PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19"

Transkrypt

1 Wydział Elektroniki i Technik Inforacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień Roboty budowlane Roboty reontowe i renowacyjne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty alarskie i szklarskie Pokrywanie podłóg i ścian Roboty instalacyjne elektryczne Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót reontowych - poieszczeń ADRES INWESTYCJI : Wydział EiTI PW, Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 INWESTOR : Polihnika Warszawska Wydział EiTI ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 BRANŻA : Budowlana/Elektryczna/Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż. Paweł Kosieradzki DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 8 (v) WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Czerwiec 8 (v) Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - Reont pokoi w budynku Wydziału EiTI Pokoje Pokój 353 Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze. KNR -0 d KNNR-W 3 d KNNR-W 3 d NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d KNR-W - d KNR 4- d KNR -0 d.. 0- z.sz NNRNKB d NNRNKB d KNR 3-3 d analogia 3 KNR 4- d Branża budowlana Osłony okien folią polietylenową 3* RAZEM 7.0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku ateriałów - płytki PCV i wykładzina PCV Krotność = 6.* RAZEM 8.7 Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - pocienienie posadzki o c poz. 8.7 RAZEM 8.7 (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej gr. 5 wykonywane w poieszczeniach o pow. ponad 8 poz RAZEM 8.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKETT lub równoważne - do zastosowania w obiektach użyzności pulicznej poz RAZEM 8.7 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz RAZEM 8.7 Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3.04*+6.* RAZEM 6.65 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad.45*+0.5* RAZEM 4.30 Ścianki dział.gr z płyt gips.-karton.na rusztach etal.pojed.z pokrycie obustr.dwuwarstw.55-0 Ścianki o pow.niejszej niż 5. - ścianka ponad naświetle.8* Naświetla stałe fabrycznie wykończone aluiniowe alowane na wskazany kolor RAL.8* (z.vi) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluiniowych lakierowane na wskazany kolor RAL.45*.90 RAZEM.90 Deontaż zaka ze starych drzwi i ontaż do nowej stolarki.00 Zeskrobanie i zycie starej farby w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 poz.9+poz.0-poz.6-poz Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

3 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 4 KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR-W - d NNRNKB d NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d NNRNKB d NNRNKB d KNR -0 d KNNR d KNR 4- d uw.p.tab. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 RAZEM 6.86 poz.9*0..40 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia do 5 poz.0* Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta- ków (do 5 w iejscu) poz.4.40 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do w iejscu) poz Licowanie ścian płytkai z kaieni sztucznych o wyiarach 0x0 c na zaprawie klejowej.5*.5.5 RAZEM.5 (z.vii) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 8*(3.04*+6.*)-poz.0-poz.-.4* RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe 3.04* RAZEM 8.7 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z ele. prefabrykowanych poz.9-poz RAZEM 44.9 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele. prefabrykowanych poz RAZEM 8.7 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pionowe poz RAZEM 44.9 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe poz. 8.7 RAZEM 8.7 Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.3+poz RAZEM 6.56 Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do RAZEM 5.8 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotny szpachlowanie (do 3 w jedny iejscu) - alowanie parapetu 3.04*0.6.8 RAZEM.8 3 Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

4 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 8 KNR 4- d KNR 4- d KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNNR 9 d d.. analiza indywidualna KNNR 5 d KNR-W 5- d KNR-W 5- d KNR-W 5- d KNR 3- d Wykucie z uru kratek wentylacyjnych,drzwiczek Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze.00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł.00 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 odległość do k poz.*0.+poz.3*0.+poz.8*0.+(poz.4+poz.5)* RAZEM 0.83 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 każdy następny k Krotność = 34 poz RAZEM 0.83 Instalacje elektryczne Deontaże Deontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klosze Okablowanie i osprzęt Deontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcanych do cegły Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 7.5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania Ułożenie istniejących przewodów w nowych listwach RAZEM Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl. ocowane na kołkach kotwiących (ilość ocowań 4) Montaż na gotowy podłożu opraw LED z klosze lub rastre, przykręcanych - Oprawy ze źródłe światła LED (barwa ciepła) łniające warunki kpl. nory PLEN454-; w szczególności bez efektu stroboskopowego. Poiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 poiarów dok.na stanowisku kpl.po. 4 kpl.po. Instalacje sanitarne Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

5 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 39 KNR 4-0 d z.sz KNR-W 4- d z.sz KNR-W 4- d z.sz.3.. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Wyiana zaworu przelotowego o śr poieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego.00 Wyiana uywalki porcelanowej ze wspornikai z syfone osiężny - kpl. kpl..00 Wyiana podejścia z rur z PVC o śr. 40 łączonych etodą klejenia - s Obiar dodatkowy - łączna długość s.00. Pokój KNR -0 d KNNR-W 3 d KNNR-W 3 d NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d KNR-W - d KNR 4- d KNR -0 d.. 0- z.sz Branża budowlana Osłony okien folią polietylenową 3* RAZEM 7.0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku ateriałów - płytki PCV i wykładzina PCV Krotność = 3.06* Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - pocienienie posadzki o c poz (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej gr. 5 wykonywane w poieszczeniach o pow. ponad 8 poz Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKETT lub równoważne - do zastosowania w obiektach użyzności pulicznej poz Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3.06*+5.98* RAZEM 6.63 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad.45*+0.5* RAZEM 4.30 Ścianki dział.gr z płyt gips.-karton.na rusztach etal.pojed.z pokrycie obustr.dwuwarstw.55-0 Ścianki o pow.niejszej niż 5. - ścianka ponad naświetle.8* Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

6 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 5 NNRNKB d NNRNKB d KNR 3-3 d analogia 54 KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR-W - d NNRNKB d NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d NNRNKB d Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Naświetla stałe fabrycznie wykończone aluiniowe alowane na wskazany kolor RAL.8* (z.vi) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluiniowych lakierowane na wskazany kolor RAL.45*.90 RAZEM.90 Deontaż zaka ze starych drzwi i ontaż do nowej stolarki.00 Zeskrobanie i zycie starej farby w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 poz.60+poz.6-poz.57-poz RAZEM 6.83 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 poz.60*0..39 RAZEM.39 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia do 5 poz.6* Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta- ków (do 5 w iejscu) poz RAZEM.39 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do w iejscu) poz Licowanie ścian płytkai z kaieni sztucznych o wyiarach 0x0 c na zaprawie klejowej.5*.5.5 RAZEM.5 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pionowe 8*(3.06*+5.98*)-poz.5-poz.5-.4* RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe 3.06* Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z ele. prefabrykowanych poz.60-poz RAZEM 44. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele. prefabrykowanych poz (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pionowe poz RAZEM Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

7 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 65 NNRNKB d KNR -0 d KNNR d KNR 4- d uw.p.tab. 69 KNR 4- d KNR 4- d KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNNR 9 d d.. analiza indywidualna KNNR 5 d KNR-W 5- d Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe poz Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.64+poz RAZEM 6.5 Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do RAZEM 5.8 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotny szpachlowanie (do 3 w jedny iejscu) - alowanie parapetu 3.06* RAZEM.84 Wykucie z uru kratek wentylacyjnych,drzwiczek.00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł.00 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 odległość do k poz.43*0.+poz.44*0.+poz.49*0.+(poz.55+poz.56)* RAZEM 0.83 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 każdy następny k Krotność = 34 poz RAZEM 0.83 Instalacje elektryczne Deontaże Deontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klosze Okablowanie i osprzęt Deontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcanych do cegły Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 7.5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania Ułożenie istniejących przewodów w nowych listwach RAZEM Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

8 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 77 KNR-W 5- d KNR-W 5- d KNR 3- d KNR 4-0 d z.sz KNR-W 4- d z.sz KNR-W 4- d z.sz Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie ocowane na kołkach kotwiących (ilość ocowań 4) Montaż na gotowy podłożu opraw LED z klosze lub rastre, przykręcanych - Oprawy ze źródłe światła LED (barwa ciepła) łniające warunki kpl. nory PLEN454-; w szczególności bez efektu stroboskopowego. Poiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 poiarów dok.na stanowisku kpl.po. 4 kpl.po. Instalacje sanitarne Wyiana zaworu przelotowego o śr poieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego kpl Wyiana uywalki porcelanowej ze wspornikai z syfone osiężny - kpl. kpl..00 Wyiana podejścia z rur z PVC o śr. 40 łączonych etodą klejenia - s Obiar dodatkowy - łączna długość s.00.3 Pokój KNR -0 d KNNR-W 3 d KNNR-W 3 d NNRNKB d KNR-W - d Branża budowlana Osłony okien folią polietylenową 3* RAZEM 7.0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku ateriałów - płytki PCV i wykładzina PCV Krotność = 3.04* RAZEM 8. Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - pocienienie posadzki o c poz RAZEM 8. (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej gr. 5 wykonywane w poieszczeniach o pow. ponad 8 poz RAZEM 8. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKETT lub równoważne - do zastosowania w obiektach użyzności pulicznej poz RAZEM 8. 8 Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

9 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 88 KNR-W - d KNR-W - d KNR 4- d KNR -0 d.. 0- z.sz NNRNKB d NNRNKB d KNR 3-3 d analogia 95 KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d KNR-W - d NNRNKB d Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz RAZEM 8. Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3.04*+5.99* RAZEM 6.6 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad.45*+0.5* RAZEM 4.30 Ścianki dział.gr z płyt gips.-karton.na rusztach etal.pojed.z pokrycie obustr.dwuwarstw.55-0 Ścianki o pow.niejszej niż 5. - ścianka ponad naświetle.8* Naświetla stałe fabrycznie wykończone aluiniowe alowane na wskazany kolor RAL.8* (z.vi) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluiniowych lakierowane na wskazany kolor RAL.45*.90 RAZEM.90 Deontaż zaka ze starych drzwi i ontaż do nowej stolarki.00 Zeskrobanie i zycie starej farby w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 poz.+poz.0-poz.98-poz RAZEM 6.68 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 poz.*0..39 RAZEM.39 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia do 5 poz.0* Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta- ków (do 5 w iejscu) poz RAZEM.39 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do w iejscu) poz Licowanie ścian płytkai z kaieni sztucznych o wyiarach 0x0 c na zaprawie klejowej.5*.5.5 RAZEM.5 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pionowe 8*(3.04*+5.99*)-poz.9-poz.93-.4* RAZEM Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

10 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 0 NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d NNRNKB d NNRNKB d KNR -0 d KNNR d KNR 4- d uw.p.tab. 0 KNR 4- d KNR 4- d.. -0 KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNNR 9 d Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe 3.04* RAZEM 8. Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z ele. prefabrykowanych poz.-poz RAZEM 46 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele. prefabrykowanych poz.0 8. RAZEM 8. (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pionowe poz. 46 RAZEM 46 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe poz RAZEM 8. Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.05+poz RAZEM 6.37 Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do RAZEM 5.8 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotny szpachlowanie (do 3 w jedny iejscu) - alowanie parapetu 3.04*0.6.8 RAZEM.8 Wykucie z uru kratek wentylacyjnych,drzwiczek.00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł.00 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 odległość do k poz.84*0.+poz.85*0.+poz.90*0.+(poz.96+poz.97)* RAZEM 0.83 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 każdy następny k Krotność = 34 poz RAZEM 0.83 Instalacje elektryczne Deontaże Deontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klosze Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

11 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR d.. analiza indywidualna KNNR 5 d KNR-W 5- d KNR-W 5- d KNR-W 5- d KNR 3- d KNR 4-0 d z.sz KNR-W 4- d z.sz KNR-W 4- d z.sz Okablowanie i osprzęt Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Deontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcanych do cegły Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 7.5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania Ułożenie istniejących przewodów w nowych listwach RAZEM Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl. ocowane na kołkach kotwiących (ilość ocowań 4) Montaż na gotowy podłożu opraw LED z klosze lub rastre, przykręcanych - Oprawy ze źródłe światła LED (barwa ciepła) łniające warunki kpl. nory PLEN454-; w szczególności bez efektu stroboskopowego. Poiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 poiarów dok.na stanowisku kpl.po. 4 kpl.po. Instalacje sanitarne Wyiana zaworu przelotowego o śr poieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego Wyiana uywalki porcelanowej ze wspornikai z syfone osiężny - kpl. kpl..00 Wyiana podejścia z rur z PVC o śr. 40 łączonych etodą klejenia - s Obiar dodatkowy - łączna długość s.00.4 Pokój KNR -0 d Branża budowlana Osłony okien folią polietylenową 3* RAZEM 7.0 Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

12 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 5 KNNR-W 3 d KNNR-W 3 d NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d KNR-W - d KNR 4- d KNR -0 d.. 0- z.sz NNRNKB d NNRNKB d KNR 3-3 d analogia 36 KNR 4- d KNR 4- d KNR 4- d Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku ateriałów - płytki PCV i wykładzina PCV Krotność = 3.04* Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie - pocienienie posadzki o c poz (z.vii) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy saopozioującej gr. 5 wykonywane w poieszczeniach o pow. ponad 8 poz Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe TARKETT lub równoważne - do zastosowania w obiektach użyzności pulicznej poz Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 3.04*+6.* RAZEM 6.69 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad.45*+0.5* RAZEM 4.30 Ścianki dział.gr z płyt gips.-karton.na rusztach etal.pojed.z pokrycie obustr.dwuwarstw.55-0 Ścianki o pow.niejszej niż 5. - ścianka ponad naświetle.8* Naświetla stałe fabrycznie wykończone aluiniowe alowane na wskazany kolor RAL.8* (z.vi) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluiniowych lakierowane na wskazany kolor RAL.45*.90 RAZEM.90 Deontaż zaka ze starych drzwi i ontaż do nowej stolarki.00 Zeskrobanie i zycie starej farby w poieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 poz.4+poz.43-poz.39-poz RAZEM Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 poz.4*0..40 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni od- bicia do 5 poz.43* Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

13 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 39 KNR 4- d KNR 4- d KNR-W - d NNRNKB d NNRNKB d KNR-W - d KNR-W - d NNRNKB d NNRNKB d KNR -0 d KNNR d KNR 4- d uw.p.tab. 5 KNR 4- d KNR 4- d.. -0 Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pusta- ków (do 5 w iejscu) poz Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ceentowowapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do w iejscu) poz Licowanie ścian płytkai z kaieni sztucznych o wyiarach 0x0 c na zaprawie klejowej.5*.5.5 RAZEM.5 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pionowe 8*(3.04*+6.*)-poz.33-poz.34-.4* RAZEM (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe 3.04* Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z ele. prefabrykowanych poz.4-poz RAZEM 44.4 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele. prefabrykowanych poz (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pionowe poz RAZEM 44.4 (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatai - powierzchnie pozioe poz Dwukrotne alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania poz.46+poz RAZEM 6.75 Malowanie rur stalowych i blaszanych o śr. do RAZEM 5.8 Dwukrotne alowanie farbai olejnyi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotny szpachlowanie (do 3 w jedny iejscu) - alowanie parapetu 3.04*0.6.8 RAZEM.8 Wykucie z uru kratek wentylacyjnych,drzwiczek.00 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł.00 3 Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

14 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 53 KNR-W 4- d KNR-W 4- d KNNR 9 d d.. analiza indywidualna KNNR 5 d KNR-W 5- d KNR-W 5- d KNR-W 5- d KNR 3- d KNR 4-0 d z.sz KNR-W 4- d z.sz Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na odległość do k poz.5*0.+poz.6*0.+poz.3*0.+(poz.37+poz.38)* RAZEM 0.84 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na 3 każdy następny k Krotność = 34 poz RAZEM 0.84 Instalacje elektryczne Deontaże Deontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klosze Okablowanie i osprzęt Deontaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcanych do cegły Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przykręcane do cegły Przewody kabelkowe o łączny przekroju żył do 7.5 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez ocowania Ułożenie istniejących przewodów w nowych listwach RAZEM Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie kpl. ocowane na kołkach kotwiących (ilość ocowań 4) Montaż na gotowy podłożu opraw LED z klosze lub rastre, przykręcanych - Oprawy ze źródłe światła LED (barwa ciepła) łniające warunki kpl. nory PLEN454-; w szczególności bez efektu stroboskopowego. Poiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 poiarów dok.na stanowisku kpl.po. 4 kpl.po. Instalacje sanitarne Wyiana zaworu przelotowego o śr poieszczenia służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego Wyiana uywalki porcelanowej ze wspornikai z syfone osiężny - kpl. 4 Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

15 PR - EiTI (v).prd - PRZEDMIAR - 64 KNR-W 4- d z.sz.3.. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze kpl..00 Wyiana podejścia z rur z PVC o śr. 40 łączonych etodą klejenia - s Obiar dodatkowy - łączna długość s.00 5 Nora STD Wersja 4.7 Licencja: 93 dla Paweł Kosieradzki

PRZEDMIAR Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

PRZEDMIAR Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Wydział Elektroniki i Technik Inforacyjnych PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty reontowe i

Bardziej szczegółowo

SST 01 Osłony okien folią polietylenową m *2.58 m RAZEM 5.52 SST 01 Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr.

SST 01 Osłony okien folią polietylenową m *2.58 m RAZEM 5.52 SST 01 Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkownego o śr. Reont pokoi w budynku Wydziału EiTI Pokój 278. Branża Budowlana d.. KNR 2-02 0925-0 2 KNR-W 4- d.. 02 020-0 z.o.2.9. SST 0 Osłony okien folią polietylenową *2.58 5.52 RAZEM 5.52 SST 0 Deontaż deolacyjny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty malarskie

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie i wykładanie podłóg Roboty malarskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8 Roboty alarskie NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń biurowych - II piętro ul. Czackiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

PRZEDMIAR Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Wydział Elektroniki i Technik Inforacyjnych PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 4545000-7 Roboty reontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19

PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 Wydział Elektroniki i Technik Inforacyjnych PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

PRZEDMIAR Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Wydział Elektroniki i Technik Inforacyjnych PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty reontowe i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Magazyn nr 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Magazyn nr 1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Magazyn nr 1 1 KNR-W 4-01 d.1 Wykucie z uru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 2 1.00 1.00 2 KNR-W 4-01 d.1 0353-13 3 KNNR-W 3 d.1 0601-01 4 KNR-W

Bardziej szczegółowo

"BEZET" Zenon Szajkowski Warszawa ul. Topiel 15B m 31

BEZET Zenon Szajkowski Warszawa ul. Topiel 15B m 31 "BEZET" Zenon Szajkowski 00- Warszawa ul. Topiel 5B NAZWA INWESTYCJI : Reont oraz dostosowanie sali konferencyjnej oraz poieszczeń poocniczych sali w raach projektu Podniesienie kwalifikacji kadr edycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablami) m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablami) m 2 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej ( należy założyć zdjęcie i założenie listew z kablai) 1208-02 - ściany 0.75*2.2+0.4*2.20+0.6*1.20*3+0.50*2.0+0.5*1.9*2.20+1.45*(1.55+0.70*2+ 1.80+2.50+1.15+0.60+0.80+1.55+2.70+0.50+2.50+0.50+0.50+2.50+0.60*2+

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-369 Wrocław, ul. M. Reja 53-55 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu

Bardziej szczegółowo

Eneergetis Dawidy Bankowe ul. Miklaszewskiego 64 PRZEDMIAR

Eneergetis Dawidy Bankowe ul. Miklaszewskiego 64 PRZEDMIAR Eneergetis Dawidy Bankowe ul. Miklaszewskiego 64 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : ADRES INWESTYCJI : Ursus ul. Keniga 14 INWESTOR : Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Biblioteką Publiczną w Ursusie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Sopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Olsztyn ul. Kościuszki 39

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Sopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Olsztyn ul. Kościuszki 39 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Sopnia i. Fryderyka Chopina w Olsztynie Olsztyn ul. Kościuszki 39 Robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Zarząd Zasobu Komunalnego. ulica Św. Elżbiety nr 3, WROCŁAW

PRZEDMIAR. Zarząd Zasobu Komunalnego. ulica Św. Elżbiety nr 3, WROCŁAW Zarząd Zasobu Kounalnego ulica Św. Elżbiety nr 3, 50-111 WROCŁAW PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu zaiennego

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-69 Wrocław, ul. M. Reja 5-55 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 55000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu ADRES

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-69 Wrocław, ul. M. Reja 5-55 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 55000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 50000- Roboty instalacyjne elektryczne 50000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIAR

KOSZTORYS - PRZEDMIAR KOSZTORYS - PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: WYKONAWCA: Reont w sali warsztatowej nr 0 W 0-53 Warszawa, ul. Felińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont obiektów sportowych CWZS Zawisza Bydgoszcz ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Gdańska 163 INWESTOR : CWZS Zawisza Bydgoszcz ADRES INWESTORA : Bydgoszcz, ul. Gdańska 163

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania grudzień 2016r. Data zatwierdzenia Jedlicze B, ul. Chabrowa 21

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania grudzień 2016r. Data zatwierdzenia Jedlicze B, ul. Chabrowa 21 USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE TOMASZ PIWOŃSKI 95-073 Jedlicze B, ul. Chabrowa 21 NAZWA INWESTYCJI : Reont łazienki na parterze ADRES INWESTYCJI : Zgierz, ul. Długa 56 INWESTOR : Miejski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - L.O. OSUCHOWSKIEGO W CIESZYNIE. Roboty rozbiórkowe i demontażowe

KOSZTORYS: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - L.O. OSUCHOWSKIEGO W CIESZYNIE. Roboty rozbiórkowe i demontażowe REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - L.O. OSUCHOWSKIEGO W CIESZYNIE Działy kosztorysu Kod CPV Nazwa działu Od Do KOSZTORYS: REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ - L.O. OSUCHOWSKIEGO W CIESZYNIE 454320-8 WYMIANA PODŁOGI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Projektowych KUTYNA ul. Korotyńskiego 34 m Warszawa DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

Biuro Usług Projektowych KUTYNA ul. Korotyńskiego 34 m Warszawa DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Projektowych KUTYNA ul. Korotyńskiego 34 37 02-123 Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń na potrzeby centru dyspozytorskiego ADRES INWESTYCJI : 00-685

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. drzwi 0,90*2,05 m² 1,845 B (suma częściowa) m² 1,845 RAZEM 5,360 ST-01 Rozebranie listew przypodłogowych m

Przedmiar Robót. drzwi 0,90*2,05 m² 1,845 B (suma częściowa) m² 1,845 RAZEM 5,360 ST-01 Rozebranie listew przypodłogowych m Przediar Robót 4545000-7 Roboty reontowe i renowacyjne Nazwa Inwestycji: Roboty reontowe w poieszczeniach Urzędu Praga Północ Adres Inwestycji : 0-708 Warszawa, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 Inwestor: M.St.

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

WEWNĘTRZNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 WEWNĘTRZNE ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 KNR 4-01 d.1 0348-03 Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceentowo-wapiennej 15.62*2.59 40.456 RAZEM 40.456 2 KNR 4-01 d.1 0329-03 Wykucie otworów

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką 05-555 Tarczyn ul. Stępkowskiego 15 Gina Tarczyn 05-555

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP Z O.O. WROCŁAW UL.M.REJA PRZEDMIAR

WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP Z O.O. WROCŁAW UL.M.REJA PRZEDMIAR WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP Z O.O. WROCŁAW UL.M.REJA 5-55 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4545000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PARTER 1.1 WYMIANA POSADZKI PARTER 1 d.1. Rozebranie podłóg m 2

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 PARTER 1.1 WYMIANA POSADZKI PARTER 1 d.1. Rozebranie podłóg m 2 PARTER. WYMIANA POSADZKI PARTER d.. KNR 4-0 048-0 KNR 4-0 d.. 048-04 KNR -0 d.. 0-07 4 KNR -0 d.. 0-07 5 KNR -0 d.. 0-0 Rozebranie podłóg .*0.8.960 .6*4.9+.5*. 4.5 .6*4..80 .6*.55

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421000-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Grzybek (budowlana) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Grzybek (budowlana) DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia GRZYBUD Paweł Grzybek Kubiki 2, 97-525 Wielgołyny Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45400000-1 Roboty wykończeniowe

Bardziej szczegółowo

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WEJHEROWO UL. SOBIESKIEGO 277 PRZEDMIAR

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WEJHEROWO UL. SOBIESKIEGO 277 PRZEDMIAR 18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WEJHEROWO UL. SOBIESKIEGO 277 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45442100-8 Roboty alarskie 45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 45421131-1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NR 119 i 123

PRZEDMIAR ROBÓT REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NR 119 i 123 REMONT WĘZŁA SANITARNEGO NR 119 i 123 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Międzyginne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Towarowa 1, tel.(032)380-90-06 P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowo-budowlane wewnętrzne:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Michał Wąchała NAZWA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 32 - BIBLIOTEKA - ŁAZIENKA, POSADZKI, STOLARKA, STOLARKA

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Michał Wąchała NAZWA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 32 - BIBLIOTEKA - ŁAZIENKA, POSADZKI, STOLARKA, STOLARKA PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: PRZEDSZKOLE NR 32 - BIBLIOTEKA - ŁAZIENKA, POSADZKI, STOLARKA, STOLARKA Ginna 6, 44-203 Rybnik PRZEDSZKOLE NR 32 Ginna 6,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Remont pustostanu ul. Ćwiczebna 7/2 1 LOKAL MIESZKALNY 1.1 Roboty remontowe ogólnobudowlane 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Remont pustostanu ul. Ćwiczebna 7/2 1 LOKAL MIESZKALNY 1.1 Roboty remontowe ogólnobudowlane 1 d.1. Ćwiczebna 7 B Reont pustostanu ul. Ćwiczebna 7/ LOKAL MIESZKALNY. Roboty reontowe ogólnobudowlane d.. Kalkulacja własna KNR -0 d.. 05- KNR -0 d.. 089-5 KNR -0 d.. 05-5 KNR -0 d.. 088-05 6 KNR -0 d.. 070-05

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ TEATRU - BUDYNEK GŁÓWNY ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, PLAC TEATRALNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19

PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 Wydział Elektroniki i Technik Inforacyjnych PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wólnego Słownika Zaówień 5000000-7 Roboty budowlane 55000-7 Roboty reontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania grudzień Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : grudzień 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania grudzień Data zatwierdzenia PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SEKCJI TECHNICZNO - EKSPLOATACYJNEJ ADRES INWESTYCJI : ul. Lotników Polskich, Świdnik INWESTOR : SP ZOZ Świdnik ADRES INWESTORA : ul. Leśiana 4; 21-040

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Hotała DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.

KOSZTORYS ŚLEPY. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Szymon Hotała DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0. HOSKA Constructions Szyon Hotała Kaziierska /8, 5-657 Wrocław KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT KLATEK SCHODOWYCH (laperia: farba silikonowa) ADRES INWESTYCJI : ul. Szarskiego 7-9, Wrocław INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Generała Orlicz- Dreszera 12/ Lubartów PRZEDMIAR ROBÓT

Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Generała Orlicz- Dreszera 12/ Lubartów PRZEDMIAR ROBÓT Pan Kosztorys Krzysztof Panek ul. Generała Orlicz- Dreszera 12/8 21-100 Lubartów PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. ul. Bema 70, Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. ul. Bema 70, Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchoościai w Dzielnicy Wola. st. Warszawy ul. Bea 70, Warszawa PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO - PUSTOSTAN ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. PŁOCKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19

PRZEDMIAR. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 5/9 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 55000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Solis DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

JEDNOSTKA WOJSKOWA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Solis DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania JEDNOSTKA WOJSKOWA 4938 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku nr 38 - Hangar 2 ADRES INWESTYCJI : 26-600 Rado, ul. Sadków 9 INWESTOR : Jednostka Wojskowa 4938 Rado ADRES INWESTORA : 26-600 Rado, ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZEDMIAR. Szczecin Al. Piastów 17. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont ieszkania ADRES INWESTYCJI : Przecław 50c / 2 INWESTOR : Zachodniopoorski Uniwerstet Technologiczny w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż SŁAWOMIR FANTAZIŃSKI DATA OPRACOWANIA : ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie remontów bieżących w zakresie robót budowlanych INWESTOR : Urząd Miejski Wrocławia ADRES INWESTORA : PL. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Gabinety lekarskie 1.1 Demontażowe 1 d.1.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Gabinety lekarskie 1.1 Demontażowe 1 d.1.1 1 Gabinety lekarskie 1 Deontażowe 1 d 2 d KNR 4-02 0235-06 3 KNR 4-02 d 0132-01 4 KNR 4-02 d 0114-01 5 KNR 4-02 d 0233-06 6 KNR 4-01 d 0819-15 7 KNR 4-01 d 0354-04 8 KNR 4-01 d 0329-03 9 KNR-W 4-01 d 0106-04

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rodzaj robót (branża): Inwestycja Szkoły Podstawowe Remont sal lekcyjnych fizyczno-chemicznych. Adres:

Przedmiar robót. Rodzaj robót (branża): Inwestycja Szkoły Podstawowe Remont sal lekcyjnych fizyczno-chemicznych. Adres: Przediar robót Rodzaj robót (branża): Budowlana Inwestycja Szkoły Podstawowe Reont sal lekcyjnych fizyczno-cheicznych Adres: y CPV: 00- - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ: NAZWA INWESTYCJI: SP 6 - REMONT SANITARIATÓW - CHŁOCPY, DZIEWCZĘTA, NAUCZYCIELE I POM. GOSPODARCZEGO

PRZEDMIAR SPORZĄDZIŁ: NAZWA INWESTYCJI: SP 6 - REMONT SANITARIATÓW - CHŁOCPY, DZIEWCZĘTA, NAUCZYCIELE I POM. GOSPODARCZEGO PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: SP 6 - REMONT SANITARIATÓW - CHŁOCPY, DZIEWCZĘTA, NAUCZYCIELE I POM. GOSPODARCZEGO Wodzisławska 44-00 Rybnik ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie poieszczeń dla potrzeb klubu żłobka Przedszkole nr 9 ADRES INWESTYCJI : Skarżysko Kaienna ul.paryska 223 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kowalik

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Korytarz. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m m 2 17.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Korytarz. Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m m 2 17. reont sekretariatu RDLP- przediar robot Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 104 - Korytarz 1 KNNR 3 d.1 0801-04 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie ceentowej 10.63+6.94 17.570 2 KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji Otwock ul. Andriollego 54

PRZEDMIAR. Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji Otwock ul. Andriollego 54 Otwocka Spółdzielnia Mieszkaniowa - Dział Inwestycji 05-400 Otwock ul. Andriollego 54 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja instalacji eklektrycznej i alowanie klatek schodowych ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Powiat Poznański Jackowskiego 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Węglarz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Węglarz DATA OPRACOWANIA :

Powiat Poznański Jackowskiego 18. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Węglarz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Łukasz Węglarz DATA OPRACOWANIA : Powiat Poznański Jackowskiego 8 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Prace reontowe w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 8 ADRES INWESTYCJI : Jackowskiego 8 INWESTOR : Powiat Poznański ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Bogusław Kowalczyk. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Bogusław Kowalczyk. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Bogusław Kowalczyk PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów i sal lekcyjnych ADRES INWESTYCJI : Mińsk

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) podatek VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) podatek VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA KUCHNI W INTERNACIE L.O ADRES INWESTYCJI : WYSZKÓW LISTOPADA INWESTOR : I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ADRES INWESTORA : WYSZKÓW WYKONAWCA ROBÓT :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej

Przedmiar. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Remont klatki schodowej 1 Reont klatki schodowej 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć deontaż i ponowny d.1 1208-02 ontaż rurek instalacji telekounikacyjnej oraz ta gdzie to ożliwe wkucie instalacji

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Miejskim

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Okulistyki w Szpitalu Miejskim Przediar robót Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych eleentów 45431000-7 Kładzenie płytek 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45442100-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - do przetargu na 2017 r.

Przedmiar robót - do przetargu na 2017 r. ZGN w Dzielnicy Wola.st.Warszawy Warszawa ul. Bea 70 Przediar robót - do przetargu na 2017 r. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW W S. P. Nr 33 ŁAZIENKA PERSONELU ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL LERMONTOWA 7

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW W S. P. Nr 33 ŁAZIENKA PERSONELU ADRES INWESTYCJI : ŁÓDŹ UL LERMONTOWA 7 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach NAZWA INWESTYCJI : REMONT SANITARIATÓW

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : reont lokalu ADRES INWESTYCJI : ul. Słówackiego 46/12 INWESTOR : Gdański Zarząd Nieruchoości

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO P R Z E D M I A R R O B Ó T Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : Luty 2011

PRZEDMIAR. DATA OPRACOWANIA : Luty 2011 NAZWA INWESTYCJI : Archiwu Szpitala i. Prof. M Kaczyńskiego w Lublinie ADRES INWESTYCJI : Lublin ul. Abraowicka 2 INWESTOR : Szpital Neuropsychiatryczny i. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w PWSZ ADRES INWESTYCJI : Płock

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń w PWSZ ADRES INWESTYCJI : Płock PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w PWSZ ADRES INWESTYCJI : Płock DATA OPRACOWANIA : 30.06.2016 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 30.06.2016 Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany

Bardziej szczegółowo

Matejki 13 ver 1 VAT 8% KI(1)

Matejki 13 ver 1 VAT 8% KI(1) 1 Ściany bray przejazdowej 1 d.1 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 2 11,39*3,93+11,58*3,94 90,39-1,37*3,+0,55*(2*2,68+1,37)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2011 r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont sali konferencyjnej ADRES INWESTYCJI : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 INWESTOR : Powiat Zduńskowolski ADRES INWESTORA : Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy. ul. Partyzantów 74 Gdański Zarząd Nieruchoości Kounalnych Saorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO ADRES INWESTYCJI : Gdańsk. ul. Przy Torze 13 15 BOM -4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BERNADETA JASTRZĘBSKA DATA OPRACOWANIA : 15 luty 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 luty Data zatwierdzenia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : BERNADETA JASTRZĘBSKA DATA OPRACOWANIA : 15 luty 2017 WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania 15 luty Data zatwierdzenia Arch+ Bernadeta Jastrzębska UL. NIEMCEWICZA 26/606, 71-520 SZCZECIN PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ekonoicznych ADRES INWESTYCJI : ul. Rzepińska 8, Ośno Lubuskie INWESTOR : POWIAT SŁUBICKI ADRES

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ADRES INWESTYCJI : SANEPID OSTRÓW MAZ INWESTOR : POW. ST. SANIT.EPIDM. ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. SIKORSKIEGO DATA OPRACOWANIA : 30.09.2006

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI : Rekonstrukcja części bibliotecznej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

NAZWA INWESTYCJI : Rekonstrukcja części bibliotecznej na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ! NAZWA INWESTYCJI : Rekonstrukcja części bibliotecznej na Wydziale Inżynierii Cheicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ADRES INWESTYCJI : ul. Waryńskiego, 00-645 Warszawa INWESTOR : Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kaczmarek (BUDOWLANA) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Kaczmarek (BUDOWLANA) DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wrocław NAZWA INWESTYCJI : Reont pustostanu ADRES INWESTYCJI : ul. Piastowska 34_.18 INWESTOR : Gina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski DATA OPRACOWANIA : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Przedmiar Robót. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski DATA OPRACOWANIA : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Biuro Usług Inżynierskich "GATKOWSCY" 46-0 Praszka ul Kolorowa A Przediar Robót NAZWA INWESTYCJI : Reont biura nr: 08 i 09 ADRES INWESTYCJI : 46-00 Olesno, ul Pieloka INWESTOR : Gina Olesno ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

KOSZTORYS. KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI : Reont obiektu PCK "Łódź - Piętro" ADRES INWESTYCJI : Zgierz ul. Pułaskiego INWESTOR : PCK SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : K. Kuhn DATA OPRACOWANIA : 14..2007 Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

OBMIAR. Wykorzystanie termowentylatora przy osuszaniu pomieszczeń

OBMIAR. Wykorzystanie termowentylatora przy osuszaniu pomieszczeń Reont ieszkania - G.Roweckiego 7 2 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Pokój KNR 4-0 070-05 2 KNR 9-2 0202-03 3 KNR 4-0 069-03 4 KNR 4-0 062-05 5 KNR 4-0 076-02 6 KNR 0-23 262-0 7 KNR 0-23

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Józef Skłodowski DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Józef Skłodowski DATA OPRACOWANIA : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45442100-8 Roboty alarskie 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Nr 9301/12/2009 do projektu: Modernizacja SPZOZ w Markuszowie wraz z zakupem wyposażenia i rozbudową systemu informatycznego

PRZEDMIAR ROBÓT Nr 9301/12/2009 do projektu: Modernizacja SPZOZ w Markuszowie wraz z zakupem wyposażenia i rozbudową systemu informatycznego ROBÓT Nr 90//009 do projektu: Modernizacja SPZOZ w Markuszowie wraz z zakupe wyposażenia i rozbudową systeu inforatycznego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 00-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. AGO Andrzej Gąsieniec Łódź, ul. Grodzieńska 4 m.8

PRZEDMIAR. AGO Andrzej Gąsieniec Łódź, ul. Grodzieńska 4 m.8 AGO Andrzej Gąsieniec 94-016 Łódź, ul. Grodzieńska 4.8 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Anna Miller Architekci Żyrardów ul. Spółdzielcza 42

Anna Miller Architekci Żyrardów ul. Spółdzielcza 42 Anna Miller Architekci 96-300 Żyrardów ul. Spółdzielcza 42 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45320000-6 Roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Gawęda DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Gawęda DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 50000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziene 55000-7 Roboty reontowe i renowacyjne 500-5 Instalowanie drzwi i okien,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent:

KOSZTORYS OFERTOWY. Oferent: Oferent: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: ADRES INWESTORA: BRANŻE: REMONTY SANITARIATÓW I KORYTARZA - SEGMENT C, JEDNA KONDYGNACJA Os. Łużyckie 8, 66-00 Świebodzin Publiczna

Bardziej szczegółowo

ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, Krasnystaw BRANŻA : BUDOWLANA DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót :

ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego 4, Krasnystaw BRANŻA : BUDOWLANA DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PRZYCHODNI ADRES INWESTYCJI : ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ADRES INWESTORA : ul. M. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory P R Z E D M I A R

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory  P R Z E D M I A R P R Z E D M I A R NAZWA INWESTYCJI : Reont i odernizacja poieszczeń edycznych w budynku SP ZOZ ADRES INWESTYCJI : Sopot ul, Chrobrego 6/8 INWESTOR : SP ZOZ Uzdrowisko Sopot ADRES INWESTORA : Sopot ul,

Bardziej szczegółowo

Remont sali Remont sali 201 (malowanie, skrzynka bezpiecznikowa, instalacja gniazdowa) 1.1 Branża Budowlana 1.1.

Remont sali Remont sali 201 (malowanie, skrzynka bezpiecznikowa, instalacja gniazdowa) 1.1 Branża Budowlana 1.1. KI - Fizyka - 20 (v2).ath Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Reont sali 20 Reont sali 20 (alowanie, skrzynka bezpiecznikowa, instalacja gniazdowa). Branża Budowlana.. Prace rozbiórkowe i przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Pomieszczenie Nr 1

Przedmiar robót. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Pomieszczenie Nr 1 Przediar robót Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze 1 Poieszczenie Nr 1 1 kalkulacja d.1 własna Zabezpieczenie stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek oraz wyposażenia znajdującego się w poieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Kolejowa 2B - remont klatki schodowej i piwnicy Przedmiar

Kolejowa 2B - remont klatki schodowej i piwnicy Przedmiar 1 Reont klatki schodowej 1 KNR 4-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ( należy założyć deontaż i ponowny d.1 1208-02 ontaż rurek instalacji telekounikacyjnej) -ściany 1.21*(0.29+0.05+0.92+2.05+2.2+0.84+2.23+1.42+2.48+0.1+0.25+1.97+0.99+

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 m 2

Zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 m 2 SALA MAŁA. Roboty rozbiórkowe d.. KNR 4-0 0-08 Zycie starej farby w poieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 ściany 80.04-.6*.5*4-0.9*.+(.+.6)**.9 90.00 sufity 9.4*4.4+.*.6 44.70 KNR 4-0 d.. 04-08 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KORYTARZA I PIĘTRA BUDYNKU "A 22" ADRES INWESTYCJI : WYDZIAŁ MECHANICZNY INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

Sekcja Obsługi Infrastruktury w Lesznie Leszno, ul. Sienkiewicza 2 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Sekcja Obsługi Infrastruktury w Lesznie Leszno, ul. Sienkiewicza 2 PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu Sekcja Obsługi Infrastruktury w Lesznie 64-100 Leszno, ul. Sienkiewicza 2 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Adam Szponar PRACOWNIA PROJEKTOWO- USŁUGOWA. ul. Lompy 1, Głogów

PRZEDMIAR ROBÓT. Adam Szponar PRACOWNIA PROJEKTOWO- USŁUGOWA. ul. Lompy 1, Głogów Ada Szponar PRACOWNIA PROJEKTOWO- USŁUGOWA ul. Lopy, 67-00 Głogów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont klatek schodowych w Szkole Podstawowej Nr ADRES INWESTYCJI : 67-00 Głogów, ul. Goółki INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Glugla DATA OPRACOWANIA : / marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót :

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Glugla DATA OPRACOWANIA : / marzec Ogółem wartość kosztorysowa robót : KSIĄśKA ÓW NAZWA INWESTYCJI : Labirynt - galeria ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul.sopocka 23 INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ADRES INWESTORA : Wrocław ul.mikulicza-radeckiego 6 SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Projektowo - Kosztorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" tel , tel.kom

Projektowo - Kosztorysowe Usługi Budownictwa KOPROBUD tel , tel.kom Projektowo - Koorysowe Usługi Budownictwa "KOPROBUD" tel.276-19-15, tel.ko.0509-827675 Koorysowanie FORTE 7.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Reont poieszczeń biurowych na parterze LP KOD CPV NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Dział Inwestycji i Reontów Wojskowa Akadeia Techniczna i. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akadeia Techniczna ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław, ul. M. Reja PRZEDMIAR Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-69 Wrocław, ul. M. Reja 5-55 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 55000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Remont pustostanu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2016r. Data zatwierdzenia Jedlicze B, ul. Chabrowa 21

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania listopad 2016r. Data zatwierdzenia Jedlicze B, ul. Chabrowa 21 USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE W BUDOWNICTWIE TOMASZ PIWOŃSKI 95-073 Jedlicze B, ul. Chabrowa 21 NAZWA INWESTYCJI : Montaż sufitu podwieszanego na parterze i reont łazienki na I piętrze ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty budowlane Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m *2*2 m 2 10.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty budowlane Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m *2*2 m 2 10. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboty budowlane 1 KNR 4-01 d.1 0819-15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2 2.5*2*2 2 10.000 2 KNR 4-01 d.1 0818-05 3 KNR 4-01 d.1 0354-09 4 KNR 4-01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Michał Kościukiewicz PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Modernizację Oddziału Wewnętrznego Zespołu

Bardziej szczegółowo

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy Giżycko, ul. Nowowiejska 20

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy Giżycko, ul. Nowowiejska 20 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45320000-6 Roboty izolacyjne 45421000-4 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny :

PRZEDMIAR ROBÓT. Stawka roboczogodziny : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4545000- Roboty reontowe i renowacyjne 4500- Roboty rozbiórkowe 4542- Instalowanie drzwi 454246-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 454252-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Michał Kościukiewicz PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Modernizację Oddziału Wewnętrznego Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty alarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo