WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JEZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III I PÓŁROCZE- OCENA ŚRÓDROCZNA Hello! CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 1 materiału w sposób płynny i zrozumiały, podaje swoje imię i wiek oraz literuje różne wyrazy, a także śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje rymowanki, zachowując prawidłową wymowę i rytm. podaje swoje imię i wiek oraz literuje różne wyrazy, a także śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje rymowanki, zachowując w miarę prawidłową wymowę. materiału, podaje swoje imię i wiek oraz literuje różne wyrazy, popełniając błędy językowe, stara się śpiewać piosenki z nagraniem i recytować rymowanki. Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre na pytania materiału, podaje swoje imię i wiek oraz literuje różne wyrazy, próbuje śpiewać piosenki i recytować rymowanki, popełniając bardzo dużo błędów. podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału, rozumie i obrazkową za pomocą gestów, nie popełniając błędów. wykonuje w większości właściwe gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału, w większości rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełniając niewielkie błędy. podczas słuchanych nagrań, wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału, częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową. sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału, popełniając bardzo dużo błędów, nie rozumie większości nagrań i historyjki obrazkowej. Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta o imię i wiek innych osób oraz odpowiada na takie pytania, a także prosi o przeliterowanie wyrazów. Uczeń pyta o imię i wiek innych osób oraz odpowiada na takie pytania, a także prosi o przeliterowanie wyrazów, popełniając drobne błędy językowe, niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. Uczeń pyta o imię i wiek innych osób oraz odpowiada na takie pytania, a także prosi o przeliterowanie wyrazów, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe Uczeń pyta o imię i wiek innych osób, oraz odpowiada na takie pytania, a także prosi o przeliterowanie wyrazów, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe słownictwo i struktury z rozdziału Welcome back, w tym liczebniki 11-20, alfabet oraz pytania o wiek i imię oraz odpowiedzi na nie. struktury z rozdziału Welcome back, w tym liczebniki 11-20, alfabet oraz pytania o wiek i imię oraz odpowiedzi na nie, popełniając nieliczne błędy. struktury z rozdziału Welcome back, w tym liczebniki 11-20, alfabet oraz pytania o wiek i imię oraz odpowiedzi na nie. popełniając liczne błędy. struktury z rozdziału Welcome back, w tym liczebniki 11-20, alfabet oraz pytania o wiek i imię oraz odpowiedzi na nie. popełniając bardzo liczne błędy. 1 Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia wymagań szczegółowych określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania. Ocena niedostateczna przyznawana jest w przypadku nie osiągnięcia wymagań minimalnych, określonych dla oceny dopuszczającej.

2

3 UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA Uczeń w sposób zrozumiały nazywa zwierzęta, części ciała, cykle życiowe zwierząt, czynności oznaczające ruch, a także śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje rymowanki, zachowując prawidłową wymowę i rytm. nazywa zwierzęta, części ciała, cykle życiowe zwierząt, czynności oznaczające ruch, a także śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje rymowanki, zachowując w miarę prawidłową wymowę. materiału i nazywa zwierzęta, części ciała, cykle życiowe zwierząt, czynności oznaczające ruch, popełniając dość dużo błędów, stara się śpiewać piosenki z nagraniem i recytować rymowanki. Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre pytania materiału oraz nazywać zwierzęta, części ciała, cykle życiowe zwierząt, czynności oznaczające ruch, próbuje śpiewać piosenki i recytować rymowanki, popełniając bardzo dużo błędów. podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 1, rozumie i obrazkową za pomocą gestów, nie popełniając błędów. wykonuje w większości właściwe gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 1, w większości rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełniając niewielkie błędy. podczas słuchanych nagrań, wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 1, częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową. sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 1, popełniając bardzo dużo błędów, nie rozumie większości nagrań i historyjki obrazkowej. słownictwo i struktury z rozdziału 1, w tym nazwy zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch oraz It can ; It s got struktury z rozdziału 1, w tym nazwy zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch oraz It can ; It s got struktury z rozdziału 1, w tym nazwy zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch oraz It can ; It s got, popełniając liczne błędy. Uczeń stara się stosować poznane słownictwo i struktury z rozdziału 1, w tym nazwy zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch oraz It can ; It s got, popełniając bardzo liczne błędy. Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty z rozdziału 1 oraz zapisuje nazwy zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch, nie popełniając większych błędów, zachowując odpowiednią staranność. Uczeń czyta wyrazy i teksty z rozdziału 1 oraz zapisuje nazwy zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch, popełniając drobne błędy i zachowując staranność w miarę swoich możliwości. Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z rozdziału 1 oraz stara się zapisywać nazwy zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch, popełniając liczne błędy, nie zachowując właściwej staranności. Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z rozdziału 1 oraz nie stara się zapisywać nazw zwierząt, części ciała, cykli życiowych zwierząt, czynności oznaczających ruch lub robi to niechlujnie. UNIT 2

4 CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA Uczeń w sposób zrozumiały nazywa pomieszczenia, meble i sprzęty, przedmioty, zwierzęta i ich siedliska, a także śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje rymowanki, zachowując prawidłową wymowę i rytm. nazywa pomieszczenia, meble i sprzęty, przedmioty, zwierzęta i ich siedliska, a także śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje rymowanki, zachowując w miarę prawidłową wymowę i rytm. materiału, nazywa pomieszczenia, meble i sprzęty, przedmioty, zwierzęta i ich siedliska, popełniając dość dużo błędów, stara się śpiewać piosenki z nagraniem i recytować rymowanki. Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre pytania materiału i nazywać pomieszczenia, meble i sprzęty, przedmioty, zwierzęta i ich siedliska, próbuje śpiewać piosenki i recytować rymowanki, popełniając bardzo dużo błędów. podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, rozumie i obrazkową za pomocą gestów, nie popełniając błędów. wykonuje w większości właściwe gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, w większości rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełniając niewielkie błędy. podczas słuchanych nagrań, wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową. sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, popełniając bardzo dużo błędów, nie rozumie większości nagrań i historyjki obrazkowej. Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z położeniem różnych przedmiotów i zwierząt. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane położeniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając drobne błędy językowe, niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. związane z położeniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe związane z położeniem różnych przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. słownictwo i struktury z rozdziału 2, w tym nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów, zwierząt i ich siedlisk oraz przyimków określających położenie, a także Where s?; Is there a.?; Are there?;there is/are ; It s In/on/under/over the.; It s got struktury z rozdziału 2, w tym nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów, zwierząt i ich siedlisk oraz przyimków określających położenie, a także Where s?; Is there a.?; Are there?;there is/are ; It s In/on/under/over the.; It s got., popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2, w tym nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów, zwierząt i ich siedlisk oraz przyimków określających położenie, a także Where s?; Is there a.?; Are there?;there is/are ; It s In/on/under/over the.; It s got, popełniając liczne błędy. rozdziału 2, w tym nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów, zwierząt i ich siedlisk oraz przyimków określających położenie, a także Where s?; Is there a.?; Are there?;there is/are ; It s In/on/under/over the.; It s got, popełniając bardzo liczne błędy. Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty z rozdziału 2 oraz zapisuje nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów oraz zwierząt i ich siedlisk, nie popełniając większych błędów, zachowując odpowiednią staranność. Uczeń czyta wyrazy i teksty z rozdziału 2 oraz zapisuje nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów oraz zwierząt i ich siedlisk, popełniając drobne błędy i zachowując staranność w miarę swoich możliwości. Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z rozdziału 2 oraz stara się zapisywać nazwy pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów oraz zwierząt i ich siedlisk, popełniając liczne błędy, nie zachowując właściwej staranności. Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z rozdziału 2 oraz nie stara się zapisywać nazw pomieszczeń, mebli, sprzętów i przedmiotów oraz zwierząt i ich siedlisk lub robi to niechlujnie.

5 UNIT 3 CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA Uczeń w sposób zrozumiały podaje nazwy różnych czynności i warunków pogodowych, pyta o czynności wykonywane w tej chwili i odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje rymowanki, nie popełniając większych błędów podaje nazwy różnych czynności i warunków pogodowych, pyta o czynności wykonywane w tej chwili i odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje rymowanki, popełniając niewielkie błędy językowe, niewpływające na materiału, podaje nazwy różnych czynności i warunków pogodowych, pyta o czynności wykonywane w tej chwili i odpowiada na takie pytania, stara się śpiewać piosenki z nagraniem i recytować rymowanki, popełniając błędy językowe, które wpływają na właściwe Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre pytania materiału, podaje nazwy różnych czynności i warunków pogodowych, pyta o czynności wykonywane w tej chwili i odpowiada na takie pytania, próbuje śpiewać piosenki i recytować rymowanki, popełniając bardzo dużo błędów. podczas słuchania nagrań, rozumie i obrazkową oraz wykonuje zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów, nie popełniając większych błędów. w większości rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową oraz wykonuje zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów, popełniając niewielkie błędy. podczas słuchanych nagrań, częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową oraz wykonuje niektóre zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów. nie rozumie większości nagrań i historyjki obrazkowej oraz próbuje wykonywać część zadań sprawdzających rozumienie słuchanych tekstów. Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą oraz czynnościami wykonywanymi w tej chwili. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z pogodą oraz czynnościami wykonywanymi w tej chwili, popełniając drobne błędy językowe, niewpływające na związane z pogodą oraz czynnościami wykonywanymi w tej chwili, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe związane z pogodą oraz czynnościami wykonywanymi w tej chwili, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe słownictwo i struktury z rozdziału 3, w tym nazwy różnych czynności i określenia pogody oraz I m/he s/she s (doing); What is he/is she/ are you doing?. struktury z rozdziału 3, w tym nazwy różnych czynności i określenia pogody oraz I m/he s/she s (doing); What is he/is she/ are you doing?, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3, w tym nazwy różnych czynności i określenia pogody oraz I m/he s/she s (doing); What is he/is she/ are you doing?, popełniając liczne błędy. rozdziału 3, w tym nazwy różnych czynności i określenia pogody oraz I m/he s/she s (doing); What is he/is she/ are you doing?, popełniając bardzo liczne błędy. Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty z rozdziału 3 oraz zapisuje nazwy różnych czynności oraz określenia pogody, nie popełniając większych błędów, zachowując odpowiednią staranność. Uczeń czyta wyrazy i teksty z rozdziału 3 oraz zapisuje nazwy różnych czynności oraz określenia pogody, popełniając drobne błędy i zachowując staranność w miarę swoich możliwości. Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z rozdziału 3 oraz stara się zapisywać nazwy różnych czynności oraz określenia pogody, popełniając liczne błędy, nie zachowując właściwej staranności. Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z rozdziału 3 oraz nie stara się zapisywać nazwy różnych czynności oraz określenia pogody lub robi to niechlujnie.

6 II PÓŁROCZE OCENA ROCZNA UNIT 4 CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA Uczeń w sposób zrozumiały podaje nazwy sklepów i artykułów w sklepie, pyta o ceny i różne wymiary oraz odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje rymowanki, nie popełniając większych błędów. podaje nazwy sklepów i artykułów w sklepie, pyta o ceny i różne wymiary i odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje rymowanki, popełniając niewielkie błędy językowe, niewpływające na materiału, podaje nazwy sklepów i artykułów w sklepie, pyta o ceny i różne wymiary i odpowiada na takie pytania, stara się śpiewać piosenki z nagraniem i recytować rymowanki, popełniając błędy językowe, które wpływają na właściwe Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre pytania materiału, podaje nazwy sklepów i artykułów w sklepie, pyta o ceny i różne wymiary i odpowiada na takie pytania, próbuje śpiewać piosenki i recytować rymowanki, popełniając bardzo dużo błędów. podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4, rozumie i obrazkową za pomocą gestów, nie popełniając błędów. wykonuje w większości właściwe gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4, w większości rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową za pomocą gestów, popełniając niewielkie błędy. podczas słuchanych nagrań, wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4, częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową. sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 4, popełniając bardzo dużo błędów, nie rozumie większości nagrań i historyjki obrazkowej. Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z cenami i wymiarami. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z cenami i wymiarami, popełniając drobne błędy językowe, niewpływające na związane z cenami i wymiarami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe związane z cenami i wymiarami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe słownictwo i struktury z rozdziału 4, w tym nazwy sklepów, artykułów w sklepie, liczebniki 1-100, jednostki miary oraz How much is it/are they?; It s (10 pounds); I ve got ; He/she s got ; Have you got?; How wide/tall/far/long is it?; It s (six metres), nie popełniając większych błędów. struktury z rozdziału 4, w tym nazwy sklepów, artykułów w sklepie, liczebniki 1-100, jednostki miary oraz How much is it/are they?; It s (10 pounds); I ve got ; He/she s got ; Have you got?; How wide/tall/far/long is it?; It s (six metres), popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4, w tym nazwy sklepów, artykułów w sklepie, liczebniki 1-100, jednostki miary oraz How much is it/are they?; It s (10 pounds); I ve got ; He/she s got ; Have you got?; How wide/tall/far/long is it?; It s (six metres), popełniając liczne błędy. rozdziału 4, w tym nazwy sklepów, artykułów w sklepie, liczebniki 1-100, jednostki miary oraz How much is it/are they?; It s (10 pounds); I ve got ; He/she s got ; Have you got?; How wide/tall/far/long is it?; It s (six metres), popełniając bardzo liczne błędy. Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty z rozdziału 4 oraz zapisuje nazwy sklepów, artykułów w sklepie i ceny, nie popełniając większych błędów, zachowując odpowiednią staranność. Uczeń czyta wyrazy i teksty z rozdziału 4 oraz zapisuje nazwy sklepów, artykułów w sklepie i ceny, popełniając drobne błędy i zachowując staranność w miarę swoich możliwości. Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z rozdziału oraz stara się zapisywać nazwy sklepów, artykułów w sklepie i ceny, popełniając liczne błędy, nie zachowując właściwej staranności. Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z rozdziału 4 oraz nie stara się zapisywać nazw sklepów, artykułów w sklepie i cen, lub robi to niechlujnie.

7 UNIT 5 CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA Uczeń w sposób zrozumiały podaje nazwy artykułów spożywczych, dni i godzin, pyta o preferencje i zwyczaje żywieniowe oraz odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje rymowanki, nie popełniając większych błędów. podaje nazwy artykułów spożywczych, dni i godzin, pyta o preferencje i zwyczaje żywieniowe oraz odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje rymowanki, popełniając niewielkie błędy językowe, niewpływające na zrozumienie wypowiedzi. materiału, podaje nazwy artykułów spożywczych, dni i godzin, pyta o preferencje i zwyczaje żywieniowe i odpowiada na takie pytania, stara się śpiewać piosenki z nagraniem i recytować rymowanki, popełniając błędy językowe, które wpływają na właściwe Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre pytania materiału, podaje nazwy artykułów spożywczych, dni i godzin, pyta o preferencje i zwyczaje żywieniowe i odpowiada na takie pytania, próbuje śpiewać piosenki i recytować rymowanki, popełniając bardzo dużo błędów. podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 5, rozumie i obrazkową oraz wykonuje zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów, nie popełniając większych błędów. wykonuje w większości właściwe gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 5, w większości rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową oraz wykonuje zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów, popełniając niewielkie błędy. podczas słuchanych nagrań, wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 5, częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową oraz wykonuje niektóre zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów. sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 5, popełniając bardzo dużo błędów, nie rozumie większości nagrań i historyjki obrazkowej oraz próbuje wykonywać część zadań sprawdzających rozumienie słuchanych tekstów. Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z preferencjami i zwyczajami żywieniowymi oraz pyta o godzinę i podaje ją. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z preferencjami i zwyczajami żywieniowymi oraz pyta o godzinę i podaje ją, popełniając drobne błędy językowe, niewpływające na związane z preferencjami i zwyczajami żywieniowymi oraz pyta o godzinę i podaje ją, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe związane z preferencjami i zwyczajami żywieniowymi oraz pyta o godzinę i podaje ją, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe słownictwo i struktury z rozdziału 5, w tym dni tygodnia, godziny i nazwy artykułów spożywczych oraz I like ; I don t like ; What time is it?; It s (six o clock); (He) has (lunch) at (six o clock); On (Monday) she has (fish) for (lunch); What do you have for (lunch?), nie popełniając większych błędów. struktury z rozdziału 5, w tym dni tygodnia, godziny i nazwy artykułów spożywczych oraz I like ; I don t like ; What time is it?; It s (six o clock); (He) has (lunch) at (six o clock); On (Monday) she has (fish) for (lunch); What do you have for (lunch?), popełniając nieliczne błędy. struktury z rozdziału 5, w tym nazwy dni tygodnia, godziny i nazwy artykułów spożywczych oraz I like ; I don t like ; What time is it?; It s (six o clock); (He) has (lunch) at (six o clock); On (Monday) she has (fish) for (lunch); What do you have for (lunch?), popełniając liczne błędy. struktury z rozdziału 5, w tym nazwy dni tygodnia, godziny i nazwy artykułów spożywczych oraz I like ; I don t like ; What time is it?; It s (six o clock); (He) has (lunch) at (six o clock); On (Monday) she has (fish) for (lunch); What do you have for (lunch?), popełniając bardzo liczne błędy. Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty z rozdziału 5 oraz zapisuje dni tygodnia, godziny i nazwy artykułów spożywczych, nie popełniając większych błędów. Uczeń czyta wyrazy i teksty z rozdziału 5 oraz zapisuje dni tygodnia, godziny i nazwy artykułów spożywczych, popełniając drobne błędy i zachowując staranność. Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z rozdziału 5 oraz zapisuje dni tygodnia, godziny i nazwy artykułów spożywczych, popełniając liczne błędy, nie zachowując właściwej staranności. Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z rozdziału 5 oraz nie stara się zapisywać dni tygodnia, godzin i nazw artykułów spożywczych lub robi to niechlujnie.

8 UNIT 6 CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA Uczeń w sposób zrozumiały podaje nazwy hobby i różnych czynności oraz związane ze sztuką, pyta o hobby i upodobania i odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki samodzielnie lub z nagraniem i recytuje rymowanki, nie popełniając większych błędów. podaje nazwy hobby i różnych czynności oraz związane ze sztuką, pyta o hobby i upodobania i odpowiada na takie pytania, śpiewa piosenki z nagraniem i recytuje rymowanki, popełniając niewielkie błędy językowe, niewpływające na materiału, podaje nazwy hobby i różnych czynności oraz związane ze sztuką, pyta o hobby i upodobania i odpowiada na takie pytania, stara się śpiewać piosenki z nagraniem i recytować rymowanki, popełniając błędy językowe, które wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. Uczeń usiłuje odpowiadać na niektóre pytania materiału, podaje nazwy hobby i różnych czynności oraz związane ze sztuką, pyta o hobby i upodobania i odpowiada na takie pytania, próbuje śpiewać piosenki i recytować rymowanki, popełniając bardzo dużo błędów. podczas słuchania nagrań, wykonuje odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6, rozumie i obrazkową oraz wykonuje zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów, nie popełniając większych błędów. wykonuje w większości właściwe gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6, w większości rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę obrazkową oraz wykonuje zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów, popełniając niewielkie błędy. podczas słuchanych nagrań, wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6, częściowo rozumie słuchaną historyjkę obrazkową oraz wykonuje niektóre zadania sprawdzające rozumienie słuchanych tekstów. sporadycznie wykonuje niektóre gesty towarzyszące piosenkom z rozdziału 6, popełniając bardzo dużo błędów, nie rozumie większości nagrań i historyjki obrazkowej oraz próbuje wykonywać część zadań sprawdzających rozumienie słuchanych tekstów. Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z hobby i upodobaniami. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z hobby i upodobaniami, popełniając drobne błędy językowe, niewpływające na związane z hobby i upodobaniami, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe związane z hobby i upodobaniami, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe słownictwo i struktury z rozdziału 6, w tym nazwy hobby, różnych czynności, słownictwo związane ze sztuką oraz I like (doing), He/she likes (doing); I don t like (doing), He/she doesn t like (doing), Do you like (doing), What do you like (doing), nie popełniając większych błędów. struktury z rozdziału 6, w tym nazwy hobby, różnych czynności, słownictwo związane ze sztuką oraz I like (doing), He/she likes (doing); I don t like (doing), He/she doesn t like (doing), Do you like (doing), What do you like (doing), popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6, w tym nazwy hobby, różnych czynności, słownictwo związane ze sztuką oraz I like (doing), He/she likes (doing); I don t like (doing), He/she doesn t like (doing), Do you like (doing), What do you like (doing), popełniając liczne błędy rozdziału 6, w tym nazwy hobby, różnych czynności, słownictwo związane ze sztuką oraz I like (doing), He/she likes (doing); I don t like (doing), He/she doesn t like (doing), Do you like (doing), What do you like (doing), popełniając bardzo liczne błędy.

9 Czytanie i pisanie Uczeń bez większych problemów czyta wyrazy i teksty z rozdziału 6 oraz zapisuje nazwy gier, zabaw i różnych czynności, nie popełniając większych błędów, zachowując odpowiednią staranność. Uczeń czyta wyrazy i teksty z rozdziału 6 oraz zapisuje nazwy gier, zabaw i różnych czynności, popełniając drobne błędy i zachowując staranność w miarę swoich możliwości. Uczeń czyta niektóre wyrazy i teksty z rozdziału 6 oraz stara się zapisywać nazwy gier, zabaw i różnych czynności, popełniając liczne błędy, nie zachowując właściwej staranności. Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i teksty z rozdziału 6 oraz nie stara się zapisywać nazwy gier, zabaw i różnych czynności lub robi to niechlujnie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKEGO DLA KLASY III I. SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW. 1. Ocenianiu podlegać mogą: a) Wypowiedzi ustne: pytanie na środku klasy lub z ławki, dialog, znajomość wierszyków i piosenek Wypowiedzi mogą być przygotowane w ramach pracy domowej, w trakcie lekcji dotyczące realizacji nowych zagadnień. Przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z 3 ostatnich lekcji, a w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu, ( nie dotyczy słownictwa). b) Wypowiedzi pisemne: - Odpowiedź na pytania - Uzupełnianie luk tekstowych - Łączenie wyrazów z obrazkiem lub odpowiednikiem w j. polskim - Wykonywanie ćwiczeń na podstawie nagrań audio - Pisanie krótkich tekstów, tematyka dotyczy przerobionego materiału. Prace pisemne mogą być wykonane w ramach zadania domowego lub w czasie lekcji. c) Sprawdziany, testy Przeprowadzane ( co najmniej 4 razy w semestrze) w trakcie realizacji działu: obejmujące całe słownictwo i / lub partię materiału w danym dziale, czas trwania do 45 minut. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem. d) Kartkówki. Niezapowiedziana forma pisemna obejmująca materiał z nie więcej niż 3 ostatnich tematów: mogą sprawdzać zadania domowe lub całe słownictwo w danej klasie, czas trwania do 15 minut. Nauczyciel oddaje poprawione prace w terminie do 2 tygodni.

10 W przypadku testów, sprawdzianów i kartkówek przyjmuje się przeliczane oceny według kryteriów:.ocenianie prac pisemnych: 100% + zadanie dodatkowe ocena celująca 100% - 90% - ocena bardzo dobra 89% - 75% - ocena dobra 74% - 50% - ocena dostateczna 49% - 35% - ocena dopuszczająca 34% - 0% - ocena niedostateczna 11.Pisanie ze słuchu i z pamięci: 0 i 1 błąd ocena bardzo dobra 2 i 3 błędy ocena dobra 4 i 5 błędów ocena dostateczna 6,7,8 błędów ocena dopuszczająca 9 i więcej ocena niedostateczna Każdy uczeń jest zobowiązany prowadzić zeszyt ćwiczeń Powinien być on podpisany imieniem i nazwiskiem oraz klasą. Klasyfikowanie roczne w klasach I-III szkoły podstawowej polega na opisowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

11 OGÓLNE WYMAGANIA CELUJĄCY: - uczeń poprawnie wymawia poznane oraz słownictwo wykraczające poza program - uczeń bezbłędnie wykonuje polecenia nauczyciela, - uczeń jest zaangażowany i aktywny na lekcji, - uczeń uzupełnia zeszyt ćwiczeń i dodatkowe karty pracy o zwiększonym stopniu trudności - uczeń śpiewa poznane i dodatkowe piosenki BARDZO DOBRY: uczeń poprawnie wymawia poznane oraz słownictwo - uczeń bezbłędnie wykonuje polecenia nauczyciela, - uczeń jest zaangażowany i aktywny na lekcji, - uczeń uzupełnia zeszyt ćwiczeń, - uczeń śpiewa poznane piosenki DOBRY: - uczeń poprawnie wymawia poznane słownictwo, ale zdarzają mu się drobne błędy, - uczeń z drobnymi błędami wykonuje polecenia nauczyciela, - uczeń jest zainteresowany lekcją, - uzupełnia zeszyt ćwiczeń, - uczeń śpiewa poznane piosenki z niewielką pomocą nauczyciela DOSTATECZNY: - uczeń z błędami wymawia poznane słownictwo,

12 - uczeń z błędami wykonuje polecenia nauczyciela, - prowadzi zeszyt, uzupełnia ćwiczenia przy pomocy nauczyciela, - uczeń ma problemy z zaśpiewaniem poznanych piosenek DOPUSZCZAJACY: - uczeń ma duże problemy z wymawianiem poznanego słownictwa, - uczeń ma duże problemy z wykonaniem poleceń nauczyciela, - uczeń ma braki w zeszycie ćwiczeń - uczeń ma problemy z najprostszymi piosenkami, - uczeń jest mało zaangażowany w lekcję NIEDOSTATECZNIE: - uczeń nie rozumie poznanego słownictwa, - uczeń nie rozumie poleceń nauczyciela, - uczeń nie potrafi zaśpiewać żadnej poznanej piosenki, - uczeń ma duże braki w zeszycie i ćwiczeniach, - uczeń prezentuje bierny lub negatywny stosunek do lekcji Opracowała: Barbara Musiał Zapoznał się: uczeń rodzic data

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I I PÓŁROCZE- SRÓDROCZNA Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: KRYTERIA OCENIANIA Z J.ANGIELSKEGO DLA KLASY I

Wymagania edukacyjne: KRYTERIA OCENIANIA Z J.ANGIELSKEGO DLA KLASY I Wymagania edukacyjne: KRYTERIA OCENIANIA Z J.ANGIELSKEGO DLA KLASY I CELUJĄCY: - uczeń poprawnie wymawia poznane słownictwo i struktury gramatyczne, wykracza poza podstawę programową, - uczeń bezbłędnie

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 2 Kryteria oceny

Super Sparks 2 Kryteria oceny Super Sparks 2 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, popełniając niewielkie błędy językowe, Uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA 1 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Wymaganie edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 nauczyciel: Karolina

Bardziej szczegółowo

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Hello! OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Gold Sparks dla klasy I Nauczyciel: Angelika Łakomska Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego w klasie 1c w roku szkolnym 2018/2019

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Super Sparks 1 Kryteria oceny

Super Sparks 1 Kryteria oceny Super Sparks 1 Kryteria oceny Hello! 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, nie popełniając Uczeń przedstawia się z imienia, Uczeń przedstawia się z imienia, niewielkim zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Szkoła Podstawowa nr 88 im. Stefana Żeromskiego w Krakowie Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla kl. I (edukacja wczesnoszkolna) Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Katarzyna Gut Rok szkolny: 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP

Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP Kryteria oceny. Język angielski. Kl. II. Podręcznik Treetops 2 Wydawnictwo Oxford UP UNIT 1 ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub

Bardziej szczegółowo

Treetops 2 Kryteria oceny

Treetops 2 Kryteria oceny Treetops 2 Kryteria oceny UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem lub samodzielnie, w tym piosenkę o alfabecie,

Bardziej szczegółowo

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I

Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I Treetops 1 Kryteria oceny do klasy I UNIT 1 Mówienie i reagowanie ustne Uczeń wita się i żegna, podaje swoje imię w odpowiedzi na pytanie o nie, śpiewa piosenki z rozdziału Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem

Bardziej szczegółowo

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny

Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny Język angielski klasa druga Wymagania na poszczególne oceny UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ CELUJĄCY OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Mówienie i reagowanie

Bardziej szczegółowo

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny

Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Oxford Explorers 1 Kryteria oceny Hello! 1 odpowiednie gesty towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału Hello, nie wykonuje w towarzyszące piosenkom i wierszykowi z rozdziału, popełniając niewielkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa I Tytuł: Gold Sparks 1 Wyd. Oxford University Press

Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa I Tytuł: Gold Sparks 1 Wyd. Oxford University Press Wymagania edukacyjne Język angielski Klasa I Tytuł: Gold Sparks 1 Wyd. Oxford University Press Autor programu: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska Autor podręcznika: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich

Kryteria oceniania - język angielski. I etap edukacyjny klasa II. Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa. w Minkowicach Oławskich Kryteria oceniania - język angielski I etap edukacyjny klasa II Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka UNIT 1 In the town CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 2 Klasa II 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I

Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CZYTANIE MÓWIENIE I REAGOWANIE USTNE SŁUCHANIE Kryteria ogólne Kryteria oceniania z j. angielskiego w klasie I CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA - zawsze rozumie polecenia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKI W KLASACH IV-VIII Przedmiotowe Zasady Oceniania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2

Klasa II szkoły podstawowej. podręcznik New English Adventure 2 Klasa II szkoły podstawowej podręcznik New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 3

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 3 Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Klasa 3 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Klasa 3 SP Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasie 2 Szkoły Podstawowej POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY OCENA NIEDOSTATECZNA OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2

Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. Klasa 2 Kryteria oceniania oraz wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Klasa 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - Język Angielski

Wymagania edukacyjne - Język Angielski Wymagania edukacyjne - Język Angielski Język Angielski, klasa II, podręcznik Young Treetops 2 PROGRAMOWEJ Unit 1 ustne Uczeń wypowiada się na temat oznak jesieni, podaje nazwy obiektów w mieście, określa,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy 3 Nr-y dopuszczenia MEN: podstawa programowa obowiązująca przed wrześniem 2009 r.: 32/08 podstawa programowa obowiązująca od września 2009 r.: 12/1/2009

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 3 kl. IIIa, IIIb, IIIc Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wymagania edukacyjne język angielski klasa II (New English Adventure 2) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Podręcznik: Our Discovery Island 2 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z języka angielskiego dla klasy II szkoły podstawowej Stopień celujący otrzymuje uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3. Kryteria oceniania ogólne

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3. Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 3 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 3 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen. do podręcznika New English Adventure 2. Kryteria oceniania ogólne Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen do podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3)

Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3) Wymagania edukacyjne język angielski klasa III (New English Adventure 3) Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania ogólne

Kryteria oceniania ogólne WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. II ETAP EDUKACYJNY I POZIOM A1 NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODRĘCZNIK New English Adventure 1 Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Poziom opanowania umiejętności. Kryteria: Uczeń: Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji Zakres umiejętności (sprawności językowe) opanowania umiejętności Kryteria: JĘZYK ANGIELSKI witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego. Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla I etapu edukacyjnego Treści nauczania - wymagania szczegółowe na koniec klasy III szkoły podstawowej Język obcy nowożytny.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I

Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I Przedmiotowy system oceniania Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - KLASA I Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 1 Rozumienie prostych poleceń i właściwe reagowanie na nie, rozumienie sensu historyjek

Bardziej szczegółowo

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PSO JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAWIERA: 1. Sposoby i formy sprawdzania osiągnięć 2. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych poziomów (śródroczne, roczne)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania kl.ii

Kryteria oceniania kl.ii Kryteria oceniania kl.ii Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia Umiejętności NIEOPANOWAŁEŚ Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego na koniec klasy 2 PODRĘCZNIK NEW ENGLISH ADVENTURE 2 Nr MEN: 680/2/2015 PROGRAM NAUCZANIA ZGODNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 23 GRUDNIA 2008, 27 SIERPNIA 2012 i 30 MAJA 2014 Autorka: Mariola Bogucka Data publikacji maj 2009,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 1 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW WYMAGANIA KLASY 2 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Uczeń powinien być zawsze przygotowany do zajęć, posiadać podręcznik, ćwiczenia i zeszyt. Powinien

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H

KRYTERIA OCENIANIA - WYMAGANIA OGÓLNE POZIOM BARDZO NISKI (1) POZIOM DOSTATECZNY (3) PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYC H WYMAGANIA EDUKACYJNE 2017/2018 Podręcznik: New English Adventure 1 Klasa: 1 Nauczyciel: Anna Nowakowska-Osuch Kryteria oceniania - wymagania szczegółowe zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Oceniać należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena promuje rozwój językowy i społeczny ucznia, wskazuje dziecku,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I

Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I Wymagania edukacyjne na śródroczne i roczne oceny z języka angielskiego Podręcznik New English Adventure 1 Klasa I 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: W ciągu roku szkolnego uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Etap edukacyjny I Klasa III Zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w klasach I III stosuje się ocenę opisową. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy I szkoły podstawowej Ocena celująca Ocena bardzo dobra Ocena dobra Ocena dostateczny Ocena dopuszczający Hello! rozpoznaje powitanie i wita się rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas II. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2

Wymagania edukacyjne dla klas II. z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2 Wymagania edukacyjne dla klas II z wykorzystaniem podręcznika New English Adventure 2 Kryteria oceniania ogólne NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA (Nie potrafisz, nie odrobiłeś zadania) POZIOM PODSTAWOWY PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne język angielski klasa 2 na rok szkolny 2018/2019 I. Zasady ogólne 1. Wymagania edukacyjne są zgodne ze Statutem Szkoły. 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I

Kryteria oceniania z j. angielskiego. Klasy I-III. Klasa I Kryteria oceniania z j. angielskiego Klasy I-III Klasa I W klasie I uczeń nabywa sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu. 1) rozumienie prostych poleceń a) celujący : rozumie wszystkie polecenia używane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA III 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie trzeciej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia b) rozumienie prostych wypowiedzi ze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III W klasach 1-3 szkoły podstawowej istnieje punktowy system oceniania. Ocena roczna jest oceną opisową. Uczniowie za umiejętności i wiedzę otrzymują punkty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w klasach I-III. w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie Uczniowie mają prawo do zgłoszenia jednego nieprzygotowania w semestrze, za

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasie 3 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klasy III SP rok szkolny 2013/2014 Anna Matulak 1.Ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: 6 punktów- - oznacza, że uczeń opanował wiadomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I. Zasady ogólne (wynikające z Rozporządzenia MEN) II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I ETAP EDUKACYJNY KLASY I-III ROK SZKOLNY 2018/2019 Podczas nauki języka angielskiego na I etapie edukacyjnym nauczyciel stopniowo rozwija u uczniów

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska

Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska Przedmiotowy System Oceniania język angielski Zespół Szkół w Myśliwcu szkoła podstawowa Paulina Grabowska KLASY I-III 1. Oceniane formy aktywności odpowiedź ustna kartkówka sprawdzian praca klasowa aktywność,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II PRZEDMIOTOWE OCENIANIE - JĘZYK ANGIELSKI KLASA II 1. Formy aktywności podlegające ocenie w klasie drugiej: a) werbalne i niewerbalne reagowanie na proste polecenia nauczyciela; b) rozumienie prostych wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017

WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 WYMAGANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 ZGODNIE Z NOWĄ PODSTAWĄ ROGRAMOWĄ Z 14 LUTEGO 2017 Ocena osiągnięć ucznia Na podstawie obserwacji aktywności ucznia i realizacji przez niego zadań ocenia się

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1. I. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 1 I. Zasady ogólne 1. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego (IV-VIII)

z języka niemieckiego (IV-VIII) Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego (IV-VIII) mgr Beata Modzelewska Sprawności językowe podlegające ocenie w klasach 4-8: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III. Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I - III Zespół Szkolno Przedszkolny w Łęgajnach Nauczyciele: Martyna Mrozowska, Aleksandra Klonowska Obowiązuje od roku szkolnego 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania. z języka angielskiego. w klasach I-III. szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej Ocenianiu w klasach I-III będą podlegały poszczególne sprawności językowe: rozumienie ze słuchu mówienie czytanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego w klasach I - III PSO jest zgodny z WSO i jest jego integralną częścią. Zasady ogólne dotyczące oceniania i klasyfikowania znajdują się w Statucie Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III

Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III Wymagania edukacyjne JĘZYK ANGIELSKI klasy I-III W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z języka są oceną opisową. Oceny bieżące są ocenami wyrażonymi w skali od 1 do 6. Uczniowie nagradzani

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure -3 Hello! Bardzo dobry U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl.3, zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie 5 polecenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych KLASA I szkoły podstawowej podręcznik NEW ENGLISH ADVENTURE 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wiadomości: środki językowe, fonetyka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA KLAS PIERWSZEGO ETAPU EDUKACYJNEGO I-III Barbara Pytlarska, Joanna Malcherek, Marzena Wyrobek Nauczyciele Języka Angielskiego i Mniejszości Niemieckiej. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO I JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania z języka angielskiego w klasie I, II i III w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Klasa I Wspaniale 6 pkt Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa

Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa Dominika Birkenmajer Wymagania edukacyjne z j. angielskiego na rok szkolny 2013/2014 klasa 1 szkoła podstawowa 1. zakres tematyczny: powitania, pożegnania liczenie 1-10 kolory, owoce moje zabawki przybory

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I. Kryteria: Uczeń: Poziom opanowania umiejętności Poziom wykraczający. Poziom rozszerzający WYMAGANIA EDUKACYJNE I OCENIANIE DLA KLASY I Dziedzina edukacji JĘZYK ANGIELSKI English Quest 1 Zakres umiejętności (sprawności językowe) witanie i przedstawianie się, żegnanie się, rozpoznawanie i nazywanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III

Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Kryteria oceniania z języka angielskiego dla klas II-III Klasa II Ocena Wyróżniający posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określone w podstawie programowej, bez problemu wykorzystuje wiedzę w praktyce.

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III

ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ZASADY OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego w stopniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIAŁACH I-III Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3

Kryteria ocen - język angielski klasa III. Podręcznik: English Adventure -3 Kryteria ocen - język angielski klasa III Podręcznik: English Adventure - Ocena Hello! U. zna tematykę podręcznika English Adventure do kl., zna i śpiewa piosenkę -Alfabet, u. rozumie polecenia wydawane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 KLASA I Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen Kryteria oceniania ogólne POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIGO DLA KLASY 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIGO DLA KLASY 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANA Z JĘZYKA ANGIELSKIGO DLA KLASY 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nadrzędnym celem nauczania języka angielskiego w klasach I-III jest opanowanie przez uczniów podstaw języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-III ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa pierwsza 6 punktów - doskonale - potrafi swobodnie przywitać się i pożegnać, przedstawić się i zapytać o imię inną osobę,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie.

Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. Zasady oceniania z języka angielskiego dla klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Otorowie. I. Sposoby sprawdzania i zasady oceniania osiągnięć uczniów: Uczniowie oceniani są na podstawie obserwacji nauczyciela

Bardziej szczegółowo

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KRYTERIUM WYSTAWIENIA OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO: ŚRÓDROCZNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ ORAZ FORMY KONTROLI DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ nauczyciel: mgr Marcela Owczarek-Miedzińska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP PODRĘCZ NIK New English Adventure 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY 2 SP Nadrzędnym celem nauczania języka obcego jest wytworzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 1 Kryteria oceniania ogólne Wiadomości: środki językowe, fonetyka, ortografia, Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III

Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego. Klasa III Przedmiotowy system oceniania z języka mniejszości narodowej - niemieckiego Klasa III Ogólne zasady oceniania Ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Nauczyciel na początku każdego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. Wymagania procentowe z prac kontrolnych na daną ocenę: dla uczniów klas I III Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego dla uczniów klas I III Przy ocenianiu bieżącym w klasach I III oprócz oceny opisowej stosuje się: Pochwały ustne Symbole cyfrowe 1,2,3,4,5,6 Przyjmuje

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO do podręcznika New English Adventure 2 I. Zasady ogólne II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych III. Wymagania edukacyjne niezbędne

Bardziej szczegółowo