TK199

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TK199"

Transkrypt

1

2 ARCHITEKA Tomasz Kałaska Z,K.M 7 M Warszawa KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa domu jednorodzinnego według projektu TK199 pracownii architektonicznej "ARCHITEKA" SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.adam Ciecwierz, DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : zł Poziom cen : 1 kwartal 219 NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Koszty zakupu [Kz]... Zysk [Z] % R, S 6 % M 11 % R+Kp(R), S+Kp(S) Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt i 87/1 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Nieodpłatnie udostępniony kosztorys, zestawienie materiałów i przedmiar robót stanowią jedynie materiał poglądowy. Ilości i ceny należy każdorazowo sprawdzić. Pracownia Architektoniczna Architeka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności. Kosztorys uwzględnia roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany zewnętrze, stropy, ścianki działowe, główne elementy konstrukcji i pokrycia dachu, izolacje, okna, drzwi oraz tynki z jednokrotnym malowaniem-do stanu deweloperskiego. Nieuwzględniono kosztów: glazury, terakoty, paneli, parkietu i instalacji urządzeń sanitarnych Instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne zostały określone szacunkowo.

3 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Uwzględnia roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany zewnętrze, stropy, ścianki działowe, główne elementy konstrukcji i pokrycia dachu, izolacje, okna, drzwi oraz tynki z jednokrotnym malowaniem - do stanu deweloperskiego. Nie uwzględniono kosztów: glazury, terakoty, paneli, parkietu i instalacji urządzeń sanitarnych Instalacje wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i elektryczne zostały określone szacunkowo

4 1 STAN SUROWY OTWARTY 1 ROBTY ZIEMNE,FUNDAMENTY,IZOLACJE 1 ROBOTY ZIEMNE 1 KNR 2-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) d o grubości do 15 cm za pomocą spycharek przedmiar = *.955=.5253 r-g/ * zł/r-g r-g * Spycharka gąsienicowa o mocy 74 kw [1 KM] (1).25 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-1 d Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 przedmiar = *.955*3=.5444 r-g/ * zł/r-g r-g * Spycharka gąsienicowa o mocy 74 kw [1 KM] (1).8*3=.24 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-1 d Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi.6 m3 na od- kład w gruncie kat.iii - wykop głębokości 7cm przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Koparka jednonaczyniowa gąsienicowa,6 m3 (1).354 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-1 m 3 d 31-2 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) przedmiar = m *.955= r-g/m 3 * zł/r-g r-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d KNR Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu III-IV przedmiar = m 3 m 3-3 -

5 .2844*.955= r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Spycharka gąsienicowa o mocy 74 kw [1 m-g KM] (1).34 m-g/m 3 * zł/m-g 3* ciągnik gąsienicowy 74 kw (1 KM) m-g m-g/m 3 * zł/m-g 4* zagęszczarka wibracyjna spalinowa 7-9 m3/ m-g h.34 m-g/m 3 * 413 zł/m-g 5* Ubijak spalinowy o masie 2 kg m-g m-g/m 3 * zł/m-g 6* beczkowóz ciągniony 15 dm3.34 m-g/m 3 * 8.9 zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d KNR Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g m * piasek naturalny kopany 1.8 m 3 /m 3 * zł/m 3 % Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d KNR Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III przedmiar = m 3.374*.955= r-g/m 3 * zł/r-g r-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d KNR Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV przedmiar = m 3 1* Spycharka gąsienicowa o mocy 74 kw [1 KM] (1).175 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: m 3 m 3-4 -

6 1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE 9 KNR 2-2 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, m 3 d podkład betonowy C 8/1.2 przedmiar = m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 8/1 (B 1) 1.3 m 3 /m 3 * 1797 zł/m 3 m % Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.15 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.4 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * Samochód dostawczy do,9 t (1) m-g m-g/m 3 * zł/m-g 9* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.15 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.4 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III.5 m 3 /m 3 * zł/m 3 m

7 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 9* pompa do betonu na samochodzie.7 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 NNRNKB (z.i) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Bloczki ścienne betonowe 6-cegieł b-6 38 x 25 szt x 14 cm 1/.38/.25/2= szt/m 3 * 2.96 zł/ szt 3* Zaprawa cementowa M 7 m m 3 /m 3 * zł/m 3 4* materiały pomocnicze % Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = 143 m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g m * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 m (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 3* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III.9 m 3 /m 3 * zł/m 3 5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 6* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 8* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 9* pompa do betonu na samochodzie.9 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

8 1.3 ZBROJENIE FUNDAMENTÓW 14 KNR 2-2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów t d 29-1 budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm.3 przedmiar =.63 t r-g/t * zł/r-g 2* pręty gładkie śr. 6 mm 1.2 t/t * 2.85 zł/t r-g t % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.3 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.3 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 1 mm przedmiar =.86 t t r-g/t * zł/r-g 2* Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt5S, o średnicy 1 mm 12 kg/t * 2.85 zł/kg r-g kg % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.8 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.6 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 t d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm przedmiar =.34 t - 7 -

9 42.88 r-g/t * zł/r-g r-g * Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt5S, o średnicy 12 mm 12 kg/t * 2.66 zł/kg kg % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.8 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.6 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

10 1.4 IZOLACJE 17 NNRNKB 22 (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych d z papy zgrzewalnej.4 przedmiar = 23.5 r-g/ * zł/r-g 2* Papa asfaltowa zgrzewalna, oksydowana, podkładowa na welonie szklanym, SIZ, Hydrobit V6 S35 15 / * 7.96 zł/ 3* gaz propan-butan kg/ * 3.7 zł/kg 4* materiały pomocnicze r-g kg % * środek transportowy.3 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.4 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g dm * Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa.35 dm 3 / * 2.3 zł/dm 3 % * środek transportowy.5 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.4 KNR Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g dm * Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa.3 dm 3 / * 2.3 zł/dm 3 % * środek transportowy.4 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

11 2 KNR -23 Ocieplenie ścian budynków płytami styroduru d gr. 15cm - przyklejenie płyt styropianowych.4 do ścian, Stryropian ekstrudowany EPS 2 przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g m * płyty styrodur gr 15 cm.525*3=575 m 3 / * 276. zł/m 3 3* uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg ATLAS STOPTER K-2 6 kg/ * 12 zł/kg 4* materiały pomocnicze % * Żurawik okienny przenośny,15 t m-g m-g/ * 5.26 zł/m-g 6* środek transportowy.1 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR -23 d Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g * Zaprawa klejowa Atlas Stopter K2 4 kg/ * 13 zł/kg kg * siatka z włókna szklanego 135 / * 2.29 zł/ * materiały pomocnicze % * Żurawik okienny przenośny,15 t m-g m-g/ * 5.26 zł/m-g 6* środek transportowy.52 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.4 KNNR-W Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g * Folia polietylenowa wytłaczana izolacyjna Fondaline / * 3.28 zł/ 3* Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa dm dm 3 / * 2.3 zł/dm 3 4* materiały pomocnicze 9 %(od M) % Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

12 Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

13 1.2 PARTER 1.2 ROBOTY MURARSKIE 23 NNRNKB 22 (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych d z papy zgrzewalnej Krotność = 2 przedmiar = *2=.2 r-g/ * zł/r-g r-g * Papa asfaltowa zgrzewalna, oksydowana, podkładowa na welonie szklanym, SIZ, Hydrobit V6 S35 15*2=2.3 / * 7.96 zł/ 3* gaz propan-butan *2=.2 kg/ * 3.7 zł/kg 4* materiały pomocnicze kg % * środek transportowy.3*2=.6 m-g/ * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków YTONG o grubości 24 cm przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g * Bloczki ścienne z betonu komórkowego - szt YTONG o wymiarach 6x2x24 cm, kl. PP2/.4S+GT, profilowane 1/(.6*.2)= szt/ * 6.97 zł/szt 3* zaprawa YTONG 4.22 kg/ *.75 zł/kg kg Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków przedmiar = 1. szt 1.55 r-g/szt * zł/r-g r-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków przedmiar = 3. szt 24 r-g/szt * zł/r-g r-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) szt szt

14 Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19x2 przedmiar = 3.6 m m.2 r-g/m * zł/r-g r-g * Belka nadprożowa żelbetowa okienna L19-N/ 21 (25.2/3.6)/2= szt/m * zł/ szt 3* Belka nadprożowa żelbetowa okienna L19-N/ 18 (3.6/3.6)/1.8= szt/m * 385 zł/szt 4* Belka nadprożowa żelbetowa okienna L19-N/ 12 (3.6/3.6)/1.8= szt/m * 24 zł/szt 5* materiały pomocnicze szt szt szt % * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym,5 t.2 m-g/m * 7.92 zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 9-7 d Kanały wentylacyjne z kształtek - schiedel 1x12/17 przedmiar = m m.75 r-g/m * zł/r-g 2* pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe 1x12/ szt./m * 5.93 zł/szt. r-g szt % * wyciąg m-g m-g/m * 169 zł/m-g 5* środek transportowy.3 m-g/m * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Kanały wentylacyjne z kształtek shiedel 2x12/ 17 przedmiar = m m.75 r-g/m * zł/r-g 2* pustaki wentylacyjne keramzytobetonowe 2x12/ szt./m * 5.93 zł/szt. r-g szt %

15 4* wyciąg m-g m-g/m * 169 zł/m-g 5* środek transportowy.3 m-g/m * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 9-7 d Kominy spalinowe Schiedel Rondo Plus z izolacją o śr. przewodu 18 cm i dł. 7m przedmiar = 2. kpl. kpl r-g/kpl. * zł/r-g r-g * komin z pustaków keramzytobetonowych z izolacją, kpl bez wentylacji 1 kpl./kpl. * zł/kpl. 5.5 %(od M) % * wyciąg m-g m-g/kpl. * 169 zł/m-g 5* środek transportowy.41 m-g/kpl. * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR -16 d Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych z bloczków YTONG o wysokości do 4.5 m i grubości 11.5 cm przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g * Bloczki ścienne z betonu komórkowego - szt YTONG o wymiarach 6x2x11,5 cm, kl. PP4/.6, gładkie 8.54 szt/ * 4.4 zł/szt 3* zaprawa YTONG 2.3 kg/ *.75 zł/kg kg Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków przedmiar = 6. szt 24 r-g/szt * zł/r-g r-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.2 KNR Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych przedmiar = 7.2 m szt m

16 .2 r-g/m * zł/r-g 2* Belka nadprożowa żelbetowa okienna L19-N/ 12 6 szt * 24 zł/szt r-g szt % * wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym,5 t.2 m-g/m * 7.92 zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

17 1.2.2 ROBOTY ŻELBETOWE,SŁUPY,BELKI,NADPROŻA,WIEŃCE 34 KNR 2-2 SŁUPY.Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości m 3 d do 4 m; stosunek deskowanego obwodu.2 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = m r-g/m 3 * zł/r-g r-g m * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 m (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 3* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III.9 m 3 /m 3 * zł/m 3 5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 6* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 8* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 9* pompa do betonu na samochodzie.9 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d PODCIĄGI Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.21 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 9* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 1* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

18 36 KNR 2-2 PODCIĄGI Belki i podciągi żelbetowe; stosunek m 3 d deskowanego obwodu do przekroju do z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar =.531 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.27 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 9* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 1* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d ŻEBRA Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g m * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.43 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III 42 m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 9* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 1* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

19 Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d WYMIAN Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 14 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar =.359 m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.27 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 9* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 1* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d NADPROŻA.Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 1 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = 1.68 m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.17 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 9* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 1* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M)

20 Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR-W 2-2 d WIEŃCE.Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.21 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 9* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 1* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR -3 d Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA I o rozstawie belek 6 cm i rozpiętości 4,2-6, m przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g * belki kratownicowe TERIVA I m m/ * zł/m 3* pustaki stropowe TERIVA I szt szt./ * 4.67 zł/szt. 4* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 m (B 2).63 m 3 / * zł/m 3 5* Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.278 m 3 / * zł/m 3 6* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 / * 6782 zł/m 3 7* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 / * zł/m 3 8* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/ * 67 zł/kg 9* materiały pomocnicze % * wyciąg.328 m-g/ * 169 zł/m-g 11* środek transportowy.66 m-g/ * zł/m-g m-g m-g

21 Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

22 1.2.3 ZBROJENIE 42 KNR 2-2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów t d budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm.3 przedmiar =.261 t r-g/t * zł/r-g 2* pręty gładkie śr. 6 mm 1.2 t/t * 2.85 zł/t r-g t % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.3 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.3 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm przedmiar =.8 t t r-g/t * zł/r-g 2* Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt5S, o średnicy 1 mm 16 kg/t * 2.85 zł/kg r-g kg % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.3 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.3 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 t d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 1 mm przedmiar = 53 t r-g/t * zł/r-g r-g

23 2* Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt5S, o średnicy 1 mm 12 kg/t * 2.85 zł/kg kg % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.8 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.6 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm przedmiar =.993 t t r-g/t * zł/r-g 2* Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt5S, o średnicy 12 mm 12 kg/t * 2.66 zł/kg r-g kg % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.8 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.6 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 t d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm przedmiar = 18 t r-g/t * zł/r-g 2* Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt5S, o średnicy 16 mm 12 kg/t * 2.62 zł/kg r-g kg

24 % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.8 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.6 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

25 1.3 PODDASZE 1.3 ROBOTY MURARSKIE 47 KNR -16 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości d do 4.5 m z bloczków YTONG o gru- bości 24 cm przedmiar = r-g/ * zł/r-g r-g * Bloczki ścienne z betonu komórkowego - szt YTONG o wymiarach 6x2x11,5 cm, kl. PP4/.6, gładkie 8.54 szt/ * 4.4 zł/szt 3* zaprawa YTONG 4.22 kg/ *.75 zł/kg kg Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

26 1.3.2 ROBOTY ŻELBETOWE,TRZPIENIE I WIEŃCE 48 KNR 2-2 TRZPIENIE.Słupy żelbetowe, prostokątne o m 3 d wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu.2 do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar =.518 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g m * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 m (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 3* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III.9 m 3 /m 3 * zł/m 3 5* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 6* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 8* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 9* pompa do betonu na samochodzie.9 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d WIEŃCE.Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 1 - z zastosowaniem pompy do betonu przedmiar = m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/2 (B 2) 1.2 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Drewno na stemple budowlane okrągłe, m iglaste, korowane.17 m 3 /m 3 * zł/m 3 4* Deski iglaste obrzynane mm kl. III m m 3 /m 3 * 6782 zł/m 3 5* Deski iglaste obrzynane 38 mm kl. III m m 3 /m 3 * zł/m 3 6* Gwoździe budowlane gołe okrągłe kg kg/m 3 * 67 zł/kg 7* materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 9* środek transportowy m-g m-g/m 3 * zł/m-g 1* pompa do betonu na samochodzie.8 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

27 5 KNR 2-2 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów t d budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm.2 przedmiar =.51 t r-g/t * zł/r-g 2* pręty gładkie śr. 6 mm 1.2 t/t * 2.85 zł/t r-g t % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.3 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.3 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm przedmiar =.398 t t r-g/t * zł/r-g 2* Pręt stalowy okrągły żebrowany skośnie, ze stali BSt5S, o średnicy 12 mm 12 kg/t * 2.66 zł/kg r-g kg % * Prościarka do prętów, o średnicy 4-1 mm m-g m-g/t * 5.82 zł/m-g 5* Nożyce gilotynowe uniwersalne do 25 mm m-g m-g/t * 5.53 zł/m-g 6* Giętarka mechaniczna do prętów o średnicy do m-g mm 4.8 m-g/t * 6.7 zł/m-g 7* wyciąg m-g m-g/t * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.6 m-g/t * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa:

28 1.4 DACH 1.4 KONSTRUKCJE I PORYCIE 52 KNR 2-2 Krokwie zwykłe 8x18 cm, długość ponad 4.5 m m 3 d przekrój poprzeczny drewna do 18 cm2 z tarcicy nasyconej przedmiar = 3.83 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g * Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II 1.4 m 3 /m 3 * zł/m 3 3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M- 4.4 kg/m 3 * 7.72 zł/kg 4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe 3.3 kg/m 3 * 67 zł/kg 5* śruby podkładki i nakrętki 1.9 kg/m 3 * zł/kg 6* materiały pomocnicze m kg kg kg % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.3 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Krokwie zwykłe, 8x18 cm,długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 18 cm2 z tarcicy nasyconej przedmiar =.641 m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g 2* Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II 1.4 m 3 /m 3 * zł/m 3 3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M- 4.5 kg/m 3 * 7.72 zł/kg 4* Gwoździe budowlane gołe okrągłe 3.3 kg/m 3 * 67 zł/kg 5* śruby podkładki i nakrętki 1.9 kg/m 3 * zł/kg 6* materiały pomocnicze r-g m kg kg kg % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 8* środek transportowy.66 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Murłaty 14x14 cm- przekrój poprzeczny drewna ponad 18 cm2 z tarcicy nasyconej przedmiar =.793 m 3 drew. m 3 dre w

29 8.61 r-g/m 3 drew. * zł/r-g r-g * Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II 1.6 m 3 /m 3 drew. * zł/m 3 3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M kg/m 3 drew. * 7.72 zł/kg 4* Papa asfaltowa na tekturze, izolacyjna odmiana I/ /m 3 drew. * 2.76 zł/ 5* śruby podkładki i nakrętki 5.35 kg/m 3 drew. * zł/kg 6* materiały pomocnicze m kg kg % * wyciąg m-g m-g/m 3 drew. * 169 zł/m-g 8* środek transportowy 1.7 m-g/m 3 drew. * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Płatew 14x14 cm.ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 18 cm2 z tarcicy nasyconej przedmiar =.617 m 3 drew. m 3 dre w r-g/m 3 drew. * zł/r-g 2* Krawędziaki iglaste, wymiarowe, nasycone kl. II 1 m 3 /m 3 drew. * zł/m 3 3* Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M kg/m 3 drew. * 7.72 zł/kg 4* śruby podkładki i nakrętki 2.97 kg/m 3 drew. * zł/kg 5* materiały pomocnicze r-g m kg kg % * wyciąg m-g m-g/m 3 drew. * 169 zł/m-g 7* środek transportowy 1 m-g/m 3 drew. * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR 2-2 d Jętki 8x18 cm, przekrój poprzeczny drewna do 18 cm2 z tarcicy nasyconej przedmiar =.95 m 3 m r-g/m 3 * zł/r-g r-g

30 2* Bale iglaste obrzynane, wymiarowe, nasycone, grubość 5-1 mm kl. II 1.4 m 3 /m 3 * zł/m 3 m * Środek impregnacyjno-grzybobójczy Fobos M kg/m 3 * 7.72 zł/kg kg * śruby podkładki i nakrętki 378 kg/m 3 * zł/kg kg * materiały pomocnicze % * wyciąg m-g m-g/m 3 * 169 zł/m-g 7* środek transportowy.71 m-g/m 3 * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: KNR K-5 d Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej przedmiar = m m r-g/m * zł/r-g 2* Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubość mm kl. II.3 m 3 /m * zł/m 3 3* Gwoździe budowlane gołe okrągłe.1 kg/m * 67 zł/kg 4* materiały pomocnicze r-g m kg % * wyciąg m-g m-g/m * 169 zł/m-g 6* Samochód dostawczy do,9 t (1).1 m-g/m * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M) Zysk 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem z narzutami: Cena jednostkowa: d.4 KNR K Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej przedmiar = 33.2 m m r-g/m * zł/r-g 2* Deski iglaste, obrzynane, nasycone, grubość mm kl. II.4 m 3 /m * zł/m 3 3* Gwoździe budowlane gołe okrągłe.1 kg/m * 67 zł/kg 4* materiały pomocnicze r-g m kg % * wyciąg m-g m-g/m * 169 zł/m-g 6* Samochód dostawczy do,9 t (1).1 m-g/m * zł/m-g m-g Razem koszty bezpośrednie: Koszty pośrednie 66% od (R, S) Koszty zakupu 6% od (M)

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH

KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SALI SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM W BRUDZICACH INWESTOR : Gmina gota Wielka ADRES INWESTORA : 97-565 gota Wielka : : BRANŻA : Budowlana POZIOM CEN: : II kwartał 2010 r. : KOSZTORYS NAKŁADCZY (CZĘŚCIOWY) BUDOWA SAI SPORTOWEJ Z ZAPECZEM W BRUDZICACH

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : III kwartał 2016r NARZUTY KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Budowa altany ogrodowej ADRES INWESTYCJI : dz. 406/7, Obr. Gościszów, gm. Nowogrodziec INWESTOR : Gmina Nowogrodziec ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodziec ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata

PRZEDMIAR ROBÓT. Pułanki 152, Frysztak. USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata USŁUGI BUDOWLANE Projektowanie nadzór kosztorysowanie mgr inż. Jerzy Armata Pułanki 152, 38-130 Frysztak PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa szybu windy wraz z dostawą urzadzenia ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ABC Budownictwo Rafał Pisarczyk 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 14A lok 32 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa domu jednorodzinnego według projektu katalogowego TK28 pracowni architektonicznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ABC Budownictwo Rafał Pisarczyk 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 14A lok 32 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa domu jednorodzinnego według projektu katalogowego TK28A pracowni architektonicznej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Gmina Rzgów 95-030 Rzgów ul. Plac 500-lecia 22 Kosztorys inwestorski Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I uwzb Waldemar Błachowicz 08-130 Kotuń, Albinów 5D PRZEDMIAR ROBÓT - WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KAR- CZEWSKIEJ - OGRODZENIE - ETAP I NAZWA INWESTYCJI : WIEJSKI DOM KULTURY W WOLI KARCZEWSKIEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia terenu ZUT - ogrodzenie od str. al. Piastów ADRES INWESTYCJI : WIMiM ul. Kordeckiego-Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 9 Kosztorys inwestorski Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15 cm m2 106,40 0,35 37,24

Bardziej szczegółowo

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej Tabela przedmiaru robót Strona 2/6 Roboty fundamentowe Nr ST: B.02.00.00. Kod CPV: 45000000-7 1 Ława fundamentowa 1.1 KNR-W 2-01 0212/02 1.2 KNR 4-01 0102/02 1.3 KNR 4-01 0105/02 1.4 KNR-W 2-02 1101/03

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Niepiekło DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku ADRES INWESTYCJI : Piekary Śląskie, ul. ul. Gen. Okulickiego 1 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Gen. Okulickiego1 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G93

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G93 Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G93 Kwota kosztorysu netto: 325 431,90 zł VAT: 71 595,02 zł Kwota kosztorysu brutto: 397 026,92 zł Słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OSP W STADŁACH ADRES INWESTYCJI : -86 STADŁA GM. PODEGRODZIE DZ. NR 0/6, 0/8, / INWESTOR : Gmina Podegrodzie ADRES INWESTORA : -86 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

Niniejszy przedmiar odnosi się do elementów zamieszczonych w projekcie wykonawczym nr PW-K-1 Stacja podciśnieniowa, budynek i inne obiekty

Niniejszy przedmiar odnosi się do elementów zamieszczonych w projekcie wykonawczym nr PW-K-1 Stacja podciśnieniowa, budynek i inne obiekty Niniejszy przedmiar odnosi się do elementów zamieszczonych w projekcie wykonawczym nr PW-K-1 Stacja podciśnieniowa, budynek i inne obiekty 1. Budynek stacji podciśnieniowej, roboty budowlane 2. Płyta balastowa

Bardziej szczegółowo

BIURO INZYNIERSKIE "INTECH" Kępno, ul.poznańska 25

BIURO INZYNIERSKIE INTECH Kępno, ul.poznańska 25 BIURO INZYNIERSKIE "INTECH" 63-600 Kępno, ul.poznańska 25 KOSZTORYS ŚEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI ABC Budownictwo Rafał Pisarczyk 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 14A lok 32 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Budowa domu jednorodzinnego według projektu katalogowego TK70 pracowni architektonicznej

Bardziej szczegółowo

MURATOR S.A. UL. DĘBLIŃSKA 6, 04-187 WARSZAWA; NIP 526-00-08-745 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARCIN GOŚCIMSKI DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2012

MURATOR S.A. UL. DĘBLIŃSKA 6, 04-187 WARSZAWA; NIP 526-00-08-745 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARCIN GOŚCIMSKI DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2012 MURATOR S.A. UL. DĘBLIŃSKA 6, 04-187 WARSZAWA; NIP 526-00-08-745 KOSZTORYS INWESTORSKI SZCZEGÓŁOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZYKŁADOWY KOSZTORYS INWESTOR : JAN KOWALSKI ADRES INWESTORA : UL. MARSZAŁKOWSKA 123;

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl

Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego. 1 kpl Klisino- Rozbudwa budynku świetlicy wiejskiej' 1 Roboty budowlane i rozbiórkowe 1 Roboty ziemne 1 d kalk. własna Roboty pomiarowe - wytycznie budynku oraz wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO

Przedmiar robót OGRODZENIE Z EKRANU AKUSTYCZNEGO Przedmiar robót Data:2009-11-23 Budowa:KRAKÓW,UL.BALICKA 56 Kody CPV:45000000-7 Roboty budowlane 44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) Vat [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) "PROKOL" Pracownia Projektowo - Kosztorysowa ul. Niepodległości 21/27, 64-100 Leszno, PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie miejsca wypoczynku związanego z bł. Edmundem Bojanowskim na rynku

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W BISKUPOWIE - KONTENER ZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : BISKUPÓW DZ. NR 3/2 INWESTOR : Gmina Głuchołazy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu R-F9 (dz. nr 434w) długości 320 mb ADRES INWESTYCJI : Starków gmina Kłodzko INWESTOR : Gminna Spółka Wodna ADRES INWESTORA : 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 KNR Robocizna r-g

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 KNR Robocizna r-g Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena. Koszt 1 KNR 2-01 0201-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.15 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty

KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała KOSZTORYS NAKŁADCZY roboty budowlane ETAP II - roboty ziemne i fundamenty Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk dz. nr 17-170/4, 17-170/1 w Jabłonowie Pomorskim

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość 1. robocizna r-g RAZEM. Słownie: Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: dla ZESTAWIENIE ROBOCIZNY Lp. Nazwa Jm Ilość 1. robocizna r-g 241.1971-1 - Norma PRO Wersja 4.1, Marzec 23 r. Licencja: 37337 dla Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. 1. beton zwykły z kruszywa naturalnego m

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 41

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 41 PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY ULICY POZNAŃSKIEJ 41 NAZWA INWESTYCJI : Budowa ściany oporowej przy ulicy Poznańskiej 41 ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 41, 60-850 Poznań INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Data opracowania: 2015-06-18 KOSZTORYS INWESTORSKI - ŚLEPY Nazwa zadania: Budowa Domu Kultury Wiejskiej w Kunowej - fundamenty - etap 2. Adres inwestycji: Kunowa, dz. nr ewid. 295/1 i 295/2, gmina Skołyszyn

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wyrowiński DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Henryk Wyrowiński DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Przemysłowa f, 8-00 Kościerzyna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP

Przedmiar robót / kosztorys ślepy OGRODZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOŁACZYCACH II ETAP Przedmiar robót / kosztorys ślepy Nazwa i kod CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Inwestor: GMINA KOŁACZYCE,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski strona nr: 11 Kosztorys inwestorski Element, asortyment, rodzaj robót, Jedn. Krot. Ilość Wartość Wartość pozycja przedmiarowa jednostkowa netto 1Stan surowy zamknięty 1.1 Roboty ziemne 1.1.1 Usunięcie

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie konstrukcji Mag- Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański dalena Orleańska-Ordyniak Aleja Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski 3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. strona nr: 3 Tabela elementów scalonych Stawka roboczogodz.: 14,50 Narzuty: Koszty pośrednie 65,00%R+ 65,00%S Zysk 10.00%(R+Kp(R))+10.00%(S+Kp(S)) VAT 8,00% Nazwa elementu Wartość z narzutami 1 BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G85a.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G85a. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G85a. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 51 127,25 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Konstrukcje z betonu zbrojonego PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego NAZWA INWESTYCJI : Fundament pod wagę samochodową firmy WAG-POL typ PP 3x19 60 ton ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku wiaty G67.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku wiaty G67. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku wiaty G67. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 20 227,26 zł VAT:

Bardziej szczegółowo

Tunel foliowy - roboty budowlane

Tunel foliowy - roboty budowlane P R Z E D M I A R R O B Ó T Tunel foliowy - roboty budowlane Data: 2010-11-21 Budowa: 30-149 KRAKÓW al. Balicka 116 b Dz.Nr 83 obręb 48 Krowodrza Obiekt: Tunel Foliowy Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % Rbezp+Sbezp Zysk [Z]... % R+S+Kp(Rbezp+Sbezp) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % Rbezp+Sbezp Zysk [Z]... % R+S+Kp(Rbezp+Sbezp) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Janusz Stefanik, R. I.D.i P.P. U.M. Sędziszów Małopolski ...

Przedmiar robót Janusz Stefanik, R. I.D.i P.P. U.M. Sędziszów Małopolski ... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Prace budowlano-montażowe Lokalizacja: Wolica Piaskowa dz. nr ewid.733/3 Zamawiający: Gmina Sędziszów Małopolski 39-120 Sędziszów Małopolski ul.

Bardziej szczegółowo

NIE DO WYKORZYSTANIA!

NIE DO WYKORZYSTANIA! Strona tytułowa obmiaru Branża: Budowlana Rodzaj: Inwestorski Wspólny Słownik Zamówień: Przedmiar 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45211100-0 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G160.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G160. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G160. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 108 506,33 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI. : ul. Piłsudskiego 180, ZĄBKI DATA OPRACOWANIA : BUDYNEK USŁUGOWY - ZĄBKI NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA PRZEDMIAR ROBÓT : BUDYNEK KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWY : UL. SKRAJNA 1A, ZĄBKI : ATL Sp. z o.o. : ul. Piłsudskiego 180,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 GEOKART INTERNATIONAL Sp z.o.o. 35-113 RZESZÓW, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Eozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik - Wykonanie zbiornika retencyjnego Nr 2 ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno ul. Pocztowa 1/3 DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

BIURO INŻYNIERSKIE INTECH Kępno ul. Pocztowa 1/3 DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Stawka roboczogodziny : Poziom cen : BIURO INŻYNIERSKIE INTECH 63-600 Kępno ul. Pocztowa 1/3 PRZEDMIAR - KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : ZBIORNIK ŻELBETOWY, BEZODPŁYWOWY; V=110m3 ADRES INWESTYCJI : UL. BOLESŁAWIECKA 10, 98-400 WIERUSZÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie fundamentów i ścian parteru wraz ze stropem budynku integracji społeczności wiejskiej w śdŝarach - gmina Radgoszcz ADRES INWESTYCJI : śdŝary, działka nr 99 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1

Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Przedmiar robót Modyfikacja Nr 1 Budowa Posterunku Policji w Cybince. Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary 1. Roboty ziemne 1 wg nakładów rzeczowych KNR 2-01I0126-01-050 2 wg nakładów rzeczowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Samolicz sykal.pl KOSZTORYS OFERTOWY CPV: Budowa: Obiekt: Rodzaj robót: Lokalizacja: "BIELEWO PRZYSTANEK MICKIEWICZA" WIATA TURYSTYCZNO REKREACYJNA Roboty budowlane Bielewo Dz. nr 531/3 Inwestor:.. Poziomy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G15. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 63 852,15 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G14. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 35 709,37 zł

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Murzyniak SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : XX DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2010 KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR ROBÓT - SZATNIE W POLSKIM ŚWIĘTOWIE - KONTENER NAZWA INWESTYCJI : SZATNIA SPORTOWA DLA ZAWODNIKÓW ADRES INWESTYCJI : POLSKI ŚWIĘTÓW DZ. NR 317/1, 398/1 INWESTOR : Gmina Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G2A.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G2A. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G2A. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 44 337,39 zł

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

mgr inż. Witold Krygier Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: mgr inż. Witold Krygier 95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Piłsudskiego 16 m 14 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego ADRES INWESTYCJI : 93-030 Łódź ul. Bednarska 15 INWESTOR : Dom

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G5A.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G5A. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G5A. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 43 601,68 zł

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 1. 1. 1. Obiekt: Dom pogrzebowy w Wiązownicy Element: Fundamenty 1. 1. 1. KNR 02-01-0126-0100 1. 1. 2. KNR 02-01-0228-0200 1. 1. 3. KNR 02-01-0310-0200 1. 1. 4. KNR 02-02-1101-0700 1. 1. 5. KNR

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Ekrany osłaniajace stoiska na Targowisku Miejskim nr 1 w Pile Z Przedmiarem Robót Adres : 64-920 Piła ul Rynkowa 42 dzaialka nr 304/33 Inwestor : TARPIL

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA " ARCHIDUET" 96-500 SOCHACZEW UL. BUKOWA 4 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego "G53 bale"

Kosztorys inwestorski. Kosztorys domu jednorodzinnego G53 bale Kosztorys inwestorski Kosztorys domu jednorodzinnego "G53 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 61 083,50 zł VAT: 14 049,21

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G38. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G38. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 117 066,32 zł

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11

Kosztorys. Naprawa uszkodzonych fundamentów i podbicia - Kamienica przy ul. Pereca 9 i 11 Kosztorys Data: 2013-03-06 Budowa: Naprawa uszkodzonych fundamentów Obiekt: Kamienica ul. Pereca 9 i 11 Zamawiający: Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Kosztorys opracowali: Ryszard Laszczak,... Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego GP1. Data: 2012-03-03 Zamawiający: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Jednostka opracowująca kosztorys: EKO-EKSPERT RADOSŁAW MIKOŁAJEC, ul. Osińska

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze - etap I wykonanie fundamentów

Przedmiar. Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze - etap I wykonanie fundamentów Przedmiar Data: 2009-09-11 Budowa: Budowa budynku remizy OSP w Czarnej Górze Obiekt: Zamawiający: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Jednostka opracowująca kosztorys: Biuro

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G1B. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 58 746,46 zł

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)) AMBDA - Usługi Budowlane Łukasz Weryszko ul. Hirszfelda 18 m.10, 02-776 Warszawa KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej pochylni dla niepełnosprawnych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G217. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G217. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 115 345,60 zł

Bardziej szczegółowo

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar

Zuzia - Fundamenty Tasta Zuzia (C) DataComp 1994-2005(lic. 12247) strona nr: 1. Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 FUNDAMENT NR 1 - PRASA YSLT 300A 1.1 KNR 404/603/7 Burzenie konstrukcji betonowych przy użyciu młotów pneumatycznych, posadzka o grubości 30cm 54,5 m3 1.2 KNR 404/1103/4 załadowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykonanie niezbędnej ilości map do celów projektowych potrzebnych do wykonania adaptacji budynku do działki

Wykonanie niezbędnej ilości map do celów projektowych potrzebnych do wykonania adaptacji budynku do działki Lp. Kod Opis Jm Ilość robót 1 Budowa domu jednorodzinnego o powierzchni 116,7m2 1.1 Przygotowanie do rozpoczęcia budowy 1.1.1 Mapa do celów projektowych Wykonanie niezbędnej ilości map do celów projektowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Miastko, 18 kwietnia 2016 r.

Przedmiar robót. Miastko, 18 kwietnia 2016 r. Przedmiar robót Obiekt Lokalizacja Manowo działka nr 29/1, obręb Manowo, gmina Manowo Inwestor Polski Związek Łowiecki, Zarząd Okręgowy Koszalin Biuro kosztorysowe Pracownia projektowa ARCH-ERS sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowów melioracji szczegółowych R-105,R-106 (780 mb) ADRES INWESTYCJI : Szalejów Górny, gm. Kłodzko INWESTOR : Gminna Spółka Wodna Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 WIATY. -- Robocizna r-g

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt jedn 1 WIATY. -- Robocizna r-g WIATY KNR 2-0 d. 020-03 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj łyżki 0.5 m3 w gr.kat.iv z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do km - ławy i stopy fundamentowe m 3 34.96*.50*.50*4

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku G181. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku G181. Kwota kosztorysu netto: 26 371,22 zł VAT: 5 801,68 zł Kwota kosztorysu brutto: 32 172,90 zł Słownie: trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa 90/100

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu RB-2 długości 550 m ADRES INWESTYCJI : Żelazno, gmina Kłodzko INWESTOR : Gmina Spólka Wodna ADRES INWESTORA : Kłodzko Wartość kosztorysowa robót bez

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr.

KOSZTORYS NAKŁADCZY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Piotr Obiedziński SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : tech. bud. Marian Obiedziński upr. nr. Przedsiębiorstwo Usługowe PIOTBUD ul. Traugutta 1 m.3, 95-100 Zgierz KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego G30. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 49 330,78

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Pętla Rudka ADRES INWESTYCJI : Gmina Stronie Śląskie INWESTOR : Gmina Stronie Śląskie ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 55, 57-500 Stronie Śląskie DATA OPRACOWANIA : 26.02.2016

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G41.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G41. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G41. Data: 2010-07-18 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 49 217,57 zł

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiaty drewnianej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 ROBOTY BUDOWLANE Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Rozbudowa budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Jodłówce Tuchowskiej Identyfikator kosztorysu: ROBOTY BUDOWLANE W Przedmiar robót wyk.dn: 0--03

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski

KOSZTORYS OFERTOWY. Mechlin ul. Dąbrowska 7. Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Usługi ogólnobudowlane - Radosław Binkowski Mechlin ul. Dąbrowska 7 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja "Świetlicy wiejskiej w Górze" ADRES INWESTYCJI : Góra gm. Śrem INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku gospodarczego Bi1. Data: 2012-04-01 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 173 730,93

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Kup, ul. Brynicka 6. BERBUD Firma Budowlano-Remontowa Bernard

PRZEDMIAR Kup, ul. Brynicka 6. BERBUD Firma Budowlano-Remontowa Bernard BERBUD Firma Budowlano-Remontowa Bernard Koziol 46-082 Kup, ul. Brynicka 6 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Placówka zapewniająca całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku ADRES INWESTYCJI : Ładza, ul.

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : - Obiekt : Etap II Hala produkcyjna ( 3 ) Inwestor : Białogardzki Park Inwestycyjny " INWEST PARK " Sp. z o.o. ul. Królowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m 3

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m 3 1 KNR 2-01 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 0125-02 o grubości do 15 cm z darnią z przerzu- tem obmiar = 8.1*0.6 = 4.860 0.263*0.955=0.251165r-g/ r-g 1.2207 2 KNR 2-01 0215-01 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G14.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G14. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G14. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 50 340,32 zł

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja rowu R-61 długości 370 mb ADRES INWESTYCJI : Starków gmina Kłodzko INWESTOR : Gminna Spółka Wodna ADRES INWESTORA : Kłodzko Wartość kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G73. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 57 898,62 zł VAT: 12 737,69 zł Kwota kosztorysu brutto: 70 636,31 zł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i

PRZEDMIAR ALEKSANDRA SOCHA Leszno powązki 5i ALEKSANDRA SOCHA 05-084 Leszno powązki 5i PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budynek parafialny pn. Wieczernik ADRES INWESTYCJI : ul. Kolegiacka 1 Warszawa-Wilanów INWESTOR : Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Budowa: Budowa domu według projektu katalogowego "TK88" pracowni architektonicznej "ARCHITEKA" Cenniki Cennik robót: 14,39 zł Cennik materiałów: Sekocenbud 4. kwartał 2009 - ceny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S)

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Koszty zakupu [Kz]... % M Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia 501A na Vp. w budynku A OUM ADRES INWESTYCJI : 90-132 Łódź ul. Narutowicza 75 INWESTOR : Okręgowy Urząd Miar w Łodzi ADRES INWESTORA : 90-132 Łódź

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS INWESTORSKI Obiekt Budowa Inwestor NIEBIESZCZANY Gmina Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok Koszty zakupu Kosztorys Strona 2/22 KAPLICA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego GP7.

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego GP7. Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego GP7. Data: 2009-10-15 Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 46 600,48 zł

Bardziej szczegółowo

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m 3

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m 3 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Stan zerowy 1 KNR 2-01 d.1 0217-02 Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 17.09 17.090

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu : 36 719,70 zł VAT: 8 078,34 zł Kwota kosztorysu brutto: 44 798,04 zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

m 3 -- R -- 1* robocizna r-g r-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: -- R -- 1* robocizna r-g

m 3 -- R -- 1* robocizna r-g r-g/m 3 Razem koszty bezpośrednie: Razem z narzutami: -- R -- 1* robocizna r-g 1KNR 4-01 Wykopy wąskoprzestrzenne,nieumocnione 0102-05 o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 3.0 m w gr.kat. III - niwelacja terenu pod schody i płytę denną obmiar = 4.0*0.95*0.25+2.5*0.95*0.2 = 1.425 1* robocizna

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G6. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys inwestorski. Kosztorys budynku garażowego G6. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki Żory Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G6. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 58 798,42 zł VAT: 12 935,66 zł

Bardziej szczegółowo

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Slepy kosztorys. PDF created with pdffactory Pro trial version  Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Slepy kosztorys Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych Ośrodek Zdrowia w Lubniu

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tokarek SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Sebasian Adamski DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Tokarek SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Sebasian Adamski DATA OPRACOWANIA : Biuro Projektowe TOKBUD Krzysztof Tokarek os. A. Biernackiego 94, 44-370 Pszów KOSZTORYS Ślepy - wzmocnienie Skarpy NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy w rejonie SP16 w Jastrzębiu-Zdroju ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Kosztorys inwestorski Kosztorys budynku garażowego G4. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte S.C. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 73 752,20 zł VAT: 16 225,49 zł

Bardziej szczegółowo