Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tab.1. Szczegółowy wykaz zinwentaryzowanych roślin drzewiastych ul. Poświęcka"

Transkrypt

1 [zwa łacińska i polska] 1* Quercus robur Dąb szypułkowy 2 Rhus typhi Sumak octowiec 3 Rhus typhi Sumak octowiec 4 Larix decidua Modrzew europejski 5 Larix decidua Modrzew europejski 6 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 7 Robinia pseudoacacia ,0 Koro niezcznie przerzedzo; w koronie liczne ślady redukcji korów o średnicy ok. 26cm; w koronie pojedyncze suche pędy; wysokości ok. 2,5m ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 30cm; w okół niezcznie podniesiony poziom wierzchni; drzewo 43 6,0 Koro przerzedzo; w dolnej części posusz ok. 10%; pień łukowato wygięty; pniu liczne ślady po usuniętych korach o średnicy ok. 35cm; widoczne niezczne odwarstwienia kory 66 6,0 Pień wysokości ok. 1,4m rozwidla się trzy nierównorzędne przewodniki; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 10%; pniu drobne odwarstwienia kory 64 5,0 Koro silnie przerzedzo; koro w złym stanie sanitarnym 59 5,0 Koro silnie przerzedzo; koro asymetrycz; koro w złym stanie sanitarnym 11,4 Żywopłot formowany; widoczne pojedyncze suche pędy; zdrowy 149 7,0 Pień wysokości ok. 1,8m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; od odziomka do wysokości ok. 1,2m widocz listwa martwicy przechodząca w ubytek wgłębny o głębokości ok. 5cm szerokości ok. 2cm z początkami próchnicy; przewodniki w górnej części łukowato wygięte; koro niezcznie przerzedzo; koro silnie podkrzesa Pielęgcja Usunąć suche pędy z o średnicy ok. 24cm z podnośnika lub metodą alpinistyczną Pielęgcja Usunąć drobne suche pędy z Monitoring Monitoring

2 [zwa łacińska i polska] 8 Robinia pseudoacacia ,0 W koronie pojedyncze stanowiska jemioły; koro niezcznie przerzedzo; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 24cm wysokościach 3m, 5m, 6m; pień w dolnej części łukowato wygięty; zaburzo statyka Pielęgcja Usunąć suche pędy z ; usunąć jemiołę; Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa 9 Robinia pseudoacacia 10 Prunus domestica subsp.syriaca Śliwa domowa mirabelka 11 Prunus domestica subsp.syriaca Śliwa domowa mirabelka 12 Sambucus nigra Bez czarny 13 Prunus domestica subsp.syriaca Śliwa domowa mirabelka 14 Prunus domestica subsp.syriaca Śliwa domowa mirabelka 15 Prunus domestica subsp.syriaca Śliwa domowa mirabelka 16 Robinia pseudoacacia 32 4,0 Pień w górnej części pochylony ok. 20º; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo rośnie przy budynku 2,5 Forma krzewiasta; krzew zdrowy 12 2,5 Forma krzewiasta; forma wielopniowa; w koronie posusz ok. 10% 16; 19 3,5 W dolnej części posusz ok. 20%; pień wysokości ok. 80cm rozwidla się kilka nierównorzędnych przewdoników 20 4,0 Forma wielopniowa; koro w dolnej części przerzedzo; w koronie posusz ok. 10% 22 5,0 Forma wielopniowa utworzo z pędów odroślowych; w dolnej części posusz ok. 10% 15 4,0 Forma wielopniowa; pnie w dolnej części łukowato wygięte; drzewo 29; 30; 16 5,0 Forma trójpniowa; w koronie pojedyncze stanowisko jemioły; w koronie drobne suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo Usunąć drzewo ze względu niekorzystną lokalizację Pielęgcja Usunąć suche pędy z Pielęgcja Usunąć suche pędy z Pielęgcja Wykoć cięcia odmładzające ze względu gęsty układ krzewów Pielęgcja Usunąć suche pędy z Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych

3 [zwa łacińska i polska] 17 Acer platanoides 18 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 19 Acer platanoides 20 Prunus domestica subsp.syriaca Śliwa domowa mirabelka 21 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 22 Acer platanoides 23 Robinia pseudoacacia 24 Robinia pseudoacacia 25 Robinia pseudoacacia 69; 38; 24; 19; 36; 19; 18 Forma wielopniowa utworzo z pędów odroślowych; widoczny ślad po usuniętym przewodniku; ch liczne listwy martwicy; w dolnej części pojedyncze drobne suche pędy; drzewo U podstawy drzewa wyrastają samosiewy Acer platanoides; widoczne elementy centralnego systemu korzeniowego;drzewo 32; 28; 19 Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrośnięte; drzewo rośnie u podstawy Ulmus laevis; koro silnie asymetrycz 16 2,5 Forma krzewiasta; rośnie u podstawy Ulmus laevis; koro silnie asymetrycz 86 9,0 Obwód mierzony wysokości 1,4m; w dolnej części liczne pędy odroślowe; drzewo 91 9,0 Koro silnie asymetrycz; w dolnej części pojedyncze stanowisko jemioły; drzewo 110 6,0 Koro silnie asymetrycz; koro podkrzesa; pień w dolnej części łukowato wygięty; pień pochylony ok. 20º; drzewo 66 4,0 Koro silnie asymetrycz; pień pochylony ok. 20º; drzewo 90 5,0 Pień pochylony ok. 30º w stronę parkingu; zaburzo statyka drzewa; pień wysokości ok. 2,5m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo Usunąć drzewo ze względu lokalizację i wrastanie w Ulmus laevis Pielęgcja Usunąć pędy odroślowe w dolnej części Pielęgcja Usunąć jemiołę Możliwość usunięcia drzewa ze względu niską wartość kompozycyjną Możliwość usunięcia drzewa ze względu niską wartość kompozycyjną Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

4 [zwa łacińska i polska] 26 Acer platanoides 27 Acer platanoides 28 Acer platanoides 29 Acer platanoides 30 Acer platanoides 31* Robinia pseudoacacia 64 4,0 Wielostron krzywiz całej długości przewodnika; koro zagłuszo przez sąsiadujące drzewa; pędach w koronie widoczne odwarstwienia kory; koro zbudowa z pędów odroślowych; widoczne ślady po ściętym przewodniku wysokości ok. 4m 123 7,0 Koro asymetrycz; pniu od odziomka do wysokości ok. 120cm ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drew i próchnicą szerokości ok. 35cm; widoczne pojedyncze stanowiska jemioły; drzewo rośnie w grupie 111 8,0 Koro silnie asymetrycz; koro rozwinięta w stronę skweru; drzewo stanowi element grupy; pniu od odziomka do wysokości ok. 2m widocz listwa martwicy; drzewo 102 8,0 Koro podkrzesa; w koronie liczne stanowiska jemioły rozproszone; szczytowa część zamiera; w koronie posusz ok. 10% 115 7,0 Koro silnie asymetrycz; pniu od odziomka do wysokości ok. 1m ubytek wgłębny o szerokości ok.1cm głębokości ok. 2cm; w koronie pojedyncze stanowiska jemioły; drzewo ; drzewo rośnie w sąsiedztwie większych drzew 191 8,0 Koro silnie zredukowa; koro asymetrycz; koro podkrzesa; w dolnej części widoczne odwarstwienia kory i próchnica; pień w górnej części pochylony ok. 20º; zły stan sanitarny drzewa; wysokość ok. 25m Pielęgcja Usunąć jemiołę Pielęgcja Usunąć jemiołę; redukcja przewodnika lub usunąć drzewo ze względu sąsiedztwo grupy drzew Pielęgcja Usunąć jemiołę Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa

5 [zwa łacińska i polska] 32 Acer platanoides 33 Acer platanoides 34 Pinus nigra Sos czar 35 Pinus nigra Sos czar 36 Pinus nigra Sos czar 37 Robinia pseudoacacia 38* Platanus x hispanica 'Acerifolia' Platan klonolistny 39 Juglans regia Orzech włoski 97 5,0 Koro silnie asymetrycz; koro podkrzesa; koro zbudowa częściowo z pędów odroślowych; w koronie widoczne stanowiska jemioły; pień wysokości ok. 3m łukowato wygięty; pniu wysokości ok. 100cm ubytek wgłębny o długości ok. 60cm szerokości ok. 2cm i głębokości ok. 3cm z odsłonięciem drew; pniu wysokości ok. 2m ślad po usuniętym korze z próchnicą; drzewo rośnie w zwarciu; wysokość ok. 20m 88 8,0 Koro silnie asymetrycz; w koronie liczne stanowiska jemioły rozproszone; pień wysokości ok. 2,5m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki, które ponownie się zrastają; w miejscu rozwidlenia widoczne pęknięcie i listwa martwicy do odziomka 54 4,0 Pień w dolnej części łukowato wygięty; przewodnik złamany wysokości ok. 4m; niskie walory estetyczne drzewa 52 4,5 Koro niezcznie przerzedzo; drzewo 62 4,5 Pień wysokości ok. 50cm łukowato wygięty; drzewo 103 6,0 Koro silnie asymetrycz; pień pochylony ok. 20º; zaburzo statyka drzewa; bryła korzeniowa niezcznie podniesio ,0 Obwód zmierzony wysokości 110cm; przewodnik w górnej części niezcznie pochylony; przewodnik w dolnej części rozszerzony; drzewo ; element historycznej kompozycji 18 4,0 Drzewo owocowe; drzewo Pielęgcja Usunąć jemiołę Pielęgcja Usunąć jemiołę Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

6 [zwa łacińska i polska] 40 Malus domestica Jabłoń domowa 41 Malus domestica Jabłoń domowa 42 Pinus nigra Sos czar 43* Acer platanoides 44 Acer platanoides 45* Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały 46* Acer platanoides 47 Acer platanoides 53 5,0 W dolnej części widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 5cm; koro niezcznie asymetrycz; w koronie pojedyncze suche pędy; pień pochylony ok. 20º; drzewo owocowe; drzewo 63 6,0 W koronie liczne stanowiska jemioły; widoczne ślady po usuniętych korach w koronie o średnicy ok. 5cm; pień pochylony ok. 30º; drzewo owocowe 76 5,0 Koro niezcznie przerzedzo; drzewo ,0 Bryła korzeniowa niezcznie podniesio; koro niezcznie asymetrycz; wysokości ok. 3m drobne pędy odroślowe; drzewo 79 6,0 Koro silnie asymetrycz; w koronie pojedyncze stanowiska jemioły; drzewo ,0 Koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; koro niezcznie przerzedzo; pień wysokości ok. 3m łukowato wygięty; pniu wysokości ok. 2,5m widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 3040cm; w miejscu usuniętych przewodników drobne pędy odroślowe; zaburzo statyka drzewa ,0 Wysokość ok. 23m; w koronie liczne stanowiska jemioły; w koronie posusz ok. 50%; drzewo zamiera 129 6,0 Koro silnie asymetrycz; w szczytowej części liczne stanowiska jemioły; drzewo rośnie w grupie; drzewo Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Usunąć drzewo ze względu kolizję z sąsiadującym drzewem Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa Pielęgcja Usunąć jemiołę

7 [zwa łacińska i polska] 48* Fraxinus excelsior 49* Acer platanoides 50 Acer platanoides 51 Acer platanoides 52 Robinia pseudoacacia 53 Robinia pseudoacacia 54 Robinia pseudoacacia 55 Acer platanoides ,0 Koro silnie podkrzesa; koro w dolnej części zbudowa z pędów odroślowych; w szczytowej części posusz ok. 10%; koro asymetrycz; pędy odroślowe w miejscach usuniętych i zredukowanych korów wysokości ok. 4,5m i 6m ,0 W dolnej części widoczne pojedyncze stanowiska jemioły; koro gęsta; koro niezcznie asymetrycz; drzewo 64 5,0 Koro silnie asymetrycz; koro zagłuszo przez sąsiadujące drzewa; drzewo rośnie w silnym zagęszczeniu; drzewo ,0 Koro silnie asymetrycz; drzewo w górnej części pochylone ok. 20º w stronę parkingu; w górnej części widoczne liczne stanowiska jemioły 65 4,0 Koro silnie podkrzesa; w koronie liczne stanowiska jemioły; w koronie pousz ok. 50%; pień w górnej części pochylony ok. 10º; zły stan sanitarny drzewa; wysokość ok. 12m 71 6,0 Koro silnie asymetrycz; koro przerzedzo; w koronie liczne stanowiska jemioły; zły stan sanitarny drzewa; pień pochylony ok. 20º; wysokość ok. 12m 55; 54 5,0 Forma dwupniowa; pnie w górnej części pochylone ok. 20º w stronę parkingu; koro asymetrycz; w koronie dwa stanowiska jemioły; drzewo ,0 Koro asymetrycz; w koronie liczne stanowiska jemioły; w koronie drobne suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo Pielęgcja Usunąć suche pędy w szczytowej części Pielęgcja Usunąć jemiołę; monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa Usunąć drzewo ze względu wartość estetyczną i zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć jemiołę lub usunąć drzewo ze względu zagłuszenie przez sąsiadujące drzewa

8 [zwa łacińska i polska] 56* Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 57 Robinia pseudoacacia 58 Acer platanoides 59 Malus domestica Jabłoń domowa 60 Malus domestica Jabłoń domowa 61 Malus domestica Jabłoń domowa 62 Malus domestica Jabłoń domowa 63 Malus domestica Jabłoń domowa 64* Malus domestica Jabłoń domowa 187; ,0 Forma dwupniowa; pnie zrośnięte do wysokości ok. 130cm; pnie w górnej części pochylone ok. 10º; koro niezcznie przerzedzo; w koronie wysokości ok. 20m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 25cm; koro asymetrycz; w dolnej części liczne pędy odroślowe; u podstawy liczne pędy odroślowe 71 5,0 Koro silnie asymetrycz; pień pochylony ok. 20º; zaburzo statyka drzewa; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo 99; 75 10,0 Forma dwupniowa; pnie zrośnięte w dolnej części; koro asymetrycz; w dolnej części pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo 80 6,0 Koro asymetrycz; w koronie pojedyncze stanowisko jemioły; ślady po usuniętych korach; drzewo owocowe; drzewo 44; 43 5,0 Forma wielopniowa; koro asymetrycz; w koronie pojedyncze stanowisko jemioły; drzewo owocowe; drzewo 50; 63 6,0 Pień wysokości ok. 100cm rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; w koronie pojedyncze stanowiska jemioły; drzewo owocowe; drzewo 66 3,0 Koro silnie zredukowa; pniu wysokości ok. 100cm pędy odroślowe; przewodniku widoczne odwarstwienia kory i próchnica; zły stan sanitarny drzewa; drzewo owocowe 42; 51 5,0 W koronie pojedyncze stanowisko jemioły; w dolnej części liczne pędy odroślowe; drzewo owocowe; drzewo 107 7,0 Obwód mierzony wysokości 110cm; widoczne ślady szczepienia; drzewo owocowe; drzewo Pielęgcja Usunąć suche pędy metodą alpinistyczną Pielęgcja Usunąć jemiołę

9 [zwa łacińska i polska] 65 Malus domestica Jabłoń domowa 66* Malus domestica Jabłoń domowa 67 Malus domestica Jabłoń domowa 54; 65 7,0 Pień wysokości 100cm rozwidla się dwa przewodniki; drzewo owocowe; drzewo 104 7,0 Obwód mierzony wysokości 100cm; pień powyżej miejsca mierzenia rozwidla się; drzewo owocowe; drzewo 55 4,0 Koro silnie asymetrycz; widoczne ślady redukcji przewodników wysokości ok. 1,6m; drzewo owocowe 68 Malus domestica Jabłoń domowa 69 Malus domestica Jabłoń domowa 70 Malus domestica Jabłoń domowa 71* Malus domestica Jabłoń domowa 72 Malus domestica Jabłoń domowa 73 Robinia pseudoacacia 74 Robinia pseudoacacia 55 5,0 Pień łukowato wygięty; pień pochylony ok. 45º; koro asymetrycz; koro zbudowa z pędów odroślowych; w koronie posusz ok. 10%; drzewo owocowe; drzewo 48; 42; 49 5,0 Pień rozwidla się wysokości 100cm; drzewo owocowe; drzewo 53 4,5 Obwód mierzony wysokości 110cm; pień powyżej miejsca mierzenia rozwidla się trzy przewodniki; koro asymetrycz; w koronie posusz ok. 2030%; zły stan sanitarny drzewa; drzewo owocowe 100 6,0 Widoczne miejsce szczepienia; koro niezcznie asymetrycz; w koronie pojedyncze stanowisko jemioły; w miejscu usunięcia pędu widoczne owocniki grzybów; drzewo owocowe 79 6,0 Obwód mierzony wysokości 110cm; w koronie dwa stanowiska jemioły; koro asymetrycz; w koronie ślady zredukowanych pędów; pień niezcznie pochylony; drzewo owocowe 74 6,0 W dolnej części pojedyncze drobne suche pędy; drzewo 50 4,5 Koro asymetrycz; pień w górnej części pochylony ok. 10º; drzewo

10 [zwa łacińska i polska] 75 Malus domestica Jabłoń domowa 76 Malus domestica Jabłoń domowa 77 Malus domestica Jabłoń domowa 78 Malus domestica Jabłoń domowa 79 Malus domestica Jabłoń domowa 80 Malus domestica Jabłoń domowa 81 Malus domestica Jabłoń domowa 82 Malus domestica Jabłoń domowa 83 Ulmus laevis Wiąz szypułkowy 84 Tilia cordata Lipa drobnolist 58; 55; 82; 57 8,0 Pień wysokości 80cm rozwidla się cztery przewodniki; drzewo owocowe; drzewo 88 6,0 Widoczne miejsce szczepienia; pień rozwidla się; podano jwiększego przewodnika; drzewo owocowe; drzewo 50; 60; 40 6,0 Pień rozwidla się wysokości 110cm ; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 10%; liczne pędy odroślowe; drzewo 86; 60; 59 6,0 W koronie liczne stanowiska jemioły; widoczne ślady po usuniętych przewodnikach; pień wysokości 100cm rozwidla się trzy przewodniki; drzewo owocowe 126 4,5 Koro asymetrycz; u podstawy widoczne wypróchnienie kominowe; wysokości 100cm widoczny ubytek wgłębny z odsłonięciem drew; zły stan sanitarny 65 5,0 Obwód mierzony wysokości 100cm; drzewo owocowe; drzewo 128 8,0 W dolnej części posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 510cm; drzewo owocowe; drzewo 62; 88 5,0 Pień wysokości 50cm rozwidla się dwa przewodniki; w koronie posusz ok. 10%; drzewo owocowe; drzewo 91; 86 10,0 Koro asymetrycz; koro silnie przerzedzo; w dolnej części drobne suche pędy o średnicy ok. 23cm 120 6,0 Koro asymetrycz; w dolnej części drobne pędy odroślowe; drzewo Pielęgcja Usunąć suche pędy Pielęgcja Usunąć suche pędy z dolnej części

11 [zwa łacińska i polska] 85* Tilia cordata Lipa drobnolist 86 Acer platanoides 87 Robinia pseudoacacia 88* Tilia cordata Lipa drobnolist 89 Robinia pseudoacacia 90 Robinia pseudoacacia 91 Robinia pseudoacacia 92 Robinia pseudoacacia 93 Acer platanoides 94 Acer platanoides ,0 Obwód mierzony wysokości 110cm; pień wysokości 150cm rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo 43 4,0 Koro silnie asymetrycz; w koronie posusz ok. 20%; od odziomka do wysokości ok. 6m widoczne odwarstwienia kory z odsłonięciem drew i próchnicą; szczytowa część zamiera; zły stan sanitarny 60 6,0 Koro silnie asymetrycz; koro podkrzesa; w koronie posusz ok. 10%; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo ,0 Drzewo ; rozszerzo podstawa 74 6,0 Koro niezcznie asymetrycz; drzewo 71 5,0 Pień pochylony ok. 10º; koro asymetrycz; drzewo 33 4,0 Koro podkrzesa; w górnej części przewodnika wielostron krzywiz; drzewo wrasta w koronę sąsiadującego drzewa 37 5,0 Pień w górnej części pochylony ok. 20º; pień w dolnej części łukowato wygięty; w dolnej części pojedyncze suche pędy; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa ,0 Pień wysokości ok. 4m łukowato wygięty; drzewo częściowo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo ,0 W koronie widoczne stanowiska jemioły wysokości ok. 8 10m; drzewo Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych Pielęgcja Usunąć jemiołę

12 [zwa łacińska i polska] 95* Fraxinus excelsior 96 Acer platanoides 97* Acer platanoides 98 Juniperus x media 'Mint Julep' Jałowiec pośredni 99 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity Forsythia x intermedia Forsycja pośrednia 100* Fraxinus excelsior 'Pendula' 101 Carpinus betulus Grab pospolity 102 Carpinus betulus Grab pospolity 103 Carpinus betulus Grab pospolity ,0 Podstawa nieco rozszerzo; pień w górnej części niezcznie pochylony; pień wysokości ok. 4m rozwidla się trzy nierównorzędne przewodniki; koro silnie asymetrycz; koro zredukowa; koro przerzedzo; w szczytowej części widoczne suche pędy o średnicy ok. 26cm; w koronie posusz ok. 20% ,0 Koro niezcznie asymetrycz; pień wysokości ok. 4,5m rozwidla się kilka nierównorzędnych przewodników; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo ,0 Na pniu wysokości ok. 2m guzowate rośla; widoczne owocniki grzybów; pień wysokości ok. 2,5m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo 8,75 Krzew zdrowy 5,0 Stopień pokrycia wynosi ok. 80%; żywopłot formowany Domieszka 137 6,0 Na pniu wysokości ok. 2m guzowate rośle; w koronie posusz ok. 30%; koro silnie zredukowa; koro asymetrycz 34 4,0 Koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; pień w górnej części pochylony ok. 20º; drzewo 42; 46; 39 6,0 Forma wielopniowa; koro silnie asymetrycz; koro podkrzesa; drzewo rośnie w grupie; drzewo 64 5,0 Koro silnie asymetrycz; koro podkrzesa; pień wysokości ok. 120cm łukowato wygięty; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo Pielęgcja Usunąć suche pędy metodą alpinistyczną; usunąć suche pędy zjdujące się d parkingiem z podnośnika Pielęgcja Usunąc suche pędy

13 [zwa łacińska i polska] 104 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 104 Forsythia x intermedia Forsycja pośrednia 105 Philadelphus pubescens Jaśminowiec omszony 106* Acer platanoides 107* Acer platanoides 4,6 Żywopłot formowany; krzewy ; krzewy niezcznie przerzedzone Domieszka 25 6,25 Forma odroślowa; widoczne ślady po ściętych pędach 101 9,0 Koro silnie podkrzesa; koro niezcznie przerzedzo; pień wysokości ok. 3m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; drzewo 182 6,0 Wielostron krzywiz całej długości. Drzewo. 108 Acer platanoides 109 a 109 * b Acer platanoides Tilia cordata Lipa drobnolist 110 * Pseudotsuga menziesii Daglezja zielo 111* Pseudotsuga menziesii Daglezja zielo 72 6,0 Koro silnie podkrzesa; pień w dolnej części niezcznie łukowato wygięty; bryła korzeniowa niezcznie podniesio; drzewo rośnie w grupie; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa 82; 52 10,0 Forma dwupniowa; koro podkrzesa; pień o obwodzie 82cm łukowato wygięty wysokości ok. 4m; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa ,0 Pień w dolnej części pochylony ok. 10º; w górnej części przewodnik łukowato wygięty; koro niezcznie asymetrycz; drzewo 111 5,0 Pień w dolnej części pochylony ok. 10º; koro asymetrycz; drzewo częściowo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo; drzewo 176 6,0 Pień w górnej części pochylony ok. 10º; koro asymetrycz; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Monitoring ze względu odsłonięte elementy centralnego systemu korzeniowego Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

14 112* Taxus baccata Cis pospolity 113* Taxus baccata Cis pospolity 114* Taxus baccata Cis pospolity [zwa łacińska i polska] 115 Tilia cordata Lipa drobnolist 116 Ligustrum vulgare Ligustr pospolity 117 Spiraea chamaedryfolia Tawuła ożankolist 118 Forsythia x intermedia Forsycja pośrednia 119 Lycium barbarum Kolcowój pospolity 120 Juniperus sp. Jałowiec 121 Spiraea chamaedryfolia Tawuła ożankolist 59; 62; 29; 32 91; 35; 28; 33 74; 43; 63; 117; 34; 47 6,0 Forma pien; forma wielopniowa; przewodniku o obwodzie 59cm od odziomka do wysokości ok. 2m widoczny ubytek wgłębny z odsłonięciem drew; przewodnik o obwodzie 29cm w złym stanie sanitarnym; koro silnie przerzedzo; koro niezcznie asymetrycz; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo 8,0 Forma wielopniowa; pnie w dolnej części zrośnięte; koro niezcznie przerzedzo; koro asymetrycz; w dolnej części pędy odroślowe; drzewo 10,0 Forma wielopniowa; koro asymetrycz; koro niezcznie przerzedzo; w koronie pojedyncze suche pędy; przewodnik o obwodzie 47cm ścięty wysokości 1,5m; drzewo 96 8,0 W dolnej części guzowate rośla; liczne pędy odroślowe; drzewo 10,8 Stopień pokrycia 90%; żywopłot formowany; w koroch pojedyncze suche pędy; krzewy 5,57 Krzewy 51,8 Żywopłot formowany; stopień pokrycia 80%; krzewy 3,0 Forma krzewiasta; krzew niezcznie przerzedzony; krzew powyżej 10 lat; krzew zdrowy 11 1,2 Koro niezcznie asymetrycz; krzew zdrowy 1,2 Żywopłot formowany; krzewy

15 [zwa łacińska i polska] 122* Pseudotsuga menziesii Daglezja zielo 123* Pseudotsuga menziesii Daglezja zielo 124* Pinus strobus Sos wejmutka 125* Carpinus betulus Grab pospolity 126 Tilia cordata Lipa drobnolist 127* Acer platanoides 128 Acer platanoides 129 Acer platanoides 151 6,0 Koro silnie podkrzesa; pień wysokości ok. 4,5m niezcznie wygięty; pień w dolnej części niezcznie pochylony; drzewo 121 5,0 Koro asymetrycz; w górnej części pędy nieregularnie rozmieszczone; w koronie pojedyncze połamane pędy o średnicy ok. 24cm 151 6,0 Koro asymetrycz; pień w górnej częsci pochylony ok. 20º; w dolnej części pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 23cm; drzewo 151 6,0 Pień pochylony ok. 20º; w górnej części pień łukowato wygięty; pniu liczne odwarstwienia kory z początkami próchnicy; bryła korzeniowa niezcznie podniesio; od odziomka do wysokości ok. 120cm widoczny ślad po wyłamanym przewodniku z próchnicą z śladami żerowania owadów; koro silnie asymetrycz; koro silnie przerzedzo; w koronie posusz ok. 3040%; zły stan sanitarny drzewa 124 8,0 Pień w górnej części niezcznie pochylony; drzewo ,0 Koro podkrzesa; w dolnej części wysokości ok. 4m i 6m pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 35cm; pniu wysokości ok. 2m widoczny ślad po usuniętym korze o średnicy ok. 5cm; bryła korzeniowa niezcznie podniesio; drzewo 91 6,0 W koronie pojedyncze drobne suche pędy; pień wysokości ok. 1,5m łukowato wygięty; drzewo 106 8,0 Koro silnie asymetrycz; pień w górnej części pochylony; w koronie pojedyncze suche pędy; pniu wysokości ok. 4m widoczne ślady po usuniętych przewodnikach o średnicy ok. 45cm; drzewo Pielęgcja Usunąć suche pędy o średnicy 24cm Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny i zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć suche pędy w dolnej części ; monitoring Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

16 [zwa łacińska i polska] 130 Acer platanoides 131 Acer platanoides 132 Fraxinus excelsior 133 Acer platanoides 134 Robinia pseudoacacia 135 Robinia pseudoacacia 136 Acer platanoides 137 Robinia pseudoacacia 112 9,0 Koro niezcznie asymetrycz; pień pochylony ok. 10º; drzewo 97 8,0 Drzewo ,0 Koro asymetrycz; koro niezcznie przerzedzo; w koronie posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 25cm; ,0 Koro asymetrycz; pień w górnej części pochylony ok. 20º; w dolnej części wysokości ok. 4m suche pędy o średnicy ok. 5cm; w szczytowej części pojedyncze stanowiska jemioły; pień wysokości ok. 1,5m niezcznie łukowato wygięty 148; 90 6,0 Forma dwupniowa; pień o obwodzie 90cm ścięty wysokości 2,5m; koro silnie podkrzesa; koro silnie asymetrycz; pień pochylony ok. 2030º; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 20%; pniu widoczne odwarstwienia kory z początkami próchnicy; zaburzo statyka drzewa; zły stan snitarny drzewa; kolizja z sąsiadującym drzewem 105 5,0 Koro silnie podkrzesa; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 2030%; pień w górnej części łukowato wygięty 85 6,0 Koro asymetrycz; pień niezcznie wygięty wysokości ok. 2,5m; w dolnej części pojedyncze suche pędy; dzewo 67 2,0 Koro bardzo silnie podkrzesa; pniu widoczne ślady po wyłamanych przewodnikach; pień w górnej części łukowato wygięty; pień pochylony ok. 30º; zły stan sanitarny drzewa Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć suche pędy (w szczególności w dolnej części ) metodą alpinistyczną Pielęgcja Usunąć suche pędy z dolnej części ; usunąć jemiołę; pielęgcja; monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny, zaburzoną statykę i kolizję z sąsiadującym drzewem Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa i kolizję z sąsiadującym drzewem Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa i kolizję z sąsiadującym drzewem

17 [zwa łacińska i polska] 138 Acer platanoides 139 Acer platanoides 140 Acer platanoides 141 Acer platanoides 142* Fraxinus excelsior 143 Tilia cordata Lipa drobnolist 144 Tilia cordata Lipa drobnolist 145 Tilia cordata Lipa drobnolist 113 7,0 Koro niezcznie podkrzesa; drzewo 129 8,0 Koro silnie podkrzesa; w koronie widoczne ślady po połamanych korach o średnicy ok. 23cm; w koronie wiszące suche pędy; pień w górnej części pochylony ok. 10º 102 8,0 Koro silnie asymetrycz; w dolnej części wysokości ok. 68m suchy pęd o średnicy ok. 5cm; drzewo 124 8,0 Koro silnie asymetrycz; w dolnej części pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 2cm; pień w górnej części pochylony ok. 20º; drzewo ,0 Pień w górnej części pochylony ok. 20º; koro silnie asymetrycz; w koronie widoczne ślady redukcji; pień wysokości ok. 5m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki z czego mniejszy jest ścięty; z miejsca ściętego pędu wyrastają pędy odroślowe; zaburzo statyka drzewa; drzewo 41 4,5 Pień wysokości 1,6m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; koro silnie zniekształco; koro asymetrycz; w koronie ślady po usuniętych korach 47 5,0 Koro asymetrycz; pień w górnej części łukowato wygięty; w koronie drobne suche pędy; zaburzo statyka drzewa; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa 65 5,0 Obwód mierzony wysokości 110cm; pień wysokości 140cm spłaszczony i zniekształcony; koro silnie asymetrycz; pień w górnej części pochylony ok. 30º; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa Pielęgcja Usunąć wiszące suche pędy; monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć suchy pęd Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa; rozważyć redukcję rozwiniętej w stronę boiska Usunąć drzewo ze względów kompozycyjnych i zaburzony pokrój drzewa Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych

18 [zwa łacińska i polska] 146* Fraxinus excelsior 147 Acer platanoides 148 Tilia cordata Lipa drobnolist 149 Acer platanoides 150 Acer platanoides 151 Acer pseudoplatanus 152 Acer platanoides 153 Acer platanoides 154* Quercus robur Dąb szypułkowy 155* Carpinus betulus Grab pospolity ,0 Pień pochylony ok. 10º; koro silnie asymetrycz; koro przerzedzo; koro zredukowa; w górnej części przewodniku o średnicy ok. 40cm widoczny ubytek powierzchniowy z odsłonięciem drew; w szczytowej części pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 24cm 112 8,0 Koro silnie asymetrycz; w koronie liczne stanowiska jemioły; w koronie pojedyncze suche pędy; pień w górnej części pochylony ok. 10º; drzewo 178 8,0 Koro silnie podkrzesa; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo 103 8,0 Koro asymetrycz; pień niezcznie pochylony; drzewo 92 8,0 Koro asymetrycz; drzewo 75 5,0 Koro silnie podkrzesa; koro przerzedzo; w koronie pojedyncze suche pędy; pień łukowato wygięty; pień pochylony 104 8,0 Koro asymetrycz; w koronie pojedyncze drobne suche pędy; drzewo 108 8,0 Koro silnie asymetrycz; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewa rosną w dużym zwarciu 241 8,0 Na pniu od odziomak do wysokości 1,6m ubytek powierzchniowy przechodzący miejscami w ubytek wgłębny o średnicy ok. 4050cm ; pniu wysokości 1,6m widoczne ślady żerowania owadów i ptaków; koro bardzo silnie podkrzesa; koro rozwinięta w szczytowej części ,0 Drzewo ; drzewo niezcznie zagłuszone przez sąsiadujące drzewa Pielęgcja Usunąć suche pędy metodą alpinistyczną; monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć suche pędy; monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych Monitoring ze względu zły stan sanitarny drzewa lub usunięcie

19 [zwa łacińska i polska] 156 Tilia cordata Lipa drobnolist 157 Tilia cordata Lipa drobnolist 158* Acer platanoides 159 Tilia cordata Lipa drobnolist 160 Robinia pseudoacacia 161 Robinia pseudoacacia 162 Acer platanoides 163 Acer platanoides 164* Acer platanoides 86 8,0 Koro asymetrycz; pień wysokości 130cm łukowato wygięty; zaburzo statyka drzewa 72 6,0 Koro silnie asymetrycz; pień wygięty w stronę boiska ze względu kolizję z sąsiadującym drzewem ,0 Koro asymetrycz; koro częściowo zagłuszo przez sąsiadujące drzewa; drzewo 62 6,0 Elementy systemu centralnego korzeniowego odsłonięte; bryła korzeniowa podniesio; pień pochylony ok. 10º; koro silnie asymetrycz; przewodnik łukowato wygięty wysokości ok. 3,5m; zaburzo statyka i pokrój drzewa ze względu kolizję z sąsiadującymi drzewami ,0 Koro silnie asymetrycz; koro silnie przerzedzo; w koronie posusz ok. 30%; pień w górnej części pochylony ok. Rozważyć usunięcie ze względu kolizję z sąsiadującym drzewem i zaburzoną statykę drzewa Rozważyć usunięcie Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny, zaburzoną statykę drzewa i zagłuszenie przez sąsiadujące drzewa 30º; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa 75 4,0 Koro silnie podkrzesa; koro zagłuszo Usunąć drzewo ze względu kolizję z sąsiadującymi drzewami 81 8,0 Koro silnie asymetrycz; pień w górnej części pochylony ok. 20º; pniu od odziomka do wysokości ok. 2,5m widocz listwa martwicy; w koronie widoczne pojedyncze stanowiska jemioły; drzewo pochylone w stronę boiska; zaburzo statyka drzewa Rozważyć usunięcie 83 8,0 Drzewo 122 7,0 Koro silnie asymetrycz; koro niezcznie przerzedzo; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; drzewo rośnie w zwarciu; drzewo

20 165 Juglans regia Orzech włoski [zwa łacińska i polska] 166 Malus domestica Jabłoń domowa 167 Fraxinus excelsior 168 Rhus typhi Sumak octowiec 169* Acer platanoides 170* Platanus x hispanica 'Acerifolia' Platan klonolistny 171 Fraxinus excelsior 172 Acer platanoides 59 5,0 Drzewo owocowe; drzewo 42; 35 4,0 Forma dwupniowa; pień wysokości 100cm rozwidla się dwa przewodniki; koro niezcznie przerzedzo; drzewo owocowe; drzewo 90 5,0 Koro silnie asymetrycz; koro przerzedzo; drzewo silnie zagłuszone przez sąsiadujące drzewa 29; 24 4,0 Pnie w dolnej części zrośnięte; drzewo 129 9,0 Koro asymetrycz; w górnej części przewodnika widoczne drobne stanowiska jemioły; w koronie drobne suche pędy; koro niezcznie zdeformowa; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewo ,0 Koro asymetrycz; przewodnik w górnej części pochylony ok. 2030º; pień w dolnej części łukowato wygięty; w koronie widoczne ślady redukcji korów; w koronie wysokości ok. 8m widoczne ślady po wyłamanym przewodniku o średnicy ok. 20cm; drzewo 112 7,0 Pień w dolnej części pochylony ok. 20º; pień w górnej części pochylony ok. 30º; koro silnie asymetrycz; koro silnie zagłuszo; w koronie posusz ok. 10% 113 9,0 Koro asymetrycz; w koronie drobne suche pędy; drzewo Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych Pielęgcja Usunąć jemiołę; usunąć suche pędy z Usunąć drzewo ze względu zaburzoną statykę drzewa, walory kompozycyjne i zbyt gęste ustawienie drzew

21 [zwa łacińska i polska] 173* Quercus robur Dąb szypułkowy 174* Alnus glutinosa Olsza czar 175* Fraxinus excelsior 176* Fraxinus excelsior 177* Fraxinus excelsior 178 Tilia cordata Lipa droblist 179 Robinia pseudoacacia 180 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały 181* Quercus robur Dąb szypułkowy ,0 Koro asymetrycz; w dolnej części widoczne pędy odroślowe; pień w dolnej części niezcznie pochylony; pień w górnej części pochylony ok. 20º; w koronie widoczne ślady redukcji przewodników o średnicy ok. 30cm; drzewo 163 5,0 Koro bardzo silnie podkrzesa; drzewo rośnie w zwarciu; drzewo rośnie w grupie; drzewo ,0 Koro podkrzesa; koro asymetrycz; w koronie drobne suche pędy; drzewo ,0 Koro silnie podkrzesa; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 23cm; w dolnej części pień niezcznie łukowato wygięty; drzewo 193 6,0 W dolnej części liczne pędy odroślowe; pień pochylony ok. 30º; koro silnie asymetrycz; przewodnik wysokości ok. 10m ścięty; redukcja miała celu odciążenie pochylonego ; koro zbudowa głównie z pędów odroślowych; drzewo 116 7,0 Koro niezcznie asymetrycz; pień w górnej części łukowato wygięty; drzewo 109 5,0 Koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 30%; zły stan stanitarny drzewa 68 4,0 Koro niezcznie przerzedzo; pień pochylony ok. 10º; pień wysokości ok. 3m łukowato wygięty ,0 Koro asymetrycz; przewodnik w górnej części pochylony; koro rozbudowa w stronę boiska; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 1cm; drzewo Monitoring z zaburzoną statykę drzewa Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa i kolizję z sąsiadującymi drzewami Monitoring z zaburzoną statykę drzewa

22 [zwa łacińska i polska] 182 Acer platanoides 183* Quercus robur Dąb szypułkowy 184* Platanus x hispanica 'Acerifolia' Platan klonolistny 185* Fraxinus excelsior 186 Fraxinus excelsior 187 Sambucus nigra Bez czarny 188* Fraxinus excelsior 189* Quercus robur Dąb szypułkowy 190* Tilia cordata Lipa drobnolist 98 8,0 Koro asymetrycz; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; w dolnej części pędach widoczne stanowiska jemioły 194 8,0 Pień w górnej części pochylony ok. 20º; przewodnik wysokości ok. 10m ścięty; koro zredukowa ze względu zaburzoną statykę; w koronie widoczny martwy przewodnik o średnicy ok. 12cm; w miejscu odchodzącego martwego przewodnika widoczne osłabienie wiodącego przewodnika ,0 Drzewo ,0 Koro podkrzesa; w koronie drobne suche pędy; pień niezcznie pochylony; w górnej części przewodnika widoczne dziuple; drzewo 99 7,0 Koro asymetrycz; drzewo 60; 47 4,0 Forma dwupniowa; pnie zrośnięte do wysokości ok. 50cm; stary okaz; krzew zdrowy ,0 Pień w górnej części pochylony ok. 30º; pień w dolnej części pochylony ok. 20º; pniu wysokości ok. 3m widoczne pędy odroślowe ; zaburzo statyka; drzewo ,0 Koro silnie asymetrycz; przewodnik w górnej części pochylony ok. 40º; w dolnej części pień pochylony ok. 10º; widoczne zmiany chorobowe blaszek liściowych objawiające się żółtymi plamami; bryła korzeniowa niezcznie pochylo; w górnej części widoczne dziuple ,0 Na pniu drobne pędy odroślowe; wysokości ok. 8m pień łukowato wygięty; drzewo Pielęgcja Usunąć jemiołę Monitoring ze względu wypróchnienie w miejscu rozwidlenia z przewodnikiem o średnicy ok. 12cm Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

23 [zwa łacińska i polska] 191* Tilia cordata Lipa drobnolist 192 Tilia cordata Lipa drobnolist 193* Taxus baccata Cis pospolity 194* Quercus robur Dąb szypułkowy 195* Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały 196* Fraxinus excelsior 197 Fraxinus excelsior 178 9,0 Koro silnie asymetrycz; pień pochylony w stronę boiska ok. 30º; bryła korzeniowa niezcznie podniesio; w dolnej części drobne pędy odroślowe; drzewo 32 4,0 Drzewo 81; 36; 82; 106; 45; 56; 44; 66 9,0 Forma wielopniowa; pnie w górnej części niezcznie pochylone; koro zagłuszo przez sąsiadujące drzewo; w koronie drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; koro nisko osadzo; krzew zdrowy ,0 Pień w dolnej części pochylony ok. 10º w górnej części się prostuje; koro asymetrycz; koro silnie podkrzesa; koro niezcznie przerzedzo; koro w dolnej części zbudowa z pędów odroślowych; w szczytowej części drobne suche pędy o średnicy ok. 2cm; wysokości ok. 4,5m widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 20cm z odsłonięciem drew 163 8,0 Koro przerzedzo; w dolnej części widoczny ślad po wyłamanym korze o średnicy ok. 10cm; drzewo ,0 Pień pochylony ok. 10º; pień wysokości ok. 10m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; jeden z przewodników ścięty; wysokości ok. 8m widoczny wyciek z rany; koro silnie asymetrycz; koro niezcznie przerzedzo 147 9,0 Pień w górnej części łukowato wygięty; koro silnie asymetrycz; koro przerzedzo; w dolnej części wysokości ok. 5m widoczny suchy pęd o średnicy ok. 10cm Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć suche pędy; wozić w celu spulchenienia gleby Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć suchy pęd; monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

24 [zwa łacińska i polska] 198* Fraxinus pensylvanica Jesion pensylwański 199* Fraxinus excelsior 200* Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały 201* Fraxinus excelsior 202* Quercus robur Dąb szypułkowy 203 Tilia cordata Lipa drobnolist 204* Carpinus betulus Grab pospolity 129 6,0 Koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; pień wysokości ok. 3m łukowato wygięty; w koronie drobne suche pędy 160 5,0 Przewodnik w górnej części pochylony ok. 30º; pniu wysokości ok. 3m widoczny ślad po wyłamanym przewodniku o średnicy ok. 30cm z odsłonięciem drew, śladami próchnicy; koro silnie podkrzesa; koro silnie asymetrycz; w koronie posusz ok. 2030% ,0 Obwód dwóch przewodników zrośniętych do wysokości ok. 1,6m; jeden z przewodników ścięty wysokości ok. 10m; drugim przewodniku widoczne ślady po usuniętym pędzie o średnicy ok. 10cm; koro asymetrycz; w koronie pojedyncze suche pędy; pokrój zdeformowany; drzewo zainfekowane przez szrotówka kasztanowcowiaczka; drzewo ,0 Koro silnie podkrzesa; koro niezcznie przerzedzo; w szczytowej części drobne suche pędy; widoczne ślady usuniętych korów o średnicy ok. 2530cm; w dolnej części widoczne liczne owocniki grzybów; wysokości ok. 1m guzowata rośl; u podstawy widoczne elementy systemu centralnego korzeniowego ,0 Koro silnie asymetrycz; pień w dolnej części pochylony ok. 20º; pień w górnej części pochylony ok. 30º; jeden z przewodników ścięty wysokości ok. 10m; w koronie drobne suche pędy; drzewo 112 6,0 Koro asymetrycz; drzewo 58 5,0 Koro asymetrycz; drzewo rośnie w grupie; drzewo Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny i zaburzoną statykę drzewa Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

25 [zwa łacińska i polska] 205* Carpinus betulus Grab pospolity 206* Carpinus betulus Grab pospolity 207* Carpinus betulus Grab pospolity 208* Carpinus betulus Grab pospolity 209* Carpinus betulus Grab pospolity 210 Robinia pseudoacacia 211 Robinia pseudoacacia 212 Robinia pseudoacacia 213 Quercus robur Dąb szypułkowy 61 5,0 Drzewo ; drzewo rośnie w zwarciu 30 2,5 Koro silnie asymetrycz; pień łukowato wygięty; drzewo ; drzewo rośnie w zwarciu 41 5,0 Koro asymetrycz; drzewo ; drzewo rośnie w zwarciu 38 4,0 Koro asymetrycz; drzewo ; drzewo rośnie w zwarciu 55 5,0 Koro asymetrycz; drzewo ; drzewo rośnie w zwarciu 73 5,0 Koro asymetrycz; koro silnie przerzedzo 123 4,0 Wielostron krzywiz całej długości przewodnika; koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; w dolnej części posusz ok. 10%; pniu wysokości ok. 2m widoczne odwarstwienia kory; zły stan sanitarny 124 6,0 Koro bardzo silnie podkrzesa; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 20%; pień w górnej części łukowato wygięty; zły stan sanitarny 112 8,0 W dolnej części wysokości ok. 22,5m drobne suche pędy o średnicy ok. 12cm; drzewo Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa Rozważyć usunięcie drzewa 214* Robinia pseudoacacia 154 6,0 Pień pochylony ok. 20º; wyraźne wypróchnienie wewnętrznej części (metoda osłuchowa); koro silnie podkrzesa; koro silnie asymetrycz; zły stan sanitarny; zaburzo statyka Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny i zaburzoną statykę drzewa

26 [zwa łacińska i polska] 215* Robinia pseudoacacia 216 Robinia pseudoacacia 217 Fraxinus excelsior 218* Fraxinus excelsior 219* Carpinus betulus Grab pospolity 220 Ribes alpinum Porzeczka alpejska 221* Carpinus betulus Grab pospolity 222* Salix sp. Wierzba 176 8,0 Wyraźne wypróchnienie kominowe (metoda osłuchowa); wyraźne odwarstwienia kory; widocz próchnica w zewnętrznej części ; koro silnie podkrzesa; koro przerzedzo; w koronie pojedyncze suche pędy 45 4,0 Forma odroślowa; widoczny ślad po ściętym przewodniku; koro asymetrycz; drzewo 97; 86 7,0 Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte; pień o obwodzie 97cm ścięty wysokości ok. 2,5m; zakończeniu ściętego przewodnika wykształcone pędy odroślowe; koro niezcznie asymetrycz; drzewo ,0 Koro silnie podkrzesa; w dolnej części zbudowa z pędów odroślowych; pień wysokości ok. 5m pochylony ok. 30º; widoczne ślady redukcji przewodników; pniu wysokości ok. 5m widoczny martwy pęd o średnicy ok. 85; 59; 101; 27 10cm 8,0 Pień wysokości 130cm rozwidla się kilka nierównorzędnych przewodników; koro niezcznie przerzedzo; drzewo 18,57 Żywopłot formowany; stopień pokrycia ok. 50%; widoczne pojedyncze suche pędy; posusz ok. 10%; krzewy 109; 78 8,0 Forma dwupniowa; pnie w dolnej części zrośnięte do wysokości ok. 50cm; drzewo 148 7,0 Pień w dolnej części pochylony ok. 10º; koro silnie asymetrycz; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 10%; pień wysokości ok. 1,6m rozwidla się dwa przewodniki; pień wysokości ok. 2m rozwidla się dwa przewodniki; w miejscach rozwidlenia widoczne wypróchnienia i ślady żerowania owadów; w dolnej części pędy odroślowe Usunąć drzewo ze względu zły stan sanitarny drzewa Rozważyć usunięcie drzewa ze względów kompozycyjnych Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Redukcja suchych korów

27 [zwa łacińska i polska] 223* Carpinus betulus Grab pospolity 224 Acer platanoides 225* Carpinus betulus Grab pospolity 226* Tilia cordata Lipa drobnolist 227* Tilia cordata Lipa drobnolist 228 Acer platanoides 229 Tilia cordata Lipa drobnolist 230 Tilia cordata Lipa drobnolist 231 Acer platanoides 232 Acer platanoides 233 Tilia cordata Lipa drobnolist 234 Robinia pseudoacacia 133 9,0 Pień wysokości ok. 1,6m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; podstawa nieco rozszerzo; drzewo ,0 Pień wysokości 100cm łukowato wygięty; koro niezcznie asymetrycz; drzewo 59; 52; 40; 79 9,0 Forma wielopniowa; w koronie pojedyncze drobne suche pędy; drzewo 163 8,0 W dolnej części guzowate rośla; pniu widoczne ślady po usuniętych korach; w dolnej części pędy odroślowe; drzewo ,0 Pień w dolnej części pochylony ok. 10º; elementy systemu centralnego korzeniowego widoczne; drzewo 40 4,5 Pień pochylony ok 10º; pień wysokości 100cm łukowato wygięty; zaburzony pokrój drzewa; drzewo 34 3,0 Drzewo ,0 Drzewo 50 3,0 Koro asymetrycz; drzewo rośnie w grupie; drzewo 49 4,5 Koro asymetrycz; drzewo 45; 59 4,0 Forma dwupniowa; koro asymetrycz; drzewo ; drzewo rośnie w grupie 74 6,0 Koro niezcznie przerzedzo; drzewo Monitoring ze względu zaburzo statykę drzewa

28 [zwa łacińska i polska] 235* Tilia cordata Lipa drobnolist 236* Quercus robur Dąb szypułkowy 237* Tilia cordata Lipa drobnolist 238* Carpinus betulus Grab pospolity 239 Tilia cordata Lipa drobnolist 240* Quercus robur Dąb szypułkowy 241* Carpinus betulus Grab pospolity 242* Fraxinus excelsior 243* Fraxinus excelsior ,0 Koro niezcznie asymetrycz; w dolnej części pędy odroślowe; drzewo ; drzewo stanowi element historycznego założenia ,0 Koro silnie podkrzesa; koro przerzedzo; w koronie pojedyncze suche pędy; pniu w górnej części liczne ślady po usuniętych pędach o średnicy ok. 210cm; całej długości przewodnika widoczne ślady żerowania dzięcioła 167 8,0 Koro silnie asymetrycz; w koronie pojedyncze stanowiska jemioły; w szczytowej części pojedyncze suche pędy; pień pochylony ok. 10º; drzewo 99 8,0 Koro niezcznie asymetrycz; drzewo 70 6,0 Koro asymetrycz; drzewo 170 7,0 Koro silnie podkrzesa; w dolnej części drobne pędy odroślowe; koro niezcznie asymetrycz; pojedynczy suchy kor wysokości ok. 10m o średnicy ok. 4cm 151 9,0 Drzewo 143 8,0 Na pniu od odziomka do wysokości ok. 4m widocz listwa martwicy; pień wysokości ok. 4m łukowato wygięty; koro silnie podkrzesa; drzewo ,0 Koro silnie asymetrycz; koro niezcznie przerzedzo; pień wysokości ok. 3m rozwidla się dwa nierównorzędne przewodniki; pnie pochylone; drzewo Pielęgcja Usunąć u podstawy pędy odroślowe Monitoring Pozostawić ze względu wartość biocenotyczną drzewa; Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa

29 [zwa łacińska i polska] 244* Fraxinus excelsior 245 Quercus robur Dąb szypułkowy 246 Fraxinus excelsior 247* Tilia cordata Lipa drobnolist 248 Prunus cerasus Wiśnia pospolita 249 Prunus cerasus Wiśnia pospolita 250 Fraxinus excelsior 251* Carpinus betulus Grab pospolity 252* Quercus robur Dąb szypułkowy 253 Robinia pseudoacacia ,0 Bryła korzeniowa niezcznie podniesio; pień w górnej części pochylony ok. 20º; koro silnie asymetrycz; w koronie pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 25cm; drzewo 41 4,0 Koro asymetrycz; drzewo zagłuszone przez sąsiadujące drzewa; drzewo 98 6,0 Koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; w koronie posusz ok. 10%; w koronie suche pędy o średnicy ok. 2 4cm, pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 8cm wysokości ok. 12m; pień w górnej części pochylony ok. 30º; drzewo ,0 Koro niezcznie asymetrycz; u podstawy pędy odroślowe; drzewo 31 3,0 Pień pochylony; koro asymetrycz; drzewo owocowe; drzewo 25 2,5 Pień pochylony ok. 20º; koro przerzedzo; drzewo owocowe; drzewo 67 5,0 Koro silnie podkrzesa; koro silnie asymetrycz; drzewo 80 8,0 Drzewo ,0 Na pniu od wysokości 150cm ślad po ubytku wgłębnym z odsłonięciem drew z próchnicą i z owocnikami grzybów; koro asymetrycz; w koronie widoczne ślady redukcji korów o średnicy ok. 20cm; drzewo 37 3,0 Drzewo Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa; usunąć suche pędy Monitoring; Pielęgcja Usunąć suche pędy Monitoring ze względu owocniki grzybów

30 [zwa łacińska i polska] 254 Tilia cordata Lipa drobnolist 255* Fraxinus excelsior 256* Quercus robur Dąb szypułkowy 257* Quercus robur Dąb szypułkowy 258* Quercus robur Dąb szypułkowy 259* Fraxinus excelsior 260* Fraxinus excelsior 261 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały ,0 Koro asymetrycz; u podstawy pędy odroślowe; drzewo ,0 Koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; koro przerzedzo; w szczytowej części suche pędy o średnicy ok. 24cm; w koronie posusz ok. 20% 214 8,0 Koro silnie asymetrycz; koro zredukowa; w koronie widoczne suche pędy o średnicy ok. 46cm; drzewo ,0 Pień w dolnej części pochylony w stronę boiska; podstawa nieco rozszerzo; koro niezcznie przerzedzo; w szczytowej części pojedyncze suche kory o średnicy ok. 46cm; w dolnej części widoczne pędy odroślowe; drzewo ,0 Koro zredukowa; koro niezcznie asymetrycz; w górnej częsći widoczne ślady po usuniętych korach o średnicy ok. 58cm; w górnej części przewodnika widoczne dziuple; drzewo ,0 Koro silnie podkrzesa; drzewo 210 8,0 Na pniu wysokości 100cm widoczny ślad po wyłamanym przewodniku o średnicy ok. 20cm; pień w górnej części pochylony; pniu od odziomka do szczytowej części widocz listwa martwicy z odsłonięciem drew; koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; w koronie posusz ok. 1020%; widoczne ślady żerowania szerszeni 85 5,0 Pień wysokości 120cm łukowato wygięty; drzewo Pielęgcja Redukcja suchych pędów Monitoring Monitoring

31 [zwa łacińska i polska] 262* Quercus robur Dąb szypułkowy 263* Acer platanoides 264* Fraxinus excelsior 265* Fraxinus excelsior 266* Tilia cordata Lipa drobnolist 267 Fraxinus excelsior 268 Fraxinus excelsior 269* Fraxinus excelsior 270 Fraxinus excelsior 271 Fraxinus excelsior ,0 Na wysokosci ok. 180cm ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 30cm; koro asymetrycz; koro niezcznie przerzedzo; w dolnej części pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 23cm ,0 Drzewo ,0 Koro niezcznie asymetrycz; w szczytowej części pojedyncze suche pędy o średnicy ok. 23cm; drzewo 162 8,0 Pień wysokości ok. 3m łukowato wygięty; koro silnie asymetrycz; koro przerzedzo; drzewo ; zaburzo statyka drzewa ,0 Pień w górnej części łukowato wygięty; koro niezcznie asymetrycz; drzewo 106 2,0 Pień ścięty wysokości ok. 4m; koronę stanowią pędy odroślowe; pokrój silnie zdeformowany 128 8,0 Koro silnie asymetrycz; pień w górnej części pochylony ok. 2030º; w koronie pojedyncze suche pędy; zaburzo statyka drzewa; drzewo 230 8,0 Na wysokości ok. 10m widoczny ślad po usuniętym przewodniku o średnicy ok. 30cm i korze o średnicy ok. 10cm; koro silnie podkrzesa; koro asymetrycz; drzewo 119 8,0 Koro asymetrycz; koro przerzedzo; w koronie posusz ok. 10%; suche pędy o średnicy ok. 4cm wysokości ok. 1012m; pień w górnej części pochylony 80 4,0 Koro silnie podkrzesa; w koronie pojedynczy suchy pęd o średnicy ok. 3cm; pniu od odziomka do wysokości ok. 100cm widoczne odwarstwienia kory z odsłonięciem drew Usunąć drzewo ze względów sanitarnych Monitoring ze względu zaburzoną statykę drzewa Pielęgcja Usunąć suche pędy Monitoring

32 [zwa łacińska i polska] 272 Fraxinus excelsior 273* Fraxinus excelsior 274 Aesculus hippocastanum Kasztanowiec biały 275 Prunus domestica subsp. syriaca Śliwa domowa mirabelka 276* Sambucus nigra Bez czarny 277 Fraxinus excelsior 278 Acer platanoides 279 Fraxinus excelsior 117 8,0 Pień wysokości ok.130cm łukowato wygięty; koro asymetrycz; koro w dolnej części zbudowa z pędów odroślowych; pień wysokości ok. 2m łukowato wygięty; pień w górnej części pochylony; pniu wysokości ok. 100cm ubytek powierzchniowy długości ok. 30cm szerokości ok. 4cm z odsłonięciem drew i próchnicą; drzewo ; rośnie u podstawy betonowego murka 154 8,0 Koro silnie podkrzesa; koro silnie asymetrycz; w koronie posusz ok. 10%; suche kory o średnicy ok. 3 4cm; pniu wysokości ok. 4m i 6m widoczne ślady redukcji korów o średnicy ok. 10cm 98 8,0 Koro niezcznie asymetrycz; widoczne ślady żerowania szrotówka kasztanowcowiaczka; drzewo 31 3,0 Pień u podstawy zrośnięty; koro silnie asymetrycz; w koronie posusz ok. 10%; wysokości ok. 100cm przewodnik o średnicy ok. 10cm ścięty 59; 33; 41 6,0 Pnie u podstawy do wysokości 100cm zrośnięte; w koronie posusz ok. 10%; stara forma krzewiasta; krzew zdrowy 68 5,0 Koro asymetrycz; drzewo 17 2,5 Koro asymetrycz; drzewo 89 6,0 Koro podkrzesa; koro niezcznie przerzedzo; drzewo Monitoring Pielęgcja Usunąć suche kory 280 Fraxinus excelsior 113 8,0 Koro asymetrycz; w koronie pojedyncze suche pędy; drzewo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej;

SEKTOR N. Wysokość [m] korony [m] susz 20%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla rakowe, sęki, odrosty z pnia i w strefie odziomkowej; Lp. Łacińska nazwa gatunkowa Polska nazwa gatunkowa Średnica pnia [cm] Średnica korony [m] SEKTOR N Wysokość [m] 1 Tilia cordata lipa drobnolistna 7 7 1-0 susz 0%, w tym grubsze gałęzie; wzdłuŝ pnia narośla

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA ZIELEŃ PW FPU/IP/53/48/08 ZIELEŃ

INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA ZADANIA NAZWA OPRACOWANIA ZIELEŃ PW FPU/IP/53/48/08 ZIELEŃ INESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOA NAA INESTYCJI NAA ADANIA NAA OPRACOANIA arząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 rocław, ul Długa 49 BIIPROGEO PROJJEKT SSpp.. zz oo..oo.. 52-418 rocław, ul. Bukowskiego 2 Tel.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16

PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE WARSZAWA, UL. KOSTKI POTOCKIEGO 10/16 NIP 679-102-48-90 konto: PeKaO S.A. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 TEMAT : OBIEKT: ADRES : PROJEKT KONSERWATORSKI REKONSTRUKCJI I REWITALIZACJI PARKU ZUG A PROJEKT ZIELENI PARK ZUGA MUZEUM

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I

Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11. Zadanie: Uproszczony plan gospodarki drzewostanem w zabytkowym Parku Miejskim w Nysie cz. I Zakład Usługowy mgr inŝ. Witosław Grygierczyk 44-114 Gliwice ul. Ustroń 3 tel/fax: 0-32-232-39-36 e-mail: parklesny@tlen.pl http://www.parklesny.com.pl Umowa: 2009/ROŚ.ŚR/11 Zadanie: Uproszczony plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI '2017 OBIEKT KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPORTOWO-REKREACYJNEGO PRZY UL. CYNAMONOWEJ/TYMIANKOWEJ WE WROCŁAWIU ADRES ul. Cynamonowa, Wrocław NR DZIAŁKI dz. nr 3/4 i 3/7; AM-5; Obręb Lipa Piotrowska WROCŁAWSKI

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków Zawartość opracowania:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie: I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja dendrologiczna drzew pomnikowych rosnących w alei w Duchnicach na działce nr 89/1 z opisowym zakresem prac pielęgnacyjnych niezbędnych do wykonania Dokumentacja zawiera

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE

SPIS TREŚCI OPRACOWANIE SPIS TREŚCI I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA II. OPIS TERENU III. OPIS DO INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ IV. SPIS BOTANICZNYCH NAZW GATUNKÓW V. WYKAZ ZINWENTARYZOWANYCH ROŚLIN VI. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem

IV. Opracowanie graficzne : Rys.1. Inwentaryzacja istniejącej szaty roślinnej i projekt gospodarki drzewostanem 1 SPIS TREŚCI I. Dane informacyjne II. Dane ogólne Materiały wyjściowe Przedmiot i cel opracowania III. Inwentaryzacja szaty roślinnej IV. Gospodarka drzewostanem Tab.1. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem

Bardziej szczegółowo

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz

1. Jesion wyniosły Fraxinus excelsior liczny drobny susz 14 7.1 Wykaz inwentaryzacyjny drzew i krzewów Sekcja I Lp. Nazwa Gatunkowa polska Nazwa Gatunkowa Łacińska Średnica pierśnicy w cm Średnica korony w m. Wysokość w m. Uwagi Drzewa do usunięcia kolor czerwony

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 20/1, 20/3, 20/5, 20/6 i 58 (obręb Stare Miasto) ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO 25 WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Maćków Pracownia Projektowa Sp.

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią

Inwentaryzacja drzew i krzewów z gospodarką zielenią Inwentaryzacja i krzewów z gospodarką zielenią lokalizacja: nr.ew.79/2 obręb ew.4-07-03 Warszawa-Białołęka opracowanie wykonała: mgr inż.arch.kraj.karolina Bylinowska-Żyta, Warszawa, lipiec 2016r. 0 Zawartość

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa

Opracował inż. Michał Matraszek. Warszawa - Krzydłowice, październik 2011r. Taxus SI Sp. z o.o. ul. Płomyka 56A 02-491 Warszawa Inwentaryzacja dendrologiczna szczegółowa wraz z gospodarką drzewostanem oraz określenie zakresu prac porządkowych w zabytkowym parku w Krzydłowicach na dz. nr 682/6, o powierzchni 4,9798 ha, gmina Grębocice,

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN

Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 30 lipca 2015 r. Poz. 6703 UCHWAŁA NR XIV/299/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II)

Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) Lp. Wykaz drzew do wycinki - Obszar I Śródmieście (Dzielnice I, II) ul. Wietora (Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..206.205.BB z dnia 3.2.205 r.). robinia 98 znikoma korona al. Pokoju (Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA

Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Wykaz drzew do usunięcia - NOWA HUTA Lp. Gatunek Obwód pnia [cm] Opis Nasadzenia zamienne [szt.] Planty Bieńczyckie (zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..57.04.SC z dnia 04..04 r.) topola

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki...

II.II.7.2. Bezpieczeństwo drzew istniejących przeznaczonych do zachowania podczas. usuwania drzew zakwalifikowanych do wycinki... II.I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II.I.1. Przedmiot i zakres opracowania... 2 II.I.2. Charakterystyka terenu opracowania pod kątem zieleni istniejącej... 2 II.II. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z GOSPODARKĄ

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII )

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII ) Lp. Gatunek obwód pnia [cm]/ powierz chnia krzewu [m] Opis Nasadzenia zamienne [szt./m] Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..9.04.AU3 z dnia 8..05 ul. Kaczeńcowa 3 3 + 45 + 39 obumarły 60 obumarły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN

INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1 INWENTARYZACJA I WYCINKA ROLIN 1. Podstawa opracowania: - Umowa zlecenie - Mapa sytuacyjno wysokociowa w skali 1:500 - Bezporednie pomiary w terenie - Ustawa z dnia 31 stycznia 1980r o Ochronie i Kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec

OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu. ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec OBIEKT: Park Zabytkowy przy Samodzielnym Szpitalu Miejskim w Sosnowcu ADRES: ul. Szpitalna 1, Sosnowiec INWESTOR: Samodzielny Szpital Miejski w Sosnowcu TEMAT: Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z gospodarką

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ZIELENI W RAMACH ZADANIA PN. BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W M. ROZPĘDZINY Opracowała: Marzec 2017 1. INWESTOR Zakład Projektowania, Nadzoru i Usług Consultingowych INŻDRÓG

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku

Inwentaryzacja drzew i krzewów na terenie Parku Tężniowego w Ciechocinku INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA - IGPiM - INSTITUTE OF SPATIAL ECONOMICS AND HOUSING - ISMH - ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa 45, Targowa Street, 03-728 Warsaw, Poland Telefon: 022 619

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała

Klon zwyczajny Wiąz polny Robinia biała Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód ( w cm ) 1 3 Ulmus minor Wiąz polny drzewo 26 64 28 38 30 27 2 4 Larix decidua Modrzew europejski drzewo 103 3 5 Larix decidua Modrzew europejski drzewo

Bardziej szczegółowo