Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie."

Transkrypt

1 Raport z badań: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie. Ewa Kucharczyk Akademia Górniczo - Hutnicza II rok, WH

2 W ankiecie zatytułowanej: Kłamstwo czy prawda? Rozmowy na czacie wzięło udział dokładnie 100 respondentów. Zdecydowana większość to osoby bardzo młode - ponad 60% respondentów stanowiły osoby zaliczające się do przedziału wiekowego od 20 do 23 lat, zamieszkujące miasta powyŝej 500 tys. mieszkańców (52%), z wykształceniem średnim - 62%- najprawdopodobniej obecni studenci, bądź wyŝszym- 23%. 45% respondentów stanowią męŝczyźni, 55% kobiety. Spośród wszystkich respondentów, 89% zadeklarowała, iŝ zdarzyło się im rozmawiać z obcą osobą za pośrednictwem czatu, jednak zatrwaŝająca większość tych osób, niekorzystna z czatu regularnie, a wręcz korzystania z niego niezwykle sporadycznie- 75% rzadziej niŝ raz w miesiącu! Mimo wszystko, są to jednak respondenci, którzy znają rzeczywistość czatów i tym samym ich odpowiedzi na kolejne pytania są niezwykle pomocne przy analizowaniu specyficznego, ambiwalentnego charakteru przestrzeni wirtualnych rozmów. Na pytanie nr. 4, którego treść brzmiała następująco: Powszechnie wiadomo, iŝ w internauci dowolnie kreują swoją toŝsamość w czasie wirtualnych rozmów. Czy i Panu/Pani zdarzyło się podać swojemu rozmówcy nieprawdziwe informacje na swój temat?, 58% respondentów udzieliła twierdzącej odpowiedzi. W większości, owe fałszywe informacje dotyczyły: miejsca zamieszkania (26%), wyglądu (13%) i wieku (14%), wśród odpowiedzi inne, respondenci wpisywali najczęściej, iŝ konfabulacje jakich się dopuszczają, odnoszą się do wszystkich wymienionych aspektów, a więc całej ich osobowości. 5. Czego dotyczyły te fałszywe informacje? Procent 24,14% 25,86% 10 22,41% 15,52% 6,90% 0 wieku wyglądu miejsca zamieszkania stanu cywilnego 3,45% pracy 1,72% wykształcenia inne:

3 Co ciekawe, spora część Internautów, spośród tych, którzy otwarcie przyznali się do konfabulacji, w dalszej części konwersacji, wyprowadzała z błędu swoich rozmówców (36%). Natomiast wszyscy (58 osób-100%), jednogłośni zgodzili się co do faktu, iŝ osoby, z którymi rozmawiały, takŝe podawały im nieprawdziwe informacje na swój temat, z czego 15 osób nie tylko przypuszcza, iŝ inni kłamali, ale co więcej, jest w posiadaniu dowodów, które o tym jednoznacznie świadczą: sprawdzam osobę kontaktując się z nią pod innym nickiem/kontem podając się za kogos innego - zadaje pytania, porownuje odpowiedzi. sprawdzam dostepne dane (adres itd, itp.) Wypowiedź jednego z respondentów Niezwykle interesujące wydają się być zestawienie najczęściej wybieranych powodów, dla których Internauci mijali się z prawdą w czasie rozmów z obcymi osobami. Nieco ponad 43% stwierdziło, iŝ głównym powodem zmiany ich toŝsamości była po prostu dobra zabawa, natomiast prawie tyle samo(41%) za główny powód wybrało poczucie bezpieczeństwa, jakie dawała im właśnie pewna modyfikacja realnych danych. Kolejno, nieco ponad 8% uzasadniło to pragnieniem stania się kimś zupełnie innym, a prawie 7% wybrało inny powód, wśród których znalazła się m.in. chęć podwyŝszenia swojej atrakcyjności 8. Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani podać zmodyfikowane informacje na sówj temat? Procent ,10% 41,38% 10 8,62% 6,90% 0 dla zabawy dla bezpieczeństwa by móc choć na chwilę stać się kimś innym, kim zawsze chciałem/łam być inny powód:

4 Powszechność wirtualnych konfabulacji została więc potwierdzona. Poza wszelką wątpliwością pozostaje fakt, iŝ Internauci w czasie rozmów na czacie, zakładają róŝnego rodzaju maski. Jak jednak wartościują oni owe wirtualne kłamstwa? Czy oceniają je przez pryzmat tych samych kategorii i zasad, które wyznają w rzeczywistym świecie? OtóŜ odpowiedz brzmi NIE. Ponad 82% spośród wszystkich tych, którzy wcześniej przyznali się do zakłamań w czasie czatowych rozmów, uwaŝa, iŝ wirtualna rzeczywistość rządzi się zupełnie innymi prawami. Czy w świetle tej dość mocno zakłamanej rzeczywistości wirtualnych konwersacji, pozostaje więc miejsce na zupełną szczerość? Czy Internauci potrafią zrezygnować z odrywanych ról i przenieść się w zakulisową scenerię w czasie rozmów z obcymi? Zgodnie z wynikami ankiety, odpowiedź na te pytania jest jak najbardziej twierdząca. Prawie 51% respondentów przyznaję, iŝ zdarzyło się im podać swoim rozmówcom prawdziwe dane personalne(!) takie jak numer telefonu(80%) czy adres (20%). Ankietowani udzielają prawdziwych informacji równieŝ w kwestii swojego wieku (38,2%), wyglądu (20,2%) oraz wykształceniu (13,5%). 10. Czego dotyczą najczęsciej prawdziwe informacje, które ujawnia Pan/Pani swoim rozmówcom? Procent 20 38,20% 10 20,22% 13,48% 10,11% 6,74% 4,49% 6,74% 0 wieku wyglądu miejsca zamieszkania stanu cywilnego pracy wykształcenia inne:

5 Stosunkowo rzadko zaś, owe prawdziwe dane dotyczą pracy (4,5%) oraz miejsca zamieszkania (6,75). Większość, bowiem prawie 60% respondentów, przyznaje takŝe, iŝ w czasie wirtualnych rozmów bywa znacznie bardziej otwarta względem rozmówców, niŝ w realnej rzeczywistości. Wśród elementów, które internauci uznali, za najmocniej wpływające na ich poczucie zwiększonej szczerości i otwartości, najczęściej wybierano anonimowość i znikome prawdopodobieństwo spotkania w realnym świecie. Wirtualna rzeczywistość daje więc niezaprzeczalnie pewną świadomość bezkarności i ogromną wręcz świadomość anonimowości brak kontaktu wzrokowego nie 12,36% 87,64%

6 14.2. bariera przestrzenna nie 14,61% 85,39% znikomwe prawdopodobieństwo spotkania w relanym świecie danego rozmówcy nie 33,71% 66,29%

7 14.4. moŝliwość natychmiastowego zakończenia rozmowy nie 26,97% 73,03% anonimowość nie 49,44% 50,56%