Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie pałaców Instalowanie centralnego ogrzewania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie pałaców Instalowanie centralnego ogrzewania"

Transkrypt

1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień - Roboty budowlane w zakresie pałaców 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Reont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Oberży ADRES INWESTYCJI : ul Agrykoli, Warszawa INWESTOR : Muzeu Łazienki Królewskie - Zespół Pałacowo-Ogrodowy ADRES INWESTORA : ul Agrykoli, Warszawa BRANŻA : Instalacja co SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Teresa Wolska (instalacje sanitarne) DATA OPRACOWANIA : luty, 06 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania luty, 06 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO Przediar został wykonany na podstawie projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej reontu instalacji centralnego ogrzewania w Oberży W przediarze uwzględniono następujące prace: - roboty towarzyszące wykucie bruzd i przebicie stropów pod deontaż starych i ontaż nowych instalacji centralnego ogrzewania - zaurowanie bruzd, stropów po wykonaniu instalacji uzupełnienie tynków ceentowowapiennych kat III w iejscach po zaurowaniach oraz alowanie - roboty instalacyjne deontaż starych instalacji wraz z izolacjai ontaż nowej instalacji centralnego ogrzewania ontaż nowych grzejników ontaż aratury wykonanie izolacji rurociągów wykonanie prób, płukania i uruchoienia instalacji w budynku Oberży oraz garażu wykonanie sieci preizolowanej do budynku garażu wraz z robotai towarzyszącyi rozbiórkowyi, zienyi i naprawczyi W przediarze nie uwzględniono prac związanych z zabezpieczenie obiektu na czas prowadzenia robót w ty deontażu lub zabezpieczenia ekspozycji deontażu i zabezpieczenia wystroju ścian robót związanych z aranżacją wnętrz po zakończeniu prac

2 Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Oberża - wyiana instalacji co. Roboty deontażowe ST pkt 7. Zdjęcie izolacji z pozioów ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 0-0 <pozioy dn 0>*( ) <pozioy dn 0>*(7.+8.).000 RAZEM ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. <pozioy>(8.+.)* ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. <pozioy>*( ) RAZEM RAZEM RAZEM ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 0- <pozioy dn 0 >( )* <piony dn 0 >*7* <pozioy dn >( )* <piony dn >*9* <gałązki grzejnikowe>*.*.000 RAZEM 6 ST pkt 7. Deontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do..000 RAZEM 7 ST pkt 7. Deontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do.0 Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

3 RAZEM 8 ST pkt 7. Deontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do RAZEM. Roboty ontażowe instalacji co 9 ST pkt 7. Wykonanie włączenia nowej instalacji do istniejących rozdzielaczy sc sc ST pkt 7. i pkt 6. 0x, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy>( )* <piony>*9* RAZEM.000 <gałązki grzejnikowe>*.*.000 ST pkt 7. i pkt 6. x, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy >( )* <piony >*7* RAZEM ST pkt 7. i pkt 6. x, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy>*( ) RAZEM RAZEM Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

4 ST pkt 7. i pkt 6. ST pkt 7. i pkt 6. ST pkt 7. i pkt 6. 6 ST pkt 7.6 i pkt ST pkt 7.6 i pkt ST pkt 7.6 i pkt ST pkt 7.6 i pkt ST pkt 7.6 i pkt 6.6 ST pkt 7.6 i pkt 6.6 Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 0x6,7 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy>(8.+.)* x8, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy >*( ) x0, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy>*(7.+8.).000 Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej Odpowietrzniki autoatyczne; śr. no Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z króćce do poiaru przepływu i kurkie do napełniania i opróżniania instalacji oraz ożliwością podłączenia rurki ipulsowej do regulatora różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej.000 Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej.000 Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej RAZEM RAZEM RAZEM.000 RAZEM RAZEM RAZEM.000 RAZEM.000 Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

5 ST pkt 7.6 i pkt 6.6 ST pkt 7.6 i pkt 6.6 ST pkt 7.6 i pkt 6.6 ST pkt 7. i pkt 6. 6 ST pkt 7. i pkt 6. 7 ST pkt 7. i pkt 6. Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej.000 Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalne o śr. noinalnej Grzejniki stalowe członowe -kolunowe do eleentów o wysokości 00 <grzejniki stalowe członowe typu 0 eleentów > Grzejniki stalowe członowe - kolunowe do 0 eleentów wysokość 00 <grzejniki stalowe członowe typu 0 eleentów 8>.000 Grzejniki stalowe członowe -kolunowe do eleentów o wysokości 00 <grzejniki stalowe członowe typu 0 eleentów >.000 RAZEM RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM RAZEM.000 RAZEM ST pkt 7. i pkt 6. 9 ST pkt 7. i pkt 6. Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do eleentów o wysokości 0 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów >.000 Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do eleentów o wysokości 0 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów>.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów>.000 RAZEM.000 RAZEM ST pkt 7. i pkt 6. Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do 0 eleentów o wysokości 0 Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

6 <grzejniki stalowe członowe typu 60 8 eleentów>.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 9 eleentów>.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 0 eleentów> ST pkt 7. i pkt 6. Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do eleentów o wysokości 0 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów >.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów >.000 RAZEM.000 ST pkt 7. i pkt 6. ST pkt 7. i pkt 6. Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do eleentów o wysokości 600 <grzejniki stalowe członowe typu 6060 eleentów >.000 Grzejniki stalowe członowe 6 - kolunowe do 0 eleentów wysokość 00 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów 8>.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów 9>.000 RAZEM RAZEM.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów 0>.000 ST pkt 7. i pkt 6. Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do eleentów o wysokości 00 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów>.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów>.000 RAZEM ST pkt 7. i pkt 6. 6 ST pkt 7. i pkt 6. Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy do eleentów o wysokości 00 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów >.000 Grzejniki stalowe członowe 6 - kolunowe do 0 eleentów wysokość 00 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów 6>.000 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów 7>.000 RAZEM.000 RAZEM ST pkt 7. i pkt 6. Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do eleentów o wysokości 00 <grzejniki stalowe członowe typu 60 eleentów>.000 Lazienki oberza PR 6 Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

7 8 ST pkt 7. i pkt 6. Grzejniki stalowe członowe 6-kolunowy - do 0 eleentów o wysokości 00 <grzejniki stalowe członowe typu 60 0 eleentów>.000 RAZEM.000 RAZEM ST pkt 7.6 i pkt 6. Zawory grzejnikowe terostatyczne o podwójnej regulacji, kątowete z głowicai terostatycznyi; śr. no. poz.+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.0+poz.+poz.+poz.+poz.+ poz.+poz.6+poz.7+poz RAZEM ST pkt 7.6 i pkt 6. Zawory grzejnikowe powrotne kątowe; śr. no. poz RAZEM.000 ST pkt 7.6 i pkt 6. Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników poz RAZEM.000. Izolacje ST pkt 7.7 i pkt 6.7 ST pkt 7.7 i pkt 6.7 ST pkt 7.7 i pkt 6.7 ST pkt 7.7 i pkt 6.7 Montaż otulin teroizolacyjnych z półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów PP o śr. 6, gr. izolacji 0 poz..000 Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie typ dla rurociągów PP o śr. 0, gr. izolacji 0 poz Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów PP o śr. 0, gr. izolacji 0 poz Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów o śr., gr. izolacji poz RAZEM.000 RAZEM RAZEM Lazienki oberza PR 7 Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

8 6 ST pkt 7.7 i pkt ST pkt 7.7 i pkt ST pkt 7.7 i pkt ST pkt 7.7 i pkt 6.7 Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów o śr., gr. izolacji 0 <pozioy >( )* Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów o śr. 0, gr. izolacji 0 <pozioy>( )* Izolacja rurociągów śr. otulinai polietylenowyi z zabezpieczenie gr. 9 etodą izolowania po ontażu rurociągu <piony >*7* Izolacja rurociągów śr.0 otulinai polietylenowyi z zabezpieczenie gr. 9 etodą izolowania po ontażu rurociągu <piony>*9* <gałązki grzejnikowe>*.*.000 RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM.000. Próby i uruchoienie 0 ST pkt 9, Próba instalacji powietrze poz ST pkt 9, Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza próba (pulsacyjna) próba.000 ST pkt 9, Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach nieieszkalnych poz.0+poz.+poz.+poz.+poz.+poz ST pkt 9, Płukanie instalacji w budynkach nieieszkalnych poz RAZEM RAZEM.000 RAZEM RAZEM Lazienki oberza PR 8 Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

9 ST pkt 9, Próby z dokonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. poz.9 urz..000 RAZEM.000. Roboty budowlane przed i po instalacyjne Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze ST pkt 7.8 Zabezpieczenie podłóg folią ST pkt 7.8 Deontaż i ponowny ontaż płyt przykrywających kanał instalacyjny RAZEM RAZEM ST pkt 7.8 Mechaniczne wykucie bruzd pozioych w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej (gałązki) <gałązki grzejnikowe>*.**0.*0..0 RAZEM.0 8 ST pkt 7.8 Mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie ceentowo-wapiennej (piony) 6*0.*0.*.0 9 ST pkt 7.8 Przebicie otworów w stropie 6* ST pkt 7.8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości ceg. na zaprawie ceentowo-wapiennej ST pkt 7.8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości ceg. na zaprawie ceentowo-wapiennej *+.000 RAZEM.0 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM ST pkt 7.8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości / ceg. na zaprawie wapiennej Lazienki oberza PR 9 Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

10 6 ST pkt 7.9 Zaurowanie bruzd pozioych w ścianach z cegieł *.* ST pkt 7.9 Zaurowanie bruzd pionowych w ścianach z cegieł 6* ST pkt 7.9 Zaurowanie przebić w stropach ceraicznych poz ST pkt 7.9 Zaurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad ceg. poz.60+poz ST pkt 7.9 Zaurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości / ceg. poz RAZEM RAZEM.000 RAZEM RAZEM.000 RAZEM RAZEM ST pkt 7.9 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.iii z zaprawy ce.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceraicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do w iejscu *.**0.+6**0. <bruzdy> *0.*poz.9<strop>.0 (poz.60+poz.6+poz.6)*0.*0.*<ściany> RAZEM ST pkt 7.9 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z poszpachlowanie nierówności Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze poz RAZEM ST pkt 7.9 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych sufitów.0*.0*poz.9<strop>.000 RAZEM.000 Lazienki oberza PR 0 Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

11 7 ST pkt 7.9 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian *6*.0+*.*0.*<bruzdy> (poz.60+poz.6+poz.6)*0.*0.*<przebicia> 7.00 RAZEM.00 7 ST pkt 7.9 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręczny załadowaniu i wyładowaniu saochode dostawczy na odległość 0 k poz.7+poz.8+poz.9*0.*0.*0.+poz.60*0.*0.+poz.6*0.*0.*0.+poz.6*.7 0.*0. Garaż - wyiana instalacji co RAZEM.7. Roboty deontażowe 7 ST pkt 7. Zdjęcie izolacji z pozioów d.. poz.7+poz.7+poz.76+poz ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 0- d.. <pozioy dn >(+.)*.000 <piony dn >** RAZEM <podejścia do grzejników>*0.* ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 0 d.. <pozioy dn 0>(+++)* ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. d.. <pozioy>*( )+* ST pkt 7. Deontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. d.. <pozioy> * ST pkt 7. Deontaż grzejnika d RAZEM.000 RAZEM Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

12 . Roboty ontażowe instalacji co 79 ST pkt 7. d.. i pkt 6. 0x, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy >(+.)*.000 <piony >** <podejścia do grzejników>*0.* ST pkt 7. d.. i pkt 6. 8 ST pkt 7. d.. i pkt 6. 8 ST pkt 7. d.. i pkt 6. x, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy >(+++)*.000 x, o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy>*( )+* x6,7 o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach <pozioy> *.000 RAZEM ST pkt 7.6 d.. i pkt 6.6 Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej ST pkt 7.6 d.. i pkt ST pkt 7.6 d.. i pkt ST pkt 7.6 d.. i pkt 6.6 Odpowietrzniki autoatyczne; śr. no..000 Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej na rurociągu PP o śr..000 Zawór odcinający z ożliwością wyposażenie w króćce do poiaru przepływu oraz napełniania i opróżniania instalacji o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej na rurociągu PP o śr RAZEM.000 RAZEM.000 Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

13 87 ST pkt 7.6 d.. i pkt ST pkt 7.6 d.. i pkt ST pkt 7.6 d.. i pkt ST pkt 7.6 d.. i pkt ST pkt 7. d.. i pkt 6. Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z króćce do poiaru przepływu i kurkie do napełniania i opróżniania instalacji oraz ożliwością podłączenia rurki ipulsowej do regulatora różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej.000 Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną, z króćce do poiaru przepływu i kurkie do napełniania i opróżniania instalacji oraz ożliwością podłączenia rurki ipulsowej do regulatora różnicy ciśnienia o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej ".000 Zawory odcinające o połączeniach gwintowanych o śr. noinalnej /".000 Grzejniki stalowe trzypłytowe ocynkowane o wysokości 600 <60-90>.000 <60-60>.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 RAZEM.000 <60-0>.000 <60-80> ST pkt 7.6 d.. i pkt 6. 9 ST pkt 7.6 d.. i pkt 6. 9 ST pkt 7.6 d.. i pkt 6. Blok zaworowy podgrzejnikowy kątowy; śr. no. poz Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 0 do grzejników poz Głowice terostatyczne o zakresie nastaw 6-8 st. C poz RAZEM RAZEM RAZEM RAZEM Izolacje Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

14 9 ST pkt 7.7 d.. i pkt ST pkt 7.7 d.. i pkt 6.7 Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów PP o śr. 0, gr. izolacji 0 poz Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów o śr., gr. izolacji poz ST pkt 7.7 d.. i pkt ST pkt 7.7 d.. i pkt 6.7 Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów o śr., gr. izolacji 0 poz Montaż otulin teroizolacyjnych półsztywnej pianki poliuretanowej o niski współczynniku przewodności ciepła, odpornej na insekty, działanie cheikaliów i środków stosowanych w budownictwie dla rurociągów o śr. 0, gr. izolacji 0 poz RAZEM.000. Próby i uruchoienie 99 ST pkt 9. Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza próba d.. (pulsacyjna) próba ST pkt 9. Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w d.. budynkach nieieszkalnych poz.79+poz.80+poz.8+poz ST pkt 9. Płukanie instalacji w budynkach nieieszkalnych d.. poz ST pkt 9. Próby z dokonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz. d.. poz.9 urz RAZEM.000 RAZEM RAZEM RAZEM Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

15 . Sieć preizolowana 0 ST pkt 7.8 Roboty reontowe - cięcie piłą nawierzchni warstwy posadzkowej w garażu d.. *( ).00 RAZEM.00 0 ST pkt 7.8 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni warstwy posadzkowej w garażu d...*( ).8 RAZEM.8 0 ST pkt 7.8 Roboty reontowe - cięcie piłą warstw konstrukcyjnych posadzki w garażu d.. poz.0.00 RAZEM ST pkt 7.8 Mechaniczna rozbiórka warstw konstrukcyjnych posadzki w garażu d.. *( ) RAZEM ST pkt 7.8 Wykopy nieuocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku d.. przy istniejących fundaentach 0.8*( )*0.8. RAZEM. 08 ST pkt 7.8 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 0 c d.. ( )*0.8*0..7 RAZEM.7 09 ST pkt d i pkt 6. Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 9/6 ( )*.00 RAZEM.00 0 ST pkt d i pkt 6. Podłączenie systeu rur preizolowanych do istniejącego systeu.000 RAZEM.000 ST pkt d i pkt 6. Testowanie instalacji alarowej - poiar pierwszy po..000 po. Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Lazienki oberza PR Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

16 RAZEM.000 ST pkt d Obsypka z ateriałów sypkich gr. 6 c - interpolacja ( )*0.8*0.6.6 RAZEM.6 ST pkt d Nadsypka z ateriałów sypkich gr. 0 c ( )*0.8*0..7 RAZEM.7 ST pkt d Wykopy nieuocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku zasypanie zieią z ukopów poz.07-(poz.08+poz.+poz.) 7. RAZEM 7. ST pkt d Połączenie systeu preizolowanego z systee PP * RAZEM ST pkt d Uszczelnienie przejścia sieci preizolowanej o śr. 9/6 przez ściany budynku przej. * przej RAZEM ST pkt d Przebicie otworu w ścianie.000 RAZEM ST pkt d Zaurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad ceg..000 RAZEM ST pkt d Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie w iejscu po przebiciu 0.* RAZEM ST pkt d Uzupełnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni w garażu poz RAZEM Lazienki oberza PR 6 Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

17 ST pkt d Uzupełnienie warstw nawierzchni w garażu poz RAZEM Roboty budowlane przed i po instalacyjne ST pkt 7.8 Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości / ceg. na zaprawie d.. wapiennej ST pkt 7.9 Zaurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości / ceg. d.. 6 poz RAZEM RAZEM ST pkt 7.9 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.iii z zaprawy ce.-wap. na d.. ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceraicznych, 6 gazo- i pianobetonów o powierzchni do w iejscu poz.*0.*0.*<ściany>.600 RAZEM.600 ST pkt 7.9 Przygotowanie powierzchni pod alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków z d.. poszpachlowanie nierówności 6 poz..600 RAZEM ST pkt 7.9 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi starych tynków wewnętrznych ścian d.. 6 Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze poz.*0.*0.*<przebicia> ST pkt 7.9 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręczny załadowaniu i wyładowaniu d.. saochode dostawczy na odległość 0 k 6 poz.*0.*0. 0. RAZEM 0. Lazienki oberza PR 7 Nora PRO Wersja. Nr seryjny: 7

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : ul. C, Ratajskiego 6, 6a w Poznaniu BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA :

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : ul. C, Ratajskiego 6, 6a w Poznaniu BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : ul. C, Ratajskiego 6, 6a w Poznaniu BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : 2012-11-08 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 2012-11-08

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : ul. C, Ratajskiego 6, 6a w Poznaniu BRANŻA : sanitarna

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : ul. C, Ratajskiego 6, 6a w Poznaniu BRANŻA : sanitarna NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji c.o. ADRES INWESTYCJI : ul. C, Ratajskiego 6, 6a w Poznaniu BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : 2012-09-08 PRZEDMIAR ROBÓT NARZUTY WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Łask, Teodory 104a

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA: INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Łask, Teodory 104a BIURO KOSZTORYSOWE Zbigniew Przybylski 98-100 Łask, Teodory 104a Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SINEVIA Sp.z o.o. Dział Systemów Energetycznych w Jarosławiu. ul. 3-go Maja 80 d, Jarosław

PRZEDMIAR. SINEVIA Sp.z o.o. Dział Systemów Energetycznych w Jarosławiu. ul. 3-go Maja 80 d, Jarosław SINEVIA Sp.z o.o. Dział Systeów Energetycznych w Jarosławiu ul. 3-go Maja 80 d, 37-500 Jarosław PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. BUDYNKU NR 273 ADRES INWESTYCJI : Modlin Twierdza,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI CO ADRES INWESTYCJI : WIĄZOWNA UL. PARKOWA 17 BRANśA : SANITARNA. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI CO ADRES INWESTYCJI : WIĄZOWNA UL. PARKOWA 17 BRANśA : SANITARNA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA

Bardziej szczegółowo

ul. Lipowa Gliwice PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Lipowa Gliwice PRZEDMIAR ROBÓT Coreatic ul. Lipowa 2 44-00 Gliwice PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000-0 Roboty instalacyjne gazowe 452000- Izolacja cieplna 4522460-4 Roboty sanitarne 450000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH MIASTA ŁODZI, BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR W ŁODZI - PAWILON A, UL. JESIONOWA 8, 9- ŁÓDŹ, INS- TALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ADRES

Bardziej szczegółowo

P.H.U. MP-PROJEKT. Dąbrówka 13 A, Popów

P.H.U. MP-PROJEKT. Dąbrówka 13 A, Popów P.H.U. MP-PROJEKT Dąbrówka 13 A, 42-110 Popów ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. QUANTUM Warszawa Al. KEN 11 m 87

PRZEDMIAR. QUANTUM Warszawa Al. KEN 11 m 87 QUANTUM Warszawa Al. KEN 87 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 53300-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 53000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI : ZABYTKOWY BUDYNEK DAWNEJ STAJNI ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - Instalacja grzewcza

PRZEDMIAR - Instalacja grzewcza - Instalacja grzewcza Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45320000-6 Roboty izolacyjne NAZWA INWESTYCJI : Sala prób i sala prób baletu Teatru

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. : Maria Czeszejko-Sochacka IV kw. 2017r. : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. : Maria Czeszejko-Sochacka IV kw. 2017r. : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania -Przedszkole

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Witkowicz DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Witkowicz DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Słownie: Olena Błażejowska Wrona ul. Pana Balcera 10/30, 20-631 Lublin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2010 R WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania GRUDZIEŃ 2010 R. Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2010 R WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania GRUDZIEŃ 2010 R. Data zatwierdzenia KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA UL. NARBUTTA 15 A INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NARBUTTA 15 A ADRES INWESTORA : WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY)

PRZEDMIAR ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) BIURO NADZORU BUDOWLANEGO INŻ MARIAN RUPNIK 47-280 PAWŁOWICZKI KARCHÓW 2A ROBÓT (KOSZTORYS ŚLEPY) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia WARSZAWA ul. PILCHOWICKA 27

PRZEDMIAR ROBÓT WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia WARSZAWA ul. PILCHOWICKA 27 EKOPROJEKT tel. 886 44 39 fax 846 87 43 02-175 WARSZAWA ul. PILCHOWICKA 27 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji centralnego ogrzewania - ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA ul. Poznańska 14 INWESTOR : WSPÓLNOTA

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane. Woryty Gietrzwałd. Michał Szymanowski Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane G-M Michał Szyanowski Woryty 101 11-036 Gietrzwałd Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacja wodociągowa

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Instalacja wodociągowa OSRODEK koorys edytowalny Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Instalacja wodociągowa 1 KNNR 4 d.1 0112-02 Rurociągi z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 o połączeniach zgrzewanych na ścianach

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Halicki DATA OPRACOWANIA : Lipiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Romuald Halicki DATA OPRACOWANIA : Lipiec Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR - DoposaŜenie w instalację centralnego ogrzewania - Białostocka 6 NAZWA INWESTYCJI : DoposaŜenie w instalację centralnego ogrzewania ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Białostocka 6 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

ul. Lipowa Gliwice PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Lipowa Gliwice PRZEDMIAR ROBÓT COREMATIC ul. Lipowa -00 Gliwice PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 5000-0 Roboty instalacyjne gazowe 5000- Izolacja cieplna 560- Roboty sanitarne 50000-9 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

1.00 szt Grzejniki stalowe typu Kermi FKO x1000

1.00 szt Grzejniki stalowe typu Kermi FKO x1000 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 I GMINAZJUM NR 4 - Instalacje sanitarne 1 GIMNAZJUM NR 4 1 CPV Instalacja c.o. 45331100-7 1 Roboty ontażowe 1 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe typu Keri FKO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa TRAFIK Konrad Jurycki Lublin ul. Cisowa 9

PRZEDMIAR. Pracownia Projektowa TRAFIK Konrad Jurycki Lublin ul. Cisowa 9 Pracownia Projektowa TRAFIK Konrad Jurycki 0-703 Lublin ul Cisowa 9 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 453300-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Budynek Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR (ETAP I) WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR (ETAP I) WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR (ETAP I) NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU (CZĘŚĆ D) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MAKOWIE MAZO- WIECKIM ADRES INWESTYCJI : MAKÓW MAZOWIECKI UL. MICKIEWICZA 37A INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego

PRZEDMIAR Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego DIR-WAT 00-908 Warszawa ul. Generała Sylwestra Kaliskiego 2 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Autorska Pracownia Architektoniczno- Konsultingowa "Posesja" ul. Ogrodowa 9 57-160 Borów KOSZTORYS INWESTORSKI I PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261210-9 45331100-7 45421120-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT w.g. specyfikacji technicznej nr SST-1

PRZEDMIAR ROBÓT w.g. specyfikacji technicznej nr SST-1 QUANTUM WARSZAWA ul. KEN 11 87 PRZEDMIAR ROBÓT w.g. specyfikacji technicznej nr SST-1 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Hydraulika 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R. Halicki DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : R. Halicki DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2009 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR - DoposaŜenie w instalacje centralnego ogrzewania - Białostocka 8 NAZWA INWESTYCJI : DoposaŜenie w instalację centralnego ogrzewania ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Białostocka 8 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/AW/16

PRZEDMIAR ROBÓT NR 5/AW/16 NR 5/AW/16 NAZWA INWESTYCJI : WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ŁĄCZNIE Z LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z POMIESZCZENIEM STACJI WYMIENNIKÓW CIEPŁA ORAZ DOPASOWANIE WĘZŁA CIEPLNEGO W CELU PODŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3

FW MIKOSKA Opole, ul. Baczyńskiego 3 FW MIKOSKA 45-523 Opole, ul. Baczyńskiego 3 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45332200-5 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KWADRAT ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE Gliwice ul. Kościuszki 1c

PRZEDMIAR ROBÓT KWADRAT ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE Gliwice ul. Kościuszki 1c KWADRAT ARCHITEKTONICZNE STUDIO PROJEKTOWE 44-100 Gliwice ul. Kościuszki 1c Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia NAZWA INWESTYCJI : ŚWIADCZENIE USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA KOMPLEKSOWEJ WYMIANIE POZOSTAŁYCH PIONÓW I PO- ZIOMÓW WODY CIEPŁEJ, ZIMNEJ I CYRKULACJI ORAZ INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUD. K NA TE- RENIE UNIWERSYTECKIEGO

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Instalacje grzewcze. "Przebudowa z rozbudową i dostosowanie budynku nr 22 do potrzeb oddziału rehabilitacji neurologicznej i oddziału psychogeriatrii" - oddział

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI : INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jan Skrzyszowski - uprawnienia nr 110/01 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Jan Skrzyszowski - uprawnienia nr 110/01 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : NAZWA INWESTYCJI : Świetlica Wiejska w Męcinie Wielkiej ADRES INWESTYCJI : Męcina Wielka 47 INWESTOR : Gina Sękowa ADRES INWESTORA : Sękowa 252 38-307 Sękowa BRANŻA : Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. U.S. PROJEKT Biuro Projektów Inwestycji Warszawa, ul. Jeżewskiego 5F lok. 24

PRZEDMIAR ROBÓT. U.S. PROJEKT Biuro Projektów Inwestycji Warszawa, ul. Jeżewskiego 5F lok. 24 U.S. PROJEKT Biuro Projektów Inwestycji 02-791 Warszawa, ul. Jeżewskiego 5F lok. 24 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45440000-3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 16/RU/16

PRZEDMIAR ROBÓT NR 16/RU/16 NR 16/RU/16 NAZWA INWESTYCJI : X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. I.J. PADEREWSKIEGO REMONT INSTALACJI C.O. BUDYNEK GŁÓWNY ADRES INWESTYCJI : KATOWICE, UL. KAROLA MIARKI 6 INWESTOR : X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Montaż kurtyn powietrznych segent,,a",,b",,d" ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Jackowskiego 8 INWESTOR : Starostwo Powiatowe ADRES INWESTORA : Poznań ul.jackowskiego 8 DATA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42

PRZEDMIAR ROBÓT. A3Creative Desing Warszawa ul. Pancerna 10/42 A3Creative Desing 03-187 Warszawa ul. Pancerna 10/42 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR :

ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz Warszawa; ul. Syta 181 B m 5/9. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Katarzyna Bodurkiewicz WYKONAWCA : INWESTOR : ART-TECH Katarzyna Bodurkiewicz 0-987 Warszawa; ul. Syta 8 B 5/9 NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku nr 57 w K-6077 ADRES INWESTYCJI : 00-909 WARSZAWA ŻWIRKI I WIGURY C INWESTOR : BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA INSTALACJI C.O.

PRZEDMIAR ROBÓT - WYMIANA INSTALACJI C.O. PIO-SAN PRACOWNIA PROJEKTOWA I USŁUGI REM.-BUD. 2-22 Kielce, ul. Roualda 2/ ROBÓT - WYMIANA INSTALACJI C.O. NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja Budynku Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne hydrauliczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne hydrauliczne Chadaj i Syn ul. Włodarzewska 59A/6, 02-384 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany instalacji

Bardziej szczegółowo

Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 50 mm

Filtr siatkowy instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. 50 mm Modrerzewiowa 12 - reont i przebudowa instalacji wod-kan Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Reont i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana poziou rozprowadzającego instalacji wodnej ADRES INWESTYCJI : ul. ZAWISZY 6, 01-167 WARSZAWA INWESTOR : Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.

Bardziej szczegółowo

CPV - 45332000-3 - Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV - 45332000-3 - Instalowanie centralnego ogrzewania P R Z E D M I A R R O B Ó T CPV - 45332000-3 - Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Reont wybranych poieszczeń piwnicznych na pozioie -2, oraz na pozioie -1 usytuowanych po stronie południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 00-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji centralnego ogrzewania. ADRES INWESTYCJI : -0 Czechowice-Dziedzice, ul. Junacka,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Byków, ul. Przemysłowa 1, Mirków MAZUR ARQUITECTOS & INGENIEROS ASO- CIADOS SP. Z O.O.

PRZEDMIAR. Byków, ul. Przemysłowa 1, Mirków MAZUR ARQUITECTOS & INGENIEROS ASO- CIADOS SP. Z O.O. MAZUR ARQUITECTOS & INGENIEROS ASO- CIADOS SP. Z O.O. Byków, ul. Przeysłowa, 55-095 Mirków PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny: IK.PZ /UE/PN/18. Załącznik nr 3-25-P do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK NR 25

Numer referencyjny: IK.PZ /UE/PN/18. Załącznik nr 3-25-P do SIWZ PRZEDMIAR ROBÓT BUDYNEK NR 25 Nuer referencyjny: IK.PZ-380-01/UE/PN/18 Załącznik nr 3-25-P do SIWZ ROBÓT BUDYNEK NR 25 POWERSUN Sp. z o.o. ul. Kowalska 9/2, 20-115 Lublin Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT- NEJ MSWiA W SZCZECINIE UL. JAGIELLOŃSKA 44, SZCZECIN

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT- NEJ MSWiA W SZCZECINIE UL. JAGIELLOŃSKA 44, SZCZECIN SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOT- NEJ MSWiA W SZCZECINIE UL. JAGIELLOŃSKA 44, 70-382 SZCZECIN PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA INSTALACJI WODNYCH Z RUR STALOWYCH NA PE I MIEDŹ ORAZ KANALIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3a

PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3a PRZEDMIAR ROBÓT - załącznik nr 3a Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45450000-6 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe gr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-0 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 4B NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienek - INSTALACJE SANITARNE - piętro budynku ADRES INWESTYCJI : 44-0 Jastrzebie-Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : BURSA "OKA" ADRES INWESTYCJI : ul.gospodarcza 8, 45-759 Opole INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. INS-PROJEKT Zaremba Edward

KOSZTORYS OFERTOWY. INS-PROJEKT Zaremba Edward INS-PROJEKT Zareba Edward KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9 Hydraulika i roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Pracownia Projektowa Konstruktor S.C. 4-70 Ruda Śląska ul. Lecha 4 pok. 0 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJI WODY I CO W POMIESZCZENIU W

INSTALACJI WODY I CO W POMIESZCZENIU W Lp. KOD POZ. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze REMONT INSTALACJI WODY I CO W POMIESZCZENIU WĘZŁA CIEPLNEGO DS OŁÓWEK 1 ROBOTY DEMONTAŻOWE STREFA 1 DLA DS OŁÓWEK 1 d.1 KNR 4-02 0114-03 2 KNR 4-02 d.1 0114-04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa Wielorodzinnego Zespołu Mieszkaniowego ADRES INWESTYCJI : Knurów, ul. Stefana Batorego INWESTOR : Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu lokalu miwszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Bema 91 m 1,3A,3B BRANŻA : sanitarna

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu lokalu miwszkalnego ADRES INWESTYCJI : Warszawa; ul. Bema 91 m 1,3A,3B BRANŻA : sanitarna Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne 45312000-7 Instalowanie systeów alarowych i anten 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY koszty posrednie [Kp]... % R, S koszty zakupu [Kz]... % M zysk [Z]... % Σ(R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY koszty posrednie [Kp]... % R, S koszty zakupu [Kz]... % M zysk [Z]... % Σ(R+Kp(R), M+Kz(M), S+Kp(S)) Wykonawca KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 45331000-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : HOTEL Z GASTRONOMIĄ "JOWISZ" ADRES INWESTYCJI : ul. Dojazd 34, 60-631

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne NAZWA INWESTYCJI : REGULACJA INSTALACJI C.O. I CWU w budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI\Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.na piętrze starego budynku NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA R

KOSZTORYS INWESTORSKI\Wymiana wewnętrznej instalacji c.o.na piętrze starego budynku NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA R KOSZTORYS INWESTORSKI\Wyiana wewnętrznej instalacji c.o.na piętrze starego budynku NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU URZĘDU MIASTA RZGÓW ADRES INWESTYCJI : RZGÓW 500-lecia 22 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : HOTEL Z GASTRONOMIĄ "OLIMPIA" ADRES INWESTYCJI : ul.dojazd 34, 60-631

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska DATA OPRACOWANIA : luty.2016r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania luty.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska DATA OPRACOWANIA : luty.2016r WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania luty. ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OWEJ ADRES INWESTYCJI : UL. WARYŃSKIEGO 8, WARSZAWA INWESTOR : ADMINISTRACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ADRES INWESTORA : UL.NOWOWIEJSKA 22/22,00-665

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE

PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE Darar ul. Sobieskiego 32, 73-200 Choszczno PRZEDMIAR - BUDYNEK HOTELOWY Z CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ - INSTALACJE WEWNĘTRZNE NAZWA INWESTYCJI : Ziana sposobu uŝytkowania części istniejącego budynku hotelowego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st. Warszawy 01-225 Warszawa. ul. Bea 70 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 PRZEDMIAR ROBÓT Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Wrocław, ul. J. Mikulicza Radeckiego 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45332200-5

Bardziej szczegółowo

EKO-DOM PB ul. Piłsudskiego 33, Końskie. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Urszula Bocheńska DATA OPRACOWANIA : r.

EKO-DOM PB ul. Piłsudskiego 33, Końskie. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Urszula Bocheńska DATA OPRACOWANIA : r. EKO-DOM PB ul. Piłsudskiego 33, 26-200 Końskie PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZAJAZDU ADRES INWESTYCJI : Fałków, działki nr 756/2, 1124/21 INWESTOR : Andrzej

Bardziej szczegółowo

1 kpl RAZEM Instalacja c.o.

1 kpl RAZEM Instalacja c.o. kleszczewo - kotlownia, co, cwu-przediar Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY DEMONTAZOWE. Kotłownia KNR-W 4- Deontaż kotła olejowego d.. 0 0-07.000 KNR-W 4- d.. 0-05 3 KNR-W 4- d.. 0-03 4 KNR-W 4-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie centralnego ogrzewania ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI: : Budynek kopleksu Uzdrowiska,,Olszówka w Rabce-Zdroju ADRES INWESTYCJI: : UL. SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Habicht, aktualizacja Anna Nowak DATA OPRACOWANIA : styczeń 2013 AKTUALIZACJA WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Habicht, aktualizacja Anna Nowak DATA OPRACOWANIA : styczeń 2013 AKTUALIZACJA WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : STACJA UZDATNIANIA WODY RAKOWICE ADRES INWESTYCJI : RAKOWICE NR EWID. DZIAŁEK 255/1,292 INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. ADRES INWESTORA :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu - roboty sanitarne ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice, ul. Poniatowskiego 15 PRZEDMIAR

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice, ul. Poniatowskiego 15 PRZEDMIAR Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Katowice, ul. Poniatowskiego 15 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) I-ART MGR INŻ. ARCH. ROMAN INYDORCZYK 41-902 BYTOM UL.STRZELCÓW BYTOMSKICH 59 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45300000-0 Roboty instalacyjne w

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja Placówek Oświatowych będących w zasobach Giny Miasto Wejherowo - Instalacja c.o. w budynku Zespołu Szkół nr3 - KOSZTY CAŁKOWITE ADRES INWESTYCJI : Wejherowo,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne HYDROSYSTEM Krzysztof Horyd 11-100 Lidzbark Wariński, ul. Bartoszycka 18 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ...

Przedmiar robót mgr.inż. Przemysław Kozłowski upr.map/0134/poos/04, ... Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Budowa: Instalacje wewnętrzna c.o. w budynku Sespołu szkól im. E. Godlewskiego - remont instalacji i wymiana grzejników Nazwa obiektu lub robót: oboty instalacyjne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. "BOMIX" Zakład Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Siedlce, ul. Kraszewskiego 74 tel

PRZEDMIAR. BOMIX Zakład Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa Siedlce, ul. Kraszewskiego 74 tel "BOMIX" Zakład Projektowania, Nadzoru i Wykonawstwa 08-110 Siedlce, ul. Kraszewskiego 74 tel. 25 644-63-32 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lok.5, Warszawa

Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lok.5, Warszawa Biuro Inżynieryjno Projektowe BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Pabianicka 26 lok.5, 04-219 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wyiana instalacji wodociągowej zinej, ciepłej wody użytkowej wraz z cyrkulacją

Bardziej szczegółowo

INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów Racibórz, ul. Kamienna 21

INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów Racibórz, ul. Kamienna 21 INWESTPROJEKT Korporacja Projektantów 47-400 Racibórz, ul. Kaienna 21 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+M+S+Kp(R+S) VAT [V]... % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S)

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+M+S+Kp(R+S) VAT [V]... % R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+M+S) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 00- Roboty instalacyjne hydrauliczne 00-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 00-7 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji : Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. SZKOLNA 12

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. SZKOLNA 12 PRACOWNIA PROJEKTOWA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. SZKOLNA 12 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Piotr Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Piotr Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia "ENERGOSAN" Piotr Kowalczyk Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA w SALI GIMNASTYCZNEJ przy ZESPOLE SZKÓŁ Nr 1 w OSTROWI MAZ. ADRES INWESTYCJI : Ostrów Maz. ul. Rubinkowskiego 8 INWESTOR : STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Olsztyn ul. Koprenika 1/20. Usługi Projektowe mgr inż. Krzysztof Pilarczyk Usługi Projektowe gr inż. Krzysztof Pilarczyk 10-511 Olsztyn ul. Koprenika 1/20 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii

PRZEDMIAR. Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii Agencja UŜytkowania i Poszanowania Energii ul. Kwidzyńska 4, 9-334 Łódź NAZWA INWESTYCJI : Instalacja centralnego ogrzewania bud. Kopernika 33 ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 33, Łódź INWESTOR : Agencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87

PRZEDMIAR. A3 Studio Projektowe Architektury Lubin, ul. Małomicka 87 A3 Studio Projektowe Architektury 59-300 Lubin, ul. Małoicka 87 NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA PARTERZE I I PIĘTRZE BUDYNKU NR3 MPWiK W LUBINIE WRAZ Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowo-Usługowe "ProEko" ul. Batalionów Chłopskich Nowy Sącz PRZEDMIAR

Biuro Projektowo-Usługowe ProEko ul. Batalionów Chłopskich Nowy Sącz PRZEDMIAR Biuro Projektowo-Usługowe "ProEko" ul. Batalionów Chłopskich 19 33-300 Nowy Sącz Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331000-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT 23/HN/17

PRZEDMIAR ROBÓT 23/HN/17 23/HN/17 NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA CELE WYMIENNIKOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM ADRES INWESTYCJI : GLIWICE UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 15 INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ADRES INWESTORA : GLIWICE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Michał Kościukiewicz PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Modernizację Oddziału Wewnętrznego Zespołu

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowo-budowlane wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1891

PRZEDMIAR ROBÓT nr 1891 ROBÓT nr 1891 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R. Data opracowania : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: r. NORMA 3

P R Z E D M I A R. Data opracowania : r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: r. NORMA 3 P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wyiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku adinistracyjny Starostwa Powiatowego ADRES INWESTYCJI : Łowicz ul. Stanisławskiego 30 INWESTOR : STAROSTWO

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski (budowlana) DATA OPRACOWANIA : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Laskowski (budowlana) DATA OPRACOWANIA : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Starostwo Powiatowe w Wołoinie Ul. Kobyłkowska 1A NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa hydrantów wewnętrznych ADRES INWESTYCJI : ZSE Wołoin INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Wołoinie ADRES INWESTORA : Wołoin ul.

Bardziej szczegółowo

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20, Giżycko

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20, Giżycko 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Nowowiejska 20, 11-500 Giżycko PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262500-6 Roboty urarskie i urowe 45442100-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUD. U.G W CELESTYNOWIE - WYMIANA INSTALACJI C.O. NAZWA INWESTYCJI: SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: DARIUSZ SZCZĘSNY

PRZEDMIAR ROBÓT TERMOMODERNIZACJA BUD. U.G W CELESTYNOWIE - WYMIANA INSTALACJI C.O. NAZWA INWESTYCJI: SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: DARIUSZ SZCZĘSNY PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: TERMOMODERNIZACJA BUD. U.G W CELESTYNOWIE - WYMIANA INSTALACJI C.O. CELESTYNÓW UL. REGUCKA 3 GMINA CELESTYNÓW UL. REGUCKA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY

KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY KOSZTORYS BUDOWLANY NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Administracja Nowolipki ul.nowolipki Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.warszawy Administracja Nowolipki ul.nowolipki Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Adinistracja Nowolipki ul.nowolipki 16 01-019 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 18/EL/13

PRZEDMIAR ROBÓT NR 18/EL/13 PRZEDMIAR ROBÓT NR 18/EL/13 NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTACYJNEGO PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BARU NA SALĘ SZKOLENIOWĄ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM,BIBLIOTEKĘ I POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT

P R Z E D M I A R ROBÓT P R Z E D M I A R ROBÓT CPV-45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania - ST- 45 NAZWA INWESTYCJI : Instalacja co i ct w budynku Dou Dziecka w Równe INWESTOR : Powiat Wołoiński ADRES INWESTORA : 05-200

Bardziej szczegółowo