Spotkanie w WZK VICTORIA SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spotkanie w WZK VICTORIA SA"

Transkrypt

1 Nr 2 kwiecień 2012 r. Spotkanie w WZK VICTORIA SA str. 3 4 Jubileusze Dzień Hutnika str. 6 9 Kombinat w pigułce (3) str. 15

2 spis treści Z okazji Dnia Hutnika i Strażaka pracownikom spółek należących do segmentu koksowniczego Grupy JSW oraz zatrudnionym w spółkach-córkach i ich rodzinom serdeczne życzenia pomyślności składają Zarządy Spółek Koksowniczych Grupy JSW wydarzenia spotkanie w wzk Victoria sa str. 3 4 koksownia przyjaźń ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW STR. 5 jubileusze dzień hutnika w KK Zabrze sa, victorii i przyjaźni STR. 6 9 zarządzanie nowy system... obradowali działacze solidarności STR koksownia przyjaźń audit nadzoru prs s.a. str. 14 kk zabrze sa kombinat w pigułce (3) STR. 15 p o g o d z i n a c h murowana goślina tydzień ziemi w koksowniach STR Magazyn Koksowniczy miesięcznik informacyjno-publicystyczny Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., KK ZABRZE SA, WZK VICTORIA SA Wydawca: Koksownia Przyjaźń, Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 1 Redaktor naczelny: Jerzy Pikuła. Zespół redakcyjny: Wioletta Polak-Bodziony, Marek Filas Telefon kontaktowy: ; Realizacja poligraficzna: wdr PROGRES.pl Nakład: 2700 egz. Korespondencję prosimy składać w Kancelarii Ogólnej Koksowni Przyjaźń, budynek dyrekcji, pok. 021 Numer zamknięto: 8 maja 2012 r. Zdjęcia na okładkach: Barbara Nikołajuk 2 Nr 2 Kwiecień 2012

3 Program Integracja Spotkanie w WZK Victoria SA 27 kwietnia br. w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych Victoria SA odbyło się spotkanie w ramach Programu Integracja prezesa Zarządów Koksowni Przyjaźń i Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA Edwarda Szlęka oraz prezesa Zarządu VICTORII Fryderyka Krukowskiego z tamtejszą kadrą kierowniczą i przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z tworzeniem segmentu koksowniczego w strukturach Grupy JSW i dalszymi losami WZK VICTORIA SA. Na wstępie zgromadzonych przywitał prezes Krukowski, po czym oddał głos prezesowi Szlękowi, który stwierdził, że jest pod wrażeniem ogromnych zmian jakie zaszły w VICTORII. Z pełną odpowiedzialnością stwierdzam, że VICTORIA jest prawdziwą dumą i wizytówką miasta. Na przestrzeni bardzo trudnych dla naszej branży ostatnich lat dokonaliście jakościowego skoku, zarówno pod względem wizualnym, jak i stosowanych nowoczesnych technologii. Widać nowe inwestycje, wolę zmian wśród załogi i konsekwencję kierownictwa w realizacji zadań. Tego wam z całego serca gratuluję. Następnie prezes Edward Szlęk odpowiadający za integrację segmentu koksowniczego w Grupie JSW szczegółowo omówił sytuację rynkową poszczególnych koksowni. Wiem, że mówiąc o integracji zadajecie sobie wiele pytań dotyczących przyszłości waszej koksowni, waszych miejsc pracy. Szanowni Państwo, jako odpowiedzialny za proces integracji koksowni należących do Grupy JSW od razu wyjaśniam integracja w naszym przypadku to proces szukania najlepszych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych oraz W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych i kadry kierowniczej. wydarzenia handlowych we wszystkich obszarach w jakich funkcjonujemy wyjaśniał prezes Edward Szlęk. Do tej pory byliśmy w jakimś stopniu konkurentami na rynku, teraz możemy się wymieniać doświadczeniami, kształtować wspólnie strategię działania, politykę zakupową, inwestycyjną, produkcyjną, handlową mówił dalej szef Programu Integracja. Podkreślam, iż w ramach Grupy JSW nie jesteśmy konkurentami. Koksownia Przyjaźń i KK ZABRZE pracują dla metalurgii, dla odbiorców koksu na rynkach Od lewej: prezesi Edward Szlęk i Fryderyk Krukowski. zagranicznych oraz na potrzeby odbiorców koksu opałowego. VICTORIA ma swój koks odlewniczy. Zatem teraz wspólnie w Grupie znakomicie się uzupełniamy. Wspólnie jesteśmy w stanie wyprodukować ok. 5 mln ton koksu rocznie z czego ok. ¾ produkcji koksu może zaspokoić potrzeby rynku metalurgicznego, a reszta trafi do odbiorców koksu odlewniczego i odbiorców tzw. drobnego asortymentu, na którym również można zarobić pieniądze. Z całą odpowiedzialnością mówię, że najbardziej stabilną rynkowo sytuację ma Wałbrzych. KK ZA- BRZE i Przyjaźń muszą liczyć się z nieco trudniejszymi warunkami działalności. Jesteśmy bardziej podatni na wahania koniunk- MAGAZYN KOKSOWNICZY 3

4 wydarzenia tury gospodarczej. Jestem przekonany, że proces integracyjny w Grupie JSW znakomicie ułatwi nam działanie i wspólnie osiągniemy sukces. Prezes Szlęk jeszcze przez ponad godzinę szczegółowo wyjaśniał sytuację na globalnym rynku koksowniczym. Wskazywał m.in. na zagrożenia związane z rozchwianą światową gospodarką i tłumaczył, że wspólna polityka w ramach Grupy JSW pozwoli na bardziej komfortową sytuację poszczególnych koksowni. Argumentował, że duży i silny może znacznie więcej. Nasz właściciel, czyli Jastrzębska Spółka Węglowa wprowadza u siebie procedury, które implikują zachowanie dla powstałego w Grupie segmentu koksowniczego. Działania te dotyczą m.in. procedur handlowych. Ten proces jeszcze trochę potrwa i prawdopodobnie będzie bardziej dotyczył Przyjaźni i KK ZABRZE niż VICTORII. Ważna jest polityka rozwojowa. Nasi właściciele będą czuwać nad procesem inwestycyjnym. Pamiętajmy, że planując i koordynując inwestycje możemy wspólnie zaoszczędzić na zakupach. Oczywiście proszę zrozumieć, że mówiąc o nadzorze inwestycyjnym ze strony naszego właściciela, mówimy o naprawdę dużych inwestycjach, a nie o drobnych zakupach niezbędnych dla funkcjonowania poszczególnych koksowni. Po przedstawieniu najważniejszych kwestii dotyczących integracji, głos zabrali przedstawiciele załogi. Szefowie organizacji związkowych pytali wprost, czy integracja oznacza likwidację miejsc pracy w ich zakładzie lub przenosiny pracowników do Jastrzębia, Zabrza albo Dąbrowy Górniczej. Proszę się nie dziwić tym pytaniom, to jest temat najbardziej gorących dyskusji wśród naszych pracowników kierowali swe uwagi do prezesa Szlęka liderzy związkowi. My musimy naszym kolegom i koleżankom jasno odpowiedzieć na tak stawiane pytania. Szanowni państwo, nie ma mowy o żadnych przenosinach pracowników poza teren Wałbrzycha wyjaśniał prezes Edward Szlęk. Zmieni się struktura organizacyjna ale pracownicy pozostaną na swoim dotychczasowym miejscu pracy. Podkreślam po raz kolejny, iż Wałbrzych ma najlepszą sytuację wśród koksowni Grupy JSW. Byłoby bardzo nierozsądnie trwonić tak profesjonalny i wykwalifikowany kapitał ludzki. Wytwarzacie specyficzny produkt i najlepiej wiecie jak go wyprodukować. Przypominam, że na terenie wszystkich koksowni należących do Grupy JSW są rozmieszczone specjalne punkty ze skrzynkami, do których można wrzucać wszelkie pytania dotyczące integracji naszych zakładów. Jest także założona w internecie specjalna skrzynka mailowa. Wspólnie z prezesem Fryderykiem Krukowskim będziemy na wszelkie pytania odpowiadać. Tu nic nie może się dziać bez poinformowania pracowników stwierdził na koniec Edward Szlęk. Jerzy Pikuła Wizyta górników z KWK Krupiński 27 kwietnia br. członkowie Koła Zakładowego SITG KWK Krupiński odwiedzili Koksownię Przyjaźń. KWK Krupiński w Suszcu to oprócz KWK Budryk główny dostawca węgla gazowo-koksowego typu 34 z Jastrzębskiej Spółki Węglowej używanego do produkcji koksu w naszej koksowni. Kopalnia została uruchomiona w 1983 roku. Dobowe wydobycie węgla wynosi 8500ton. Górnicy zapoznali się z procesem produkcyjnym koksu, procesami oczyszczania gazu i produkcji energii elektrycznej. W imieniu Zarządu Koksowni Przyjaźń górników przywitał Główny Technolog Zdzisław Klimek. W takcie wizyty przedstawiono prezentację z przebiegu procesów technologicznych i film prezentujący osiągnięcia Koksowni Przyjaźń, przedstawiono jej historię i dokonania. Następnie specjaliści-technolodzy Małgorzata Sobur i Andrzej Farmas w trakcie zwiedzania Przyjaźni zaprezentowali najważniejsze węzły, obiekty produkcyjne i technologiczne. Górników interesowały procesy odbioru i przygotowania węgla do koksowania, jak i sam proces koksowania. Duże wrażenie zrobiła na nich bateria koksownicza i gorący koks na wozie gaśniczym. Z zainteresowaniem obserwowali pracę na poszczególnych stanowiskach, nowe rozwiązania techniczne w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i produkcji energii elektrycznej z gazu. Goście byli zaskoczeni wielkością Koksowni, skalą przetwórstwa węgla i automatyzacją procesów produkcyjnych. Z uznaniem wypowiadali się na temat porządków, czystości i estetyki poszczególnych obiektów na wydziałach produkcyjnych. Wizyta górników pozwoliła przybliżyć im przetwórstwo węgla, który wydobywają oraz poznać bardziej szczegółowo jeden z zakładów Grupy JSW. (mp) 4 Nr 2 Kwiecień 2012

5 O akcji obejmowania udziałów załoga Przyjaźni była informowana na bieżąco w postaci ogłoszeń i komunikatów podawanych przez Rozgłośnię Fama. Zgodnie z procedurą pracownicy Biura Zarządu Spółki z odpowiednim wyprzedzeniem przez kilka dni przygotowywali imienne zawiadomienia o terminie ZZW i możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą porządku obrad. Nic zatem dziwnego, że na ZZW przybyło 37 najbardziej zainteresowanych i dysponujących wolnym czasem pracowników, którzy mogli osobiście wziąć udział w podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych spraw dla Koksowni Przyjaźń. Przybyłych serdecznie powitał członek Zarządu, Dyrektor Finansów i Handlu Henryk Kolender, który potem referował jeden z punktu porządku obrad, dotyczący spraw finansowych i sprawozdań Zarządu Spółki oraz członek Zarządu, Dyrektor Produkcji i Techniki Bogusław Smółka. A punktów do zrealizowania było tym razem naprawdę sporo. Obecni na sali konferencyjnej obiektu 005 wspólnicy po zapoznaniu się z procedurą i metodami głosowania dokonali wyboru przewodniczącego ZZW, którym został mec. Tadeusz Gicala. Wspólnicy podejmowali m.in. uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. w roku 2011, Sprawozdania finansowego spółki Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r.. Podczas ZZW podjęto także uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 i zysku lat ubiegłych, uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Koksownia przyjaźń Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 30 kwietnia br. odbyło się historyczne Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Historyczne z tego powodu, gdyż po raz pierwszy wzięli w nim udział pracownicy Koksowni Przyjaźń, którzy w ramach prowadzonej wcześniej akcji otrzymali w zależności od stażu pracy przysługujące im udziały w spółce. z działalności Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w roku Omawiano również kwestie Skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w roku 2011, rozpatrywano Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. Kolejne uchwały dotyczyły m.in. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Koksowni Przyjaźń z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011, udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń z wykonania obowiązków za rok obrotowy Pod koniec ZZW wspólnicy podjęli uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. oraz głosowali w sprawie uchwalenia Regulaminu Zgromadzenia Wspólników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Ostatnim punktem porządku obrad były wolne głosy i wnioski. (jmp) W ZZW wzięło udział wielu pracowników Przyjaźni, ale najpierw przez kilka dni pracownicy Biura Zarządu przygotowywali zawiadomienia o Zgromadzeniu Wspólników. MAGAZYN KOKSOWNICZY 5

6 jubileusze Jubilaci i odznaczeni KK ZABRZE SA Poniżej prezentujemy listę jubilatów Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA. Redakcja Magazynu Koksowniczego składa serdeczne gratulacje i życzenia wielu sukcesów zawodowych. 45 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Jan Kycia; Koksownia Radlin : Jerzy Dzierżęga; Pozostałe służby: Jan Dytko, Jerzy Sławek, Krzysztof Rączka. 40 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Stanisław Jaworski, Henryk Kolarczyk, Bernard Mitrenga; Koksownia Jadwiga : Joachim Bednorz, Bogdan Honorowicz, Andrzej Komorek, Hubert Kornas, Marian Kukla, Marian Toczkowski, Stanisław Wach; Koksownia Radlin : Józef Przybyłek, Adam Wilczek; Pozostałe służby: Krystyna Kloza, Ryszard Podgórski, Irena Wilk. 35 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Henryk Brzeżek, Małgorzata Dwulatek, Leon Figura, Antoni Gajek, Adam Kamiński, Bogusława Koścista, Marian Lach, Brygida Lewak, Józef Szwan, Andrzej Zych; Koksownia Jadwiga : Józef Brzeżek, Arkadiusz Czyżak, Franciszek Dworaczek, Ryszard Garduła, Andrzej Golec, Henryk Kadłubowski, Wiesław Kohner, Henryk Kowalewski, Adam Słaboń, Jerzy Sutkowski; Koksownia Radlin : Bogdan Cichawa, Elżbieta Kiermaszek, Bronisław Manderla, Andrzej Mrozek, Mariola Paszkowska, Leonard Polok, Teodor Przybyłek, Eugeniusz Wojtyłko, Ryszard Zawistowski; Pozostałe służby: Weronika Cwienk, Andrzej Mazur, Jerzy Sobota, Irena Szubert, Mirosław Zaborski. 30 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Irena Adamiec, Krzysztof Frączek, Gabriela Górska, Ryszard Jarząbek, Mariola Konic, Grzegorz Maćkowiak, Marek Szewczyk; Koksownia Jadwiga : Mirosław Gardawski, Janusz Łysiak, Janusz Solarski, Marianna Szymkiewicz; Koksownia Radlin : Sylwia Barszcz, Barbara Barteczko, Bogdan Kowalski, Bogusław Krysztof, Ewa Lampart, Kazimierz Rutecki; Pozostałe służby: Irena Chalecka, Klaudiusz Foks, Małgorzata Knejska, Maria Szeliga, Halina Wilk, Jolanta Ziober. 25 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Janusz Chrostek, Marek Strzewiczek, Tomasz Szulc, Jolanta Szymiczek, Marzanna Wojdyga; Koksownia Jadwiga : Piotr Gola, Andrzej Jurałowicz, Krzysztof Kołodyński, Piotr Richter, Maria Słaboń, Zbigniew Stelmaszczyk, Dariusz Wieczorek; Koksownia Radlin : Wacław Antkowicz, Ireneusz Drenda, Dariusz Janik, Mirosław Nogły, Grzegorz Paczuski, Ryszard Pietrzak, Mariusz Pycior, Grzegorz Szostak; Pozostałe służby: Ewa Golla, Tadeusz Gryglewicz, Dariusz Guz, Urszula Krawczyk, Małgorzata Kupka, Piotr Olszewski, Irena Przybysz, Ewa Sosna. 20 lat pracy zawodowej Koksownia Dębieńsko : Jacek Dworzecki, Tomasz Fojcik, Adam Pozór; Koksownia Jadwiga : Grzegorz Baron, Rafał Maj, Sławomir Wydra; Koksownia Radlin : Mirosław Barteczko, Grzegorz Bekas, Artur Binioszek, Jacek Bonowicz, Marcin Dawidowski, Leszek Dziwok, Zbigniew Glaeser, Adam Knauer, Zbigniew Koterba, Roman Kubaczka, Jan Niedobecki, Mirosław Nowak, Dariusz Piguła, Marek Potrząsaj, Adam Ptok, Krzysztof Rożek, Dawid Serafin, Tomasz Świerkosz, Tomasz Zajączkowski, Mariusz Zasada, Krzysztof Zioło; Pozostałe służby: Barbara Cieślik, Jarosław Siarkiewicz. SERDECZNIE GRATULUJEMY! (MF) Uchwałą Zarządu Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA z 5. kwietnia 2012 roku przyznano Złotą Honorową Odznakę Zasłużony Pracownik Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA następującym osobom: Koksownia Dębieńsko : Janina Gawliczek, Andrzej Zych; Koksownia Jadwiga : Andrzej Jurałowicz, Janusz Perduta; Koksownia Radlin : Tomasz Bartczak, Zbigniew Koterba, Leonard Polok; Pozostałe służby: Barbara Gorol, Marian Grabarski, Ewa Gruszczyk. 6 Nr 2 Kwiecień 2012

7 Dzień Hutnika w Victorii Uroczyście obchodziła tegoroczny Dzień Hutnika oraz Święto Patrona świętego Floriana załoga Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA. Spotkanie z tej okazji poświęcone było uhonorowaniu zasłużonych dla WZK VICTORIA SA i ceremonii wręczenia dyplomów jubilatom naszego Zakładu. Tegoroczny Dzień Hutnika odbył się 8 maja w sali konferencyjnej WZK. Uroczystość otworzył prezes Fryderyk Krukowski, który serdecznie powitał przybyłych gości, złożył serdeczne podziękowanie załodze za efektywną pracę i związkom zawodowym za współpracę. Zwracając się do pracowników stwierdził: Tak jak w przeszłości, tak i teraz pozycja Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA zależeć będzie od wysiłku całej załogi. Dzięki Waszej wiedzy i zaangażowaniu Victoria się rozwija i z powodzeniem wypełnia swoją misję. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem nadal będziemy budować lepsze jutro i sięgać po kolejne sukcesy. Następnie uhonorował pracowników odznaczeniem Zasłużony dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTORIA SA. Odznakę przyznaje Zarząd Spółki i nadaje raz w roku z okazji Dnia Hutnika (w wyjątkowych okolicznościach Prezes Zarządu może wyróżnić odznaką pracownika w innym terminie) w celu wyróżnienia długoletnich pracowników, którzy przez swoją pracę zawodową i społeczną oraz oddanie sprawom załogi i Spółki stali się wzorem godnym naśladowania. Wraz z odznaką wyróżniony pracownik otrzymuje legitymację. Odznakę może otrzymać pracownik WZK VICTORIA SA, pracownik Spółki Córki oraz inna osoba współpracująca z Victorią, która przez wyróżniające postępowanie i wzorowe wypełnianie obowiązków pracowniczych wniosła znaczące zasługi dla WZK VICTORIA SA i załogi lub też dokonała czynu o wyjątkowym znaczeniu dla dobra Spółki. Odznaka posiada jeden stopień i przyznana zostaje pracownikowi po przepracowaniu w WZK VICTORIA SA co najmniej 15 lat. Wymagany staż pracy nie obowiązuje w przypadku wyróżnienia odznaką za dokonanie czynu o wyjątkowym znaczeniu. Kandydatów do wyróżnienia odznaką przedstawiają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz organizacje związkowe. W tym roku odznaczeniem Zasłużony dla Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych VICTO- RIA SA wyróżnieni zostali: Pracownicy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Józef Dydak, Ryszard Janikowski, Andrzej Kłosowski, Krzysztof Kopiec, Ryszard Krukowksi-Petehyrycz, Jan Lisak, Kazimierz Marciniak, Fryderyk Pośpiech, Henryk Rytter, Janusz Skowron, Mieczysław Strzelec, Anna Usinowicz, Ryszard Zwierko Pracownicy firmy epekoks Wiesław Drożdżyński, Adam Grygiel, Jan Zieliński. Uhonorowano także jubilatów obchodzących 40., 35., 30., 25., 20. rocznicę pracy zawodowej. Dyplomami nagrodzono: 40-lecie pracy Daniel Draus, Bogumił Firus, Jerzy Foksowicz, Stanisław Gieniusz, Janusz Grodzki, Leszek Grzywna, Ryszard Karpiński, Kazimierz Kawiński, Zdzisław Kozicki, Ryszard Krukowski-Petehyrycz, Aleksander Kułak, Roman Lech, Mirosław Mistrzak, Andrzej jubileusze Przybysz, Tadeusz Schmidt, Czesław Taborski, Jerzy Zaucha 35-lecie pracy Wiesław Brelik, Andrzej Drzymalski, Janusz Grabizna, Elżbieta Howanietz, Ireneusz Iwiński, Stanisław Jankowski, Elżbieta Kalus, Henryk Kamiński, Elżbieta Kicińska, Leszek Kot, Zofia Król, Jerzy Krych, Adam Krzemiński, Ryszard Kwasiborski, Zdzisław Maciulewicz, Krystyna Rogowska, Henryk Rytter, Grzegorz Skiba, Jerzy Skomro, Janusz Skowron, Grażyna Staśkiewicz, Mirosława Szolc, Jan Szymczak, Andrzej Tabeński, Witold Wanczura, Mirosław Wawrzyńczak, Zofia Wierzchołowska, Roman Wydrzyński, Zenon Zając, Ewa Zatoń, Zdzisław Zawrzykraj 30-lecie pracy Rafał Dąbek, Zenon Dziekoński, Marek Fila, Joanna Gil, Kazimierz Jaz, Czesław Kurasz, Lucyna Mandzyn, Mirosław Marmol, Andrzej Nachorecki, Jacek Pinczewski, Mirosława Przydryga, Tadeusz Sanigórski, Sławomir Sargalski, Stanisław Stępak, Zygmunt Szaminos, Marek Szczygieł, Anna Szulakowska, Eugeniusz Szwejk, Anna Usinowicz, Jerzy Warzecha, Zbigniew Werner, Grzegorz Zając, Zbigniew Zieliński 25-lecie pracy Jacek Androsz, Marzena Bobrowicz, Piotr Chętkowski, Artur Foryś, Iwona Jemiołek, Robert Kiełebaj, Jan Kochanowski, Krzysztof Kwiatkowski, Kazimierz Lasek, Renata Oleksy, Seweryn Pajdzik, Adam Piżyński, Robert Rubinkowski, Anna Toman, Ryszard Zwierko 20-lecie pracy Ireneusz Barsznica, Dariusz Bugajski, Robert Cząstkiewicz, Stefan Dziedzic, Daniel Gomoła, Tadeusz Jankowski, Marek Laskowski, Zbigniew Pokój, Paweł Słuszniak, Andrzej Strzemecki, Adam Ząbek (WPB) MAGAZYN KOKSOWNICZY 7

8 jubileusze Dzień Hutnika w Przyjaźni Jak co roku o tej porze pracownicy Koksowni Przyjaźń, którzy nabyli uprawnienia do nagrody jubileuszowej w okresie od czerwca ubiegłego roku do maja br. wzięli udział w obchodach jubileuszy pracowniczych. W tym roku mamy 269 jubilatów, którzy obchodzą w Przyjaźni jubileusze pracy zawodowej. I tak: jubileusz 45 lat pracy obchodzą 2 osoby, jubileusz 40-lecia obchodzi 38 osób, jubileusz 35-lecia obchodzą 103 osoby, 30-lecie obchodzą 69 osoby, jubileusz 25-lecia obchodzi 38 pracowników, a jubileusz 20-lecia 19 osób. Jubilaci ze stażem 40. i 45 lat pracy 4 maja br. wzięli udział w spotkaniu na uroczystym obiedzie w obiekcie 005. W imieniu Zarządu Spółki gratulacje składali: członek Zarządu, Dyrektor Finansów i Handlu Henryk Kolender oraz Szef Służby Pracy Henryk Grabowski. Podczas uroczystości nagrodzeni otrzymali listy gratulacyjne, upominki w postaci zegarków o wartości ok. 500 złotych jubilaci za 45 lat pracy, zegarki o wartości ok. 300 złotych jubilaci za 40 lat oraz bony towarowe o wartości 100 zł. Dzień spotkania z kierownictwem Spółki dla jubilatów z 40. i 45-letnim stażem pracy był dniem wolnym od pracy. Pozostali jubilaci Koksowni Przyjaźń otrzymali od kierowników jednostek organizacyjnych listy gratulacyjne oraz bony towarowe o wartości 250 zł dla jubilatów za 35 lat pracy, 200 zł dla jubilatów za 30 lat, 150 zł dla jubilatów za 25 lat i 100 zł dla jubilatów, którzy przepracowali 20 lat. Dodatkowo, pracownikom, którzy odeszli w 2011 roku na emeryturę, a nie dopracowali do jubileuszu 40-lecia pracy zawodowej oraz legitymują się stażem pracy co najmniej 30 lat kobieta i 35 lat pracy mężczyzna podczas spotkania zostały wręczone zegarki o wartości ok. 200 zł. Jubileusze w Koksowni Przyjaźń obchodzą: 45 lat pracy zawodowej Stanisław Lekstan, Stefan Szpichowski, 40 lat pracy zawodowej Zdzisław Bagiński, Tadeusz Bręda, Jan Chodorek, Andrzej Ciuła, Andrzej Dereń, Stanisław Gołębiowski, Marek Grabiszewski, Marian Grzybek, Wojciech Haponiuk, Marian Janoś, Tadeusz Jarosz, Zdzisław Jędryczek, Józef Kałas Wiesław Klasa, Kazimierz Kosiński, Zbigniew Krzeszowski, Jan Kubisztal, Bronisław Lupa, Mirosława Łonak, Józef Łuczaj, Stefan Madejski, Andrzej Malinowski, Sławomir Michalski, Dariusz Murawski, Piotr Olbrych, Jan Pater, Edward Piasecki, Zbigniew Popiołek, Stanisław Radziejewski, Ireneusz Rosikoń, Marek Rywacki, Wojciech Skomra, Dariusz Szlęzak, Wojciech Szrednicki, Mirosław Walczak, Jerzy Waligóra, Ryszard Zaręba, Andrzej Ziebro. 35 lat pracy zawodowej Czesław Bartnik, Lesław Bigaj, Zdzisław Borkowski, Elżbieta Bzowska, Halina Bąk, Wiesław Chudy, Zbigniew Cybulski, Mirosława Czapla, Mirosław Deszcz, Bogusław Duda, Leszek Duda, Mirosław Dudek, Rozalia Dudek, Mirosław Fijałkowski, Piotr Franek, Zbigniew Frankiewicz, Andrzej Grześko, Aleksander Guzek, Henryk Górka, Leszek Jakubas, Jerzy Januszek, Józef Jaworski, Piotr Jaworski, Alicja Jurek, Czesław Kabacik, Grzegorz Kamoda, Stefan Kałwa, Ryszard Kałwak, Helena Kisielewska, Bogdan Klama, Jerzy Kleczko, Władysław Klita, Janina Kmiotek, Urszula Kniotek, Jan Kopciuch, Jan Kotyk, Arkadiusz Kowalik, Mariusz Kowalik, Henryk Kowalski, Józef Kowalski, Zenon Kowalski, Wiesław Koźbiał, Andrzej Krawczyk, Grzegorz Krzywda, Józef Kurek, Adam Kuźniar, Janusz Kądziela, Zdzisław Leśniak, Andrzej Lorens, Zdzisława Ludwiszewska, Jacek Łuczak, Stanisław Ługowski, Jerzy Maj, Krzysztof Malinowski, Alfred Marchewa, Zbigniew Marczewski, Ferdynand Masłowski, Jerzy Michalik, Arkadiusz Motyl, Włodzimierz Mucha, Edward Musiał, Irena Nanuś, Mirosław Nosek, Tadeusz Pacan, Sylwester Pajęcki, Grzegorz Pawlak, Roman Pawłowski, Lech Piasecki, Teresa Pielka, Zofia Pielka, Edward Piotrowski, Janusz Piątkowski, Jerzy Podsiadło, Krzysztof Popis, Adam Pytel, Zbigniew Raczyński, Wiesław Rejenko, Józef Rejowski, Andrzej Sarach, Marek Skulimowski, Bogdan Smyrak, Lech Sokołowski, Mateusz Stanek, Jan Suchan, Lucjan Syguła, Wiesława Szer, Marek Szlęzak, Bolesław Szul, Witold Szych, Sylwester Szymecki, Zdzisława Sąsiadek, Marek Tatarek, Wiesław Trynda, Hieronim Wakuła, Andrzej Wawrzyniak, Jerzy Waśniewski, Leszek Wierzbowski, Witold Wolski, Jan Wójcik, Janusz Wójcik, Sta- 8 Nr 2 Kwiecień 2012

9 jubileusze nisław Wójcik, Marek Zajączkowski, Hilary Żebrowski. 30 lat pracy zawodowej Jarosław Adamczak, Adam Bal, Ewa Banasik, Wiesław Baran, Wojciech Biały, Mieczysław Bień, Eugeniusz Borys, Antoni Borysiewicz, Zbigniew Brzeziński, Mirosław Capała, Andrzej Cichmiński, Ryszard Cichy, Wojciech Curyło, Elżbieta Czapla, Izabela Dudziak, Ryszard Dutkowski, Tomasz Gola, Krzysztof Goliszek, Karol Grabarczyk, Michał Grudzień, Andrzej Hejczyk, Andrzej Herzog, Witold Jarosiński, Ryszard Jaworski, Iwona Jędryka, Bożena Kachniarz, Zbigniew Kleczko, Zbigniew Koniec, Alfred Korejwo, Maria Kowalska, Grażyna Kozak, Andrzej Kucharczyk, Jacek Kula, Marek Kępa, Włodzimierz Leszko, Włodzimierz Liszka, Zbyszek Luc, Wiesława Ławnicka, Marek Łazowski, Krzysztof Łopatowski, Dorota Madej, Arkadiusz Milewski, Waldemar Nowak, Jan Olech, Dariusz Pluta, Jerzy Porc, Ryszard Rozmus, Sławomir Rutkowski, Leszek Sałat, Leszek Siodłak, Dariusz Sitko, Czesław Stokłosa, Mirosław Strzałkowski, Marek Suchoń, Andrzej Suchy, Sławomir Szaliński, Zdzisław Szałapski, Andrzej Tomaszewski, Cezary Trela, Zbigniew Urbaniec, Janusz Wesołowski, Wiesław Wielgosz, Dariusz Winkler, Ewa Wysokrocka-Podkowicz, Andrzej Włochowicz, Arkadiusz Zbierski, Wiesław Zimny, Bożena Śniecikowska, Adolf Żmuda. 25 lat pracy zawodowej Adam Bień, Grzegorz Bochenek, Marek Bogolubow, Janusz Chmielewski, Maciej Chmielewski, Jarosław Czerwiński, Krzysztof Ćwiek, Janusz Dąbrowski, Andrzej Farmas, Jacek Foltyn, Janusz Gabriel, Jerzy Gąsior, Sławomir Haberka, Monika Helicka, Krzysztof Hrabia, Małgorzata Jasik, Agnieszka Kaliś, Wiesław Kaniowski, Mariusz Koniusz, Bożena Kosiara, Tomasz Kołodziej, Ireneusz Krawczyk, Mariusz Książek, Grażyna Kucińska, Dariusz Lis, Krzysztof Łuszcz, Piotr Michalak, Marek Mróz, Janusz Pecold, Sławomir Pliszka, Roman Rembek, Anna Rzepka, Andrzej Stygar, Remigiusz Stypka, Agnieszka Tusińska, Mirosław Wałaszkiewicz, Danuta Wywiał, Dariusz Węglarz. 20 lat pracy zawodowej Jarosław Barwiak, Adam Bułman, Tomasz Bąk, Luiza Fredyk, Jarosław Gałka, Robert Gumulak, Mariusz Komorowski, Jacek Myrta, Adam Przybyła, Dariusz Remin, Dariusz Soborak, Tomasz Świtała, Dariusz Szozda, Marcin Szuliński, Roman Trusz, Arkadiusz Witas, Jacek Wlazeł, Grzegorz Wójtowicz, Artur Zabiegała. Konferencja Okręgu Śląskiego ZZIT 23 marca br. w Szczyrku odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Okręgu Śląskiego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników. Przedstawicielami Międzyzakładowej Organizacji Związkowej ZZIT przy Koksowni Przyjaźń byli: Grażyna Grzesikowska, Zdzisław Klimek, Ludomir Gugała, Janusz Gabriel i Grzegorz Jaszczuk. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Jednym z elementów porządku obrad były przygotowania do VI Krajowego Zjazdu Delegatów ZZITT, który ma odbyć się w maju br. Wśród 11 delegatów z Okręgu Śląskiego na zjazd zostali wybrani także delegaci z MOZ ZZIT przy Koksowni Przyjaźń: Zdzisław Klimek i Grażyna Grzesikowska. Przewodniczący Okręgu Śląskiego Wojciech Kulej omówił ponadto propozycje zmian w statucie Związku, które będą przedmiotem dyskusji na zjeździe. Dużym zainteresowaniem cieszył się zademonstrowany przez nas krótki film poglądowy o Koksowni Przyjaźń. Zarząd MOZ ZZIT MAGAZYN KOKSOWNICZY 9

10 fotoreportaż fotoreportaż Kobiecym okiem W bieżącym wydaniu MK prezentujemy fotografie autorstwa Barbary Nikołajuk, która swoim teleobiektywem uchwyciła piękno i potęgę Kombinatu Koksochemicznego ZABRZE SA. 10 Nr 2 Kwiecień 2012 MAGAZYN KOKSOWNICZY 11

11 zarządzanie Nowy System Zarządzania w Koksowni Przyjaźń W dniu 18 kwietnia 2012 roku ukazała się nowelizacja zarządzenia Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w sprawie funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania, które reguluje w naszej firmie zasady działania systemów zarządzania. Na uwagę zasługuje fakt, że w niniejszym zarządzeniu pojawił się kolejny nowy model zarządzania System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według międzynarodowej normy ISO/IEC 27001:2005 oraz Polityka Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji prezentująca nadrzędne cele Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w zakresie funkcjonowania SZBI. Tym samym, faktem stało się, że w Koksowni funkcjonuje obecnie pięć Zintegrowanych Systemów Zarządzania tj: System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/ IEC 27001:2005, System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2011, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004. W ślad za przywołanym wyżej zarządzeniem ukazało się szereg zaktualizowanej i nowej dokumentacji ZSZ. Ponieważ wymagania SZBI w wielu elementach są różne od dotychczas funkcjonujących systemów, konieczne stało się opracowanie procedur z nowym symbolem A przypisanym ściśle do obszaru funkcjonowania SZBI. Działania prowadzone na rzecz wdrożenia nowego systemu miały swoją genezę w dniu 15 lipca roku, kiedy to ukazało się Pismo okólne w sprawie wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz zapewnienia ochrony danych osobowych. Pismo to uregulowało rozpoczęcie procesu wdrożenia nowego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001:2007 i przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Powołany został także Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji, którego zadaniem jest współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oraz m. in. opracowanie i ustalenie zakresu działania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI), monitorowanie realizacji przez jednostki organizacyjne wdrażania SZBI w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., określenie i ustalenie zasad spełnienia wymagań normy, nadzorowanie działań zleconych przez ABI, inicjowanie i nadzorowanie opracowania dokumentacji bezpieczeństwa informacji dla nadzorowanych obszarów, monitorowanie realizacji ustaleń z posiedzeń Zespołu itp. Do najważniejszych zagadnień SZBI Administrator Bezpieczeństwa Informacji zaliczył opracowanie i wdrożenie działań związanych z ochroną danych osobowych jako realizacji bardzo restrykcyjnych wymagań ustawy o ochronie danych osobowych. W związku z powyższym roku ukazała się nowelizacja zarządzenia w sprawie ochrony danych osobowych w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., co zapoczątkowało wiele działań w jednostkach organizacyjnych dla zapewnienia ochrony danych osobowych. Ponadto z inicjatywy ABI przeprowadzono szereg szkoleń dla pracowników naszej firmy dotyczących ochrony danych osobowych i przybliżających sposoby ich przeniesienia na wewnętrzne regulacje w Koksowni. Równolegle do prac nad opracowaniem ww. zarządzenia realizowany był proces tzw. inwentaryzacji aktywów informacyjnych uznanych jako kluczowe z punktu widzenia organizacji w działalności, których utrata mogłaby spowodować straty finansowe, następstwa prawne lub pogorszenie wizerunku przedsiębiorstwa. Dalszy tryb działań, który był prowadzony, to szacowanie ryzyka niezbędne dla określenia planów działań postępowania z tym ryzykiem oraz zastosowania odpowiednich zabezpieczeń. Jak wcześniej zaznaczyliśmy zaktualizowano i opracowano szereg dokumentacji ZSZ, a w tym zaktualizowano Księgę Zintegrowanych Systemów Zarządzania, której nowe VIII wydanie zawiera Politykę SZBI oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji określającą zasady zabezpieczenia informacji i danych oraz sposoby postępowania z tymi informacjami, procedury ZSZ już funkcjonujące tj. Z 5 Opracowywanie, wydawanie oraz nadzorowanie dokumentacji i zapisów Zintegrowanych Systemów Zarządzania, regulującą kwestie nadzoru nad dokumentacją i zapisami ZSZ, także w obszarze SZBI, gdzie przypisano nowy symbol A procedurom SZBI, które umożliwiają odpowiednie działania i postępowanie w obszarze Nr 2 Kwiecień 2012

12 Obradowali działacze Solidarności 25 kwietnia br. odbyło się XXXIII Międzyzakładowe Sprawozdawcze Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność Koksowni Przyjaźń. Delegatów i gości przywitał przewodniczący organizacji Zenon Fiuk. Wśród zaproszonych gości byli ksiądz kaninik, kapelan zakładowej S Andrzej Stasiak, prezesi spółek-córek: Ryszard Cebula, Piotr Jarosz, Andrzej Mucha, Zbigniew Proksa, a Zarząd Przyjaźni reprezentował Szef Służby Pracy Henryk Grabowski. Zebranie delegatów rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia sztandaru i uczczenia minutą ciszy zmarłych pracowników. Porządek obrad przewidywał wystąpienia zaproszonych gości, wybór przewodniczącego zebrania, zastępcy i protokolanta, ustalenie liczby członków i wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków, stwierdzenie prawomocności zebrania, złożenie sprawozdań i informacji Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność, Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej, przyjęcie nowego schematu organizacyjnego MOZ NSZZ S Koksowni Przyjaźń. Odbyły się także wybory uzupełniające na zebranie delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego. Na zakończenie obrad przewidziano wolne wnioski. Oczywiście jak zwykle najwięcej emocji wzbudziły na sali konferencyjnej obiektu 005 sprawy płacowe, podział zysków, kwestie działalności spółek-córek w nowych warunkach, czyli w ramach przynależności do Grupy JSW. Stąd też pytania do prezesów Spedkoksu, Remkoksu, BTS-u i ZRM-u, i przedstawiciela Zarządu Koksowni Przyjaźń były bardzo konkretne. Delegaci chcieli wiedzieć m.in. jak będą działać spółki-córki Koksowni, czy zostaną wchłonięte bezpośrednio pod skrzydła JSW, czy pozostaną w strukturach Koksowni Przyjaźń. Prezesi spółek-córek oraz przedstawiciel Zarządu Przyjaźni nie unikali odpowiedzi na pytania. Wszyscy podkreślali, że działacze związkowi są informowani na bieżąco o wynikach finansowych spółek i z organizacjami związkowymi są prowadzone rozmowy dotyczące rozwiązania najbardziej istotnych dla pracowników problemów. Odnośnie docelowych struktur organizacyjnych nikt z zaproszonych gości nie mógł zadeklarować, jak będą one wyglądały, zarządzanie identyfikacji aktywów, szacowania ryzyka i postępowania z ryzykiem oraz procedury w zakresie postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji, a także zawierające zasady zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego aktywów informacyjnych w Koksowni. Celem opracowania tych procedur było przede wszystkim zabezpieczenie przed utratą najważniejszych danych związanych z działalnością Koksowni, a teraz rozpoczyna się etap wdrażania ich w życie. Prowadzone były również intensywne prace nad uregulowaniem zasad dotyczących trybu nadawania uprawnień do zasobów informatycznych, owocem czego jest opublikowana nowelizacja stosownego w tym temacie zarządzenia. Jednocześnie w styczniu bieżącego roku wprowadzono do procedury Z 6 Planowanie i przeprowadzanie auditów rozszerzenie zasad auditowania o elementy wymagane w nowo wdrażanym systemie i w związku z tym prowadzone są już audity wewnętrzne w zakresie funkcjonowania SZBI w obszarze danych osobowych. Jednakowoż obecnie audity planowane będą w ujęciu wszystkich wymagań wdrożonych poprzez procedury A i polityki bezpieczeństwa informacji stanowiące załączniki do Księgi ZSZ, zarządzenia w zakresie nadawania uprawnień do sieci intranetu i internetu oraz polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych, która stanowi załącznik do zarządzenia o ochronie danych osobowych. Efektem wszystkich realizowanych prac będzie przystąpienie do procesu certyfikacji stanowiącego potwierdzenie funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według międzynarodowej normy ISO/ IEC 27001:2005, która planowana pod koniec bieżącego 2012 roku. Opracował: Sebastian Szmidt gdyż jak podkreślił Szef Służby Pracy Koksowni Przyjaźń prace nad schematem organizacyjnym w ramach segmentu koksowniczego Grupy JSW ciągle trwają i proces konsolidacji potrwa zapewne jeszcze długo. Delegaci otrzymali jednak zapewnienie, że organizacje związkowe będą informowane o najbardziej kluczowych kwestiach na bieżąco. (JMP) Obrady otworzył przewodniczący S Zenon Fiuk. Prezesi spółek-córek i Szef Służby Pracy odpowiadali na pytania delegatów. MAGAZYN KOKSOWNICZY 13

13 koksownia przyjaźń Audit nadzoru Polskiego Rejestru Statków S.A. W dniach r. odbyła się kolejna wizyta auditorów jednostki certyfikującej PRS S.A. Przedmiotem wizyty była weryfikacja i potwierdzenie skuteczności funkcjonowania czterech systemów zarządzania na zgodność z wymaganiami norm międzynarodowych ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego, ISO 50001:2011(E) System Zarządzania Energią oraz polskiej normy PN-N :2004 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Podstawą przeprowadzenia auditu nadzoru PRS S.A. jest zasadność przyznania certyfikatów Systemów Zarządzania. Auditorzy w osobach: auditor wiodący Janusz Pisarczyk oraz auditorzy Feliks Monasterski, Tomasz Nalepka, Kazimierz Górecki odwiedzili wybrane jednostki organizacyjne i metodą próbkowania prowadzili analizę funkcjonowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania. W dniu 23 kwietnia auditowi podlegały następujące jednostki organizacyjne w zakresie: zarządzanie systemami DX, zasoby ludzkie ZK, monitorowanie stanu ochrony środowiska DS, sprzedaż energii elektrycznej PE, komunikacja z klientem przez pryzmat zawieranych umów HM, planowanie i realizacja procesu produkcji koksu PG i PK, realizowane zakupy HL i HK oraz proces produkcji i oczyszczania gazu koksowniczego PK i PW. Drugiego dnia auditu (24 kwietnia) auditorzy prowadzili analizę procesów w: PE w zakresie planowania energetycznego oraz produkcji energii, PW w zakresie produkcji węglopochodnych w tym nadzoru nad składowiskiem odpadów, PT i TM w zakresie nadzoru nad infrastrukturą i procesami zleconymi, ponownie HM w zakresie komunikacji z klientem przez pryzmat oceny zadowolenia klienta oraz informacji zwrotnych od klienta, DB w zakresie przeglądu stanu bezpieczeństwa oraz PZ w zakresie przeglądu stanu bezpieczeństwa przez pryzmat zabezpieczeń przeciwpożarowych i gazowych. Wynik auditu nadzoru PRS S.A. jest dla naszej firmy bardzo pozytywny i jednoznacznie potwierdził prawidłowość funkcjonowania wdrożonych systemów zarządzania oraz zasadność przyznania Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. certyfikatów Systemu Zarządzania Wynik auditu okazał się bardzo pozytywny. Jakością, Środowiskowego, Energetycznego i BHP w zakresie produkcji i sprzedaży koksu, smoły surowej, benzolu surowego, gazu koksowniczego, siarki, energii elektrycznej i pary wodnej zgodne z wcześniej przywołanymi normami odniesienia. Auditorzy PRS S.A. także w trakcie tej wizyty, podobnie jak to było w ubiegłym roku, zanotowali kilka obserwacji, które stanowią wytyczne do doskonalenia naszych systemów zarządzania w najbliższym czasie. W imieniu Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. pragnę podziękować wszystkim zaangażowanym w proces auditu za ogromy wkład i pracę, bez której tak doby wynik nie byłby możliwy. Na szczególne wyróżnienie zasługują auditorzy wewnętrzni Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., których praca pozwala na uzyskanie informacji o prawidłowości funkcjonowania ZSZ i przygotowania firmy do wizyty auditorów jednostek certyfikujących. Wszystkim serdecznie dziękuję. Pełnomocnik ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Krzysztof Lebdowicz 14 Nr 2 Kwiecień 2012

14 Kombinat w pigułce (3) W związku z procesami konsolidacyjnymi, które dotyczą koksowni Grupy JSW postanowiliśmy w kilku odcinkach na łamach Magazynu Koksowniczego przedstawić nasze przedsiębiorstwa, tak aby przybliżyć je pracownikom Spółek. Dziś koksownia RADLIN. Koksownia w 2011 roku obchodziła uroczystości 100-lecia istnienia. Zakład ten wchodzący w skład Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA powstał jako oddział kopalni Emmagrube. Przez cały okres swojego istnienia produkował koks metodą ubijaną. Obecnie Koksownia Radlin eksploatuje jedną, dwublokową baterię koksowniczą pracującą w systemie ubijanym, jednak w wariancie ubijania stacjonarnego zlokalizowanym pod wieżą węglową. Zdolność produkcyjna zakładu wynosi ton koksu na rok. W latach realizowano niezwykle szeroki zakres modernizacji koksowni Radlin, który na początku obejmował budowę Biochemicznej Oczyszczalni Ścieków, nowej Drogi Węgla oraz automatyzację dwóch z trzech linii komponowania mieszanki węglowej ( ). W 1999 ukończono budowę pierwszej w Polsce Odsiarczalni Gazu Koksowniczego metodą amoniakalną, a następnie zupełnie nową benzolownię. Z doświadczeń Koksowni Radlin w uruchomieniu i eksploatacji instalacji Odsiarczalni skorzystało wielu eksploatatorów podobnych instalacji w kraju, w tym również nasi koledzy z Koksowni Przyjaźń. W latach zrealizowano budowę nowoczesnej wielkokomorowej baterii koksowniczej typu PWR oraz komplet maszyn piecowych. Wraz z baterią wybudowano zupełnie nową Sortownię koksu, cześć Węglowni z nośnicami i Wieżą Węglową, nową sieć dróg i torowisk oraz punkty załadunku smoły i benzolu do cystern i autocystern. W chwili obecnej Koksownia Radlin realizuje program modernizacji Węglowni, to jest zabudowę młyna węglowego wraz z infrastrukturą. Najważniejsze zamierzenia inwestycyjne to budowa profesjonalnego składowiska węgla oraz wyposażenie instalacji Odsiarczania gazu koksowniczego w drugą instalacje Katalitycznego Rozkładu Amoniaku i produkcji siarki metodą Clausa. Koksownia Radlin produkuje wysokiej jakości koks hutniczy ceniony przez naszych kk Zabrze sa odbiorców. Praktycznie cała produkcja zakładu kierowana jest na eksport. Obecnie całość gazu koksowniczego zagospodarowywana jest do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zadanie to realizowane jest we współpracy z Elektrociepłownią Marcel Sp. z o.o. Dzięki konsekwentnie wdrażanym inwestycjom, koksownia stale ogranicza niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Należy w tym miejscu przypomnieć, że Radlin był pierwszą polską koksownią, która uzyskała Pozwolenie Zintegrowane i to już w 2003 roku. Po zakończeniu procesu modernizacji zakładu prac na Węglowni, Koksownia Radlin będzie praktycznie nowym zakładem. Zapewni to naszej firmie produkcję, a pracownikom stabilne zatrudnienie na okres najbliższych lat. Jan Pasz Dyrektor Kierownik Koksowni Radlin Zdjęcie: Marcin Walas MAGAZYN KOKSOWNICZY 15

15 o nas i o branży JSW: w stronę zwiększonego wydobycia węgla Jastrzębska Spółka Węglowa borykała się w ubiegłym roku z problemami z wydobyciem węgla. W 2012 roku JSW chce przekroczyć wydobycie założone w Planie Techniczno-Ekonomicznym. W JSW chcieliby zwiększyć wydobycie i przekroczyć założenia PTE, maksymalnie o 0,3 mln ton. Plan wydobycia na rok 2012 zakłada jego zwiększenie do 13,3 mln ton wobec 12,7 mln ton węgla wydobytych w ubiegłym roku. Obecne zdolności wydobywcze kopalń JSW szacowane są na ok. 13,6 mln ton. Wyniki pierwszego kwartału potwierdzają, że osiągnięcie w 2012 roku takiej wielkości, a zatem przekroczenie planu, pozostaje realne mówi prezes Zarządu JSW Jarosław Zagórowski. Grupa Kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej w 2011 roku wypracowała 2 mld 105,5 mln zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 9 376,8 mln zł. To odpowiednio o 40 proc. i 29 proc. więcej niż w 2010 roku. Dla porównania w 2010 roku zysk netto wyniósł 1 501,9 mln zł, natomiast przychody ze sprzedaży 7 288,9 mln zł. Spółka w 2011 roku odnotowała dobry wynik finansowy m.in dzięki utrzymaniu się cen węgla i koksu na stosunkowo wysokim poziomie oraz osłabieniu kursu złotego w drugiej połowie roku. Ten wynik wypracowano w warunkach nieco niższych wolumenów sprzedaży, związanych m.in. ze wstrzymaniem wydobycia w wyniku zdarzeń w dwóch kopalniach spółki oraz w warunkach dużej niepewności na rynku stali wynikającej ze spowolnienia gospodarczego w Europie. Dla nas 2011 rok był okresem pozytywnej weryfikacji strategii rozwoju ocenia Jarosław Zagórowski, prezes zarządu JSW. Mimo niezależnych od nas zdarzeń związanych z mniejszym wydobyciem w pierwszym półroczu i spadku cen w drugim półroczu, wypracowaliśmy dobry wynik. Jednocześnie mieliśmy kilka zdarzeń jednostkowych związanych z uwolnieniem rezerw, które wpłynęły na ostateczny wynik. W tym roku ryzyko zmienności na rynku stali jest nadal duże. Nie wiadomo, jak ukształtuje się popyt na koks i węgiel, a co za tym idzie, czy grozi nam duży spadek cen. Musimy brać pod uwagę wszystkie sygnały z rynku i odpowiednio reagować, by nie odbiły się w znaczący sposób na naszych wynikach. Przychody ze sprzedaży Grupy JSW w samym IV kwartale 2011 roku wyniosły 2 mld 216,0 mln zł i były wyższe o ponad 22 proc. w porównaniu do IV kwartału 2010 roku (1 802,6 mln zł). EBITDA wyniosła w IV kwartale 2011 roku 1 394,3 mln zł. To wzrost o 107 proc. w porównaniu tego samego okresu w 2010 roku, kiedy ta wartość osiągnęła 673,2 mln zł. Zysk netto w IV kwartale 2011 roku wyniósł 998,1 mln zł, gdy w analogicznym okresie rok wcześniej było to 368,3 mln zł. Łączne przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych po czterech kwartałach 2011 roku osiągnęły poziom 4 943,3 mln zł i były wyższe o 22,8 proc. niż uzyskane w analogicznym okresie 2010 roku. W kwietniu br. mają zapaść decyzje w zakresie rekomendacji zarządu w sprawie wysokości dywidendy z ubiegłorocznego zysku. W prospekcie emisyjnym zapisano, że dywidenda wyniesie co najmniej 30 proc. zysku netto grupy. JSW chce w 2012 roku przeznaczyć na inwestycje ok. 1,5 mld zł. Dobre wyniki górnictwa w pierwszych miesiącach 2012 roku Wydobycie za pierwsze dwa miesiące 2012 roku wyniosło w polskich kopalniach 13,27 mln ton węgla, natomiast sprzedaż w tym okresie ukształtowała się na poziomie 11,81 mln ton. Z kolei w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku sprzedaż wyniosła 12,75 mln ton, a wydobycie 12,04 mln ton. Na zwałach zalegało w pierwszych 2 miesiącach br. 3,38 mln ton, natomiast w pierwszych 2 miesiącach ub. roku zalegało 2,4 mln ton węgla. W tamtym roku były problemy z wydobyciem, które zaspokoiłoby potrzeby rynku i węgiel sprzedawał się praktycznie na pniu mówi dla portalu wnp. pl Henryk Paszcza, dyrektor oddziału katowickiego Agencji Rozwoju Przemysłu. W tym roku natomiast dostawy węgla na rynek są zabezpieczone. Import węgla do Polski w pierwszych dwóch miesiącach br. wyniósł 1,79 mln ton, podczas gdy w pierwszych dwóch miesiącach ub. roku wyniósł 2,44 mln ton. Spółki węglowe odnotowują dobre wyniki. Problemy ma Katowicki Holding Węglowy, który odnotowuje mniejsze wydobycie od zakładanego i który o czym informował portal wnp.pl. zmuszony był renegocjować parametry w dostawach węgla. KHW renegocjował kontrakt m.in. z Vattenfallem. Wiadomo, że za węgiel niższej jakości holding otrzyma mniejsze pieniądze. 16 Nr 2 Kwiecień 2012

16 Wiosenne naprawy dróg Od 23 kwietnia br. w Dąbrowie Górniczej ruszyły wiosenne naprawy dróg. Ekipy remontowe będzie można spotkać w centrum oraz na terenach zielonych. Naprawy zniszczonych nawierzchni zaczęły się na ul.: Krynicznej, Transportowej, Torowej, Koksowniczej, Karsowskiej, Zachodniej, Modrzewiowej, Podlesie i DK 94. W kolejnych dniach obejmą m.in. ul. Kazimierzowską, Związku Orła Białego, Trzebiesławicką, Grudki, Złotą, Królewską, Piłsudskiego, Kasprzaka, Majakowskiego, Poniatowskiego, Kolejową i al. Zagłębia Dąbrowskiego. Wcześniej drogowcy uzupełnili najpoważniejsze ubytki w miejscach, w których zima dała o sobie najmocniej znać. Teraz zajmą się kolejnymi odcinkami. Na dąbrowskich drogach pracować będzie 11 ekip. Remonty, w zależności od rejonu, potrwają do połowy maja. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami i zmianami organizacji ruchu. Powinni zachować szczególną ostrożność i stosować się do znaków. Noc Muzeów w Sztygarce Raz w roku w całej Europie muzea otwierają swe podwoje o dość nietypowej godzinie. Nocne zwiedzanie zapoczątkowano w 1997 roku w Berlinie, obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. W tym roku do akcji włącza się także dąbrowskie Muzeum Miejskie Sztygarka, zapraszając nocnych marków do zwiedzania. Niech nie zwiedzie Was drodzy Goście obecny wygląd Muzeum. Pod nowoczesną elewacją kryją swe mroczne oblicze sędziwe mury powstałe w 1842 roku. Wybudowany wówczas pałac Zarządu Górniczego przez dziesięciolecia wielokrotnie zmieniał swoje przeznaczenie i gospodarzy, nie oparł się zawieruchom wojennym, a dziś służy mieszkańcom aglomeracji śląsko zagłębiowskiej. W nocy z 19 na 20 maja organizatorzy zapraszają do Muzeum i Kopalni Ćwiczebnej od godziny 17:00 do godziny 24:00. Do zwiedzania udostępnione będą wszystkie pomieszczenia muzealne. Wstęp do Muzeum Miejskiego Sztygarka bezpłatnie. Niedosyt wrażeń uzupełnimy zwiedzając podziemia Kopalni Ćwiczebnej zejdziemy w głąb korytarzy, na poziom minus 25 metrów. Wędrując wąskimi chodnikami pokażemy trud pracy górnika oraz zabytkowe maszyny do urobku węgla. Efekty specjalne nowoczesnych urządzeń multimedialnych wzbogacą specyficzny klimat kopalni. Wstęp do Kopalni Ćwiczebnej za połowę ceny. Zasady zwiedzania Kopalni Ćwiczebnej: Zapraszamy grupy maksymalnie do 15 osób. Wstęp na pierwszy poziom od 6 do 9 roku życia. Wstęp na poziomy pierwszy i drugi od 10 roku życia. Ze względu na panujące w Kopalni Ćwiczebnej warunki górnicze (temperatura stopni Celsjusza, wilgotność 80-90%), zalecane jest stosowanie wygodnego (pełnego) obuwia i cieplejszego okrycia. Bilety do nabycia w budynku Muzeum. Tydzień Ziemi w Zabrzu W stronę mocy to hasło tegorocznej XIX edycji Tygodnia Ziemi, która odbyła się od 16 do 22 kwietnia w Zabrzu. Hasło przewodnie obecnej edycji nawiązywało do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2012 Międzynarodowym rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi. Chcielibyśmy aby obecny Tydzień Ziemi był miejscem refleksji nad znaczeniem energii, sposobami jej pozyskiwania i wydatkowania, szczególnie w kontekście zachowania dziedzictwa przyrodniczego, a także nad znaczeniem energii tkwiącej w Przyrodzie i w samym człowieku. Potęgę informator sił natury i znaczenie ochrony środowiska przyrodniczego pokazały wystawy prezentowane z okazji Tygodnia Ziemi poświęcone światu, który już nie istnieje ( Czas mamuta ) oraz temu, którego pięknem możemy się zachwycać, ale który w starciu ze współczesną cywilizacją pozostaje zagrożony ( Czy przeżyją? ). Jak co roku w Zabrzu zaproponowano chętnym różne formy uczestnictwa w Święcie Ziemi: konkursy, warsztaty, prelekcje, wystawy, wycieczki do obiektów komunalnych i przemysłowych, kiermasze, zawody sportowe osób odwiedziło wałbrzyską Giełdę Pracy i Edukacji Podczas tegorocznej wałbrzyskiej Giełdy Pracy i Edukacji największym zainteresowaniem cieszyły się oferty pracy w powstających w Wałbrzychu fabrykach Ronala i Mando. Oblegane były także stoiska Legipolu, Cersanitu, NSK, Alpexu, Budopolu, UPC, Wałbrzych International Production, Porcelany Wałbrzych, hurtowni wędlin Jama, Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta, Aqua- Zdroju i Starej Kopalni. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej stwierdził, że Giełda Pracy to najlepszy sposób na skrócenie drogi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Pracownicy mają bezpośrednią możliwość zaprezentowania się i zapoznania z ofertą przyszłego pracodawcy. Prezydent zapowiedział również, że takie wydarzenia będą miały charakter cykliczny. Dodatkowo podczas giełdy uczniowie i przyszli studenci mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną w mieście. Rodzice mieli okazję sprawdzić ofertę żłobków i przedszkoli funkcjonujących w Wałbrzychu oraz zapisać swoje pociechy do wybranych placówek. Giełdę zorganizował Urząd Miejski w Wałbrzychu i Powiatowy Urząd Pracy. MAGAZYN KOKSOWNICZY 17

17 po godzinach Murowana Goślina W niedzielę 15 kwietnia br., w Murowanej Goślinie odbył się pierwszy maraton z cyklu Powerade Garmin MTB Marathon. Dla wielu, w tym i dla mnie, był to pierwszy start w sezonie. Sobotnie słońce nie zapowiadało deszczowej aury, która przywitała nas w Murowanej. Pierwsza myśl grunt że nie leje jak w zeszłorocznym Zabierzowie. Trasa zapowiadała się dość ciekawie, szczególnie nowa pętla dystansu mini, poprowadzona w dolinie Warty. Miałem cichą nadzieję, że piaski Murowanej nie dadzą nam się aż tak mocno we znaki jak rok temu. Szybkie przygotowanie sprzętu i jazda na rozgrzewkę. Zostało pół godziny do startu dystansu mega, a ja już złapałem swoją pierwszą gumę. Gratulacje od prezesa, szybki serwis i po kłopocie lepiej pół godziny przez startem niż trzy minuty po. Starty poszczególnych dystansów zostały wyjątkowo poprzesuwane w czasie. Moja pierwsza myśl czyżby z powodu ogromnej kolejki do biura zawodów? Cały ten zabieg był z góry zaplanowany i opisany na stronie organizatora. Jako pierwszy, o godzinie wystartował dystans GIGA. Następnie o 11 Mega i o Mini. Pierwsza zauważalna zmiana na starcie, to nowy podkład dźwiękowy. Muzyka wpadała w ucho i zagrzewała do ostrej rywalizacji. Szybkie odliczanie i w końcu start. Wielu zawodników za bardzo wzięło sobie do serca informację o zwężeniu na trasie w okolicach kładki i już na pierwszych metrach pognali w tempie bardziej XC niż maratonowym. Nasuwa się pytanie, czy część z nich przypadkiem nie przegrała w tym momencie? Nowa pętla okazała się strzałem w dziesiątkę. Kilka szybkich zjazdów, krótkie i dość wymagające podjazdy oraz przeprawy po prowizorycznych kładkach spowodowały, że cała stawka rozciągnęła się i podzieliła na grupy. Wiele podjazdów trzeba było pokonywać z buta. Odcinek wzdłuż Warty był dla nas łaskawy (nie tonęliśmy w piasku tak jak to bywało na trasie z lat poprzednich). Po drodze minęliśmy kilka bagien (niektórzy na piechotę, inni na rowerze testowali głębokość błota kołami zanurzonymi aż po osie). Szybkie zakręty między drzewami skutecznie rozgrzewały, przez co padający deszcz nie sprawiał większych kłopotów. Warto było czasami oderwać wzrok od trasy i uciekających rywali żeby spojrzeć w bok było na co popatrzeć. Po minięciu pierwszego bufetu, trasa kierowała nas z powrotem do Murowanej Gośliny. Na szczególną uwagę zasługuje miejsce przy budowie nowej drogi, gdzie część zawodników chętnie skracała trasę przeskakując przez rów, zamiast przejechać agrafkę wyznaczoną przez organizatora chłopaki nie tędy droga! Samą Dziewiczą podjeżdżało się kilka razy w pewnym momencie już straciłem rachubę i nie wiedziałem, czy to drugi czy trzeci podjazd. Może to za sprawą kilera który na przywitanie wysysał z nas resztki energii. Po przejechaniu Dziewiczej Góry nie pozostało nic innego, jak tylko zebrać pozostałe siły i gnać prosto do mety. Trasa była już w miarę prosta. No może poza jednym niepozornym miejscem. Zakręt 90 stopni a na nim dwóch fotografów. Dlaczego akurat tutaj w takim byle jakim punkcie? Odpowiedź dostałem w momencie, gdy leżałem na boku w głębokim piasku. Na dystansie GIGA bezkonkurencyjny okazał się Andrzej Kaiser z Corratec Team z czasem 3 godziny 56 minut i 11 sekund, który dołożył swojemu klubowemu koledze Zbigniewowi Górskiemu 18 Nr 2 Kwiecień 2012

18 ponad 6 minut. Na dystansie MEGA, po ucieczce na Dziewiczej Górze, królował Mateusz Zoń z Kross Racing Team z czasem 2 godziny 39 minut i 47 sekund. miejscu w kategorii M4 i 65 open, Mietek Berezik z 3 miejscem w kategorii M5 i 100 open. Nasze panie, startujące na dystansie mega, dały wyraźny sygnał rywalkom, że w tym sezonie należy się z nimi liczyć. Dorota Juranek, zwana Czarną 8 K2 i 289 open, Małgosia Borowik 9 K2 i 290 open oraz Małgosia Adamczyk 6 K3 i 318 open. Dystans MINI Małgorzata Gumiennik ukończyła na miejscu 5 w kategorii K2 i 159 open. po godzinach że wyjdzie na dekorację... okazało się że tak zwany system oraz sędziowie byli innego zdania. Miejmy nadzieję, że takie niespodzianki miały miejsce ostatni raz w tym sezonie. Ja sam odniosłem kolejny sukces wygrałem sam z sobą i swoimi słabościami. Do Na dystansie MINI tryumfował Albert Fokt z czasem 1 godziny 19 minut i 5 sekund. Bardzo dobrze na trasie poradzili sobie zawodnicy Gomola Trans Airco. Na dystansie GIGA Michał Ficek zajął 5 miejsce w kategorii M2 i 22 open, niedaleko niego Łukasz Matusiak 9 miejsce w kategorii M2 i 33 open. Na tym samym dystansie Wioleta Piątek zajęła 3 miejsce w kategorii K2 i 106 open. Na dystansie MEGA bardzo dobrze pojechał Marek Kolacha kończąc na 2 W dniach kwietnia 2012 roku, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zorganizowało kolejny XIX Tydzień Ziemi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało W stronę mocy i nawiązywało do ogłoszonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ roku 2012 Międzynarodowym rokiem zrównoważonej energii dla wszystkich ludzi. Organizatorzy za cel postawili sobie aby...obecny Tydzień Ziemi był miejscem refleksji nad znaczeniem energii, sposobami jej pozyskiwania i wydatkowania, szczególnie w kontekście zachowania dziedzictwa przyrodniczego, a także nad znaczeniem Pewne zamieszanie wprowadziły problemy z pomiarem czasu, ale na szczęście organizator szybko się z nimi uporał. Choć Czarna do końca była pewna, Tydzień Ziemi w koksowniach energii tkwiącej w Przyrodzie i w samym człowieku. Jak co roku przygotowano wiele konkursów, warsztatów, prelekcji, wystaw, wycieczek do obiektów komunalnych i przemysłowych, kiermaszów, a nawet zawody sportowe. Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA jak co roku aktywnie włączył się w organizację obchodów, koksownie w Zabrzu, Radlinie i Czerwionce-Leszczynach zwiedziło ponad osób. Głównie byli to uczniowie szkół oraz studenci uczelni technicznych. Każdy ze zwiedzających otrzymał mały prezent od firmy. (MF) Marek Kolacha, pracowik Koksowni Przyjaźń od lat jest w krajowej czołówce. zobaczenia na kolejnej edycji Powerade Garmin MTB Marathon, 5 maja 2012 w Złotym Stoku. Więcej informacji na stronie: www. lovebikes.pl. Krzysztof Dendzik Zdjęcia: Bartek Sufin foto: Aleksandra Fudala MAGAZYN KOKSOWNICZY 19

19

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Wdrożenie systemu zarządzania energią wg norm PN-EN 16001 i ISO 50001 na przykładzie Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Konferencja Klubu Polskie Forum ISO 14000 Warszawa, 17-18 kwietnia 2012 Krzysztof Lebdowicz

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego Koło przy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Kluczowe daty rozwoju Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 1987 Uruchomienie Zakładów Koksowniczych

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM

PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ INCO Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM PROTOKÓŁ Z OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z DNIA 22.04.2015 OTWARCIE OBRAD I WYBÓR PREZYDIUM Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej INCO we Wrocławiu w dniu 22.04.2015r. otworzył

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Załącznik nr 1 Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków L.p. nr Nazwisko i Imię właściciela Adres Nr działki Sichów Duży 1 1 Legawiec Teresa Antonii

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014

Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Jubileusz 50-lecia Koła Łowieckiego Szarak Knurów 1964 2014 Rok 2014 jest dla naszego koła rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę jego założenia. Z tej wyjątkowej okazji postanowiliśmy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej

BRM.0012.9.9.2014.KJ. Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej BRM.0012.9.9.2014.KJ Protokół Nr 9/14 z posiedzenia Komisji Górniczej Data posiedzenia: 13.10.2014 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM - 1 - WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 6 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu Strona znajduje się w archiwum. Prezydent RP w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu We wtorek, 24 lutego br., Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński złożył wizytę w Wyżej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ Załącznik do protokołu z wyborów Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 1 WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ICP Group S.A. w 2014 roku Warszawa Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki ICP Group S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 1 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH -1- OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KOWARACH z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Kowarach zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

I Otwarte Mistrzostwa Warszawy Pracowników Samorządowych Wyniki. 28-29 luty 2004 r. KLASYFIKACJA GENERALNA

I Otwarte Mistrzostwa Warszawy Pracowników Samorządowych Wyniki. 28-29 luty 2004 r. KLASYFIKACJA GENERALNA I Otwarte Mistrzostwa Warszawy Pracowników Samorządowych Wyniki 28-29 luty 2004 r. KLASYFIKACJA GENERALNA 1. miejsce - Urząd Miejski Gliwice - 175,5 pkt 2. miejsce - Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Zelowie sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zelowie I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Zelowie utworzono 15

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie

WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie WYBORY DO RADY GMINY ŻYTNO PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Żytno sporządzony dnia 7 listopada 04r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Żytnie I. Dla wyboru Rady Gminy Żytno utworzono 5 okręgów wyborczych,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12 Załącznik do Uchwały 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w dn. 15 lutego 2011 r. W dniu 15 lutego 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek

Zwiedzanie kopalni Guido. Przygotował Piotr Tomanek Zwiedzanie kopalni Guido Przygotował Piotr Tomanek Dnia 15.12.2013 r. razem z grupą udaliśmy się w ramach praktyk modelowych do Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu celem zwiedzenia, towarzyszył nam wykładowca,

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 4 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji

SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji SILNI WIEDZĄ PATRZĄCY W PRZYSZŁOŚĆ Jubileusz 60-lecia IMG PAN Lista gratulacji Z okazji jubileuszu 60-lecia IMG PAN listy gratulacyjne na ręce Dyrektora IMG PAN osobiście, bądź przez swoich przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Bogdanka, 8 maja 2014 roku KOMUNIKAT PRASOWY LW BOGDANKA S.A. PO I KWARTALE 2014 ROKU: WZROST WYDOBYCIA I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE POMIMO TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Załącznik do protokołu z wyborów WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 7 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r.

Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Protokół Nr 9/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 marca 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 510 /2012 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 2 października 2012 r.

Zarządzenie Nr 510 /2012 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 2 października 2012 r. Zarządzenie Nr 510 /2012 Burmistrza Miasta Chrzanowa z dnia 2 października 2012 r. w sprawie: przyjęcia list kandydatów na Sołtysów i Członków Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Chrzanów. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011.

OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. OCENA RADY NADZORCZEJ ZE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2011. Rada Nadzorcza spółki eo Networks S.A. w trybie 17 pkt. 7 Statutu spółki w zw. z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrz Miasta Kościerzyna. z dnia 17 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2015 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w mieście Kościerzyna dla przeprowadzenia głosowania w referendum

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2010-10-15 15:11, Małgorzata Nosowicz Podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele zasłużeni dla powiatowej i miejskiej oświaty odebrali odznaczenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAśAKA W dniu 12 maja 2010r. odbyły się w Sokołowie Podlaskim powiatowe obchody Dnia StraŜaka. Uroczystość w postaci uroczystej zbiórki rozpoczęła się o godzinie 14.00 w świetlicy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO SA z siedzibą w Tarnowskich Górach za okres 01.01.2014-31.12.2014 1. Informacje ogólne Rada Nadzorcza Spółki PRAGMA INKASO S.A. działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r.

Uchwała Nr.../2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 23 czerwca 2014 r. Projekt 1 do punktu 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007 Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A. w dniu 20 sierpnia 2007 Posiedzenie (dalej Spółka ) odbyło się w dniu 20 sierpnia 2007 o godz. 17.00 w siedzibie Zarządu Spółki w budynku Norway

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych

Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Protokół ze zwyczajnego walnego zebrania członków stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych Warszawa, 22 marca 2012 Działając zgodnie z 22 Ust.4 Statutu IFR zarząd zwołał na dzień 22 marca 2012 w siedzibie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Załącznik do uchwały nr 1/20/05/2014 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. wraz z oceną pracy Rady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MALECHOWIE. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MALECHOWIE. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MALECHOWIE z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malechowo zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA ND - 28 VIII SZYMBARA JAN, GODZISZ MARCIN PN-29 VIII JANIK ZBIGNIEW W-30 VIII MICHALCZYK EUGENIUSZ, MICHALCZYK MIROSŁAW ŚR -31 VIII KURCAB TERESA CZ- 1 IX PAWŁOWSKI TADEUSZ,

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niegowa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Powiat kutnowski 1/5

Powiat kutnowski 1/5 Powiat kutnowski Załącznik nr 3 Zadanie p.n. Melioracje gruntów rolnych Budy Stare Witoldów, Budy Nowe, Suchodębie Majątek, Łanięta gm. Łanięta" 107 Gminna Spółka Wodna w Łaniętach 1 Maria Lubasińska,000

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014

Sprawozdanie z działalności. Rady Nadzorczej spółki. WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna. w roku 2014 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna w roku 2014 I Skład Rady Nadzorczej II Działalność Rady Nadzorczej III Ocena sprawozdania Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej odbytego w dn. 21 marca 2014 r. oraz w dn. 09 kwietnia 2014 r. W dniu 21 marca 2014 r. w Sali konferencyjnej Restauracji

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. Wartość oferty wyniosła 5,37 mld złotych. W dniu 6 lipca 2011 r. na Głównym Rynku GPW zadebiutowała Jastrzębska Spółka Węglowa SA. - Jastrzębska Spółka Węglowa drugim tegorocznym największym IPO w Europie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym...

WYBORY DO RADY GMINY PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. z powodu braku zarejestrowanej(ych) listy(list) kandydatów na radnego, w związku z czym... Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. (poz....) WYBORY DO RADY GMINY Załącznik nr 1 PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Kobierzyce sporządzony dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum

Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Harmonogram Egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla ZSZ i Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 (klasa 3az) Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych symbol

Bardziej szczegółowo

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

30 Walny Zjazd SITPChem 24-26.09.2014 w Cieszynie Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Partnerzy Zjazdu załatwieni przez O/Cieszyn -Burmistrz Miasta Cieszyna -Starosta Cieszyński -Uniwersytet Śląski w Cieszynie -Wyższa Szkoła Biznesu w

Bardziej szczegółowo

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził siedzibę Kopalni Siarki Machów S.A.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził siedzibę Kopalni Siarki Machów S.A. MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W TARNOBRZEGU Na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie z wizytą gospodarczą na Podkarpaciu gościł Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo