WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY II SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR. 319 IM. MARII KANN W WARSZAWIE PODRĘCZNIK YOUNG TREETOPS 2 ( wydawnictwo Oxford) SEMESTR 1 Cel kształcenia Zgodnie z nowa podstawą programową Treetops town przypomnienie bohaterów podręcznika, liczenie, kolory, alfabet Wymagania ponadpodstawowe SEMESTR1 Uczeń doskonale pamięta i wykonuje: wskazuje bohaterów podręcznika na obrazku liczy wskazane zwierzęta na obrazku i zapisuje właściwe liczby w kratkach zaznacza właściwe opcje na podstawie wyszukanych na obrazku zwierząt i przedmiotów nazywa litery podawane przez nauczyciela szuka na obrazku przedmioty i zwierzęta zaczynające się od wskazanych liter Wymagania podstawowe Uczeń samodzielnie, choć z drobnymi błędami: wskazuje bohaterów podręcznika na obrazku liczy wskazane zwierzęta na obrazku i zapisuje właściwe liczby w kratkach zaznacza właściwe opcje na podstawie wyszukanych na obrazku zwierząt i przedmiotów nazywa litery podawane przez nauczyciela szuka na obrazku przedmioty i zwierzęta zaczynające się od wskazanych liter

2 Uczeń poprawnie: Uczeń z mała pomocą nauczyciela: Słownictwo i struktury czynne: What s that słucha treści historyjki przedstawionej na plakacie słucha treści historyjki przedstawionej na plakacie Słownictwo i struktury bierne:? śledzi obrazki historyjki z nagraniem śledzi treść historyjki z nagraniem dopasowuje obrazki, przedstawiające bohaterów podręcznika do odpowiednich zdań i uzupełnia luki w tych zdaniach śledzi obrazki historyjki z nagraniem śledzi treść historyjki z nagraniem dopasowuje obrazki, przedstawiające bohaterów podręcznika do odpowiednich zdań i uzupełnia luki w tych zdaniach podpisuje obrazki podanymi nazwami kolorów zapisuje wyniki podanych sum w formie słownej na podstawie podanych nazw liczb podpisuje obrazki podanymi nazwami kolorów zapisuje wyniki podanych sum w formie słownej na podstawie podanych nazw liczb Busy Town słownictwo związane z miasteczkiem Uczeń poprawnie i płynnie; powtarza pytanie i odpowiedź za nagraniem Uczeń wykonuje zadania, ale popełnia drobne błędy: powtarza pytanie i odpowiedź za nagraniem czyta dialog z podziałem na role czyta dialog z podziałem na role analizy obrazka analizy obrazka słucha i powtarza rymowankę słucha i powtarza rymowankę układa podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy miejsc w mieście i dopasowuje je do właściwych obrazków układa podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc nazwy miejsc w mieście i dopasowuje je do właściwych obrazków obrazków obrazków zaznacza właściwe nazwy miejsc spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego zaznacza właściwe nazwy miejsc spośród podanych opcji na podstawie wysłuchanego

3 Środki językowe Słownictwo i struktury czynne: zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanych wypowiedzi rysuje swój wizerunek, zaznacza właściwe rubryki w tabeli, pyta i odpowiada na pytanie o miejsca w swoim mieście na podstawie zaznaczonych rubryk rysuje właściwe miejsca na podstawie podanych zdań czyta pocztówkę i odpowiada na pytania o miejsca w niej uwzględnione uzupełnia luki w treści pocztówki właściwymi wyrazami z wcześniej przeczytanej pocztówki Uczeń przy niewielkim wsparciu nauczyciela: zaznacza właściwe rubryki w tabeli na podstawie wysłuchanych wypowiedzi rysuje swój wizerunek, zaznacza czasami popełniając błędy właściwe rubryki w tabeli, pyta i odpowiada na pytanie o miejsca w swoim mieście na podstawie zaznaczonych rubryk rysuje właściwe miejsca na podstawie podanych zdań czyta pocztówkę i odpowiada na pytania o miejsca w niej uwzględnione uzupełnia luki w treści pocztówki właściwymi wyrazami z wcześniej przeczytanej pocztówki Numbers in town- liczby w powiązaniu z miejscami w mieście wymienia liczebniki 1-9 wskazuje właściwe karty obrazkowe z liczbami na podstawie wypowiedzianych przez nauczyciela liczb powtarza nazwy liczebników za nagraniem słucha i wykonuje towarzyszące gesty podpisuje liczby podanymi nazwami i koloruje kontury liczb Uczeń przy niewielkim wsparciu nauczyciela: wymienia liczebniki 1-9 wskazuje właściwe karty obrazkowe z liczbami na podstawie wypowiedzianych przez nauczyciela liczb czasami myląc się powtarza nazwy liczebników za nagraniem słucha i wykonuje towarzyszące gesty przy pomocy nauczyciela podpisuje liczby podanymi nazwami i koloruje kontury liczb

4 sprawdza poprawność wykonanego zadania z nagraniem i powtarza liczby za nagraniem sprawdza poprawność wykonanego zadania czasami przy pomocy nauczyciela Struktury czynne i bierne słownictwo podaje nazwy pokazywanych na obrazkach miejsc i liczb wskazuje i nazywa wybrane miejsca na mapie, pokazanej na obrazku śpiewa piosenkę z alfabetem z nagraniem i samodzielnie pisze nazwy właściwych miejsc na podstawie podanych współrzędnych i mapy rysuje wskazane przedmioty na mapie i podaje ich współrzędne zapisuje podane działania w formie słownej Uczeń zazwyczaj: podaje nazwy pokazywanych na obrazkach miejsc i liczb czasami myląc się wskazuje i nazywa wybrane miejsca na mapie, pokazanej na obrazku często bezbłędnie śpiewa piosenkę z alfabetem z nagraniem pisze nazwy właściwych miejsc na podstawie podanych współrzędnych i mapy z pomocą rysuje wskazane przedmioty na mapie i podaje ich współrzędne zapisuje podane działania w formie słownej Food and drink- jedzenie i picie SEMESRT 2 mówi, co lubi i czego nie lubi na podstawie kart obrazkowych, naśladując nauczyciela wskazuje usłyszane nazwy jedzenia i picia na obrazku i powtarza je za nagraniem odgrywa dialog, w którym pyta i odpowiada na pytania o preferencje, dotyczące jedzenia i picia, pokazanego na obrazku Uczeń często: mówi, co lubi i czego nie lubi na podstawie kart obrazkowych, naśladując nauczyciela,czasami korzysta z jego pomocy wskazuje usłyszane nazwy jedzenia i picia na obrazku i powtarza je za nagraniem odgrywa dialog, w którym pyta i odpowiada na pytania o preferencje, dotyczące jedzenia i picia, pokazanego na obrazku z pomocą nauczyciela

5 analizy miny osób, pokazanych na obrazkach powtarza wersy za nagraniem uzupełnia luki w tekście wysłuchanego dopasowuje fragmenty uzupełnionego tekstu do właściwych obrazków analizy miny osób, pokazanych na obrazkach powtarza wersy za nagraniem uzupełnia luki w tekście wysłuchanego dopasowuje fragmenty uzupełnionego tekstu do właściwych obrazków House- My bedroom Dom mój pokój powtarza ruchy i zdania za nauczycielem i samodzielnie wskazuje właściwe obrazki na podstawie nagrania powtarza przyimki miejsca za nagraniem pyta i odpowiada na pytania o położenie wskazanych osób i przedmiotów uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami na podstawie obrazków zakreśla właściwe przyimki w zdaniach na podstawie analizy obrazka rysuje przedmioty w odpowiednich miejscach na obrazku na podstawie wysłuchanego i uzupełnia luki w jego treści Uczeń zazwyczaj: powtarza ruchy i zdania za nauczycielem wskazuje właściwe obrazki na podstawie nagrania powtarza przyimki miejsca za nagraniem pyta i odpowiada na pytania o położenie wskazanych osób i przedmiotów uzupełnia luki w zdaniach odpowiednimi przyimkami na podstawie obrazków zakreśla właściwe przyimki w zdaniach na podstawie analizy obrazka rysuje przedmioty w odpowiednich miejscach na obrazku na podstawie wysłuchanego i uzupełnia luki w jego treści

6 My things- moje rzeczy podpisuje obrazki, przedstawiające fragmenty różnych przedmiotów właściwymi wyrazami słucha, śledzi i czyta samodzielnie tekst historyjki obrazkowej podaje właściwy numer obrazka na podstawie przeczytanej samodzielnie kwestii uzupełnia luki w dialogach historyjki obrazkowej podaje nazwy zabawek i mebli, pokazywanych przez nauczyciela na kartach obrazkowych podpisuje obrazki właściwymi nazwami dopasowuje podane nazwy przedmiotów do odpowiednich kategorii na podstawie materiału, z którego są wykonane wyszukuje wskazane kształty na obrazku Uczeń zazwyczaj samodzielnie,,ale czasami z pomocą nauczyciela: podpisuje obrazki, przedstawiające fragmenty różnych przedmiotów właściwymi wyrazami słucha, śledzi i czyta z nagraniem tekst historyjki obrazkowej podaje właściwy numer obrazka na podstawie przeczytanej przez nauczyciela kwestii uzupełnia luki w dialogach historyjki obrazkowej podaje nazwy zabawek i mebli, pokazywanych przez nauczyciela na kartach obrazkowych podpisuje obrazki właściwymi nazwami dopasowuje podane nazwy przedmiotów do odpowiednich kategorii na podstawie materiału, z którego są wykonane wyszukuje wskazane kształty na obrazku Sport powtarza nazwy dyscyplin sportowych za nagraniem dopasowuje ponumerowane obrazki do odpowiednich nazw dyscyplin sportowych słucha i recytuje wierszyk z nagraniem układa podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc wyrazy potrafi samodzielnie opowiedzieć o swojej ulubionej dyscyplinie sportu Uczeń czasami z drobnymi błędami: powtarza nazwy dyscyplin sportowych za nagraniem dopasowuje ponumerowane obrazki do odpowiednich nazw dyscyplin sportowych słucha i recytuje wierszyk z nagraniem układa podane litery w odpowiedniej kolejności, tworząc wyrazy Z pomocą nauczyciela potrafi powiedzieć kilka

7 zdań o swojej ulubionej dyscyplinie sportu My friend -Mój przyjaciel podaje nazwy czynności i elementów wyglądu, pokazywanych na kartach obrazkowych opisuje osoby pokazane na mapie miasteczka pisze wyrazy dotyczące wyglądu danej osoby rysuje twarze na podstawie wysłuchanych opisów, podpisuje je podanymi wyrazami umie opisać swojego przyjaciela podaje nazwy sportów i cech fizycznych pokazywanych na kartach obrazkowych przez nauczyciela, pyta i odpowiada na pytania o umiejętności i opisuje wybrane osoby w klasie Uczeń czasami z drobnymi błędami: podaje nazwy czynności i elementów wyglądu, pokazywanych na kartach obrazkowych opisuje osoby pokazane na mapie miasteczka pisze wyrazy dotyczące wyglądu danej osoby po śladzie rysuje twarze na podstawie wysłuchanych opisów, podpisuje je podanymi wyrazami z pomocą nauczyciela potrafi opisać swojego najlepszego przyjaciela podaje nazwy sportów i cech fizycznych pokazywanych na kartach obrazkowych przez nauczyciela, pyta i odpowiada na pytania o umiejętności i opisuje wybrane osoby w klasie przy pomocy nauczyciela

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612

DaoCiDi2003TC-139-20090301-ct-P293L02-R20120612 菩 提 道 次 第 一 三 九 雪 歌 仁 波 切 講 授 法 炬 法 師 翻 譯 2009/03/01 我 們 聞 思 大 乘 法, 主 要 為 生 起 菩 提 心 學 習 菩 薩 行 故, 因 此 特 別 聞 思 至 尊 仁 波 切 ( 宗 喀 巴 大 師 ) 撰 著 的 道 次 第 論, 所 聞 之 法 是 大 乘 法, 主 要 目 的 是 發 起 菩 提 心 及 學 習 菩 薩 行 所 以,

Bardziej szczegółowo

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :..

,4 :20..,5 ( )..,1. :..,2..,2..,10..,3.., ,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 ( )..,4.,.,3 6..,3 :..,3..,1 :.. 2001..,2..,1 :..,5..,1..,6..,4..,3..,4..,2 :..,1..,1..,3 :..,3..,3 208 2001 20..,4 :20..,5 (1912 1949)..,1. :..,2..,2..,10..,3..,3 1999..,1..,3..,12..,1..,2 :..,..,2 :..,3..,6..,4 (1931 1932 )..,4.,.,3

Bardziej szczegółowo

1887 1894 1895 8 1895 1899 12 X 1903 16 1897 1898 1904 17 1905 18 1903 1907 20 1904 1905 1908 21 1909 22 1910 23 1913 26 1914 1917 30 1917 1918 31 1918 1919 32 1919 1920 1921 34 1924 37 1925 38 1926 39

Bardziej szczegółowo

穨japhkesch.PDF

穨japhkesch.PDF : 1.1? : : ( ) : What?,,,.. -->p.44-45 Why? : 1.2 : : ( ) : -->p.94-95 -->p.44-45 -->p.158-162 : ( ) : (1995) : : ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 1) -1994 - - ( 2) - -, -, - ( 3) -1938 9

Bardziej szczegółowo

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,,,?..,,,,,,.,,.,,,.,.,,,,,,.,,,,.,,,.,.,,,.,.,,...,.,,,,,,.,,,,,.,, ;.,,,,.,.,. ( :. ) 1 1 1 2 3 4 6 7 9 11 14 17 20 ( ) 22 24 25 26 30 32 34 37 39 41 43 44 48 53 56 58, 60 2 61 63 64 66 69 70 72 74 75

Bardziej szczegółowo

Hot Topic 雷 射 種 類 比 一 比 所 謂 雷 射 美 容, 是 使 用 電 磁 波 能 量 改 善 皮 膚 狀 況 或 治 療 皮 膚 疾 病, 與 將 肉 毒 桿 菌 素 玻 尿 酸 等 物 質, 注 射 至 皮 膚 內, 改 善 皺 紋 或 皮 膚 凹 陷 的 微 整 型, 大 不

Hot Topic 雷 射 種 類 比 一 比 所 謂 雷 射 美 容, 是 使 用 電 磁 波 能 量 改 善 皮 膚 狀 況 或 治 療 皮 膚 疾 病, 與 將 肉 毒 桿 菌 素 玻 尿 酸 等 物 質, 注 射 至 皮 膚 內, 改 善 皺 紋 或 皮 膚 凹 陷 的 微 整 型, 大 不 雷 射 美 容, 給 你 好 臉 色! 除 斑 除 痞 去 疤 改 善 凹 洞...., 近 年 來 熱 門 的 雷 射 美 容, 滿 足 愛 美 男 女 變 臉 的 需 求 但 消 費 者 應 該 把 握 哪 些 原 則? 諾 詢 / 主 修 含 撰 稿 / 吳 佩 芬 2 ~ 多 歲 的, j 威 過 去 每 次 照 鏡 子, 就 會 感 到 一 陣 難 過, 因 為 國 中 開 始 長 痘 痘,

Bardziej szczegółowo

BQY.PS2

BQY.PS2 中 华 藏 典 之 : 人 生 百 科 全 书 第 二 卷 主 编 齐 豫 生 夏 于 全 吉 林 摄 影 出 版 社 责 任 编 辑 : 程 琳 封 面 设 计 : 胡 凯 中 华 藏 典 人 生 百 科 全 书 齐 豫 生 夏 于 全 主 编 吉 林 摄 影 出 版 社 ( 长 春 市 人 民 大 街 124 号 ) 787 1092 毫 米 16 开 字 数 :3900 千 字 2002 年

Bardziej szczegółowo

19 1 1860 1 1900 Max Gallo. The Poster in History New York: Norton, 2001 1895 1945 1895 19 2013.06 NO.39 33

19 1 1860 1 1900 Max Gallo. The Poster in History New York: Norton, 2001 1895 1945 1895 19 2013.06 NO.39 33 Poster Affiche Plakat Poster 1800 the code of Hammurabi 3000 15 Johannes Gutenberg 18 19 Lithography Jules Cheret Mucha Toulouse- Lautrec 32 2013.06 NO.39 19 1 1860 1 1900 Max Gallo. The Poster in History

Bardziej szczegółowo

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》

《益善行道 ─ 東華三院歷史專題文集》 益 善 行 道 東 華 三 院 歷 史 專 題 文 集 一. 著 書 背 景 二. 獲 香 港 書 展 名 家 推 介 評 為 四 十 套 好 書 之 一 三. 益 善 行 道 的 九 個 專 題 四. 相 關 活 動 五. 訂 購 資 料 為 研 究 香 港 歷 史 提 供 珍 貴 文 獻 理 想 通 識 教 育 素 材 東 華 三 院 早 前 委 託 香 港 大 學 亞 洲 研 究 中 心 開

Bardziej szczegółowo

,,,, 1867,, 1873 1888, ( 1873 ) ( 1876 ) ( 1884 ),,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,, :,,, 1 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,?,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, 2 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

Microsoft PowerPoint - 070519馮天俊-問題分析與決策力

Microsoft PowerPoint - 070519馮天俊-問題分析與決策力 問 題 分 析 與 決 策 一 問 題 是 什 麼? 1. 概 括 性 的 問 題 定 義? 疑 難 待 決 的 題 目! 2. 精 確 性 問 題 的 定 義? 問 題 是 預 期 狀 況 與 現 狀 之 間 存 在 差 距, 並 已 形 成 不 利 或 潛 在 的 不 利, 而 必 須 加 以 解 決 者 3. 解 決 與 擴 大 問 題 預 期 狀 況 愚 者 現 狀 擴 大 縮 小 智 者

Bardziej szczegółowo

普 門 學 報 第 18 期 / 2003 年 11 月 第 2 頁, 共 13 頁 青 年 參 與 由 於 適 逢 台 灣 連 串 的 宗 教 事 件, 社 會 大 眾 對 佛 教 存 有 某 種 程 度 的 誤 解, 如 何 讓 青 年 在 正 信 佛 教 中, 建 立 正 確 的 人 生 觀,

普 門 學 報 第 18 期 / 2003 年 11 月 第 2 頁, 共 13 頁 青 年 參 與 由 於 適 逢 台 灣 連 串 的 宗 教 事 件, 社 會 大 眾 對 佛 教 存 有 某 種 程 度 的 誤 解, 如 何 讓 青 年 在 正 信 佛 教 中, 建 立 正 確 的 人 生 觀, 普 門 學 報 第 18 期 / 2003 年 11 月 第 1 頁, 共 13 頁 特 別 報 導 法 脈 傳 承 捨 我 其 誰 記 國 際 佛 光 青 年 團 的 歷 史 沿 革 及 未 來 展 望 慧 傳 國 際 佛 光 青 年 團 團 長 任 何 一 個 國 家 一 個 社 團 的 產 生, 都 有 其 不 同 的 時 空 因 緣 背 景, 國 際 佛 光 會 青 年 總 團 部 的 誕

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20312EB9FEB6FBB1F5B9A4D2B5B4F3D1A7D5E7C1BCA3BAC3E6CFF2D1D0BEBFC9FAB8B4CAD4B5C4BDE1B9B9BBAFC3E6CAD4BFBCBACBCCBDCBF7D3EBCAB5BCF92E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20312EB9FEB6FBB1F5B9A4D2B5B4F3D1A7D5E7C1BCA3BAC3E6CFF2D1D0BEBFC9FAB8B4CAD4B5C4BDE1B9B9BBAFC3E6CAD4BFBCBACBCCBDCBF7D3EBCAB5BCF92E707074205BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 面 向 研 究 生 复 试 的 结 构 化 面 试 考 核 探 索 与 实 践 哈 尔 滨 工 业 大 学 甄 良 2015 年 11 月 5 日 一 背 景 情 况 ( 一 ) 研 究 生 招 生 的 政 策 背 景 招 生 是 一 个 教 育 热 点, 也 是 一 个 社 会 热 点 国 家 重 要 的 教 育 领 域 改 革 文 件 都 对 招 生 改 革 出 了 明 确 要 求 国 务 院

Bardziej szczegółowo

投影片 1

投影片 1 實 地 評 獎 簡 報 報 告 人 : 主 任 王 昌 富 102 年 6 月 27 日 引 言 檔 案 管 理 是 傳 承 國 家 發 展 與 見 證 歷 史 的 基 礎 工 作, 不 僅 保 存 機 關 施 政 的 各 項 紀 錄, 肩 負 維 護 國 家 珍 貴 文 化 資 產 重 責 大 任 機 關 檔 案 管 理 亦 是 現 今 行 政 機 關 提 升 為 民 服 務 品 質 重 要 措

Bardziej szczegółowo

專題報告交版.doc

專題報告交版.doc 1 2 3 4 5 6 6 9 21 23 27 27 29 33 51 65 66 67 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (menu manager) (model tree) (sub-window) (dialog box) 15 16 3. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ? 28 29 30 31 32 2 33 34 35 36 37

Bardziej szczegółowo

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8

2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B 3) 0.8 ( ) () 2009 7 ~2010 8 12 ( ) 3000 [1] 12 5.5 A B A 7 3 41 2012 3 A 1 (T65C 1) 0.6 0.4 15. 8 7.2 0.7 2.3 ; (T65C 1) A (T65C 1) 7.2 2.2 1.6 7.2 2.4 0.8 5.4 ( ~ 1) A (T65C 1) A (T96B 3) A (T96B 3) 1 (T96B

Bardziej szczegółowo

「2007客語配音人才培訓」課程驗收報告

「2007客語配音人才培訓」課程驗收報告 2011 客 家 主 持 人 才 培 訓 班 結 案 報 告 主 辦 單 位 : 客 家 電 視 台 Page 1 of 21 一 前 言 客 家 電 視 台 屬 於 二 十 四 小 時 綜 合 性 頻 道, 節 目 屬 多 元 性 質 的 規 畫, 包 括 歌 唱 綜 藝 類 節 目 戶 外 行 腳 類 節 目 訪 問 談 話 類 節 目 等, 因 此 也 急 需 更 多 客 語 主 持 新 血

Bardziej szczegółowo

書面報告

書面報告 01 03 MY FREET CIS C100 M100 Y25 K25 My Freet 05 外 翻 足 85% 扁 平 足 5% 高 弓 足 9% 正 常 足 1% 07 09 11 13 15 17 19 21 25 27 29 31 33 網 路 購 物 / 網 拍 8% 菜 市 場 / 夜 市 / 路 邊 攤 4% 一 單 路 面 ( 非 連 鎖 ) 鞋 店

Bardziej szczegółowo

上海市本科教学质量年度报告

上海市本科教学质量年度报告 上 海 市 本 科 教 学 质 量 年 度 报 告 数 据 内 涵 说 明 V2.0 版 上 海 市 教 委 高 教 处 上 海 喆 思 (2015.07.02) 目 录 一 基 本 统 计 挃 标 说 明... 4 二 挃 标 解 释... 4 1. 全 日 制 在 校 本 科 生 数 及 占 在 校 生 总 数 的 比 例 ( 学 年 )... 4 2. 当 年 本 科 招 生 与 业 总 数

Bardziej szczegółowo

团 市 委 首 笔 爱 心 捐 款 及 物 资 已 送 至 芦 山 地 震 灾 区 : 近 日, 团 市 委 从 省 青 少 年 发 展 基 会 获 悉, 团 市 委 为 地 震 灾 区 募 集 的 首 笔 爱 心 捐 款 和 捐 赠 物 资 已 送 至 芦 山 地 震 灾 区 4 月 20 日,

团 市 委 首 笔 爱 心 捐 款 及 物 资 已 送 至 芦 山 地 震 灾 区 : 近 日, 团 市 委 从 省 青 少 年 发 展 基 会 获 悉, 团 市 委 为 地 震 灾 区 募 集 的 首 笔 爱 心 捐 款 和 捐 赠 物 资 已 送 至 芦 山 地 震 灾 区 4 月 20 日, 吴 都 青 年 在 线 主 办 : 共 青 团 鄂 州 市 委 员 会 http://www.ezyouth.gov.cn 新 浪 微 博 : http://weibo.com/ezhouyouth 腾 讯 微 博 : http://t.qq.com/ezhouyouth 2013 年 第 1 期 ( 总 第 1 期 ) Email:ezhouyouth@163.com 团 市 委 首 笔 爱 心

Bardziej szczegółowo

4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. / / 3 4 [1] (p.26) [2] (p.171) 3 1998 4 13 4

4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. / / 3 4 [1] (p.26) [2] (p.171) 3 1998 4 13 4 2012 13 No.13,2012 History Teaching 650 Sum No.650 510631 [ ] [ ]G63 [ ]B [ ]0457-6241 2012 13-0003-11 [1] pp.25~26 1 2.4 30 62 30 102 28 =30 2 2012-05-07 3 4 18 19 [1] (p.28) 50 2500 18 19 1 1. 2 2. /

Bardziej szczegółowo

- February 手 洪 扬 生 等 人 处 取 材 而 成 的 上 述 作 品, 则 富 于 活 灵 活 现 的 临 场 实 感 并 令 人 信 服 地 勾 勒 出 周 在 坚 强 党 性 与 温 馨 人 性 纠 结 中 的 决 断 孟 子 梁 惠 王 章 句 上 和 礼 记 梁 玉 藻 都

- February 手 洪 扬 生 等 人 处 取 材 而 成 的 上 述 作 品, 则 富 于 活 灵 活 现 的 临 场 实 感 并 令 人 信 服 地 勾 勒 出 周 在 坚 强 党 性 与 温 馨 人 性 纠 结 中 的 决 断 孟 子 梁 惠 王 章 句 上 和 礼 记 梁 玉 藻 都 破 底 超 限 : 薄 熙 来 事 变 之 逆 世 流 危 搏 的 教 训 ( 一 ) 夏 破 底 超 限 : 薄 熙 来 事 变 之 逆 世 流 危 搏 的 教 训 ( 一 ) 夏 刚 惊 天 沦 落 的 升 级 : 严 慰 冰 匿 名 信 中 伤 政 要 和 薄 谷 开 来 下 手 毒 杀 英 商 两 案 对 照 兼 论 暗 含 魔 鬼 神 灵 的 细 节 精 神 对 辨 别 史 实 审 视 罗

Bardziej szczegółowo

序 号 2016 年 上 半 年 赴 ( ) 志 愿 者 岗 位 信 息 表 洲 国 家 中 方 合 作 校 ( ) / 8 亚 洲 菲 律 宾 9 亚 洲 菲 律 宾 10 亚 洲 菲 律 宾 11 亚 洲 菲 律 宾 12 亚 洲 菲 律 宾 13 亚 洲 韩 国 布 拉 卡 国 立 大 菲 律

序 号 2016 年 上 半 年 赴 ( ) 志 愿 者 岗 位 信 息 表 洲 国 家 中 方 合 作 校 ( ) / 8 亚 洲 菲 律 宾 9 亚 洲 菲 律 宾 10 亚 洲 菲 律 宾 11 亚 洲 菲 律 宾 12 亚 洲 菲 律 宾 13 亚 洲 韩 国 布 拉 卡 国 立 大 菲 律 序 号 1 亚 洲 阿 富 汗 2 亚 洲 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 ( 阿 联 酋 ) 3 亚 洲 阿 塞 拜 疆 4 亚 洲 阿 塞 拜 疆 5 亚 洲 巴 基 斯 坦 6 亚 洲 巴 基 斯 坦 7 亚 洲 巴 基 斯 坦 喀 布 尔 大 孔 子 ( 中 文 系 ) 迪 拜 大 孔 子 巴 库 国 立 大 巴 库 国 立 大 费 萨 拉 巴 德 农 业 大 孔 子 卡 拉 奇 大 孔 子

Bardziej szczegółowo

這 場 西 北 雨 (C) 遇 到 這 樣 氣 勢 萬 鈞 的 大 西 北 與 前 奏, 誰 也 不 能 逞 英 雄 作 者 補 充 說 明 雷 電 威 力 任 何 人 都 無 法 取 代 (D) 只 覺 好 像 天 上 的 水 壩 在 洩 洪 似 的, 是 整 個 倒 下 來 的 在 此 形 容

這 場 西 北 雨 (C) 遇 到 這 樣 氣 勢 萬 鈞 的 大 西 北 與 前 奏, 誰 也 不 能 逞 英 雄 作 者 補 充 說 明 雷 電 威 力 任 何 人 都 無 法 取 代 (D) 只 覺 好 像 天 上 的 水 壩 在 洩 洪 似 的, 是 整 個 倒 下 來 的 在 此 形 容 103 年 度 第 一 學 期 臺 北 市 立 南 港 高 中 國 八 第 一 次 國 文 段 考 試 題 請 將 一 到 三 大 題 畫 於 答 案 卡, 四 到 六 大 題 直 接 寫 上 並 繳 回 一 綜 合 題 ( 每 題 兩 分, 共 五 十 分 ) 1. 請 問 下 列 字 形, 何 者 前 後 不 同?(A) ㄌ 一 ㄠˊ 草 / ㄌ 一 ㄠˊ 倒 (B) 老 態 龍 ㄓㄨㄥ / ㄓㄨㄥ

Bardziej szczegółowo

自 由 亚 洲 电 台 粤 语 部 2015 年 9 月 版 权 2015 自 由 亚 洲 电 台 ( 除 非 特 殊 注 明, 本 书 所 有 内 容 版 权 属 自 由 亚 洲 电 台 粤 语 部 ) 2

自 由 亚 洲 电 台 粤 语 部 2015 年 9 月 版 权 2015 自 由 亚 洲 电 台 ( 除 非 特 殊 注 明, 本 书 所 有 内 容 版 权 属 自 由 亚 洲 电 台 粤 语 部 ) 2 1 自 由 亚 洲 电 台 粤 语 部 2015 年 9 月 版 权 2015 自 由 亚 洲 电 台 ( 除 非 特 殊 注 明, 本 书 所 有 内 容 版 权 属 自 由 亚 洲 电 台 粤 语 部 ) 2 目 录 序 ( 一 )... 6 序 ( 二 )... 7 占 中 背 景... 10 2013 年 3 月 27 日 信 念 书 发 表... 10 2013 年 6 月 至 2014

Bardziej szczegółowo

. = ( ) 10000 100 30000 600 10000 500 A 250000 50000 7 5 350000 B 250000 50000 10 5 500000 39000000 47000000 22500000 = 0. 48 47000000 80000000 145000000

Bardziej szczegółowo

标题

标题 23 2015 年 教 育 大 事 记 1 月 1 月 8 日 据 教 育 部 网 站, 教 育 部 发 布 关 于 成 立 全 国 青 少 年 校 园 足 球 工 作 领 导 小 组 的 通 知 经 国 务 院 同 意, 教 育 部 会 同 国 家 发 改 委 财 政 部 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 国 家 体 育 总 局 共 青 团 中 央 等 五 部 门, 共 同 成 立 全 国

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - A-07.doc

Microsoft Word - A-07.doc 左 鄰 右 舍 好 厝 邊 My Neighborhood 壹 方 案 背 景 與 動 機 這 個 故 事 緣 起 於 一 群 教 育 工 作 者 長 期 對 幼 兒 教 育 的 關 懷, 以 及 教 育 偏 態 的 憂 心, 遂 於 民 國 94 年 2 月 成 立 陽 光 寶 貝 幼 兒 園 我 們 沒 有 選 擇 在 自 然 環 境 豐 富 的 鄉 鎮, 而 選 在 文 明 發 達 的 都 市,

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303132A67EC0B2A67BC0E7BEC7ADFBB3F8A769A658BFE82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2032303132A67EC0B2A67BC0E7BEC7ADFBB3F8A769A658BFE82E646F63> 第 二 屆 兩 岸 歷 史 文 化 研 習 營 徽 州 學 員 名 錄 暨 研 習 心 得 報 告 序 號 姓 名 學 校 院 系 分 組 1 楊 勇 武 漢 大 學 歷 史 學 院 博 士 生 A 2 杜 勇 濤 美 國 俄 克 拉 荷 馬 大 學 歷 史 系 助 理 教 授 A 3 黃 之 棟 空 中 大 學 公 共 行 政 學 系 助 理 教 授 A 4 黃 忠 鑫 復 旦 大 學 歷 史 地

Bardziej szczegółowo

第26期

第26期 崇 阳 县 教 育 局 第 14 期 ( 总 第 615 期 ) 2015 年 11 月 20 日 会 上, 崇 阳 县 实 验 小 学 崇 阳 县 城 关 中 学 二 分 校 港 口 乡 教 育 办 港 口 中 学 铜 钟 乡 中 心 小 学 等 单 位 就 如 何 打 造 阅 读 型 学 校 分 别 作 了 典 型 经 验 交 流 桃 溪 中 学 教 师 陈 秀 齐 崇 阳 二 小 教 师 陈

Bardziej szczegółowo

~

~ 2011 6 155 No. 6 2011 Journal of Jinan UniversityPhilosophy and Social Sciences Sum No. 155 310036 D929 A 1000-5072201106 - 0130-011 2011-10 - 17 1959 33 6 131 1 3 3 1 3 3 224 258 3 2 6 335 ~ 337 124 3

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie

EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 Test 1 Rozumienie ze słuchu ( 16 pkt.) 1.1 pytania 1 5 (10 pkt.) Usłyszysz teraz dwukrotnie CERTYFIKAT JĘZYKOWY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO EGZAMIN Z JĘZYKA CHIŃSKIEGO NA POZIOMIE A2 TEST PRZYKŁADOWY Za cały egzamin możesz uzyskać 90 punktów EGZAMIN A2 TRWA 100 MINUT Do wszystkich części egzaminu

Bardziej szczegółowo

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm

( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN G CIP ( 2005 ) ( 147 : ) 787 mm1092mm ( ) 001 ( CIP) /. :, 2005 ISBN 7-224-07423-3......... - -. G632. 3 CIP ( 2005 ) 111220 ( 147 : 710003) 787 mm1092mm 16 20. 5 4 307 2005 10 1 2005 10 1 13000 ISBN 7-224 - 07423-3 / G1460 30. 00 2002,,,,,,,,,,,,

Bardziej szczegółowo

幻灯片 1

幻灯片 1 上 海 财 经 大 学 合 作 发 展 处 工 作 简 报 201 2016 年 第 1 期 ( 总 第 4 期 ) 1 重 要 会 议 校 友 活 动 合 作 发 展 02 04 08 校 地 合 作 11 1 Chapter 1 重 要 会 议 01 \ 上 海 财 经 大 学 2016 年 合 作 发 展 工 作 会 议 召 开 2016 年 1 月 11 日 下 午, 上 海 财 经 大 学

Bardziej szczegółowo

<B2C4A57C3FA4A43FAA43A67BA46A3FA5CD3F3FA46A3FA1A7A6A83F3FA1A8CE603FA44A3F3FA5D8A6573F2E786C7378>

<B2C4A57C3FA4A43FAA43A67BA46A3FA5CD3F3FA46A3FA1A7A6A83F3FA1A8CE603FA44A3F3FA5D8A6573F2E786C7378> 第 四 届 中 国 杭 州 大 学 生 创 业 大 赛 成 长 组 复 赛 入 围 项 目 名 单 ( 含 同 组 同 分 并 列 项 目, 共 计 404 个, 排 名 不 分 先 后 ) 序 号 学 校 参 赛 项 目 名 称 1 浙 江 大 学 吃 了 吗 2 浙 江 中 医 药 大 学 浙 江 众 乐 食 用 菌 盆 景 技 术 开 发 有 限 公 司 3 浙 江 农 林 大 学 家 庭 农

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AE61AC462DBFAFADB9AD70B565BB50BB73A740B1D0AED7>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AE61AC462DBFAFADB9AD70B565BB50BB73A740B1D0AED7> 膳 食 計 畫 與 製 作 教 案 設 計 一 教 學 設 計 依 據 () 根 據 99 新 課 綱 十 大 主 題 之 膳 食 計 畫 與 製 作 主 題 設 定 教 學 內 容 (2) 考 量 目 前 高 中 課 程 開 課 現 況, 將 教 學 時 間 設 定 為 每 學 期 兩 學 分, 並 依 此 時 間 安 排 進 行 教 學 設 計 (3) 創 意 的 發 想 : 以 賓 果 遊 戲

Bardziej szczegółowo

行政院衛生署補助地方政府計畫

行政院衛生署補助地方政府計畫 衛 生 福 利 部 補 助 縣 ( 市 ) 衛 生 局 103 年 度 整 合 型 心 理 健 康 促 進 精 神 疾 病 防 治 及 特 殊 族 群 處 遇 工 作 計 畫 期 末 報 告 格 式 (103 年 1 月 1 日 至 103 年 12 月 31 日 ) 補 助 單 位 : 宜 蘭 縣 政 府 衛 生 局 計 畫 主 持 人 : 劉 建 廷 計 畫 主 辦 科 : 健 康 照 護 科

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4

Microsoft Word - 刘氏族谱上网 -RIVISED version 4 中 國 廣 東 省 揭 西 縣 河 婆 大 埔 頭 系 劉 氏 族 譜 能 臣 公 4 子 芳 桂 公 所 传 世 系 起 龍 圍 寨 是 能 臣 公 的 發 祥 地, 建 于 1667 年 此 石 碑 于 1999 年 豎 立 在 村 前 入 口 處 经 三 百 年 后, 还 有 其 第 14 子 所 传 子 孙 在 此 居 住 1 敬 致 惠 存 刘 门 第 170 代 17 世 道 辈 ~ 泉

Bardziej szczegółowo

話多不如話少 話少不如話好 2 榮譽榜 100年平鎮市縣運田徑選拔賽 504李靖涵 國小女生組200公尺 第3名 100學年度全國有氧體操錦標賽 100年度平鎮市語文競賽 607李婷媛 國小高年級女子組單人 第4名 復旦國小獲得 團體優勝 第3名 100年第21屆臺灣省會長盃全國溜冰錦標賽 李春華老

話多不如話少 話少不如話好 2 榮譽榜 100年平鎮市縣運田徑選拔賽 504李靖涵 國小女生組200公尺 第3名 100學年度全國有氧體操錦標賽 100年度平鎮市語文競賽 607李婷媛 國小高年級女子組單人 第4名 復旦國小獲得 團體優勝 第3名 100年第21屆臺灣省會長盃全國溜冰錦標賽 李春華老 中 華 民 國 一 百 零 一 年 一 月 十 日 出 版 中 華 民 國 七 十 八 年 七 月 一 日 創 刊 復 旦 風 采 發 行 人 : 復 旦 國 民 小 學 校 長 : 陳 玲 珍 委 員 : 陳 朝 德 吳 振 世 李 世 繁 葉 鈺 琴 編 輯 : 陳 麗 娜 張 燮 平 易 瓊 華 邱 秀 慧 蕭 秀 春 陳 月 宜 張 惠 眞 蔡 蓓 蒂 林 翠 郁 電 話 : 四 九 一 七

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 97.01.30軟體設計第二部份範例試題_C++_ _1_.doc

Microsoft Word - 97.01.30軟體設計第二部份範例試題_C++_ _1_.doc 電 腦 軟 體 設 計 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 範 例 試 題 (C++) 試 題 編 號 :11900-920201-4 審 定 日 期 : 94 年 7 月 1 日 修 訂 日 期 : 96 年 2 月 1 日 97 年 1 月 30 日 ( 第 二 部 份 ) 電 腦 軟 體 設 計 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 應 檢 參 考 資 料 壹 試

Bardziej szczegółowo

46800 40000 6800 8 [450 1000 50 330 2000 180000 750 450 750 800 50000 ( 2200 200) 2 9600 5 2 2 2 50 000 50 000 12 000 5 5 4 50 000 20 000 120007 200 2000 2 4400 4 2 50 000 2 000 12800 15 2 4 50000

Bardziej szczegółowo

2016 年 上 半 年 赴 孔 子 ( 课 堂 ) 志 愿 者 岗 位 信 息 表 孔 子 孔 子 新 选 8 亚 洲 菲 律 宾 9 亚 洲 菲 律 宾 10 亚 洲 菲 律 宾 11 亚 洲 菲 律 宾 12 亚 洲 菲 律 宾 13 亚 洲 韩 国 布 拉 卡 国 立 大 孔 子 菲 律 宾

2016 年 上 半 年 赴 孔 子 ( 课 堂 ) 志 愿 者 岗 位 信 息 表 孔 子 孔 子 新 选 8 亚 洲 菲 律 宾 9 亚 洲 菲 律 宾 10 亚 洲 菲 律 宾 11 亚 洲 菲 律 宾 12 亚 洲 菲 律 宾 13 亚 洲 韩 国 布 拉 卡 国 立 大 孔 子 菲 律 宾 1 亚 洲 阿 富 汗 2 亚 洲 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 ( 阿 联 酋 ) 3 亚 洲 阿 塞 拜 疆 4 亚 洲 阿 塞 拜 疆 5 亚 洲 巴 基 斯 坦 6 亚 洲 巴 基 斯 坦 7 亚 洲 巴 基 斯 坦 喀 布 尔 大 孔 子 ( 中 文 系 ) 迪 拜 大 孔 子 巴 库 国 立 大 孔 子 巴 库 国 立 大 孔 子 费 萨 拉 巴 德 农 业 大 孔 子 卡 拉 奇 大

Bardziej szczegółowo

99 1 3 2 6 6 6 33 103 1 5 103 6 12 103 1 5 ( ) 103 103 655 740 776 876 ( ) 103 2,670 103 1 5 60 350

99 1 3 2 6 6 6 33 103 1 5 103 6 12 103 1 5 ( ) 103 103 655 740 776 876 ( ) 103 2,670 103 1 5 60 350 99 1 3 103 7 17 11 8 11 8 103 2 4 103 4 10 8 2 8 8 18 2 103 2 304 59 5 4 5 349 99 1 3 2 6 6 6 33 103 1 5 103 6 12 103 1 5 ( ) 103 103 655 740 776 876 ( ) 103 2,670 103 1 5 60 350 99 1 103 1 5 97 ( ) 103

Bardziej szczegółowo

( 表 1) 學 校 基 本 資 料 學 校 類 型 新 竹 市 東 區 新 竹 國 小 班 級 數 55 校 址 新 竹 市 興 學 街 106 號 電 話 傳 真 網 址

( 表 1) 學 校 基 本 資 料 學 校 類 型 新 竹 市 東 區 新 竹 國 小 班 級 數 55 校 址 新 竹 市 興 學 街 106 號 電 話 傳 真 網 址 學 校 課 程 計 畫 備 查 項 目 及 表 格 新 竹 市 104 學 年 度 新 竹 國 小 課 程 計 畫 備 查 項 目 壹 學 校 課 程 發 展 與 規 劃 一 學 校 課 程 計 畫 通 過 課 程 發 展 委 員 會 審 核 之 日 期 ( 含 會 議 記 錄, 簽 到 單 ) 二 學 校 基 本 資 料 ( 表 1) 三 學 校 背 景 分 析 ( 可 自 訂 格 式, 表 2

Bardziej szczegółowo

目 录 一 项 目 简 介... 3 二 项 目 核 心 成 果... 6 ( 一 ) 创 新 的 理 论... 7 ( 二 ) 技 术 环 境 与 资 源... 8 三 项 目 的 推 进 方 式... 17 四 项 目 实 施 效 果... 22 ( 一 ) 小 学 语 文 跨 越 式 实 验

目 录 一 项 目 简 介... 3 二 项 目 核 心 成 果... 6 ( 一 ) 创 新 的 理 论... 7 ( 二 ) 技 术 环 境 与 资 源... 8 三 项 目 的 推 进 方 式... 17 四 项 目 实 施 效 果... 22 ( 一 ) 小 学 语 文 跨 越 式 实 验 基 础 教 育 跨 越 式 发 展 创 新 探 索 实 验 项 目 简 介 一 对 一 数 字 化 学 习 理 论 与 实 践 创 新 白 皮 书 北 京 师 范 大 学 现 代 教 育 技 术 研 究 所 目 录 一 项 目 简 介... 3 二 项 目 核 心 成 果... 6 ( 一 ) 创 新 的 理 论... 7 ( 二 ) 技 术 环 境 与 资 源... 8 三 项 目 的 推 进 方

Bardziej szczegółowo

A. 蛋 餅 + 生 菜 = 營 養 更 均 衡 : 蛋 餅 是 油 餅 皮 加 上 一 顆 蛋, 含 有 人 體 所 需 的 碳 水 化 合 物 與 蛋 白 質, 但 少 了 膳 食 纖 維, 建 議 點 蛋 餅 時, 請 店 家 在 蛋 餅 中 加 點 生 菜, 營 養 會 更 均 衡 B. 鐵

A. 蛋 餅 + 生 菜 = 營 養 更 均 衡 : 蛋 餅 是 油 餅 皮 加 上 一 顆 蛋, 含 有 人 體 所 需 的 碳 水 化 合 物 與 蛋 白 質, 但 少 了 膳 食 纖 維, 建 議 點 蛋 餅 時, 請 店 家 在 蛋 餅 中 加 點 生 菜, 營 養 會 更 均 衡 B. 鐵 外 食 族 小 心 變 成 外 食 猪 -- 隨 身 健 康 輕 圖 典 健 康 出 狀 況, 不 吃 早 餐 惹 的 禍! A. 甩 不 掉 脂 肪 越 減 越 肥 : 人 在 飢 餓 狀 況 下, 首 先 會 分 解 的 是 有 限 的 肝 醣 和 肌 肉 組 織, 最 後 才 是 脂 肪 有 些 人 還 可 能 因 為 空 腹 太 久, 導 致 另 外 兩 餐 吃 太 多, 越 減 越 肥 B.

Bardziej szczegółowo

C. 话 语 Word(50 分 钟 ):( 请 组 长 事 先 做 好 预 备, 最 好 先 看 过 一 遍, 对 内 容 有 个 概 念, 再 思 考 如 何 按 着 圣 灵 的 感 动, 引 导 每 位 组 员 分 享 请 注 意, 重 点 不 是 讲 道, 而 是 引 导 每 个 人 应 用

C. 话 语 Word(50 分 钟 ):( 请 组 长 事 先 做 好 预 备, 最 好 先 看 过 一 遍, 对 内 容 有 个 概 念, 再 思 考 如 何 按 着 圣 灵 的 感 动, 引 导 每 位 组 员 分 享 请 注 意, 重 点 不 是 讲 道, 而 是 引 导 每 个 人 应 用 小 组 聚 会 程 序 2015 年 第 15 周 (4 月 12 日 4 月 18 日 ) A. 欢 迎 Welcome(10 分 钟 ):( 组 长 带 领 或 事 先 指 派 一 位 组 员 带 领, 让 他 有 时 间 预 备 ) 本 次 破 冰 的 目 的 是 寂 寞 时 的 援 手 题 目 : 抢 毛 巾 目 的 : 传 福 音 或 抢 救 失 喪 灵 魂, 都 需 要 主 动 积 极

Bardziej szczegółowo

小组聚会程序

小组聚会程序 小 组 聚 会 程 序 2016 年 第 23 周 (6 月 5 日 6 月 11 日 ) A. 欢 迎 Welcome(10 分 钟 ):( 组 长 带 领 或 事 先 指 派 一 位 组 员 带 领, 让 他 有 时 间 预 备 ) 题 目 : 每 次 为 你 做 多 些 目 的 : 训 练 记 忆 力 及 创 意 时 间 :10 分 钟 内 容 : 1. 大 家 围 成 一 个 圆 圈 2.

Bardziej szczegółowo

宏凯之友第三期全文.doc

宏凯之友第三期全文.doc 总 经 理 与 2005 年 6 月 份 提 升 的 组 长 级 和 课 长 级 以 上 干 部 合 影 留 念 作 为 宏 凯 集 团 的 老 职 员, 亲 历 了 公 司 的 进 步 和 发 展, 每 当 看 到 全 体 同 仁 在 本 职 岗 位 上 默 默 奉 献, 我 感 慨 良 多 我 们 踏 实 工 作, 我 们 开 拓 创 新 ; 我 们 挥 汗 如 雨, 我 们 团 结 奋 进 ;

Bardziej szczegółowo

How to cope: What do I tell the children? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Bardziej szczegółowo

101年度地方產業發展基金

101年度地方產業發展基金 101 年 度 地 方 產 業 發 展 基 金 新 竹 市 玻 璃 產 業 輔 導 補 助 計 畫 竹 塹 玻 璃 創 意 生 活 單 一 型 補 助 計 畫 整 合 型 補 助 計 畫 區 域 型 補 助 計 畫 提 案 計 畫 書 ( 修 正 ) 全 程 計 畫 期 間 :101 年 4 月 25 日 起 至 103 年 4 月 24 日 申 請 單 位 : 新 竹 市 政 府 中 華 民 國

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 國小中年級.doc

Microsoft Word - 國小中年級.doc 100 學 年 度 全 國 學 生 美 術 比 賽 水 墨 畫 類 國 小 中 年 級 組 得 獎 名 冊 特 優 高 雄 市 蔡 睿 麗 工 作 中 的 阿 嬤 七 賢 國 小 許 秀 珠 特 優 新 竹 縣 劉 玟 輝 街 頭 藝 人 田 寮 國 小 鄭 生 祥 優 等 南 投 縣 廖 書 賢 貓 的 美 夢 廣 福 國 小 田 佩 麟 優 等 屏 東 縣 郭 尚 融 秋 蟹 正 甜 東 隆 國

Bardziej szczegółowo

莊 子

莊 子 作 家 追 踪 莊 子 鄧 城 鋒 博 士 2012 年 5 月 5 日 1 1. 莊 子 與 莊 子 2. 逍 遙 遊 要 義 3. 齊 物 養 生 要 義 4. 莊 子 與 文 學 2 莊 子 ( 前 369?- 前 286?) 莊 子 之 家 世 及 社 會 地 位 有 書 可 讀, 不 耕 不 役 其 學 無 所 不 窺, 不 求 實 用 沒 落 貴 族 消 極 厭 世, 不 求 上 進 莊

Bardziej szczegółowo

( CIP) /,,. - :, 2001. 1 ( /, ) ISBN 7-80149 - 475 - X... ( ) -. F127 CIP ( 2000) 80741 : : : : : : ( 5 65139963 100732 ) : http: / / www. ssdph. c om

( CIP) /,,. - :, 2001. 1 ( /, ) ISBN 7-80149 - 475 - X... ( ) -. F127 CIP ( 2000) 80741 : : : : : : ( 5 65139963 100732 ) : http: / / www. ssdph. c om ( CIP) /,,. - :, 2001. 1 ( /, ) ISBN 7-80149 - 475 - X... ( ) -. F127 CIP ( 2000) 80741 : : : : : : ( 5 65139963 100732 ) : http: / / www. ssdph. c om. c n : : : : 8501168 1 /32 : 10. 5 : 235 : 2001 1

Bardziej szczegółowo

\,,, (guayabera),! 42!, :,,?,,,,?,,!,? (, ),,, ( )!!!! (),,,,,

\,,, (guayabera),! 42!, :,,?,,,,?,,!,? (, ),,, ( )!!!! (),,,,, \ 1931,,, : 1929, : :,,,,,,,,,,, :,, 20061 No. 10 (497 ) 41 \,,, (guayabera),! 42!, :,,?,,,,?,,!,? (, ),,, ( )!!!! (),,,,, \! ( )!!,?,,!!,,, ( ),,!,,,,!,,,,,,, (),!!!! (, )!,?,?,!?!,,,,,,?,?,? ( ),!? 20061

Bardziej szczegółowo

興仁國小性別平等教育教師手冊

興仁國小性別平等教育教師手冊 國 小 兩 性 平 等 教 育 教 師 手 冊 --- 前 言 一 前 言 目 前 社 會 仍 存 有 男 女 的 差 別 待 遇 與 性 別 偏 見 的 現 象, 而 長 久 以 來 對 男 女 的 刻 板 印 象, 使 得 不 論 男 女, 其 人 之 所 以 為 人 的 基 本 權 益 受 到 忽 視 剝 奪 或 壓 迫, 而 兩 性 之 間 也 呈 現 緊 張 的 關 係 究 其 原 因 一

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2012124 2012 2012 18 2012 70 118 240 2012 30000 20000 10000 5000 1 12012 22012 32012 42012 2012 12 13 2 1 2012 1 2 3 4 5 6 3 4 7 8 () 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 2 2012 1 2 3 4 5 6 6 7 PROJECT BUS 8

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 137次行政會議紀錄.doc

Microsoft Word - 137次行政會議紀錄.doc 國 立 臺 灣 戲 曲 學 院 第 137 次 行 政 會 議 會 議 紀 錄 會 議 時 間..101 年 1 月 11 日 ( 星 期 三 ) 上 午 09 時 會 議 地 點.. 本 校 內 湖 校 區 行 政 大 樓 五 樓 會 議 室 主 席.. 張 校 長 瑞 濱 記 錄 : 許 朝 明 出 席 人 員 : 蔡 副 校 長 欣 欣 張 主 秘 旭 南 陳 教 務 長 碧 涵 ( 請 假

Bardziej szczegółowo

淡 的 哀 愁 的 調 子, 這 一 切 造 成 一 種 魅 力, 一 種 雲 一 般 的 魅 力, 這 一 切 造 成 一 種 的 影 響, 一 種 巨 大 不 可 抗 拒 的 影 響 ; 這 一 切 造 成 我 們 這 個 詩 壇 的 美 麗 的 騷 動 三 國 學 常 識 ( 一 ) 新 月

淡 的 哀 愁 的 調 子, 這 一 切 造 成 一 種 魅 力, 一 種 雲 一 般 的 魅 力, 這 一 切 造 成 一 種 的 影 響, 一 種 巨 大 不 可 抗 拒 的 影 響 ; 這 一 切 造 成 我 們 這 個 詩 壇 的 美 麗 的 騷 動 三 國 學 常 識 ( 一 ) 新 月 第 二 冊 第 四 課 錯 誤 班 級 座 號 姓 名 一 題 解 ( 一 ) 錯 誤 本 詩 的 創 作 意 圖, 就 詩 人 自 己 的 說 法 是 : 抗 戰 時 期 詩 人 的 父 親 到 前 線, 他 獨 自 和 母 親 住, 因 戰 地 不 停 的 轉 移, 從 小 他 就 懂 得 流 亡, 從 江 南 到 江 北, 每 天 與 一 位 不 停 盼 望 丈 夫 歸 來 的 母 親 相 依

Bardziej szczegółowo

第九届全国省级道路运输协会 秘书长联席会议在杭召开 2011 年 10 月 10 日 第 九届全国省级道路运输协会秘 书长联席会议在浙江省杭州市 召开 来自全国 23 个省 市 湖北省道协秘书长石俊杰发言 广东省道协会长肖玉堂发言 江西省道协会长邱金女发言 山西省道协常务副会长秦启荣发言 自治区道路

第九届全国省级道路运输协会 秘书长联席会议在杭召开 2011 年 10 月 10 日 第 九届全国省级道路运输协会秘 书长联席会议在浙江省杭州市 召开 来自全国 23 个省 市 湖北省道协秘书长石俊杰发言 广东省道协会长肖玉堂发言 江西省道协会长邱金女发言 山西省道协常务副会长秦启荣发言 自治区道路 辽 宁 省 道 路 运 输 协 会 旅 客 运 输 专 业 委 员 会 分 别 在 沈 阳 大 连 本 溪 盘 锦 召 开 客 运 企 业 工 作 座 谈 会 为 适 应 全 省 道 路 旅 客 运 输 发 展 的 需 求, 提 升 道 路 客 运 行 业 的 整 体 竞 争 力, 省 道 协 旅 客 运 输 专 业 委 员 会 根 据 2011 年 7 月 6 日 专 业 委 员 会 成 立 大

Bardziej szczegółowo

13 酩悦 香槟欢庆礼赞致意 了不起的盖茨比. 剧照 - 盖茨比的爱车是奶油色 Duesenberg 电影海报 4.The Great Gatsby 系列纯银镶黑色缟玛瑙雏菊图案戒指 爵士时代的狂欢场面 剧照 电影海报 结果整部电影变成了新型广告植入片即并 侬 (Dom Perignon)新 版 里

13 酩悦 香槟欢庆礼赞致意 了不起的盖茨比. 剧照 - 盖茨比的爱车是奶油色 Duesenberg 电影海报 4.The Great Gatsby 系列纯银镶黑色缟玛瑙雏菊图案戒指 爵士时代的狂欢场面 剧照 电影海报 结果整部电影变成了新型广告植入片即并 侬 (Dom Perignon)新 版 里 12 场景剧照 - 浮华世界的纸醉金迷 A Moveable Feast 了不起的风华绝代 美式奢华再发现 编辑 / 张扬 文 / 本刊主笔 王诤 部分单品摄影 / 韩硕 美编 / 郝彤彤 责校 / 张翼飞 考虑到小说 了不起的盖茨比 The Great Gatsby 原著作者美国作家弗朗西斯 司各特 菲茨杰拉德是蒂 芙尼 (Tiffany&Co.) 和布克兄弟 (Brooks Brothers)

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - TSI-A-788-2007-VC.doc

Microsoft Word - TSI-A-788-2007-VC.doc 案 件 編 號 :788/2007 合 議 庭 裁 判 書 日 期 : 2008 年 5 月 8 日 主 題 : 連 續 犯 刑 法 典 第 29 條 第 2 款 裁 判 書 內 容 摘 要 一 連 續 犯 的 其 中 一 個 法 定 構 成 要 件, 是 有 關 犯 罪 行 為 須 在 可 相 當 減 輕 行 為 人 罪 過 之 同 一 外 在 情 況 誘 發 下 實 行 ( 見 澳 門 刑 法

Bardziej szczegółowo

( ) A B C D ( ) A B C D A B C D A B C D A 8750 B C 6250 D 5000 A B C D A B C D

( ) A B C D ( ) A B C D A B C D A B C D A 8750 B C 6250 D 5000 A B C D A B C D 1 A B C D A B C D A B C D 1000 1200 900 A B C D ( ) A B C D ( ) A B C D A B C D A B C D 5000 6250 A 8750 B 11250 C 6250 D 5000 A B C D A B C D A B C D 1 200000 400 10 A 1000 B 1600 C 2000 D 2300 1 A B

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 生活禮儀柯友惠981

Microsoft Word - 生活禮儀柯友惠981 社 交 禮 儀 課 程 簡 介 第 一 節 : 接 待 與 拜 訪 禮 儀 學 習 禮 儀, 不 是 為 了 取 悅 別 人, 而 是 為 了 開 發 自 己 內 心 的 能 量, 來 展 現 得 體 的 風 範, 並 以 合 宜 的 舉 止 及 內 在 的 修 養 來 創 造 良 好 的 應 對 趨 勢, 讓 好 禮 儀 為 您 帶 來 好 人 緣 一 待 客 服 務 的 基 本 原 則 1. 以

Bardziej szczegółowo

碩士論文封面.doc

碩士論文封面.doc .. ... - 1 - - 2-1 p.834 2 [ p.1 6 3 3 4-3 - ~101 ~71 342 339 329 324 319-4 - - 5 - 6 7 5 10-11 6 14 7-6 - - 7-8 9 8 104-112 9 - 8 - - 9-10 p.13 11 1991 2-3 12 p.1 13 p10-11 - 10 - 14 pp.1-2 15 84-11 -

Bardziej szczegółowo

小组聚会程序

小组聚会程序 小 组 聚 会 程 序 2015 年 第 18 周 (5 月 3 日 5 月 9 日 ) A. 欢 迎 Welcome(10 分 钟 ):( 组 长 带 领 或 事 先 指 派 一 位 组 员 带 领, 让 他 有 时 间 预 备 ) 哎 呀 你 是 谁 目 的 : 在 最 短 时 间 内 叫 出 对 方 名 字 时 间 :10 分 钟 材 料 : 扑 克 牌 2 至 3 副 内 容 : 组 长 说

Bardziej szczegółowo

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn *

( CIP ) /. :, 2005 ISBN I CIP ( 2005 ) YUAN HONG * ( 6 ) : : www. bph. com. cn * ( CIP ) /. :, 2005 ISBN 7-5302 - 0815-2.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 090565 YUAN HONG * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn * 787 1092 16 22. 5 467 2005 9 1 2005 9 1 1 30 000 ISBN 7-5302 - 0815-2 I 781 : 28.

Bardziej szczegółowo

目錄

目錄 觀 光 與 休 閒 管 理 系 校 外 實 習 期 中 ( 期 末 ) 報 告 (26pt) 103 學 年 度 第 1 學 期 服 務 學 習 成 果 報 告 書 班 級 : 四 觀 光 2B 課 程 名 稱 : 公 民 素 養 授 課 老 師 : 柯 進 傳 老 師 參 與 人 數 :54 人 中 華 民 國 104 年 01 月 30 日 目 錄 壹 貳 參 肆 伍 陸 柒 捌 教 學 計 畫

Bardziej szczegółowo

目 录 第 一 章 电 力 行 业 内 部 控 制 操 作 指 南 概 述... 1 第 二 章 内 部 控 制 规 范 体 系 建 设 与 运 行... 11 第 三 章 内 部 环 境 建 设... 22 第 一 节 组 织 架 构... 22 第 二 节 发 展 战 略... 26 第 三 节

目 录 第 一 章 电 力 行 业 内 部 控 制 操 作 指 南 概 述... 1 第 二 章 内 部 控 制 规 范 体 系 建 设 与 运 行... 11 第 三 章 内 部 环 境 建 设... 22 第 一 节 组 织 架 构... 22 第 二 节 发 展 战 略... 26 第 三 节 附 件 电 力 行 业 内 部 控 制 操 作 指 南 ( 征 求 意 见 稿 ) 2014 年 8 月 目 录 第 一 章 电 力 行 业 内 部 控 制 操 作 指 南 概 述... 1 第 二 章 内 部 控 制 规 范 体 系 建 设 与 运 行... 11 第 三 章 内 部 环 境 建 设... 22 第 一 节 组 织 架 构... 22 第 二 节 发 展 战 略... 26 第 三

Bardziej szczegółowo

中國文化大學第五屆畢業製作-論文組寫作格式樣本

中國文化大學第五屆畢業製作-論文組寫作格式樣本 中 國 文 化 大 學 資 訊 傳 播 學 系 畢 業 製 作 扮 家 家 酒 2D 遊 戲 呼 嚕 嚕 第 B08 組 指 導 老 師 : 何 許 淼 銓 學 生 : 沈 厚 均 詹 偉 佳 中 國 文 化 大 學 資 訊 傳 播 學 系 畢 業 製 作 扮 家 家 酒 2D 遊 戲 呼 嚕 嚕 指 導 老 師 : 何 許 淼 銓 學 生 : 沈 厚 均 詹 偉 佳 摘 要 兒 童 會 不 由 自

Bardziej szczegółowo

胡錦濤訪日與中日關係近期走向

胡錦濤訪日與中日關係近期走向 51 5 6-10 16 ( 2008.5.4) 1. 5 7 5 7 5 8 ( 1 5 7 )5 8 2. 5 7 4 (1) (2) (3) (4) 5 8 (1) (2) (3) (4) 2006 10 2007 4 2007 12 5 7 1. 2006 10 1972 9 29 1978 8 12 2 1998 11 26 2. 3. 5 5 (1) ( ) (2) (3) ( 2007

Bardziej szczegółowo

屏 门, 东 西 屏 门 连 接 院 内 抄 手 廊, 廊 均 带 坐 凳 栏 杆 三 进 院 内, 正 房 三 间, 左 右 各 一 间 耳 房, 东 西 厢 房 各 三 间, 均 为 合 瓦 清 水 脊 四 进 院 只 有 东 西 厢 房 各 三 间, 均 带 走 廊 此 宅 建 筑 有 一 特

屏 门, 东 西 屏 门 连 接 院 内 抄 手 廊, 廊 均 带 坐 凳 栏 杆 三 进 院 内, 正 房 三 间, 左 右 各 一 间 耳 房, 东 西 厢 房 各 三 间, 均 为 合 瓦 清 水 脊 四 进 院 只 有 东 西 厢 房 各 三 间, 均 带 走 廊 此 宅 建 筑 有 一 特 北 京 的 传 说 北 京 是 一 个 有 着 悠 久 历 史 的 古 都, 在 历 史 的 长 河 中 民 间 一 直 流 传 着 许 多 的 传 说 和 故 事, 现 在 依 然 被 人 津 津 乐 道 由 北 京 市 东 城 区 文 化 馆 东 城 区 钟 鼓 楼 文 丛 编 委 会 编 著 的 (( 东 城 区 民 间 文 学 作 品 选 中, 共 收 集 了 民 间 传 说 民 间 故 事

Bardziej szczegółowo

諾婭與夏住的大樓 位在水泥灰濛的老廢社區 這擁 擠嵌合的樓房再加上昔日不斷往外向上延伸的違章 市招 使社區成為雜亂奇詭的叢林 不知何時大家突然棄守 一 戶兩戶慢慢搬離 可能像這五樓公寓沒電梯般 周遭當年 一起蓋好的舊樓也都沒有 人口老化後 老人們的膝蓋怎 能負荷樓梯上上下下 所以像諾婭這樣窮哈哈的學

諾婭與夏住的大樓 位在水泥灰濛的老廢社區 這擁 擠嵌合的樓房再加上昔日不斷往外向上延伸的違章 市招 使社區成為雜亂奇詭的叢林 不知何時大家突然棄守 一 戶兩戶慢慢搬離 可能像這五樓公寓沒電梯般 周遭當年 一起蓋好的舊樓也都沒有 人口老化後 老人們的膝蓋怎 能負荷樓梯上上下下 所以像諾婭這樣窮哈哈的學 成人組 短篇小說 佳作 隻身諾婭 解昆樺 δ 諾婭醒來時 藍寶石琉璃瓦燈還亮著 是夏匆忙趕火 車離開忘了關 錯落冷冽的光影在房間瀰漫 床頭櫃擱 著昨日忘了歸位的珠寶剪鉗 皮鎚 銀線 青銅片 形 版 一步之遙的桌案上除了珠寶敲花 拋光工具 還 有幾枚耳飾半成品 看過去 像散落一地瓦片碎物的考掘 現場 閃著雙紅線的驗孕棒埋藏其中 是個還需要判定生 命種子發生時間 以及未來該不該繼續發生的物件 諾婭半夢半醒

Bardziej szczegółowo

全球销量超过2千万册

全球销量超过2千万册 谁 动 了 我 的 奶 酪? Who Moved My Cheese? [ 美 ] 斯 宾 塞 约 翰 逊 Page 1/44 谁 动 了 我 的 奶 酪, 生 动 的 阐 述 了 变 是 唯 一 的 不 变 这 一 生 活 真 谛, 据 说 已 经 成 为 全 世 界 最 畅 销 的 书 或 许 每 一 个 人 看 完 的 感 受 都 不 一 样, 但 千 万 不 要 说 这 个 道 理 我 懂,

Bardziej szczegółowo

( CIP) /. :, ( ) ISBN H CIP ( 2004) : : : : ISBN /H 1394 : : : http: / / cbs. pku. edu. cn

( CIP) /. :, ( ) ISBN H CIP ( 2004) : : : : ISBN /H 1394 : : : http: / / cbs. pku. edu. cn ( CIP) /. :, 2005. 3 ( ) ISBN 7-301-08540-0.... H195. 4 CIP ( 2004) 141541 : : : : ISBN 7-301-08540-0 /H 1394 : : 100871 : http: / / cbs. pku. edu. cn : zpup@ pup. pku. edu. cn : 62752015 62750672 62767346

Bardziej szczegółowo

目 录

目 录 招 标 编 号 : 项 目 名 称 : 采 购 人 式 : 采 购 人 : 2016-MY056 怀 集 县 国 有 资 产 评 估 财 务 专 项 检 查 服 务 机 构 资 格 商 项 目 公 开 招 标 怀 集 县 财 政 局 二 0 一 六 年 四 月 一 日 目 录 第 一 章 投 标 邀 请... 3 投 标 邀 请 函... 3 第 二 章 投 标 人 须 知... 6 投 标 人 须

Bardziej szczegółowo

湖南省测绘管理工作情况汇报

湖南省测绘管理工作情况汇报 湖 南 省 测 绘 发 展 十 二 五 专 项 规 划 (2011~2015 年 ) 湖 南 省 国 土 资 源 厅 二 一 一 年 三 月 目 录 一 十 一 五 期 间 测 绘 事 业 发 展 回 顾...3 ( 一 ) 取 得 的 主 要 成 绩...3 ( 二 ) 存 在 的 突 出 问 题...6 二 测 绘 发 展 面 临 的 形 势 和 需 求 分 析...8 ( 一 ) 政 府 宏

Bardziej szczegółowo

098THU doc

098THU doc - 1-1 - 2 - - 3 - - 4 - - I - - II - 80 - III - - IV - - V - - VI - - 1-1 1 2 1 1974 4 2 2007 4 3 4 3 138 1991 4 4-2 - - 3-3 5 5 - 4-4 6 7 6 7 8 9 10 (Kierkegaar ) 11 Maria Rilk 8 1957 44 9 2005 9 14 10

Bardziej szczegółowo

如 何 使 档 案 工 作 减 少 在 普 通 老 百 姓 心 中 的 神 秘 色 彩, 使 档 案 工 作 更 好 地 为 人 民 群 众 服 务, 各 地 档 案 系 统 一 直 在 探 索 不 同 的 手 段 近 年 来, 随 着 信 息 技 术 的 不 断 发 展, 加 强 信 息 化 建

如 何 使 档 案 工 作 减 少 在 普 通 老 百 姓 心 中 的 神 秘 色 彩, 使 档 案 工 作 更 好 地 为 人 民 群 众 服 务, 各 地 档 案 系 统 一 直 在 探 索 不 同 的 手 段 近 年 来, 随 着 信 息 技 术 的 不 断 发 展, 加 强 信 息 化 建 杭 州 网 上 档 案 馆 : 变 神 秘 为 便 民 杭 州 客 户 : 杭 州 网 上 档 案 馆 : 变 神 秘 为 便 民 行 业 : Government 部 署 国 家 : China 概 览 如 何 使 档 案 工 作 减 少 在 普 通 老 百 姓 心 中 的 神 秘 色 彩, 使 档 案 工 作 更 好 地 为 人 民 群 众 服 务, 各 地 档 案 系 统 一 直 在 探 索

Bardziej szczegółowo

1 4 3 9 14 16 20 23 26 28 31 34 S 37 40 43 46 57 61 65 70 74 82 86 94 123 129 132 136 140 143 148 152 156 159 166 169 173 183 188 191 193 197 199 207 213 216 220 225 229 232 235 241 253 258 260 268 271

Bardziej szczegółowo

2011年8期.FIT)

2011年8期.FIT) 姻 社 会 研 究 物 质 生 活 改 善 袁 幸 福 感 为 什 么 反 而 下 降 了 要 要 关 于 幸 福 感 和 幸 福 指 数 的 研 究 姻 特 别 策 划 花 开 的 声 音 ( 续 一 ) 姻 顺 德 观 察 创 意 产 业 发 展 的 顺 德 方 向 姻 顺 德 研 究 从 数 据 看 顺 德 对 外 贸 易 姻 本 刊 特 稿 个 税 免 除 额 的 提 升 与 忽 悠 卷 首

Bardziej szczegółowo

臺北縣議會第十五屆第四次大會主席裁定事項答覆表(稿)

臺北縣議會第十五屆第四次大會主席裁定事項答覆表(稿) 第 1 屆 第 4 次 定 期 會 總 質 詢 - 周 議 員 勝 考 等 27 位 議 員 聯 合 質 詢 書 面 回 復 事 項 分 辦 表 項 次 質 詢 議 員 質 詢 日 期 質 詢 事 項 主 政 機 關 頁 次 1 2 3 4 5 6 7 8 周 議 員 勝 考 等 27 位 議 員 聯 合 質 詢 周 議 員 勝 考 等 27 位 議 員 聯 合 質 詢 周 議 員 勝 考 等 27

Bardziej szczegółowo

編輯要旨 一 教育部為了協助本國失學民眾 新住民及 其他國外朋友 有系統的學習華語文的 聽 說 讀 寫 算等識字能力及跨文化 適應 以培養具有基本公民素養的終身學 習者 特別委託新北市政府教育局新住民 文教輔導科團隊編輯本教材 二 依據上述目的 本教材共有六冊 並分為 六級 分級及單元名稱詳如下表

編輯要旨 一 教育部為了協助本國失學民眾 新住民及 其他國外朋友 有系統的學習華語文的 聽 說 讀 寫 算等識字能力及跨文化 適應 以培養具有基本公民素養的終身學 習者 特別委託新北市政府教育局新住民 文教輔導科團隊編輯本教材 二 依據上述目的 本教材共有六冊 並分為 六級 分級及單元名稱詳如下表 基 本 識 字 教 材 第 2 冊 初 二 級 教 育 部 編 印 編輯要旨 一 教育部為了協助本國失學民眾 新住民及 其他國外朋友 有系統的學習華語文的 聽 說 讀 寫 算等識字能力及跨文化 適應 以培養具有基本公民素養的終身學 習者 特別委託新北市政府教育局新住民 文教輔導科團隊編輯本教材 二 依據上述目的 本教材共有六冊 並分為 六級 分級及單元名稱詳如下表 第一冊 第二冊 第三冊 第四冊 第五冊

Bardziej szczegółowo

¦a½è25-2´Á.pdf

¦a½è25-2´Á.pdf Geology----------------View of Trip 200621517 1 40 41 GEO TRIP 100 (19101985) 191015 A 2 Geology----------------View of Trip 23 4 1,500 19211928 1771/25,000 45 A 100 1934 1 13 Toyohara is the writer's

Bardziej szczegółowo

诗 集 妖 / 冶 2012 年 12 月, 我 发 现 自 己 可 以 在 手 机 上 以 Word 文 件 简 单 地 写 作 编 辑 从 12 月 26 日 至 2013 年 3 月 25 日 三 个 月 间, 总 共 完 成 107 首 诗 作, 即 是 我 第 十 三 本 诗 集 朝 /

诗 集 妖 / 冶 2012 年 12 月, 我 发 现 自 己 可 以 在 手 机 上 以 Word 文 件 简 单 地 写 作 编 辑 从 12 月 26 日 至 2013 年 3 月 25 日 三 个 月 间, 总 共 完 成 107 首 诗 作, 即 是 我 第 十 三 本 诗 集 朝 / 我 的 诗 歌 创 作 和 翻 译 答 徐 佳 宁 九 问 陈 黎 1 陈 黎 老 师 好, 作 为 一 个 台 湾 中 生 代 诗 人, 您 的 诗 歌 在 海 峡 两 岸 都 受 到 了 很 多 读 者 的 喜 爱 请 问 您 最 早 是 在 什 么 时 候 开 始 进 行 诗 歌 创 作 的? 可 否 给 我 们 简 单 介 绍 一 下 您 的 创 作 经 历 和 您 近 期 的 诗 作? 我

Bardziej szczegółowo

1985 182199 1988 136 3 198 1983 32 1988 158155174 1988 3 1986 121 1986 76 1981 189 1986 95 96 1987 44 45 1987 44 45 1986 127 132140 141 1989 1988 109 1967 9 28 1989 6 8 1989 6 8 24 2830 2830

Bardziej szczegółowo

CH19 Discovery (02)6639-9399 CH21 動 物 星 球 (02)6639-9399 13:00 龍 蝦 爭 奪 戰 之 危 險 地 帶 14:00 人 文 地 圖 : 埃 及 15:00 人 文 地 圖 : 埃 及 16:00 謎 樣 台 灣 : 花 東 17:00 活

CH19 Discovery (02)6639-9399 CH21 動 物 星 球 (02)6639-9399 13:00 龍 蝦 爭 奪 戰 之 危 險 地 帶 14:00 人 文 地 圖 : 埃 及 15:00 人 文 地 圖 : 埃 及 16:00 謎 樣 台 灣 : 花 東 17:00 活 CH13 公 視 (02)2634-92 CH18 國 家 地 理 (02)2734-3399 14:00 後 山 先 照 23:00 重 返 犯 罪 現 場 22:00 東 方 見 聞 錄 - 茶 馬 古 18:00 追 追 追 22:00 東 方 見 聞 錄 - 茶 馬 古 :30 我 的 這 一 班 13:00 天 平 上 的 馬 爾 濟 斯 15:00 紀 錄 觀 點 16:00 看 公 視

Bardziej szczegółowo

徐汇教育214/3月刊 重 点 关 注 高中生异性交往的小团体辅导 及效果研究 颜静红 摘 要 采用人际关系综合诊断量表 郑日昌编制并 与同性交往所不能带来的好处 带来稳定感和安全感 能 修订 对我校高一学生进行问卷测量 实验组前后测 在 够度过更快乐的时光 获得与别人友好相处的经验 宽容 量表总分和第 4 项因子分 异性交往困扰 上均有显著差 大度和理解力得到发展 得到掌握社会技术的机会 得到 异

Bardziej szczegółowo

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332)

(Microsoft Word - \265\332\276\305\306\332) 考 研 数 学 三 必 知 的 题 型 们 经 常 听 前 讲 要 书 能 死 书, 仅 可 以 用 到 文 类 的 学 科, 对 于 数 学 的 复 是 如 那 对 于 考 研 复 的 学, 如 何 做 到 数 学 的 书 死 书 呢 华 既 然 是 以 考 试 向, 那 在 复 时 就 要 先 确 考 试 的 常 题 型 以 及 对 的 考 察 点 以 数 例 硕 士 研 生 入 学 考 试 数

Bardziej szczegółowo

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出

Bạn tên gì? 你叫什么名字? Pytanie o imię (imiona) i nazwisko Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không? Pytanie o datę i miejsce urodzenia 您能告诉我您的出 - Ogólne Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu? 我可以在哪里找到 的表格? Pytanie o formularze Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành? 您的 文件 是什么时候签发的? Pytanie o datę wydania dokumentu [Tài liệu] của bạn được ban

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - GB291-TC-2-0197-Ch.doc

Microsoft Word - GB291-TC-2-0197-Ch.doc 国 际 劳 工 局 GB.291/TC/2 291 届 会 议 技 术 合 作 委 员 会 理 事 会 2004 年 11 月, 日 内 瓦 TC 第 二 项 议 程 国 际 劳 工 组 织 关 于 工 作 中 的 基 本 原 则 和 权 利 宣 言 的 后 续 措 施 : 技 术 合 作 的 优 先 事 项 和 关 于 结 社 自 由 以 及 有 效 承 认 集 体 谈 判 权 利 的 行 动 计

Bardziej szczegółowo

摘 要 韓 國 近 10 年 來 心 理 健 康 問 題 的 逐 年 增 加, 終 身 盛 行 率 約 27%, 但 85% 有 心 理 健 康 問 題 的 韓 國 人 並 未 就 診, 近 幾 年 韓 國 因 船 難 事 件, 死 傷 近 300 人, 立 法 委 員, 行 政 官 員 及 民 眾

摘 要 韓 國 近 10 年 來 心 理 健 康 問 題 的 逐 年 增 加, 終 身 盛 行 率 約 27%, 但 85% 有 心 理 健 康 問 題 的 韓 國 人 並 未 就 診, 近 幾 年 韓 國 因 船 難 事 件, 死 傷 近 300 人, 立 法 委 員, 行 政 官 員 及 民 眾 出 國 報 告 ( 出 國 類 別 : 國 際 會 議 暨 參 訪 ) 韓 國 GIMHS 2015-Felicity in Meal Health 會 議 暨 Gongju National Hospital 參 訪 服 務 機 關 : 衛 生 福 利 部 八 里 療 養 院 姓 名 職 稱 : 黃 敏 偉 副 院 長 派 赴 國 家 : 韓 國 出 國 期 間 :104.8.27~104.8.29

Bardziej szczegółowo

3 44,103,725 48,339,127 (32,814,211) (36,450,611) 11,289,514 11,888, ,141,315 3,694,121 (3,130,611) (3,165,117) (4,124,904) (4,711,645) 5 (4,147

3 44,103,725 48,339,127 (32,814,211) (36,450,611) 11,289,514 11,888, ,141,315 3,694,121 (3,130,611) (3,165,117) (4,124,904) (4,711,645) 5 (4,147 44,104 8.8% 110 86.1% 0.02 86.1% 1 3 44,103,725 48,339,127 (32,814,211) (36,450,611) 11,289,514 11,888,516 4 1,141,315 3,694,121 (3,130,611) (3,165,117) (4,124,904) (4,711,645) 5 (4,147,899) (5,251,922)

Bardziej szczegółowo

LLYY699.nps

LLYY699.nps 第 三 单 元 制 定 职 业 规 划 点 亮 人 生 旅 程 学 习 目 标 1. 深 入 地 了 解 大 学, 掌 握 让 自 己 成 长 成 才 的 方 法 途 径, 清 楚 地 认 识 到 及 时 行 动 的 重 要 2. 了 解 规 划 书 的 格 式 及 实 施 规 划 的 原 则, 牢 记 自 己 的 理 想, 在 社 会 中 实 现 自 己 的 人 生 价 值 案 例 小 胡 的 职

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 1給新生家長的信1040804.doc

Microsoft Word - 1給新生家長的信1040804.doc 彰 化 縣 彰 化 市 中 山 國 民 104 年 度 新 生 入 須 知 大 手 牽 手 歡 喜 中 山 親 愛 新 生 家 長 您 好 : 恭 喜 貴 弟 離 開 幼 兒 園 邁 入 國 民 基 礎 教 育 階 段! 更 加 賀 喜 您 選 擇 讓 加 入 中 山 快 樂 行 列 配 合 教 育 部 訂 定 每 年 八 月 第 四 禮 拜 日 祖 父 母 節 本 同 步 於 新 生 報 日 宣

Bardziej szczegółowo

1 总 则 1.1 本 规 则 依 据 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 质 检 总 局 第 35 号 令 ), 以 下 简 称 办 法 ) 制 定 1.2 本 规 则 适 用 于 计 算 机 使 用 的 液 晶 显 示 器 ( 以 下 简 称 显

1 总 则 1.1 本 规 则 依 据 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 质 检 总 局 第 35 号 令 ), 以 下 简 称 办 法 ) 制 定 1.2 本 规 则 适 用 于 计 算 机 使 用 的 液 晶 显 示 器 ( 以 下 简 称 显 附 件 16 编 号 :CEL 014 2016 计 算 机 显 示 器 能 源 效 率 标 识 实 施 规 则 1 总 则 1.1 本 规 则 依 据 能 源 效 率 标 识 管 理 办 法 ( 国 家 发 展 改 革 委 和 国 家 质 检 总 局 第 35 号 令 ), 以 下 简 称 办 法 ) 制 定 1.2 本 规 则 适 用 于 计 算 机 使 用 的 液 晶 显 示 器 ( 以 下

Bardziej szczegółowo

第六章

第六章 Reflection and Serving Learning 長 庚 科 技 大 學 護 理 系 劉 杏 元 一 服 務 學 習 為 何 要 反 思 All those things that we had to do for the service-learning, each one, successively helped me pull together what I d learned.

Bardziej szczegółowo

CC-10-08

CC-10-08 主 若 愿 意 引 言 : 在 本 年 5 月 12 日, 下 午 2:28, 四 川 发 生 了 大 地 震, 整 个 过 程 出 现 了 许 许 多 多 感 人 肺 腑 的 事 迹 其 中 一 个 家 传 户 晓 的 故 事, 是 24 岁 的 苟 晓 超 英 勇 拯 救 学 生 的 故 事 在 大 地 震 来 临 之 前, 苟 晓 超 正 在 学 校 的 三 楼, 那 时, 有 58 个 学

Bardziej szczegółowo