PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Gryżyna - Nowy Dębiec. Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot - Gryżyna - Nowy Dębiec. Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P"

Transkrypt

1 STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt : Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Adres : Kościan ul. Gostyńska 38

2 Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P Obiekt : 1 D-01 Roboty przygotowawcze 1 D b KNNR MRRiB 6,89 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach) wraz z okresleniem granic pasa drogowego (wkopanie słupków pasa drogowego) 0+000, ,00: 6888 / 1000 = 6,89 Razem = 6,89 km 2 D KNR ATHENASOFT Warszawa 110,00 m Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość od 6 do 10 cm Racot: 110 = 110,00 Razem = 110,00 m 3 D KNNR MRRiB 195,00 m Rozebranie krawężników betonowych ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem Racot: = 195,00 Razem = 195,00 m 4 D KNNR MRRiB 42,00 m2 Rozebranie nawierzchni progu zwalnijącego z kostki betonowej ułożonych na podsypce piaskowej Nowy Dębiec: 6 * 7 = 42,00 Razem = 42,00 m2 5 D KNR WACETOB Warszawa 495,50 m2 Rozebranie chodników z kostki betonowej 6 cm, na podsypce piaskowej Racot: 110 * * 3.5 = 495,50 Razem = 495,50 m2 6 D KNNR MRRiB 453,00 m Rozebranie obrzeży trawnikowych ułożonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeża 6x20 cm * = 453,00 Razem = 453,00 m 7 D KNNR MRRiB 195,00 m Rozebranie ścieków z elementów betonowych szer. 20 cm wraz z ławą betonową wraz z wywozem = 195,00 Razem = 195,00 m 8 D KNKRB WACETOB Warszawa 89,00 m2 Rozebranie nawierzchni o grubości 8 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane: mechanicznie z odwozem gruzu 89 * 1.0 = 89,00 Razem = 89,00 m2 9 D a KNNR MRRiB 100,00 m2 Przełożenie kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej 100 = 100,00 2 D-05 Nawierzchnie 2.1 Poszerzenie pasa ruchu do 3,00 m (szerokość jezdni 6,00 m) Razem = 100,00 m2 10 D KNNR MRRiB 1 830,00 m2 Koryta na całej szerokości poszerzenia z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 50 cm i gruncie kat.iii-iv ( ) * ( ) * 0.6 = 1 726,00 Razem = 1 830,00 m2

3 2. Nawierzchnie 11 D KNNR MRRiB 1 830,00 m2 Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym ( ) * ( ) * 0.6 = 1 726,00 Razem = 1 830,00 m2 12 D KNNR MRRiB 18, m2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm (( ) * ( ) * 0.6) / 100 = 17,26 azyle: ( ) / 100 = 1,04 Razem = 18, m2 13 D KNNR MRRiB 1 419,00 m2 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm ( ) * ( ) * 0.5 = 1 315,00 Razem = 1 419,00 m2 14 D a KNNR MRRiB 1 193,00 m2 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P 50/70, transportowanych sam.samowyładowczym do 5 t na odległość 5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - mieszanka standard II ( ) * ( ) * 0.4 = 1 089, D Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno Razem = 1 193,00 m2 15 D KNR ATHENASOFT Warszawa ,35 m2 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej - grubość frezowania : do 4 cm, na 30%powierzchni - pofrez do wykorzystania w poz. 52 Racot - Gryżyna: (( ( )) * 6.00) * 0.3 = 4 921,20 poszerzenia: (20 * * * * * 6.4) * 0.3 = 761,40 Gryżyna: (186 * * * 5.60) * 0.3 = 794,04 Gryżyna - Nowy Dębiec: (( ) * 5.50) * 0.3 = 4 971,45 poszerzenia: 55 * 5.8 * 0.3 = 95,70 Nowy Dębiec: (167 * * 6.00) * 0.3 = 325, Podbudowa - remont Razem = ,35 m2 16 D KNNR MRRiB 800,00 m2 Koryta na całej szerokości remontu, z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 50 cm i gruncie kat.iii-iv = 800,00 Razem = 800,00 m2 17 D KNNR MRRiB 800,00 m2 Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym = 800,00 Razem = 800,00 m2 18 D KNNR MRRiB 8, m2 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 800 / 100 = 8,00 Razem = 8, m2 19 D KNNR MRRiB 800,00 m2 Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu 20 cm = 800,00 Razem = 800,00 m2

4 2. Nawierzchnie 20 D a KNNR MRRiB 800,00 m2 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P 50/70, transportowanych sam.samowyładowczym 5-10 t na odległość 5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm - mieszanka standard II = 800, D a Zabezpieczanie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi Razem = 800,00 m2 21 D a KNR IGM Warszawa ,50 m2 Wzmocnienie istniejącej nawierzchni geosiatką (wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu kn/m,wydłużenie przy zerwaniu max. 12%.) Racot - Gryżyna: ( ( )) * 6.00 = ,00 poszerzenia: 20 * * * * * 6.4 = 2 538,00 Gryżyna: (186 * * * 5.60) * 0 = 0,00 Gryżyna - Nowy Dębiec: ( ) * 5.50 = ,50 poszerzenia: 55 * 5.8 = 319,00 Nowy Dębiec: (167 * * 6.00) * 0 = 0, D a Oczyszczenie nawierzchni drogowej Razem = ,50 m2 22 D a KNR ATHENASOFT Warszawa ,50 m2 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5 kg/m2 emulsji asfaltowej Racot - Gryżyna: ( ( )) * 6.00 = ,00 poszerzenia: 20 * * * * * 6.4 = 2 538,00 Gryżyna: 186 * * * 5.60 = 2 646,80 Gryżyna - Nowy Dębiec: ( ) * 5.50 = ,50 poszerzenia: 55 * 5.8 = 319,00 Nowy Dębiec: 167 * * 6.00 = 1 085,20 skrzyżowania i zjazdy: = 728, D b Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną Razem = ,50 m2 23 D b KNNR MRRiB 2 945,96 t Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W 50/70, transportowaną sam.samowyładowczym t na odległość 5 km, wbudowaną mechaniczniemieszanka asfalt.standard II Racot - Gryżyna: (( ( )) * 6.00) * 0.03 * 1 * 2.65 = 1 304,12 poszerzenia: (20 * * * * * 6.4) * 0.03 * 1 * 2.65 = 201,77 Gryżyna: (186 * * * 5.6) * 0.03 * 0.3 * 2.65 = 63,13 Gryżyna - Nowy Dębiec: (( ) * 5.50) * 0.03 * 1 * 2.65 = 1 317,43 poszerzenia: (55 * 5.8) * 0.03 * 1 * 2.65 = 25,36 Nowy Dębiec: (167 * * 6.00) * 0.03 * 0.3 * 2.65 = 25,88 azyle: ( ) * 0.03 * 1 * 2.65 = 8, D a Nawierzchnie twarde ulepszone Razem = 2 945,96 t 24 D a KNNR MRRiB ,50 m2 Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanki mastyksowo - grysowej SMA 8 50/70, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, kruszywa do masy wg. PN-EN 13043(44) i WT-1, skropienie międzywarstwowe, kruszywo na warstwę uszorstniająca o uziarnieniu 2/4 mm w ilości do 1,5 kg/m2 Racot - Gryżyna: ( ( )) * 6.00 = ,00 poszerzenia: 20 * * * * * 6.4 = 2 538,00 Gryżyna: 186 * * * 5.60 = 2 646,80 Gryżyna - Nowy Dębiec: ( ) * 5.50 = ,50 poszerzenia: 55 * 5.8 = 319,00 Nowy Dębiec: 167 * * 6.00 = 1 085,20 skrzyżowania i zjazdy: = 728,00 Razem = ,50 m2

5 3. Elementy ulic 3 D-08 Elementy ulic 3.1 D b Krawężniki betonowe 25 D b KNNR MRRiB 378,00 m Krawężniki betonowe o wymiarach 15/30 wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 Racot: = 201,00 Gryżyna: 171 = 171,00 Nowy Dębiec: 6 = 6,00 Razem = 378,00 m 26 D b KNNR MRRiB 50,00 m Rozbiórka i ponowne ułożenie krawężników betonowych o wymiarach 15/30 wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15 50 = 50,00 Razem = 50,00 m 27 D a KNR ATHENASOFT Warszawa 372,00 m Ścieki uliczne (na ławie betonowej C12/15 o grubości - 25 cm) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej w : dwóch rzędach = 201, = 171,00 Razem = 372,00 m 28 D a KNR ATHENASOFT Warszawa 50,00 m Ścieki uliczne (na ławie betonowej C12/15 o grubości - 25 cm) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układanej w : dwóch rzędach - przełożenie 50 = 50,00 Razem = 50,00 m 29 D b KNNR MRRiB 425,00 m Opornik betonowy o wym. 10x25x100 wtopiony wraz z wykonaniem ławy betonowej C12/15, na łukach: = 238,00 przy azylach: = 123,00 za zjazdami z masy: = 64, D-08 Ciąg pieszo-rowerowy z mieszanki mineralno-asfaltowej Razem = 425,00 m 30 D KNR IGM Warszawa 2 047,65 m2 Koryta wykonywane na poszerzeniu ścieżki/do 2,1m/ w gruncie kategorii II-IV, o głębokości: 20 cm ( ) * 0.3 = 1 700,10 ( ) * 2.1 = 347,55 Razem = 2 047,65 m2 31 D KNNR MRRiB 1 999,65 m2 Warstwy odsączające z piasku, wykonane ręcznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym ( ) * 0.3 = 1 652,10 ( ) * 2.1 = 347,55 Razem = 1 999,65 m2 32 D KNNR MRRiB ,70 m2 Podbudowy z kłsm, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm- uzupełnienie ist. podbudowy z usunięciem materałów organicznych ( ) * 2.1 = ,70 Razem = ,70 m2 33 D KNNR MRRiB 1 700,10 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po uwałowaniu 10 cm ( ) * 0.3 = 1 700,10 Razem = 1 700,10 m2

6 3. Elementy ulic 34 D b KNNR MRRiB 331,00 m2 Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm -, oczyszczenie i skropienie podbudowy ścieżka przy krawęzniku: ( ) * 2.0 = 331,00 Razem = 331,00 m2 35 D a KNNR MRRiB ,50 m2 Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70, transportowanych sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, regulacja zaworów i studzienek ( ) * 2.0 = , = 165,50 Razem = ,50 m2 36 D KSNR WACETOB Warszawa 171,00 m Obrzeża betonowe o wymiarach obrzeża 30x8 cm na ławie betonowej C12/ = 171, D a Chodnik i ciąg pieszo-rowerowy z kostki Razem = 171,00 m 37 D a KNNR MRRiB 851,25 m2 Koryta na całej szerokości chodników, wykonane mechanicznie w gruncie kat.ii-vi, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem wibracyjnym Racot str. L: (112 - (5 + 4)) * 2 = 206,00 Racot str. P: 56 * * = 244,00 Nowy Dębiec: 173 * * * 1.5 = 401,25 Razem = 851,25 m2 38 D a KNNR MRRiB 851,25 m2 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, przy grubości warstwy piasku po zagęszczeniu 10 cm Racot str. L: (112 - (5 + 4)) * 2 = 206,00 Racot str. P: 56 * * = 244,00 Nowy Dębiec: 173 * * * 1.5 = 401,25 Razem = 851,25 m2 39 D KNNR MRRiB 8, m2 Podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 MPa, przy grubości 10 cm Racot str. L: ((112 - (5 + 4)) * 2) / 100 = 2,06 Racot str. P: (56 * * ) / 100 = 2,44 Nowy Dębiec: (173 * * * 1.5) / 100 = 4,01 Razem = 8, m2 40 D a KNNR MRRiB 452,00 m Obrzeża betonowe na ławie betonowej C12/15, z wypełnieniem spoin piaskiem i wymiarach obrzeża 20x6 cm Racot str. L: = 103,00 Racot str. P: 56 * * 2 = 144,00 Nowy Dębiec: = 205,00 Razem = 452,00 m 41 D a KNNR MRRiB 261,25 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm przy grubości kostki 6 cm z regulacją zaworów i studzienek Racot str. L - szara: (112 - (5 + 4)) * 1.7 = 175,10 Nowy Dębiec str. L - szara: 25 * * 1.5 = 47,75 Racot str. L - grafitowa: (112 - (5 + 4)) * 0.3 = 30,90 Nowy Dębiec str. L - grafitowa: 25 * 0.3 = 7,50 Razem = 261,25 m2 42 D a KNNR MRRiB 595,00 m2 Ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej betonowej bezfazowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm przy grubości kostki szarej 6 cm wraz z regulacją zaworów i studzienek Racot str. P - szara: 56 * * = 244,00 Nowy Dębiec - szara: 173 * = 299,10 Nowy Dębiec: 173 * 0.3 = 51,90 Razem = 595,00 m2

7 3. Elementy ulic 43 D KSNR WACETOB Warszawa 23,60 m Obrzeża betonowe o wymiarach obrzeża 30x8 cm na ławie betonowej C12/15 Racot str. L: = 12,60 Racot str. P: 11 = 11, D Wjazdy i wyjazdy z bram z masy mineralno bitumicznej i z kostki Razem = 23,60 m 44 D KNNR MRRiB 1 005,00 m2 Koryta na całej szerokości wjazdów z zagęszczeniem walcem wibracyjnym, przy głębokości koryta 40 cm i gruncie kat.i-ii zjazdy: = 640,00 przejazdy przez ścieżkę: ( ) * 2 = 189,00 zjazdy z kostki: = 136,00 poszerzenie - skrzyżowanie na Katarzynin: 40 = 40,00 Razem = 1 005,00 m2 45 D KNNR MRRiB 1 005,00 m2 Warstwy odsączające z piasku, wykonane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm i zagęszczeniu walcem statycznym zjazdy: = 640,00 przejazdy przez ścieżkę: ( ) * 2 = 189,00 zjazdy z kostki: = 136,00 40 = 40,00 Razem = 1 005,00 m2 46 D KNNR MRRiB 1 005,00 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, przy grubości warstwy po uwałowaniu 20 cm zjazdy: = 640,00 przejazdy przez ścieżkę: ( ) * 2 = 189,00 zjazdy z kostki: = 136,00 40 = 40,00 Razem = 1 005,00 m2 47 D b KNNR MRRiB 829,00 m2 Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11W 50/70 transportowanych sam.samowyładowczym 5 do 10 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm - oczyszczenie i skropienie podbudowy zjazdy: = 640,00 przejazdy przez ścieżkę: ( ) * 2 = 189,00 Razem = 829,00 m2 48 D a KNNR MRRiB 829,00 m2 Warstwa ścieralna nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC8S 50/70, transportowanych sam.samowyładowczym do 5 t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, regulacja zaworów i studzienek zjazdy: = 640,00 przejazdy przez ścieżkę: ( ) * 2 = 189,00 Razem = 829,00 m2 49 D KNNR MRRiB 176,00 m2 Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej, na podsypce cem.-piask. gr. 4 cm przy grubości kostki 8 cm, grafit zjazdy z kostki: = 136,00 poszerzenie - skrzyżowanie na Katarzynin: 40 = 40,00 Razem = 176,00 m2 50 D KSNR WACETOB Warszawa 169,00 m Obrzeża betonowe o wymiarach obrzeża 30x8 cm na ławie betonowej C12/ = 146,00 23 = 23, Zjazdy na drogi boczne Razem = 169,00 m

8 3. Elementy ulic 51 D a ,00 m2 Nawierzchnia z pofrezu przy grubości warstwy po uwałowaniu 15 cm wraz z wykonaniem koryta = 324, D a Naprawa poboczy gruntowych Razem = 324,00 m2 52 D a ,50 m2 Wzmocnienie pobocza pofrezem (z poz. 15) przy grubości warstwy po uwałowaniu 10 cm wraz z wykonaniem koryta str. L: ( ) * 0.5 = 2 941,50 str. P: ( ) * 0.5 = 2 857, Rowy Razem = 5 798,50 m2 53 D KNNR MRRiB 7 181,00 m Odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów wraz z usunięciem korzeni drzew oraz odrostów krzewów i ich wywozem str. L: = 3 336,00 str. P: = 3 845,00 Razem = 7 181,00 m 54 D KNNR MRRiB 4 416,00 m Skarpowanie pobocza wraz z usunięciem odrostów krzewów i ich wywozem str. L: = 2 547,00 str. P: = 1 869, D Utrzymanie zieleni przydrożnej Razem = 4 416,00 m 55 D KNR ,50 km Obcinanie gałęzi do skrajni jezdni i odrostów z pni drzew ( ) / 1000 = 3,50 4 D-03 Odwodnienie korpusu drogowego 4.1 Przepusty - wymiana Razem = 3,50 km 56 D KNNR MRRiB 20,64 m3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,25 m3 /grunt kat. III/ ( ) * 0.4 * 1.2 * 1 = 20,64 Razem = 20,64 m3 57 D KNR IGM Warszawa 43,00 m Rozebranie przepustów rurowych: - rur betonowych o średnicy 40 cm = 43,00 Razem = 43,00 m 58 D KNR IGM Warszawa 4,30 m3 Elementy przepustów rurowych - ławy fundamentowe z pospólki ( ) * 0.4 * 0.25 = 4,30 Razem = 4,30 m3 59 D KNR IGM Warszawa 10,00 szt Elementy przepustów rurowych - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm = 10,00 Razem = 10,00 szt 60 D KNR IGM Warszawa 43,00 m Elementy przepustów rurowych - rury z PVC o średnicy 40 cm = 43,00 Razem = 43,00 m

9 4. Odwodnienie korpusu drogowego 61 D KNR MGiEn 13,76 m3 Zasypywanie wykopów, sposobem: - ręcznym ( ) * 0.4 * 0.8 * 1 = 13,76 Razem = 13,76 m3 62 D KNR IGM Warszawa 39,00 m Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,40 m = 39, D Kanalizacja deszczowa Razem = 39,00 m 63 D KNNR ,00 szt Rozebranie istniejących i ustawienie nowych studni ściekowych o głębokości do 1,5 m, z rur betonowych o średnicy 500 mm z wpustami ulicznymi żeliwnymi typu ciężkiego krawężnikowościekowe (klasa D400, szer. wpustu min. 600 mm) wraz z robotami ziemnymi i przykanalikami długości 3m oraz odtworzeniem konstrukcji jezdni Racot: 2 = 2,00 Gryżyna: 7 = 7,00 Nowy Dębiec: 11 = 11,00 Razem = 20,00 szt 64 D KNNR ,00 szt Regulacja pionowa istniejących studni rewizyjnych z wymianą włazów żeliwnych na płytę żelbetową prostokątne z otworem na właz żeliwny ryglowany typu ciężkiego, 5 = 5,00 5 Wyspy dzielące i wyniesione skrzyżowanie Razem = 5,00 szt 65 D kalk. własna 2,00 szt. Zakup i montaż azylu segmentowego prefabrykowanego z granulatu gumowego o wym. 10 m x 1,6 m wys. 10 cm z taśmą odblaskową na obwodzie azylu Gryżyna i Nowy Dębiec: 2 = 2,00 Razem = 2,00 szt. 66 D KNR ATHENASOFT Warszawa 18,00 m Cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych,na głębokość do 5 cm z rozbiórką nawierzchni pod krawężnik = 18,00 Razem = 18,00 m 67 D KNKRB WACETOB Warszawa 45,00 m2 Rozebranie nawierzchni o grubości 8 cm z mas mineralno-bitumicznych, wykonane: mechanicznie z odwozem gruzu 6 * * 6 = 45,00 Razem = 45,00 m2 68 D KNNR MRRiB 54,00 m2 Podbudowy z kłsm, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm- uzupełnienie ist. podbudowy 6 * 1.5 * * 6 = 54,00 Razem = 54,00 m2 69 D a KNR ATHENASOFT Warszawa 368,00 m2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej układana mechanicznie o grubości : 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - wyniesione skrzyżowanie kostka czerwona: 43 * = 353,00 kostka biała: 6 * 4 * * 2 = 15,00 6 D-07 Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu 6.1 D Bariery ochronne stalowe Razem = 368,00 m2 70 D KNR WACETOB Warszawa 172,00 m Bariery ochronne stalowe SP-05, z odcinkami początkowymi i końcowymi oraz z zakończeniami, Katarzynin: = 44,00 azyle: = 128,00

10 6. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu Razem = 172,00 m 71 D KNR IGM Warszawa 12,00 m Bariery ochronne chodnikowe z rur stalowych ocynkowanych śr. 60 mm wys. 1,10 m po zamontowaniu, dł. 2,0 m, malowane farbą proszkową, kolor biały, pasy czerwone z folii I generacji Nowy Dębiec: 12 = 12, D Oznakowanie poziome Razem = 12,00 m 72 D KNNR MRRiB 658,84 m2 Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie- malowanymi mechanicznie - zgodnie z organizacją ruchu dostarczoną w dniu przekazania placu budowy P-4: ( ) * 0.24 = 130,56 P-1e: ( ) * 0.12 = 16,08 P-21: (88 + 5) * 0.38 = 35,34 P-6: ( ) * 0.08 = 218,40 P-1a: (3483) * 0.04 = 139,32 P-14: 1.5 = 1,50 P-13: 55 * = 14,44 P-12: 1 = 1,00 P-10: 6 * 6 * 4 * 0.5 = 72,00 P-11: 2 * 2 * 6 * 0.5 = 12,00 P-7a: 43 * 0.12 = 5,16 P-7b: 5 * 0.24 = 1,20 P-17: 2 = 2,00 P-7c: 8 * 0.06 = 0,48 P-7d: 78 * 0.12 = 9, D Oznakowanie pionowe Razem = 658,84 m2 73 D KNNR MRRiB 139,00 szt Słupki pionowych znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 2" i grubości ścianki 3,2 mm (do 30 % giętych) znaki D-42, D-43, E-17a, E-18a - na podwójnych słupkach: 139 = 139,00 Razem = 139,00 szt 74 D KNNR MRRiB 190,00 szt Tablice znaków drogowych zakazu, nakazu,ostrzegawczych i informacyjnych, wielkości średnie, folia II generacji A-1: 3 = 3,00 A-2: 3 = 3,00 A-3: 1 = 1,00 A-4: 1 = 1,00 A-6a: 1 = 1,00 A-6b: 2 = 2,00 A-6c: 2 = 2,00 A-7: 9 = 9,00 A-11a: 2 = 2,00 A-17: 1 = 1,00 A-18b: 6 = 6,00 A-30: 2 = 2,00 B-9: 1 = 1,00 B-33: 10 = 10,00 B-35: 1 = 1,00 B-42: 1 = 1,00 B-18: 1 = 1,00 C-13/16: 2 = 2,00 C-13a/16a: 1 = 1,00 C-16-13: 16 = 16,00 C-16a-13a: 14 = 14,00 C-9: 4 = 4,00 D-1: 8 = 8,00 D-6: 8 = 8,00 D-6b: 4 = 4,00 D-15: 4 = 4,00 D-42: 5 = 5,00 D-43: 5 = 5,00 E-17a: 5 = 5,00 E-18a: 5 = 5,00 E-13: 4 = 4,00

11 6. Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu E-4: 13 = 13,00 E-8: 2 = 2,00 E-10: 2 = 2,00 F-6: 3 = 3,00 T-1: 2 = 2,00 T-2: 2 = 2,00 T-3: 2 = 2,00 T-6: 6 = 6,00 T-inf: 1 = 1,00 T-18a: 2 = 2,00 U-3a: 3 = 3,00 U-3b: 3 = 3,00 U-6a: 4 = 4,00 U-1a: 10 = 10,00 E-5: 2 = 2,00 B-20: 1 = 1,00 Razem = 190,00 szt --- Koniec wydruku ---

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : STARE OBORZYSKA

PRZEDMIAR ROBÓT. Budowa : STARE OBORZYSKA STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : STARE OBORZYSKA Obiekt : Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Stare Oborzyska ul. Długa i ul. Łąkowa oraz przebudowa włączenia drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku Betkowo - Słonin. Budowa : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku Betkowo - Słonin. Budowa : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin Obiekt : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin Inwestor :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Brońsko - Nowy Białcz - droga wojewódzka 312 (Czacz)

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Brońsko - Nowy Białcz - droga wojewódzka 312 (Czacz) KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P granica powiatu kościańskiego - Brońsko - Nowy Białcz - droga wojewódzka 312 (Czacz) Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P granica

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan (odcinek od ronda do ul. Kosynierów) dł. 140 m

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan (odcinek od ronda do ul. Kosynierów) dł. 140 m STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan (odcinek od ronda do ul. Kosynierów) Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempiń

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempiń STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Obiekt : Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie Adres : 64-000 Kościan ul. Gostyńska 38 Budowa : Obiekt : 1 D-01 Roboty przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan (odcinek od ronda do ul. Kosynierów) Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Stare Oborzyska

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Stare Oborzyska STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin Obiekt : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin Inwestor :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Stare Oborzyska. Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Stare Oborzyska. Wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin Obiekt : Rozbudowa drogi powiatowej nr 3913P na odcinku DK5 - Słonin Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : (droga powiatowa 3584P) (droga powiatowa 3584P)

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : (droga powiatowa 3584P) (droga powiatowa 3584P) KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 "Kościan Południe") Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P) Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921P na odcinku Bieżyń - Cichowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921P na odcinku Bieżyń - Cichowo KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P, i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr 3921P Lubiń - Bieżyń -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec (część II) Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec (część II) Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec Adres : Czempiń - Iłówiec

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Przebudowy nawierzchni dróg gminnych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10, 62-872 Godziesze Małe Opracował : inŝ.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec (część II) Wartość kosztorysowa robót :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość robót ogółem : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec (część II) Wartość kosztorysowa robót : KOSZTORYS OFERTOWY Budowa : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec Obiekt : Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec Adres : Czempiń - Iłówiec Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675953P ul. Ostrowska w Godzieszach Małych Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00

KOSZTORYS OFERTOWY. BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1211F W MIEJSCOWOŚCI SZCZANIEC ETAP I od km do km 0+800,00 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH. 1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 1,00 D 01.02.01 USUNIĘCIE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675910P w m.rafałów od km 0+000 do km 1+882,78 Inwestor : Gmina Godziesze Wielkie ul. 11 listopada 10,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00

KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA. Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 22,00 INWESTOR: KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻA DROGOWA URZĄD GMINY W POMIECHÓWKU z siedzibą w Brodach Parcelach ul. Szkolna 1a 05-180 Pomiechówek OBIEKT: PRZEBUDOWA UL. WOLNOŚCI WE WSI POMIECHÓWEK W GM. POMIECHÓWEK

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W

Przedmiar robót. Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO - SKWERU - UL. OSIEDLOWEJ W GRONOWIE ELBLĄSKIM Nazwa obiektu lub robót: DROGA GMINNA Lokalizacja: GRONOWO ELBLĄSKIE Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D

PRZEDMIAR ROBÓT. <12+135, ,00> m RAZEM ROBOTY ZIEMNE 4.1 D D 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. km 15.46600-12.13559 k.33 RAZEM 3.33 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót

Kosztorys ofertowy. Inwentaryzacja powykonawcza robót jezdnia - wycena własna. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Data utworzenia: 2011-08-12 Przebudowa drogi gminnej nr 105646B w Wyrzykach Tabela przedmiaru robót Opis robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze [CPV: 45113000-2 ] 1. KNNR 1 0111-0100 [D-01.01.01] Roboty

Bardziej szczegółowo

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D

Wartość Netto [PLN] I D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE D Lp. Numer Specyfikacji Technicznej KOSZTORYS OFERTOWY dla zadania pn.: Odbudowa drogi powiatowej nr 3323D Dzikowiec Koszyn - Bożków, km 4+600 do 5+722 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.] Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA

Kosztorys 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 3. ŚCIEŻKA ROWEROWA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. 2 Roboty wstępne i przygotowawcze. Zdjęcie warstwy ziemi (humusu) grub.

Bardziej szczegółowo

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA

ul. 4 Stycznia, m. Barcin OBLICZENIA PRZEDMIAROWE część DROGOWA KNR I D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x x x KNNR 1 0111-01 D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów 1 - roboty pomiarowe sytuacyjno - km 0,400 2 kalkulacja własna - dokumentacja geodezyjna kpl. 1,000

Bardziej szczegółowo

7 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie

7 D Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu załadowanie Przedmiar Strona 1/6 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa Kosztorys ofertowy ul. Spichrzowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE Ulica Ligonia Zawadzkie część drogowa Przedmiar robót L.p. Podstawa Specyfikacja Opis/Obmiar opisu techniczna Obmiar Jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE I ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0201

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000

Przedmiar robót. Jednostka: 1 szt 3,0000. Jednostka: 1 szt 1,0000 Data utworzenia: 2008-02-08 Modernizacja ulicy Nadnarwiańskiej w Łomży. Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0200 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi).

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn.

Twarde KOSZTORYS OFERTOWY. Data : 11/27/2014 Str: 1 Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jedn. Budowa : BU Obiekt : Bieżące utrzymanie-kosztorysy KOSZTORYS OFERTOWY Data : 11/27/2014 Str: 1 1 KNR 231-0101-01-00 3 Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie 2 KNR

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

Podstawa Opis robót Jm Ilość. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 2 3 4 5 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem Załącznik nr 12 Zakres czynności niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L UL. SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Kosztorys ofertowy SŁONECZNA W DOŁHOBYCZOWIE, OD KM 0+000,00 DO KM 0+470,00, DŁUGOŚCI 470,00 MB Budowa: DROGA GMINNA Zamawiający: GMINA DOŁHOBYCZÓW Sprawdzający:... Zamawiający: Wykonawca:...... strona

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 do km 0+525 Inwestor : Zarząd

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa :. Obiekt :. Inwestor : GMINA GODZIESZE WIELKIE ul. 11 listopada 10 62-872 Godziesze Małe Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót : Podatek VAT...

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn.

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. Kosztorys ofertowy ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Lp. Specyfikacja Wyszczególnienie robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. Wartość netto I. 1 D-01.01.01a II. 2 D-01.02.01 3 D-01.02.04 4 D-01.02.04 Roboty pomiarowe geodezyjne,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000

Przedmiar robót. wjazd 5,50*2 11,0000 Leszczyńska Elżbieta Identyfikator: L E Data utworzenia: 2008-07-21 Szos Zamrowska ( km 0+650 do 0+960,00 ) Przedmiar robót Dział nr 1. Roboty przygotowawcze 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu

Przedmiar robót. Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Przedmiar robót Przebudowa dróg gminnych ul. Słowackiego i ul. 11 Listopada w Libiążu Budowa: Libiąż Obiekt lub rodzaj robót: Droga - nawierzchnia, chodniki Lokalizacja: ul. Słowackiego, ul. 11 Listopada

Bardziej szczegółowo

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

m3 1162,00 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP III od km 4+100 do km 5+363 PRZEDMIAR ROBÓT - TOM II BR. DROGOWA Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach.

Przebudowa drogi publicznej gminnej nr E ul. Bohaterów Warszawy, oraz drogi nr E ul. Konstytucji 3-go Maja w Brzezinach. Przedmiar robót 1 Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU 1.1 Nr STWiOR: D.00.00.00 Kalkulacja własna Tymczasowa organizacja ruchu 1,00 = 1,000000 1,00 1,00 kpl

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Przebudowa i remont ulicy Magazynowej ( dr. pow. Nr 2677B) i Legionowej ( dr. pow. Nr 2678B ). Tabela robót Lp Dział nr 1. REMONTY ULICY LEGIONOWEJ W LOK. KM 0+000 - KM 0+464 Dział nr 1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi 1565D Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik - skrzyŝ. Bolechów 1 NAWIERZCHNIA DROGI 1.1 Odcinek 1; d.1.

Przebudowa drogi 1565D Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik - skrzyŝ. Bolechów 1 NAWIERZCHNIA DROGI 1.1 Odcinek 1; d.1. Przebudowa drogi 1565D Jaczkowice - Godzinowice - Niwnik - skrzyŝ. Bolechów 1 NAWIERZCHNIA DROGI 1.1 Odcinek 1; +143-1+285 1 d.1.1 KNR 2-1 119-3 2 KNR 2-1 d.1.1 25-214- 3 d.1.1 13- Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 2. KRAWĘŻNIKI i OBRZEŻA 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie krawężników betonowych. Krawężniki betonowe typu ulicznego. D-01.02.04

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Opis i wyliczenia j. m. Razem. 7.1 Droga rowerowa wzdłuż ul. Rzgowskiej od ulicy Broniewskiego do ulicy Chóralnej

PRZEDMIAR ROBÓT. Opis i wyliczenia j. m. Razem. 7.1 Droga rowerowa wzdłuż ul. Rzgowskiej od ulicy Broniewskiego do ulicy Chóralnej 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 BCD..- D-.. Odtworzenie trasy i punktów km wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - tyczenie ścieżki rowerowej 1.33 km 2 d.1 BCD.03.25-03

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CENTRUM KULTURY I REKREACJI ZA STAWEM OSTRÓW MAZOWIECKA PROJEKT DROGOWY RONDO PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG Lp Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

Opis robót : Przebudow drogi gminnej nr C

Opis robót : Przebudow drogi gminnej nr C STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T B u d o w a : Przebudowa drogi gminnej nr 180228C O b i e k t : Przebudowa drogi gminnej nr 180228C A d r e s : dr. gminna nr 180228C, odc.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy J.Kościelskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu - Etap 1"

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa ulicy J.Kościelskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Inowrocławiu - Etap 1 STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor : Miasto Inowrocław ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

km 156,00 D Usunięcie drzew i krzaków m3 1394,20 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

km 156,00 D Usunięcie drzew i krzaków m3 1394,20 D Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądki - Szczodrzykowo ETAP III od km 3+800 do km 5+363 PRZEDMIAR ROBÓT - TOM II BR. DROGOWA Poz. Podstawy Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY D Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m 2 465* =

KOSZTORYS OFERTOWY D Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m 2 465* = Rzechta) - ETAP 1 1 KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.465 2 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt. 11 d.1 1406-04 3 D-09.01.03

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY

PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY PRZEDMIAR ROBÓT ZAKRES DROGOWY "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523 R, Białobrzegi Kosina w km 0+000 do km 1+560 wraz z remontem mostów w km 0+736,94 oraz w 1+526,70" Lp. Nr Specyfikacji Technicznej Nazwa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI UL. WESOŁEJ I UL. LEŚNEJ W PORAJU NA ODCINKU OD DROGI WOJEWÓDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1A do SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ KOSZTORYS OFERTOWY - NOWY 1 Roboty pomiarowe 1+770-3+315 1 d.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. m 3315-1770 = 2 Przebudowa przepustów 1+875, 3+060 2 Mechaniczne

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Miodowa Płońsk. Przedmiar robót

Wykonawca: DROG-POL II s.c. Poświętne, ul. Miodowa Płońsk. Przedmiar robót Inwestor: Gmina Pomiechówek ul. Szkolna 1a 5-18 Pomiechówek Wykonawca: "DROG-POL II" s.c. Poświętne, ul. Miodowa 1 9-1 Płońsk 219-2-5 Przedmiar robót Nazwa budowy: Budowa i przebudowa drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE

MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE MS PROJEKT MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE PRZEBUDOWA UL. ORZESZKOWEJ W GRÓJCU W ZAKRESIE CHODNIKA I ZATOK PARKINGOWYCH MATERIAŁY PRZETARGOWE KOSZTORYS OFERTOWY Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego 47

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Węgorzyno na działce nr 177 obręb 2 miasto Węgorzyno Kod CPV 45233120-6 Roboty w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn.

Załącznik nr 3 do SIWZ kosztorys ofertowy postępowanie nr ZDP.2000/AZ/16/2015. Numer Specyfikacji Technicznej. Jednostka. Cena (Jedn. KOSZTORYS OFERTOWY "Odbudowa drogi powiatowej nr 3280 D w miejscowości Krosnowice, km 0+800 1+670 - III etap [Intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.]" Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Gm. Starogard Gdański, Powiat Starogard Gdański, woj. Pomorskie Inwestor Gmina Starogard

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Starostwo Powiatowe w Świebodzinie ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Poznańskiej w Świebodzinie - odcinek od 0+470,38-1+031,00 - ETAP II ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT 1. Nazwa i kod zamówienia nadana przez Zamawiającego Wspieranie lokalnego rozwoju Gminy Ojrzeń poprzez rozbudowę dróg: Kraszewo Skarżynek Łebki Wielkie; w miejscowości Bronisławie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I Kosztorys ofertowy ul. Krakowska - etap I Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Krakowska 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 1.1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327Pw kierunku Popówka w km ul. Lipowa 1, Gołuchów

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327Pw kierunku Popówka w km ul. Lipowa 1, Gołuchów STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt : Skrzyżowanie drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327P Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą powiatową nr 4327Pw kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE. KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, ZAMBRÓW Data opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE. KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, ZAMBRÓW Data opracowania: KPK-PROJEKT DŁUGOBÓRZ DRUGI 8, 8-300 ZAMBRÓW Data opracowania: 06-06-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: REMONT UL. PRUSA W SZEPIETOWIE Adres inwestycji: GMINA SZEPIETOWO, SZEPIETOWO Zamawiający: GMINA

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora

Kosztorys ofertowy. Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Rozbiórki 02.00.01 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki

Bardziej szczegółowo

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko

Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko P R Z E D M I A R R O B Ó T Remont drogi powiatowej nr 4420S Rudzica- Roztropice- Grodziec w miejscowości Wieszczęta i Bielowicko Kody CPV: 45000000-7 Jednostka opracowująca kosztorys: Zarząd Dróg Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000

Przedmiar robót. 1. KNNR [D ] Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Jednostka: km 0,1000 Roboty drogowe - sala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Zambrowie Przedmiar robót Opis robót Dział nr 1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. KNNR 1 0111-01 [D-01.01.01] Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel.

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel. Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki 2-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/5 NIP 849-33-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 77 26 Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej ul. Zielonej w m. Drygały na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe

Kosztorys ofertowy Rondo Śmigielskiego- Paderewskiego roboty drogowe Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Śmigielskiego - Paderewskiego 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót

Przedmiar robót. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót Przedmiar robót Roboty naprawcze i remontowe ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich i powiatowych. Nr Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość poz. katalog. miary robót 1. 2. 3.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH KOSZTORYS OFERTOWY. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona Poznań 03/X/U/2012 WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8 61-851 Poznań NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2434P W OWIŃSKACH ODCINEK 0+811 km FAZA PROJEKTU:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE ZAŁĄCZNIK NR 11 KOSZTORYSY OFERTOWE Lp Podstawa opisu KOSZTORYS OFERTOWY ETAP II PRZEBUDOWA ULICY ŁABĘDZIEJ W ZIELONEJ GÓRZE Kod Specyfikacji Technicznej Opis J.m. Obmiar Cena jedn. Brutto 1 D-01.00.00

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Cena Jedn. Nazwa Ilość zł. KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE : ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3310D KŁODZKO MORZYSZÓW, km 0+712 2+275 wraz z odbudową mostu w miejscowości Ławica, km2+163 Lp. Numer Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Złotów październik 2016 r.

Przedmiar. Złotów październik 2016 r. Przedmiar Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Przebudowa drogi gminnej - ul. Maćkowiczów w Złotowiena dz. ewid. 676/2, 661, 727. Remont nawierzchni istniejącego chodnika na dz. ewid/. wraz

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2287L Bychawa - Kosarzew - Zielona - Krzczonów P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach 24-200 Bełżyce, ul. Żeromskiego 3 Opracował : Lucjan Banaszek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku

Przedmiar robót. remont chodników przy ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowa 13 w Sanoku Przedmiar robót 16,18,20, ul. w Sanoku Budowa: remont chodników i utwardzenie powierzchni gruntu Obiekt lub rodzaj robót: ul. Kochanowskiego 16,18,20, ul. Ogrodowej 13 w Sanoku Inwestor: Sanocka Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Modrzewiowej na odcinku

Bardziej szczegółowo

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1

ZDP.ZP KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 ZDP.ZP.271.1.2017 KOSZTORYS OFERTOWY ODCINEK II Załącznik A1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2028 K Zbydniowice - Siercza w km 2+435 do km 4+725 - odcinek od km 3+207,10 do km 4+725,00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" I Roboty przygotowawcze

I Rozbiórka nawierzchni z bloczków. Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu Ogrody I Roboty przygotowawcze Ogólny przedmiar robót przebudowy ulic w Kazimierzy Wielkiej na osiedlu "Ogrody" Opis kosztorysowy, lość Lp. Nr nr poz. Jedn. jednostka miary, ilość jednostki V V Roboty przygotowawcze l Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH

3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 3. OSŁONA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - drogi. Trasa drogi w terenie równinnym. D-01.01.01 2 Rozebranie nawierzchni z mas

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień DARFIK Firma Projektowo-Usługowa Dariusz Zbieć 08-110 Siedlce ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 33/55 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1.

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.2 11 d.2 12 d.2 1 Rozbiórki D-02.00.04 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M. LUBNIEWICE PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1295F W M LUBNIEWICE Lp D 010000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D 010101 Element scalony - rodzaj Szczegółowy opis i obliczenie ich ilości ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo od km 1+637,08 do km 2+645,30

PRZEDMIAR ROBÓT. Przebudowa drogi gminnej B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo od km 1+637,08 do km 2+645,30 mgr inż. Elżbieta Leszczyńska Łomża, ul. Księżnej Anny 0 m. Identyfikator: EL Data opracowania: 07-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi gminnej 0 7 B ulica Łomżyńska we wsi Jednaczewo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Adres obiektu budowlanego: Proszowice Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Proszowice, ul. 3 Maja 72; 32-100 Proszowice Data opracowania przedmiaru robót: 2012-08-15 Nazwa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar/obmiar robót

Przedmiar/obmiar robót Str. 1 Element 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1. 1. KSNR 00-01-0104-03-00 1. 2. KNR 02-01-0126-01-00 1. 3. KSNR 00-01-0201-08-01 1. 4. KSNR 00-01-0204-02-01 Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych pod

Bardziej szczegółowo