obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "obowi¹zuje od 01.11.2014 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego."

Transkrypt

1 od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (81) ; fax (81) obowi¹zuje od r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal luzem w chwytakach Kategoria tolerancji TLMB 1 1 szt. Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m WYMIARY Iloœæ w chwytaka Asortyment sztuk sztuk [mm] chwytaku[szt.] na m na m 10x40x590 4,00 4, x40x590 6,00 41,8 8,00 4,44 58,85 5,40 89,54 180x40x590 5,9, x40x590,08 408,46 41,51 51,06 9,,6 86,14 40x40x590,90 9, 4 40x40x590 1,80 408,11 55,0 68,0 9,4,50 85,9 40x40x590,90 9, 49 40x40x590 8,10 46,1 55,0 68,0 9,4,50 85,9 00x40x590 9,88 1, x40x590 45,80 45, 69,16 85,0,54,58 86,0 60x40x590 11,85 14, x40x590 1,80 408,11 8,95 10,0 19,6,50 85,9 Bloczki i p³ytki SOLBET Optimal na paletach ofoliowanych Kategoria tolerancji TLMB 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m 10x40x590 4,0 5, ,0 495,94 9,40 6,16 58,85 4,1 04,0 180x40x590 6,0, ,0 495,94 44,10 54,4 9, 4,15 0,99 40x40x590 8,0 10, ,60 484,1 5,40 0,60 9,4 41, 96,8 00x40x590 10,5 1, ,00 504,0 1,5 88,5,54 41,9 96,8 60x40x590 1,0 15,1 9,60 484,1 86,10 105,90 19,6 41, 96,8 40x40x590 14,5 1, ,40 4,61 100,45 1,55 16,81 41, 96,0 m Bloczki i p³ytki SOLBET Optimal na paletach ofoliowanych Kategoria tolerancji TLMB 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m 60x40x590,5, ,0 6,86 19,5,68 11,0,68 98,1 80x40x590,40 4, ,60 60,1,80 9, 88,8 00,15 69,19 100x40x590 10x40x590,0 4,0 4,55 5, ,00 41,80 546,1 50,4 5,90 0,10 1,86,0 m 0,6 58,85 61,9 5,06 1,9 11,6 180x40x590 6,45, ,80 50,4 45,15 55,5 9, 5,0 11, 40x40x590 8,40 10, 48 40,0 495,94 58,80, 9,4 4,1 04,0 00x40x590 10,50 1, ,00 516,60,50 90,41,54 4,1 04,0 60x40x590 1,60 15,50 40,0 495,94 88,0 108,49 19,6 4,1 04,0 Paleta p³ytek o wymiarach 60x40x590 zawiera dodatkowo 8 szt. bloczków 40x40x590 Informacja! Wszystkie pozosta³e wyroby wyszczególnione w niniejszej ofercie wy³¹cznie na paletach objêtych kaucj¹ w wysokoœci 0 z³ netto /+VAT %/. Zwrot kaucji za palety na podstawie dokumentów zakupu. Przyjmujemy tylko palety pochodz¹ce spod wyrobów naszej produkcji. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Logistyki tel. (81) fax. (81)

2 od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (81) ; fax (81) obowi¹zuje od r. Bloczki SOLBET Optimal w wersji "pióro-wpust" z uchwytem monta owym na paletach jednorazowych. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 400 pióro-wpust" Kategoria tolerancji TLMB 40x40x590 00x40x590 60x40x590 BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 500 pióro-wpust" Kategoria tolerancji TLMB 40x40x590 00x40x590 60x40x590 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m m 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m m BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 600 pióro-wpust" Kategoria tolerancji TLMB 40x40x590 00x40x590 60x40x590 9,10 11,40 1,0 8,90 11,15 1,40 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m m 9,10 11,40 1,0 11,19 14,0 16,85 10,95 1,1 16,48 11,19 14,0 16, ,80 456,00 48,40 4,0 446,00 48,80 46,80 456,00 48,40 5,6 560,88 59, 55,46 548,58 5,4 5,6 560,88 59, 6,0 9,80 95,90 6,0 8,05 9,80 6,0 9,80 95,90 8,5 98,15 11,96 6,6 96,00 115, 8,5 98,15 11,96 9,4,54 19,6 9,4,54 19,6 9,4,54 19,6 6,81 68,6 68,9 61,9 6,4 6,91 6,81 68,6 68,9 9,41 0,08 0,6,1,84,8 40x40x590 15,58 19,16 4,9 459,9 109,06 14,14 16,81 61,90,14 9,41 0,08 0,6

3 Informacja! Wyroby OPTIMAL PLUS na paletach objêtych kaucj¹ w wysokoœci 0 z³ netto /+VAT %/. Zwrot kaucji za palety na podstawie dokumentów zakupu. Przyjmujemy tylko palety pochodz¹ce spod wyrobów naszej produkcji. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Logistyki tel. (81) fax. (81) SPRZEDA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (81) ; fax (81) obowi¹zuje od r. Bloczki SOLBET Ideal w wersji "pióro-wpust" z uchwytem monta owym na paletach jednorazowych. z zapraw¹ klejow¹ w kolorze bia³ym w iloœci jeden worek do palety w gratisie BLOCZKI I P YTKI SOLBET Ideal 400 pióro-wpust" Kategoria tolerancji TLMB 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m m 40x40x590 16,00 19, ,00 4, 11,00 1,6 16,81 68,96 0,8 Bloczki SOLBET Optimal PLUS uchwytem monta owym na paletach zwrotnych BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal PLUS 500 pióro-wpust" Kategoria tolerancji TLMB 40x40x590 00x40x590 60x40x590 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m m 8,40 10, 48 40,0 495,94 58,80, 9,4 4,1 04,0 10,50 1, ,00 516,60,50 90,41,54 4,1 04,0 1,60 15,50 40,0 495,94 88,0 108,49 19,6 4,1 04,0 BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal PLUS 600 pióro-wpust" Kategoria tolerancji TLMB 40x40x590 00x40x590 60x40x590 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m m 8,60 10, ,80 50,4 60,0 4,05 9,4 5,10 11,1 10,80 1,8 40 4,00 51,6 5,60 9,99,54 54, 1,1 1,00 15,99 416,00 511,68 91,00 111,9 19,6 55,06 1, BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal PLUS 400 pióro-wpust" Kategoria tolerancji TLMB 40x40x590 00x40x590 60x40x590 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m m 8,0 10, ,60 51,65 60,90 4,91 9,4 56,04 14,9 10,88 1, ,0 55,0 6,16 9,68,54 56,1 15,0 1,10 16,11 419,0 515,6 91,0 11,9 19,6 5,0 16,14

4 obowi¹zuje od r. Bloczki SOLBET Optimal 00 w wersji luzem i na paletach BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 00 - luzem w chwytakach Kategoria tolerancji TLMB 1 1 szt. Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m WYMIARY Iloœæ w chwytaka Asortyment sztuk sztuk [mm] chwytaku[szt.] na m na m 10x40x590 4,50 5, x40x590 8,00 464,94 1,50 8,5 58,85 64,8 5, 40x40x590 9,00 11,0 4 40x40x590 8,00 464,94 6,00,49 9,4 64,8 5,9 40x40x590 9,00 11, x40x ,00 54,4 6,00,49 9,4 64,8 5,9 Bloczki i p³ytki SOLBET Optimal 00 - na paletach ofoliowanych Kategoria tolerancji TLMB 1 szt. Iloœæ na 1 palety Zu ycie 1 m Zu ycie 1 m [szt.] m 10x40x590 5,10 6, ,60 60,1 5,0 4,91 58,85 00,14 69,1 40x40x590 10,00 1, ,00 590,40 0,00 86,10 9,4 94,0 61,99 m ELEMENTY OBUDOWY NADPRO A KSZTA TKI "U" Kategoria tolerancji TLMB 1 szt. Iloœæ na 1 palety [szt.] 40x40x500 11,00 1, ,00 541,0 00x40x500 1,60 16, 45,0 55,0 60x40x500 16,40 0,1 4 9,60 484,1 40x40x500 19,00, 4 456,00 560,88 Transport z roz³adunkiem 4 szt. bloczków "4" w pakietach, 19 palet ofoliowanych lub ok. 5 m kompletnego stropu Teriva (nie oferujemy transportu belek,0-, m) /VAT %/ Transport materia³ów budowlanych Iloœæ km liczona w obie strony z³/km,09,80 Roz³adunek ca³ego sk³adu us³uga po³¹czona z transportem szt. 109,6 15,00 Transport z roz³adunkiem /rycza³t/ do 0 km w jedn¹ stronê 08,94 80,00 Transport z roz³adunkiem /rycza³t/ do 0 km w jedn¹ stronê kurs 5,0 10,00 Transport z roz³adunkiem /rycza³t/ do 10 km w jedn¹ stronê 11,8 60,00 Informacja! Wszystkie pozosta³e wyroby wyszczególnione w niniejszej ofercie wy³¹cznie na paletach objêtych kaucj¹ w wysokoœci 0 z³ netto /+VAT %/. Zwrot kaucji za palety na podstawie dokumentów zakupu. Przyjmujemy tylko palety pochodz¹ce spod wyrobów naszej produkcji. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Logistyki tel. (81) fax. (81) SPRZEDA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (81) ; fax (81)

5 od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (81) ; fax (81) obowi¹zuje od r. ASORTYMENT Wymiar netto [z³] brutto [z³] Pustaki stropowe /VAT %/ Pustak stropowy na 50 sztuk 1x4x5 [cm],90 4,80 Pustak stropowy deklowany na 50 sztuk 1x4x5 [cm] 4,85 5,9 Zbrojenie przypodporowe /VAT %/ Pustaki stropowe na paletach objêtych kaucj¹ Kratownica przypodporowa Z-1, [m] 6,0,5 Kratownica przypodporowa Z- 1, [m] 18,40,6 Kratownica przypodporowa P-1,08 x 1,1 [m] 6,0,5 Kratownica przypodporowa P-,08 x 0,65 [m] 15,90 19,56 Belki stropowe /VAT %/ Belka stropowa 4,0/1/KJ,0,50,8 Belka stropowa 4,0/1/KJ, 0,00 6,90 Belka stropowa 4,0/1/KJ,4,00 40,59 Belka stropowa 4,0/1/KJ,6 5,50 4,6 Belka stropowa 4,0/1/KJ,8,50 46,1 Belka stropowa 4,0/1/KJ,0 4,00 5,89 Belka stropowa 4,0/1/KJ, 4,00 5,81 Belka stropowa 4,0/1/KJ,4 49,00 60, Belka stropowa 4,0/1/KJ,6 5,00 65,19 Belka stropowa 4,0/1/KJ,8 55,50 68, Belka stropowa 4,0/1/KJ 4,0 6,00,49 Belka stropowa 4,0/1/KJ 4, 68,00 8,64 Belka stropowa 4,0/1/KJ 4,4 1,50 8,95 Belka stropowa 4,0/1/KJ 4,6 5,00 9,5 Belka stropowa 4,0/1/KJ 4,8 8,50 10,6 Belka stropowa 4,0/1/KJ 5,0 90,00 110,0 Belka stropowa 4,0/1/KJ 5, 9,50 115,01 Belka stropowa 4,0/1/KJ 5,4 10,00 15,46 Belka stropowa 4,0/1/KJ 5,6 111,00 16,5 Belka stropowa 4,0/1/KJ 5,8 119,00 146, Belka stropowa 4,0/1/KJ 6,0 1,50 151,91 Belka stropowa 4,0/1/KJ 6, 1,50 156,8 Belka stropowa 4,0/1/KJ 6,4 11,50 161,5 Belka stropowa 4,0/1/KJ 6,6 16,00 16,8 Belka stropowa 4,0/1/KJ 6,8 140,50 1,8 Belka stropowa 4,0/1/KJ,0 144,50 1,4 Belka stropowa 4,0/1/KJ, 15,50 19, Œrednia cena 1 m stropu Teriva 4,0/1/KJ 68,00 z³ brutto ZA ADUNEK BELEK TYLKO NA SAMOCHODY ODKRYTE!!! Informacja! Pustaki stropowe oferujemy wy³¹cznie na paletach objêtych kaucj¹ w wysokoœci 0 z³ netto /+VAT %/. Zwrot kaucji za palety na podstawie dokumentów zakupu. Przyjmujemy tylko palety pochodz¹ce spod wyrobów naszej produkcji. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Logistyki tel. (81) fax. (81)

6 od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (81) ; fax (81) obowi¹zuje od r. OFERTA CENOWA NA CHEMIÊ BUDOWLAN /PRODUCENT "SOLBET" - SOLEC KUJAWSKI/ ASORTYMENT Charakterystyka Jednostka netto [z³] brutto [z³] (0.1) SOLBET - KLEJOWA ZAPRAWA MURARSKA M5 do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie bia³ym worek 5 kg 16,5 0,60 (0.) SOLBET - KLEJOWA ZAPRAWA MURARSKA M5 do cienkich spoin do betonu komórkowego na cemencie szarym worek 5 kg 14,5 1,5 (0.) ZAPRAWA MURARSKA M10 do cienkich spoin do sylikatów na cemencie szarym (0.5) SOLBET - ZAPRAWA MURARSKA M5 tradycyjna worek 5 kg worek 5 kg 15,5 9,50 18,6 11,69 (0.6) ZAPRAWA MURARSKA M10 do cienkich spoin do sylikatów na cemencie bia³ym (0.) ZAPRAWA MURARSKA ZIMOWA M15 do cienkich spoin na cemencie bia³ym worek 5 kg worek 5 kg 1,5 18,5 1,8,06 (1.4) SOLBET GABIT TERMO PLUS zaprawa klejowa do ociepleñ na cemencie bia³ym worek 5 kg 6,5,9 (1.5) SOLBET GABIT TERMO PLUS zaprawa klejowa do ociepleñ na cemencie szarym worek 5 kg 0,00 4,60 (1.6) SOLBET Gabit TERMO zaprawa klej¹ca do styropianu worek 5 kg 15,5 19, (4.1) SOLBET - TERAZYT kolorowa masa tynkarska kolor bia³y, be, jasnoszary, krem, ochra worek 5 kg 18,5,06 (4.) SOLBET - TERAZYT S BARANEK 1,5 i,0 mm szlachetna zaprawa tynkarska do nak³adania rêcznego worek 5 kg 8,5 5,6 (5.0) SOLBET OBRZUTKA TYNKARSKA (worki 0 kg) worek 0 kg 1,0 16,4 (5.1) SOLBET - ZAPRAWA TYNKARSKA cementowo-wapienna worek 5 kg 9,50 11,69 (5.) SOLBET - TYNK MASZYNOWY cementowo-wapienny wewnêtrzny (worki 0 kg) (6.1) SOLBET - TYNK GIPSOWY RÊCZNY worek 0 kg worek 5 kg 1,80,50 16,9,68 (6.) SOLBET - TYNK GIPSOWY MASZYNOWY LEKKI (worki 0 kg) (6.9) SOLBET - KLEJ GIPSOWY Chemia budowlana SOLBET /VAT %/ (.1) SOLBET - GABIT SUPER klej C1 TE - wodo i mrozoodporna zaprawa klej¹ca do p³ytek ceramicznych i gresowych (.) SOLBET GABIT BIA Y klej C1 TE - zaprawa klej¹ca do p³ytek i kamienia naturalnego (.) SOLBET GABIT INTERIOR klej do p³ytek C1 T zaprawa klej¹ca do p³ytek ceramicznych do wewn¹trz (8.0) SOLBET - PODK AD POD OGOWY na bazie cementu worek 0 kg worek 5 kg 0,40 16,5 5,09 19,99 worek 5 kg 0,00 6,90 worek 5 kg worek 5 kg worek 5 kg (8.1) SOLBET - POSADZKA CEMENTOWA worek 5 kg 10,50 1,9 (9.1) SOLBET SMART Klej - piana do bloczków SOLBET pistoletowa opakowanie 50 ml 1,00 5,8 (9.) SOLBET - Gipskontakt opakowanie 15 kg 10,00 159,90 (9.6) SOLBET - SOLPLAST grunt kwarcowy opakowanie 15 kg 9,00 9,1 (9.) SOLBET - GRUNT AKRYLOWY g³êbokopenetrujcy opakowanie 5l 15,80 19,4,50 18,00 9,5 9,98,14 11,99 Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Sprzeda y tel. (81) fax. (81)

7 : od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (081) ; fax (081) obowi¹zuje od r. NADPRO A ZBROJONE Z BETONU KOMÓRKOWEGO /PRODUCENT SOLBET KOLBUSZOWA SA/ 1 szt. Iloœæ na 1 palety [szt.] 10 x 40 x ,00 104,55 0,00 45,60 10 x 40 x ,00 110,0 880,00 54,40 10 x 40 x ,00 15,0 50,00 49,60 10 x 40 x ,00 145,14 6, , x 40 x ,00 119, ,00 86,0 180 x 40 x ,00 19, ,00 58, x 40 x 000 1,00 150, ,00 001,0 180 x 40 x 00 1,00 16, ,00 4,0 NARZÊDZIA DO OBRÓBKI BLOCZKÓW SOLBET ASORTYMENT Charakterystyka Jednostka netto [z³] brutto [z³] Narzedzia do obróbki bloczków SOLBET /VAT %/ Kielnia z¹bkowana o gruboœci 6 cm,00 8,9 Kielnia z¹bkowana o gruboœci 8 cm,00 8,9 Kielnia z¹bkowana o gruboœci 1 cm 4,00 9,5 Kielnia z¹bkowana o gruboœci 18 cm 6,00 1,98 Kielnia z¹bkowana o gruboœci 4 cm 8,00 4,44 Kielnia z¹bkowana o gruboœci 0 cm 8,00 4,44 szt. Kielnia z¹bkowana o gruboœci 6 cm,00 9,6 Prowadnica k¹towa 5,00 4,05 Pi³a do ciêcia bloczków (co drugi z¹b z wk³adk¹ widiow¹) 8,00 10,01 Strug do szlifowania zgrubnego 48,00 59,04 Packa do szlifowania Rylec,00 9,00,06 5,6

8 od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, Lubartów, tel.: (81) ; fax (81) obowi¹zuje od r. P YTY STYROPIANOWE W OFERCIE STANDARDOWEJ ASORTYMENT Charakterystyka Jednostka netto [z³] brutto [z³] Styropian samogasn¹cy w paczkach ofoliowanych po oko³o 0, m ; p³yty 0,5 m x 1,0 m /VAT %/ EPS 04 FASADA EPS 040 FASADA PLUS g³adki m 1,50 150,68 11,5 161,44 EPS 08 DACH/POD OGA 146,5 19,89 EPS 04 FASADA EPS 040 FASADA PLUS frezowany m 18,5 1,50 158,6 169,1 EPS 08 DACH/POD OGA 158,5 195,6 Na p³yty styropianowe sezonowane oraz p³yty o gruboœci 1 cm obowi¹zuje cena wy sza od ceny danej gêstoœci. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Sprzeda y tel. (81) fax. (81) P YTY STYROPIANOWE - W OFERCIE NA ZAMÓWIENIE ASORTYMENT Charakterystyka Jednostka netto [z³] brutto [z³] Styropian samogasn¹cy w paczkach ofoliowanych po oko³o 0, m ; p³yty 0,5 m x 1,0 m /VAT %/ EPS 0 FASADA 14,5 g³adki EPS 100 DACH/POD OGA 1,50 m EPS 0 FASADA 150,00 frezowany EPS 100 DACH/POD OGA 190,00 Na p³yty styropianowe sezonowane oraz p³yty o gruboœci 1 cm obowi¹zuje cena wy sza od ceny danej gêstoœci. Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Sprzeda y tel. (81) fax. (81) ,81 18, 184,50,0 Szczegó³owych informacji udziela Dzia³ Sprzeda y tel. (81) fax. (81)

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. SPRZEDA MATERIA ÓW BUDOWLANYCH od poniedzia³ku do pi¹tku od 6.00 do 1.00; ul. Nowodworska 18, 1-100 Lubartów, tel.: (81) 855-6-1; fax (81) 855-6-58 obowi¹zuje od 01.11.014 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal

Bardziej szczegółowo

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego.

obowi¹zuje od 16.03.2009 r. Uwaga! Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa handlowego. obowi¹zuje od 16.03.009 r. BLOCZKI I P YTKI SOLBET Optimal 500 - luzem w chwytakach Kategoria tolerancji TLMB 1 1 szt. Zu ycie 1 m Zu ycie 1 WYMIARY Iloœæ w chwytaka Asortyment [mm] chwytaku[szt.] netto

Bardziej szczegółowo

SOLBET SMART PAKIETY

SOLBET SMART PAKIETY SOLBET SMART PAKIETY na paletach nie wliczonych w cenę wyrobu obowiązujące od 01.02.2014 r Asortyment Ilośc bloczków w pakiecie Cena pakietu Ilość Cena 1 palety pakietów na netto brutto netto brutto 60

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

Beton komórkowy SOLBET

Beton komórkowy SOLBET Beton komórkowy SOLBET Podstawowe informacje techniczne / wytrzymałość na ściskanie Średnia wytrzymałość na ściskanie [MPa] [kg/m 3 ] SS - Solec Kujawski SP - 400 2,00 2,00 2,50 2,50 3,00 3,00 4,00 700

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od Cennik hurtowy produktów Ytong, Silka i Multipor

Cennik obowiązuje od Cennik hurtowy produktów Ytong, Silka i Multipor Cennik obowiązuje od 19.05.2014 Cennik hurtowy produktów Ytong, Silka i Multipor NAJWAŻNIEJSZE PRODUKTY SILKA, YTONG Ściany zewnętrzne jednowarstwowe (bez ocieplenia) Elementy murowe Ytong str. 4 Elementy

Bardziej szczegółowo

Ilość m2 / paleta. Grubość (cm) Masa palety (kg) KOSTKA BRUKOWA. Typy powierzchni

Ilość m2 / paleta. Grubość (cm) Masa palety (kg) KOSTKA BRUKOWA. Typy powierzchni KOSTKA BRUKOWA U - uchwyt Z - zamek(wpust-wypust) Typy powierzchni towar na indywidualne zamówienie Grubość (cm) Ilość m2 / według indywidualnej kalkulacji (kg) j.m. netto do ścian osłonowych brutto 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Roz ysty"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Roz ysty 1 m2 m3 szt 1 2 3 awy fundamentowe B-20 25,93 Stopy fundamentowe B-20 1,96 ciany fundamentowe 78,90 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 245,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 475,43 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 306 VILLA NOVA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Wykopy fundamentowe (wykopy pionowe wysokości

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu "Albatros 2"

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW domu Albatros 2 1 1 Ławy fundamentowe B-20 14,74 Stopy fundamentowe B-20 2,00 Ściany fundamentowe 46,74 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na ścianę o gr. 24cm 874,04 bloczki betonowe na ścianę

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Benedykt II

ZESTAWIENIE. Benedykt II 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 4 5 5a awy fundamentowe B-20 22,56 Stopy fundamentowe B-20 0,16 ciany fundamentowe 85,13 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 591,93 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy

ZESTAWIENIE. Domu Bajkowy 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 4 5 5a awy fundamentowe B-2 12,54 Stopy fundamentowe B-2 1,72 ciany fundamentowe 49,4 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm, bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 923,78

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW "Roz ysty 2"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Roz ysty 2 1 mb m2 m3 szt 1 awy fundamentowe B-20 23,98 Stopy fundamentowe B-20 2,18 ciany fundamentowe 78,36 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 465,33 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny system budowy. Cennik 2015

Energooszczędny system budowy. Cennik 2015 Energooszczędny system budowy Cennik 2015 1 Termalica to kompleksowy system perfekcyjnie dopasowanych do siebie elementów, pozwalający na wybudowanie domu energooszczędnego od fundamentów aż po stropy.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE AGAT. awy fundamentowe B-20 21,76 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 5,32 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 86,00

ZESTAWIENIE AGAT. awy fundamentowe B-20 21,76 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 5,32 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 86,00 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 21,76 Stopy fundamentowe B-20 5,32 ciany fundamentowe 86,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 608,20 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWO-KOSZTOWE Bajkowy II 1 MATERIAŁY mb m2 m3 szt Cena Wartość 1 2 3 3a 4 5 5a Ławy fundamentowe B-20 12,27 24 2 944,13 zł Stopy fundamentowe B-20 1,34 24 320,64 zł Ściany fundamentowe 51,69 bloczki betonowe na ścianę o gr. 9(12)cm

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe CENNIK PRODUKTÓW. zobacz jak kryje prawdziwa pasja. zobacz jak kryje prawdziwa pasja

Rozwiązania systemowe CENNIK PRODUKTÓW. zobacz jak kryje prawdziwa pasja. zobacz jak kryje prawdziwa pasja Rozwiązania systemowe CENNIK PRODUKTÓW 2017 01 Rozwiązaniasystemowe Rozwiązania systemowe System ociepleń na styropian - system ETICS MAJSTER-POL 1 Klej do styropianu 2 Styrolep K Klej do zbrojenia 3 Styrolep

Bardziej szczegółowo

db1 pokój dzienny parkiet A: 37,20 m2 holl terakota A: 19,81 m2 r= azienka terakota A: 2,84 m2 d=20 spi arnia terakota terakota A: 5,24 m2

db1 pokój dzienny parkiet A: 37,20 m2 holl terakota A: 19,81 m2 r= azienka terakota A: 2,84 m2 d=20 spi arnia terakota terakota A: 5,24 m2 lux 8 7 1 1 7 39 7 47 70 7 18 1 0 8 0 70 183 83 9 7 170 14 1 9 0 38 41 0 170 9 0 wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og 1 7 H up S-3 1 o o 0 1 1 7 70 117

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU "NATALIA 2"

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU NATALIA 2 1 MATERIA Y mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 19,79 Stopy fundamentowe B-20 2,46 ciany fundamentowe 82,13 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0, bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW "Szafir"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Szafir 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 awy fundamentowe B-20 12,94 Stopy fundamentowe B-20 3,04 ciany fundamentowe 62,80 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 174,36 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE "Przytulny cl."

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Przytulny cl. 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 13,09 Stopy fundamentowe B-20 1,12 ciany fundamentowe 52,40 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 979,88 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

bloczki betonowe na cian o gr. 38 cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 cm 1067,00

bloczki betonowe na cian o gr. 38 cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 cm 1067,00 1 2 3 4 5 6 7 8 awy fundamentowe C16/20 15,03 Stopy fundamentowe C16/20 2,16 CIANY FUNDAMENTOWE 57,05 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 cm 1067,00 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom

ZESTAWIENIE. Pierwszy dom 1 m m3 szt 1 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-0,36 Stopy fundamentowe B-,5 ciany fundamentowe 38,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 10,60 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. "Dom na wspólnej"

ZESTAWIENIE. Dom na wspólnej 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-2, Stopy fundamentowe B-20 2,93 ciany fundamentowe 54,60 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 021,02 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Willa parkowa 4

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Willa parkowa 4 Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p. MATERIAŁY 1 Murłaty 2 Krokwie Przekrój (cm) Długość (cm) Sztuk 14 14 870 1 14 14 790 1 14 14 590 2 14 14 470 1 14 14 440 1 14 14 430 2 14 14 410 1 14 14 300 2 14 14 220

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Zgrabny clasik

ZESTAWIENIE. Zgrabny clasik 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 13,92 Stopy fundamentowe B-2, ciany fundamentowe 65,29 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 220,92 bloczki

Bardziej szczegółowo

B C D x17,5x30. o1 d8. 10 x 16,7 x x27. 27x14. lazienka r=542. terakota A: 4,20 m2

B C D x17,5x30. o1 d8. 10 x 16,7 x x27. 27x14. lazienka r=542. terakota A: 4,20 m2 d RZUT PRTERU C D 76 4 54 40 54 4 0 50 96 50 0 0 4 558 0 0 056 0 6 4 988 4 9 57 5 77 57 5 9 9 9 o o o 46 00 46 0 o6 5 o d8 5 0 +,4 4 74 50 66 4 6 4 66 50 74 9 9 5 6 46 65 05 7 6 4 4 00 d7 d 5 80 4 65 4

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE AGAT. awy fundamentowe B-20 21,76 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 5,32 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 86,00

ZESTAWIENIE AGAT. awy fundamentowe B-20 21,76 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 5,32 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 86,00 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 21,76 Stopy fundamentowe B-20 5,32 ciany fundamentowe 86,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 608,20 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW 1 m2 m3 szt 1 awy fundamentowe B-20 19,25 Stopy fundamentowe B-20 2,01 ciany fundamentowe 62,49 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 168,56 bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Kasjopea ( z piwnic )

ZESTAWIENIE. Kasjopea ( z piwnic ) 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 114,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 2 131,80

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Stokrotka

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Stokrotka 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 13,82 Stopy fundamentowe B-20 1,30 ciany fundamentowe 49,70 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 929,39 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. "Dom na wspólnej"

ZESTAWIENIE. Dom na wspólnej 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-2, Stopy fundamentowe B-20 2,93 ciany fundamentowe 54,60 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 021,02

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. ciany konstrukcyjne wewn trzne 57,70 gazobeton 30cm 0,00 gazobeton 24cm 0,00 gazobeton 18cm 0,00

ZESTAWIENIE. ciany konstrukcyjne wewn trzne 57,70 gazobeton 30cm 0,00 gazobeton 24cm 0,00 gazobeton 18cm 0,00 1 m2 m3 szt 1 2 3 awy fundamentowe B-20 19,78 Stopy fundamentowe B-20 2,77 ciany fundamentowe 85,60 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 600,72 bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

2x up S-1. 25x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl terakota A: 19,81 m2. up S-5. azienka terakota A: 2,84 m2

2x up S-1. 25x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl terakota A: 19,81 m2. up S-5. azienka terakota A: 2,84 m2 RZUT PARTERU 8 7 1 1 7 39 7 47 70 7 3 7 8 0 70 3 8 4 0 9 0 83 9 7 14 1 9 0 wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og 7 H 1 wentylacja nawiewna typu "Z" cm nad pod og 7 H 14 up S-3 o o 7 70 117 98 9 1

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Klejnot z gara em

ZESTAWIENIE. Klejnot z gara em 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 13,86 Stopy fundamentowe B-20 1,04 ciany fundamentowe 54,50 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 019,15 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE "Klif" cl.

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Klif cl. 1 MATERIA Y mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 10,60 Stopy fundamentowe B-20 1,64 ciany fundamentowe 47,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Kasjopea II ( 1/2 bli niaka )

ZESTAWIENIE. Kasjopea II ( 1/2 bli niaka ) 1 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 16,04 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 54,50 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 019,15 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Kasjopea

ZESTAWIENIE. Kasjopea 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Kropka"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Kropka 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 7,09 Stopy fundamentowe B-20 0,80 ciany fundamentowe 40,10 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 749,87 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Domu Dominik clasic

ZESTAWIENIE. Domu Dominik clasic mb m2 m3 szt 2 3 awy fundamentowe B-20 0,44 Stopy fundamentowe B-20,00 ciany fundamentowe 52,50 bloczki betonowe na cian o gr. 9(2)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 98,75 bloczki betonowe na

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW projekt indywidualny p.kasprzak

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW projekt indywidualny p.kasprzak 1 1 2 3 3a 4 5 awy fundamentowe B-20 30,82 Stopy fundamentowe B-20 9,66 ciany fundamentowe 83,10 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 553,97 bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Praktyczny wr.b

ZESTAWIENIE. Praktyczny wr.b 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 a awy fundamentowe B-20 4,49 Stopy fundamentowe B-20 1,82 ciany fundamentowe 31,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 79,70 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Kasjopea 8

ZESTAWIENIE. Kasjopea 8 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 15,13 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 51,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 953,70 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Topaz 2

ZESTAWIENIE. Topaz 2 1 m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 17,03 Stopy fundamentowe B-20 6,44 ciany fundamentowe 72,30 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 352,01 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Szmaragd war. D

ZESTAWIENIE. Szmaragd war. D 1 m2 m3 szt 1 2 3 awy fundamentowe B-20 21,28 Stopy fundamentowe B-20 1,20 ciany fundamentowe 55,27 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 033,55 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Sosenka E

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Sosenka E 1 m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 awy fundamentowe B-20 4,02 Stopy fundamentowe B-2,61 ciany fundamentowe 23,90 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 446,93 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW " Spokojny zak tek war.b"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW  Spokojny zak tek war.b 1 1 2 3 3a 4 5 awy fundamentowe B-20 30,82 Stopy fundamentowe B-20 9,66 ciany fundamentowe 83,10 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 553,97 bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Nowoczesny 2

ZESTAWIENIE. Nowoczesny 2 1 MATERIA Y mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-2,00 ciany fundamentowe 64,90 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Radosny

ZESTAWIENIE MATERIA OWE Radosny 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a awy fundamentowe B-20 6,84 z z Stopy fundamentowe B-20 1,42 z z ciany fundamentowe 38,40 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 718,08 z z bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Sokó. awy fundamentowe B-20 30,52 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 1,32 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 102,00

ZESTAWIENIE. Sokó. awy fundamentowe B-20 30,52 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 1,32 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 102,00 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 30,52 Stopy fundamentowe B-20 1,32 ciany fundamentowe 102,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 907,40 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Hornówek II

ZESTAWIENIE. Hornówek II 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 22,55 Stopy fundamentowe B-2,72 ciany fundamentowe 78,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 458,60

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN

Kosztorys. Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Wartość kosztorysowa Słownie: PLN Kosztorys Budowa Inwestor Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku byłego szpitala na publiczny dz. nr 198/8, ul. Strzelecka, Chojnice Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Szmaragd 6 war.b

ZESTAWIENIE. Szmaragd 6 war.b 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 21,28 Stopy fundamentowe B-20 1,20 ciany fundamentowe 60,20 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 125,74

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. "Szmaragd 4 "

ZESTAWIENIE. Szmaragd 4 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 23,33 Stopy fundamentowe B-20 2,04 ciany fundamentowe 64,60 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 208,02

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk

WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p. MATERIAŁY 1 Murłaty 2 Krokwie Przekrój (cm) Długość (cm) Sztuk 5 19,5 640 3 5 19,5 720 1 Zosia 6 Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p. MATERIAŁY 3 Płatwie 4 Wiązar W1 5 Wiązar

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Topaz 3 war. C"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Topaz 3 war. C 1 1 awy fundamentowe B-20 15,71 Stopy fundamentowe B-20 8,80 ciany fundamentowe 73,90 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24 bloczki betonowe na cian o gr. 38 monolit

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Jak marzenie z gara em

ZESTAWIENIE. Jak marzenie z gara em 1 MATERIA Y m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 9,61 Stopy fundamentowe B-20 1,96 ciany fundamentowe 58,50 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU "Promyk" murowany

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU Promyk murowany 1 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-2,00 z Stopy fundamentowe B-2,00 z ciany fundamentowe bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 998,58 bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

o3a o3a hp.30 hp.0 hp.120 pokój dzienny parkiet A: 31,19 m2 10x26 18x17,55x27 schody elbetowe holl parkiet A: 4,68 m2 terakota prysznic A: 2,84 m2

o3a o3a hp.30 hp.0 hp.120 pokój dzienny parkiet A: 31,19 m2 10x26 18x17,55x27 schody elbetowe holl parkiet A: 4,68 m2 terakota prysznic A: 2,84 m2 RZUT PRTERU H G E C 1 - wymiary otworu bramy gara owej 00xcm - bram gara ow montowa w wn trz pomieszczenia za pomoc kotew dystansowych - glify otworu bramy gara owej dociepli styropianem gr. cm - w przypadku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Magnat 3

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Magnat 3 Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p. MATERIAŁY 1 Murłaty 2 Krokwie Przekrój (cm) Długość (cm) Sztuk 14 14 765 1 14 14 535 1 14 14 340 1 14 14 320 4 14 14 315 1 14 14 310 1 14 14 207 1 14 14 170 1 14 14 165

Bardziej szczegółowo

,35. o3a hp.0. hp.0. hp.30

,35. o3a hp.0. hp.0. hp.30 RZUT PRTERU 1 C E F G H 1 6 11 19 19 31 349 0 36 69 30 11 4 19 40 36 8 3 6 1 148 40 148 3 40 30 3 taras o640 30 63 91 30 463 30 9 0 30 up S1 x elbet. 38-0,0 4 44 6 40 39 30 08 1 19-0,3 o3a 40 130 4 43

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DREWNA NA WIĘŹBĘ DACHU

WYKAZ DREWNA NA WIĘŹBĘ DACHU Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA NA WIĘŹBĘ DACHU L.p. MATERIAŁY 1 Murłaty 2 Krokwie 2a Belki stężające 3 Jętki 4 Siodło 5 Wymian 6 B.D. Przekrój (cm) Długość (cm) Sztuk 14 14 1225 2 7 20 580 36 7 20 390 1 7

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Gucio 2

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Gucio 2 1 1 awy fundamentowe B-20 10,25 Stopy fundamentowe B-20 2,84 ciany fundamentowe 36,89 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 689,84 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Smyk - strop drewniany

ZESTAWIENIE. Smyk - strop drewniany 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 6,70 Stopy fundamentowe B-2,51 ciany fundamentowe 35,20 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 658,24 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW "Przygoda 2"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Przygoda 2 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 6,25 Stopy fundamentowe B-20 2,45 ciany fundamentowe 30,27 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 566,05 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Jamnik. awy fundamentowe B-20 16,28 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,72 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 63,00

ZESTAWIENIE. Jamnik. awy fundamentowe B-20 16,28 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,72 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 63,00 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 16,28 Stopy fundamentowe B-20 0,72 ciany fundamentowe 63,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 178,10 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Domu Benedykt III

ZESTAWIENIE. Domu Benedykt III 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 4 5a awy fundamentowe B-20 21,60 Stopy fundamentowe B-20 2,80 ciany fundamentowe 83,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 552,10

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Zosia 4

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Zosia 4 Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p. MATERIAŁY 1 Murłaty 2 Krokwie Przekrój (cm) Długość (cm) Sztuk 14 14 990 2 7 20 280 2 7 20 660 1 7 20 710 20 7 20 760 2 7 20 800 8 Zosia 4 Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Bryza. awy fundamentowe B-20 13,92 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,00 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 65,29

ZESTAWIENIE. Bryza. awy fundamentowe B-20 13,92 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,00 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 65,29 1 MATERIA Y mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5a awy fundamentowe B-20 13,92 Stopy fundamentowe B-2, ciany fundamentowe 65,29 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Francik ( strop drewniany )

ZESTAWIENIE. Francik ( strop drewniany ) 1 m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 5,05 z z Stopy fundamentowe B-2,62 z z ciany fundamentowe 3 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 561,00 z z bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Zuzia"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Zuzia 1 1 awy fundamentowe B-20 11,18 Stopy fundamentowe B-20 1,64 ciany fundamentowe 68,80 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm 2 bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 286,56 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Riwiera

ZESTAWIENIE. Riwiera 1 mb m2 m3 szt Cena 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 18,8 Stopy fundamentowe B-20 3,48 ciany fundamentowe 123,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 41 bloczki betonowe na cian o gr. 24 2 300,10

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Cztery k ty 2

ZESTAWIENIE. Cztery k ty 2 1 MATERIA Y mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 10,44 Stopy fundamentowe B-20 2,90 ciany fundamentowe 59,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE "SOSENKA III "

ZESTAWIENIE MATERIA OWE SOSENKA III 1 MATERIA Y mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 4,26 Stopy fundamentowe B-2,66 ciany fundamentowe 27,30 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Julka. awy fundamentowe B-20 18,31 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,77 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 67,50

ZESTAWIENIE. Julka. awy fundamentowe B-20 18,31 0,00 z 0,00 z Stopy fundamentowe B-20 0,77 0,00 z 0,00 z ciany fundamentowe 67,50 mb m2 m3 szt Cena Warto 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B- 8,3 z z Stopy fundamentowe B- 0,77 z z ciany fundamentowe 67,50 bloczki betonowe na cian o gr. 9(2) bloczki betonowe na cian o gr. 24 262,25 z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Dominik 2

ZESTAWIENIE. Dominik 2 1 mb m m3 szt Cena Warto 1 3 4 5 5a awy fundamentowe B- 1,9 Stopy fundamentowe B- 1, ciany fundamentowe 65, bloczki betonowe na cian o gr. 9(1)cm bloczki betonowe na cian o gr. 4cm 1 19,4 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Dom na medal II

ZESTAWIENIE. Dom na medal II 1 m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 awy fundamentowe B-20 15,36 Stopy fundamentowe B-20 1,28 ciany fundamentowe 61,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 140,70

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW "Szafir"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Szafir 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 8,80 Stopy fundamentowe B-20 2,88 ciany fundamentowe 41,77 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 781,10 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Domu Agnieszka 2

ZESTAWIENIE. Domu Agnieszka 2 1 m2 1 2 3 4 5 5a awy fundamentowe B-20 18,00 Stopy fundamentowe B-20 2,60 ciany fundamentowe 67,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0,00 bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 252,90 bloczki betonowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Kasjopea 6

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Kasjopea 6 1 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 19,95 Stopy fundamentowe B-20 2,33 ciany fundamentowe 65,19 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 219,05 bloczki betonowe na cian

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW "Dom z widokiem 4"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Dom z widokiem 4 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 29,12 Stopy fundamentowe B-20 5,76 ciany fundamentowe 98,30 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 838,21 bloczki betonowe na cian o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu "Otwarty 2"

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW domu Otwarty 2 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 12,14 Stopy fundamentowe B-20 9,82 ciany fundamentowe 58,30 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 090,21 bloczki betonowe na cian o

Bardziej szczegółowo

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA

NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA NIEZAWODNA CHEMIA BUDOWLANA Klej do montażu styropianu CENNIK DETALICZNY PRODUKTÓW cennik 3/2009 obowiązuje od 1 kwietnia 2009 Kod Produkt i zastosowanie Opakowanie Ilość ZAPRAWY KLEJOWE UNIWERSALNE I

Bardziej szczegółowo

20x20 cm. db2. hp wc terakota. pion kanalizac. d=100mm. A: 2,20 m2. d=20. d=20. 10x26. poz.

20x20 cm. db2. hp wc terakota. pion kanalizac. d=100mm. A: 2,20 m2. d=20. d=20. 10x26. poz. RZUT PRTERU 1 027 24 5 195 410 24 5 340 5 32 5 654 373 100 137 345 132 40 90 158 65 naw. x 1 24 5 67 5 32 5 509 5 15 5 225 379 5 195 5 32 5 naw. x hp.230 o590 90 92 1 390 hp.30 hp.150 5 o3a 150 170 o4

Bardziej szczegółowo

x10x30. poz.015 słup żelbetowy 15x40 cm 1,5% -0.

x10x30. poz.015 słup żelbetowy 15x40 cm 1,5% -0. hp.90 RZUT PRTRU D 0 30 3 0 3 93 0 3 3 33 3-0.0 3 3 30 3 3 3 0 0 3 0 33 0 0 0 3 30 O 9 30 9 D 3 0 33 O S słup O hp.0 hp.90 O 9 30 S słup 0 3 90 30 3 9 39 90 3 9 9 3 39 taras / podcień 3 3 3 0 0 30 0 0

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Kosztorys

Kosztorys ofertowy. Kosztorys Kosztorys ofertowy Kosztorys Budowa: ADAPTACJA BUDYNKU NA POTRZEBY POMIESZCZEŃ URZĘDU STANU CYWILNEGO DOPIEWO Obiekt: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE Zamawiający: URZĄD GMINY DOPIEWO ul.leśna 1c 62-070 Dopiewo

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Natalia 3

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW Natalia 3 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 17,10 Stopy fundamentowe B-20 1,86 ciany fundamentowe 80,50 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 1 505,35 bloczki betonowe na cian o

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU "Okruszek" cl. wersja strop drewniany

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU Okruszek cl. wersja strop drewniany 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 4,43 Stopy fundamentowe B-20 0,80 ciany fundamentowe 27,70 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 517,99 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW

ZESTAWIENIE MATERIA ÓW 1 1 2 3 awy fundamentowe B-20 30,24 Stopy fundamentowe B-20 2,64 ciany fundamentowe 117,90 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 2 204,73 bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Dom na medal

ZESTAWIENIE. Dom na medal 1 MATERIA Y mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 29,04 Stopy fundamentowe B-20 2,56 ciany fundamentowe 115,00 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU "OKRUSZEK" cl. strop Teriva

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU OKRUSZEK cl. strop Teriva 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 4,43 Stopy fundamentowe B-20 0,80 ciany fundamentowe 27,70 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12)cm bloczki betonowe na cian o gr. 24cm 517,99 bloczki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Dom z widokiem wariant I

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Dom z widokiem wariant I Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p. MATERIAŁY 1 Murłaty 2 Krokwie Przekrój (cm) Długość (cm) Sztuk 14 14 780 3 14 14 730 1 14 14 700 1 14 14 630 2 14 14 520 4 14 14 500 1 14 14 340 2 14 14 330 2 14 14 230

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU "FAWORYT II"

ZESTAWIENIE MATERIA OWE DOMU FAWORYT II 1 m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 21,63 Stopy fundamentowe B-20 2,07 ciany fundamentowe 91,22 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) 0, bloczki betonowe na cian o gr. 24 1 705,81

Bardziej szczegółowo

2x up S x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl. terakota. A: 19,81 m2. up S-5.

2x up S x25. db1. pokój dzienny. parkiet. A: 37,20 m2. up S-5. holl. terakota. A: 19,81 m2. up S-5. RZUT PARTERU 7 1 6 27 5 2525 275 70 325 275 4275 425 70 275 153 15 15 2 450 950 153 30 93 5 256 59 5 up S-4 elbetowy od sciany fundamentowej lub z ceg y pe nej 6 5 4 3 2 101 5 240 325 2405 35 5 273 5 A

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. Presti owy

ZESTAWIENIE. Presti owy 1 mb m2 m3 szt 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 34,76 Stopy fundamentowe B-20 3,06 ciany fundamentowe 119,40 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 2 232,78 bloczki

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. D-03 Grze (251)

ZESTAWIENIE. D-03 Grze (251) 1 mb m2 m3 szt Cena Warto 1 2 3 3a 4 5 5a awy fundamentowe B-20 4,74 z z Stopy fundamentowe B-2,29 z z ciany fundamentowe 30,97 bloczki betonowe na cian o gr. 9(12) bloczki betonowe na cian o gr. 24 579,14

Bardziej szczegółowo

o3a o3a hp.0 hp.0 hp.0 d=18 10x26 pokój dzienny i jadalnia A: 37,27 m2 parkiet up S2 d=25 elbet. 18x17,55x27 terakota A: 1,74 m2

o3a o3a hp.0 hp.0 hp.0 d=18 10x26 pokój dzienny i jadalnia A: 37,27 m2 parkiet up S2 d=25 elbet. 18x17,55x27 terakota A: 1,74 m2 RZUT PRTERU C E G 1 4 6 1 30 19 4 30 38 1 100 30 19 14 30 30 38 30 19 100 30 34 110 1 131 10 10 96 8 3 16 0 4 30 30 4 30 891 30 100 130 10 1 1 8 10 69 9 podcie / taras 40 38 3 f10 40 db1 f188 40 8 9 o3a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Viking wariant C

Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA. Długość (cm) Przekrój (cm) Sztuk. 1 Murłaty. Krokwie. Viking wariant C Załącznik nr 1 WYKAZ DREWNA L.p. MATERIAŁY 1 Murłaty 2 Krokwie Przekrój (cm) Długość (cm) Sztuk 14 14 1450 1 14 14 1210 1 14 14 202 1 7 20 760 40 7 20 730 1 7 20 650 1 Viking wariant C Załącznik nr 1 WYKAZ

Bardziej szczegółowo

o3a o3a hp.0 hp.0 hp h x pokój dzienny i jadalnia 584

o3a o3a hp.0 hp.0 hp h x pokój dzienny i jadalnia 584 RZUT PRTERU G E C 9 0 89 0 0 8 9 90 8 0 0 0 0 0 9 8 0 8 x, x0 0 00 0 0 dw 0 0 o 0 0 h- hp.90 0 90 8 0 0-0. 00 00 0 0 d=8 0x -0, -0. 0 90 d d 0 0 90 9 8 8 90 0 8 00 00 0 00 oa 0 o 0 0 0 9 0 9 0 0 0 90 00

Bardziej szczegółowo