Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI"

Transkrypt

1 Strona 1 Stan na dzień 29 lutego 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY 1 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Filozofii Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Wydział Teologii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - historii - historii sztuki - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - historii - historii sztuki - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii - socjologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - psychologii - socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - prawa - prawa kanonicznego doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 2 UNIWERSYTET GDAŃSKI Instytut Filologii Polskiej Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Instytut Pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

2 Strona 2 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Instytut Politologii doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce Instytut Psychologii Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Nauk Społecznych doktor nauk społecznych w zakresie psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii - mikrobiologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk chemicznych w zakresie: - biochemii - chemii - ochrony środowiska doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - historii - historii sztuki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki Wydział Oceanografii i Geografii doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - oceanologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie oceanologii - geografii - oceanologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Zarządzania doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii

3 Strona 3 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - finansów - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Wydział Anglistyki Instytut Filozofii Instytut Historii Instytut Kulturoznawstwa Instytut Psychologii Instytut Socjologii Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literatoroznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - psychologii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk biologicznych w zakresie : - biochemii - biologii - biotechnologii - ekologii - ochrona środowiska doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa

4 Strona 4 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Fizyki doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Historyczny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydział Nauk Społecznych Wydział Neofilologii Wydział Prawa i Administracji Wydział Studiów Edukacyjnych doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki

5 Strona 5 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki Wydział Teologiczny doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 4 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Instytut Nauk o Środowisku Instytut Psychologii Instytut Socjologii Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Wydział Chemii Wydział Farmaceutyczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzny doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk biologicznych w zakresie ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie ekologii doktor nauk społecznych w zakresie psychologii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk farmaceutycznych doktor habilitowany nauk farmaceutycznych doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - religioznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie:

6 Strona 6 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - religioznawstwa doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii - socjologii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Historyczny Wydział Lekarski doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie : - astronomii - fizyki doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - etnologii - historii - historii sztuki - nauki o sztuce doktor nauk medycznych w zakresie: - biologii medycznej - medycyny - stomatologii doktor nauki o zdrowiu doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: - biologii medycznej - medycyny - stomatologii Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk o Zdrowiu doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk medycznych w zakresie: - biologii medycznej - medycyny doktor nauk o zdrowiu doktor habilitowany nauk o zdrowiu

7 Strona 7 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Polonistyki doktora nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa Wydział Prawa i Administracji doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor nauk humanistycznych w zakresie: - bibliologii i informatologii - nauki o sztuce - nauki o zarządzaniu doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o mediach - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - nauki o sztuce - nauki o zarządzaniu 5 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Filozofii Chrześcijańskiej doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk społecznych w zakresie psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii Wydział Matematyczno - Przyrodniczy doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk społecznych w zakresie: - archeologii - nauki o polityce - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie:

8 Strona 8 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - nauki o polityce - socjologii Wydział Nauk Humanistycznych Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Prawa Kanonicznego Wydział Teologiczny doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 6 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY Wydział Edukacji Muzycznej Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Wydział Nauk Przyrodniczych doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury doktor nauk humanistycznych w zakresie: - historii - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - historii - językoznawstwa doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii Wydział Pedagogiki i Psychologii doktor nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki 7 UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Biologii i Ochrony Środowiska doktor nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biofizyki - biologii - biotechnologii - ekologii - mikrobiologii - ochrony środowiska doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie:

9 Strona 9 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - biochemii - biofizyki - biologii - ekologii - mikrobiologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Wydział Filologiczny Wydział Filozoficzno - Historyczny Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej doktor nauk chemicznych z zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - kulturoznawstwo - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - kulturoznawstwo - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - etnologii - filozofii - historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - filozofii - historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Geograficznych Wydział Nauk o Wychowaniu Wydział Prawa i Administracji doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa

10 Strona 10 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce Wydział Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu - finansów - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 UNIWERSYTET MARII CURIE - SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Artystyczny Wydział Biologii i Biotechnologii Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biologii - biotechnologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o poznaniu i komunikacji społecznej - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej doktor nauk humanistycznych w zakresie: - historii - językoznawstwa - kulturoznawstwo - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - historii - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki

11 Strona 11 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii Wydział Pedagogiki i Psychologii Wydział Politologii Wydział Prawa i Administracji doktor nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o mediach - nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 9 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Instytut Fizyki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska doktor nauk fizycznych w zakresie: - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii Wydział Chemii Wydział Farmaceutyczny Wydział Filologiczny Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Wydział Humanistyczny Wydział Lekarski doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk farmaceutycznych doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk medycznych w zakresie: - biologii medycznej

12 Strona 12 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - medycyny doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie: - biologii medycznej - medycyny Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk Historycznych Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Nauk o Zdrowiu Wydział Nauk o Ziemi Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Wydział Prawa i Administracji Wydział Sztuk Pięknych Wydział Teologiczny doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomi - nauki o zarządzaniu doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - bibliologii i informatologii - historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - bibliologii i informatologii - historii doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk medycznych w dyscyplinie medycyna doktor nauk o zdrowiu doktor habilitowany nauk o zdrowiu doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - konserwacja i restauracja dzieł sztuki doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie: - sztuk pięknych - konserwacja i restauracja dzieł sztuki doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych

13 Strona 13 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia 10 UNIWERSYTET OPOLSKI Wydział Chemii Wydział Ekonomiczny Wydział Filologiczny Wydział Historyczno - Pedagogiczny Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Przyrodniczo - Techniczny Wydział Teologiczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - historii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk teologicznych doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o rodzinie doktor habilitowany nauk teologicznych 11 UNIWERSYTET RZESZOWSKI Wydział Biologiczno - Rolniczy Wydział Ekonomii Wydział Filologiczny Wydział Matematyczno - Przyrodniczy doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki

14 Strona 14 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Medyczny doktor nauk o zdrowiu Wydział Socjologiczno - Historyczny doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - filozofii - historii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - historii 12 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Instytut Fizyki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki Wydział Filologiczny doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Instytut Matematyki Wydział Humanistyczny Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Wydział Nauk o Ziemi Wydział Biologii Wydział Prawa i Administracji doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - historii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk o kulturze fizycznej doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - oceanologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk prawnych w zakresie prawa

15 Strona 15 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa Wydział Teologiczny doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 13 Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - finansów Instytut Chemii Instytut Fizyki Instytut Matematyki Instytut Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Wydział Filologiczny Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - biotechnologii - ochrona środowiska doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - bibliologii i informatologii - językoznawstwa - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - bibliologii i informatologii - językoznawstwa - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa - informatyki

16 Strona 16 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii materiałowej Wydział Nauk o Ziemi Wydział Nauk Społecznych doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - historii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - socjologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii - historii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - socjologii Wydział Pedagogiki i Psychologii doktor nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki Wydział Prawa i Administracji Wydział Radia i Telewizji Wydział Teologiczny doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor sztuk filmowych doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 14 UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE Wydział Bioinżynierii Zwierząt Wydział Biologii i Biotechnologii Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Wydział Humanistyczny doktor nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie zootechniki doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - filozofii

17 Strona 17 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - historii - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - historii - językoznawstwa Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - ochrony i kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie: - agronomii - ochrony i kształtowania środowiska Wydział Matematyki i Informatyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki Wydział Medycyny Weterynaryjnej Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Nauk Medycznych Wydział Nauk Społecznych Wydział Nauk Technicznych Wydział Nauki o Żywności Wydział Nauk o Środowisku Wydział Sztuki Wydział Prawa i Administracji Wydział Teologii doktor nauk weterynaryjnych doktor habilitowany nauk weterynaryjnych doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk medycznych w zakresie medycyny doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o polityce - pedagogiki doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia doktor nauk rolniczych w zakresie rybactwa doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie rybactwa doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor sztuk muzycznych w zakresie dyrygentury doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk teologicznych doktor habilitowany nauk teologicznych 15 UNIWERSYTET WARSZAWSKI

18 Strona 18 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Instytut Anglistyki doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa Wydział "Artes Liberales" doktor nauk humanistycznych w zakresie: - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa Instytut Filozofii Instytut Fizyki Doświadczalnej Instytut Nauk Prawno - Administracyjnych Instytut - Obserwatorium Astronomiczne Instytut Prawa Cywilnego Instytut Prawa Karnego Instytut Prawa Międzynarodowego Instytut Socjologii Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Wydział Biologii Wydział Chemii Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk fizycznych w zakresie biofizyki doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk biologicznych w zakresie: biologii - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk społecznych w zakresie: - nauki o bezpieczeństwie - nauki o mediach - nauki o polityce - nauki o polityce publicznej doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie: - nauki o mediach

19 Strona 19 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - nauki o polityce Wydział Filozofii i Socjologii Wydział Fizyki Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Wydział Geologii Wydział Historyczny Wydział Lingwistyki Stosowanej Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Wydział Nauk Ekonomicznych Wydział Neofilologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - bibliologii i informatologii - etnologii - historii - historia sztuki - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - bibliologii i informatologii - etnologii - historii - historia sztuki - nauki o sztuce doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa

20 Strona 20 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Orientalistyczny doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa Wydział Pedagogiczny Wydział Polonistyki Wydział Prawa i Administracji Wydział Psychologii Wydział Zarządzania doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - kulturoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa doktor nauk społecznych w zakresie psychologii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie psychologii doktor nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 16 UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Instytut Historii i Nauk Politycznych doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Wydział Biologiczno - Chemiczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Filologiczny Wydział Fizyki Wydział Historyczno - Socjologiczny doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwo doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki dokto habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk społecznych w zakresie socjologii

21 Strona 21 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii Wydział Pedagogiki i Psychologii doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki Wydział Prawa doktor nauk prawnych w zakresie prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa 17 UNIWERSYTET WROCŁAWSKI Instytut Filologii Germańskiej Instytut Filozofii Instytut Fizyki Teoretycznej Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Instytut Historyczny Instytut Matematyczny Instytut Nauk Geologicznych Instytut Politologii Instytut Socjologii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii doktor nauk humanistycznych w zakresie historii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk o Ziemi w zakresie geologii doktor nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o polityce doktor nauk społecznych w zakresie socjologii Wydział Biotechnologii doktor nauk biologicznych w zakresie : - biochemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie: - biochemii - biotechnologii Wydział Chemii Wydział Filologiczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - bibliologii i informatologii - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: - bibliologii i informatologii - językoznawstwa - literaturoznawstwa

22 Strona 22 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Fizyki i Astronomii doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki Wydział Matematyki i Informatyki doktor nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie: - informatyki - matematyki 18 Wydział Nauk Biologicznych Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Wydział Nauk Społecznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Instytut Filozofii doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ekologii doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie biologii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - archeologii - kulturoznawstwa - nauki o sztuce doktor nauk społecznych w zakresie: - pedagogiki - psychologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie: -archeologii - nauki o sztuce doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geografii - geologii doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie: - nauki o administracji - prawa ` doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

23 Strona 23 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Ekonomii i Zarządzania doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych - automatyki i robotyki - elektrotechniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie: - astronomii - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie astronomii doktor nauk humanistycznych w zakresie: - historii - językoznawstwa - literaturoznawstwa doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii produkacji doktor nauk biologicznych w zakresie: - biologii - ochrony środowiska II UCZELNIE TECHNICZNE 1 AKADEMIA TECHNICZNO - HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Wydział Budowy Maszyn i Informatyki - budowy i elsploatacji maszyn - inżynierii produkcji doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

24 Strona 24 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Humanistyczno- Społeczny doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 2 AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Wydział Energetyki i Paliw Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska - elektroniki - informatyki - telekomunikacji doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - elektrotechniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - elektrotechniki - informatyki - energetyki - technologii chemicznej doktor nauk fizycznych w zakresie: - biofizyki - fizyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki - geodezji i kartografii - górnictwa i geologii inżynierskiej - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - geodezji i kartografii - inżynierii środowiska

25 Strona 25 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska doktor nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie: - geofizyki - geologii Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - budownictwa - górnictwa i geologii inżynierskiej - inżynierii produkcji - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - górnictwa i geologii inżynierskiej - inżynierii środowiska Wydział Humanistyczny Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Wydział Matematyki Stosowanej Wydział Metali Nieżelaznych doktor nauk społecznych w zakresie socjologii doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii materiałowej - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - inżynierii materiałowej - technologii chemicznej - inżynierii materiałowej - metalurgii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - inżynierii materiałowej - metalurgii - automatyki i robotyki - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki - inżynierii materiałowej - metalurgii

26 Strona 26 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - inżynierii materiałowej - metalurgii Wydział Odlewnictwa Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Wydział Zarządzania doktor nauk technicznych w zakresie metalurgii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie metalurgii doktor nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie górnictwa i geologii inżynierskiej doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji 3 AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDYNI Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Wydział Mechaniczno - Elektryczny Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego doktor nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii 4 AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Elektryczny Wydział Mechaniczny Wydział Nawigacyjny Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa - elektroniki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor nauk technicznych w zakresie transportu doktor nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa 5 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

27 Strona 27 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Nawigacyjny - geodezji i kartografii - transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie transportu 6 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Elektryczny Wydział Informatyki Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska doktor nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budownictwa - inżynierii środowiska - elektroniki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki 7 POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Budownictwa Wydział Elektryczny Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki - energetyki - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - budowy i eksploatacji maszyn - informatyki - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - informatyki

28 Strona 28 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia - mechaniki Wydział Inżynierii Produkacji i Technologii Materiałów Wydział Zarządzania - inżynierii materiałowej - inżynierii produkcji - metalurgii doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - inżynierii materiałowej - metalurgii doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu 8 POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Architektury Wydział Chemiczny doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor nauk chemicznych w zakresie: - chemii - biotechnologii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii - chemii - biotechnologii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - automatyki i robotyki - biocybernetyki i inżynierii biomedycznej - elektroniki - informatyki - telekomunikacji doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - elektroniki - informatyki - telekomunikacji - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie fizyki

29 Strona 29 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budownictwa - inżynierii środowiska Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie : - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii materiałowej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn i 9 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 10 Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Wydział Zarządzania i Ekonomii Wydział Technologii i Edukacji Wydział Inżynierii Lądowej, Budownictwa i Geodezji Wydział Elektroniki i Informatyki Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Wydział Architektury doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn doktor nauk ekonomicznych w zakresie: ekonomii - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie: - ekonomii - nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - elektroniki - informatyki doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy eksploatacji maszyn doktor nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki i i

30 Strona 30 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Środowiska Wydział Mechaniczny doktor nauk chemicznych w zakresie chemii - inżynierii chemicznej - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej - budownictwa - mechaniki - transportu doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budownictwa - mechaniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska - budowy i eksploatacji maszyn - energetyki - inżynierii materiałowej - inżynierii produkcji - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki 11 POLITECHNIKA LUBELSKA Wydział Budownictwa i Architektury Wydział Elektrotechniki i Informatyki Wydział Inżynierii Środowiska doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska Wydział Mechaniczny - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii produkcji - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 12 POLITECHNIKA ŁÓDZKA

31 Strona 31 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności - biotechnologii - technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - biotechnologii - technologii chemicznej Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Wydział Chemiczny - architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor nauk chemicznych w zakresie chemii doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie chemii doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Wydział Mechaniczny - automatyki i robotyki - elektroniki - elektrotechniki - informatyki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - elektroniki - elektrotechniki - informatyki doktor nauk fizycznych w zakresie fizyki doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki doktor nauk technicznych w zakresie informatyki doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie matematyki - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - inżynierii chemicznej - inżynierii środowiska - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii materiałowej - mechaniki

32 Strona 32 L.p. Nazwa jednostki Nazwa stopnia doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii materiałowej - mechaniki Wydział Organizacji i Zarządzania Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu doktor nauk technicznych w zakresie włókiennictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie włókiennictwa 13 POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Budownictwa Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Wydział Mechaniczny doktor nauk technicznych w zakresie budownictwa doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budownictwa - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - automatyki i robotyki - elektrotechniki doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii produkcji - budowy i eksploatacji maszyn - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn 14 POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania doktor nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki - budownictwa - inżynierii środowiska doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie: - budownictwa - inżynierii środowiska - budowy i eksploatacji maszyn - inżynierii materiałowej - mechaniki doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie:

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 26 stycznia 2015 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 17 grudnia 2012 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 22 czerwca 2009 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 18 kwietnia 2011 r. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI UNIWERSYTETY A Jednostki

Bardziej szczegółowo

Dziedziny nauki i sztuki Dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne

Dziedziny nauki i sztuki Dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowe i artystyczne Dziedzina nauk humanistycznych Dziedzina nauk teologicznych Dziedzina nauk społecznych Archeologia Bibliologia i informatologia Etnologia Filozofia Historia Historia sztuki Językoznawstwo Literaturoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r.

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW. z dnia 31 maja 2010 r. M.P.2010.46.643 OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego

lp. uczelnia podstawowa jednostka organizacyjna uczelni 9. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Wydział Wychowania Artystycznego Wykaz wniosków złożonych w ramach konkursu na dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji lp.

Bardziej szczegółowo

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010

Administracja. Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe - rekrutacja 2009/2010 Na forum serwisu zadajecie wiele pytań dotyczących progów (limitów) punktowych. Aby rozwiać choć część waszych wątpliwości, prezentujemy listę progów punktowych dla rekrutacji 2009/2010. Co to są progi

Bardziej szczegółowo

NAUKA I BADANIA NA UW

NAUKA I BADANIA NA UW obszar nauk 1 NAUKA I BADANIA NA UW Jednostki UW kategoryzowane w podziale na grupy nauk Jednostka 2 OBSZAR NAUK HUMANISTYCZNYCH Kategoria jednostki Liczba grantów realizowanych w ostatnich 3 latach, otrzymujących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2013 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2013 roku Opracowała Beata Perzanowska na podstawie danych zebranych przez wychowawców Absolwenci w e d ł u g r o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 0 9 Poz. 8 8 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia września 0 r. w sprawie liczby członków Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz warunków i trybu ich wyboru Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 6 lutego 08 r. Poz. 7 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 lutego 08 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie liczby członków Centralnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 2012 Losy absolwentów 2012 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Od kilku lat szkoła prowadzi statystyki dotyczące późniejszych losów absolwentów,

Bardziej szczegółowo

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia

biologia studia II stopnia nauki przyrodnicze nauki biologiczne biologia biologia Przyporządkowanie kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu do obszarów kształcenia oraz wykaz dziedzin nauki lub sztuki i dyscyplin naukowych, lub artystycznych,

Bardziej szczegółowo

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ

Stan akredytacji. Ponownej akredytacji na okres 5 lat udzielono 25 czerwca 2010 roku Instytutowi Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ Archeologia STAN AKREDYTACJI Ponownej akredytacji udzielono na okres 5 lat 28 czerwca 2004 rok Instytutowi Archeologii UJ Instytutowi Archeologii UŁ Instytutowi Prahistorii UAM Instytutowi Archeologii

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

z dnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 31 lipca 2018 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008.01.01 zm. Dz.U.08.82.489 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYśSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2015/2016 Załącznik do Zarządzenia Nr 59 Rektora UMK z dnia 15 maja 2015 r. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 61 Rektora UMK z dnia 6 maja 2016 r. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 WYDZIAŁ/ INSTYTUT STUDIA DOKTORANCKIE NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 OBSZAR DZIEDZINA DYSCYPLINA FORMA STUDIÓW STACJONARNE NIESTACJONARNE UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI Wydział Prawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?! r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI; SZKOLNICTW A WYŻSZEGO]) z dnia... ~.er.(y.i'lti.t?!... 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja 2. Architektura krajobrazu Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym

Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym Uprawnienia wydziałów do prowadzenia kierunków o profilu: ogólnoakademickim i/lub/wyłącznie praktycznym (założenia projektu zmian Ustawy-Prawo o szkolnictwie wyższym) Posiedzenie Senatu Akademickiego 20

Bardziej szczegółowo

administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012

administracja Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2011/2012 Po raz kolejny w serwisie kierunkistudiow.pl prezentujemy zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas rekrutacji na studia w 2011 roku. Lista kierunków i uczelni

Bardziej szczegółowo

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 Załącznik do zarządzenia Nr 95 Rektora UMK z dnia 29 maja 2018 r. Harmonogram rekrutacyjnego na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2018/2019 INTERDYSCYPLINARNE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK.

WYKAZ KIERUNKÓW, PO KTÓRYCH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ KONTYNUACJI NAUKI NA STUDIACH II STOPNIA W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE W ROKU AK. 1. Administracja Brak ograniczeń. Studenci posiadający dyplom licencjata spoza dziedziny nauk prawnych zobowiązani są zrealizować blok zajęć wyrównawczych obejmujący podstawową wiedzę z zakresu nauk prawnych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik. do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna

Załącznik. do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura wnętrz 3. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych* 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu

LOSY ABSOLWENTÓW Uczelnie państwowe: 93,2 % ogółu LOSY ABSOLWENTÓW Liczba absolwentów: 1254 Ilość roczników: 17 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r.

Terminarz uroczystości absolutoryjnych w 2013 r. 12 maja NIEDZIELA 9.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych 11.30 Nauk Geograficznych i Geologicznych 14.00 Nauk Geograficznych i Geologicznych Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia: geografia, geografia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy. Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. zmieniona uchwałą nr 70/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki)

Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kody dziedzin kształcenia (specjalności, kierunków studiów, dyscyplin nauki) Kod Wyszczególnienie 1 Kształcenie 14 Pedagogika 141 Wychowanie specjalistyczne 141.A Wychowanie fizyczne 141.B Wychowanie techniczne

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r.

Uchwała nr 97/2012. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie ust. 1 w zw. z art. 12 pkt. 28 oraz art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej

Kwalifikacje merytoryczne. (uczelnia, kierunek studiów, studia podyplomowe) Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej Lp. 1. Katarzyna Olejak Wykaz kadry pedagogicznej Prywatnego Technikum Informatycznego w Bielsku-Białej, przewidzianej do prowadzenia zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2016 / 2017 Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 82. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 82. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 maja 2017 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2017; poz. 170 ZARZĄDZENIE Nr 82 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie harmonogramu rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3)

Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3) Informacja szczegółowa o przedmiotach i ilości godzin w klasie matematyczno-informatycznej 1A(3) I. Ramowy plan nauczania w cyklu trzyletnim Liczba godzin tygodniowo Klasa I Klasa II Klasa III razem 32

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 76. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 28 kwietnia 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZADZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Kolejny rok z rzędu przedstawiamy wam zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały na poszczególne uczelnie podczas ostatniej rekrutacji na studia. Lista kierunków i uczelni nie jest pełna - nie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r.

Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. Uchwała nr 63/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja. Na

Bardziej szczegółowo

Projekt struktury Uniwersytetu Śląskiego w kontekście tzw. "ustawy 2.0" model ogólny

Projekt struktury Uniwersytetu Śląskiego w kontekście tzw. ustawy 2.0 model ogólny Projekt struktury Uniwersytetu Śląskiego w kontekście tzw. "ustawy 2.0" model ogólny Senat Rektor Rada Uczelni Pozostali prorektorzy Prorektor ds. badań naukowych Prorektor Kanclerz Szkoła doktorska Wydziały

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia germańska 1 : Uniwersytet Jagielloński 1 Filologia angielska 5 : Uniwersytet J. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Na podstawie art. 169 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 lutego 2019 r. Poz. 202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie współczynników kosztochłonności

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej 5 Katolicki Uniwersytet Lubelski

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 246 Senatu UZ z dnia 28 lutego 2018 r. Załącznik do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r.

Załącznik do uchwały nr 246 Senatu UZ z dnia 28 lutego 2018 r. Załącznik do uchwały nr 96 Senatu UZ z dnia 31 maja 2017 r. Olimpiada Artystyczna 2) architektura wnętrz 3) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 4) filologiczna obsługa internetu i e-edytorstwo 5) grafika 6) jazz i muzyka estradowa 7) literatura popularna

Bardziej szczegółowo

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680

Kwota wypłacona przez uczelnię na stypendia dla studentów. 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w Białymstoku 25 200 2 500 1 680 1 PL BIALA01 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej wypłacona na 2 PL BIALYST01 Politechnika Białostocka 305 240 14 400 12 960 3 PL BIALYST02 Akademia Medyczna w

Bardziej szczegółowo

KLASA CHEMICZNA - UNIWERSYTECKA CHEMIA

KLASA CHEMICZNA - UNIWERSYTECKA CHEMIA KLASA CHEMICZNA - UNIWERSYTECKA CHEMIA Astronomia * Fizyka techniczna Fizyka Geografia (obie specjalności) Wydział Chemiczny Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Gelologii Wydział Inżynierii Środowiska Ochrona

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet ,32 %

Uniwersytet ,32 % Losy absolwentów Liczba absolwentów: 1345 Ilość roczników: 18 (1996-2000, 1997-2001, 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2002-2005, 2003-2006, 2004-2007, 2005-2008, 2006-2009, 2007-2010,2008-2011, 2009-2012,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

Uchwała nr 62/2016. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. Uchwała nr 62/2016 Opracowano na podstawie: uchwały nr 57/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. i uchwały nr 39/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 2008-01-01 zm. Dz.U.2008.82.489 1 2009-04-23 zm. Dz.U.2009.63.526 1 2010-04-21 zm. Dz.U.2010.65.413 1 2011-05-31 zm. Dz.U.2011.110.646 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Bardziej szczegółowo

Procentowy udział liczby punktów ECTS nauki prawne 70 nauki o polityce i administracji. Dyscyplina/ny naukowa/e lub artystyczna/e

Procentowy udział liczby punktów ECTS nauki prawne 70 nauki o polityce i administracji. Dyscyplina/ny naukowa/e lub artystyczna/e Załącznik do Uchwały Senatu nr 26 /19 Studia prowadzone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego na określonych kierunkach, poziomach i profilach przyporządkowuje się do następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2018 r. w sprawie współczynników kosztochłonności

z dnia 2018 r. w sprawie współczynników kosztochłonności Projekt z dnia 23 listopada 2018 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 2018 r. w sprawie współczynników kosztochłonności Na podstawie

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

architektura i urbanistyka

architektura i urbanistyka Każdego roku przygotowujemy dla Was zestawienie progów punktowych, jakie obowiązywały podczas ostatniej rekrutacji. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała nr 56/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO. zdnia 14 sierpnia 1997 r. z dnia 25 lipca 1997 r. Monitor Polski Nr 52-1012 - Poz. 498 i 499 498 OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO zdnia 14 sierpnia 1997 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 69/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 449/208 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 208 r. Zespół nauk technicznych Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz

Matura Maj 2009. Opracowała dr Beata Mickiewicz Matura Maj 2009 Opracowała dr Beata Mickiewicz Informacje ogólne Liczba absolwentów: 172 Liczba studiujących absolwentów: 170 Studiuje w kraju: 164 Trójmiasto: 152 Inne miasta: 12 Studiuje za granicą:

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna 1) architektura 2) arteterapia 3) literatura popularna i kreacje światów gier

Olimpiada Artystyczna 1) architektura 2) arteterapia 3) literatura popularna i kreacje światów gier Wykaz kierunków studiów, na które może ubiegać się kandydat będący laureatem lub finalistą stopnia centralnego z danej olimpiady, określony w rekrutacji w latach 2019/2020-2022/2023 Olimpiada Artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA Załącznik do uchwały nr 146 /XII/2017 Senatu UJ z 20 grudnia 2017 roku WYDZIAŁ KIERUNEK POZIOM STUDIÓW PROFIL KSZTAŁCENIA Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biochemia pierwszego i Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku

Losy absolwentów 2014. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Losy absolwentów 04 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Słupsku Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję

Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na kadencję Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2019/XV Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. Podział na okręgi wyborcze w wyborach do organów Samorządu Studentów

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015

Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Losy absolwentów Zespołu Szkół Licealnych w Morągu 2014/2015 Zebrano informacje o dalszej edukacji 139 absolwentów LO Nr II im. L. Kruczkowskiego i Technikum Nr 2, czyli 90% ogólnej liczby uczniów, którzy

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA - OCENY PROGRAMOWE Wydział Kierunek/Specjalność/ Specjalizacja Poziom Ocena Data uchwały Następna ocena powinna nastąpić Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Biologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska Opole University of Technology

Politechnika Opolska Opole University of Technology Procedury prowadzenia przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań w sprawie nadania tytułu profesora w świetle nowej Ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Opole, dn. 22.10.2018 r. 06.11.2018

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA

LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA LOSY ABSOLWENTÓW III LO IM. C.K. NORWIDA W KONINIE ROCZNIK 06-09 OGÓŁEM UCZNIÓW: BRAK INFORMACJI:8 PRZERWA: 9 45 Najpopularniejsze uczelnie 40 35 30 5 0 5 Absolwenci 0 5 0 8 Najpopularniejsze kierunki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia

Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/ studia Kryteria kwalifikacji na rok akademicki 2015/2016 studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne 1. Wydział Artystyczny - kierunki kryteria przyjęć [1] studiów : kryteria

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 512 Senatu UZ z dnia 26 czerwca 2019 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 512 Senatu UZ z dnia 26 czerwca 2019 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 512 Senatu UZ z dnia 26 czerwca 2019 r. Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, na które mogą być przyjmowani w latach 2020/2021-2023/2024,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r.

Uchwała nr 38/2018. Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. Uchwała nr 38/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja Na

Bardziej szczegółowo

Ranking Najlepszych Liceów 2017

Ranking Najlepszych Liceów 2017 Ranking Najlepszych Liceów 2017 Jedyne Liceum z Tarczą Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim, jako jedyne liceum w powiecie wodzisławskim, zostało

Bardziej szczegółowo