PODSUMOWANIE SEMESTRU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE SEMESTRU"

Transkrypt

1 obowiązuje od r. zatwierdzony Decyzja RW r. Rok studiów I 1. Przedmioty humanizujące i społeczne I 2 1,2 0,8 0 ZAL/OC F zewn 2. Technologia informacyjna I 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KIB 3. Ergonomia i bhp I 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KEEEiA Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 6 3,6 2,4 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 1,6 x x x II Podstawowe 1. Matematyka I I 4 2,5 1,5 1,7 EGZ O zewn 2. Geometria z podstawami rysunku technicznego I I 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC O KMiPKM 3. Chemia techniczna I 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KPB Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 9 4,9 4,1 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 3,5 x x x 1. Materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne dla energetyki I 4 1,9 2,1 1,8 EGZ O KTMiM 2. Elektrotechnika I I 3 1,9 1,1 1,6 ZAL/OC O KEEEiA 3. Ochrona środowiska w energetyce I 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC O KTMiM 4. Metrologia warsztatowa I 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KTMiM 5. Miernictwo elektryczne i termowizja I I 2,5 1,2 1,3 0,9 ZAL/OC O KEEEiA Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 14,5 7,4 7,1 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 6,1 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. I 29,5 15,9 13,6 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) I 11,2 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) I 2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na I roku studiów 60 37,5 22,5 x x x

2 Rok studiów I 1. Język obcy I II 2 1,2 0,8 1,7 ZAL/OC F SJO 2. Przedmioty humanizujące i społeczne II 2 1,2 0,8 0 ZAL/OC F zewn Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 4 2,4 1,6 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) 4 x x x II Podstawowe 1. Matematyka II II 4 2,5 1,5 1,7 EGZ O zewn 2. Geometria z podstawami rysunku technicznego II II 1,5 0,6 0,9 1 ZAL/OC O KMiPKM 3. Fizyka II 4 2,5 1,5 1,7 EGZ O zewn Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 9,5 5,6 3,9 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,4 x x x 1. Mechanika techniczna I II 3 2,5 0,5 1,4 EGZ O KMiPKM 2. Elektrotechnika II II 2,5 1,9 0,6 1,5 EGZ O KEEEiA 3. Technologie wytwarzania II 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC O KTMiM 4. Przedmiot do wyboru: Miernictwo elektryczne i termowizja II Electric metrology and thermovision II II 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F KEEEiA Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 10,5 7,4 3,1 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 5,4 x x x V Inne wymagania 1. Szkolenie w zakresie BHP II 0,5 0,2 0,3 0 ZAL O KEEEiA 2. Praktyka warsztatowa II ZAL F Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) II 6,5 6,2 0,3 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) II 6 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) II 6 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. II 30,5 21,6 8,9 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) II 17,5 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) II 12 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na I roku studiów 60 37,5 22,5 x x x

3 Rok studiów II 1. Język obcy II III 2 1,2 0,8 1,7 ZAL/OC F SJO Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2 1,2 0,8 x x x II Podstawowe 1. Statystyka matematyczna III 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC O KMRiMB Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 3 1,8 1,2 x x x Mechanika techniczna II III 5 2,5 2,5 2,7 EGZ O KMiPKM 2. Elektronika III 5 2,5 2,5 1,8 EGZ O KEEEiA 3. Termodynamika techniczna III 5 2,5 2,5 1,8 EGZ O KMiPKM 4. Automatyka III 4 2,4 1,6 1,7 ZAL/OC O KEEEiA 5. Gospodarka i prawo energetyczne III 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KEEEiA 6. Maszyny elektryczne III 4 2,4 1,6 1,7 ZAL/OC O KEEEiA Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 25 13,5 11,5 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 10,5 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. III 30 16,5 13,5 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) III 13,9 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) III 2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na II roku studiów 59 36,4 22,6 x x x

