PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2,"

Transkrypt

1 PZO j. angielski Wymagania klasa V załącznik nr 2, WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit Test 1 Czasownik to be Nazwy członków rodziny Przymiotniki opisujące ludzi słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową zaznacza właściwe formy czasownika to be w zdaniach na podstawie przeczytanej historyjki obrazkowej zaznacza odpowiednie nazwy członków rodziny na podstawie wysłuchanego tekstu dopasowuje podane wyrażenia do ich odpowiedników w języku polskim rozmawia na temat siebie, przyjaciół i rodziny na podstawie podanych wyrazów Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji Mówienie: opisywanie ludzi Reagowanie ustne: przedstawianie siebie i członków swojej rodziny, proszenie o informacje uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be na podstawie wysłuchanego tekstu pisze zdania z czasownikiem to be na podstawie podanych wyrazów i ilustracji uzupełnia luki w dialogu zgodnie z kontekstem i czyta go z podziałem na role uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem pisze zdania z czasownikiem to be oraz przymiotnikami na podstawie podanych wyrazów i ilustracji uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika to be i pisze odpowiedzi Lekcja 2 Nazwy pomieszczeń w domu i części domu Liczebniki Nazwy członków rodziny Nazwy kolorów Czasownik to be Wyrażenie There is/there are Przyimki miejsca dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich pomieszczeń na ilustracji wyszukuje nazwy części domu w wężu wyrazowym i dopasowuje je do odpowiednich miejsc na ilustracji pyta i odpowiada na pytania o położenie wskazanych przedmiotów na ilustracji odpowiada na podane pytania, dotyczące ilustracji zaznacza zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych zdań i analizy ilustracji pisze zdania na temat przedmiotów znajdujących się w jego/jej domu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami na podstawie ilustracji zapisuje ceny przedmiotów, przedstawionych na ilustracji na podstawie Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 1 dorysowuje wskazane przedmioty do ilustracji, pyta i odgaduje położenie narysowanych przedmiotów pyta i odpowiada na pytania, dotyczące zapamiętanych przedmiotów pokazanych na ilustracji rozwiązuje krzyżówkę uzupełnia formularz, odpowiadając na podane pytania Unit Test 1

2 wysłuchanego tekstu Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie miejsc i przedmiotów Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat uzyskanych z tekstu słuchanego podpisuje obrazek odpowiednimi nazwami pomieszczeń układa zdania z podanych wyrazów i zaznacza prawdziwe i fałszywe na podstawie analizy obrazka uzupełnia brakujące litery w podanych nazwach kolorów pisze pytania i odpowiedzi o cenę podanych przedmiotów Lekcja 3 Nazwy zwierząt Czasownik have got Czasownik modalny can Reagowanie ustne: proszenie o informacje, mówienie o tym, co posiada i co potrafi robić Pisanie: opisywanie zwierząt Reagowanie pisemne: udzielanie podstawowych informacji na swój temat przekształca podane zdania twierdzące z czasownikiem have got na przeczenia zaznacza posiadane przez siebie przedmioty spośród podanych, pyta i odpowiada na pytania o ich posiadanie pisze zdania na temat posiadania podanych zwierzątek domowych przez siebie, przyjaciół i członków rodziny uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami czasownika have got na podstawie podanej informacji i obrazka pisze zdania z odpowiednimi formami czasownika can i podanych czasowników na podstawie ilustracji pisze prawdziwe zdania na temat swoich umiejętności na podstawie podanych czasowników pyta i odpowiada na pytania o umiejętności podanych zwierząt na podstawie ich podanych nazw i czasowników dopasowuje osoby do zwierząt i pisze zdania z czasownikiem have got pisze zdania, opisujące wybrane spośród podanych opcji zwierze i odgaduje zwierzę, opisywane przez kolegę/koleżankę Unit Test 1 pisze pytania i krótkie odpowiedzi na temat zwierząt pokazanych na ilustracjach uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu układa zdania z podanych wyrazów, pisze krótkie odpowiedzi i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Lekcja 4 Powtórzenie materiału przed sprawdzianem. Lekcja 5 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału wstępnego. UNIT 1 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 2

3 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 6 Unit Test 1 Nazwy ubrań Czasownik have got Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji Mówienie: opisywanie ludzi dopasowuje podane nazwy ubrań do odpowiednich miejsc na ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego zadania i powtarza wyrazy za nagraniem wskazuje właściwe osoby na ilustracji na podstawie usłyszanych pytań pisze zdania na temat ubioru osób, przedstawionych na ilustracji pisze zdania na temat ubioru wybranych osób z klasy podpisuje obrazki podanymi nazwami ubrań zapisuje nazwy ubrań na podstawie nagrania zapisuje nazwy ulubionych ubrań opisuje wybraną osobę i odgaduje osoby, opisywane przez kolegów/koleżanki uzupełnia luki w zdaniach, dotyczących noszonych przez siebie ubrań poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy rysunku Pisanie: opisywanie ludzi uzyskanych z tekstu słuchanego Lekcja 7 Unit Test 1 Nazwy ubrań Czasownik have got Czasownik modalny can Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem zakreśla właściwe wyrażenia w dialogu zgodnie z kontekstem wskazuje właściwe wyrażenia spośród podanych na podstawie nagrania dopasowuje wskazane wyrażenia z historyjki do ich odpowiedników w języku polskim powtarza podane zdania i wyrażenia za nagraniem i zakreśla wskazany dźwięk Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 3

4 Lekcja 8 : twierdzenia Przysłówki częstotliwości Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego uzyskanych z tekstu słuchanego uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu present simple i wskazuje odpowiednią osobę na ilustracji na podstawie tekstu zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu pyta i odpowiada na pytania na podstawie informacji podanych w tabeli uzupełnia wykres podanymi przysłówkami wstawia podane przysłówki w odpowiednie miejsca w zdaniach zakreśla odpowiednie formy czasowników w podanych zdaniach zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w tekście podanymi czasownikami w odpowiedniej formie czasu present simple uzupełnia luki w diagramie odpowiednimi przysłówkami częstotliwości pisze zdania z odpowiednimi przysłówkami na podstawie podanych wyrażeń uzupełnia luki w zdaniach na swój temat odpowiednimi przysłówkami analizuje tabelkę i regułę gramatyczną pisze prawdziwe i fałszywe zdania na temat czynności wykonywanych przez siebie w trakcie weekendu i odgaduje fałszywe zdania kolegów i koleżanek Unit Test 1 Lekcja 9 : twierdzenia Przymiotniki wskazuje właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu czyta dialog z podziałem na role odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu odgrywa dialog z podziałem na role uzupełnia luki w zdaniach informacjami na swój temat Unit Test 1 dopasowuje podane zdania do ilustracji na podstawie wysłuchanego tekstu rozmawia na temat pokazanych przedmiotów, wyrażając swoja opinie na ich temat na podstawie podanych wyrażeń, rozpoznawanie rodzaju sytuacji komunikacyjnych Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań, wyrażanie emocji Pisanie: przedstawianie swoich upodobań zastępuje wskazane wyrazy w dialogu podanymi zwrotami uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem odpowiada na pytania, podając właściwą osobę na podstawie przeczytanego dialogu uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi wyrażeniami zgodnie z kontekstem Lekcja 10 : przeczenia, pytania i krótkie odpowiedzi przekształca podane zdania na przeczenia uzupełnia luki w tekście negatywnymi formami podanych czasowników i wskazuje właściwy obrazek na podstawie tekstu analizuje tabelkę z regułą gramatyczną Unit Test 1 uzupełnia tekst piosenki podanymi uzupełnia luki w zdaniach formami pytającymi podanych czasowników, wyrazami Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 4

5 Nazwy zawodów Nazwy hobby Nazwy ubrań, rozpoznawanie rodzaju sytuacji komunikacyjnych uzyskanych z tekstu czytanego pisze krótkie odpowiedzi i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem czyta i słucha historyjkę obrazkową ze zrozumieniem wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie kontekstu zdań uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple dopasowuje podane pytania do krótkich odpowiedzi pisze krótkie odpowiedzi na podane pytania na swój temat odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu uzupełnia luki w streszczeniu przeczytanego i wysłuchanego tekstu podanymi wyrazami przewiduje dalszą część przeczytanej historii Lekcja 11 Unit Test 1 Nazwy zwierząt Nazwy hobby Nazwy umiejętności Przymiotniki opisujące wygląd Nazwy członków rodziny Czytanie:, wyszukiwanie prostych informacji Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań Pisanie: opisywanie ludzi odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w odpowiedziach na pytania do przeczytanego i wysłuchanego tekstu zakreśla właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego dialogu zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie wysłuchanego dialogu wskazuje właściwe zdjęcie i odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu dopasowuje podane nagłówki do odpowiednich części tekstu dopasowuje podane zdania do odpowiednich fragmentów przeczytanego tekstu sporządza notatki w tabeli na temat swojego przyjaciela na podstawie wybranych tematów podpisuje zdjęcia właściwymi imionami na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje właściwą odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu wypowiada się na temat znanych mu/jej teleturniejów na podstawie podanych pytań tworzy opis przyjaciela na podstawie własnych notatek wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe zdania na podstawie przeczytanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych pisze tekst na temat wybranej sławnej osoby na podstawie podanego planu, własnych notatek i wyszukanych przez siebie informacji uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii uzupełnia luki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników uszeregowuje fragmenty przeczytanego tekstu w odpowiedniej kolejności uzupełnia luki w tabeli na podstawie przeczytanego tekstu Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 5

6 informacyjno-komunikacyjnych uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat sławnej osoby Lekcja 12 Wyrażenie I d like to Słownictwo związane z urodzinami i przyjęciem urodzinowym dopasowuje zdjęcia do odpowiednich fragmentów przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wypowiada się na temat tego, jak chciałby spędzić przyszłe urodziny dopasowuje podane fragmenty zdań do odpowiednich osób na podstawie przeczytanych wypowiedzi projektuje zaproszenie na przyjęcie urodzinowe według wskazówek wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe zdania na podstawie przeczytanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych pisze tekst o swoich przyszłych urodzinach Unit Test 1 Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Lekcja 13 Unit Test 1 Nazwy ubrań Przysłówki częstotliwości Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań, dokonywanie samooceny uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przysłówkami częstotliwości wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu pisze prawdziwe zdania na podstawie podanych wyrazów pyta i odpowiada na pytania na podstawie podanych wyrażeń uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc zdania wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu dzieli przeczytany tekst na akapity podpisuje obrazki odpowiednimi nazwami ubrań uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi formami podanych czasowników i pisze krótkie odpowiedzi uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem rozwiązuje krzyżówkę dopasowuje podane wyrazy do ich polskich odpowiedników wyraża opinie na temat pokazanych na ilustracjach piórników opisuje zwyczaje związane z obchodzeniem urodzin w Wielkiej Brytanii i w Polsce dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 6

7 Lekcja 14 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem. Lekcja 15 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 1. UNIT 2 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 16 Nazwy pomieszczeń w szkole Nazwy ubrań Nazwy kolorów i ich odcieni Słuchanie: rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego i miejsc dopasowuje podane nazwy pomieszczeń szkolnych do odpowiednich miejsc na ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego zadania i powtarza wyrazy za nagraniem uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem określa miejsce na podstawie wysłuchanych dialogów pyta i odpowiada na pytania o miejsce przebywania osób pokazanych na ilustracji podpisuje obrazki przedstawiające różne przedmioty nazwami pomieszczeń szkolnych, w których mogą się znajdować uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrazami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje polówki wyrazów do siebie, tworząc nazwy miejsc w szkole pisze prawdziwe zdania na temat tego, co i gdzie robi w swojej szkole Unit Test 2 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 7

8 Lekcja 17 Unit Test 2 Nazwy produktów spożywczych Zaimki słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki obrazkowej dopasowuje wskazane wyrazy w zdaniach do ich podanych odpowiedników uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem zakreśla właściwe formy czasowników w zdaniach zgodnie z kontekstem dopasowuje wskazane wyrażenia z historyjki do ich odpowiedników w języku polskim powtarza podane zdania i wyrażenia za nagraniem i podkreśla wskazane dźwięki pisze prawdziwe zdania na temat tego, co i gdzie robi w szkole Słuchanie: rozpoznawanie rodzajów sytuacji komunikacyjnych, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji Lekcja 18 Unit Test 2 Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any Wyrażenie There is/there are Nazwy mebli i sprzętów domowych Nazwy przedmiotów znajdujących się w sali lekcyjnej uzupełnia luki w tekście przedimkami nieokreślonymi i some zgodnie z kontekstem pisze zdania opisujące pokazane na ilustracjach pomieszczenia na podstawie podanych nazw przedmiotów uzupełnia luki w pytaniach i odpowiedziach, dotyczących ilustracji pisze zdania na temat swojego pokoju podpisuje obrazki odpowiednimi rzeczownikami poprzedzonymi właściwymi przedimkami nieokreślonymi lub some uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania i dopisuje krótkie odpowiedzi opisuje swoją salę lekcyjną, odpowiadając na podane pytania czyta i analizuje regułę gramatyczną wyszukuje błędy w ilustracji na podstawie wysłuchanego opisu gra w grę, w której wskazuje właściwy obrazek z pamięci na podstawie zdania wypowiedzianego przez kolegę/koleżankę poprawia błędy w zdaniach na podstawie nagrania Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie miejsc uzyskanych z tekstu słuchanego Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 8

9 Lekcja 19 Unit Test 2 Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any Nazwy produktów spożywczych, potraw i napojów odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu czyta dialog z podziałem na role odgrywa krótkie scenki w restauracji/kawiarni na podstawie modelowego dialogu i ilustracji dopisuje nazwy produktów do menu uzupełnia luki w notatkach na podstawie wysłuchanych dialogów pisze dialog w restauracji, zamieniając wskazane wyrazy na inne, rozpoznawanie rodzaju sytuacji komunikacyjnych Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań uzyskanych z tekstu słuchanego odgrywa dialog w restauracji uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego dialogu wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie wysłuchanego dialogu uzupełnia dialog swoimi odpowiedziami na podstawie analizy treści menu i dokonanych przez siebie wyborów Lekcja 20 Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any Pytania How many/how much Nazwy produktów spożywczych dopasowuje podane nazwy produktów spożywczych do odpowiednich kategorii uzupełnia luki w zdaniach przedimkami nieokreślonymi oraz some i any zgodnie z kontekstem zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie nagrania i czyta dialog z podziałem na role czyta i słucha historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w zdaniach przedimkami nieokreślonymi oraz some i any na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie kontekstu zdań odpowiada na pytania na temat ilości spożywanych przez siebie produktów spożywczych i napojów odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki czyta i analizuje regułę gramatyczną zakreśla właściwe wyrazy w regule gramatycznej na podstawie przeczytanego i wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w piosence podanymi wyrazami i śpiewa piosenkę pisze dialog na temat olbrzymiej pizzy na podstawie wzoru odpowiada na pytanie związane z przeczytaną i wysłuchaną historyjką zgodnie z własną opinią Unit Test 2 zakreśla odpowiednie wyrazy w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki wskazuje właściwe streszczenie przeczytanej historyjki Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 9

10 Lekcja 21 Unit Test 2 Słownictwo związane z wyposażeniem szkoły Nazwy produktów spożywczych i potraw Zaimki dopełnieniowe i osobowe Czasownik modalny can Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań Pisanie: opisywanie miejsc uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje właściwy opis szkoły na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje właściwą potrawę na podstawie wysłuchanego dialogu zakreśla odpowiednie składniki potrawy na podstawie wysłuchanego dialogu przekształca podane zdania za pomocą zaimków wyszukuje wskazane zaimki w przeczytanym tekście i wskazuje wyrazy, do których się odnoszą pyta i odpowiada na pytania o wskazane przedmioty, znajdujące się w szkole pisze zdania na temat czynności wykonywanych w podanych pomieszczeniach szkolnych tworzy notatki na temat swojej szkoły, uzupełniając tabelę pisze tekst, w którym opisuje swoją szkołę na podstawie własnych notatek tworzy listę składników potrzebnych do przygotowania wybranej potrawy i przedstawia ja kolegom i koleżankom porównuje swoją szkołę ze szkołą opisaną w przeczytanym tekście odpowiada na pytanie na podstawie analizy zdań i reguły gramatycznej podpisuje obrazki podanymi wyrazami i wyrażeniami na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w tabeli informacjami na temat wybranego miejsca tworzy opis wybranego miejsca, w którym chciałby spędzać czas na odstawie własnych notatek Lekcja 22 Unit Test 2 Nazwy produktów spożywczych i potraw odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje właściwe osoby do ilustracji na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje odpowiednie osoby do fragmentów zdań na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu projektuje menu do szkolnej stołówki według wskazówek pisze wiadomość na temat tego, co można zjeść w jego/jej szkole Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 10

11 Lekcja 23 Unit Test 2 Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any Pytania How many/how much Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Wyrażenie There is/there are Nazwy pomieszczeń szkolnych Nazwy przedmiotów i mebli znajdujących się w szkole i w domu Nazwy zwierząt Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie próśb uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przedimkami oraz some i any dopasowuje podane rzeczowniki do odpowiednich kategorii zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w kwizie odpowiednimi zwrotami pytającymi podpisuje ilustracje, przedstawiające różne przedmioty odpowiednimi nazwami pomieszczeń szkolnych prosi i proponuje wybór podanych produktów i potraw z jadłospisu odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego tekstu pisze nazwy miejsc i pomieszczeń na podstawie ilustracji uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi wyrażeniami pytającymi uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami wyrażenia There is/there are zgodnie z kontekstem pisze pytania i krótkie odpowiedzi na podstawie podanych zdań uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem gra w grę, w której pyta i odpowiada na pytania związane z przedstawionymi w diagramie miejscami rozwiązuje kwiz na temat zwierząt i sprawdza odpowiedzi z nagraniem odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu i porównuje szkolne stołówki w Wielkiej Brytanii i w Polsce dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje, dokonywanie samooceny Lekcja 24 Unit Test 2 Nazwy ubrań Nazwy pomieszczeń szkolnych Przysłówki częstotliwości Przedimki nieokreślone a/an Określenia some i any uzupełnia brakujące litery w nazwach ubrań i dopasowuje je do odpowiednich ilustracji wyszukuje nazwy pomieszczeń szkolnych w kratownicy wyrazowej uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present simple pisze zdania z użyciem przysłówków częstotliwości na podstawie podanych wyrazów pisze pytania w czasie present simple na podstawie podanych wyrazów pisze prawdziwe odpowiedzi na podane pytania związane ze szkołą, dokonywanie samooceny uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przedimkami oraz some i any zgodnie z kontekstem wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie kontekstu zdań uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem uzupełnia luki w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu zaznacza właściwe opcje w tabeli na podstawie wysłuchanego tekstu Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 11

12 Lekcja 25 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem. Lekcja 26 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziałów 1-2. UNIT 3 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 27 Unit Test 3 Nazwy instrumentów muzycznych Nazwy gatunków muzycznych Wyrażenie would like to Mówienie: przedstawianie swoich upodobań dopasowuje nazwy instrumentów muzycznych do ilustracji, sprawdza poprawność wykonanego zadania i powtarza wyrazy za nagraniem dopasowuje nazwy stylów muzycznych do usłyszanych fragmentów muzyki uzupełnia luki w nazwach gatunków muzycznych brakującymi literami na podstawie ilustracji zapisuje nazwy instrumentów i gatunków muzycznych na podstawie wysłuchanych dialogów pisze na temat swoich upodobań muzycznych, uzupełniając tabelę podaje nazwy usłyszanych instrumentów muzycznych wypowiada się na temat instrumentów muzycznych, na których chciałby i nie chciałby grać wypowiada się na temat swojej ulubionej muzyki pisze zdania na temat swojego ulubionego zespołu muzycznego rozwiązuje krzyżówkę muzyczną Pisanie: przedstawianie swoich upodobań Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 12

13 Lekcja 28 Słownictwo związane z muzyką Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki obrazkowej uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem wyjaśnia znaczenie wskazanych wyrażeń z przeczytanej i wysłuchanej historyjki dopasowuje podane wyrażenia do ich odpowiedników w języku polskim powtarza rymowankę, zachowując rytm za nagraniem i zaznacza wskazane dźwięki Unit Test 3 Lekcja 29 Czas present continuous Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Pisanie: opisywanie czynności językiem uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami posiłkowymi i wskazuje prawdziwe i fałszywe spośród nich pisze zdania w czasie present continuous na podstawie podanych wyrazów i ilustracji pisze formy podanych czasowników z końcówką ing uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous czyta i analizuje regułę gramatyczną analizuje regułę, dotycząca pisowni wyrazów z końcówką ing i dopasowuje podane czasowniki do odpowiednich rubryk w tabeli wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania z nagrania na odstawie analizy ilustracji i poprawia błędy w zdaniach fałszywych pisze zdania na temat czynności wykonywanych obecnie przez członków swojej rodziny Unit Test 3 pisze zdania na temat czynności wykonywanych obecnie przez członków swojej rodziny i przyjaciół Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 13

14 Lekcja 30 Unit Test 3 Czas present continuous Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu czyta dialog z podziałem na role powtarza podane wyrażenia za nagraniem odgrywa dialog na forum, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego uzyskanych z tekstu słuchanego zaznacza właściwe czynności na podstawie wysłuchanego dialogu dopasowuje podane sugestie i propozycje do odpowiednich reakcji na podstawie wysłuchanego dialogu proponuje różne formy spędzenia czasu i reaguje na propozycje na podstawie podanych wyrażeń i ilustracji zastępuje zaznaczone wyrażenia w dialogu innymi, wybranymi spośród podanych opcji uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi wyrazami zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi wyrażeniami i zdaniami na podstawie ilustracji Lekcja 31 Unit Test 3 Czas present continuous: przeczenia Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous zgodnie z prawdą słucha i czyta historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki przekształca podane zdania na przeczenia uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous pisze zdania w czasie present continuous na podstawie podanych wyrazów odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki czyta i analizuje regułę gramatyczną poprawia błędy w zdaniach na podstawie analizy ilustracji uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous i śpiewa piosenkę z nagraniem pisze zdania w czasie present continuous na temat osób przedstawionych na ilustracji odpowiada na pytanie związane z historyjką zgodnie z własna opinią wskazuje właściwe podsumowanie przeczytanej i wysłuchanej historyjki uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki Lekcja 32 Unit Test 3 Nazwy instrumentów muzycznych Nazwy gatunków muzyki odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje pytania do odpowiedzi na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu wskazuje właściwa odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu tłumaczy wskazane wyrazy z przeczytanego tekstu na język polski wypowiada się na temat telewizyjnych konkursów talentów na podstawie Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 14

15 wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego tekstu podanych pytań Pisanie: opisywanie ludzi uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu pisze notatki na temat wybranej gwiazdy pop w tabeli tworzy opis wybranej gwiazdy muzyki pop na podstawie własnych notatek odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego tekstu wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie przeczytanego tekstu zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanych wypowiedzi pisze notatki na temat wybranego zespołu w tabeli tworzy opis wybranego zespołu muzycznego na podstawie własnych notatek poprawia błędy w zdaniach na podstawie przeczytanego tekstu podaje nazwy instrumentów muzycznych dopasowuje podane nazwy zespołów do gatunków muzycznych wskazuje prawdziwe i fałszywe zdania i poprawia błędy w zdaniach fałszywych na podstawie wysłuchanego tekstu poprawia błędy gramatyczne w zdaniach zgodnie z kontekstem Lekcja 33 Nazwy instrumentów muzycznych Nazwy gatunków muzyki dopasowuje osoby do odpowiednich czynności na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu dopasowuje nazwy instrumentów z wysłuchanego i przeczytanego tekstu do ilustracji uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie przeczytanych tekstów zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach zgodnie z kontekstem przygotowuje projekt w formie plakatu na temat polskiej muzyki pisze wiadomość na temat muzyki w swojej szkole Unit Test 3, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych Lekcja 34 Unit Test 3 Nazwy instrumentów muzycznych Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Nazwy gatunków muzyki Czas present continuous uzupełnia brakujące litery w nazwach instrumentów i dopasowuje je do odpowiednich ilustracji wyszukuje nazwy gatunków muzycznych w wężu wyrazowym pisze formy podanych czasowników z końcówką ing zapisuje zdania w czasie present continuous na podstawie podanych wyrażeń i nagrania uzupełnia luki w zdaniach nazwami instrumentów na podstawie podanych liter pisze zdania w czasie present continuous na podstawie podanych mówi prawdziwe i fałszywe zdania na temat ilustracji i wskazuje zdania fałszywe wypowiedziane przez kolegę/koleżankę wyszukuje w tekście nazwy instrumentów i gatunków muzycznych o podobnym brzmieniu do języka polskiego dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 15

16 Pisanie: opisywanie czynności dnia codziennego Reagowanie ustne: proszenie o informacje Mówienie: opowiadanie o czynnościach dnia codziennego, dokonywanie samooceny wyrazów i ilustracji uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanego tekstu, przeczytanego na głos przez kolegę/koleżankę odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu i własnej wiedzy podpisuje ilustracje odpowiednimi nazwami instrumentów uzupełnia luki w zdaniach w czasie present continuous na podstawie analizy ilustracji uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem siebie opcje Lekcja 35 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem. Lekcja 36 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 3. UNIT 4 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 37 Nazwy części komputera Słownictwo związane z korzystaniem z komputera Zaimki wskazujące dopasowuje nazwy części komputera do odpowiednich miejsc na ilustracji rysuje linię pomiędzy obrazkami, przedstawiającymi różne części komputera na podstawie nagrania wyszukuje wskazane wyrazy w kratownicy wskazuje na ilustracji podane przedmioty zapisuje wyrazy usłyszane w nagraniu zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli zgodnie z prawdą gra w grę pamięciową z nazwami części komputera rozmawia na temat korzystania z komputera na podstawie podanych pytań dopasowuje podane wyrazy, tworząc wyrażenia związane z użytkowaniem komputera Unit Test 4 Mówienie: przedstawianie swoich upodobań Reagowanie ustne: podawanie swoich upodobań, proszenie o informacje Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 16

17 Lekcja 38 Nazwy części komputera Słownictwo związane z korzystaniem z komputera Czas present continuous słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności na podstawie historyjki wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie historyjki uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem zakreśla właściwe wyrazy i wyrażenia w zdaniach zgodnie z kontekstem dopasowuje wskazane wyrażenia z historyjki do ich odpowiedników w języku polskim powtarza zdania, zachowując właściwy rytm, za nagraniem i zaznacza wskazany dźwięk Unit Test 4 Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji Lekcja 39 Unit Test 4 Czas present continuous: pytania Nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym Reagowanie ustne: proszenie o informacje uzyskanych z tekstu słuchanego uszeregowuje podane wyrazy w odpowiedniej kolejności, tworząc pytania w czasie present continuous pisze krótkie odpowiedzi na podane pytania na podstawie nagrania pisze pytania do ilustracji na podstawie podanych wyrazów pyta i odpowiada na pytania na podstawie ilustracji uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous pisze odpowiedzi do podanych pytań na podstawie wysłuchanego dialogu pisze pytania krótkie odpowiedzi w czasie present continuous na podstawie podanych wyrazów i obrazków pisze o tym, co teraz robi na podstawie podanych pytań czyta i analizuje regułę gramatyczną gra w grę, w której pokazuje nazwy czynności za pomocą gestów i odgaduje nazwy pokazywanych czynności pisze pytania na temat kolegów i koleżanek z klasy w czasie present continuous Lekcja 40 Czas present continuous: pytania Nazwy pieniędzy odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu czyta dialog z podziałem na role powtarza podane ceny za nagraniem pyta i odpowiada na pytania o cenę przedmiotów przedstawionych na ilustracji i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 17 odgrywa dialog na forum Unit Test 4

18 Reagowanie ustne: proszenie o informacje Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji uzyskanych z tekstu słuchanego zapisuje ceny na podstawie nagrania uzupełnia luki w zdaniach na podstawie wysłuchanych dialogów uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrazami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem zapisuje podane ceny w formie słownej dopasowuje obrazki, przedstawiające różne banknoty i monety do nazw cen uzupełnia brakujące informacje w tabeli na podstawie wysłuchanych dialogów Lekcja 41 Przedimki a, an i the Nazwy produktów żywnościowych Słuchanie: rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego, wyszukiwanie prostych informacji dopasowuje obrazki do nazw produktów żywnościowych i dopisuje przed nimi właściwe przedimki zakreśla właściwe przedimki w przeczytanych wiadomościach tekstowych czyta i słucha historyjkę ze zrozumieniem odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w tekście odpowiednimi przedimkami na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki dopisuje właściwe przedimki przed podanymi rzeczownikami uzupełnia luki w dialogu odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem zakreśla odpowiednie przedimki w dialogu zgodnie z kontekstem uzupełnia luki w zdaniach podanymi czasownikami na podstawie przeczytanej i wysłuchanej historyjki zaznacza odpowiednie rubryki w tabeli z regułą gramatyczna na podstawie wysłuchanego i przeczytanego fragmentu uzupełnia luki w tekście piosenki odpowiednimi przedimkami, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę dopisuje zdania zgodnie ze wzorem na podstawie podanych wyrazów wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki i poprawia błędy w zdaniach fałszywych odpowiada na pytania związane z przeczytaną i wysłuchaną historyjką zgodnie z własna opinią Unit Test 4 Lekcja 42 Słownictwo związane ze szkołą Nazwy urządzeń elektronicznych i gadżetów Spójnik because Mówienie: opisywanie miejsc opisuje salę lekcyjną przedstawiona na ilustracji wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu wskazuje właściwa odpowiedź na podstawie wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami na podstawie wysłuchanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu i podanych wyrazów łączy połówki zdań za pomocą spójnika because sporządza notatki na temat korzystania z urządzeń elektronicznych w domu i poza domem, uzupełniając luki w tabeli pisze tekst na temat swoich zwyczajów związanych z korzystaniem z urządzeń elektronicznych na podstawie modelowego tekstu i własnych Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 18 odpowiada na pytanie związane z wysłuchanym i przeczytanym tekstem, zgodnie z własna opinią dopowiada końcówki podanych zdań zgodnie z własnymi pomysłami rozmawia na temat korzystania z różnych urządzeń elektronicznych Unit Test 4

19 Pisanie: przedstawianie swoich upodobań notatek uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach właściwymi wyrazami na podstawie przeczytanego tekstu odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego ogłoszenia uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie nagrania uzupełnia luki w tabeli odpowiednimi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu dopasowuje podane uzasadnienia do zdań pisze recenzje gry komputerowej na podstawie wzoru i podanych informacji Lekcja 43 Unit Test 4 Nazwy sprzętów elektronicznych Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań wskazuje właściwą odpowiedź na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach podanymi imionami na podstawie wysłuchanego tekstu wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie przeczytanych komentarzy pisze wiadomość na temat sprzętu elektronicznego, z którego korzysta lub nie rozszyfrowuje skrócone wersje wiadomości tekstowych przygotowuje projekt w formie wykresu, przedstawiającego preferencje kolegów i koleżanek z klasy, dotyczące sprzętów elektronicznych wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych uzyskanych z tekstu słuchanego Lekcja 44 Nazwy sprzętów elektronicznych Nazwy sprzętu komputerowego Słownictwo związane z obsługą komputera Czas present continuous Przedimki a, an i the Spójnik because uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników zgodnie z kontekstem na podstawie analizy ilustracji zaznacza właściwe odpowiedzi na podstawie nagrania i analizy ilustracji uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przedimkami zgodnie z kontekstem dopasowuje podane wyrazy do odpowiednich kategorii odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu pisze wiadomość tekstową za pomocą skrótów podpisuje pokazane ilustracje odpowiednimi nazwami sprzętu elektronicznego Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 19 rozwiązuje krzyżówkę uzupełnia tabelę odpowiednikami nazw sprzętu komputerowego w języku polskim i angielskim dopasowuje podane wyrażenia do ich odpowiedników w języku polskim poprawia błędy w krótkich odpowiedziach do podanych pytań poprawia błędy w podanych zdaniach dokonuje samooceny swoich Unit Test 4

20 Reagowanie ustne: proszenie o informacje, wyrażanie próśb i podziękowań, dokonywanie samooceny uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych czasowników w czasie present continuous i pisze krótkie odpowiedzi dopisuje właściwe przedimki przed podanymi wyrazami i wyrażeniami uszeregowuje podane zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje Lekcja 45 Utrwalenie wiadomości i powtórzenie przed sprawdzianem. Lekcja 46 Sprawdzian obejmujący materiał z rozdziału 4. UNIT 5 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 47 Nazwy elementów krajobrazu Pisanie: opisywanie miejsc uzupełnia brakujące litery w nazwach pokazanych na ilustracji elementów krajobrazu i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza wyrazy za nagraniem wskazuje właściwą ilustrację na podstawie wysłuchanego opisu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi wyrazami na podstawie ilustracji i dopasowuje je do obrazków układa podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy elementów krajobrazu i dopasowuje je do ilustracji podpisuje obrazki odpowiednimi nazwami elementów krajobrazu uzupełnia luki w treści pocztówki podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem zapisuje wyrazy na podstawie nagrania pisze zdania na temat swoich ulubionych miejsc zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach zgodnie z kontekstem i własną wiedzą układa podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy elementów krajobrazu Unit Test 5 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 20

21 Lekcja 48 Unit Test 5 Nazwy różnych środków transportu Spójnik because, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego słucha, czyta i odgrywa historyjkę obrazkową odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki dopasowuje połówki zdań do siebie na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w dialogach podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem i sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem dopasowuje wyrażenia z historyjki do ich odpowiedników w języku polskim powtarza zdania, zachowując właściwy rytm, za nagraniem i zaznacza wskazane dźwięki Lekcja 49 Unit Test 5 Stopień wyższy przymiotników Than Słownictwo związane ze światem przyrody Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie ludzi i przedmiotów pisze stopień wyższy podanych przymiotników pisze zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i than na podstawie podanych wyrazów rozmawia na temat wskazanych tematów, porównując je ze sobą na podstawie podanych przymiotników uzupełnia luki w pytaniach odpowiednimi formami podanych przymiotników zgodnie z kontekstem dopasowuje podane przymiotniki do odpowiednich kategorii i podaje formę stopnia wyższego pisze pytania i prawdziwe krótki odpowiedzi na podstawie podanych wyrazów uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych przymiotników w stopniu wyższym pisze zdania na temat pokazanych ilustracji, używając przymiotniki w stopniu wyższym czyta i analizuje regułę gramatyczną odpowiada na pytania z wiedzy ogólnej i sprawdza poprawność swoich odpowiedzi z nagraniem pisze zdania, w których porównuje osoby ze swojej klasy na podstawie podanych przymiotników Lekcja 50 Stopień wyższy przymiotników Słownictwo związane z filmem Nazwy dyscyplin sportowych Reagowanie ustne: proszenie o informacje, podawanie swoich upodobań odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego dialogu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie wysłuchanych dialogów uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrazami zgodnie z kontekstem rozmawia na temat swoich preferencji i opinii związanych z podanymi tematami zastępuje wskazane wyrazy w dialogu innymi, zgodnie z własnymi pomysłami pisze dialog na podstawie wzoru i podanych wyrazów Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 21 odgrywa dialog na forum klasy Unit Test 5

22 , rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego uzupełnia luki w dialogu podanymi wyrażeniami zgodnie z kontekstem odpowiada na pytania, podając właściwe imiona osób na podstawie przeczytanego dialogu uszeregowuje zdania w odpowiedniej kolejności, tworząc dialog zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanego dialogu odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego dialogu Lekcja 51 Unit Test 5 Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym Nazwy elementów krajobrazu Nazwy zwierząt Reagowanie ustne: proszenie o informacje Pisanie: opisywanie zwierząt pyta i odpowiada na pytania o pokazane na ilustracjach zwierzęta za pomocą najwyższego stopnia podanych przymiotników czyta i słucha historyjkę obrazkowa ze zrozumieniem tworzy zdania na podstawie podanych wyrazów oraz wysłuchanej i przeczytanej historyjki uzupełnia luki w zdaniach podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki dopasowuje podane przymiotniki do odpowiedniej kategorii i podaje ich stopień najwyższy pisze zdania z przymiotnikami w stopniu najwyższym na podstawie podanych wyrazów pisze prawdziwe zdania na podstawie podanych wyrazów z użyciem wyższego i najwyższego stopnia przymiotników pisze prawdziwe zdania na temat swoich znajomych, członków rodziny i siebie, używając przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki wskazuje właściwe odpowiedzi na podstawie wysłuchanej i przeczytanej historyjki czyta i analizuje regułę gramatyczną uzupełnia luki w zdaniach podanymi wyrazami i przymiotnikami w stopniu najwyższym zgodnie z kontekstem i własna wiedzą uzupełnia luki w tekście piosenki podanymi przymiotnikami w stopniu najwyższym, sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i śpiewa piosenkę pisze prawdziwe zdania na temat podanych zwierząt z użyciem najwyższego stopnia przymiotników przewiduje dalsza część przeczytanej i wysłuchanej historyjki Lekcja 52 Nazwy krain geograficznych Słownictwo związane z pogodą Nazwy zwierząt Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym Mówienie: przedstawianie swoich upodobań odpowiada na pytanie na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu zakreśla właściwe wyrazy w zdaniach na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu odpowiada na pytanie na podstawie wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w dialogu na podstawie nagrania wyraża swoją opinię na temat rekinów i lwów na podstawie wysłuchanego dialogu wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu uzupełnia notatki na temat pokazanego na ilustracji krajobrazu na podstawie podanych wyrazów tworzy notatki na temat pokazanego na ilustracji miejsca tworzy opis pokazanego na ilustracji miejsca na podstawie własnych wypowiada się na temat swojej opinii, dotyczącej ewentualnego wyjazdu na Antarktykę na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu pisze zdania na temat podanych zwierząt wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych Unit Test 5 Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 22

23 Pisanie: opisywanie miejsc notatek uzyskanych z tekstu słuchanego i czytanego odpowiada na pytania na podstawie analizy informacji na plakacie uzupełnia luki na plakacie brakującymi informacjami na podstawie wysłuchanego dialogu uzupełnia luki w notatkach brakującymi informacjami na podstawie przeczytanego tekstu Lekcja 53 Unit Test 5 Nazwy krain geograficznych Nazwy elementów krajobrazu dopasowuje odpowiednie nazwy części Wielkiej Brytanii do nazw parków narodowych na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu dopasowuje osoby do ilustracji na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi imionami osób na podstawie przeczytanego i wysłuchanego tekstu pisze wiadomość, w której opisuje wybrane piękne miejsce przygotowuje plakat związany z wybranym pięknym miejscem w Polsce zgodnie ze wskazówkami wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe na podstawie przeczytanego tekstu i poprawia błędy w zdaniach fałszywych Pisanie: opisywanie miejsc, korzystanie ze źródeł informacji w języku obcym również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych Lekcja 54 Unit Test 5 Nazwy elementów krajobrazu Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym Than wyszukuje nazwy elementów krajobrazu przedstawionych na obrazkach w kratownicy pisze zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym na podstawie podanych wyrazów pisze pytania z przymiotnikami w stopniu najwyższym na podstawie podanych wyrazów pyta i odpowiada na podane pytania zgodnie z własna opinią uzupełnia brakujące litery w nazwach elementów krajobrazu na podstawie podanych polskich odpowiedników tych nazw uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi formami podanych przymiotników w stopniu wyższym i wskazuje zdania prawdziwe i fałszywe zgodnie z własną wiedzą wypowiada się na temat parków narodowych w Wielkiej Brytanii i porównuje je do polskich parków dokonuje samooceny swoich postępów, zaznaczając właściwe dla siebie opcje Steps in English 2: plan wynikowy Oxford University Press Strona 23

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE

WELCOME WYMAGANIA PODSTAWOWE Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem lekkim z klasy 5 SP do książki Steps 2 oparte na Programie nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 autorstwa Melanie Ellis I Anny Rak.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V

Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V Steps in English 2 Plan wynikowy klasa V WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 2 Plan wynikowy

Steps Forward 2 Plan wynikowy Steps Forward 2 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia i

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Steps Plus dla klasy V Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test A Nazwy członków rodziny Wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Steps Forward 1 Plan wynikowy

Steps Forward 1 Plan wynikowy Steps Forward 1 Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa 5 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1

PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 PZO j. angielski Wymagania klasa IV załącznik nr 1 WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Welcome Unit Test Alfabet Przedimek

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2

Project Third Edition 2 Project Third Edition 2 INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test Powitania i pożegnania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV

Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV Steps in English 1 Plan wynikowy klasa IV WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO DOBRY)* ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne

Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne Team Up Plus dla klasy IV Wymagania edukacyjne Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Powitania

Bardziej szczegółowo

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy

Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Steps Plus dla klasy IV Plan wynikowy Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 First Steps Unit Test A Litery alfabetu Nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI

Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI Steps in English 3 Plan wynikowy klasa VI WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE (DOPUSZCZAJĄCY, DOSTATECZNY) * WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE (DOBRY, BARDZO

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test

Bardziej szczegółowo

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Steps Forward 3 Welcome ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Powitania Czas present simple, rozumienie znaczenia zwrotów dnia codziennego

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Plan wynikowy

English Plus 2 Plan wynikowy English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik have got Forma dzierżawcza s Pisanie: opisywanie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Plan wynikowy

Steps in English 3 Plan wynikowy Steps in English 3 Plan wynikowy WELCOME ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit test 1 (A + B) Nazwy

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb

Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb Dostosowanie programu nauczania języka angielskiego do indywidualnych potrzeb 1. Podstawowe założenia Ze względu na warunki pracy w szkole ogólnodostępnej podczas lekcji nauczyciel może wspomóc ucznia

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1 Tt rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014

New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 New Matura Solutions Elementary Plan wynikowy 1bw rok szkolny 2013/2014 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 3 Plan wynikowy

Project Third Edition 3 Plan wynikowy Project Third Edition 3 Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit 1 Test Słownictwo związane z podawaniem

Bardziej szczegółowo

Wymagania Język angielski kl. V

Wymagania Język angielski kl. V Wymagania Język angielski kl. V Welcome ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy państw i narodowości

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 Plan wynikowy

New English Plus 2 Plan wynikowy New English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z

JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z JĘZYK ANGIELSKI- KLASA I z ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (Z 2009 R.) WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE STARTER UNIT Lekcja 1 Zaimki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy

English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy English Plus Options dla klasy VII Plan wynikowy STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Dopełniacz

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

English Plus 1 Wymagania edukacyjne

English Plus 1 Wymagania edukacyjne English Plus 1 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT Lekcja 1 Nazwy przedmiotów znajdujących się w klasie Przyimki miejsca Lekcja 2 Zaimki osobowe Zaimki dzierŝawcze Forma dzierŝawcza s WYMAGANIA PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Zna zasady pracy na lekcjach Zna kryteria oceniania

Zna zasady pracy na lekcjach Zna kryteria oceniania Lekcje: 1-2 Lekcje: 3-6 Food Organizacja pracy na lekcjach angielskiego. Poznanie kryteriów oceniania Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy IV (zdania twierdzące w czasie Present simple Food Nazwy

Bardziej szczegółowo

Semestr I. Starter Unit

Semestr I. Starter Unit WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK TREETOPS 3 ( wydawnictwo Oxford) Semestr I Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. 5 rok szkolny 2017/2018 mgr Monika Sobiegraj 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. Główną funkcją oceniania bieżącego

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V

New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 New English Zone 2 Rozkład materiału dla klasy V TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

English Plus 3 Wymagania edukacyjne

English Plus 3 Wymagania edukacyjne English Plus 3 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Z 2009 R. WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. V Lp. PRZEDMIOT OCENY ZAKRES OCENY I SPOSÓB OCENIANIA 1 1. Ocenianie 2. Sprawdziany Oceny wystawiane są zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV - VI W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Radomiu Opracowane na podstawie: 1. Rozporządzenia ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa

Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Informacja zwrotna język angielski szkoła podstawowa Opracowanie: Renata Bernacka Mirosława Kral Barbara Drat (zgodnie z nowa podstawą programową) Zasady: IZ może być ustna lub pisemna, IZ pisemną przekazujemy

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Plan wynikowy

New Oxford Gimnazjum Expert Plan wynikowy New Oxford Gimnazjum Expert Plan wynikowy UNIT 1 CZŁOWIEK WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Pytania ogólne i pytania szczegółowe Zaimki pytające Słownictwo związane

Bardziej szczegółowo

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu.

Nazywanie zwierząt domowych. Opisywanie ludzi. Rozmawianie o przedmiotach szkolnych. Opisywanie sposobów spędzania wolnego czasu. Program pracy z uczennicą klasy VI Justyną Siupik na wyrównawcze zajęcia z języka angielskiego Nauczyciel prowadzący: Karolina Zoła (zajęcia w ramach godzin kartowych) Cele ogólne: 1. Zapewnienie maksimum

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Pre-Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA)

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI. POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST. (ocena db, bdb, cel)

WRZESIEŃ CELE W UJĘCIU OPERACYJNYM WG TAKSONOMII CELÓW ABC PROF. NIEMIERKI. POZIOM PODSTAWOWY (ocena dst, dop) POZIOM PONADPODST. (ocena db, bdb, cel) Okres bezpodręczniko wy Lekcje: 1-8 Welcome Organizacja pracy na lekcjach angielskiego. Poznanie kryteriów oceniania What s your name? przedstawianie się. The alphabet. Alfabet angielski. Przedimek nieokreślony

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA New Matura Solutions Intermediate PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa 5 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA CZWARTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zespół Edukacyjny w Płotach Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. czasownik to be w czasie teraźniejszym (formy twierdzące,

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. IV Program nauczania : Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV w roku szkolnym 2017/18 nauczyciel Małgorzata Tatara First Steps BRDZ DBR DBR DSTTZ językowe uwzględnione w rozdziale First Steps i wykonuje zadania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI 1. Kryteria oceniania - załącznik. 2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych: a) testy kontrolne - minimum 3 w semestrze (po każdym rozdziale), - test

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Rozkład materiału

Team Up 1 Rozkład materiału LEKCJA 3 LEKCJA 2 LEKCJA 1 Team Up 1 Rozkład materiału TEMAT LEKCJI MATERIAŁY DYDAKTYCZNE TEMATYKA SŁOWNICTWO GRAMATYKA FUNKCJE JĘZYKOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Welcome

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Insight Pre-intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A) Czas Present

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dla klas IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH W ciągu całego roku szkolnego uczeń otrzymuje oceny cząstkowe: celująca, bardzo dobra, dobra,

Bardziej szczegółowo

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze ROZKŁĄD MATERIAŁU NAUCZANIA I WYMAGANIA (kryteria oceniania) grupa 1A1 oraz 1A2 rok szkolny 2016/17 program nauczania nr SGEE/2.1/2015 Lekcja, nr LEKCJA 1 STARTER UNIT VOCABULARY LEKCJA 2 STARTER UNIT

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście,

Lekcja 2. Uczeń: wyjaśnia użycie form czasowników w podanych zdaniach. Słuchanie: znajdowanie określonych informacji w tekście, English File Third Edition Intermediate Plan wynikowy UNIT 1 ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (1A)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny

New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny New Matura Solutions Elementary Kryteria oceny UNIT 1 słownictwo z Unitu 1, bezbłędnie lub niemal bezbłędnie posługuje się formą dopełniacza s, regularną liczbą mnogą rzeczowników; poprawnie stosuje czas

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1. Rozdział Starter WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1 Zna i stosuje niektóre słowa z rozdziału Starter. Rozdział Starter czasownik to be w czasie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska

JĘZYK ANGIELSKI. WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska JĘZYK ANGIELSKI WYMGANIA EDUKACYJNE KLASA III [PP] Anna Drzewiecka, Agnieszka Skowrońska Lekcja Umiejętności językowe Wymagania podstawowe 1 Czytanie: rozumienie, pytanie o posiadanie wybiera poprawne

Bardziej szczegółowo

English Plus 4 Wymagania edukacyjne

English Plus 4 Wymagania edukacyjne English Plus 4 Wymagania edukacyjne STARTER UNIT ŚRODKI JĘZYKOWE I UMIEJĘTNOŚCI WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Unit1 Test Nazwy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów: I. Formy aktywności: a) testy b) kartkówki, c) odpowiedź ustna, d) samodzielna praca na lekcji, e)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice.

Ocena Dobry. Uczeń: must, - rozróżnia zdania w czasie. Continuous, - rozróżnia przymiotniki krótkie i długie oraz zasady ich stopniowania i różnice. WYMAGANIA EDUKACYJNE KL.VI SP podręcznik - MAXI TAXI 2 Tatiana Fraszczyk Niedostateczny uczeń nie posiada minimum wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej. Celujący uczeń posiada wiedzę wymaganą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJE I PÓŁROCZE ZAKRES GRAMATYCZNY Czas present

Bardziej szczegółowo

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy

Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy Oxford Solutions Intermediate Plan wynikowy INTRODUCTION ŚRODKI I UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 (IA) Słownictwo

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy

Insight Pre-intermediate Plan wynikowy Agnieszka Andruszków Klasa 1 gr1 insight pre-intermediata rozdziały 1-7 Klasa 2 gr a23 i a21 insight pre rozdziały 8-10 oraz insight inetrmediate rozdziały 1-8 Klasa 3a gr a33 insight intermediate rozdziały

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego

JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego JĘZYK ANGIELSKI klasa4 OBNIŻONY POZIOM WYMAGAŃ dla II etapu edukacyjnego Przedmiotem oceny są (narzędzia): Prace klasowe Odpowiedzi ustne Prace domowe Prace długoterminowe projektowe + prezentacja Praca

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV

SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV SZCZEGÓLOWE KRYTERIA OCENIANIA- KLASA IV WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny Uczeń przedstawia

Bardziej szczegółowo