Przedmiar robót. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiar robót. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości"

Transkrypt

1 OBMIAR:... KNR KNR KNR KNR D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych Roboty poiarowe przy powierzchniowych robotach ha zienych - koryta pod nawierzchnie 0,5 ha D Zdjęcie warstwy huusu i darniny Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) o grubości do 5 c 33 Usunięcie warstwy ziei urodzajnej (huusu) - dodatek za każde dalsze 5 c grubości 33 D Roboty rozbiórkowe Rozebranie nawierzchni z as ineralno-bituicznych gr. do 7 c echanicznie wraz z wywoze i utylizacją 606 Rozebranie nawierzchni z betonu gr c echanicznie wraz z wywoze i utylizacją 070 Rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej wraz z wywoze i utylizacją 269 Rozebranie nawierzchni z trylinki wraz z wywoze i utylizacją 606 Rozebranie korytek ściekowych - odwodnienie liniowe - ateriał zaawiającego Deontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 z osadnikie wraz z wywoze i utylizacją Deontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 200 o głębokości do 3 wraz z wywoze i utylizacją Deontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 60 wraz z wywoze i utylizacją 5 Deontaż rurociągu z PCW o śr. zewn wraz z wywoze i utylizacją 50 0,5 070,00 269,00,00,00,00 5,00 50,00 Raze 0,5 070,00 269,00,00,00,00 5,00 50,00 Nora Expert Wersja: Nr seryjny: 5226 Użytkownik: BPiUB Mirosław Iwaniuk - -

2 KNR KNR KNR KNR KNNR KNNR D ROBOTY ZIEMNE D Wykonanie wykopów Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki w gr.kat.iii z transporte urobku saochodai saowyładowczyi wraz z utylizacją 230 * 0,6 + 08,0 * 0,5 + * 0,2 + * 0,3-0,20 * ( ) D ODWODNIENIE D Kanalizacja deszczowa Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki w gr.kat.iii z transporte urobku na odkład wraz z utylizacją kanał główny i studnie 35,5 *,0 * (,73 +,70 +,63) / 3 3,0 *,0 * (,73 +,70) / 2 3,0 *,0 *,78 przykanaliki 25 * 0,8 *,20 0 * 0,8 *,00 wpusty,5 * 2,0 * 2,0 * 6 Pełne uocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 wypraskai w grunt.suchych kat.iii-iv wraz z rozbiór.(szer.do,2) ((,73 +,70 +,63) / 3 * 35,5) * 2 (,78 * 3,0) * 2 Podłożę pod kanał i przykanaliki z ateriałów sypkich o grubości 20 c (35,5 + 3,0) *,0 (25,0 + 0,0) * 0,8 Włączenia rurociągów do studni żelbetowych (KD) za poocą tulei szczelnych PVC o śr. 300 Włączenia rurociągów do studni żelbetowych (KD8) za poocą tulei szczelnych PVC o śr. 200 Włączenia rurociągów do studni żelbetowych (KD9) za poocą tulei szczelnych PVC o śr. 60 Rurociągi z rur PVC-u SN8 łączone na wcisk o średnicy ,5 + 3,0 Przykanaliki z rur PVC-u SN8 łączone na wcisk o śr.zewnętrznej ,67-3,80 59,88 5,5 5,3 2,00 8,00 36,00 9,75 0,68 28,00,00,00,00 25,00 Raze 309,87 38,37 30,3 66,50,00,00,00 25,00 Nora Expert Wersja: Nr seryjny: 5226 Użytkownik: BPiUB Mirosław Iwaniuk - 2 -

3 KNNR KNNR 3-03 KNNR 3-0 KNNR 2-02 kalk. własna KNR KNR KNR KNR Przykanaliki z rur PVC-u SN8 łączone na wcisk o śr.zewnętrznej 60 0 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 200 w stud. gotowy wykopie o głębokości do 3,0 stud. Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 000 w stud. gotowy wykopie o głębokości 3 2 stud. Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 z osadnikie bez syfonu - właz jezdniowy D00 6 Odwodnienie liniowe L=5,0. Korytka o średnicy wew 50 z betonu polierowo-ceentowego klasy C60/75, ruszt D00 z żeliwa sferoidalnego, zwieńczony studzienką przelotową z odpływe boczny śr zgodnie z rys. nr 6 -PBW Dowóz piasku na wyianę gruntu oraz na zasypkę i obsypkę w stanie zagęszczony 38,37 podsypka -66,5 * 0,2 rury -(35,5 + 3) * 3, * 0,7 * 0,7-25,0 * 3, * 0,2 * 0,2-0,0 * 3, * 0,09 * 0,09 studnie -3, * 0,65 * 0,65 * (,70 +,63) -3, * 0,75 * 0,75 *,78-3, * 0,27 * 0,27 * 2,0 * 6 konstrukcja -37,0 * 0,8 * 0,6 Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie gruntu na odl. do 0 w gruncie kat. I-III (z odkładu) Zagęszczenie nasypów ubijakai echanicznyi; grunty sypkie kat. I-III ( z odkładu) Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych D PODBUDOWY D Koryto wraz z profilowanie i zgęszczenie podoża Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane echanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 230 0,00,00 2,00 6,00,00 38,37-3,30 -,88 -,2-3, -2,75-3,62,00 230,00 Raze 0,00,00 2,00 6,00,00,00 Nora Expert Wersja: Nr seryjny: 5226 Użytkownik: BPiUB Mirosław Iwaniuk - 3 -

4 chodnik nawierzchnia szczelna 08 D Warstwa odsączająca Warstwy odsączające z piasku zagęszczane echanicznie o gr.5 c ,00 Raze 73, nawierzchnia szczelna 08 08,00 D b Podbudowa zasadnicza z ieszanki kruszywa niezwiązanego Podbudowa poocnicza z ieszanki niezwiązanej z kruszywa C_50/30 stabilizowanej echanicznie gr. 20 c ,00 0 Podbudowa poocnicza z ieszanki niezwiązanej z kruszywa C_50/30 stabilizowanej echanicznie gr. 5 c 08,00 59, KNR AT KNR AT chodnik 0 D Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego ceente Warstwa wzacniająca z ieszanki kruszywa stabilizowanego ceente C,5/2,0; grub. 5c 230 D NAWIERZCHNIE D Nawierzchnia betonowa - przy dystrybutorach Podbudowy betonowe (podbeton C 8/0) o grubości po zagęszczeniu 5 c pielęgnowane piaskie i wodą 08 Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 2 c, zbrojoną dołe siatką stalową ze stali (8G2) śr. 2 o wyiarach oczek 5x5 c, ułożonej na podsypce piaskowej gr. 3 c i foli izolacyjnej typu PEHD gr., ,00 08,00 08,00 D b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 22 W 50/70 dla kategorii ruchu KR-3 o grubości 6 c ,00 D a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 6 S 50/70 dla kategorii ruchu KR-3 o grubości 5 c 0 230,00 08,00 08,00 090,00 Nora Expert Wersja: Nr seryjny: 5226 Użytkownik: BPiUB Mirosław Iwaniuk - -

5 KNNR KNNR D a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej (:) gr. 3 c z wypełnienie spoin piaskie D ELEMENTY ULIC D Krawężniki betonowe Krawężniki betonowe wystające o wyiarach 20x30 c (20x22 c) z wykonanie ław betonowych C 0/2 na podsypce ceentowo-piaskowej : gr. 5 c Krawężniki betonowe KWL, KPR, KWP z wykonanie ław betonowych C 25/30 35 D Chodniki z brukowej kostki betonowej Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 c na podsypce piaskowej ceentowo - piaskowej (:) grubości 3 c z wypełnienie spoin piaskie chodniki D Obrzeża betonowe Obrzeża betonowe o wyiarach 20x6 c na podsypce ceentowo-piaskowej : gr. 5 c, spoiny wypełnione piaskie 8 D ZIELEŃ DROGOWA Huusowanie z obsianie przy grubości warstwy huusu 5 c. 275 Huusowanie skarp z obsianie; dodatek za każdy dalsze 5 c huusu. 090, ,00 92,00 35,00 0 8,00 Raze 090, ,00 35,00 0 8, Nora Expert Wersja: Nr seryjny: 5226 Użytkownik: BPiUB Mirosław Iwaniuk - 5 -

PRZEDMIAR. Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku ETAP II

PRZEDMIAR. Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku ETAP II GMINA KŁOBUCK ul. 11 Listopada 6 4-100 Kłobuck Nazwa obiektu: Przebudowa ul. Cichej od ul. E. Orzeszkowej do ul. Równoległej w Kłobucku Adres: ETAP II działki ew. nr 1459, 1461, 1685, 40/1, 1086, 1090,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KD BARBARA-MIKOŁÓW- UTWARDZENIE TERENU, GIG- ŁAZISKA GÓRNE PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: GIG - UTWARDZENIE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik 1.1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Łącznik 1.1 A.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 07 w. Łącznik. A.CZĘŚĆ OGÓLNA.. Wyagania ogólne.. kalk. własna Opracowanie i zatwierdzenie tyczasowej organizacji ruchu, dostarczenie i ryczałt ontaż tyczasowego oznakowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w m. Rudka i Bobrowniki Małe Zakres

PRZEDMIAR Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w m. Rudka i Bobrowniki Małe Zakres PRZEDMIAR Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K Niwka-Bobrowniki Małe w. Rudka i Bobrowniki Małe Zakres 2+150-2+355 Lp. Nr spec.techn. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ODCINEK 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) VIA PROJEKT Lech Marciniak ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 43P w. Czerin od k 0+000 do k 0+68,3 ADRES INWESTYCJI : Powiat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Grzegorz Durczyński DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Fira "ABS - Ochrona Środowiska" sp z oo ul Wierzbowa 1, 0-169 Katowice Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 52120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 5111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Rybnik ul. Kotucza DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Rybnik ul. Kotucza DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Rybnik ul. Kotucza DATA OPRACOWANIA : 13.10.2010 Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 13.10.2010 Data zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Przebudowa dróg osiedlowych na Osiedlu Marysin w Piaskach Droga główna k 0+000-0+208. Roboty przygotowawcze D.0.00.00 d.. KNNR 0-0 2 KNR AT-0 d.. 00-0 KNNR d.. 0802-0 KNR 2- d.. 080-0 5 KNR -0 d.. 0-0

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Sękowice dr (dz nr 78) Lp d 4500000-8 KNNR 0-0 450000-00-03 analogia d 3 KNR -3 d 003-04 4 KNNR d 006-0 4' KNNR d 008-0 5 d kalk własna 3 4533000-9 0403-03 6 d3 7 d3 0403-03 techn 04 04 0 04 04 04 08 08

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I Usługi Projektowe Elżbieta Kurzewska ul. Goździków 45, 47-224 Kędzierzyn-Koźle ROBÓT ETAP I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze 1 d.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty przygotowawcze 1 d.1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie Załącznik nr 1 do ziany SIWZ Przediar robót Załącznik nr 11 1 Roboty przygotowawcze 1 d.1 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k KNR 2-01 0119-03 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

korytowanie pod ciąg pieszo-jezdny (62* *12.30)* wykop pod wpusty uliczne 1.2*1.2*1.6* przykanaliki 3*3*0.7*1 6.

korytowanie pod ciąg pieszo-jezdny (62* *12.30)* wykop pod wpusty uliczne 1.2*1.2*1.6* przykanaliki 3*3*0.7*1 6. Przebudowa dróg ginnych w Święciechowie1 - sięgacze KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa dróg ginnych o znaczeniu lokalny w Święciechowie na ulicach Kolbego - sięgacze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 4500-0 4500-8 454-6 Roboty budowlane Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski Złotoryja ul. Podwale nr 11

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski Złotoryja ul. Podwale nr 11 PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH gr inż. Bartłoiej Dąbrowski 59-500 Złotoryja ul. Podwale nr 11 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staroiejskiej ADRES INWESTYCJI : działka nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kaszuba DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wojciech Kaszuba DATA OPRACOWANIA : wrzesień Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Kayk wraz z budową kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Wesoła - Stara Miłosna INWESTOR : Urząd Dzielnicy Wesoła Miasta st. Warszawy ADRES INWESTORA : ul. I Praskiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI URZĄD MIEJSKI w RZGOWIE 95-030 Rzgów,Plac 500-lecia 22 KOSZTORYS INWESTORSKI 45233140-2 Roboty drogowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : przebudowa ul. Południowej w

Bardziej szczegółowo

0.25 km RAZEM KSNR 1

0.25 km RAZEM KSNR 1 OBMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45113000-2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNNR 1 d.1 0111-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny. k 0.25 k 0.250

Bardziej szczegółowo

j.m. Poszcz 1 Nawierzchnia drogi KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km RAZEM

j.m. Poszcz 1 Nawierzchnia drogi KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km RAZEM Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Nawierzchnia drogi KNNR Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa d. 0-0 dróg w terenie równinny. k 0.895 k 0.895 Rozebranie nawierzchni z as ineralno-bituicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia AB Industry SA 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul Wojska Polskiego 7, Macierzysz Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45330- Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR. Nr spec. techn. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1.1 Organizacja budowy

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR. Nr spec. techn. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 1.1 Organizacja budowy PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR Lp. Nr spec. techn. Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Organizacja budowy 1 d.1.1 00.00.00 Wyagania ogólne ryczałt 1 ryczałt 1 RAZEM 1 2 d.1.1

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - / obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza/ Przebudowa drogi ginnej - ulicy Stanisława Leszczyńskiego w iejscowości Rydzyna JEZDNIA. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D-0.0.0 d.. KNNR 0-0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolski - etap II oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km zasypanie wykopów. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa drogi ginnej w. Kolonowskie, ul. Mickiewicza, dz. nr 1445 1 KNR 2-19-03 z.sz. 2.3.3 9902 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa

Bardziej szczegółowo

Poniec_Rynek_Rewitalizacja_KD_Odw_Liniowe_ kstx

Poniec_Rynek_Rewitalizacja_KD_Odw_Liniowe_ kstx 1 1.1 1 D-01.01.01a d.1.1 45100000-8 Geodezja kalk. własna j.. Raze D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : marzec 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania marzec Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : marzec 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania marzec Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Kayk na odcinku od ul. Grafitowej do ul. Jodłowej (ze skrzyżowanie) wraz z budową kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Warszawa Wesoła INWESTOR : Urząd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Kowalczyk Bogusław ul. Mała 05-00 MInsk Mazowiecki PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej i kanalizacji w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z utwardzenie terenu przy PowiatowyŚrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

< na wjeździe na droge dojazdową> 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt. 2 szt. 2,00 RAZEM 2,00 szt. 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt. 2 szt.

< na wjeździe na droge dojazdową> 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt. 2 szt. 2,00 RAZEM 2,00 szt. 1 szt. 1,00 RAZEM 1,00 szt. 2 szt. Przebudowa ulicy Słowackiego kategorii drogi powiatowej w Olecku od k 0+012 do k 0+375 1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D.01.01.01. Wyznaczenie ( odtworzenie ) trasy i punktów wysokościowych. 1 KSNR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Roboty przygotowawcze 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Roboty przygotowawcze 1 d.1.1 1 1.1 Roboty przygotowawcze 1 d.1.1 2 d.1.1 D-01.01.01 KNNR 1 0111-02 D-01.02.04 KNNR 6 0802-04 3 D-01.02.04 d.1.1 KNNR 6 0802-02 4 BCD I D-01. d.1.1 03.02.16 5 BCD I D-01. d.1.1 03.02.17 6 BCD I D-01.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: - 1 -

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: - 1 - ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA UL.kLASZTORNEJ Z FRAGMENTAMI UL.KRÓLEWSKIEJ I ŻEROMSKIEGO ADRES INWESTYCJI : ul.klasztorna w Toaszowie Lub. INWESTOR : Miasto Toaszów Lubelski ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 2 d.2 _zał. "wykaz drzew " 1 szt. 1,00

PRZEDMIAR ROBÓT. 2 d.2 _zał. wykaz drzew  1 szt. 1,00 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 D-01.01.01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k d.1 _ w k 4+162,00-5+188,10 1,0261 k 1,026 RAZEM 1,026 2 KARCZOWANIE DRZEW D-01.02.01

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV KOSZT. UL. IWASZK CZ I A 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV -45233 1 KSNR 1 Roboty poiarowe przy robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny. k d.1 0104-03 w k 0+000-0+195 D-01.01.01 0.195

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP II Usługi Projektowe Elżbieta Kurzewska ul. Goździków 45, 47-224 Kędzierzyn-Koźle ROBÓT ETAP II Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

FDI INŻ. Marcin Ciećwierz Siechnice, ul. Włościańska,

FDI INŻ. Marcin Ciećwierz Siechnice, ul. Włościańska, FDI INŻ. Marcin Ciećwierz 55-011 Siechnice, ul. Włościańska, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY PISARSKIEJ I DZIENNIKARSKIEJ W KONINKU W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OD UL. WSPÓLNEJ DO UL. DRUKARSKIEJ

PRZEBUDOWA ULICY PISARSKIEJ I DZIENNIKARSKIEJ W KONINKU W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OD UL. WSPÓLNEJ DO UL. DRUKARSKIEJ OPRACOWANIE PRZEBUDOWA ULICY PISARSKIEJ I DZIENNIKARSKIEJ W KONINKU W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA NA ODCINKU OD UL. WSPÓLNEJ DO UL. DRUKARSKIEJ CZĘŚĆ PRZEDMIAR ROBÓT LOKALIZACJA woj. wielkopolskie, powiat

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 60,0 x 80, ha RAZEM Ogrodzenia stalowe z przesel przenosnych na słupkach stalowych - rozebranie

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 60,0 x 80, ha RAZEM Ogrodzenia stalowe z przesel przenosnych na słupkach stalowych - rozebranie 1 I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 KNNR 1 d.1 0112-02 Roboty poiarowe przy powierzchniowych robotach zienych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ha 2 KNR 4-04 d.1 0901-04 3 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień BIURO PROJEKTOWE Marcin Zagojski ul. Josepha Conrada 8/75, -922 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 45111200-0 45233320-8 45233220-7 Roboty rozbiórkowe

Bardziej szczegółowo

0.805 km RAZEM Usunięcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew 2 D- Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów

0.805 km RAZEM Usunięcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew 2 D- Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów 1 Prace budowlano-ontażowe(branża drogowa) 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 1 Roboty poiarowe 1 D- d 01.01.01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny 0.805 k 0.805

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Dębowej w Lublinie.

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) Kanalizacja sanitarna w rejonie ulicy Dębowej w Lublinie. KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ROBOTY ZEWNĘTRZNE SIECI I PRZYŁĄCZA WOD - KAN PRZEDMIAR

ROBOTY ZEWNĘTRZNE SIECI I PRZYŁĄCZA WOD - KAN PRZEDMIAR Wydział Inwestycji i Reontów Koenda Stołeczna Policji SIECI I PRZYŁĄCZA WOD - KAN PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU KOMENDY REJONOWEJ POLICJI WARSZAWA I ADRES INWESTYCJI : UL.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Krzywa 48, Słupsk. AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka AMW Biuro Projektów Anna Wąchnicka ul. Krzywa 48, 76-200 Słupsk ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233200-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego /66-9 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 100-1 100-0 710-100-8 0-8 0-7 Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Technicznych w Budownictwie Zbigniew Śniady Legnica ul. Karkonoska 1/16

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Technicznych w Budownictwie Zbigniew Śniady Legnica ul. Karkonoska 1/16 Zakład Usług Technicznych w Budownictwie Zbigniew Śniady 59-220 Legnica ul. Karkonoska 1/16 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Odcinek drogi A-B od km 0+000,00 do km 0+388,00

PRZEDMIAR ROBÓT Odcinek drogi A-B od km 0+000,00 do km 0+388,00 AP Studio PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE I BUDOWLANE -00 Człuchów, ul.traugutta 1 PRZEDMIAR ROBÓT Odcinek drogi A-B od k 0+00 do k 0+,00 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2200-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. GAZ MEDIA Projekt sp. z o.o Wołomin, ul. Piłsudskiego 4

PRZEDMIAR. GAZ MEDIA Projekt sp. z o.o Wołomin, ul. Piłsudskiego 4 GAZ MEDIA Projekt sp. z o.o. 05-00 Wołoin, ul. Piłsudskiego 4 NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnych do granicy działki drogowej w. Tłuszcz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ROBIMART Pracownia Projektowa ul. Słowików 18/ Komorów

PRZEDMIAR ROBÓT. ROBIMART Pracownia Projektowa ul. Słowików 18/ Komorów ROBIMART Pracownia Projektowa ul. Słowików 8/20 0-806 Koorów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 400-9 Roboty w zakresie burzenia 4220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 4200-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRO STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.o. ul. Górczews 181 lok. 507, 01-459 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyficja robót wg. Wspólnego Słowni Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szyański 8-00 Zabrów Aleja Wojska Polskiego 7A lok. 00 Data utworzenia: 08-09- Przebudowa drogi ginnej nr 0B Kalinowo - Kalinowo Kolonia do drogi krajowej, na odcinku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont chodników na działce nr ewid. 139, obręb: , przy ul. Linneusza 8 i 10 w Warszawie

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont chodników na działce nr ewid. 139, obręb: , przy ul. Linneusza 8 i 10 w Warszawie STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. 0-49 Warszawa, ul. Kędzierskiego 2/66, tel.: /22/ 86-86-7, /22/ 68-52-65, unitysc@wp.pl Rachunek: BRE BANK S.A.- Bank 5400400007226520 NIP: 522-26-85-79 REGON: 054860 Pełnoocnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa 47-244 Lubieszów, ul. Leśna 17A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 45330000-9 45212221-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR KANALIZACJA DESZCZOWA - ver. przecisk

PRZEDMIAR KANALIZACJA DESZCZOWA - ver. przecisk Biuro Usług Inżynierskich Artur Olchawa ul. Brzozowa 3a, 47-430 Rudy PRZEDMIAR KANALIZACJA DESZCZOWA - ver. przecisk Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień STUDIO BUDOWLANE UNITY S.C. ul. Kędzierskiego /66 01-493 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 4511100-0 453330-8 45330-7 Roboty rozbiórkowe Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - sieć ( PVC00-880,5). Rurociągi.. Roboty ziene KNR-W - d... 0 03-0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych w terenie równinny k 0.867 k 0.867 RAZEM 0.867 KNR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Borek DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Borek DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice NAZWA INWESTYCJI : Budowa wodociągu PE dn110 ADRES INWESTYCJI : ul. Staropolska, Młynarska; Starachowice (dz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane SPORZĄDZIŁ KALKULACJE PRZEDMIAR ROBÓT 45233160-8 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaowień Ścieżki i inne nawierzchnie etalizowane NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: BUDOWA ŚCIEŻKI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B Mikołajki - Boguszyce - PRZEZ WIEŚ MIKOŁAJKI

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej nr B Mikołajki - Boguszyce - PRZEZ WIEŚ MIKOŁAJKI gr inż. Izabela Kiernozek Data opracowania: 8-- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Przebudowa drogi ginnej nr 9 B Mikołajki - Boguszyce - PRZEZ WIEŚ MIKOŁAJKI Adres obiektu budowlanego: Mikołajki, g. Łoża

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 1.4 km 1.4 RAZEM KNRW

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. 1.4 km 1.4 RAZEM KNRW Przebudowa ciągu dróg ginnych ulic oziegłowach - ch - Częstochowskiej,Warszawskiej i 3-go Maja w Koziegłowach - kanalizacja deszczowa 1 Roboty przygotowawcze - CPV 45111000-8 1.1 KNR 2-01 0119-03 Roboty

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Biuro Usług Projektowo-Inwestycyjnych Leszek Piątkowski 07- Rzekuń, Ławy 7 c Data utworzenia: 09-07- Przebudowa drogi ginnej nr 0 79 B ulica Dworna we wsi Stare Kupiski Tabela robót Dział nr. Roboty poiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 09/02/2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 09/02/2016. Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Budowa bieżni lekkoatletycznej400 oraz skoczni do skoku w dal ADRES INWESTYCJI : ul.poznanska 4, 63-005 Kleszczewo INWESTOR : Ginny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa drogi gminnej nr B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa 2 od Krótkiej do DW 679 Gina Łoża ul. M. Skłodowskiej-Curie a 8-00 Łoża Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Budowa drogi ginnej nr 0 B - ulica Polna we wsi Zawady - trasa od Krótkiej do

Bardziej szczegółowo

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz DATA OPRACOWANIA : SPORZĄDZIŁ : SPRAWDZIŁ : Data sprawdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Skubisz DATA OPRACOWANIA : SPORZĄDZIŁ : SPRAWDZIŁ : Data sprawdzenia. Data opracowania Powiat Hrubieszowski ul. Narutowicza 34, 22-500 Hrubieszów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233320-8 Fundaentowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień - - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziene 1 d.1.1 KNR 2-01 0215-04 2 KNR 2-01 d.1.1 0317-02 3 KNR 2-01 d.1.1 0322-07 4 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-01 5 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-04 6 KNR 2-01 d.1.1 0230-01 7 KNR-W

Bardziej szczegółowo

"NOW-EKO" B.P. Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39 PRZEDMIAR ROBÓT

NOW-EKO B.P. Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 39 PRZEDMIAR ROBÓT "NOW-EKO" B.P. Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 9 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 4500-6 Ogólne roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA JaROAD KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wraz z iejscai postojowyi przy ul.szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach ADRES INWESTYCJI : Czechowice-Dziedzice, ul. Szkolna INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej".

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakład Usług "DAN" Sp z oo ul Kopernika 4C/22 14-200 Iława PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul Kaziierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy ieszkaniowej wielorodzinnej"

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ZAŁĄCZNIK NR 7

PRZEDMIAR ZAŁĄCZNIK NR 7 ZAŁĄCZNIK NR 7 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy szkole w Kokoszkowach wraz z odwodnienie. ADRES INWESTYCJI : dz. nr 56, Kokoszkowy, g. Starogard Gd. INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT Oznakowanie Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Roboty drogowe Gina Łoża inż. Krystyna Lipińska Identyfikator: KL Data opracowania: 0-09- PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: budowa drogi ginnej NR 00 B ulica Krótka we wsi Zawady Adres inwestycji: Zawady ul. Krótka -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 45233140-2 Roboty drogowe 45233120-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Agnieszka Halicka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Agnieszka Halicka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: GWK Inżynieria Sanitarna ul. Staffa /9, 0-89 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 500-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Jaworze Jawor, ul. Wrocławska 26 PRZEDMIAR

Starostwo Powiatowe w Jaworze Jawor, ul. Wrocławska 26 PRZEDMIAR Starostwo Powiatowe w Jaworze 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ul. Staszica 1, piętro V, Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Staszica 1, piętro V, Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1, piętro V, 05-800 Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. BŁOŃSKIEJ W PRUSZKOWIE ADRES INWESTYCJI : ULICA BŁOŃSKA NA ODCINKU OD UL. TRAKTOWEJ

Bardziej szczegółowo

A PRZEDMIAR ROBÓT

A PRZEDMIAR ROBÓT A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe 38-300 Gorlice, ul. Biecka 8 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1576K

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Praga -Północ. Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15

PRZEDMIAR ROBÓT. Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Praga -Północ. Warszawa, ul. Kłopotowskiego 15 Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Praga -Północ Warszawa, ul. Kłopotowskiego 5 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa zespolu budynków kounalno-socjalnych ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońska dz. nr /;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz. ul. Krótka 7B lok. 13, Otwock

PRZEDMIAR. MM - Projekt Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz. ul. Krótka 7B lok. 13, Otwock "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz ul. Krótka 7B lok. 13, 05-400 Otwock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Cieślak DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Cieślak DATA OPRACOWANIA : Politechnika Lubelska - Sekcja Nadzoru Inwestycji i Reontów ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie reontu zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

Bardziej szczegółowo

"DARVIN" Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r.

DARVIN Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r. "DARVIN" Dariusz Winiarski 28-200 Staszów ul.langiewicza 13/55 PRZEDMIAR ROBÓT - Wykonanie kanałów i rurociągów iędzyobiektowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa echaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekow w.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Wyszków, Deskurów 40. PRW Przemysław Woźniak

PRZEDMIAR Wyszków, Deskurów 40. PRW Przemysław Woźniak PRW Przeysław Woźniak 07-201 Wyszków, Deskurów 40 PRZEDMIAR 45233253-7 45233100-0 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych Roboty w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

-D19, D42- D43-D44-D26, D46-D25, D39 -D19, D40-D41-D19,

-D19, D42- D43-D44-D26, D46-D25, D39 -D19, D40-D41-D19, Kanał deszczowy K3 na odc. D18-U1, kanał boczny D18 -D19, D42- D43-D44-D26, D46-D25, D39 -D19, D40-D41-D19, wpusty deszczowe wraz z przykanalikai Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231000-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Tomków. ul. Głowackiego 23A/ Mirsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Tomków. ul. Głowackiego 23A/ Mirsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Toków ul. Głowackiego 23A/2 59-630 Mirsk PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Reont zewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : Droga przy DS2 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Traugutta INWESTOR : POLITECHNIKA GDAŃSKA ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 11/12 80-223 GDANSK SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Chyła DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DB CONSTRUCT SP. Z O.O. ul. 1 Maja 87, Łódź

PRZEDMIAR DB CONSTRUCT SP. Z O.O. ul. 1 Maja 87, Łódź DB CONSTRUCT SP. Z O.O. ul. 1 Maja 87, 90-7 Łódź PRZEDMIAR 100000-8 00000-9 0000-3000-6 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY: BRANŻE: Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

BIPROWOD WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Broniewskiego 3 PRZEDMIAR

BIPROWOD WARSZAWA Sp. z o.o Warszawa ul. Broniewskiego 3 PRZEDMIAR BIPROWOD WARSZAWA Sp. z o.o. 01-785 Warszawa ul. Broniewskiego 3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 45233000-9

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45233000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Urząd Miasta i Giny Pasy ul. Runek 8, 12-130 Pasy PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. INTER-PROJEKT Daniel Klonowski Warszawa, ul. Dobra 5/4

PRZEDMIAR. INTER-PROJEKT Daniel Klonowski Warszawa, ul. Dobra 5/4 INTER-PROJEKT Daniel Klonowski 00-384 Warszawa, ul. Dobra 5/4 PRZEDMIAR 453300-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaowień Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gajda (Drogowa) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krystian Gajda (Drogowa) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Krystian Gajda Prądzew 70A, 97-438 Rusiec Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PA- MARBA" Mikołów os. Mickiewicza 24d/3

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PA- MARBA Mikołów os. Mickiewicza 24d/3 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PA- MARBA" 43-190 Mikołów os. Mickiewicza 24d/3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie parkingu - kanalizacja i odwodnienie liniowe ADRES INWESTYCJI : PARKING

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. ul. Waszyngtona 24/197

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. ul. Waszyngtona 24/197 Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. 15-247 BIAŁYSTOK ul. Waszyngtona 24/197 NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa ul. Waryńskiego w Białystoku ADRES INWESTYCJI : ul. Waryńskiego w Białystoku INWESTOR : MIASTO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I 2. KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I 2. KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu L.p. Nuer 2 3 5 6 STWIORB D.03.02.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 5300-8 D.03.02.0 Roboty poiarowe k 3,288, Roboty poiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Brzezińska 8a, Rybnik. CERTIGOS Mateusza Kałuża. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Mateusz Kałuża

PRZEDMIAR. ul. Brzezińska 8a, Rybnik. CERTIGOS Mateusza Kałuża. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Mateusz Kałuża CERTIGOS Mateusza Kałuża ul. Brzezińska 8a, 44-03 Rybnik PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Reont odcinka ul. Nowej w Jankowicach Jankowice ul. Nowa Zarząd

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM Poznań, ul. Promienista 9

PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM Poznań, ul. Promienista 9 PROJEKTOWANIE I NADZORY W BUDOWNICTWIE DROGOWYM 60-288 Poznań, ul. Proienista 9 Koorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI ULICY SZKÓŁKARSKIEJ w. Suchy Las (odcinek

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PODSTACJI TRAKCYJNEJ TCZEW PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ DROGOWA

BUDOWA PODSTACJI TRAKCYJNEJ TCZEW PRZEDMIAR ROBÓT CZĘŚĆ DROGOWA PKP Energetyka S.A. Zakład Północny ul. Jana z Kolna 29 81-859 Sopot PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ KONSORCJUM Opracowanie dokuentacji projektowych wraz z uzyskanie odpowiednich pozwoleń, zgód, uzgodnień oraz

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. widna dr 130221 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Nr spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ul. Widna w Płocku 1 D.01.01.01. Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny.

Bardziej szczegółowo