Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i wzorami do pobrania. Wydanie 7. Spis treści. Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i wzorami do pobrania. Wydanie 7. Spis treści. Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck."

Transkrypt

1 Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i wzorami do pobrania Wydanie 7. Przejdź do produktu na ksiegarnia.beck.pl

2 Wprowadzenie... Wykaz skrótów... IX XIX Część I. Część ogólna Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu Pełnomocnictwo rodzajowe Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego (do zawarcia umów przenoszących prawo użytkowania wieczystego) Pełnomocnictwo do zawiązania spółki akcyjnej Odwołanie pełnomocnictwa Prokura samoistna Prokura łączna Odwołanie prokury Część II. Umowy nazwane Rozdział I. Umowy z zakresu prawa rzeczowego Umowa użytkowania wieczystego Umowa użytkowania Umowa ustanowienia służebności gruntowej drogowej i osobistej Umowa ustanowienia służebności przejazdu i przechodu Umowa zastawu Umowa zastawu na prawie Umowa zastawu rejestrowego Umowa o ustanowienie hipoteki Oświadczenie o ustanowieniu hipoteki Rozdział II. Umowy z zakresu prawa zobowiązań Umowa przelewu wierzytelności Umowa przelewu wierzytelności z rachunku bankowego Umowa o przejęcie długu III

3 22. Umowa o zwolnienie z długu Umowa sprzedaży Umowa przedwstępna sprzedaży Umowa przedwstępna sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Zmiana umowy przedwstępnej sprzedaży z pełnomocnictwem do zawarcia umowy Rozwiązanie umowy przedwstępnej sprzedaży Umowa sprzedaży ruchomości (samochodu) Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o Umowa sprzedaży ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki komandytowej Umowa objęcia akcji Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej Umowa sprzedaży nieruchomości (lokalu mieszkalnego) Umowa sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Umowa sprzedaży nieruchomości (przez gminę cudzoziemcowi) Umowa sprzedaży na raty Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności Umowa sprzedaży na próbę Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu Umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa pierwokupu Umowa sprzedaży na raty ruchomości objętej umową dzierżawy z datą pewną (z zastrzeżeniem prawa własności) Umowa sprzedaży przedsiębiorstwa Umowa przedwstępna sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Umowa sprzedaży użytkowania wieczystego Umowa zamiany ruchomości Umowa zamiany lokali mieszkalnych Umowa dostawy (1) Umowa dostawy (2) Umowa współpracy w zakresie dostaw podzespołów Umowa kontraktacji Umowa o dzieło Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich (o realizację filmu) Umowa o dzieło na podstawie dostarczonego wzorca Umowa o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawcy) Umowa o roboty budowlane Umowa trójstronna o przeprowadzenie wspólnej inwestycji budowlanej Umowa o wykonanie robót budowlano-montażowych Umowa przedwstępna najmu Umowa najmu Umowa najmu lokalu mieszkalnego Umowa podnajmu Umowa najmu budynku Umowa najmu urządzenia IV

4 65. Umowa najmu samochodów Umowa dzierżawy (1) Umowa dzierżawy (2) Umowa dzierżawy nieruchomości (wraz z urządzeniami) Umowa najmu i dzierżawy Umowa dzierżawy pojazdu Umowa leasingu (1) Umowa leasingu (2) Umowa użyczenia Umowa pożyczki pieniężnej Umowa pożyczki (bankowej) Umowa pożyczki niepieniężnej Umowa rachunku bankowego Umowa zlecenie (1) Umowa zlecenie (2) Umowa zlecenie (3) Umowa zlecenie (+ rachunek do umowy) Umowa zlecenie dla agencji celnej Umowa o współpracy (zlecenie dla agencji celnej) Umowa zlecenie zawarcia transakcji importowej Umowa agencyjna (pośrednicza) Umowa agencyjna (pośrednicza i przedstawicielska) Umowa komisu (1) Umowa komisu (2) Umowa przewozu (1) Umowa przewozu (2) Umowa spedycji Umowa ubezpieczenia osobowego Umowa ubezpieczenia majątkowego Umowa przechowania Umowa przechowania (depozyt nieprawidłowy) Umowa składu Umowa spółki cywilnej (1) Umowa spółki cywilnej (2) Umowa poręczenia Umowa darowizny ruchomości Umowa darowizny nieruchomości Umowa renty pod tytułem darmym Umowa renty pod tytułem odpłatnym Umowa dożywocia Część III. Umowy z zakresu prawa bankowego Umowa kredytu Umowa o kredyt obrotowy na działalność gospodarczą Umowa o udzielenie gwarancji bankowej Umowa rachunku powierniczego Umowa depozytowa V

5 110. Umowa o ustanowienie kaucji Umowa przewłaszczenia Część IV. Umowy mieszane Rozdział I. Umowy w zakresie usług finansowych Umowa faktoringu (właściwego) Umowa faktoringu (niewłaściwego) Umowa o świadczenie dodatkowych usług faktoringowych Umowa forfaitingu Umowa zlecenia maklerskiego Rozdział II. Umowy dotyczące własności intelektualnej Umowa know-how Umowa licencji patentowej Umowa licencji na używanie znaku towarowego i know-how Umowa sublicencyjna Umowa o przeniesienie praw do know-how (zabezpieczenie) Rozdział III. Umowy dotyczące praw autorskich Umowa o rozpowszechnianie filmu Umowa wydawnicza dotycząca dzieła Umowa wydawnicza dotycząca dzieła zbiorowego Umowa o redakcję dzieła zbiorowego Umowa o wykonanie programu komputerowego, udzielenie licencji i świadczenie usług serwisowych Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego (z przeniesieniem praw autorskich) Umowa o wykonanie witryny internetowej i przeniesienie praw autorskich oraz świadczenie usługi pozycjonowania Umowa o wykonanie screeningu i przeniesienie praw autorskich Umowa o wykonanie oceny stanu bezpieczeństwa danych Umowa o wykonanie prac projektowych i przeniesienie praw autorskich Rozdział IV. Umowy o świadczenie usług doradczych Umowa o świadczenie pomocy prawnej Umowa o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Rozdział V. Umowy o świadczenie usług zarządczych Umowa o zarządzanie Umowa menedżerska Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym Rozdział VI. Umowy o współpracy (inne) List intencyjny Umowa akwizycji Umowa współpracy w zakresie usług akwizycyjnych i handlowych VI

6 140. Umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości Umowa sponsoringu (1) Umowa sponsoringu (2) Umowa konsorcjum Umowa o świadczenie usług reklamowych (1) Umowa o świadczenie usług reklamowych (2) Umowa dystrybucji (selektywnej) Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego Umowa o świadczenie usług zastępstwa inwestycyjnego Umowa o świadczenie usług ochrony mienia Umowa o wspólne wykonywanie prac badawczo-rozwojowych Umowa o wykonywanie napraw gwarancyjnych Umowa franchisingu VII

7 Przejdź do księgarni