mm, dł węża 150-160 cm, ze słuchawką do natrysku i kompletem do montażu, kolor 1 Bateria

Bardziej szczegółowo

ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ CENOWY

ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 2a do SIWZ... (nazwa lub pieczęć Wykonawcy) ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ CENOWY LP Nazwa asortymentu Nazwa producenta towaru lub Importera lub Dystrybutora j.m. Ilość Cena jedn. Netto (PLN) Stawka

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa tel. i faks: 34/ 367-37-53 Częstochowa, dnia 18 kwiecień 2012 r. Oznaczenie sprawy: W.Sz.S.DDZ/2411/P-8/020/778/12

Bardziej szczegółowo

Bateria natryskowa ścienna regulator termostatyczny. Bateria umywalkowa ścienna łokciowalekarska. bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchomą.

Bateria natryskowa ścienna regulator termostatyczny. Bateria umywalkowa ścienna łokciowalekarska. bateria zlewozmywakowa stojąca z ruchomą. ZESTAW 3 Jedn. L. p. Asortyment Ilość Miary A B C D E Cena jedn. netto Wartość netto za całe zamówienie F= D x E Stawka podatku VAT 1 automat spłukujący szt. 25 2 bateria bidetowa 3 Bateria do termy elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /../2018. /PROJEKT UMOWY dla części I/

UMOWA Nr /../2018. /PROJEKT UMOWY dla części I/ Załącznik nr 5 A do SIWZ UMOWA Nr /../2018 Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz drobnego sprzętu gospodarczego i sprzętu do higienizacji dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /../2018 ZMIANA Z DNIA R.

UMOWA Nr /../2018 ZMIANA Z DNIA R. Załącznik nr 5 A do SIWZ UMOWA Nr /../2018 ZMIANA Z DNIA 30.05.2018 R. Zakup i dostawa środków czystości i higieny oraz drobnego sprzętu gospodarczego i sprzętu do higienizacji dla 26 Wojskowego Oddziału

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy szacunkowe zapotrzebowanie na 12 miesięcy -artykuły hydrauliczne. Jedn. miary

Formularz asortymentowo-cenowy szacunkowe zapotrzebowanie na 12 miesięcy -artykuły hydrauliczne. Jedn. miary Załącznik do umowy nr... z dnia...2017 Formularz asortymentowo-cenowy szacunkowe zapotrzebowanie na 12 miesięcy -artykuły hydrauliczne PAKIET NR 2 L.p. Nazwa asortymentu Ilość Jedn. miary Cena jed. Netto

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą" Strony wspólnie będą zwane także Stronami, a każda z osobna Stroną.

PROJEKT UMOWY. zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą Strony wspólnie będą zwane także Stronami, a każda z osobna Stroną. Załącznik nr 4 do SIWZ PROJEKT UMOWY Egz. nr UMOWA nr /./2019 Na zakup i dostawę narzędzi i elektronarzędzi dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych będących na jego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /SZKOL/2019. Zakup i dostawa artykułów administracyjno-biurowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu.

UMOWA Nr /SZKOL/2019. Zakup i dostawa artykułów administracyjno-biurowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu. Załącznik nr 5.1 do SIWZ UMOWA Nr /SZKOL/2019 Zakup i dostawa artykułów administracyjno-biurowych dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu. /PROJEKT dla części I, II, III, IV, V/ Zawarta w dniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 centrala tel. (32) 47 84 500 sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: INSTALACJI WOD/KAN. C.O. GAZ DO ZAKUPU W 2016r. cena jedn. brutto. l.p. Nazwa materiału j.m. ilość.

WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: INSTALACJI WOD/KAN. C.O. GAZ DO ZAKUPU W 2016r. cena jedn. brutto. l.p. Nazwa materiału j.m. ilość. WYKAZ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH: INSTALACJI WOD/KAN. C.O. GAZ DO ZAKUPU W 2016r. załącznik nr 1a do siwz l.p. Nazwa materiału j.m. ilość 1. czyszczak PCV z sitkiem Ø 110 szt. 30 2. czyścik do miedzi szt.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz materiałów Instalacyjno-sanitarnych do zakupu dla MZGM na okres od r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz materiałów Instalacyjno-sanitarnych do zakupu dla MZGM na okres od r. ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz materiałów Instalacyjno-sanitarnych do zakupu dla MZGM na okres od 01.02-31.12.11r. Lp. Nazwa materiału Jednostka Ilość Cena jedn. Wartość netto w miary netto w zł. zł. ( kol. 4x5)

Bardziej szczegółowo

cena jedn. netto [PLN] Producent j.m. ilość Bateria prysznicowa KFA Krzem - indeks lub lub produkt rónoważny

cena jedn. netto [PLN] Producent j.m. ilość Bateria prysznicowa KFA Krzem - indeks lub lub produkt rónoważny PAKIET NR 4 Artykuły sanitarne załącznik nr 1/4 lp. nazwa nr katalogowy nazwa handlowa Producent j.m. ilość cena jedn. netto [PLN] wartość netto [PLN] [kol. 7 x kol. 8] podatek VAT [%] wartość brutto [PLN]

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia L.p. Nazwa szt. mb. kg. 1 Doszczelniacz DN 100 1 2 Doszczelniacz DN 150 1 3 Doszczelniacz DN 80 1 4 Dwukielich PCV fi 90 2 5 GEBO łącznik QA

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy:

UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: UMOWA Nr. /FIN/2017 zawarta w dniu..., pomiędzy: Egz. nr. Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1, NIP: 7393827791,REGON: 280 603 684, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014

Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ UMOWA nr /./2014 UMOWA nr /./2014 Załącznik nr 3 /projekt Umowy/ zawarta w dniu.. 2014 roku w Białymstoku pomiędzy : Skarbem Państwa - 25 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70, 15-601

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

ZAPO/AZ/34/06/2011 Katowice 2011-06-17 ZAPYTANIE OFERTOWE. ZUW Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 42-230 Goczałkowice, tel: 210-30-51

ZAPO/AZ/34/06/2011 Katowice 2011-06-17 ZAPYTANIE OFERTOWE. ZUW Goczałkowice, ul. Jeziorna 5, 42-230 Goczałkowice, tel: 210-30-51 ZAPO/AZ/34/06/2011 Katowice 2011-06-17 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na dostawę loco; ZUW Goczałkowice,

Bardziej szczegółowo

Cena jednost. netto w zł.

Cena jednost. netto w zł. CIOR6-54/08 FORMULARZ CENOWY - sposób obliczenia ceny Załącznik nr 2 do SIWZ Lp Asortyment dostaw J.m. Ilość Cena jednost. netto w zł. Wartość netto (4 x 5) Stawka VAT w % Wartość VAT (6 x 7) Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 / pieczęć adresowa oferenta/ dnia FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa i adres Wykonawcy... tel.:... fax.:...

Załącznik nr 1 / pieczęć adresowa oferenta/ dnia FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa i adres Wykonawcy... tel.:... fax.:... Załącznik nr 1 / pieczęć adresowa oferenta/ dnia.. FORMULARZ OFERTOWY Nazwa i adres Wykonawcy...... tel.:... fax.:... NIP.. Regon. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym.. tel..., e-mail. Nawiązując

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o publicznym konkursie ofert na WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA KONINA UMOWA WZÓR

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia o publicznym konkursie ofert na WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA MIASTA KONINA UMOWA WZÓR UMOWA WZÓR Nr.. zawarta w dniu 2017 roku, w Urzędzie Miejskim w Koninie, 62-500 Konin,plac Wolności 1, pomiędzy: Miastem Konin, NIP 665-28-99-834, reprezentowanym przez Józefa Nowickiego Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy:... Adres:... Telefon / fax:... NIP:... REGON:... Nr konta bankowego Wykonawcy : , Osoba do kontaktu :...

Nazwa firmy:... Adres:... Telefon / fax:... NIP:... REGON:... Nr konta bankowego Wykonawcy : , Osoba do kontaktu :... Załącznik nr 1... pieczęć adresowa Wykonawcy Dane Wykonawcy: Zamawiający: Żuromińskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. 09-300 Żuromin ul. Szpitalna 125 Nazwa firmy:...... Adres:...... Telefon / fax:......

Bardziej szczegółowo

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 216712-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 216712-2015; data zamieszczenia: 21.08.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2015-08-21 14:49 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 202528-2015 z dnia 2015-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem postępowania jest dostawa materiałów wodno - kanalizacynych dla Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zalącznik nr 1 do Umowy Zestawienie asortymentowe L.P. Cena jednostkowa Nazwa towaru Opis towaru Ilość JM materiałowy

Zalącznik nr 1 do Umowy Zestawienie asortymentowe L.P. Cena jednostkowa Nazwa towaru Opis towaru Ilość JM materiałowy Zalącznik nr 1 do Umowy Zestawienie asortymentowe L.P. Indeks Cena jednostkowa Nazwa towaru Opis towaru Ilość JM materiałowy netto Wartość netto 1. 061601030 zawór kulowy wodny 1 1/2" 2. 061406021 korek

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT)

Nr sprawy 081/13 UMOWA NR (PROJEKT) UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę sprzętu audio-wideo na potrzeby instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej Nr 2063 zawarta w dniu.2013 r. w Warszawie pomiędzy : JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr

Bardziej szczegółowo

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych

Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych Dostawa materiałów i artykułów biurowych Nr sprawy 3/2016 Istotne Warunki Umowy /UMOWA/ Załącznik nr 3 do ogłoszenia Nr... na Dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP , którą reprezentuje:

PROJEKT. 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą: Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP , którą reprezentuje: Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWA Nr... na Dostawę materiałów eksploatacyjnych, tonerów, bębnów oraz zawarta w dniu... pomiędzy: pojemników na zużyty toner 1. Bazą Lotnictwa Transportowego z siedzibą: 00-909

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych

WZÓR UMOWY. Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY Nr... na dostawę materiałów i artykułów biurowych W dniu... pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa 60, ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

UMOWA Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE NA MAT. INSTALACYJNE W ROKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA MAT. INSTALACYJNE W ROKU Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ CENOWY ZAPOTRZEBOWANIE NA MAT. INSTALACYJNE W ROKU 2010 Wartość VAT Lp Wyszczególnienie Jm Ilość Cena jednostkowa netto netto % Kwota Wartość brutto 1 rura pcv 1 mb 30

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18)

UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) Załącznik nr 3 UMOWA NR.. (umowa na zadania numer 1 do 18) zawarta w dniu. pomiędzy 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-909 Warszawa, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

PROJEKT UMOWY. zwaną/zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr /CZOŁG-SAM/2019 na zakup i dostawę sprzętu do wyważania kół dla 26 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu oraz jednostek wojskowych, będących na jego zaopatrzeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON:

Nr sprawy 031/13. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr z siedzibą w: Warszawa ul. Banacha 2, NIP: , REGON: UMOWA NR (PROJEKT) na zakup i dostawę urządzeń do ochrony dokumentów i materiałów zawierających informacje niejawne (sejfy) dla instytucji będących na zaopatrzeniu Jednostki Wojskowej 2063 zawarta w dniu...2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA. Zadanie nr 1. Wartość Brutto (PLN) Cena z VAT (PLN/sztukę) Nazwa przedmiotu zamówienia RAZEM

WZÓR UMOWA. Zadanie nr 1. Wartość Brutto (PLN) Cena z VAT (PLN/sztukę) Nazwa przedmiotu zamówienia RAZEM WZÓR UMOWA Nr... na: Dostawę kalendarzy na 2018 W dniu... pomiędzy: 1. Baza Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa 60 ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: - Dowódca

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez

UMOWA (wzór) a *... z siedzibą w.. przy ul... zarejestrowaną. w... NIP.. REGON reprezentowaną przez UMOWA (wzór) zawarta w dniu.... pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr.

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok. UMOWA Nr. UMOWA Nr. Załącznik nr 8c do SIWZ zawarta w dniu.. 2016 r. w Białymstoku pomiędzy Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białystoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, 15-097

Bardziej szczegółowo

2. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku, nienoszące śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania

2. Dostarczony przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2017 roku, nienoszące śladów jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania Egz. nr... - PROJEKT- UMOWA Nr.../ FIN /2017 zawarta w dniu: r. pomiędzy: Skarbem Państwa 22 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym z siedzibą w Olsztynie ul. Saperska 1, NIP 739-38-27-791, REGON 280603684 zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r.

PROJEKT UMOWA Nr. reprezentowanym przez: - zwanym dalej WYKONAWCĄ. Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia r. PROJEKT UMOWA Nr Załącznik Nr 3 do zaproszenia z dnia 10 04 2017r. Zawarta w dniu.. 2017 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr fax. 1 Przedmiot umowy

Nr telefonu Nr fax. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 4 - PROJEKT - U M O W A Nr.../2018 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ Załącznik nr 1...... nazwa i dokładny adres Wykonawcy miejscowość, data KALKULACJA CENY OFERTOWEJ Dostawa materiałów z branŝy sanitarne i ślusarskiej Lp. Przedmiot zamówiemia Jedn. miary Ilość Cena jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. UMOWA SPRZEDAŻY NR.. W dniu.. r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór)

ZO/3/2018 Załącznik nr 4. UMOWA nr.(wzór) ZO/3/2018 Załącznik nr 4 UMOWA nr.(wzór) Zawarta w dniu...2017r. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 55-100 Trzebnica ul. Prusicka 53-55, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

... Data i podpis(y) osób(y) upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy

... Data i podpis(y) osób(y) upoważnionych(ej) do reprezentowania Wykonawcy załącznik nr 1 (miejscowość, data) (pieczęć wykonawcy) F O R M U L A R Z O F E R T Y Nazwa i adres wykonawcy Telefon: FAX: NIP: Regon: Internet: http: e-mail:. Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie. nr sprawy.. ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 Egz.. WZÓR UMOWA DOSTAWY NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA Jednostka Wojskowa Nr 4226 z siedzibą: ul.

Bardziej szczegółowo

Cena jedn. Netto. Wartość netto. szt. 2 0,00 zł 23 0,00 zł 0,00 zł. szt. 2 0,00 zł 23 0,00 zł 0,00 zł. szt. 5 0,00 zł 23 0,00 zł 0,00 zł

Cena jedn. Netto. Wartość netto. szt. 2 0,00 zł 23 0,00 zł 0,00 zł. szt. 2 0,00 zł 23 0,00 zł 0,00 zł. szt. 5 0,00 zł 23 0,00 zł 0,00 zł Sukcesywna dostawa materiałów instalacyjno - sanitarnych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu. Nr sprawy ADT / 131 / 2016

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

b. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe,

b. prawo opcji realizowane będzie na takich samych warunkach jak zamówienie podstawowe, ZAŁĄCZNIK NR 3 Zawarta w dniu... w Częstochowie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą.

PROJEKT UMOWY Nr. NIP. REGON:. reprezentowaną/ym przez. zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. PROJEKT UMOWY Nr. Zawarta w dniu. w Koszalinie, pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 Koszalin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY

UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY UMOWA SPRZEDAŻY W dniu w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez IX

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2017. zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy:

-PROJEKT- U M O W A Nr.../2017. zawarta w dniu w Białymstoku. pomiędzy: -PROJEKT- U M O W A Nr.../2017 Załącznik nr 3, 50_ZO_2016 zawarta w dniu w Białymstoku pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM : Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. dotycząca dostawy materiałów biurowych do obsługi w ramach projektu Akcja Aktywizacja - EFS

UMOWA nr. dotycząca dostawy materiałów biurowych do obsługi w ramach projektu Akcja Aktywizacja - EFS UMOWA nr. dotycząca dostawy materiałów biurowych do obsługi w ramach projektu Akcja Aktywizacja - EFS Zał. nr 4 do zapytania ofertowego nr 3/AAEFS/ŚWK/MB/2017 Zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Skarbem

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot zamówienia

1 Przedmiot zamówienia Załącznik Nr 4 -wzór umowy UMOWA nr zawarta w dniu roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrzesińskiego w osobach: 1. 2. zwanym Zamawiającym, a reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy :

- p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : - p r o j e k t UMOWA NR... Zawarta w dniu 2016 roku w Krapkowicach pomiędzy : 1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY ... reprezentowanym przez NIP., Regon.., zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie.

PROJEKT UMOWY ... reprezentowanym przez NIP., Regon.., zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie. PROJEKT UMOWY R. 3500033281 W dniu... r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Obrony Narodowej Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu, ul. Obornicka 126, 50 984 Wrocław, NIP 896 000 61 70, zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy:

UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: UMOWA NR (PROJEKT) zawarta w Lubsku, w dniu pomiędzy: Gminą Lubsko, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko, posiadającą NIP: 928-192-57-33, REGON: 970770646; Urząd Miejski w Lubsku, Plac Wolności 1, 68-300 Lubsko,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 Zadanie I / II Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2018 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2015-08-17 15:23 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 202528-2015 z dnia 2015-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź 3... Termin składania ofert: 2015-08-17 Numer ogłoszenia: 210936-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do WZ PROJEKT UMOWA

Załącznik Nr 3 do WZ PROJEKT UMOWA Załącznik Nr 3 do WZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu.. 2019 roku w Bochni pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia, ul. Floris 16, NIP 868-16-28-582, REGON:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia

Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia Specyfikacja asortymentu i ilości zamówienia Załącznik nr 1 Nazwa szt. mb. kg 1 Doszczelniacz DN 80 1 2 Doszczelniacz DN 100 1 3 Doszczelniacz DN 150 1 4 Dwukielich PCV fi 90 2 5 GEBO łącznik QA 1'' zaciskowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do SIWZ Nr... z dnia...

Załącznik nr... do SIWZ Nr... z dnia... CIOR1/50/2011/ORZ WZÓR Załącznik nr... do SIWZ Nr... z dnia... U M O W A NR... zawarta w Białymstoku, w dniu... 2011 r. pomiędzy Pocztą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-940 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o.

UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. UMOWA NR ZUO/.../2019 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..)

Umowę zawarto w wyniku (np.: zapytania ofertowego lub postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie. nr sprawy..) Egz.. 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsaa 110 WZÓR ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: UMOWA USŁUGI NR. zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: SKARB PAŃSTWA 2 Regionalna Bazaa Logistyczna 04 470

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w.

UMOWA. prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG pod nazwą. z siedzibą w. Załącznik nr 2 do SIWZ zawarta w dniu.pomiędzy: UMOWA Nr 1 Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1c, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje: -płk pil. Stanisław

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8

Data ostatniego wydruku :01:00 1/8 ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1. 2. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Zakup nawiertek NWZ i armatury 2012

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Zakup nawiertek NWZ i armatury 2012 Nr sprawy 1/2012 Słotwina, dnia 30-01-2012r Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie Zakup nawiertek NWZ i armatury 2012 1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie zaprasza

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR..

UMOWA DOSTAWY UMOWA DOSTAWY NR.. UMOWA DOSTAWY NR.. W dniu r. w Kleczewie pomiędzy: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin Spółka Akcyjna, ul. 600 Lecia 9, 62 540 Kleczew, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych)

Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) Wzór Umowy na sukcesywne dostawy materiałów (dotyczy materiałów eksploatacyjnych, biurowych, elektrycznych i elektronicznych) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia 15-04-2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia 15-04-2015r. Poddębice, dnia 15-04-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35 99-200 Poddębice tel. 43 678-43-66 E-

Bardziej szczegółowo