Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny"

Transkrypt

1 Budżet partycypacyjny WARSZAWA 2016 ANALIZA WYNIKÓW m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

2 Legenda do oznaczeń w raporcie Aby ułatwić czynie raportu, zastosowano trzy typy znaczników: znacznik interaktywny przenosi do wykresu, który jest opisywany znacznik statystyczny po najechaniu nie następuje żadna akcja guzik powrotu - pozwala na powrót do czytanego slajdu m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

3 Spis zagadnień 8 BUDŻET PARTYCYPACYJNY PODSTAWOWE INFORMACJE 13 KATEGORIE PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 16 KWOTY PROJEKTÓW W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 23 LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW NA PROJEKTY BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 27 GŁOSUJĄCY NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 33 GŁOSOWANIE NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO 43 FORMA GŁOSOWANIA NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ANALIZA ZOSTAŁA PRZYGOTOWANA W OPARCIU O STATYSTYKI WŁASNE URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

4 Budżet partycypacyjny Jest procesem, który umożliwia mieszkańcom Warszawy współdecydowanie o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy poprzez zgłaszanie własnych projektów, szeroko zakrojone dyskusje oraz głosowanie. Głosowanie na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego trwało od 16 do 26 czerwca 2015 r. Projekty zwycięskie znajdą się w budżetach dzielnic i zostaną przez nie zrealizowane w 2016 roku. Co ważne, środki finansowe niezbędne do realizacji projektów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu, będą pochodziły z budżetów dzielnicowych. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

5 Budżet partycypacyjny 62% W głosowaniu wzięło udział ponad 172 tys. warszawiaków 1464 z 2333 zgłoszonych projektów zostało zakwalifikowanych do głosowania wśród mieszkańców z czego realizowane będą 644 PROJEKTY na ogólną kwotę prawie ,00 zł m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

6 Budżet partycypacyjny 449 [19%] zweryfikowane negatywnie PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW 291 [12%] 129 [6%] 821 [35%] wycofane przez projektodawcę odrzucone w preselekcji niewybrane w głosowaniu 643 [28%] wybrane w głosowaniu m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

7 Kobiety częściej głosowały niż mężczyźni* Budżet partycypacyjny 59% 41% Większość warszawiaków wybrała interaktywną formę głosowania karty interaktywne karty papierowe kobiety mężczyźni głosujący na budżet partycypacyjny mieszkańcy Warszawy 58% 54% 42% 46% % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wśród głosujących największą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku lat. Najniższa frekwencja wystąpiła wśród najstarszych mieszkańców stolicy, tj. mających powyżej 61 lat głosujący na budżet partycypacyjny 17 lat i mniej lat lat lat lat 61 lat i więcej 12% 10% 12% 37% 14% 15% % mieszkańcy Warszawy 16% 4% 7% 23% 16% 35% % 20% 40% 60% 80% 100% * osób nie określiło swojej płci w trakcie głosowania 0 m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

8 Budżet partycypacyjny PODSTAWOWE INFORMACJE 8

9 Budżet partycypacyjny Najwyższa frekwencja wśród głosujących warszawiaków była w Wesołej. Niemal co piąty mieszkaniec tej dzielnicy wziął udział w głosowaniu. Wyższą niż w innych dzielnicach frekwencję można zaobserwować także wśród mieszkańców Mokotowa, Żoliborza oraz Woli. Natomiast najmniejsze zaangażowanie w głosowanie wykazali warszawiacy z Bemowa, Wilanowa oraz Ochoty. Głosy nieważne stanowiły niespełna 13% wszystkich głosów. Najczęstszymi przyczynami odrzucenia głosu były: niekliknięcie w link potwierdzający wysłanie głosu (64%), wielokrotne oddawanie głosów (21%), niepodanie danych osobowych (6%). Odsetek głosujących wśród mieszkańców poszczególnych dzielnic Wesoła 17% Mokotów 14% Żoliborz 13% Wola 13% Targówek 12% Bielany 11% Włochy 10% Białołęka 10% Rembertów 10% Wawer 10% Praga-Północ 9% Ursus 9% Śródmieście 8% Praga-Południe 8% Ursynów 8% Ochota 7% Wilanów 6% Bemowo 5% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

10 Budżet partycypacyjny Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Budżety partycypacyjne były planowane przez każdą dzielnicę w odpowiedzi na lokalne potrzeby. 7 dzielnic zdecydowało się na przeznaczenie pełnej kwoty w ramach budżetu na projekty ogólnodzielnicowe. 4 dzielnice podzieliły budżet na lokalne obszary, w których realizowane będą wybrane projekty. Pozostałe dzielnice zdecydowały się na model hybrydowy zakładający realizację projektów na poziomie ogólnodzielnicowym, jak i lokalnym. Warto jednocześnie podkreślić, że podział na projekty lokalne i ogólnodzielnicowe nie był związany z układem na mapie Warszawy czy innymi, mierzalnymi w tej analizie zmiennymi. Model ogólnodzielnicowy Model hybrydowy Model lokalny m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

11 Budżet partycypacyjny Do etapu głosowania w budżecie partycypacyjnym zostało zakwalifikowanych 1464 z 2333 projektów. Największą liczbę inicjatyw zarejestrowano na Mokowie oraz w Wawrze, zaś najmniejszą w Wilanowie, na Bemowie i w Wesołej. Największą liczbę projektów w przeliczeniu na mieszkańców poddano pod głosowanie w Wawrze oraz Rembertowie, natomiast najmniejszą na Bemowie oraz w Śródmieściu. Liczba projektów poddanych pod głosowanie na 1000 mieszkańców Liczba projektów poddanych pod głosowanie w dzielnicach 1,0 2,1 1,0 1,0 0,6 0,9 0,6 0,9 0,6 1,3 0,4 1,3 0,7 1,6 0,6 0,2 1,2 0,7 Mokotów Wawer Wola Bielany Praga-Południe Białołęka Ursynów Ochota Targówek Żoliborz Śródmieście Włochy Praga-Północ Rembertów Ursus Bemowo Wesoła Wilanów ,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

12 Budżet partycypacyjny W głosowaniu warszawiacy zdecydowali, że 644 projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego. Mokotów oraz Wawer okazały się dzielnicami, w których zostanie ich najwięcej zrealizowanych (81 i 80). Porównując liczby wybranych projektów na mieszkańców w poszczególnych dzielnicach to najwięcej będzie realizowanych w Wawrze i Rembertowie. Liczba wybranych projektów na 1000 mieszkańców 1,5 1,1 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,0 Mokotów Wawer Praga-Południe Wola Bielany Ursynów Białołęka Ochota Targówek Śródmieście Ursus Bemowo Żoliborz Praga-Północ Rembertów Włochy Wesoła Wilanów Liczba wybranych projektów w dzielnicach m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

13 Budżet partycypacyjny KATEGORIE PROJEKTÓW 13

14 Kategorie projektów Zgłaszane projekty podzielono na 14 głównych kategorii, w ramach których znalazły się projekty: komunikacja rowerowa i piesza pasy i ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, uspokojenie ruchu, stojaki rowerowe, sport i rekreacja zajęcia prozdrowotne, tereny rekreacyjne, siłownie plenerowe, ścieżki zdrowia, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, parki, zieleń miejska i ekologia m.in. zagospodarowanie terenów zielonych, nasadzenia drzew i krzewów, domki dla owadów, wieże dla ptaków, place zabaw remonty, doposażenie, budowa nowych, chodniki i przejścia dla pieszych wymiana nawierzchni, budowa nowych chodników i przejść dla pieszych, szkoły i przedszkola infrastruktura i doposażenie sal, szkolnych placów zabaw, boisk i bibliotek oraz wszystkie inne projekty skierowane do uczniów jednej szkoły bądź przedszkola, kultura zajęcia w domach kultury, imprezy kulturalne, teatrzyki, biblioteki plenerowe, kina plenerowe, mała architektura ławki, kosze na śmieci, oświetlenie, stoliki do gier planszowych, domki dla kotów, internet bezprzewodowy bezpłatne, publiczne punkty dostępu, ulice i miejsca parkingowe nawierzchnia ulic, sygnalizacja świetlana, parkingi, książki i czasopisma dla bibliotek prenumerata, zakup nowości do bibliotek publicznych, zajęcia edukacyjne kursy dla dorosłych, dzieci i młodzieży, sale komputerowe, inne, nieskategoryzowane przykładowe projekty: Ursynów bez nienawiści. Usuwamy mowę nienawiści z ursynowskich murów; Ocalić pamięć Zakładów Mechanicznych "Ursus ; Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście.; Grochów Centrum promocja Samorządu i Osiedla w prasie lokalnej; Przyrodnicze warsztaty naukowe dla dzieci w bibliotece w Rembertowie. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

15 Kategorie projektów Liczba zgłoszonych projektów, które poddano pod głosowanie w kategoriach kultura 219 Zgłaszane projekty, które trafiły do głosowania, dotyczyły najczęściej spraw związanych z kulturą, sportem i rekreacją oraz zielenią miejską i ekologią. Sprawy obejmujące swoim zakresem zajęcia edukacyjne oraz poprawę infrastruktury szkolnej znalazły się w ponad 100 projektach w każdej z tych kategorii. sport i rekreacja parki, zieleń miejska i ekologia zajęcia edukacyjne szkoły i przedszkola mała architektura chodniki i przejścia dla pieszych place zabaw Często zgłaszano także projekty związane z przestrzenią wspólną dzielnic małą architekturą, chodnikami, przejściami dla pieszych, ulicami i parkingami czy usprawnieniem komunikacji. komunikacja rowerowa i piesza ulice i miejsca parkingowe książki i czasopisma dla bibliotek działania na rzecz osób z niepełnosprawnością internet bezprzewodowy 6 inne, nieskategoryzowane m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

16 Budżet partycypacyjny KWOTY PROJEKTU 16

17 Kwoty projektów Dzielnice przygotowały do wykorzystania w budżecie partycypacyjnym zł. Mieszkańcy mogli głosować na projekty o łącznej wartości 165,7 mln zł. Wybrane przez mieszkańców projekty obejmują około 1/3 tej kwoty oraz 98% zakładanego budżetu, opiewając na 50,4 mln zł. Budżety partycypacyjne stanowiły średnio 0,9% budżetów dzielnicowych. Najmniejszy udział budżetu partycypacyjnego ustalono w Wilanowie (stanowił jedynie 0,4% budżetu dzielnicy), a największy na Ursynowie (1,6% budżetu dzielnicy). Na tle innych dzielnic wyróżniły się także Śródmieście oraz Praga-Północ, które przeznaczyły 1% środków dzielnicy na budżet partycypacyjny. Pozostałe dzielnice założyły na budżet partycypacyjny 0,8-0,9% kwoty budżetu dzielnicowego. Największe środki przeznaczono na budżet partycypacyjny w Śródmieściu oraz na Ursynowie (ponad 6 mln zł), a najmniejsze w Wesołej i Rembertowie. Bemowo, Wilanów, Ursynów oraz Śródmieście zgłosiły do budżetu partycypacyjnego projekty o łącznej wartości w dużym stopniu zbliżonej do założonej kwoty (maksymalnie jej dwukrotność). Natomiast na Białołęce, Mokotowie i Bielanach do budżetów partycypacyjnych zgłoszono projekty przekraczające ich wartość niemal 5-krotnie. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

18 powrót Śródmieście Ursynów Mokotów Wola Praga-Południe Bielany Białołęka Praga-Północ Targówek Ochota Bemowo Wawer Ursus Żoliborz Włochy Wilanów Rembertów Wesoła Kwoty projektów Koszt projektów poddanych pod głosowanie oraz koszt wybranych projektów w dzielnicach zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł koszt wybranych projektów zł zł zł zł zł zł zł koszt projektów poddanych pod głosowanie zł zł zł zł zł zł Odsetek projektów wybranych wśród złożonych 0 zł zł zł zł zł zł zł 42% 43% 22% 22% 49% 22% 23% 34% 32% 28% 78% 30% 29% 24% 39% 44% 23% 25% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

19 Kwoty projektów powrót Śródmieście Mokotów Wola Praga-Południe Bielany Ursynów Białołęka Targówek Praga-Północ Bemowo Ochota Wawer Ursus Wilanów Żoliborz Włochy Rembertów Wesoła Kwoty przeznaczone przez dzielnice na budżet partycypacyjny oraz koszt Udział budżetu wybranych projektów w dzielnicach partycypacyjnego budżet dzielnicy koszt wybranych projektów w budżecie dzielnicy zł zł 1,0% zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 1,6% 0,8% 0,8% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,4% 0,9% 0,8% 0,9% 0,8% 0 zł zł zł zł zł 0 zł zł zł zł zł m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

20 Liczby projektów powrót Liczba wybranych projektów poddanych pod głosowanie oraz liczba wybranych projektów liczba wybranych projektów liczba projektów poddanych pod głosowanie Odsetek projektów wybranych wśród złożonych Mokotów Wawer Wola Bielany Praga-Południe Białołęka Ursynów Ochota Targówek Żoliborz Śródmieście Włochy Praga-Północ Rembertów Ursus Bemowo Wesoła Wilanów % 52% 39% 35% 57% 45% 54% 53% 46% 31% 48% 28% 30% 36% 58% 69% 45% 62% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

21 Kwoty projektów Na jednego mieszkańca Warszawy przypadało średnio 29 zł w budżecie partycypacyjnym. Jednak kwota ta zawyżona została poprzez bardzo wysoką wartość budżetu na mieszkańca Śródmieścia (51 zł). Ponieważ można zauważyć, że pomiędzy dzielnicami pojawiło się dość duże zróżnicowanie, odpowiednią miarą jest mediana. Wartość środkowa kwoty budżetu na mieszkańca wyniosła 26,6 zł. Dzielnicami, których budżet na mieszkańca przekroczył tę kwotę, okazały się, oprócz wspomnianego Śródmieścia, Ursynów i Praga- Północ, mające do dyspozycji ponad 40 zł na osobę, a także Wola i Żoliborz, z kwotą ok. 30 zł. Dzielnicami, dysponującymi najmniejszymi budżetami na mieszkańca okazały się Bemowo (10 zł) oraz Targówek (22 zł). Pozostałe dzielnice dysponują środkami różniącymi się +/- 2 zł od mediany. Mediana to statystyka, która wskazuje wartość środkową w zbiorze. Poniżej mediany znajduje się 50% wyników. Jest statystyką mniej wrażliwą na wyniki skrajne niż średnia, dlatego stosujemy ją w tym zestawieniu. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

22 Kwoty projektów powrót Wartość wybranych projektów w dzielnicach w przeliczeniu na jednego mieszkańca [w stosunku do mediany] Śródmieście Ursynów Praga-Północ Wola Żoliborz Włochy Ursus Ochota Wawer Białołęka Rembertów Bielany Wilanów Mokotów Wesoła Praga-Południe Targówek Bemowo 29,7 zł 29,1 zł 27,7 zł 27,3 zł 26,9 zł 26,3 zł 26,1 zł 25,0 zł 24,6 zł 24,6 zł 24,2 zł 23,5 zł 22,3 zł 19,4 zł 33,2 zł 41,6 zł 41,4 zł 50,9 zł 0 zł 10 zł 20 zł 30 zł 40 zł 50 zł 60 zł ŚREDNIA 29 ZŁ MEDIANA 26,6 ZŁ m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

23 Budżet partycypacyjny LICZBA ODDANYCH GŁOSÓW 23

24 Liczba oddanych głosów Mimo zróżnicowanego podziału budżetów w dzielnicach na ogólnodzielnicowe i lokalne, głosy były oddawane w niemal równym stopniu na projekty dotyczące całej dzielnicy, jak i projekty lokalne. W zależności od dzielnicy mieszkańcy mogli głosować na projekty na projekty tylko lokalne, tylko ogólnodzielnicowe lub na oba typy. Mieszkańcy dzielnic, w których występowały zarówno projekty ogólnodzielnicowe, jak i lokalne, chętniej oddawali swoje głosy na inicjatywy dotyczące całej dzielnicy. Wyjątkiem byli mieszkańcy Bielan i Pragi Południe, którzy częściej wskazywali na projekty lokalne. Głosując na projekty budżetu partycypacyjnego warszawiacy wybierali najczęściej kilka projektów. Średnio głosowali na 6 inicjatyw. W dzielnicach umożliwiających głosowanie wyłącznie na projekty ogólnodzielnicowe głosowano średnio na 7,6 inicjatyw. W przypadku dzielnic dających możliwość wyboru tylko wśród projektów lokalnych średnia wyniosła 4,6 projektu. Stąd mieszkańcy Bemowa, Ursynowa i Śródmieścia głosowali średnio na największą liczbę projektów, a mieszkańcy Wesołej i Targówka na najmniejszą ich liczbę oddanych głosów Głosy oddane na projekty ogólnodzielnicowe Głosy oddane na projekty lokalne m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

25 Liczba oddanych głosów Liczba głosów oddanych w dzielnicach powrót Mokotów Wola Ursynów Bielany Śródmieście Praga-Południe Białołęka Bemowo Wawer Targówek Praga-Północ Ochota Żoliborz Włochy Ursus Rembertów Wesoła Wilanów projekty ogólnodzielnicowe projekty lokalne m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

26 Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz Liczba oddanych głosów 10,0 powrót 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 9,2 9,2 5,8 5,8 6,5 3,4 3,1 4,5 4,5 7,1 7,1 5,7 3,0 2,7 7,3 7,3 10,0 Średnia liczba 5,0 wybieranych projektów 7,6 Średnia liczba wybieranych projektów w dzielnicach 0,0 5,6 5,6 8,4 8,4 3,0 3,0 7,6 tylko projekty ogólnodzielnicowe 5,7 5,7 8,5 4,1 6,8 2,6 4,5 4,2 6,2 2,9 3,3 projekty ogólnodzielnicowe tylko projekty lokalne i lokalne Średnia liczba wybieranych projektów lokalnych Średnia liczba wybieranych projektów ogólnodzielnicowych Średnia łączna liczba wybieranych projektów 2,9 0,7 2,2 6,2 6,2 7,7 7,7 5,8 4,6 4,6 5,4 2,7 2,0 3,1 3,4 Średnia liczba wybieranych projektów ogólnodzielnicowych Średnia liczba wybieranych projektów lokalnych Średnia łączna liczba wybieranych projektów m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

27 Budżet partycypacyjny GŁOSUJĄCY NA PROJEKTY 27

28 Głosujący na projekty W głosowaniu wzięło udział ponad 100 tys. kobiet oraz niemal 71 tys. mężczyzn. W głosowaniu chętniej brały udział kobiety niż mężczyźni. Ponadto odsetek kobiet wśród głosujących zwiększał się wraz z wiekiem. Wyłącznie w przypadku młodzieży do 18 roku życia proporcje między płciami wśród głosujących są równe. Udział kobiet i mężczyzn w głosowaniu we wszystkich dzielnicach jest zbliżony. Jedynie w Wesołej zauważalny jest stosunkowo wysoki odsetek zainteresowanych głosowaniem mężczyzn, porównywalny z udziałem w populacji dzielnicy. Największą aktywność mieszkańców można zaobserwować wśród osób w wieku od 18 do 25 roku życia. Udział tej grupy wśród głosujących jest dwukrotnie wyższy od jej udziału w populacji Warszawy. Co ważne 18-25latkowie byli bardzo aktywnymi głosującymi niezależnie od dzielnicy. Najmniej aktywnymi okazali się najstarsi mieszkańcy Warszawy, po 61 roku życia. Rembertów oraz Bielany okazały się dzielnicami o zwiększonej aktywności najmłodszych osób. W Śródmieściu dominowali 18-25latkowie. Duży odsetek stanowiły osoby w wieku lat wśród oddających głosy na Bemowie, Białołęce oraz Pradze Południe i Północ. W Wesołej, na Ochocie, Włochach i Woli zauważalny był wysoki udział osób między 46 a 60 rokiem życia. Natomiast dzielnicami, w których zaangażowali się najstarsi mieszkańcy, okazały się Żoliborz, Mokotów i Wawer. m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

29 Głosujący na projekty powrót Odsetek głosujących w różnym wieku w zależności od płci Odsetek głosujących w dzielnicach w zależności od płci 17 lat i mniej 50% 50% Bemowo Białołęka 60% 57% 40% 43% Bielany 58% 42% lat 56% 44% Mokotów Ochota 59% 60% 41% 40% Praga-Południe 58% 42% Praga-Północ 57% 43% lat 59% 41% Rembertów Śródmieście 59% 59% 41% 41% Targówek 61% 39% lat 59% 41% Ursus Ursynów 61% 58% 39% 42% Wawer 59% 41% lat 61% 39% Wesoła Wilanów 53% 56% 47% 44% Włochy 57% 43% 61 lat i więcej 64% 36% Wola Żoliborz 58% 58% 42% 42% 0% 20% 40% 60% 80% 100% kobieta mężczyzna 0% 20% 40% 60% 80% 100% kobieta mężczyzna m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

30 budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy Głosujący na projekty powrót 100% 80% 60% 40% 20% 0% Udział płci wśród głosujących w dzielnicach oraz populacji warszawiaków mieszkających w tych dzielnicach kobieta mężczyzna 40% 47% 43% 47% 42% 46% 41% 45% 40% 45% 42% 45% 43% 46% 41% 48% 41% 45% 60% 53% 57% 53% 58% 54% 59% 55% 60% 55% 58% 55% 57% 54% 59% 52% 59% 55% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście 39% 46% 39% 47% 42% 47% 41% 47% 47% 48% 44% 47% 43% 47% 42% 45% 42% 45% 61% 54% 61% 53% 58% 53% 59% 53% 53% 52% 56% 53% 57% 53% 58% 55% 58% 55% Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

31 budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy Głosujący na projekty powrót c.d. Udział grup wiekowych wśród głosujących w dzielnicach oraz populacji warszawiaków mieszkających w tych dzielnicach 17 lat i mniej lat lat lat lat 61 lat i więcej 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7% 9% 30% 49% 14% 27% 18% 7% 3% 10% 18% 8% 6% 11% 48% 14% 9% 12% 15% 14% 14% 13% 34% 36% 7% 11% 4% 8% 25% 39% 16% 21% 6% 4% 20% 14% 33% 10% 8% 41% 15% 17% 14% 14% 13% 15% 15% 36% 39% 16% 13% 14% 37% 21% 20% 22% 22% 14% 15% 16% 6% 7% 7% 7% 4% 11% 5% 13% 4% 14% 5% 9% 13% 9% 36% 17% 14% 11% 16% 34% 9% 33% 18% 15% 12% 28% 15% 18% 35% 23% 9% 8% 7% 5% 21% 18% 13% 14% 43% 32% 16% 16% 19% 16% 7% 4% 10% 11% Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

32 budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy budżet partycypacyjny mieszkańcy dzielnicy Głosujący na projekty powrót wstecz Udział grup wiekowych wśród głosujących w dzielnicach oraz populacji warszawiaków mieszkających w tych dzielnicach 17 lat i mniej lat lat lat lat 61 lat i więcej 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 17% 36% 14% 15% 15% 41% 35% 23% 10% 6% 12% 4% 7% 10% 11% 16% 6% 28% 14% 29% 17% 13% 17% 14% 15% 41% 28% 26% 37% 6% 12% 7% 4% 9% 4% 9% 8% 20% 18% 11% 12% 14% 25% 31% 19% 18% 18% 33% 24% 21% 10% 6% 6% 5% 5% 10% 19% 22% 14% 4% 8% 57% 19% 7% 5% 10% 21% 16% 32% 13% 17% 39% 32% 22% 7% 3% 12% 7% 10% 4% 24% 13% 17% 14% 38% 16% 36% 16% 21% 13% 7% 9% 4% 12% 13% 17% 13% 36% 16% 9% 8% 41% 15% 20% 6% 4% 13% Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

33 Budżet partycypacyjny GŁOSOWANIE NA PROJEKTY 33

34 Głosowanie na projekty Warszawiacy najczęściej głosowali na projekty związane ze sportem i rekreacją oraz zielenią miejską, a najrzadziej na sprawy dotyczące działań na rzecz niepełnosprawnych oraz udostępnienia internetu bezprzewodowego w przestrzeni miejskiej. Rodzaj wybranych projektów oraz ich popularność wśród głosujących pokrywały się z rodzajem oraz liczbą projektów zgłoszonych. Odsetek projektów wybieranych spośród zgłoszonych projektów w ramach danej kategorii sport i rekreacja parki, zieleń miejska i ekologia kultura 37% 44% 42% Różnice pojawiły się w przypadku wieku głosujących. Projekty związane ze sportem i rekreacją, kulturą oraz chęcią doposażenia bibliotek były wybierane przez wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku czy płci. Pozostałe kategorie inicjatyw wyróżniają się zróżnicowanym typem na nich głosujących. Na usprawnienie komunikacji rowerowej i pieszej głosowali głównie warszawiacy w wieku lat. Podobnie ta grupa była najbardziej zainteresowana w inwestowanie w zieleń miejską parki i ekologię, chodniki i przejścia dla pieszych oraz małą architekturę dzielnic. W kręgu zainteresowania najmłodszych, do 18 roku życia, były przede wszystkim projekty dotyczące bezpośrednio ich życia i sposobów spędzania czasu. Dlatego chętniej niż inni głosowali na place zabaw, wsparcie szkół i przedszkoli oraz na zajęcia edukacyjne. zajęcia edukacyjne szkoły i przedszkola komunikacja rowerowa i piesza place zabaw chodniki i przejścia dla pieszych mała architektura książki i czasopisma dla bibliotek ulice i miejsca parkingowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością internet bezprzewodowy 4% 1% 29% 28% 28% 25% 24% 22% 19% 15% inne, nieskategoryzowane 24% 0% 20% 40% 60% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

35 Głosowanie na projekty Różnice w oddawanych głosach widoczne były także w przypadku dzielnic. Komunikacja rowerowa i piesza były najczęściej wskazywane w Rembertowie, na Ochocie i Bemowie. Natomiast w ogóle nie zostały uwzględnione w głosowaniu w Wesołej i na Wilanowie. Bemowo było także dzielnicą, w której zaobserwowano największe zainteresowanie projektami związanymi z budową chodników i przejść dla pieszych. Co ciekawe, Targówek okazał się dzielnicą o najmniejszym zainteresowaniu budową nowych chodników, a jednocześnie o najwyższym zainteresowaniu budową nowych dróg, parkingów oraz modernizacją istniejącej już infrastruktury drogowej. W przypadku projektów związanych ze sportem i rekreacją pojawia się duża rozbieżność tego typu inicjatywy najchętniej wybierane były w Wesołej oraz na Białołęce (około 80%), a najrzadziej w Śródmieściu i Targówku (około 25%). Ponadto co trzeci mieszkaniec Bielan oraz Ursynowa głosował na inicjatywy związane z budową lub modernizacją placów zabaw. Jednym z najczęściej wskazywanych obszarów, które są ważne dla wszystkich mieszkańców, była inwestycja w kulturę dzielnicy. Jednak zdecydowanie częściej projekty te wybierali warszawiacy z Włoch oraz Ursusa. Odsetek projektów wybieranych spośród zgłoszonych projektów w ramach danej kategorii sport i rekreacja parki, zieleń miejska i ekologia kultura zajęcia edukacyjne szkoły i przedszkola komunikacja rowerowa i piesza place zabaw chodniki i przejścia dla pieszych mała architektura książki i czasopisma dla bibliotek ulice i miejsca parkingowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością internet bezprzewodowy inne, nieskategoryzowane 4% 1% 15% 29% 28% 28% 25% 24% 22% 19% 24% 37% 44% 42% 0% 20% 40% 60% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

36 Głosowanie na projekty Tworzenie terenów zielonych, parków oraz dbanie o ekologię stały się jednym z priorytetów głosujących na Wilanowie oraz Bemowie. Na Wilanowie istotną sprawą okazało się również doposażenie dzielnicy w małą architekturę. Mieszkańcy Rembertowa i Woli częściej niż pozostali mieszkańcy Warszawy głosowali na projekty, które umożliwiłyby wsparcie szkół i przedszkoli zarówno infrastruktury, jak i ich wyposażenia. Natomiast na Ochocie i Wilanowie zwrócono uwagę na doposażenie bibliotek w nowości wydawnicze. Wilanów, Bielany oraz Ursynów były także dzielnicami, w których częściej niż innych obszarach Warszawy głosowano na organizację zajęć i kursów edukacyjnych. Zainteresowaniem działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych wyróżnili się mieszkańcy Bemowa, a także Ochoty oraz Rembertowa. Kategorią projektów, która zainteresowała warszawiaków tylko w trzech dzielnicach, było stworzenie punktów dostępu internetu bezprzewodowego. Dzielnicami tymi były: Ursynów, Praga-Południe oraz Bielany. Odsetek projektów wybieranych spośród zgłoszonych projektów w ramach danej kategorii sport i rekreacja parki, zieleń miejska i ekologia kultura zajęcia edukacyjne szkoły i przedszkola komunikacja rowerowa i piesza place zabaw chodniki i przejścia dla pieszych mała architektura książki i czasopisma dla bibliotek ulice i miejsca parkingowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością internet bezprzewodowy 4% 1% 15% 29% 28% 28% 25% 24% 22% 19% 37% 44% 42% inne, nieskategoryzowane 24% 0% 20% 40% 60% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

37 Głosowanie na projekty Odsetek zwycięskich projektów w kategoriach według wieku powrót 52% 55% sport i rekreacja 57% 53% 44% 38% parki, zieleń miejska i ekologia 40% 52% 53% 43% 42% 62% kultura 45% 45% 47% 44% 40% 39% 17 lat i mniej lat zajęcia edukacyjne 40% 31% 35% 36% 29% 26% lat lat szkoły i przedszkola 43% 25% 27% 33% 27% 22% lat 61 lat i więcej komunikacja rowerowa i piesza 26% 36% 39% 29% 18% 44% place zabaw 32% 22% 30% 31% 22% 24% 0% 20% 40% 60% 80% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

38 Głosowanie na projekty powrót chodniki i przejścia dla pieszych mała architektura książki i czasopisma dla bibliotek ulice i miejsca parkingowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością internet bezprzewodowy inne, nieskategoryzowane 4% 4% 5% 5% 4% 3% 1% 3% 2% 2% 2% 1% Odsetek zwycięskich projektów w kategoriach według wieku 12% 15% 16% 16% 16% 16% 21% 24% 23% 21% 27% 24% 20% 20% 22% 23% 22% 25% 22% 21% 24% 25% 30% 30% 29% 30% 34% 33% 33% 37% 17 lat i mniej lat lat lat lat 61 lat i więcej 0% 20% 40% 60% 80% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

39 Głosowanie na projekty Odsetek zwycięskich projektów w kategoriach w dzielnicach powrót Bemowo 28% Białołęka 27% Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe 27% Praga-Północ Rembertów 30% Śródmieście 24% Targówek 12% 26% 28% Ursus Ursynów Wawer 18% Wesoła 1% 30% Wilanów 15% Włochy 22% Wola 27% 25% Żoliborz 32% 38% 66% 72% 44% 60% 47% 41% 35% 41% 34% 62% 49% 57% 54% 41% sport i rekreacja 57% 50% parki, zieleń miejska i ekologia 41% kultura 52% 61% 49% 52% 36% 60% 55% 49% 36% 66% 58% 80% 67% 78% 66% 61% 48% 51% 56% 0% 20% 40% 60% 80% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

40 Głosowanie na projekty Odsetek zwycięskich projektów w kategoriach w dzielnicach powrót 38% Bemowo 30% Białołęka Bielany 21% Mokotów 20% Ochota 30% Praga-Południe 3% 22% Praga-Północ 32% 29% 21% Rembertów 34% Śródmieście 14% 34% 15% Targówek 11% 17% Ursus Ursynów 18% Wawer Wesoła 9% 16% Wilanów Włochy Wola Żoliborz 19% 20% 32% 31% 39% 46% 27% 30% 33% 30% 23% 27% 35% 30% 33% 26% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 52% 39% zajęcia edukacyjne 53% szkoły i przedszkola 49% komunikacja rowerowa i piesza 39% 48% 55% 43% 45% 44% 52% 48% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

41 Głosowanie na projekty Odsetek zwycięskich projektów w kategoriach w dzielnicach powrót Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów 8% Śródmieście Targówek 1% 9% Ursus Ursynów 11% Wawer Wesoła 10% Wilanów Włochy Wola 9% Żoliborz 23% 65% 14% 27% 26% 37% 22% 36% 24% 24% 15% 35% 16% 27% 20% 29% 43% 32% 27% place zabaw 26% 25% 39% chodniki i przejścia dla pieszych 34% 22% mała architektura 31% 34% 36% 40% 32% 16% 44% 24% 30% 15% 53% 31% 20% 35% 32% 18% 28% 15% 25% 0% 20% 40% 60% 80% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

42 Głosowanie na projekty Odsetek zwycięskich projektów w kategoriach w dzielnicach powrót Bemowo Białołęka Bielany Mokotów Ochota Praga-Południe Praga-Północ Rembertów Śródmieście Targówek Ursus Ursynów Wawer Wesoła Wilanów Włochy Wola Żoliborz 2% 2% 1% 5% 4% 4% 5% 4% 20% 11% 17% 9% 11% 8% 19% 13% 17% 11% 21% 15% 12% 21% 13% 14% 10% 13% 11% 10% 19% 19% 23% 10% 29% 36% 27% 32% 31% 33% 37% 32% 34% 40% 59% książki i czasopisma dla bibliotek ulice i miejsca parkingowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnością internet bezprzewodowy 0% 20% 40% 60% 80% m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

43 Budżet partycypacyjny FORMA GŁOSOWANIA NA PROJEKTY 43

44 Forma głosowania Najczęstszą formą głosowania było wypełnienie interaktywnej karty wybrało ją niemal 2/3 mieszkańców Warszawy. Z tej formy korzystali w największym stopniu mieszkańcy Wilanowa, Bemowa i Białołęki. Natomiast papierowe karty wybierali najczęściej mieszkańcy Targówka, Woli i Wesołej. W zależności od wieku warszawiacy wybierali inne formy głosowania. Najmłodsi i najstarsi preferowali karty tradycyjne, natomiast osoby w wieku lat interaktywne. Okazało się, że forma głosowania nie miała wpływu na głosowanie na projekty związane z kulturą i edukacją (organizacją zajęć edukacyjnych, modernizacją szkół, przedszkoli i bibliotek), bazą sportową i rekreacyjną oraz rozwojem infrastruktury drogowej. Forma głosowania miała jednak wpływ na głosowanie na sprawy związane z codziennym przemieszczeniem się mieszkańców. Ci głosujący poprzez internet chętniej oddawali swoje głosy na poprawę i modernizację chodników, przejść dla pieszych oraz stworzenie komunikacji rowerowej lub pieszej, a także stworzenie małej architektury (w tym oświetlenia i ławek) niż głosujący w tradycyjny sposób. 59% 41% karty papierowe karty interaktywne m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

45 Forma głosowania powrót Wilanów 5% Forma głosowania w dzielnicach 95% Bemowo 14% 86% Białołęka Śródmieście Włochy Żoliborz Praga-Południe Praga-Północ Ursynów Wawer Ochota 22% 23% 24% 29% 32% 33% 35% 37% 39% 78% 77% 76% 71% 68% 67% 65% 63% 61% Ursus Rembertów Bielany Mokotów 45% 45% 48% 49% 55% 55% 52% 51% Wesoła Wola 56% 57% 44% 43% Targówek 62% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% karty papierowe karty interaktywne m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

46 Forma głosowania Forma według wieku Forma głosowania według kategorii powrót 17 lat i mniej 55% 45% komunikacja rowerowa i piesza internet bezprzewodowy 17% 18% 83% 82% mała architektura 23% 77% lat 35% 65% inne, nieskategoryzowane 23% 77% chodniki i przejścia dla pieszych 25% 75% lat 21% 79% parki, zieleń miejska i ekologia działania na rzecz osób z niepełnosprawnością 26% 30% 74% 70% lat 28% 72% sport i rekreacja kultura 32% 32% 68% 68% zajęcia edukacyjne 33% 67% lat 51% 49% place zabaw 34% 66% książki i czasopisma dla bibliotek 35% 65% 61 lat i więcej 76% 24% ulice i miejsca parkingowe szkoły i przedszkola 40% 41% 60% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% karty papierowe karty interaktywne 0% 20% 40% 60% 80% 100% karty papierowe karty interaktywne m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

47 Budżet partycypacyjny DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ m.st. Warszawa Budżet partycypacyjny

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH

WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA NAZWA DZIELNICY WYKAZ OBRĘBÓW EWIDENCYJNYCH BEMOWO 6-06-15 146502_8.0615 BEMOWO 6-08-01 146502_8.0801 BEMOWO 6-08-02 146502_8.0802 BEMOWO 6-08-03 146502_8.0803 BEMOWO 6-08-04

Bardziej szczegółowo

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE na 2015 r. 13 stycznia 2014 r. Budżet partycypacyjny co to takiego Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 stycznia 2010 r. UCHWAŁA Nr LXXI/2228/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwalę w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy. Na podstawie art. 35 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A.

Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Wtórny rynek mieszkao w Warszawie w 2010 r. Opracowanie Metrohouse & Partnerzy S.A. Ceny transakcyjne mieszkao w Warszawie Najwyższe ceny transakcyjne mieszkao odnotowano tradycyjnie w Śródmieściu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny

Warszawski Omnibus Lokalny Warszawski Omnibus Lokalny Znajomość warszawskich inwestycji Raport badawczy Grudzień 01 Inwestycje w Warszawie - wnioski 1/3 Porównanie trzech pytań: o dzielnicę zamieszkania warszawiaków, miejsce nauki

Bardziej szczegółowo

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVIII WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Prezentujemy Państwu końcowy dokument XLVIII edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, zawierający osiągnięcia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawskie dobre praktyki we współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku. Warszawa, 19 listopada 2012 r.

Warszawskie dobre praktyki we współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku. Warszawa, 19 listopada 2012 r. Warszawskie dobre praktyki we współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku Warszawa, 19 listopada 2012 r. Białołęka Bielany Targówek Praga Płn. Żoliborz Bemowo Wola Śródmieście Ochota Ursus Mokotów Włochy

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014

Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie. jesień 2014 Analiza rynku lokali mieszkalnych w Warszawie jesień 214 Niniejsze opracowanie przedstawia kompleksową analizę sytuacji na rynku mieszkań w Warszawie i jest skierowane do deweloperów, banków, klientów

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BUDŻETOWA DZIELNICY OSOWA Analiza wyników

ANKIETA BUDŻETOWA DZIELNICY OSOWA Analiza wyników ANKIETA BUDŻETOWA DZIELNICY OSOWA 2018 Analiza wyników FAKTY Liczba głosujących: Rok 2017 197 Rok 2018 267 Wzrost o 35%! Budżet Dzielnicy: Rok 2017 89.532 zł Rok 2018 90.744 zł Wyższy budżet wynika z nowo

Bardziej szczegółowo

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

XLVI WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY BURMISTRZOM DZIELNIC DYREKTOROM SZKÓŁ NAUCZYCIELOM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I TRENEROM Przedstawiamy komunikat końcowy XLVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. Jest on podsumowaniem całorocznej pracy nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie

RAPORT. Projekt Aktywna Rodzina. 18 gier miejskich w Warszawie RAPORT Projekt Aktywna Rodzina 18 gier miejskich w Warszawie 1 SZCZEGÓŁY Aktywna Rodzina Projekt Aktywna Rodzina to seria 18 gier miejskich i pikników rodzinnych. Tematem przewodnim gier jest walka Kapitana

Bardziej szczegółowo

Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublinie

Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 2017 rok w Lublinie Analiza wniosków projektowych zgłoszonych w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 207 rok w Lublinie W trzeciej edycji budżetu obywatelskiego na 207 rok w Lublinie (dalej BO 207) do rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Warszawa, r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Warszawa, 12.01.2018 r. CUS/ZP/3/2017 Dotyczy: postępowania na usługi społeczne pn. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób z autyzmem oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA ZRÓŻNICOWANIA W DOSTĘPNOŚCI DO NATURALNYCH TERENÓW ZIELENI W WARSZAWIE PRZY UŻYCIU STANDARDU SDNTZ

OCENA ZRÓŻNICOWANIA W DOSTĘPNOŚCI DO NATURALNYCH TERENÓW ZIELENI W WARSZAWIE PRZY UŻYCIU STANDARDU SDNTZ OCENA ZRÓŻNICOWANIA W DOSTĘPNOŚCI DO NATURALNYCH TERENÓW ZIELENI W WARSZAWIE PRZY UŻYCIU STANDARDU SDNTZ Agata Winiarska, Gabriela Maksymiuk, Renata Giedych Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 23 ROKU 2 W styczniu 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 83 wypadki drogowe (o 24 więcej niż w styczniu 22 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2018/S Usługi społeczne i inne szczególne usługi zamówienia publiczne 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:772-2018:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej 2018/S 001-000772 Usługi społeczne

Bardziej szczegółowo

Raport z kontroli warszawskich placów zabaw. Opracowanie: Marta Dermańska dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Wrzesień 2009 r.

Raport z kontroli warszawskich placów zabaw. Opracowanie: Marta Dermańska dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Wrzesień 2009 r. Raport z kontroli warszawskich placów zabaw Opracowanie: Marta Dermańska dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Wrzesień 2009 r. Spis treści I Szczegóły kontroli II Podsumowanie III Liczba

Bardziej szczegółowo

Adaptacja do zmian klimatu w m.st. Warszawa Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury

Adaptacja do zmian klimatu w m.st. Warszawa Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Adaptacja do zmian klimatu w m.st. Warszawa Leszek Drogosz Dyrektor Biura Infrastruktury Projekt Przygotowanie strategii adaptacji do zmian klimatu miasta metropolitalnego przy wykorzystaniu mapy klimatycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście

Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Warszawski Omnibus Lokalny Edycja V- Zieleń miejska i sport w mieście Spis treści Metodologia badań i cele badawcze 3-4 Ocena terenów zielonych w Warszawie 5-15 Sport w mieście i sporty miejskie 16-26

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie na rok 2019

Budżet partycypacyjny w Warszawie na rok 2019 Budżet partycypacyjny w Warszawie na rok 2019 Idea budżetu partycypacyjnego Budżet partycypacyjny daje możliwość współdecydowania o części budżetu Warszawy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na to,

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny w Warszawie na rok 2019

Budżet partycypacyjny w Warszawie na rok 2019 Budżet partycypacyjny w Warszawie na rok 2019 Idea budżetu partycypacyjnego Budżet partycypacyjny daje możliwość współdecydowania o części budżetu Warszawy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na to,

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna wyników Budżetu Partycypacyjnego na rok. Autor: Robert Buciak (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze Mokotowska Grupa Rowerowa)

Analiza statystyczna wyników Budżetu Partycypacyjnego na rok. Autor: Robert Buciak (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze Mokotowska Grupa Rowerowa) Analiza statystyczna wyników Budżetu Partycypacyjnego na rok 2015 w dzielnicy Mokotów Autor: Robert Buciak (Stowarzyszenie Zielone Mazowsze Mokotowska Grupa Rowerowa) Budżet Mokotowa 2015 Wydatki ogółem:

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W STYCZNIU 2 ROKU 2 W styczniu 2 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadków drogowych (o 5 mniej niż w styczniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MARZEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MARZEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r.

WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów. Warszawa r. WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Społeczne Rady Seniorów Warszawa 04.02.2014 r. PROGRAM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM na lata 2013-2020 Uchwała nr LXXII/1870/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2013r. WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Warszawa PODSUMOWANIE PIERWSZEJ EDYCJI

Warszawa PODSUMOWANIE PIERWSZEJ EDYCJI Warszawa 29.09.2014 PODSUMOWANIE PIERWSZEJ EDYCJI Budżet partycypacyjny w Warszawie 26 237 266 zł 18 dzielnic 63 obszary PRZYGOTOWANIA powołanie 18 dzielnicowych koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego

Bardziej szczegółowo

14 listopada 2018 r., Warszawa

14 listopada 2018 r., Warszawa XII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Automatyzacja bibliotek Biblioteki w cyberprzestrzeni: Inspiracje Światowego Kongresu IFLA Wrocław 2017 PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK WARSZAWSKICH 14 listopada 2018 r.,

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 23 ROKU 2 W marcu 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 7 więcej niż w marcu 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Warszawiacy na rowerach. Raport badawczy. Partnerzy medialni:

Warszawiacy na rowerach. Raport badawczy. Partnerzy medialni: Warszawiacy na rowerach Raport badawczy Partnerzy medialni: Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Podsumowanie wyników 4-10 Szczegółowe wyniki badania 11-44 Struktura demograficzna 45-48 Kontakt 49

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BUDŻETOWA DZIELNICY OSOWA Analiza wyników

ANKIETA BUDŻETOWA DZIELNICY OSOWA Analiza wyników ANKIETA BUDŻETOWA DZIELNICY OSOWA 2019 Analiza wyników FAKTY Liczba osób, które wypełniły ankiety: Rok 2017 197 Rok 2018 267 Rok 2019 356 Wzrost o 35% pomiędzy ankietami przeprowadzonymi w latach 2017-2018

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( )

Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer ( ) Program na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w dzielnicy Wawer (2013 2017) Rada Dzielnicy Wawer Warszawa, 18 wrzesień 2012 r. Prezentacja mieszkańców dzielnicy Wawer Plan prezentacji 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Raport z naboru do programu. Rok szkolny 2017/2018

Raport z naboru do programu. Rok szkolny 2017/2018 Raport z naboru do programu Rok szkolny 2017/2018 Fundacja Akademia Sportu PRO-AM Październik 2017 Spis treści 1. PROJEKT MAMO! IDĘ NA BOISKO... 2 1.1. Nabór do I edycji programu... 2 1.2. Ankiety zgłoszeniowe

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 23 ROKU 2 W lutym 23 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 3 więcej niż w lutym 22 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY WARSZAWA IV KWARTAŁ 2018

RYNEK MIESZKANIOWY WARSZAWA IV KWARTAŁ 2018 RYNEK MIESZKANIOWY WARSZAWA IV KWARTAŁ 2018 rednet Property Group sp. z o.o. ul. Flisa 4 bud. B Warszawa tel.: +48 22 318 72 00, faks: +48 22 318 72 10 raporty@rednetproperty.com www.raporty.rednetproperty.com

Bardziej szczegółowo

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ

NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ NABÓR DO ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO - TERMINY SPOTKAŃ Bemowo Termin: 23.10, godz.: 17.00-18.30 Miejsce: sala sesji Rady Dzielnicy numer 008A (parter), Urząd Dzielnicy Bemowo, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński

Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat dr Krzysztof Dziurzyński Dynamika zmian wyników egzaminów zewnętrznych na przestrzenie lat 2005-2010 dr Krzysztof Dziurzyński Z wynikami egzaminów zewnętrznych jest jak z giełdą albo wszystkim przyrastają notowania albo wszystkim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016 REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA W ROKU 2016 Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego miasta Biała Podlaska w roku 2016

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny Raport badawczy Kwiecień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura próby 5-8 4. Szczegółowe wnioski 4.1. Ilość czasu wolnego 9-13 4.2.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 24 ROKU 2 W lutym 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 58 wypadków drogowych (o 7 mniej niż w lutym 23 r.), w wyniku których osoba poniosła śmierć

Bardziej szczegółowo

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Piecza zastępcza w m.st. Warszawa. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza w m.st. Warszawa Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Piecza zastępcza System pieczy zastępczej to zespół osób, instytucji i działań mających na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania

Bardziej szczegółowo

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 maja 2019 r.

Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 30 maja 2019 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 czerwca 2019 r. Poz. 7479 UCHWAŁA NR XIII/252/2019 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy - Warszawa

Rynek mieszkaniowy - Warszawa Rynek mieszkaniowy - Warszawa W pierwszym półroczu w serwisie ogłoszeniowym Domiporta.pl znajdowało się prawie 28 tys. aktualnych ofert sprzedaŝy mieszkań w Warszawie. Z rynku wtórnego pochodziło 65,6%,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru obszarów do rewitalizacji. Warszawa r. Anna Wernikowska

Kryteria wyboru obszarów do rewitalizacji. Warszawa r. Anna Wernikowska Kryteria wyboru obszarów do rewitalizacji Warszawa 25.09.2013 r. Anna Wernikowska Dokumenty strategiczne: - Strategia Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla obszaru Rakowiec

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla obszaru Rakowiec (miejscowość, data) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla obszaru Rakowiec UWAGA! Kartę w formie pisemnej należy

Bardziej szczegółowo

Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy. Warszawa r

Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy. Warszawa r Monitoring celu 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa Społecznej Strategii Warszawy Warszawa 11.07.2014 r Ludność Warszawy 2005 2010 2011 2012 wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla obszaru Szczęśliwice

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla obszaru Szczęśliwice (miejscowość, data) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy dla obszaru Szczęśliwice UWAGA! Kartę w formie pisemnej

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 24 ROKU 2 W marcu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 87 wypadków drogowych (o 4 więcej niż w marcu 23 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: październik 2015 r. RWE STOEN Operator Sp. z o.o. Strona 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 24 ROKU 2 W kwietniu 24 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 9 wypadków drogowych (o 9 więcej niż w kwietniu 23 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2006 rok

Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2006 rok Uchwała Nr LXIV/1947/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA

POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA POLITYKA PRZYJAZNA SENIOROM. WARSZAWSKIE DOŚWIADCZENIA Struktura ludności stan obecny 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 Prognoza ludności 2025 r. 0 2011 2015 2025 200

Bardziej szczegółowo

Postawy mieszkańców Warszawy wobec Wisły

Postawy mieszkańców Warszawy wobec Wisły Postawy mieszkańców Warszawy wobec Wisły Raport z badania marzec 209 m.st. Warszawa SPIS TREŚCI 0 INFORMACJE O BADANIU Informacja o celu, technice, terminie realizacji badania oraz jego wykonawcy 02 PODSUMOWANIE

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MAJU 214 ROKU 2 W maju 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 113 wypadków drogowych (o 28 więcej niż w maju 213 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1803/2016 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 20 lipca 2016 r.

Uchwała Nr 1803/2016 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 20 lipca 2016 r. Uchwała Nr 1803/2016 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie: realizacji ów po przeprowadzeniu procesu budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na rok

Bardziej szczegółowo

Raport z kontroli warszawskich placów zabaw w 2010 r.

Raport z kontroli warszawskich placów zabaw w 2010 r. Raport z kontroli warszawskich placów zabaw w 2010 r. Opracowanie: Alicja Sopińska Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy Sierpień 2010 r. Spis tre ci I. Informacja o kontroli II. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 14 ROKU W październiku 14 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 1 wypadki drogowe (o 1 mniej niż w październiku 13 r.), w wyniku których osoby

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE WE WRZEŚNIU 214 ROKU 2 We wrześniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 99 wypadków drogowych (o 12 mniej niż we wrześniu 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 213 ROKU 2 W kwietniu 213 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 88 wypadków drogowych (o 19 więcej niż w kwietniu 212 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

KLASA5 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA

KLASA5 PAKIET3 KARTY PRACY MATEMATYKA 5 PAKIET KARTY PRACY MATEMATYKA Instrukcja matematyka Uważnie czytaj teksty zadań i polecenia. Rozwiązania wpisuj długopisem lub piórem. Nie używaj długopisu w kolorze czerwonym. W zadaniach, w których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1391/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r.

Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR LVI/1391/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 19 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 31 października 2017 r. Poz. 9651 UCHWAŁA NR LVI/1391/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

NOWA POLITYKA MIESZKANIOWA Nowa polityka mieszkaniowa miasta opierająca się na kompleksowym podejściu łączącym sferę inwestycyjną z rozwiązaniami społeczno-gospodarczymi. Działania oparto na trzech filarach:

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 (miejscowość, data) Dzielnica: Mokotów Obszar: Stary Mokotów Instrukcja wypełnienia karty Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2019 1. Wpisz swoje dane osobowe.

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przestrzeni publicznych Warszawy

Waloryzacja przestrzeni publicznych Warszawy Waloryzacja przestrzeni publicznych Warszawy Sylwia Dudek-Mańkowska Pracownia Miejska Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW Warszawa w świetle badań naukowych. Implikacje dla realizacji Strategii

Bardziej szczegółowo

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./

LICZBA BEZROBOTNYCH WG DZIELNIC WARSZAWSKICH /STAN NA DZIEŃ 31.12.2004r./ Lokal dla przedsiębiorczych Urząd Pracy m.st. Warszawy Biuro Polityki Lokalowej Urzędu m.st. Warszawy PROGRAM Lokal dla przedsiębiorczych Dotyczy najmu lokali użytkowych w domach wielolokalowych dla osób

Bardziej szczegółowo

Czy Warszawa staje się hub-em dla sektora kreatywnego? Analiza wyników badań

Czy Warszawa staje się hub-em dla sektora kreatywnego? Analiza wyników badań Czy Warszawa staje się hub-em dla sektora kreatywnego? Analiza wyników badań 27.03.2019 dr hab. prof. SGH Rafał Kasprzak, Instytut Zarządzania, SGH 1 Plan Rola sektora kreatywnego w gospodarce Liczba podmiotów

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH

Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań. dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Pokój z widokiem: hedoniczne modele cen mieszkań dr hab. Emilia Tomczyk Instytut Ekonometrii SGH Artykuł M. Widłak [Instytut Ekonomiczny NBP], E. Tomczyk (2010) Measuring price dynamics: evidence from

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S02 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_npiwmare NO_DOC_EXT: 2018-039205 SOFTWARE VERSION: 9.6.5 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: mpiwowarski@zzw.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Jak ocieplić Chłodną?

Jak ocieplić Chłodną? Jak ocieplić Chłodną? Konsultacje społeczne na temat działań kulturalno-społecznych na ulicy Chłodnej 13 kwietnia 13 maja 2012 r. Dlaczego konsultacje? Rewitalizacja ulicy Chłodnej w latach 2010 2011 była

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W SIERPNIU 214 ROKU 2 W sierpniu 214 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 76 wypadków drogowych (o 36 mniej niż w sierpniu 213 r.), w wyniku których 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 2014 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LISTOPADZIE 21 ROKU 2 W listopadzie 21 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 8 wypadki drogowe (o 32 mniej niż w listopadzie 213 r.), w wyniku których 1

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II CH Wileńska Imielin Ursus Niedźwiadek 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje

Bardziej szczegółowo

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W głosowaniu wybraliście Państwo do realizacji łącznie 65 projektów, które będą realizowane w 2017

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa

Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa Część VI. Parkingi P+R oraz infrastruktura przystankowa lp. 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 parking II Imielin Ursus Niedźwiadek Wawrzyszew 39. Parkingi strategiczne Parkuj i jedź (P+R) - lokalizacje i miejsc

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Prezentacja Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Warszawa 2015 Opracowanie: Przemysław Piechocki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok

Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku. w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok Uchwała Nr VI/41/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie budżetu m. st. Warszawy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci innogy Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv innogy Stoen Operator październik 2017 Podstawa prawna Zgodnie z nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku. Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. Efekty działań Grup Osiedlowych w ramach programu Bezpieczne osiedle w 2016 roku Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r. BEMOWO skrzyżowanie ul. Cokołowej z ul. Drzeworytników wykonanie nakładki asfaltowej i

Bardziej szczegółowo