ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A...

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Gospodarczej S.A..."

Transkrypt

1

2 ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym maj 2008 O raporcie... 3 Liczba informacji gospodarczych dostępnych poprzez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A Profil polskiego klienta podwyższonego ryzyka... 5 Średnie zadłużenie... 8 Liczba klientów podwyższonego ryzyka w poszczególnych województwach... 9 Liczba klientów podwyższonego ryzyka na 1000 mieszkańców w województwie Podział klientów podwyższonego ryzyka ze względu na płeć Podział klientów podwyższonego ryzyka ze względu na wiek Wielkość miast a liczba osób niewywiązujących się ze zobowiązań największych miast Stosunek rachunków pozytywnych do wszystkich informacji negatywnych zgromadzonych w 3 bazach Przeterminowane zaległości w powiązaniu z produktami bankowymi (źródło: BIK) ,8 miliona raportów z informacjami gospodarczymi udostępnianych przez InfoMonitor w 2008 roku Kto i dlaczego może znaleźć się w bazie InfoMonitora, BIK, czy ZBP

3 Warszawa, 2 czerwca 2008 O raporcie Celem InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. jest wspieranie rzetelności oraz bezpiecznego obrotu gospodarczego, poprzez oferowanie dostępu do baz zawierających informacje gospodarcze na temat rzetelności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów. Korzystanie z tych informacji daje przedsiębiorcom i konsumentom możliwość minimalizowania ryzyka związanego z podejmowaniem współpracy z nowymi partnerami przy sprzedaży usług i produktów z wydłużonym terminem płatności czyli ochrona przed niewypłacalnymi i nieuczciwymi kontrahentami. Współpraca z Biurem Informacji Gospodarczej umożliwia także uzyskanie przewagi nad konkurencją w danej branży, poprzez eliminowanie pracy z nierzetelnymi kooperantami oraz zapewnia najtańszą, skuteczną formę odzyskiwania należności od kontrahentów zalegających ze spłatą zobowiązań. Ponad 90% uczestników obrotu gospodarczego spłaca zobowiązania terminowo, budując swoją pozytywną historię kredytową i biznesową. Jest też jednak grupa klientów podwyższonego ryzyka, która czasowo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. Należy jednak podkreślić, że istnieje wyraźna różnica pomiędzy osobami, które często nie z własnej winy znalazły się czasowo w trudnym położeniu, a osobami, które już zaciągając zobowiązanie wiedziały, że nie będą mogły, lub wręcz nie będą chciały się z niego wywiązać. Na podstawie informacji zgromadzonych w Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz bazie Biura Informacji Kredytowej i bankowym rejestrze dłużników Związku Banków Polskich przygotowywany jest InfoDług, pierwszy tego typu w Polsce raport o nierzetelnych klientach oraz ich zaległych zobowiązaniach, pokazujący podział na województwa, a także wiek i płeć nierzetelnych klientów. Jest to już czwarta edycja raportu InfoDług. Kolejne edycje raportu InfoDług, które będą ukazywały się co kwartał, będą zawierały obecnie wypracowany standard, dzięki czemu możliwe będzie wskazanie dynamiki zmian w liczbie osób, które mają problemy z terminowym wywiązywaniem się ze swoich zobowiązań. Na zlecenie InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz Biura Informacji Kredytowej firma International Research PENTOR rozpoczęła kwartalne badanie koniunktury związane z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego. Pierwsza edycja wskaźnika BOG została opublikowana w listopadzie 2007 roku. Na tej podstawie, podobnie jak w przypadku Indeksu PENGAB, wraz z kolejnymi edycjami raportu InfoDług, przygotowywany będzie BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GODSPODARCZYM (BOG). Każdorazowe wykorzystywanie i cytowanie danych zawartych w niniejszym raporcie wymaga podania źródła oraz jego wiodącego autora, czyli InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. 3

4 Liczba informacji gospodarczych dostępnych poprzez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. InfoMonitor jako jedyne z biur informacji gospodarczej w Polsce oferuje bezpośredni, elektroniczny dostęp do baz danych całego sektora bankowego, a także dostęp do informacji pochodzących ze wszystkich sektorów pozabankowych. Źródłem tych informacji są: Biuro Informacji Kredytowej S.A. międzybankowy system wymiany informacji, zawierający informacje gospodarcze o konsumentach, będące wynikiem przeszukania ponad 44 mln rachunków kredytowych, posiadanych przez 16,5 mln klientów banków, Związek Banków Polskich rejestr zawierający około 972 tys. negatywnych informacji gospodarczych o konsumentach i o przedsiębiorcach oraz Ewidencja Dłużników InfoMonitora, około 100 tys. negatywnych informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach. Niektórzy konsumenci mają więcej niż jeden wpis w bazach InfoMonitora, BIK i ZBP. Podczas, gdy ogólna liczba klientów czasowo niewywiązujących się z zobowiązań wynosi blisko 1,2 miliona, liczba rekordów z informacjami gospodarczymi to ponad 2,2 miliona. Liczba rekordów z informacjami gospodarczymi (źródło: InfoMonitor, BIK, ZBP) Województwo \ Płeć Mężczyźni Kobiety suma Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Nieznane Suma

5 Profil polskiego klienta podwyższonego ryzyka Statystyczny polski klient podwyższonego ryzyka jest mężczyzną, w wieku pomiędzy 31 a 40 lat mieszkającym w województwie śląskim lub mazowieckim, częściej w mieście do mieszkańców, a w przypadku dwóch powyższych województw w Warszawie i w Katowicach, a więc w największych metropoliach. Jego średnie zadłużenie, z którym zalega powyżej 60 dni wobec banków, kontrahentów czy firm dostarczających usługi masowe, wynosi złotych. W porównaniu z poprzednią edycją raportu sprzed trzech miesięcy jego średnie zadłużenie wzrosło o ponad 500 złotych, czyli o 10%. Łączna kwota zaległych płatności Łączna kwota zaległych płatności klientów podwyższonego ryzyka w Polsce, odnotowanych w Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz w BIK wynosiła w maju 2008 roku już aż 6,73 miliarda złotych. Są to zobowiązania wynikające zarówno z niezapłaconych rachunków za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy opłat leasingowych, ale także z niespłacanych kredytów hipotecznych czy konsumpcyjnych. Dostrzegamy, że kwota zaległych zobowiązań stale wzrasta od momentu rozpoczęcia przygotowywania raportu InfoDług. Zgodnie z danymi opublikowanymi w pierwszej edycji raportu InfoDług z sierpnia 2007 saldo zaległości klientów wysokiego i podwyższonego ryzyka zgromadzonych w Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz bazie BIK wynosiło 4,9 miliarda złotych. Według danych z listopada 2007 saldo zaległych należności wzrosło do 5,6 miliarda złotych. W lutym przekroczona została granica 6 miliardów, by w maju osiągnąć kwotę 6,73 miliarda złotych. W ciągu ostatnich trzech miesięcy suma należności wymagalnych od co najmniej 60 dni wzrosła o kolejne 500 milionów złotych. W niecały rok zadłużenie Polaków wzrosło o 1,8 miliona złotych! Łączna kwota zaległych płatności klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań od sierpnia 2007 do maja 2008 (źródło: InfoMonitor i BIK) ,9 miliarda zł 5,6 miliarda zł 6,16 miliarda zł 6,73 miliarda zł sie-07 lis-07 lut-08 maj-08 5

6 Porównanie wysokości zaległości klientów wysokiego i podwyższonego ryzyka pomiędzy sierpniem 2007, listopadem 2007, lutym 2008 oraz majem 2008 (źródło: InfoMonitor i BIK) Podlaskie Św iętokrzyskie Opolskie Podkarpackie Lubuskie Warmińsko-Mazurskie Lubelskie Zachodniopomorskie Małopolskie Kujawsko-Pomorskie Pomorskie Łódzkie Dolnośląskie Wielkopolskie Mazow ieckie Śląskie Mieszkańcy województwa śląskiego nie spłacają zobowiązań na łączną kwotę milionów złotych, natomiast w województwie mazowieckim kwota zaległych zobowiązań to 937 milionów złotych. Nadal najrzetelniej ze swoich zobowiązań wywiązują się mieszkańcy województwa podlaskiego zaległe zobowiązania w tym województwie to w tej chwili 80 milionów złotych. W województwie śląskim odnotowujemy najwyższy wzrost ogólnej kwoty zaległych zobowiązań w ciągu ostatnich trzech kwartałów! 6

7 Saldo zaległości klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań w milionach złotych w podziale na województwa (źródło: InfoMonitor i BIK) Miliony Śląskie Mazowieckie Wielkopolskie Dolnośląskie Pomorskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie Małopolskie Zachodniopomorskie Lubelskie Warmińsko-Mazurskie Lubuskie Podkarpackie Opolskie Świętokrzyskie Podlaskie 7

8 Średnie zadłużenie Klienci czasowo niewywiązujący się ze zobowiązań pochodzący ze śląskiego mają też najwyższe średnie zadłużenie na osobę jest ono wyższe od ogólnopolskiej średniej o blisko 60%. Najniższe średnie zadłużenie przypada na klientów lubelskiego śląskie mazowieckie pomorskie wielkopolskie małopolskie łódzkie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie lubuskie podkarpackie warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie średnia Województwo liczba osób zaległość śląskie mazowieckie pomorskie wielkopolskie małopolskie łódzkie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie dolnośląskie opolskie świętokrzyskie lubuskie podkarpackie warmińsko-mazurskie podlaskie lubelskie nieznane

9 Liczba klientów podwyższonego ryzyka w poszczególnych województwach Liczba klientów, którzy zalegają z płatnością zobowiązań powyżej 60 dni, sięgnęła na początku maja 2008 roku niemal 1,2 miliona. Informacje o tych osobach znajdują się w InfoMonitorze Biurze Informacji Gospodarczej S.A. oraz w Biurze Informacji Kredytowej S.A. i w Bankowym Rejestrze dłużników Związku Banków Polskich (do ewidencji tych dostęp mają podmioty korzystające z usług InfoMonitora). Zdecydowanym liderem w tym rankingu jest województwo śląskie, w którym takich klientów jest łącznie ponad 131 tysięcy. Powyżej 120 tysięcy pochodzi z województwa mazowieckiego, 97 tysięcy to mieszkańcy Dolnego Śląska. Najmniej klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań jest natomiast w województwie podlaskim, w tym wypadku odnotowano 19 tysięcy osób, które nie spłacały swoich zobowiązań powyżej 60 dni. Liczba klientów podwyższonego ryzyka (źródło: InfoMonitor, BIK oraz ZBP), łącznie Tysiące Śląskie Mazowieckie Dolnośląskie Wielkopolskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie Pomorskie Zachodniopomorskie Małopolskie Lubelskie Warmińsko-Mazurskie Lubuskie Podkarpackie Opolskie Świętokrzyskie Podlaskie * plus około 157 tysięcy klientów, których nie można zidentyfikować pod kątem miejsca zamieszkania 9

10 Liczba klientów podwyższonego ryzyka na 1000 mieszkańców w województwie Biorąc pod uwagę stosunek liczby klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań do liczby mieszkańców okazuje się, że największy odsetek takich osób mieszka w województwie zachodniopomorskim (4%), kujawsko-pomorskim i lubuskim. Najmniejszy natomiast w województwie podkarpackim (1,5%), podlaskim i świętokrzyskim. Około 3% Polaków czasowo nie wywiązuje się z zobowiązań. Liczba dłużników na 1000 mieszkańców zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie lubuskie dolnośląskie pomorskie warmińsko-mazurskie łódzkie wielkopolskie śląskie opolskie mazowieckie lubelskie małopolskie świętokrzyskie podlaskie podkarpackie Województwo Procentowo liczba dłużników dolnośląskie 3,38% kujawsko-pomorskie 3,83% lubelskie 2,24% lubuskie 3,52% łódzkie 3,15% małopolskie 1,96% mazowieckie 2,38% opolskie 2,40% podkarpackie 1,51% podlaskie 1,58% pomorskie 3,29% śląskie 2,81% świętokrzyskie 1,87% warmińsko-mazurskie 3,21% wielkopolskie 2,83% zachodniopomorskie 4,03% Polska 3,15% 10

11 Podział klientów podwyższonego ryzyka ze względu na płeć Wśród nierzetelnych klientów, o których informacje znajdują się w Ewidencji Dłużników InfoMonitora, bazach BIK oraz ZBP większość to mężczyźni jest ich 703 tysiące, co stanowi 59% wszystkich osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań. Kobiety to 495 tysięcy nierzetelnych klientów czyli 41%. Co ciekawe, najmniejsza różnica procentowa pomiędzy mężczyznami i kobietami występuje w województwie łódzkim (55 do 45%), największa natomiast w województwie podkarpackim (62 do 38%). Procentowy stosunek kobiet i mężczyzn klientów podwyższonego ryzyka (źródło: InfoMonitor, BIK oraz ZBP) Mężczyźni Kobiety 41% 59% Mężczyźni Kobiety suma

12 Procentowy podział klientów na kobiety i mężczyzn (źródło: InfoMonitor, BIK oraz ZBP) 70 % Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Województwo \ Płeć Mężczyźni Kobiety suma Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Nieznane Suma

13 Liczba mężczyzn niewywiązujących się ze zobowiązań w poszczególnych województwach (źródło: InfoMonitor, BIK oraz ZBP). Łącznie: 703 tysiące. Tysiące Śląskie Mazowieckie Dolnośląskie Wielkopolskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie Pomorskie Zachodniopomorskie Małopolskie Lubelskie Warmińsko-Mazurskie Lubuskie Podkarpackie Opolskie Świętokrzyskie Podlaskie Liczba kobiet niewywiązujących się ze zobowiązań w poszczególnych województwach (źródło InfoMonitor, BIK oraz ZBP). Łącznie: 495 tysięcy. Tysiące Śląskie Mazowieckie Dolnośląskie Wielkopolskie Łódzkie Kujawsko-Pomorskie Pomorskie Zachodniopomorskie Małopolskie Lubelskie Warmińsko-Mazurskie Lubuskie Podkarpackie Opolskie Świętokrzyskie Podlaskie 13

14 Podział klientów podwyższonego ryzyka ze względu na wiek Najliczniejszą grupę klientów podwyższonego ryzyka stanowią osoby w wieku od 31 do 40 lat, jest ich łącznie 317 tysięcy. Niewiele mniejsza jest grupa osób w wieku lat, to łącznie 266 tysięcy osób. Najmniej liczną grupą są osoby najmłodsze, poniżej 20 roku życia, to tylko 3,8 tysiąca takie osoby po prostu nie miały jeszcze w życiu wielu zobowiązań sama ich obecność w Ewidencji Dłużników jest pewnym zaskoczeniem. Procentowy podział klientów podwyższonego ryzyka ze względu na wiek (źródło: InfoMonitor, BIK oraz ZBP) 19,7% 12,8% 0,3% 18,5% 26,5% < > 60 22,2% urodzeni w latach 1987 i później i wcześniej < > 60 suma suma

15 Procentowy podział klientów podwyższonego ryzyka w województwach ze względu na wiek (źródło: InfoMonitor, BIK oraz ZBP) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 12,8% 13,8% 13,0% 11,3% 14,4% 13,5% 12,3% 12,4% 11,8% 11,5% 12,2% 14,7% 11,4% 15,7% 11,9% 11,4% 20,2% 20,0% 19,0% 18,4% 20,8% 18,8% 20,1% 18,8% 18,2% 17,0% 19,6% 18,2% 19,4% 19,7% 21,2% 20,0% 20,9% 22,3% 22,5% 21,3% 21,7% 23,0% 21,4% 22,9% 23,5% 23,3% 21,4% 21,6% 22,2% 21,3% 23,4% 21,8% 26,3% 26,1% 26,6% 26,7% 25,4% 26,4% 27,4% 26,7% 26,9% 25,1% 26,4% 27,6% 27,0% 25,2% 24,0% 27,3% 19,3% 17,5% 18,7% 21,9% 17,4% 18,0% 18,6% 18,8% 19,3% 22,7% 18,7% 15,3% 18,1% 22,3% 19,1% 19,8% > < 20 0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie urodzeni w latach 1987 i później i wcześniej Województwo \ Wiek < > 60 suma Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie nieznane suma

16 Wielkość miast a liczba osób niewywiązujących się ze zobowiązań Zdecydowana większość osób, które mają problemy z terminowym wywiązywaniem się ze zobowiązań to mieszkańcy mniejszych miast, poniżej 500 tysięcy mieszkańców. Stanowią oni 86% wszystkich klientów podwyższonego ryzyka. Pozostałe 14% to mieszkańcy dużych i największych miast. Procentowy podział klientów podwyższonego ryzyka pod kątem wielkości miast (źródło: InfoMonitor, BIK i ZBP). > 500 tys. mieszkańców < 500 tys. mieszkańców 14% 86% miasta \ Płeć Mężczyźni Kobiety suma > 500 tys. mieszkańców < 500 tys. mieszkańców

17 12 największych miast Ewidencję Dłużników InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej oraz zasoby sektora bankowego zgromadzone w BIK i ZBP sprawdzono także pod kątem 12 największych polskich miast. W tej kategorii na pierwszym miejscu znajduje się stolica, Łódź oraz Katowice. Łącznie w 12 największych miastach mieszka ponad 320 tysięcy osób, które zalegają z płatnościami powyżej 60 dni, co stanowi ponad 26% wszystkich osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań. Miasta Katowice Warszawa Łódź Poznań Kraków Wrocław Szczecin Bydgoszcz Gdańsk Lublin Gdynia Białystok Pozostałe

18 Stosunek rachunków pozytywnych do wszystkich informacji negatywnych zgromadzonych w 3 bazach Choć raport koncentruje się na negatywnym zjawisku, jakim jest nieterminowe regulowanie należności, warto spojrzeć na nie w większej skali i porównać z informacjami pozytywnymi. Jak się okazuje wpisy klientów czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań stanowią około 10% wszystkich, o których zgromadzono dane w 3 bazach. Warto również zauważyć, że zarówno w bazach ZBP jak InfoMonitora dominują informacje negatywne, ale już w BIK, które ma największy zasób danych, rachunki negatywne nie przekraczają 5% wszystkich. informacje negatywne informacje pozytywne 10,04% 89,96% Stosunek rachunków negatywnych do wszystkich w 3 bazach Dolnośląskie 10,98% Kujawsko-Pomorskie 12,51% Lubelskie 8,40% Lubuskie 11,75% Łódzkie 11,23% Małopolskie 8,70% Mazowieckie 8,53% Opolskie 10,23% Podkarpackie 6,86% Podlaskie 7,56% Pomorskie 10,50% Śląskie 12,24% Świętokrzyskie 8,54% Warmińsko-Mazurskie 10,61% Wielkopolskie 10,33% Zachodniopomorskie 12,90% nieznane* 8,79% 18

19 Przeterminowane zaległości w powiązaniu z produktami bankowymi (źródło: BIK) W oparciu o dane zgromadzone w BIK powstało zestawienie przeterminowanych zaległości w powiązaniu z konkretnymi produktami bankowymi. Jak się okazuje najmniej chętnie spłacany jest bezumowny debet w koncie, spłata aż 36% z nich jest przeterminowana. Następny jest kredyt na zakup towarów, usług i papierów wartościowych, niemal co dziesiąty z nich jest przeterminowany. Z najmniejszym ryzykiem dla banków wiążą się hipoteczna linia kredytowa, karta charge i kredyty mieszkaniowe. Stosunek rachunków przeterminowanych do wszystkich w podziale na typy transakcji. Zestawienie ilościowe. 100% 90% 80% 70% 63,68% 60% 90,54% 91,99% pozytyw ne 50% 96,95% 97,46% 98,71% 98,87% 99,33% 99,94% negatyw ne 40% 30% 20% 36,32% 10% 0% Bezumowny debet 9,46% Kredyt na zakup 8,01% Kredyty niecelowe 2,54% 1,29% 3,05% Karta kredytowa Karta detaliczna Limit debetowy w 1,13% Kredyty 0,67% Karta charge 0,06% Hipoteczna linia w koncie towarów, usług i papierów wartościowych oraz studencki ROR mieszkaniowe kredytowa Sytuacja wygląda nieco inaczej, jeśli spojrzeć na przeterminowane zaległości w powiązaniu z produktami bankowymi pod kątem wartościowym. Aż 96% kwoty przypisanej do bezumownego debetu w koncie jest przeterminowana. Stosunek rachunków przeterminowanych do wszystkich w podziale na typy transakcji. Zestawienie wartościowe. 100% 3,81% 90% 80% 70% 60% 50% 96,19% 90,02% 93,42% 94,09% 94,47% 95,93% 96,49% 99,53% 99,99% pozytywne negatywne 40% 30% 20% 10% 0% 9,98% Bezumowny debet Kredyt na zakup w koncie towarów, usług i papierów wartościowych 6,58% 5,53% 4,07% 5,91% Karta detaliczna Karta kredytowa Kredyty niecelowe Limit debetowy w oraz studencki ROR 3,51% Karta charge 0,47% Kredyty mieszkaniowe 0,01% Hipoteczna linia kredytowa 19

20 1,8 miliona raportów z informacjami gospodarczymi udostępnianych przez InfoMonitor w 2008 roku Od początku 2007 roku zauważalny jest znaczny wzrost liczby raportów z informacjami gospodarczymi na temat konsumentów i przedsiębiorców udostępnianych przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej. Łącznie w 2007 r. InfoMonitor udostępnił raportów. Dynamika wzrostu nie spada, przeciwnie, tylko do końca maja 2008 roku udostępniono raportów, czyli zdecydowanie więcej niż w roku Oznacza to, że coraz częściej przed podpisaniem umowy z kontrahentem sprawdzana jest jego rzetelność, tak więc znaczenie informacji gospodarczej wzrasta. Firmy współpracujące z InfoMonitorem otrzymują rzetelną informację o swoich dotychczasowych lub potencjalnych klientach oraz kontrahentach. Dzięki temu mogą zmniejszyć ryzyko zawarcia umowy lub podpisania kontraktu z konsumentem lub przedsiębiorcą, który nieterminowo reguluje zobowiązania. Liczba raportów udostępnionych w poszczególnych miesiącach przez InfoMonitor do maja 2008 roku Razem wszystkie raporty: luty 2007 marzec 2007 maj 2007 czerwiec 2007 lipiec 2007 listopad 2007 luty 2008 marzec 2008 maj 2008 Liczba raportów udostępnionych przez InfoMonitor w kolejnych latach funkcjonowania Wykaz zapytań razem 20

21 Kto i dlaczego może znaleźć się w bazie InfoMonitora, BIK, czy ZBP Do Ewidencji Dłużników w InfoMonitorze Biurze Informacji Gospodarczej S.A. mogą zgłaszać dane o konsumentach między innymi: firmy pożyczkowe, finansowe, leasingowe, zakłady ubezpieczeń, firmy dostarczające energię cieplną, elektryczną, gaz, wodę, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wpisanie dłużnika do Ewidencji Dłużników InfoMonitora jest możliwe pod warunkiem, że podstawowa należność wynosi minimum 200 złotych i termin jej płatności minął co najmniej 60 dni wcześniej. Dodatkowym wymogiem jest konieczność poinformowania dłużnika, że jego dane wraz z informacją o wierzytelności zostaną przekazane do biura informacji gospodarczej. Jak pokazuje praktyka, już samo pismo informujące o możliwości znalezienia się w Ewidencji Dłużników InfoMonitora powoduje, że ponad połowa dłużników decyduje się na natychmiastowe uregulowanie swoich zobowiązań. Biuro Informacji Kredytowej gromadzi natomiast wszelkie dane dotyczące rachunków kredytowych z około 14,5 tysiąca placówek należących do banków i KSKOK. Ocenia się, że instytucje współpracujące z BIK obejmują ponad 95% ogółu rynku kredytów detalicznych. 95% danych zgromadzonych w BIK to informacje o płatnościach osób, które rzetelnie i terminowo regulują swoje zobowiązania, budując tym samym swoją pozytywną historię kredytową. Związek Banków Polskich gromadzi dane identyfikujące klientów, których należności wobec banków zostały zakwalifikowane do wątpliwych/straconych lub gdy roszczenia dochodzone są w procesie windykacji. Jakie konsekwencje grożą tym, którzy nie spłacają swoich zobowiązań i znajdą się w Ewidencji Dłużników Wiele firm korzysta z usług InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. licząc na efekt windykacyjny pierwszego powiadomienia o zamiarze wpisania dłużnika do bazy, okazuje się bowiem, że aż w 40-70% przypadków zależnie od branży list z taką informacją skłania do uregulowania należności. Niespłacenie zobowiązania po wezwaniu skutkuje wpisaniem do Ewidencji Dłużników, czego konsekwencje mogą być bardzo dotkliwie. Coraz więcej firm przy weryfikacji potencjalnego klienta korzysta z raportów z informacjami gospodarczymi, udostępnianych przez InfoMonitor. Negatywny wpis może więc skończyć się problemami z dostępem do kredytów bankowych, a także z zakupem towarów i usług na korzystnych warunkach. W jaki sposób wpis na nasz temat może zostać usunięty z Ewidencji Dłużników InfoMonitora bazy BIK, czy ZBP Każdy ma możliwość sprawdzenia czy znalazł się w bazach: InfoMonitora, BIK, ZBP, a także kto i z jaką informacją umieścił tam wpis na jego temat. Jeśli okaże się, że dane w InfoMonitorze są niedokładne, należy zgłosić się do firmy, która taką informację wysłała z żądaniem weryfikacji danych. Także w BIK i ZBP istnieje możliwość sprawdzenia wpisów o sobie. Ani InfoMonitor ani BIK, czy ZBP nie mogą, bez zlecenia od podmiotu zgłaszającego dane, samodzielnie lub na wniosek dłużnika dokonywać tego rodzaju korekty. 21

22 Zestawienie kto przekazuje i kto pobiera oraz co może znaleźć się w bazach systemów InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. oraz BIK S.A. kto przekazuje informacje o konsumentach do bazy BIK-u (Biura Informacji Kredytowej S.A.) banki SKOKi InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej S.A. banki oddziały banków zagranicznych, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń, SKOKi, świadczący usługi leasingu, świadczący usługi factoringu lub forfaitingu, operatorzy lub podmioty udostępniające usługi telekomunikacyjne, świadczący usługi dostawy energii elektrycznej, ciepła, paliw gazowych, wody odprowadzania nieczystości lub wywozu śmieci, zawierający w imieniu i na rzecz banków umowy kredytu ratalnego lub kredytu odnawialnego połączonego z kartą kredytową (instytucje pośrednictwa kredytowego), wykonujący działalność w zakresie udzielania pożyczek pieniężnych, działający w formie spółek handlowych, wydawcy elektronicznych instrumentów płatniczych, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, wynajmujący lokale, świadczący usługi przewozu osób w regularnej komunikacji publicznej domy maklerskie, towarowe domy maklerskie, zagraniczne osoby prawne wykonujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską w formie oddziału, operatorzy telewizji kablowej i satelitarnej. kto korzysta z informacji zgromadzonych w bazach - z informacji pozytywnych (pozytywna historia kredytowa lub pozytywnych kontaktów banki, SKOKi przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli z InfoMonitorem umowę (także banki) 22

23 handlowych i terminowego realizowania należności) - z informacji negatywnych (zobowiązania przeterminowane minimum 60 dni) jakiego rodzaju zobowiązania notowane są w bazie żądanie zmiany wpisu w bazie banki, SKOKi przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli z InfoMonitorem umowę (InfoMonitor jako jedyne biuro informacji gospodarczych ma dostęp do danych gromadzonych w BIK i uwzględnia je w swoich raportach) wszelkie zobowiązania wynikające z zawarcia umowy kredytowej z bankiem-partnerem BIK (większość banków działających w Polsce), zarówno spłacane regularnie, jak przeterminowane tylko podmiot, który zgłosił informację przedsiębiorstwa, instytucje i konsumenci, którzy zawarli z InfoMonitorem umowę (także banki) zobowiązania przeterminowane termin płatności minął co najmniej 60 dni przed zgłoszeniem do bazy; dłużnik został przynajmniej miesiąc wcześniej poinformowany o zamiarze przekazania jego danych do baz InfoMonitora, minimalna kwota zobowiązania dla konsumentów to 200 złotych tylko podmiot, który zgłosił informację 23

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

InfoDług Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim, w mieście

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. 2014 STYCZEŃ Polskie regiony Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Luty 2009. Kredytowanie gospodarstw domowych 13

Spis treści. Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Luty 2009. Kredytowanie gospodarstw domowych 13 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Luty 2009 O raporcie 3 Łączna kwota zaległych płatności 5 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 7 Liczba

Bardziej szczegółowo

InfoDług www.big.pl/infodlug Profil klienta podwyższonego ryzyka Klient podwyższonego ryzyka finansowego to najczęściej mężczyzna pomiędzy 30 a 39 rokiem życia, mieszkający w województwie śląskim lub mazowieckim,

Bardziej szczegółowo

InfoDług Kwota zaległych płatności w poszczególnych województwach Na koniec grudnia 2011 r. większość województw polskich przekroczyła 1 miliard złotych zaległości płatniczych, obecnie jest ich 13 z 16

Bardziej szczegółowo

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat!

W 2013 roku zaległe zobowiązania Polaków rosły najwolniej od 6 lat! Kontakt: Aleksandra Lewko Rzecznik Prasowy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. tel.: (22) 486 56 16, kom.: 504 074 218 Aleksandra.Lewko@InfoMonitor.pl Warszawa, 08 stycznia 2014 r. W 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Moduł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w biznesie i życiu osobistym SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW ODZYSKUJ

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2

InfoDług. Warszawa, listopad O raporcie...2 InfoDług Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyŝszonego ryzyka w obrocie gospodarczym Warszawa, listopad 2007 SPIS TREŚCI: 1 O raporcie...2 2 Profil polskiego klienta podwyŝszonego ryzyka...3

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ

Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Korzystanie z informacji gospodarczej przewagą konkurencyjną firm SPRAWDZAJ KONTRAHENTÓW, ODZYSKUJ NALEŻNOŚCI, POTWIERDZAJ WIARYGODNOŚĆ Źródło: Raport BIG, wrzesień 2014 r. Nieterminowe płatności a prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Spłacalność kredytów mieszkaniowych 13

Spłacalność kredytów mieszkaniowych 13 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Maj 2009 O raporcie 4 Łączna kwota zaległych płatności 6 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 8 Liczba

Bardziej szczegółowo

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor

Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami. Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Systemy wymiany informacji gospodarczej a rynek obrotu wierzytelnościami Mariusz Hildebrand Wiceprezes Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor Kilka faktów dotyczących zadłużenia Polaków 42 41 40 mld

Bardziej szczegółowo

K w i e c i e ń 2 0 1 3

K w i e c i e ń 2 0 1 3 www.big.pl/infodlug K w i e c i e ń 2 0 1 3 2 3. E D Y C J A Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 4. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 4. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 4. Lipiec 2013 Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień 2008. O raporcie 3

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień 2008. O raporcie 3 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Sierpień 2008 O raporcie 3 Łączna kwota zaległych płatności 5 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 7

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 7. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 7. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 7. Kwiecień 2014 Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje

Bardziej szczegółowo

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji

www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji www.cpb.pl Infrastruktura sektora bankowego i główne przepływy informacji System wymiany informacji finansowej w Polsce i na świecie rola BIK POWSTANIE BIK Powstanie BIK październik 1997. Akcjonariusze:

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień O raporcie 5

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym. Sierpień O raporcie 5 2 Spis treści Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym Sierpień 2009 O raporcie 5 Krótko InfoDług w liczbach 6 Łączna kwota zaległych płatności 8 Liczba klientów

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 5. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 5. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 5. Październik 2013 Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Marzec E D Y C J A

Marzec E D Y C J A Marzec 2012 1 9 E D Y C J A Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i klientach podwyższonego ryzyka 19. edycja Wstęp 3 O raporcie InfoDług 4 InfoDług w liczbach 5 Profil klienta podwyższonego ryzyka

Bardziej szczegółowo

Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 9.

Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 9. Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A Październik 2014 2 9. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje o dłużnikach

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce

Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce !!!!!! 1! Historia!rynku!wierzytelności!w!Polsce! 2! Podział!rynku!windykacji! 3! Determinanty!rynku!usług!windykacji! 4! Otoczenie!konkurencyjne!

Bardziej szczegółowo

E D Y C J A 2 8. Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

E D Y C J A 2 8. Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. E D Y C J A 2 8. Lipiec 2014 Patronem jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje gospodarcze (informacje o dłużnikach -

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK. Wrocław, 12 sierpnia 2010

Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK. Wrocław, 12 sierpnia 2010 Raport Windykacja 2010 Grupa KRUK Wrocław, 12 sierpnia 2010 Raport Windykacja 2010 główni gracze na rynku W rankingu wzięło udział 8 głównych graczy na rynku usług zarządzania wierzytelnościami. Łączna

Bardziej szczegółowo

L u t y 2 0 1 3 2 2. E D Y C J A. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A.

L u t y 2 0 1 3 2 2. E D Y C J A. Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. www.big.pl/infodlug L u t y 2 0 1 3 2 2. E D Y C J A Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor): Wymienia informacje

Bardziej szczegółowo

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011

Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Grupa Kapitałowa KRUK Raport Windykacja styczeń-grudzień 2011 Wrocław, 06.03.2012 Rynek windykacji w Polsce Źródło: Gazeta Giełdy Parkiet Akcjonariusze windykatorów mają powody do optymizmu z dnia 04-05

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym MAJ O raporcie 3. Łączna kwota zaległych płatności 5

Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym MAJ O raporcie 3. Łączna kwota zaległych płatności 5 Ogólnopolski raport o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym MAJ 2009 Spis treści O raporcie 3 Łączna kwota zaległych płatności 5 Liczba klientów podwyższonego ryzyka 7 Liczba

Bardziej szczegółowo

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności

Historia rynku wierzytelności w Polsce. Determinanty rynku usług windykacji. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności Kancelaria Medius SA Raport: Rynek wierzytelności w Polsce 1 2 3 4 5 6 Historia rynku wierzytelności w Polsce Podział rynku windykacji Determinanty rynku usług windykacji Otoczenie konkurencyjne Statystyki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r.

Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Prezentacja firmy DTP S.A. wyniki finansowe za 1 kw. 2014 r. Skład akcjonariatu stan na dzień 7.05.2014 r. l. akcji proc. akcji Paged Capital Sp. z o.o. 16 988 566 47,57% JAMICO Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013

Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w. gospodarczego. Czerwiec 2013 Znaczenie wiarygodności finansowej firmy w czasach spowolnienia gospodarczego Czerwiec 2013 Plan 1. Jak zarządzać ryzykiem w czasach kryzysu? 2. Efekt kryzysu wzrost liczny zadłużonych 3. Jak sprawdzać

Bardziej szczegółowo

Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Analiza Należności w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2017-04-07 Euler Hermes 2 Windykacja 10 mld zł wartość zleceń windykacyjnych 600

Bardziej szczegółowo

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za IV kwartał 2014r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 15.972 w tym na 2014: 9.145 na 2015: 5.870 na 2016: 915 na 2017: 42 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY LIPIEC 2013 9 SIERPNIA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Zbuduj swoją historię kredytową

Zbuduj swoją historię kredytową Krzysztof Nyrek Zbuduj swoją historię kredytową Niniejszy ebook jest wartością prywatną. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie, w jakiej została

Bardziej szczegółowo

Największe ryzyko pożyczenia pieniędzy jest w Olsztynie i Katowicach

Największe ryzyko pożyczenia pieniędzy jest w Olsztynie i Katowicach Warszawa, 08.03.2010 Największe ryzyko pożyczenia pieniędzy jest w Olsztynie i Katowicach Wśród województw nadal najgorzej jest w zachodniopomorskim i lubuskim Za portfel trzeba się szczególnie mocno trzymać,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MEDYCZNEJ W IV KWARTALE 2012 ROKU. Kraków, 25.02.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych Dane za I kwartał 2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 20.453 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 9.474 na 2016: 1.723 na 2017: 115 na 2018: 0 Wysokość przyznanego dofinansowania:

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 33. EDYCJA KWIECIEŃ czynsz. rata kredytu. alimenty.

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 33. EDYCJA KWIECIEŃ czynsz. rata kredytu. alimenty. KWIECIEŃ 2017 InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 33. EDYCJA telefon? alimenty?? rata kredytu czynsz? www.big.pl/infodlug Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży ZHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Spływ należności w Branży ZHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Spływ należności w Branży ZHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2018-04-26 Euler Hermes EH Euler Hermes w Polsce AN Programu Analiz Należności Uczestników Programu Analiz Należności

Bardziej szczegółowo

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19

Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Analiza Należności Rynku Elektrotechnicznego 2015/2016 Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-05-19 Euler Hermes 2 Wskaźnik PMI dla klientów branż: 100 80 78 78 80 80 82 76 80 60 50

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej I N F O R M A C J A o gospodarowaniu środkami w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej w roku 27 Warszawa, maj 28 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Finanse samorządu w warunkach kryzysu

Finanse samorządu w warunkach kryzysu Finanse samorządu w warunkach kryzysu VII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów Warszawa, 6-7 października 2009 r. Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego podział według dłużników, w tys.

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 25.194 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 12.757 na 2016: 3.042 na 2017: 253 na 2018: 1 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Jak naprawić swoją historię kredytową

Jak naprawić swoją historię kredytową Jak naprawić swoją historię kredytową Opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni - negatywna adnotacja w BIK Jeśli zdarzyło Ci się spóźnić ze spłatą raty kredytu, a opóźnienie przekroczyło 30 dni, w BIK pojawi

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży SHE. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Spływ należności w Branży SHE. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Spływ należności w Branży SHE Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2018-04-19 Euler Hermes EH Euler Hermes w Polsce AN Programu Analiz Należności Uczestników Programu Analiz Należności

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie

Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W. plan IV- XII 2003 r. Wykonanie Dolnośląski O/W Kujawsko-Pomorski O/W Lubelski O/W 14 371 13 455,56-915,44 93,63% 11 033 10 496,64-536,36 95,14% 10 905 10 760,90-144,10 98,68% 697 576,69-120,31 82,74% 441 415,97-25,03 94,32% 622 510,30-111,70

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce IV Forum Menadżerów Elektrotechniki Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-11-08 Euler Hermes 2 Hurtownie elektroinstalacyjne 70 000 monitorowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie dla Młodych w pigułce"

Mieszkanie dla Młodych w pigułce Opracowanie: Portal MieszkanieDlaMlodych.pl - Wydanie na IV kwartał 2013 Mieszkanie dla Młodych w pigułce" Program Mieszkanie dla Młodych jest skierowany do osób, które nie przekroczyły 35 roku życia (w

Bardziej szczegółowo

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł)

Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 2018 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 1029,80 zł) Emerytury nowosystemowe wypłacone w grudniu 18 r. w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury (tj. niższej niż 9,8 zł) DEPARTAMENT STATYSTYKI I PROGNOZ AKTUARIALNYCH Warszawa 19 1 Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA skąd się biorą długi? Krajowy Rejestr Długów, kwiecień 2015 r.

PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA skąd się biorą długi? Krajowy Rejestr Długów, kwiecień 2015 r. PORTFEL STATYSTYCZNEGO POLAKA skąd się biorą długi? Krajowy Rejestr Długów, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI Comiesięczne rachunki ile płacimy 3 Lista płatności polskiego gospodarstwa domowego 8 Do zapłaty:

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH

MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAPA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH MAREK MIKA Polski Związek Funduszy Pożyczkowych Dane na 31.12 2011r. LICZBA POZIOM KAPITAŁU ROZKŁAD TERYTORIALNY Pierwszy fundusz pożyczkowy powstał w 1992 roku. Obecnie w Polsce

Bardziej szczegółowo

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 34. EDYCJA LUTY czynsz. rata kredytu. alimenty.

InfoDług. Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 34. EDYCJA LUTY czynsz. rata kredytu. alimenty. LUTY 2018 InfoDług Ogólnopolski raport o zaległym zadłużeniu i niesolidnych dłużnikach 34. EDYCJA telefon? alimenty?? rata kredytu czynsz? www.big.pl/infodlug Partnerem Merytorycznym jest Biuro Informacji

Bardziej szczegółowo

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych

Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych GRUPA BIK Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. 11.02.2014 r. 1 AGENDA ŚNIADANIE PRASOWE GRUPY BIK BIK

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.698 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.045 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 445 w tym na 2014 9 141 na 2015 21 888 na 2016 27 085 na 2017 26 539 na 2018 25 792 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ I GOSPODARCZEJ W POLSCE

SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ I GOSPODARCZEJ W POLSCE Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 58 Organizacja i Zarządzanie 2012 Magdalena OLECHNOWICZ * SYSTEMY WYMIANY INFORMACJI KREDYTOWEJ I GOSPODARCZEJ W POLSCE W artykule

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2018 r. Wnioski o dofinansowanie wkładu własnego w programie MdM stan na 31.12.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110 402 w tym na 2014

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2018 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 110.711 w tym na 2014 : 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 26.058 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 94.258 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.577 na 2018: 11.567 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.09.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 73.279 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.104 na 2017: 13.388 na 2018: 1.758 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 95.959 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 24.385 na 2018: 13.460 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2017r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 98.073 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 26.539 na 2018: 13.420 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 30.06.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 70.738 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.132 na 2017: 12.421 na 2018: 156 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 76.160 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 27.085 na 2017: 13.094 na 2018: 4.952 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.03.2016r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 62.293 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 28.108 na 2017: 3.120 na 2018: 36 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane wg stanu na 31.12.2015r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 46.873 w tym na 2014: 9.141 na 2015: 21.888 na 2016: 14.556 na 2017: 1.278 na 2018: 10 Wysokość przyznanego

Bardziej szczegółowo

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa,

Program Analiz Należności w Grupie SHI. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, Program Analiz Należności w Grupie SHI Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-04-21 Program Analiz Należności 18 mld zł wartość monitorowanych należności 378 tys. ilość monitorowanych

Bardziej szczegółowo

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6

Badanie 3. Barometr Bezpieczeństwa w Obrocie Gospodarczym 4. BOG w grupach 5. Nieuregulowane należności 6 BAROMETR BEZPIECZEŃSTWA W OBROCIE GOSPODARCZYM - raport Spis treści Barometr Bezpieczeństwa Badanie 3 Barometr Bezpieczeństwa 4 BOG w grupach 5 Nieuregulowane należności 6 Nierzetelność płatnicza jako

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 2014 r. Warszawa, 17.3.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-II 214 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-luty 214 r. oddano do użytkowania 2378 mieszkań, tj. o 4,9% mniej w porównaniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r.

Zatory płatnicze jak ich uniknąć. 20 kwietnia 2016 r. Zatory płatnicze jak ich uniknąć 20 kwietnia 2016 r. Agenda Zatory Badania, statystyki, przyczyny Prewencja sprawdź żeby nie stracić Proces likwidacji zatorów Podsumowanie Agenda Zatory Badania, statystyki,

Bardziej szczegółowo

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA

CENY OC W 2018 ROKU ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA CENY OC W 2018 ROKU POLSKA I PORÓWNANIE WOJEWÓDZTW ROCZNY RAPORT CUK UBEZPIECZENIA WRAZ Z KOMENTARZEM EKSPERCKIM OC rok do roku (grudzień 2018 do grudnia 2017) ZMIANY CEN OC w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r.

Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Program Mieszkanie dla Młodych dane liczbowe za I kwartał 2014 r. Wnioski przekazane przez banki kredytujące do BGK (art. 10 ust. 9) wg daty wypłaty wsparcia Limit dostępny Limit oczekujący Razem ROK Kwota

Bardziej szczegółowo

Raport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 2 kwartał 2018

Raport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 2 kwartał 2018 Raport: NetB@nk bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe 2 kwartał 2018 spis treści 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp 4 3. Bankowość internetowa 5 4. Bankowość mobilna 9 5. Płatności bezgotówkowe

Bardziej szczegółowo

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24

Spływ należności w Branży Elektrycznej. Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 Spływ należności w Branży Elektrycznej Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa 2013-10-24 2 3 Hurtownie elektroinstalacyjne 4 Hurtownie elektroinstalacyjne 5 Hurtownie elektroinstalacyjne

Bardziej szczegółowo

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje

BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Warszawa, 20.02.2017r. BIG InfoMonitor: Zaciąganiu zobowiązania towarzyszą skrajne emocje Decyzja o konieczności pożyczenia pieniędzy do łatwych nie należy. Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r.

Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Rządowy program Mieszkanie dla młodych dane za III kwartały 2014 r. Warszawa, 6 października 2014 r. Liczba zaakceptowanych wniosków: 11.490 w tym na 2014 : 8.442 na 2015 : 2.691 na 2016 : 356 na 2017

Bardziej szczegółowo

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku

Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Rynek przetargów w branży medycznej w czwartym kwartale 2011 roku Warszawa, marzec 2012 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport, który podsumowuje

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2013 14 LIPCA 2013 1. Spis treści 1. Spis treści... 2 2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie:

Od redakcji serwisu. Dom.Gratka.pl w skrócie: 1 Od redakcji serwisu Drodzy Państwo, niniejszy raport zawiera zweryfikowane dane dotyczące ofert sprzedaży mieszkań wprowadzonych i zaktualizowanych w II kwartale 2013 roku w serwisie Dom.Gratka.pl. Baza

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r. AGENDA Dane analityczne Grupy BIK Jakie mamy źródła informacji? Jakie wolumeny danych są w bazach? Kredyty

Bardziej szczegółowo

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl

e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl e-finanse rosną w siłę Autor: Maciej Miskiewicz, Arkadiusz Droździel, Money.pl Wrocław, maj 2008 Internauci Money.pl w sieci najczęściej zakładają konta osobiste, kupują jednostki funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów. Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów

Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów. Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów Rola i znaczenie Krajowego Rejestru Długów w zarządzaniu finansami samorządów Małgorzata Wołczek Akademia Krajowego Rejestru Długów Standardy kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych Ustawa

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU.

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Kraków, 15.07.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo