SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 tel fax Nr postępowania: ZP-6/Eko/2009 Nr postępowania: ZP-23/09 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.). Opracowanie W imieniu Komisji Przetargowej Sekretarz Komisji Przetargowej Izabela Rutkowska. (podpis) Zatwierdzam z up. DYREKTORA Pełnomocnik mgr Stanisław Wojciechowski... (podpis kierownika zamawiającego) Skierniewice, dnia r.

2 Spis treści 1. Zamawiający Tryb udzielenia zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Oferty częściowe Oferty wariantowe Termin wykonania zamówienia Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposobu przygotowania ofert Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny oferty Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Finansowanie zamówienia Wzór umowy Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Załączniki

3 1. Zamawiający Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 Tel , Fax NIP REGON zwany dalej Zamawiającym. 2. Tryb udzielenia zamówienia Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa, zainstalowanie i uruchomienie w miejscach użytkowania fabrycznie nowego sprzętu komputerowego o parametrach technicznych określonych poniżej w tabelach. Miejsca użytkowania sprzętu to: Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 i ul. Waryńskiego Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu powinny być zrealizowane w godz Dostarczony sprzęt musi posiadać zainstalowany system operacyjny oraz dodatkowe opisane w SIWZ oprogramowanie, a wszystkie nośniki do każdego zestawu komputerowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą. 4. W komputerach stacjonarnych na dysku twardym mają być utworzone i sformatowane w systemie plików NTFS trzy partycje w stosunku 20% / 30% / pozostałe. System operacyjny należy zainstalować na najmniejszej partycji. 5. Sprzęt musi posiadać kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń. 6. Wraz z dostawą Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie płyty instalacyjne, licencje oprogramowania, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i konserwacji, certyfikaty. 7. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik do SIWZ. 8. Poszczególne zestawy komputerowe powinny być zharmonizowane kolorystycznie. 9. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny w terminach i na warunkach określonych poniżej w tabelach. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Kod: Nazwa: Komputery osobiste Kod: Nazwa: Komputery przenośne Kod: Nazwa: Monitory ekranowe Kod: Nazwa: Drukarki laserowe Kod: Nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 3

4 Procesor Pamięć RAM Płyta główna Napęd optyczny Dysk twardy Karta grafiki Komputer stacjonarny i konfiguracja Procesor klasy x86, dwurdzeniowy o częstotliwości taktowania min. 2,5 GHz, o wskaźniku poboru prądu TDP (Thermal Design Power) mniejszym lub równym 65W Min. 3GB DDR2-800 MHz lub szybsza Obsługa magistrali systemowej FSB min. 1066MHz DVD +/- RW DL min. 16x Min. pojemność 320GB, pracujący w standardzie SATA II Zintegrowana z płytą główną, zgodna z DirectX 10, port DVI Karta dźwiękowa Zintegrowana z płytą główną Porty komunikacyjne System operacyjny Obudowa / Zasilacz Klawiatura Mysz Przynajmniej 2 sloty PCI, przynajmniej 1 slot PCIe, minimum 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy komputera MS Windows Vista Business OEM PL wymagany nośnik instalacyjny Zasilacz min. 200W. Przynajmniej 2 porty USB wyprowadzone z przodu obudowy. Gniazdo do podłączenia słuchawek i mikrofonu wyprowadzone z przodu obudowy. Multimedialna Optyczna z rolką Karta sieciowa Gigabit Ethernet 10/100/1000 Dodatkowe oprogramowanie Dodatkowe wyposażenie Oprogramowanie do nagrywania na nośników CD oraz DVD Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie materiałów multimedialnych w formacie DVD Komplet okablowania, Listwa przeciwprzepięciowa 3 m. 36 miesięcy, czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego. Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Laptop wariant I i konfiguracja Jednordzeniowy procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 1,4 GHz, min. 3MB cache, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) rozmiar: 13,3 cali, rozdzielczość nominalna: 1366x768, podświetlanie LED Min. 3 GB SODIMM DDR3 Min. 250 GB Karta graficzna Zgodna z DirectX 10 4

5 Karta dźwiękowa Łączność Wewnętrzny napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Waga Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Zintegrowana, wbudowane dwa głośniki Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g Brak 15-pin VGA (analogowe D-Sub), HDMI, 1x RJ-45, min. 3xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe. Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 7 godz. Max 1,7 kg Torba dopasowana do wymiarów notebooka Mysz bezprzewodowa w komplecie MS Windows Vista Business PL OEM wymagany nośnik instalacyjny 12 miesięcy typu door to door Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Laptop wariant II i konfiguracja Dwurdzeniowy procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2.0 GHz, o współczynniku TDP nie większym niż 25W, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) WXGA, rozmiar: 13,3 cali Min. 3 GB SODIMM DDR2 667MHz lub szybsza Min. 250 GB Karta graficzna Zgodna z DirectX 10 Karta dźwiękowa Łączność Wewnętrzny napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Zintegrowana, wbudowane dwa głośniki Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g Napęd umożliwiający zapis płyt: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer 15-pin VGA (analogowe D-Sub), 1xHDMI, 1x RJ-45, min. 3xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe. Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 2 godz. 5

6 Waga Dodatkowe oprogramowanie Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Max 2 kg Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt, odtwarzanie DVD Torba dopasowana do wymiarów notebooka Mysz bezprzewodowa w komplecie MS Windows Vista Business PL OEM wymagany nośnik instalacyjny 12 miesięcy typu door to door Procesor BIOS Matryca Pamięć HDD Laptop wariant III i konfiguracja Dwurdzeniowy procesor klasy x86, taktowany zegarem co najmniej 2,0 GHz, FSB min. 800MHz, zaprojektowany do pracy w urządzeniach przenośnych Umożliwiający uruchomienie komputera z urządzenia podpiętego przez port USB (CD-ROM lub HDD) rozmiar: 15,4-15,6 cali, powłoka matowa Min. 3GB SODIMM DDR2 667MHz lub szybsza Min. 250 GB 2.5" Serial ATA Karta graficzna Zgodna z DirectX 10 Karta dźwiękowa Łączność Wewnętrzny napęd DVD±RW Porty Urządzenie wskazujące Bateria Dodatkowe oprogramowanie Dodatkowe wyposażenie Inne System operacyjny Zintegrowana, wbudowane dwa głośniki Zintegrowane karty: LAN 10/100, WLAN b/g Napęd umożliwiający zapis płyt: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R Double Layer 15-pin VGA (analogowe D-Sub), 1x RJ-45, min. 3xUSB 2.0, wejście na mikrofon i wyjście słuchawkowe, wbudowany czytnik kart pamięci MMC/SD/Mini-SD/Memory Stick Touchpad Lithium-Ion, czas pracy na baterii min. 2,5 godz. Oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt, odtwarzanie DVD Torba dopasowana do wymiarów notebooka Mysz bezprzewodowa w komplecie MS Windows Vista Business OEM wymagany nośnik instalacyjny 12 miesięcy typu door to door 6

7 Monitor LCD wariant I Wielkość ekranu 22 cale Proporcje monitora Panoramiczny Rodzaj matrycy TN, matowa Jasność Min.300 cd/m2 Kontrast Min. 800:1 (jeśli dynamiczny, min 2000:1) Kąty widzenia Min. 160 zarówno w pionie jak i w poziomie Czas reakcji Max 5 ms (GTG) Złącza D-Sub, DVI Wbudowane głośniki Tak 24 miesiące typu door to door Monitor LCD wariant II Wielkość ekranu 19 cali Proporcje monitora 4:3, rozdzielczość 1280x1024 lub większa Rodzaj matrycy TN, matowa Jasność Min.250 cd/m2 Kontrast Min. 800:1 (jeśli dynamiczny, min 2000:1) Kąty widzenia Min 160 zarówno w pionie jak i w poziomie Czas reakcji Max 5 ms (GTG) Złącza D-Sub, DVI Wbudowane głośniki Tak 24 miesiące typu door to door Monitor LCD wariant III Wielkość ekranu Proporcje monitora Rodzaj matrycy Jasność 24 cale Panoramiczny, rozdzielczość natywna min. 1920x1080 TN Min. 300 cd/m2 7

8 Kontrast Min. 1000:1 (jeśli dynamiczny min. 5000:1) Kąty widzenia Czas reakcji Złącza Regulacja Obrotowy ekran (pivot) Min. 160 zarówno w pionie jak i w poziomie Max 5 ms (GTG) D-Sub, DVI, HDMI Obracana podstawa (obrót wokół osi pionowej), regulacja wysokości ekranu Tak 24 miesiące typu door to door Klasa produktu Druk w kolorze Drukarka laserowa kolorowa wariant I Drukarka laserowa Tak Szybkość druku: A4, w czerni 20 str./min. lub więcej Szybkość druku w kolorze, format A4 Maks. rozmiar nośnika Jakość druku Standardowa pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) Moduł druku dwustronnego Serwer druku Złącza zewnętrzne Obsługiwane systemy operacyjne 20 str./min. lub więcej A x 600 dpi lub lepsza Min. 64 MB z możliwością rozbudowy lub więcej 250 szt. lub więcej 100 szt. lub więcej Nie TAK USB, Ethernet (RJ45) MS Windows XP, Vista 12 miesięcy Drukarka laserowa monochromatyczna wariant II Klasa produktu Druk w kolorze Drukarka laserowa Nie 8

9 Szybkość druku (mono) Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Zainstalowana pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Pojemność odbiornika (arkusze) Czas wydruku pierwszej strony (A4) 28 str./min. lub więcej A x 1200 dpi lub lepsza Min. 32MB Złącza zewnętrzne USB 2.0 Kabel PC stron/mies. lub więcej 250 szt. lub więcej 50 szt. lub więcej Poniżej 10 s (z trybu uśpienia) USB min. 2 m Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 2000, XP, Vista 12 miesięcy Klasa produktu Druk w kolorze Szybkość druku (mono) Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Zainstalowana pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Drukarka laserowa monochromatyczna, sieciowa wariant III Pojemność odbiornika (arkusze) Czas wydruku pierwszej strony (A4) Złącza zewnętrzne Kabel PC Drukarka laserowa Nie 28 str./min. lub więcej A x 1200 dpi lub lepsza Min. 32MB stron/mies. lub więcej 250 szt. lub więcej 50 szt. lub więcej Poniżej 10 s (z trybu uśpienia) USB 2.0, Fast Ethernet (RJ45) USB min. 2 m Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 2000, XP, Vista Serwer druku TAK 12 miesięcy 9

10 Klasa produktu Klasa drukarki Druk w kolorze Szybkość druku: A4, w czerni Szybkość druku w kolorze format A4 Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku (w kolorze) Standardowa pamięć Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) Urządzenie wielofunkcyjne wariant I Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) Atramentowa Tak 35 str./min. lub więcej 28 str./min. lub więcej A x 1200 dpi lub więcej Min. 64 MB Złącza zewnętrzne USB 2.0 Rozdzielczość skanera Typ skanera Głębia barw (skanowanie) Obsługiwane systemy operacyjne 250 szt. lub więcej 50 szt. lub więcej Min x 2400 dpi Kolorowy 24bit lub więcej MS Windows XP, Vista 12 miesięcy Urządzenie wielofunkcyjne wariant II Klasa produktu Klasa drukarki Druk w kolorze Szybkość druku: A4, w czerni Maks. rozmiar nośnika Rozdzielczość druku Standardowa pamięć Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) Standardowa pojemność podajnika (arkusze) Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa, skaner, kopiarka) Laserowa Nie 19 str./min. lub więcej A4 600 x 600 dpi lub więcej Min. 32 MB lub więcej 250 szt. lub więcej 10

11 Standardowa pojemność odbiornika (arkusze) Złącza zewnętrzne Rozdzielczość skanera Typ skanera Głębia barw (skanowanie) 125 szt. lub więcej USB Min x 1200 dpi Kolorowy 24 bit lub więcej Rozdzielczość (funkcja kopiarki) 600 x 600 dpi lub więcej Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows 2000, XP, Vista 12 miesięcy Typ skanera Format dokumentu Rozdz. optyczna skanera Skaner Płaski skaner kolorowy, jednoprzebiegowy A4 Interfejs do komputera USB 2.0 Układ optyczny Przyciski funkcyjne na obudowie Skanowanie książek, obiektów 3D Kolory Wyposażenie dodatkowe Obsługiwane systemy operacyjne Załączone oprogramowanie OCR Min x 1200 dpi CCD, lampa z zimną katodą TAK TAK Wewnętrznie: 48-bitów Kabel USB min. 3 m MS Windows, XP, Vista TAK 12 miesięcy Projektor multimedialny Rozdzielczość Min. SXGA (1280 x 1024) Jasność Min lumenów Kontrast 2000:1 lub lepszy 11

12 Technologia Moc lampy Żywotność lampy (tryb normalny) Żywotność lampy (tryb ekonomiczny) Waga Wbudowane głośniki Złącza Wyposażenie dodatkowe DLP Min. 200W Min. 3000h Min. 4000h Max 2,7kg Tak VGA (D-Sub 15pin), S-Video, Composite Video RCA Cinch, HDMI Torba, pilot, baterie do pilota, kable zasilający i VGA 36 miesięcy Zasilacz awaryjny UPS Moc pozorna Moc rzeczywista Czas przełączania na zasilanie bateryjne Min. 500VA Min. 300W Max 5ms Ilość gniazd wyjściowych Min. 2 Kształt napięcia wyjściowego Sinusoidalny 36 miesięcy Pakiet nr 1 (ZP-6/Eko/2009) Zestaw nr 1 Laptop wariant III szt. 1 Program antywirusowy ESET NOD32 licencja na 3 lata szt. 1 Zestaw nr 2 Laptop wariant II szt. 1 Zestaw nr 3 Laptop wariant III szt. 1 Program antywirusowy ESET NOD32 licencja na 3 lata szt. 1 12

13 Zestaw nr 4 Komputer stacjonarny szt. 1 Monitor LCD wariant I szt. 1 Drukarka laserowa wariant I szt. 1 Urządzenie wielofunkcyjne wariant I szt. 1 Skaner płaski szt. 1 Zestaw nr 5 Laptop wariant I szt. 1 Urządzenie wielofunkcyjne wariant II szt. 1 Projektor multimedialny szt. 1 Program antywirusowy ESET NOD32 licencja na 3 lata szt. 1 Zestaw nr 6 MS Office 2007 Professional Plus MOLP (EDU) PL szt. 3 Program Statistica 8 PL szt. 1 Zestaw nr 7 Program antywirusowy ESET NOD32 licencja na 3 lata szt. 1 Program OCR ABBYY Finereader 9 Professional PL szt. 1 Program CorelDraw X4 Graphics Suite PL szt. 1 Program Translatica Enterprise 5.0 (polski-angielski-polski) szt. 1 Zestaw nr 8 Program antywirusowy ESET NOD32 licencja na 3 lata szt. 1 Program OCR ABBYY Finereader 9 Professional PL szt. 1 Program ABBYY PDF Transformer 3.0 Pro szt. 1 Wielki multimedialny słownik angielsko-polski polsko-angielski PWN-Oxford szt. 1 Pakiet nr 2 Zestaw nr 1 Komputer stacjonarny szt. 1 Zestaw nr 2 Laptop wariant III szt. 1 Zestaw nr 3 Komputer stacjonarny szt. 1 MS Office 2007 Professional Plus MOLP (EDU) PL szt. 2 Program antywirusowy ESET NOD32 licencja na 1 rok szt

14 Zestaw nr 4 Komputer stacjonarny szt. 1 Drukarka laserowa wariant I szt. 1 Zestaw nr 5 Zestaw nr 6 Komputer stacjonarny szt. 3 MS Office 2007 Professional Plus MOLP (EDU) PL szt. 3 Zasilacz awaryjny UPS szt. 3 Monitor LCD wariant I szt. 4 Skaner płaski szt. 2 Drukarka laserowa wariant III szt. 1 Zestaw nr 7 Laptop wariant III szt. 1 Zestaw nr 8 Komputer stacjonarny szt. 1 Monitor LCD wariant I szt. 1 Program SmartDraw 2009 szt. 2 Zestaw nr 9 Komputer stacjonarny szt. 1 Drukarka laserowa wariant III szt. 1 Monitor LCD wariant II szt. 1 Zestaw nr 10 Komputer stacjonarny szt. 1 Zestaw nr 11 Monitor LCD wariant II szt. 2 Zestaw nr 12 Komputer stacjonarny szt. 1 Zestaw nr 13 Komputer stacjonarny szt. 1 Zestaw nr 14 Komputer stacjonarny szt. 1 Monitor LCD wariant II szt. 1 14

15 Zestaw nr 15 Monitor LCD wariant II szt. 2 Zestaw nr 16 Monitor LCD wariant I szt. 1 Zestaw nr 17 Monitor LCD wariant I szt. 2 Drukarka laserowa wariant I szt. 1 Zestaw nr 18 Drukarka laserowa wariant II szt. 1 Zestaw nr 19 Program Nikon Capture NX2 szt. 2 Zestaw nr 20 Program CorelDraw X4 Graphics Suite PL szt. 1 Zestaw nr 21 Drukarka laserowa wariant III szt. 1 Zasilacz awaryjny UPS szt. 1 Zestaw nr 22 Laptop wariant II szt. 1 Monitor LCD wariant III szt. 1 Zestaw nr 23 Pakiet nr 3 Część 1 Zestaw nr 1 Laptop wariant I szt. 1 Laptop wariant III szt. 1 Zestaw nr 2 MS Office 2007 Professional Plus MOLP (EDU) PL szt. 2 Program antywirusowy ESET NOD32 licencja na 1 rok szt. 2 Pakiet nr 3 Część 2 Zestaw nr 1 Komputer stacjonarny szt. 2 Zestaw nr 2 Laptop wariant II szt. 1 15

16 Zestaw nr 3 Projektor multimedialny szt. 1 Monitor LCD wariant III szt. 1 Zestaw nr 4 Monitor LCD wariant I szt. 1 Monitor LCD wariant II szt. 1 Drukarka laserowa wariant III szt. 1 Zasilacz awaryjny UPS szt. 1 Zestaw nr 5 Laptop wariant III szt. 1 Zestaw nr 6 MS Office 2007 Professional Plus MOLP (EDU) PL szt Oferty częściowe Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną liczbę pakietów. 5. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: do 3 tygodni od daty podpisania umowy. 7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. - wykonali w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum dwie dostawy) oraz załączą dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane należycie, - zapewniają serwis gwarancyjny, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 16

17 7.2 W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w ppkt 1b i 1c mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe warunki musi spełnić każdy z Wykonawców. 7.3 Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty załączone do oferty, opisane w części 8 specyfikacji. Niespełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy. 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu A) W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu: 8.1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp załącznik nr 5; 8.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; B) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 8.3 Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum dwie dostawy), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie załącznik nr 6; C) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 8.4 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu załącznik nr 4; 8.5 Certyfikaty normy jakościowej ISO 9001, oraz ISO lub inne równoważne dokumenty w zakresie procesu produkcyjnego komputerów, dla producentów oferowanego sprzętu (dotyczy komputerów stacjonarnych i laptopów); 8.6 Certyfikat normy jakościowej ISO 9001 lub inny równoważny dokument, wydany przez podmiot uprawniony do kontroli jakości w zakresie usługi serwisu, dla firmy świadczącej serwis oferowanego sprzętu (dotyczy komputerów stacjonarnych i laptopów). 8.7 Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcy/om załącznik nr 7 (jeżeli dotyczy), 8.8 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Ww. dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje 17

18 się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania. 8.9 Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie: 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Wykonawcy ci składają jedną ofertę, przy czym: - oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w części obejmującej warunki wskazane w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 składa każdy z Wykonawców, zaś w części obejmującej art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 składają wszyscy Wykonawcy wspólnie, - pozostałe dokumenty składają wszyscy wykonawcy wspólnie. 3. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum Dokumenty mogą być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawidłowości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 9.1 W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: - pisemnie na adres: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Dział Zamówień Publicznych i Inwestycji, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18 - faksem na nr: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 9.3 Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Maria Kruszewska tel lub Izabela Rutkowska tel w godz od poniedziałku do piątku. 9.4 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Prośba o wyjaśnienie powinna wpłynąć do Zamawiającego nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert. 9.5 Treść pytań kierowanych do Zamawiającego wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami oraz ewentualne zmiany treści SIWZ będą niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do składania ofert, bez ujawniania źródła zapytania. 9.6 Zebrania z Wykonawcami nie przewiduje się. 10. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 18

19 11. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania ofert 12.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z formularzem Oferta stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ bez dokonywania zmian w jego treści Do oferty muszą być załączone wszystkie wymagane dokumenty wymienione w części 8 SIWZ, w tym formularze przygotowane przez Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do SIWZ Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej Ofertę sporządza się w języku polskim czytelnym pismem ręcznym, maszynowym lub w postaci wydruku komputerowego Zaleca się, aby oferta wraz z załącznikami była zszyta lub spięta w sposób trwały i posiadała ponumerowane strony (kartki) Ofertę (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami) muszą podpisać osoby uprawnione, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią załączonego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji, mogą skutecznie składać oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone czytelnym imieniem i nazwiskiem lub pieczęcią imienną. Ofertę może podpisać pełnomocnik Wykonawcy, jeżeli do oferty zostanie załączone pełnomocnictwo. Dokument pełnomocnictwa musi być złożony w oryginale lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez Wykonawcę Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny one być umieszczone w odrębnym pliku z oznaczeniem POUF E Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie. Należy stosować koperty zewnętrzne i wewnętrzne. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego: Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa ul. Pomologiczna 18 pok Sekretariat Skierniewice oraz oznaczona: OFERTA Dostawa sprzętu komputerowego ie otwierać przed dniem r., godz Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana tak jak wyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 19

20 12.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały oznaczenie: Zmiana lub Wycofanie. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 13.1 Oferty należy składać w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna 18 pok. nr 21 sekretariat Termin składania ofert upływa dnia r., godz Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu Otwarcie ofert odbędzie się w dniu r., godz w siedzibie Zamawiającego w sali 136. Otwarcie ofert jest jawne. 14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 14.1 Cena oferty winna być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia tj. sprzedaż, dostarczenie, instalację, uruchomienie sprzętu w miejscach użytkowania, wszelkie inne koszty a także podatek VAT Cenę oferty należy obliczyć dla każdego pakietu odrębnie na podstawie formularzy cenowych stanowiących załączniki nr 1, 2 i 3 do oferty umieszczając ceny netto, brutto i podatek VAT dla poszczególnych zestawów. Obliczona suma poszczególnych wartości musi odpowiadać kwocie umieszczonej na formularzu Oferta. 15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla każdego Pakietu. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą łączną cenę brutto za dany Pakiet. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 16.1 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż, przed upływem terminu związania ofertą Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie podpisania umowy. 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 18. Finansowanie zamówienia - Pakiet nr 1 dotyczy projektu badawczego pt. Opracowanie innowacyjnych produktów i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych, nr umowy UDA- 20

21 POIG /08-00, współfinansowanego przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie Pakiet nr 3 Część 1 dotyczy projektu pt. Żywność i żywienie w XXI wieku wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego nr umowy UDA-POIG /08-00 współfinansowanego przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie Wzór umowy Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. 19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy. 20. Załączniki - Formularz OFERTA - Załącznik nr 1 Formularz cenowy dla Pakietu nr 1 - Załącznik nr 2 Formularz cenowy dla Pakietu nr 2 - Załącznik nr 3 Formularz cenowy dla Pakietu nr 3 - Załącznik nr 4 Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu - Załącznik nr 5 Oświadczenie o spełnianiu warunków i niepodleganiu wykluczeniu - Załącznik nr 6 Doświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 7 Wykaz części zamówienia powierzonej podwykonawcy/om - Załącznik do SIWZ Wzór umowy 21

untitled

untitled II 1 1 ( /) 1-1 ( DVD ) Intel_E6550_2.33G 4G DDR2 DVD DVD 500G 10/100/1000 15 in 1 USB2.0IEEE 1394 512M_8500GT Vista 19 LCD*6: AV+S (-78dBm~ -20dBm) EPG 16:9/4:3 *6: composite (BNC) s-video; 3.5mm mini

Bardziej szczegółowo

QSTG_Windows7_CHS.book

QSTG_Windows7_CHS.book 快 速 入 门 和 疑 难 解 答 指 南 目 录 产 品 注 册 2 重 要 信 息 3 计 算 机 基 础 4 安 全 和 舒 适... 4 安 全 防 范... 4 安 全 防 范... 5 了 解 您 的 计 算 机... 6 控 制 设 备 ( 键 盘 / 鼠 标 )... 6 音 量 控 制... 8 遥 控 器 ( 可 选 )... 8 您 计 算 机 的 驱 动 器... 9 端 口

Bardziej szczegółowo

深圳市国际招标有限公司

深圳市国际招标有限公司 采 购 文 件 采 购 项 目 编 号 :SSZ-2015G008 采 购 项 目 名 称 : 松 岗 中 心 小 学 扩 建 教 学 设 备 设 施 采 购 及 安 装 项 目 采 购 方 式 : 公 开 招 标 采 购 人 ( 章 ): 佛 山 市 南 海 区 狮 山 镇 教 育 局 采 购 代 理 机 构 ( 章 ): 深 圳 市 国 际 招 标 有 限 公 司 日 期 : 年 月 日 目 录

Bardziej szczegółowo

案由:審議各單位提報「101年度教育部對私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」中經常門、資本門經費支用項目及金額

案由:審議各單位提報「101年度教育部對私立技專校院整體發展獎補助經費支用計畫書」中經常門、資本門經費支用項目及金額 樹 德 科 技 大 學 103 年 度 第 1 次 整 體 發 展 獎 勵 補 助 經 費 規 劃 專 責 小 組 會 議 記 錄 已 於 103 年 02 月 25 日 奉 副 校 長 代 理 校 長 核 准 備 查 在 案 時 間 :103 年 2 月 20 日 ( 星 期 四 ) 中 午 12 時 10 分 地 點 : 行 政 大 樓 3 樓 A308 主 持 人 : 朱 元 祥 校 長 出

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 征求意见书.doc

Microsoft Word - 征求意见书.doc 新 乡 市 卫 滨 区 教 育 文 化 体 育 局 幼 儿 园 设 备 购 置 项 目 征 求 意 见 书 经 新 乡 市 卫 滨 区 政 府 采 购 管 理 部 门 批 准, 河 南 卓 越 工 程 管 理 有 限 公 司 将 于 近 期 就 新 乡 市 卫 滨 区 教 育 文 化 体 育 局 幼 儿 园 设 备 购 置 项 目 进 行 公 开 招 标 现 将 有 关 项 目 需 求 公 布 如

Bardziej szczegółowo

0523内页正稿-改风格

0523内页正稿-改风格 1100MP 8,999 Dell Axim X50/X50v 300-500 4 Dell 2300MP Dell X50 416MHz 3,599 10-11 Dell E153FP 2 3 4-5 6-7 100 8-9 8-9 10-11 12 Oracle on Dell 13 5 14-15 1400 21001 15 800 x 600 2.2 1.677M 32 E232 1:1.2

Bardziej szczegółowo

23

23 23 NITRO 5 Spin NP515-51-80X1 NP515-51-87UV Windows 10 Home Windows 10 Home 8 Intel Core i7-8550u (1.8GHz/4.0 GHz) 8 Intel Core i7-8550u (1.8GHz/4.0 GHz) 15.6" FHD 1920x1080 IPS 15.6" FHD 1920x1080 IPS

Bardziej szczegółowo

104 年 度 第 一 次 會 議 ( )

104 年 度 第 一 次 會 議 ( ) 專 責 小 組 會 議 紀 錄 104 年 03 月 24 日 會 議 紀 錄 104 年 09 月 10 日 會 議 紀 錄 104 年 11 月 24 日 會 議 紀 錄 104 年 12 月 15 日 會 議 紀 錄 104 年 度 第 一 次 會 議 (104.03.24) 遠 東 科 技 大 學 104 年 度 教 育 部 獎 勵 補 助 款 專 責 小 組 第 1 次 會 議 紀 錄 時

Bardziej szczegółowo

(Quad-Core Intel Xeon 2.0GHz) ()(SAS) (Quad-Core Intel Xeon 2.0GHz) (Windows )(Serial ATA) (Quad-Core Intel Xeon 2.0GHz) (Linux)(Serial ATA)

(Quad-Core Intel Xeon 2.0GHz) ()(SAS) (Quad-Core Intel Xeon 2.0GHz) (Windows )(Serial ATA) (Quad-Core Intel Xeon 2.0GHz) (Linux)(Serial ATA) LP5-970060 HP (EDA) HP (GIS) HP OEM HP z400 z600/xw6000 z800 xw9000 CPU 8 intel base 6SATA channel SAS Hard Disk PCI-X 192GB Memory CAE D H D SDHD CPU APRAM CPU, AMD Dual core Model 3D 64GB Memory SCI

Bardziej szczegółowo

《计算机应用基础》学习材料(讲义)

《计算机应用基础》学习材料(讲义) 计 算 机 应 用 基 础 学 习 材 料 ( 讲 义 ) Fundamentals of Computer Application 2014-3-22 JIANGSU OPEN UNIVERSITY 第 二 学 习 周 计 算 机 基 础 知 识 ( 一 ) 导 学 在 本 学 习 周, 我 们 主 要 的 任 务 是 认 识 计 算 机 你 将 知 道 计 算 机 是 什 么 时 候 产 生 的,

Bardziej szczegółowo

【工程类】

【工程类】 茂 名 市 地 方 税 务 局 会 议 室 功 能 升 级 项 目 采 购 项 目 编 号 :GZGD-2015-008 公 开 招 标 文 件 广 州 广 大 工 程 项 目 管 理 有 限 公 司 编 制 发 布 日 期 : 二 0 一 六 年 一 月 捌 日 目 录 第 一 部 分 投 标 邀 请 函 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

...1...2... 2... 6... 7... 12...13... 13... 14... 15...16...17...18...20...20...21... 21...21 AV...22... 23...23...24...25... 26...26...27...27 2... 3

...1...2... 2... 6... 7... 12...13... 13... 14... 15...16...17...18...20...20...21... 21...21 AV...22... 23...23...24...25... 26...26...27...27 2... 3 ...1...2... 2... 6... 7... 12...13... 13... 14... 15...16...17...18...20...20...21... 21...21 AV...22... 23...23...24...25... 26...26...27...27 2... 38 2 3D...41 2...42... 43...44...46...51...52...53...

Bardziej szczegółowo

DSC-T900

DSC-T900 4-30-97-7() 准 备 工 作 数 码 照 相 机 使 用 说 明 书 DSC-T900 开 始 使 用 本 机 前, 请 仔 细 阅 读 本 手 册, 并 保 留 该 手 册 以 供 日 后 参 考 拍 摄 / 观 看 影 像 使 用 拍 摄 功 能 使 用 观 看 功 能 删 除 影 像 连 接 至 其 它 设 备 改 变 相 机 设 置 2009 Sony Corporation CS

Bardziej szczegółowo

HD-Z70RF7/HD-Z61RF7

HD-Z70RF7/HD-Z61RF7 ENGLISH HDILA TV HDZ70RF7 HDZ6RF7 INSTRUCTIONS HDZ70RF7 LCT500AC JVC VHF/UHF VCR DVD DVD 4 6 7 8 9 0 DVD 5 CH/CC 4 JVC 7 8 9 0 AC 0 040V50/60Hz AC AC 7 LAMP LAMP 45 4... LAMP LAMP 5 4 ILA LAMP LAMP TS

Bardziej szczegółowo

DSC-WX1

DSC-WX1 4-52-046-9() 准 备 工 作 数 码 照 相 机 使 用 说 明 书 DSC-WX 拍 摄 / 观 看 影 像 使 用 拍 摄 功 能 使 用 观 看 功 能 删 除 影 像 连 接 至 其 它 设 备 改 变 相 机 设 置 2009 Sony Corporation CS 警 告 为 减 少 发 生 火 灾 或 触 电 的 危 险, 请 勿 让 本 装 置 淋 雨 或 受 潮 为 减

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8EAB054B35DB3C6B1C4C1CAABD8C4B3AAED2D313031A67E3131A4EB31352EB8B9A7F3B7732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8EAB054B35DB3C6B1C4C1CAABD8C4B3AAED2D313031A67E3131A4EB31352EB8B9A7F3B7732E646F63> 一 個 人 電 腦 ( 中 信 局 ) LP5-100066 ( 契 約 起 始 日 期 :101/06/04, 終 止 日 期 :102/05/31) ( 3 年 之 到 府 人 工 及 零 件 保 固 服 務 ) 等 級 規 格 預 算 CPU RAM HDD 獨 立 顯 卡 其 他 建 議 型 號 備 註 行 政 入 門 個 人 電 腦 ( 含 19 吋 以 螢 幕 ) IntelCore i3-3.3ghz

Bardziej szczegółowo

c_R9000PRO_101

c_R9000PRO_101 Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2002 9 3-1 - 1.... 3 1.1.... 3 1.2. GV-R9000 PRO... 3 2.... 4 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled Copyright 2008 2009/09 Microsoft MS-DOS Windows Windows Sound System Microsoft Corporation Intel Centrino Centrino Duo Pentium M Banias Calexico Intel Corporation Sound Blaster Sound Blaster Pro Creative

Bardziej szczegółowo

98支用計畫書-報部 修改.doc

98支用計畫書-報部 修改.doc 1. ( )284 97 97 23 60 140 53 8 284 90 16 165 2. 3 56 276 8 424 (1) (2) (3) (4) (5) 1 3. 276 23 8 60 22 140 51 53 19 81% 97 10 15 29.58( ) 30.06 21.57 64.33%( ) 4. 276 179 64.9 92 33.3% 13 4.7% 5. 6. 1.

Bardziej szczegółowo

FMV取扱ガイド

FMV取扱ガイド 保固 CD/DVD 授權合約 Fujitsu LimitedFujitsu 使用條件 1. Fujitsu 2. 3. 4. 2 3 Fujitsu (2) 5. 6. 7. 8. Fujitsu Fujitsu 9. Fujitsu Limited Microsoft service pack Microsoft Service Pack Microsoft Windows (http://www.microsoft.com)

Bardziej szczegółowo

LP / / / / / /

LP / / / / / / LP5-990091 / / / / / / 個人電腦之主機 LP5-990091 13 14 15 16 OptiPlex 790 OptiPlex 790 OptiPlex 790 OptiPlex 790 16,757 16,557 13,725 13,525 ( / ) 17,865 17,651 14,632 14,419 Intel Core i3-2100 Intel Core i3-2100

Bardziej szczegółowo

(按 Ctrl + F2 可編輯頁首資料)

(按 Ctrl + F2 可編輯頁首資料) SAWANG 大 華 科 技 大 學 秘 書 室 會 議 議 程 SC0-4-533-01-03, A00 名 稱 :103 學 年 度 第 4 次 專 責 小 組 會 議 時 間 :104 年 3 月 24 日 ( 星 期 二 ) 中 午 12 時 10 分 地 點 : 大 華 樓 5 樓 會 議 室 主 席 : 代 理 校 長 李 右 婷 紀 錄 : 秘 書 室 林 佩 姍 壹 主 席 報 告

Bardziej szczegółowo

版 本 :2014 年 3 月 DLP, DLP 标 志,DLP Link 和 Brilliant Color 为 Texas Instrument( 德 州 仪 器 公 司 ) 的 商 标 或 注 册 的 商 标 IBM 为 国 际 商 用 机 器 公 司 的 商 标 或 注 册 商 标 Appl

版 本 :2014 年 3 月 DLP, DLP 标 志,DLP Link 和 Brilliant Color 为 Texas Instrument( 德 州 仪 器 公 司 ) 的 商 标 或 注 册 的 商 标 IBM 为 国 际 商 用 机 器 公 司 的 商 标 或 注 册 商 标 Appl 数 字 投 影 机 型 号 NP-L102W+ 用 户 手 册 保 留 备 用 版 本 :2014 年 3 月 DLP, DLP 标 志,DLP Link 和 Brilliant Color 为 Texas Instrument( 德 州 仪 器 公 司 ) 的 商 标 或 注 册 的 商 标 IBM 为 国 际 商 用 机 器 公 司 的 商 标 或 注 册 商 标 Apple iphone ipad

Bardziej szczegółowo

温 馨 提 示!!! ( 本 提 示 内 容 非 采 购 文 件 的 组 成 部 分, 仅 为 善 意 提 醒 如 有 不 一 致 的 地 方, 以 采 购 文 件 为 准 ) 一. 网 络 公 示 的 采 购 文 件 仅 供 浏 览 用, 以 投 标 人 报 名 并 购 买 后 版 本 为 准 二

温 馨 提 示!!! ( 本 提 示 内 容 非 采 购 文 件 的 组 成 部 分, 仅 为 善 意 提 醒 如 有 不 一 致 的 地 方, 以 采 购 文 件 为 准 ) 一. 网 络 公 示 的 采 购 文 件 仅 供 浏 览 用, 以 投 标 人 报 名 并 购 买 后 版 本 为 准 二 廉 江 市 特 殊 教 育 学 校 第 二 批 设 施 设 备 采 购 项 目 采 购 编 号 :GDFL1602A09N034 公 开 招 标 文 件 广 东 丰 联 招 标 代 理 有 限 公 司 编 制 发 布 日 期 :2016 年 8 月 19 日 温 馨 提 示!!! ( 本 提 示 内 容 非 采 购 文 件 的 组 成 部 分, 仅 为 善 意 提 醒 如 有 不 一 致 的 地 方,

Bardziej szczegółowo

IPC IPC PCs SIMATIC IPC PC 30 PCs 1983 PC SIMATIC IPC 9 PC TIA Portal SIMATIC IPC PC SIMATIC 1 Mio. 0.5 Mio TIA

IPC IPC PCs SIMATIC IPC PC 30 PCs 1983 PC SIMATIC IPC 9 PC TIA Portal SIMATIC IPC PC SIMATIC 1 Mio. 0.5 Mio TIA SIMATIC IPC PC siemens.com/ipc IPC IPC PCs SIMATIC IPC PC 30 PCs 1983 PC SIMATIC IPC 9 PC TIA Portal SIMATIC IPC PC SIMATIC 1 Mio. 0.5 Mio. 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016... TIA Portal siemens.com/tia-portal

Bardziej szczegółowo

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 20-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R96P128D...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SEWindows MEWindows XP...8

Bardziej szczegółowo

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 5-1 - 1....3 1.1....3 1.2. GV-R9200...3 2....4 2.1....4 2.2....5 2.3....7 3....9 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows XP 9 3.1.1....

Bardziej szczegółowo

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 13-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R98P256D...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Windows 98/98SEWindows MEWindows XP...8

Bardziej szczegółowo

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 24-1 - 1....3 1.1.... 3 1.2.... 3 2....4 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3....8 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows XP 8 3.1.1....8

Bardziej szczegółowo

96年支用計畫書 doc

96年支用計畫書 doc --------------------------------------------------------------------------- 1-11 ------------------------------------------------ 12-24 ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 8011_TC_Lemel_new.doc

Microsoft Word - 8011_TC_Lemel_new.doc 筆 記 型 電 腦 使 用 手 冊 P/N: 5615 6854 0002 R00 (2004 年 10 ) 註 冊 商 標 所 品 牌 及 產 品 稱 所 登 記 之 商 標 屬 於 各 品 牌 及 產 品 稱 之 登 記 公 司 所 注 意 本 手 冊 之 內 容 本 公 司 享 隨 時 修 改 之 權 利, 且 不 另 行 通 知 目 錄 前 言... v 第 1 章 開 始 工 作...1-1

Bardziej szczegółowo

中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国

中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国 第 3 章 存 储 设 备 3.1 学 习 要 点 存 储 设 备 即 外 存 储 器, 存 放 需 要 长 期 保 存 或 暂 时 不 用 的 各 种 程 序 和 数 据 外 存 储 器 中 的 数 据 必 须 先 调 入 内 存, 然 后 才 能 被 CPU 使 用 外 存 储 器 的 容 量 远 远 大 于 内 存 储 器 的 容 量 目 前, 计 算 机 系 统 中 常 用 的 外 存 储

Bardziej szczegółowo

+01-10_M5A_C1955.p65

+01-10_M5A_C1955.p65 Notebook PC User s Manual C1955 1.01 2005 4 2 50 70 3 (0 30 ) (50 122 ) 4 pre-load Fn+F7 5 ...2...3...6 1-1...12...12...13...14...15...16...17 1-2...18 1-3...20...20...21...21...21...21...22...22...22...22...23...23

Bardziej szczegółowo

数字技术与创意媒体实验中心

数字技术与创意媒体实验中心 数 字 技 术 与 创 意 媒 体 实 验 中 心 数 字 技 术 与 创 意 媒 体 实 验 中 心 是 集 数 字 艺 术 教 学 研 究 实 训 为 一 体 的 综 合 性 实 践 教 学 服 务 平 台 主 要 服 务 于 数 字 创 意 学 院 设 计 艺 术 与 服 装 工 程 学 院 文 化 产 业 学 院 观 光 与 酒 店 管 理 学 院 等 教 学 单 位 和 全 校 相 关 单

Bardziej szczegółowo

LinuxTM 是 Torvalds 公 司 的 注 册 商 标 PentiumTM 是 Intel 公 司 的 注 册 商 标 MS-DOSTM, Windows95TM, Windows98TM, WindowsNTTM,WindowsCETM 是 Microsoft 公 司 的 注 册 商 标

LinuxTM 是 Torvalds 公 司 的 注 册 商 标 PentiumTM 是 Intel 公 司 的 注 册 商 标 MS-DOSTM, Windows95TM, Windows98TM, WindowsNTTM,WindowsCETM 是 Microsoft 公 司 的 注 册 商 标 模 块 化 POS 系 统 用 户 手 册 版 本 2002 年 7 月 LinuxTM 是 Torvalds 公 司 的 注 册 商 标 PentiumTM 是 Intel 公 司 的 注 册 商 标 MS-DOSTM, Windows95TM, Windows98TM, WindowsNTTM,WindowsCETM 是 Microsoft 公 司 的 注 册 商 标 BEETLETM 是 Wincor

Bardziej szczegółowo

AP128DG-H AP128DG-H 3 13 ATiRADEON TM Win 98/98SE, WinME Win XP Direct X

AP128DG-H AP128DG-H 3 13 ATiRADEON TM Win 98/98SE, WinME Win XP Direct X Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD ( GBT ) GBT GBT, GBT 2002 4 12 1 AP128DG-H 1 11 3 12 AP128DG-H 3 13 ATiRADEON TM 8500 4 2 21 5 22 6 23 7 3 31 Win 98/98SE, WinME Win XP 9 311 9 312 Direct X 10 313

Bardziej szczegółowo

GV-R7500L Win 98/ 98SE, WinME Win XP Direct X Windows NT WINDO

GV-R7500L Win 98/ 98SE, WinME Win XP Direct X Windows NT WINDO Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD (GBT ) GBT GBT, GBT 2002 10 31-1 - 1 11 3 12 GV-R7500L 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/ 98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 15 315 15 316 22 32 Windows

Bardziej szczegółowo

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 6 5-1 - 1....3 1.1....3 1.2. Radeon 9200...3 2....4 2.1....4 2.2....5 2.3....7 3....9 3.1. Windows 98/98SE Windows ME Windows XP...9 3.1.1....

Bardziej szczegółowo

<5C5C444144492D2D3230313331303237565CB1BEB5D8B4C5C5CC202864295CBACDCAA25CBBD45CBDF8D0D0D6D05CD5FEB2C95CCAFDD7D65CC2DBD6A4BBE15C28323031342E31322E3234C2DBD6A4B8E529C3B7D6DDCAD0CAFDD7D6BBAFB3C7CAD0D7DBBACF2E2E2E2E646F63>

<5C5C444144492D2D3230313331303237565CB1BEB5D8B4C5C5CC202864295CBACDCAA25CBBD45CBDF8D0D0D6D05CD5FEB2C95CCAFDD7D65CC2DBD6A4BBE15C28323031342E31322E3234C2DBD6A4B8E529C3B7D6DDCAD0CAFDD7D6BBAFB3C7CAD0D7DBBACF2E2E2E2E646F63> 项 目 编 号 : 招 标 文 件 ( 论 证 稿 ) 广 东 和 盛 招 标 代 理 有 限 公 司 Guangdong Hesheng Tendering Agency Co.,Ltd. 目 录 第 一 部 分 : 投 标 邀 请 函 1 第 二 部 分 : 采 购 项 目 内 容 4 第 三 部 分 : 投 标 人 须 知 88 第 四 部 分 : 合 同 书 格 式 104 第 五 部 分

Bardziej szczegółowo

应 在 投 标 文 件 中 提 交 如 实 的 情 况 说 明 3 具 备 履 行 合 同 所 必 需 的 设 备 和 专 业 技 术 能 力 的 证 明 材 料 或 书 面 声 明 4 参 加 政 府 采 购 活 动 前 3 年 内 在 经 营 活 动 中 没 有 重 大 违 法 记 录 的 书

应 在 投 标 文 件 中 提 交 如 实 的 情 况 说 明 3 具 备 履 行 合 同 所 必 需 的 设 备 和 专 业 技 术 能 力 的 证 明 材 料 或 书 面 声 明 4 参 加 政 府 采 购 活 动 前 3 年 内 在 经 营 活 动 中 没 有 重 大 违 法 记 录 的 书 湖 里 区 青 少 年 校 外 活 动 中 心 体 育 器 材 项 目 更 改 通 知 一 原 招 标 文 件 第 9-12 页 投 标 人 须 知 前 附 表 3: 评 标 方 法 评 标 标 准 定 标 原 则 现 全 部 更 改 为 如 下 要 求 投 标 人 须 知 前 附 表 2: 资 格 性 符 合 性 检 查 表 本 须 知 前 附 表 2 集 中 列 示 了 资 格 性 符 合 性

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - Studio 8 manual - cs.doc

Microsoft Word - Studio 8 manual - cs.doc Pinnacle Studio 8 用 户 指 南 在 此 特 别 感 谢 Mike Iampietro William Chien Richard Edgley Ivan Maltz Jon McGowan Keith Thomson Jörg Weselmann 和 Chris Zamara 所 给 予 的 大 力 协 助 编 写 :Nick Sullivan Studio Studio AV

Bardziej szczegółowo

Data Management Software CL-S10w

Data Management Software CL-S10w Data Management Software CL-S10w Windows Windows XP Microsoft Windows XP Professional Operating System Windows Windows 7 Microsoft Windows 7 Professional Operating System Windows Windows 8 Microsoft Windows

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled DOP www.deltaww.com DOP (RS232/RS485/ RS422) DOP USB SD 30 100 PLC Best Performance Huma Beautiful Display Beneficial Feature 1 DOP LED 65536 2D n Machine Interface s 2 DOP-B DOP-B 4.3 inches Wide B03S211

Bardziej szczegółowo

8idml_20_1_q

8idml_20_1_q Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD GBT ( ) GBT GBT, GBT 2002 3 15 1 1 11 3 12 AP64D(-H) 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 14 315 14 316 18 32 Windows

Bardziej szczegółowo

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2003 11 6-1 - 1....3 1.1.... 3 1.2.... 3 2....4 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3....8 3.1. Win XP... 8 3.1.1....8 3.1.2. DirectX...9 3.1.3.... 11 3.1.4....15

Bardziej szczegółowo

audiogram3 Owners Manual

audiogram3 Owners Manual USB AUDIO INTERFACE ZH 2 AUDIOGRAM 3 ( ) * Yamaha USB Yamaha USB ( ) ( ) USB Yamaha (5)-10 1/2 AUDIOGRAM 3 3 MIC / INST (XLR ) (IEC60268 ): 1 2 (+) 3 (-) 2 1 3 Yamaha USB Yamaha Yamaha Steinberg Media

Bardziej szczegółowo

员工签到录

员工签到录 Archivist 2002 Eletech Enterprise Co., Ltd. All Rights Reserved. 1-1 ELETECH VOICE SYSTEMS INC 2 / 2 VLR, 1-1-1 VP894AS-M11 1. VP894AS-M11 1 2. Y 4 3. RJII 4 4. 2-PIN 1 5. VLR 1 2 3 4 ELETECH VOICE SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

TW (LCA)D.indd

TW (LCA)D.indd Dell Windows XP Professional Dell Latitude D820 15.4 LCD Dell Latitude D820 Intel Pentium Dell April 2006 Dell Latitude D820 2.80kg* Dell Latitude D820 Dell Latitude D820 2.80kg* Dell Latitude D820 Dell

Bardziej szczegółowo

V6800/V6600 3D

V6800/V6600 3D V6800/V6600 3D V6600/V6800 3D R 2000 2 3 4 5 R 6 7 8 The VIP (Video Interface Port) Connector are used for third party add-on modules, such as video capture cards or television tuners. DDR: Double Data

Bardziej szczegółowo

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ( GBT ) GBT GBT, GBT

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ( GBT ) GBT GBT, GBT GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT ) GBT GBT, GBT 2003 7 9 1. 1.1.... 3 1.2.... 3 2. 2.1.... 4 2.2.... 5 2.3.... 6 3. 3.1. Win98/98SE or WinME,Win2000Win XP... 8 3.1.1... 8 3.1.2 Direct X... 9 3.1.3...

Bardziej szczegółowo

重 要 安 全 说 明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ii 使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 这 些 说 明, 并 保 存 起 来 以 备 今 后 参 考 遵 循 本 产 品 上 表 示 的 所 有 警 告 和 指 示 清 洁 之 前 先 从 墙 上 插 座 拔 下 本 产

重 要 安 全 说 明 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ii 使 用 产 品 前 请 仔 细 阅 读 这 些 说 明, 并 保 存 起 来 以 备 今 后 参 考 遵 循 本 产 品 上 表 示 的 所 有 警 告 和 指 示 清 洁 之 前 先 从 墙 上 插 座 拔 下 本 产 ,, LifeBook Microsoft Windows MS-DOS Windows NT Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Microsoft Corporation Phoenix Phoenix Technologies Corporation Fujitsu Limited 2015,,, (1) (2),

Bardziej szczegółowo

<4D6963726F736F667420576F7264202D2053444451323031362D3131365FC9BDB6ABBBAFB9A4BCBCCAA6D1A7D4BABDCCD1A7D7A8D3C3D2C7C6F75FD5D0B1EACEC4BCFEB6A8B8E5382E3131A3A8BDCCD3FDD3EBB9ABB9B2B7FECEF1CFB5A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2053444451323031362D3131365FC9BDB6ABBBAFB9A4BCBCCAA6D1A7D4BABDCCD1A7D7A8D3C3D2C7C6F75FD5D0B1EACEC4BCFEB6A8B8E5382E3131A3A8BDCCD3FDD3EBB9ABB9B2B7FECEF1CFB5A3A9> 山 东 省 政 府 采 购 项 目 编 号 :SDDQ2016-116 项 目 名 称 : 山 东 化 工 技 师 学 院 教 学 专 用 仪 器 购 置 项 目 采 购 内 容 : 机 械 系 工 业 机 器 人 等 实 训 设 备 幼 儿 教 育 实 训 室 设 备 山 东 德 勤 招 标 评 估 造 价 咨 询 有 限 公 司 二 一 六 年 八 月 0 目 录 第 一 章 招 标 公 告 第

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 2014

Acronis True Image 2014 Update 2 使 用 指 南 目 錄 1 簡 介... 8 1.1 什 麼 是 Acronis True Image 2014?... 8 1.2 什 麼 是 Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 此 版 本 新 增 內 容... 9 1.4 系 統 需 求 與 支 援 媒 體... 9 1.4.1 最 低 系 統 需 求...9 1.4.2 支 援

Bardziej szczegółowo

国家示范性高等职业院校建设方案

国家示范性高等职业院校建设方案 目 录 一 项 目 建 设 基 本 情 况...3 ( 一 ) 项 目 建 设 背 景... 3 ( 二 ) 项 目 建 设 的 指 导 思 想... 3 ( 三 ) 项 目 建 设 的 目 标... 4 1 总 体 目 标... 4 2 具 体 建 设 目 标... 4 ( 四 ) 项 目 建 设 资 金 预 算... 6 二 项 目 建 设 任 务 及 完 成 情 况 建 设 资 金 使 用 情

Bardziej szczegółowo

SLC SLC V V

SLC SLC V V SLC-2000A/B 0755 26055191 26068286 0755 26068385 26068586 2 1-1 2 1-2 2 1-3 2 1-4 3 4 2-1 SLC-2000 4 2-1-1 4 2-1-2 4 2-2 SLC-2000 5 2-2-1 12V 5 2-2-2 220V 6 7 3-1 7 3-2 8 4-1 9 4-2 9 4-3 10 11 5-1 11 5-2

Bardziej szczegółowo

修正外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準部分條文

修正外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準部分條文 外 國 人 從 事 就 業 服 務 法 第 四 十 六 條 第 一 項 第 八 款 至 第 十 一 款 工 作 資 格 及 審 查 標 準 部 分 條 文 修 正 條 文 發 文 日 期 : 中 華 民 國 101 年 9 月 17 日 發 文 字 號 : 勞 職 管 字 第 1010510783 號 中 華 民 國 93 年 1 月 13 日 行 政 院 勞 工 委 員 會 勞 職 外 字 第 0930200140

Bardziej szczegółowo

2

2 1 2 會 議 紀 錄 會 議 名 稱 : 103 學 年 度 第 1 學 期 第 1 次 整 體 發 展 經 費 專 責 小 組 會 議 時 間 : 中 華 民 國 103 年 9 月 29 日 星 期 一 下 午 1 時 30 分 地 點 : 綜 合 大 樓 二 樓 212 會 議 室 主 席 : 徐 校 長 守 德 出 席 人 員 : 如 所 附 之 會 議 簽 到 單 記 錄 : 郭 孟 雅

Bardziej szczegółowo

ATI-2019安裝手冊-v

ATI-2019安裝手冊-v #1 ...02 Acronis True Image...03 Acronis True Image 2019...03 Acronis True Image 2019...04 ( ) 64...04 ( ) Acronis Account...05 ( )...05 ( ) Acronis True Image...05 ( ) Windows...06 1....06 2....08 ( )

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled Varian ICP-OES Varian Varian SPS VGA AGM1 AGM2 Windows XP Professional,SP2 ( ) >18M 1 1. Varian Varian 1.1 Varian 2 2.1 0-3050 5-45 20-80, 40 91-95 0-3050 5-31 31-40

Bardziej szczegółowo

國語 領域計畫表

國語 領域計畫表 新 竹 市 曙 光 國 民 小 學 105 學 年 度 三 年 級 上 學 期 社 會 領 域 課 程 計 畫 表 設 計 者 : 李 麗 娟 一 本 領 域 每 週 學 習 節 數 節, 本 學 期 共 6 節 二 本 學 期 課 程 架 構 : 第 一 單 元 我 的 家 庭 第 1 課 我 們 的 姓 名 第 2 課 家 庭 的 生 活 社 會 上 第 二 單 元 家 庭 與 倫 理 第 三

Bardziej szczegółowo

Seagate_Dashboard_UG.book

Seagate_Dashboard_UG.book Seagate Dashboard Seagate Dashboard 2013 Seagate Technology LLC. Seagate Seagate Technology Wave FreeAgent Seagate Technology LLC 1 GB 10 1 TB 10000 Seagate Seagate Technology LLC 10200 S. De Anza Boulevard

Bardziej szczegółowo

Aspire R13/R7/V5 Aspire V14/V15 Acer Windows Aspire R13 TOUCH Aspire V14/V15 Ezel Aero hinge Gorilla Glass 3 Acer Purified.Voice R7-371T R7-572G R7-37

Aspire R13/R7/V5 Aspire V14/V15 Acer Windows Aspire R13 TOUCH Aspire V14/V15 Ezel Aero hinge Gorilla Glass 3 Acer Purified.Voice R7-371T R7-572G R7-37 Aspire R13/R7/V5 Aspire V14/V15 Aspire R13 TOUCH Aspire V14/V15 Ezel Aero hinge Gorilla Glass 3 Acer Purified.Voice R7-371T R7-572G R7-371T-57R4 R7-572G-54214G1Tass03 Windows 8.1 64 4Intel Core i5-4210u(1.7ghz/turbo

Bardziej szczegółowo

+!"# $%# "& (") $* (+) "!!* ",, "% + (,) () "!!$ () (),*** () ( ) "!!- +**".$% %*** "*** % (%) "*

+!# $%# & () $* (+) !!* ,, % + (,) () !!$ () (),*** () ( ) !!- +**.$% %*** *** % (%) * !"!##! $ % & ( " -!##! 1!. $! "))! "*" "*! "))+ % "# "*% "#!##" "##,-./#, 0#, -. "##, +!"# $%# "& (") $* (+) "!!* ",, "% + (,) () "!!$ () (),*** () ( ) "!!- +**".$% %*** "*** % (%) "* !""# $%! & ,!"# $%!

Bardziej szczegółowo

目 录 一 LED 产 品 发 展 历...1 二 LED 显 示 屏 市 场 应 用 领 域...2 三 LED 显 示 屏 的 基 本 构 成...3 四 LED 显 示 屏 一 般 常 见 的 几 种 分 类 :...4 五 LED 显 示 屏 的 选 择 时 考 虑 因 素...5 六 LE

目 录 一 LED 产 品 发 展 历...1 二 LED 显 示 屏 市 场 应 用 领 域...2 三 LED 显 示 屏 的 基 本 构 成...3 四 LED 显 示 屏 一 般 常 见 的 几 种 分 类 :...4 五 LED 显 示 屏 的 选 择 时 考 虑 因 素...5 六 LE LED 培 训 教 材 目 录 一 LED 产 品 发 展 历...1 二 LED 显 示 屏 市 场 应 用 领 域...2 三 LED 显 示 屏 的 基 本 构 成...3 四 LED 显 示 屏 一 般 常 见 的 几 种 分 类 :...4 五 LED 显 示 屏 的 选 择 时 考 虑 因 素...5 六 LED 显 示 屏 系 统 要 求 和 安 装...6 七 LED 全 彩 屏 系

Bardziej szczegółowo

使用手冊

使用手冊 使 用 手 冊 彩 色 液 晶 顯 示 器 重 要 請 仔 細 閱 讀 使 用 手 冊, 掌 握 安 全 及 正 確 的 使 用 方 法 最 新 的 使 用 手 冊 可 從 我 們 的 網 站 下 載 http://www.eizo.com.tw 安 全 性 須 知 關 於 顯 示 器 的 事 項 目 錄 第 1 章 特 色 與 介 紹 1-1 特 色 1-2 控 制 和 功 能 1-3 色 彩 調

Bardziej szczegółowo

广东省信息中心2、4、5、6层办公楼装修工程

广东省信息中心2、4、5、6层办公楼装修工程 惠 东 县 白 花 镇 创 强 复 评 各 学 校 功 能 室 设 备 采 购 项 目 公 开 招 标 文 件 招 标 编 号 :ZZ14031116 广 东 志 正 招 标 有 限 公 司 编 制 招 标 编 号 :ZZ14031116 目 录 第 一 部 分 投 标 邀 请 函... 3 第 二 部 分 采 购 项 目 内 容... 第 三 部 分 投 标 人 须 知... 317 一 说 明...

Bardziej szczegółowo

c-AR64SH-102

c-AR64SH-102 Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO, LTD GBT ( ) GBT GBT, GBT 2002 3 15 1 1 11 3 12 3 2 21 4 22 5 23 6 3 31 Win 98/ 98SE, WinME Win XP 8 311 8 312 Direct X 9 313 11 314 14 315 14 316 18 32 Windows NT 40

Bardziej szczegółowo

GA-8IG P4 533 Pentium Rev MC-8IG-1201

GA-8IG P4 533 Pentium Rev MC-8IG-1201 GA-8IG P4 533 Pentium Rev. 20 2MC-8IG-20 ... 3... 3... 4... 4 GA-8IG Layout... 6... 7 (CPU... 8 -... 8-2... 9 2... 0 3... 2 4:... 3 4- I/O... 3 4-2... 5 4-3... 2 GA-8IG - 2 - GA-8IG GA-8IG x / x x. 2.

Bardziej szczegółowo

方正文杰A330/N

方正文杰A330/N 方 正 文 杰 A330/A330N 说 明 书 目 录 第 1 章 概 述 1 1.1 方 正 文 杰 打 印 机 的 卓 越 品 质 和 突 出 性 能 1 1.2 推 荐 计 算 机 配 置 2 1.3 本 手 册 中 的 符 号 和 术 语 2 1.4 说 明 书 所 含 全 部 内 容 3 1.5 安 全 声 明 3 第 2 章 安 装 打 印 机 硬 件 5 2.1 为 打 印 机 准

Bardziej szczegółowo

外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準第二十二條附表五修正草案總說明

外國人從事就業服務法第四十六條第一項第八款至第十一款工作資格及審查標準第二十二條附表五修正草案總說明 外 國 人 從 事 就 服 務 法 第 四 十 六 條 第 一 項 第 八 款 至 第 十 一 款 工 作 資 格 及 審 查 標 準 部 分 條 文 修 正 條 文 中 華 民 國 93 年 1 月 13 日 行 政 院 勞 工 委 員 會 勞 職 外 字 第 0930200140 號 令 訂 定 發 布 全 文 29 條 ; 並 自 發 布 日 施 行 中 華 民 國 94 年 4 月 15 日

Bardziej szczegółowo

1412門市-NBp9-p10

1412門市-NBp9-p10 Aspire S7Ultrabook Aspire S3 Ultrabook Aspire S3 392G Ultrabook S7-392 S7-392-54204G25tws04 S7-392-54214G25tws05 Windows 8.1 64 Windows 8.1 64 4 Intel Core i5-4200u 4 Intel Core i5-4210u (1.6GHz/Turbo

Bardziej szczegółowo

TMC2809系列

TMC2809系列 Video Wall Controller System User Manual TMC2100 大 屏 幕 处 理 器 V 1.9.6 感 谢 您 使 用 TMC2100 大 屏 幕 处 理 器 重 要 提 示 为 了 您 和 设 备 的 安 全, 请 您 务 必 在 使 用 本 设 备 前 仔 细 阅 读 安 全 说 明 如 果 在 使 用 中 遇 到 疑 问, 请 首 先 阅 读 本 说 明

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本 文 档 中 包 含 的 信 息 如 有 更 改, 恕 不 另 行 通 知 Microsoft Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporat

Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本 文 档 中 包 含 的 信 息 如 有 更 改, 恕 不 另 行 通 知 Microsoft Windows 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporat 硬 件 参 考 指 南 HP Compaq 8100 Elite 可 转 换 小 型 立 式 商 用 PC 和 HP Z200 可 转 换 小 型 立 式 工 作 站 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本 文 档 中 包 含 的 信 息 如 有 更 改, 恕 不 另 行 通 知 Microsoft Windows 和 Windows

Bardziej szczegółowo

D102227X0CN_Oct17

D102227X0CN_Oct17 ValveLink ValveLink ValveLink Solo ValveLink SNAP-ON ValveLink DTM ValveLink Plug-In PRM HART FOUNDATION FIELDVUE FIELDVUE, / (SIS) FIELDVUE ( SIS) Valvelink ValveLink FIELDVUE ValveLink Microsoft Word

Bardziej szczegółowo

ÿþ

ÿþ 100 15 http://www.cyberlink.com 886-2-8667-1298 886-2-8667-1385 Copyright (C) 2014 CyberLink Corporation. All rights reserved. ...1...1...1...3...3...3...4...4...7...7...8...9...9...10...12...13...14...17...17...18...19...21...21

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在 美 国 的 注 册 商 标 Bluetooth 是 其 所 有 者 拥 有 的 商 标,Hew

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在 美 国 的 注 册 商 标 Bluetooth 是 其 所 有 者 拥 有 的 商 标,Hew 笔 记 本 计 算 机 概 览 用 户 指 南 Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在 美 国 的 注 册 商 标 Bluetooth 是 其 所 有 者 拥 有 的 商 标,Hewlett-Packard Company 按 许 可

Bardziej szczegółowo

HP_AMD_front_back.ai

HP_AMD_front_back.ai AMD AMD AMD CPU GPU CPU Chipset GPU B GPU GPU C CPU x86 1 AMD 3 CPU Chipset GPU GPU AMD CPU APU 1950 1975 2000 2011 APU CPU GPU CPU APU CPU GPU APU 2 AMD APU FULL HD CPU GPU APU 3 AMD APU CPU CPU 1Core

Bardziej szczegółowo

2015 度 第 2 期 批 量 集 中 询 价 采 购 项 目 包 组 A1 台 式 计 算 机 ( 配 置 一 ) 采 购 人 信 息 及 采 购 数 量 序 号 单 位 编 码 采 购 单 位 配 送 地 址 368 1104000 14 171009 广 东 省 交 通 运 输 高 级 技

2015 度 第 2 期 批 量 集 中 询 价 采 购 项 目 包 组 A1 台 式 计 算 机 ( 配 置 一 ) 采 购 人 信 息 及 采 购 数 量 序 号 单 位 编 码 采 购 单 位 配 送 地 址 368 1104000 14 171009 广 东 省 交 通 运 输 高 级 技 2015 度 第 2 期 批 量 集 中 询 价 采 购 项 目 包 组 A1 台 式 计 算 机 ( 配 置 一 ) 采 购 人 信 息 及 采 购 数 量 序 号 单 位 编 码 采 购 单 位 配 送 地 址 368 1104000 1 140002 广 东 女 子 职 业 技 术 学 院 2 149001 广 东 警 官 学 院 1 3000 3 156002 南 方 医 科 大 学 2 6000

Bardziej szczegółowo

補 充 資 料

補  充  資  料 專 責 小 組 委 員 會 會 議 紀 錄 嘉 南 藥 理 科 技 大 學 獎 勵 補 助 經 費 專 責 規 畫 小 組 組 織 要 點 民 國 92 年 3 月 5 日 校 務 會 議 修 訂 通 過 民 國 97 年 6 月 18 日 校 務 會 議 修 訂 通 過 民 國 99 年 1 月 13 日 校 務 會 議 修 訂 通 過 民 國 100 年 8 月 19 日 行 政 會 議 修 訂

Bardziej szczegółowo

目 錄 壹 學 校 現 況..1 一 學 校 現 有 資 源 1 二 學 校 發 展 方 向 及 執 行 重 點 特 色.... 1 7 三 本 ( 102 ) 年 度 發 展 重 點..20 貳 支 用 計 畫 與 學 校 整 體 發 展 規 劃 之 關 聯...31 一 資 本 門 支 用 項

目 錄 壹 學 校 現 況..1 一 學 校 現 有 資 源 1 二 學 校 發 展 方 向 及 執 行 重 點 特 色.... 1 7 三 本 ( 102 ) 年 度 發 展 重 點..20 貳 支 用 計 畫 與 學 校 整 體 發 展 規 劃 之 關 聯...31 一 資 本 門 支 用 項 目 錄 壹 學 校 現 況..1 一 學 校 現 有 資 源 1 二 學 校 發 展 方 向 及 執 行 重 點 特 色.... 1 7 三 本 ( 102 ) 年 度 發 展 重 點..20 貳 支 用 計 畫 與 學 校 整 體 發 展 規 劃 之 關 聯...31 一 資 本 門 支 用 項 目 與 學 校 整 體 發 展 規 劃 關 聯 性.... 3 2 二 經 常 門 支 用 項 目 與

Bardziej szczegółowo

cosa Quick Start Manual

cosa Quick Start Manual 小 心 SmartStor Cloud 網 路 儲 存 體 機 箱 內 的 電 子 元 件 易 受 靜 電 放 電 (ESD) 的 影 響, 因 而 受 到 損 壞 處 理 SmartStor Cloud 裝 置 或 其 子 配 件 時, 應 隨 時 遵 守 預 防 措 施 警 告! 風 扇 含 有 危 險 的 活 動 零 件 確 保 手 指 及 其 他 身 體 部 位 遠 離 風 扇 小 心 如

Bardziej szczegółowo

产品手册

产品手册 Norton 360TM 产 品 手 册 关 爱 环 境, 我 们 应 尽 的 责 任 Symantec 已 移 除 本 手 册 的 封 面, 以 降 低 对 环 境 的 影 响 Norton 360 产 品 手 册 本 手 册 介 绍 的 软 件 基 于 授 权 许 可 协 议 提 供, 且 只 能 在 遵 守 协 议 条 款 的 前 提 下 使 用 文 档 版 本 21.0 Copyright

Bardziej szczegółowo

第 一 部 分 网 银 注 册 签 约 篇 山 西 省 农 村 信 用 社 个 人 网 上 银 行 为 客 户 提 供 账 户 管 理 转 账 汇 款 理 财 业 务 客 户 服 务 安 全 中 心 等 服 务 功 能 1. 网 上 银 行 用 户 类 型 个 人 网 上 银 行 客 户 采 用 数

第 一 部 分 网 银 注 册 签 约 篇 山 西 省 农 村 信 用 社 个 人 网 上 银 行 为 客 户 提 供 账 户 管 理 转 账 汇 款 理 财 业 务 客 户 服 务 安 全 中 心 等 服 务 功 能 1. 网 上 银 行 用 户 类 型 个 人 网 上 银 行 客 户 采 用 数 山 西 省 农 村 信 用 社 ( 农 村 商 业 银 行 / 合 作 银 行 ) 个 人 网 上 银 行 用 户 使 用 手 册 ( 版 本 v1.0) 第 一 部 分 网 银 注 册 签 约 篇 山 西 省 农 村 信 用 社 个 人 网 上 银 行 为 客 户 提 供 账 户 管 理 转 账 汇 款 理 财 业 务 客 户 服 务 安 全 中 心 等 服 务 功 能 1. 网 上 银 行 用

Bardziej szczegółowo

P4i45GL_GV-R50-CN.p65

P4i45GL_GV-R50-CN.p65 1 Main Advanced Security Power Boot Exit System Date System Time Floppy Drives IDE Devices BIOS Version Processor Type Processor Speed Cache Size Microcode Update Total Memory DDR1 DDR2 Dec 18 2003 Thu

Bardziej szczegółowo

T1028_Manual_KO_V3 0.pdf

T1028_Manual_KO_V3 0.pdf 2009 : 2009/09 PC Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Sound System Microsoft Corporation Intel, Atom Intel Corporation Sound Blaster, Sound Blaster ProCreative Technology I AC AC AC AC AC - 115 V/60 Hz

Bardziej szczegółowo

25.( 0 在 進 行 水 溫 與 溶 解 量 的 實 驗 時, 每 一 匙 糖 都 要 刮 平 的 主 要 目 的 為 何? 1 避 免 一 次 溶 解 太 多 糖 2 可 以 增 加 溶 解 糖 的 次 數 3 控 制 加 入 的 每 一 匙 糖 都 一 樣 多 4 可 以 減 少 溶 解 量

25.( 0 在 進 行 水 溫 與 溶 解 量 的 實 驗 時, 每 一 匙 糖 都 要 刮 平 的 主 要 目 的 為 何? 1 避 免 一 次 溶 解 太 多 糖 2 可 以 增 加 溶 解 糖 的 次 數 3 控 制 加 入 的 每 一 匙 糖 都 一 樣 多 4 可 以 減 少 溶 解 量 五 上 自 然 與 生 活 科 技 科 第 四 單 元 水 溶 液 一 選 擇 題 01.( 0 下 列 哪 一 種 方 法 可 以 辨 識 出 水 溶 液 的 酸 鹼 性? 1 用 眼 睛 仔 細 觀 察 2 用 電 池 電 線 和 小 燈 泡 來 測 試 3 用 食 鹽 水 來 辨 識 4 用 紫 羅 蘭 花 的 汁 液 來 測 試 02.( 0 下 列 哪 一 種 水 溶 液 不 是 中 性

Bardziej szczegółowo

KeDrive for Motion Catalogue to print_without_bleedmark.pdf

KeDrive for Motion Catalogue to print_without_bleedmark.pdf KeDrive for Motion KeDrive D3 4 6 10 14 16 20 22 26 28 32 34 36 38 40 cross-axis 1-2- 3-300% KeDrive for Motion DU DP DA DU 345Nm KeStudio 24V link, DriveLink 5000Nm EMC DP 5000Nm DC 24V DA + SMM * KeDrive

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled 2004 2004 10 N411 G-MAX N411 Microsoft MS-DOSWindows Windows Sound System Microsoft Corporation Intel Centrino Pentium Intel Corporation MBaniasCalexicoDothan Sound Blaster Sound Blaster Pro Creative Technology

Bardziej szczegółowo

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV

SIMOCODE pro 3UF PCS SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV SIMOCODE pro 03.2009 SIRIUS Answers for industry. SIMOCODE pro 3UF7 2-2 - 4-4 - 7-9 - PCS 7 10 - SIMOCODE ES SIMOCODE pro 3UF7 11-18 - 21-22 - 30-35 - 36-37 3UL22 38 PROFIBUS MCC Siemens LV 1 2009 SIMOCODE

Bardziej szczegółowo

~0062 ( ( A. B. ( ) ) ) SK-128 / ASUS D760(Intel E GHz / 2GB*1 / 500G SATA II 6 76, , ,288

~0062 ( ( A. B. ( ) ) ) SK-128 / ASUS D760(Intel E GHz / 2GB*1 / 500G SATA II 6 76, , ,288 5010301-1-1 016-099- 0057~0062 ( ( A. B. ( ) ) ) 8708 8719 SK-128 / ASUS D760(Intel E5500 2.8GHz / 2GB*1 / 500G SATA II 6 76,548 459,288 6 718 459,288 0 HDD / DVD+-RW / ) 1F B113 B116 Web Mul 5010301-

Bardziej szczegółowo

sc_R9000_101

sc_R9000_101 GV-R9000 Radeon 9000 Rev. 101 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2002 9 3 GV-R9000-2 - 1.... 4 1.1.... 4 1.2. GV-R9000... 4 2.... 5 2.1.... 5 2.2.... 6 2.3.... 7 3.... 9 3.1. Windows 98/98SE

Bardziej szczegółowo

untitled

untitled TS-411U Turbo Server TS-411U Turbo Server ( : 1.0.0) 2005 2005 12 8-2 - 1. 2. TS-411U Turbo Server - 3 - ... 7 1.1... 7 1.2... 8 1.3... 9 TS-411U... 10 2.1... 10 2.2... 14 2.3 TS-411U... 15 LCD... 17...

Bardziej szczegółowo

MSAC-EX1

MSAC-EX1 3-218-418-62 (1) Memory Stick Duo ExpressCard MSAC-EX1 2-CS 2007 Sony Corporation 2007 Sony Corporation Memory Stick MagicGate Memory Stick Memory Stick Duo MagicGate Memory Stick Duo Memory Stick PRO

Bardziej szczegółowo

03243AA_CH05.indd

03243AA_CH05.indd CHAPTER 5 週 資 訊 科 技 概 論 電 腦 的 週 邊 設 備 邊 設 備 泛 指 主 機 以 外 的 相 關 硬 體 設 備, 這 些 設 備 依 其 用 途, 可 區 分 為 輔 助 儲 存 設 備 ( 輔 助 記 憶 體 ) 輸 入 設 備 及 輸 出 設 備 等 3 大 類 ( 圖 5-1) 筆 記 型 電 腦 則 為 了 攜 帶 方 便, 會 將 常 用 的 週 邊 設 備 整

Bardziej szczegółowo

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT

Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. (GBT) GBT GBT GBT Chapter 2 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT") GBT GBT GBT 2004 5 31-1 - 1.... 3 1.1....3 1.2. GV-R80P256D/GV-R80P256V...3 2.... 4 2.1....4 2.2....5 2.3....6 3.... 8 3.1. Win XP...8 3.1.1....8 3.1.2.

Bardziej szczegółowo

型號 MD310 ( 第 1/2 項 ) 圖片 處理器 作業系統 The 4th Generation Intel Core i3/i5/i7 Processor (Haswell Refess) Socket LGA 1150 支援 Win8.1 Pro / Win8.1 / Windows 7

型號 MD310 ( 第 1/2 項 ) 圖片 處理器 作業系統 The 4th Generation Intel Core i3/i5/i7 Processor (Haswell Refess) Socket LGA 1150 支援 Win8.1 Pro / Win8.1 / Windows 7 型號 MD310 ( 第 1/2 項 ) 圖片 處理器 作業系統 The 4th Generation Intel Core i3/i5/i7 Processor (Haswell Refess) Socket LGA 1150 支援 Win8.1 Pro / Win8.1 / Windows 7 Professional 中文版 晶片組 Intel H81 系統記憶體 儲存空間 2 x DIMM

Bardziej szczegółowo

范本上

范本上 揭 阳 市 惠 来 县 中 小 学 教 学 设 备 及 安 装 采 购 项 目 招 标 文 件 ( ) 广 州 有 德 招 标 代 理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 目 录 一 投 标 邀 请 函... 3 二 投 标 人 须 知... 5 ( 一 ) 说 明...5 ( 二 ) 招 标 文 件...7 ( 三 ) 投 标 文 件 的 编 制...8 ( 四 ) 投 标 文 件 的 递

Bardziej szczegółowo

CL-S10w

CL-S10w Data Management Software CL-S10w WindowsWindows XP Microsoft Windows XP Professional Operating System WindowsWindows 7 Microsoft Windows 7 Professional Operating System Excel Microsoft Excel MicrosoftWindowsWindows

Bardziej szczegółowo

Microsoft Word - 134招标文件.doc

Microsoft Word - 134招标文件.doc 威 海 市 政 府 采 购 招 标 文 件 采 购 编 号 :WHGP2016-134 采 购 项 目 : 网 站 建 设 采 购 方 式 : 公 开 招 标 山 东 省 鲁 成 招 标 有 限 公 司 2016 年 5 月 20 日 目 录 第 一 部 分 招 标 公 告 2 第 二 部 分 投 标 人 须 知 4 第 三 部 分 开 标 评 标 定 标 13 第 四 部 分 采 购 项 目 说

Bardziej szczegółowo

軟體的安裝

軟體的安裝 DMECOM DAR 8000 / 1600A 錄 音 系 統 使 用 說 明 書 Version1.0.0 目 錄 1 產 品 簡 介... 1 2 產 品 外 觀 功 能... 1 3 包 裝 內 容... 2 4 系 統 要 求... 2 5 錄 音 系 統 的 登 入... 2 6 AM2000 使 用 說 明... 7 6.1 AM2000 外 觀 於 主 機 DAR 8000 連 接 圖...

Bardziej szczegółowo