PRZEDMIAR Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR Roboty w zakresie różnych nawierzchni"

Transkrypt

1 Łukasz Gadoski ul. Szafirowa 27, Piaseczno PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepopowniai w iejscowościach Janczewice i Lesznowola, Gina Lesznowola - Etap V - zadanie nr 2 ADRES INWESTYCJI : Lesznowola INWESTOR : LESZNOWOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ul. Poprzeczna 50, Lesznowola BRANŻA : Sanitarna- sieć kanalizacji sanitarnej DATA OPRACOWANIA : sierpień 2018 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania sierpień 2018 Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA PRO

2 1 Kanalizacja sanitarna-kanały główne 1.1 Kanalizacja sanitarna odcinek S2-S Roboty ziene Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny 492,18/ k 0,492 RAZEM 0,492 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 6.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S2-S11 184,33*((6,08+5,95+5,78+5,75+5,46+5,32+5,23+5,15+5,18+5,19)/10+0,1)*1, ,688 S11-S19 129,62*((5,19+4,99+4,91+4,82+4,74+4,68+4,5+4,35+4,14)/9+0,1)*1,2 746,957 S19-S23 60,07*((4,14+3,78+3,55+3,28+3,09)/5+0,1)*1,2 264, *(0,5*2,3*5,5)*2+8*(0,5*2,3*4,5)*2+4*(0,5*2,3*3,5)*2 241, ,549 poz.2a*80% 1 994,839 -poz.6-287,847 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S23-S26 63,99*((3,09+2,96+2,77+2,3+2,16)/5+0,1)*1,0 176,356 S26-S27 62,88*((2,16+1,52)/2+0,1)*1,0 121,987 3*(0,5*2,3*2,5)*2+1*(0,5*2,3*2)*2 21, ,193 poz.3a*80% 256,154 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 6,0 o ścianach pionowych S2-S11 184,33*((6,08+5,95+5,78+5,75+5,46+5,32+5,23+5,15+5,18+5,19)/10+0,1)*1, ,688 S11-S19 129,62*((5,19+4,99+4,91+4,82+4,74+4,68+4,5+4,35+4,14)/9+0,1)*1,2 746,957 S19-S23 60,07*((4,14+3,78+3,55+3,28+3,09)/5+0,1)*1,2 264, *(0,5*2,3*5,5)*2+8*(0,5*2,3*4,5)*2+4*(0,5*2,3*3,5)*2 241, ,549 poz.4a*20% 498,710 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 o ścianach pionowych S23-S26 63,99*((3,09+2,96+2,77+2,3+2,16)/5+0,1)*1,0 176,356 S26-S27 62,88*((2,16+1,52)/2+0,1)*1,0 121,987 3*(0,5*2,3*2,5)*2+1*(0,5*2,3*2)*2 21, ,193 poz.5a*20% 64,9 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi (wywóz ziei podsypka+obsypka) k RAZEM 1 706,992 RAZEM 256,154 RAZEM 498,710 RAZEM 64,9 poz.9+poz.10a 287,847 RAZEM 287,847 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi 2 (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości i głębokości do 6.0 ; grunt kat. I-IV Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S2-S11 184,33*((6,08+5,95+5,78+5,75+5,46+5,32+5,23+5,15+5,18+5,19)/10+0,1)* ,814 S11-S19 129,62*((5,19+4,99+4,91+4,82+4,74+4,68+4,5+4,35+4,14)/9+0,1)* ,928 S19-S23 60,07*((4,14+3,78+3,55+3,28+3,09)/5+0,1)* , *(0,5*5,5)*2*2+8*(0,5*4,5)*2*2+4*(0,5*3,5)*2* ,000 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 i głębokości do 3.0 ; grunt kat. I-IV- Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S23-S26 63,99*((3,09+2,96+2,77+2,3+2,16)/5+0,1)* ,713 S26-S27 62,88*((2,16+1,52)/2+0,1)* ,974 2 RAZEM 3 963,

3 3*(0,5*2,5)*2*2+1*(0,5*2)*2*2 2 19,000 RAZEM 615,687 9 KNR-W Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 10 c (184,33+129,62+60,07)*1,2*0,1 44,882 (63,99+62,88)*1,0*0,1 12, KNR-W Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 20 c (obsypka) (184,33+129,62+60,07)*1,2*0,4 179,530 (63,99+62,88)*1,0*0,4 50,748 A (sua częściowa) ,278 dn ,18*3,14*0,1*0,1-15, z.o e dn e dn e dn 600 e dn e dn 600 e dn e dn z.o z.o Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz.2+poz ,146-10*(3,14*0,6*0,6*5,5) -62,172-6*(3,14*0,6*0,6*4,5) -30,521-2*(3,14*0,6*0,6*4,5) -10,174-3*(3,14*0,6*0,6*3,5) -11,869-1*(3,14*0,6*0,6*3,5) -3,956-3*(3,14*0,6*0,6*2,5) -8,478-1*(3,14*0,6*0,6*2,0) -2,261 do 6.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz.4 498,710 -poz.9-57,569 -poz ,824 do 3.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) RAZEM 57,569 RAZEM 214,824 RAZEM 1 833,715 RAZEM 226,317 poz.5 64,9 RAZEM 64,9 1. Roboty instalacyjne 14 KNNR z.sz KNNR z.sz KNNR z.sz KNNR KNNR Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 SN 8 lite - wykopy uocnione 505,3-13,12 492,180 RAZEM 492,180 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn szt wykopy uocnione - trójniki dn 200/160 3 szt 3,000 RAZEM 3,000 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn kpl wykopy uocnione - wykonanie kaskady dn 200 w dn 2 kpl 2,000 RAZEM 2,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie o głębokości ,000 RAZEM 23,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie za każde 0.5 różnicy głęb. [0.5 ] - 3 -

4 70 [0.5 ] 70,000 RAZEM 70, Studzienki kanalizacyjne z gotowych eleentów z tworzyw sztucznych o śr. 600 i głębokości 2.4 szt. 3 szt. 3, KNNR KNNR KNNR KNR analiza indywidualna Studzienki kanalizacyjne z gotowych eleentów z tworzyw sztucznych o śr za każde 0.5 różnicy głębokości od 2.4 szt. RAZEM 3, szt. 10,000 RAZEM 10,000 Przejścia szczelne dn 200 szt. 23*2 szt. 46,000 RAZEM 46,000 Podłoża betonowe o grubości 10 c- pod e 26*1,5*1,5*0,1 5,850 RAZEM 5,850 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ lekki; eleent o rozpiętości 4 kpl. 13 kpl. 13,000 RAZEM 13,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ kpl. lekki; eleent o rozpiętości 4 13 kpl. 13,000 RAZEM 13,000 Rury ochronne dwudzielne 13*3 9,000 RAZEM 39,000 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 27 kpl. 27,000 RAZEM 27,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 27 kpl. 27,000 RAZEM 27,000 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. no. 200 poz ,180 RAZEM 492,180 Monitoring TV kanałów poz ,180 RAZEM 492, Odtworzenie terenu do stanu istniejącego 30 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c 2 31 KNR *1, ,000 RAZEM 450,000 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 2 20 c 300*1, ,000 RAZEM 450,000 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodziego równiarką; grunt kat.i-iii 2 192*1, ,000 RAZEM 288,000 Rozścielenie ziei urodzajnej (huusu) spycharką na terenie płaski - 4 -

5 192*1,5*0,05 14,400 RAZEM 14, Obsianie w ziei urodzajnej. 2 poz ,000 RAZEM 288,000 Kanalizacja sanitarna odcinek S2-P1-S28-S37 w ul. Biedronki.1 Roboty ziene Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny 183,43/ k 0,183 RAZEM 0,183 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 6.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) P1-S2 13,12*((6,15+6,08)/2+0,1)*1,2 97,849 P1-S28 4,56*((6,15+6)/2+0,1)*1,2 33,790 S28-S34 97,74*((4,41+4,53+4,36+4,34+4,33+4,31+4,29)/7+0,1)*1,2 523, *(0,5*2,3*6)*2+7*(0,5*2,3*4,3)*2 83,0 738,611 poz.36a*80% 590,889 -poz.40-1,257 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S34-S37 68,01*((2,35+2,32+2,08+1,96+2)/5+0,1)*1,0 152,478 4*(0,5*2,3*2)*2 18, ,878 poz.37a*80% 136,702 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 6,0 o ścianach pionowych P1-S2 13,12*((6,15+6,08)/2+0,1)*1,2 97,849 P1-S28 4,56*((6,15+6)/2+0,1)*1,2 33,790 S28-S34 97,74*((4,41+4,53+4,36+4,34+4,33+4,31+4,29)/7+0,1)*1,2 523, *(0,5*2,3*6)*2+7*(0,5*2,3*4,3)*2 83,0 738,611 poz.38a*20% 147,722 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 o ścianach pionowych S34-S37 68,01*((2,35+2,32+2,08+1,96+2)/5+0,1)*1,0 152,478 4*(0,5*2,3*2)*2 18, ,878 poz.39a*20% 34,176 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi (wywóz ziei podsypka+obsypka) k RAZEM 487,632 RAZEM 136,702 RAZEM 147,722 RAZEM 34,176 poz.43+poz.44a 1,257 RAZEM 1,257 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi 2 (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości i głębokości do 6.0 ; grunt kat. I-IV Uocnienie wykopów plytai wykopowyi P1-S2 13,12*((6,15+6,08)/2+0,1)* ,082 P1-S28 4,56*((6,15+6)/2+0,1)*2 2 56,316 S28-S34 97,74*((4,41+4,53+4,36+4,34+4,33+4,31+4,29)/7+0,1)* ,237 1*(0,5*6)*2*2+7*(0,5*4,3)*2*2 2 72,200 RAZEM 1 164,

6 42 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 i głębokości do 3.0 ; grunt kat. I-IV- Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S34-S37 68,01*((2,35+2,32+2,08+1,96+2)/5+0,1)* ,957 4*(0,5*2)*2*2 2 16, KNR-W KNR-W Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 10 c RAZEM 320,957 (13,12+4,56+97,74)*1,2*0,1 13,850 (68,01)*1,0*0,1 6,801 RAZEM 20,651 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 20 c (obsypka) (13,12+4,56+97,74)*1,2*0,4 55,402 (68,01)*1,0*0,4 27,204 A (sua częściowa) ,606 dn ,43*3,14*0,1*0,1-5, z.o e dn e dn e dn z.o z.o Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz.36+poz ,334-1*(3,14*0,6*0,6*6) -6,782-6*(3,14*0,6*0,6*4,3) -29,164-3*(3,14*0,6*0,6*2) -6,782 do 6.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz ,722 -poz.43-20,651 -poz.44-76,846 do 3.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) RAZEM 76,846 RAZEM 581,606 RAZEM 50,225 poz.39 34,176 RAZEM 34,176.2 Roboty instalacyjne 48 KNNR z.sz KNNR z.sz KNNR KNNR KNNR Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 SN 8 lite - wykopy uocnione 183,43 183,430 RAZEM 183,430 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn kpl wykopy uocnione - wykonanie kaskady dn 200 w dn 2 kpl 2,000 RAZEM 2,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie o głębokości ,000 RAZEM 10,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie za każde 0.5 różnicy głęb. [0.5 ] 14 [0.5 ] Przejścia szczelne dn 200 szt. 14,000 RAZEM 14, szt. 22,000 RAZEM 22,

7 53 KNNR Podłoża betonowe o grubości 10 c- pod e 10*1,5*1,5*0,1 2, KNNR KNR analiza indywidualna Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ lekki; eleent o rozpiętości 4 kpl. RAZEM 2,250 3 kpl. 3,000 RAZEM 3,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ kpl. lekki; eleent o rozpiętości 4 3 kpl. 3,000 RAZEM 3,000 Rury ochronne dwudzielne 3*3 9,000 RAZEM 9,000 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 5 kpl. 5,000 RAZEM 5,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 5 kpl. 5,000 RAZEM 5,000 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. no. 200 poz ,430 RAZEM 183,430 Monitoring TV kanałów poz ,430 RAZEM 183,430.3 Odtworzenie terenu do stanu istniejącego 61 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c KNR *1, ,500 RAZEM 274,500 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 2 20 c 183*1, ,500 RAZEM 274, Kanalizacja sanitarna odcinek S28-S Roboty ziene Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny 423,65/ k 0,424 RAZEM 0,424 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 6.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S28-S43 86,5*((5,39+5,32+5,27+5,05+5,14+5,04+5,11)/7+0,1)*1,2 548,954 S43-S48 114,83*((5,11+4,96+4,86+4,71+4,43+4,19)/6+0,1)*1,2 662,799 S48-S50 72,41*((4,19+3,76+3,38)/3+0,1)*1,2 336, *(0,5*2,3*5,2)*2+5*(0,5*2,3*4,5)*2+2*(0,5*2,3*3,5)*2 139, ,214 poz.64a*80% 1 350,571 -poz ,199 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S50-S53 71,77*((3,8+2,8+2,11)/3+0,1)*1,0 215,549 S53-S55 74,14*((2,11+1,8+1,72+1,55)/4+0,1)*1,0 140,495 k RAZEM 1 113,

8 2*(0,5*2,3*2,5)*2+2*(0,5*2,3*1,7)*2 19, ,364 poz.65a*80% 300, Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 6,0 o ścianach pionowych S28-S43 86,5*((5,39+5,32+5,27+5,05+5,14+5,04+5,11)/7+0,1)*1,2 548,954 S43-S48 114,83*((5,11+4,96+4,86+4,71+4,43+4,19)/6+0,1)*1,2 662,799 S48-S50 72,41*((4,19+3,76+3,38)/3+0,1)*1,2 336, *(0,5*2,3*5,2)*2+5*(0,5*2,3*4,5)*2+2*(0,5*2,3*3,5)*2 139, ,214 poz.66a*20% 337,643 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 o ścianach pionowych S50-S53 71,77*((3,8+2,8+2,11)/3+0,1)*1,0 215,549 S53-S55 74,14*((2,11+1,8+1,72+1,55)/4+0,1)*1,0 140,495 2*(0,5*2,3*2,5)*2+2*(0,5*2,3*1,7)*2 19, ,364 poz.67a*20% 75,073 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi (wywóz ziei podsypka+obsypka) RAZEM 300,291 RAZEM 337,643 RAZEM 75,073 poz.71+poz.72a 237,199 RAZEM 237,199 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi 2 (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości i głębokości do 6.0 ; grunt kat. I-IV Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S28-S43 86,5*((5,39+5,32+5,27+5,05+5,14+5,04+5,11)/7+0,1)* ,923 S43-S48 114,83*((5,11+4,96+4,86+4,71+4,43+4,19)/6+0,1)* ,665 S48-S50 72,41*((4,19+3,76+3,38)/3+0,1)* , *(0,5*5,2)*2*2+5*(0,5*4,5)*2*2+2*(0,5*3,5)*2* ,400 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 i głębokości do 3.0 ; grunt kat. I-IV- Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S50-S53 71,77*((3,8+2,8+2,11)/3+0,1)* ,098 S53-S55 74,14*((2,11+1,8+1,72+1,55)/4+0,1)* ,991 2*(0,5*2,5)*2*2+2*(0,5*1,7)*2*2 2 16, KNR-W KNR-W Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 10 c 2 RAZEM 2 702,407 RAZEM 728,889 (86,5+114,83+72,41)*1,2*0,1 32,849 (71,77+74,14)*1,0*0,1 14,591 RAZEM 47,440 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 20 c (obsypka) (86,5+114,83+72,41)*1,2*0,4 131,395 (71,77+74,14)*1,0*0,4 58,364 A (sua częściowa) ,759 dn ,65*3,14*0,1*0,1-13, z.o e dn Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz.64+poz ,663-1*(3,14*0,6*0,6*6) -6,782 RAZEM 176,

9 e dn -6*(3,14*0,6*0,6*4,3) -29,164 e dn -3*(3,14*0,6*0,6*2) -6,782 RAZEM 1 370, z.o do 6.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz ,643 -poz.71-47,440 -poz , z.o do 3.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) RAZEM 113,747 poz.67 75,073 RAZEM 75, Roboty instalacyjne 76 KNNR z.sz KNNR z.sz KNNR KNNR KNNR KNNR KNR analiza indywidualna 3.2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 SN 8 lite - wykopy uocnione 273,74+149,91 423,650 RAZEM 423,650 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn szt wykopy uocnione - trójniki dn 200/160 2 szt 2,000 RAZEM 2,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie o głębokości ,000 RAZEM 17,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie za każde 0.5 różnicy głęb. [0.5 ] 40 [0.5 ] Przejścia szczelne dn 200 szt. 40,000 RAZEM 40,000 17*2 szt. 34,000 RAZEM 34,000 Podłoża betonowe o grubości 10 c- pod e 17*1,5*1,5*0,1 3,825 RAZEM 3,825 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 3 kpl. 3,000 RAZEM 3,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 3 kpl. 3,000 RAZEM 3,000 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. no. 200 poz ,650 RAZEM 423,650 Monitoring TV kanałów poz ,650 RAZEM 423, Odtworzenie terenu do stanu istniejącego 86 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c 2 424*1, ,000 RAZEM 636,

10 87 KNR Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 c 2 424*1, ,000 RAZEM 636, Kanalizacja sanitarna odcinek S34-S Roboty ziene Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny poz.101/ k 0,248 RAZEM 0,248 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 6.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S34-S61 10,49*((4,29+4,22)/2+0,1)*1,2 54,821 S61-S68 129,62*((4,22+3,98+3,92+3,84+3,08+3,05+3,01)/7+0,1)*1,2 573,291 1*(0,5*2,3*4,2)*2+8*(0,5*2,3*3,5)*2 74, ,172 poz.89a*80% 561,738 -poz ,991 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S68-S72 107,85*((3,01+2,8+2,53+2,02+1,4)/5+0,1)*1,0 264,448 3*(0,5*2,3*2,5)*2+1*(0,5*2,3*1,4)*2 20, ,918 poz.90a*80% 227,934 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 6,0 o ścianach pionowych k RAZEM 423,747 RAZEM 227,934 poz.89a*20% 140,434 RAZEM 140,434 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 o ścianach pionowych poz.90a*20% 56,984 RAZEM 56,984 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi (wywóz ziei podsypka+obsypka) poz.96+poz.97a 137,991 RAZEM 137,991 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi 2 (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości i głębokości do 6.0 ; grunt kat. I-IV Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S34-S61 10,49*((4,29+4,22)/2+0,1)*2 2 91,368 S61-S68 129,62*((4,22+3,98+3,92+3,84+3,08+3,05+3,01)/7+0,1)* ,485 1*(0,5*4,2)*2*2+7*(0,5*3,5)*2*2 2 57, Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 i głębokości do 3.0 ; grunt kat. I-IV- Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S68-S72 107,85*((3,01+2,8+2,53+2,02+1,4)/5+0,1)* ,896 3*(0,5*2,5)*2*2+1*(0,5*1,4)*2*2 2 17,800 2 RAZEM 1 104, KNR-W KNR-W Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 10 c RAZEM 546,696 (10,49+129,62)*1,2*0,1 16,813 (107,85)*1,0*0,1 10,785 RAZEM 27,598 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 20 c (obsypka) (10,49+129,62)*1,2*0,4 67,

11 (107,85)*1,0*0,4 43,140 A (sua częściowa) ,393 dn 200 -poz.a*3,14*0,1*0,1-3,466 RAZEM 106, z.o e dn e dn e dn e dn z.o z.o Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz.89+poz ,681-1*(3,14*0,6*0,6*4,2) -4,748-7*(3,14*0,6*0,6*3,5) -27,695-3*(3,14*0,6*0,6*2,5) -8,478-1*(3,14*0,6*0,6*1,4) -1,583 do 6.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz ,434 -poz.96-27,598 -poz ,927 do 3.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) RAZEM 609,177 RAZEM 5,909 poz.92 56,984 RAZEM 56, Roboty instalacyjne 101 KNNR z.sz KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 SN 8 lite - wykopy uocnione 247,96 247,960 RAZEM 247,960 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie o głębokości ,000 RAZEM 12,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie za każde 0.5 różnicy głęb. [0.5 ] 4 [0.5 ] Przejścia szczelne dn 200 szt. 4,000 RAZEM 4,000 12*2 szt. 24,000 RAZEM 24,000 Podłoża betonowe o grubości 10 c- pod e 12*1,5*1,5*0,1 2,700 RAZEM 2,700 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ lekki; eleent o rozpiętości 4 kpl. 4 kpl. 4,000 RAZEM 4,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ kpl. lekki; eleent o rozpiętości 4 4 kpl. 4,000 RAZEM 4,000 Rury ochronne dwudzielne 4*3 12,000 RAZEM 12,

12 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 9 kpl. 9, KNR analiza indywidualna Deontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. RAZEM 9,000 9 kpl. 9,000 RAZEM 9,000 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. no. 200 poz ,960 RAZEM 247,960 Monitoring TV kanałów poz ,960 RAZEM 247, Odtworzenie terenu do stanu istniejącego 113 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c KNR *1, ,000 RAZEM 372,000 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 2 20 c 248*1, ,000 RAZEM 372, Kanalizacja sanitarna odcinek S4-S95, S8-S Roboty ziene Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny poz.128/ k 0,379 RAZEM 0,379 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 6.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S4-S85 101,55*((4,53+4,54+4,55+4,59+4,37+4,3)/6+0,1)*1,2 558,119 S85-S91 122,44*((4,3+3,97+3,89+3,67+3,39+3,28+3,15)/7+0,1)*1,2 553,079 5*(0,5*2,3*4,5)*2+6*(0,5*2,3*3,5)*2 100, ,248 poz.116a*80% 968,998 -poz ,284 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) S91-S93 70,39*((3,15+2,62+2,09)/3+0,1)*1,0 191,461 S93-S95 59,31*((2,09+1,72+1,45)/3+0,1)*1,0 109,921 S8-S100 24,88*((2,11+1,8)/2+0,1)*1,0 51, *(0,5*2,3*2,3)*2+2*(0,5*2,3*1,5)*2+1*(0,5*2,3*1,8)*2 21, ,130 poz.117a*80% 299,304 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 6,0 o ścianach pionowych k RAZEM 681,714 RAZEM 299,304 poz.116a*20% 242,250 RAZEM 242,250 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 o ścianach pionowych poz.117a*20% 74,826 RAZEM 74,826 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi (wywóz ziei podsypka+obsypka) poz.123+poz.124a 287,

13 RAZEM 287, Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości i głębokości do 6.0 ; grunt kat. I-IV Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S4-S85 101,55*((4,53+4,54+4,55+4,59+4,37+4,3)/6+0,1)* ,198 S85-S91 122,44*((4,3+3,97+3,89+3,67+3,39+3,28+3,15)/7+0,1)* ,798 5*(0,5*4,5)*2*2+6*(0,5*3,5)*2*2 2 87, Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi 2 (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 i głębokości do 3.0 ; grunt kat. I-IV- Uocnienie wykopów plytai wykopowyi S91-S93 70,39*((3,15+2,62+2,09)/3+0,1)* ,922 S93-S95 59,31*((2,09+1,72+1,45)/3+0,1)* ,842 S8-S100 24,88*((2,11+1,8)/2+0,1)* ,257 2*(0,5*2,3)*2*2+2*(0,5*1,5)*2*2+1*(0,5*1,8)*2*2 2 18, KNR-W KNR-W Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 10 c RAZEM 1 938,996 RAZEM 723,821 (101,55+122,44)*1,2*0,1 26,879 (790,39+59,31+24,88)*1,0*0,1 87,458 RAZEM 114,337 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 20 c (obsypka) (101,55+122,44)*1,2*0,4 107,515 (79,39+59,31+24,88)*1,0*0,4 65,432 A (sua częściowa) ,947 dn 200 -poz.a*3,14*0,1*0,1-5, z.o e dn e dn e dn e dn e dn z.o z.o Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz.116+poz ,018-5*(3,14*0,6*0,6*4,5) -25,434-6*(3,14*0,6*0,6*3,5) -23,738-2*(3,14*0,6*0,6*2,3) -5,200-2*(3,14*0,6*0,6*1,5) -3,391-1*(3,14*0,6*0,6*1,8) -2,5 do 6.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz ,250 -poz ,337 -poz ,516 do 3.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) RAZEM 167,516 RAZEM 921,220 RAZEM -39,6 poz ,826 RAZEM 74, Roboty instalacyjne 128 KNNR z.sz KNNR Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200x5,9 SN 8 lite - wykopy uocnione 353,69+24,88 78,570 RAZEM 378,570 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie o głębokości ,000 RAZEM 16,

14 130 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie za każde [0.5 ] różnicy głęb. 12 [0.5 ] 12, KNNR KNNR KNNR KNR analiza indywidualna Przejścia szczelne dn 200 szt. RAZEM 12,000 16*2 szt. 32,000 RAZEM 32,000 Podłoża betonowe o grubości 10 c- pod e 16*1,5*1,5*0,1 3,600 RAZEM 3,600 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ lekki; eleent o rozpiętości 4 kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ kpl. lekki; eleent o rozpiętości 4 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 Rury ochronne dwudzielne 1*3,000 RAZEM 3,000 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 5 kpl. 5,000 RAZEM 5,000 Deontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 5 kpl. 5,000 RAZEM 5,000 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. no. 200 poz ,570 RAZEM 378,570 Monitoring TV kanałów poz ,570 RAZEM 378, Odtworzenie terenu do stanu istniejącego 140 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c KNR *1, ,000 RAZEM 567,000 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 2 20 c 378*1, ,000 RAZEM 567,000 2 Kanalizacja sanitarna-przyłącza 2.1 Roboty ziene 142 d d Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny k poz.151/ k 0,335 RAZEM 0,335 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) 335*(1,85+0,1)*0,9 587, ,925 poz.143a*80% 470,340 -poz ,690 RAZEM 331,

15 144 d Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 o ścianach pionowych poz.143a*20% 117,585 RAZEM 117, d Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi (wywóz ziei podsypka+obsypka) poz.147+poz.148a 138, d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi 2 (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 i głębokości do 3.0 ; grunt kat. I-IV- Uocnienie wykopów plytai wykopowyi RAZEM 138, *(1,85+0,1)* ,500 RAZEM 1 306,500 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 10 c (335)*0,9*0,1 30,150 RAZEM 30,150 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 20 c (obsypka) (335)*0,9*0,36 108,540 A (sua częściowa) ,540 dn 200 -poz.a*3,14*0,08*0,08-2, d z.o e dn e dn d z.o d. Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz ,650-1*(3,14*0,6*0,6*2) -2,261-34*(3,14*0,5*0,25*1,8) -24,021 -poz ,150 -poz ,359 do 3.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) RAZEM 106,359 RAZEM 168,859 poz ,585 RAZEM 117,585 Roboty instalacyjne KNNR 4 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 SN8 lite d z.o KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d z.sz KNNR 4 d z.sz ,99 34,990 RAZEM 334,990 Studzienki kanalizacyjne z gotowych eleentów z tworzyw sztucznych o śr. 425 szt. i głębokości szt. 34,000 RAZEM 34,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie o głębokości 3 1 1,000 RAZEM 1,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. w gotowy wykopie za każde [0.5 ] 0.5 różnicy głęb. -2 [0.5 ] -2,000 RAZEM -2,000 Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn szt wykopy uocnione- wykonanie kaskady dn 160 w dn szt 71,000 RAZEM 71,000 Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 szt - wykopy uocnione-korki 56 szt 56,000 RAZEM 56,

16 157 d Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ lekki; eleent o rozpiętości 4 kpl. 23 kpl. 23,000 RAZEM 23, d Deontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekounikacyjnych typ lekki; eleent o rozpiętości 4 kpl. 23 kpl. 23,000 RAZEM 23, KNNR 5 d Rury ochronne dwudzielne 23*3 69,000 RAZEM 69, d Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 37 kpl. 37,000 RAZEM 37, d Deontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; eleent o rozpiętości 4 kpl. 37 kpl. 37,000 RAZEM 37, KNNR 4 d Przejścia szczelne dn 160 szt. 71* szt. 155,000 RAZEM 155, KNR 2-18 d Próba szczelności kanałów rurowych o śr. no. 160 poz ,990 RAZEM 334, Odtworzenie terenu do stanu istniejącego KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c d KNR 2-31 d d d d *1, ,000 RAZEM 225,000 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 2 20 c 150*1, ,000 RAZEM 225,000 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodziego równiarką; grunt kat.i-iii 2 185*1, ,500 RAZEM 277,500 Rozścielenie ziei urodzajnej (huusu) spycharką na terenie płaski 185*1,5*0,05 13,875 RAZEM 13,875 Obsianie w ziei urodzajnej *1, ,500 RAZEM 277,500 3 Popownia PS8 (PS1) 3.1 Roboty ziene 169 d przepopownia 170 d przepopownia 171 d uw.p. tab. przepopownia 172 KNNR 4 d Wykopy oraz przekopy o głębokości do 4.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki 0 3 w gruncie kat. III-IV 7,6*3,5*3,5 93,100 -poz ,967 RAZEM 24,133 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. III-IV z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi 7,6*(3,14*1,7*1,7) 68,967 Uocnienie ścian wykopów o szerokości 1.81 do 3.20 i głębokości do 9.0 w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicai wbijanyi pionowo wraz z wyciąganie grodzic 7,5*(3,5*4) 2 105,000 Podłoża betonowe o grubości 10 c 2 RAZEM 68,967 RAZEM 105,000 3*3*0,1 0,900 RAZEM 0,

17 173 d d z.o Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=0.98) poz.169-poz ,233 RAZEM 23, Roboty instalacyjne KNR-W 2-18 Montaż przepopowni ścieków P8 (P1) KNR-W analiza indywidualna 175 d.3.2 analiza indywidualna 176 d ,000 RAZEM 1,000 Dostawa przepopowni ścieków P8 (P1) (paraetry przepopowni zgodnie projekte kpl. ST) 1 kpl. 1,000 RAZEM 1, Odtworzenie terenu do stanu istniejącego KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c KNR 2-31 d *4 2 16,000 RAZEM 16,000 Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 2 20 c 4*4 2 16,000 RAZEM 16,000 4 Kanalizacja sanitarna - Kanał tłoczny do P8 4.1 Roboty ziene 178 d d d d d KNR-W 2-18 d KNR-W 2-18 d Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny k poz.187/ k 0,193 RAZEM 0,193 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyżki w gruncie kat. I-II (80% wykopy echaniczne) 193*(1,8+0,1)*0,9 330,0 330,0 poz.179a*80% 264,024 -poz ,902 RAZEM 184,122 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 i głębokości do 3,0 o ścianach pionowych poz.179a*20% 66,006 RAZEM 66,006 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj. łyżki 0 3 w gruncie kat. I-II z transporte urobku na odległość 10 k po drogach o nawierzchni utwardzonej saochodai saowyładowczyi (wywóz ziei podsypka+obsypka) poz.183+poz.184a 79,902 RAZEM 79,902 Pełne uocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palai szalunkowyi stalowyi 2 (wypraskai) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 i głębokości do 3.0 ; grunt kat. I-IV- Uocnienie wykopów plytai wykopowyi 193*(1,85+0,1)* ,700 RAZEM 752,700 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 10 c 193*0,9*0,1 17,370 RAZEM 17,370 Podłoża pod kanały i obiekty z ateriałów sypkich gr. 20 c (obsypka) 193*0,9*0,36 62,532 A (sua częściowa) ,532 dn 200 -poz.a*3,14*0,05*0,05-0,491 RAZEM 62,

18 185 d z.o e dn d z.o d. Zasypanie wykopów fundaentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkai z zagęszczenie echaniczny zagęszczarkai (grubość warstwy w stanie luźny 40 c) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) poz ,122-1*(3,14*0,7*0,7*2,2) -3,385 -poz ,370 -poz ,041 do 3.0 w gruncie kat. I-III - współczynnik zagęszczenia Js=1.00) RAZEM 101,326 poz ,006 RAZEM 66,006 Roboty instalacyjne KNNR z.sz KNNR 4 d z.sz KNNR 4 d KNNR 4 d z.sz KNNR 4 d KNNR 4 d KNNR 4 d Sieci wodociągowe - ontaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 - wykopy uocnione ,000 RAZEM 193,000 Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD etodą zgrzewania czołowego o śr. zewn wykopy złącz. uocnione 16 złącz. 16,000 RAZEM 16,000 Zasuwy typu "E" z obudową o śr.80 ontowane na rurociągach PVC i PE kpl. 1 kpl. 1,000 RAZEM 1,000 Sieci wodociągowe - ontaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach szt. zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 - wykopy uocnione 2 szt. 2,000 RAZEM 2,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr w gotowy wykopie o głębokości 3-koora poiarowa 1 1,000 RAZEM 1,000 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr w gotowy wykopie za każde [0.5 ] 0.5 różnicy głęb. -1 [0.5 ] -1,000 Próba wodna szczelności sieci kanalizacyjnej z rur typu PE, PEHD o śr. do prób prób. 4.3 Odtworzenie terenu do stanu istniejącego 194 KNR 2-31 d Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kaiennego o grubości 20 c 2 193*1, , KNR 2-31 d Nawierzchnia z tłucznia kaiennego - warstwa tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 c 2 RAZEM -1,000 1,000 RAZEM 1,000 RAZEM 231, *1, ,600 RAZEM 231,600 5 Odwadnianie wykopów 196 d Igłofiltry o średnicy do 50 wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6. szt. 900 szt. 900,000 RAZEM 900, d Rurociągi tyczsowe PVC dn d ,000 RAZEM 200,000 Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu (tyczasowe) o śr. no szt szt. 15,000 RAZEM 15,

19 199 d Popowanie wody z igłofiltrów agregate popowy. godz. UWAGA - Ilość godzin popowania i sztuk igłofiltrów jest szacunkowa, przyjęta dla zakładanej technologii wykonania robót w okresie letni (suchy). Wykonawca dokona własnej kalkulacji ilości i czasu odwadniania dla przyjętej technologii, haronograu i pory roku, których koszt uwzględni w cenie ofertowej. 360 godz. 360,000 RAZEM 360,

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.remigiusz Pirogowicz (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia AB Industry SA 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul Wojska Polskiego 7, Macierzysz Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45330- Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ignacy Szeliga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ignacy Szeliga DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Gina Korfantów Rynek 4, 48-317 Korfantów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Gina Korfantów Rynek 4, 48-317 Korfantów PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231300-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień - - Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko. ul. Brzozowa 24 A Kobyłka PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH Grażyna Ośko ul. Brzozowa 24 A 05-230 Kobyłka Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT + KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT + KOSZTORYS OFERTOWY BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO,,INTEROROJEKT" DARIUSZ RUSNIAK 58-500 Jelenia Góra, Dziwiszów, ul Kaczawska 13 PRZEDMIAR ROBÓT + KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Broniarek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 2019r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Broniarek DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2019r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania kwiecień 2019r. PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kopletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REWITALIZACJI RYNKU W LUBOMIERZUU

PRZEDMIAR ROBÓT REWITALIZACJI RYNKU W LUBOMIERZUU REWITALIZACJI RYNKU W LUBOMIERZUU LOKALIZACJA Luboierz, 59-623 Luboierz, dz. nr 27, 68/31, 76, 79/1, 79/2, 111 INWESTOR Gina Luboierz, pl. Wolności 1 59-623 Luboierz, reprezentowanaa przez Wiesława Ziółkowskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 4500-0 4500-8 454-6 Roboty budowlane Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "Kreska" PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa Kreska PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "Kreska" ul. Wyspiańskiego 5/8 39-400 Tarnobrzeg ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 453300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Domaszczyńska SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Mańdzij DATA OPRACOWANIA : r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Anna Domaszczyńska SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Mańdzij DATA OPRACOWANIA : r. JM Projekt Jakub Mańdzij ul. Wodociągowa, Strzelce Kraj. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 453300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Borek DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Borek DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Iglasta 5, 27-200 Starachowice NAZWA INWESTYCJI : Budowa wodociągu PE dn110 ADRES INWESTYCJI : ul. Staropolska, Młynarska; Starachowice (dz.

Bardziej szczegółowo

Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski Legnica, ul. Argentyńska 5 PRZEDMIAR ROBÓT

Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski Legnica, ul. Argentyńska 5 PRZEDMIAR ROBÓT Usługi Architektoniczno-Inżynierskie Jan Węglewski 59-0 Legnica, ul Argentyńska 5 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zespołu bud gosp w Krotoszycach wraz ze zianą sposobu użytkowania na hotel z centru

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Adam Szwed,... zam.ul.poniatowskiego 57b/41, Stalowa Wola, ...

Przedmiar robót Adam Szwed,... zam.ul.poniatowskiego 57b/41, Stalowa Wola, ... Przediar robót Nazwa zaówienia: Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid: 1907, 405/21, 405/19, 405/18, 405/17, 405/16, 405/15, 405/14, 405/13, 405/12, 405/11, 405/10, 405/9 w. Rudnik nad Sane ( ul.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacyjna ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Pozycja KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.

Przedmiar. Pozycja KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym. 1 Obiekt 1 Eleent robót 1.1 Sieć wodociągowa - roboty ziene Pozycja 1.1.1 KNR 0201-0120-03 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych, trasa rowów elioracyjnych w terenie równinny. 1 Pozycja 1.1.2

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - sieć ( PVC00-880,5). Rurociągi.. Roboty ziene KNR-W - d... 0 03-0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych w terenie równinny k 0.867 k 0.867 RAZEM 0.867 KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Usługi Projektowe Gabriela Andraka 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Bolka i olka 4 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

ul. Solec 22, Warszawa PRZEDMIAR

ul. Solec 22, Warszawa PRZEDMIAR SAFEGE S.A. ul. Solec 22, 00-40 Warszawa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45000-8 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, Biała

PRZEDMIAR. P.P.-W. DEEM Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, Biała P.P.-W. "DEEM" Anna Dziuba-Jaglińska Wiktorów 50, 98-350 Biała Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4533000-3 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączai

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11

PRZEDMIAR. Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa ADP s.c Głubczyce ul. Kochanowskiego 11 Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa "ADP" s.c. 48-00 Głubczyce ul. Kochanowskiego PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i robudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Sudeckiej i ul.świętokrzyskiej

Bardziej szczegółowo

P R O M E L Sławomir Kwiatkowski

P R O M E L Sławomir Kwiatkowski P R O M E L Sławoir Kwiatkowski ul. Średnia 21 05-200 Wołoin PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z MIEJSCOWOŚCI TERESÓW DO MIEJSCOWOŚCI ZAŁĘŻE, GMINA KONIECPOL. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Z MIEJSCOWOŚCI TERESÓW DO MIEJSCOWOŚCI ZAŁĘŻE, GMINA KONIECPOL. Nazwa zamówienia: Data opracowania: 06-0-5 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Adres inwestycji: Zaawiający:, Urząd Miasta i Giny w Koniecpolu, ul. Chrząstowska 6A, 4-30 Koniecpol Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : ZEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA, DESZCZOWA

Bardziej szczegółowo

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie

Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

ul. Homarowa 15 Bydgoszcz ul. Homarowa 15 Bydgoszcz PRZEDMIAR

ul. Homarowa 15 Bydgoszcz ul. Homarowa 15 Bydgoszcz PRZEDMIAR F.H.-U. Toasz Stawski ul. Hoarowa 5 Bydgoszcz ul. Hoarowa 5 Bydgoszcz PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Budowa przyłacza kanaliz.sanit.i przebudowa zew. instal.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C. SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13

BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C. SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO 32/13 BIURO PROJEKTÓW INBUD S.C. SZCZECIN UL. KWIATKOWSKIEGO / Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych GMINA MIASTO PŁOCK ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i kliatyzacyjnych NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

"DARVIN" Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r.

DARVIN Dariusz Winiarski Staszów ul.langiewicza 13/55. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ Krzysztof Piątek DATA OPRACOWANIA : r. "DARVIN" Dariusz Winiarski 28-200 Staszów ul.langiewicza 13/55 PRZEDMIAR ROBÓT - Wykonanie kanałów i rurociągów iędzyobiektowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa echaniczno-biologicznej oczyszczalni ściekow w.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA

PRZEDMIAR ROBÓT KANALIZACJA DESZCZOWA CZYSTA TEAM S.C. 28-100 BUSKO-ZDRÓJ, ul. Wojska Polskiego 18a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45232130-2

Bardziej szczegółowo

SOSAK & SOSAK ul. Zodiakalna Olsztyn. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eligiusz Kutyna DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SOSAK & SOSAK ul. Zodiakalna Olsztyn. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Eligiusz Kutyna DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : SOSAK & SOSAK ul. Zodiakalna 2 10-712 Olsztyn PRZEDMIAR ROBÓT PRZYŁĄCZA ZADANIE 3 KOD CPV-45231300-8 NAZWA INWESTYCJI : Szpital Ogólny w Wysokie Mazowieckie ADRES INWESTYCJI : 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Brzozowa 30A Rudy. EN4 Marcin Janik. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Brzozowa 30A Rudy. EN4 Marcin Janik. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień EN4 Marcin Janik ul. Brzozowa 30A 47-430 Rudy PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-4523300-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Kounalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W-W0 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziemne 1 d.1.1 1 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 1.1 Roboty ziene 1 d.1.1 KNR 2-01 0215-04 2 KNR 2-01 d.1.1 0317-02 3 KNR 2-01 d.1.1 0322-07 4 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-01 5 KNR-W 2-18 d.1.1 0511-04 6 KNR 2-01 d.1.1 0230-01 7 KNR-W

Bardziej szczegółowo

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR

INWESTMAR Marcin Strózik Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR INWESTMAR Marcin Strózik 0-60 Lublin, ul. Zana 38A/505 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR CZĘŚĆ I -Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów.

PRZEDMIAR CZĘŚĆ I -Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów. GZGK Sp. z o.o. Chojnice ul. Drzyały 14, 89-600 Chojnice PRZEDMIAR CZĘŚĆ I -Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikai do wpustów. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232130-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski Złotoryja ul. Podwale nr 11

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski Złotoryja ul. Podwale nr 11 PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH gr inż. Bartłoiej Dąbrowski 59-500 Złotoryja ul. Podwale nr 11 NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Staroiejskiej ADRES INWESTYCJI : działka nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c. Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski Łódź, ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c. Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski Łódź, ul. ATRIUM Pracownia Architektoniczna s.c. Grzegorz Janiszewski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski 93-571 Łódź, ul. Ptasia 5/10 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Przediote inwestycji jest przebudowa sieci wodociągowej w ul. Zawiszy w Żarkach. Przewidziano wykonanie przediotowego zadania etodą bezwykopową - przewierte sterowany z zastosowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ

Bardziej szczegółowo

ul. Ostrowska 338; Poznań BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT Sp. z o.o.

ul. Ostrowska 338; Poznań BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT Sp. z o.o. BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI MILITARY PROJECT Sp. z o.o. ul. Ostrowska 338; 61-312 Poznań Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45333000-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T "AKWA-SERWIS" PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ, WODNEJ I ŚRODOWISKA gr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ 47-113 STANISZCZE MAŁE, UL. KS. GAJDY 54 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki

ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Zbigniew Moroz ul. Powstańców 15B/613; 05-091 Ząbki Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45110000-1 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : NAZWA INWESTYCJI : Muzeu Ziei budynek "A" - aleja na Skarpie nr 0/6 ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : ADRES INWESTORA : WYKONAWCA ROBÓT : ADRES WYKONAWCY : BRANŻA : sanitarna DATA OPRACOWANIA : Klauzula o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kowal Wojciech DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kowal Wojciech DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233140-2 Roboty drogowe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Sieć kanalizacji sanitarnej Roboty przygotowawcze 1 d.1.

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Sieć kanalizacji sanitarnej Roboty przygotowawcze 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Sieć kanalizacji sanitarnej 1.1 45100000-8 Roboty przygotowawcze 1 d.1.1 KNNR 1 0111-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wałbrzych ul. St.Żółkiewskiego 10. BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE INSTA- LACJI I SIECI SANITARNYCH inż.edward D.

PRZEDMIAR ROBÓT Wałbrzych ul. St.Żółkiewskiego 10. BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE INSTA- LACJI I SIECI SANITARNYCH inż.edward D. BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE INSTA- LACJI I SIECI SANITARNYCH inż.edward D.Krawczyk 58-300 Wałbrzych ul. St.Żółkiewskiego 0 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD Urząd Miasta i Giny Pasy ul. Runek 8, 12-130 Pasy PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

1,000 Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 80 mm 100 KNNR Budowle i elementy betonowe-bloki oporowe

1,000 Kształtki żeliwne ciśnieniowe, kołnierzowe o średnicy 80 mm 100 KNNR Budowle i elementy betonowe-bloki oporowe Koorysowanie FORTE 12.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA - CEKCYN - MADERA GM. CEKCYN Identyfikator koorysu: SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA - CEKCYN - MADERA GM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień EN4 Marcin Janik ul. Brzozowa 30A 47-430 Rudy PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-4523250-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI OSIEDLA JAGIELLOŃSKIEGO III ETAP W HRUBIESZOWIE PRZEDMIAR ROBÓT

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI OSIEDLA JAGIELLOŃSKIEGO III ETAP W HRUBIESZOWIE PRZEDMIAR ROBÓT ZAŁ.NR 2 DO SIWZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI OSIEDLA JAGIELLOŃSKIEGO III ETAP W HRUBIESZOWIE PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Sieć kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ul. Staszica 1, piętro V, Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Staszica 1, piętro V, Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT ROBIMART Sp. z o.o. ul. Staszica 1, piętro V, 05-800 Pruszków PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UL. BŁOŃSKIEJ W PRUSZKOWIE ADRES INWESTYCJI : ULICA BŁOŃSKA NA ODCINKU OD UL. TRAKTOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D NR K ULICY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D NR K ULICY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D NR K270306 ULICY KRASIŃSKIEGO W GORLICACH W KM 0+000,00 DO KM 0+380,47 O DŁUGOŚCI 380,47 b NA DZIAŁKACH NUMER 1678/18, 1678/19, 1678/16, 1678/17, 2909/5, 2909/13, 1706/1,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Tokarska DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska lekkoatletycznego

Bardziej szczegółowo

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY

ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS /OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4530000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii kounikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 12 marzec 2014. Data zatwierdzenia. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO B.I.P. BIPROJEKT Paweł Budziak ul. Kwatery Głównej 46/4, 04-94 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4500- Roboty rozbiórkowe 4500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000-8 500-0 530-9 530000-8 530-9 5350-8 5330000-9 500000- Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

ul. Solec 22, Warszawa PRZEDMIAR

ul. Solec 22, Warszawa PRZEDMIAR SAFEGE S.A. ul. Solec, 00-0 Warszawa PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 3300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Niemce Wola Niemiecka 17M. Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek

PRZEDMIAR ROBÓT Niemce Wola Niemiecka 17M. Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek Hydro-Koncept Agnieszka Dziaduszek 21-025 Niece Wola Nieiecka 17M ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowania i Nadzory T. Zalewski i s-ka. ul. Piłsudskiego 6b lok Grójec

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowania i Nadzory T. Zalewski i s-ka. ul. Piłsudskiego 6b lok Grójec Projektowania i Nadzory T Zalewski i s-ka ul Piłsudskiego 6b lok 5 05-600 Grójec PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaówień 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax. 077-472-20-90 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45230000-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. INWESTOR : Urząd Gminy w Jastkowie Jastków ul. Chmielowa 3. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż.

PRZEDMIAR ROBÓT. INWESTOR : Urząd Gminy w Jastkowie Jastków ul. Chmielowa 3. SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Kanał sanitarny w drodze wewnętrznej w iejscowości Marysin g. Jastków dz. nr ew. 52/8, 53 z przyłączai do posesji dz. nr ew. 52/5, 58/3 i 254 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231000-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Zakład Gospodarki Kounalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o Ostrów Mazowiecka ul B. Prusa 66 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa zewnetrznej instalacji hydrantowej. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozbudowa zewnetrznej instalacji hydrantowej. Nazwa zamówienia: Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień SANE Krystyna Ciuńczyk ul. Mieszka I 4/48, 5-04 Białystok Data opracowania: 206-0-0 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: Rozbudowa zewnetrznej instalacji hydrantowej Adres inwestycji: Zakład Unieszkodliwiania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I 2. KANALIZACJA DESZCZOWA

PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I 2. KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEDMIAR ROBÓT ETAP I Strefa aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu L.p. Nuer 2 3 5 6 STWIORB D.03.02.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 5300-8 D.03.02.0 Roboty poiarowe k 3,288, Roboty poiarowe przy liniowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI ŚLĘCIN

PRZEDMIAR ROBÓT SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI ŚLĘCIN PPiOI "EKOKLIMA" 6-400 SUWAŁKI ul. FRANCISZKAŃSKA 8/26 tel. 089-670-7-00, fax 089-670-0-60 Identyfikator: ZS Data opracowania: 203-0-22 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: SIEĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

ALFA-NET Lis Krzysztof Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT

ALFA-NET Lis Krzysztof Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT ALFA-NET Lis Krzysztof 8-303 Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 500-9 Roboty w zakresie burzenia 5200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R ROBÓT. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - S.T

P R Z E D M I A R ROBÓT. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - S.T P R Z E D M I A R ROBÓT CPV-45200-0 - Roboty ziene - S.T. - 2.5 CPV-4523300-8-Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających ścieki - S.T. - 3.5 NAZWA INWESTYCJI : Przyłącze wodociągowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Zalesie, Gm. Tłuszcz. Inwestor PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa inwestycji Budowa odcinka sieci wodociągowej w. Zalesie, G. Tłuszcz Inwestor Urząd Giny Tłuszcz Adres inwestora 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 BranŜa inŝynieryjna Przediar sporządził

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT POLICE, ul. Piłsudskiego 2/2 tel Usługi Projektowe - Kosztorysowanie PIOTR RATUSZNIAK

PRZEDMIAR ROBÓT POLICE, ul. Piłsudskiego 2/2 tel Usługi Projektowe - Kosztorysowanie PIOTR RATUSZNIAK Usługi Projektowe - Kosztorysowanie PIOTR RATUSZNIAK 72-010 POLICE, ul. Piłsudskiego 2/2 tel. 509 759051 e-ail kosztpr@gazeta.pl ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maciej Białobrzewski (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : 28 sierpień 2014

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Maciej Białobrzewski (sanitarna) DATA OPRACOWANIA : 28 sierpień 2014 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Uzupełnienie brakujących przyłączy

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.01 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ Z PRZYŁĄCZAMI I WODOCIĄGOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI W REJONIE UL. MIĘDZRZECKIEJ W SKWIERZYNIE. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR P.W. INSBUD - BIS KRZYSZTOF BYSTRZYC- KI PRUSZKÓW, UL. PRZY KSIĘŻYCU 3A LOK. 2

PRZEDMIAR P.W. INSBUD - BIS KRZYSZTOF BYSTRZYC- KI PRUSZKÓW, UL. PRZY KSIĘŻYCU 3A LOK. 2 P.W. INSBUD - BIS KRZYSZTOF BYSTRZYC- KI 05-800 PRUSZKÓW, UL. PRZY KSIĘŻYCU A LOK. PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. KOSSAKA ETAP I ADRES INWESTYCJI : PIASTÓW UL. KOSSAKA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Wymiana kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

Przedmiar Wymiana kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej zewnetrznej Przediar 45111000-8 431300-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zaowień Roboty w zakresie burzenia, roboty ziene Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagów

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.01

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.01 Nazwa Firy Kosztorysowanie FORTE 9.01 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ UL. BATOREGO W M. SKWIERZYNA.(PS-1 - S-6). Identyfikator kosztorysu: KAN. BATOREGO

Bardziej szczegółowo

PRONABUD Sp. z o.o Żyrardów, ul. Okrzei 57

PRONABUD Sp. z o.o Żyrardów, ul. Okrzei 57 PRONABUD Sp. z o.o. 96-300 Żyrardów, ul. Okrzei 57 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_10_12_2012_II ETAP. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: GMINA ŚWIERCZE Zamawiający: GMINA ŚWIERCZE, POW.

PRZEDMIAR ROBÓT ŚWIERCZE_KANALIZACJA_10_12_2012_II ETAP. Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: GMINA ŚWIERCZE Zamawiający: GMINA ŚWIERCZE, POW. PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zaówienia: ŚWIERCZE_KANALIZACJA_0_2_202_II ETAP Adres inwestycji: GMINA ŚWIERCZE Zaawiający: GMINA ŚWIERCZE, POW. PUŁTUSK Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zaówień 45200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Agnieszka Halicka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : dr inż. Agnieszka Halicka DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: GWK Inżynieria Sanitarna ul. Staffa /9, 0-89 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziene 500-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18

PRZEDMIAR. Biuro Usługowo-Projektowe AKTE mgr inŝ.anna Nowakowska. 98-300 Wieluń, Osiedle Stare Sady 46/18 Biuro Usługowo-Projektowe "AKTE" gr inŝ.anna Nowakowska 98-00 Wieluń, Osiedle Stare Sady 6/8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej Hydroter Zygunt Biernacki ul. Skalarowa 16/13, 85-436 Bydgoszcz PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI SPIN-B Ostrowiec Sw. KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 453300-8 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie drogi ginnej nr 70W - ul. Poniatowskiego w. Celestynów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Zakład Gospodarki Kounalnej w Ostrowi Mazowieckiej Spółka z o.o Ostrów Mazowiecka ul B. Prusa 66 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Popowni Ścieków przy Ul. Solskiego w Brzesku. ADRES INWESTYCJI : 32-800 Brzesko, ul. Solskiego, dz. nr 1893/2 INWESTOR : Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usuwanie gleby Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usuwanie gleby Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112500-0 Usuwanie gleby 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W STADŁACH I PODEGRODZIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Tomków. ul. Głowackiego 23A/ Mirsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PRZEDMIAR. PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Tomków. ul. Głowackiego 23A/ Mirsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: PRACOWNIA PROJEKTOWA EKOINŻYNIERIA Wojciech Toków ul. Głowackiego 23A/2 59-630 Mirsk PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Reont zewnętrznej instalacji wodociągowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4531300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PA- MARBA" Mikołów os. Mickiewicza 24d/3

PRZEDMIAR ROBÓT. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe PA- MARBA Mikołów os. Mickiewicza 24d/3 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "PA- MARBA" 43-190 Mikołów os. Mickiewicza 24d/3 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie parkingu - kanalizacja i odwodnienie liniowe ADRES INWESTYCJI : PARKING

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Kowalczyk DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Kowalczyk Bogusław ul. Mała 05-00 MInsk Mazowiecki PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnętrznej i kanalizacji w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 z utwardzenie terenu przy PowiatowyŚrodowiskowy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Nr: NAZWA INWESTYCJI: KOD BUDOWY: ADRES INWESTYCJI:, INWESTOR ADRES INWESTORA:, WYKONAWCA ADRES WYKONAWCY:, BRANŻA:

Kosztorys Nr: NAZWA INWESTYCJI: KOD BUDOWY: ADRES INWESTYCJI:, INWESTOR ADRES INWESTORA:, WYKONAWCA ADRES WYKONAWCY:, BRANŻA: 2016-05-10 Koorys Nr: NAZWA INWESTYCJI: KOD BUDOWY: ADRES INWESTYCJI:, INWESTOR: ADRES INWESTORA:, WYKONAWCA: ADRES WYKONAWCY:, BRANŻA: SPORZĄDZIŁ:,, SPRAWDZIŁ:,, DATA OPRACOWANIA: 2016-05-10 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45000000-7 Roboty budowlane NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji oraz likwidacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.

Arkusz1 A R N E J. Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. Lp. Podstawa Nr spec.techn. Opis i wyliczenia S I E Ć G R A W I T A C Y J N A K A N A L I Z A C J I S A N I T j.. Poszcz Raze 1.1 R o b o t y z i e n e A R N E J Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkai

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Sieć kanalizacji sanitarnej 1.1 Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne 1 d.1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Sieć kanalizacji sanitarnej 1.1 Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne 1 d.1. 1 Sieć kanalizacji sanitarnej 1 Rurociągi kanalizacyjne grawitacyjne 1 d KNNR 1 0111-01 2 KNNR 1 d 0204-04 z.sz.5. 9908-01 0208-02 3 KNNR 1 d 0307-04 4 KNNR 1 d 0206-04 0208-02 5 KNNR 1 d 0313-02 uw.p.tab.

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet giczny w Szczecinie. Szczecin Al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Technolo- Zachodniopoorski Uniwersytet giczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CAMPUSIE 2 W SZCZECINIE - BUDOWA ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI KANALI-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jackowski Studio DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jackowski Studio DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Dostawa i ontaż kontera socjalnego wraz z budową niezbedneji nfrastruktury technicznej ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 22/3 CHLEBOWO INWESTOR : Gina Stara Dąbrowa ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo