Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I poirocze 2017 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I poirocze 2017 roku"

Transkrypt

1 Ostrol<?ckie TS Spolka z o.o Ostrof^ka, ul. erka Joselewicza 1 tel ijo0, fax NIP , REGON al. Jana Pawta II 119 {adres nierudiomosci*) Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I poirocze 2017 roku Powierzchnia Standard Stawki czynszu za 1 powierzchni uzytkowej ** udynek wybudowany w latach, przy uwzglednieniu iego stanu technicznegn do 1918 r DO 2002r. dobry ziy dobry zly dobry zly dobry zly dobry ponizej 40 2)... 6,56 7,02 40 do 60 6,56 7,02 powyzej 60 do 80 6,56 7,02 powyzej 80 Spolka nie posiada w zasobie mieszkan o takiej powierzchni

2 nazwisko i imic? lub nazwa zarzgdcy nieruchomoici adrffi DYREK FOR ds. EkonomiczirSyM ieszkaniowych.p.r.qktf.i E.NT podpis mgr Elibieta S^^czyk-Ziegler - podac nazw^ gminy/dzielnicy oraz ulicy - stawk? czynszu oblicza si? dziel^c aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchni? u^kow^ - standard wysoki (wyposazenie w instalacj? centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) - standard sredni (wyposazenie w instalacj? centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) - standard niski (brak instalacji wodoci^gowej-kanalizacyjnej) *** - budynek wymaga remontu 1) stawka czynszu najnizsza, 2) stawka czynszu najwyzsza; lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce czynszu

3 Ostrot^ckie TS Spotka z o.o Ostrof^ka, ul. erka Joselewicza 1 tel , fax NIP , PEGON al. Jana Pawta ; (adres niemchomosci*) Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I polrocze 2017 roku Powierzchnia ponizej 40 Standard Stawki czynszu za 1 powierzchni uzytkowej ** udynek wybudowany w latach, przy uwzglednieniu iego stanu technicznego do 1918 r DO 2002r. 2ly* ** dobry zly dobry zly dobry zly dobry zly dobry 1) **** 2)... 7,51 7,99 40 do 60 7,51 7,99 powyzej 60 do 80 7,51 7,99 powyzej 80 Spolka nie posiada w zasobie mieszkan o takiej powierzchni

4 nazwisko i imi? lub iiazwa zarz^dcy nieruchomosci adres DYRE tjg. Ekonomiczno PROKU" " T R? kri3iftwyclj..,, fngr Elzhieta Szemzyk-Ziegler - podac nazw^ gminy/dzielnicy oraz ulicy \ stawk^ czynszu oblicza si^ dziel^c aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchni^ uzytkow^ standard wysoki (wyposazenie w instalacj^ centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) - standard sredni (wyposazenie w instalacj^ centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) - standard niski (brak instalacji wodoci^gowej-kanalizacyjnej) *** - budynek wymaga remontu 1) **** stawka czynszu najnizsza, 2) stawka czynszu najwyzsza; lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce czynszu

5 Ostrol^ckie TS Sp6tka z o.o Ostrol^ka, ul. erka Joselewicza 1 tel , fax REGON al. Jana Pawta II 130; (adres nieruchomosci*) Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkainych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I poirocze 2017 roku Stawki czynszu za 1 powierzchni uzytkowej ** Powierzchnia ponizej 40 Standard udynek wybudowany w latach, przy uwzglednieniu iego stanu techniczne go do 1918 r no 2002r. ** dobry zly dobry zly dobry zly dobry zly dobry 1) **** 2)... 7,40 7,89 40 do 60 7,40 7,89 powyzej 60 do 80 7,40 7,89 powyzej 80 Sp61ka nie posiada w zasobie mieszkan o takiej powierzchni

6 nazwisko i imi? lub nazwa zarzgdcy nieruchomosci adre^ DYREK' ds. Ekonomiczno-i szkaqiowycl PROK" RENT mgr Elzhieta ^ze^czyk-ziegh. - podac nazw^ gminy/dzielnicy oraz ulicy \ stawk^ czynszu oblicza si^ dziel^c aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchni^ uzytkow^ - standard wysoki (wyposazenie w instalacj^ centralnego ogrzewania oraz korzystna iokalizacja budynku) - standard sredm (wyposazenie w instaiacj? centralnego ogrzewania, ale niekorzystna Iokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) standard niski (brak instalacji wodoci^gowej-kanalizacyjnej) *** ~ budynek wymaga remontu U **** stawka czynszu najnizsza, 2) stawka czynszu najwyzsza; lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce czynszu

7 Ostrot^ckieTS Spotkazo.o. ra^ioostroteka. ul. erka Joselewicza O5U0, fax NIP 75&1g6e33' EGON 5S al. Jana Pawla II 134 {adres nieruchomosci*) Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I polrocze 2017 roku Powierzchnia ponizej 40 Standard Stawki czynszu za 1 powierzchni ui^tkowej ** udynek wybudowany w latach, przy uwzslednieniu iego stanu technieznean do 1918 r DO 2002r. zly * ^ * dobry zly dobry zly dobry zly dobry zly dobry 1) * ** 2)... 8,93 9,29 40 do 60 8,93 9,29 powyzej 60 do 80 8,93 9,29 powyzej 80 Spolka nie posiada w zasobie mieszkan o takiej powierzchni

8 nazwisko i imi? lub nazwa zarzqdcy nieruchomo^ci adres DYREKsbR ds. Ekonomiczno-Mijeszkaniowych PROKURENT po ipis mgr Elibieta Szev\czyk-Ziegler * - podac nazw^ gminy/dzielnicy oraz ulicy ** - stawk^ czynszu oblicza si? dziel^c aktualny czynsz za dany iokal przez jego powierzchni? uzytkow^ - standard wysoki (wyposazenie w instalacj? centrainego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) - standard sredni (wyposazenie w instalacj? centrainego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centrainego ogrzewania) - standard niski (brak instalacji wodoci^gowej-kanalizacyjnej) *** - budynek wymaga remontu 1) **** stawka czynszu najnizsza, 2) stawka czynszu najwyzsza; lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce czynszu

9 . Ostrol^ckie TS Spotka z o.o Ostrol^ka, ul erka Joselewicza 1 tel U0, fax NIP , REGON al. Jana Pawla II 136 i 138 {adres nieruchomosci*) Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I polrocze 2017 roku Stawki czynszu za 1 powierzchni uzytkowej ** Powierzchnia ponizej do 60 powyzej 60 do 80 powyzej 80 Standard udynek wybudowany w latach, przy uwzslednieniu jeso stanu technicznego do 1918 r no 2002r. ziy*** dobry zly dobry zly dobry zly dobry zly dobry 1) *** 2)... 9,10 Spolka nie posiada w zasobie mieszkan o takiej powierzchni 9,10 9,10

10 nazwisko i imi^ lub nazwa zarz^dcy nieriichomosci adres. - DYREfTOR 'RE as. Eijonomiczno inomiczno-mi^zkanlowych.r.r.p.k.y.mnx... podpis ^gr Elzbieta Szewczyk'Ziegler * - podac nazw^ gminy/dzielnicy oraz ulicy stawk^ czynszu oblicza si^ dziel^c aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchni^ uzytkow^ - standard wysoki (wyposazenie w instalacj^ centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku) - standard sredni (wyposazenie w instalacj^ centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) standard niski (brak instalacji wodoci^gowej-kanalizacyjnej) * * * - budynek wymaga remontu 1) '*'*** stawka czynszu najnizsza, 2) stawka czynszu najwyzsza; lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce czynszu

11 .. Ostro^ckie TS Spotka z o.o Ostrof^ka, u\. erka Joselewicza 1 tel , fax NIP , REGON S ul. ohaterow Warszawy 35 i 37 (adres niemchomosci*) Dane dotycz^ce czynszow najmu lokali mieszkalnych nienalez^cych do publicznego zasobu mieszkaniowego za I pojrocze 2017 roku Stawki czynszu za 1 powierzchni uzytkowej ** Powierzchnia ponizej 40 Standard udynek wybudowany w atach, przy uwzgl^dnieniu jego stanu techniczneeo do 1918 r no 2002r. 2ly* ** dobry zly dobry zly dobry zly dobry zly dobry!) **** 2) 6,56 6,96 40 do 60 6,56 6,96 powyzej 60 do 80 6,56 6,96 powyzej 80 Spotka nie posiada w zasobie mieszkan o takiej powierzchni

12 nazwisko i imi^ lub nazwa zarz^dcy iiieruchomo^ci adres DYRE^, TbR as. EkonomfczHQi-ji PROOT i^szftanlbwcfi" ENT - podac nazw^ gminy/dzielnicy oraz ulicy Elzhieta S2e\J\cz)ife-ZicgIer stawk^ czynszu oblicza si^ dziei^c aktualny czynsz za dany lokal przez jego powierzchni^ uzytkow^ standard wysoki (wyposazenie w instalacj^ centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja bndynku) - standard sredni (wyposazenie w instalacj? centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania) - standard niski (brak instalacji wodoci^gowej-kanalizacyjnej) * * * - budynek wymaga remontu **** stawka czynszu najnizsza, 2) stawka czynszu najwyzsza; lub jedna stawka czynszu w przypadku informacji tylko o jednej stawce czynszu ^

Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2015 roku A 6,56 C A 6,56

Dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za II półrocze 2015 roku A 6,56 C A 6,56 al. Jana Pawła II 119 poniżej 40 m 2 Stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej ** udynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego 6,56 40 m 2 do 60 m 2 6,56 6,56 l. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 grudnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 27 grudnia 2007 r. Dz.U.07.250.1873 ROZPORZĄDZENIE MINISTR INFRSTRUKTURY 1) z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego,

Bardziej szczegółowo

C - standard niski (brak instalacji wodociągowokanalizacyjnej) Gminy Bralin

C - standard niski (brak instalacji wodociągowokanalizacyjnej) Gminy Bralin Województwa Wielkopolskiego Nr 78 8438 Poz. 1567, 1568 Wprowadzenie ustaleń planu bez faktycznego uzasadnienia powoduje trudności interpretacyjne na dalszych etapach realizacji inwestycji objętych planem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTW ŚLĄSKIEGO Katowice, nia 24 lutego 2016 r. Poz. 1253 OGŁOSZENIE NR 1/2016 WÓJT GMINY SUSZE z nia 22 lutego 2016 r. zestawienie anych otyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY/WYNAJMU MIESZKAŃ POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. LUTNIANEJ 38

OFERTA SPRZEDAŻY/WYNAJMU MIESZKAŃ POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. LUTNIANEJ 38 AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lutego 2013 r. Poz. 981 UCHWAŁA NR XXVII/1/13 RADY GMINY W BĘDKOWIE z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zmiana wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobra

Zmiana wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobra Wiadomości Środa, 5 kwietnia 2017 Zmiana wysokości stawek czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Dobra ZARZĄDZENIE Nr 0050.1.2.1.2017 WÓJTA GMINY D O B R A z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - CHRZANÓW ul. PIŁSUDSKIEGO 2a (gmina Chrzanów, powiat chrzanowski, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 56,78m 2 usytuowany w budynku

Bardziej szczegółowo

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Poznań, dn. 09.03.2015r. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. ogłasza aukcję na wynajem lokali mieszkalnych o powierzchni przekraczającej 80m

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr... /... o wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto- Płock (wypełnia Urząd Miasta)

Wniosek nr... /... o wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto- Płock (wypełnia Urząd Miasta) Wniosek nr... /... o wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto- Płock (wypełnia Urząd Miasta) I. Przedmiot zamiany: I. Dane pierwszego z lokali podlegających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 8 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 8 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/48/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XVI/98/16 RADY GMINY ZAPOLICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWALA NR XVI/98/16 RADY GMINY ZAPOLICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWALA NR XVI/98/16 RADY GMINY ZAPOLICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowyin Zasobem Gminy Zapolice na lata 2016-2020. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. Załącznik do uchwały Nr 226/XXIX/2014 Rady Gminy w Irządzach z dnia 4 czerwca 2014 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY NA LATA 2014-2019. 1. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA PL. PIOTRA SZEMBEKA 1 (gmina m.st. Warszawa, powiat m. Warszawa, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny nr 22 o powierzchni użytkowej 65,12 m², 2.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Śniadowo ul. Rynek 22 Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 47,19m 2, POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Śniadowo, budynek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 stycznia 2009r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 3/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 stycznia 2009r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne. Zarządzenie Nr 3/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 stycznia 2009r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY IWONICZ ZDRÓJ UL. PIWARSKIEGO 20 (gmina Iwonicz Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie) Przedmiot wynajmu: POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Zdjęcie przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

Wykaz komunalnych mieszkań służbowych. Nazwa jednostki zarządzającej. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie -

Wykaz komunalnych mieszkań służbowych. Nazwa jednostki zarządzającej. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Kędzierzynie - Wykaz komunalnych mieszkań służbowych Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta z dnia L.p. Położenie mieszkania Nazwa jednostki zarządzającej Liczba i łączna powierzchnia w m 2 pokoi w mieszkaniu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU Al. Piastów 13 Szczecin (miasto Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 844 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 września 2015 r. ę ą. ę ż

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 844 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 września 2015 r. ę ą. ę ż Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 844 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 1 września 2015 r. Ę ę ę ż ą ą ś ą ą ę ą żą ś ż ą ą ą ę ę ą ę ż ę ę ść ż ą ą ę ę ś ą ą ę ę ż ą ą ą ę ę ą ś ż ą ę ę ę ą ą ż ą ę ą ć

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Miedzna ul. Bednarska 7 (gmina Miedzna, powiat węgrowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni 13,1 m2 2. lokal użytkowy o powierzchni 12,5 m2 3.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - LOKAL UŻYTKOWY Siedlce ul. Piłsudskiego 2 (powiat siedlecki, województwo mazowieckie) 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,7 m², POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/126/08 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 28 maja 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

UCHWAŁA NR XXI/126/08 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 28 maja 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. UCHWAŁA NR XXI/126/08 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 28 maja 2008r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - LOKAL UŻYTKOWY Ostrołęka ul. Żeromskiego 13 (powiat ostrołęcki, województwo mazowieckie) 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 126,25 m², POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości: Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 m 21 LOKAL MIESZKALNY Przedmiot wynajmu/: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 66,50 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 114/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 24 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 114/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW. z dnia 24 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 114/2016 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lokali mieszkalnych i socjalnych. Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY/WYNAJMU MIESZKAŃ POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. LUTNIANEJ 38

OFERTA SPRZEDAŻY/WYNAJMU MIESZKAŃ POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. LUTNIANEJ 38 AMBER Sp. z o. o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-18-81-797, REGON 811632301 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE MIESZKALNE DO REMONTU Ul. Piastów 13, Szczecin (miasto Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot najmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY LUBLIN UL. ŁOPACIŃSKIEGO 5 (województwo lubelskie) Przedmiot wynajmu Lokal mieszkalny nr 58 o powierzchni użytkowej 47,00 m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

ZAMIANY DOTYCHCZAS ZAJMOWANEGO LOKALU KOMUNALNEGO NA LOKAL STANOWI

ZAMIANY DOTYCHCZAS ZAJMOWANEGO LOKALU KOMUNALNEGO NA LOKAL STANOWI .. Imię i nazwisko oferenta.. Adres.. Telefon (stacjonarny lub komórkowy) OFERTA ZAMIANY DOTYCHCZAS ZAJMOWANEGO LOKALU KOMUNALNEGO NA LOKAL STANOWIĄCY WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W NOWOWYBUDOWANYM

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/175/16 RADY GMINY KOŚCIERZYNA. z dnia 19 lipca 2016 r.

Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VI/175/16 RADY GMINY KOŚCIERZYNA. z dnia 19 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 25 sierpnia 2016 r. Poz. 3053 UCHWAŁA NR VI/175/16 RADY GMINY KOŚCIERZYNA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Suchań ul. Pomorska 43/2 (gmina Suchań, powiat stargardzki województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY DĘBE WIELKIE UL. STRAŻACKA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL UŻYTKOWY DĘBE WIELKIE UL. STRAŻACKA 3. Kliknij i zlokalizuj na mapie LOKAL UŻYTKOWY DĘBE WIELKIE UL. STRAŻACKA 3 (gmina Dębe Wielkie, powiat miński, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 27,0 m², 2. Lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp. (gmina Gorzów, powiat gorzowski, woj. lubuskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 720,08m 2, 1.

Bardziej szczegółowo

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKALE MIESZKALNE WARSZAWA UL. RYNEK STAREGO MIASTA 15 (gmina Centrum, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot najmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA NAJEM Zdjęcie Kliknij przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY (miasto Moryń, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny położony w Moryniu

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI

OFERTA WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI OFERTA WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. ul. Mostowa 30A skr. poczt. 163 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: +48 77 481 2118, +48 723 186 856, +48 723 186 901 fax: +48 77 481

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości (Gmina _Kalisz Pomorski, Powiat _Drawski, województwo_zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKALNY Lokal mieszkalny nr - o powierzchni użytkowej 53,51 m 2 wraz z pomieszczeniem

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO I. Z DEKLARACJĄ SPŁATY ZADŁUŻENIA (zaznaczyć właściwe): TAK NIE II. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Telefon... 2. Adres zamieszkania.kod

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy...

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy... WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Telefon... 2. Adres zamieszkania... kod pocz... 3. Adres

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MLYNARZE W LATACH

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MLYNARZE W LATACH Zalacznik do Uchwaly Nr XII/43/04 Rady Gminy Mlynarze z dnia 30 czerwca 2004 roku WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY MLYNARZE W LATACH 2004 2009 r Obowiazek opracowania i uchwalenia

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY IWONICZ ZDRÓJ UL. PIWARSKIEGO 20 (gmina Iwonicz Zdrój, powiat krośnieński, województwo podkarpackie) Przedmiot wynajmu: POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Zdjęcie przedmiotu wynajmu

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY - Wołów, ul. Wojska Polskiego 36 (gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY - Wołów, ul. Wojska Polskiego 36 (gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY - Wołów, ul. Wojska Polskiego 36 (gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WOŁOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 36 Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

Proszę o najem lokalu mieszkalnego dla niżej wymienionych osób:

Proszę o najem lokalu mieszkalnego dla niżej wymienionych osób: WNIOSEK Data aktualizacji: URZĄD MIEJSKI W SOSNOWCU, Al. Zwycięstwa 20 tel. (032) 2960600, fax (032) 2960605 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ tel. (032) 2960507, fax (032) 2960505 O ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie LOKAL MIESZKALNY ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6 (gmina Łódź, powiat Łódzki, województwo łódzkie) Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny nr 6 położony na III piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,93 m2 wraz z

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY, STANOWISK POSTOJOWYCH W HALACH GARAŻOWYCH ORAZ BOKSÓW MOTOCYKLOWYCH) PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU L.p. Adres obiektu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII.95.2016 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż

Miłoradz ul Główna. Nieruchomość na sprzedaż Miłoradz ul Główna Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Miłoradz Ulica, nr budynku Ul. Główna Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY ŁĘCZYCA, UL. BELWEDERSKA 7 (gmina Łęczyca, powiat łęczycki, województwo łódzkie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 Elektronicznie podpisany przez: Mariola Katarzyna Porczyréka Data: 2015-02-16 13:25:59 UCHWAŁA NR IV/16/2015

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Ul. Jana Pawła II 16/1 Dobrzany (gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu:

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY Glinojeck UL. Generała Józefa Bema 1 (gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY Glinojeck UL. Generała Józefa Bema 1 (gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY Glinojeck UL. Generała Józefa Bema 1 (gmina Glinojeck, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 67,0 m 2 - POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

Lokale mieszkalne położone w Łęczycy ul. Belwederska 7 LOKALE MIESZKALNE UL. BELWEDERSKA 7. Wadium : nie dotyczy. Kliknij i zlokalizuj na mapie

Lokale mieszkalne położone w Łęczycy ul. Belwederska 7 LOKALE MIESZKALNE UL. BELWEDERSKA 7. Wadium : nie dotyczy. Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokale mieszkalne położone w Łęczycy ul. Belwederska 7 LOKALE MIESZKALNE UL. BELWEDERSKA 7 (gmina Łęczyca, powiat Łęczycki, województwo łódzkie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: 1. Lokal

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r.

UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie : Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 4 66-400 Gorzów Wlkp. (gmina Gorzów, powiat gorzowski, woj. lubuskie) Przedmiot wynajmu: Lokale użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 720,08m 2 POWIERZCHNIE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY ŁĘCZYCA UL. BELWEDERSKA 7 (gmina Łęczyca, powiat Łęczycki, województwo łódzkie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18

WARSZAWA, ul. Belgradzka 18 LOKAL HANDLOWY Przedmiotowy lokal znajduje się w parterze wielorodzinnego budynku mieszkalnego, przy ulicy Belgradzkiej 18, na terenie dzielnicy Ursynów w Warszawie. LOKALIZACJA Pawilon handlowy własność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 3 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 3 listopada 2011 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2012 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XIII/ 119 / 2007 ============================== Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2007 roku

U C H W A Ł A Nr XIII/ 119 / 2007 ============================== Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie : U C H W A Ł A Nr XIII/ 119 / 2007 ============================== Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 grudnia 2007 roku zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność Gminy Brzeźnica

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

Usytuowanie. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY, STANOWISK POSTOJOWYCH W HALACH GARAŻOWYCH ORAZ BOKSÓW MOTOCYKLOWYCH) PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 379/14 Burmistrza Moniek z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 379/14 Burmistrza Moniek z dnia 10 kwietnia 2014 r. OR.0050.379.2014 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 379/14 Burmistrza Moniek z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/175/16 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 19 lipca 2016 r. PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY KOŚCIERZYNA NA LATA 2016 2022 I. Prognoza dotycząca wielkości oraz

Bardziej szczegółowo

... ( ulica, nr domu/lokalu)... ( kod pocztowy, miejscowo) Urzd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska Dobrze Wielki

... ( ulica, nr domu/lokalu)... ( kod pocztowy, miejscowo) Urzd Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska Dobrze Wielki Załcznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/337/2013 Rady Gminy Dobrze Wielki z dnia 19 grudnia 2013r.... (imi i nazwisko)... ( ulica, nr domu/lokalu)... ( kod pocztowy, miejscowo) Urzd Gminy w Dobrzeniu Wielkim

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Kruklanki (ul. Dworcowa 3, gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Kruklanki (ul. Dworcowa 3, gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie) LOKAL MIESZKALNY Kruklanki (ul. Dworcowa 3, gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA UL. WOLSKA 56 (gmina Wola, powiat warszawski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 14 o powierzchni użytkowej 67,50 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL MIESZKALNY i zlokalizuj na mapie CZARNY DUNAJEC UL. KOLEJOWA 16/1 (gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski województwo małopolskie)

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie. parter, w zespole garaży wolnostojących. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa

Usytuowanie. parter, w zespole garaży wolnostojących. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa. piwnica, hala garażowa WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH (GARAŻY, STANOWISK POSTOJOWYCH W HALACH GARAŻOWYCH ORAZ BOKSÓW MOTOCYKLOWYCH) PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE NEGOCJACJI STAWKI CZYNSZU L.p. Adres obiektu Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA ZA REMONT

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA ZA REMONT PRZYÓW Miejsce na pieczęcie (imię i nazwisko wnioskodawcy) (adres zamieszkania) (numer telefonu)... (stan cywilny) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dział Przydziałów Mieszkań I. Proszę o przydzielenie mieszkania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ANKIETA. / podpis współmałżonka/ / podpis wnioskodawcy/

WNIOSEK ANKIETA. / podpis współmałżonka/ / podpis wnioskodawcy/ WNIOSEK ANKIETA Najemcy ubiegającego się o nabycie lokalu mieszkalnego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKALE UŻYTKOWE i zlokalizuj na mapie JAROSŁAW UL. JANA PAWŁA II 10 (gmina Jarosław, powiat jarosławski, województwo

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WOŁOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO

LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WOŁOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WOŁOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 36 LOKAL MIESZKALNY - Wołów, ul. Wojska Polskiego 36 (gmina Wołów, powiat wołowski, województwo dolnośląskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, Warszawa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON 00052357700000 M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych PKD: 8411Z Okres sprawozdawczy: za rok 2016 Nazwa jednostki: URZĄD MIASTA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; INFORMACJA Komunalne lokale mieszkalne w zmodernizowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które: 1. przekażą lokal komunalny

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - LOKALE MIESZKALNE ŚWIDWIN PL. JANA PAWŁA II (gmina Świdwin, powiat Świdwiński, województwo zachodniopomorskie) 1. Lokal mieszkalny 2 o powierzchni użytkowej 76,64 m 2 + pom. przynależne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/31/2011 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 27 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/31/2011 RADY GMINY OLSZANKA. z dnia 27 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR IV/31/2011 RADY GMINY OLSZANKA z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olszanka na lata 2011 2015 oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO I. Z DEKLARACJĄ SPŁATY ZADŁUŻENIA (zaznaczyć właściwe): TAK NIE II. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Telefon... 2. Adres zamieszkania.kod

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości ul. Pocztowa 31, 66-340 Przytoczna Przedmiot wynajmu: POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij Budynek w którym zlokalizowany jest lokal mieszkalny i zlokalizuj na mapie 1. lokal

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE MIESZKALNE Szczecin ul. Zamknięta 2/1 i 2/3 (gmina Szczecin, powiat Szczecin, województwo zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal mieszkalny 2/1 o powierzchni użytkowej 53,14 m 2 + pom.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 (gmina Dębe Wielkie, powiat miński, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 27,0 m², 2. Lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXV/182/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia28 listopada 2008 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA 2009 2013 I Aktualny stan zasobu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXIII/57/3 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 27 czerwca 203 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szepietowo w latach 203-207. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Kruklanki ul. Dworcowa 3 (gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKAL MIESZKALNY Kruklanki ul. Dworcowa 3 (gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie) LOKAL MIESZKALNY Kruklanki ul. Dworcowa 3 (gmina Kruklanki, powiat giżycki, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. OŚWIĘCIM UL. JAGIEŁŁY 14 (gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. OŚWIĘCIM UL. JAGIEŁŁY 14 (gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Zdjęcie przedmiotu wynajmu LOKAL MIESZKALNY i zlokalizuj na mapie OŚWIĘCIM UL. JAGIEŁŁY 14 (gmina Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY (gmina Chojna, powiat gryfiński, województwo zachodniopomorskie) Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 - o powierzchni

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XX/216/12 Rady Gminy Złotów z dnia 24 maja 2012 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY ZŁOTÓW NA LATA 2012 2016 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uchwalony

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL UŻYTKOWY Celestynów ul. Regucka 3A (gmina Celestynów, powiat otwocki, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: 1. Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 32,,89 m², POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokali przeznaczonych do wynajęcia, uwzględnionych na wykazach z dnia r.

WYNIKI rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokali przeznaczonych do wynajęcia, uwzględnionych na wykazach z dnia r. LOK.7133.3.5.2015 WYNIKI rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokali przeznaczonych do wynajęcia, uwzględnionych na wykazach z dnia 04.05.2015 r. Stosownie do Zarządzenia Nr 32/2014 Prezydenta Miasta Racibórz

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY Żychlin ul. Łukasińskiego 11 (gmina Żychlin, powiat kutnowski, województwo łódzkie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY (gmina Świnoujście, powiat świnoujski, województwo zachodniopomorskie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny nr 1 - o powierzchni użytkowej 47,54 m 2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy...

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy... WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO NA INNY WOLNY LOKAL Z ZASOBU MIASTA ŁODZI I. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY: 1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Telefon... 2. Adres zamieszkania.kod pocz. 3. Adres lokalu,

Bardziej szczegółowo

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną.

9) lokal mieszkalny nr 10 składający się z dwóch pomieszczeń o pow. 32,12 m² wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Załącznik do Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 czerwca 2011r. Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rozdrażew na lata 2011 2016 Program reguluje zasady, prognozy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA ZA REMONT

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ MIESZKANIA ZA REMONT PRZYÓW Miejsce na pieczęcie (imię i nazwisko wnioskodawcy) (adres zamieszkania) (numer telefonu)... (stan cywilny) Dyrektor Miejskiego Zarządu Dział Przydziałów Mieszkań I. Proszę o przydzielenie mieszkania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 45/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 maja 2005r.

UCHWAŁA Nr 45/05 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 maja 2005r. UCHWAŁA Nr 45/05 z dnia 24 maja 2005r. zmieniająca uchwałę Nr 16/03 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 3000 UCHWAŁA NR 77/XV/2016 RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKAL MIESZKALNY WARSZAWA PL. PIOTRA SZEMBEKA 1 (gmina m.st. Warszawa, powiat m. Warszawa, województwo mazowieckie) Przedmiot najmu: POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo