Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS)"

Transkrypt

1 I. Źródła archiwalne Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie (IPMS) Dzienniki Czynności (DCNW) Dziennik Czynności Naczelnego Wodza gen. W. Sikorski Sztab Naczelnego Wodza O.I. Organizacyjny A.XII.22; t. 30, 43; 23, t. 46; 12, t. 34; 3, t. 3, 31 Organizacja 2. Korpusu Polskiego A.XII.28; t. 11, 13, 16, 16A, 17 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR A.VII A.VII.22, t. 30 A.VII.1, t. 4, 5, 9, 17, 19, 29, 28 A.VII.3, t. 4 A.VII.19, t. 1 A.VII.2. A.VII.7. A.VII.15, t. l Armia Polska na środkowym Wschodzie (APW) A.VIII Dowództwo APW A.VIII.3 Dowództwo APW Oddział II Sztabu A.XII.3/40 Sztab APW A.VIII.4 O.IV. Sztabu A.VIII.7 Kwatermistrz Bazy A.VIII.19 Junacy A.VIII.9 Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich (SBSK) A.VIII.7, t. 8, Dowództwo APW. Oddział Personalny A.XII.28/12 Dowództwo APW. Oddział Informacyjny A.XII.3/33B

2 2. Korpus Polski Dowództwo Korpusu - Kwatermistrzostwo A.XI.1 Oddział Kultury i Prasy A.XI.9 Delegatura ds. Uzupełnień A.XI.11 Oddział Personalny Dowództwa Korpusu A.XI.12 Duszpasterstwo Niekatolickie A.XI.13 Dowództwo Bazy Korpusu A.XI.15 Szef Służby Zdrowia A.X DP A.XI.23 Centrum Wyszkolenia Armii A.XI.25 Dowództwo Saperów Korpusu A.XI.28 Z-ca Kwatermistrza Korpusu A.XI.29 Kwatermistrz 3. DSK A.XI.31 Ewakuacja z ZSRR A.XI.64 Dzienniki Działań C. (wybór) Dziennik Działań 2. Korpusu C.1./I,III,V Dziennik 12. Kompanii Geograficznej C.624 Tygodnik Katolicki C pal C.16 Dziennik Kwatermistrzostwa C.24/VI Tworzenie APW A.XI.65 Akta historyczne A.XI.67 Komisja Historyczna PSZ w ZSRR i 2. Korpusu A.XI Dowództwo 2. Korpusu A.XI.a Dowództwo 2. Korpusu A.XI.a.1

3 MON. Szef Żandarmerii A.XII.3/33A MON. Wydział Polityczny A.XII.1/65 Sprawozdania z działań bojowych A.XVIII.1/4 Kolekcja gen. W. Andersa KGA.13, 31, 116, 117, 118 Wizytacja biskupa Gawliny B Dowództwo Armii Polskiej na Wschodzie R.295 Zbiory Kancelarii Prezydenta Dokumenty B/2 - c, h Kolekcje (Kol.) Mieczysław Młotek, płk dypl. Kol. 218 Archiwum Sił Zbrojnych Kol. A, 7-g Banasińscy Kol. 129 Sztab Główny Kol. 572/31 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.Rembertowie (CAW) Komisja d/s formowania PSZ w ZSRR VIII , t. 1-4 Polacy w ZSRR, formowanie PSZ w ZSRR VIII , t. 6 Wniosek o odznaczenie Biskupa Polowego Józefa Gawliny Kz Wykazy deportowanych żołnierzy 2. Korpusu VIII , t Wojskowe Biuro Badań Historycznych w Warszawie (WBBH) Dokumenty - II/51/5; V/20/2, 14, 135; V/21/57 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN) Zespoły 83, Archiwum Kurii Polowej Wojska Polskiego w Warszawie (AKPWP) Rozkazy Biskupa Polowego Józefa Gawliny za lata Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Londynie (APMK)

4 Nominacje wydawane przez Biskupa Polowego dotyczące pełnienia funkcji kościelnych za lata Sprawozdania z pracy duszpasterskiej kapelanów wojskowych za lata Archiwum Księży Salezjanów Inspektorii Krakowskiej (AKSIK) Duszpasterstwo wśród ludności cywilnej na środkowym Wschodzie za lata Teczka osobowa ks. Franciszka Tomasika Archiwum Ojców Pijarów w Krakowie (AOP) Teczka osobowa o. Henryka Miszkurki Archiwum Ojców Dominikanów w Krakowie (AOD) Teczka personalna ks. dr. Bronisława Chrostowskiego Teczka personalna o. Józefa Marii Innocentego Bocheń skiego Teczka personalna ks. Adama Franciszka Studziń skiego Archiwum Księży Jezuitów w Krakowie (AKJ) Teczka z danymi personalnymi ks. Aleksandra Goralika Archiwum Ojców Franciszkanów Kapucynów w Krakowie (AOFK) Dane osobowe ks. Stefana Myszkowskiego. Archiwum Archidiecezji Krakowskiej (AAK) Teczka osobowa ks. Stanisława Piotra Targosza Archiwum Kurii Siedleckiej (AKS) Kapelani wojskowi. Akta ogólne Akta Kurii Siedleckiej, Akta Ogólne Archiwum Polonii (AP) w Orchard Lake Materiały dotyczące GOR-Italy zebrane przez ks. Wojciecha Artura Rojka Archiwum Księży Chrystusowców w Poznaniu (AKCh) Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego rok 1946

5 Czasopisma i prasa zagraniczna Archiwum Generale Marianorum w Rzymie (AGM) Personalia - ks. Bolesław Jakimowicz Archiwum Księży Marianów Prowincji Polskiej w Warszawie (AKMPP) Teczka personalna, księża zmarli Archiwum Ojców Bernardynów w Krakowie (AOB) Teczka personalna o. ucjana uszczkiego Archiwum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie (ASN) Teczka personalna s. Laurety II. Zbiory bibliotek i muzeów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie - broń, oporzą dzenie, dokumenty, druki ulotne, mapy, fotografie Centralna Biblioteka Wojskowa w Warszawie - dokumenty, regulaminy, prasa, druki ulotne, fotografie Instytut im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego w Lesznie - dokumenty, prasa, druki ulotne, mapy, fotografie Biblioteka Polska (Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie) - prasa, regulaminy, ikonografia Komisja Historyczna b. Sztabu głównego Polskich Sił Zbrojnych na (Londyn) - zbiory biblioteczne, ikonografia III. Zbiory prywatne Kruczyński K., Roty przysię gi dla poszczególnych wyznań, Warszawa. Zbiory księdza ewangelickiego Janusza Staszczaka, Koszalin. Zbiory księdza rzymskokatolickiego Andrzeja Targosza, Szczecinek. Zbiory Stefana Korgula, Londyn, wrzesień Zbiory Marii Polkowskiej, Zbiór artykułów drukowanych w "Dzienniku Polskim", Nottingham

6 Zbiory Marii Gabinowicz, Warszawa, Polskie duszpasterstwo zagranicą, Persja i Afryka Brytyjska w latach (maszynopis). IV. Biuletyny, jednodruki, odezwy i albumy 5. Rocznica Kresowej Dywizji Piechoty, opracowanie zbiorowe, Włochy Anders W., Idziemy wszyscy żołnierskim marszem do Polski. 2. Korpus spędził święta wśród ośnieżonych gór apenińskich, "Gazeta Polska" 1944, nr 301. Andrzejewski Z., Kto był pierwszy, "Biuletyn Informacyjny Krajowego Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich" 1995, nr 5. "Artylerzysta". Komunikat Artyleryjski, "Biuletyn Archiwum Prasy Skautowsko-Harcerskiej" 1973, nr 1-2. "Biuletyn Informacyjny Naczelnictwa". Związek Harcerstwa Polskiego 1971, nr 1, 6. "Biuletyn Informacyjny Ogólnopolskiego Okręgu Żołnierzy Armii Krajowej Obszaru Lwowskiego im. «Orląt Lwowskich»" 1993, nr "Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej" 1995, nr 1-2. "Biuletyn Informacyjny". Zarząd Główny Byłych Żołnierzy Armii Krajowej 1965, nr 41, 42. "Biuletyn Klubu Narodowego" 1942, nr 2-3; 1943, nr 4-6. "Biuletyn Koła Oddziałowego 18" Lwowskiego Baonu Strzelców. 1952, nr 1-2; 1954, nr 7-8. "Biuletyn Lotniczy" 1945, nr 32-37; 1946, nr "Biuletyn Narodowy" 1942, "Biuletyn Niezależnych" 1943, nr 8-9; 1944, nr 10, 13, "Biuletyn Obozowy". Pismo Żołnierzy Ośrodka Wojsk Polskich na środkowym Wschodzie 1941, nr 68B. "Biuletyn Obozowy". Wydział Kultury i Prasy Dowództwa Jednostek Wojska na środkowym Wschodzie 1946, nr 234, 237, 250, 259, 272, 276, 285, 287, 303; 1947, nr 1.2, 14, 19.21, 30.31, 36, 57, 60, 75, 78, 117, 132, 156, 177, 186. "Biuletyn Wewnętrzny Zarządu Centralnego Zjednoczenia Polaków w Indiach" 1947, nr 16, 17. "Biuletyn Związku Kół i Stowarzyszeń Polskich Sił Zbrojnych" 1957, nr 7; 1958, nr 11-12; 1959, nr 14; 1960, nr 15, 17.

7 "Biuletyn". Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, New York "Biuletyn". Polska Macierz Szkolna Zagranicą, "Bóg i Ojczyzna". Organ Katolików - Polaków w Buenos Aires 1946, nr 53, 59; 1947, nr 63-65; 1948, nr Chodkiewicz A., Polacy w świecie, "Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej" 1995, nr 1. Chylimy czoła przed bohaterami, kazanie Jana Pawła II, "Zorza" 1979, nr 20. Delegaci kraju u Prezydenta, "Dziennik Obozowy APW" 1944, nr 70. Droga w Chrystusie braci harcerska - kazanie, "Czuj Duch" 1946, nr 4. Dziennik Ustaw RP 1937, nr 20, poz. 129, art. 2. Dzień polski w Bolonii. 50 rocznica wyzwolenia, "Nasza Służba" 1995, nr 10. Epifania, Józef Gawlina, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1949, nr 1. "Jednodniówka 3. Karpackiego Pułku Artylerii Przeciwpancernej", Rzym "Jednodniówka służ by zdrowia", 1 lutego.1 maja 1942 roku, Kermine - Uzbekistan ZSRR, red. nauk. ppłk dr. F. Zalewski, b.m.w. "Jednodniówka Szkoły Podchorążych Służby Zaopatrywania i Transportu", Italia - Matera Kalendarz na rok 1952, Anglia. Kalendarz Wychodźstwa, rok Kalendarz żołnierza APW 1944, Palestyna Kazanie ks. bp. Radoń skiego wygłoszone 29 V 1944 roku w kościele polskim w Londynie po zwycięstwie wojsk polskich pod Monte Cassino, "Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej" 1944, nr 9. Kazanie ks. Walczaka w czasie mszy św. w dniu pobytu N. W. w 3. DSK, "Goniec Karpacki" 1943, nr 46 (108). Koło Ułanów Poznańskich, "Przegląd Kół Pułkowych Kawalerii" 1957, nr 5. List ks. P. Śliwińskiego z Brazylii. Nowa szlachetniejsza Polska, "Tygodnik Polski" 1947, nr 20. List Noworoczny. Bolonię nazwali ziemią dokonanych wyroków Bożych, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1949, nr 1. Łokaj O., O kołach wojskowych, "Biuletyn Organizacji Polskich Sił Zbrojnych", nr 7/1957, nr 7.

8 Morawicz J.P., Demobilizacja polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, [w:] Mobilizacja uchodźstwa do walki politycznej , red. L. Kaliszewicz, Londyn Morawski A., Kościół św. Stanisława w Rzymie, "Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej" 1995, nr 1. Na Bliskim Wschodzie w 1949 roku demobilizowany i włączony do PKPR, "Komunikat Informacyjny Koła Żołnierzy 7. Pułku Ułanów Lubelskich" 1957, nr 27. Nie nadużywaj imienia świętego, kazanie ks. Władysława Fieli, "Poseł Ewangelicki" 2004, nr 7, 9. O okupacji Niemców słów kilka, "Dziennik Obozowy APW" 1944, nr 67. Odezwa wigilijna Biskupa Polowego do żołnierzy, Bagdad , "Orzeł Biały" 1942, nr 35. Ostoja D., Scibor Z., Kalendarz żołnierza 2. Korpusu A.P., Włochy 1945 (własność bp. Józefa Gawliny). Panie pozostań z nami. Modlitewnik i śpiewnik, Jerozolima Pogadanka o naszych kazaniach, Józef Gawlina, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1949, nr 1. Przemówienie gen. W. Andersa na święcie Kresowej Dywizji, "Na Szlaku Kresowej" 1945, nr 8-9. Przemówienie Naczelnego Wodza z okazji dekoracji żołnierzy II Korpusu Orderem Wojennym Virtuti Militari 31 VII 1944r., "Skrzydła" 1945, nr 17. Przemówienie papieża do żołnierzy II Korpusu, "Wiadomości polskiej Misji Katolickiej" 1944, nr 9. Pułk 4. Pancerny, Włochy Pułk 6. Pancerny "Dzieci Lwowskich" (wydanie specjalne "Tarana"). Rozkaz na zakoń czenie działań wojennych we Włoszech gen. N. Sulika, "Na Szlaku Kresowej" 1945, nr 5. Rozkaz pożegnalny polskiego lotnictwa, "Słowo Polskie" 1946, nr 13. "Sitwa 5. Zgrupowania Wileńskiej Brygady Piechoty Żubrów 5. Kresowej Dywizji", t. 4, Londyn "Sitwa Rysiów, Żbików, Wilków", , Ziemia Święta "Sitwa Wileńskiej Brygady Żubrów", t. 2, , Rzym "Sitwa. Zgrupowanie 5. Wileńskiej Brygady Piechoty", t. 3, Włochy Sprawa tych, którzy odmówili wstąpienia do PKPR, "Biuletyn Wewnętrzny Zarządu Centralnego Zjednoczenia Polaków w Indiach" 1947, nr 17.

9 Stwierdzenie ministra Bevina, "Na Przełomie" 1946, nr 1. Sulik N., Rozkaz na dzień Święta Dywizji, "Na Szlaku Kresowej" 1945, nr 8-9. Śpiewnik i modlitewnik dla Ewangelików w Wojsku Polskim, Warszawa "Taran. Jednodniówka Podchorążych Broni Pancernej", Irak Tułacze dzieci, Fundacja Archiwum Fotograficznego, Warszawa Ujawnienie tajnego protokołu Polsko-Brytyjskiego z 25 sierpnia 1939 roku o wzajemnej pomocy między Polską a Wielką Brytanią, "Dziennik Obozowy APW" 1945, nr 79. W imieniu Polskiej Dywizji. Odezwa gen. Zygmunta Berlinga, "Wolna Polska" 1943, nr 27. W kaplicy prawosławnej pancerniaków, "Polski Żołnierz Prawosławny" 1945, nr 2. W katakumbach. Kazanie bp. Sawy, "Polski Żołnierz Prawosławny" 1945, nr 2. Walewski J., Rocznice i przemiany, "Biuletyn Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych" 1958, nr 11. Wielkości gdzie twoje imię, "Na Szlaku Kresowej" 1945, nr 23. Wizyta gen. Clarka w II Korpusie, "Dziennik Obozowy APW" 1945, nr 71. Wypowiedź światowego Związku Polaków z Zagranicy w sprawie granic Polski, "Polonia Zagraniczna" 1947, nr 29. Wywiad "Reutera" z gen. Wł. Andersem, "Orzeł Biały" 1946, nr 2. Wywiad z gen. Andersem o PKPR, "Orzeł Biały" 1946, nr 27. Z księgi szarych dni. 2. Brygada Strzelców Karpackich, , Rzym Z życia Polaków we Włoszech, "Biuletyn Związku organizacji Polskich Sił Zbrojnych" 1958, nr 12. Zaćmiński A., Polskie Siły Zbrojne wobec możliwości wojny. Memoriał gen. Kukiela z 1947 r., "Wojskowy Przeglad Historyczny" 1996, nr 191. Życzenia biskupa polowego na święta Bożego Narodzenia, "Gazeta Polska" 1944, nr 298. V. Źródła drukowane Wydawnictwa źródłowe Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965.

10 Armia Krajowa w dokumentach , t. 3, red. H. Czarnocka, Londyn Armia polska w ZSRR Z archiwów sowieckich, t. 2, oprac. W. Materski, Warszawa Bocheński J.M.I., Dziennik czynności biskupa polowego W.P. na froncie włoskim 25 III-12 VII 1944, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1986, nr 4. Długosz J., Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga X i XI , przeł. J. Mrukówna, Warszawa Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, t. 7: Styczeń 1939-grudzień 1943, Warszawa Dziennik czynności gen. Władysława Andersa , oprac. B. Polak, Koszalin Gawlina J., Apel o pomoc dla dzieci polskich wygłoszony do Polonii amerykańskiej przez radio podczas "godziny różańcowej ojca Justyna", w kościele Matki Boskiej Anielskiej w Detroit, dnia 21 marca 1943 roku, [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., Kazanie J. Eksc. Księdza Biskupa Polowego Wojsk Polskich wygłoszone w Katedrze Najświętszej Maryi Panny w Edynburgu na Dwudziestopięciolecie Powstania Wielkopolskiego, dnia 27 XII 1943 roku, Edynburg Gawlina J., Kazanie na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego wygłoszone do żołnierzy w Kirkut, Babilonia - Irak 3 czerwca 1943 roku, [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., Kazanie pożegnalne do Polaków, którym nie zezwolono na ewakuację i zmuszono do pozostania w Rosji Sowieckiej, Jangi Jul (ZSRR) , [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., List Pasterski do Polaków deportowanych do Rosji Sowieckiej, Londyn , [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., List Pasterski do Polaków deportowanych do Rosji Sowieckiej (po uzyskaniu cenzury NKWD), Kujbyszew - ZSRR , [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., List Pasterski do Polaków w rozproszeniu na ziemiach Persji, Iraku, Palestyny, Indii i Afryki, Bagdad Irak , [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., List Pasterski z dnia 29 X 1944, Włochy 1945, przedruk z dwutygodnika katolickiego 2. Korpusu WP "W Imię Boże" (Londyn) 1945, nr 21. Gawlina J., Odezwa wigilijna J. Eksc. Ks. Biskupa Polowego WP, "Kwartalnik Poświęcony Sprawom Katolickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce" 1933, nr 4, 5-6.

11 Gawlina J., Przemówienie podczas żałobnego nabożeństwa za poległych żołnierzy Brygady Karpackiej. Wygłoszone w Mosulu nad Tygrysem w Mezopotamii (Irak), 16 grudnia 1942 roku, [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., Ratujmy dzieci polskie! Przemówienie wygłoszone w Londynie, dnia 13 października 1943 roku, [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., Wielkanocne kazanie Biskupa Polowego w Obozie Uchodźców Polskich ewakuowanych z ZSRR, wygłoszone w Teheranie r., [w:] tenże, Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Gawlina J., Wojenne orędzie wigilijne, Rzym 1944 (ze zbioru prywatnego śp. ks. Bernarda Wituckiego). Gawlina J., Z wojny i z wygnania. Listy i orędzia pasterskie, kazania, przemówienia, Rzym Generał broni Władysław Sikorski - generał dywizji Władysław Anders. Korespondencja Wybór dokumentów, oprac. B. Polak, Koszalin Historia Polski w liczbach, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa Kontek S., W sprawie historii duszpasterstwa katolickiego w Wojsku Polskim w latach , "Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego" 1938, nr 23. Józef Feliks Gawlina Biskup Polowy Polskich Sił Zbrojnych. Przemówienia, pisma, rozkazy, , red. A.K. Kunert, Warszawa Jaskuła A., Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef Feliks Gawlina ( ), "Biuletyn Wojskowych Służb Archiwalnych. (Warszawa) 2007, nr 29, s Michniewicz W., Monte Cassino w świetle dokumentów, "Zeszyty Historyczne" 1984, nr 67. Myszor J., Konieczny J., Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach , Katowice Polak M., Obsada dowództw Armii Polskiej na Wschodzie według stanu na l stycznia 1943 r., "Zeszyty Historyczne" (Leszno) 2004, nr 18/19. Prawdziwa historia Polaków. Ilustrowane wypisy źródłowe , oprac. D. Baliszewski, A.K. Kunert, Warszawa Wincenty zw. Kadłubkiem, Mistrza Wincentego Kronika Polska, przeł. K. Abgarowicz, B. Kürbis, Warszawa Rozkazy, instrukcje, podręczniki i regulaminy Dekret św. Kongregacji dla Nadzwyczajnych Spraw Kościoła, nr 640/45 z dnia 8 lutego 1945 roku. Zatwierdzony 3 marca 1945 roku, "Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych. Dział Urzędowy", Londyn 1946, nr 12. Odznaczenia, [w:] "Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych. Dział Urzędowy", Londyn 1946, nr 12.

12 Pismo Naczelnego Wodza do szefa duszpasterstwa 2. Korpusu z dnia 27 kwietnia 1945 roku, L. Dz. 1451/OP, 45, "Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych. Dział Urzędowy", Londyn 1946, nr 5. Pismo szefa duszpasterstwa 2. Korpusu do gen. Andersa, "Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych. Dział Urzędowy", Londyn 1946, nr 6. Radiowe przemówienie religijne na Wielkanoc, wygłoszone w radio - BBC, Londyn, dnia r., "Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych. Dział Nieurzędowy", Londyn 1946, nr 6. Zezwolenie na przyjęcie i noszenie orderów państw sprzymierzonych, "Rozkazy Wewnętrzne Biskupa Polowego Polskich Sił Zbrojnych. Dział Urzędowy", Londyn 1946, nr 12. Wspomnienia Anders W., Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat , Londyn Anders W., Memoires, Paryż Auterhoff M., Wiersze pisane w Kazachstanie, "My Sybiracy" 1991, nr 2. Bartosz Z., Dzieci tułacze, Warszawa Batogowski M., Przedziwne spotkanie, "W Drodze" 1990, nr 1. Bielewicz T., Kapelan 3 Batalionu, "Przewodnik Katolicki" 1965, nr 23. Bilek R., Ks. Józef Bykowski Kapelan 13. batalionu 5. Kresowej Dywizji Piechoty, "Nasza Służba" 1993, nr 4. Bocheń ski J.M.I., Monte Cassino, urywki wspomnień, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1983, nr 3. Bocheński J.M.I., Wspomnienia, Kraków Bodnar T., Znad Niemna przez Sybir do II Korpusu, Wrocław Bohojło B., Byłem żołnierzem dwóch armii, Białystok b.d.w. Bohusz-Szyszko Z., Czerwony sfinks, Rzym Borowski A., Betlejem, Betlejem, "Skaut" 1942, nr 3, 4. Bukojemski Z.A., Echa ocalenia bazyliki w Loreto. Saperzy 3. DSK w akcji ratowniczej, "Goniec Karpacki" 1988, nr 315. Byroński H., Ze wspomnień, "W Kręgu Rady" 1949, nr 3.

13 Choma W., Sanitariusz, "Polska Walcząca" 1945, nr 5. Churchill W. S., Druga wojna światowa, przeł. K.F. Rudolf, t. 3, ks. 2, Gdańsk Cieński W., Wspomnienia z Włoch, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1985, nr 4. Czapski J., Adolf Bocheński, "Orzeł Biały" (Londyn), 23 lipca Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, Paryż Czernik S., Dzień chwały, "Na Szlaku Kresowej" 1946, nr 5. Dłużewski W., Nasz biskup lotniczy, "Skrzydła" 1944, nr 6-7. Drzewieniecki W., Angielski szlif. Wspomnienia oficera sztabu 2. Korpusu, Toruń Dywizja Lwów. Wspomnienia żołnierskie z ZSRR i z Iraku , b.m.w., b.d.w. Działania 2-go szwadronu we Włoszech - wspomnienia uczestnika, "Krechowiak" 1982, nr 115. Ejbich B., Wspomnienia stalowego munduru, Toronto El'Muemminin Bajraszewski E., Manewry na Ziemi świętej, "Żołnierz Polski" 2003, nr 9. Fedorowicz T., Drogi opatrzności, Lublin Fierla W., Nowe życie, "Poseł Ewangelicki" 2004, nr 7, 9. Fusek W., Przez piaski pustyni, Wrocław Gabinowicz M., Droga tułacza żołnierza Armii Andersa, wspomnienie w 60. rocznicę wyjścia z Rosji Sowieckiej, "Nasz Dziennik" 2002, nr 72. Gazyński M., Na Zmartwychwstanie, "W Kręgu Rady" 1949, nr 2. Generał brygady dr Ludwik Ząbkowski, "Artylerzysta" 1973, nr 2. Grajewski A., Ostatni świadek, "Gość Niedzielny" 2005, nr 34. Grzondziel [Grządziel] R., Libertas w herbie Bolonii i Polonii..., [w:] W rocznicę zdobycia Bolonii, 21 kwiecień kwiecień 1946, Bolonia Haleda A., Spełnione zadanie. Z walk Brygady Pancernej 2. Korpusu, "Junak" 1945, nr 5. Haller J., Cud nad Wisłą, "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1950, nr 4. Humeński J., Wspomnienia wojenne kapelanów wojskowych , Warszawa Inauguracja pomnika w Acquafondata, "Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej" 1996, nr 5.

14 Iwańczak M., Niezapomniany dług wdzięczności, "Kombatant w Południowej Afryce" 1973, nr 1. Jędrzejczak J., Polskie radio Kair, "Polonez" 2000, nr 33. Kanas W., Procesja drogi krzyżowej Wojska Polskiego na Ziemi świętej. Jerozolima 1942, "Saper" 1976, nr 90. Karbownik F.A., Ze wspomnień 3. batalionu Strzelców Karpackich pod Sanstefano (Ankona), "Mars" 2004, nr 17. Kielewicz J., Na drodze do Bolonii, "Junak" 1945, nr 7. Kirchmayer J., W Apeninach. Bitwa o Fanzę, "Goniec Karpacki" 2002, nr 239. Klimczakowie W. i W., Przeżyłam własną śmierć, "My Sybiracy" 1990, nr 1. Klimkowski J., Byłem adiutantem generała Andersa, Warszawa Kopański S., Wspomnienia wojenne Londyn 1954, "Bellona" (Londyn) 1959, z. 2. Koszutski S., Wspomnienia z różnych pobojowisk, Londyn Kozielewski J., Wielki przyjaciel żołnierza, kapelan i spowiednik Jana Trzeciego, ks. Stanisław Papczyński, "Kwartalnik Poświęcony Sprawom Katolickiego Duszpasterstwa Wojskowego w Polsce" 1933, nr 3. Kronika Karpacka. Pomału odnajdujemy się - ks. Stanisław Nowak, "Ku Wolnej Polsce" 1957, nr 35. Kronika polityczna, "Głos Misjonarza" 1945, nr 2. Kronika Religijna Teheranu, "Nasz Przyjaciel" 1943, nr 18. Królikowski Ł.Z., Skradzione dzieciństwo, Kraków Ksiądz Adam Wróbel kapelan 1. Pułku Ułanów Krechowieckich, "Krechowiak" 1955, nr 35. Ksiądz Jan Sawicz, "Polski Żołnierz Prawosławny" 1945, nr 2. Księża o Kołymie, "Gazeta Niedzielna" 1950, nr 9. Leszczyński K., Postscriptum. Wspomnienia z szlaku bojowego 2. Korpusu i współpracy z biskupem polowym przy redagowaniu "W Imię Boże", "Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej" 1996, nr 5. Loga W., Wędrówki po Teheranie, "Słowo Polskie" 1941, nr 1. Łukowy J., I doszli, i udał się szturm, "Nasza Służba" 1994, nr 10. Łukowy J., Maki tamtej bitwy, "Nasza Służba" 1994, nr 10.

15 Marciniak B., Miesiąc zmarłych, "Głos Misjonarza" 1945, nr 11. Margańska-Zgrzebnicka K., Ja, Kostek i wojna, Warszawa Matysiak Z., W hitlerowskim obozie i sowieckim łagrze, "My Sybiracy" 1991, nr 2. Mendruń J., Polacy w Nowej Zelandii. Wspomnienia z deportacji do ZSRR , w czterdziestą rocznicę, Wellington Mierczyński E., Wojenne wspomnienia chirurga, Warszawa Milan F., Znad Kołymy, "My Sybiracy" 1991, nr 2. Młynarski B., W sowieckiej niewoli, Londyn Mrożek E., Wspomnienia ewangelików Polaków przebywających na Półwyspie Apenińskim, "Kalendarz Ewangelicki", Bielsko Biała Na Bliskim Wschodzie, "Lud" 1949, nr 18. Na męczeńskiej drodze, "Bóg i Ojczyzna" 1948, nr 75. Naczelny Wódz wśród nas w śniegach Rosji, "Sitwa" 1941, nr 1. Nasi księża jubilaci, w 25-lecie święceń kapłańskich, "Głos Katolicki - Gazeta Niedzielna" 1959, nr 9. Nastarowicz S., Oczekiwanie, "My Sybiracy" 1990, nr 1. Nasza niewola. Wspomnienia. Krótki zarys niewoli polskich księży kapelanów wojskowych, "Wiarus w Dachau" 1945, nr 3. Nazin S., Pierwsza Dywizja na froncie, "Wolna Polska" 1943, nr 27. Nowakowski K.Z., Wspomnienia wojenne z trzech kontynentów, Poznań Ochocki A., Przed sędzią śledczym, "My Sybiracy" 1990, nr 1. Okińczyc R., A było to nad Sangro, "Goniec Karpacki" 2002, nr 329. Olechowski J., Elegia o żołnierzu tułaczu, "Na Szlaku Kresowej" 1945, nr 2.3. Oppman A., Listy z Syberii, "Junak" 1945, nr 2. Orzechowski S., Historia walk 5. Kresowej Dywizji Piechoty, Warszawa Otwarły się bramy turm, łagierów i kopalń, "Sitwa" , z. 1. Pączek W., Złączeni węzłem, "Trzy Pióra" 1948, nr 2.

16 Peszkowski Z., Myśląc o Józefie Czapskim, Warszawa Peszkowski Z., Wspomnienia jeńca z Kozielska, Warszawa Piałiucha P., Ze wspomnień Irańskich, "Skaut" 1946, nr 10. Piątkowski H., Wspomnienia ze szlaku żołnierza tułacza. Pisane z myślą o kolegach z niewoli, Rzym Pietruszka S., Listy do redakcji, "Ku Wolnej Polsce" 1957, nr 34. Pietrzak W., Przez wzgórza Italii, Warszawa Po 45 latach na Monte Cassino, "Czwartak Pancerny" 1990, nr 72. Pomian J., Polacy w Afryce, "Junak" 1945, nr 1. Pruefer H., Wspomnienia, "Poseł Ewangelicki" 1995, nr 5-6. Pułk w okresie poprzedzającym bitwę o Monte Cassino, "Krechowiak" 1994, nr 138. Radwański T., Karpatczykami nas zwali, Warszawa Rosengarten P., Zapiski rabina Wojska Polskiego, Warszawa Rudnicki K., Na polskim szlaku. Wspomnienia z lat , Londyn Rudnicki K., Wspomienia o bitwie [pod Monte Cassino], "Orzeł Biały" 1974, nr 117. Ryżycki E., W łagrze nad Morzem Białym, "My Sybiracy" 1991, nr 2. S. Sta., W drugą rocznicę, "Orzeł Biały" 1946, nr 16. Santachiara S., Ocalona Bazylika w Loreto, "Il Messagio del Santa Casat" 1944, nr 8. Sapieha J., Objawienie, "My Sybiracy" 1990, nr 1. Sądek N., Monte Cassino. Dzień "D", "Goniec Karpacki" 2002, nr 329. Sitkowski T., śp. Arcybiskup Gall, "Wiadomości Diecezji Warszawskiej" 1947, nr 5. Smoleński J., Żebrowski M., Księga dziejów Pułku Ułanów Lubelskich im. Generała Kazimierza Sosnkowskiego, Londyn Sobkiewicz H., Jak spędziłam święta Bożego Narodzenia, "Dziatwa" 1946, nr 3. Sokolnicki M., Wyjątki z pamiętnika, "Sprawy Międzynarodowe" 1948, nr 4, 6. Spowiedź wielkanocna na gruzach klasztoru Monte Cassino, "Orzeł Biały" 1946, nr 16.

17 Stankiewicz R., Tobruk, 3 kwietnia Ks. Joniec poświęca pomnik poległych żołnierzy SBSK na cmentarzu wojennym, "Ku Wolnej Polsce" 1957, nr 34. Stompor J., Spod Łomży na Monte Cassino, Warszawa-Łomża Studziński A.F., Wspomnienia kapelana Pułku 4. Pancernego "Skorpion" spod Monte Cassino, Kraków Szmigielska-Jezierska E., Przekroczenie bramy i siebie, "Nasza Służba" 2000, nr 22. Średnicki A., Droga do Monte Cassino i dalej. Zapiski pamiętnikarskie i wspomnienia, oprac. B. Wróblewska, B. Skaradziński, Warszawa Święcicki M., Walki o Bolonię. Nad kanałem Lugo, "Goniec Karpacki" 2002, nr 329. Targosz S., Dziennik kapelana spod Monte Cassino, "Tygodnik Powszechny" 1975, nr Tomaszewska H., Polskie maki, "Polska Walcząca" 1945, nr 3. Walkusz J., Niezapomniany żołnierz na bożym posterunku ks. Jan Achtabowski , "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1999, nr 3. Wasilewski A., Spowiedź księdza w Normandii, "Polska Walcząca" 1945, nr 5. Wedow J., Na górzystym szlaku. Droga przez Apeniny, "Walcząca Polska" 1945, nr 2. Wesołowski M., Duszpasterstwo polskie w Armii Polskiej w ZSRR i Palestynie, "Biuletyn Wojskowych Służb Archiwalnych" (Warszawa) 2007, nr 29, s Wielkanoc w polu, Cassino, "Sitwa" , nr 2. Wilczewska S., Pieśń zesłańców, "My Sybiracy" 1991, nr 2. Wilk Z., Generał Władysław Anders ocalił życie tysiącom polskich zesłańców i więźniów. Wspomnienia, "Kresowe Stanice" 2002, nr 2. Wiszniewska E., Teherańska przygoda, "Skaut" 1946, nr 10. Wrócili żywi, "Głos Misjonarza" 1945, nr 7. Wspomnienia generała Czesława Jarnuszkiewicza od Sybiru do Łubianki, Warszawa Z pamiętnika gen. Władysława Andersa. Trudności z odnalezieniem Ojczyzny, "Bóg i Ojczyzna" 1948, nr 85. Z życia na środkowym Wschodzie, "Dwutygodnik Obozowy APW" 1946, nr 28. Zając J., W Szkocji i na środkowym Wschodzie, Londyn Zajączkowski T., Spotkanie w Bolonii, "Na Szlaku Kresowej" 1945, nr 2-3.

18 Zajączkowski T., W kwietniu była Bolonia, "Orzeł Biały" 1946, nr 16. Zalewski A., Trzeci Maj w wyzwolonej Bolonii, "Junak" 1945, nr 7. Żukowski J., Utracona miłość, "My Sybiracy" 1991, nr 2. VI. Relacje niepublikowane - nieautoryzowane Augustynowicz S., relacja z lutego 2001 roku, Koszalin. Bartosz Z., relacja z lipca 2001 roku, Warszawa. Bielecki J., relacja z lipca 2001 roku, Warszawa. Biśto W., relacja z września 2001 roku, Wrocław. Dymkowska I., relacja z sierpnia 2001 roku, Słupsk. Gabinowicz M., relacja z lipca 2001 roku, Warszawa. Grubczak A., relacja z sierpnia 2001 roku, Gniezno. Grzybowska E., relacja z kwietnia 2001 roku, Świdwin. Gwizdonik A., relacja z sierpnia 2001 roku, Jordanów. Jałówka M., relacja z lutego 2000 roku, Kretomino. Kamiński J., relacja z listopada 2001 roku, Olsztyn. Kisielewska G., relacja z maja 2003 roku, Kretomino. Ksztoń M., relacja z lipca 1999 roku, Wrocław. Krowiak E., relacja z kwietnia 2001, Katowice. Krzymiński K., relacja z czerwca 2000 roku. Kucharski F, relacja z kwietnia 1999 roku, Wrocław. Maliszewski A., relacja z kwietnia 1999 roku, Wrocław. Misiuk A., relacja z kwietnia 2001 roku, Świdwin. Mościcka Z., relacja z sierpnia 2001 roku, Łódź. Oleszkiewicz M., relacja z marca 2001 roku, Udorpie.

19 Ostrowski W., relacja z kwietnia 2001 roku, Miastko. Owczar J., relacja z maja 1999 roku, Wrocław. Peszko F., relacja z 1999 roku, Kretomino. Peszkowski Z., relacja z sierpnia 2001 roku, Warszawa. Piekarski A., relacja z września 2003 roku, Gostkowo. Radczyński P., relacja z kwietnia 2000 roku, Poznań. Ratman A., relacja z marca 2000 roku, Nowa Sól. Rup M., relacja z listopada 2001 roku, Wrocław. Sroka M., relacja z września 2000 roku, Wrocław. Stypuła W., relacja z lipca 2001 roku, Wesoła-Stara Miłosna. Szafrańska H., relacja z lipca 2001 roku, Szczecin. Trzaska L., relacja z sierpnia 2001 roku, Kraków. Tuczek M., relacja z maja 2000 roku, Kretomino. Warchoł A., relacja z lipca 2001 roku, Szczecin. Wilczewska Z., relacja z sierpnia 2001 roku, Gdańsk. Wojciechowski Z., relacja z kwietnia 1999 roku, Katowice. Woźniak F., relacja z lutego 2000 roku, Kretomino. Woźniak K., relacja z marca 2001 roku, Kretomino. Woźniak S., relacja z lutego 2002 roku, Kretomino. Wróblewski J., relacja z listopada 2002 roku, Bytów. Zasuwik L., relacja z lipca 2001 roku, Słupsk. Zieliński A., relacja z listopada 2000 roku, Koszalin. Zieliński Z., relacja z października 1999 roku, Koszalin. 30 lat w Indiach, pamiętnik ks. W.M. Zaleskiego (maszynopis). Bałaban A., W stepach Kazachstanu (wspomnienia z lat dzieciństwa ), (maszynopis).

20 Monkiewicz T., Wspomnienia Henryki Pawłowskiej z pobytu na wygnaniu w Kazachstanie (maszynopis). Pamiętnik ppłk. Stanisława Pstrokońskiego b. Kwatermistrza Armii, IPMS, sygn. A.XI/67/34B. Protokół relacji gen. K. Wiśniowskiego w sprawie przebiegu odprawy w dniu 24 marca 1944, na której Dowódca 2. Korpusu podjął się zadania natarcia na Monte Cassino, IPMS, sygn. A.XI/67/34. Relacja gen. Zygmunta Bohusz-Szyszki z 12 stycznia 1948, IPMS, sygn. A.XI/67/34. Relacja płk. dypl. Sieleckiego Stanisława w sprawie planowania do bitwy pod Monte Cassino, Ankona 1946, IPMS, sygn. A.XI/67/34. Werpachowska H., Moje wspomnienia z dalekiej tułaczki (maszynopis). Wspomnienia s. Laurety, Syberia-Irak-Palestyna, ASN, sygn. CII/51. VII. Korespondencja Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, R. Kota., Londyn Związek Żołnierzy 2. Polskiego Korpusu, S. Berkieta, Londyn Związek Inwalidów Wojennych PSZ, K. Lesiak, Londyn Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Wielka Brytania, M.S. Jarkowski, Londyn Centralny Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji, abp S. Wesoły, Rzym Związek Byłych Żołnierzy SBSK w Australii; Zarząd Krajowy SPK w Australii, A. Kleeberg, Hobart Polska Misja Katolicka w Londynie, T. Kulka, Londyn Zjednoczenie Polskie w Trowbridge, Londyn VIII. Prasa i czasopisma (wybór) "Bądź Gotów. Miesięcznik Harcerzy w Wielkiej Brytanii" "Beliniak. Pismo Koła Byłych Żołnierzy 1. Pułku Ułanów Legionów Polskich Beliny im. Józefa Piłsudskiego" "Bellona" "Co Słychać" 1941, nr 12-13; 1942, nr 2, 4-14; 1943, nr 30; 1944, nr 13, 15-22; 1945, nr 1-4, 6-14; 1946, nr 1, 3-5, 8-9; 1947, nr 1, 2-11; 1948, nr 6-7, 12.

21 "Czas. Polish Times. Niezależny Tygodnik Polski w Kanadzie" 1944, nr 52; 1955 nr 45; 1956 nr 49. "Czuj Duch. Dwutygodnik Poświęcony Polskiemu Harcerstwu na Obczyźnie" 1946, nr "Czuj Duch! Dwumiesięcznik", wydawany przez I. Drużynę Wędrowniczek w Masindi, b.r.w., czerwiec-lipiec. "Czwartak Pancerny" 1987, nr 69. "Duszpasterz Polski Zagranicą" 1949/1950, nr 1-4; 1950/1951, nr 5-9; 1985, nr 2-4; 1986, nr 1-2. "Dziatwa. Czasopismo miesięczne dla młodzieży" 1946, nr 3. "Dziatwa. Pismo dla dzieci. Miesięcznik" 1949, nr 2-3, 5-10, 12. "Dziennik Obozowy Armii Polskiej na Wschodzie" 1944, nr 66, 69, 70, 84, , 121, 182; 1945, nr 66-72, 79-80; 1946, nr 31-32, 35. "Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza" 1944, nr 1-307; 1945, nr 1-307; 1946, nr 1-306; 1947, nr "Gazeta Niedzielna" 1950, nr 4-10, "Gazeta Polska. Dziennik informacyjny Polaków na Bliskim Wschodzie" 1941, nr 16, 34, 36-43, 50, 52-58, "Głos Katolicki" 1959, nr 1-24; "Głos Misjonarza" 1944, nr 1; 1945, nr 2; 1946, nr 1-3, 6-9. "Głos Polski. Biuletyn Komitetu Polskiego w Dachau" 1945, nr 1-7. "Głos Polski. Diario Oficial de Colectividad Polaca" 1957, nr 51; 1958, nr 49. "Goniec Karpacki" 1952, "Gość Niedzielny" 1946, "Harcerstwo" 1946, nr 2-3; 1947 nr 2-3, "Harcmistrz. Dwumiesięcznik dyskusyjno-programowy" 1949, nr 1-2. "Horyzonty. Miesięcznik poświęcony sprawom kultury" 1946, nr 1-8; 1947 nr 1-2, 3-5. "Ilustrowany Kalendarz Wychodźczy" 1940, 1953.

22 "Informator. Bóg i Ojczyzna" 1952, nr 3-9. "Intermarium Biuletyn" 1948, nr "Junak. Dwutygodnik dla młodzieży" 1943, nr 1-10; 1944, nr 1-13; 1945, nr 1-14; 1946, nr 1-12; 1947, nr 1-5. "Jutro Polski" 1942, nr 4, 13-14; 1943, nr 20, 21-23a, "Jutro Polski. Tygodnik polityczno-literacki" 1944, nr 1-2; 1945, nr 1-51; 1946, nr 2-5, 7-11, 14, 41; 1947 nr 5-6, 8-10, 19. "Kalendarz Dziennika Polskiego w Wielkiej Brytanii" 1951, 1952, "Kalendarz Żołnierza Polskiego 2. Korpusu Armii Polskiej" "Kombatant w Ameryce" 1955, nr 1-2. "Kombatant w Australii" 1978, sierpień, grudzień. "Kombatant w Południowej Afryce i Rodezji" "Komunikat Koła Artylerzystów" 1973, nr 1; 1974, nr 2. "Komunikat 24. Pułku Ułanów" (Londyn) 1981/1982, nr 104. "Komunikat. Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski" 1960, nr 60; 1961, nr 61. "Komunikat. Związek Łącznościowców" 1981, nr 1-2. "Komunikat. Zarząd Główny Koła Oddziałowego 18. Lwowskiego Baonu Strzelców" 1990, nr 4; 1992, nr 1. "Komunikat Informacyjny. Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie" 1964, nr 1-2; 1965, nr 3-4. "Komunikat Informacyjny Koła Żołnierzy 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego. 1957, nr "Komunikat Informacyjny Oddziału Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Holandii" 1952, nr 7-8. "Komunikat Informacyjny Zrzeszenia Kół Oddziałowych Broni Pancernej" 1979, nr 51. "Krechowiak. Biuletyn Informacyjny Koła Krechowiaków" 1955, nr "Ku Wolnej Polsce. Codzienne pismo Brygady Strzelców Karpackich" 1940, nr 1, 9, "Ku Wolnej Polsce. Czasopismo Byłych Żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich" 1951, nr 6-8.

23 "Kultura. Szkice. Opowiadania. Sprawozdania" 1947, nr 1-2, 3. "Lewy Nurt" 1966, z. 1; 1967/1968, z. 2. "Lud" (Jedyne pismo polskie w Brazylii wychodzące dwa razy na tydzień) 1948, nr 32; 1949, nr 18. "Mała Kronika. Dwutygodnik. Oddział Kultury i Prasy 2. Polskiego Korpusu" 1946, nr 1-4. "Mały Podolak. Biuletyn Informacyjny Krajowego Koła Ż ołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich" 1993, nr 0-1; 1995, nr 5-6. "Mars" 1993, t. 1; 1994, t. 2; 2004, t "Monitor Londyński" 1954, nr 1-4, 5. "My. Biuletyn. Koło Wychowanków Szkół Polskich" 1995, nr 22; 1997, nr 26. "My, Sybiracy" 1990, nr 1; 1991, nr 2. "Myśl Lotnicza" 1941, nr 2-3, 5; 1942, nr 9; 1943, nr 18, 22, 26, 27; 1944, nr 28, 30; 1946, nr 58. "Myśl Polska" 1945, nr 84-95; 1946, nr 1-10; 1947, nr 1-9. "Na Przełomie. Tygodnik 1. Korpusu" 1946, nr 1, 13, 17-46; 1947, nr 2-8. "Na Straży. Biuletyn Wewnętrzny Związku Pracy dla Państwa." 1944, nr 3. "Na Szlaku Kresowej" 1945, nr 2-3, 20-21; 1946, nr 1-5. "Nasz Głos. Biuletyn Informacyjny Żołnierza Żyda 2. Korpusu" 1945, nr 1; 1946, nr 1-5. "Nowa Polska" 1945, nr 1-6; 1946, nr 1-2, 4-6, "Nowe Wiadomości" 1942, nr 7, 9, 14-16; 1943, nr 1-2; 1944, nr 1-2; 1945, nr 1-2. "Orzeł Biały" 1941, nr 2-3; "Piechota Polska " 1970, z. 1-2; 1971, z "Polak w Libanie ", nr 1-6, "Polonez. Magazyn Informacyjny Związku Rodzin Polsko-Egipskich" 2000, nr "Polonia. Biuletyn Informacyjny Polskiej Emigracji w Australii" 1949, nr 4, "Polonia Włoska" 1996, nr 0-1. "Polonia Zagraniczna" 1946, nr 11, 13, 20, 22, 25; 1947, nr 1, 3-4.

24 "Polska Walcząca. Żołnierz Polski na Obczyźnie" 1945, nr 1-15, 17, 19, 14-39; 1946, nr 18-19; 1947 nr "Polska Wierna. Tygodnik Katolicki" 1945, nr 35; 1946, nr 6-10; 1947, nr 2-5. "Polski Żołnierz Prawosławny" 1945, nr 1-2; 1946, nr 1, 3-5, 7-8. "Poradnik dla Pracowników Świetlic Żołnierskich" 1945, nr 53-64; 1946, nr 65; 1947, nr 77, 78; 1948, nr "Przed światem" 1946, nr 1-4, 6, 7; 1947, nr 1-2. "Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej" 1956, nr 1-8. "Przegląd Polski. Pismo redagowane w charakterze podręcznej encyklopedii bieżących wydarzeń politycznych" 1946, nr 1-6; 1947, nr 1-6. "Przegląd Tygodniowy Polskiej Agencji Prasowej w Londynie" 1944, nr 38, "Quo Vadis. Katolickie Pismo Polaków w Italii" 1993, nr "Razem Młodzi Przyjaciele" 1946, nr 1, 2, 9, 10; 1947 nr 1-4. "Saper. Biuletyn Stowarzyszenia Saperów Polskich na Obczyźnie" 1976, nr 90; 1977, nr 94. "Sitwa Rysiów, Żbików, Wilków Wileńskiej Brygady Żubrów", Ziemia święta, , z. 1; Rzym, , z. 2. "Skaut. Czasopismo Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie" 1942, nr 3, 4; 1943, nr 5-6; 1944, nr 17-18; 1945, nr 4-6; 1946, nr "Skrzydła. Wiadomości ze świata" 1944, nr 1-24; 1945, nr 1-23; 1946, nr "Słowo Polskie. Pismo poświęcone sprawom narodowym" 1942, nr 1; 1943, nr 1-4. "Słowo Polskie" 1946, nr 13-16, 18-25, 27-31; 1947, nr 5, 13-22, 110, 122. "Spadochron. Pismo Związku Polskich Spadochroniarzy" 1946, nr 22, 24, 28; 1947, nr 2, 6, 8-9. "Sprawy Międzynarodowe" 1947, nr 1-4; 1948, nr 1, 4-6, 8. "Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie" 1962, nr 1, 2-4. "Teki Historyczne. Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii" 1947, nr 1-2; 1948, nr 1-4. "Trybuna. Niepodległość i Demokracja" 1946, nr 1-4, 6-7; 1947, nr 8-9, 12. "Trzy Pióra. Czasopismo Chorągwi Kresowej" 1947, nr 2, 3; 1948, nr 2-5.

25 "Tygodnik Katolicki. Niezależne pismo Polaków w Australii i Nowej Zelandii" , nr 22, 28-31, 33-52; 1950, nr "Tygodnik Obozowy APW" 1944, nr 23-27; 1945, nr 50-51; 1946, nr 6-9. "Tygodnik Polski" 1946, nr 36, 39; 1947, nr 17-20; 1948, nr "Ułan Karpacki" 1964, nr 62; 1965, nr 64. "Ułan Poznański" 1965, nr 2; 1966, nr 2. "Ułani Lubelscy" 1953, z. 3; 1960, z "W Kręgu Rady" 1949, nr 1-9. "W Marszu" , nr 17. "Węzełek. Główna Kwatera Harcerek" 1963, nr "Wiadomości" 1946, nr "Wiadomości Polskiej Misji Katolickiej w Londynie" 1945, nr 1-12; 1946, nr 1-12; 1947, nr "Wiadomości Wojskowe 2. Korpusu", Włochy "Wolna Polska" 1943, nr 17, 27, 29-30, 37, "Wolność" 1946, nr 1-3. "Za Wolność i Niepodległość" 1947, nr 1-3. "Zeszyty Historyczne" 1962, nr 1-2; 1963, nr 3-4; 1964, nr 5-6; 1965, nr 7-8. "Życie" 1947, nr 1, "Życie Tygodnia" 1946, nr 1-22, 30-33, 35-41; 1947, nr IX. Opracowania i artykuły (wybór) Studia, monografie, syntezy 2. Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, red. T. Panecki, Warszawa Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, przeł. W. Domachowski, Warszawa Aronson E., Człowiek istota społeczna, przeł. J. Radzicki, Warszawa 1987.

26 Babiński W, Przyczynki historyczne , Londyn Banaszak M., Historia Kościoła Katolickiego, Warszawa Bargiełowski D., Po trzykroć pierwszy. Michał Tokarzewski-Karaszewicz. Generał broni, teozof, wolnomularz, kapłan Kościoła liberalnokatolickiego, t. 1, Warszawa Bączkowski F., Prawo Kanoniczne, Opole Biegański W., Ankona, Warszawa Biegański W., Bitwa pod Monte Cassino, [w:] Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej. Walki formacji polskich na Zachodzie , red. W. Biegański, Warszawa Biegański W., Bolonia 1945, Warszawa Biegański W., Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie , Warszawa Biegun K., Arcypasterz Polski Wygnańczej Biskup Polowy WP ks. Józef Feliks Gawlina, Warszawa Bielatowicz J., [Trzeci] 3. batalion strzelców karpackich, Londyn Bielatowicz J., Laur Kapitolu i wianek ruty. Na polach bitew Drugiego Korpusu, Londyn Bielatowicz J., Monte Cassino w dziesięciolecie bitwy, red. Z. Kasprzycka, Londyn Boćkowski D., Czas nadziei. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej w ZSRR i opieka nad nimi placówek polskich w latach , Warszawa Bohusz-Szyszko Z., Generał broni Władysław Anders, [w:] Generał Władysław Anders: życie i chwała, red. M. Hemar, Londyn Bombicki M.R., Monte Cassino: 50 lat po walce, Poznań Bończa-Bystrzycki L., Bitwa pod Monte Cassino w oczach kapelana 4. Pułku Pancernego "Skorpion" ks. Adama Franciszka Studzińskiego, [w:] Bitwa o Monte Cassino Geneza - przebieg - opinie, t. 2, red. B. Polak, Koszalin Bończa-Bystrzycki L., Księża kapelani 2. Korpusu Polskiego w bitwie pod Monte Cassino, [w:] Bitwa o Monte Cassino Geneza - przebieg - opinie, t. 1, red. B. Polak, Koszalin Borkiewicz J., Duszpasterstwo i charytatywna działalność Biskupa Polowego W.P. Józefa Gawliny w latach ( ), Warszawa Bryant R.A., Harvey A.G., Zespół ostrego stresu, przeł. J. Suchecki, Warszawa Brzozowski K., Teoria kaznodziejstwa, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2, cz. 1, red. M. Rachowicz, Lublin Bugaj T., Dzieci polskie w krajach pozaeuropejskich , Jelenia Góra 1986.

27 Bugaj T., Dzieci polskie w ZSRR i ich repatriacja , Jelenia Góra Cenin M., Chełpa S., Psychologia wojskowa. Teoria i praktyka, Warszawa Chazbijewicz S., Działalność polityczna, religijna, oświatowa i wychowawcza Naczelnego Imamatu Sił Zbrojnych na Zachodzie. W latach , Gdańsk-Olsztyn Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa Chomiuk J., Monte Cassino. Bitwa sześciu narodów, Bolonia Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk Ciesielski S., Polacy w Kazachstanie w latach , Wrocław Ciesielski S., Hryciuk G., Srebrakowski A., Masowe deportacje radzieckie w okresie II wojny światowej, Wrocław Clausewitz C., O wojnie, przeł. A. Cichowicz, L.W. Koc, F. Schoener, Warszawa Cybichowski Z., Encyklopedia Podręczna Prawa Publicznego, Warszawa Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, Paryż Deportacje i przemieszczenia ludności polskiej w głąb ZSRR , red. T. Walichnowski, Warszawa Derecki M., Na ścieżkach polskich komunistów, Lublin Draus J., Oświata i nauka polska na Bliskim i środkowym Wschodzie , Lublin Dudek B., Zaburzenia po stresie traumatycznym, Gdańsk Dunin-Wilczyński Z., Monte Cassino , Londyn Dunin-Wilczyński Z., Wojsko Polskie w Iraku , Warszawa Duraczyński E., Między Londynem a Warszawą, Warszawa Duraczyński E., Rząd polski na uchodźstwie , Warszawa Dworzaczek W., Świętochowski R., Szymon Okolski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 23, z. 99, Wrocław Działania 2. Korpusu we Włoszech, red. S. Biegański, Londyn Dzwonkowski R., Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR Martyrologium, Lublin 1998.

28 Dzwonkowski R., Skazani jako "Szpiedzy Watykanu", Ząbki Encyklopedia Wojskowa, red. O. Laskowski, Warszawa Ehrlich S.K., U podstaw Armii Polskiej w ZSRR. Walka z chorobami zakaźnymi w 1942 roku, Rzym Fajans R., Włochy 1944, Jerozolima Fajans R., Z II Korpusem we Włoszech, Paryż Felsztyn T., Dzieje 2. Korpusu, Londyn Fijałkowski Z., Kościół katolicki na ziemiach polskich w latach okupacji hitlerowskiej, Warszawa Frazik W., Polacy w ZSRR w latach , [w:] Słownik historii Polski , Kraków Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu , Warszawa Gastpary W., Protestantyzm w Polsce w dobie dwóch wojen światowych, cz. 2: , Warszawa Gawlina J., Zamiast wstępu, [w:] tenże, Z teki sowieckiej Biskupa Polowego, Jerozolima-Kair- Teheran Giza A., Kartki z dziejów klasztoru Benedyktynów na Monte Cassino, [w:] Bitwa o Monte Cassino Geneza - przebieg - opinie, t. 3, red. B. Polak, W. Handke, Leszno Herman J.L., Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, przeł. A. Kacmajor, M. Kacmajor, Gdańsk Honka N., Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej, Opole Iwanowski W., Bitwa o Monte Cassino, [w:] Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego Materiały, red. S. Arnold, Warszawa Iwanowski W., Z dziejów formacji polskich na Zachodzie , Warszawa Jachimowski T., Żołnierz Chrystusowy czyli nabożeństwa żołnierskie, Warszawa Jackiewicz W., Woś J., Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego pod okupacją hitlerowską w latach , Warszawa Janiszewski M., Żołnierz polski we Włoszech, Rzym Kalbarczyk S., Wykaz łagrów sowieckich, cz. 1, Warszawa 1993.

29 Kalbarczyk S., Wykaz łagrów sowieckich, miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w latach , cz. 1, Warszawa 1993, cz. 2, Warszawa Kaliszewicz Z., Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie, , Londyn Kapała Z., Ślązacy i Zagłębiacy w walkach Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie, Bytom Kapelani wrześniowi. Służba duszpasterska w Wojsku Polskim w 1939 r. Dokumenty, relacje, opracowania, red. W.J. Wysocki, Warszawa Kersten K., Polacy - Żydzi - komunizm. Anatomia półprawd , Warszawa Kleszczyński K., "Wilki" nad rzeką Senio, Rzym Konflikty polsko-sowieckie, red. W. Roszkowski, Warszawa Kospath-Pawłowski E., Wojsko Polskie na Wschodzie , Pruszków Kot S., Listy z Rosji do generała Sikorskiego, Londyn Kot S., Rozmowy z Kremlem, Londyn Kowalski H., Służba geograficzna 2. Korpusu Polskiego, [w:] 2. Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, red. T. Panecki, Warszawa Kowalski W.T., Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie, Warszawa Kozłowski S., Granice przystosowania, Warszawa Krassowski B., Polska kartografia wojskowa w latach , Warszawa Kronika. 16. Lwowski Batalion Strzelców, Londyn Krząstek T., Bitwa pod Monte Cassino (1944), Warszawa Krząstek T., Stańczyk H., Tobruk , Warszawa Krząstek T., Wójcik W., Żak A.C., Depozyty żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Warszawa-Toruń Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, t. 3, red. E. Pawłowski, Pruszków Kubicki A., Dzięga A., Arcybiskup Józef Gawlina Biskup Polowy Wojsk Polskich, Warszawa Kukiel M., Generał Sikorski. Żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej, Londyn Kurs harców i obóz wędrowniczek, red. Z. Peszkowski, Valivade Kutrzeba S., Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku, Kraków 1937.

30 Le Bon G., Psychologia tłumu, przeł. B. Kaprocki, Warszawa Lemanowicz P., Daroszewska T., Główne stresory występujące w misjach wojskowych i podstawowe sposoby przeciwdziałania im, [w:] Stres i pomoc psychologiczna w misjach wojskowych, Warszawa Lemanowicz P., Daroszewska T., Zadania osób funkcyjnych w przeciwdziałaniu źródłom oraz negatywnym skutkom stresu w misjach wojskowych, [w:] Stres i pomoc psychologiczna w misjach wojskowych, Warszawa Lewański R.K., Wyzwolenie Bolonii - szlak bojowy 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech , Warszawa Lewański R.K., Wyzwolenie Bolonii. Antologia tekstów historycznych i literackich, Bolonia- Warszawa Liebich A., Na obcej ziemi. Polskie Siły Zbrojne , Londyn Łukow G., Szkice z psychologii wojskowej, przeł. C. Czarnogórski, Warszawa Madała T., Polscy księża katoliccy w więzieniach i łagrach sowieckich od 1918 r., Lublin Majewski A., Wojna, ludzie i medycyna, Lublin Malinowski M., Rola duszpasterstwa polskiego w organizacji społeczności lokalnych w Ameryce Łacińskiej, Warszawa Maslow A.H., Motywacja i osobowość, przeł. P. Sawicka, Warszawa Matuszak Z., Dowodzenie Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie w działaniach bojowych, [w:] Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, red. S. Zwoliński, Warszawa Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, Warszawa Mentel E., Radomski S., Pułk ułanów karpackich, Pruszków Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa Mrugacz J., Wrzesień z perspektywy lat trzydziestu, [w:] W służbie Ojczyźnie, red. A. Piotrkiewicz, Warszawa Ney-Krwawicz M., Komenda Główna Armii Krajowej , Warszawa Nowak E., Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce, Warszawa Od Buzułuku do Chicago. Monografia Junackich Szkół Mechanicznych, red. W. Czepiel, Birmingham Odziemkowski J., Służba duszpasterska Wojska Polskiego , Warszawa 1998.

sygnatura archiwalna:

sygnatura archiwalna: 1 Kancelaria Przyboczna Naczelnego Wodza (do 1 I 44 Gabinet NW i MON) VII 40 - XI 1941 2 II 40 XII 1942 3 XII 41 VI 1943 4 5 V 40 V 1941 6 I 41 VIII 1942 7 X 41 III 1943 8 VII 42 XI 1943 9 VIII 41 XI 10

Bardziej szczegółowo

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN

Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN http://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/znajznak-monte-cassino/bibliografia/13745,bitwa-o-monte-cassino- 1944.html 2019-01-04, 17:20 Bitwa o Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.)

Płk L. Okulicki z Bronisławą Wysłouchową na tarasie budynku Dowództwa Armii Polskiej w ZSRR (wrzesień 1941 r.) Rozkaz gen. W. Andersa do wstępowania w szeregi Armii Polskiej Wyżsi oficerowie Armii Polskiej w ZSRR. W pierwszym rzędzie siedzą gen.m. Tokarzewski-Karaszewicz (pierwszy z lewej), gen. W. Anders, gen.m.

Bardziej szczegółowo

wszystko co nas łączy"

wszystko co nas łączy Generał broni Władysław Anders "Odrzućmy wszystko co nas dzieli i bierzmy wszystko co nas łączy" Generał broni Władysław Anders bohater spod Monte Casino. Władysław Anders pełnił najważniejsze funkcje

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej

Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Źródło: http://ipn.jskinternet.pl/bip/rejestry-ewidencje-arc/kategorie/18,akta-wojskowych-organow-bezpieczenstwa-panstwa-u zyczone-przez-centralne-archiwum.html

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

lecie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone w katedrze polowej Wojska Polskiego;

lecie Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej. Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka wygłoszone w katedrze polowej Wojska Polskiego; 31 grudnia 2018 Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego Józefa Guzdka z 2018 r. Styczeń 2018 2018-01-13 Kazanie Biskupa Polowego Józefa Guzdka, wygłoszone podczas Mszy św. dla Honorowych Dawców Krwi, z okazji

Bardziej szczegółowo

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A

Obóz Rothesay i podobóz Tighnabruaich a) Personalne dot. przydziałów Armii w ZSRR, pociągów pancernych b) Personalne, dot. przydziałów w A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Oddział Personalny Sztabu NW Sprawy ewidencyjne, listy weryfikacyjne, spisy oficerskie, wykaz obsady władz centralnych, sprawa gen. Kalkusa Sprawy ewidencyjne,

Bardziej szczegółowo

Wiadomości. Limanowianie pod Monte Cassino

Wiadomości. Limanowianie pod Monte Cassino Wiadomości Poniedziałek, 19 maja 2014 Limanowianie pod Monte Cassino Pod Monte Cassino rozegrała się jedna z najcięższych bitew II wojny światowej. W dniach 11 19 maja 1944 roku polscy żołnierze w ramach

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

WIECZORNICA W HOŁDZIE GEN. WŁ. ANDERSOWI I JEGO śołnierzom

WIECZORNICA W HOŁDZIE GEN. WŁ. ANDERSOWI I JEGO śołnierzom WIECZORNICA W HOŁDZIE GEN. WŁ. ANDERSOWI I JEGO śołnierzom 1 Kierunki deportacji ludności polskiej do ZSSR 2 Wycieńczeni głodem i wyniszczeni chorobą polscy mali męczennicy 3 Grupa polskich uchodźców na

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Borek Anna sobota, 01 grudnia :54 - Poprawiony poniedziałek, 03 grudnia :34

Wpisany przez Borek Anna sobota, 01 grudnia :54 - Poprawiony poniedziałek, 03 grudnia :34 Droga do Monte Cassino 1 września 1939 roku wojska niemieckie przełamały zachodnią granicę Polski, 17 września wojska radzieckie wschodnią granicę. Polska została objęta dwiema okupacjami: niemiecką na

Bardziej szczegółowo

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane

Literatura. Źródła. Dokumenty Publikowane 1. 2. 3. Źródła Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996. Prawda Białej Podlaskiej. Organ Tymczasowego Zarządu Miasta i Powiatu Białej Podlaskiej. Rozkaz nr 1 do garnizonu

Bardziej szczegółowo

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969

SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU. Nr 1, 1969 SPIS ARTYKUŁÓW OGŁOSZONYCH W NUMERACH 1 5 BIULETYNU Nr 1, 1969 Rola i zadania wojskowej służby archiwalnej (Leszek Lewandowicz) Postępowanie z zespołami otwartymi w świetle wytycznych Naczelnej Dyrekcji

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r.

XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE. Rzym, 17-21 września 2014 r. XXXVI SESJA STAŁEJ KONFERENCJI MUZEÓW, ARCHIWÓW I BIBLIOTEK POLSKICH NA ZACHODZIE Rzym, 17-21 września 2014 r. Aula Jana Pawła II przy kościele św. Stanisława w Rzymie Via delle Botteghe Oscure 15 Program

Bardziej szczegółowo

Akta różne (O.d.B. APW) Korespondencja w sprawie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Korespondencja w sprawie SBSK Ko

Akta różne (O.d.B. APW) Korespondencja w sprawie Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich Korespondencja w sprawie SBSK Ko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Akta tajne (organizacyjne m.in. WB, Kanada) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne) Akta tajne (organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2014 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego

gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego gen. Władysław Sikorski generał broni Wojska Polskiego Władysław Eugeniusz Sikorski ur. 20 maja 1881r. w Tuszowie Narodowym, zm. 4 lipca 1943r. na Gibraltarze, polski wojskowy i polityk, generał broni

Bardziej szczegółowo

www.stowarzyszenieuk.pl

www.stowarzyszenieuk.pl Emil Stefan MENTEL - ur. 26 października 1916 r. w m. Czaniec. Syn Emanuela i Franciszki z domu Szczotka. Jego ojciec był leśniczym w lasach Habsburgów. Po śmierci ojca zamieszkał w Żywcu u siostry, pracownicy

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO

OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Jerzy Ciesielski OPRACOWANIA DOTYCZĄCE WOJNY POLSKO-SOWIECKIEJ 1919 1920 W ZBIORACH CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO Centralne Archiwum Wojskowe gromadzi i przechowuje w zasadzie tylko akta wytworzone przez

Bardziej szczegółowo

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 19.11.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2015 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A

Polskie Państwo podziemne Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A Polskie Państwo podziemne 1939-1945 Przygotowała: Katarzyna Kossakowska Klasa III A FLAGA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO Polskie Państwo Podziemne (w skrócie PPP) to tajne struktury Państwa Polskiego istniejące

Bardziej szczegółowo

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r.

Uroczystości odbędą się w Zamościu w dniach listopada 2013 r. Uroczystości patriotyczno-religijne 70. rocznicy nadania nazwy Oddziałów Partyzanckich 9. Pułku Piechoty - Oddziałom Dywersji Bojowej Inspektoratu Zamość. Zamość, 29-30 listopada 2013 r. Światowy Związek

Bardziej szczegółowo

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz

ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz ks. ppłk. Stanisław Zytkiewicz Patron Gimnazjum w Boguchwale Wykonali: Joanna Kamińska Kamila Sapa Julia Ciura Karolina Telesz Bartłomiej Kozak Kim był Stanisław Żytkiewicz? Stanisław Żytkiewicz ur. 6

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r.

Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246. DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 października 2013 r. Warszawa, dnia 9 października 2013 r. Poz. 246 Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 DECYZJA Nr 296/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

II POKAZ FILATELISTYCZNY POCZET DOWÓDCÓW 2. KORPUSU POLSKIEGO

II POKAZ FILATELISTYCZNY POCZET DOWÓDCÓW 2. KORPUSU POLSKIEGO Wiesław Mrugała II POKAZ FILATELISTYCZNY POCZET DOWÓDCÓW 2. KORPUSU POLSKIEGO W dniach 23-24.06.2017 r. na terenie Politechniki Koszalińskiej zorganizowany został przez Koło PZF przy Politechnice Koszalińskiej

Bardziej szczegółowo

udział w uroczystościach rocznicowych bitwy o Monte Cassino w Opolu, przy Szwadronie Pancerny Skorpion

udział w uroczystościach rocznicowych bitwy o Monte Cassino w Opolu, przy Szwadronie Pancerny Skorpion Z dziennika Grupy 2016r. 27-28.05.2016 Łabiszyńskie Spotkania z Historią 17-22.05.2016 wyjazd na obchody 72 rocznicy bitwy o Monte Cassino 14-15.05.2016 udział w uroczystościach rocznicowych bitwy o Monte

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

zawartość Plany rozmieszczenia jednostek w WB Spis żołnierzy PSZ, którzy przed 1939 zamieszki

zawartość Plany rozmieszczenia jednostek w WB Spis żołnierzy PSZ, którzy przed 1939 zamieszki 1 2 3 4 5 6 7 8-11 12 13 14 15 16 17 18 zawartość Biuro Ogólno Organizacyjne MON Akta dotyczące organizacji i reorganizacji jednostek wojskowych, sprawy awansowe, sprawy oficerów nadliczbowych Likwidacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13

Spis tresci. Wykaz 11 Wstçp 13 Spis tresci Wykaz 11 Wstçp 13 Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 2. i teza pracy 16 3. uzytych w tytule i dalszych czesciach 17 4. Zastosowane metody badawcze 19 5. Struktura pracy 20 1. i dzialania

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej

Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej Lista mieszkańców Gminy Rzgów poległych, pomordowanych, walczących, więzionych, represjonowanych, zaginionych w latach II wojny światowej L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Data i miejsce śmierci

Bardziej szczegółowo

Kto jest kim w filmie Kurier

Kto jest kim w filmie Kurier Fot. Bartosz Mroziński Kto jest kim w filmie Kurier Historyczne postaci drugoplanowe Opracowanie: Rafał Brodacki, Paweł Brudek, Katarzyna Utracka, Michał Wójciuk, Andrzej Zawistowski Kto jest kim w filmie

Bardziej szczegółowo

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim

Grudniowe spotkanie przedświąteczne integrujące środowiska żołnierskich pokoleń pn. Solidarni z Wojskiem Polskim Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r., które nie będą podlegać dalszej ocenie merytorycznej Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

LISTA DUBLETÓW DRUKÓW CIĄGŁYCH nr 3/2018

LISTA DUBLETÓW DRUKÓW CIĄGŁYCH nr 3/2018 Centralna Biblioteka Wojskowa Dział Gromadzenia Zbiorów ul. Ostrobramska 109 04-041 Warszawa tel. (0-22) 68-17-386 e-mail: ag.kozlowska@ron.mil.pl LISTA DUBLETÓW DRUKÓW CIĄGŁYCH nr 3/2018 Prosimy o zamawianie

Bardziej szczegółowo

Gen. August Emil Fieldorf Nil

Gen. August Emil Fieldorf Nil Gen. August Emil Fieldorf Nil Żołnierz I Brygady Legionów. Uczestnik wojen 1920 i 1939. Dowódca 51 Pułku Piechoty. Szef Kierownictwa Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej. Wydał rozkaz zastrzelenia kata

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU

WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU WYKAZ UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W 2018 ROKU L.p Główny Uroczystość Termin Organizator/rzy 1. 73. rocznica rozstrzelania 56 żołnierzy Armii Krajowej 19 stycznia Prezydent M. Kalisza Przewodniczący Rady

Bardziej szczegółowo

Z Armią Andersa był w Iranie, Iraku, Palestynie, Jordanii, Egipcie, aż w 1944 roku dotarł do Włoch.

Z Armią Andersa był w Iranie, Iraku, Palestynie, Jordanii, Egipcie, aż w 1944 roku dotarł do Włoch. Marian Lemieszek ur. 16.07.1920 r. w Sutnie, pow. Bielsk Podlaski woj. Białystok. Przed deportacją mieszkał w Wieliczkowicach gm. Wołczyn w powiecie Brześć nad Bugiem, gdzie jego ojciec był gajowym. Wraz

Bardziej szczegółowo

Logistyka 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Logistyka 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie DZIEJE NAJNOWSZE, ROCZNIK XXXVII 2005, 3 PL ISSN 0419-8824 Michał Polak Koszalin Logistyka 2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie II wojna światowa w porównaniu do wielkiejwojny lat 1914-1918 była

Bardziej szczegółowo

Patroni naszych ulic

Patroni naszych ulic Patroni naszych ulic Dębicka ziemia była świadkiem wielkich i tragicznych dziejów. Szczególnie na tym t e r e nie z a p i s a ł się ok r e s ok u pa c j i niemieckiej, kiedy powstała tu niezwykle p r ę

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI

GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI GENERAŁ WŁADYSŁAW EUGENIUSZ SIKORSKI 20 maja 1881 roku w Tuszowie Narodowym pod Mielcem urodził się Władysław Sikorski. Był trzecim dzieckiem Emilii i Tomasza Sikorskich. Wcześniej młoda para wyprowadziła

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r.

OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU. z dnia 11 stycznia 2007 r. OBWIESZCZENIE SZEFA KANCELARII SENATU z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek oraz kwot dotacji celowych przyznanych poszczególnym jednostkom przez Prezydium Senatu w roku 2006 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen.

Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Od początku okupacji przygotowywano się do wybuchu powstania Zdawano sobie sprawę z planów Stalina dotyczących Polski 27 października 1943 r. gen. Sosnkowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu przygotowań do

Bardziej szczegółowo

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254),

Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), Nowości wydawnicze Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej Przegląd Historyczno-Wojskowy 16 (67)/4 (254), 237-240 2015 NOWOŚCI WYDAWNICZE WOJSKOWEGO CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ Archiwum Zgrupowania

Bardziej szczegółowo

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ

ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ ASY POLSKIEGO LOTNICTWA W BITWIE O ANGLIĘ GRANICE II RZECZYPOSPOLITEJ WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ 1 WRZEŚNIA 1939 ATAK NIEMIEC 17 WRZEŚNIA ATAK ZWIĄZKU RADZIECKIEGO EWAKUACJA POLSKIEGO RZĄDU I CZĘŚCI ARMII

Bardziej szczegółowo

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt)

TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY. 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) TEST HISTORYCZNY 7 DYWIZJA PIECHOTY 1. W skład której armii wchodziła 7 Dywizja Piechoty we wrześniu 1939 roku? (0-1 pkt) a) Armii Łódź b) Armii Kraków c) Armii Karpaty d) Armii Prusy 2. Kto dowodził 7

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2017 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Organizacje kombatanckie i patriotyczne

Organizacje kombatanckie i patriotyczne Organizacje kombatanckie i patriotyczne STOWARZYSZENIE DZIECI WOJNY W POLSCE (ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ ŁÓDZKI) Integracja środowiska dzieci wojny, pomoc w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, prawnej,

Bardziej szczegółowo

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim

Sądownictwo polskich formacji wojskowych na froncie wschodnim Imię i nazwisko: Andrzej Wesołowski Stopień/tytuł naukowy: doktor Sylwetka naukowa: Dr Andrzej Wesołowski ukończył historię i prawo w UAM w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii

Bardziej szczegółowo

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011

K S I Ą Ż K I. Narodowe Święto Niepodległości. 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 Narodowe Święto Niepodległości K S I Ą Ż K I 1. Bitwa Warszawska 1920 : materiały edukacyjne. Warszawa, 2011 2. Borucki M. / Historia Polski do 2010 roku. Warszawa, 2010. 3. Brzoza Cz. / Historia Polski

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017

KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień sierpień 2017 KALENDARIUM ZAMIERZEŃ DUSZPASTERSKICH wrzesień 2016 - sierpień 2017 Data Temat Przedsięwzięcie wrzesień 1. Czwartek Wspomnienie św. Bronisławy 77.rocznica wybuchu II wojny św.; Nowy Rok Szkolny 2016/17

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019

Plan współpracy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019 2 PUŁK SAPERÓW Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA 2psap... płk Robert KAMIŃSKI WYCIĄG Plan współpracy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania

Strona 1 z 5. Nr ewidencyjny. Nazwa organizacji. Nazwa zadania Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych zawartych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert z dnia 24.04.2013 r. z możliwością złożenia stosownych wyjaśnień Lp. Nazwa organizacji Nr ewidencyjny Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tradycje administracji wojskowej w Tarnowie sięgają pierwszych dni odzyskania niepodległości. W dniu 28 października 1918 roku Polska Komisja

Tradycje administracji wojskowej w Tarnowie sięgają pierwszych dni odzyskania niepodległości. W dniu 28 października 1918 roku Polska Komisja Tradycje RYS HISTORYCZNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W TARNOWIE Tradycje administracji wojskowej w Tarnowie sięgają pierwszych dni odzyskania niepodległości. W dniu 28 października 1918 roku Polska Komisja

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/edukacja/edukacja-poznan/spotkania-z-historia/37700,90-urodziny-pulkownika-jana-gorski ego-poznan-18-kwietnia-2012.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

1. Publikacje książkowe. * Działalność Polskich Związków Zawodowych w ŚFZZ , Warszawa 1986; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s.

1. Publikacje książkowe. * Działalność Polskich Związków Zawodowych w ŚFZZ , Warszawa 1986; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. 1. Publikacje książkowe * Działalność Polskich Związków Zawodowych w ŚFZZ 1945-1957, Warszawa 1986; Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, s. 142, * Światowa Federacja Związków Zawodowych 1945-1985,

Bardziej szczegółowo

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego

Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego Irena Horban Ku czci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego 5 września 1997 roku odbyła się w Pruszkowie niecodzienna uroczystość. W tym dniu został poświęcony kamień nagrobny ś.p. Zygmunta Lechosława Szadkowskiego,

Bardziej szczegółowo

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii

A.D Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii A.D. 2017 Rok Jubileuszu 30-lecia powstania naszej parafii 2 luty - czwartek - Święto Ofiarowania Pańskiego - MB Gromnicznej 3 luty - I piątek miesiąca 11 luty - sobota - NMP z Lourdes - Dzień Chorych

Bardziej szczegółowo

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego http://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/31948,120-rocznica-urodzin-nadkom-jozefa-bochenskiego-patr ona-slaskiego-oddzialu-straz.html

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Nadwiślański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadwislanski.strazgraniczna.pl/wis/aktualnosci/24195,inauguracja-wystawy-pt-powstanie-warszawskie -w-medalierstwie.html Wygenerowano: Środa, 1

Bardziej szczegółowo

MIASTO GARNIZONÓW

MIASTO GARNIZONÓW 1920 1939 MIASTO GARNIZONÓW 18. PUŁK UŁANÓW POMORSKICH 64 i 65 PUŁK PIECHOTY 16 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, Do 1927 r. WYŻSZA SZKOŁA LOTNICZA (PRZENIESIONA POTEM DO DĘBLINA ] Od 1928 r. - LOTNICZA SZKOŁA STRZELANIA

Bardziej szczegółowo

SPUŚCIZNA KAROLA DORWSKIEGO / / /I 3/

SPUŚCIZNA KAROLA DORWSKIEGO / / /I 3/ SPUŚCIZNA KAROLA DORWSKIEGO /1906 1980/ /I 3/ Rapperswil 2008 Dorwski Karol.doc 1 ZAWARTOŚĆ ZESPOŁU POZ. INWENTARZA I. Materiały twórczości literackiej K.D. 1 II.. Materiały działalności zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu DATA WYDARZENIE WRZESIEŃ 1 września 2016 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych - msza św. 6 września 2016 r. Zebrania

Bardziej szczegółowo

Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom.

Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom. Rok 2014 dedykujemy Żołnierzom Tułaczom. Wybór tego roku związany jest z Polakami, których rozrzuciła po kątach całego świata zawierucha dziejowa. 75 lat temu wybuch II wojny światowej doprowadził miliony

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny

MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH Zarys organizacyjno-prawny Kazimierz Bar MATERIAŁY ARCHIWALNE CAW DOTYCZĄCE STANÓW LICZEBNYCH WOJSKA W LATACH 1918 1939 1. Zarys organizacyjno-prawny W związku z dekretem Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z dnia 12 października

Bardziej szczegółowo

Z OKAZJI GMINNEGO DNIA STRAŻAKA

Z OKAZJI GMINNEGO DNIA STRAŻAKA Apel Pamięci Z OKAZJI GMINNEGO DNIA STRAŻAKA Stajemy dziś do apelu na Gminnej Uroczystości Dnia Strażaka przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanówce w dniu 10 czerwca 2019 roku w drugi dzień

Bardziej szczegółowo

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i

Głównym zadaniem AK była walka z okupantem o odzyskanie niepodległości; w tym celu żołnierze podziemnej organizacji prowadzili liczne akcje zbrojne i ARMIA KRAJOWA Armia Krajowa Konspiracyjna organizacja wojskowa polskiego podziemia działająca w okresie II wojny światowej oraz największa i najsilniejsza armia podziemna w Europie, tamtego okresu. W szczytowym

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki.

w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki. projekt Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrołęki z dnia... 2007 r. w sprawie nadania odznaki honorowej Za zasługi dla miasta Ostrołęki. Na podstawie 1 ust. 1 pkt 1 i ust.2 uchwały Nr 256 / XXXIX / 97 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni

Niezwyciężeni Niezwyciężeni 1918-2018 https://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/ikonografia/43892,krzyz-niepodleglosci.html 2019-03-30, 09:32 Krzyż Niepodległości : Sylweriusz Szydlik Rejestr zmian Krzyż i Medal Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe)

Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego spuszczają łodzie na wodę (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe) Powstanie. 1. Armia Wojska Polskiego utworzona 29 lipca 1944 roku z przemianowania 1. Armii Polskiej w ZSRR

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Tematyczny:

Małopolski Konkurs Tematyczny: Małopolski Konkurs Tematyczny: Na Polu Chwały... - Damy i Kawalerowie Virtuti Militari i Krzyża Walecznych w walce o niepodległość i granice II Rzeczypospolitej dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i

Bardziej szczegółowo

Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia

Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia Jan Nowak-Jeziorański Jan Nowak-Jeziorański. Kalendarium życia Opracowanie: Karol Mazur Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Ossolineum Jan Nowak-Jeziorański Kalendarium życia 2 października 1914 roku Zdzisław

Bardziej szczegółowo

WAŻNE DATY WAŻNE BITWY. Lekcja. Temat: Lekcja powtórzeniowa. 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej

WAŻNE DATY WAŻNE BITWY. Lekcja. Temat: Lekcja powtórzeniowa. 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej Lekcja Temat: Lekcja powtórzeniowa. WAŻNE DATY 1 września 1939 roku - wybuch II wojny światowej 22 czerwca 1941 roku - atak Niemiec na Związek Radziecki 1 sierpnia 1944 roku - wybuch powstania warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: ksmdp@o2.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz formacyjny

Bardziej szczegółowo

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; Pelplin Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Pelplińskiej ul. Bpa Dominika 11; 83-130 Pelplin e-mail: pelplin.ksm@gmail.pl www.pelplin.ksm.org.pl Nr rachunku: 18 1160 2202 0000 0000 5342 0223 Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Do młodzieży O polskim katolicyzmie O przyszłym pokoleniu kapłanów O kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa...

Do młodzieży O polskim katolicyzmie O przyszłym pokoleniu kapłanów O kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa... Spis treści 238 Myśli zawsze ważne... 5 Życiorys kard. A. Hlonda... 7 Myśli noworoczne...18 Wielkopostne myśli... 20 O zadaniach kobiety... 22 O idei świętowojciechowej...24 O świadomym macierzyństwie...

Bardziej szczegółowo

Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie z żołnierzami zawodowymi

Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie z żołnierzami zawodowymi Harmonogram spotkań środowiskowych przedstawicieli Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z żołnierzami zawodowymi LP Nazwa Jednostki Wojskowej Nr jednostki wojskowej Termin spotkania Miejsce spotkania

Bardziej szczegółowo

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018

Wystawa plenerowa Powstała, by żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości Warszawa, 29 maja 20 czerwca 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/4234,wystawa-plenerowa-powstala-by-zyc-w-100-rocznice-odzyskania -niepodleglosci-warsz.html 2019-07-19, 23:16 żyć w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna http://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/6513,27-rocznica-powolania-strazy-granicznej.html 2019-04-07, 01:06 Magdalena Tomaszewska 16.05.2018 16 maja obchodzimy Święto. W tym roku centralne

Bardziej szczegółowo

MONTE CASSINO Tatiana Staszczyk

MONTE CASSINO Tatiana Staszczyk MONTE CASSINO Tatiana Staszczyk JAK TO SIĘ ZACZĘŁO? Od stycznia 1944 roku Niemcy odparli trzy ataki wojsk alianckich, w których uczestniczyły oddziały amerykańskie, angielskie, francuskie, hinduskie i

Bardziej szczegółowo

98. rocznica bitwy pod Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów 18 sierpnia 2018

98. rocznica bitwy pod Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów 18 sierpnia 2018 Moja Niepodległa https://mojaniepodlegla.pl/mn/aktualnosci/6370,98-rocznica-bitwy-pod-zadworzem-uroczystosci-ku-czci-bohater ow-18-sierpnia-2018.html 2019-05-15, 20:41 Zadwórzem uroczystości ku czci bohaterów

Bardziej szczegółowo

Niezwyciężeni

Niezwyciężeni Niezwyciężeni 1918-2018 http://niezwyciezeni1918-2018.pl/nie/ikonografia/43892,krzyz-niepodleglosci.html 2019-08-06, 01:16 Krzyż Niepodległości : Sylweriusz Szydlik Rejestr zmian Krzyż i Medal Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Tradycje HISTORIA. Strona 1

Tradycje HISTORIA. Strona 1 Tradycje HISTORIA 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej swój rodowód wywodzi od 11. Dywizji Piechoty III Armii Wojska Polskiego formowanej dwukrotnie. Po raz pierwszy, w październiku 1944 r. na Ziemi

Bardziej szczegółowo

Apel do mieszkańców stolicy

Apel do mieszkańców stolicy Apel do mieszkańców stolicy 1 sierpnia, o godz. 17.00 w stolicy rozlegną się syreny zatrzymajmy się wtedy na chwilę i skierujmy myśli ku tym, którzy 71 lat temu walczyli za nasze miasto, za wolność. Uczcijmy

Bardziej szczegółowo

Źródło:

Źródło: Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12448,16-czerwca-1944-roku-pod-jewlaszami-obecnie-na-bialorusi-w-walce-z-niemcamiw-cz.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

osobowy rzeczowy geograficzny miary

osobowy rzeczowy geograficzny miary Liczba Autor Sygnatura Daty Indeks Indeks Indeks L.p. Nazwa zespołu/zbioru jednostek fotografii/ zespołu / Proweniencja skrajne osobowy rzeczowy geograficzny miary atelier zbioru 1 Wizytacja parafii Boguszyce

Bardziej szczegółowo