2 c3; Ś2Yń4 " K- I4iO22Ćz/Ć) Ustalenie wyników głosowania. `i _ ~o" 2~ 2/J r. Katowice, dnia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2 c3; Ś2Yń4 " K- I4iO22Ćz/Ć) Ustalenie wyników głosowania. `i _ ~o" 2~ 2/J r. Katowice, dnia."

Transkrypt

1 Okręgowa Komisja Wyborcza Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Katowice, dnia. `i _ ~o" 2~ 2/J r. Skorygowany protokół wyników wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej Miasta Katowice Nr 19 Piotrowice-Ochojec w dniu 17 października 2021 r. 1. Przewodniczący Komisji I JŁ /Joćcż 2. Wiceprzewodniczący: ' 3. j~/łi ~ł2zy~//~ f~oq~ c3; ~cc=l4 Ś2Yń4 " K- I4iO22Ćz/Ć) Ustalenie wyników głosowania 1. Liczba Obwodowych Komisji Wyborczych: 2. Liczba uprawnionych do głosowania: Liczba wydanych kart do głosowania: 4. Liczba oddanych głosów: 6 Z w tym: 4.1. Liczba głosów nieważnych: Liczba głosów ważnych: 6~

2 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ Z Z 2. CHMIEL IWONA 4 3. CHMIEL JULIA 4 4. CIOSEK CZESŁAW DAWIDOWSKI ANDRZEJ FRĄSZCZAK JOANNA 7-7. FRĄSZCZAK KATARZYNA GRZĄDZIEL WIESŁAW JANECKA WERONIKA JANECKI JACEK Q 11. KALINKA ROMAN KRAWCZYK JOLANTA KUCZ ZBIGNIEW 14. KUPCZAK GRAŻYNA KWIECIŃSKI BOGUSŁAW Z 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN LEJMAN-GĄSKA ADAM LIMAŃSKA KRYSTYNA LIMAŃSKI ROBERT MATERLA ŁUKASZ Z 21. MOL ANNA MYSZOR ANNA Ć ~- 23. OSTROWICZ DOROTA MISO 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW li 25. PAWLAK ALEKSANDER / PETERKO ALEKSANDER 27. PIECZYŃSKI ADAM Z }- 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA 2 p 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA 30. SKIBA EWA SKRABURSKA RÓŻA /f 32. SKRZYP MARCIN Ś p 33. SKWAREK MAGDALENA /Is 34. URBANEK PIOTR WAWRZYŁO ANTONI O 36. WIKTORCZYK MARIA /1?- 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA Ś 44

3 6. Nazwiska i imiona wybranych radnych: L.P. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. 05; 2~w "Z po2ii A /l Ś 0 2. G.9s,,rA,40A11 ~ p 3.. l~t~i ~ Gi N.j,'~t ~" -- a ~~3Aś, ~ A-,~r S'k22yP rlg1ćgi" C n; 13v &U 2?- 6. 4Nh/4 2? 7. P, c?" 2 4o,1"l 2} 8. F2 Zc2,/i1 ~i/l i /f22 y~+//~ ~~ ui ~ /łi~on z~ J ZZ 10. 2B" L/ S G~ /l sfii3 Y/9 2 C? 12. Pfi Ą./7 /~LL 14S.~ (L 4 5" 13. Pć i e 2/" i1s~ ~/OCJ l4t0(lgl 7/,7 4~ 15. Gr OSe~I CZc3 / Li f1/+nsi~(/~ i~%l,s 7~i RSi4"9 IZJL/2 /l S 18. 4t 6oit- /l T P,2 1J", 21. /lt4 /j/,~

4 7. Uwagi Komisji (w tym dot. m.in. ew. losowania): POYs "A" O f"llz"7& C2?" ć& sd. VrIZ^v~J~L polis 9 c ~N 6:7 ł2 34/ ) visji LT/~IZG2ĆJ 0=A i(~. ł( " Zr"Ć4 Q(i2 G27 MitOEv z 0/3 Z 3/Ż ~ - P"7 O27 /~~i 99-. /lo. 27ź! l i6rsl;q ('p!5' 7r 79W" >d. ~ ^ 1~snC/-l% Pa ot"g12fv,e`ic K 9 liyey,.,,/. O 7"247 v7n y/j~?rw~j Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podstawą do ustalenia wyników wyborów były Protokoły wyników głosowania w obwodach nr ~~ Ą"74 2l / f(5 I12, Z~f (razem załączników). Podpisy członk Komisji L7

5 Katowice, dnia.! Ą r. Obwodowa Komisja Wyborcza Obwód nr Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Protokół wyników głosowania w obwodzie nr..."a Obwodowej omisji Wyborczej z siedzibą w w dniu 17 października 2021 r. P0~Zyr iwrj ~ ~~~~ 3 i 1. Przewodniczący Komisji w 2. Wiceprzewodniczący: yńa~- 3. f- ~ ~I U,.oS ~SP~.~-~~~/~ Wł R,tiCO~S1CA- ~ QC iło 75+cĄ- Ustalenie wyników głosowania ~U 1. Czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania 2. Liczba uprawnionych do głosowania: 3. Liczba wydanych kart do głosowania: 4. Liczba oddanych głosów: w tym: 4.1. Liczba głosów niewarnych: 4.2. Liczba głosów ważnych: C) 4J

6 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ 2 CHMIEL IWONA 3. CHMIEL JULIA 4. CIOSEK CZESŁAW 1 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ 6. FRĄSZCZAK JOANNA 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW 9. JANECKA WERONIKA 10. JANECKI JACEK 11. KALINKA ROMAN 12. KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW 14. KUPCZAK GRAŻYNA 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA Ą 19. LIMAŃSKI ROBERT 20. MATERLA ŁUKASZ 21. MOL ANNA 22. MYSZOR ANNA OSTROWICZ DOROTA 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW /1/ 25. PAWLAK ALEKSANDER 26. PETERKO ALEKSANDER 27. PIECZYŃSKI ADAM 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA 30. SKIBA EWA 31. SKRABURSKA RÓŻA 32. SKRZYP MARCIN 33. SKWAREK MAGDALENA 34. URBANEK PIOTR A 35. WAWRZYŁO ANTONI 36. WIKTORCZYK MARIA 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA i

7 6. Uwagi Komisji: 2 Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podpisy członków Komisji:~ 1, 2 ~C~.Ę ~~~ ~,~ 3..~~ 4..~~~~~ I~ 6. r ~~

8 Katowice, dnia) Obwodowa I~omis~:,~J,Vyborcza Obwód nr k l Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Protokół wyni óv g ło~ę ania w obwodzie nr...~ ~ Obwodowej Komis i Wyborczej z siedzibą w Przewodniczący Komisji. ~.R R ~...TO ~.~.. w dniu 17 października 2021 r. Wiceprzewodniczący: ~9. ~..~.1~J...(: R \J \ Y S V i L~~ Yu ) ow -SK Y~ 0 IR L-1 Y% s V N Ustalenie wyników głosowania 1. Czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania 2. Liczba uprawnionych do głosowania: 3. Liczba wydanych kart do głosowania: 4. Liczba oddanych głosów: 304"5 A"I Ił/-1 w tym: 4.1. Liczba głosów nieważnych: 4.2. Liczba głosów ważnych: O syp

9 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ 2. CHMIEL IWONA 3. CHMIEL JULIA 4. CIOSEK CZESŁAW G 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ /{ 6. FRĄSZCZAK JOANNA / 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA } 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW O 9. JANECKA WERONIKA 10. JANECKI JACEK l~ 11. KALINKA ROMAN 12. KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW 14. KUPCZAK GRAŻYNA ' 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW KWIECIŃSKI SEBASTIAN 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM {); 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA L{ 19. LIMAŃSKI ROBERT 20. MATERLA ŁUKASZ (' 21. MOL ANNA 22. MYSZOR ANNA 23. OSTROWICZ DOROTA ZLj 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW I 25. PAWLAK ALEKSANDER 26. PETERKO ALEKSANDER 27. PIECZYŃSKI ADAM (_ 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA,. 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA 30. SKIBA EWA 31. SKRABURSKA RÓŻA (. 32. SKRZYP MARCIN 33. SKWAREK MAGDALENA I 34. URBANEK PIOTR 35. WAWRZYŁO ANTONI 36. WIKTORCZYK MARIA ~. 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA )

10 6. Uwagi Komisji: ~ ~ Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podpisy członków Komisji: ~o CZ'e -k l. ~QO.'2~ 7

11 Katowice, dnia. 1 I0 22Ą r. Obwodowa Komisja Wyborcza Obwód nr Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Protokół wyników głosowania w obwodzie nr ~~ Obwodow& Kom~sji W borczej z siedzibą w ~~~~,.~~. c ~~~1 ~1~~ ~~J ~1-m~~ ~c2 Ó ~f w dniu 17 października 2021 r. 1. Przewodniczący Komisji 1 TU " y,i I 2. Wiceprzewodniczący: 3. I%io~tI 2.2zlSż va 4. ~.~aj2i~1 1 "7,w9 5 6 F,4J8 Pj9 c~ y4j3k/9 J"0evT/9 7. ) f )1 C.z ya" l ~oą%g Ustalenie wyników głosowania 1. Czas rozpoczęcia s/j i zakończenia głosowania 2. Liczba uprawnionych do głosowania: 3. Liczba wydanych kart do głosowania: ov w tym: 4. Liczba oddanych głosów: l 4.1. Liczba głosów nieważnych: 4.2. Liczba głosów ważnych: y

12 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ 2. CHMIEL IWONA 3. CHMIEL JULIA 4. CIOSEK CZESŁAW 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ U 6. FRĄSZCZAK JOANNA 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW 9. JANECKA WERONIKA ( J 10. JANECK JACEK 11. KALINKA ROMAN 12. KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW A 14. KUPCZAK GRAŻYNA 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA G_ 19. LIMAŃSKI ROBERT L 20. MATERLA ŁUKASZ 21. MOL ANNA 22. MYSZOR ANNA A 23. OSTROWICZ DOROTA 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW 25. PAWLAK ALEKSANDER 26. PETERKO ALEKSANDER 27. PIECZYŃSKI ADAM PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA A 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA 30. SKIBA EWA U 31. SKRABURSKA RÓŻA 32. SKRZYP MARCIN 33. SKWAREK MAGDALENA ii 34. URBANEK PIOTR WAWRZYŁO ANTONI 36. WIKTORCZYK MARIA 37. ZIEL KA AGNIESZKA,

13 6. Uwagi Komisji: Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. uq Podpisy członków Komisji: 1 4 %ź" l~lr ti 2 3 ) ~ Lo U ~2>Ći ~ 9 ~& 5... ~ r ~ ~ ;

14 Katowice, dnia...!~ r. Obwodowa Komisja Wyborcza Obwód nr i`!l Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Protokół wyników głosowania w obwodzie nr q JW Obwodowej Komisji Wyborczej z siedzibą w w dniu 17 października 2021 r. 1. Przewodniczący Komisji O" o 2. Wiceprzewodniczący: A ~lv O- 3. L4 ór~u y~k1~a - kx aw c~1~ L ~ 6.. : 2F Fig{4c~~k,x 7. L CW p Ustalenie wyników głosowania 1. Czas rozpoczęcia ł i zakończenia głosowania I J oc 2. Liczba uprawnionych do głosowania: y,} 3. Liczba wydanych kart do głosowania: = ~~ 4. Liczba oddanych głosów: YU w tym: 4.1. Liczba głosów nieważnych: 4.2. Liczba głosów ważnych:

15 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ 2. CHMIEL IWONA 3. CHMIEL JULIA r 4. CIOSEK CZESŁAW 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ 6. FRĄSZCZAK JOANNA H. 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW 9. JANECKA WERONIKA 10. JANECKI JACEK 11. KALINKA ROMAN 12. KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW 14. KUPCZAK GRAŻYNA 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA 19. LIMAŃSKI ROBERT 20. MATERLA ŁUKASZ 21. MOL ANNA 22. MYSZOR ANNA 23. OSTROWICZ DOROTA i -i 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW 25. PAWLAK ALEKSANDER 26. PETERKO ALEKSANDER i 27. PIECZYŃSKI ADAM 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA 30. SKIBA EWA 31. SKRABURSKA RÓŻA 32. SKRZYP MARCIN i 33. SKWAREK MAGDALENA 34. URBANEK PIOTR 35. WAWRZYŁO ANTONI 36. WIKTORCZYK MARIA 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA

16 6. Uwagi Komisji: Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podpisy członków Komisji: 1 ('. ~~.

17 Katowice, dnia I Obwodowa Komisja Wyborcza Obwód nr Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Protokół wyników głosowania w obwodzie nr,obwgdowej Komisji Wyborczej z siedzibą w w dniu 17 października 2021 r Przewodniczący Komisji Wi przewodniczący: ~ l)o~ a c~ :' ( ua Ustalenie wyników głosowania 1. Czas rozpoczęcia.~~1 i zakończenia gło ow 2. Liczba uprawnionych do głosowania: 3. Liczba wydanych kart do głosowania: 4. Liczba oddanych głosów: w tym: 4J. Liczba głosów niewarnych: 4.2. Liczba głosów ważnych: ma 1 ~ QO

18 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ 2. CHMIEL IWONA C, 3. CHMIEL JULIA L 4. CIOSEK CZESŁAW I 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ 6. FRĄSZCZAK JOANNA % ) 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW % ( 9. JANECKA WERONIKA 10. JANECKI JACEK (J 11. KALINKA ROMAN 12. KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW (J 14. KUPCZAK GRAŻYNA U,r 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM 4 ` 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA LIMAŃSKI ROBERT ( 20. MATERLA ŁUKASZ t/ n 21. MOL ANNA U 22. MYSZOR ANNA U 23. OSTROWICZ DOROTA f 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW C ~~` J ' 25. PAWLAK ALEKSANDER 26. PETERKO ALEKSANDER 27. PIECZYŃSKI ADAM 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA V I 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA 30. SKIBA EWA 31. SKRABURSKA RÓŻA 32. SKRZYP MARCIN 33. SKWAREK MAGDALENA 34. URBANEK PIOTR 35. WAWRZYŁO ANTONI o 36. WIKTORCZYK MARIA 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA tj ~-~ j P ~J h

19 6. Uwagi Komisji: o 0LO(~ ~ ~...~ ~ Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podpisy członków Komisji: 1 _ 2 ~~. "L 3. 7

20 Katowice, dnia / r. Obwodowa Komisja Wyborcza Obwód nr -t Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ocnojec Protokół wyników głosowania w obwodzie nr Obwodowej Komisji Wyborczej z siedzibą w ;~'~~ ~,~ ~~,;~~, _ i~ w dniu 17 października 2021 r. 1. Przewodniczący Komisji ~~~~~~t ~ Ł~~~ 2. Wiceprzewodniczący: 3. I, rł`j U1~U isv~ ± y c<< s 4 ~ ~....P:1.. ~ ~ ~ 7 Ustalenie wyników głosowania w tym: Y `. 1. Czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania 2. Liczba uprawnionych do głosowania: 3. Liczba wydanych kart do głosowania: 4. Liczba oddanych głosów: 4.1. Liczba głosów nieważnych: 4.2. Liczba głosów ważnych: 4// Si k 1 1`~,

21 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ W 2. CHMIEL IWONA 3. CHMIEL JULIA 4. CIOSEK CZESŁAW /, 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ 6. FRĄSZCZAK JOANNA 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW 9. JANECKA WERONIKA 10. JANECKI JACEK 11. KALINKA ROMAN 12. KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW 14. KUPCZAK GRAŻYNA h 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA 19. LIMAŃSKI ROBERT 2, 20. MATERLA ŁUKASZ 21. MOL ANNA 22. MYSZOR ANNA 23. OSTROWICZ DOROTA 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW 25. PAWLAK ALEKSANDER 26. PETERKO ALEKSANDER PIECZYŃSKI ADAM 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA A" 30. SKIBA EWA 31. SKRABURSKA RÓŻA Z 32. SKRZYP MARCIN 33. SKWAREK MAGDALENA >> 34. URBANEK PIOTR 35. WAWRZYŁO ANTONI 36. WIKTORCZYK MARIA 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA

22 6. Uwagi Komisji: zirc._: ~ I~t ~<<; E. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podpisy członków Komisji: ~~~L ~ 4 ~IY76" 7~ 5 6. R / 7 ~ ~~:

23 Katowice, dnia ~ I " 1..: ~ M r. Obwodowa Komisja Wyborcza Obwód nr 23/24 Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Skorygowany protokół wyników głosowania w obwodzie nr 23/24 Obwodowej Komisji Wyborczej z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 27, przy ul. Łętowskiego 18 w dniu 17 października 2021 r. 1. Przewodniczący Komisji ~ ivi ~sr k 2. Wiceprzewodniczący: ląc t Gr L 4. p ~ar2i Ustalenie wyników głosowania w tym: 2 ~q 1. Czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania 2. Liczba uprawnionych do głosowania: 3. Liczba wydanych kart do głosowania: 4. Liczba oddanych głosów: 4.1. Liczba głosów nieważnych: 4.2. Liczba głosów ważnych: U~l

24 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ 2. CHMIEL IWONA 3. CHMIEL JULIA 4. CIOSEK CZESŁAW 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ 6. FRĄSZCZAK JOANNA 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW i. 9. JANECKA WERONIKA 10. JANECKI JACEK ~- 11. KALINKA ROMAN 12. KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW 14. KUPCZAK GRAŻYNA 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN x 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA 19. LIMAŃSKI ROBERT 20. MATERLA ŁUKASZ v 21. MOL ANNA 22. MYSZOR ANNA 23. OSTROWICZ DOROTA 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW 25. PAWLAK ALEKSANDER I 26. PETERKO ALEKSANDER 27. PIECZYŃSKI ADAM 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA fl 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA 30. SKIBA EWA Q 31. SKRABURSKA RÓŻA,( 32. SKRZYP MARCIN 1j 33. SKWAREK MAGDALENA 34. URBANEK PIOTR ~. 35. WAWRZYŁO ANTONI w 36. WIKTORCZYK MARIA 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA

25 6. Uwagi Komisji: p i11~f &a.&r 311/ 7/ j.4 lu. I ~ -n~z.a ~.2??Ui?<<L.l v1.1_. 1~~1,, ~i1...~.~~?l.. >l.~l.z~~, /17/ ~ ~ `' ~ ~ ~.G~~~~'Y.!!11.~4.3.~ 7 r, Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podpisy członków Komisji: , ~ ~~-

26 Katowice, dnia '~ ` r. Obwodowa Komisja Wyborcza Obwód nr Rady Jednostki Pomocniczej Nr 19 Piotrowice-Ochojec Protokół wyników głosowania w obwodzie nr Obwodowej Komisji Wyborczej, I z siedzibą w tli' ~'~ ~~1 1 ~i" y w dniu 17 października 2021 r. jou) 1. Przewodniczący Komisji 2. Wiceprzewodniczący: Ms~J 6. ~ 7. ~rn2/ Źl%l O, ^J ~ / ~ Ustalenie wyników głosowania 1. Czas rozpoczęcia. AJ i zakończenia głosowania od 2. Liczba uprawnionych do głosowania: ~~ 3. Liczba wydanych kart do głosowania: 3GG 4 4. Liczba oddanych głosów: w tym: 4.1. Liczba głosów nieważnych: e Liczba głosów ważnych: 4

27 5. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów: LP. NAZWISKO IMIĘ LICZBA GŁOSÓW 1. CHMIEL BOGUMIŁ - 2. CHMIEL IWONA 3. CHMIEL JULIA 4. CIOSEK CZESŁAW - 5. DAWIDOWSKI ANDRZEJ 2 6. FRĄSZCZAK JOANNA - 7. FRĄSZCZAK KATARZYNA 8. GRZĄDZIEL WIESŁAW - 9. JANECKA WERONIKA JANECKI JACEK KALINKA ROMAN KRAWCZYK JOLANTA 13. KUCZ ZBIGNIEW 14. KUPCZAK GRAŻYNA 15. KWIECIŃSKI BOGUSŁAW 16. KWIECIŃSKI SEBASTIAN 17. LEJMAN-GĄSKA ADAM j 18. LIMAŃSKA KRYSTYNA LIMAŃSKI ROBERT A 20. MATERLA ŁUKASZ MOL ANNA MYSZOR ANNA OSTROWICZ DOROTA 7, 24. PACZYŃSKI MIROSŁAW PAWLAK ALEKSANDER PETERKO ALEKSANDER _ 27. PIECZYŃSKI ADAM 28. PUĆKA-WYCIŚLIK SABINA 29. REWAKOWICZ-WDOWIAK EWA SKIBA EWA SKRABURSKA RÓŻA 32. SKRZYP MARCIN 33. SKWAREK MAGDALENA 34. URBANEK PIOTR 35. WAWRZYŁO ANTONI WIKTORCZYK MARIA 37. ZIELIŃSKA AGNIESZKA -

28 6. Uwagi Komisji: l~r~k Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach. Podpisy członków Komisji: 3

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 2 1 5 0 5 Nr obwodu głosowania * * * 3 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół, Osielec 440, 34-234 Osielec Gmina gm. Jordanów Powiat suski

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 2 1 5 0 5 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół, Naprawa 378, 34-240 Jordanów Gmina gm. Jordanów Powiat

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 2 4 0 4 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 4 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Jacków Szkolna 3, 42-282 Kruszyna Gmina gm. Kruszyna

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 0 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Mszczonowie sporządzony dnia października 08 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Mszczonowie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Książki

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Książki POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Książki Na podstawie art. 182 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Wójta Gminy Borowa z dnia 6 października 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Borowej

INFORMACJA. Wójta Gminy Borowa z dnia 6 października 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Borowej INFORMACJA Wójta Gminy Borowa z dnia 6 października 2015 r. Na podstawie 10 ust. 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie I. Dla wyboru Rady Gminy Żytno utworzono 5 okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE

WYCIĄG OBWIESZCZENIE WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 6 Liczba mandatów: * 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. DOJUTREK Jan be6-ceff-190b-d094-bc42-f1dd f2

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. DOJUTREK Jan be6-ceff-190b-d094-bc42-f1dd f2 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Strzyżewice sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Strzyżewicach. I. Dla

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Poczesnej z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Poczesna zarządzonych na dzień października 2018

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 2 4 0 4 0 8 Nr obwodu głosowania * * * 3 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Zespół Szkół, Widzów ul.żwirki i Wigury 16, 42-282 Kruszyna Gmina gm.

Bardziej szczegółowo

(Wyciąg) OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

(Wyciąg) OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. (Wyciąg) OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czarnej Wodzie

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czarnej Wodzie - - WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ WODZIE PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Czarnej Wodzie I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Okręg wyborczy nr: * 2 Liczba mandatów: * 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady 18

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady 18 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Sady 18 Lp. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania (miejscowość) Pełniona Funkcja 1. Natalia Weronika Luncik

Bardziej szczegółowo

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF

Wyniki pierwszego kolokwium Podstawy Programowania / INF 1 Ab Hasan 240917 B 0,8 0,7-1,5 50% 2 Ad Tomasz 241149 A 1,0 0,9 0,8 2,7 90% 3 Al Adam 241152 A 0,8 0,5 0,5 1,8 60% 4 An Jan 241780 C 0,3 0,0-0,3 10% 5 An Jakub 241133 A 0,8 0,9 1,0 2,7 90% 6 An Kacper

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 2 4 1 0 0 1 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Przedszkole Nr1, Goczałkowice-Zdrój ul. Szkolna 15, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 4 Liczba mandatów: * 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łabuniach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Łabunie zarządzonych na dzień 21 października

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. W y c i ą g OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

do Rady Gminy Borki (nazwa rady i gminy)

do Rady Gminy Borki (nazwa rady i gminy) - - WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Borki (nazwa rady i gminy) sporządzony dnia 7. 204 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Borkach (Gminną, Miejską) I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

CMP PZM KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA OCHABY

CMP PZM KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA OCHABY 72 55 22 34 24 21 4 35 32 17 12 Malcherek Sebastian Magdalena Długosz Czech Mariusz Czech Karina Szukała Tomasz Szukała Magdalena Błażejak Zenon Błażejak Bartosz Fraj Adam Fraj Celina Krzemień Tomasz Kozioł

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 2 2 0 8 0 5 Nr obwodu głosowania * * * 3 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Szkoła Podstawowa, Maszewko 7, 84-352 Wicko Gmina gm. Wicko Powiat lęborski

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wólce z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wólce z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wólce z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wólka zarządzonych na dzień 21 października 2018

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 0 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Olsztyn sporządzony dnia października 08 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Olsztynie. I. Dla wyboru Rady Gminy Olsztyn

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIASTA NA PRAWACH POWIATU PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Kalisza sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Kaliszu I. Dla wyboru Rady Rady Miejskiej Kalisza

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku L Imię i nazwisko Adres zamieszkania funkcja Zgłaszający p. 1. Sara Wiktoria Chrulenko Pieńsk członek Stowarzyszenie Patriotyczne i Samorządowe

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG /

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * ZESTAWIENIE

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * ZESTAWIENIE WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * Okręg wyborczy nr * 1 Liczba mandatów * 6 ZESTAWIENIE Załącznik nr... do protokołu z wyborów do Rady Miejskiej w Brzeszczach wyników

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 0 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Krzeszyce sporządzony dnia października 08 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Krzeszycach. I. Dla wyboru Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OBWIESZCZENIA

Wyciąg z OBWIESZCZENIA Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 64.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 5 maja 2014 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 0050. 64.2014 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 5 maja 2014 roku. ZARZĄDZENIE Nr 0050. 64.2014 Burmistrza Miasta z dnia 5 maja 2014 roku. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 5 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Wola Mysłowska - - WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW (nazwa rady i gminy) sporządzony dnia 17.1 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Woli Mysłowskiej (Gminną, Miejską)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 24.2015 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym...

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym... Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. (poz....) WYBORY DO RADY GMINY Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Kobierzyce sporządzony dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SKŁADZIE OSOBOWYM, PEŁNIONEJ FUNKCJI W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH

I N F O R M A C J A O SKŁADZIE OSOBOWYM, PEŁNIONEJ FUNKCJI W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH I N F O R M A C J A O SKŁADZIE OSOBOWYM, PEŁNIONEJ FUNKCJI W OBWODOWYCH KOMISJACH WYBORCZYCH w obwodzie Nr 1 w gminie Stoczek 1 Tyszka Ewelina Agata Przewodnicząca komisji 2 Dzieciątko Barbara Marta Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * ZESTAWIENIE

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * ZESTAWIENIE WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców * Okręg wyborczy nr * 1 Liczba mandatów * 5 ZESTAWIENIE Załącznik nr... do protokołu z wyborów do Rady Miejskiej w Czersku wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 0 2 2 5 0 4 Nr obwodu głosowania * * 1 0 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Świetlica Wiejska, Żarki Średnie 107b, 59-950 Pieńsk Gmina gm. Pieńsk

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 1. Zając Paulina Żabia Wola Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2. Kuźnicki Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kolbudach z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kolbudach z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kolbudach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kolbudy zarządzonych na dzień 21 października

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T.

Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra M. Daniel S. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Komisarz Wyborczy w Opolu I Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Komisarz Wyborczy w Opolu I Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Komisarz Wyborczy w Opolu I Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Szkoła Podstawowa, Kąty Opolskie ul. Szkolna 8, 46-050

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Okręg wyborczy nr: * 2 Liczba mandatów: * 6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rybczewicach z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rybczewicach z dnia 1 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rybczewicach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Rybczewice zarządzonych na dzień 21 października

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 1 Liczba mandatów: * 6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 4 1 9 1 3 Nr obwodu głosowania * * * 2 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania (adres) Szkoła Podstawowa, Stare Proboszczewice

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmży z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmży z dnia 1 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmży z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Chełmży zarządzonych na dzień 21 października

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 4 Liczba mandatów: * 7 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 168 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Czernichów

WYBORY DO RADY GMINY. PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Czernichów 1 WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Czernichów sporządzony dnia 17 listopada. 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Czernichowie I. Dla wyboru Rady Gminy Czernichów utworzono 15 okręgów

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 0 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Luzino sporządzony dnia października 08 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Luzinie. I. Dla wyboru Rady Gminy Luzino

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 21 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 4/2014. Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 21 października 2014 r. UCHWAŁA NR 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Wadowicach Górnych z dnia 21 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmików województw

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych w gminie Czernikowo

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych w gminie Czernikowo POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowychkomisji wyborczych w gminie Na podstawie art. 182 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Mieczysława B. Małgorzata R.

Mieczysława B. Małgorzata R. Imię i Nazwisko Małgorzata K. Joanna W. Anna Z. Elżbieta G. Dorota D. Aneta Ś. Justyna Z. Marek M. Bożena N. Cecylia M. Maria Z. Aneta S. Taisa R. Justyna G. Jadwiga C. Paula W. Monika M. Marcin G. Marta

Bardziej szczegółowo

I. Skład Komisji: Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania. /-/ Katarzyna Kowalczyk

I. Skład Komisji: Przewodnicząca Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania. /-/ Katarzyna Kowalczyk WYBORCZEJ ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 1 Katarzyna Kowalczyk Przewodniczący 2 Agnieszka Antczak Zastępca Przewodniczącego 3 Barbara Fydrych Członek 4 Beata Mosakowska Członek 5 Monika

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE DO 0 TYS. MIESZKAŃCÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Szczawnicy sporządzony dnia października 08 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Szczawnicy. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 2 października 2018 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Koniecpolu z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień 21

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 7 listopada 0r. Gminną Komisję Wyborczą w Popowie I. Dla wyboru Rady Gminy Popówutworzono okręgów wyborczyc każdym okręgu

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ W GMINIE POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW Okręg wyborczy nr: * 4 Liczba mandatów: * 6 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli podaje się do publicznej wiadomości skład ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Pogorzeli: 1. Iwona Markiewicz-Kozłowska 2. Ilona Helena

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

WYBORY DO RADY POWIATU PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 1 6 1 1 0 2 Nr obwodu głosowania * * * 6 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania (adres) Świetlica Wiejska w Gąsiorowicach, Gąsiorowice

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU

WYBORY DO RADY POWIATU WYBORY DO RADY POWIATU Kod terytorialny gminy 2 4 1 0 0 1 Nr obwodu głosowania * * * 1 Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Sanatorium "Wrzos", Goczałkowice-Zdrój ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 116/2015 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pruszcz Gdański. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pruszczu Gdańskim I. Dla wyboru Rady Gminy Pruszcz

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców ZESTAWIENIE

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców ZESTAWIENIE WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców Okręg wyborczy nr * 4 Liczba mandatów * 5 ZESTAWIENIE Załącznik nr do protokołu z wyborów do Rady Miejskiej w Chrzanowie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo