wyrobom budowlanym związanym Poznań 21 stycznia 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wyrobom budowlanym związanym Poznań 21 stycznia 2010"

Transkrypt

1 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanym zochroną przeciwpożarową budynków Poznań 21 stycznia 2010

2 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2009 r. wpływające na wymagania stawiane wyrobom budowlanym

3 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Zmiany zakresu wymagań wynikają z: wprowadzenie europejskiego systemu klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień ń Załącznik nr 3, doprecyzowanie wymagań, odwołania do aktualnych europejskich norm klasyfikacyjnych i norm badań Załącznik nr 1.

4 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Stopień palności reakcja na ogień PN-EN :2008

5 Dotychczasowa klasyfikacja w zakresie stopnia palności ś iii rozprzestrzeniania i ognia Niepalność materiały niepalne Stopień palności materiały niezapalne materiały zapalne materiały łatwo zapalne Stopień rozprzestrzeniania ognia nie rozprzestrzenianie i ognia słabe rozprzestrzenianie ognia silne rozprzestrzenianie ognia

6

7 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień bez posadzek Oznaczenie Klasyfikacja wg PN-EN :20081:2008 Klasy dodatkowe Określenie Określenie Klasa Wydzielanie Płonące podstawowe uzupełniające podstawowa dymu krople/cząstki niepalne A1 A2 s1, s2, s3 d0 niezapalne A2 s1, s2, s3 d1, d2 B s1, s2, s3 d0, d1, d2 trudno zapalne C s1, s2, s3 d0, d1, d2 D s1 d0, d1, d2 D s2, s3 d0, d1, d2 łatwo zapalne E E d2 Niekapiące A1 A2, B, C, D s1, s2, s3 d0 samogasnące co najmniej j E A2, B, C, D s3 d0, d1, d2 intensywnie E dymiące E d2 F Właściwości nieokreślone

8 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień posadzki Oznaczenie Klasyfikacja wg PN-EN :2008 Określenie podstawowe Określenie dodatkowe Klasa podstawowa Klasa dodatkowa w zakresie wydzielania dymu niepalne A1 fl A2 fl s1, s2 trudno zapalne B fl s1, s2 C fl s1, s2 łatwo zapalne D fl s1, s2 E fl, F fl intensywnie A2 fl, B fl, C fl, D fl s2 dymiące E fl, F fl F fl Właściwości nieokreślone

9 Elementy nierozprzestrzeniające ognia - I Klasy dodatkowe Klasa podstawowa w zakresie wydzielania dymu w zakresie występowania płonących kropli/cząstek A1 - - A2 s1, s2, s3 d0 B s1, s2, s3 d0

10 Elementy nierozprzestrzeniające ognia - II Stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1; A2-s1 s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0; przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę ę reakcji na ogień co najmniej E

11 Elementy słabo rozprzestrzeniające ogień -I Klasy dodatkowe Klasa podstawowa w zakresie wydzielania dymu w zakresie występowania płonących kropli/cząstek C s1, s2, s3 d0 D s1 d0

12 Elementy słabo rozprzestrzeniające ogień -II Stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0; D-s1 s1,d0; przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej j E

13 Klasy wyrobów w liniowych elementach nierozprzestrzeniających i ognia - I Klasy dodatkowe Klasa podstawowa w zakresie wydzielania dymu wzakresie występowania płonących kropli/cząstek k A1 L - - A2 L s1, s2, s3 d0 B L s1, s2, s3 d0

14 Klasy wyrobów w liniowych elementach nierozprzestrzeniających i ognia - II Stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień: A1 L ; A2 L -s1,d0; A2 L -s2,d0; A2 L -s3,d0; B L -s1,d0; B L -s2,d0; B L -s3,d0; przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę ę reakcji na ogień co najmniej E

15 Metody badań i klasyfikacji w zakresie reakcji kjina ogień iń wyrobów budowlanych PN-EN ISO 1182 PN-EN ISO 1716 PN-EN ISO PN-EN PN-EN ISO PN-EN Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Badanie niepalności Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Badanie ciepła spalania Badania reakcji na ogień. Zapalność wyrobów budowlanych poddanych działaniu ł i płomienia. ł i Część 2. Badanie metodą pojedynczego płomienia Badanie reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby y budowlane, z wyjątkiem podłogowych, poddane działaniu termicznemu od pojedynczego płonącego przedmiotu Badania reakcji na ogień wyrobów podłogowych. Część 1. Badanie właściwości ogniowych z użyciem źródła promieniującego. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych. Część 1. Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień

16 Metody badań reakcji na ogień - SBI

17 Metody badań w zakresie reakcji na ogień wyrobów budowlanych podkłady d standardowe d Rodzaj podkładu Płyta włóknisto-cementowa Płyta wapniowo-krzemianowa Gęstość (kg/m 3 ) 1800 ±200 Grubość (mm) Euroklasa 6 ±1 A2 870 ±50 11 ±2 A2 Warstwa z wełny mineralnej 150 ±20 20 ±1 A2 Płyta stalowa 7850 ± ±0.1 A1 Płyta aluminiowa i 2700 ± ±0.22 A1 Płyta gipsowo-kartonowa 800 ± ±1 A2 Płyta wiórowa 680 ±50 12 ±2 D

18 Parametry wyrobu i zastosowania końcowego Parametry wyrobu Grubość Gęstość Kolor Pokrycie powierzchni Skład produktu Wymiary i struktura, kształt, liczba i skład warstw Parametry zastosowania końcowego Budowa podkładu lub konstrukcji spodniej Metoda montażu Metoda łączenia, odstęp między łączeniami Rodzaj i miejsce połączeń Występowanie pustek powietrznych Orientacja w przestrzeni i wymiary y

19 Parametry wyrobu. Przykład Parametr Typ płyty Zakres Płyta wiórowa Grubość (mm) 10, 12, 15, 17, 20, 25, 30 Gęstość (kg/m³) 500, 600, 700 Kolor Obróbka powierzchni Zabezpieczenie ogniochronne Różny Nie Tak, jednorodne w całej objętości

20 Zakres badań. Przykład Grubość (mm) / Kolor Średni Najjaśniej- j szy Najciem- niejszy 10 Pełne Pełne Pełne Pełne Pełne

21 Zakres zastosowania klasyfikacji. Przykład Wyrób: płyta wiórowa XYZ, przy zabezpieczeniu ogniochronnym jednorodnie w całej objętości, bez obróbki powierzchni zakres zastosowania klasyfikacji: wszystkie kolory 10 mm 30 mm 500 kg/m kg/m 3

22 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Stopień rozprzestrzeniania ognia przez przekrycia dachów odporność dachów na ogień zewnętrzny PN-EN :2006

23 Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów - I Grupy kryteriów Grupa a powierzchniowe rozprzestrzenianie ognia Warunki i kryteria dla klasy B ROOF (t1) (konieczne spełnienie wszystkich wymienionych poniżej) zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,70 m zasięg zniszczenia (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,60 m maksymalny zasięg zniszczenia na skutek spalania (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,80 m brak palących się materiałów (kropli lub odpadów stałych) spadających od strony eksponowanej boczny zasięg ognia nie osiąga krawędzi mierzonej strefy (pasa) maksymalny zasięg (promień) ń zniszczenia na dachach płaskich (na zewnątrz i wewnątrz dachu) < 0,20 m brak palących się lub żarzących się cząstek penetrujących Grupa b konstrukcję dachu penetracja ognia brak pojedynczych otworów przelotowych o powierzchni > 25 mm 2 do wewnątrz ą i budynku suma powierzchni wszystkich otworów przelotowych < 4500 mm 2 brak wewnętrznego spalania w postaci żarzenia

24 Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów - II Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i niespełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. Przekrycia dachów klasy F ROOF (t1) klasyfikuje się jako silnie rozprzestrzeniające ogień.

25 Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne Ściany y zewnętrzne ę wykonane z wyrobów (lub zestawów wyrobów) dopuszczonych do obrotu (ze znakiem lub oznakowaniem ) podlegają wymaganiom dotyczącym rozprzestrzeniania ognia. Jeśli wyrób do wykonywania ściany i zewnętrznej posiada polską aprobatę techniczną informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia powinna tam być zawarta (w przypadku braku takiej klasyfikacji należy uznać, że właściwość ta nie została określona i ścianę zewnętrzną traktować jako silnie rozprzestrzeniającą ogień). Jeśli wyrób do wykonywania ściany zewnętrznej posiada oznakowanie nadane na podstawie europejskiej aprobaty technicznej określenie stopnia rozprzestrzeniania ognia powinno być dokonane w odrębnej klasyfikacji ogniowej (w przypadku braku takiej klasyfikacji należy ż uznać, że właściwość ta nie została określona i ścianę zewnętrzną traktować jako silnie rozprzestrzeniającą ogień).

26 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Odporność ogniowa elementów budynku PN-EN :2008

27 PN-EN :2008 Ściśle określone scenariusze oddziaływania: - krzywa standardowa - krzywa powolnego nagrzewania - krzywa zewnętrzna - krzywa nagrzewania semi-naturalnego - nagrzewanie przy stałym poziomie temperatury (20 C, 200 C, 500 C i 1000 C) Systematyka elementów według funkcji pełnionej w budynku

28 PN-EN :2008 Kryteria uzupełniające: -natężenie promieniowania W -odporność na oddziaływania mechaniczne M - samozamykalność C - dymoszczelność S Ścisłe odwołanie do szczegółowych norm badawczych

29 PN-EN : zdefiniowano kryteria dla: natężenia promieniowania (W) oddziaływań ł ń mechanicznych h (M) samozamykalności (C) dymoszczelności (S) - podano ścisły wzorzec deklarowania klas odporności ogniowej - podano wzorce zapisów dotyczących spełniania kryteriów wielu klas jednocześnie - wprowadzono szereg oznaczeń uzupełniających

30 PN-EN :2008 Wzorzec deklaracji klasyfikacji odporności ogniowej R E I W tt - M C S IncSlow sn ef r PRZYKŁADY KLAS I ICH KOMBINACJI: REI 30/RE 60/R 120 EI 45/E 60 EI 1 45/E 60 EI 1 45/EI 2 60/E 90 REI 30-M EI 2 30-C3 EI 30-IncSlow EI 2 60-S m C5S a R 60-sn EI 60-ef RE 30-r REW 30 EW 60

31 Klasy odporności ogniowej Klasyfikacja drzwi przeciwpożarowych: EI ~ EI 2 wg PN-EN :2008 Klasyfikacja przekryć dachowych ( 216.1): E ~ RE z uwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia Klasyfikacja stropów ( 220.1): EI ~ REI zuwzględnieniem dopuszczalnego obciążenia

32 Klasa dymoszczelności drzwi Dymoszczelność drzwi = klasa S m wg PN-EN :2008 S m - dymoszczelność w temperaturze otoczenia iwtemperaturze200 C

33 Oznaczenia uzupełniające wg PN-EN :2008 i o gdy klasyfikacja dotyczy oddziaływania od wewnątrz w kierunku na zewnątrz o i gdy klasyfikacja dotyczy oddziaływania od zewnątrz w kierunku do wewnątrz i o gdy klasyfikacja dotyczy oddziaływania od wewnątrz w kierunku na zewnątrz i od zewnątrz w kierunku do wewnątrz a b gdy klasyfikacja dotyczy oddziaływania od góry a b gdy klasyfikacja dotyczy oddziaływania od dołu a b gdy klasyfikacja dotyczy oddziaływania od góry i od dołu

34 Oznaczenia uzupełniające wg PN-EN :2008 U/U gdy klasyfikacja dotyczy rury, która była badana jako nie zamknięta w piecu i nie zamknięta na zewnątrz pieca C/U gdy klasyfikacja dotyczy rury, która była badana jako zamknięta w piecu i nie zamknięta na zewnątrz pieca U/C / gdy klasyfikacja dotyczy y rury, która była badana jako nie zamknięta w piecu i zamknięta na zewnątrz pieca C/C gdy klasyfikacja dotyczy rury, która była badana jako zamknięta w piecu i zamknięta na zewnątrz pieca

35 Oznaczenia uzupełniające wg PN-EN :2008 H, V, T, X, Mxx, M, F, B, W00 do W99 oznaczenia precyzujące klasyfikację złączy liniowych w zależności od konfiguracji badanej Przykładowa klasa: EI 30 H M100 B-W30 do W90 v e gdy klasyfikacja dotyczy pionowych kanałów instalacyjnych h o gdy klasyfikacja dotyczy y poziomych kanałów instalacyjnych y

36 Raport klasyfikacyjny wg PN-EN :2008 normatywny załącznik do normy precyzyjnie określona zawartość precyzyjnie określona forma prezentacji wyników ścisłe odniesienie do podstaw klasyfikacji i zakresu jej obowiązywania jednoznaczne odniesienie do zasad określania bezpośredniego zakresu obowiązywania klasyfikacji zdefiniowanych w normach badawczych dotyczących poszczególnych rodzajów elementów

37 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Odporność ogniowa elementów instalacji wentylacyjnej PN-EN :2007

38 PN-EN :20073:2007 Uzupełnienie kryteriów odporności ogniowej dla przewodów wentylacyjnych o szczelność ogniową S Uzupełnienie kryteriów odporności ogniowej dla klap odcinających w instalacji wentylacyjnej o szczelność ogniową S Ścisłe odwołanie do szczegółowych norm badawczych

39 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Właściwości ogniowe elementów instalacji oddymiającej PN-EN :2008

40 PN-EN :2008 Precyzyjne określenie wymagań dla elementów instalacji oddymiającej Rozdzielenie wymagań dla przewodów wentylacji oddymiającej jikl klap odcinających hdo przewodów wentylacji oddymiającej obsługujących jedną strefę pożarową od wymagań dla przewodów wentylacji oddymiającej i klap odcinających do przewodów wentylacji oddymiającej obsługujących więcej niż jedną strefę pożarową Ścisłe odwołanie do szczegółowych norm badawczych

41 PN-EN :2008 Klasa E 600 S 60 (E 300 S 60) w odniesieniu do przewodów wentylacji oddymiającej obsługujących jedną strefę pożarową oznacza zachowanie szczelności i dymoszczelności ogniowej w temperaturze badania 600 C (300 C) przez co najmniej 60 minut badania

42 PN-EN :2008 Klasa EIS 120 w odniesieniu do przewodów wentylacji oddymiającej obsługujących więcej niż jedną strefę pożarową oznacza zachowanie szczelności, izolacyjności i dymoszczelności ogniowej przez co najmniej 120 minut badania

43 PN-EN :2008 Klasa E 600 S 60 (E 300 S 60) AA w odniesieniu do klap odcinających do przewodów wentylacji oddymiającej obsługujących jedną strefę pożarową oznacza klapę odcinającą uruchamianą automatycznie zachowującą szczelność i dymoszczelność ogniową w temperaturze badania 600 C (300 C) przez co najmniej 60 minut badania

44 PN-EN :2008 Klasa EIS 120 AA w odniesieniu do klap odcinających do przewodów wentylacji oddymiającej obsługujących więcej niż jedną strefę pożarowąż oznacza klapę odcinającą uruchamianą automatycznie zachowującą szczelność, izolacyjność i dymoszczelność ogniową przez co najmniej 120 minut badania

45 PN-EN :2008 Klasa F w odniesieniu do wentylatorów oddymiających y oznacza zdolność do wymaganego g funkcjonowania w temperaturze badania 600 C przez co najmniej j 60 minut badania Klasa B w odniesieniu do klap dymowych oznacza zdolność do wymaganego funkcjonowania w temperaturze badania 300 C przez co najmniej 30 minut badania

46 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Właściwości ogniowe materiałów luźno zwisających, w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach PN-EN ISO 6940:2005 PN-EN ISO 6941:2005

47 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Kryteria łatwo zapalności nie spełnienie co najmniej jednego z warunków: t i 4s, t s 4s, nie następuje przepalenie trzeciej nitki, nie występują płonące krople.

48 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Właściwości ogniowe mebli tapicerowanych PN-EN :2007 PN-EN 1021-:2007

49 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Trudno zapalność nie uleganie postępującemu tleniu i spalaniu płomieniowemu w warunkach badania i według kryteriów określonych w przywołanych normach.

50 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Odporność ogniowa drzwi przystankowych do dźwigów PN-EN 81-58:2005

51 Zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dźwigi dla straży pożarnej PN-EN 81-72:2005

52 Dziękuję za uwagę

Euroklasy oznacza się jako A1, A2, B, C, D, E, F. Charakteryzują one wyrób pod względem:

Euroklasy oznacza się jako A1, A2, B, C, D, E, F. Charakteryzują one wyrób pod względem: Opracowanie: Roman Dec 1. Klasyfikacja pożarowa materiałów używanych w budownictwie. Zachowanie się materiałów budowlanych w warunkach pożaru jest czynnikiem w dużym stopniu decydującym o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

SYCHTA LABORATORIUM Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów ul. Ofiar Stutthofu 90 72-010 Police

SYCHTA LABORATORIUM Sp. J. Laboratorium Badań Palności Materiałów ul. Ofiar Stutthofu 90 72-010 Police 72010 Police Klasyfikacja europejska a polskie wymagania techniczne Europejski system klasyfikacji wyrobów wg PNEN 135011 w zakresie reakcji na ogień jest złożony i rozbudowany. Wprowadzono euroklasy dla:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Rola klasyfikacji ogniowych. dr Andrzej BOROWY

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Rola klasyfikacji ogniowych. dr Andrzej BOROWY Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Rola klasyfikacji ogniowych dr Andrzej BOROWY KLASYFIKACJE OGNIOWE REAKCJA NA OGIEŃ ODPORNOŚĆ OGNIOWA I DYMOSZCZELNOŚĆ KLASYFIKACJE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

SYMBOLE I OZNACZENIA STOSOWANE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ

SYMBOLE I OZNACZENIA STOSOWANE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ Wisła, dnia 22 23 kwietnia 2010r. kpt. mgr inż. Marcin Wyrzykowski SITP O/Katowice SYMBOLE I OZNACZENIA STOSOWANE W OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ 1. Wstęp. Chcąc omówić tematykę związaną z symbolami i oznaczeniami

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja odporności ogniowej wyrobów budowlanych oraz elementów budynków i elementów konstrukcyjnych. Opracowała: dr inż.

Klasyfikacja odporności ogniowej wyrobów budowlanych oraz elementów budynków i elementów konstrukcyjnych. Opracowała: dr inż. Klasyfikacja odporności ogniowej wyrobów budowlanych oraz elementów budynków i elementów konstrukcyjnych Opracowała: dr inż. Teresa Rucińska Norma PN-EN 13501-1 jest polską wersją normy europejskiej o

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 października 2016 r.

Kraków, dnia 24 października 2016 r. Kraków, dnia 24 października 2016 r. mgr inż. pożarnictwa Sylwester Garnek Specjalista do spraw bezpieczeństwa procesów przemysłowych *) Z zastrzeżeniem 219 ust. 1. [1] Przekrycie dachu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Symbole i oznaczenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej. Przygotował: st. kpt. mgr inż.. Marcin Wyrzykowski SITP o/katowice

Symbole i oznaczenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej. Przygotował: st. kpt. mgr inż.. Marcin Wyrzykowski SITP o/katowice Symbole i oznaczenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej Przygotował: st. kpt. mgr inż.. Marcin Wyrzykowski SITP o/katowice Plan prezentacji: 1. Symbol w ochronie przeciwpożarowej pojęcie, podstawy prawne;

Bardziej szczegółowo

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com

Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki. www.ruukki.com Odporność Ogniowa Dachowe Systemy Ruukki www.ruukki.com Odporność Ogniowa Systemy Dachowe na bazie blachy trapezowej Ruukki 2 marzec 11 www.ruukki.com Wymagania prawne W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Użytkowe właściwości ogniowe elementów budowlanych i wyrobów

Użytkowe właściwości ogniowe elementów budowlanych i wyrobów Użytkowe właściwości ogniowe elementów budowlanych i wyrobów Maria Dreger Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego Nie Igraj z Ogniem -NIzO maria.dreger@stowarzyszenienizo.org Bezpieczeństwo pożarowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 24 marca 2015 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

ThermaStyle PRO I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym EPS, mocowana do konstrukcji wsporczej alternatywnie zestawem składającym się z łącznika ukrytego typu WŁOZAMOT

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 18, Data wydania: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza

Bardziej szczegółowo

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck BD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyta to najnowsza i najbardziej zaawansowana technologicznie poz. w asortymencie płyt warstwowych EuroPanels. jest dachową płyta warstwową wykonaną w atrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Warunki ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego budynku usługowego określono zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 25 marca 2016 r. AB 1280 Nazwa i adres CENTRUM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23, Data wydania: 25 lipca

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 12 ust. 1 punkt 2) WT: Jeżeli z przepisów 13, 60 i 271 273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

3. Izolacja ogniowa wełną mineralną ISOVER

3. Izolacja ogniowa wełną mineralną ISOVER 3. Izolacja ogniowa wełną mineralną ISOVER Ogień jest żywiołem, który z jednej strony w znaczący sposób przyczynił się do rozwoju ludzkości, z drugiej zaś strony może być powodem zniszczeń i tragedii.

Bardziej szczegółowo

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20

System certyfikacji wg PKN-Guide 67. Akronim programu certyfikacji 4 PCWB/D 4 PCWB/D PN-B-02151-3:1999 91.120.20 Nazwa wyrobu/grupy wyrobów System certyfikacji wg PKN-Guide 67 Akronim programu certyfikacji Numer normy lub dokumentu kryterialnego ICS Meble i układy tapicerowane (zapalność) 4 PCWB/D PN-F-0600-2:994/Az:2000

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie Płyty izolacyjne to nowoczesne wyroby budowlane przeznaczone do izolacji termicznej budynków, tj. ścian zewnętrznych, sufitów, ścianek działowych. Płyty izolacyjne

Bardziej szczegółowo

2014-01-22. rozgorzenie. A 1, A 2, B, C, D, E, F z tym, że dla posadzek klasy oznacza się. , D f l. , A 2 f l. , C f l. A 1 f l. , B f l. , F f l.

2014-01-22. rozgorzenie. A 1, A 2, B, C, D, E, F z tym, że dla posadzek klasy oznacza się. , D f l. , A 2 f l. , C f l. A 1 f l. , B f l. , F f l. Klasyfikacja odporności ogniowej wyrobów budowlanych oraz elementów budynków i elementów konstrukcyjnych Norma PN-N 13501-1 jest polską wersją normy europejskiej o tym samym numerze i została przygotowana

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ IV - Izolacja przeciwpożarowa

PORADNIK PROJEKTANTA. ROZDZIAŁ IV - Izolacja przeciwpożarowa PORADNIK PROJEKTANTA ROZDZIAŁ IV Izolacja przeciwpożarowa SPIS TREŚCI Bezpieczeństwo pożarowe budynków zagadnienia ogólne...4 Przepisy dotyczące przewodów wentylacyjnych i rurociągów grzewczych...................

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ WIECZOREK * KRZYSZTOF NOSAL ** MAŁGORZATA SOBALA ***

MICHAŁ WIECZOREK * KRZYSZTOF NOSAL ** MAŁGORZATA SOBALA *** MICHAŁ WIECZOREK * KRZYSZTOF NOSAL ** MAŁGORZATA SOBALA *** Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedno z sześciu wymagań podstawowych Dyrektywy 89/106/EWG Wyroby budowlane odnoszących się do obiektów budowlanych,

Bardziej szczegółowo

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120)

PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) PROMASTOP - kaseta ogniochronna (EI120) 1. Promastop - kaseta ogniochronna 2. Zamknięcie zaciskowe 3. Metalowy kołek rozporowy ze śrubą 4. Rura z materiału palnego ze śrubą 5. PROMASEAL - PL 6. Ściana

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Stalowe przewody oddymiające typu PD obsługujące jedną strefę pożarową o odporności ogniowej E 600 120 (h o ) S1500 single. Zastosowanie: Pierwsze w Polsce przewody oddymiające o klasie odporności ogniowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1280 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 25 listopada 2016 r. AB 1280 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolDeck TD I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie to dachowa płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki PU, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne). Dopuszcza się montaż płyty

Bardziej szczegółowo

IZOLACJA HAL STALOWYCH

IZOLACJA HAL STALOWYCH IZOLACJA HAL STALOWYCH Izolacyjność akustyczna Rozwiązania ścian osłonowych z zastosowaniem skalnej wełny mineralnej STALROCK MAX dają niespotykane wcześniej efekty izolacyjności akustycznej. Dwugęstościowa

Bardziej szczegółowo

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014

st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 st. kpt. mgr inż. Maciej Chilicki Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 612/2014 Obecnie w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE

ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZAGADNIENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE Uwagi : 1. Podane w tablicach wartości odnoszą się do płyt z okładzinami w kolorach jasnych. Dla płyt w kolorach ciemniejszych, dopuszczalne obciążenie i maksymalne rozpiętości

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL Zeszyt.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Podstawy prawne, normy i literatura. Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.0.00 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Bezpieczeństwo pożarowe w budynkach oświatowych- problematyka próbnych ewakuacji kpt. Marcin Janowski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Kategoria zagrożenia ludzi w budynkach

Bardziej szczegółowo

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL. Zeszyt 5.1. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE

Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL. Zeszyt 5.1. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Systemy zabezpieczeń ogniochronnych ROCKWOOL Zeszyt 5.. WYTYCZNE PROJEKTOWE I WYKONAWCZE Podstawy prawne, normy i literatura. Warunki techniczne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia.0.00 r. w

Bardziej szczegółowo

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB

Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Wymagania badawcze dla kabli elektrycznych status prawny i możliwości badawcze CNBOP-PIB Zespół

Bardziej szczegółowo

Czuba Latoszek Sp. z o.o.

Czuba Latoszek Sp. z o.o. Czuba Latoszek Sp. z o.o. 00-410 Warszawa, ul. Solec 18/20, tel/fax: 022 633 75 85 architekci@czubalatoszek.pl BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO Z USŁUGAMI W PARTERZE I Z GARAŻEM PODZIEMNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Dach to górna, najwyższa część obiektu

Dach to górna, najwyższa część obiektu Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawne Nie ma przepisów mówiących o odporności ogniowej tylko dachów zielonych wymagania wobec tych konstrukcji trzeba wywodzić z istniejących

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ

CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ CZĘŚĆ II OPIS WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻROWEJ Warunki ochrony przeciwpożarowej bud. Wozowni i Oficyny i Pałacu powinny zostać określone na podstawie: - Ekspertyzy technicznej stanu ochrony pożarowej przebudowy

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450

Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów z profilowanych blach trapezowych PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C450 Zabezpieczenie ogniochronne stropów i dachów PROMAXON -Typ A & PROMASPRAY -C50 Odporność ogniowa stropów i dachów wykonanych ze stalowej blachy trapezowej zabezpieczonych płytą ogniochronną PROMAXON -Typ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii

Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii Lp. Miejsce powołania normy Numer normy PN-B-02171:1988 Tytuł normy (zakres powołania) Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 68 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68/4 15.3.2016 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Płyty izolacyjne IZOROL-PP

Płyty izolacyjne IZOROL-PP Płyty izolacyjne IZOROL-PP Opis Płyty wykonane są z pasków styropianowych oklejonych jednostronnie tkaniną polipropylenową powlekaną polipropylenem o masie powierzchniowej 95g/m². Do produkcji płyt w zależności

Bardziej szczegółowo

Ściany działowe GIPS

Ściany działowe GIPS Ściany działowe GIPS ŚCIANY DZIAŁOWE Ściany działowe Najbardziej popularnym zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych są systemy ścian działowych. W ich budowie wykorzystuje się wszystkie rodzaje płyt NIDA.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH

INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH INFORMACJA NA TEMAT STANDARDU WYKOŃCZENIA ŚCIAN PREFABRYKOWANYCH OPIS PREFABRYTAKÓW Spółka Baumat produkuje elementy ścian zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 14992: 2010 Prefabrykaty z betonu. Ściany. PN-EN

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45

Spis treści. Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15. 2. Rodzaje i właściwości dymu... 45 Przedmowa... 11 Wykaz ważniejszych oznaczeń... 13 1. Wymiana ciepła... 15 1.1. Przewodzenie ciepła... 16 1.2. Konwekcja... 17 1.3. Obliczanie strumieni konwekcyjnych powietrza wg Baturina i Eltermana...

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) Hilti. Krok do przodu. Wytrzymałość. PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (Wyroby budowlane) 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Bardziej szczegółowo

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa

PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie Warszawa Warszawa, dn. 2008.12.01 NP-1222.4/P/08/BW PRUSZYŃSKI Spółka z o.o. Al. Jerozolimskie 214 02 486 Warszawa Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian nienośnych z płyt warstwowych PWS-S PRUSZYŃSKI

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula

Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Firma Usługowa OGNIK Stanisław Bobula Operat KON-308/09/PB-A3/OP wymagań ochrony przeciwpożarowej do projektu budowlanego budowy zespołu budynków komunalno - socjalnych zabudowy wielorodzinnej Budynki

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16, Data wydania: 29 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86

Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 ITIB Instytut Techniki Budowlanej 00-61 1 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 t e I (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 j fax: (48 22) 825 52 86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Badań Ogniowych (LP) ul. Przemysłowa 2; 26-670 Pionki Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe. - transmitancja

Laboratorium Badań Ogniowych (LP) ul. Przemysłowa 2; 26-670 Pionki Badane cechy i metody badawcze/pomiarowe. - transmitancja Kable i przewody elektryczne Klapy odcinające w systemach wentylacji pożarowej Laboratorium Badań Ogniowych (LP) ul. Przemysłowa 2; 26-670 Pionki Dymotwórczość - transmitancja Szczelność w temperaturze

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE LĄDOWISK WYNIESIONYCH DLA ŚMIGŁOWCÓW

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE LĄDOWISK WYNIESIONYCH DLA ŚMIGŁOWCÓW Bartłomiej PAPIS, Paweł SULIK BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE LĄDOWISK WYNIESIONYCH DLA ŚMIGŁOWCÓW Streszczenie W artykule poruszono temat bezpieczeństwa pożarowego lądowisk wyniesionych dla helikopterów wznoszonych

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW

DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW ANEKS DO OPRACOWANIA PRZEPISY TECHNICZNO BUDOWLANE DLA BUDYNKÓW Niniejszy aneks stanowi wariant ujęcia problematyki wymagania podstawowego Bezpieczeństwo pożarowe 2 Bezpieczeństwo pożarowe Rozdział I Zasady

Bardziej szczegółowo

Tomasz Wiśniewski

Tomasz Wiśniewski Tomasz Wiśniewski PRZECIWPOŻAROWE WYMAGANIA BUDOWLANE Bezpieczeństwo pożarowe stanowi jedną z kluczowych kwestii w projektowaniu współczesnych konstrukcji budowlanych. Dlatego zgodnie z PN-EN 1990 w ocenie

Bardziej szczegółowo

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ

KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ KLAPY PRZECIWPOŻAROWE AERECO KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ I POŻAROWEJ MATERIAŁY PROJEKTOWE KLAPY DO WENTYLACJI BYTOWEJ OKRĄGŁE Nazwa klapy ABS120 ABS 2 60 ABS 2 120 CR60 CR120 CR2 Pełne oznaczenie klasyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Palący problem izolacji

Palący problem izolacji Palący problem izolacji Palący problem izolacji Znaczną część naszego życia spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, które mają niebagatelny wpływ na nasze samopoczucie. Powinny spełniać swoje funkcje,

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

BADANIA I TECHNIKA. NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems,

BADANIA I TECHNIKA. NFPA 2001 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing Systems, BADANIA I TECHNIKA Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania: 1. Czy w Polsce moŝliwe jest stosowanie normy NFPA 101? W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące stosowania w Polsce amerykańskiej normy NFPA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ IM-ALU-01 Wydanie:2 Data: 01.09.2010 Strona 1 z 12 INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ Z.P.H.U. MATUSIAK HENRYK MATUSIAK CHOJNE, UL. SADOWA 1 98-200 SIERADZ Obowiązuje od lipca 2014 IM-ALU-01

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Podłogi podniesione Uniflair. Dane techniczne

Podłogi podniesione Uniflair. Dane techniczne Podłogi podniesione Uniflair Dane techniczne 40N PŁYTA WIÓROWA 38 mm Rdzeń z płyty wiórowej o grubości 38 mm i gęstości 650 kg/m 3 nasączonej wysokiej jakości nietoksyczną żywicą formaldehydową. 40NA 40NF

Bardziej szczegółowo

FIRES The Experts On Fire Safety /Eksperci ds. Bezpieczeństwa Pożarowego/

FIRES The Experts On Fire Safety /Eksperci ds. Bezpieczeństwa Pożarowego/ Tłumaczenie z języka angielskiego FIRES The Experts On Fire Safety /Eksperci ds. Bezpieczeństwa Pożarowego/ Klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej FIRES-CR-065-13-AUPE Konstrukcja dachu FERMACELL

Bardziej szczegółowo

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej

FERMACELL Firepanel A1. Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 Nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej Firepanel A1 nowa płyta przeciwpożarowa firmy Płyta przeciwpożarowa Firepanel A1 prezentuje nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej dla konstrukcji szkieletowych.

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości badawcze w zakresie reakcji na ogień kabli elektrycznych

Nowe możliwości badawcze w zakresie reakcji na ogień kabli elektrycznych Nowe możliwości badawcze w zakresie reakcji na ogień kabli elektrycznych Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości inż. Dawid Bodalski mł. bryg. mgr inż. Daniel Małozięć st. kpt. mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW

WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW WYBRANE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW Przedstawione informacje są zgodne z Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz.690 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD

Zaprawa ogniochronna FireSeal STANDARD INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Czynniki zagrożeń pożarowych

Czynniki zagrożeń pożarowych Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy studia inżynierskie, sem.iv Czynniki zagrożeń pożarowych dr inż. Waldemar Machnowski waldemar.machnowski@p.lodz.pl Katedra Materiałoznawstwa, Towaroznawstwa i Metrologii

Bardziej szczegółowo

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r.

Karta Danych Technicznych. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU. Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213. Wydanie 04 / 2012r. Karta Danych Technicznych Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Europejska Aprobata Techniczna ETA Nr 08/0213 Wydanie 04 / 2012r. Poduszka ogniochronna Hilti CFS-CU Wydanie

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Bogata oferta systemów Aluprof pozwala na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy, odpowiedzialnych za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT DOKUMENTACJA HANDLOWA Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60 opracował: Tomasz Hinc Dokumentacja handlowa liczy 17 stron. Gdańsk 11.10.2013 SPIS TREŚCI 1. Opis wyrobu... 3 2. Montaż

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-3269/2005 2/18 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA...3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Wymiana paneli ściennych z łatwopalnych na osłony w klasie odporności ogniowej EI30 w budynku Urzędu Gminy w Zakroczymiu wraz z robotami towarzyszącymi.

Bardziej szczegółowo

Impregnować czy nie impregnować

Impregnować czy nie impregnować www.lech-bud.org Impregnować czy nie impregnować W mentalności wielu inwestorów, projektantów i wykonawców realizujących szkieletowe budownictwo drewniane ochrona przeciwogniowa jest jedną z podstawowych

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII

SEMINARIUM DYPLOMOWE. Budownictwo semestr VII WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14 SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo semestr VII Warszawa 2010/2011 r. Plansza 1/14 Państwa Członkowskie Wspólnoty

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa; Pracownia Architektury F 11 31-513 Kraków ul. Olszańska 7a. Inwestor; GMINA KOZIENICE Ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice

Pracownia Projektowa; Pracownia Architektury F 11 31-513 Kraków ul. Olszańska 7a. Inwestor; GMINA KOZIENICE Ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice ELABORAT dotyczący wymagań przeciwpożarowych do projektu Centrum Kulturalno- Artystycznego wraz z garażem podziemnym na dz. nr 2511 w Kozienicach przy ul. Warszawskiej Pracownia Projektowa; Pracownia Architektury

Bardziej szczegółowo

OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm

OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm OGNIOODPORNE płyty warstwowe Trimoterm Ognioodporne płyty warstwowe Trimoterm FTV i SNV znajdują zastosowanie na obiektach, co do których stawiane są rygorystyczne

Bardziej szczegółowo

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne

czyli materiały: - nie zapalne - niepalne czyli materiały: - palne - nie zapalne - niepalne klasa odporności poŝarowej budynku określa wymagania dotyczące właściwości materiałów i elementów budynku, obowiązujące przepisy ustalają 5 klas: A, B,

Bardziej szczegółowo

lindab we simplify construction Klapy przeciwpożarowe PN-EN przetestowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 15650

lindab we simplify construction Klapy przeciwpożarowe PN-EN przetestowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PN-EN 15650 lindab we simplify construction Klapy przeciwpożarowe PNEN 13662 przetestowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z normą PNEN 15650 Klapy przeciwpożarowe WK25 WK45 Najwyższa wydajność Wymiary: od 100x200

Bardziej szczegółowo

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa

Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Wytyczne CNBOP PIB W 0003 Systemy oddymiania klatek schodowych Tomasz Kiełbasa Kierownik Jednostki Certyfikującej CNBOP-PIB Dlaczego CNBOP-PIB? Badania, aprobacja/oceny techniczne i certyfikacja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów

Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów Multipor innowacyjny system potrójnej izolacji stropów doskonale izoluje termicznie podnosi odporność ogniową absorbuje hałas Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami, aby z pomocą naszych doradców wybrać

Bardziej szczegółowo

Raport 61751 Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego

Raport 61751 Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego Raport 61751 Sprawozdanie klasyfikacyjne z zachowania ogniowego Wnioskodawca Znak klienta PEMATEX Handels GmbH Finkengang 53 4048 Linz/Puchenau ÖSTERREICH Zlecenie Klasyfikacja zachowania ogniowego wg

Bardziej szczegółowo