Ława optyczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ława optyczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów"

Transkrypt

1 Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Ława optyczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza /2, Gdańsk, tel e-doświadczenia w fizyce projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Ława optyczna Niniejsze e-doświadczenie poświęcone zostało zagadnieniom związanym z optyką i soczewkami. Za jego pomocą będziemy mogli poznać budowę soczewek i parametry je charakteryzujące, obserwować jak poszczególne soczewki skupiają i rozpraszają światło oraz badać obrazy powiększone i pomniejszone. Będziemy mieli także okazję budować układy optyczne mikroskopu i lunety oraz poznać jaki wpływ na wadę wzroku mają różne soczewki.

3 2 Charakterystyka soczewek sferycznych Soczewka Soczewka to proste urządzenie optyczne, składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału, zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli lub minerałów. Jedną z wielkości charakterystycznych dla każdego typu materiału jest współczynnik załamania światła, oznaczany zwykle symbolem n. W soczewkach, przynajmniej jedna z powierzchni jest zakrzywiona. Może być np. wycinkiem sfery, powierzchni parabolicznej, powierzchni hiperbolicznej, powierzchni eliptycznej lub walca. W naszym e-doświadczeniu będziemy mieli do czynienia tylko z soczewkami sferycznymi. Soczewki sferyczne Soczewki sferyczne to takie soczewki, w których przynajmniej jedna z powierzchni jest wycinkiem sfery. Każda z powierzchni takiej soczewki może być wypukła, wklęsła lub płaska. Gdy soczewka ma obie powierzchnie wypukłe to mówimy, że jest dwuwypukła, gdy ma obie powierzchnie wklęsłe mówimy, że jest dwuwklęsła. Istnieją także soczewki wklęsło wypukłe, gdy jedna z powierzchni jest wklęsła a druga wypukła oraz płasko wypukłe i płasko wklęsłe, gdy jedna z powierzchni jest płaska. Zatem każda soczewka charakteryzuje się kształtem i własnością materiału, z jakiego jest zrobiona. Podstawową funkcją soczewek jest symetryczne względem osi optycznej skupianie lub rozpraszanie promieni światła. Ognisko i ogniskowa Równanie szlifierzy soczewek Każda soczewka posiada oś optyczną, która jest linią prostą przechodzącą prostopadle do powierzchni soczewki przez jej środek symetrii (środek optyczny) oraz punkt, w którym równoległa do osi optycznej wiązka światła skupia się po przejściu przez soczewkę, zwany ogniskiem soczewki. Inaczej, taką wiązkę równoległą nazywamy wiązką skolimowaną. Odległość ogniska od środka optycznego soczewki nazywamy ogniskową soczewki. Równanie, które wiąże ze sobą ogniskową soczewki z wyżej wymienionymi wielkościami tj. współczynnikiem załamania, który zależy od materiału, z którego zrobiona jest soczewka oraz promieniami 2

4 krzywizn soczewki, zwane jest równaniem szlifierzy soczewek. Przy założeniu, że krzywizny soczewek są wycinkami sfer oraz że soczewki są bardzo cienkie, wzór przybiera postać ( f = (n ) + ), (2.) R R 2 gdzie f jest ogniskową soczewki, n współczynnikiem załamania, natomiast R i R 2 są promieniami krzywizn soczewki. Konwencja znaków Przy korzystaniu ze wzoru (2.) trzeba być bardzo ostrożnym. Należy pamiętać, że dodatnia wartość promienia mówi o wypukłości odpowiedniej krzywizny soczewki, natomiast ujemna o wklęsłości. Dodatnia wartość ogniskowej mówi o tym, że soczewka jest skupiająca, natomiast ujemna rozpraszająca. Ćwiczenie Wpływ krzywizny soczewki sferycznej na wartość ogniskowej " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła (żarówkę) i kolimator. Możesz dobrać też ekran. " Z zestawu szklanych soczewek o różnych ogniskowych (zakładka n =, 5) wybierz dowolną soczewkę dwuwypukłą, np. taką o promieniach R i R2 równych 20 cm. " Umieść źródło światła na ławie optycznej. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Jak zachowuje się wiązka światła? Czy jest rozproszona? " Dostaw kolimator do źródła światła poprzez przeciągnięcie go i upuszczenie nad ławą. " Co się stało z wiązką światła? Czy jest ona dalej rozproszona? " Wstaw wybraną soczewkę do układu optycznego. Po wstawieniu soczewki, w panelu dolnym pojawi się odległość od początku ławy optycznej oraz przyciski, które umożliwiają przesuwanie elementu na ławie. " Znajdź punkt, w którym promienie światła wiązki skolimowanej skupiają się. Możesz skorzystać z przycisku PODGLĄD PRO- MIENI, który pokazuje schematyczny przebieg promieni, aby wrócić do początkowego widoku kliknij PODGLĄD ŚWIATŁA. " Wyznacz ogniskową soczewki, czyli odległość tego punktu od środka soczewki. " Wartość wyznaczonej ogniskowej porównaj z wynikami obliczonymi według wzoru (2.). 3

5 " Powtórz ćwiczenie dla innych soczewek z tego zestawu. Możesz wybrać maksymalnie trzy soczewki za jednym razem. Przykład wyznaczania ogniskowej W celu obliczenia ogniskowej dla soczewki o parametrach n =,5; r = 0,2 m; r 2 = 0,2 m, korzystamy z poniższego wzoru f = (,5 ) ( 0,2 + ) = 5 f = 0,2 m. (2.2) 0,2 Ćwiczenie 2 Czy soczewki o różnych promieniach krzywizny mogą mieć taką samą ogniskową? Zastanów się Czy możliwe jest uzyskanie dwóch soczewek z tego samego materiału, o różnych promieniach krzywizny, mających takie same ogniskowe? " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła (żarówkę) i kolimator. Możesz dobrać też ekran. " Z zestawu szklanych soczewek o różnych kształtach i tej samej ogniskowej (zakładka f = 20cm) wybierz dowolne trzy soczewki. " Zbuduj układ z wiązką skolimowaną poprzez dostawienie kolimatora do źródła światła na ławie optycznej. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Wstaw jedną z wybranych soczewek na ławę. " Znajdź punkt, w którym promienie światła wiązki skolimowanej skupiają się. Możesz skorzystać z przycisku PODGLĄD PRO- MIENI, który pokazuje schematyczny przebieg promieni, by wrócić do początkowego widoku kliknij PODGLĄD ŚWIATŁA. " Wyznacz ogniskową, czyli odległość tego punktu od środka soczewki. " Oblicz ogniskową ze wzoru i porównaj z wyznaczoną wartością ogniskowej. " Czy wyniki się zgadzają? " Powtórz ćwiczenie dla innych soczewek z tego zestawu. Możesz wstawiać wszystkie soczewki po kolei w to samo miejsce na ławie, np. w odległości 0 cm od początku ławy, i sprawdzać czy wiązki skupiają się w tym samym punkcie. 4

6 Przykład obliczeń Do problemu podejdź podobnie jak w poprzednim przypadku. Wybierz soczewkę z pierwszego przykładu o parametrach: f = 0,2 m; n =,5. Ustal także jeden z promieni krzywizny r = 0,3 m. Po wstawieniu danych do równania otrzymasz 0,2 ( = (,5 ) 0,3 + ) r 2 = 0,5 m. (2.3) r 2 Widać więc, że soczewkę o konkretnej ogniskowej możemy otrzymać na bardzo wiele sposobów. Dobrym ćwiczeniem będzie znalezienie innych promieni krzywizny dla powyższych parametrów. Spróbuj obliczyć również r 2 dla r = 0, m, r = 0,087 m, r = 0,67 m oraz doświadczalnie potwierdź przeprowadzone obliczenia. Ćwiczenie 3 Ogniskowe soczewek wykonanych z różnych materiałów " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła (żarówkę) i kolimator. Możesz dobrać też ekran. " Z zestawu soczewek wykonanych z różnych materiałów o tych samych promieniach krzywizny (zakładka R=R2=20cm), wybierz np. soczewkę diamentową (aby sprawdzić jaka wartość współczynnika załamania światła n odpowiada różnym materiałom, otwórz Tablice fizyczne ). " Zamontuj układ ze skolimowaną wiązką. " Wstaw soczewkę do układu optycznego. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Znajdź punkt, w którym promienie światła wiązki skolimowanej skupiają się. Możesz skorzystać z przycisku PODGLĄD PRO- MIENI, który pokazuje schematyczny przebieg promieni, by wrócić do początkowego widoku kliknij PODGLĄD ŚWIATŁA. " Wyznacz ogniskową, czyli odległość tego punktu od środka soczewki. " Oblicz ogniskową ze wzoru i porównaj z wyznaczoną wartością ogniskowej. " Powtórz ćwiczenie dla innych soczewek z tego zestawu. " Jak zmienia się ogniskowa wraz ze zmianą współczynnika załamania? Rośnie czy maleje? 5

7 Przykład obliczeń Dla przykładu wybierz soczewkę diamentową o promieniach krzywizny r = r 2 = 0,2 m. Po odczytaniu z tablic fizycznych wartości współczynnika załamania światła dla diamentu (n = 2,4) podstaw wszystkie parametry do wzoru f = (2,4 ) ( 0,2 + ) f 0,07 m. (2.4) 0,2 6

8 3 Wady soczewek sferycznych Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, równanie szlifierzy soczewek jest poprawne przy założeniu, że soczewki są bardzo cienkie oraz mają powierzchnie sferyczne. W rzeczywistych soczewkach, które mają skończoną grubość, występują jednak pewne rozbieżności, zwane aberracjami lub wadami soczewek. Jednym z przykładów takich wad jest zjawisko aberracji sferycznej. Aberracja sferyczna Aberracją sferyczną nazywamy wadę soczewek polegającą na tym, iż promienie świetlne nie skupiają się w jednym punkcie. Promienie świetlne biegnące dalej od osi optycznej skupiają się bliżej soczewki, natomiast promienie świetlne biegnące bliżej osi optycznej skupiają się dalej od soczewki. W praktyce powoduje to obniżenie ostrości obrazu przy patrzeniu przez soczewkę. Wielkość aberracji zależy od rozmiarów oraz materiału z jakiego wykonana jest soczewka. Efekt ten nie występuje w modelu nieskończenie cienkiej soczewki, w którym pomija się jej grubość i wszystkie promienie po przejściu przez soczewkę skupiają się w jednym punkcie. 7

9 Ćwiczenie 4 Aberracja sferyczna " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną i źródło światła (żarówkę). Możesz dobrać też ekran. " Z zestawu soczewek do obserwacji aberracji sferycznej (zakładka Aberracja sferyczna n=,5 ) wybierz jedną z soczewek. Możesz wybrać maksymalnie trzy soczewki na raz. " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej. " Wstaw wybraną soczewkę do układu optycznego. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Jak zachowują się promienie? " By lepiej zobaczyć jak zbiegają się promienie, możesz skorzystać z opcji PODGLĄD PROMIENI. " Powtórz ćwiczenie dla innych soczewek z tego zestawu. " Na podstawie obserwacji, spróbuj wytłumaczyć, z czego wynika aberracja sferyczna. " Co odróżnia soczewki z tego zestawu od tych użytych w ćwiczeniach 3? Zastanów się Jakie są sposoby zapobiegania aberracji sferycznej? 8

10 4 Jakie obrazy można uzyskać za pomocą soczewek? Jak już wspomniano w poprzednich rozdziałach soczewki mogą skupiać lub rozpraszać wiązkę promieni światła. Jeżeli przechodzące przez soczewkę (lub układ soczewek) promienie światła skupiają się wówczas powstają obrazy rzeczywiste. Obrazy rzeczywiste Obraz rzeczywisty to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się promieni przechodzących przez soczewkę lub układ optyczny, składający się np. z kilku soczewek. Obraz rzeczywisty możemy zaobserwować na ekranie umieszczonym właśnie w miejscu przecięcia się tych promieni. Rysunek 4.: Obraz rzeczywisty (S =x, S 2 =y). Ostrość obrazu Równanie cienkiej soczewki Ustawienie ekranu w odpowiednim miejscu na ławie optycznej umożliwia nam obejrzenie ostrego obrazu. Aby zaobserwować ostry obraz, należy umieścić ekran dokładnie w płaszczyźnie przecięcia się wiązki światła wychodzącej z soczewki. Zależność pomiędzy odległością przedmiotu od soczewki a odległością powstającego obrazu wyraża się wzorem f = x + y, (4.) 9

11 gdzie f jest ogniskową soczewki, x odległością przedmiotu od soczewki, a y odległością powstającego obrazu od soczewki. Należy jeszcze dodać, że to równanie jest przybliżeniem i jest dobrze spełnione tylko dla cienkich soczewek. Jednak nie zawsze bywa tak, że promienie świetlne po przejściu przez soczewkę dają obraz rzeczywisty. Jeśli promienie, po przejściu przez układ optyczny, rozpraszają się (nie skupiają się) to powstają obrazy pozorne. Obrazy pozorne Obraz pozorny to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez soczewkę. Obraz ten jest widoczny dla obserwatora rejestrującego rozbieżną wiązkę promieni opuszczających układ optyczny. To nasze zmysły lokują obraz w miejscu, w którym w rzeczywistości nie biegną żadne promienie, stąd też nazwa obrazu pozornego. Oczywiście obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie, aby go zobaczyć należy popatrzeć przez soczewkę. Rysunek 4.2: Obraz pozorny (S =x, S 2 =y). Obrazy proste i odwrócone Obrazy powiększone i pomniejszone Powstające obrazy dzieli się na obrazy proste, czyli takie, gdzie obraz jest tak samo ustawiony jak obserwowany przedmiot oraz odwrócone, czyli takie, gdzie obraz jest obrócony do góry nogami względem obserwowanego przedmiotu. Zapewne zauważyłeś już, iż czasami obrazy wytworzone przez soczewki są innej wielkości niż sam przedmiot, np. podczas patrze- 0

12 nia przez lornetkę. Budowanie odpowiednich układów optycznych umożliwia otrzymanie obrazów o określonym powiększeniu. Powiększenie obrazu Możemy również obserwować czy otrzymany obraz jest powiększony (lub pomniejszony). Powiększenie obrazu wytworzonego przez soczewkę wyraża się wzorem p = h k h p = y x, (4.2) przy czym h p jest wysokością przedmiotu, h k wysokością obrazu, y odległością obrazu od soczewki, a x odległością przedmiotu od soczewki. Ćwiczenie 5 Kiedy otrzymuje się obrazy pozorne, a kiedy rzeczywiste? Soczewki skupiające " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (np. strzałkę). " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej, a następnie umieść na niej filtr. " Z zestawu soczewek szklanych o różnych ogniskowych wybierz dowolną soczewkę skupiającą (taką o dodatniej wartości ogniskowej) i zamontuj ją na ławie optycznej. " Po drugiej stronie soczewki, na razie w dowolnej odległości, zamontuj ekran. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Przesuwając soczewkę, ustaw ją kolejno tak, aby źródło światła znajdowało się w odległości: ˆ większej od ogniskowej (dalej niż ognisko), czyli jeżeli soczewka ma ogniskową np. f = 20 cm, to powinna zostać ustawiona w odległości równej np. 30 cm od źródła światła; ˆ równej ogniskowej (dokładnie w ognisku), czyli dla tej samej soczewki byłoby to np. 20 cm; ˆ mniejszej od ogniskowej (pomiędzy ogniskiem a soczewką), czyli np. bliżej niż 20 cm. " Dla każdego z tych trzech przypadków sprawdź, czy powstaje obraz na ekranie. Podgląd widoku ekranu znajduje się w panelu u góry ekranu, po prawej stronie. " Jeżeli obraz na ekranie jest niewyraźny, spróbuj przesuwać ekranem wzdłuż ławy optycznej tak, aby uzyskać najlepszy rezultat.

13 Możesz skorzystać z przycisku PODGLĄD PROMIENI, który pokazuje schematyczny przebieg promieni. " Jeśli nie obserwujesz żadnego obrazu na ekranie, popatrz przez soczewkę i sprawdź, czy można zaobserwować obraz pozorny. Obraz pozorny można zaobserwować w panelu u góry ekranu, po lewej stronie. " Możesz powtórzyć ćwiczenie dla innych soczewek skupiających z tego zestawu. Soczewki rozpraszające " Teraz z zestawu soczewek szklanych o różnych ogniskowych wybierz dowolną soczewkę rozpraszającą (taką o ujemnej wartości ogniskowej) i zamontuj na ławie optycznej zamiast soczewki skupiającej. By dobrać lub wymienić soczewki najpierw musisz kliknąć przycisk ZAKOŃCZ, a następnie otworzyć menu Narzędzia. " Przesuwając soczewkę, ustaw ją kolejno tak, aby źródło światła znajdowało się w odległości: ˆ większej od ogniskowej (dalej niż ognisko), czyli jeżeli soczewka ma ogniskową np. f = -50 cm, to powinna zostać ustawiona w odległości równej np. 70 cm od źródła światła; ˆ równej ogniskowej (dokładnie w ognisku), czyli dla tej samej soczewki byłoby to np. 50 cm; ˆ mniejszej od ogniskowej (pomiędzy ogniskiem a soczewką), czyli np. bliżej niż 30 cm. " Dla każdego z tych trzech przypadków sprawdź, czy obraz powstaje na ekranie. Podgląd widoku ekranu znajduje się w panelu u góry ekranu, po prawej stronie. " Jeśli nie obserwujesz żadnego obrazu na ekranie, popatrz przez soczewkę i sprawdź, czy można zaobserwować obraz pozorny. Obraz pozorny można zaobserwować w panelu u góry ekranu, po lewej stronie. " Możesz powtórzyć ćwiczenie dla innych soczewek rozpraszających z tego zestawu. Zastanów się Kiedy otrzymujemy obrazy rzeczywiste, a kiedy pozorne dla soczewek skupiających i rozpraszających? " Możesz powtórzyć ćwiczenie również dla innych filtrów. 2

14 Ćwiczenie 6 Kiedy otrzymuje się obrazy proste, a kiedy odwrócone? Soczewki skupiające " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (warto do tego ćwiczenia wykorzystać filtr w kształcie strzałki lub uśmiechniętej buźki). " Zamontuj na ławie optycznej źródło światła z filtrem. " Z zestawu soczewek szklanych o różnych ogniskowych wybierz dowolną soczewkę skupiającą i zamontuj na ławie optycznej. " Po drugiej stronie soczewki, na razie w dowolnej odległości, ustaw ekran. " Kliknij na przycisk OBSERWACJA. " Przesuwając soczewkę, ustaw ją kolejno tak, aby źródło światła znajdowało się w odległości: ˆ większej od ogniskowej (dalej niż ognisko), czyli jeżeli soczewka ma ogniskową np. f = 20 cm, to powinna zostać ustawiona w odległości równej np. 30 cm od źródła światła; ˆ równej ogniskowej (dokładnie w ognisku), czyli dla tej samej soczewki byłoby to np. 20 cm; ˆ mniejszej od ogniskowej (pomiędzy ogniskiem a soczewką), czyli np. bliżej niż 20 cm. " Dla każdego z tych trzech przypadków obserwuj, czy obraz powstaje na ekranie. " Jeżeli obraz na ekranie jest niewyraźny, spróbuj przesuwać ekranem wzdłuż ławy optycznej tak, aby uzyskać lepszą ostrość. " Jeśli nie obserwujesz żadnego obrazu rzeczywistego na ekranie (prawa strona panelu górnego), popatrz przez soczewkę żeby zobaczyć obraz pozorny (lewa strona panelu górnego). " Czy obserwowany przez Ciebie obraz jest prosty, czy odwrócony? Soczewki rozpraszające " Teraz z zestawu soczewek szklanych o różnych ogniskowych wybierz dowolną soczewkę rozpraszającą i zamontuj na ławie optycznej. Aby dobrać lub wymienić soczewki najpierw musisz kliknąć przycisk ZAKOŃCZ, a następnie otworzyć menu Narzędzia. " Kliknij na przycisk OBSERWACJA. " Przesuwając soczewkę, ustaw ją kolejno tak, aby źródło światła znajdowało się w odległości: ˆ większej od ogniskowej (dalej niż ognisko), czyli jeżeli soczewka ma ogniskową np. f = -50 cm, to powinna zostać ustawiona w odległości równej np. 70 cm od źródła światła; 3

15 ˆ równej ogniskowej (dokładnie w ognisku), czyli dla tej samej soczewki byłoby to np. 50 cm; ˆ mniejszej od ogniskowej (pomiędzy ogniskiem a soczewką), czyli np. bliżej niż 30 cm. " Dla każdego z tych trzech przypadków obserwuj, czy obraz powstaje na ekranie. " Jeśli nie obserwujesz żadnego obrazu rzeczywistego na ekranie (prawa strona panelu górnego), popatrz przez soczewkę żeby zobaczyć obraz pozorny (lewa strona panelu górnego). " Czy obserwowany przez Ciebie obraz jest prosty, czy odwrócony? Ćwiczenie 7 Kiedy otrzymujemy obrazy powiększone, a kiedy pomniejszone? Soczewki skupiające Soczewki rozpraszające " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (możesz zacząć od filtra kołowego). " Zamontuj na ławie źródło światła z wybranym filtrem. " Z zestawu soczewek szklanych o różnych ogniskowych wybierz dowolna soczewkę skupiającą i zamontuj na ławie optycznej. Zamontuj też ekran. " Przesuwając soczewkę, ustaw ją kolejno tak, aby źródło światła znajdowało się w odległości: 0 < x < f, x = f, f < x < 2f, x = 2f i x > 2f. Pamiętaj, że x jest odległością źródła światła od soczewki o ogniskowej f. " Dla każdego z tych przypadków obserwuj, czy obraz powstaje na ekranie, a jeśli tak, to przesuwając ekranem ustaw jego ostrość. " Jeśli nie obserwujesz żadnego obrazu rzeczywistego na ekranie (prawa strona panelu górnego), popatrz przez soczewkę żeby zobaczyć obraz pozorny (lewa strona panelu górnego). " Czy obserwowane przez Ciebie obrazy są powiększone, czy pomniejszone? " Możesz zmienić filtr i powtórzyć pomiary. " Z zestawu soczewek szklanych o różnych ogniskowych wybierz teraz dowolną soczewkę rozpraszającą i zamontuj na ławie optycznej. Aby dobrać lub wymienić soczewki najpierw musisz kliknąć przycisk ZAKOŃCZ, a następnie otworzyć menu Narzędzia. " Przesuwając soczewkę, ustaw ją kolejno tak, aby źródło światła znajdowało się w odległości: 0 < x < f, x = f, f < x < 2f, x = 2f i x > 2f. 4

16 " Dla każdego z tych przypadków obserwuj, czy obraz powstaje na ekranie, a jeśli tak, to przesuwając ekranem ustaw jego ostrość. " Jeśli nie obserwujesz żadnego obrazu rzeczywistego na ekranie (prawa strona panelu górnego), popatrz przez soczewkę żeby zobaczyć obraz pozorny (lewa strona panelu górnego). " Czy obserwowane przez Ciebie obrazy są powiększone czy pomniejszone? Ćwiczenie 8 Podsumowanie Ćwiczeń 5 7 " W poniższych tabelkach x to odległość źródła światła od soczewki. Uzupełnij tabelki zaznaczając znakiem przypadki, w których powstające obrazy są rzeczywiste lub pozorne, proste lub odwrócone, powiększone lub pomniejszone. Soczewki skupiające rzeczywisty pozorny prosty odwrócony powiększony pomniejszony 0 < x < f x = f f < x < 2f x = 2f x > 2f Soczewki rozpraszające rzeczywisty pozorny prosty odwrócony powiększony pomniejszony 0 < x < f x = f f < x < 2f x = 2f x > 2f Ćwiczenie 9 W jakiej odległości powinnien być umieszczony ekran, aby obraz był ostry? " Spróbuj teraz doświadczalnie przekonać się o tym, co przeliczyłeś w poprzednich ćwiczeniach. " Zwróć szczególną uwagę na pomocnicze promienie źródła światła. By je uruchomić, kliknij na przycisk PODGLĄD PROMIENI. Rozwiąż " Na ławie optycznej w odległości x = 0,5 m od przedmiotu (żarówka z filtrem), została wstawiona soczewka o ogniskowej f = 5

17 0, m. W jakiej odległości od soczewki należy ustawić ekran, aby móc obejrzeć ostry obraz? " Sprawdź doświadczalnie otrzymane wyniki. Rozwiąż " Na ławie optycznej przedmiot i ekran są umieszczone w odległości m od siebie. W którym miejscu należy wstawić soczewkę o ogniskowej f = 0,5 m, aby na ekranie powstawał ostry obraz? Ile istnieje rozwiązań tego problemu? " Sprawdź doświadczalnie otrzymane wyniki. Przykład obliczeń Dla przykładu wyznacz odległość, w której powstanie ostry obraz na ekranie dla soczewki o ogniskowej f = 0,2 m, postawionej w odległości x = 0,3 m od źródła światła z filtrem (przedmiotu). f = x + y y = f x x f y = 0,2 0,3 0,3 0,2 y = 0,6 m (4.3) Ćwiczenie 0 Powiększenie obrazu " Wyznacz powiększenie ostrego obrazu, powstającego z soczewki o ogniskowej f = 0,2 m umieszczonej x = 0,3 m od przedmiotu (żarówki z filtrem). " Spróbuj teraz doświadczalnie przekonać się o tym co przeliczyłeś powyżej. " Powtórz ćwiczenie także dla innych soczewek ustawionych w różnych odległościach od przedmiotu. Przykład obliczeń Dla przykładu wyznacz powiększenie ostrego obrazu, powstającego z soczewki o ogniskowej f = 0,2 m umieszczonej x = 0,3 m od przedmiotu (żarówki z filtrem). Z poprzedniego ćwiczenia wiesz, że aby obejrzeć ostry obraz, musisz wstawić ekran w odległości y = 0,6 m od soczewki, zatem: p = y x p = 0,6 0,3 p = 2. (4.4) 6

18 5 Łączenie soczewek W tym rozdziale opisane zostanie łączenie soczewek. Ograniczymy się jednak tylko do układu dwóch soczewek. Łączenie większej liczby soczewek jest już bardzo złożone. Przytoczona w tym rozdziale wiedza będzie wystarczająca do zrozumienia kolejnych ćwiczeń, w tym także działania mikroskopu i teleskopu. Rozważmy układ optyczny składający się z przedmiotu (źródła), dwóch soczewek skupiających oraz ekranu. Przyjmijmy oznaczenia: x odległość obiektu od pierwszej soczewki, y odległość obrazu od pierwszej soczewki, f ogniskowa pierwszej soczewki, x 2 odległość obiektu (tu obiektem jest obraz powstały po przejściu promieni świetlnych przez pierwszą soczewkę) od drugiej soczewki, y 2 odległość obrazu (ekranu) od drugiej soczewki, f 2 ogniskowa drugiej soczewki, L odległość między soczewkami. Przypomnijmy sobie wzór soczewkowy (4.): f = x + y. Za pomocą tego wzoru, można wyznaczyć położenie ostrego obrazu znając położenie przedmiotu oraz ogniskową soczewki. Rozważmy teraz układ dwóch soczewek przedstawiony na poniższym rysunku. Rysunek 5.: Układ optyczny zbudowany z dwóch soczewek. Zapiszmy wzór soczewkowy dla pierwszej soczewki: f = x + y. (5.) 7

19 Miejsce powstania obrazu pierwszej soczewki, jest miejscem położenia przedmiotu dla drugiej soczewki. Możemy więc napisać: = +. (5.2) f 2 L y y 2 Odległość obrazu od drugiej soczewki Łącząc powyższe równania ze sobą otrzymujemy: f 2 = L f +. (5.3) x y 2 x f Mając powyższe równanie, możemy wyznaczyć odległość ostrego obrazu od drugiej soczewki, jeżeli znamy odległość źródła światła od pierwszej soczewki, odległość między soczewkami oraz ogniskowe soczewek. Powyższe równanie spełnione jest tylko dla cienkich soczewek. Przykład obliczeń Spróbujmy zatem wyznaczyć odległość ostrego obrazu dla układu dwóch soczewek mając następujące dane: x = 0,3 m, f = 0,2 m, f 2 = 0,2 m, L = 0,4 m. Przekształcając wzór (5.3) otrzymamy: y 2 = f 2 L f x x f y 2 = f 2 L f x x f. (5.4) Podstawiamy powyższe wartości: y 2 = 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 = 0, m. (5.5) W ten sposób policzyliśmy, że odległość ostrego obrazu od drugiej soczewki wynosi 0 cm. Powiększenie obrazu w układach soczewek Podobnie jak w przypadku pojedynczej soczewki, można również określić powiększenie obrazu wytworzonego przez układ dwóch soczewek. Dla pojedynczej soczewki powiększenie obrazu definiowaliśmy następująco: p = h k /h p = y/x, gdzie h p jest wysokością przedmiotu, h k wysokością obrazu. Wyprowadźmy teraz wzór na powiększenie obrazu wytworzonego przez układ dwóch soczewek. 8

20 Wiemy, że obraz powstający przy przejściu promieni światła przez pierwszą soczewkę jest jednocześnie przedmiotem dla drugiej soczewki (h k = h p2 ), możemy więc napisać: oraz: Wiążąc powyższe dwa równania otrzymujemy: p = h p2 h p, (5.6) p 2 = h k2 h p2. (5.7) h k2 = p p 2 h p. (5.8) Ćwiczenie Łączenie soczewek " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (np. strzałkę). " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej a następnie umieść filtr koło lampy. " Ze zbioru soczewek wybierz dwie soczewki o dowolnych ogniskowych. Staraj się wybrać jak najcieńsze soczewki o małej ogniskowej " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Manipulując położeniem soczewek, znajdź ostry obraz. " Odczytaj położenie soczewek. " Wstawiając do wzoru odpowiednie wielkości, sprawdź poprawność wzoru. " Możesz dobrać tak soczewki i ustawić takie odległości między nimi, aby były zgodne z wielkościami użytymi w przykładzie teoretycznym. " Znajdź doświadczalnie i policz teoretycznie położenie ostrego obrazu, jeśli: odległość między źródłem światła a pierwszą soczewką wynosi 20 cm, ogniskowa pierwszej soczewki wynosi 0 cm, odległość między soczewkami wynosi 5 cm, ogniskowa drugiej soczewki wynosi 5 cm. " Znajdź doświadczalnie i policz teoretycznie odległość pierwszej soczewki od źródła światła, jeśli: ogniskowa pierwszej soczewki wynosi 20 cm, 9

21 odległość między soczewkami wynosi 5 cm, ogniskowa drugiej soczewki wynosi 5 cm, odległość ostrego obrazu od drugiej soczewki wynosi 4,5 cm. " Znajdź doświadczalnie i policz teoretycznie odległość między soczewkami, jeśli: odległość między źródłem światła a pierwszą soczewką wynosi 40 cm, ogniskowa pierwszej soczewki wynosi 20 cm, ogniskowa drugiej soczewki wynosi 20 cm, odległość ostrego obrazu od drugiej soczewki wynosi 2 cm. " Dla każdego z powyższych przykładów wyznacz także powiększenie. Ćwiczenie 2 Sklejanie soczewek Zastanów się Czy da się znaleźć ostry obraz, gdy dwie soczewki cienkie są blisko siebie? Czy taki układ można zastąpić pojedynczą soczewką cienką? " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (np. strzałkę). " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej a następnie umieść filtr koło lampy. " Wybierz dwie soczewki ze zbioru soczewek i umieść je blisko siebie. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Manipuluj położeniem soczewek, aby uzyskać ostry obraz na ekranie (soczewki muszą być blisko siebie). " Odczytaj odległość przedmiotu od soczewki x oraz odległość obrazu od soczewki y. " Oblicz ogniskową soczewki cienkiej, która zastąpiłaby ten układ. Zastanów się Zastanów się Czy ważna jest kolejność soczewek w układzie położonych blisko siebie soczewek? Czy układ soczewki skupiającej i rozpraszającej ma własności skupiające czy rozpraszające? Od czego to zależy? 20

22 Ćwiczenie 3 Luneta holenderska jako przykład lornetki teatralnej " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (np. strzałkę). " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej a następnie umieść filtr koło lampy. " Wybierz soczewkę skupiającą i rozpraszającą. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Manipuluj położeniem soczewek tak, aby ich ogniska były w tym samym punkcie. " Popatrz przez soczewkę rozpraszającą, która znajduje się dalej od przedmiotu powinniśmy zobaczyć obraz. Obraz widoku soczewki znajduje się w panelu u góry ekranu. Zastanów się Dlaczego pomimo uzyskania obrazu pomniejszonego, w takim układzie widzimy przedmiot lepiej? 2

23 6 Wyznaczanie ogniskowych soczewek W tym rozdziale poznamy doświadczalne metody wyznaczania ogniskowych soczewek. Najprostszym sposobem jest wyznaczenie ogniskowej soczewki wykorzystując wzór soczewkowy dla soczewki cienkiej (4.): f = x + y, (6.) W tym celu należy manipulować położeniem przedmiotu, ekranu jak i soczewki w taki sposób aby uzyskać ostry obraz przedmiotu na ekranie. Następnie należy zmierzyć (w e-doświadczeniu odczytać z linijki) odległość przedmiot-soczewka oraz odległość soczewkaobraz. Analiza niepewności Powyższa metoda jest metodą pośrednią wyznaczania ogniskowej soczewki. Niepewność pomiaru ogniskowej f wynika z niepewności pomiaru odległości przedmiotu od soczewki x oraz obrazu od soczewki y. Jako niepewność pomiaru długości x i y za pomocą linijki przyjmuje się najmniejszą działkę skali pomnożoną przez dwa. Mnożenie przez dwa wynika stąd, iż dwa razy popełniamy ten sam błąd, raz odczytując położenie jednego brzegu mierzonego odcinka oraz drugi raz mierząc położenie drugiego brzegu odcinka. Należy pamiętać, że jeżeli uzyskaliśmy ostry obraz wytworzony przez soczewkę znajdującą się blisko ekranu lub przedmiotu, wówczas popełniamy większy błąd. Wynika to stąd, iż dla małych odległości stosunek niepewności pomiarowej (która jest stała i wynika z odczytu ze skali) do mierzonej długości jest duży. Wzór na niepewność wielkości (w tym przypadku ogniskowej) wyznaczonej metodą pośrednią został policzony metodą różniczki zupełnej: ( ) f 2 x ( ) f 2 y. f = + (6.2) x y Aby wyznaczyć niepewność procentową danej wielkości, należy wyliczyć niepewność względną i przemnożyć ją przez sto procent zgodnie z poniższym wzorem: δ f = f f 00%. (6.3) 22

24 Powyższa metoda pomiaru pomimo swojej prostoty posiada pewne laboratoryjne ograniczenia. Jesteśmy w stanie mierzyć tylko skończone odległości, a także nie możemy bezpośrednio zmierzyć ogniskowej soczewki rozpraszającej. W trakcie pomiarów możemy manipulować trzema elementami układu, zmieniając dwie mierzone odległości, co zwiększa niepewności pomiarowe. Alternatywą dla omawianej powyżej metody jest metoda Bessela. Metoda Bessela W metodzie tej nie zmienia się położenia ekranu oraz źródła światła podczas trwania pomiaru. Natomiast należy znaleźć położenia soczewki, przy których na ekranie uzyskuje się obraz przedmiotu powiększony (położenie soczewki kolor niebieski) oraz pomniejszony (położenie soczewki kolor zielony). Rysunek 6.: Ilustracja pomiaru metodą Bessela. Mierząc odległość między dwoma położeniami soczewki e, oraz odległość źródła światła od ekranu l można obliczyć ogniskową soczewki ze wzoru: f = l2 e 2. (6.4) 4l Wyprowadzenie wzoru Bessela Aby wyprowadzić zależność określoną wzorem (6.4), należy zauważyć następujące związki z rysunku (6.): a + b = a + b = l, a a = b b = e. 23

25 Znając odległości a i b możemy przedstawić ogniskową soczewki w postaci: f = a + l a. Po przekształceniu powyższego równania otrzymamy równanie kwadratowe: a 2 al + fl = 0. Wyróżnik tego równania kwadratowego wynosi: = l 2 4fl. Aby nasze równanie kwadratowe miało rozwiązanie w dziedzinie liczb rzeczywistych, to > 0. W związku z tym mamy ograniczenie tej metody co do badanych soczewek i musi być spełniony warunek: f < l 4. Gdy powyższy warunek jest spełniony, otrzymujemy pierwiastki równania kwadratowego postaci: a = l + l 2 4fl 2, a 2 = l l 2 4fl. 2 Różnica powyższych pierwiastków jest odległością e: e = a a 2 = l 2 4fl, co po przekształceniu daje nam wzór Bessela (6.4). Analiza niepewności metody Bessela Ćwiczenie 4 Możemy przyjąć, że długość ławy optycznej l nie jest obarczona niepewnością, a jedyna niepewność pochodzi od wyznaczenia odległości pomiędzy dwoma położeniami soczewki, przy których powstają ostre obrazy. Wówczas, niepewność maksymalną ogniskowej f możemy wyliczyć z zależności: f = e e, (6.5) 2l gdzie niepewność e jest podwójną wartością najmniejszej działki na linijce. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą tradycyjną " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (np. strzałkę). " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej a następnie umieść 24

26 filtr koło lampy. " Wybierz jedną soczewkę skupiająca ze zbioru soczewek. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Manipuluj położeniem soczewki lub ekranu tak, aby uzyskać ostry obraz na ekranie. " Odczytaj odległość przedmiotu od soczewki x oraz obrazu od soczewki y. " Odczytane wyniki wpisz do tabeli i oblicz ogniskową soczewki ze wzoru (4.). " Do tabeli możesz wpisać również niepewności pomiarowe zapytaj nauczyciela jak je oszacować lub obliczyć. " Nie zapomnij zanotować jednostek wyznaczanych wielkości w nagłówku tabeli pomiarowej. Metoda tradycyjna lp x[ ] y[ ] x[ ] y[ ] f[ ] f[ ] Zastanów się Za pomocą soczewki rozpraszającej nie jesteś w stanie uzyskać ostrego obrazu na ekranie. Czy możliwe jest w takim przypadku wyznaczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej tą metodą? Ćwiczenie 5 Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, ekran i jeden z filtrów (np. strzałkę). " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej a następnie umieść filtr koło lampy. " Wybierz jedną soczewkę skupiająca ze zbioru soczewek. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Manipuluj położeniem soczewki, aby uzyskać ostry obraz na ekranie, np. pomniejszony. " Odczytaj położenie soczewki na ławie optycznej i wynik zapisz do tabeli. " Manipuluj położeniem soczewki, aby uzyskać inny ostry obraz na ekranie, tym razem powiększony. " Odczytaj położenie soczewki na ławie optycznej i wynik zapisz 25

27 do tabeli. " Oblicz odległość obu położeń soczewki, dla których obraz był ostry, od siebie. " Odczytany wynik wpisz do tabeli i oblicz ogniskową soczewki ze wzoru (6.4). " Do tabeli możesz wpisać również niepewności pomiarowe zapytaj nauczyciela jak je oszacować lub obliczyć. " Nie zapomnij zanotować jednostek wyznaczanych wielkości w nagłówku tabeli. Metoda Bessela lp a[ ] a [ ] b[ ] b [ ] l[ ] e[ ] e[ ] f[ ] f[ ] Zastanów się Metoda graficzna " Czy uzyskane niepewności ogniskowych są takie same? Która metoda jest bardziej precyzyjna tradycyjna czy Bessela? " Czy metoda Bessela pozwala wyznaczyć ogniskową soczewki rozpraszającej? W celu szybkiego ustalenia ogniskowej soczewki możesz skorzystać z metody graficznej, w której wykorzystuje się pomiary z metody Bessela. " W tym celu musisz wykreślić pierwszą ćwiartkę prostokątnego układu współrzędnych. Na osi rzędnych odznacz odległość przedmiot soczewka, a na osi odciętych odległość soczewka obraz, co przedstawia rysunek poniżej. " W punkcie przecięcia się prostych ab i a b wykonaj rzut na oś rzędnych i odciętych. Rzuty powinny odzwierciedlać nam ogniskową badanej soczewki. " Niepewności pomiarowe wyznaczonej ogniskowej można odczytać wprost z wykresu. 26

28 Metoda ta jest najmniej dokładna, gdyż oprócz niepewności wyznaczenia odległości a, a, b, b dodatkowo jest jeszcze obarczona dużą niepewnością odczytu punktu przecięcia z wykresu. Zaletą tej metody jest jednak możliwość szybkiego oszacowania przybliżonej wartości ogniskowej. 27

29 7 Układy kolimujące światło W Ćwiczeniu używaliśmy równoległej wiązki światła do wyznaczenia ogniskowej soczewki. Była to najprostsza metoda wyznaczania ogniskowej soczewki. Rzeczywiste źródła promieniowania wysyłają światło we wszystkich kierunkach. Do wytworzenia wiązki równoległej używa się kolimatorów. Wiązkę równoległą nazywa się także często wiązką skolimowaną. Najprostszy kolimator składa się z soczewki wypukłej oraz przesłony (płytki z otworem) umieszczonej w jednym z ognisk soczewki. Światło wpada do kolimatora przez przesłonę. Kolimatory są stosowane w wielu układach optycznych, między innymi w mikroskopach, lornetkach, spektrografach, aparatach fotograficznych, itp. Wiązkę skolimowaną można również uzyskać stosując zwierciadło wklęsłe zamiast soczewki. Ćwiczenie 6 Test najprostszego kolimatora " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, możesz też wybrać ekran. " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej. " Wybierz jedną soczewkę skupiająca ze zbioru soczewek. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Manipuluj położeniem soczewki, aby padające promienie na soczewkę na wyjściu soczewki były równoległe do osi optycznej. " Sprawdź, czy odległość soczewki od źródła światła jest równa odległości ogniskowej soczewki. 28

30 Ćwiczenie 7 Transmisja wiązki równoległej po przejściu przez soczewki " Z menu Narzędzia wybierz ławę optyczną, źródło światła, kolimator, możesz też wybrać ekran. " Zamontuj źródło światła na ławie optycznej. " Wybierz soczewkę skupiającą i rozpraszającą. " Włącz źródło równoległej wiązki światła (żarówkę z kolimatorem) poprzez kliknięcie przycisku OBSERWACJA. " Manipuluj położeniem soczewek, aby wiązka po przejściu przez obydwie soczewki była nadal równoległa. Zastanów się " Czy istnieje relacja pomiędzy wzajemnym położeniem tych soczewek na ławie optycznej, dla którego wiązka jest nadal równoległa? " Czy powyższe doświadczenie można przeprowadzić przy pomocy dwóch soczewek skupiających i uzyskać wiązkę równoległą? 29

31 8 Przyrządy optyczne Przyrząd optyczny Przyrząd optyczny to urządzenie służące do obserwacji obiektów, których nie da się obserwować za pomocą ludzkich oczu. Przyrządem optycznym jest np. mikroskop, który służy do obserwacji obiektów małych. Innym przykładem jest luneta i teleskop, które służą do obserwacji obiektów oddalonych. Urządzenia optyczne mogą także służyć do korekcji wad wzroku. Przykładem są okulary albo szkła kontaktowe. W niniejszym e-doświadczeniu istnieje możliwość obserwowania obiektów przez mikroskop lub teleskop. Urządzenia te można przystosowywać do różnych eksperymentów, dobierając różne soczewki. Ćwiczenie 8 Budowa mikroskopu " W menu Narzędzia wejdź do zakładki MIKROSKOP i wybierz mikroskop, źródło światła, próbkę (np. liść) i dwie dowolne soczewki. Zastanów się, jakie soczewki będą Ci potrzebne. " Zmontuj układ. Po podniesieniu wybranego elementu na zielono podświetlą się miejsca gdzie możesz go umieścić. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Czy widzisz ostry obraz? " Przy pomocy przycisków sterujących w panelu dolnym możesz zmieniać odległość stolika od dolnej soczewki. " Sprawdź, czy zmieniając odległość stolika od soczewki jesteś w stanie uzyskać ostry obraz. " Jeżeli nie udało Ci się uzyskać obrazu, spróbuj zmienić soczewki. Aby wymienić soczewki kliknij najpierw ZAKOŃCZ, a następnie otworzyć menu Narzędzia. Wykorzystaj swoją wiedzę zdobytą podczas badania układu soczewek. " Spróbuj dobrać jedną soczewkę rozpraszającą i jedną skupiającą, możesz zacząć od soczewek o tych samych ogniskowych. " Czy jesteś w stanie policzyć powiększenie obrazu? 30

32 Ćwiczenie 9 Budowa teleskopu " W menu Narzędzia wejdź do zakładki TELESKOP i wybierz tubus, obiekt (np. księżyc) i dwie dowolne soczewki. Zastanów się, jakie soczewki będą Ci potrzebne. " Zmontuj układ. Po podniesieniu wybranego elementu, na zielono podświetlą się miejsca gdzie możesz go umieścić. " Kliknij przycisk OBSERWACJA. " Czy widzisz ostry obraz? " Przy pomocy przycisków sterujących w panelu dolnym możesz zmieniać odległość między soczewkami (wysunięcie tubusu). " Sprawdź, czy zmieniając długość tubusu jesteś w stanie uzyskać ostry obraz. " Jeżeli nie udało Ci się uzyskać obrazu, może warto zmienić soczewki. By wymienić soczewki musisz najpierw kliknąć ZAKOŃCZ, a następnie otworzyć menu Narzędzia. Wykorzystaj swoją wiedzę zdobytą podczas badania układu soczewek. " Spróbuj dobrać jedną soczewkę rozpraszającą i jedną skupiającą. " Czy jesteś w stanie obliczyć powiększenie obrazu? " Możesz powtórzyć doświadczenie dla innego obiektu. 3

33 9 Ciekawostka Oko ludzkie jest narządem optycznym (receptorowym) umożliwiającym widzenie światła, kolorów, odległości i otaczających nas kształtów. Budowa oka ludzkiego Oko ludzkie zbudowane jest z gałki ocznej, zagłębionej w oczodole, poruszanej poprzez mięśnie oczne i połączonej z mózgiem ludzkim poprzez nerw wzrokowy. Gałka oczna jest w przybliżeniu kulista, o średnicy około mm, wypełniona ciałkiem szklistym. Rysunek poniżej przedstawia schemat budowy gałki ocznej. Rysunek 9.: Budowa gałki ocznej. Gałka oczna składa się z: twardówki zewnętrznej części oka, zbudowanej z nieprzeźroczystej błony włóknistej; rogówki zewnętrznej części oka, zbudowanej z wypukłej, przeźroczystej błony włóknistej, przez którą światło wpada do soczewki oka; siatkówki wewnętrznej części oka, odpowiedzialnej za odbieranie bodźców wzrokowych; oraz soczewki oka soczewki ze zmienną (regulowaną) 32

34 ogniskową, skupiającą promienie światła na siatkówce. Oka ludzkie posiada również tęczówkę, nie zaznaczoną na schemacie, która pełni rolę przesłony regulującej dopływ światła do soczewki i nadaje kolor naszym oczom. Regulowany otwór w tęczówce nazywa się źrenicą. Ponieważ ludzkie oko jest zbudowane tylko z jednej soczewki dwuwypukłej, obraz jaki dostajemy na siatkówce jest zawsze obrazem odwróconym. Dopiero nasz mózg przetwarza otrzymane impulsy nerwowe i odpowiednio obraca obraz. Co prawda musi się tego nauczyć, więc przez pierwsze miesiące naszego życia, jako niemowlaki, widzimy świat do góry nogami. Poprawnie działające oko ma tak ustawiony układ optyczny, że promienie biegnące przez soczewkę zawsze skupiają się na siatkówce, niezależnie od odległości w jakiej znajdujemy się od obserwowanych obiektów. Czyli widzimy ostro zarówno obiekty znajdujące się blisko nas, tuż przed naszym nosem, jak i te znajdujące się daleko od nas, jak np. samochód na końcu ulicy. Niestety, występują wady wzroku (soczewek oka), które powodują iż nie widzimy ostro w określonych przypadkach i wymagają noszenia szkieł korekcyjnych, poprawiających skupianie się promieni światła na siatkówce. Wady wzroku Najczęściej spotykanymi wadami wzroku są: - krótkowzroczność wada polegająca na zmianie kształtu gałki ocznej w taki sposób, iż promienie skupiają się przed siatkówką, skutkiem czego przedmioty znajdujące się daleko są widziane jako nieostre; wadę tę zazwyczaj opisuje się poprzez ujemne wartości, np. - dioptrii; korekcja wady polega na stosowaniu okularów z soczewkami rozpraszającymi (wklęsłymi). - dalekowzroczność wada polegająca na zmianie kształtu gałki ocznej w taki sposób, iż promienie skupiają się za siatkówką, skutkiem czego przedmioty znajdujące się blisko są widziane jako nieostre; wadę tę zazwyczaj opisuje się przez dodatnie wartości, np. + dioptrii; korekcja wady polega na stosowaniu okularów z soczewkami skupiającymi (wypukłymi). - astygmatyzm wada polegająca na zniekształceniu gałki ocznej tak, iż traci ona sferyczny kształt; powoduje to powstanie dwóch punktów ogniskowych, a tym samym osoba z tą wadą widzi niektóre elementy ostre, a niektóre nie; korekcja wady polega na stosowaniu okularów z soczewkami cylindrycznymi. W niniejszym e-doświadczeniu mamy możliwość badania budowy oka i wad wzroku, wraz z dopasowywaniem odpowiednich szkieł 33

35 korekcyjnych. Ćwiczenie 20 Badanie wzroku " Otwórz zakładkę Ciekawostka w pasku narzędziowym. " W pasku Wada wzroku wybierz 0. Umożliwi to obserwację przebiegu promieni świetlnych w oku zdrowym. " Czy promienie skupiają się dokładnie na siatkówce? " Zmień wadę wzroku. Możesz zacząć od badania oka z wadą dioptrii. " Stopniowo zwiększaj wadę wzroku w kierunku ujemnych wartości, poprzez klikanie na poszczególne numery. Wraz ze zmianą wady wzroku możesz obserwować jak zmienia się obraz widoku na tablicę do badania ostrości wzroku. " Co się dzieje z promieniami światła wraz ze zmianą wady? Jak zmienia się punkt skupienia promieni? " Jaki typ wady wzroku obserwujemy? Jak zmienia się obraz widoku na tablicę? " Zmień teraz wadę wzroku na + dioptrii i stopniowo zwiększaj stopień wady. " Jak teraz zmienia się punkt skupienia promieni? Jaki typ wady wzroku obserwujemy obecnie? Jak zmienia się obraz widoku na tablicę? Zastanów się Jak ważny jest dobór odpowiedniej soczewki do konkretnej wady wzroku? " Wybierz dowolną wadę wzroku. " Postaraj się tak dobrać zdolność skupiającą soczewki (poprzez wybranie odpowiednich numerów w pasku Zdolność skupiająca soczewki ), by zniwelować wadę wzroku. " Co się dzieje, gdy dobierzemy złe soczewki? Co dzieje się z obrazem i promieniami, gdy wybierzemy wadę wzroku np. 5 dioptrii a soczewkę ze zdolnością skupiającą równą +5 dioptrii? " Możesz powtórzyć pomiary dla innych wad i innych soczewek. 34

36 Gdańsk 203 Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza /2, Gdańsk, tel e-doświadczenia w fizyce projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ława optyczna. Podręcznik dla uczniów

Ława optyczna. Podręcznik dla uczniów Podręcznik dla uczniów Ława optyczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza /2, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ POMIAR OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH 1. Cel dwiczenia Zapoznanie z niektórymi metodami badania ogniskowych soczewek cienkich. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Prawa odbicia

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej

Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej skupiającej Wprowadzenie Soczewka ciało przezroczyste dla światła ograniczone zazwyczaj dwiema powierzchniami kulistymi lub jedną kulistą i jedną płaską 1.

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek

OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek OPTYKA GEOMETRYCZNA Własności układu soczewek opracował: Dariusz Wardecki Wstęp Soczewką optyczną nazywamy bryłę z przezroczystego materiału, ograniczoną (przynajmniej z jednej strony) zakrzywioną powierzchnią

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki.

Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. Opis matematyczny odbicia światła od zwierciadła kulistego i przejścia światła przez soczewki. 1. Równanie soczewki i zwierciadła kulistego. Z podobieństwa trójkątów ABF i LFD (patrz rysunek powyżej) wynika,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Materiały pomocnicze 14 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej Materiały pomocnicze 4 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Zwierciadło płaskie. Zwierciadło płaskie jest najprostszym przyrządem optycznym. Jest to wypolerowana płaska powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów

Optyka geometryczna. Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Optyka geometryczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia: 1. Poznanie zasad optyki geometrycznej, zasad powstawania i konstrukcji obrazów w soczewkach cienkich. 2. Wyznaczanie odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela

Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela Ćwiczenie O4 Pomiar ogniskowych soczewek metodą Bessela O4.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie ogniskowych soczewek skupiających oraz rozpraszających z zastosowaniem o metody Bessela. O4.2.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym z najprostszych urządzeń optycznych

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf

Dodatek 1. C f. A x. h 1 ( 2) y h x. powrót. xyf B Dodatek C f h A x D y E G h Z podobieństwa trójkątów ABD i DEG wynika z h x a z trójkątów DC i EG ' ' h h y ' ' to P ( ) h h h y f to ( 2) y h x y x y f ( ) i ( 2) otrzymamy to yf xy xf f f y f h f yf

Bardziej szczegółowo

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2.

Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R 1 i R 2. Optyka geometryczna dla soczewek Autorzy: Zbigniew Kąkol, Piotr Morawski Soczewkami nazywamy ciała przeźroczyste ograniczone dwoma powierzchniami o promieniach krzywizn R i R 2. Nasze rozważania własności

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli

Optyka geometryczna. Podręcznik metodyczny dla nauczycieli Podręcznik metodyczny dla nauczycieli Optyka geometryczna Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK

SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK Temat: Soczewki. Zdolność skupiająca soczewki. Prowadzący: Karolina Górska Czas: 45min Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat): 7.5) opisuje (jakościowo)

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Ć wiczenia laboratoryjne z fizyki Ćwiczenie 6 Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego i metodą Bessela Kalisz, luty 2005 r. Opracował: Ryszard

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych.

Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów optycznych. msg O 7 - - Temat: Badanie soczewek, wyznaczanie odległości ogniskowej. Zagadnienia: równanie soczewki, ogniskowa soczewki, powiększenie, geometryczna konstrukcja obrazu, działanie prostych przyrządów

Bardziej szczegółowo

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013

Katedra Fizyki i Biofizyki UWM, Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki. Maciej Pyrka wrzesień 2013 M Wyznaczanie zdolności skupiającej soczewek za pomocą ławy optycznej. Model oka. Zagadnienia. Podstawy optyki geometrycznej: Falowa teoria światła. Zjawisko załamania i odbicia światła. Prawa rządzące

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017 Optyka Wykład X Krzysztof Golec-Biernat Zwierciadła i soczewki Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017 Wykład X Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 20 Plan Tworzenie obrazów przez zwierciadła Równanie zwierciadła

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 34 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2. ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Załamanie na granicy ośrodków

Załamanie na granicy ośrodków Załamanie na granicy ośrodków Gdy światło napotyka na granice dwóch ośrodków przezroczystych ulega załamaniu tak jak jest to przedstawione na rysunku obok. Dla każdego ośrodka przezroczystego istnieje

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA - 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C.

Bardziej szczegółowo

Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego

Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego 1 z 7 JM-test-MathJax Ćw. nr 41. Wyznaczanie ogniskowych soczewek za pomocą wzoru soczewkowego Korekta 24.03.2014 w Błąd maksymalny (poprawione formuły na niepewności maksymalne dla wzorów 41.1 i 41.11)

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK

WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia:. Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej.. Wyznaczenie ogniskowej cienkiej soczewki rozpraszającej (za pomocą wcześniej wyznaczonej ogniskowej

Bardziej szczegółowo

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2

35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 Włodzimierz Wolczyński Załamanie światła 35 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 2 ZAŁAMANIE ŚWIATŁA. SOCZEWKI sin sin Gdy v 1 > v 2, więc gdy n 2 >n 1, czyli gdy światło wchodzi do ośrodka gęstszego optycznie,

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji obrazu z zastosowaniem płaszczyzn głównych

Zasady konstrukcji obrazu z zastosowaniem płaszczyzn głównych Moc optyczna (właściwa) układu soczewek Płaszczyzny główne układu soczewek: - płaszczyzna główna przedmiotowa - płaszczyzna główna obrazowa Punkty kardynalne: - ognisko przedmiotowe i obrazowe - punkty

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 7 Temat: Pomiar kąta załamania i kąta odbicia światła. Sposoby korekcji wad wzroku. 1. Wprowadzenie Zestaw ćwiczeniowy został

Bardziej szczegółowo

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M.

+OPTYKA 3.stacjapogody.waw.pl K.M. Zwierciadło płaskie, prawo odbicia. +OPTYKA.stacjapogody.waw.pl K.M. Promień padający, odbity i normalna leżą w jednej płaszczyźnie, prostopadłej do płaszczyzny zwierciadła Obszar widzialności punktu w

Bardziej szczegółowo

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.

Bardziej szczegółowo

Soczewki konstrukcja obrazu. Krótkowzroczność i dalekowzroczność.

Soczewki konstrukcja obrazu. Krótkowzroczność i dalekowzroczność. Soczewki konstrukcja obrazu Krótkowzroczność i dalekowzroczność. SOCZEWKA jest to przezroczyste ciało ograniczone powierzchniami kulistymi Soczewki mogą być Wypukłe Wklęsłe i są najczęściej skupiające

Bardziej szczegółowo

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Piotr Targowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki Specjalność: Fizyka Medyczna WYZNAZANIE MAIERZY [ABD] UKŁADU OPTYZNEGO Zadanie II Zakład Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA 1 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII FIZYKA Ćwiczenie laboratoryjne nr 43 WYZNACZANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK I ICH UKŁADÓW Autorzy: doc. dr inż. Wiesław Borys dr inż.

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach

SCENARIUSZ LEKCJI Temat lekcji: Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Scenariusz lekcji : Soczewki i obrazy otrzymywane w soczewkach Autorski konspekt lekcyjny Słowa kluczowe: soczewki, obrazy Joachim Hurek, Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-4

Ć W I C Z E N I E N R O-4 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-4 BADANIE WAD SOCZEWEK I Zagadnienia do opracowania Równanie soewki,

Bardziej szczegółowo

Optyka 2012/13 powtórzenie

Optyka 2012/13 powtórzenie strona 1 Imię i nazwisko ucznia Data...... Klasa... Zadanie 1. Słońce w ciągu dnia przemieszcza się na niebie ze wschodu na zachód. W którym kierunku obraca się Ziemia? Zadanie 2. Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński. Zwierciadła niepłaskie

Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński. Zwierciadła niepłaskie Optyka geometryczna - 2 Tadeusz M.Molenda Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński Zwierciadła niepłaskie Obrazy w zwierciadłach niepłaskich Obraz rzeczywisty zwierciadło wklęsłe Konstrukcja obrazu w zwierciadłach

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Raał Kasztelanic Wykład 4 Obliczenia dla zwierciadeł Równanie zwierciadła 1 1 2 1 s s r s s 2 Obliczenia dla zwierciadeł

Bardziej szczegółowo

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ

Optyka geometryczna MICHAŁ MARZANTOWICZ Optyka geometryczna Optyka geometryczna światło jako promień, opis uproszczony Optyka falowa światło jako fala, opis pełny Fizyka współczesna: światło jako cząstka (foton), opis pełny Optyka geometryczna

Bardziej szczegółowo

Rodzaje obrazów. Obraz rzeczywisty a obraz pozorny. Zwierciadło. Zwierciadło. obraz rzeczywisty. obraz pozorny

Rodzaje obrazów. Obraz rzeczywisty a obraz pozorny. Zwierciadło. Zwierciadło. obraz rzeczywisty. obraz pozorny Rodzaje obrazów Obraz rzeczywisty a obraz pozorny cecha sposób powstania ustawienie powiększenie obraz rzeczywisty pozorny prosty odwrócony powiększony równy pomniejszony obraz rzeczywisty realna obecność

Bardziej szczegółowo

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki.

Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy. tworzone przez soczewki. 1 Badamy jak światło przechodzi przez soczewkę - obrazy tworzone przez soczewki. Czas trwania zajęć: 2h Określenie wiedzy i umiejętności wymaganej u uczniów przed przystąpieniem do realizacji zajęć: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste:

Zwierciadło kuliste stanowi część gładkiej, wypolerowanej powierzchni kuli. Wyróżniamy zwierciadła kuliste: Fale świetlne Światło jest falą elektromagnetyczną, czyli rozchodzącymi się w przestrzeni zmiennymi i wzajemnie przenikającymi się polami: elektrycznym i magnetycznym. Szybkość światła w próżni jest największa

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 6 Optyka promieni 2 www.zemax.com Diafragmy Pęk promieni świetlnych, przechodzący przez układ optyczny

Bardziej szczegółowo

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych. Zjawisko odbicia Zgodnie z zasadą Fermata światło zawsze wybiera taką drogę między dwoma punktami, aby czas potrzebny na jej przebycie był najkrótszy (dla ścisłości: lub najdłuższy). Konsekwencją tego

Bardziej szczegółowo

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).

Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje.

Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek wygodnie

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 33 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 1. ZWIERCIADŁA

autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 33 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 1. ZWIERCIADŁA autor: Włodzimierz Wolczyński rozwiązywał (a)... ARKUSIK 33 OPTYKA GEOMETRYCZNA. CZĘŚĆ 1. ZWIERCIADŁA Rozwiązanie zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie za pomocą soczewki

Obrazowanie za pomocą soczewki Marcin Bieda Obrazowanie za pomocą soczewki (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO

Korekcja wad wzroku. zmiana położenia ogniska. Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr1 im KEN w Szczecinku, klasa 1BLO Korekcja wad wzroku zmiana położenia ogniska Aleksandra Pomagier Zespół Szkół nr im KEN w Szczecinku, klasa BLO OKULISTYKA Dział medycyny zajmujący się budową oka, rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń oczu.

Bardziej szczegółowo

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją

Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją CZĘŚĆ A CZŁOWIEK Pytania badawcze: Różne sposoby widzenia świata materiał dla ucznia, wersja z instrukcją Czy obraz świata jaki rejestrujemy naszym okiem jest zgodny z rzeczywistością? Jaki obraz otoczenia

Bardziej szczegółowo

Wykład XI. Optyka geometryczna

Wykład XI. Optyka geometryczna Wykład XI Optyka geometryczna Jak widzimy? Aby przedmiot był widoczny, musi wysyłać światło w wielu kierunkach. Na podstawie światła zebranego przez oko mózg lokalizuje położenie obiektu. Niekiedy promienie

Bardziej szczegółowo

Interferencja i dyfrakcja

Interferencja i dyfrakcja Podręcznik metodyczny dla nauczycieli Interferencja i dyfrakcja Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE

I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE I. TEST SPRAWDZAJĄCY WIELOSTOPNIOWY : BODŹCE I ICH ODBIERANIE INSTRUKCJA Test składa się z 28 pytań. Pytania są o zróżnicowanym stopniu trudności, ale ułożone w takiej kolejności aby ułatwić Ci pracę.

Bardziej szczegółowo

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura

pobrano z serwisu Fizyka Dla Każdego - http://fizyka.dk - zadania z fizyki, wzory fizyczne, fizyka matura 12. Fale elektromagnetyczne zadania z arkusza I 12.5 12.1 12.6 12.2 12.7 12.8 12.9 12.3 12.10 12.4 12.11 12. Fale elektromagnetyczne - 1 - 12.12 12.20 12.13 12.14 12.21 12.22 12.15 12.23 12.16 12.24 12.17

Bardziej szczegółowo

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia

Soczewki. Ćwiczenie 53. Cel ćwiczenia Ćwiczenie 53 Soczewki Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej. Obserwacja i pomiar wad odwzorowań

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018

Optyka. Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat. Równania zwierciadeł i soczewek. Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018 Optyka Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat Równania zwierciadeł i soczewek Uniwersytet Rzeszowski, 3 stycznia 2018 Wykład XI Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16 Plan Równanie zwierciadła sferycznego i

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 5: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla szkła i pleksiglasu metodą pomiaru grubości

Bardziej szczegółowo

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2. Ia. OPTYKA GEOMETRYCZNA wprowadzenie Niemal każdy system optoelektroniczny zawiera oprócz źródła światła i detektora - co najmniej jeden element optyczny, najczęściej soczewkę gdy system służy do analizy

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego. 2. Wyznaczenie współczynnika załamania

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ Agata Miłaszewska 3gB Agata Miłaszewska 3gB rogówka- w części centralnej ma grubość około 0,5 mm, na obwodzie do 1 mm, zbudowana jest z pięciu warstw, brak naczyń krwionośnych i limfatycznych, obfite unerwienie, bezwzględny

Bardziej szczegółowo

XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne

XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne XLIII OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP II Zadanie doświadczalne ZADANIE D1 Nazwa zadania: Współczynnik załamania cieczy wyznaczany domową metodą Masz do dyspozycji: - cienkościenne, przezroczyste naczynie szklane

Bardziej szczegółowo

12.Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie.

12.Opowiedz o doświadczeniach, które sam(sama) wykonywałeś(aś) w domu. Takie pytanie jak powyższe powinno się znaleźć w każdym zestawie. Fizyka Klasa III Gimnazjum Pytania egzaminacyjne 2017 1. Jak zmierzyć szybkość rozchodzenia się dźwięku? 2. Na czym polega zjawisko rezonansu? 3. Na czym polega zjawisko ugięcia, czyli dyfrakcji fal? 4.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona

Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 23 III 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Nr.

Bardziej szczegółowo

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego.. Wyznaczenie współczynnika załamania światła

Bardziej szczegółowo

TABELA INFORMACYJNA Imię i nazwisko autora opracowania wyników: Klasa: Ocena: Numery w dzienniku

TABELA INFORMACYJNA Imię i nazwisko autora opracowania wyników: Klasa: Ocena: Numery w dzienniku TABELA INFORMACYJNA Imię i nazwisko autora opracowania wyników: Klasa: Ocena: Numery w dzienniku Imiona i nazwiska pozostałych członków grupy: Data: PRZYGOTOWANIE I UMIEJĘTNOŚCI WEJŚCIOWE: Należy posiadać

Bardziej szczegółowo

Interferencja i dyfrakcja

Interferencja i dyfrakcja Podręcznik zeszyt ćwiczeń dla uczniów Interferencja i dyfrakcja Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, tel. +48 58 348 63 70 http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

TEST nr 1 z działu: Optyka

TEST nr 1 z działu: Optyka Grupa A Testy sprawdzające TEST nr 1 z działu: Optyka imię i nazwisko W zadaniach 1. 17. wstaw krzyżyk w kwadracik obok wybranej odpowiedzi. klasa data 1 Gdy światło rozchodzi się w próżni, jego prędkć

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 3 Pryzmat Pryzmaty w aparatach fotograficznych en.wikipedia.org/wiki/pentaprism luminous-landscape.com/understanding-viewfinders

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"

Ćwiczenie: Zagadnienia optyki Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt)

Optyka. Matura Matura Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) 24.1 (3 pkt) 24.2 (4 pkt) 24.3 (3 pkt) Matura 2006 Zadanie 24. Soczewka (10 pkt) Optyka W pracowni szkolnej za pomocą cienkiej szklanej soczewki dwuwypukłej o jednakowych promieniach krzywizny, zamontowanej na ławie optycznej, uzyskiwano obrazy

Bardziej szczegółowo

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ Instrukcja do ćwiczenia nr 59 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W SZKLE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA Instrukcje wykonali: G. Maciejewski, I. Gorczyńska

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ ĆWICZEIE 8 WYZACZAIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJEJ Opis teoretyczny do ćwiczenia zamieszczony jest na stronie www.wtc.wat.edu.pl w dziale DYDAKTYKA FIZYKA ĆWICZEIA LABORATORYJE. Opis

Bardziej szczegółowo

Projekt Czy te oczy mogą kłamac

Projekt Czy te oczy mogą kłamac Projekt Czy te oczy mogą kłamac Zajęcia realizowane metodą przewodniego tekstu Cel główny: Rozszerzenie wiedzy na temat mechanizmu widzenia. Treści kształcenia zajęć interdyscyplinarnych: Fizyka: Rozchodzenie

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do obserwacji astronomicznych

Sprzęt do obserwacji astronomicznych Sprzęt do obserwacji astronomicznych Spis treści: 1. Teleskopy 2. Montaże 3. Inne przyrządy 1. Teleskop - jest to przyrząd optyczny zbudowany z obiektywu i okularu bądź też ze zwierciadła i okularu. W

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii Ciemnia optyczna camera obscura wykorzystuje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła skrzynka (pudełko) z małym okrągłym otworkiem na jednej ściance i przeciwległą ścianką

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z FIZYKI

LABORATORIUM Z FIZYKI Projekt Plan rozwoj Politechniki Częstochowskiej współinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Nmer Projekt: POKL.04.0.0-00-59/08 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁINśYNIERII

Bardziej szczegółowo

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne

XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne XL OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP I Zadanie doświadczalne ZADANIE D2 Nazwa zadania: Światełko na tafli wody Mając do dyspozycji fotodiodę, źródło prądu stałego (4,5V bateryjkę), przewody, mikroamperomierz oraz

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Ćwiczenie nr 53: Soczewki Wydział Imię i nazwisko.. Rok Grupa Zespół PRACOWNIA Temat: Nr ćwiczenia FIZYCZNA WFiIS AGH Data wykonania Data oddania Zwrot do popr. Data oddania Data zaiczenia OCENA Ćwiczenie nr : Soczewki Ce ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy (propozycja)

Plan wynikowy (propozycja) Plan wynikowy (propozycja) 2. Optyka (co najmniej 12 godzin lekcyjnych, w tym 1 2 godzin na powtórzenie materiału i sprawdzian bez treści rozszerzonych) Zagadnienie (tematy lekcji) Światło i jego właściwości

Bardziej szczegółowo

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę.

20. Na poniŝszym rysunku zaznaczono bieg promienia świetlnego 1. Podaj konstrukcję wyznaczającą kierunek padania promienia 2 na soczewkę. Optyka stosowana Załamanie światła. Soczewki 1. Współczynnik załamania światła dla wody wynosi n 1 = 1,33, a dla szkła n 2 = 1,5. Ile wynosi graniczny kąt padania dla promienia świetlnego przechodzącego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

Prawa optyki geometrycznej

Prawa optyki geometrycznej Optyka Podstawowe pojęcia Światłem nazywamy fale elektromagnetyczne, o długościach, na które reaguje oko ludzkie, tzn. 380-780 nm. O falowych własnościach światła świadczą takie zjawiska, jak ugięcie (dyfrakcja)

Bardziej szczegółowo

Problemy optyki geometrycznej. Zadania problemowe z optyki

Problemy optyki geometrycznej. Zadania problemowe z optyki . Zadania problemowe z optyki I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 3 lutego 2012 Zasada Fermata Sens fizyczny zasady Zasada, sformułowana przez Pierre a Fermata w 1650 roku dotyczy czasu przejścia światła

Bardziej szczegółowo

4.8 Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie wad soczewek(o2)

4.8 Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie wad soczewek(o2) 204 Fale 4.8 Wyznaczanie ogniskowych soczewek i badanie wad soczewek(o2) Celem ćwiczenia jest pomiar ogniskowych soczewek skupiających i rozpraszających oraz badanie wad soczewek: aberracji sferycznej,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne ĆWICZENIE 4 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO Wprowadzenie teoretyczne Rys. Promień przechodzący przez pryzmat ulega dwukrotnemu załamaniu na jego powierzchniach bocznych i odchyleniu o kąt δ. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 11. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 3. Proste przyrządy optyczne Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 4. Oko Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 5. Lunety. Mikroskopy. Inne

Bardziej szczegółowo

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera.

Opis ćwiczenia. Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Henry ego Katera. ĆWICZENIE WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO Opis ćwiczenia Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zrozumienie istoty pomiaru przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek).

SPRAWDZIAN NR Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek). SPRAWDZIAN NR 1 JOANNA BOROWSKA IMIĘ I NAZWISKO: KLASA: GRUPA A 1. Na zwierciadło sferyczne padają dwa promienie światła równoległe do osi optycznej (rysunek). Dokończ zdanie. Wybierz stwierdzenie A albo

Bardziej szczegółowo