GRATIS KURS E-LEARNINGOWY

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRATIS KURS E-LEARNINGOWY"

Transkrypt

1

2

3 GRATIS KURS E-LEARNINGOWY PRZYSTĘPUJĄC DO KAMPANII 2020 r., PRZY ZAKUPIE PEŁNEGO PAKIETU OTRZYMUJĄ PAŃSTWO BEZPŁATNY KURS Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu. dla 2 * osób w ramach Akademii Profesionalnego Nauczyciela. * dla 1 osoby w przypadku zamówienia połowy pakietu CELE KURSU zdobycie i poszerzenie wiedzy na temat uzależnienia od Internetu i urządzeń mobilnych edukacja w zakresie cyberkontroli jako jednej z dróg profilaktyki zagrożeń związanych z przebywaniem w Internecie zaznajomienie się z pojęciem cyberprzemocy i sposobami jej efektywnego przeciwdziałania zapoznanie się z rolą e-komunikacji w Internecie oraz jej wpływowi na funkcjonowanie młodych ludzi nabycie umiejętności odpowiedzialnego i konstruktywnego uczestnictwa w Internecie zdobycie narzędzi (prezentacje, audycje edukacyjne, ankiety itp.) oraz wiedzy do przeprowadzenia ciekawych zajęć na temat uzależnienia od Internetu, cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci i młodzieży, poznanie metod wspierających czynniki pozytywne chroniące młodzież przed cyberprzemocą i uzależnieniem w Internecie AUTOR KURSU: MARIUSZ NOWICKI psycholog, pedagog, absolwent UAM w Poznaniu. Posiada duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, pracował z dziećmi w wieku przedszkolnym, z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, także z dziećmi przebywającymi w placówce opiekuńczo-wychowawczej i ich rodzinami. Pracuje z dorosłymi jako psycholog i trener, prowadząc grupy edukacyjne i grupy wsparcia, również dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jest autorem materiałów profilaktycznych przygotowanych w ramach kampanii Przemoc boli oraz Narkotyki? To mnie nie kręci! skierowanej do młodzieży. ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT KURSU I POBRAĆ ZA DARMO JEGO I MODUŁ, ZAPRASZAMY NA STRONĘ: akademianauczyciela.pl Informacje o kursie znajdują się w zakładce DOSTĘPNE KURSY. HARMONOGRAM: START kursu 3 kwietnia 2020 r. TEST końcowy 19 czerwca 2020 r. wysyłka certyfikatów ukończenia kursu razem z certyfikatami dla samorządów i nagrodami dla laureatów (do końca sierpnia 2020 r.) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZNAJDĄ PAŃSTWO W PRZESYŁCE Z MATERIAŁAMI ZTU ORAZ NA STRONIE 17. 3

4 Szanowni Państwo, Mimo, że minęło już prawie 20 lat, pamiętam to jak dziś, gdy przygotowywaliśmy dla Was założenia pierwszej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Pamiętam tę niepewność towarzyszącą nam, gdy wysyłaliśmy informacje o nowym projekcie, a także później, gdy czekaliśmy na informacje zwrotne od koordynatorów i uczniów, które pozwoliły nam tworzyć kolejne materiały zgodne z Państwa oczekiwaniami. Nie przypuszczałem wtedy, że będę miał przyjemność zapraszać do udziału w specjalnej, jubileuszowej XX edycji ZTU! Dziękuję Państwu za to, że przez te wszystkie lata byliśmy obecni w większości miast i gmin w Polsce. To dzięki Wam uzyskaliśmy miano najlepszej kampanii edukacyjno-profilaktycznej w kraju. Zaufanie ponad 2000 samorządów i 20 lat współpracy dobitnie o tym świadczą. Tak samo jak honorowe patronaty otrzymywane corocznie z rąk kolejnych Ministrów Edukacji oraz Ministrów Sportu. Wciąż jednak staramy się być lepsi z każdą edycją coraz bardziej. Zapraszam do zapoznania się z ofertą jubileuszowej XX edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Z tej okazji przygotowaliśmy kilka niespodzianek i nowości, o których szerzej informujemy na kolejnych stronach. W tym miejscu chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwie pozycje: specjalne złote certyfikaty, których wizualizacje znajdują się na drugiej stronie okładki (to forma specjalnego podziękowania przygotowanego z okazji jubileuszu) oraz możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach ankietowych Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów (dla samorządów biorących udział w dwóch następujących po sobie edycjach ZTU). Od kilku lat materiały ZTU są dostępne już od listopada. To oznacza więcej czasu na realizację działań i pomysłów związanych z kampanią. Zdaję sobie sprawę, że Zachowaj Trzeźwy Umysł jest jedną z wielu propozycji, które otrzymują Państwo w ciągu całego roku. Jednak już dziś bardzo dużo miast i gmin deklaruje powrót do kampanii ZTU, a także jej kontynuację. To daje nam siłę i energię, by wspólnie promować wśród młodych ludzi życie wolne od używek, przemocy i nudy! Działając zgodnie z zasadą Konfucjusza: Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. wzmacniamy u młodych ludzi poczucie własnej wartości, przekazujemy wiedzę oraz umiejętności, które w dorosłym życiu pozwolą im dokonywać odpowiedzialnych wyborów. Dlatego mam wielką nadzieję, że z okazji jubileuszu będą Państwo właśnie z nami. Niech 2020 rok stanie się w Państwa samorządach rokiem Trzeźwego Umysłu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam wszystkich do współpracy! Z poważaniem Piotr Adamski, prezes SPiDR

5 Korzyści z przystąpienia do jubileuszowej kampanii ODPOWIEDNIO DOSTOSOWANE TEMATYCZNIE I MERYTORYCZNIE KARTY PRACY To znacznie więcej niż standardowe ulotki, na których opierają się inne kampanie. W odróżnieniu od tradycyjnych ulotek, karty pracy zawierają głównie ćwiczenia i niebanalne zadania, które przynoszą dużo lepsze efekty profilaktyczne i o wiele większe korzyści edukacyjne. Karty pracy są podzielone na trzy grupy wiekowe (klasy I-III, IV-VI i VII-VIII). MATERIAŁY EDUKACYJNE DLA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) ORAZ GOTOWE, ATRAKCYJNE SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI, które w prosty sposób pomagają przeprowadzić kampanię zgodnie z zasadą Konfucjusza Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. ZESTAW OKOLICZNOŚCIOWYCH ZŁOTYCH CERTYFIKATÓW dla włodarzy miast i gmin, samorządów, osób i komisji odpowiedzialnych za realizację działań profilaktycznych oraz nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w kampanię. ATRAKCYJNE KONKURSY DLA DZIECI I MŁO- DZIEŻY ORAZ CAŁYCH KLAS I GRUP ŚWIETLICO- WYCH. Laureatów głównych nagród zaprosimy jak zwykle na uroczysty Finał, który odbędzie się jesienią 2020 roku w Centrum Olimpijskim w Warszawie. BEZPŁATNY KURS W RAMACH AKADEMII PRO- FESJONALNEGO NAUCZYCIELA dla 1 lub 2 osób. (Cena 1 kursu poza kampanią 500 PLN). MOŻLIWOŚĆ PRZEPROWADZENIA BEZPŁAT- NYCH ANKIET EWALUACYJNYCH LUB DIAGNO- ZY UCZNIÓW po raz pierwszy w ramach programu badawczego Ogólnopolska Diagnoza Społeczna Uczniów. Zasady bezpłatnego uczestnictwa oraz harmonogram działań opisujemy na dalszych stronach oferty. ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W SPECJALNEJ, TRZYDNIOWEJ KONFERENCJI PROFILAKTYCZ- NEJ W CZERWCU 2020 R. W SANDOMIERZU (za dodatkową opłatą, ilość miejsc ograniczona). 5

6 OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA UCZNIÓW 2020/2021 Szanowni Państwo, Mam nadzieję, że wyniki dotychczasowych projektów badawczych posłużyły do uzupełnienia wielu programów profilaktycznych w Państwa samorządach, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów na jakie napotyka dzisiejsza młodzież. Pragnę zatem zaprosić Państwa do udziału w ewaluacji Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów, a te samorządy, które nie miały jeszcze możliwości jej przeprowadzenia do ankietowania uczniów po raz pierwszy. Tym, co wyróżnia nasz projekt jest jego ogólnopolski zasięg. W ostatnich badaniach wzięło udział ponad uczniów z klas V-VIII. Przystępując do kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz przeprowadzając badania otrzymacie Państwo raport przedstawiający dane ogólnopolskie oraz dane dla swojej gminy, będący zestawieniem odpowiedzi respondentów ze szkół biorących udział w projekcie, znajdujących się na terenie Państwa samorządu. Będzie to najbardziej cenne dla Państwa źródło informacji, gdyż porównanie ogólnopolskie pozwoli Państwu na precyzyjne określenie mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Wyniki badania lokalnego uzupełnione są krótkim komentarzem. Wyniki tych badań z pewnością będą przydatne do opracowywania planów rozwoju, programów profilaktycznych oraz strategii obejmujących swoim zakresem wszystkie obszary życia społecznego młodzieży. Gorąco Państwa zachęcamy do udziału w tym niezwykle prestiżowym projekcie badawczym. Z wyrazami szacunku dr n. hum. Błażej Dyczewski Do deklaracja przystąpienia do kampanii ZTU uruchomienie internetowego panelu badawczego 6

7 POPULACJA I GRUPA BADAWCZA Badaną populacją są uczniowie szkół podstawowych z samorządów biorących udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Do badań ankietowych przystępują dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: młodsze klasy V i VI SP oraz starsze roczniki, czyli klasa VII i VIII SP. W takiej też formie otrzymają Państwo wyniki badań (2 grupy wiekowe). Jeśli Państwa samorząd już uczestniczył w tych badaniach, ewaluacją objęte zostaną klasy V i VI, które odpowiedzi na te same pytania udzielą będąc już klasami VII i VIII. SPOSÓB I CELE REALIZACJI BADANIA Badanie realizowane będzie za pomocą liczącego około 60 pytań kwestionariusza ankiety internetowej (CAWI) wypełnianej audytoryjnie. Badania posłużą do opisu skali zjawisk, jak również klasyfikacji głównych postaw młodzieży wobec problemów tożsamych z obszarami tematycznymi diagnozy, wymienionymi powyżej. Z listą pytań, wynikami ogólnopolskimi, przykładowymi wynikami lokalnymi oraz przewodnikiem po badaniach mogą się Państwo zapoznać na stronie oraz internetowej ofercie kampanii ZTU KOSZTY I WARUNKI UDZIAŁU W BADANIACH Do Ogólnopolskiej Diagnozy Społecznej Uczniów mogą przystąpić szkoły z terenu samorządu, który bierze udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł OBSZARY TEMATYCZNE BADAŃ: ZDROWIE jakość życia i zdrowia; sport; zwyczaje żywieniowe; postawy wobec środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów, dopalaczy; stres i przemoc. RODZINA ocena bezpośrednich relacji rodzinnych oraz postawy wobec tradycji i przodków; zwyczaje życia rodzinnego na co dzień i od święta. SZKOŁA stosunek do nauczycieli i nauki; perspektywy i oczekiwania edukacyjne; szkolne i pozaszkolne relacje rówieśnicze. KULTURA uczestnictwo w kulturze, czytelnictwo książek, korzystanie z komputerów, smartfonów, Internetu, socialmedia. PSYCHOLOGIA emocje i ocena swojej przyszłości; główne priorytety życiowe. EKONOMIA wydatki młodzieży i oczekiwania finansowe oraz materialne. KAPITAŁ SPOŁECZNY zaufanie społeczne i aktywność na rzecz społeczności lokalnej, wolontariat, patriotyzm i gotowość do poświęceń Warunkiem skorzystania z lokalnej bezpłatnej diagnozy społecznej jest uczestnictwo gminy w kampanii ZTU 2020 oraz kontynuacja uczestnictwa w ZTU w roku UWAGA! WAŻNE INFORMACJE POWYŻEJ! rozpoczęcie badań ankietowych zakończenie przyjmowania zgłoszeń do kampanii ZTU zakończenie badań ankietowych, zamknięcie bazy danych publikacja wyników ogólnopolskich generowanie oraz przekazywanie wyników lokalnych rozpoczęcie przyjmowania deklaracji kontynuacji kampanii ZTU od samorządów chcących otrzymać wyniki lokalne 7

8 Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 DorastaMY Asertywnie! Charakterystyka okresu dorastania CHARAKTERYSTYKA OKRESU DORASTANIA Adolescencja jest okresem życia pomiędzy dzieciństwem a dorosłością. Okres ten dzieli się na dwie fazy: dorastanie i młodzieńczość. Pierwsza faza jest okresem intensywnych przemian organizmu i psychiki. Ten trudny emocjonalnie okres często doprowadza młodych ludzi do kryzysu. Kryzys tożsamości zmusza młodą osobę do dokonania ogromnej liczby przewartościowań w obrębie funkcjonowania psychospołecznego. Celem nadrzędnym staje się scalenie wszystkich fragmentów siebie w jednolitą całość, by utrzymać poczucie ciągłości swojego istnienia dla siebie i innych. Dorastający zaczyna więc interesować się tym, jak odbierają go inni w porównaniu do tego, jak sam siebie widzi. Zdając sobie sprawę z tego, że rewolucja fizjologiczna zmieniła jego ciało, a otoczenie wysyła sygnały podjęcia bardziej dorosłych zobowiązań, młody człowiek będzie starał się połączyć dwa obrazy siebie: ja-dziecko i ja-dorastający. W tym celu wykorzysta pierwotnie najprostszy sposób: zaprzeczenie dotychczasowemu sobie wyparcie się dzieciństwa. Będzie to manifestował zachowaniami, które zbliżają go do świata dorosłych i w jego oczach są symbolem dorosłości. Owe zanegowanie ukształtowanej do tej pory tożsamości to niezmiernie ciężka próba dla młodego człowieka. Dlatego Erikson (op. cit., s. 273) mówi o wielu niebezpieczeństwach czyhających na dorastającego epizody o charakterze przestępczym lub psychotycznym nie są niczym niezwykłym. 8

9 Przytłaczające poczucie niemożności określenia siebie jest trudne do zniesienia. Nic więc dziwnego, że młody człowiek będzie podejmował gwałtowne próby rozwiązania tej sytuacji. Rozwiązania, na jakie się decyduje, mają często charakter totalny. Dążenie do określenia siebie polega na wybraniu sytuacji, w której adolescent będzie mógł najbardziej jednoznacznie rozpoznać siebie. Jednowymiarowy obraz siebie ułatwia dokonanie rozróżnienia na to, co mnie dotyczy i kim jestem oraz to, co mnie nie opisuje. Elementem doświadczania swojego ciała są zachowania o charakterze ryzykownym eksperymentowanie z używkami, subkultury młodzieżowe (również o charakterze przestępczym), inne zachowania narażające zdrowie i życie. Młody człowiek, który nie jest już dzieckiem, ale nie jest jeszcze gotowy do podjęcia roli dorosłego, musi przejść szereg prób, w których sprawdzi siebie w różnych rolach. Przede wszystkim w rolach, które zbliżą go do ponętnego świata dorosłych. Na to eksperymentowanie, w czasie którego wypracuje dla siebie nowy styl funkcjonowania i nową wizję siebie, potrzebuje czasu. Młody człowiek poszukuje więc tych, którym mógłby zaufać i okazać swoją wierność. Wyborem tym najczęściej obdarza swoich rówieśników, wyczuwając podobieństwo ich sytuacji do swojej. Wobec dorosłych, którzy wymagają od młodych podejmowania decyzji, do których oni nie są jeszcze gotowi, dorastający reagują buntem. Negują szczególnie zależność od rodziców. Stąd właśnie biorą się konflikty między opiekunami a dorastającymi. Sprzeciwianie się zakazom i woli rodziców, negowanie wartości i norm reprezentowanych przez rodziców, a także osłabienie więzi emocjonalnej (Żebrowska, 1975, s.727 i nast.) jest szczególnie dokuczliwe dla rodziców przyzwyczajonych do relacji z poprzedniej fazy, czyli całkowitej identyfikacji i zależności. ZAGROŻENIA OKRESU DORASTANIA Nastolatek może łatwiej niż osoby w innym wieku ulegać impulsom. Zmiany wywołane działalnością hormonów rozregulowują system kontroli. Impulsywność powoduje, iż zachowanie pojawia się przed refleksją nad jego konsekwencjami. Intensywna jest również potrzeba doznawania silnych wrażeń. Oczywiście przeciętny nastolatek posiada większą niż 3-latek zdolność radzenia sobie z impulsami i emocjami, jednak obszary mózgu nie współpracują ze sobą na tyle dobrze, aby w pełni panować nad emocjami. Każde rozregulowanie powoduje niepewność i poczucie nieadekwatności. Stąd różne strategie obronne, które młodzi ludzi stosują. Jedną z nich można nazwać wszechmocą. Przekonanie, że mogę wszystko pojawia się najczęściej w obliczu lęku, że nie mogę nic, nie daję rady, nic mi nie wychodzi. Powoduje to fundowanie swojemu ciału sytuacji, w których doświadczane jest ekstremalnie zachowania narażające zdrowie i życie (np. eksperymentowanie z używkami, ekstremalne sporty, przypadkowe kontakty seksualne, radykalne diety, samookaleczenia itp.). Zależność od opiekunów (rodzice częściej do nastolatka wygłaszają kazania o tym co jest ważne, a co nie oraz co jest dla niego dobre, a co nie ) i od biologii wyznacza zmieniające się ciało (trądzik młodzieńczy, menstruacja, mutacja głosu itd.) oraz wymagania otoczenia ( podejmij decyzję, musisz się zdecydować, to dotyczy twojej przyszłości ). Ograniczenia i wymagania rodzą naturalny bunt. Ostentacyjne demonstrowanie swojej niezależności i samodzielności to coś, z czym okres dorastania kojarzy się najbardziej. Kryzysy w relacjach z rodzicami, bunt przeciw szkole kierują młodego człowieka do rówieśników. Tam z kolei czyhają kolejne trudności lęk przed akceptacją, ryzyko odrzucenia przez grupę etc. WSPARCIE DORASTAJĄCYCH Wiele zachowań destrukcyjnych i autodestrukcyjnych znajduje swe źródło w potrzebie określenia siebie, młodzieńczym ryzykanctwie i zwyczajnej ciekawości oraz grupowej solidarności. W takim kontekście ważne wydaje się propagowanie programów profilaktycznych, celem budowania 9

10 zbiorowej świadomości różnego rodzaju zagrożeń i czynników ryzyka, które je determinują. Działania prewencyjne powinny stworzyć młodzieży bezpieczne warunki do: trenowania realistycznych sposobów radzenia sobie z codziennymi utrapieniami życiowymi, budowania adekwatnego obrazu Ja, nabywania umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi, szukania (w przypadku takiej konieczności) wsparcia w otoczeniu społecznym. Odbiorcami działań o charakterze profilaktycznym winni być nie tylko uczniowie, ale także ich opiekunowie i wychowawcy. Cele kampanii ZTU 2020 CELE GŁÓWNE 1. ZWIĘKSZANIE SAMOŚWIADOMOŚCI uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych. 2. SAMOPOZNANIE I SAMOAKCEPTACJA, czyli budowanie adekwatnego obrazu Ja umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń. 3. NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI rozpoznawania, nazywania i ujawniania swo- ich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi. 4. OGRANICZENIE podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych). 5. WSPIERANIE działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych. 6. EDUKACJA rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych. CELE DODATKOWE INTEGRACJA zespołów klasowych, POZNAWANIE swoich uczniów przez nauczycieli, WSPIERANIE pozytywnych wyborów życiowych, KSZTAŁTOWANIE zdrowych nawyków życiowych. 10

11 Materiały w kampanii ZTU 2020 DLA NAUCZYCIELI SCENARIUSZE: zajęć z uczniami w wieku 6-9 lat zajęć z uczniami w wieku lat zajęć z uczniami w wieku lat spotkań z rodzicami Powyższe scenariusze to propozycja gotowych konspektów do pracy z określoną grupą odbiorców w zakresie takich zagadnień, jak: budowanie adekwatnego obrazu siebie, zwiększanie swoich umiejętności psychospołecznych, rozwijanie skutecznych i społecznie akceptowalnych strategii radzenia sobie z kryzysem (ograniczających ryzyko zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych). KARTY PRACY DLA UCZNIÓW I RODZICÓW: dla rodziców dla uczniów w wieku 6-9 lat dla uczniów w wieku lat dla uczniów w wieku lat Materiały edukacyjne dla uczniów są jednocześnie kartami pracy zawierającymi ćwiczenia i zadania dostosowane do wieku odbiorcy, ułatwiające zapoznanie się i zapamiętanie treści przekazywanych w kampanii. Natomiast materiały dla rodziców zawierają wiadomości dotyczące zmian, jakie zachodzą w ich dzieciach w związku z kryzysem rozwojowym, wskazówki, które pomogą wzmacniać więź z nastolatkiem, co może ochronić go przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. 1. Nastolatki, F. Dolto w: W.A.B., Porozmawiajmy o dojrzewaniu: kompleks homara, F. Dolto, w: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Dojrzewanie, Jan-Uwe Rogge w: Jedność, Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały, A. Faber, E. Mazlish w: Media Rodzina, Dorastanie kryzys i powtórna szansa na rozwój, Renata Arseniuk artykuł ORE. 6. Dziecko, jego rodzina i świat, D.W. Winnicott w: Świat Książki, Diagnoza w socjoterapii ujęcie psychodynamiczne, M. Wilk w: GWP, Zagrożenia rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska w: Wydawnictwo Fundacji Humanitoria, Szanse rozwoju w okresie dorastania, red. A. Brzezińska, M. Bardziejewska, B. Ziółkowska w: Wydawnictwo Fundacji Humanitoria, Gdy nastolatkowie sięgają po alkohol w: Fundacja poza schematami,

12 WIZUALIZACJE MATERIAŁÓW 1 KARTA PRACY 6 9 LAT. Czuję i pokazuję. Nakład: 300 szt. 2 KARTA PRACY 6 9 LAT. Kolory uczuć. Nakład: 300 szt. 3 KARTA PRACY LAT. Zmieniam się dorastam. Nakład: 300 szt. 4 KARTA PRACY LAT. Jestem silny, jestem silna sztuka odmawiania. Nakład: 300 szt. 5 KARTA PRACY LAT. Lubię się, chronię się. Nakład: 300 szt. 6 KARTA PRACY LAT. Trudne sprawy trudne emocje. Nakład: 300 szt. 7 ULOTKA PROFILAKTYCZNO-KON- KURSOWA. Dorastamy asertywnie Wehikuł czasu. Nakład: 300 szt. 8 ULOTKA DLA RODZICÓW. Pozwolić dorosnąć i pozostać wsparciem. Nakład: 150 szt. 9 ULOTKA DLA RODZICÓW. Być przykładem. Umieć rozmawiać z nastolatkiem. Nakład: 150 szt. 12

13 10 DYPLOM DLA UCZNIÓW. Nakład: 100 szt. 13a ZESTAW PLAKATÓW PROFILAKTYCZ- NO-MOTYWUJĄCYCH. Wzór 1. Nakład: 8 szt. 11 KONKURSOWA POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA. Nakład: 100 szt. 13b ZESTAW PLAKATÓW PROFILAKTYCZ- NO-MOTYWUJĄCYCH. Wzór 2. Nakład: 8 szt. 12 SCENARIUSZE ZAJĘĆ DLA NAUCZY- CIELI. Nakład: 8 szt. 13c ZESTAW PLAKATÓW PROFILAKTYCZ- NO-MOTYWUJĄCYCH. Wzór 3. Nakład: 8 szt. Wizualizacje mają charakter poglądowy. Ostateczny wygląd materiałów może nieznacznie różnić się od przedstawionego PLAKAT NA IMPREZY LOKALNE. Nakład: 8 szt. PLAKAT KONKURSOWY. Nakład: 8 szt. CERTYFIKAT DLA SAMORZĄDU. Nakład: 1 szt CERTYFIKAT DLA PREZYDENTA/BUR- MISTRZA/WÓJTA. Nakład: 1 szt. CERTYFIKAT DLA GMINNEJ LUB MIEJ- SKIEJ KOMISJI DS. RPA. Nakład: 1 szt. CERTYFIKAT DLA PEŁNOMOCNIKA DS. RPA. Nakład: 1 szt CERTYFIKATY DLA NAUCZYCIELI I PEDAGOGÓW. Nakład: 40 szt. INFORMATOR O KAMPANII. Nakład: 1 szt. KALENDARZ NA BIURKO. Nakład: 1 szt. 13

14 Konkursy i uroczysty finał w Centrum Olimpijskim w Warszawie Nasza kampania to również atrakcyjne konkursy dla uczniów oraz wybór nowych członków Kapituły ZTU. Jesienią każdego roku spotykamy się wszyscy na uroczystej gali, na której wręczane są nagrody główne dla dzieci oraz okolicznościowe dyplomy, statuetki i medale dla nowych członków Kapituły i samorządów. W uroczystości oprócz laureatów biorą udział prezydenci, burmistrzowie i wójtowie, rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy oraz pełnomocnicy i członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z całej Polski. Od kilku lat imprezę prowadzi Jakub Porada. Od 18 lat dziennikarz TVN i TVN24, od 8 lat również dziennikarz TTV. To także Aktor Scen Muzycznych. Wszyscy laureaci oraz nowi członkowie Kapituły otrzymują na gali jego najnowszą książkę z imienną dedykacją. Jest to również czas na osobiste rozmowy oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia. W tym roku z okazji XX edycji kampanii ZTU przygotowaliśmy aż 3 konkursy indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz jeden konkurs dla klas i świetlic. Jak zwykle na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegółowe informacje na ten temat uczniowie znajdą w karcie konkursowo-profilaktycznej nr 7, Pocztówce do przyjaciela, specjalnym konkursowym plakacie Tymek i Tola na ekologicznej ścieżce oraz na stronie Życzę Państwu, aby Wasi uczniowie znaleźli się w gronie laureatów kampanii ZTU 2020 r. Razem spotkajmy się na specjalnym, Jubileuszowym XX Finale. Do zobaczenia! Piotr Adamski Koordynator Kampanii ZTU 14

15 Zgłoszenie do kampanii 2020 PAKIET BAZOWY ZAMAWIAJĄCY*... zgłasza swój udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł Jednocześnie upoważniamy Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych do wystawienia faktury na kwotę:... (przesyłka gratis)* * Dotyczy całego pakietu, ½ pakietu lub wielokrotności. W pozostałych przypadkach koszt przesyłki to 20 PLN WYBIERZ PAKIET: Zamawiam pakiet bazowy ZTU 2020 za 2400 PLN + VAT (2952 PLN brutto) Zamawiam ½ pakietu bazowego ZTU 2020 za 1200 PLN + VAT (1476 PLN brutto) WYBIERZ TERMIN FAKTURY I WYSYŁKI: FAKTURA 2019 wysyłka materiałów od 15 listopada 2019 roku (wysyłka materiałów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia). FAKTURA 2020 wysyłka materiałów od 2 stycznia do 30 marca 2020 roku (wysyłka materiałów w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia). FAKTURĘ WYSTAWIĆ NA (NABYWCA, ODBIORCA): ADRES WYSYŁKI: ODBIORCA PRZESYŁKI... PIECZĄTKA IMIENNA I PODPIS... NUMER TELEFONU (DO KONTAKTU I DLA KURIERA) ZAMÓW PRZEZ: FAKS: SKLEP INTERNETOWY: LUB WYŚLIJ POCZTĄ Osoba do kontaktu: Tomasz Bednarek Kom.: Tel.: Poczta: SPiDR, ul. Grochowska 45a, Poznań Formularze do pobrania na: trzezwyumysl.pl

16 Pakiet bazowy kampanii ZTU 2020 zawiera: 1. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat klasa I-III, CZUJĘ I POKAZUJĘ poprzez ćwiczenia oswaja uczniów z wyrażaniem i nazywaniem emocji towarzyszących nam w codziennym życiu. Umiejętność radzenia sobie z emocjami jest jednym z czynników chroniących. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk. 2. Karta pracy dla uczniów w wieku 6-9 lat klasa I-III, KOLORY UCZUĆ poprzez ćwiczenia uczniowie uczą radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Potrafią również przyporządkować uczucia im towarzyszące do określonego stanu emocjonalnego. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk. 3. Karta pracy dla uczniów w wieku lat klasa IV-VI, ZMIENIAM SIĘ DORASTAM materiał oswaja uczniów ze zmianami fizycznymi oraz emocjonalnymi zachodzącymi w ich organizmie w okresie dojrzewania. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk. 4. Karta pracy dla uczniów w wieku lat klasa IV-VI, JESTEM SILNY, JESTEM SILNA SZTUKA ODMAWIANIA poprzez ćwiczenia rozwija u uczniów umiejętność odmawiania. Uczy czym jest asertywność. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk. 5. Karta pracy dla uczniów w wieku lat klasa VII-VIII, LUBIĘ SIĘ, CHRONIĘ SIĘ na podstawie ćwiczeń uczniowie poznają zasady samoakceptacji, oswajają się z problemami wieku adolescencji. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk. 6. Karta pracy dla uczniów w wieku lat klasa VII-VIII, TRUDNE SPRAWY TRUDNE EMOCJE poprzez ćwiczenia kształtuje umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, dokonywania odpowiedzialnych wyborów. Format: 2/3 A4. Nakład: 300 sztuk. 7. Ulotka profilaktyczno-konkursowa dla wszystkich uczniów DORASTAMY ASERTYWNIE WEHIKUŁ CZASU informuje o konkursach, promuje hasło kampanii. Format: A4 do A5. Nakład: 300 sztuk. 8. Ulotka edukacyjna dla rodziców POZWOLIĆ DOROSNĄĆ I POZOSTAĆ WSPARCIEM materiał zaznajamia dorosłych z problemami jakie mogą towarzyszyć im w związku z dorastaniem dziecka, podpowiada, jak pomóc dziecku w tym trudnym okresie. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk. 9. Ulotka edukacyjna dla rodziców BYĆ PRZYKŁADEM. UMIEĆ ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM! ulotka podpowiada w jaki sposób prowadzić rozmowę z dojrzewającym nastolatkiem, daje wskazówki jakich błędów przy tym nie popełniać. Zwraca uwagę na rolę wzorca (rodzica) w zachowaniu dziecka. Format: A4 do A5. Nakład: 150 sztuk. 10. Specjalny, okolicznościowy dyplom dla uczniów aktywnie biorących udział w wydarzeniach realizowanych w ramach XX jubileuszowej kampanii. Format: A4. Nakład: 100 sztuk. 11. Konkursowa POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA z miejscem na zaprojektowanie swojej ilustracji. Format A6. Nakład: 100 sztuk. 12. Scenariusze zajęć dla nauczycieli pomoc edukacyjna dla realizatorów kampanii, zawiera krok po kroku opis ćwiczeń do wykonania z uczniami na kartach pracy. Format: A4 (ok. 16 stron). Nakład: 8 sztuk. 13. Zestaw plakatów profilaktyczno-motywujących (3 rodzaje po 8 sztuk) świetne, wyraziste plakaty wspierające przekaz kampanii. Format: B3. Nakład: łącznie 24 sztuki. 14. Plakat na imprezy lokalne mniejszy, poręczniejszy format do powieszenia w gablocie, sprawdza się idealnie jako zaproszenie na festyn czy zawody. Format: B3. Nakład: 8 sztuk. 15. Plakat konkursowy TYMEK I TOLA NA EKOLOGICZNEJ ŚCIEŻCE zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie dla klas i grup. Format B3. Nakład 8 sztuk. 16. Złoty Jubileuszowy Certyfikat Dla Samorządu (1 szt.) miasta i gminy zostaną uhonorowane specjalnym certyfikatem drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) za zaangażowanie w kampanię. Format: A4. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu Złoty Jubileuszowy Certyfikat Dla Prezydenta/Burmistrza/Wójta włodarze samorządowi otrzymają drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) honorowy certyfikat/podziękowania za osobiste wsparcie jubileuszowej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł jako przykładu nowoczesnej profilaktyki i jednego z elementów lokalnego programu profilaktycznego. Format: A4. Nakład: 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu Złoty Jubileuszowy Certyfikat Dla Miejskiej/Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) honorowy certyfikat/podziękowania za współpracę i opiekę nad jubileuszową kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł. Format: A4. Nakład: do 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu Złoty Jubileuszowy Certyfikat Dla Pełnomocnika d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych drukowany metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią) honorowy certyfikat/podziękowania za współpracę i opiekę nad jubileuszową kampanią Zachowaj Trzeźwy Umysł. Format: A4. Nakład: do 1 sztuka. Wysyłka certyfikatu nastąpi w sierpniu Złote Jubileuszowe Certyfikaty Dla nauczycieli i pedagogów zaangażowanych w realizację kampanii drukowane metodą hotstampingu (ze złotymi zdobieniami specjalną folią). Format: A4. Nakład: 40 sztuk. Wysyłka certyfikatów w sierpniu Informator o kampanii (1 szt.) kompendium terminów oraz podstawowych informacji o ZTU Format: A3 do A4. Nakład: 1 szt. 22. Kalendarz na biurko (1 szt.) kolorowy, pamiątkowy z logo naszych kampanii, z zaznaczonymi najważniejszymi datami kampanii ZTU oraz okolicznościowymi świętami.

17 Zgłoszenie uczestników kursu ZAMAWIAJĄCY*... deklaruje uczestnictwo w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020 i zgłasza do bezpłatnego uczestnictwa w kursie Cyberprzemoc i cyberuzależnienie. Bezpieczni w sieci. Jak unikać zagrożeń i dobrze korzystać z Internetu następującą osobę/następujące osoby: PIERWSZY DARMOWY UCZESTNIK KURSU (wypełnia zamawiający, który nabywa przynajmniej ½ pakietu bazowego ZTU 2020) IMIĘ I NAZWISKO: *... **... TELEFON: **... DRUGI DARMOWY UCZESTNIK KURSU (wypełnia wyłącznie zamawiający, który nabywa cały pakiet bazowy ZTU 2020) IMIĘ I NAZWISKO: *... **... TELEFON: **... * pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione ** wypełnić czytelnie WIELKIMI LITERAMI Start kursu: 3 kwietnia 2020 r. ZGŁOSZENIE MOŻESZ PRZESŁAĆ PRZEZ: FAKS: LUB WYŚLIJ POCZTĄ Osoba do kontaktu: Kinga Kontek Tel.: Poczta: SPIDR, ul. Grochowska 45a, Poznań

18 18

19

20

Zgłoszenie do kampanii

Zgłoszenie do kampanii Zgłoszenie do kampanii 2015 PAKIET BAZOWY ZAMAWIAJĄCY*... zgłasza swój udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015. Jednocześnie upoważniamy Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych do wystawienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 184 w Łodzi Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 1.02.2016r. Profilaktyka, już od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM EDUKACJI W PŁOCKU NA ROK SZKOLNY 2011/2012 Działania wychowawcze, edukacyjne, informacyjne i zapobiegawcze zawarte w szkolnym Programie Profilaktycznym

Bardziej szczegółowo

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć

im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM im. św. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WITONI Sobą być, zdrowo żyć Witonia, 09.09.2014r. Program Profilaktyki Gimnazjum w Witoni im. św. Jadwigi Królowej Polski opisuje wszelkie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 W RAMACH SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO Rodzaj działalności Zadania Forma realizacji Spodziewany efekt Odpowiedzialni Termin WYCHOWAWCZA Promowanie zdrowego stylu życia: Uczniowie są świadomi jak, zaangażowanie uczniów zawody sportowe /tzw.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19

PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/ /19 PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W LATACH 2014/15 2018/19 1 Proponowany Program Profilaktyczny wynika z Programu Wychowawczego szkoły, którego głównym celem jest

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! + diagnoza społeczna uczniów w jednym! Hasło tegorocznej kampanii: AUTOPORTRET

Profilaktyka. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! + diagnoza społeczna uczniów w jednym! Hasło tegorocznej kampanii: AUTOPORTRET Hasło tegorocznej kampanii: AUTOPORTRET Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję! czyli o budowie poczucia własnej wartości Informacja o kampanii na stronie www.trzezwyumysl.pl/2018 Pomagamy chronić dzieci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIĄTKACH Cele programu Cel główny: - kształtowanie umiejętności społecznych - przygotowanie uczniów do radzenia sobie w trudnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. PROFILAKTyKA KREATYWNA OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA UCZNIÓW WYNIKI

OFERTA czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności. PROFILAKTyKA KREATYWNA OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA UCZNIÓW WYNIKI OFERTA 2019 INFORMACJA o kampanii na stronie www.trzezwyumysl.pl/2019 czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności PROFILAKTyKA KREATYWNA OGÓLNOPOLSKA DIAGNOZA SPOŁECZNA UCZNIÓW WYNIKI KARTY PRACY DLA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubiczu Dolnym SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2013 2014 2014 2015 2015-2016 PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art. 72. 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

1. Najwięcej, 62% rodziców uczniów zaznaczyła odpowiedź: poszanowanie godności własnej i innych.

1. Najwięcej, 62% rodziców uczniów zaznaczyła odpowiedź: poszanowanie godności własnej i innych. W maju 2018 roku przeprowadzona została wśród rodziców ankieta, której celem było zbadanie potrzeb i określenie kierunku działań szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki. Rodzice uczniów klas 1-3 Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI CELE GŁÓWNE - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa i do poszanowania praw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

Zadania Forma realizacji Spodziewany efekt Realizator Termin Zbadanie poziomu bezpieczeństwa w szkole, przedstawienie wyników podczas Rady

Zadania Forma realizacji Spodziewany efekt Realizator Termin Zbadanie poziomu bezpieczeństwa w szkole, przedstawienie wyników podczas Rady Zadania Forma realizacji Spodziewany efekt Realizator Termin Zbadanie poziomu bezpieczeństwa w szkole, przedstawienie wyników podczas Rady Ankieta Wiedza na temat: poziomu bezpieczeństwa w szkole, j. pojawiających

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Wprowadzenie Szkoła Podstawowa nr 1 prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE NR 2 IM. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ KALEJDOSKOP ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Alkohol i dopalacze są wszędzie! Uczymy młodych mówić nie używkom

Alkohol i dopalacze są wszędzie! Uczymy młodych mówić nie używkom Alkohol i dopalacze są wszędzie! Uczymy młodych mówić nie używkom W wakacje dzieci piją najwięcej Niebezpieczeństwo sięgania po alkohol przez dzieci wzrasta w czasie wakacji. Z badań wynika, że letnie

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. J. TWARDOWSKIEGO W TRÓJCZYCACH I. Cele programu: 1. Wspomaganie wszechstronnego, harmonijnego rozwoju uczniów. 2. Dostarczenie rzetelnej wiedzy o zagrożeniach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA

PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAM PROFILAKTYKI I BEZPIECZEŃSTWA GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE NA LATA 2012-2017 1 I. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997r. Konwencja o Prawach Dziecka

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny. Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Program Profilaktyczny. Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie Program Profilaktyczny Prywatnego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Lublinie Program profilaktyczny obejmuje: I. Wprowadzenie II. Struktura oddziaływań profilaktycznych III.

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU PROGRAM SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W BIŁGORAJU SPIS TREŚCI I. Wstęp charakterystyka programu II. Cel główny III. Cele szczegółowe IV. Kierunki i realizacja działań V. Przewidywane osiągnięcia VI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r.

Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r. Uchwalono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu 11.09.2007 r. 1 Profilaktyka, juŝ od lat, jest istotnym elementem wychowania w naszej szkole. Profilaktyka to proces wspierania zdrowia psychicznego i fizycznego

Bardziej szczegółowo

2009/2010 2010/2011 2011/2012

2009/2010 2010/2011 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2009/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14 września 2009 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA SZKOLNE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/247/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Żywca na 2017-2020 Na podstawie art.7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2016-2017 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 5 PODSTAWY PRAWNE... 6 CELE EDUKACYJNE... 6 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 6 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

S z k o l n y. LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Chałubińskiego. w Warszawie

S z k o l n y. LXVIII Liceum Ogólnokształcącego. im. T. Chałubińskiego. w Warszawie S z k o l n y p r o g r a m p r o f i l a k t y k i LXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. T. Chałubińskiego w Warszawie Rok szkolny 2016/2017 Cele programu: I. Wykształcenie umiejętności i postaw, które

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach.

ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE Na skrzydłach przyjaźni czyli o relacjach. Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Konfucjusz DIAGNOZA PROBLEMU Co powoduje, że grupa rówieśnicza

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. JANA PAWŁA II PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 - PRIORYTETY L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI UWAGI 1. Przeciwdziałanie pojawianiu się ryzykownych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W ŁODZI NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 2. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 12/2012/2013z dnia 25 lutego 2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH

Załącznik do uchwały nr 12/2012/2013z dnia 25 lutego 2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH Załącznik do uchwały nr 12/2012/2013z dnia 25 lutego 2013 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. MARKA KOTAŃSKIEGO W GÓRALICACH Młodzież powinna być tak prowadzona, by umiała wyprzeć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W GOŚCIESZYNIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W GOŚCIESZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PUBLICZNYCH SZKÓŁ W GOŚCIESZYNIE Opracowały: Marzenna Tomaszewska Monika Szymańska Emilia Ratajczak Głównym celem programu profilaktycznego jest: Promocja zdrowego stylu życia,

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp

Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła. Wstęp Program Profilaktyczno-Wychowawczy Bezpieczna Szkoła Wstęp Powstanie dwóch bardzo ważnych dokumentów tj.: Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki sprawiły, że zaistniała potrzeba

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy,, pozytywnego obrazu wg. terminarza

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami jego rozwoju. 2. Dostarczenie odpowiednio do potrzeb i okresu rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Działania dotyczące bezpieczeństwa w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

Działania dotyczące bezpieczeństwa w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Działania dotyczące bezpieczeństwa w III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. 1. Diagnozowanie środowiska uczniów - wszystkie klasy, we współpracy z wychowawcami, nauczycielami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sandomierzu SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2016/2017 1 Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota

Opis realizowanych działań 1. Program profilaktyczno wychowawczy,,epsilon * Realizator Wskaźniki Kwota Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w 2015 r. w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Tarnowa na 2015 rok oraz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach w roku szkolnym 2018/2019 1 WPROWADZENIE Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1. Szkolny

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH IM.BOHATERÓW WESTERPLATTE W RADOMIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY RADOM Wrzesień 2016 I. Koncepcja pracy szkoły. Koncepcją pracy naszej szkoły jest wspomaganie procesu wychowania,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku

Szkolny Program Profilaktyki. Gimnazjum w Ostrowsku Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum w Ostrowsku Cele szkolnego programu profilaktyki: 1. Integracja klasy. 2. Budowanie wzajemnego zaufania. 3. Dostarczanie wiedzy o dobrym i zdrowym życiu. 4. Zidentyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Zatwierdzony uchwałą Rady Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 9.09. 2009 roku (uchwała RR nr 2/2009/2010) PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K. NORWIDA W TYCHACH LATA 2014-2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K. NORWIDA W TYCHACH LATA 2014-2017 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C.K. NORWIDA W TYCHACH LATA 2014-2017 PODSTAWA PRAWNA DO REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach

Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach Plan pracy Wychowawczo-Profilaktycznej SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach w roku szk. 2017/2018 1 WPROWADZENIE Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 1. Szkolny

Bardziej szczegółowo

O kampanii Szkoła bez przemocy

O kampanii Szkoła bez przemocy O kampanii Szkoła bez przemocy Kampania społeczna Szkoła bez przemocy jest realizowana od kwietnia 2006 roku. Punktem wyjścia dla prowadzonych działań stały się wyniki ogólnopolskiego badania opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 13 W SOSNOWCU na lata szkolne 2015/2017 1 Spis treści Cele programu profilaktycznego... 3 Efekty działań profilaktycznych... 4 1. Współpraca z rodzicami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Radoszycach na rok szkolny 2015/ 2016 Program pod kierunkiem koordynatora Zespołu Wychowawczego Izabeli Lewandowskiej opracowali nauczyciele

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI POMÓC I DAĆ DROGOWSKAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W OŚWIĘCIMIU Podstawa prawna: - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - Konwencja o Prawach Dziecka art.3, 19, 33 - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I. WSTĘP Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na nie. Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, skierowanej do grupy niskiego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2016/2017 Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły na rzecz zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Klasa I gimnazjum

Program Wychowawczo-Profilaktyczny. Klasa I gimnazjum Program Wychowawczo-Profilaktyczny Klasa I gimnazjum Program wychowawczo-profilaktyczny oparty jest na założeniach Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH ROK SZKOLNY 2016/ 2017

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH ROK SZKOLNY 2016/ 2017 PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ W BIELICACH ROK SZKOLNY 2016/ 2017 KLASA I ZADANIE FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. Intergracja młodzieży w zespołach klasowych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W KOLE ROK SZKOLNY 2014/15 1 WSTĘP Wychowanie jest stałym procesem doskonalenia się ucznia. To on przez swoje wybory i działania rozwija się i usprawnia

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza

Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Plan realizacji programu profilaktyki w Publicznym Gimnazjum w Sobolewie im H. Sienkiewicza Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem W atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki 2016/2017 Gimnazjum Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Szkolny program profilaktyki 2016/2017 Gimnazjum Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie Warszawa, dn. 04.09.2016 Szkolny program profilaktyki 2016/2017 Gimnazjum Nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie I. Podstawa prawna. Podstawę prawną do wprowadzenia działań profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015. w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015. w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 1 ul. Wilcza 53 w Warszawie Wprowadzenie Profilaktyka to działania chroniące dzieci i młodzież przed zakłóceniami w rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA W KOŁOBRZEGU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI na lata 2013 2019 Profilaktykę należy rozumieć jako działania stwarzające człowiekowi okazję aktywnego gromadzenia różnych

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W OCIĄŻU Wstęp Prawdziwa cywilizacja nie polega na sile, ale jest owocem zwycięstw nad samym sobą, nad mocami niesprawiedliwości, egoizmu, nienawiści,

Bardziej szczegółowo

Grupa wsparcia dla młodzieży. trudnej

Grupa wsparcia dla młodzieży. trudnej Grupa wsparcia dla młodzieży trudnej 1.Tytuł projektu GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY TRUDNEJ 2. Beneficjenci projektu Projekt skierowany jest do młodzieży trudnej w wieku od 11 do 17 lat przebywających w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH. na rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. HELENY MNISZEK W SABNIACH na rok szkolny 2015/2016 I PODSTAWA PRAWNA Głównym założeniem programu profilaktyki jest szeroko rozumiana działalność Szkoły

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. Jana Kilińskiego w Mogielnicy SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY, AGRESJI ORAZ UZALEŻNIENIOM ( PAPIEROSY, NARKOTYKI,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Formy realizacji. cały rok

Formy realizacji. cały rok Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łazach PROGRAM PROFILAKTYKI W GIMNAZJUM 2016/2017 Strategie profilaktyczne - zadania Działania informacyjne: Zwiększenie wiedzy dotyczącej zagrożeń wynikających

Bardziej szczegółowo

Wybrane programy profilaktyczne

Wybrane programy profilaktyczne Wybrane programy profilaktyczne PRZYJACIELE ZIPPIEGO Charakterystyka programu Polska Adaptacja programu Partnership for Children. Pierwsze wdrożenie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Koordynator, szkolenia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program. Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Zespół Szkolno-Przedszkolny. im. Komisji Edukacji Narodowej. w Bardzie z Filią w Przyłęku

Szkolny Program. Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Zespół Szkolno-Przedszkolny. im. Komisji Edukacji Narodowej. w Bardzie z Filią w Przyłęku Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy i Agresji Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Komisji Edukacji Narodowej w Bardzie z Filią w Przyłęku Uczestnictwo w programie Szkoła bez Przemocy jest okazją do stworzenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016

Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Oferta Zespołu ds. Młodzieży rok szkolny 2015/2016 Skład zespołu: pedagog, koordynator zespołu - mgr pedagog - mgr pedagog - mgr pedagog mgr Rafał Peszek psycholog - mgr Aleksandra Kupczyk psycholog -

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 im. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 im. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 im. S. ŻEROMSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ ROŚNIEMY ZDROWO ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI Zespół Szkół Przyrodniczo - Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach PROGRAM PROFILAKTYKI Tarce 2010/2011 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI PROFILAKTYCZNEJ W SZKOE Szkoła wspierając rozwój dzieci i młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania.

Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. Zagadnienia Cele- wychowanek: Sposoby realizacji Odpowiedzialni Radzenie sobie z problemami wieku dorastania. - wie, gdzie zgłosić się po pomoc w razie problemów w szkole, rodzinie, środowisku rówieśniczym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 Rok szkolny 2014/2015 Zatwierdzony uchwałą nr 2/ 2014/2015 Rady Pedagogicznej z 15.09.2014r. po uzgodnieniu z Radą Rodziców PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOCŁAWKU OFERTA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOCŁAWKU OFERTA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA WE WŁOCŁAWKU OFERTA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 1 Oferta dla nauczycieli, wychowawców i innych osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU

Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU Szkoła Podstawowa Nr 2 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Skłodowskiej - Curie W NOWYM TOMYŚLU SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE.. 3 2. PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYKI.3

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013

Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Szkolny program profilaktyczny rok szkolny 2012/2013 Cele główne: 1. Kształtowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży zwłaszcza pożądanych społecznie (propagowanie przeszczepów narządów, ochrony życia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI XXXVII L.O. im. J. Dąbrowskiego w Warszawie rok szkolny 2016/2017 Opracował Zespół RP: Bogdan Madej dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Katarzyna Jaśkiewicz Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Szkolny Program Profilaktyczny. Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum nr 39 im rtm. Witolda Pileckiego we Wrocławiu Wrocław 2008 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 143 im. St. Starzyńskiego w Warszawie ul. Al. St. Zjednoczonych 27. Szkolny program doradztwa zawodowego.

Szkoła Podstawowa nr 143 im. St. Starzyńskiego w Warszawie ul. Al. St. Zjednoczonych 27. Szkolny program doradztwa zawodowego. Szkoła Podstawowa nr 143 im. St. Starzyńskiego w Warszawie ul. Al. St. Zjednoczonych 27 Szkolny program doradztwa zawodowego. Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014

Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy. Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 Załącznik nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy Program Profilaktyki Publicznej Szkoły Podstawowej w Brynicy rok szkolny 2013/2014 CELE PROFILAKTYKI 1. Ochrona ucznia przed różnymi zakłóceniami

Bardziej szczegółowo