4 Rok studiów II 1. Język obcy III IV 2 1,2 0,8 1,7 ZAL/OC F SJO 2. Wychowanie fizyczne IV ZAL/OC F zewn Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2 1,2 0,8 x x x Mechanika płynów IV ,4 EGZ O KMiPKM 2. CAD - Komputerowe wspomaganie projektowania IV 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KMiPKM 3. CAE - komputerowe wspomaganie prac inżynierskich IV 2 1,2 0,8 1,7 ZAL/OC O KMiPKM 4. Wymiana ciepła IV 3 1,8 1,2 1,7 EGZ O KEEEiA 5. Niekonwencjonalne źródła energii IV 4 2,4 1,6 1,7 EGZ O KEEEiA 6. Chłodnictwo IV 2 1,8 0,2 1,3 ZAL/OC O KMiPKM 7. Suszarnictwo IV 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KIPR Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 20 12,6 7,4 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 11,4 x x x V Inne wymagania 1. Ergonomia IV 0,25 0,1 0,15 0 ZAL O KEEEiA 2. Etykieta IV 0,5 0,2 0,3 0 ZAL O zewn 3. Ochrona własności intelektualnej IV 0,25 0,1 0,15 0 ZAL O zewn 4. Praktyka zawodowa IV 6 5,7 0,3 6,7 ZAL F Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) IV 7 6,1 0,9 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) IV 6,7 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) IV 6 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. IV 29 19,9 9,1 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) IV 19,8 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) IV 8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na II roku studiów 59 36,4 22,6 x x x

5 Blok Energetyka konwencjonalna Rok studiów III 1. Język obcy IV V 2 1,2 0,8 1,7 EGZ F SJO Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2 1,2 0,8 x x x Przesyłanie energii elektrycznej V 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC O KEEEiA 2. Przedsiębiorczość V ,9 ZAL/OC O KEEEiA 3. Podstawy konstrukcji maszyn V 6 3,1 2,9 2,7 EGZ O KMiPKM 4. Energetyka cieplna V 5 3,1 1,9 2,5 EGZ O KMiPKM 5. Elektroenergetyka V 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KEEEiA 6. Energoelektronika V 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC O KEEEiA Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 10,3 x x x 1. Mechatronika w energetyce V 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F KMiETI 2. Projektowanie zakładów ciepłowniczych V 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC F KEEEiA 3. Ogrzewnictwo w budownictwie V 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC F KIŚ Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 8 4,8 3,2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) 8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. V x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) V 16,2 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) V 10 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na III roku studiów 61 31,8 29,2 x x x

6 Blok Energetyka konwencjonalna Rok studiów III 1. Modułowy przedmiot kształcenia z oferty wydziałowej VI 2 1,2 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2 1,2 0,8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 0 x x x 1. Inżynierskie bazy danych VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC O KMiPKM 2. Technologia maszyn energetycznych VI 4 2,4 1,6 1,7 ZAL/OC O KMiPKM 3. Eksploatacja instalacji energetycznych VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC O KEEEiA 4. Projektowanie urządzeń energetycznych VI 3 1,3 1,7 0,9 EGZ O KEEEiA 5. Metodyka pisania pracy dyplomowej VI 1 0,5 0,5 0 ZAL/OC O KMRiPS Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 14 6,6 7,4 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,6 x x x 1. Systemy kogeneracyjne VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KEEEiA 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem ciepłowniczym VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KEEEiA 3. Projektowanie pomp ciepła VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KEEEiA 4. Sieci ciepłownicze VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KEEEiA Komputerowe opracowanie wyników badań 5. doświadczalnych VI 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F KMRiMB Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) 14 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. VI 30 13,8 16,2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) VI 9,4 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) VI 14 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na III roku studiów 61 31,8 29,2 x x x

7 Blok Energetyka konwencjonalna Rok studiów IV 1. Diagnostyka maszyn i urządzeń z elementami eksploatacji VII 2,5 1,2 1,3 0,9 ZAL/OC O KBiEM Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2,5 1,2 1,3 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 0,9 x x x 1. Audyt energetyczny VII 2,5 1,2 1,3 0,9 ZAL/OC F KEEEiA 2. Materiały termoizolacyjne VII 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KBOiFB 3. Projektowanie linii i stacji elektroenergetycznych VII 3 1,3 1,7 0,9 EGZ F KEEEiA 4. Seminarium dyplomowe VII 4 1,2 2,8 2 ZAL/OC F Praca dyplomowa VII ZAL/OC F Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 27,5 6,9 20,6 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) 27,5 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. VII 30 8,1 21,9 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) VII 5,7 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) VII 27,5 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na IV roku studiów 30 8,1 21,9 x x x

8 Blok Odnawialne źródła energii Rok studiów III 1. Język obcy IV V 2 1,2 0,8 1,7 EGZ F SJO Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2 1,2 0,8 x x x Przesyłanie energii elektrycznej V 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC O KEEEiA 2. Przedsiębiorczość V ,9 ZAL/OC O KEEEiA 3. Podstawy konstrukcji maszyn V 6 3,1 2,9 2,7 EGZ O KMiPKM 4. Energetyka cieplna V 5 3,1 1,9 2,5 EGZ O KMiPKM 5. Elektroenergetyka V 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC O KEEEiA 6. Energoelektronika V 3 1,8 1,2 1,7 ZAL/OC O KEEEiA Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 10,3 x x x 1. Elektrownie wodne V 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F KEEEiA 2. Pompy ciepła V 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F KEEEiA 3. Tworzywa sztuczne i kompozyty V 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F KTMiM 4. Energetyczne wykorzystanie biomasy V 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 8 4,8 3,2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 3,2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) 8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. V x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) V 15,2 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) V 10 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na III roku studiów 61 31,8 29,2 x x x

9 Blok Odnawialne źródła energii Rok studiów III 1. Modułowy przedmiot kształcenia z oferty wydziałowej VI 2 1,2 0, Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2 1,2 0,8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 0 x x x 1. Inżynierskie bazy danych VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC O KMiPKM 2. Technologia maszyn energetycznych VI 4 2,4 1,6 1,7 ZAL/OC O KMiPKM 3. Eksploatacja instalacji energetycznych VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC O KEEEiA 4. Projektowanie urządzeń energetycznych VI 3 1,3 1,7 0,9 EGZ O KEEEiA 5. Metodyka pisania pracy dyplomowej VI 1 0,5 0,5 0 ZAL/OC O KMRiMB Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 14 6,6 7,4 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,6 x x x 1. Kogeneracja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KEEEiA 2. Energia odnawialna w ogrzewnictwie VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KEEEiA 3. Bioenergia VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F zewn 4. Napęd elektryczny VI 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KEEEiA 5. Komputerowe wspomaganie, planowanie i analiza badań empirycznych VI 2 1,2 0,8 0,8 ZAL/OC F KMRiMB Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,8 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) 14 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. VI 30 13,8 16,2 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) VI 9,4 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) VI 14 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na III roku studiów 61 31,8 29,2 x x x

10 Blok Odnawialne źródła energii Rok studiów IV 1. Diagnostyka maszyn i urządzeń z elementami eksploatacji VII 2,5 1,2 1,3 0,9 ZAL/OC O KBiEM Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 2,5 1,2 1,3 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 0,9 x x x 1. Mechanizacja pozyskiwania biomasy VII 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F KMRiPS 2. Rolnicze surowce energetyczne VII 3 1,2 1,8 1 ZAL/OC F zewn 3. Siłownie wiatrowe VII 2,5 1,3 1,2 0,9 EGZ F KEEEiA 4. Seminarium dyplomowe VII 4 1,2 2,8 2 ZAL/OC F Praca dyplomowa VII ZAL/OC F Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (ogółem) 27,5 6,9 20,6 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) 4,9 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) 27,5 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. VII 30 8,1 21,9 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (zajęcia praktyczne) VII 5,8 x x x 0 Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. (przedmioty fakultatywne) VII 27,5 x x x Liczba pkt ECTS/ godz.dyd. Na IV roku studiów 30 8,1 21,9 x x x

PODSUMOWANIE SEMESTRU

PODSUMOWANIE SEMESTRU obowiązuje od 01.10.2017 r. zatwierdzony Decyzja RW 27.04.2017 r. Rok studiów I 1. Przedmioty humanizujące i społeczne I 2 0,7 1,3 0 ZAL/OC F 50 17 16 16 0 1 33 zewn 2. Technologia informacyjna I 2 1,3

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalność "Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn" obowiązuje od 01.10.2017 r. zatwierdzony Decyzja RW 27.04.2017 r. 1. Technologie informacyjne w budowie maszyn I 2 1.2 0.8 0.8 ZAL OC O 51 31

Bardziej szczegółowo

Plan studiów kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Plan studiów kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN bezpośrednim udziałem a zajęcia Rok studiów I akademickiego lub j osoby prowadzącej zajęcia Technologie informacyjne w inżynierii I 2 1,2 0,8 0,6 ZAL OC O 30 14 16 16 1 KBEPiM 2. Przedmioty humanistyczne

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Specjalność "Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszyn" obowiązuje od 01.10.2017 r. zatwierdzony Decyzja RW 27.04.2017 r. 1. Technologie informacyjne w budowie maszyn I 2 0.8 1.2 0.8 ZAL OC O 51 21

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA Plan studiów na kierunku: Rok studiów I Katedra LUB przedmiotu ECTS udziałem praca ECTS EGZ obligatoryjny (O) godzin Razem godzin w tym: zajęcia zorganizowane ZEWN Przedmiot akademckiego praktyczne ZAL

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA

Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA Plan studiów na kierunku: MECHATRONIKA Rok studiów I Katedra LUB przedmiotu ECTS udziałem praca ECTS EGZ obligatoryjny (O) godzin Razem godzin w tym: zajęcia zorganizowane ZEWN Przedmiot akademckiego praktyczne

Bardziej szczegółowo

Rok 1. sem. 1. sem. 2

Rok 1. sem. 1. sem. 2 Nr kol. pkt ECTS. ECTS za zajęcia z ECTS za zajęcia praktyczne Godz. zajęć z ykładów ćwiczeń Uniwersytet armińsko-mazurski ydział Nauk Technicznych zatwierdzony decyzją R w dniu 6.6.213 r.213 r. P r o

Bardziej szczegółowo

II 3 III IV. Energetyka. Energetyka. Energetyka GRUPA ROK

II 3 III IV. Energetyka. Energetyka. Energetyka GRUPA ROK Legenda: O4 - ul.oczapowskiego 4 O5 - ul.oczapowskiego 5 O O3 - ul. Oczapowskiego 3 H0 - ul. Heweliusz 0 H4 - ul. Heweliusza 4 S54 - ul.s³oneczna 54 s.(nazwa Katedry) - sala katedry ROK GRUPA 2 3 Plan

Bardziej szczegółowo

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia

system: stacjonarne Uchwała Rady W M z dnia Egzamin po semestr WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała Rady W M z dnia Obowiązuje od Lp. Nazwa przedmiotu A. Grupa przedmiotów

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA semestralny wymiar godzin kierunek: transport Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia i BHP 15 15 1 4

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne.

Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2018/2019 Język wykładowy: Polski Semestr 1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA semestralny wymiar godzin kierunek: transport Semestr 1 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 0 egz. 3 Ergonomia i BHP 15 15 1 4 Rysunek

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA semestralny wymiar godzin kierunek: transport Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia i BHP 9 9 1 5

Bardziej szczegółowo

LATA STUDIÓW II ROK 2 SEM 3 SEM

LATA STUDIÓW II ROK 2 SEM 3 SEM ZALICZENIA RAZEM Moduł kształcenia ogólnego LP. NAZWA PRZEDMIOTU W Ć L PWS W Ć L PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS W Ć L PR PWS 1 Podstawy ekonomii E-1 3 3 95 3 95 1,2/3,8 2 Filozofia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia stacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9a Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2012/2013 Język wykładowy: Polski Semestr 1 SEN-1-102-s I 30 15 0 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 013/014 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 SEN-1-104-s Podstawy informatyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 SEN-1-102-s I 30 15 0 0 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim obowiązuje od roku akad. 2017/2018 Semestr

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 W C L S P ECTS 1W Matematyka 1 4 120 60 60 0 0 0 30 30 6 30 30 6 2W Fizyka 1 3 90 30 30 30 0 0 30 30 30 6 3W Informatyka 2 60 30 0 30 0 0 30 30 6 4W Rysunek

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

III. Energetyka III III IV 5. Energetyka. Energetyka GRUPA ROK

III. Energetyka III III IV 5. Energetyka. Energetyka GRUPA ROK Legenda: O4 - ul.oczapowskiego 4 O5 - ul.oczapowskiego 5 O - ul. Oczapowskiego O - ul. Oczapowskiego H0 - ul. Heweliusz 0 H - ul. Heweliusza S54 - ul.s³oneczna 54 s.(nazwa Katedry) - sala katedry Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: ENERGETYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL: akademicki

Bardziej szczegółowo

III. Energetyka IV 7 1 III III III. Energetyka. Energetyka GRUPA ROK

III. Energetyka IV 7 1 III III III. Energetyka. Energetyka GRUPA ROK Legenda: O4 - ul.oczapowskiego 4 O5 - ul.oczapowskiego 5 O O - ul. Oczapowskiego H0 - ul. Heweliusz 0 H4 - ul. Heweliusza 4 S54 - ul.s³oneczna 54 s.(nazwa Katedry) - sala katedry Plan wykonali: ies³aw

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne inżynierskie Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 2 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W Informatyka 4W Rysunek techniczny 5W Podstawy ekonomii 1 18 18 0

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela studenta za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia 1. Przedmiot ogólnowydziałowy I 2 0,72 1,28 0 ZO O 50 18 16 16 0 2 32 T 25 2. Technologie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie

Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Studia niestacjonarne inżynierskie Załącznik nr 9b Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA (1/6) Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 1W Matematyka 1 4 72 36 36 0 0 0 18 18 6 18 18 6 2W Fizyka 1 3 36 18 18 0 0 0 18 18 6 3W

Bardziej szczegółowo

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

B. GRUPA ZAJĘC OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW INŻYNIERIA ZASOBÓW NATURALNYCH I. PROGRAM STUDIÓW. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne. SEMESTRÓW: 7. PUNKTÓW : 6. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PLAN STUDIÓW. Załącznik nr 2 do Programu studiów WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Załącznik nr 2 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I stopień, studia inżynierskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,16 0,84 1,16 Z o 30 30 2 2 Technologie informacyjne I 1,0 0,65 0,35 0,65 Z o 16

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e

z Termodynamika techniczna 3 z Budowa i eksploatacja silników spalinowych 4 e WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Kierunek TRANSPORT, specjalność LOGISTYKA TRANSPORTU studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn. 11.04.2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem

Załącznik nr 1 a. Nazwa modułu/ Semestr ogółem z bezpośrednim samodzielna punktów zaliczenia przedmiotu: Razem w tym: kontakt z nauczycielem do Uchwały Nr 334 z dnia 19 kwietnia 2016 roku Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 na kierunku BUDOWNICTWO Profil kształcenia: ogólnoakademicki Rok studiów I, semestr 1 I nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ENERGETYKI 2013/2014 STUDIA 1-SZEGO STOPNIA

PROGRAM ENERGETYKI 2013/2014 STUDIA 1-SZEGO STOPNIA PROGRAM ENERGETYKI 2013/2014 STUDIA 1-SZEGO STOPNIA SPECJALNOŚĆ SUE SPECJALNOŚC ZE SYMBOL PRZEDMIOT W C L P PKT SYMBOL PRZEDMIOT W C L P PKT SEMESTR 1 NW101 Algebra z geometrią 3 4 NW101 Algebra z geometrią

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 018/019 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Studia: Pierwszego stopnia - stacjonarne. Liczba godzin zajęć w semestrach z tego sem I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII.

Studia: Pierwszego stopnia - stacjonarne. Liczba godzin zajęć w semestrach z tego sem I sem II sem III sem IV sem V sem VI sem VII. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PLAN STUDIÓW im. Witelona w Legnicy dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe semestralny wymiar PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: wzornictwo przemysłowe Semestr 1 1 Algebra liniowa - 20 h wykładu + 20 h ćwiczeń 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna - 40 h wykładu

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i gospodarowanie odpadami Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn

PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA STACJONARNE I STOPNIA kierunek: mechanika i budowa maszyn Semestr 1 /sem. 1 Algebra liniowa 20 20 40 4 egz. 2 Analiza matematyczna 40 40 80 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Kierunek: Odnawialne Źródła Energii Program Studiów Stacjonarnych: I stopnia Zatwierdzony przez: Radę Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 217/218 Język wykładowy: Polski Semestr

Bardziej szczegółowo

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska

Inżynieria procesowa w ochronie zdrowia i środowiska Politechnika Białostocka 15.03.2017 Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (INŻ.) Plan obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Inżynieria procesowa w ochronie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r.

załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z r. załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 20 z 28.07.201 r. PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI, WYDZIAŁ MECHANICZNY, OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA KIERUNEK:ENERGETYKA poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) - przedmioty wspólne (krk) lp Nazwa przedmiotu razem wykłady ćwicze- labo- prace semi- tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 tygodni 15 MK 1 Automatyka w transporcie 1 2 2 2

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. audytoryjne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 018/019 Język wykładowy: Polski Semestr 1 SEN-1-104-s Podstawy informatyki 15

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 013/014 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH PWSW w Przemyślu PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: Mechatronika profil praktyczny Specjalność I: Projektowanie systemów mechatronicznych Specjalność II: Mechatronika samochodowa (cykl

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1

Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 1 Fizyka lub chemia A T Fizyka I Mechanika WPT WPT 2 30 30 2 Matematyka, statystyka, badania operacyjne A Matematyka WPT WPT 4 30 15 45 3 Mikro-

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Ciepła Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Inżynieria Ciepła Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Inżynieria Ciepła Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 21/217 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Chemia

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r.

Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów r. Rzeszów, 19.12.2012 r. Mechanika i budowa maszyn Studia niestacjonarne I-go stopnia RW. Rzeszów 11.04.2012 r. MC Przedmiot humanistyczny historia techniki Wprowadzenie do procesów produkcyjnych Semestr

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk)

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) - przedmioty wspólne (krk) MK 1 Automatyka 1,2 60 30 30 2 2 2 1 2 Badania operacyjne 3 45 30 15 2 1 4 3 Ekonomia 4 30 30 2 3 4 Ekonomika transportu 5 45 30 15 2 1 3 5 Elektronika 6,7 60 30 30 2 3 2 3 6

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 203/204 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne - przedmioty wspólne 1 Język angielski * 1 1 2 1 2 1 2 1 E 2 2 2 Przedmiot humanistyczny I * 30 30 2 3 3 Przedmiot humanistyczny II * 30 30 2 2 Wychowanie fizyczne * 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0 5 Matematyka 150

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Profil kształcenia: praktyczny

Plan studiów na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Profil kształcenia: praktyczny studiów: niestacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Plan uchwalony przez Radę Wydziału Nauk Ekonomicznych w dniu 20.02.2019 r. Obowiązuje od roku 2019/2020 Rok studiów: pierwszy : pierwszy 1

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F kod modułu/ przedmiotu* Semestr 1 1 O PG_00041847 Fizyka kwantowa Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Energetyka II stopnia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA RW. Rzeszów r.

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA RW. Rzeszów r. Rzeszów 19.12.2012 r. RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA RW. Rzeszów 11.04.2012 r. Semestr 1 FF Fizyka 1 E 25 20 0 0 5 MK Grafika inżynierska i zapis konstr.

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 014/015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 STC-1-105-s Mechanika techniczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2016/2017 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: Mechaniczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

WYDZIAŁ: Mechaniczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Egzamin po semestr ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała D-1//1/007 Rady W M z dnia 0.09.007 *)

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej (1W) Grafika inżynierska (2P) Technologie informacyjne (1W) 15 1

Wstęp do inżynierii chemicznej i procesowej (1W) Grafika inżynierska (2P) Technologie informacyjne (1W) 15 1 WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ Dziekanat ul. Berdychowo 4, 60-965 Poznań, tel. +48 61 665 2351, fax +48 61 665 2852 e-mail: office_dctf@put.poznan.pl, www.put.poznan.pl Plan studiów i punkty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk)

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH STOPNIA I kierunek TRANSPORT - przedmioty wspólne (krk) - przedmioty wspólne (krk) w tym sem. I II III IV V I MK 1 Automatyka w transporcie 1 2 2 2 Automatyka i sterowanie 2 2 1 3 Badania operacyjne 3 2 1 4 4 Ekonomia 4 2 3 5 Ekonomika transportu 5 2 1 2 6

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów obszarowych. Energetyka studia I stopnia Załącznik 3 do uchwały nr /d/05/2012 Wydział Mechaniczny PK Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów Kierunek: Energetyka studia I stopnia Lista efektów z odniesieniem do efektów Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2017/2018 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechatronika studia I stopnia stacjonarne Rzeszów,12 Listopada 2014 1 Plan studiów z zaznaczeniem

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2019/2020 na kierunku BUDOWNICTWO Plan studiów zatwierdzony przez Radę Wydziału w dniu 16 kwietnia 2019 roku Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: I stopnia Uzyskane kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 017/018 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW A Z O PG_ CHEMIA OGÓLNA B E E O PG_ FIZYKA

PLAN STUDIÓW A Z O PG_ CHEMIA OGÓLNA B E E O PG_ FIZYKA WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Wydział Chemiczny Chemia budowlana I stopnia - inżynierskie ogólnoakademicki stacjonarne PLAN STUDIÓW Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu*

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013

SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Wydział Zarządzania - Dziekanat ds. Studiów Warszawa,... SEMESTRALNY WYKAZ ZALICZEŃ - IDZ Rok. akad. 2012/2013 Nazwisko i imię:... adres.. Rodzaj studiów: INŻYNIERSKIE Tryb studiowania: STACJONARNE kierunek:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02

PLAN STUDIÓW. efekty kształcenia K6_W01 K6_U02 K6_W01 K6_U02 K6_U05 K6_K02 K6_K03 K6_W05 K6_K02 K6_K01 K6_W02 K6_U03 K6_K01 K6_W03 K6_U05 K6_K02 WYDZIAŁ: KIERUNEK: poziom kształcenia: profil: forma studiów: Lp. O/F Semestr 1 kod modułu/ przedmiotu* 1 O PG_00035929 Fizyka 2 O PG_00035927 Matematyka 3 O PG_00035934 Bezpieczeństwo techniczne 4 O PG_00035935

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 18/19 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

2012/2013. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2012/2013 Opole, styczeń 2013 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. PLANY STUDIÓW stacjonarnych i niestacjonarnych I-go stopnia prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki rok akademicki 2014/2015 Opole, marzec 2014 r. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Nr 18 Rady WMiI z dnia 28 marca 2017 roku Kierunek: INFORMATYKA Specjalność INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od 2017/18 Forma

Bardziej szczegółowo

Rok studiów I, semestr 1

Rok studiów I, semestr 1 Plan studiów na kierunku Inżynieria środowiska Specjalność:Inżynieria komunalna Profil kształcenia: Forma studiów: Poziom studiów: Obszar kształcenia: Ogólnoakademicki Stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Inżynieria Środowiska Program Studiów stacjonarnych I stopnia Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Semestr 1 Matematyka 1 45 1E 2 -

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe.

Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. laboratoryjne projektowe. Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 17/18 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka RAR-1-1-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa, inż. I rok. Metody uczenia się i studiowania IB Podstawy ekonomii IB 1

Kierunek: Inżynieria Bezpieczeństwa, inż. I rok. Metody uczenia się i studiowania IB Podstawy ekonomii IB 1 : Inżynieria Bezpieczeństwa, inż. I rok Metody uczenia się i studiowania IB 1 Podstawy ekonomii IB 1 Ochrona własności intelektualnej IB 1 Podstawy prawa IB 1 Rachunek wektorowy i elementy algebry liniowej

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika

studia I stopnia, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Elektrotechnika Uniwersytet Zielonogórski Plan studiów Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki kierunek, stacjonarne rok akademicki 2017/2018 Lp Nazwa przedmiotu ECTS Strona 1 z stacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Semestr 1 Lp. Nr modułu Nazwa przedmiotu 1 MK_1 Matematyka WM ITSI 4 30 15 45 2 MK_2 Fizyka I Mechanika WM KMS

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Matematyka w technice

Kierunek: Matematyka w technice Kierunek: Matematyka w technice Wykaz modułów kształcenia z podziałem na semestry Forma zajęć: W wykład C ćwiczenia L laboratorium P projekt S searium E egza Semestr 1 Analiza matematyczna I Algebra liniowa

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska

Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska Numer modułu Studia stacjonarne I stopnia, kierunek Inżynieria Środowiska MODUŁ ECTS Egz. Zal. R-m. Wyk. Ćw. Lab. Ćw. audyt. Ćw. ter. I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 w ć w ć w ć w ć w ć w ć w ć IS_01 Język obcy

Bardziej szczegółowo