Informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa"

Transkrypt

1 Informacja na temat aktualnych działań podejmowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Senacką Komisję Rozwoju Wsi i Rolnictwa w dniu r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kwiecień 2016 r.

2

3 Spis treści: I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 1 II. REALIZACJA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH... 1 Kampania 2015 realizacja płatności... 2 Kampania Informacja o liczbie złożonych wniosków w kampanii III. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Działania/poddziałania/typy operacji PROW , dla których uruchomiono/ ogłoszono nabory wniosków Planowane uruchomienie kolejnych naborów PROW w 2016 r Planowane uruchomienie kolejnych naborów PROW w 2017 r Realizacja PROW IV. ZESPOŁY USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ W ARIMR V. ZAMIEJSCOWA JEDNOSTKA ARiMR WYTWARZAJĄCA OPROGRAMOWANIE VI. PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI NA MIEJSCU W KAMPANII ROKU

4

5 I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA Struktura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest trzypoziomowa i składa się z: Centrali, 16 Oddziałów Regionalnych w każdym województwie oraz 314 Biur Powiatowych w każdym powiecie (za wyjątkiem miast na prawach powiatu). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U poz. 492.) w skład Centrali ARiMR wchodzą 22 komórki organizacyjne (wcześniej było 26). W dniu 20 kwietnia 2016 r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego (Zarządzenie Nr 31/2016), zgodnie z którym w nowej strukturze ARiMR: Departament Kontroli i Bezpieczeństwa, będzie realizował zadania dotychczasowych departamentów: Departamentu Kontroli Wewnętrznej i Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochrony Informacji Niejawnych; Departament Prawny i Zamówień Publicznych, będzie realizował zadania dotychczasowych departamentów: Departamentu Prawnego i Departamentu Zamówień Publicznych; Departament Baz Referencyjnych i Kontroli Terenowych, będzie realizował zadania dotychczasowych departamentów: Departamentu Baz Referencyjnych i Departamentu Kontroli na Miejscu; Departament Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt, będzie realizował zadania dotychczasowego Departamentu Rejestracji Zwierząt i zadania z zakresu ewidencji producentów Departamentu Baz Referencyjnych; zadania zlikwidowanego Departamentu Odwołań, polegające na rozpatrywaniu środków zaskarżenia będą realizowane przez departamenty właściwe w sprawach przyznawania pomocy. Regulamin Organizacyjny ARiMR (wprowadzony Zarządzeniem Nr 31/2016) określa również wewnętrzną strukturę oddziałów regionalnych i biur powiatowych. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego ARiMR pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi Agencji. Stworzą możliwość adaptacyjnego podejścia do wykorzystania zasobów kadrowych, optymalnego ich zagospodarowania, a w miarę zmieniających się priorytetów pozwolą na taką dystrybucję zadań pomiędzy pracowników, która umożliwi maksymalne skrócenie czasu potrzebnego do realizacji zadań. II. REALIZACJA PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację systemów wsparcia bezpośredniego w latach ,7 mld euro, z czego: 23,5 mld euro - środki UE; 0,2 mld euro - wkład krajowy. 1

6 Kampania 2015 realizacja płatności W roku 2015 wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego złożyło 1,35 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na ich realizację wynosi 14,49 mld zł 1. Płatności zaliczkowe Płatności zaliczkowe dla producentów rolnych realizowano w okresie od 16 października do 30 listopada 2015 r. W tym czasie wypłacono ponad 2,68 mld zł, co stanowi 18,5% obowiązującej koperty finansowej, dla 1,072 mln rolników. Tabela 1. Liczba gospodarstw w przedziałach obszarowych, dla których zrealizowano zaliczki. Przedział wielkości gospodarstwa Liczba wszystkich gospodarstw Liczba gospodarstw, dla których wypłacono zaliczki % gospodarstw, dla których wypłacono zaliczki 1-5 ha ,4% 5,01-10,00 ha ,4% 10,01-15,00 ha ,5% 15,01-30,00 ha ,5% 30,01-50,00 ha ,2% 50,01-100,00 ha ,6% 100,01-300,00 ha ,9% >300 ha ,1% RAZEM ,5% Płatności końcowe W ramach płatności bezpośrednich (łącznie z zaliczkami) do dnia 22 kwietnia 2016 roku wypłacono kwotę w wysokości ponad 10,6 mld zł, co stanowi 73% koperty finansowej dla 1,24 mln 2 rolników, tj. ponad 91% rolników, którzy złożyli w roku 2015 wnioski o przyznanie tych płatności. Według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. naliczona kwota płatności bezpośrednich wynosi 12,30 mld zł, co stanowi 84,9% koperty finansowej dla. 91,8% beneficjentów płatności bezpośrednich. Do końca kwietnia br. naliczona łączna kwota płatności wynosić będzie 12,4 mld zł. Do dnia 10 maja br. planowana naliczona łączna kwota płatności wynosić będzie 12,8 mld zł. W maju br. Agencja planuje realizację naliczeń na łączną kwotę ponad 13,5 mld zł oraz realizację płatności na kwotę ponad 13 mld zł. Od 1 do 10 maja br. planuje się realizację wypłat na kwotę 1,1 mld zł. W czerwcu br. planowana jest realizacja pozostałej kwoty z koperty finansowej przyznanej na kampanię Łącznie z dyscypliną finansową 14,59 mld zł 2 Liczba rolników (bez powtórzeń), którzy przynajmniej raz otrzymali płatność z Kampanii

7 Wykres 1. Wypłacone kwoty w ramach płatności bezpośrednich (łącznie z zaliczkami), wg. stanu na dzień r., w podziale na województwa, w mln zł Mazowieckie Lubelskie Wielkopolskie Podlaskie Kujawsko-Pomorskie Łódzkie Warmińsko-Mazurskie Dolnośląskie Pomorskie Zachodniopomorskie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Opolskie Lubuskie Śląskie 903,48 838,94 763,47 663,85 529,46 488,05 474,32 423,98 406,40 396,35 280,26 250,21 238, , , ,59 Linia kredytowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok (w ramach pomocy krajowej) Agencja uruchomiła nową linię kredytową przeznaczoną na sfinansowanie kosztów prowadzenia produkcji rolnej w okresie oczekiwania na wypłatę płatności bezpośrednich za 2015 rok (linia KO). W dniu 07 marca 2016 r. przyznane zostały bankom środki na ten cel w następujących wysokościach: akcja kredytowa 1 mld zł (2 mld zł na cały rok); dopłaty do oprocentowania kredytów - 21,1 mln zł (42,2 mln zł na cały rok). Kampania 2016 Termin składania wniosków Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w 2016 r. składane są w terminie od dnia 15 marca do dnia 16 maja br. oraz w terminie 25 dni kalendarzowych, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r. (z tym, że kwota płatności, do której rolnik byłby uprawniony będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia). Wnioski spersonalizowane wysłano (od do r.) do rolników. 3

8 Składanie wniosków przez Internet W 2016 r. rolnicy mają możliwość składania wniosków za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej ARiMR - aplikacja e-wniosek. Wzory wniosków i dokumentów dostępne są na stronie internetowej ARiMR od początku marca br. Agencja przeprowadziła cykl szkoleń dla Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR) i Izb Rolniczych z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich i zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności przed rozpoczęciem naboru wniosków tj. 15 marca 2016 r. Informacja o liczbie złożonych wniosków w kampanii 2016 Do dnia 22 kwietnia 2016 r. złożono 336,9 tys. wniosków o płatności bezpośrednie i jest to wielkość zbliżona do liczby złożonych wniosków w analogicznym okresie kampanii Tabela 2. Liczba złożonych wniosków w ramach kampanii 2016, wg stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. Oddział Regionalny Płatności obszarowe Płatności ONW Płatności rolnośrodowisko woklimatyczne Rolnictwo ekologiczne Płatności rolnośrodowiskowe (zob. PROW ) Zalesianie (zob. PROW ) Zalesianie (PROW ) Wnioski złożone przez Internet Dolnośląski Kujawsko-Pomorski Lubelski Lubuski Łódzki Małopolski Mazowiecki Opolski Podkarpacki Podlaski Pomorski Śląski Świętokrzyski Warmińsko-Mazurski Wielkopolski Zachodniopomorski Razem III. PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu 13,5 mld euro, z czego: 8,6 mld euro - środki UE (EFRROW); 4,9 mld euro - wkład krajowy. 1. Działania/poddziałania/typy operacji PROW , dla których uruchomiono/ ogłoszono nabory wniosków. Według stanu na dzień 21 kwietnia 2016 r. w ramach PROW : Uruchomiono nabory dla działań/poddziałań/typów operacji: - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, 4

9 - Rolnictwo ekologiczne, - Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (ONW), - Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, - Wsparcie przygotowawcze, - Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników, - Modernizacja gospodarstw rolnych obszar a,b, c, d, - Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN, - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, - Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości, - Wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Ogłoszono: w 7 województwach ogłoszono terminy naborów w ramach poddziałnia Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (typ operacji Scalanie gruntów ). Stan obsługi wniosków PROW dla wybranych działań z naboru 2015 r. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) I nabór od 20 sierpnia do 16 września 2015 r. Złożono wniosków na kwotę 331,3 mln zł. Zakończono ich obsługę merytoryczną. W dniu 14 kwietnia 2016 r. opublikowano listę kolejności przysługiwania pomocy, na której znalazło się osób. Obecnie trwa proces wydawania decyzji przyznających pomoc (wydano decyzji przyznających premie). Modernizacja gospodarstw rolnych (obszary: a, b, c) (nabór od 19 października do 17 listopada 2015 r.) W ramach 3 obszarów: Rozwój produkcji mleka krowiego, Rozwój produkcji bydła mięsnego, Rozwój produkcji prosiąt, wpłynęło wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 957,8 mln zł. W celu zwiększenia efektywności obsługi przyspieszono weryfikację wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, typ operacji Modernizacja gospodarstwa rolnych, obszary a, b i c poprzez: a) przyspieszenie ogłoszenia list kolejności przysługiwania pomocy z przewidzianych 90 dni po zakończeniu naborów wniosków (maksymalny termin wynikający z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r.) do 76 dni. Listy ogłoszono 1 lutego 2016 r. b) przyspieszenie weryfikacji wniosków poprzez zalecenie Biurom Wsparcia Inwestycyjnego oddziałów regionalnych jak najszybszego zakończenia wysyłania do wnioskodawców pism o uzupełnienie. Według stanu na dzień 22 kwietnia 2016 r. Agencja podpisała 70 umów o przyznanie pomocy, a kolejne kilkadziesiąt zaproszeń na podpisanie umowy zostało wysłanych do Wnioskodawców. Agencja dokłada wszelkich starań aby jak najszybciej kończyć weryfikację wniosków i podpisywać umowy. 5

10 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (nabór od 1 do 30 grudnia 2015 r.) W oddziałach regionalnych ARiMR złożono 834 wnioski o przyznanie wsparcia na łączną kwotę ponad 1,5 mld zł. Złożone wnioski poddane zostały weryfikacji wstępnej, w trakcie której przyznane zostały punkty m.in. za posiadanie statusu grupy czy organizacji producentów rolnych, a także za prowadzenie działalności w formie spółdzielni. Premiowane były również realizacje innowacyjnych projektów, inwestycji związanych z ochroną środowiska naturalnego lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jak również uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości czy przetwarzania produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych. Dodatkowe punkty zostały przyznane proporcjonalnie do stopy bezrobocia w powiecie, na terenie którego zaplanowana została inwestycja. Na podstawie liczby otrzymanych punktów została przygotowana oraz opublikowana na stronie internetowej ARiMR lista rankingowa określająca kolejność przysługiwania pomocy. Obecnie trwa weryfikacja wniosków. Stan obsługi wniosków PROW dla wybranych działań z naboru 2016 r. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN (nabór od dnia 10 lutego do 10 marca 2016 r.) Według stanu na dzień 22 kwietnia br. złożono 280 wniosków na kwotę 11,9 mln zł (na wszystkie złożone wnioski są dostępne środki na sfinansowanie). W dniu 14 kwietnia br. Agencja opublikowała dwie listy kolejności przysługiwania pomocy (pierwsza dla województwa mazowieckiego i druga dla pozostałych województw łącznie). W celu jak najszybszego zakończenia obsługi wniosków Agencja planuje do końca kwietnia wysłać do wszystkich wnioskodawców, u których stwierdzono brak kompletności wniosku, pisma z informacją o konieczności ich dostarczenia. Typ operacji Modernizacja gospodarstw rolnych a, b, c, d (nabór od dnia 31 marca do 29 kwietnia 2016 r.) Nabór obejmuje 4 możliwe obszary wsparcia, tj.: Rozwój produkcji prosiąt, Rozwój produkcji mleka krowiego, Rozwój produkcji bydła mięsnego, Racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (tzw. nabór obejmujący również maszyny, obszar ogłoszony po raz pierwszy w PROW ). Według stanu na dzień 22 kwietnia br. złożono wniosków na kwotę ponad 677 mln zł, z czego znaczna większość dotyczy obszaru d. Planowany termin opublikowania list rankingowych: 29 lipca 2016 r. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (Premie dla młodych rolników) II nabór od 31 marca do 29 kwietnia 2016 r. Według stanu na dzień 21 kwietnia 2016 r. złożono 429 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 42,9 mln zł. Najwięcej wniosków złożono w województwie mazowieckim (22,6%). 6

11 Zwiększenie efektywności obsługi działań inwestycyjnych w ramach PROW Agencja podjęła następujące czynności: uszczegółowiono założenia dotyczące budowy portalu, na którym beneficjenci działań inwestycyjnych będą mogli zamieszczać zapytania ofertowe; wprowadzono dodatkowy etap weryfikacji dokumentów z postępowań ofertowych, tak aby beneficjenci, jeszcze przed poniesieniem kosztów planowanych inwestycji i złożeniem wniosku o płatność, posiadali wiedzę na temat poprawności wyboru wykonawców/dostawców w ramach realizowanych projektów. Pozwoli to na wcześniejsze dostarczenie przez beneficjentów dokumentów z przeprowadzonego postępowania ofertowego, wcześniejszą ich ocenę przez Agencję, a tym samym uniknięcie ewentualnych dodatkowych korekt finansowych w stosunku do beneficjenta na etapie oceny wniosku o płatność, po zakończeniu realizacji inwestycji; odstąpiono od stemplowania dokumentów, co umożliwi wprowadzenie w przyszłości (po nowelizacji rozporządzeń) możliwości składania wniosku o płatność wysyłką rejestrowaną; opracowano i uzgodniono z MRiRW wykaz uproszczeń i propozycji zmian do PROW i rozporządzeń wykonawczych mających na celu ułatwienie aplikowania o pomoc finansową. Ustalono, że w nowelizowanych rozporządzeniach wykonawczych zostanie wprowadzona dwukrotna możliwość uzupełnienia braków przez wnioskodawców na etapie obsługi wniosku o przyznanie pomocy. Taką propozycję zaproponowało już MRiRW w nowelizowanym rozporządzeniu dla typu operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN ; Agencja zwróciła się do MRiRW z prośbą o nowelizację rozporządzenia dla typu operacji Modernizacja gospodarstw rolnych w naborze 2015 roku, umożliwiającego wydłużenie terminu dla wnioskodawców do złożenia uzupełnień. Rozporządzenie zmieniające, które weszło w życie 30 marca 2016 r. wydłuża do dnia 29 kwietnia 2016 r. termin na dostarczenie uzupełnień dla rolników, którzy złożyli wnioski w naborze 2015 r. Wydłużenie terminu umożliwia dokonanie uzupełnień dla ponad 60% złożonych wniosków, które musiałyby zostać odrzucone z powodu błędu formalnego; dla trwającego od 31 marca do 29 kwietnia br. naboru wniosków w ramach typu operacji Modernizacja gospodarstw rolnych dla obszarów a-d uproszczono formularz umowy przyznania pomocy zmieniając wskaźnik realizacji celu operacji dla obszarów a, b i c na bardziej korzystny dla beneficjentów. Wpłynie to na zwiększenie poziomu wypłaconej pomocy. Wprowadzona zmiana będzie mieć również zastosowanie do umów przyznania pomocy zawieranych dla typu operacji Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach naboru przeprowadzonego w 2015 roku. 2. Planowane uruchomienie kolejnych naborów PROW w 2016 r. Rozwój gospodarstw: - Tworzenie grup producentów i organizacji producentów czerwiec 2016 r.; - Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych (typ operacji Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej ) sierpień 2016 r. -termin 7

12 uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Wzmacnianie przedsiębiorczości i jakości produkcji: - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (poddziałanie Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych dla grup producentów działających na rynku wewnętrznym ) czerwiec 2016 r.; - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (typ operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ) -nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników lipiec 2016 r.; - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej (typ operacji Rozwój przedsiębiorczości rozwój usług rolniczych ) październik 2016 r.; - Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój (typ operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ) - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa: mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż listopad 2016 r.; - Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych (poddziałanie Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości ) kolejny nabór grudzień 2016 r.; Rozwój terytorialny: - Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania. W ramach poddziałania nie są ogłaszane nabory wniosków (nabór ciągły wniosków). Możliwość ubiegania się o wsparcie po dokonaniu wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj. maj 2016 r.; - Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji - Nabory wniosków: W ramach poddziałania nie są ogłaszane nabory wniosków. Możliwość ubiegania się o wsparcie po dokonaniu wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), tj. maj 2016 r.; - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność czerwiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru; - Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury (typ operacji Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów ) lipiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru; - Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii (typ operacji Gospodarka wodno-ściekowa ) sierpień 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru; 8

13 Transfer wiedzy i innowacji: - Transfer wiedzy i działalność informacyjna poddziałania: Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności oraz Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych listopad 2016 r.; - Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem i usługi z zakresu zastępstw poddziałania: Wsparcie korzystania z usług doradczych (typy operacji Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika oraz Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu ) oraz Wsparcie dla szkolenia doradców listopad 2016 r.; - Współpraca listopad 2016 r. termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej. 3. Planowane uruchomienie kolejnych naborów PROW w 2017 r. - Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (typ operacji Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 marzec 2017 r.; - Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji Restrukturyzacja małych gospodarstw ) I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej; - Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi (typ operacji Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa ) I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej; - Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (typ operacji Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej ) I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej. - Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej (typ operacji Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego ) oraz poddziałanie Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury (typ operacji Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej ) kwiecień 2017 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru. 4. Realizacja PROW Wg stanu na dzień r.: złożono 931,1 tys. wniosków na kwotę 7,9 mld zł; wydano decyzji/podpisano umów 652,8 tys. na kwotę 6 mld zł; zrealizowano płatności na kwotę 1,9 mld zł dla 687,5 tys. beneficjentów, w tym 871,2 mln zł z tytułu zobowiązań PROW i PROW

14 IV. ZESPOŁY USPRAWNIAJĄCE REALIZACJĘ ZADAŃ W ARiMR W celu usprawnienia prac w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych instrumentów wsparcia Prezes ARiMR powołał następujące zespoły: Zespół ds. koordynacji wdrożenia i realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze (powołany 8 marca 2016 r.) Celem Zespołu jest bieżące monitorowanie i rozstrzyganie najważniejszych zagadnień o charakterze horyzontalnym, związanych z wdrażaniem i realizacją poszczególnych instrumentów wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata oraz Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Zespół ds. uproszczeń oraz poprawy efektywności realizacji zadań ARiMR (powołany 8 kwietnia 2016 r.) Celem Zespołu jest wprowadzenie uproszczeń przepisów i procedur wewnętrznych ARiMR. Zadaniem Zespołu jest zaproponowanie uproszczeń dla mechanizmów PROW , w oparciu o przeprowadzone analizy procesów wdrożeniowych oraz identyfikację problemów w zakresie aplikowania o wsparcie finansowe. Zespół ds. uproszczenia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok 2017 (powołany 8 kwietnia 2016 r.) Celem Zespołu jest wypracowanie jak najlepszych rozwiązań służących wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności obszarowych na rok Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wzoru wniosku, który pozwoli zminimalizować ryzyko błędów we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych mogących skutkować dodatkowymi obciążeniami dla rolników. V. ZAMIEJSCOWA JEDNOSTKA ARiMR WYTWARZAJĄCA OPROGRAMOWANIE Ze względu na istotną rolę informatyki w realizacji celów statutowych Agencji oraz chęć częściowego uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców IT, ARiMR pracuje nad utworzeniem w Lublinie terenowej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za rozwój i utrzymanie systemów informatycznych Agencji. Celem ARiMR w stworzeniu i działalności tej jednostki jest optymalizacja procesów wytwarzania oprogramowania oraz rozwój i utrzymanie kluczowych systemów IT Agencji. W dniu r. ARiMR dokonała wyboru oferty firmy KPMG na wykonanie ekspertyzy określającej procesy, zasoby i podział odpowiedzialności w powyższym zakresie. Docelowo planuje się zatrudnienie na poziomie 70 informatyków. Do końca 2016 r. zakłada się pozyskanie ok 30 specjalistów. VI. PRZYGOTOWANIA DO REALIZACJI ZADAŃ KONTROLI NA MIEJSCU W KAMPANII ROKU 2016 W dniu 10 marca 2016 r. zatwierdzono Roczny Plan Kontroli na rok 2016, zgodnie z którym w bieżącym roku zaplanowano do przeprowadzenia kontroli. Obecnie w ARiMR trwa 10

15 postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na kontrole metodą FOTO na terenie 16 województw. Liczba gospodarstw planowanych do objęcia metodą FOTO wynosi

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku.

Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Informacja na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 27 stycznia 2016 roku. Harmonogram naboru wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stan wdrażania oraz perspektywy na rok 2019 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Harmonogram planowanych do 31 grudnia 2018 r. naborów wniosków w ramach działań/poddziałań/ typów operacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizowany przez Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Zielona Góra 27.04.2016 Zgodnie z USTAWĄ z dnia 20 lutego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936

Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 Warszawa, dnia 19 października 2017 r. Poz. 1936 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 11 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091

Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 Warszawa, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 1091 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych województwach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297

Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Warszawa, dnia 4 lipca 2018 r. Poz. 1297 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości dostępnych w poszczególnych ch lub latach

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017?

Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? .pl https://www..pl Nabór wniosków PROW: jakie działania ruszą na początku 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 11 stycznia 2017 W I i II kwartale 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich

KONFERENCJA PRASOWA. podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego. Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich KONFERENCJA PRASOWA podsekretarza stanu Ryszarda Zarudzkiego Harmonogram PROW 2014-2020 Stan realizacji płatności bezpośrednich Warszawa, 21 stycznia 2016 r. PROW 2014-2020 HARMONOGRAM Pomoc w rozpoczęciu

Bardziej szczegółowo

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r.

Bieżący stan realizacji zadań. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim r. Bieżący stan realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w województwie pomorskim 20.05.2016 r. Bieżący stan realizacji zadań Stan wypłaty środków za 2015 rok Z kampanii 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872

Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 Warszawa, dnia 10 maja 2019 r. Poz. 872 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów dostępnych w poszczególnych ch lub

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podsumowanie zakończonych naborów wniosków Plany na III i IV kwartał 2017 Stare Pole, 26-05-2017 r. 1 Sylwia Skupień Modernizacja Gospodarstw Rolnych 4

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata

Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata Możliwości wsparcia grup społecznych w ramach lokalnych przedsięwzięć ze środków PROW na lata 2014-2020 Wrocław 04.03.2015 PROW 2014-2020: budżet wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814 ) Priorytet Działanie

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich. ,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Krajowa Sieć 'j Obszarów Wiejskich,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 8 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

j Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie j Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014*2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 10 do Wytycznej Numer

Bardziej szczegółowo

PROW : 60 miliardów zł do rozdania!

PROW : 60 miliardów zł do rozdania! .pl https://www..pl PROW 2014-2020: 60 miliardów zł do rozdania! Autor: Ewa Ploplis Data: 20 stycznia 2017 Do połowy roku zostaną uruchomione wszystkie działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROW 2018 jakie nabory odbędą się w przyszłym roku?

PROW 2018 jakie nabory odbędą się w przyszłym roku? PROW 2018 jakie nabory odbędą się w przyszłym roku? Autor: Anna Banaszkiewicz Data: 21 grudnia 2017 Planujesz ubiegać się w przyszłym roku o wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich? Sprawdź

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie

^pfnt^^w- -.-h. { Obszarów Wiejskich. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie ^pfnt^^w- -.-h { Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie Zał. nr 6 do Wytycznej Numer (nadany po wprowadzeniu do rejestru)

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające

Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Harmonogram przygotowań ARiMR w zakresie obsługi działań objętych PROW na lata 2014-2020, których wdrażaniem będą zajmować się podmioty wdrażające Podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata na Warmii i Mazurach Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich na lata 2014-2020 2020 na Warmii i Mazurach Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich

Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r.

Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław r. Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław 30.10.2015 r. Prezentacja opracowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r.,

Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Środa z Funduszami dla instytucji kultury Programy krajowe PROW Wałbrzych, 3 czerwca 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi

Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi Działania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz rolników i mieszkańców wsi Kujawsko-Pomorski Oddział Regionalny w Toruniu Sępólno Krajeńskie 20 marca 2019 r. Realizacja płatności w

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego Bochnia, 19.10.2016 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 realizuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Konferencja Prasowa Warszawa 18 grudnia 2014 r. W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program

Bardziej szczegółowo

PROW: co, kiedy i dla kogo?

PROW: co, kiedy i dla kogo? .pl https://www..pl PROW: co, kiedy i dla kogo? Autor: Elżbieta Sulima Data: 30 sierpnia 2016 W PROW 2014 2020 nastąpiły przesunięcia terminów naborów wniosków. Zbliża się termin Inwestycji odtwarzających

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wsparcie rolnictwa poprzez działania Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARIMR w latach 2004-2018 Płatności bezpośrednie w latach 2004-2019 województwo

Bardziej szczegółowo

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Informacja dot. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 W dniu 12 grudnia 2014 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą numer: 2014PL06RDNP001 zaakceptowała Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Anita Płonka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro)

PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro) PS- Polityka Spójności(5,2 mld euro) PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (13,5 mld euro) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 (projekt) styczeń 2014 Cel główny 2020 Poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata działania samorządowe Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 - działania samorządowe Katowice, 9 listopada 2015 r. PROW 2014-2020 Działania w ramach PROW 2014-2020 wdrażane przez Samorządy Województw 1. Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r.

Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r. .pl https://www..pl Dofinansowanie z PROW - harmonogram naboru wniosków w 2018 r. Autor: Ewa Ploplis Data: 17 stycznia 2018 Znany już jest harmonogram naboru wniosków na dofinansowanie z PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu.

scalanie gruntów Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych projektu. Tabela 1. Działania samorządowe PROW 2014-2020. Typ operacji Warunki kwalifikowalności Limity wydatków Inwestycje w środki trwałe Pomoc może być przyznana wnioskodawcy na operacje: zgodne z ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE

STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 2013 STAN WDRAśANIA Karniowice, marzec 2012 r. STAN WDRAśANIA PROW w MAŁOPOLSCE Działania wdraŝane przez UMWM 29.02.2012 Kod działania 125,00 Osie i

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków

Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków https://www. Dotacje na przetwórstwo 2017 do 300 tys. zł - nabór wniosków Autor: Ewa Ploplis Data: 27 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia rolnicy będą mogli składać wnioski o dotacje na przetwórstwo

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata

Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata Podsumowanie obsługi działań wdrażanych przez SW Dolnośląskiego w ramach PROW na lata 2007-2013 Stan danych na dzień 29.05.2015 Katarzyna Malinowska Kierownik Działu Wdrażania Wydziału Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r.

Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania. ania NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA. Olsztyn, 12 czerwca 2017 r. Podsumowanie naboru wniosków w ramach działania ania PODSTAWOWE USŁUGI UGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH TYP OPERACJI: GOSPODARKA WODNO- ŚCIEKOWA Głównym celem PROW 2014 2020 jest poprawa konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70; 00-175 Warszawa KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zmiana i rozwiązanie umowy w ramach działań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r.

Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz Obwieszczenie. z dnia 2 września 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 października 2014 r. Poz. 877 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zmiany Programu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIA SAMORZĄDOWE Cele główne PROW 2014-2020 Poprawa konkurencyjności rolnictwa Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku

Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku Uchwała Nr 4864/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2018 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Izabeli Mroczek - Dyrektorowi Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo 30 marca 2018 r. rusza nabór wniosków!

Dotacje na przetwórstwo 30 marca 2018 r. rusza nabór wniosków! https://www. Dotacje na przetwórstwo 30 marca 2018 r. rusza nabór wniosków! Autor: Ewa Ploplis Data: 20 marca 2018 30 marca 2018 r. rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia projektów samorządowych w ramach PROW w 2019 r.

Możliwości wsparcia projektów samorządowych w ramach PROW w 2019 r. Możliwości wsparcia projektów samorządowych w ramach PROW 2014-2020 w 2019 r. Roman Wcisło Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM Kraków, 11 stycznia 2019 r. Celem głównym PROW 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5218/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Uchwała Nr 5218/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku Uchwała Nr 5218/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia operacji własnych do Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Lubelski Oddział Regionalny ARiMR Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Lublin 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie!

Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie! https://www. Od 3 do 15 mln zł na finansowanie inwestycji w rolnictwie! Autor: Ewa Ploplis Data: 30 marca 2017 Inwestycje w rolnictwie nigdy się nie kończą! 10 kwietnia 2017 r. rusza nabór wniosków o przyznanie

Bardziej szczegółowo

PROW : czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników?

PROW : czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników? .pl PROW 2014-2020: czy całe 13,6 mld euro trafi do rolników? Autor: Ewa Ploplis Data: 1 lutego 2017 O tym, jak efektywnie wykorzystać w 2017 r. pieniądze z PROW 2014-2020, z Danielem Obajtkiem, prezesem

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Spis treści Wprowadzenie... 4 1. Działanie: Transfer

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r.

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH Gdańsk, wrzesień 2015r. POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W GDAŃSKU W LATACH 2004-2014 Gdańsk, wrzesień 2015r. Obszar działania PODR w Gdańsku Sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych na podstawie badań rachunkowości rolnej

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa KSIĄŻKA PROCEDUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 składania wniosków o płatność oraz ankiet/sprawozdań w ramach działań objętych PROW

Bardziej szczegółowo

Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sierpień Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sierpień 29 PROWieści Miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27-213 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi INFORMACJA OGÓLNA Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 27 213 (PROW

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów

Najczęściej zadawane pytania Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Najczęściej zadawane pytania - 7.4.2. Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów styczeń 18, 2017 Działanie M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA RYGLICE 29.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom

Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom Od 25 marca rusza Ułatwianie startu młodym rolnikom 25.03.2009. Od 25 marca w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Działania inwestycyjne w ramach PROW

Działania inwestycyjne w ramach PROW Instrumenty finansowania rozwoju przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w województwie kujawsko-pomorskim Działania inwestycyjne w ramach PROW 2014-2020 Bydgoszcz, 3 grudzień 2014 r. PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

1. Modernizacja gospodarstw rolnych, obszary: a) rozwój produkcji prosiąt,

1. Modernizacja gospodarstw rolnych, obszary: a) rozwój produkcji prosiąt, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 istotne zmiany na 2019 rok (zatwierdzone 9 kwietnia 2019 r. przez Komisję Europejską) ROZWÓJ GOSPODARSTW 1. Modernizacja gospodarstw rolnych, obszary:

Bardziej szczegółowo

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wdrażane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Lipowa 2017 rok

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich 2014-2020 2020 Nowa Perspektywa Kolonowskie, 11 maja 2015 r. Podziałśrodk rodków w PROW dla kraju Tabela 1. Podział środków PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 EUR Wkład

Bardziej szczegółowo

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

, 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 2020, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla spółdzielni, organizacji producentów i grup producentów Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program

Bardziej szczegółowo

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków

Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków .pl Premie dla młodych rolników: ostatni dzień na złożenie wniosków Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 kwietnia 2016 1 / 5 .pl Rolniku! Dzisiaj, 29 kwietnia, mija termin składania dokumentów na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

PROW stan wdrażania, nabory, perspektywy

PROW stan wdrażania, nabory, perspektywy PROW 2014-2020 stan wdrażania, nabory, perspektywy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich i w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROW : budżet wg priorytetów (łącznie ,00 )

PROW : budżet wg priorytetów (łącznie ,00 ) Paweł Czyszczoń Dyrektor Wydziału Obszarów Wiejskich Wrocław 14.05.2015 : budżet wg priorytetów (łącznie 8 598 280 814,00 ) Priorytet Działanie Stawka wkładu EFRROW 2014-2020 (%) Łączny planowany wkład

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000

Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 https://www. Pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000 Autor: Ewa Ploplis Data: 28 września 2017 28 września 2017 r. rusza nabór wniosków o pomoc dla rolników z obszarów Natura 2000. Kto może się starać

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (M07) Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę wsi, przyczyniając się tym samym do

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR

Fundusze strukturalne PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR Fundusze strukturalne 2004-2006 PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ W RAMACH NPR 2004-2006 Przedstawiamy informację na temat obecnie ch oraz planowanych jeszcze naborów wniosków

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Warszawa 31 marca 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Finansowanie inwestycji z zakresu usług publicznych na obszarach wiejskich w ramach Programów Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 i 2014 2020. Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach ZASADY DZIAŁANIA BIURA PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Biuro Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór!

Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór! .pl https://www..pl Restrukturyzacja małych gospodarstw: rusza nabór! Autor: Ewa Ploplis Data: 16 marca 2017 30 marca 2017 rozpoczyna się nabór wniosków o uzyskanie premii na restrukturyzację małych gospodarstw.

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów

Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Broszura informacyjna dla beneficjentów pomocy PROW 2014-2020 poradnik jak unikać najczęściej popełnianych błędów Warszawa, dnia 21 września 2015 r. Spis treściwprowadzenie... 4 1. Działanie: Transfer

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania

Podejście Leader w nowym okresie programowania Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 15 października 2014 Umowa Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo