Art Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Art 2.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Art 1. 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Art 2."

Transkrypt

1 Uchwała nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych Art 1. Działając na podstawie postanowień 29 ust. 2. litera f Statutu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie z dnia 7 lipca 2012 roku postanawia się, co następuje: 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: 1. Opłaty członkowskie statutowe. 2. Opłaty wpisowe do rozgrywek. 3. Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych. 4. Opłaty za uprawnienia zawodników do gry. 5. Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika na teren innego związku piłki nożnej. 6. Opłaty za uprawnienia zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem (umową). 7. Kary pieniężne z tytułu napomnień (żółte kartki). 8. Kaucje pieniężne od protestu i odwołania. 9. Opłaty transferowe i ryczałty transferowe. 10. Kary pieniężne regulaminowe. 11. Opłaty za udzielenie licencji klubom we wszystkich klasach rozgrywkowych. 12. Opłaty za odbiór boiska. 13. Opłata za zmianę terminu zawodów. 14. Opłaty ryczałtowe za przejazdy dla sędziów we wszystkich klasach rozgrywkowych. 15. Opłaty za przyznanie licencji sędziowskiej. 16. Ekwiwalent dla sędziów, obserwatorów, delegatów. 17. Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej. 1. Ustala się następujące wysokości opłat: Art Opłaty statutowe: 1.1. tj. składka członkowska klubów na rzecz PZPN : 1,00 zł miesięcznie od każdego klubu sportowego uczestniczącego w rozgrywkach, będącego członkiem PZPN. Składkę członkowską na rzecz PZPN od każdego klubu przynależnego terytorialnie Okręgi i Podokręgi wpłacają w MZPN tj. składka członkowska klubów, na rzecz MZPN: Ekstraklasa Ekstra, I I I I IV Ekstraklasa PLF I PLF PLF Okręgowa A B C Młodzieżowe Składkę członkowską należy wpłacać w Okręgu, Podokręgu, do którego klub przynależy terytorialnie. Kluby PPN Kraków wpłacają składki członkowskie w MZPN Kraków.

2 2. Opłaty wpisowe do rozgrywek. Kluby członkowie ZPN uczestniczący w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości: 2 Ekstra klasa Ekstra, I I I I IV Okręgowa A B C Junior Młodzieżowe Tramp Młodzik od drużyny 50 od drużyny Kluby Ekstraklasy, I, i I ligi - wpłaty za uczestnictwo w rozgrywkach dokonują do MZPN Kraków. Kluby jw. wnoszą opłatę z tytułu wpisowego do rozgrywek rozumianą jako udział wszystkich drużyn danego klubu w rozgrywkach. Kluby IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłaty za uczestnictwo wszystkich własnych drużyn w rozgrywkach dokonują do organu prowadzącego rozgrywki. Kluby PPN Kraków wpłacają wpisowe do rozgrywek w MZPN Kraków. 3. Opłaty za rejestrację zawodników nowo zgłoszonych do klubu i po karencji. Ekstraklasa Ekstraliga, I,,I I I IV Okręgowa A B C Junior Pozostałe Opłaty za rejestrację nowo zgłoszonych zawodników Ekstraklasy, I, i I ligi należy wpłacać do MZPN Kraków Opłaty za zawodników IV ligi i niższych klas rozgrywkowych należy wpłacać do Okręgu, Podokręgu, do którego klub przynależy terytorialnie. Kluby PPN Kraków dokonują opłat w MZPN Kraków. 4. Opłaty za uprawnienia zawodników do gry na jeden sezon rozgrywkowy. Ekstraklasa Ekstraliga, I I IV Junior Tramp- Pozo I,,I Okrę- A B C karz Mło- stałe gowa dzik Przed rozpocz Po rozpoczęciu roz częcie.roz Opłaty za uprawnienia 70 zawodników do lig prowadzonych przez PZPN lub inne związki wojewódzkie ( Ekstraklasa, I liga, liga, I liga, Ekstraliga, I liga, liga, I ) należy wpłacać do MZPN Kraków, natomiast za uprawnienia zawodników IV ligi i niższych klas rozgrywkowych należy wpłacać do organu prowadzącego rozgrywki ( Okręg, Podokręg ). Kluby PPN Kraków dokonują opłaty w MZPN Kraków. 5. Opłaty za wyrejestrowanie zawodnika na teren innego związku piłki nożnej. Opłaty za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika na teren innego związku piłki nożnej w wysokości : Ekstra klasa Ekstraliga, I,,I I I IV Junior Tram Pozo Ekstraklasa PLF I, PLF Okręgowa A B C pkarz stałe Wyrejestrowanie na teren innego związku piłki nożnej może dokonywać tylko MZPN Kraków. Opłaty należy wpłacać wyłącznie do MZPN Kraków po wcześniejszym złożeniu wniosku w Podokręgu, Okręgu, do którego klub przynależy terytorialnie. W przypadku transferu na terenie MZPN za w/w czynności nie pobiera się opłat.

3 6. Opłaty za potwierdzenie zawodnika wolnego, który nie był związany z klubem żadnym kontraktem (umową). 3 Opłaty za potwierdzenie zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem żadną umową bądź kontraktem ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na podstawie decyzji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, o której mowa w art. 14 Uchwały nr /12 z dnia 19 maja 2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej klub pozyskujący wpłaca na rzecz macierzystego związku piłki nożnej ryczałt w wysokości: Ekstra klasa I I IV / CLJ Okręgowa A B C Kluby Młodzież Ekstra liga I liga liga I Ekstraklasa PLF I PLF PLF Opłaty za potwierdzenie zawodników do lig prowadzonych przez PZPN lub inne związki wojewódzkie ( Ekstraklasa, I liga, liga, I liga, CLJ i Ekstraliga, I liga, liga, I ) należy wpłacać do MZPN Kraków, natomiast za potwierdzenie zawodników IV ligi i niższych klas rozgrywkowych należy wpłacać do macierzystego Okręgu lub Podokręgu. Kluby PPN Kraków dokonują opłaty w MZPN Kraków. 7. Kary pieniężne z tytułu ostrzeżeń Kary pieniężne z tytułu ostrzeżeń (żółte kartki) w meczach mistrzowskich: Nr żółtej kartki (ostrzeżenie) I IV Okręgowa A B I C ,16,20, itd.- żółta kartka do wykupienia na koniec sezonu Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez organ dyscyplinarny, nie mniejszej niż 100 zł. Kary należy wpłacać do organu prowadzącego rozgrywki (Okręg, Podokręg, MZPN) Kary pieniężne z tytułu ostrzeżeń (żółte kartki ) w meczach pucharowych: - 2., 4., 6., 8. itd. - żółta kartka do wykupienia: 50 zł (jeśli kara została orzeczona w Rundzie Wstępnej) lub 100 zł (jeśli kara została orzeczona w Rundzie Okręgowej i Finałowej MZPN) Kary należy wpłacać do organu prowadzącego rozgrywki (Okręg, Podokręg, MZPN). 8. Kaucja pieniężna za wnoszenie protestu i odwołania Kaucja pieniężna za wnoszenie protestu składanego do organu prowadzącego rozgrywki odnośnie przebiegu zawodów w wysokości: I 500 IV 300 Okręgowa 250 A 200 B 150 C 100 Drużyny młodzieżowe 100 osoby fizyczne 150

4 8.2. Kaucja pieniężna za wnoszenie odwołania od orzeczeń dyscyplinarnych i innych organów w wysokości: a) 2000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i zł od orzeczeń innych organów - dla klubów Ekstraklasy, b) 1000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i zł od orzeczeń innych organów - dla klubów I ligi, c) 750 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i zł od orzeczeń innych organów - dla klubów ligi, d) 500 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i zł od orzeczeń innych organów - dla związków piłki nożnej i klubów I ligi, e) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów - dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, f) 200 zł dla kibiców, g) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów - dla pozostałych klubów. Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy organu rozpatrującego odwołanie stosownie MZPN, PZPN. 8.3 Kaucja za rozpatrzenie kasacji przez Najwyższą Komisję Odwoławczą PZPN w wysokości: Kluby zł Osoby Fizyczne zł Opłaty należy wpłacać na rachunek bankowy PZPN. 9. Opłaty transferowe. a) Opłaty ryczałtowe transfer definitywny odpłatny lub nieodpłatny: 4 Klub odstępujący Stawka Klub pozyskujący Stawka Ekstraklasa 2000 Ekstraklasa 2000 I 1500 I I 750 I 750 IV + CLJ 500 IV + CLJ 500 Okręgowa 200 Okręgowa 200 A 100 A 150 B 50 B 100 C 30 C 50 kluby młodzieżowe samodzielne 50 kluby młodzieżowe samodzielne 50 Ekstraliga i I liga 200 Ekstraliga i I liga 200 liga 150 liga 150 I liga 50 I liga 50 Ekstraklasa PLF 200 Ekstraklasa PLF 200 I PLF 150 I PLF 150 PLF 100 PLF 100 Opłaty za transfery definitywne klubów: Ekstraklasy, I Ligi, Ligi, I Ligi, CLJ, Ekstraligi, I Ligi, Ligi, I Ligi, Ekstraklasy PLF, I Ligi PLF, Ligi PLF należy dokonywać wyłącznie w MZPN w Krakowie. Kluby IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłacają opłaty do macierzystego Okręgu, Podokręgu. Wysokość opłaty ryczałtowej przy transferze definitywnym dla klubu odstępującego określa klasa rozgrywek (np. drużyna rezerw ), do której uprawniony był zawodnik w poprzednim sezonie rozgrywkowym. Opłata ryczałtowa przy transferze definitywnym dla klubu odstępującego zawodnika, który po ukończeniu 19 lat nie został uprawniony do gry na nowy sezon rozgrywkowy w Ekstraklasie, I,, I lidze i transferowany jest do IV ligi, klasy okręgowej i niższej w wysokości: 400 zł, z IV ligi do klasy okręgowej i niższej w wysokości: 200 zł.

5 b) Opłaty ryczałtowe transfer czasowy odpłatny lub nieodpłatny: 5 Klub odstępujący Stawka Klub przyjmujący Stawka Ekstraklasa 1000 Ekstraklasa 1000 I 750 I I 450 I 450 IV + CLJ 250 IV + CLJ 250 okręgowa 150 okręgowa 150 A 100 A 100 B 50 B 50 C 30 C 30 Kluby Młodzieżowe samodzielne 25 Kluby Młodzieżowe samodzielne 25 Ekstraliga i I liga 150 Ekstraliga i I liga 150 liga 100 liga 100 I liga 30 I liga 30 Ekstraklasa PLF 100 Ekstraklasa PLF 100 I PLF 75 I PLF 75 PLF 50 PLF 50 Opłaty za transfery definitywne oraz opłaty klubów: Ekstraklasy, I Ligi, Ligi, I Ligi, CLJ, Ekstraligi, I Ligi, Ligi, I Ligi, Ekstraklasy PLF, I Ligi PLF, Ligi PLF należy dokonywać wyłącznie w MZPN w Krakowie. Kluby IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłacają opłaty do macierzystego Okręgu, Podokręgu. Wysokość opłaty ryczałtowej przy transferze czasowym dla klubu odstępującego określa klasa rozgrywek (np. drużyna rezerw ), do której uprawniony był zawodnik w poprzednim sezonie. Opłata ryczałtowa przy transferze czasowym dla klubu odstępującego zawodnika, który po ukończeniu 19 lat nie został uprawniony do gry na nowy sezon rozgrywkowy w Ekstraklasie, I,, I lidze, CLJ i transferowany jest do IV ligi, klasy okręgowej i niższej w wysokości: 200 zł, z IV ligi do klasy okręgowej i niższej w wysokości: 100 zł. c) Tabela opłat ryczałtowych transfer czasowy nieodpłatny do ukończenia przez zawodnika 16 roku życia: Drużyny Młodzieżowe Klubu Stawka Drużyny Młodzieżowe Klubu Stawka Odstępującego Pozyskującego Ekstraklasa 0 Ekstraklasa 500 odstępujący I 0 I I 0 I 200 IV 0 IV 150 okręgowa 0 okręgowa 75 A 0 A 50 B 0 B 25 C 0 C 15 Samodzielne Kluby 0 Samodzielne Kluby 50 Młodzieżowe Młodzieżowe Ekstraliga i I liga 0 Ekstraliga i I liga 100 liga 0 liga 50 Klub odstępujący i klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest wpłacić opłatę transferową na konto macierzystego związku: Podokręgu,Okręgu, MZPN ( dotyczy PPN Kraków).

6 Zawodnik młodzieżowy uprawniany do drużyny seniorów w tym samym sezonie rozgrywkowym wymaga dopłaty różnicy wysokości opłaty za uprawnienie do gry dla klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy klub. 6 d) Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje wpłaty na konto macierzystego związku piłki nożnej w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za transfer krajowy lub w wysokości 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za transfer zagraniczny, przy czym wpłata nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA. e) Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2 % ustalonego między stronami ekwiwalentu netto na konto związku piłki nożnej, którego jest członkiem. f) W przypadku, gdy kwota 2% lub 3% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto jest niższa od ryczałtu podanego w tabeli a i b w pkt. 9 kluby pozyskujący i odstępujący zawodnika wpłacają przy uprawnieniu do gry ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej klasy rozgrywkowej. g) W przypadku uprawnienia zawodnika na mocy transferu definitywnego lub czasowego odpłatnego albo nieodpłatnego klub pozyskujący, a także odstępujący zawodnika wpłacają ryczałt zgodnie z tabelą określoną w ust. 9 pkt. a, b i c. h) W przypadku przedłużenia transferu czasowego na definitywny, klub pozyskujący i odstępujący dopłaca różnicę do wysokości kwoty określonej w tabeli a. Brak opłaty spowoduje nie potwierdzenie danych o karalności i wyrejestrowaniu zawodnika Kary pieniężne regulaminowe za przewinienia dyscyplinarne popełnione w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej wobec klubów, zawodników, trenerów, sędziów, obserwatorów, delegatów, menadżerów do spraw piłkarzy, działaczy sportowych. 10.1) Kara pieniężna za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie, lub po zawodach dla klubu w wysokości zł. 10.2) Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym karę w wysokości zł. 10.3) Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wskutek czego doszło do poważnych naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed,,w czasie lub po zawodach wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym karę w wysokości zł. 10.4) Kara pieniężna za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach: - klubom sportowym w wysokości zł. - osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom w wysokości zł. 10.5) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji w wysokości zł. 10.6) Kara pieniężna dla sędziego za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych napomnień lub wykluczeń w wysokości zł. 10.7) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów w wysokości zł. 10.8) Kara pieniężna dla sędziego za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie doprowadzenie zawodów do końca w wysokości zł. 10.9) Kara pieniężna dla sędziego za nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom le-

7 karskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu w wysokości zł ) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji lub za powtarzające się spóźnienia na zawody w wysokości zł ) Kara pieniężna dla sędziego za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów MZPN lub wydziału sędziowskiego właściwego KS PPN w wysokości zł ) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za umyślne dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, w czasie lub po prowadzeniu zawodów lub obserwacji, a także zatajenie udzielonych upomnień w stosunku do zawodników, trenerów jak również innych działaczy w wysokości zł ) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń w wysokości zł ) Kara pieniężna za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę dyskwalifikację albo zawodnika pod obcym nazwiskiem: - klubom sportowym w wysokości: I 600 IV 500 okręgowa 300 A 250 B 150 C 150 juniorzy 150 trampkarz, młodzik osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom w wysokości: zł ) Kara pieniężna dla klubów za nie zgłoszenie się drużyny do zawodów bez uzasadnionych powodów w wysokości: I 1500 IV 1000 Okręgowa 600 A i Puchar Polski 300 B 200 C 200 ML juniorów, ML trampkarzy 200 juniorzy 100 trampkarze ) Kara pieniężna za samowolne zejście drużyny z boiska lub odmowa dalszego rozgrywania meczu: a) klubom w wysokości : I 5000 IV 3000 Okręgowa 1500 A i Puchar Polski 700 B 500 C 400 ML juniorów, ML trampkarzy 300 juniorzy 300 trampkarze 200 b) osobom fizycznym w wysokości zł

8 ) Kara dla tego kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich: - klubom sportowym w wysokości : zł - osobom fizycznym w wysokości : zł 10.18) Kara pieniężna opisana w pkt dla tego kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich - klubom sportowym w wysokości : zł - osobom fizycznym w wysokości : zł 10.19) Kara pieniężna za brak na zawodach służby porządkowej w ilości określonej regulaminem rozgrywek piłkarskich dla klubów sportowych w wysokości zł ) Kara pieniężna za brak na zawodach opieki medycznej, noszy wraz z obsługa, środków doraźnej pomocy dla gospodarza zawodów: I 300 IV 200 okręgowa 150 Pozostałe klasy ) Kara pieniężna dla drużyny, która wycofa się z rozgrywek w trakcie ich trwania: I 3000 IV 2000 okręgowa 1000 A 700 B 500 pozostałe ) Kara pieniężna za nie podpisanie załącznika do protokołu sędziowskiego w wysokości zł ) Kara pieniężna za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do reprezentowania barw PZPN, MZPN w zawodach sportowych - dla klubu w wysokości zł, - dla trenera, działacza w wysokości zł ) Kara pieniężna za wypowiedzi lub działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej lub znieważające członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i innych osób - osobom fizycznym w wysokości zł 10.25) Kara za stosowanie groźby, przemocy lub naruszenia nietykalności cielesnej sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań - klubom w wysokości zł - osobom fizycznym w wysokości zł ) Kara pieniężna za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w statucie PZPN, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów PZPN lub innych podmiotów, pozostających w strukturach PZPN, naruszenie norm moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej: - klubom w wysokości zł, - zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich i działaczom piłkarskim, a także sędziom piłkarskim, delegatom i obserwatorom w wysokości zł,

9 10.27). Kara pieniężna za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego w wysokości zł ) Kara pieniężna za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez trenerów, zawodników, sztabu medycznego lub działaczy w wysokości od zł ). Kara pieniężna za prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji oraz wpisywanie do protokołu trenera posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu: - klubom w wysokości: 9 Kara pieniężna I IV okręgowa A Niższe klasy rozgrywkowe Pierwszy mecz Drugi mecz ) Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska w wyniku czego nie odbyły się zawody I 1000 IV 500 okręgowa 200 Pozostałe klasy ) Kara pieniężna za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu: - klubom sportowym nie niższa niż 500 zł, - innym osobom fizycznym nie niższa niż 200 zł ) Kara pieniężna za czyn o którym mowa w pkt czyli wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 500 zł ) Kara pieniężna za czyn o którym mowa w pkt było wywieszenie transparentu, flagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 1000 zł ) Kara pieniężna za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną w wysokości od 500 zł ) Kara pieniężna dla zawodnika lub działacza piłkarskiego, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim - nie niższa niż 500 zł ) Kara pieniężna za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się kary: - klubom w wysokości zł - zawodnikom w wysokości zł - działaczom w wysokości zł 10.37) Kara pieniężna za niewykonanie w terminie 30 dni orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN, a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika - klubom w wysokości zł

10 10 - osobom fizycznym, zawodnikom w wysokości zł ) Kara pieniężna za używanie, w związku z zawodami piłkarskimi, słów wulgarnych lub uznawanych powszechnie za obraźliwe w wysokości zł ) Kara pieniężna za prowokowanie kibiców w wysokości zł ) Kara pieniężna za nieuzasadnione opóźnianie zawodów tak I jak i części w wysokości zł. W sprawach nie ujętych w niniejszej uchwale stosuje się zapisy ujęte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 11. Opłata za zmianę terminu zawodów. Opłata za zmianę terminu zawodów. wnioskowana w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem rozegrania zawodów w wysokości: I liga zł niższe klasy rozgrywkowe zł drużyny młodzieżowe - 50 zł 12. Opłata za udzielenie licencji klubowych. Opłata za udzielenie licencji klubowych w wysokości: Opłaty za udzielenie licencji klubom I ligi należy wpłacać do MZPN Kraków, natomiast za udzielenie licencji klubom IV ligi i niższych klas rozgrywkowych należy wpłacać do Okręgów, Podokręgów, do których kluby przynależą terytorialnie. Kluby PPN Kraków dokonują opłaty w MZPN Kraków. 13. Opłata za odbiór boiska. I 500 IV 300 okręgowa 200 A,B, C 200 kluby młodzieżowe 200 Opłata za odbiór każdego boiska wynosi 100 zł we wszystkich klasach rozgrywkowych. Dodatkowo klub ponosi koszty dojazdu każdego z członków komisji. Odbioru boiska dokonuje organ prowadzący rozgrywki (Podokręg, Okręg, MZPN). Organ prowadzący rozgrywki może przekazać odbiór boiska Podokręgowi lub Okręgowi. 14. Opłaty ryczałtowe za przejazdy dla sędziów we wszystkich klasach rozgrywkowych. Opłaty ryczałtowe za przejazdy dla sędziów, obserwatorów i delegatów na mecze we wszystkich klasach rozgrywkowych na terenie MZPN (IV liga i klasy niższe) Odległość (km) Stawka ryczałtowa - sędziowie(zł) Stawka ryczałtowa obserwatorzy i delegaci (zł) do

11 Przejazdy należy rozliczać po najkrótszej drodze łączącej miejsce zamieszkania i miejsce rozgrywania zawodów Opłaty za przyznanie licencji sędziowskiej: Sędziowie zawodowi 1000 Asystenci Asystenci s.c. Ekstraliga, zawodowi niezawodowi I I liga, liga, I IV Ekstraklasa Okręgowa A B,C futsal I liga, futsal Asystenci Początkujący okręgowi * pozostali * początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują. Opłaty za licencję sędziowie Ekstraklasy, I, i I ligi wpłacają do MZPN Kraków natomiast sędziowie IV ligi i niższych klas rozgrywkowych wpłacają do Okręgu,Podokręgu macierzystego Kolegium Sędziów. Sędziowie Kolegium Podokręgu Kraków dokonują opłat w MZPN Kraków. 16. Ekwiwalent dla sędziów, obserwatorów, delegatów: Lp Nazwa zawodów Sędzia główny Sędzia asystent Obserwator - delegat 1. I liga liga I liga IV liga seniorów, Makroregion. Juniorów Młodszych okręgowa seniorów Małopolska Juniorów Starszych Małopolska Juniorów Młodszych A seniorów B i C seniorów liga juniorów starszych liga juniorów młodszych, liga, 3 liga juniorów starszych, 3 liga liga, 3 liga juniorów młodszych, małopolska liga trampkarzy i młodzików 14. 1, 2, 3 liga, liga trampkarzy, młodziki Ligi orlików, żaków, skrzatow 30/mecz, 25/godz Rozgrywki kadr międzywoj. o Puchar K Deyny, K. Górskiego Rozgrywki kadr woj. o Puchar Wł. Smolarka Zawody sparingowe i kontrolne seniorów - I liga - IV liga - pozostałe seniorskie klasy rozgrywkowe - młodzieżowe

12 17. Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej: 12 Tryb I IV V Okręgowa A B C Pozostałe Tryb zwyczajny OOkręgowa Tryb nadzwyczajny Opłaty za przyznanie/przedłużenie licencji trenerskiej wpłaca trener występujący o jej przyznanie na konto MZPN Kraków. Art Wszystkie opłaty należy dokonywać na podstawie kwitów kasa przyjmie ( KP ) lub przelewem na konto bankowe Okręgu, Podokręgu, MZPN. 2. Drużyna może być zawieszona w rozgrywkach za należności finansowe w stosunku do organu prowadzącego rozgrywki zgodnie z decyzją Wydziału Gier, Komisji Gier tego organu. 3. Kary pieniężne są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów prowadzących rozgrywki. 4. Kluby odpowiadają solidarnie za kary pieniężne nałożone na zawodników, trenerów, działaczy oraz osoby funkcyjne. Art. 4 Zobowiązuje się Zarząd Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie, Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu oraz zarządy wszystkich Podokręgów Piłki Nożnej MZPN do wprowadzenia w życie postanowień uchwały i stosowania jednolitych stawek, opłat, kar, ryczałtów i kaucji. Art Prawo interpretacji postanowień niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. 2. Prawo interpretacji i zmian opłat dotyczących rozgrywek Ekstraklasy, I i, I Ligi, Ekstraligi, I i Ligi, Ekstraklasy PLF, I Ligi PLF, Ligi PLF przysługuje Zarządowi PZPN. Art Traci moc uchwała nr 9/Z/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Art. 7 Kraków, dnia 23 lipca 2015 r. Za Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Prezes Ryszard Niemiec 2

Art 1. w Krakowie z dnia 02.10.2004 roku postanawia się, co następuje:

Art 1. w Krakowie z dnia 02.10.2004 roku postanawia się, co następuje: Uchwała nr 24/Z/2013 z dnia 24 lipca 2013 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

Art 1. 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:

Art 1. 1. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Ekstraklasa Ekstraklasa, V Ekstraklasa PLF PLF PLF okręgowa A B C Junior Pozostałe Pozostałe Uchwała nr 9/Z/2014 z dnia 17 lipca 2014 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie

Bardziej szczegółowo

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) Rozdział I. Sankcje orzekane przez Komisję ds. Rozgrywek

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Art Ustala się następujące wysokości opłat:

Art. 1. Art Ustala się następujące wysokości opłat: Uchwała nr 20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych

Bardziej szczegółowo

I.. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej:

I.. Ustala się następujące opłaty, kary, kaucje obowiązujące na terenie działalności Małopolskiego Związku Piłki Nożnej: Uchwała nr 1 z dnia 1 lipca 211 roku Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ 43 430 SKOCZÓW ul. Sportowa 6 skr. poczt. 36 www.bozpn-bielsko.pl/podokreg-skoczow Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r. Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60 NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r.

Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 180/19/11 Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 21.06.2011r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia r.

Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia r. Wyciąg z regulaminu dyscyplinarnego PZPN wg. stanu prawnego i obowiązującego od dnia 23.02.2016r. REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA ROZDZIAŁ I. ZASADY

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości:

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości: Załącznik do Uchwały Nr 31/2017 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 26.07.2017r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r.

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r. Załącznik do Uchwały nr 45/19/Z Zarządu Śl. ZPN z dnia 18.06.2019r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od 01.07.2019r.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r.

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r. Załącznik do Uchwały Nr 5/18/P Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 15.06.2018r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2016-2017 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2015-2016 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA

I. SKŁADKA CZŁONKOWSKA Załącznik do Uchwały Nr 5/2016 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 30.06.2016 r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2014-2015 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat statutowych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017-2018 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach:

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r.

KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r. KOMUNIKAT nr XI/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.10.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 167/Z/2014 z dnia 27.10.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A

LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A 1 LUBELSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 20-069 LUBLIN ul. Filaretów 44 CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ U C H W A Ł A ZARZĄDU LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sprawie uczestnictwa klubów i zawodników w

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZ. OZPN OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2012-2013 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez OZPN Częstochowa a. Klasa Okręgowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku

Biuletyn. Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Biuletyn Nr 2/2015 Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Styczeń 2015 Uchwała nr 6/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 26.01.2015

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. zm. U nr 27/2014 z 26.02.2014r. zm. U nr 35/2014 z 16.07.2014r. zm. U nr 17/2015 z 04.08.2015r. zm. U nr 137/2016 z 09.12.2016r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA VIII/23/2008

UCHWAŁA VIII/23/2008 UCHWAŁA VIII/23/2008 z dnia 02.06.2008 r. Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się co następuje. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl.

U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. U C H W A Ł A Nr 69/16/09 Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN Na podstawie 32 pkt. 9 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Kluby klasy A, B, Juniorów i Młodzieżowe, piłki kobiecej Futsal Extraklasa, I i II liga

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Kluby klasy A, B, Juniorów i Młodzieżowe, piłki kobiecej Futsal Extraklasa, I i II liga UCHWAŁA NR 60/VI/2017 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN z dnia 18 czerwiec 2017 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN w sezonie 2107/2018 Na podst. 30 i 55 Statutu Dol. ZPN postanawia się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010

Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Uchwała Nr IX/ 14/ 2009 Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 01.06.2009 r. Komunikat Finansowy Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na sezon rozgrywkowy 2009/2010 Na podstawie 32 ust. 4 Statutu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Uchwala się poniższe stawki opłat statutowych obowiązujących w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej

Uchwala się poniższe stawki opłat statutowych obowiązujących w Dolnośląskim Związku Piłki Nożnej UCHWAŁA NR 101/VI/2018 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 04.06.2018 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN, w sezonie 2018/2019. Na podstawie 30, ust. e, Statutu DolZPN postanawia

Bardziej szczegółowo

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Futsal Ekstraliga, I i II liga

Okręgowe Związki Piłki Nożnej. Futsal Ekstraliga, I i II liga UCHWAŁA NR 154/IV/2019 ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIAZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.06.2019 w sprawie wysokości opłat statutowych DolZPN, w sezonie 2019/2020. Na podstawie 30, ust. e, Statutu DolZPN postanawia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW KLUBY MŁODZIEŻOWE (wyłącznie) KLUBY Piłkarstwa Kobiecego Ekstra Liga i I Liga 150,00 zł KLUBY Piłkarstwa Kobiecego II Liga

WOJEWÓDZKA LIGA JUNIORÓW KLUBY MŁODZIEŻOWE (wyłącznie) KLUBY Piłkarstwa Kobiecego Ekstra Liga i I Liga 150,00 zł KLUBY Piłkarstwa Kobiecego II Liga Biuletyn Nr 2/2015. Opłaty i kary finansowe Na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Obowiązujące od 1 lipca 2015 roku Uchwała nr 6/2015 Zarządu LZPN z dnia 26.01.2015 r. W sprawie opłat na rzecz Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE

ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE ZAŁĄCZNIK DO RAMOWEGO REGULAMINU ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ OBOWIĄZUJĄCY W SEZONIE 2017-2018 1 Liczba drużyn biorących udział w rozgrywkach organizowanych: 1. Przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2019

KOMUNIKAT Nr 16/2019 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze r.

Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze r. Spotkanie organizacyjne Klubów Zina Klasy Okręgowej grupy 1 Bytom Zabrze 16.07.2019r. Skład Zina Klasy Okręgowej gr.1 Bytom Zabrze Piast II Gliwice SA Sośnica Gliwice KS 94 Rachowice Jedność 32 Przyszowice

Bardziej szczegółowo

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku. (tekst jednolity)

Uchwała nr 8/52 z dnia 12 lipca 2002 roku. (tekst jednolity) Wyciąg z uchwał Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 2014 roku dotyczących klubów i zawodników lipiec grudzień 2014 132 Uchwała nr VII/132 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r. Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity) t.j.u nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.u nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.u nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. Uchwała nr VI/86 z dnia 15 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 1/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Styczeń 2015 Posiedzenie Zarządu Lubuskiego ZPN- Uchwały z 26.01.2015r 1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2013/2014 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2013/2014 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 17/2017/KD

KOMUNIKAT nr 17/2017/KD Podokręg Piłki Nożnej Kraków Komisja Dyscypliny 31-216 Kraków ul. Solskiego 1 KOMUNIKAT nr 17/2017/KD z posiedzenia Komisji Dyscypliny PPN Kraków z dnia 29 sierpnia 2017 r ----------------------- Komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018 Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej sezon rozgrywkowy 2017/2018 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Dolnośląskiego ZPN nr 62/VI/2017 z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s.

Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego ZPN od s. L.dz.292/2012 Lublin, dnia 26.06.2012 r. Kluby LZPN Szkoleniowcy drużyn klubowych Komunikat Komisji Licencji Trenerskich Lubelskiego Związku Piłki Nożnej dotyczący licencji dla szkoleniowców Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNO DYSCYPLINARNY KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ

REGULAMIN ORGANIZACYJNO DYSCYPLINARNY KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ REGULAMIN ORGANIZACYJNO DYSCYPLINARNY KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ Zarząd Kolegium Sędziów w Olkuszu opracował wewnętrzny Regulamin Organizacyjno Dyscyplinarny Kolegium Sędziów w Podokręgu Olkusz,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 4/2012. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 4/2012. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 4/2012 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Listopad 2012 1 Uchwała Nr 78/2012 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 12.11.2012 r w sprawie opłat na rzecz Związku. Uwzględniając uchwałę

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020 REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020 Warszawa / Czerwiec 2019 1. Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2016/2017

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2016/2017 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2016/2017 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską,

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje:

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje: Uchwała nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ROZGRYWEK LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR POLSKI ROZGRYWKI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA SEZON 2014/2015 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

KTO MOŻE PROWADZIĆ ZESPÓŁ?

KTO MOŻE PROWADZIĆ ZESPÓŁ? Szanowni Trenerzy, przypominamy, że w Pomorskim Związku Piłki Nożnej od 1 stycznia 2017 roku będzie obowiązywał nowy tryb przyznawania/przedłużania licencji trenerskich. Dlatego też, zgodnie z wcześniejszą

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2016/2017 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr I/6 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających do

Bardziej szczegółowo

5 Zgłoszenie do rozgrywek

5 Zgłoszenie do rozgrywek Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Wydział Gier przedstawia skrótowo niektóre bardzo ważne paragrafy z regulaminu MZPN. Uważamy że ponowne przypomnienie poszczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016

ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2015/2016 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu

Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na szczeblu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Sezon 2018/2019 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Dolnośląskiego ZPN nr XX/XX/2018 z dnia XX-XX-2018r.

Bardziej szczegółowo

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018

ANEKS. do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 ANEKS do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 Tarnowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki w oparciu o Regulaminy Młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 104 Uchwała nr VII/104 z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. licencji trenerskich uprawniających

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY L.dz. 1342/2012 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012r. KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki podaje poniżej zatwierdzony przez Zarząd PZKosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2019/2020

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2019/2020 , REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2019/2020 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje:

Na podstawie 38 ust. 1 w związku z 33 pkt.1) Statutu PZPN postanawia się co następuje: Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

R E G U L A M I N Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej LUBUSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZŁONEK POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2a Biuro Lubuskiego ZPN: tel. (68) 4528200 Wydział Gier Lubuskiego ZPN: tel./fax. (68) 4528201 www.lubuskizpn.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2018/2019

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2018/2019 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI NA SZCZEBLU MAŁOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ NA SEZON 2018/2019 Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej są masową imprezą piłkarską,

Bardziej szczegółowo

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011

Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 Lublin, dnia 28.02.2011r. Komunikat dotyczący licencji dla szkoleniowców od s. 2010/2011 I. KOMISJA Licencji Trenerskich Lubelskiego Z P N jest upoważniona do przyznania trenerom licencji: PZPN A, PZPN

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35, 60 791 Poznań Tel/fax

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W-MZPN W SEZONIE 2015/16

ANEKS NR 1 Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W-MZPN W SEZONIE 2015/16 ANEKS NR 1 Z DNIA 27 LIPCA 2015 ROKU DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W-MZPN W SEZONIE 2015/16 2 ust. 2 lit. c Uchwałę nr III/39 Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2006 roku w sprawie statusu zawodników

Bardziej szczegółowo

Podokręg Piłki Nożnej Gorlice

Podokręg Piłki Nożnej Gorlice Podokręg Piłki Nożnej Gorlice 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 10 tel/fax: (0-18) 35-37-773 www.ppngorlice.futbolowo.pl e-mail: ppngorlice@wp.pl Komunikat nr 5/2015/2016 Komisji ds. Gier Podokręgu Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 30/2017/KD

KOMUNIKAT nr 30/2017/KD Podokręg Piłki Nożnej Kraków Komisja Dyscypliny 31-216 Kraków ul. Solskiego 1 KOMUNIKAT nr 30/2017/KD z posiedzenia Komisji Dyscypliny PPN Kraków z dnia 28 listopada 2017 r ----------------------- Komisja

Bardziej szczegółowo

Podokręg Piłki Nożnej Kraków Kraków dn r. Komisja Dyscypliny Kraków ul. Solskiego 1

Podokręg Piłki Nożnej Kraków Kraków dn r. Komisja Dyscypliny Kraków ul. Solskiego 1 KOMUNIKAT KD.PPN.Kra/15/18-19 z posiedzenia Komisji Dyscypliny PPN Kraków w dniu 20 listopada 2018 roku Podokręgu Piłki Nożnej Kraków, w składzie : Mariusz Gajewski Przewodniczący KD PPN Kraków Łukasz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI 1 Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2016/2017:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019

WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 WYCIĄG Z REGULAMINU MŁODZIEŻOWYCH ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD SEZONU 2018/2019 I. Zmiany wprowadzone w wyniku zmiany Uchwały nr IX/140

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I - WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I - WPROWADZENIE WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ORAZ ZASAD PRZYJMOWANIA AUTORYZOWANYCH GRUP KIBICÓW KLUBU GOŚCI W RAMACH ROZGRYWEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu:

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 w następującym brzmieniu: Uchwała nr VIII/202 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet w sezonie 2013/2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ PODKARPACKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a Tel. 17-853-43-25; fax 17-853-43-30 www.podkarpackizpn.pl e-mail: podkarpacki@zpn.pl Podkarpacki Bank Spółdzielczy 35 8642 1126 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI 1 Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2018/2019:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN DYSCYPLINARNY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo