Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego. Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego. Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego"

Transkrypt

1 Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 7 lutego

2 Perspektywy dla gospodarki: Spowolnienie przed przyspieszeniem

3 Kluczowe trendy makroekonomiczne Oczekujemy stabilizacji wzrostu PKB w r. na poziomie ok.,%, przy słabszej pierwszej i mocniejszej drugiej połowie roku. Koniec starej perspektywy finansowej UE spowoduje spowolnienie wzrostu PKB w okolice % w pierwszej połowie roku, zaś poluzowanie fiskalne powinno spowodować ponowne przyspieszenie w okolice % w drugiej połowie roku. Rządowy impuls fiskalny o wartości ok.,% PKB (największy od 9 r.) będzie głównym motorem wzrostu w r., równoważąc spadek publicznych inwestycji infrastrukturalnych (-,% PKB) i negatywny impuls kredytowy (-,/-,% PKB). Oczekujemy, że inflacja CPI pozostanie ujemna do q, a na koniec roku wyniesie ok. +%, dzięki wygaśnięciu efektów spadku cen paliw z końca r. Wyraźny wzrost popytu na pracę i spadek bezrobocia do rekordowo niskiego poziomu przełożą się na zwiększenie presji płacowej. Wpływ na inflację może zacząć mieć polityka fiskalna (program + oraz podatek handlowy), a także wzrost wymogów regulacyjnych i nadzorczych (wzrost marż w bankach i kosztów składek ubezpieczeniowych). W bazowym scenariuszu zakładamy brak zmian stóp procentowych NBP do końca r., jednak wznowienia obniżek stóp nie można wykluczyć w przypadku gdyby nastąpiło osłabienie perspektyw wzrostu PKB, doszłoby do dalszego wydłużenia / pogłębienia deflacji lub zmaterializowałyby się ryzyka związane z sytuacją w Chinach. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oceniamy na %. Stymulus fiskalny w r. (% PKB na poziomie rządu centralnego i ok.,% na poziomie całego sektora publicznego) będzie największym zanotowanym od 9 r. Dzięki temu w tym roku Polska znajdzie się wśród państw o największym impulsie fiskalnym na świecie. Relatywnie duża skala poluzowania fiskalnego wskazuje na ryzyko wzrostu deficytu budżetu państwa w 7 r. powyżej % PKB po wygaśnięciu jednorazowych źródeł dochodów z r. (wpływy z aukcji LTE i duża wpłata zysku NBP). Oczekujemy, że deficyt na rachunku obrotów bieżących wzrośnie w r. do -,% PKB na skutek przyśpieszenia importu i spadku transferów z UE. W r. oczekujemy spadku salda obrotów finansowych do -,% PKB, co będzie wynikało z zaniku globalnej płynności.

4 Kluczowe trendy makroekonomiczne Przejściowe spowolnienie wzrostu na początku roku %, pp r/r PKB Popyt krajowy Eksport netto Czynniki wzrostu PKB w r. Prognoza - q q8 q q q q,,,,, Ropa kluczowa dla ścieżki inflacji % r/r Prognoza -, CPI (Brent po -, CPI (Brent po -, CPI (Brent po -, sty lip sty lip sty lip sty lip Impuls kredytowy vs. wzrost PKB,,, %, pp, r/r, -, %, r/r Wzrost PKB (L) % PKB Impuls kredytowy - bez podatku bankowego (P) Impuls kredytowy - po podatku bankowym (P),9,7 -,,,,,9,7,, - -, PKB () Stymulus fiskalny Infrastruktura Impuls kredytowy PKB () wrz wrz wrz wrz wrz wrz wrz - * Cena na koniec roku przy założenie stopniowej, równomiernej ścieżki cen w trakcie roku.

5 Sfera realna Przejściowe spowolnienie wzrostu na początku roku %, pp r/r Popyt krajowy vs. eksport netto PKB Popyt krajowy Eksport netto Prognoza - q q8 q q q q Impuls kredytowy vs. wzrost PKB %, r/r Wzrost PKB (L) % PKB Impuls kredytowy - bez podatku bankowego (P) Impuls kredytowy - po podatku bankowym (P) wrz wrz wrz wrz wrz wrz wrz Czynniki wzrostu PKB w r.,,,,9,7,,,,9,7, %, pp, r/r, PKB (), Stymulus fiskalny -, Infrastruktura -, Impuls kredytowy, PKB () Oczekujemy stabilizacji wzrostu PKB w r. na poziomie ok.,%, przy słabszej pierwszej i mocniejszej drugiej połowie roku. Koniec starej perspektywy finansowej UE spowoduje spowolnienie wzrostu PKB w okolice % w pierwszej połowie roku, zaś poluzowanie fiskalne powinno spowodować ponowne przyspieszenie w okolice % w drugiej połowie roku. Rządowy impuls fiskalny o wartości ok.,% PKB (największy od 9 r.) będzie głównym motorem wzrostu w r., równoważąc spadek publicznych inwestycji infrastrukturalnych (-,% PKB) i negatywny impuls kredytowy (-,/-,% PKB).

6 Procesy inflacyjne Stopniowa normalizacja inflacji,,,,, Ropa kluczowa dla ścieżki inflacji % r/r Prognoza -, CPI (Brent po -, CPI (Brent po -, CPI (Brent po -, sty lip sty lip sty lip sty lip 8 Braki kadrowe vs. płace realne % realny wzrost płac, % r/r, mma % oferty pracy k.o./bezrobotni, sa, % (P) - sty 8 sty 9 sty sty sty sty sty sty Inflacja towarów i usług % r/r Prognoza - HICP towary - HICP usługi - sty sty sty sty sty sty sty * Cena na koniec roku przy założenie stopniowej, równomiernej ścieżki cen w trakcie roku. Po spadku w styczniu, w kolejnych miesiącach inflacja będzie stopniowo rosła. Niemniej inflacja pozostanie ujemna do q. Oczekujemy, że na koniec roku wyniesie ok. +%, dzięki wygaśnięciu efektów spadku cen paliw z końca r. Wyraźny wzrost popytu na pracę i spadek bezrobocia do rekordowo niskiego poziomu przełożą się na zwiększenie presji płacowej (przy ograniczonych możliwościach zwiększenia imigracji), prowadząc do stopniowego wzrostu inflacji bazowej. Jednocześnie oczekujemy przynajmniej stabilizacji globalnych cen żywności, co w połączeniu z efektami podażowymi w kraju w r. przyczyni się do odbicia dynamiki cen żywności w ciągu roku. Wpływ na inflację może zacząć mieć polityka fiskalna (programy + oraz podatek handlowy), a także wzrost wymogów regulacyjnych i nadzorczych (wzrost marż w bankach i kosztów składek ubezpieczeniowych).

7 Polityka pieniężna i fiskalna Ultra-łagodny policy mix mld PLN %.7 Deficyt () Deficyt budżetowy /7. 7 +* Wyższa kwota wolna 9 Wiek emerytalny Reguła Taylora dla NBP Stopa referencyjna NBP Reguła Taylora -.8 Nowe podatki^ Prognoza mar wrz mar 9 wrz mar wrz 9. Aukcja LTE** %PKB 8. Deficyt (7),,,7,,,8,, A. Bratkowski i E. Chojna- Duch (powołani przez Sejm) A. Rzońca, J. Winiecki i J. Hausner (powołani przez Senat) A. Zielińska-Głębocka (powołana przez Sejm) A. Glapiński i A. Kaźmierczak (powołani przez Prezydenta) Prezes NBP M. Belka (powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta) Harmonogram zmian w RPP G. Ancyparowicz i E. Łon (wybrani i zaprzysiężeni) M. Chrzanowski, E. Gatnar oraz J. Kropiwnicki (wybrani i zaprzysiężeni) J. Żyżyński (kandydat PiS) Brak oficjalnych kandydatów Brak oficjalnego kandydata W scenariuszu bazowym zakładamy brak zmian stóp w r. Uzasadniamy to: stabilnym wzrostem PKB, normalizacją inflacji, deprecjacją złotego, pojawieniem się deficytu na rachunku finansowym oraz negatywnym wpływem obniżek stóp na sektor bankowy. Nie można jednak wykluczyć wznowienia cięć stóp w przypadku gdyby nastąpiło osłabienie perspektyw wzrostu PKB, doszłoby do dalszego wydłużenia / pogłębienia deflacji lub zmaterializowałyby się ryzyka związane z sytuacją w Chinach. Prawdopodobieństwo takiego scenariusza oceniamy na %. Stymulus fiskalny w r. będzie największym zanotowanym od 9 r. Dzięki temu w tym roku Polska znajdzie się wśród państw o największym impulsie fiskalnym na świecie. Relatywnie duża skala poluzowania fiskalnego wskazuje na ryzyko wzrostu deficytu budżetu państwa w 7 r. powyżej % PKB po wygaśnięciu jednorazowych źródeł dochodów z r. 7

8 Kontakt: Paweł Borys Dyrektor Zarządzający Pion Analiz, Relacji Inwestorskich i Strategii Tel: Radosław Bodys Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Tel: Mariusz Adamiak, CFA Główny Strateg Rynków Dyrektor Biura Strategii Rynkowych Tel:

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, kwietnia Perspektywy dla gospodarki: Deflator PKB

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 29 kwietnia 214 r. Perspektywy dla gospodarki: Między

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 4 lutego 215 Perspektywy dla gospodarki: Deflacyjna

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 3 lipca 15 Perspektywy dla gospodarki: Nadwyżka handlowa

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 1 lutego 216 Stabilne dynamiki depozytów i kredytów Depozyty: Wzrost depozytów ogółem (skor. o FX) stabilny na poziomie 7,1 w 4q21 (vs. 7,1 w 3q) jako efekt netto: 1) osłabienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stopy bez zmian: 75%, obniżki: 20%, podwyżki: 5% Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 3 września 215 Stopy bez zmian: 75, obniżki: 2, podwyżki: 5 1 Na wrześniowym posiedzeniu RPP potwierdziła swoje dotychczasowe stanowisko, że cykl obniżek stóp

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 8 listopada 213 Skorygowane* LTD najniższe od 28 roku Depozyty: Umiarkowane spowolnienie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q 213 (z 7,3% w 2q) efekt netto osłabienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Pierwszy w tym roku deficyt handlowy. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Pierwszy w tym roku deficyt handlowy. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 15 września 215 Pierwszy w tym roku deficyt handlowy Deficyt obrotów bieżących w lipcu okazał się wyraźnie wyższy od prognoz (1,66 mld EUR; skumulowany za

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. RPP nie widzi spowolnienia i powodu do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. RPP nie widzi spowolnienia i powodu do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 7 października 2015 RPP nie widzi spowolnienia i powodu do obniżek stóp Na październikowym posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP (referencyjna

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 października 2014 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat bieżącej i przyszłych decyzji dotyczących polityki

Bardziej szczegółowo

Śniadanie Centrum Analiz PKO Banku Polskiego

Śniadanie Centrum Analiz PKO Banku Polskiego Śniadanie Centrum Analiz PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 9 sierpnia 17 Perspektywy dla gospodarki: Więcej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Makro świat dwóch prędkości. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Makro świat dwóch prędkości. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 lutego 216 Makro świat dwóch prędkości Temat dnia: Makro świat dwóch prędkości: Globalny PMI dla przemysłu spadł w styczniu do 5,7 pkt. (z 5,9 pkt. w grudniu)

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów na czwartkowej aukcji zaoferuje obligacje skarbowe WZ0126 i DS0726 łącznie za 2-4 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl t: 22

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 250pb. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 250pb. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne stycznia 6 Prognozy na 6 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 5pb Prognozy na 6 Temat #7: Rząd obniży stopy procentowe o 5pb Szacujemy, że całkowity stymulus

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny ponownie na plusie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny ponownie na plusie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 13 października 215 Handel zagraniczny ponownie na plusie Dane GUS o handlu zagranicznym za okres styczeń-sierpień implikują nadwyżkę w obrocie towarami w

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Na rynku pracy bez zaskoczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 października 2014 Na rynku pracy bez zaskoczeń 1 Wzrost zatrudnienia we wrześniu okazał się nieco wyższy od oczekiwań, a wzrost płac zgodny z naszymi prognozami.

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne sierpnia Powiało chłodem z Zachodu Prognozy średnioterminowe: Chociaż potencjalne skutki Brexitu mogą wg naszych szacunków wynieść do PKB, to faktyczny wpływ

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa / listopada Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego na podstawie modelu

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 8.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Dobre wyniki eksportu, inwestycje firm na kredyt. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Dobre wyniki eksportu, inwestycje firm na kredyt. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 15 października 215 Dobre wyniki eksportu, inwestycje firm na kredyt Saldo rachunku obrotów bieżących (CAB) Polski poprawiło się w sierpniu do -,3% PKB (w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Prognozy na 2016 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 stycznia 1 Prognozy na 1 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro Prognozy na 1 Temat #8 Wygasanie impulsu kredytowego w strefie euro Cykl kredytowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rozgrzany rynek pracy i importowana dezinflacja płacowa. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rozgrzany rynek pracy i importowana dezinflacja płacowa. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 7 sierpnia 15 Rozgrzany rynek pracy i importowana dezinflacja płacowa - 1 Pomimo spowolnienia wzrostu zatrudnienia i płac w ostatnim czasie, uważamy, że sytuacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 sierpnia 215 Droższy Internet i leki nieoczekiwanie podbiły inflację Inflacja CPI nieoczekiwanie wzrosła w lipcu do -,7% r/r (vs. -,8% r/r w czerwcu), głównie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 3 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 3 czerwca 2014 Stopy procentowe NBP w czerwcu bez zmian, Rada dopuszcza możliwość obniżki stóp procentowych Na czerwcowym posiedzeniu, zgodnie z powszechnymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 26 sierpnia 2015 Ostatni dwucyfrowy odczyt stopy bezrobocia? Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w lipcu do 10,1 z 10,3 w czerwcu, osiągając najniższy

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 13 czerwca 2014

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 13 czerwca 2014 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 13 czerwca 2014 W maju, wyraźny spadek wskaźnika CPI do 0,2% r/r, głównie efektem nietypowego spadku cen warzyw Majowy wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 0,2%

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 kwietnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 kwietnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 kwietnia 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne stycznia Deflacyjna ekspansja czyli odwrotność stagflacji Prognozy średnioterminowe: Realny PKB wzrósł w r. o, (vs.,7 w r.), przy dynamice PKB utrzymującej

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 lipca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Śniadanie Centrum Analiz PKO Banku Polskiego

Śniadanie Centrum Analiz PKO Banku Polskiego Śniadanie Centrum Analiz PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, maja 7 Perspektywy dla gospodarki: Ponad % wzrostu

Bardziej szczegółowo

Monitor: Depozyty/Kredyty

Monitor: Depozyty/Kredyty Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 214 Wyhamowanie depozytów i stabilizacja kredytów Depozyty: Wyhamowanie tempa wzrostu depozytów ogółem (skor. o FX) do 6,7 w 3q214 (z 7,5% w 2q) efekt spadku depozytów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro wrzesień Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro wrzesień Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 września 2015 Miesięczne prognozy makro wrzesień 2015 Krajowe dane makro publikowane we wrześniu pokażą w świetle naszych prognoz poprawę miesięcznych wskaźników

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Globalny PMI: polski przemysł daje radę. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Globalny PMI: polski przemysł daje radę. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 marca 216 Globalny PMI: polski przemysł daje radę Temat dnia: Globalny PMI: polski przemysł daje radę Globalny PMI dla przemysłu spadł w lutym do 5, pkt.

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wzrost PKB przyspieszył do 3,7-4,0% w 4q2015. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wzrost PKB przyspieszył do 3,7-4,0% w 4q2015. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 27 stycznia 2016 Wzrost PKB przyspieszył do 3,7-4,0% w 4q2015 Tematy dnia: Wzrost PKB przyspieszył do 3,7-4,0% w 4q2015 (s. 2): Wzrost PKB w 2015 r. przyspieszył

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wyższy deficyt i dług publiczny. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wyższy deficyt i dług publiczny. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 22 października 2015 Wyższy deficyt i dług publiczny Deficyt fiskalny w 2014 r. (wg ESA2010) wyniósł -3,3% PKB (vs. -3,2% PKB przed rewizją), a dług publiczny

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q2015. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 października 215 Wolniejszy wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych w 3q215 Aktywa netto funduszy inwestycyjnych wyniosły we wrześniu 231,8 (+1,5% r/r wobec

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Dojrzewające ożywienie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Dojrzewające ożywienie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 31 sierpnia 15 Dojrzewające ożywienie Wzrost PKB w q15 obniżył się do 3,3 r/r (z 3, r/r w 1q). Trend dynamiki PKB wzrósł jednak wg naszych szacunków do blisko,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe spowolnienie wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przejściowe spowolnienie wzrostu PKB. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 sierpnia 215 Przejściowe spowolnienie wzrostu PKB Wzrost PKB w 2q215 spowolnił do 3,3 r/r z 3,6 r/r w 1q (PKO: 3,4; konsensus 3,6). Spowolnienie to miało

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 listopada 213 Szósty miesiąc bez spadku zatrudnienia Poprawa dynamiki zatrudnienia w październiku do -,2 r/r (z -,3 r/r we wrześniu); szósty miesiąc z rzędu

Bardziej szczegółowo

Rośnie restrykcyjność rynku pracy

Rośnie restrykcyjność rynku pracy lis-9 lut-1 maj-1 sie-1 lis-1 lut-11 maj-11 sie-11 lis-11 lut-12 maj-12 sie-12 lis-12 lut-13 maj-13 sie-13 lis-13 lut-14 maj-14 Rośnie restrykcyjność rynku pracy Poprawa na rynku pracy jest faktem. Od

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. EBC gotowy działać bez ograniczeń. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 4 września 215 EBC gotowy działać bez ograniczeń EBC zgodnie z oczekiwaniami pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa:,5%, depozytowa: -,2%). Prezes

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekiwany dalszy spadek inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 14 lipca stron

CitiWeekly. Oczekiwany dalszy spadek inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 14 lipca stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 lipca 2014 7 stron CitiWeekly Oczekiwany dalszy spadek inflacji W tym tygodniu poznamy szereg danych z krajowej gospodarki za czerwiec. Inflacja najprawdopodobniej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Prognozy gospodarcze dla

Prognozy gospodarcze dla Prognozy gospodarcze dla Polski po I kw. 21 Łukasz Tarnawa Główny Ekonomista Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 13.5.21 Gospodarka globalna po kryzysie finansowym Odbicie globalnej aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 5 listopada 215 M. Belka nie widzi przesłanek do obniżek stóp Na listopadowym posiedzeniu RPP nie zmieniła stóp procentowych NBP (referencyjna nadal wynosi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny na wysokich obrotach. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Handel zagraniczny na wysokich obrotach. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 13 sierpnia 215 Handel zagraniczny na wysokich obrotach Dane GUS o handlu zagranicznym wskazują, że w czerwcu trendy wzrostowe eksportu i importu pozostały

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Droższe paliwa spłyciły deflację. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Droższe paliwa spłyciły deflację. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 czerwca 216 Droższe paliwa spłyciły deflację Tematy dnia: Droższe paliwa spłyciły deflację: Inflacja CPI wzrosła w maju do -,9% r/r (odczyt flash: -1,%

Bardziej szczegółowo

Data publikacji. Podaż pieniądza M3 (r/r) XI ,7% 8,5% 8,0% Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) X

Data publikacji. Podaż pieniądza M3 (r/r) XI ,7% 8,5% 8,0% Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) X Wskaźnik Okres Data publikacji Poprzednia wartość Prognoza TMS Brokers Konsensus Podaż pieniądza M3 (r/r) XI 2014 2014-12-12 7,7% 8,5% 8,0% Saldo rachunku bieżącego (mln EUR) X 2014 2014-12-15-235 -356-305

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja bazowa nadal stabilna w pobliżu zera. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Inflacja bazowa nadal stabilna w pobliżu zera. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 17 listopada 15 Inflacja bazowa nadal stabilna w pobliżu zera Główna miara inflacji bazowej (CPI bez żywności i energii) wzrosła w październiku minimalnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rekordowo niskie bezrobocie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rekordowo niskie bezrobocie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 7 maja 1 Rekordowo niskie bezrobocie Temat dnia: Rekordowo niskie bezrobocie Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w kwietniu do 9,5 wobec 1, w marcu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 11 września 215 Rządowe poluzowanie vs. samorządowe zacieśnienie Wykres dnia: Szacowany wpływ polityki fiskalnej i quasi-fiskalnej na PKB 1,,8,6,4,2, -,2 -,4

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Ekonomiczny

Kwartalnik Ekonomiczny Kwartalnik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 9 listopada Niższy wzrost PKB = niższy deficyt fiskalny Prognozy średnioterminowe: Prognozujemy, że wzrost PKB w r. wyniesie,9, a w 7 r. przyspieszy do,.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne. 14 listopada 2016

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne. 14 listopada 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 listopada 2016 Miesięczne prognozy makro listopad 2016 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro listopad 2016 Spośród publikowanych w listopadzie danych największą

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 16 marca 216 Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji Tematy dnia: Rewizja GUS obniża ścieżkę inflacji Inflacja CPI wzrosła w lutym do -,8% r/r (konsensus: -,7%

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 9 lipca 1 r. Perspektywy dla gospodarki: Techniczna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 14 lipca 2014 Przegląd wydarzeń gospodarczych 1 GER: Stopa inflacji CPI wzrosła w czerwcu do 1,0 r/r z 0,9 r/r w maju (dane ostateczne) [Reuters, 2014-07-11]

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 4 marca 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat obecnej i przyszłych decyzji dotyczących polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Dużo więcej ofert pracy, mniej bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Dużo więcej ofert pracy, mniej bezrobocia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 24 marca 216 Dużo więcej ofert pracy, mniej bezrobocia Temat dnia: Stabilizacja bezrobocia dzięki licznym ofertom pracy Stopa bezrobocia rejestrowanego pozostała

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów wyemituje w czwartek obligacje skarbowe serii WZ0124, DS0725 i WS0428. Wartość podaży ustalono na 3-5 mld PLN; Dr Mirosław Budzicki Starszy strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja do wiosny. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Deflacja do wiosny. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 listopada 1 Deflacja do wiosny 1 Inflacja CPI spadła w październiku do -,6% r/r (vs. -,3% r/r we wrześniu). Niższe od oczekiwań były ponownie ceny żywności,

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 lipca 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej w

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2007 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Lipiec 2007 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Lipiec 2007 r. Projekcja inflacji lipiec 2007 8 7 6 5 3 2 1 0-1 proc. 8 7 6 5 3 2 1 0-1 -2 0q1 0q3 05q1 05q3 06q1 06q3 07q1 07q3

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Styczeń 2007 r.

Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD. Styczeń 2007 r. Projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu ECMOD Styczeń 2007 r. Projekcja a prognoza Projekcja inflacji prognoza inflacji projekcja inflacji jest prognozą warunkową, tzn. pokazuje,

Bardziej szczegółowo

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0

Dylemat RPP. Rys. 1 Inflacja Źródło: GUS, NBP. po wyłączeniu cen żywności i energii 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 Dylemat RPP Opublikowana w tym miesiącu projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego pokazuje, że sytuacja polskiej gospodarki jest stabilna. Zdaniem ekonomistów z NBP trudno oczekiwać, aby jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Spowolnienie, którego nie było (po raz drugi) Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Spowolnienie, którego nie było (po raz drugi) Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 16 listopada 215 Spowolnienie, którego nie było (po raz drugi) Wzrost PKB nieznacznie przyspieszył w 3q do 3,4% r/r (vs. 3,3% r/r w 2q), rozwiewając obawy,

Bardziej szczegółowo

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R.

OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Rada Polityki Pieniężnej OPIS DYSKUSJI NA POSIEDZENIU DECYZYJNYM RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ W DNIU 30 CZERWCA 2010 R. Rada Polityki Pieniężnej dyskutowała przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro marzec Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro marzec Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 8 marca 216 Miesięczne prognozy makro marzec 216 Temat dnia: Miesięczne prognozy makro marzec 216 W świetle naszych prognoz publikowane w marcu krajowe dane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. SNB czeka i przygląda się. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 22 września 215 SNB czeka i przygląda się Zgodnie z oczekiwaniami, na posiedzeniu w minionym tygodniu Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Słabszą produkcję zrównoważy lepsza sprzedaż? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 21 lipca stron

CitiWeekly. Słabszą produkcję zrównoważy lepsza sprzedaż? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 21 lipca stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 21 lipca 2014 7 stron Słabszą produkcję zrównoważy lepsza sprzedaż? W tym tygodniu poznamy najnowsze dane o sprzedaży detalicznej. Według naszych szacunków sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Wzrost PKB lekko w górę, inflacja lekko w dół. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Wzrost PKB lekko w górę, inflacja lekko w dół. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 sierpnia 1 Wzrost PKB lekko w górę, inflacja lekko w dół Tematy dnia: Słabsze od prognoz przyspieszenie wzrostu PKB (s. ) Wzrost PKB w q1 przyspieszył nieznacznie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego. Analizy Makroekonomiczne. 29 września 2016

Dziennik Ekonomiczny. RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego. Analizy Makroekonomiczne. 29 września 2016 Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 29 września 216 RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego Temat dnia: RPP stosuje elastyczne podejście do celu inflacyjnego RPP opublikowała Założenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. NPL lekko w dół, polityka kredytowa częściowo zaostrzona. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. NPL lekko w dół, polityka kredytowa częściowo zaostrzona. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne NPL lekko w dół, polityka kredytowa częściowo zaostrzona Temat dnia: NPL lekko w dół, polityka kredytowa częściowo zaostrzona Wskaźnik NPL nieznacznie spadł

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro listopad Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 listopada 2015 Miesięczne prognozy makro listopad 2015 Publikowane w listopadzie krajowe dane będą w świetle naszych prognoz słabsze od oczekiwań rynku.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Przegląd wydarzeń gospodarczych. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 10 września 2015 Przegląd wydarzeń gospodarczych POL: Produkcja samochodów wzrosła o 28,2% r/r w sierpniu wobec 13,9% r/r w lipcu (SAMAR). [PAP, 2015-09-09]

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro październik Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Miesięczne prognozy makro październik Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 1 października 2015 Miesięczne prognozy makro październik 2015 Krajowe dane makro publikowane w paźdzerniku pokażą w świetle naszych prognoz lekkie pogorszenie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Ministerstwo Finansów podczas czwartkowej aukcji zaoferuje inwestorom obligacje skarbowe OK0717 i PS0420 za 4-6 mld PLN. Dr Mirosław Budzicki Strateg miroslaw.budzicki@pkobp.pl

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. PMI potwierdza przejściowość spowolnienia. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. PMI potwierdza przejściowość spowolnienia. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 2 grudnia 2014 PMI potwierdza przejściowość spowolnienia 1 Silne odbicie wskaźnika PMI w listopadzie do 53,2 pkt. (z 51,2 pkt. w październiku) dzięki wzrostom

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r.

Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r. 1 Polska gospodarka w liczbach 2018 r. Spotkanie prasowe 18 grudnia 2018 r. 3 Agenda 1. 2. Wzrost gospodarczy i inwestycje w Polsce na tle krajów regionu CEE Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 9 kwietnia 15 Perspektywy dla gospodarki: Boom-deflacja

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 25 listopada 214 Jaka kondycja rynku pracy i konsumpcji na początku 4q? 1 Sprzedaż detaliczna w październiku prawdopodobnie pozostała stabilna (odczyt dynamiki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ekonomiczny. Stabilny wzrost depozytów, lekkie przyspieszenie kredytów. Analizy Makroekonomiczne

Dziennik Ekonomiczny. Stabilny wzrost depozytów, lekkie przyspieszenie kredytów. Analizy Makroekonomiczne Dziennik Ekonomiczny Analizy Makroekonomiczne 7 sierpnia 015 Stabilny wzrost depozytów, lekkie przyspieszenie kredytów Skorygowana o efekt kursowy dynamika depozytów ogółem pozostała stabilna w lipcu osiągając

Bardziej szczegółowo