Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok"

Transkrypt

1 1. Remont w skrzydle Olimpia r. b. Przetarg nieograniczony ,00 zł II kwartał ADK 2. Modernizacja Sali gimnastycznej (SP6, SP 10) r.b. Przetarg nieograniczony ,75 zł II kwartał - PF 3. Zakup systemu backupu d. Przetarg nieograniczony ,00 zł II kwartał ROI 4. Zakup licencji wirtualizacji d. Przetarg nieograniczony ,000 zł II kwartał - ROI 5. Wyposażenie pracowni przedmiotowych do zajęć matematycznych i przyrodniczych d. Przetarg nieograniczony ,93 zł I kwartał - PF 6. Budowa ul. Fryderyka Lempe r.b. Przetarg nieograniczony ,80 zł 02/2018 IRG 7. Modernizacja pasażu Staffa r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 01/2018 IRG 8. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które - Zadanie 3 Starachowice Dolne r.b. Przetarg nieograniczony ,11 zł I kwartał IRG 9. Wykonanie ul. Staropolskiej r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 01/2018 IRG 10. Modernizacja nawierzchni oraz chodników ulicy Parkowej r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 03-04/2018 IRG 11. Budowa ul. M.C Skłodowskiej r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 07/2018 IRG 12. Remont nawierzchni ulicy Skałka r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 01/2018 IRG 13. Remont ul. Słonecznej r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 08/2018 IRG 14. Zagospodarowanie terenu osiedla w rejonie ulicy Harcerskiej r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 04/2018 IRG Letnie utrzymanie 2. Opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych 3. Utrzymanie czystości nie i zimowe przystanków autobusowych 4. Administrowanie cmentarzami komunalnymi u. Zamówienie z wolnej ręki 1) ,00 zł 2) ,00 zł 3) ,00 zł 4 ) ,00 zł 5) ,00 zł I kwartał - GKDŚ 1/6

2 5. Usługa utrzymania szaletów miejskich 6. Konserwacja urządzeń małej architektury naprawa ławek 7. Administrowanie powierzchniami reklamowymi 8. Koszenie traw na terenach gminnych 6) ,00 zł 7) ,00 zł 8) ,00 zł 16. Koszenie traw na terenach osiedlowych trudno dostępnych u Przetarg nieograniczony ,00 zł I II kwartał - GKDŚ 17. Utrzymanie zieleni miejskiej rond skwerów terenów zieleni sezonowej u Przetarg nieograniczony ,00 zł I kwartał - GKDŚ 18. Modernizacja grobli na zbiorniku wodnym pasternik r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł I lub II kwartał - GKDŚ 19. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach (etap I) - Bioróżnorodność, - Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie Podniesienie jakości życia mieszkańcom poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Starachowicach r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 05/2018 IRG r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 05/2018 IRG 21. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka 22. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 2 Pasternik północna linia 23. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które r.b. Przetarg nieograniczony Zad ,00 zł r.b. Przetarg nieograniczony Zad ,00 zł r.b. Przetarg nieograniczony Zad ,00 zł Zad. 1 III kwartał Zad. 2 09/2018 IRG Zad. 4 06/2018 IRG 2/6

3 Zadanie 4 Modernizacja SCK - otoczenie 24. Zimowe utrzymanie jezdni dróg gminnych, chodników gminnych i wybranych ciągów pieszych (3 sezony zimowe) 25. Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej (zamówienie 3 letnie) 26. Konserwacja i bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej (zamówienie 3 letnie) u Przetarg nieograniczony ,00 zł II kwartał - GKDŚ r.b. Przetarg nieograniczony ,10 zł IV kwartał - GKDŚ r.b. Przetarg nieograniczony ,13 zł IV kwartał - GKDŚ 27. Wymiana i montaż 40 wiat przystankowych na terenie miasta r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł II/III kwartał - GKDŚ 28. Budowa otwartych stref aktywności w Starachowicach w zakresie: a) budowa siłowni plenerowej na terenie SP nr 6, b) budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem u zbiegu ulic Makowa z Sadową, c) Budowa parku linowego wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Na Szlakowisku d) Budowa placu zabaw przy ul. Radomskiej e) Modernizacja placu zabaw przy SP 11 u. Przetarg nieograniczony a) ,00 zł b) ,00 zł c) ,00 zł d) ,00 zł e) ,00 zł łącznie ,00 zł II/III kwartał - GKDŚ 29. Optymalizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Starachowice r.b. Przetarg nieograniczony ,62 zł 08/2018 IRG 30. Konserwacja oświetlenia ulicznego u. Przetarg nieograniczony ,00 zł IV kwartał - GKDŚ 31. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Starachowice od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 32. Konserwacje, naprawy, awarie w zakresie robót instalacji: wodnej, kanalizacyjnej i gazowej oraz grzewczej w lokalach gminnych 33. Roboty ogólnobudowlane oraz elektryczne jako konserwacyjne, naprawcze, awaryjne w lokalach gminnych u. Przetarg nieograniczony ,00 zł I kwartał - GKDŚ r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł I kwartał - DGL r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł I kwartał - DGL 3/6

4 34. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. wybranych obszarów rewitalizacji (zagospodarowania terenu) 35. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach (projekt) - Bioróżnorodność, - Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie Przebudowa boiska do piłki nożnej przy ul. Szkolnej w Starachowicach 37. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 4 Modernizacja SCK - wnętrze u. Przetarg nieograniczony ,00 zł I-II kwartał - PF u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 05/2018 IRG r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 02/2018 IRG r.b. Przetarg nieograniczony Zad ,00 zł zad. 4 10/ Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 7 Adaptacja budynku Pałacyku wraz z otoczeniem r.b. Przetarg nieograniczony Zad ,00 zł zad. 7 07/ Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach - asfalt 40. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na fragmencie ul. Wierzbowej 41. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Kielecką z os. Orłowo na terenie Gminy Wąchock i Miasta Starachowice (projekt) r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 01/2018 IRG r.b. Przetarg nieograniczony ,00 zł 03/2018 IRG u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 05/2018 IRG 42. Wykonanie ul. Słowackiego (projekt) u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 03/2018 IRG 43. Zagospodarowanie terenu przy Dworcu Wschodnim w Starachowicach (kostka +asfalt) - projekt u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 02/2018 IRG 4/6

5 44. Dokumentacja projektowa budowy ulic: Stroma, Botaniczna, Spokojna - projekt u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 04/2018 IRG 45. Projekt lewoskrętu ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 04/2018 IRG 46. Wykonanie ul. Letniskowej - projekt u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 03/2018 IRG 47. Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Starachowice 48. Modernizacja targowiska miejskiego w Starachowicach nadzór inwestorski r.b. Przetarg nieograniczony ,71 zł 02-03/2018 IRG u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 01/2018 IRG 49. Modernizacja pasażu Staffa nadzór inwestorski u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 02/2018 IRG 50. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 3 Starachowice Dolne - nadzór inwestorski u. Przetarg nieograniczony ,88 zł I kwartał/2018 IRG 51. Przebudowa ul. Kościelnej nadzór inwestorski u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 02/2018 IRG 52. Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Słonecznej, od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej w Starachowicach nadzór inwestorski u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 02/2018 IRG 53. Remont ul. Słonecznej nadzór inwestorski u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 07/2018 IRG 54. Zagospodarowanie Parku Miejskiego w Starachowicach Bioróżnorodność, Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 6 nadzór inwestorski 55. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 1 Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez wykorzystanie potencjału Zalewu Lubianka nadzór u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 05/2018 IRG u. Przetarg nieograniczony ,00 zł III kwartał 2018 IRG 5/6

6 inwestorski 56. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 4 Modernizacja SCK - nadzór inwestorski 57. Rewitalizacja Lepsze życie w Starachowicach, mieście, które Zadanie 7 Adaptacja budynku Pałacyku wraz z otoczeniem nadzór inwestorski u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 07/2018 IRG u. Przetarg nieograniczony ,00 zł 08/2018 IRG PREZYDENT MIASTA STARACHOWICE /-/ Marek Materek 6/6

Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok

Plan Zamówień Publicznych na 2018 rok 1. Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Starachowicach ul. Radomska 45 r. b. Przetarg nieograniczony 59.797,30 zł II kwartał ADK 2. Modernizacja Sali gimnastycznej (SP6, SP 10) r.b. Przetarg

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2018 ROKU

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W 2018 ROKU Załącznik nr 3a do Uchwały nr... Rady Miejskiej w z dnia... PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE W ROKU w złotych 1 600 60016 Wykonanie ul. Słowackiego 51 940,00 51 940,00 2 600 60016

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr... Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia... Zadania inwestycyjne roczne w r. w złotych Modernizacja drogi 1 600 60016 dojazdowej do ciagów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4.

Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza 14,12,10,8,6,4. Nazwa zadania Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza,,,8,,. an Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły odstawowej Nr ) an Budowa schodów terenowych od ul. Zakładowej

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r. Zadania inwestycyjne roczne w r. Załącznik nr 3 do Uchwały nr... Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia... w złotych Wykonanie projektu ul. 1 600 60016 Wiejskiej wraz z odwodnieniem Budowa połączenia ulicy

Bardziej szczegółowo

Orientacyjna wartość zamówienia NETTO PLN

Orientacyjna wartość zamówienia NETTO PLN PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ROK 2017 (aktualizacja na dzień 31.03.2017r) Urząd Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2017:

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2017: Zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w roku 2017: 1. Przebudowa i budowa ulic w południowej części miasta z kompleksowym rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP)

Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok 2017 (art. 13a ustawy PZP) Plan zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Chojnicach na rok (art. 13a ustawy PZP) Wydział Budowlano - Inwestycyjny Lp. Przedmiot Rodzaj /robota budowlana /dostawa /usługa Przewidywany tryb Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 listopada 2016 r.

Kielce, dnia 2 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XII/2/2016 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 25 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 2 grudnia r. Poz. 3574 UCHWAŁA NR XII/2/ RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 25 listopada r. w sprawie zmian budżetu Miasta Starachowice na

Bardziej szczegółowo

1. Komitet Rewitalizacji

1. Komitet Rewitalizacji Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 za okres 01.06.2017-30.06.2017 1. Komitet Rewitalizacji W dniu 30 czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Urzędu Miasta Krosna na 2017r.

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Urzędu Miasta Krosna na 2017r. Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Urzędu Miasta Krosna na 2017r. Nr postępowania Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, Otwock tel.: +48 (22) (do 06); fax: +48 (22)

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, Otwock tel.: +48 (22) (do 06); fax: +48 (22) PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl Otwock, dnia 17 stycznia 2018 roku PISMO

Bardziej szczegółowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Stare Babice, dnia 11.01.2017 r. Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Gmina Stare Babice, zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

1. Preumowa na projekt rewitalizacyjny podpisana!

1. Preumowa na projekt rewitalizacyjny podpisana! Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 za okres 01.02.2018-28.02.2018 1. Preumowa na projekt rewitalizacyjny podpisana!

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota 2 Osiedlu Wzgórze

Pani Dorota 2 Osiedlu Wzgórze PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2018 R. Lp. Nazwa zadania Okręg Zgłaszający Koszt 1. Wykonanie nawierzchni chodnika wzdłuż nieruchomości Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się Plan działań Gminnego Programu Rewitalizacji na okres

1. Przyjmuje się Plan działań Gminnego Programu Rewitalizacji na okres ZARZĄDZENIE nr 494/2018 PREZYDENTA MIASTA STARACHOWICE z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu działań Gminnego Programu Rewitalizacji. Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 31 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2017 R.

WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2017 R. WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2017 R. Lp. Nazwa zadania Okręg Zgłaszający Koszt Weryfikacja 1. Modernizacja infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne zrealizowane oraz planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w 2016 r.

Zadania inwestycyjne zrealizowane oraz planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w 2016 r. Zadania inwestycyjne zrealizowane oraz planowane do realizacji przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego w 2016 r. Inwestycje zrealizowane w 2016 r. oddane do użytkowania 1. W miesiącu

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 769/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 29 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 769/17 BURMISTRZA CZERSKA. z dnia 29 września 2017 r. BR.0050.201.2017 ZARZĄDZENIE NR 769/17 BURMISTRZA CZERSKA z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 579/17 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu postępowań

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2009 R.

INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2009 R. INWESTYCJE NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA W 2009 R. 1. Rozbudowa i modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta 1. Rozbudowa modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody dla miasta Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r.

Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. Uchwała nr XXI/190/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2016 r. w sprawie statutu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU Lp. Przedmiot Kod CPV Orientacyjna wartość netto 1. Prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów, tj. koszty

Bardziej szczegółowo

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?.

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. Ile kosztuje miasto? W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. INFRASTRUKTURA DROGOWA położenie chodnika

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2015 rok

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2015 rok Załącznik nr 10 do Uchwały nr VIII/83/2015 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2015 rok Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2015 rok Załącznik nr 8/2 po zmianach na dzień 21.05.2015 r.

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2018 R.

WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2018 R. WERYFIKACJA PROJEKTÓW ZGŁOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE NA 2018 R. Lp. Nazwa zadania Okręg Zgłaszający Koszt Weryfikacja Przyjęte w 1. Wykonanie nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Manhattan dzielnica nr 2

Manhattan dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Manhattan dzielnica nr 2 08.09.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół nr 2, Al. Piłsudskiego 32 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych na 2018 rok

Plan zamówień publicznych na 2018 rok Plan zamówień publicznych na 2018 rok Lp. CPV Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia roboty budowlan e Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia 1 71.32.00.00-7

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU lp przedmiot Zamawiający 1 2 3 4 Rewitalizacja układu drogowego w miejscowości Ścięgnica poprzez przebudowę drogi gminnej i powiatowej wraz z przebudową oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE

PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 435/2018 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 24.08.2018 r. PROTOKÓŁ KOŃCOWY Z GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STARACHOWICE Głosowanie internetowe

Bardziej szczegółowo

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach

Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach Inwestycje przeprowadzone w Aleksandrowie Kujawskim w latach 2007 2015 ROK WYKONANIA INWESTYCJI NAZWA INWESTYCJI 2007 Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w ulicy Wojska Polskiego. Budowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 86 823 352,11 25 992 756,04 16 214 315,96 9 029 517,63 3 750 000,00 44 130 239,33 1.a - wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?.

W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. Ile kosztuje miasto? W celu ułatwienia tworzenia kosztorysów dla zadań Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego przedstawiamy Państwu broszurę Ile kosztuje miasto?. INFRASTRUKTURA DROGOWA położenie chodnika

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ORNETA NA LATA

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ORNETA NA LATA Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Miejskiej w z dnia 27.11.2013r LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ORNETA NA LATA 2008-2015 Orneta, listopad 2013 r. 5. PLANOWANE ZADANIA W LATACH 2008-2015 NA OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Chylonia

Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Chylonia Zadania inwestycyjno - remontowe dzielnicy Chylonia Rada dzielnicy Chylonia zwróciła się z prośbą o dokonanie techniczno - finansowej analizy następujących zadań inwestycyjnych i remontowych: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Opublikowano: czwartek, 28, czerwiec :00 Odsłony: 3145

Aktualności. Opublikowano: czwartek, 28, czerwiec :00 Odsłony: 3145 Gmina Starachowice uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ na realizację 4 inwestycji o wartości ponad 55 mln zł. Wysokość otrzymanego dofinansowania to ok. 40 mln zł. Zmiany dotyczyć

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowania internetowego i papierowego

Wyniki głosowania internetowego i papierowego 18 17 8 1 26 Wyniki głosowania internetowego i papierowego Wymiana (przebudowa) nawierzchni boiska wielofunkcyjnego (o istniejącej asfaltobetonowej nawierzchni) wraz z dostawą i montażem piłkochwytów oraz

Bardziej szczegółowo

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6"

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM 5/6 KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6" Nr okręgu wybor czego Łączna wartość (zł) Rada Osiedla maksymalne wsparcie finansowe z budżetu miasta zł szacunkowa wartość zadania wnioskowanego przez RO 1 850 000

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski Realizacja projektów

Budżet Obywatelski Realizacja projektów Budżet Obywatelski Realizacja projektów Budżet Obywatelski 2014 I edycja REJON I Wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 11 i Publicznego Gimnazjum nr 3 w urządzenia multimedialne Szkołę wyposażono w wysokiej

Bardziej szczegółowo

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

Plan zamówień publicznych na 2017 rok Plan zamówień publicznych na 2017 rok Zamawiający: Gmina Olszewo-Borki sporządzono: 27 stycznia 2017r. wg uchwały Nr XXVIII/178/16 Rady Gminy Olszewo-Borki z dn. 28 grudnia 2016r. Lp. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE SMULSKO BOISKO WIELOFUNKCYJNE

SPORTOWE SMULSKO BOISKO WIELOFUNKCYJNE SPORTOWE SMULSKO BOISKO WIELOFUNKCYJNE Wydział Sportu P0068 zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji MAJ 2014 przygotowanie dokumentacji CZERWIEC 2014 zawarcie umowy na wykonanie boiska PAŹDZIERNIK 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN POSTĘPOWAŃ W GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCIACH W 2019 R. DOSTAWY I USŁUGI

PLAN POSTĘPOWAŃ W GDAŃSKICH NIERUCHOMOŚCIACH W 2019 R. DOSTAWY I USŁUGI A I 1 2 II 3 MATERIAŁY, WYPOSAŻENIE I ZAKUPY INWESTYCYJNE GRUPA 301 Dostawa tonerów, taśm i cartrige do drukarek i kserokopiarek oraz ich konserwacja i naprawa w roku 2020 Dostawa materiałów eksploatacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 13 lipca 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 13 lipca 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok ZARZĄDZENIE Nr 137/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 13 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska p. o. kierownika: Ernest Kumek stanowisko: główny specjalista pokój: 121 (I piętro) tel: 41-273-83-41 e-mail: komunalny@starachowice.eu, ernest.kumek@starachowice.eu Karolina Wasilewski e-mail: karolina.wasilewski@starachowice.eu

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul.

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 1 366 396,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 1 358 900,00 zł 1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

1. Powołano Komitet Rewitalizacji

1. Powołano Komitet Rewitalizacji Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 za okres 01.12.2017-31.12.2017 1. Powołano Komitet Rewitalizacji Zakończył się

Bardziej szczegółowo

NAZWA OSIEDLA - PODŁĘŻE. Wartość projektu oddanych na projekt 1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa NAZWA OSIEDLA - WIELOWIEŚ

NAZWA OSIEDLA - PODŁĘŻE. Wartość projektu oddanych na projekt 1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa NAZWA OSIEDLA - WIELOWIEŚ NAZWA OSIEDLA - PODŁĘŻE 1. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Ziołowa 59 100 000,00 zł NAZWA OSIEDLA - WIELOWIEŚ 1. Plac zabaw APR Stawik (kontynuacja) Plac obok stadionu przy ulicy Grobla osiedle Wielowieś

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2010 r.

Wydatki majątkowe w 2010 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/388/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 6 lipca 2010r. Wydatki majątkowe w 2010 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Wykaz przedsięwzięć - Załącznik Nr 2 kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 88 450 889,11 24 148 221,04 19 686 387,96 9 029 517,63 3 750 000,00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XV/75/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 4 września 2015 r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR IX/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Kielce, dnia 4 września 2015 r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR IX/9/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 28 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 września r. Poz. 2533 UCHWAŁA NR IX/9/ RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 28 sierpnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Starachowice

Bardziej szczegółowo

Sołectwo Lesznowola w pigułce

Sołectwo Lesznowola w pigułce Sołectwo LESZNOWOLA Sołectwo Lesznowola w pigułce Sołtys: Pani Hanna Liwińska W skład Sołectwa wchodzi miejscowość: Lesznowola, Lesznowola Pole, Kolonia Lesznowola Łączna powierzchnia sołectwa: 622,80

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU

ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU ZADANIA DO REALIZACJI W 2012 ROKU Lp. Nazwa zadania inwestycyjnoremontowego Wartość szacunkowa zadania w złotych Wartość zadania wg umowy w złotych Zaawansowanie realizacji zadania Data zawarcia umowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 141 621 506,80 21 955 924,04 23 838 812,60 13 235 806,91 9 039 614,68 85 339 795,50 1.a - wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia. Tryb postępowania. I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 4, Przetarg nieograniczony. Usługi. Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia. Tryb postępowania. I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: 4, Przetarg nieograniczony. Usługi. Przetarg nieograniczony Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. Gmina Szemud, zgodnie z art. 13 a ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań

Bardziej szczegółowo

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY REJON I LP. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA OPIS PROJEKTU 1. INSTALACJA MONITORINGU NA OSIEDLU WŁOSTOWICE

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY STRZELIN na 2016 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2016 dochody własne jst z tego źródła finansowania środki dotacje z wymienione

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. z tego 500,00 500,00

WYDATKI. z tego 500,00 500,00 Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia.. wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2017 WYDATKI Dział Rozdział bieżące majątkowe 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 115 765 117,02 13 683 326,12 19 549 275,73 5 207 168,95 3 874 110,66 19 703 023,14 1.a - wydatki bieżące

Bardziej szczegółowo

1. Wakacyjna akcja Lato na Wzgórzu.

1. Wakacyjna akcja Lato na Wzgórzu. Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 za okres 01.07.2017-31.07.2017 1. Wakacyjna akcja Lato na Wzgórzu. W lipcu 2017

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych projektów do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - V edycja (na rok 2019)

Lista złożonych projektów do Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego - V edycja (na rok 2019) 1 P0001 2 P0002 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią i skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. A. Mickiewicza w Zabrzu, ul. Gdańska 10, etap I Tor do pumptrack'u

Bardziej szczegółowo

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r.

Rzuchowa. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych. bądź będących w realizacji w latach. 2011 - I półrocze 2014 r. Informacje dotyczące inwestycji zrealizowanych bądź będących w realizacji w latach 2011 - I półrocze 2014 r. Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240 tel.: 14 679 81 70 e-mail: gmina@plesna.pl www.plesna.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

X. INWESTYCJE I REMONTY I N W E S T Y C J E

X. INWESTYCJE I REMONTY I N W E S T Y C J E Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa I półrocze 2016 r. X. INWESTYCJE I REMONTY I N W E S T Y C J E I. Remont ulicy Wąskiej w Braniewie. 600-60016-6050 robót tj. Przedsiębiorstwo Usług

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA

PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA GŁOSOWANIE NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO GMINY MIASTA BOCHNIA 18-25 WRZEŚNIA 2016 R. MIEJSKA KOMISJA DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA NAD PROJEKTAMI ZGŁOSZONYMI W RAMACH BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2016 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok ZARZĄDZENIE Nr 159/2016 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach

INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach INFORMACJA o zrealizowanych inwestycjach i otrzymanych na ten cel dotacjach w latach 2011-2014 Rok 2011 1. Przebudowa chodnika przy ulicy Warszawskiej (od ul. Mickiewicza do ul. Poprzecznej) oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 414/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 września 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

1. Czujniki pomiaru jakości powietrza działają w Starachowicach.

1. Czujniki pomiaru jakości powietrza działają w Starachowicach. Sprawozdanie z działań rewitalizacyjnych zgodnych z Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Starachowice na lata 2016-2025 za okres 01.01.2018-31.01.2018 1. Czujniki pomiaru jakości powietrza działają

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu:

Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: Najważniejsze inwestycje w 2012 roku wraz z opisem i załącznikami graficznymi wybranych inwestycji z zakresu: I. Oczyszczania ścieków: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norwida w Serocku, Budowa sieci

Bardziej szczegółowo

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Zadania PLANY ODNOWY MIEJSCOWOŚCI Szacunkowy Podział kosztów koszt dofinansowanie TERMOMODERNIZACJA (OZE) wkład własny Uwagi Masłowiczki budowa Sali wiejskiej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik

Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik Rewitalizacja przestrzeni publicznej osiedla Śródmieście wraz ze zmianą funkcji części domu gościnnego Hutnik numer projektu RPPK.07.01.00-18-061/10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany w harmonogramie udzielania zamówień publicznych na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany w harmonogramie udzielania zamówień publicznych na rok 2017. ZARZĄDZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA BARCINA z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany w harmonogramie udzielania zamówień publicznych na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2, 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F14 VERSION: R2.0.9.S03 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nmzurkro NO_DOC_EXT: 2019-086504 SOFTWARE VERSION: 9.11.2 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: teresa.kwasik@um.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Data wpłynięcia projektu

Data wpłynięcia projektu Lista projektów Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 Projekty Osiedlowe zaopiniowane pozytywnie Nr. Tytuł projektu obywatelskiego Wnioskodawca 1 2 3. Park Street Workout połączony z mini siłownią dla seniorów.

Bardziej szczegółowo

Centrum Północ Dzielnica duża. Makoszowy Dzielnica mała. Grzybowice Dzielnica mała

Centrum Północ Dzielnica duża. Makoszowy Dzielnica mała. Grzybowice Dzielnica mała Zabrzański Budżet Partycypacyjny - V edycja (na rok 2019) Lista projektów pozytywnie zweryfikowanych (Lista projektów, które będą przedmiotem głosowania) P0001 Budowa boiska do piłki nożnej wraz z bieżnią

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 424/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 18 października 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia -robota budowlana -dostawa -usługa. Przewidywany tryb postępowania. przetarg nieograniczony. robota budowlana

Rodzaj zamówienia -robota budowlana -dostawa -usługa. Przewidywany tryb postępowania. przetarg nieograniczony. robota budowlana 1 Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowosielec gm. Nisko (PROW) - - 243933,33 300 038,00 2 3 4 5 6 7 Budowa dróg gminnych ul. Grądy, ul. Jana oraz budowa ul. Brzozowej w ( program rozwoju gminnej i powiatowej

Bardziej szczegółowo

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł

Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie. Pula: ,00 zł Lista zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok zadania ogólnomiejskie Pula: 1 530 000,00 zł Nazwa zadania Ilość głosów Zakup samochodu osobowego typu bus dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXXII/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok UCHWAŁA NR XXXII/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień r. Załącznik Nr 1f do Zarządzenia Nr 21/2017 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2017 r. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r. Lp. Nazwa zadania Okres realizacji

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH

WNIOSKI KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH Lp Dział Zmniejszenie Dział Zwiększenie Wyszczególnienie Zgłaszający Głosowanie WNIOSKI KOMISJI RODZINY I SPRAW SPOŁECZNYCH 1 Dział 921 2 Dział 921 3 Dział 921 4 Dział 921 5 Dział 921 20.000 Dział 926

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2016 r. kwoty w zł Strona 1 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne

Bardziej szczegółowo

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne:

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne: Dane sumaryczne: Złożone karty do głosowania: 12824 W tym elektronicznych: 3076 W tym papierowych: 9748 Poprawnych: 11217 Niepoprawnych: 1607 Suma głosów oddanych na kartach do głosowania: 17317 DUŻE POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 347 434,98 0,00 347 434,98 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Gmina Orneta Rok Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe

Gmina Orneta Rok Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe Gmina Orneta Rok 2016 Zrealizowane zadania inwestycyjne i remontowe Gmina Orneta otrzymała Certyfikat, potwierdzający przynależność do grona najlepszych samorządów w Polsce. Nominowani zostali poddani

Bardziej szczegółowo

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok

Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXIV/.../2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Leszna na 2016 rok Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2016 rok Załącznik nr 7/2 po zmianach na dzień 23.06.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe na 2018 rok

Wydatki majątkowe na 2018 rok Załącznik nr 3 do Uchwały nr 405/18 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 sierpnia 2018 roku Wydatki majątkowe na 2018 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa programu, zadania inwestycyjnego Rok budżetowy 2018 Planowane

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZBIORCZEGO PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 (STRONA WWW) STAN NA r.

AKTUALIZACJA ZBIORCZEGO PLANU POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 (STRONA WWW) STAN NA r. AKTUALIZACJA ZRCZEGO PLANU POSTĘPAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2018 (STRONA WWW) STAN NA 17.04.2018 r. Lp. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Wydział Rodzaj zamówienia // budowlana

Bardziej szczegółowo

PIASTÓW NASZE MIASTO

PIASTÓW NASZE MIASTO PIASTÓW NASZE MIASTO Inwestycje realizowane przez Miasto Piastów w w roku 2012 STRUKTURA BUDŻETU MIASTA Udział wydatków w poszczególnych działach budżetu 93% budżetu konsumuje bieżące utrzymanie Miasta

Bardziej szczegółowo