Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 15. PRZEDMIAR ROBÓT"

Transkrypt

1 Usługi Projektowania Krzysztof Struczyk Bolesławiec ul. Kresów II RP nr 5. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw NAZWA INWESTYCJI : Budowa i wyposażenie placu rekreacji ruchowej. ADRES INWESTYCJI : Nowa Wieś gmina Nowogrodziec dz. nr 0/4. INWESTOR : Gmina Nowogrodziec. ADRES INWESTORA : Nowogrodziec ul. Rynek nr. BRANŻA : Plac rekreacji ruchowej. DATA OPRACOWANIA : r. NARZUTY Podatek VAT [V] % Σ(R+M+S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

2 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Zagospodarowanie placu rekreacji ruchowej Nowa Wieś Roboty ziemne i powierzchniowe. d.. KNR KNR 2-3 d KNR 2-3 d KNR 2-3 d KNR 0- d Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 5.00* Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 5 cm Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła m 3 ( )*2*0.5*0.20 m Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą m cementową ( )* Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 5.00* Dostawa i montaż urządzeń Placu rekreacji ruchowej. 6 d.. 2 Montaż urządzeń placu szt. 2 szt

3 Zagospodarowanie placu rekreacji ruchowej Nowa Wieś Roboty ziemne i powierzchniowe. KNR 2-3 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości d jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głę- bokości 20 cm obmiar = * robocizna r-g/ r-g m-g * Spycharka gąsienicowa 48kW () m-g/ 2 d.. KNR Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 5 cm obmiar = * Robocizna razem r-g/ r-g m t m 3 / 3* Tłuczeń kamienny niesortowany t/ 4* Materiały pomocnicze m-g m-g * Walec statyczny samojezdny 0 t m-g/ 6* Równiarka samojezdna 74 kw (00 KM) m-g/ 3 d.. KNR Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła obmiar = 0.69 m 3 * Robocizna razem 9.88 r-g/m 3 r-g m m m m * Beton zwykły B-5 (C2/5).04 m 3 /m 3 3* Woda 0.47 m 3 /m 3 4* Piasek zwykły 0.34 m 3 /m 3 5* Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl. III 0.03 m 3 /m 3 6* Materiały pomocnicze 4 KNR 2-3 m d Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar = m m 3 * Robocizna razem r-g/m m 3 /m 3* Piasek m 3 /m 4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work t/m r-g m m t

4 5* Obrzeża betonowe 20x8 cm m/m 6* Materiały pomocnicze 5 KNR 0- d Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem obmiar = * Robocizna razem r-g/ r-g m m m 3 / 3* Piasek m 3 / 4* Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych szt i betonu szt./ 5* Kostka betonowa gr. 6 cm szt./ szt m-g m-g * Ubijak spalinowy m-g/ 7* Piła do ciecia płytek 0.03 m-g/ Roboty ziemne i powierzchniowe. Robocizna Materiały Sprzęt - 4 -

5 .2 Dostawa i montaż urządzeń Placu rekreacji ruchowej. 6 Montaż urządzeń placu szt. d..2 obmiar = 2.00 szt. * Robocizna razem.5 r-g/szt. r-g * Orbitek szt szt./szt. 3* Kszesło do wyciskania FIT szt szt./szt. 4* Materiały pomocnicze 5 %(od M) % Dostawa i montaż urządzeń Placu rekreacji ruchowej. Robocizna Materiały Sprzęt Zagospodarowanie placu rekreacji ruchowej Nowa Wieś. Robocizna Materiały Sprzęt Podatek VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S)) CAŁY KOSZTORYS Robocizna Materiały Sprzęt - 5 -