Ponad 6 mld złotych na projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw - przegląd dotacji na innowacje w 2019 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ponad 6 mld złotych na projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw - przegląd dotacji na innowacje w 2019 roku"

Transkrypt

1 Ponad 6 mld złotych na projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw - przegląd dotacji na innowacje w 2019 roku

2 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Przegląd dotacji na innowacje w 2019 r. 2.1.Finansowanie prac badawczo-rozwojowych 2.2.Finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej 2.3.Finansowanie inwestycji we wdrożenia innowacji Podsumowanie i wnioski 25

3 1. Wstęp Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR ) jest podstawowym narzędziem wsparcia przedsiębiorców i jednostek naukowych w realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, stanowiącym krajową implementację polityki spójności Unii Europejskiej w zakresie wzrostu innowacji i działań badawczych. Do głównych celów POIR zaliczamy wsparcie podmiotów gospodarczych w sektorze działań badawczych oraz podniesienie jakości badań naukowych i prac rozwojowych. W ramach przyspieszenia rozwoju gospodarki w latach Polska otrzymała z Funduszy Unijnych łącznie 82,5 mld EUR, z czego ok. 15 mld EUR przeznaczone jest na działalność B+R przedsiębiorstw. W 2019r. w ramach POIR zorganizowanych zostanie 27 konkursów, w których na wsparcie dla przedsiębiorców i jednostek naukowych przeznaczono łącznie około 6,1 mld PLN. W niniejszym dokumencie przedstawione zostaną najważniejsze instrumenty wsparcia działalności B+R przedsiębiorstw oraz inwestycji w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczej oraz związanej z wdrożeniem innowacji. Intensywność wsparcia przedsięwzięć badawczo rozwojowych zależy od statusu przedsiębiorstwa i rodzaju badań i mieści się w przedziale 60-80% dla małych przedsiębiorstw, 50-75% dla średnich przedsiębiorstw oraz 40-65% dla dużych przedsiębiorstw, natomiast Województwo zachodniopomorskie 35% Województwo lubuskie 35% Województwo pomorskie 35% Województwo wielkopolskie 25% Województwo kujawsko-pomorskie 35% Województwo opolskie 35% *Warszawa 10% Rys. 1 Mapa pomocy regionalnej. 35% 35% Województwo mazowieckie 20% 35% 35% Województwo podlaskie 50% Województwo lubuskie 50% Województwo podkarpackie 50% poziom dofinansowania przedsięwzięć w infrastrukturę dodatkowo uzależniony jest od lokalizacji inwestycji. Mapa pomocy regionalnej (rys. 1.), określa podstawowy poziom dofinansowania inwestycji w infrastrukturę w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw. W przypadku średnich przedsię- biorstw dofinansowanie podstawowe należy zwiększyć o 10%, a w przypadku małych firm o 20%. 3

4 2. Przegląd dotacji na innowacje w 2019 r Finansowanie prac badawczo-rozwojowych

5 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych PODDZIAŁANIE PO IR Szybka ścieżka Szybka ścieżka jest największym źródłem finansowania projektów B+R skierowanym do przedsiębiorców. Za jego sprawą o dofinansowanie mogą starać się projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu. Konkursy obejmują swoją tematyką branże wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. TERMIN NABORU WNIOSKÓW Konkurs 1: 1 kwietnia 2019 r. 1 lipca 2019 r. Konkurs 2: 16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. BENEFICJENCI Przedsiębiorstwa MŚP, duże firmy, konsorcja składające się z przedsiębiorców oraz jednostek naukowych realizujących projekt poza woj. mazowieckim. TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia). Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie). Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.). Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków). 5

6 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego). Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE Konkurs 1: PLN Konkurs 2: PLN Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%; średnie przedsiębiorstwa 50%; duże przedsiębiorstwa 40% jednostki naukowe 100%* INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 80%; średnie przedsiębiorstwa 75%; duże przedsiębiorstwa 65% jednostki naukowe 100%* *tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki MIN. WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: EUR TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 90 dni od zakończenia naboru 6

7 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych DZIAŁANIE 1.2 PO IR GameINN GameINN to program sektorowy mający na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym, powstały z inicjatywy Porozumienia Polskie Gry. Celem głównym konkursu jest zwiększenie aktywności działalności B+R w sektorze gier wideo oraz zwiększenie liczby innowacji z tego zakresu w perspektywie 2023r. Obszary tematyczne obejmowane przez program GameINN projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo, platformy, silniki oraz techniki przetwarzania, zastosowania Sztucznej Inteligencji, nowe narzędzia i mechanizmy interakcji, cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online, narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier, rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny. TERMIN NABORU WNIOSKÓW 15 marca 2019 r. 14 czerwca 2019 r. BENEFICJENCI Przedsiębiorstwa MŚP i duże oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców i jednostek naukowych realizujących projekt poza woj. mazowieckim. TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia). Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie). 7

8 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.). Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków). Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego). Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE PLN Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%; średnie przedsiębiorstwa 50%; duże przedsiębiorstwa 40%; jednostki naukowe 100%* INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 80%; średnie przedsiębiorstwa 75%; duże przedsiębiorstwa 65%; jednostki naukowe 100%* *tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki MIN. WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN MAKS. WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 90 dni od zakończenia naboru 8

9 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych DZIAŁANIE 1.2 PO IR Innostal Innostal to program sektorowy mający na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego, zainicjowany przez Hutniczą Izbę Przemysłowo- Handlową. Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja, prowadzące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (z możliwością uzupełnienia o prace przedwdrożeniowe). Obszary tematyczne obejmowane przez program: nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania, nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej, odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu, optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego, innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do środowiska, innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne. TERMIN NABORU WNIOSKÓW 15 maja 2019 r. 18 sierpnia 2019 r. BENEFICJENCI Przedsiębiorstwa MŚP i duże oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców i jednostek naukowych realizujących projekt poza woj. mazowieckim. TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. KOSZTY KWALIFIKOWALNE DO Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia). Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie). 9

10 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.). Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków). Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty promocji projektu, koszty audytu zewnętrznego). Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE PLN Maksymalna intensywność wsparcia na realizcję prac rozwojowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%; średnie przedsiębiorstwa 50%; duże przedsiębiorstwa 40%; jednostki naukowe 100%* INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 80%; średnie przedsiębiorstwa 75%; duże przedsiębiorstwa 65%; jednostki naukowe 100%* *tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki MIN. WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN MAKS. WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 90 dni od zakończenia naboru 10

11 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych DZIAŁANIE 1.2 PO IR Innoship Innoship to program sektorowy zainicjowany przez Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE, którego członkami są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług kooperacji i producenci wyposażenia okrętowego, oraz inne firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie 2023r. Obszary tematyczne obejmowane przez program INNOship: nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających, rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza, opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową, opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej. TERMIN NABORU WNIOSKÓW 17 czerwca 2019 r. 16 września 2019 r. BENEFICJENCI Przedsiębiorstwa MŚP i duże oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców i jednostek naukowych realizujących projekt poza woj. mazowieckim. TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. 11

12 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia). Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie). Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.), Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków). Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty audytu zewnętrznego). Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE PLN Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%; średnie przedsiębiorstwa 50%; duże przedsiębiorstwa 40%; jednostki naukowe 100%* INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 80%; średnie przedsiębiorstwa 75%; duże przedsiębiorstwa 65%; jednostki naukowe 100%* *tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki MIN WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 90 dni od zakończenia naboru 12

13 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych PODDZIAŁANIE PO IR Projekty aplikacyjne Konkurs Projekty aplikacyjne skierowany jest do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być zarówno jednostka naukowa, jak i przedsiębiorstwo. Wsparcie dotyczy projektów obejmujących badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, lub wyłącznie prace rozwojowe. Aby projekt kwalifikował się do wsparcia musi dotyczyć opracowania innowacji produktowej lub procesowej (nowy lub ulepszony produkt, usługa, technologia proces produkcyjny). Tematyka projektu musi się wpisywać w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. TERMIN NABORU WNIOSKÓW 4 marca 2019 r. 31 marca 2019 r. (Runda 1) 1 kwietnia 2019 r. 30 kwietnia 2019r. (Runda 2) BENEFICJENCI Konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe i przedsiębiorstwa realizujące projekt poza woj. mazowieckim. TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia). Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie). Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, know-how, ekspertyzy, analizy, raporty itp.). Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków). 13

14 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty eksploatacji aparatury B+R, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań, koszty usług transportowych, koszty audytu zewnętrznego). Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25 % procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE PLN Maksymalna intensywność wsparcia na realizcję prac rozwojowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%; średnie przedsiębiorstwa 50%; duże przedsiębiorstwa 40%; jednostki naukowe 100%* INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 80%; średnie przedsiębiorstwa 75%; duże przedsiębiorstwa 65%; jednostki naukowe 100%* *tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki MIN. WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN MAKS. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA PRZEDSIE BIORSTWA EUR TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 90 dni od zakończenia naboru 14

15 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych PODDZIAŁANIE PO IR INGA Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze funkcjonowania sektora gazownictwa (INGA) jest programem realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAS SYSTEM S.A. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiego sektora gazownictwa na rynku globalnym. Obszary tematyczne obejmowane przez program INGA: poszukiwanie, wydobywanie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, pozyskanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG, technologie wodorowe i paliwa gazowe, technologie stosowane we współpracy z klientami, ochrona środowiska. TERMIN NABORU WNIOSKÓW IV kwartał 2019 r. BENEFICJENCI Konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jedno przedsiębiorstwo, lub co najmniej 2 jednostki naukowe realizujące projekt poza woj. mazowieckim. TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Wynagrodzenia kadry B+R (wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, składkami na ubezpieczenia). Podwykonawstwo (zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie), 15

16 2.1. Finansowanie prac badawczo-rozwojowych Koszty aparatury naukowo-badawczej, innych urządzeń, narzędzi niezbędnych do prowadzenia prac B+R oraz WNiP (odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury, wiedzy technicznej, patentów, licencji, knowhow, ekspertyzy, analizy, raporty itp.). Koszty budynków i gruntów (dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków). Pozostałe koszty operacyjne (materiały niezbędne do wykonania prac B+R, sprzęt laboratoryjny, koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej, koszty eksploatacji aparatury B+R, koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w urządzeniu, koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań, koszty usług transportowych, koszty audytu zewnętrznego). Koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową jako 25% procent od kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa. ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE PLN Maksymalna intensywność wsparcia na realizację prac rozwojowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 60%; średnie przedsiębiorstwa 50%; duże przedsiębiorstwa 40%; jednostki naukowe 100%* INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalna intensywność wsparcia na realizację badań przemysłowych: mikro- i małe przedsiębiorstwa 80%; średnie przedsiębiorstwa 75%; duże przedsiębiorstwa 65%; jednostki naukowe 100%* *tylko w przypadku, gdy projekt jest realizowany w ramach działalności niegospodarczej jednostki MIN. WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU PLN TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 90 dni od zakończenia naboru 16

17 2. Przegląd dotacji na innowacje w 2019 r Finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej

18 2.2. Finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej DZIAŁANIE 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Wsparcie mogą uzyskać projekty przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo- rozwojowej. Tematyka projektu musi się wpisywać w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. TERMIN NABORU WNIOSKÓW 11 marca 2019 r. 30 kwietnia 2019 r. BENEFICJENCI Przedsiębiorcy, w tym duże przedsiębiorstwa. TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w budynki, aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczorozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Nabycia lub wytworzenia środków trwałych. Nabycie robót i materiałów budowlanych. Nabycie wartości WNiP w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej. Koszty zakupu materiałów związanych z realizacją projektu. Spłaty rat leasingu nieruchomości poniesione przez korzystającego od dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu. Spłaty rat wartości początkowej środków trwałych. Koszty prac rozwojowych ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE PLN 18

19 2.2. Finansowanie infrastruktury badawczo-rozwojowej Maksymalne dofinansowanie w zakresie infrastruktury określa mapa pomocy regionalnej (rys. 1). Maksymalne dofinansowanie w zakresie prac rozwojowych: INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA mikro-, mały przedsiębiorca 45 %; średni przedsiębiorca 35 %; duży przedsiębiorca 25 %. Maksymalne dofinansowanie w zakresie pomocy de minimis: mikro-, mały przedsiębiorca 45 %; średni przedsiębiorca 35 %; duży przedsiębiorca 25 %. MIN/MAX WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: EUR 19

20 2. Przegląd dotacji na innowacje w 2019 r Finansowanie inwestycji we wdrożenia innowacji

21 2.3. Finansowanie inwestycji we wdrożenia innowacji PODDZIAŁANIE PO IR Badania na rynek Wsparcie finansowe przeznaczone jest na inwestycje w infrastrukturę niezbędną do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług), które są wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Tematyka projektu musi się wpisywać w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. TERMIN NABORU WNIOSKÓW I Konkurs- 3 nabory 25 marca 2019 r. 8 maja 2019 r.: nabór 1 konkurs ogólny nabór 2 - dedykowany dla średnich miast; nabór 3 - dedykowany projektom na rzecz dostępności. II Konkurs 3 nabory 1 października 2019 r. 31 października 2019 r. nabór 1 konkurs ogólny nabór 2 - dedykowany dla średnich miast; nabór 3 - dedykowany projektom na rzecz dostępności. BENEFICJENCI Przedsiębiorstwa MŚP TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszony produktów (wyroby/usługi). Nabycie praw użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycie praw własności nieruchomości (z wyłączeniem lokali mieszkalnych). Nabycie albo wytworzenie środków trwałych Koszty robót i materiałów budowlanych. Koszty nabycia wartości WNiP (licencji, know-how, itp.) 21

22 2.3. Finansowanie inwestycji we wdrożenia innowacji Raty spłat kapitału nieruchomości (poniesione przez korzystającego od dnia zakończenia realizacji projektu do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu). Raty spłat kapitału środków trwałych (innych niż nieruchomości) należne finansującemu z tytułu umowy leasingu Koszty eksperymentalnych prac rozwojowych Koszty usług doradczych I Konkurs - 3 nabory nabór 1: PLN nabór 2: PLN ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE nabór 3: PLN II Konkurs 3 nabory nabór 1: alokacja jeszcze nie została określona nabór 2: alokacja jeszcze nie została określona nabór 3: alokacja jeszcze nie została określona Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określono zgodnie z mapą pomocy regionalnej (rys. 1). INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalna intensywność dofinansowania prac rozwojowych: 35 % kosztów dla średnich przedsiębiorców; 45 % kosztów dla mikro i małych przedsiębiorców. Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze: 50 % kosztów kwalifikowalnych. MIN/MAX WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: EUR. 22

23 2.3. Finansowanie inwestycji we wdrożenia innowacji PODDZIAŁANIE PO IR Kredyt na innowacje technologiczne Wsparcie kierowane jest na inwestycje w infrastrukturę niezbędną do wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych lub nabywanych w projekcie prac B+R. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Tematyka projektu musi się wpisywać w założenia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. TERMIN NABORU WNIOSKÓW 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 BENEFICJENCI Przedsiębiorstwa MŚP TYP PROJEKTÓW Dofinansowanie przeznaczone jest realizację projektów polegających na wdrożeniu innowacji technologicznych własnych lub nabytych wyników B+R. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne, przyznawanym przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (udział własny kredytobiorcy min. 25%). Dofinansowanie w formie premii technologicznej otrzymuje się celem spłaty części kredu technologicznego. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego), Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w powyższym punkcie, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze, Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych, z wyłączaniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części, 23

24 2.3. Finansowanie inwestycji we wdrożenia innowacji Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, Wydatki ponoszone na wykonanie przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. ALOKACJA ŚRODKÓW W KONKURSIE PLN Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze: 50 % kosztów kwalifikowalnych INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określono zgodnie z mapą pomocy regionalnej (rys. 1). MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA PROJEKTU PLN 24

25 3. Podsumowanie i wnioski Powyżej przedstawiono skrótowy opis najważniejszych instrumentów wsparcia dla projektów innowacyjnych B+R, finansowanych w ramach POIR w 2019r. Wskazane działania stanowią pomoc dla przedsiębiorców na każdym etapie realizacji projektu, od pokrycia początkowych kosztów operacyjnych prowadzenia prac badawczych, aż po wdrożenie wyników badań we własnej działalności gospodarczej. Łyżką dziegciu jest to że po rozdyspodowaniu wszystkich dostępnych na 2019 rok środków, na 2020 zostanie niewiele lub prawie nic. 25

26 pmgconsulting.eu 2018 PMG. Wszelkie prawa zastrzeżone

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Okres realizacji projektu nie może Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R GameINN Termin naboru wniosków: 5 maj 2017 6 lipiec 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe i

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie Kredyt na innow Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Termin naboru wniosków: 15 luty 24 maj 2018. Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków

Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Możliwości wsparcia lubuskich przedsiębiorstw w Krajowych Programach Operacyjnych - aktualne nabory wniosków Główny Punkt Informacyjnych Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lubuska Akademia Rozwoju,

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych: PLN. Maksymalna intensywność pomocy: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R InnoNeuroPharm sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny Termin naboru wniosków: 22 luty 2017-7 kwiecień 2017 Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie na projekty B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie na projekty B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Działanie 1.2 Wsparcie dla Schemat A chcących rozpocząć

Bardziej szczegółowo

PO Inteligentny Rozwój

PO Inteligentny Rozwój Kredyt na innowacje technologiczne MARZEC 2015 1 Instytucja Wdrażająca: Bank Gospodarstwa Krajowego Opis działania: W ramach działania przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie (w

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WSPÓŁPRACY NAUKA-BIZNES Karol Lato Dyrektor Zespołu Projektów Inwestycyjnych MERITUM Sp. z o.o. 28 września 2015r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 Bony na

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe

Wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałania 3.2.1 Badania na rynek PARP Ogłoszenie o konkursie: 8 lutego 2017 Nabór wniosków: od 13 marca do 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie:

Beneficjenci: przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Środki przeznaczone na dofinansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R - INNOCHEM branża chemiczna Termin naboru wniosków: 01 marzec 2017-28 kwiecień 2017 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Termin naboru wniosków: 5 października 21 listopada 2016 Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich

Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich Przegląd konkursów umożliwiających otrzymanie dofinansowania ze środków europejskich AGENDA 1. Prezentacja firmy 2. Program sektorowy InnoMeble 3. Poddziałanie 1.1.1 POIR Szybka Ścieżka 4. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA

KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA P I B KRAJOWE I REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE NA LATA 2014-2020 dr hab. inż. Magdalena Trzos, prof. ITeE PIB Radom, 20.04.2015 Platforma upowszechniania innowacyjnych rozwiązań w gospodarce PROGRAM OPERACYJNY

Bardziej szczegółowo

2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji siecią elektroenergetyczną,

2) projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji siecią elektroenergetyczną, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek Konkurs 2 w zakresie elektromobilności Termin naboru wniosków: 13 marca 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Termin naboru wniosków: 2 listopada 20 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Środki finansowe z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorców. Agnieszka Zaremba, Lech Światły

Środki finansowe z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorców. Agnieszka Zaremba, Lech Światły Środki finansowe z Funduszy Europejskich na rozwój przedsiębiorców Agnieszka Zaremba, Lech Światły Działanie realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny konkursu: Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego m.in. - poprawa stabilności wymiarowej i właściw

Zakres tematyczny konkursu: Nowoczesne surowce i materiały dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego m.in. - poprawa stabilności wymiarowej i właściw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R WoodINN sektor leśnodrzewny i meblarski oraz przemysłów współpracujących Termin naboru wniosków: 14 marzec 2017-26 maja 2017

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 Paweł Świętosławski Bank Gospodarstwa Krajowego Olsztyn 20 czerwca 2016 r. BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP przez Bank Gospodarstwa Krajowego

Wsparcie dla MŚP przez Bank Gospodarstwa Krajowego Wsparcie dla MŚP przez Bank Gospodarstwa Krajowego 1 Kredyt na innowacje technologiczne Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców wdrażających nowe technologie Wysokość dofinansowania Do 6

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałan

KOMPLEKSOWE DORADZTWO UNIJNE Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałan Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Termin naboru wniosków:

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe UE dla MŚP

Programy pomocowe UE dla MŚP SPOTKANIE CZŁONKÓW ŚWIĘTOKRZYSKO-PODKARPACKIEGO KLASTRA BUDOWLANEGO INNOWATOR Programy pomocowe UE dla MŚP Chęciny, 10.02.2017 r. Internacjonalizacja: Program promocji branży budowy i wykańczania budowli

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok

Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej przegląd konkursów: 2017 rok Jak skutecznie przygotować się i pozyskać środki unijne na działalność rozwojową w perspektywie unijnej 2014 2020 przegląd konkursów: 2017 rok Katowice, styczeń 2017 Jarosław Piotrowski - 18/01/2017 1

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR

Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR Oferta NCBR: wsparcie przedsiębiorców w prowadzeniu prac B+R w POIR M arcin Chrzanowski Wsparcie nauki i biznesu w POIR Lidia Sadowska Plan NCBR w latach 2013-2016 ( w t y s. z ł ) 6 000 000 5 317 761

Bardziej szczegółowo

III. IV. Fotowoltaika; Energetyka wodna; Biomasa i biogaz; Energia z odpadów; Sieci elektroenergetyczne: Smart grid; Smart metering; Magazynowanie ene

III. IV. Fotowoltaika; Energetyka wodna; Biomasa i biogaz; Energia z odpadów; Sieci elektroenergetyczne: Smart grid; Smart metering; Magazynowanie ene Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, PBSE Termin naboru wniosków: 2 październik 1 grudnia 2017. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010

PO Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeńwyników prac B+R LUTY 2010 DEFINICJE(wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez PolskąAgencjęRozwoju

Bardziej szczegółowo

Na co można wydać pieniądze z Unii?

Na co można wydać pieniądze z Unii? Na co można wydać pieniądze z Unii? Kierunki wsparcia i kwalifikowalność wydatków w ramach funduszy na innowacje dla firm. ITTI Sp. z.o.o www.itti.com.pl ul. Rubież 46 61-612 Poznań Tel. (61) 622 69 85

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój. Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój Marek Mystkowski Departament Programów Europejskich BGK Dzięki BGK przyszłość zaczyna się dziś Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedyną

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR Kredyt na innowacje technologiczne. Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty zł

Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR Kredyt na innowacje technologiczne. Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty zł Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty 6 000 000 zł CZYM JEST PROGRAM POIR 3.2.2? W ramach działania POIR 3.2.2 Kredyt

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

Rola BGK Instytucja Pośrednicząca III oś priorytetowa PO IR Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie Środki: 422 mln euro (+ 50

Rola BGK Instytucja Pośrednicząca III oś priorytetowa PO IR Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie Środki: 422 mln euro (+ 50 Rola BGK Instytucja Pośrednicząca III oś priorytetowa PO IR Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, poddziałanie 3.2.2 Środki: 422 mln euro (+ 50 mln euro zwiększenie w 2018r.) Grupa docelowa: sektor

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji

Dotyczy etapu uruchomienia pierwszej produkcji DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE PODDZIAŁANIE 1.1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE - WSPARCIE DOTACYJNE W ramach prac badawczo rozwojowych możliwe będą: Rodzaj i przeznaczenie pomocy typ 1 realizacja

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 UMOWA O DOFINANSOWANIE Krzysztof Hoffman Bank Gospodarstwa Krajowego Kredyt na innowacje technologiczne instrument wsparcia w perspektywie 2014-2020 Rola

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego MARZEC 2010 1 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działania: 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników

Bardziej szczegółowo

Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm

Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm Rozwój z Funduszami wsparcie dla małopolskich firm 2,878 mld euro Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego www.rpo.malopolska.pl Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy Oś priorytetowa II:

Bardziej szczegółowo

Projekty badawcze przedsiębiorstw w funduszach strukturalnych

Projekty badawcze przedsiębiorstw w funduszach strukturalnych Projekty badawcze przedsiębiorstw w funduszach strukturalnych Programy, w ramach których są wspierane projekty badawcze przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Ogólnopolski program wdrażany

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Finansowanie działań inwestycyjnych w latach 2014-2020: Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R: - Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek - Poddziałanie 3.2.2

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka

WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR Opracował: Radosław Ostrówka WSPARCIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW W RAMACH POIR 2014-2020 Opracował: Radosław Ostrówka SZYBKA ŚCIEŻKA Na co można otrzymać dofinansowanie? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację

Bardziej szczegółowo

Wsparcie nauki i biznesu w POIR. Łukasz Jasek

Wsparcie nauki i biznesu w POIR. Łukasz Jasek Wsparcie nauki i biznesu w POIR Łukasz Jasek POIR ogólne informacje I oś POIR przegląd i alokacja IV oś POIR przegląd i alokacja Instrumenty I osi analiza Finansowanie Harmonogram konkursów Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 5 sierpnia 2015 r. Druk nr 1034 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe

Fundusze UE , fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Fundusze UE 2014-2020, fundusze dla firm Programy międzynarodowe i krajowe Agenda spotkania 1 Czy się zajmujemy? 2 Horyzont 2020 3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przegląd konkursów zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG Działanie 4.3 Kredyt technologiczny PO IG premia dla nowych technologii Warszawa, 12 grudnia 2011 r. Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kredyt technologiczny jako element PO IG Cel Programu

Bardziej szczegółowo

POIR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

POIR KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 POIR 3.2.2. KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Kredyt na innowacje technologiczne jak uzyskać premię technologiczną? 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i

Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP. Karo l Sza c hers k i Programy wsparcia NCBR skierowane do MŚP Karo l Sza c hers k i W B+R opłaca się inwestować Przychody osiągane na wynikach działalności B+R są coraz bardziej widoczne w strukturze przychodów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/10 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez nabór dla MŚP posiadających Pieczęć Doskonałości

Bardziej szczegółowo

Konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkopolsce w 2018 roku

Konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkopolsce w 2018 roku Konkursy dla przedsiębiorców z sektora MŚP w Wielkopolsce w 2018 roku Poznań, 20. lutego 2018 r. Szanowni Państwo, rok 2018 dla przedsiębiorców w Wielkopolsce zapowiada się obficie w możliwości otrzymania

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW. Białystok, r.

Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW. Białystok, r. Dotacje na innowacje wybrane nabory wniosków w ramach POIR i POPW Białystok, 31.10.2018 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka - Badania przemysłowe i prace rozwojowe

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 50 000 000 euro. Definicja badań przemysłowych w skrócie (ŚRODOWISKO LABORATORYJNE)

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 50 000 000 euro. Definicja badań przemysłowych w skrócie (ŚRODOWISKO LABORATORYJNE) Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE w Programie Inteligentny Rozwój BGK państwowy bank rozwoju Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem w Polsce. Kluczowe obszary działania BGK Misją

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii

Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Fundacja Małopolskie Centrum Transferu Technologii Niezależna instytucja promująca nowe rozwiązania, innowacyjne technologie, dostarczająca specjalistyczne doradztwo i pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego,

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Raport wykorzystania funduszy unijnych w ramach kluczowych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój STAN NA 31.12.2017 WRAZ Z PROGNOZĄ PO 2018 1 www.pmgconsulting.eu SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. OBSZAR

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020

Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 Gospodarka i innowacje w ramach RPO-Lubuskie 2020 W ramach RPO-Lubuskie 2020 mamy 906 mln euro!!! Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje Działanie 1.1 Badania i innowacje - 49 955 148,00 EUR Działanie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 75 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 200 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 75 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R Termin naboru wniosków: 28 luty 30 marzec 2018 Typy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 3 lutego 2011 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 85, poz. 457. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP, w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw 10 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania

Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP, w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw 10 mln PLN Maksymalna wartość dofinansowania Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Termin naboru wniosków dla

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2018 rok 1 (wersja nr I z 16 listopada 2017 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Olsztyn 2011

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Olsztyn 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER zaprasza Państwa do zapoznania się z nowymi możliwościami finansowania przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców

Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Oferta Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla przedsiębiorców Warszawa, 3 marca 2016 Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych

Wsparcie na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Wsparcie na infrastrukturę B+R, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów operacyjnych Działanie Rodzaje kwalifikowanych projektów RPO Dolnośląskie Tworzenie i rozwoju Schemat B infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP

1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP konkurs 3 Gdańsk, 01 grudnia 2011 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE W MŚP Konkurs nr 3 czas trwania: od 1 grudnia 2011 roku do 29 lutego 2012 r. 1.2. ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R INNOMOTO Nabór skierowany do branży motoryzacyjnej. Termin naboru: 11 maja do 10 lipca 2018 r. Typy projektów mogące uzyskać

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP- I etap usługowy Beneficjenci: Przedsiębiorcy (MŚP) Bee Wsparcie udzielane na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie inwestycyjne dla przedsiębiorstw, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wsparcie inwestycyjne dla, dostępne w 2017 roku w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Działanie RPO Dolnośląskie Działanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w ZIT AW Rodzaje kwalifikowanych projektów

Bardziej szczegółowo

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH KRAJOWYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r.

Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Możliwości wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Zielona Góra, 27 stycznia 2017 r. Wprowadzenie 8 mld EUR tyle wynosi pula środków przeznaczonych dla

Bardziej szczegółowo

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 30 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 100 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 30 mln PLN. Maksymalny poziom dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 28

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020

Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Możliwości wsparcia przedsiębiorców w zakresie działalności B+R oraz innowacyjnej z Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 23 września

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Więcej informacji: tel.

Bardziej szczegółowo

Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019

Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019 Gwarancja z dotacją Biznesmax Warszawa, 2019 Działalność Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej jest finansowana ze środków Budżetu Państwa w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacyjnych projektów przez NCBR

Możliwości finansowania innowacyjnych projektów przez NCBR Możliwości finansowania innowacyjnych projektów przez NCBR MISJA NCBR Wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Oferta NCBR w ramach POIR. Konkurs Szybka Ścieżka w nowej odsłonie. ncbr.gov.pl

Oferta NCBR w ramach POIR. Konkurs Szybka Ścieżka w nowej odsłonie. ncbr.gov.pl Oferta NCBR w ramach POIR. Konkurs Szybka Ścieżka w nowej odsłonie. ncbr.gov.pl Szybka Ścieżka 2.25 mld PLN kwota przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w 2019 roku w ramach Konkursu Szybka Ścieżka Szybka

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OPERACYJNE Działania dla przedsiębiorców Badania i rozwój Innowacyjne inwestycje Ochrona środowiska Energetyka Odnawialne źródła energii

PROGRAMY OPERACYJNE Działania dla przedsiębiorców Badania i rozwój Innowacyjne inwestycje Ochrona środowiska Energetyka Odnawialne źródła energii PROGRAMY OPERACYJNE Działania dla przedsiębiorców Badania i rozwój Innowacyjne inwestycje Ochrona środowiska Energetyka Odnawialne źródła energii Prace badawczo-rozwojowe Projekty realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Paweł Świętosławski Departament Programów Europejskich Warszawa, 29.09.2010 r. Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na rok 2015 - wersja nr 1 z dnia 12 marca 2015 (www.poir.gov.pl) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r.

Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu. 3 lutego 2017 r. Program sektorowy innowacyjny recykling podstawowe zasady przygotowania projektu 3 lutego 2017 r. Luty 2017 1 AGENDA 1. Obszary tematyczne konkursu 2. Objaśnienie podstawowych definicji 3. Finansowanie

Bardziej szczegółowo

PO Inteligentny Rozwój

PO Inteligentny Rozwój PO Inteligentny Rozwój Działanie 3.2.1 Badania na rynek Instytucja wdrażająca: PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) MARZEC 2016 Projekty kwalifikowane: Projekty inwestycyjne, dotyczące wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2019

Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2019 dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2019 Jak pracujemy, aby osiągać doskonałe efekty? Więcej informacji: tel. 509 664 606 nowaenergia@guaranabiznes.pl 1 Guarana Biznes Trochę statystyk 6 razy pierwsze miejsce

Bardziej szczegółowo

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2019 rok 1 (wersja nr I z 23 listopada 2018 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie firmy technologiczny

Małe i średnie firmy technologiczny Małe i średnie firmy Kredyt technologiczny Nowe technologie to podstawa rozwoju mojej firmy. Poznaj możliwości sfinansowania Twojej inwestycji kredytem technologicznym i uzyskania premii ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020

Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Harmonogram naborów wniosków RPO 2014-2020 Poniżej przedstawiamy aktualny harmonogram naborów wniosków na projekty innowacyjne dla małych, średnich oraz dużych firm, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo