REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH Opolskiego Związku Tenisa Stołowego SEZONU 2014/2015 I Cel i kierownictwo 1. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie drużyn, które będą awansować i spadać z poszczególnych lig. b) dalsza popularyzacja tenisa stołowego oraz stały wzrost poziomu przez realizację planu szkoleniowego. 2. Rozgrywkami kieruje oraz nadzoruje ich przebieg Przewodniczący Wydziału Rozgrywek OZTS. II Miejsce i termin 1. Wszystkie spotkania odbywają się w sali drużyn wymienionych w terminarzu na pierwszym miejscu, będących gospodarzami meczu. 2. Termin rozgrywania meczów określa terminarz dla każdej klasy rozgrywkowej. III Uczestnictwo 1. W rozgrywkach bierze udział: a) III liga 12 drużyn; b) IV liga 10 drużyn c) V liga 10 drużyn (dopuszcza się mniejszą lub większą liczbę drużyn w grupie, w zależności od ilości zgłoszonych drużyn), d) w przypadku zmian w ilości drużyn może dojść do modyfikacji systemu rozgrywania poszczególnych klas rozgrywkowych. 2. Zawodnicy winni spełniać następujące warunki: a) posiadać aktualną licencję okresową, b) posiadać ważne badanie lekarskie zgodnie z art. 37 Ustawy o sporcie. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia (Dz.U. Nr 282 poz. 2815) określa zdolność do udziału w zawodach na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Odpowiedzialność za posiadanie właściwego badania lekarskiego zawodnika spoczywa na jednostce lub osobie, delegującej zawodnika na zawody, c) posiadać ważne ubezpieczenie od NNW zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z dnia (Dz.U.Nr 127 poz. 857). Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na klubie sportowym, d) posiadać przepisowy sprzęt i strój sportowy, e) zawodnik, który w danym sezonie rozegrał 3 spotkania w klasie wyższej, nie może występować w klasie niższej; przepis ten nie dotyczy kadetów i młodzików oraz juniorów grających w ekstraklasie i I lidze, którzy tracą uprawnienia do gry w niższej klasie po rozegraniu 7 spotkań, f) w jednym cyklu rozgrywek, zawodnik nie może reprezentować dwóch różnych klubów, g) w tym samym terminie rozgrywkowym zawodnik może rozegrać tylko jedno spotkanie na różnych szczeblach rozgrywkowych. Przełożenie spotkania na inny termin nie zwalnia z tego wymogu, h) kluby, które posiadają dwie drużyny na tym samym szczeblu rozgrywek, muszą ustalić przed rozpoczęciem rozgrywek składy poszczególnych drużyn i zgłosić do organu prowadzącego rozgrywki; zawodnicy z jednej drużyny nie mogą występować w drugim zespole, i) w drużynach męskich mogą występować kobiety, na tych samych zasadach jak mężczyźni, jeżeli klub nie ma zgłoszonej drużyny żeńskiej

2 IV Ustalenie kolejności uczestników rozgrywek We wszystkich ligach o kolejności miejsc decyduje ogólna ilość zdobytych punktów. W wypadku uzyskania równej ilości punktów o kolejności miejsc decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami. Powyższa zasada obowiązuje przy ustalaniu kolejności każdego miejsca - również awansu czy spadku. Za zwycięstwa drużyna otrzymuje 2 punkty, za remis -1 punkt i za porażkę - 0 punktów. V Sprawy porządkowe Czas oczekiwania na zawodnika, wywołanego do gry wynosi 5 minut. Zawodnik ani drużyna nie tracą prawa do gry w następnych spotkaniach meczu, tzn. 5 minut oczekiwania na zawodnika, zalicza się spotkanie walkowerem i wywołuje do gry następną parę graczy. VI Sposób przeprowadzania rozgrywek 1. System rozgrywek a) W III, IV i V lidze rozgrywki odbywają się systemem mecz i rewanż, z tym że w II rundzie najlepsze drużyny najpierw grają z najsłabszymi, a później silniejsze i słabsze drużyny rozgrywają mecze pomiędzy sobą. 1. Składy drużyn i porządek gier a) W rozgrywkach, III, IV i V ligi, drużyna składa się z minimum 4, a maksimum 8 zawodników, tym, że w grach podwójnych mogą występować inni zawodnicy niż w grach pojedynczych, ale mieszczący się w maksymalnym składzie drużyny. W trakcie meczu, ale najwcześniej po I serii gier pojedynczych, każdy zawodnik może być zastąpiony rezerwowym. Zawodnik rezerwowy musi być na sali w momencie prezentacji drużyny, a po wejściu do gry w grze pojedynczej nie może być wymieniony. W drużynie mogą występować kobiety, tylko wtedy, gdy klub nie ma zgłoszonej drużyny żeńskiej. b) Każda drużyna może w ciągu całego sezonu rozegrać 3 mecze w składzie 3 zawodników. c) Drużyna juniorów składa się z minimum 3, maksimum 5 zawodników. Zawodnicy rezerwowi mają prawo gry po pierwszej serii gier pojedynczych. W skład drużyny mogą wchodzić zawodnicy z innych kategorii wiekowych /kadet, młodzik/. W drużynie mogą występować też dziewczęta. 1. Kolejność gier: w meczu III ligi mężczyzn: Stół 1 Stół 2 1. gra pojedyncza A-X 1. gra pojedyncza C-W 2. gra pojedyncza B-Y 2. gra pojedyncza D-Z 3. gra podwójna 1 2. gra podwójna 2 4. gra pojedyncza A-Y 4. gra pojedyncza C-Z 5. gra pojedyncza B-X 5. gra pojedyncza D-W W III lidze, spotkania gra się do 3 wygranych setów i sukcesywnie rozgrywa się wszystkie gry na obydwu stołach. Kolejne spotkania są wywoływane na wolny stół według kolejności gier. Zestawienie debli dowolne. w meczu IV i V ligi mężczyzn obowiązuje poniższy porządek gier: 1. gra pojedyncza A-W 7. gra pojedyncza A-X 13. gra pojedyncza B-Z 2. gra pojedyncza B-X 8. gra pojedyncza B-W 14. gra pojedyncza D-X 3. gra pojedyncza C-Y 9. gra pojedyncza D-Y 15. gra pojedyncza A-Z 4. gra pojedyncza D-Z 10. gra pojedyncza C-Z 16. gra pojedyncza D-W 5. gra podwójna gra pojedyncza A-Y 17. gra pojedyncza B-Y 6. gra podwójna gra pojedyncza C-W 18. gra pojedyncza C-X W IV i V lidze spotkania rozgrywa się do 3 wygranych setów, a mecz odbywa się równolegle na dwóch stołach i rozgrywa się go do uzyskania przez jedną z drużyn 10 zwycięstw. Kolejne spotkania są wywoływane na wolny stół według kolejności gier. Zestawienie debli dowolne.

3 Zgodę na rozgrywanie meczu na większej liczbie stołów (3 lub 4) muszą wyrazić obie drużyny. VII Awans i spadek drużyn 1. III liga. Pierwsza drużyna uzyskuje bezpośredni awans do II ligi. Druga drużyna gra baraż o drugą ligę z drugą drużyną Śl.Z.T.S. Zwycięzca dwumeczu awansuje do II ligi. Z III ligi do IV spada drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajęła miejsce 12, natomiast drużyna, która zajęła 11 miejsce gra baraż z drugą drużyną IV ligi. Zwycięzca z barażowego dwumeczu będzie grał w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach III ligi, pokonany w IV lidze. W sezonie 2014/2015 ewentualny spadek dalszych drużyn uzależniony jest od ilości drużyn z naszego województwa, które opuszczą II ligę(w przypadku spadku dwóch drużyn z naszego województwa i braku awansu v-ce mistrza III ligi w barażu system spadku przesuwa się o jedno miejsce w górę tzn. spadają z trzeciej ligi 2 ostatnie drużyny, a drużyna z 10 miejsca gra baraż o pozostanie.) W przypadku pozostania wolnych miejsc w III lidze prawo startu w niej w pierwszej kolejności posiada zespół przegrywający w barażu, w dalszej kolejności spadkowicz z III ligi, a następnie zespoły, które w IV lidze zajęły kolejne miejsca. 1. IV liga. Pierwsza drużyna uzyskuje bezpośredni awans do III ligi.. Drużyna, która zajęła drugie miejsce gra baraż z 11 drużyną III ligi. Zwycięzca z barażowego dwumeczu będzie grał w sezonie 2015/2016 w III lidze. Z IV ligi do V spada drużyna, która po zakończeniu rozgrywek zajęła miejsce 10.. Drużyna, która zajęła 9 miejsce gra baraż o pozostanie w IV lidze z drugą drużyną V ligi. Zwycięzca z barażowego dwumeczu będzie grał w sezonie 2015/2016 w IV lidze. W przypadku pozostania wolnych miejsc w IV lidze prawo startu w niej w pierwszej kolejności posiada zespół przegrywający w barażu, w dalszej kolejności spadkowicz z IV ligi, a następnie zespoły, które w V lidze zajęły kolejne miejsca. 1. V liga. Pierwsza drużyny uzyskuje bezpośredni awans do V ligi.. Drużyna, która zajęła drugie miejsce gra baraż z 9 drużyną IV ligi. Zwycięzca z barażowego dwumeczu będzie grał w sezonie 2015/2016 w IV lidze. 6. Puchar Polski. Do dnia r. zgłoszenia drużyn do rozgrywek. Zestawienie par odbywa się w drodze losowania. Gospodarzami spotkań, w każdej rundzie, są zespoły niżej sklasyfikowane w rozgrywkach ligowych. Drużyna składa się z minimum 3 zawodników/czek, a maksimum z 4 zawodników/czek. W Pucharze Polski obowiązuje poniższy porządek gier: Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony po 3 grze pojedynczej. Mecz toczy się do osiągnięcia 4 zwycięstw przez jedną z drużyn. Na szczeblu centralnym prawo startu przysługuje wyłącznie zdobywcy Pucharu na szczeblu wojewódzkim. Rozgrywki Pucharu Polski kobiet będą prowadzone wg odrębnych ustaleń. VIII Sprawy finansowe 1. Koszty udziału drużyny w rozgrywkach ponoszą kluby. 2. Wpisowe do rozgrywek: a) III ligi mężczyzn wynosi 300 złotych, b) IV ligi 250 złotych od pierwszej drużyny (II drużyna i następne 50%),

4 c) V ligi 200 złotych od pierwszej drużyny (II drużyna i następne 50%), 1. Kaucja protestowa wynosi 50 złotych i nie podlega zwrotowi, jeżeli protest został odrzucony. Aby protest mógł być rozpatrywany musi być wpłacona kaucja. IX Odwołania i protesty. 1. Wszelkie sprawy sporne, wynikłe na tle rozgrywek, III, IV i V ligi rozstrzyga Wydział Rozgrywek OZTS w Opolu, zaś odwołania od tych decyzji rozpatruje Zarząd OZTS. Decyzja Zarządu OZTS jest ostateczna. 2. Wszelkie uwagi, dotyczące warunków gry, uprawnień zawodników, itp. na żądanie kierownika lub kapitana drużyny mogą być wpisane do protokołu przed rozpoczęciem meczu, natomiast uwagi dotyczące wszelkiego rodzaju wydarzeń, zachodzących w czasie meczu, mogą być wpisane do protokołu najpóźniej po zakończeniu danej gry. Uwagę taką wpisać może sędzia meczu tylko na żądanie kapitana drużyny wnoszącej zastrzeżenie. Wpisanie uwag po meczu jest niedopuszczalne, a uwagi takie nie będą rozpatrywane. Uwagi wpisane do protokołu nie są równoznaczne z protestem i są traktowane jedynie jako informacja, stanowią jednak warunek rozpatrywania ewentualnego protestu, złożonego przez drużynę, a dotyczącego faktów opisanych w protokole. X Weryfikacja. 1. Podstawą do weryfikacji rozgrywek jest protokół z meczu lub jego brak. Ostateczna weryfikacja jest prowadzona przez Przewodniczącego Wydziału Rozgrywek OZTS. 2. Mecz zostaje zweryfikowany jako walkower dla przeciwnika: a) drużyny, która nie stanęła do zawodów lub spóźniła się więcej niż 30 minut, b) drużyny gospodarzy, która nie dostarczyła odpowiedniej ilości i jednakowej jakości stołów oraz piłek, c) drużyny gospodarzy, która w ciągu 30 minut od wyznaczonej godziny meczu, nie zapewniła właściwych warunków gry lub w przepisowym czasie nie usunęła skutków awarii, mającej miejsce w czasie meczu. Określonym czasem do usunięcia awarii oświetlenia jest jedna godzina, a w przypadku wyłączeń przez Energetykę - 2 godziny. Gry niedokończone wskutek awarii sprzętu i oświetlenia weryfikuje się na korzyść zespołu gości, gry zakończone - zgodnie z uzyskanym wynikiem, d) drużyny, która wzbrania się grać pod nadzorem sędziego wyznaczonego przez Wydział Spraw Sędziowskich OZTS Opole, e) drużyny, która stawi się do prezentacji zdekompletowana - mniej niż 4 zawodników(czek), f) drużyny, która wstawiła do gry zawodnika nie uprawnionego (brak aktualnej zdolności do zawodów, zawodnik w okresie karencji, dyskwalifikacji lub nie posiadający licencji zawodniczej, mający zobowiązania finansowe wobec OZTS, itp.), g) drużyny, która nie dopełniła formalności powiadomienia przeciwnika o miejscu rozgrywek lub nie przesłała w określonym terminie protokołu z meczu do prowadzącego rozgrywki, h) drużyny, która przed terminem meczu nie dopełniła formalności finansowych wobec OZTS. XI Sprawy sędziowskie 1. Sędziego głównego spotkania oraz sędziów liczących wyznacza organizator meczu spośród osób posiadających umiejętność prowadzenia meczu. 2. W przypadku braku wyznaczonego sędziego głównego drużyny uczestniczące w meczu uzgadniają osobę zastępczą, która powinna posiadać umiejętność prowadzenia meczu. 3. Ustawienie A jest dla gospodarzy, natomiast X jest dla gości i jest stałe we wszystkich meczach. XII Sprawy porządkowe

5 1. Gospodarze spotkań zobligowani są do niezwłocznego podawania (telefon, , SMS) wyniku meczu (dla potrzeb strony internetowej OZTS) do prowadzącego rozgrywki oraz w przeciągu 48 godzin od daty zakończenia meczu przesłać (pocztą lub zeskanowany - pocztą elektroniczną), protokół z meczu, na adres wskazany w terminarzu. Obowiązkiem gospodarza jest powiadomienie - przed meczem o miejscu i godzinie, a po meczu o wyniku - odpowiednich redakcji gazet i innych środków masowego przekazu. 2. Drużyny gospodarzy mają obowiązek powiadomienia drużyny gości o miejscu rozegrania meczu, w przypadku zmiany miejsca spotkania. 3. W rozgrywkach III, IV i V ligi obowiązują stoły, dopuszczone przez ITTF oraz wszystkie odmiany polskich stołów o grubości płyty minimum 18 mm, różne marki piłeczek, po 3 sztuki na stół, a także rakietki o dwukolorowych (czerwona i czarna) okładzinach, których nazwy są umieszczone w wykazach ITTF obowiązujących w okresie od 1 lipca 2012 do 30 czerwca Czas oczekiwania na drużynę wynosi 30 minut. Jeżeli istnieje możliwość należy rozegrać spotkanie, niezależnie od przekroczenia limitu czasu oczekiwania na przeciwnika. W związku z tym drużyna gospodarzy ma obowiązek oczekiwania na drużynę gości przez 1 godzinę od godziny wyznaczonej na rozpoczęcie meczu. 5. Drużyna, zgłaszająca się do prezentacji w składzie mniejszym niż przewiduje minimalny skład (4osoby), uważana jest za niekompletną. 6. Brak przy sobie licencji zawodniczej lub innego dokumentu ze zdjęciem, pozwalającego stwierdzić tożsamość zawodnika w przypadku wątpliwości z identyfikacją, może stanowić podstawę do wniesienia zastrzeżenia, wpisanego do protokołu z meczu. 7. Przed rozpoczęciem każdego meczu obowiązuje prezentacja i powitanie drużyn. 8. Drużyna ma prawo prosić organ prowadzący rozgrywki o zmianę terminu meczu tylko w uzasadnionych przypadkach. Prośba będzie rozpatrzona, jeżeli wpłynie do organu prowadzącego rozgrywki nie później niż 14 dni przed datą ustaloną przez OZTS. 9. Przesunięcie terminu meczu - za aprobatą prowadzącego rozgrywki - i to na termin wcześniejszy może nastąpić tylko za zgodą obu drużyn. W przypadku negatywnych rokowań mecz musi odbyć się zgodnie z terminarzem rozgrywek. 10. Gospodarz meczu ma prawo ustalić godzinę rozegrania spotkania inna niż przewidziana w terminarzu, ale ma obowiązek skutecznego powiadomienia drużyny przeciwnej, prowadzącego rozgrywki i sędziego meczu. 11. Udział w OTK, turnieju międzynarodowym lub mistrzostwach Polski jednego zawodnika z drużyny może stanowić podstawę do tego, że mecz będzie przełożony - o ile owa drużyna o to poprosi - na inny termin na zasadach podanych w punkcie Osobą, reprezentującą drużynę wobec sędziego meczu jest: przed rozpoczęciem meczu (podanie składu, losowanie ustawienia, uwagi do warunków gry, itp.) kierownik lub kapitan drużyny, a od momentu rozpoczęcia meczu - tylko i wyłącznie kapitan, drużyny. 13. Jeżeli w tej samej klasie rozgrywkowej występują dwie drużyny (maksymalnie mogą dwie drużyny) z tego samego klubu, to przed rozpoczęciem rozgrywek klub ten powinien zgłosić do prowadzącego rozgrywki imienne składy obu drużyn. Zawodnik(czka) może występować tylko w jednej drużynie do końca danego cyklu rozgrywkowego. 14. Nienadesłanie protokołu w ciągu 7 dni od terminu meczu pociąga za sobą karę finansową w wysokości 5,- za każdy dzień zwłoki. 15. Za oddanie spotkania walkowerem w III lidze nakłada się karę regulaminową w wysokości 100 złotych, a IV i w niższych ligach 50 złotych. Kary są płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzjio zweryfikowaniu meczu /wyjątek kara za zwłokę w nadesłaniu protokołu patrz pkt. XXII podpunkt 14/.

6 Brak opłaty wniesionej w ciągu 14 dni powoduje odebranie punktów wszystkim drużyną seniorów ukaranego klubu. Wpłacenie kary po upływie terminu nie powoduje przywrócenia odebranych punktów. 17. Nie wolno używać do przyklejania okładzin klejów, zawierających lotne szkodliwe rozpuszczalniki. Dopuszczone są tylko wodne kleje. 18. Gospodarze meczu ligowego winni zapewnić optymalne warunki do rozegrania meczu. Przyjmuje się, że pole do gry winno mieć minimalne wymiary 5 x 10 m. Światło winno być sztuczne, ale dopuszcza się też rozgrywanie meczów przy świetle dziennym, ale nie powinno ono oślepiać zawodników. 19. Na wniosek klubu OZTS może wydelegować sędziego na mecz, który budzi wątpliwości co do prawidłowości jego przebiegu. Wnioskujący klub wpłaca do kasy OZTS kwotę 150 złotych, która będzie pokrywała koszty delegacji sędziego. XIII Sprawy dyscyplinarne a) Drużyna, która odda 3 spotkania walkowerem zostaje wycofana z dalszych rozgrywek, tracąc równocześnie prawo startu w rozgrywkach następnego sezonu. Mecz, który został rozegrany, a następnie zweryfikowany przez WRiD, jako walkower nie jest wliczany do trzech nieuzasadnionych walkowerów, które powodują wycofanie z rozgrywek. b) Jeśli wycofanie drużyny nastąpiło przed zakończeniem I rundy, wszystkie spotkania dotąd rozegrane zostaną anulowane. Jeżeli miało to miejsce w II rundzie - wyniki z I rundy zostają zaliczone, a wszystkie mecze II rundy zostają anulowane. c) Drużyny, którym udowodni się fikcyjne rozegranie meczu, tzw. rozpisanie meczu, mogą zostać ukarane nawet degradacją do niższej klasy. XIV Postanowienia końcowe 1. Opolski Związek Tenisa Stołowego, jako organ prowadzący rozgrywki poszczególnych lig, zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji sali przed rozpoczęciem rozgrywek, aby w przypadku negatywnym nie dopuścić drużyny do rozgrywek. 2. Do dnia 10 września 2014 wszystkie kluby, które do tej pory tego nie uczyniły, muszą przesłać do Biura OZTS wnioski na licencje okresowe wraz ze stosowną kwotą opłaty. 3. Wpisowe do rozgrywek poszczególnych lig, wyszczególnione w punkcie VIII.2., należy wpłacić w terminie do na niżej podane konto: PKO I O/Opole nr z dopiskiem "wpisowe do rozgrywek OZTS III (IV, V, liga) mężczyzn" (wpisać odpowiednio). 4. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w tenisa stołowego, aktualnie publikowane przez PZTS. Prawo interpretacji Regulaminu rozgrywek Opolskiego Związku Tenisa Stołowego należy do Zarządu OZTS w Opolu. Procedury nie ujęte w niniejszym regulaminie należy interpretować zgodnie z Regulaminem rozgrywek Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem r. Otrzymują: kluby II, III, IV, V ligi. O P R A C O W A Ł Przewodniczący Wydziału Gier Stanisław Wierzbanowski

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH III, IV i V LIGI MĘŻCZYZN SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych III, IV i V Ligi Mężczyzn sezon 2012/2013 jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta:

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta: Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta: 45 1020 1811 0000 0702 0112 7141 Email: info@pwzts.pl http://www.pwzts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rozgrywek drużynowych II ligi żeńskiej tenisa stołowego w sezonie 2010/2011 (województwa małopolskie i podkarpackie)

Regulamin. Rozgrywek drużynowych II ligi żeńskiej tenisa stołowego w sezonie 2010/2011 (województwa małopolskie i podkarpackie) Regulamin Rozgrywek drużynowych II ligi żeńskiej tenisa stołowego w sezonie 2010/2011 (województwa małopolskie i podkarpackie) I Cel i kierownictwo 1. Celem rozgrywek jest wyłonienie mistrza II ligi, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH O MISTRZOSTWO II LIGI MĘŻCZYZN GRUPY I OD SEZONU 2019/2020

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH O MISTRZOSTWO II LIGI MĘŻCZYZN GRUPY I OD SEZONU 2019/2020 REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH O MISTRZOSTWO II LIGI MĘŻCZYZN GRUPY I OD SEZONU 2019/2020 Zgodnie z ustaleniami przedstawicieli klubów województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego rozgrywki drużynowe

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK V LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN DLA WOJEWÓDZTW MAZOWIECKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO SEZON 2012/2013 Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin Rozgrywek Drużynowych II Ligi Kobiet

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK III LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta:

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta: Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta: 45 1020 1811 0000 0702 0112 7141 Email: info@pwzts.pl http://www.pwzts.pl Gdańsk, 10.08.2018 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU NA SEZON 2018/2019 REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2018/2019

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU NA SEZON 2018/2019 REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2018/2019 REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2018/2019 I Cel i nadzór nad rozgrywkami 1. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie drużyn, które będą awansować i spadać z poszczególnych lig oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK OPOLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2016/2017 17 sierpnia 2016 roku Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Warunki uczestnictwa... 5 3. Mistrzostwa Województwa... 6 4. Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 17.09.2015r. Lp. Nazwa klubu Dzień i godzina rozgrywania meczu jako gospodarz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016

KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 KOMUNIKAT NR 407/2015/2016 Terminarz rozgrywek I rundy Ligi Okręgowej Mężczyzn ŚLZTS - GRUPA 1 (Bielsko - Biała) - sezon 2015/2016 17.09.2015r. Lp. Nazwa klubu Dzień i godzina rozgrywania meczu jako gospodarz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 1. Cel 1. Celem amatorskiej ligi jest popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2019/2020 projekt do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zarząd DOZTS

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2019/2020 projekt do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zarząd DOZTS REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2019/2020 projekt do weryfikacji i zatwierdzenia przez Zarząd DOZTS I Cel i nadzór nad rozgrywkami 1. Celem rozgrywek jest: 1.1. Wyłonienie drużyn,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2015/2016 od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu (WZTS)

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO PODKARPACKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 13a tel. 882 109 470 e-mail: podkarpacki@pzts.pl, zgloszenia@pozts.pl, REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały.

jeszcze 6 kolejek (mecz i rewanż) z drużynami, z którymi nie grały. System Rozgrywek w sezonie 2017/2018. I Liga Małopolska (Kobiet) Do rozgrywek zgłosiło się 20 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy: A i B, po 10 zespołów każda. Rozegrają one fazę zasadniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET i MĘŻCZYZN GRUPY VIII SEZONU 2019/2020

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET i MĘŻCZYZN GRUPY VIII SEZONU 2019/2020 REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET i MĘŻCZYZN SEZONU 2019/2020 I Cel i nadzór nad rozgrywkami 1. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie drużyn, które będą reprezentować grupę VIII w barażach o awans do I

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015

R E G U L A M I N Sezon 2014/2015 I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA, MB Sport, Agencja reklamy Innovatory Ideas, Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród społeczeństwa miasta Lębork

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN W SEZONIE 2017/2018

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN W SEZONIE 2017/2018 REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN GRUPA VI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE W SEZONIE 2017/2018 ( Regulamin ) 1. CEL I KIEROWNICTWO 1.1. Celem rozgrywek jest: 1.1.1. wyłonienie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DECYZJA NR 092/2016/2017 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie protestu PKS POLONIA BIAŁOGON Kielce Działając na podstawie 1 pkt 5.2 i 5.7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2019/2020

REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2019/2020 REGULAMIN ROZGRYWEK DRUŻYNOWYCH NA DOLNYM ŚLĄSKU W SEZONIE 2019/2020 I Cel i nadzór nad rozgrywkami 1. Celem rozgrywek jest: 1.1. Wyłonienie drużyn, które będą awansować i spadać z poszczególnych lig oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów

R E G U L A M I N V Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Piłce Siatkowej Amatorów I. ORGANIZATOR Lęborskie Towarzystwo Sportowe UNIA. II. CEL Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa pomorskiego, rekreacja, podnoszenia sprawności fizycznej, integracja środowiska sympatyków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN GRUPA VI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE NA SEZON 2012/2013 ( Regulamin ) 1. CEL I KIEROWNICTWO 1.1. Celem rozgrywek jest: 1.1.1. wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI GRUPY VIII SEZONU 2018/2019

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI GRUPY VIII SEZONU 2018/2019 I REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI KOBIET I MĘŻCZYZN SEZONU 2018/2019 REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI GRUPY VIII SEZONU 2018/2019 Cel i nadzór nad rozgrywkami 1. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie drużyn, które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2017 / 2018 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET.

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET Sezon 2013 Organizatorem Kruszwickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, zwanej dalej Ligą jest UKS SŁOWAK NKA w Kruszwicy dalej zwany Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35, 60 791 Poznań Tel/fax

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN W SEZONIE 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO MĘŻCZYZN GRUPA VI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE W SEZONIE 2013/2014 ( Regulamin ) 1. CEL I KIEROWNICTWO 1.1. Celem rozgrywek jest: 1.1.1. wyłonienie

Bardziej szczegółowo

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH II LIGA SENIORÓW I. CELE 1.1. Wyłonienie klubów awansujących do I Ligi. 1.2. Wyłonienie klubów spadających do ligi wojewódzkiej. 1.3. Popularyzacja i

Bardziej szczegółowo

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową.

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową. System Rozgrywek w sezonie 2018/2019. I Liga Małopolska (Kobiet) Zgodnie z ustaleniami ze spotkania trenerów w dniu 10.09.2017 od sezonu 2018/2019 I liga Małopolska kobiet miała liczyć 10 zespołów (w przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH Liga Orlików Podokręg Piłki Nożnej Wadowice Sezon 2015 / 2016 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Rozgrywki maja charakter szkoleniowy. Ich celem jest popularyzacja

Bardziej szczegółowo

1.1. Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych Warunki uczestnictwa

1.1. Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych Warunki uczestnictwa REGULAMIN ROZGRYWEK ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 1.1. Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych 1a.1. Słowniczek pojęć: Inne ligi / klasy rozgrywkowe - ilekroć w poniższym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozgrywek piłkarskich w kategorii oldbojów

REGULAMIN. Rozgrywek piłkarskich w kategorii oldbojów REGULAMIN Rozgrywek piłkarskich w kategorii oldbojów 1 Celem prowadzonych rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej oraz kontynuowanie życia sportowego przez zawodników. 2 Rozgrywki mistrzowskie w kategorii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a U z a s a d n i e n i e

p o s t a n a w i a U z a s a d n i e n i e DECYZJA NR 023/2012/2013 WYDZIAŁU ROZGRYWEK POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie prośby LKS ODRA Głoska o anulowanie kary finansowej nałożonej przez Dolnośląski Okręgowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun.

REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015. ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun. REGULAMIN ROZGRYWEK LIGOWYCH W TENISA ZIEMNEGO AMATORÓW O MISTRZOSTWO MIASTA TORUNIA SEZON 2015 ORGANIZACJA ROZGRYWEK (www.liga.tenis.torun.pl) 1. Patronat nad rozgrywkami sprawuje: - Prywatna Szkoła Tenisa

Bardziej szczegółowo

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej

Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej Między Sołecki Turniej Piłki Siatkowej REGULAMIN ROZGRYWEK II EDYCJA SEZON 2012/2013 Witoszyce, 30.08.2012 r ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zespoły sportowe obowiązane są znać i przestrzegać przepisy

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów UEFA REGIONS CUP dziesiąta edycja 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

System rozgrywek LIGI MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AGH 2019

System rozgrywek LIGI MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AGH 2019 System rozgrywek LIGI MIĘDZYWYDZIAŁOWEJ AGH 2019 1. Siatkówka kobiet i mężczyzn 1.1. Mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów do 25 punktów. W przypadku remisu rozegrany zostanie 3 set do 15 punktów. 1.2.

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 40-227 Katowice, ul. Bogucicka 2/1a Tel/fax 32 255 59 36 e-mail: slaski@pzts.pl www.slzts.pl Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku.

Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA. na sezon 2012/2013 roku. Regulamin AMATORSKIEJ HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA STRUMIENIA na sezon 2012/2013 roku. Organizator Urząd Miejski w Strumieniu Termin i miejsce Hala Sportowa, ul. Młyńska 4 tel. 33 8571-707

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET W SEZONIE 2018/2019

REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET W SEZONIE 2018/2019 REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA STOŁOWEGO KOBIET GRUPA VI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIE I PODKARPACKIE 1. CEL I KIEROWNICTWO W SEZONIE 2018/2019 ( Regulamin ) 1.1. Celem rozgrywek jest: 1.1.1. wyłonienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014

REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 REGULAMIN Amatorskiej Gimnazjalnej Ligii Piłki Siatkowej Dziewcząt W SEZONIE 2013 / 2014 I. Cel. 1. Popularyzacja siatkówki jako dyscypliny sportu. 2. Rywalizacja sportowa i rozwijanie kontaktów między

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013

REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 REGULAMIN V EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2013 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW MAZOWSZA JUNIORÓW W SZACHACH 2015 Cele wyłonienie Mistrza Województwa Mazowieckiego Juniorów w Szachach oraz drużyn awansujących do II Ligi Juniorów 2015; popularyzacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE STOŁOWYM r. Wisła

PROGRAM DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE STOŁOWYM r. Wisła PROGRAM DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TENISIE STOŁOWYM 30.11-02.12.2018 r. Wisła 1. CEL 1.1. Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski Osób Niepełnosprawnych w tenisie stołowym 1.2.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 193/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 193/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO Gliwice, 10.03.2019 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 193/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO IV Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Amatorów i Amatorek sezon 2018/2019 1. Organizator: Śląski Związek

Bardziej szczegółowo

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/

Halowe Mistrzostwa Wielkopolski. Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Wielkopolska Klubowa Liga Tenisowa / Wielkopolskiego Związku Tenisowego/ 1. Organizatorem Halowej Wielkopolskiej Klubowej Ligi Tenisowej jest Wielkopolski Związek Tenisowy.

Bardziej szczegółowo

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz.

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręgu Racibórz, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Racibórz. REGULAMIN ORGANIZACYJNY IV HALOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ im. EDWARDA KONOPKI 1 Cel imprezy : - wyłonienie Mistrza Śląska Sędziów spośród KS Śl. ZPN, - wymiana doświadczeń sędziów, integracja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek.

6.Po rozegraniu rund eliminacyjnych zostanie przeprowadzone losowanie par w meczach 1/32, 1/16, 1/8 i 1/4 Finału rozgrywek. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku REGULAMIN ROZGRYWEK WIELKOPOLSKIEGO ZWIAZKU TENISA STOŁOWEGO na sezon 2012/2013 od 1 września 2012 do 30 czerwca 2013 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48) 22 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48) 22 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn

I Liga Okręgowa JM 2 grupy po 7 drużyn II Liga Okręgowa JM liczba grup w zależności od liczby zgłoszeń po 7-14 drużyn Aneks nr 1 (runda jesienna sezonu 2018/2019) do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2018/2019". Zarząd Podokręgu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI. Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019. Regulamin. 1 Organizacja i cel ligi

REGULAMIN LIGI. Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019. Regulamin. 1 Organizacja i cel ligi REGULAMIN LIGI Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019 Regulamin 1 Organizacja i cel ligi 1. Organizatorem Ligi jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.eu 2. Celem Ligi jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 4/2016/2017

Komunikat nr 4/2016/2017 Lublin, dn. 22.09.2016 r. Komunikat nr 4/2016/2017 Lubelski Związek Piłki Ręcznej przesyła komunikat zawierający informacje dotyczące Ligi Wojewódzkiej Młodzika w sezonie 2016/2017: 1) Zgłoszone drużyny:

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej

Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej Komunikat Organizacyjny Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej Sezon 2017/2018 Zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 26.06.2017 r. Spis treści I. Składka członkowska II. Zgłoszenia do rozgrywek

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO

ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 40-227 Katowice, ul. Bogucicka 2/1a Tel/fax 32 255 59 36 e-mail: slaski@pzts.pl www.slzts.pl Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 5275 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014

REGULAMIN. Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014 REGULAMIN Cieszyńskiej Ligi w Siatkówki 2013/2014 I. Cel 1. Upowszechnianie siatkówki jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. 2. Podnoszenie sprawności fizycznej. 3. Popularyzacja gry w piłkę siatkową.

Bardziej szczegółowo

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015".

Aneks do 19. Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015. Aneks do 19 Regulaminu młodzieżowych rozgrywek piłkarskich juniorów, trampkarzy i młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2014/2015". 1. Zarząd Podokręgu Piłki Nożnej Kraków postanawia, iż

Bardziej szczegółowo

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl. Z P N, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec.

2 Organizator : - Kolegium Sędziów Śl. Z P N, - Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręg Żywiec. REGULAMIN ORGANIZACYJNY V HALOWYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA SĘDZIÓW PIŁKI NOŻNEJ im. EDWARDA KONOPKI 1 Cel imprezy : - wyłonienie Mistrza Śląska Sędziów spośród KS Śl. ZPN, - wymiana doświadczeń sędziów, integracja

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018. AWANSE I SPADKI drużyny seniorskie ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2017/2018 AWANSE I drużyny seniorskie WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ W Sezonie 2018/2019 wprowadzona

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /2017/2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /2017/2018 Bytom 14.12.2017 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /2017/2018 II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Amatorów i Amatorek sezon 2017/2018 1. Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach TTS Polonia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

1.1. Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych Warunki uczestnictwa

1.1. Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych Warunki uczestnictwa REGULAMIN ROZGRYWEK ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 1.1. Ogólne zasady organizacji rozgrywek ligowych 1a.1. Słowniczek pojęć: Inne ligi / klasy rozgrywkowe - ilekroć w poniższym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 Komunikat Organizacyjny Polskiego Związku Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017 SPIS TREŚCI: I II III IV V VI VII Opłata członkowska. Zgłoszenie do rozgrywek centralnych. Wycofanie drużyny. Potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu ALTS Tarnobrzeg Sezon 2016/2017. Organizatorzy

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu ALTS Tarnobrzeg Sezon 2016/2017. Organizatorzy AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO W TARNOBRZEGU ALTS TARNOBRZEG www.alts.tarnobrzeg.pl, liga@alts.tarnobrzeg.pl REGULAMIN Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu ALTS Tarnobrzeg Sezon 2016/2017 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ROZGRYWEK SENIORÓW IV LIGI, KLAS NIŻSZYCH ORAZ KLAS MŁODZIEZOWYCH NA SEZON 2019/2020 AWANSE I SPADKI DRUŻYNY MŁODZIEŻOWE TURNIEJE FINAŁOWE MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI Po zakończonym

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR

REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/ ORGANIZATOR REGULAMIN ROZGRYWEK O WOJEWÓDZKI PUCHAR POLSKI W SEZONIE 2018/2019 Rozgrywki o Puchar Polski, na szczeblu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej są imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 250/2018/2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 250/2018/2019 Gliwice 23.04.2019 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 250/2018/2019 Indywidualne Mistrzostwa Śląska Amatorów i Amatorek sezon 2018/2019 1. Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach 2. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Sezon 2018/2019 I. Cel zawodów Wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski Rugby 7, ustalenie klasyfikacji do OOM/MPJ 2019r. podczas której zostanie wyłoniony mistrz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin III LIGI Kobiet

Regulamin III LIGI Kobiet Regulamin III LIGI Kobiet Świętokrzyskiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie 2014/2015 1 Informacje ogólne 1. Organizatorem Rozgrywek jest Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej w Kielcach. 2. Patronat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012

REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 REGULAMIN IV EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI O PUCHAR BURMISTRZA BLACHOWNI 2012 1. CEL Celem ligi jest popularyzacja piłki siatkowej, jako jednej z form rekreacji fizycznej, promowanie aktywnego wypoczynku,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚĆI. Rozgrywki ligowe organizowane przez MZTS III liga mężczyzn V liga mężczyzn... 12

SPIS TREŚĆI. Rozgrywki ligowe organizowane przez MZTS III liga mężczyzn V liga mężczyzn... 12 Regulamin Rozgrywek Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego na sezon 2013/2014 SPIS TREŚĆI Słownik... 2 Zastosowanie Regulaminu Rozgrywek... 2 Sprawy finansowe... 4 Warunki uczestnictwa... 5 Rozgrywki indywidualne...

Bardziej szczegółowo

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Kraków Valley Golf Club 8-11 czerwca 2017 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu

Bardziej szczegółowo