Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 5. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA INWESTYCJI : Budowa i wyposażenie placu rekreacji ruchowej. ADRES INWESTYCJI : Godzieszów. gmina Nowogrodziec dz. nr 446/3. INWESTOR : Gmina Nowogrodziec. ADRES INWESTORA : Nowogrodziec ul. Rynek nr. BRANŻA : Plac rekreacji ruchowej. DATA OPRACOWANIA : r. NARZUTY Podatek VAT [V] % Σ(R+M+S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Zagospodarowanie placu rekreacji ruchowej Kierżno Roboty ziemne i powierzchniowe. d.. KNR KNR -3 d KNR -3 d KNR -3 d KNR 0- d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 0 cm 5.00* *.90* m Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 5 cm m 3.4 m Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła m 3 ( *+.90)**0.5*0.0 m Obrzeża betonowe o wymiarach 0x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą m cementową ( *+.90)* m Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej m grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 3. m Dostawa i montaż urządzeń Placu rekreacji ruchowej. 6 d.. Montaż urządzeń placu d.. Montaż gotowych ławek parkowych m - - Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk

3 Zagospodarowanie placu rekreacji ruchowej Kierżno Roboty ziemne i powierzchniowe. KNR -3 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości m d jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę- bokości 0 cm obmiar = 3.4 m * robocizna r-g/m r-g m-g * Spycharka gąsienicowa 48kW () m-g/m d.. KNR Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 5 cm obmiar = 3.4 m * Robocizna razem r-g/m r-g m t * Woda 0.05 m 3 /m 3* Tłuczeń kamienny niesortowany 0.38 t/m 4* Materiały pomocnicze m-g m-g * Walec statyczny samojezdny 0 t m-g/m 6* Równiarka samojezdna 74 kw (00 KM) m-g/m 3 d.. KNR Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła obmiar = 0.64 m 3 * Robocizna razem 9.88 r-g/m 3 r-g m m m m * Beton zwykły B-5 (C/5).04 m 3 /m 3 3* Woda 0.47 m 3 /m 3 4* Piasek zwykły 0.34 m 3 /m 3 5* Deski iglaste obrzynane gr. 5 mm kl. III 0.03 m 3 /m 3 6* Materiały pomocnicze 4 KNR -3 m d Obrzeża betonowe o wymiarach 0x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar =.40 m m m 3 * Robocizna razem r-g/m * Woda m 3 /m 3* Piasek m 3 /m 4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 3,5-work t/m r-g m m t Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk

4 5* Obrzeża betonowe 0x8 cm m m/m 6* Materiały pomocnicze 5 KNR 0- d Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar = 3. m m * Robocizna razem r-g/m r-g m m * Woda 0.03 m 3 /m 3* Piasek m 3 /m 4* Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu /m 5* Kostka betonowa gr. 6 cm /m m-g m-g * Ubijak spalinowy m-g/m 7* Piła do ciecia płytek 0.03 m-g/m Roboty ziemne i powierzchniowe. Robocizna Materiały Sprzęt Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk

5 . Dostawa i montaż urządzeń Placu rekreacji ruchowej. 6 Montaż urządzeń placu d.. obmiar = 3.00 * Robocizna razem.5 r-g/ r-g * Orbitek / 3* Stół zewnętrzny do tenisa stołowego / 4* Stojak na rowery 5 stanowisk / 5* Materiały pomocnicze 5 %(od M) % d.. Montaż gotowych ławek parkowych obmiar =.00 * Robocizna razem.5 r-g/ r-g * Ławka parkowa prosta / 3* Beton zwykły B-5 m m 3 / 4* Kotwy stalowe / 5* Materiały pomocnicze 5 %(od M) % Dostawa i montaż urządzeń Placu rekreacji ruchowej. Robocizna Materiały Sprzęt Zagospodarowanie placu rekreacji ruchowej Kierżno. Robocizna Materiały Sprzęt Podatek VAT [V] 3% od (Σ(R+M+S)) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 7548 Użytkownik: Krzysztof Struczyk