były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa"

Transkrypt

1 I. Świadkowie Chrystusa określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa stara się łączyć własne pragnienia z tęsknotami Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, jakie wskazania Jezusa powinniśmy realizować, by nasze relacje były wolne od lęków stara się łączyć własne pragnienia z tęsknotami Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. wyjaśnia pojęcie nadziei charakteryzuje sposoby życia nadzieją dowodzi, że posłuszeństwo wyraża się w tym, by myśleć, działać i ufać jak Jezus. określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. uzasadnia, dlaczego wiara jest zasadniczą cechą relacji pomiędzy uczniami Jezusa wyjaśnia, jakie wskazania Jezusa powinniśmy realizować, by nasze relacje były wolne od lęków stara się łączyć własne pragnienia z tęsknotami Jezusa opowiada tekst Dz 1, 8-11 określa, jaką postawę wobec zagrożeń proponuje człowiekowi Jezus wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. wyjaśnia pojęcie nadziei charakteryzuje sposoby życia nadzieją posłusznym ; dowodzi, że posłuszeństwo wyraża się w tym, by myśleć, działać i ufać jak Jezus. określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa II. Duch Święty daje nowe życie określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci określa rolę, jaką odegrało w życiu Piotra spotkanie z przedstawia, dlaczego ochrzczeni otaczają Maryję taką czcią określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci wierzymy w Kościół. charakteryzuje postać świętego Piotra opisuje zadania świętego Piotra i jego przedstawia, dlaczego ochrzczeni otaczają tłumaczy, dlaczego Maryja określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci tłumaczy, co jest powodem.; wierzymy w Kościół. charakteryzuje postać świętego Piotra określa rolę, jaką odegrało w życiu Piotra spotkanie z opisuje zadania świętego Piotra i jego określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci tłumaczy, co jest powodem. objaśnia, że Kościół jest darem Ducha Świętego; wierzymy w Kościół. wylicza znaki obecności i działania Ducha Świętego charakteryzuje postać świętego Piotra określa rolę, jaką odegrało w życiu Piotra Zesłania Ducha Świętego wie, na co oczekują uczniowie Jezusa po Jego wniebowstąpieniu dowodzi, że w naszym życiu nieustannie dokonuje się Pięćdziesiątnica objaśnia pojęcie daru; określa, czym obdarowuje nas Bóg, byśmy mogli żyć jako Jego dzieci tłumaczy, co jest powodem Zesłania Ducha Świętego. wie, dlaczego Bóg zbawia nas za pośrednictwem Kościoła; objaśnia, że Kościół jest darem Ducha Świętego; wierzymy w Kościół.

2 jest dla uczniów Jezusa wzorem do naśladowania wyjaśnia, co zmieniło życie świętego Pawła przedstawia, dlaczego ochrzczeni otaczają tłumaczy, dlaczego Maryja jest dla uczniów Jezusa wzorem do naśladowania spotkanie z opisuje zadania świętego Piotra i jego wyjaśnia, co zmieniło życie świętego Pawła przedstawia, dlaczego ochrzczeni otaczają tłumaczy, dlaczego Maryja jest dla uczniów Jezusa wzorem do naśladowania wylicza znaki obecności i działania Ducha Świętego objaśnia, na czym polega trwanie w nauce apostołów i we wspólnocie. wykazuje, że Duch Święty uczy nas, jak dostrzegać Jezusa w naszym codziennym życiu charakteryzuje postać świętego Piotra określa rolę, jaką odegrało w życiu Piotra spotkanie z wyjaśnia, jak przykład świętego Piotra pomaga nam odczytywać nasze mocne strony opisuje zadania świętego Piotra i jego wyjaśnia, co zmieniło życie świętego Pawła opisuje, jaką rolę odegrało życiu świętego Pawła spotkanie z określa, czego Duch Święty uczy nas w świadectwie wiary świętego Pawła przedstawia, dlaczego ochrzczeni otaczają tłumaczy, dlaczego Maryja jest dla uczniów Jezusa wzorem do naśladowania uzasadnia, dlaczego Maryja jest Matką Kościoła przytacza przykłady działania Ducha Świętego w życiu Maryi. III. Źródło nowego życia wyjaśnia, kim Duch Święty czyni nas w sakramencie chrztu wylicza, jakie są zadania rodziny określa, jakie zadania otrzymał chrześcijanin opisuje, co wyróżnia chrześcijan spośród innych ludzi. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowina z innymi wyjaśnia, kim Duch Święty czyni nas w sakramencie chrztu wyjaśnia co znaczy, że w chrzcie świętym wylicza, jakie są zadania rodziny określa, jakie zadania otrzymał chrześcijanin uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się nieustannej przemiany serca. definiuje, co jest treścią wiary Kościoła wyjaśnia, kim Duch Święty czyni nas w sakramencie chrztu wyjaśnia co znaczy, że w chrzcie świętym wylicza prawa i obowiązki wynikające z chrztu św. wylicza, jakie są zadania rodziny określa, jakie zadania otrzymał chrześcijanin uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się nieustannej przemiany serca. wyjaśnia, kim Duch Święty czyni nas w sakramencie chrztu wyjaśnia co znaczy, że w chrzcie świętym wylicza prawa i obowiązki wynikające z chrztu św. wylicza, jakie są zadania rodziny objaśnia, w jaki sposób ochrzczeni stają się dla innych nauczycielami wiary uzasadnia, dlaczego pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie. określa, jakie zadania otrzymał wyjaśnia, kim Duch Święty czyni nas w sakramencie chrztu wyjaśnia co znaczy, że w chrzcie świętym opisuje, jaki związek ma sakrament chrztu z sakramentem pokuty uzasadnia, dlaczego chrzest posiada dla chrześcijan decydujące znaczenie. wylicza prawa i obowiązki wynikające z chrztu św. włączonym we wspólnotę charakteryzuje prawa wynikające z chrztu dowodzi konieczności podjęcia odpowiedzialności wynikającej z chrztu. określa znaczenie rodziny w życiu dziecka wylicza, jakie są zadania rodziny względem ochrzczonych dzieci. objaśnia, w jaki sposób ochrzczeni stają się dla

3 opisuje, co wyróżnia chrześcijan spośród innych ludzi. przytacza zadania chrześcijan wynikające z chrztu św. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowina z innymi definiuje, co jest treścią wiary Kościoła opisuje, co wyróżnia chrześcijan spośród innych ludzi. przytacza zadania chrześcijan wynikające z chrztu św. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowina z innymi chrześcijanin uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się nieustannej przemiany serca. czuje się odpowiedzialny za realizację zadań płynących z chrztu. wyjaśnia, na czym polega życie chrześcijańskie definiuje, co jest treścią wiary Kościoła opisuje, co wyróżnia chrześcijan spośród innych ludzi. przytacza zadania chrześcijan wynikające z chrztu św. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowina z innymi innych nauczycielami wiary uzasadnia, dlaczego pierwsze nauczanie wiary odbywa się w rodzinie. określa, jakie zadania otrzymał chrześcijanin uzasadnia, dlaczego chrzest domaga się nieustannej przemiany serca. dowodzi, że ochrzczony jest zobowiązany do udzielania pomocy innym w uwierzeniu w Jezusa czuje się odpowiedzialny za realizację zadań płynących z chrztu. wyjaśnia, na czym polega życie chrześcijańskie definiuje, co jest treścią wiary Kościoła opisuje, co wyróżnia chrześcijan spośród innych ludzi. przedstawia, na czym polega dzielenie się darem otrzymanym na chrzcie świętym przytacza zadania chrześcijan wynikające z chrztu św. rozważa, jak może dzielić się Dobrą Nowina z innymi. uzasadnia, dlaczego poznanie wiary jest możliwe w Duchu Świętym zaświadcza własnymi postawami, że przyjął chrzest w Duchu Świętym. IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictwo Ewangelię dzisiejszemu światu. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy potrzebującym. może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom. tłumaczy, dlaczego wierząc Polacy czczą Maryję jako swą Królową. Ewangelię dzisiejszemu światu. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł wylicza następstwa wynikające z przyjęcia chrztu przez Polskę analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy potrzebującym. może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom. wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski. Ewangelię dzisiejszemu światu. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł przedstawia świadectwa kultury wie, czym dla Polski był chrzest. wylicza następstwa wynikające z przyjęcia chrztu przez Polskę analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy potrzebującym. docenia wartość kultury w Polsce. zna świadectwa życia Ewangelię dzisiejszemu światu. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł przedstawia świadectwa kultury dostrzega wartości religijne w sztuce podaje okoliczności, które towarzyszyły przyjęciu chrztu przez Polskę wie, czym dla Polski był chrzest. wylicza następstwa wynikające z przyjęcia chrztu przez Polskę analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy potrzebującym. rozumie, jakie znaczenie miało opisuje, jak religia chrześcijańska rozprzestrzeniła się na cały świat; Ewangelię dzisiejszemu światu. przedstawia, jak głosił Ewangelię święty Paweł przedstawia świadectwa kultury dostrzega wartości religijne w sztuce uzasadnia, że dzieła kultury pomagają człowiekowi być blisko Pana Boga. podaje okoliczności, które towarzyszyły przyjęciu chrztu przez Polskę wie, czym dla Polski był chrzest. wylicza następstwa wynikające z przyjęcia chrztu przez Polskę analizuje zaangażowanie Kościoła w zakresie pomocy potrzebującym. rozumie, jakie znaczenie miało chrześcijaństwo

4 tłumaczy, dlaczego wierząc Polacy czczą Maryję jako swą Królową. wybranych męczenników. może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom. wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi zna dzieła sztuki poświęcone Matce Bożej. wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski. tłumaczy, dlaczego wierząc Polacy czczą Maryję jako swą Królową. chrześcijaństwo dla kształtowania kultury w Polsce docenia wartość kultury w Polsce. wyjaśnia etymologię słowa męczennik; zna świadectwa życia wybranych męczenników. opowiada, jaką rolę pełni rodzina w przekazie wiary może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom. odpowiedzialność za przekaz wiary. odkrywa w słowach Jezusa wezwanie do udziału w misyjnym posłannictwie Kościoła; wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi zna dzieła sztuki poświęcone Matce Bożej. tłumaczy, dlaczego wierzący w Polsce darzą Maryję tak wielką czcią. wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski. wyjaśnia, jak doszło do nadania Maryi tytułu Królowej Polski tłumaczy, dlaczego wierząc Polacy czcząmaryję jako swą Królową. dla kształtowania kultury w Polsce docenia wartość kultury w Polsce. wyjaśnia etymologię słowa męczennik; zna świadectwa życia wybranych męczenników. wskazuje, jakie są możliwości dawania świadectwa Jezusowi tłumaczy, dlaczego chrześcijanie oddawali i oddają swoje życie za wiarę. opowiada, jaką rolę pełni rodzina w przekazie wiary może przekazywać wiarę w Boga innym ludziom. wyjaśnia, jaką rolę odgrywają przodkowie wiary w naszym życiu odpowiedzialność za przekaz wiary. stawać się misjonarzem tłumaczy, dlaczego obchodzimy Tydzień Misyjny. odkrywa w słowach Jezusa wezwanie do udziału w misyjnym posłannictwie Kościoła; uzasadnia, że wszyscy mamy udział w działalności misyjnej wyjaśnia, na czym polega pośrednictwo Maryi zna dzieła sztuki poświęcone Matce Bożej. podaje motywy oddawania czci Maryi tłumaczy, dlaczego wierzący w Polsce darzą Maryję tak wielką czcią. dostrzega wartość Apelu Jasnogórskiego wie, co to znaczy, że Maryja jest Królową Polski. wyjaśnia, jak doszło do nadania Maryi tytułu Królowej Polski tłumaczy, dlaczego wierząc Polacy czczą Maryję jako swą Królową. V. Mocni w wierze Kościoła otrzymywane dary mają określa, w jakim celu Duch Święty udziela swoich darów otrzymywane dary mają wyjaśnia pojęcie opisuje, na czym polega wspólnota w Kościele określa, w jakim celu Duch Święty udziela swoich darów otrzymywane dary mają wyjaśnia, czym wspólnota Kościoła różni się od innych wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za Kościół opisuje, na czym polega wspólnota w Kościele określa, w jakim celu Duch Święty udziela swoich darów otrzymywane dary mają wymienia cechy wspólnoty uzasadnia, dlaczego jedność w Kościele nie eliminuje jego różnorodności; wyjaśnia, na czym polega odpowiedzialność za Kościół tłumaczy, co wyraża porównanie Kościoła co ciała. opisuje, na czym polega wspólnota w Kościele wyjaśnia, kto otrzymuje dary Ducha Świętego. określa, w jakim celu Duch Święty udziela swoich

5 prawdziwa przyjaźń z chrześcijanin ma być działalności dobroczynnej; wyjaśnia, kto według Jezusa może być prawdziwym przyjacielem. prawdziwa przyjaźń z chrześcijanin ma być interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy świętej wspólnot. wyjaśnia pojęcie działalności dobroczynnej; objaśnia, dlaczego chrześcijanin ma okazywać przyjaźń wyjaśnia, kto według Jezusa może być prawdziwym przyjacielem. prawdziwa przyjaźń z tłumaczy, dlaczego ludzie powinni dążyć do przebaczenia chrześcijanin ma być interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy świętej Kościoła wyjaśnia, czym wspólnota Kościoła różni się od innych wspólnot. uzasadnia konieczność istnienia zasad porządkujących relacje pomiędzy ludźmi; podaje motywy do przestrzegania przykazań. wyjaśnia pojęcie działalności dobroczynnej; uzasadnia, dlaczego ludzie wierzący podejmują działalność charytatywną. tłumaczy, kiedy według Jezusa można mówić o prawdziwym braterstwie włącza się w rozwój braterstwa i solidarności międzyludzkiej. objaśnia, dlaczego chrześcijanin ma okazywać przyjaźń wyjaśnia, kto według Jezusa może być prawdziwym przyjacielem. dostrzega zasadność przyjaźni prawdziwa przyjaźń z tłumaczy, dlaczego ludzie powinni dążyć do przebaczenia chrześcijanin ma być człowiekiem przebaczenia. interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy świętej darów otrzymywane dary mają wymienia cechy wspólnoty Kościoła wykazuje, w jaki sposób trzeba korzystać z nauki Jezusa w budowaniu wspólnoty. wyjaśnia, czym wspólnota Kościoła różni się od innych wspólnot. uzasadnia konieczność istnienia zasad porządkujących relacje pomiędzy ludźmi; wymienia, jakie zasady ustalił Kościół, by porządkować życie tej wspólnoty. podaje motywy do przestrzegania przykazań. wyjaśnia pojęcie działalności dobroczynnej; podaje religijne motywy działalności charytatywnej. uzasadnia, dlaczego ludzie wierzący podejmują działalność charytatywną. wylicza znane formy solidaryzowania się z innymi określa, z czego, według nauczania Jezusa, powinna wynikać ludzka solidarność. tłumaczy, kiedy według Jezusa można mówić o prawdziwym braterstwie włącza się w rozwój braterstwa i solidarności międzyludzkiej. objaśnia, dlaczego chrześcijanin ma okazywać przyjaźń wyjaśnia, kto według Jezusa może być prawdziwym przyjacielem. dostrzega zasadność przyjaźni prawdziwa przyjaźń z tłumaczy, dlaczego ludzie powinni dążyć do przebaczenia chrześcijanin ma być interpretuje treść znaku pokoju przekazywanego podczas Mszy świętej; opisuje postawę Jezusa wobec przebaczenia. VII. Kościół, który się modli określa, czym jest Eucharystia określa, czym jest określa, czym jest określa, czym jest Eucharystia określa, czym jest Eucharystia

6 wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi charakteryzuje znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli ktoś będzie spożywał Ciało Jego będzie żył na wieki. Eucharystia na początku Mszy świętej przepraszamy Boga za grzechy wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi charakteryzuje znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli ktoś będzie spożywał Ciało Jego będzie żył na wieki. Eucharystia wskazuje sposoby wypełniania woli Boga w swoim otoczeniu na początku Mszy świętej przepraszamy Boga za grzechy wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę tłumaczy, co powinno charakteryzować słuchacza Słowa Bożego wierzący wyrażają wdzięczność za otrzymane dary. opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi charakteryzuje znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli ktoś będzie spożywał Ciało Jego będzie żył na wieki. wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma uroczystość Bożego Ciała. opowiada, w jaki sposób w Boże Ciało oddajemy cześć Jezusowi w Eucharystii. tłumaczy, dlaczego udział w Eucharystii powinien wiązać się z przemianą serca tłumaczy, dlaczego zgromadzeni w imię Jezusa pozdrawiają się słowami Pan z wami wskazuje sposoby wypełniania woli Boga w swoim otoczeniu na początku Mszy świętej przepraszamy Boga za grzechy wyjaśnia, co dla niego znaczą słowa Spowiadam się..., wypowiadane podczas Eucharystii wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę tłumaczy, co wierzący wyrażają słowami hymnu Chwała... tłumaczy, co powinno charakteryzować słuchacza Słowa Bożego wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przemawia do człowieka wylicza cechy charakterystyczne modlitwy wiernych uzasadnia potrzebę zwracania się do Boga w modlitwie błagalnej. wierzący wyrażają wdzięczność za otrzymane dary. opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi charakteryzuje znaczenie słów Jezusa o tym, że jeśli ktoś będzie spożywał Ciało Jego będzie żył na wieki. wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma uroczystość Bożego Ciała. opowiada, w jaki sposób w Boże Ciało oddajemy cześć Jezusowi w Eucharystii. uzasadnia, dlaczego chrześcijanie uważają Eucharystię za szczyt i źródło modlitwy tłumaczy, dlaczego udział w Eucharystii powinien wiązać się z przemianą serca wyjaśnia znaczenie Eucharystii jako ofiary uwielbienia i zbawienia składanej przez Jezusa tłumaczy, dlaczego zgromadzeni w imię Jezusa pozdrawiają się słowami Pan z wami; wyjaśnia treść zawartą w pozdrowieniu Pan z wami. wskazuje sposoby wypełniania woli Boga w swoim otoczeniu na początku Mszy świętej przepraszamy Boga za grzechy określa,czym jest akt pokuty czyniony podczas Eucharystii; wyjaśnia, co dla niego znaczą słowa Spowiadam się..., wypowiadane podczas Eucharystii uzasadnia, dlaczego potrzebne jest człowiekowi zapewnienie o przebaczeniu. wylicza, za co szczególnie powinien oddawać chwałę tłumaczy, co wierzący wyrażają słowami hymnu Chwała... analizuje treść hymnu Chwała na wysokości wyjaśnia, co rozumie przez określenie chwała Boga. tłumaczy, co powinno charakteryzować słuchacza Słowa Bożego wyjaśnia określenie Liturgia Słowa. wyjaśnia, w jaki sposób Bóg przemawia do człowieka tłumaczy, dlaczego Kościół w czasie każdej Mszy świętej rozważa słowo Boże. wyjaśnia, co wyrażamy we Mszy świętej przez słowa Ciebie prosimy wie, czego uczy nas Jezus poprzez swoją modlitwę. wylicza cechy charakterystyczne modlitwy wiernych uzasadnia potrzebę zwracania się do Boga w modlitwie błagalnej. wierzący wyrażają wdzięczność za otrzymane dary. streszcza motywy dziękczynienia zawarte w

7 VIII. Posłani do świata prefacji podczas Eucharystii Kościół dziękuje za otrzymane dary. opowiada, jak Bóg troszczy się o zbawienie ludzi częste przyjmowanie Komunii Świętej jest tak ważne dla uczniów Jezusa. wyjaśnia, czym jest Eucharystia ; wyjaśnia, jakie znaczenie dla wierzących ma. tłumaczy, dlaczego to dzień szczególnego świadectwa wiary opowiada, w jaki sposób w Boże Ciało oddajemy cześć Jezusowi w Eucharystii. wie, co wyjaśnia Dekalog wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata. podaje przykłady nieustannej troski Boga o świat wie, co wyjaśnia Dekalog określa relację Jezusa do świata wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata. wymienia znaki dobroci Boga wobec świata i człowieka. podaje przykłady nieustannej troski Boga o świat wie, co wyjaśnia Dekalog;. analizuje treść Dekalogu odkrywa związki pomiędzy dwoma tablicami przykazań. określa relację Jezusa do świata wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata. wymienia znaki dobroci Boga wobec świata i człowieka. określa, na czym polega powołanie do życia w harmonii z Bogiem i ludźmi podaje przykłady nieustannej troski Boga o świat wie, co wyjaśnia Dekalog; przekroczenie jednego przykazania jest jednocześnie przekroczeniem innych. analizuje treść Dekalogu odkrywa związki pomiędzy dwoma tablicami przykazań. określa relację Jezusa do świata wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata. wyjaśnia fakt istnienia cierpienia i bólu w świecie wymienia znaki dobroci Boga wobec świata i człowieka. określa, na czym polega powołanie do życia w harmonii z Bogiem i ludźmi uzasadnia, że naśladując Jezusa rozwijamy dobro. podaje przykłady nieustannej troski Boga o świat wyjaśnia, na czym polega ożywiające działanie Ducha Świętego określa, czego dotyczy działanie Ducha Świętego dostrzega znaki działania Ducha Świętego we wspólnocie wierzących. wie, co wyjaśnia Dekalog; przekroczenie jednego przykazania jest jednocześnie przekroczeniem innych. analizuje treść Dekalogu odkrywa związki pomiędzy dwoma tablicami przykazań. określa relację Jezusa do świata wylicza zadania uczniów Jezusa wobec otaczającego świata. wyjaśnia, czym powinien charakteryzować się świat, w którym żyją uczniowie Jezusa podaje rozumienie wyznawanej w Credo wykazuje, dlaczego Credo jest syntezą wiary

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. I ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA... (dział programu)

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. I ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA... (dział programu) Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Religia kl. VI...... (przedmiot) (klasa) I ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA - definiuje, czym jest lęk - opowiada tekst Dz 1,8-11 - wyjaśnia pojęcie nadziei

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z KATECHEZY W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania podstawowe ( ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające ( ocena dobra ) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI

Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI Wymagania dla poszczególnych ocen dla klasy VI I. Świadkowie Chrystusa - definiuje, czym jest lęk; - opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej; - określa sposoby odnoszenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I.ŚWIADKOWIE CHRYSTUSA - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. -opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH: PRZEMIENIENI PRZEZ BOGA Z SERII DROGI PRZYMIERZA Ocena niedostateczna - wykazuje rażący

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KRYTERIUM OCENIANIA DLA KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Nauczyciel: mgr Maciej Matoga Temat dopuszczająca dostateczna dobra Lekcja organizacyjna - - - - Myślimy jak Chrystus -

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY

KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE VI KLASY I. Świadkowie Chrystusa - definiuje, czym jest lęk; - opowiada tekst Dz 1, 8-11; - wyjaśnia pojęcie nadziei chrześcijańskiej; - określa sposoby odnoszenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN KLAS VI SP

KRYTERIA OCEN KLAS VI SP KRYTERIA OCEN KLAS VI SP I. Świadkowie Chrystusa 1. 1. Formowanie postawy jednomyślności z Jezusem. (Myślimy jak Chrystus). 2. Poznawanie uwarunkowań działania na wzór Jezusa. (Działamy jak Chrystus).

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN EDUKACJI RELIGIJNEJ W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SEMESTR I I. Świadkowie Chrystusa 1. Formowanie postawy jednomyślności z Jezusem. (Myślimy jak Chrystus). Fragment książki "Ten obcy"

Bardziej szczegółowo

2. Wymagania podstawowe - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa.

2. Wymagania podstawowe - definiuje, czym jest lęk; - potrafi podać zasady życia wspólnoty uczniów Chrystusa. I. Świadkowie hrystusa 1. Formowanie postawy jednomyślności z Jezusem. (Myślimy jak hrystus). 2. Poznawanie uwarunkowań działania na wzór Jezusa. (ziałamy jak hrystus). 3. Kształtowanie postawy ufności

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D)

Nr lekcji, temat Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra Poziom Konieczny (K) Podstawowy (P) Rozszerzający (R) Dopełniający (D) 1 PLAN WYNIKOWY Tytuł programu: Wezwani przez Boga Numer programu: AZ-2-01/1 Seria podręczników: Drogi Przymierza Klasa VI: Przemienieni przez Boga Z Marek SJ (red.) nr podręcznika AZ-23-01/1-1 Szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY. Opracowała: Ewa Czyplis

PLAN WYNIKOWY. Opracowała: Ewa Czyplis PLN WYNIKOWY Rok szkolny : 2008/2009 Przedmiot : religia Etap: drugi Klasa: szósta Placówka: Szkoła Podstawowa w Warcinie Program: Z-2-01/1 udżet godzin: 76 godz. I Semestr: 19 tygodni x 2 godz.= 38 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa

Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Wymagania programowe kl. IV. Nowa Podstawa Programowa Uczeń - wyjaśnia: sens i wartość przyjaźni z Jezusem; dlaczego przykazania są wyrazem troski Boga o człowieka; podział dekalogu na dwie części; sposoby

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE VI W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym).

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2012/2013 OPRACOWANIE: s. EWA SZCZUTKOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej

Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Wymagania programowe z zakresu programu klasy szkoły podstawowej Klasa IV S E M E S T R I I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 1 Wymagania podstawowe 2. Wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające i dopełniające)

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA RELIGIA KLASA VI DZIAŁ I TAJEMNICA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO bardzo celująca - wie, komu objawił się Duch Święty; - podaje przykłady, dotyczące budowania wspólnoty - wyjaśnia, dlaczego

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zaproszeni przez Boga z serii Drogi przymierza Wymagania edukacyjne śródroczne Ocena celująca Ocenę celującą przewiduję dla uczniów przejawiających

Bardziej szczegółowo

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie: Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie I klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr AZ-11-01/10-RA-1/11 Jesteśmy w rodzinie Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

drogi przyjaciół pana Jezusa

drogi przyjaciół pana Jezusa Jezus prowadzi ElEmEnta rz dziecka bożego 1 Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej drogi przyjaciół pana Jezusa Wydawnictwo WAM Księża Jezuici rozdział 1 Jezus nas kocha pragniemy Go poznawać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1

Wymagania zgodne z programem AZ /1 i AZ-2-01/1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa II Ocena Wymagania programowe Uczeń: celujący - zna dobrze historię zbawienia od stworzenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

4. Wymagania rozszerzone obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, bezpośrednio

4. Wymagania rozszerzone obejmują wiadomości i umiejętności umiarkowanie trudne do opanowania, w pewnym stopniu hipotetyczne, przydatne, bezpośrednio PLNY WYNIKOWE W ZKRESIE VI KLSY SZKOŁY POSTWOWEJ OPROWNE N POSTWIE MTERIŁÓW KTEHETYZNYH: Przemienieni przez oga Z SERII ROGI PRZYMIERZ Plany wynikowe zostały skonstruowane z uwzględnieniem zakresu programowego

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z katechezy w zakresie klasy VI szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii

Kryteria oceniania z religii Kryteria oceniania z religii OCENA NIEDOSTATECZNA - wykazuje się brakiem jakiejkolwiek wiedzy w zakresie materiału przewidzianego programem, - ma lekceważący stosunek do przedmiotu, do wartości religijnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV

WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV WYMAGANIA Z RELIGII NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Rozdział I Żyję w przyjaźni z Jezusem - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa - wymienia warunki przyjaźni z Jezusem praktykowanie pierwszych piątków

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE z katechezy w zakresie V klasy szkoły podstawowej do programu nr AZ-2-01/1 i podręcznika nr AZ-22-01/1-5 Umiłowani w Jezusie Chrystusie pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Ocena

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą.

KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII. Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA I Semestr I Ocena dopuszczająca -Umie wykonać znak krzyża, -Zna niektóre modlitwy i wymaga dużej pomocy

Bardziej szczegółowo

Religia klasa III. I Modlimy się

Religia klasa III. I Modlimy się Religia klasa III I Modlimy się 1. Nowy rok szkolny czasem pogłębienia przyjaźni z Jezusem wie, że każda katecheza jest spotkaniem z Jezusem wyjaśnia i uzasadnia, co pogłębia naszą przyjaźń z Jezusem 2.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASA I I. Cele nauczania: Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii klasa VII. Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Wydawnictwo Jedność. Ocena celująca:

Kryteria oceniania z religii klasa VII. Błogosławieni, którzy szukają Jezusa. Wydawnictwo Jedność. Ocena celująca: Kryteria oceniania z religii klasa VII Błogosławieni, którzy szukają Jezusa Wydawnictwo Jedność Ocena celująca: Samodzielnie i twórczo wyjaśnia, że wiara jest wejściem w osobistą relację z Bogiem Charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I

Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1. Klasa I WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z RELIGII Wymagania zgodne z programem AZ - 1-01/1 i AZ-2-01/1 Klasa I Ocena Wymagania programowe Uczeń: - potrafi opowiedzieć o patronie kościoła parafialnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

Dział I. Nikt nie jest samotną wyspą

Dział I. Nikt nie jest samotną wyspą KRYTERIA OCENIANIA W III KLASIE GIMNAZJUM opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W drodze do Emaus; podręcznik nr AZ-33-01/1-11 do nauczania religii rzymskokatolickiej,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4

Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy. Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Zespół Szkół nr 21 w Bydgoszczy Informacja zwrotna RELIGIA szkoła podstawowa klasa 4 Opracowanie: mgr Violetta Kujacińska mgr Małgorzata Lewandowska Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ KLASY LICEUM OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określam indywidualnie,

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa

Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY. Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Archidiecezjalny Program Duszpasterski ROK B OKRES PASCHALNY Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2008/2009 17 18 II Niedziela Wielkanocna 19 kwietnia 2009 Dz 4,32-35 Ps 118 1 J 5,1-6 J 20,19-31

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała Kalinowskiego 2. potrafi wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. SPOTYKAM BOGA 1. zna życie św. Rafała 1. zna życie św. Rafała

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV. Ocena. dobra WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KLASA IV Rozdział I CZY PRZYJAŹNIĘ SIĘ Z PANEM JEZUSEM? - charakteryzuje postawę przyjaciela Jezusa; - wymienia przykazania Dekalogu; - scharakteryzować znaki liturgiczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Kryteria oceniania z religii na etapie edukacji wczesnoszkolnej Ocenę w nauczaniu wczesnoszkolnym traktujemy jako środek wspierania ucznia, wzmacniania pozytywnej postawy wobec ludzi i Boga. Nie jest to

Bardziej szczegółowo

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia

Wiadomości, umiejętności i postawy. ucznia dopuszczająca oceny dostateczna dobra bardzo dobra Wiadomości, umiejętności i postawy Uczeń wykazuje się znajomością: Aktów wiary, nadziei, miłości, żalu Stacji drogi krzyżowej Sakramentów Darów Ducha

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie III zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. Przyjmujemy Pana Jezusa. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici

Jezus prowadzi. Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Wydawnictwo WAM - Księża jezuici Jezus prowadzi Elementarz dziecka bożego 1 Drogi przyjaciół Pana Jezusa Księża Jezuici - Wydawnictwo WAM 1 Pan Jezus gromadzi

Bardziej szczegółowo

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

RELIGIA KLASA TRZECIA WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA RELIGIA KLASA TRZECIA Zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-1/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 KRYTERIA OCENIANIA RELIGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 W KLASIE CZWARTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Wezwałem Cię po imieniu, red. Ks. Robert Szewczyk, Aneta Frączak, nr WP-21-01/1-41, zgodny z programem

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 1 im. JANA PAWŁA II W BEŁŻYCACH. SZKOŁA PODSTAWOWA KRYTERIUM WYMAGAŃ Z RELIGII Uczeń otrzymujący ocenę wyższą spełnia wymagania na ocenę niższą. KLASA IV Program AZ-2-01/10. Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców

Zadania nauki religii. Procedura osiągania celów I. Kocham Pana Boga i rodziców I. Kocham Pana Boga i rodziców prawd wiary: przyroda, człowiek, rodzina są dziełem i darem kochającego nas Boga; w sakramencie chrztu Bóg okazał nam swoją miłość. Wskazanie dzieciom potrzeby okazywania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10

KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II Semestr I I. Nikt nie jest samotną wyspą - wskazuje źródłowe podstawy godności człowieka; - wyjaśnia, do czego dążą wspólnoty religijne; - podaje definicję

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA UCZNIÓW KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ PODRĘCZNIK JESTEM CHRZEŚCIJANINEM ROZDZIAŁ 1. Żyję w przyjaźni z Jezusem rozumie sens

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa

Bardziej szczegółowo

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z religii w zakresie klasy IV szkoły podstawowej

K R Y T E R I A O C E N I A N I A z religii w zakresie klasy IV szkoły podstawowej K R Y T E R I A O C E N I A N I A z religii w zakresie klasy IV szkoły podstawowej Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia

Bardziej szczegółowo

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE

RELIGIA- KLASA IV I PÓŁROCZE RELIGIA- KLASA IV Kryteria w zakresie oceny niedostatecznej Uczeń : - nie spełnia wymagań koniecznych na ocenę dopuszczającą, - odmawia wszelkiej współpracy, - przychodzi na zajęcia nieprzygotowany (brak

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum

Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum Kryteria oceniania z religii dla klasy pierwszej liceum ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Kim jestem? 2. Uzupełnia zdobytą na 3. Aktywnie uczestniczy w lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego;

rozpoznaje znaki sakramentalne; okazuje szacunek wobec znaków obecności Boga. Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; szczęśliwego; I. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty 2 3 4 5 6 Określa, od kiedy rozpoczęła się jego przyjaźń z Jezusem; wymienia cechy człowieka szczęśliwego; wskazuje osoby, które troszczą się o niego; charakteryzuje,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy VII szkoły j ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄ CY NIEDOSTATECZ NY I. SPOTYKAM BOGA 2. Uzupełnia zdobytą na lekcjach wiedzę przez lekturę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie II SP,

Kryteria oceniania w klasie II SP, Kryteria oceniania w klasie II SP, podręcznik Kochamy Pana Jezusa, program: W drodze do Wieczernika, numer programu: A Z - 1-0 1 / 10 Tytuł działu Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający I. Słuchamy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej 1. Posiada wiedzę i1. Uzasadnia, na czym1. Zna wymagania1. Wie, że katecheza jest1. Wie, jak wyrazić

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła 1. Uzasadnia, na czym polega obowiązek pogłębiania życia religijnego w Kościele i dlaczego warto

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas 0 VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY 0 KLASA 0 I. Znajomość modlitw: II. WIADOMOŚCI Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła

Bardziej szczegółowo

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ PSO ORAZ KRYTERIA OCENIANIA Z RELIGII W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY < KATECHEZA WPROWADZAJĄCA W HISTORIĘ ZBAWIENIA > Program nauczania dla klas IV-VI nr AZ-2-01/1 z 20 IX 2001 I - Kontrakt

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie I zgodne z programem nauczania dla klas I-III szkoły podstawowej nr: AZ-1-01/10 W drodze do Wieczernika. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej 2016/17. ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY I. Pozdrawiamy Boga, pozdrawiamy bliźnich poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska;

KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska; KLASA 0-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa do Anioła Stróża Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie; Chwała Ojcu. Wyjaśni, kto stworzył

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej. Opinia PPP

Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej. Opinia PPP Dostosowanie wymagań edukacyjnych w zakresie 6 klasy szkoły podstawowej Opinia PPP.4223.357.2015 opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Przemienieni przez Boga. zgodnych z Programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY I. Duch Święty we wspólnocie Kościoła II. Tajemnica Kościoła

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I. Ocena. dobra

Kryteria oceniania. Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I. Ocena. dobra Kryteria oceniania w zakresie 4 klasy szkoły podstawowej Kryteria oceniania w zakresie oceny celującej określa się indywidualnie. Rozdział I bardzo postawę przyjaciela Jezusa; - wymienia przykazania Dekalogu;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 4-6 szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 4-6 szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klas 4-6 szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: Religia KLASA: I TECHNIKUM NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): RE-ZSP.T-11/12 Lp 1. Dział programu I. Jestem chrześcijaninem Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający-

Bardziej szczegółowo

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem.

Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II. Rozumie, że modlitwa jest formą rozmowy z Bogiem. Wymaganie edukacyjne z religii dla klas II Uczeń: Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób Bóg jest z nami w domu, szkole, Kościele, w świecie. Jakie są znaki Jego obecności? Wyjaśnia, dlaczego Pismo Święte jest

Bardziej szczegółowo

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia.

Ogólnie Na ocenę celującą zasługuje uczeń, który wyraźnie wykracza poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych dla danego etapu kształcenia. KRYTERIA OCENIANIA z katechezy w zakresie klasy II szkoły podstawowej do programu nr AZ-1-01/10 i podręcznika nr RA-12-01/10-RA-2/13 Kochamy Pana Jezusa pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza Kryteria

Bardziej szczegółowo