LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI"

Transkrypt

1 LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2014/2015: UWAGA! Lista nie zawiera opłat wnoszonych do PZKosz i FIBA oraz kar wynikających z Regulaminu Dyscyplinarnego. I - OPŁATY lp. data wpłaty tytuł podstawa kwota w zł 1. moment 2. moment 3. moment 4. moment 5. moment 6. moment 7. moment 8. moment Licencja okresowa dla czwartego i piątego zgłaszanego zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego, pierwszy raz zgłaszanego przez klub Licencja okresowa dla szóstego zgłaszanego zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego, pierwszy raz zgłaszanego przez klub, Licencja okresowa dla siódmego zgłaszanego zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego, pierwszy raz zgłaszanego przez klub Licencja okresowa dla ósmego zgłaszanego zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego, pierwszy raz zgłaszanego przez klub Licencja okresowa dla dziewiątego zgłaszanego zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego, pierwszy raz zgłaszanego przez klub Licencja okresowa dla dziesiątego i każdego kolejnego zgłaszanego zawodnika nieposiadającego statusu zawodnika miejscowego, pierwszy raz zgłaszanego przez klub Licencja okresowa dla pierwszego zgłaszanego w sezonie trenera bez polskiego obywatelstwa Licencja okresowa dla drugiego i każdego następnego zgłaszanego w sezonie trenera bez Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust Umo 5, ust

2 9. moment polskiego obywatelstwa Zmiana nazwy drużyny po rozpoczęciu rozgrywek Reg moment Zmiana terminu meczu Reg moment 12. moment 13. moment Licencja okresowa dla zawodnika, który posiadał już licencję okresową w tym samym sezonie w innym klubie PLK Licencja okresowa dla zawodnika, który posiadał już licencję okresową w tym samym sezonie w dwóch innych klubach PLK Licencja okresowa dla zawodnika, który posiadał już licencję okresową w tym samym sezonie w co najmniej trzech innych klubach PLK Reg Reg Reg II - KARY ZA NARUSZENIA REGULAMINU PLK kwota w zł 1. Wycofanie Klubu z rozgrywek PLK po 18 sierpnia Reg Niestawiennictwo na mecz lub brak hali z certyfikatem w terminie meczu (skutkujące orzeczeniem walkowera) 3. Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry lub występującego pod zmienionym nazwiskiem 4. Rezygnacja z protestu mimo złożenia zgodnie z procedurami wpisu w protokole meczu 5. Orzeczenie drugiego, czwartego, szóstego i każdego następnego faula technicznego w sezonie dla trenera (typu C), za wyjątkiem faula za brak Polaków na boisku 6. Orzeczenie drugiego, czwartego, szóstego i każdego następnego faula technicznego w sezonie dla zawodnika (bez fauli za flopowanie) Reg Reg Reg Reg Reg

3 7. Orzeczenie drugiego, czwartego, szóstego i każdego następnego faula technicznego w sezonie dla ławki trenerskiej (typu B) 8. Orzeczenie piątego i każdego następnego faula niesportowego w sezonie dla zawodnika 9. Orzeczenie faula dyskwalifikującego w stosunku do zawodnika, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej, poza faulami wynikającymi z dwóch fauli umyślnych lub dwóch fauli technicznych trenera typu C (trzech typu B) 10. Wejście zawodnika, trenera, asystenta lub osoby towarzyszącej drużynie, prezesa lub pracownika klubu przed, w trakcie lub po meczu do szatni sędziowskiej 11. Brak przekazania aneksu do umowy sponsorskiej, umowy z zawodnikiem lub trenerem 12. Odmowa występu klubu w Superpucharze lub Pucharze Polski 13. Brak udziału każdego zawodnika lub trenera w Meczu Gwiazd lub konkursie po powołaniu przez PLK Reg Reg Reg Reg Reg Reg Reg III - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD ROZGRYWANIA MECZU kwota w zł 1. Opóźnienie w powiadomieniu o terminie meczu ZRM Brak powiadomienia o zmianie terminu meczu ZRM Brak hotelu ze śniadaniem dla sędziów i komisarza ZRM Brak miejsc dla PLK i PZKosz ZRM Niezapewnienie drużynie gości odpowiedniego treningu przedmeczowego 6. Brak piłek lub dostępu do zaplecza w ustalonej godzinie treningu przedmeczowego ZRM ZRM Nierozegranie meczu w terminie z powodu ZRM

4 niespełnienia warunków koniecznych 8. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas powyżej 15 minut z powodu niespełnienia warunków koniecznych 9. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas od 2 do 15 minut z powodu niespełnienia warunków koniecznych 10. Brak minimum jednego trenera z licencją okresową trenera 11. Naruszenie dotyczące ubioru zawodników, trenerów i osób towarzyszących oraz oznaczenia kapitana 12. Mniej niż 10 zawodników zgłoszonych do meczu (za każdego brakującego) 13. Niewłaściwy numer na koszulce lub zmiana numeru bez zgody PLK 14. Brak lub niewłaściwe nazwisko na koszulce zawodnika ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM Brak co najmniej jednego spikera z licencją PLK ZRM Brak co najmniej jednego statystyka z licencją PLK ZRM Naruszenie procedury przekazania biletów dla drużyny gości 18. Naruszenie procedury obsługi zorganizowanej grupy kibiców gości 19. Brak wymaganego oznakowania pomieszczeń i dróg ZRM ZRM ZRM Brak flagi lub hymnu ZRM Naruszenie zasad obecności i wyposażenia moperów ZRM Brak maskotki ZRM Brak zespołu tanecznego ZRM Nierozegranie, przerwanie lub opóźnienie meczu z powodu udowodnionego działania celowego lub zaniechania działań po stronie organizatora lub klubu gospodarza (w przypadku przyznania ZRM

5 walkowera) 25. Nierozegranie lub niedokończenie meczu z powodów bezpieczeństwa 26. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas powyżej 15 minut z powodów bezpieczeństwa 27. Opóźnienie lub przerwanie meczu na czas od 2 do 15 minut z powodów bezpieczeństwa 28. Nierozegranie lub niedokończenie meczu z powodu działania widzów, trenerów, zawodników lub osób towarzyszących z licencjami znajdujących się na ławce drużyny gospodarzy (w przypadku przyznania walkowera) 29. Nierozegranie lub niedokończenie meczu z powodu działania celowego przedstawicieli zorganizowanej grupy kibiców klubu gości, trenerów, zawodników lub osób towarzyszących z licencjami znajdujących się na ławce drużyny gości (w przypadku przyznania walkowera) 30. Nierozegranie meczu z powodu udowodnionego działania celowego lub zaniechania działań po stronie jednego z klubów w przypadku losowym (w przypadku przyznania walkowera) 31. Zaniedbanie procedury informowania o zdarzeniach losowych uniemożliwiających rozegranie lub wymagających opóźnienia meczu 32. Naruszenie zasad przyjazdu na mecz powyżej 250 km 33. Spóźnienie drużyny na mecz powodujące opóźnienie w rozpoczęciu meczu 34. Nierozegranie meczu z powodu braku zawodników polskich 35. Opóźnienie meczu na czas powyżej 15 minut z powodu braku zawodników polskich 36. Nierozegranie lub przerwanie meczu z powodów wyszczególnionych w Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM ZRM Opóźnienie w udostępnieniu hali ZRM

6 38. Nieobecność wymaganej osoby na odprawie Komisarza PLK 39. Nieokazanie oryginałów wymaganych dokumentów podczas odprawy 40. Okazanie wymaganych podczas odprawy dokumentów później niż 60 minut przed meczem ZRM ZRM ZRM Naruszenie procedury przedmeczowej ZRM Brak oświetlenia lub przejrzystości w momencie rozpoczęcia meczu ZRM Zmiana czasu trwania przerw w meczu ZRM Użycie niewłaściwego protokołu ZRM Naruszenie przepisów o obecności zawodników polskich na boisku (przy orzeczeniu faula technicznego) ZRM Naruszenie zasad pracy spikera ZRM Naruszenie zasad dotyczących oprawy muzycznej ZRM Naruszenie zasad dotyczących ekranów TV w hali ZRM Naruszenie zasad dotyczących zachowania moperów, statystyków, maskotek i zespołów tanecznych 50. Niszczenie lub przesuwanie i przenoszenie bez zgody organizatora elementów wyposażenia hali 51. Każde pojedyncze naruszenie zasad dotyczących przesłania dokumentów do PLK 52. Każde pojedyncze naruszenie zasad dotyczących rejestracji meczu ZRM ZRM ZRM ZRM Brak zapisu wideo z meczu ZRM Naruszenie zasad dotyczących prowadzenia statystyk z meczu 55. Brak kompletnych statystyk z meczu lub brak transmisji on-line statystyk ZRM ZRM Brak wyspecjalizowanej agencji ochrony ZRM Dopuszczenie do bójki lub innych aktów ZRM

7 przemocy 58. Brak właściwej ochrony drużyny gości i sędziów ZRM Naruszenie zasad bezpieczeństwa i wyznaczenia stref 60. Wejście na boisko osoby lub osób nie posiadających uprawnień do przebywania w Strefie Wejście na boisko osoby lub osób nie posiadających uprawnień do przebywania w Strefie 0 powodujące przerwanie gry ZRM ZRM ZRM Używanie materiałów niebezpiecznych ZRM Używanie materiałów niebezpiecznych powodujące przerwanie gry ZRM Rzucanie przedmiotów na boisko ZRM Rzucanie przedmiotów na boisko powodujące przerwanie gry ZRM Treści rasistowskie, nazistowskie ZRM Treści godzące w PLK, PZKosz, sędziów i Komisarza PLK, drużynę przeciwnika lub inne drużyny PLK 68. Eksponowanie haseł o treści nie związanej z meczem ZRM ZRM Niszczenie elementów wyposażenia hali ZRM Każde naruszenie procedury związanej z organizacją oficjalnych meczów sparingowych ZRM

8 IV - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI kwota w zł 1. Nieobecność lub niedyspozycyjność Media Managera klubu podczas meczu 2. Obecność przedstawicieli mediów bez akredytacji w strefach dla akredytowanych mediów podczas meczu ZWM ZWM Obecność przedstawicieli mediów w niedozwolonych strefach ZWM 2.4., 3.3. i Obecność na konferencji prasowej osób nieuprawnionych 5. Brak zawodnika lub głównego trenera na konferencji prasowej 6. Spóźnienie zawodnika lub głównego trenera na konferencję prasową 7. Uczestnictwo w konferencji zawodnika niegrającego w meczu lub odgrywającego marginalną rolę ZWM ZWM ZWM ZWM Naruszenie procedur konferencji prasowej ZWM Naruszenie procedur obecności mediów na treningu 10. Naruszenie procedur działania podczas transmisji telewizyjnej 11. Odmowa udzielenia wywiadu telewizyjnego przez trenera lub zawodnika 12. Brak lub znaczące braki w wypełnieniu Raportu Medialnego z meczu ZWM ZWM ZWM ZWM

9 V - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD MARKETINGOWYCH kwota w zł 1. Naruszenie praw marketingowych i medialnych ligi, w tym także przeprowadzenie transmisji lub retransmisji całości lub części meczu bez zgody PLK 2. Jakiekolwiek pojedyncze naruszenie Zasad Marketingowych 3. Brak lub znaczące braki w wypełnieniu Raportu Marketingowego z meczu ZM ZM ZM V - KARY ZA NARUSZENIA ZASAD WYPOSAŻENIA HALI kwota w zł 1. Jakiekolwiek pojedyncze naruszenie Zasad Wyposażenia Hali po wydaniu certyfikatu, nie powodujące odwołania meczu 2. Naruszenie zapisów Zasad Wyposażenia Hali w zakresie wymagań dotyczących łącz internetowych, powodujące czasowe zakłócenie przekazu telewizyjnego 3. Naruszenie zapisów Zasad Wyposażenia Hali w zakresie wymagań dotyczących łącz internetowych, powodujące brak możliwości przeprowadzenia transmisji telewizyjnej ZWH całe ZWH ZWH

10 VI - KAUCJE kwota 1. Kaucja w przypadku złożenia protestu meczowego Reg Kaucja w przypadku odwołania od decyzji Sędziego Dyscyplinarnego do Komisji Odwoławczej PZKosz 3. Kaucja w przypadku odwołania od decyzji Zarządu PLK do Komisji Odwoławczej PZKosz (w określonych w regulaminie przypadkach) Regulamin Dyscyplinarny Reg 6.15., i Skróty użyte w rubryce Podstawa : Reg Regulamin Rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki Umo Umowa licencyjna Klub PLK ZRM Zasady Rozgrywania Meczu ZWM Zasady Współpracy z Mediami ZWH Zasady Wyposażenia Hali ZM Zasady Marketingowe

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 26.2. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2015/2016: UWAGA! Lista

Bardziej szczegółowo

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 26.2. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2016/2017: UWAGA! Lista

Bardziej szczegółowo

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 26.2. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2013/2014: UWAGA! Lista

Bardziej szczegółowo

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI

LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI LISTA OPŁAT, KAR I KAUCJI Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 26.2. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje listę opłat, kar administracyjnych i kaucji, które obowiązują w sezonie 2017/2018: UWAGA! Lista

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013

REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013 REGULAMIN KARANIA DYSCYPLINARNEGO PZKosz W SEZONIE 2012/2013 1. 1. Ustala się następujące rodzaje kar dyscyplinarnych: 1) nagana, 2) kara pieniężna, 3) dyskwalifikacja czasowa lub dożywotnia osoby uczestniczącej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/2014 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2013/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2013/. Procedura licencyjna 1. 15 lipca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/2016

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/2016 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2015/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur w związku z sezonem 2015/. Procedura licencyjna 1.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2014/2015

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2014/2015 HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2014/ Zarząd PLK SA działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2014/. Procedura licencyjna 1. 15 lipca

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2012/2013

HARMONOGRAM PROCEDUR na sezon 2012/2013 na sezon 2012/ Zarząd PLK S.A. działając na podstawie pkt. 3.4. Regulaminu Rozgrywek PLK podaje harmonogram przeprowadzania procedur przed sezonem 2012/. Procedura licencyjna 1. 16 lipca Zgłoszenie klubu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU ZASADY ROZGRYWANIA MECZU NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY ROZGRYWANIA MECZU w sezonie 2011/2012 ZASADY ROZGRYWANIA MECZU w sezonie 2011/2012 Zarząd PLK S.A. - działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI 1 Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2018/2019:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2011

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2011 Regulamin rozgrywek o Superpuchar w roku 2011 Art. 1. Wstęp 1.1. Rozgrywki o Superpuchar w roku 2011 organizowane są przez Spółkę Futsal Ekstraklasa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU

ZASADY ROZGRYWANIA MECZU w sezonie 2012/2013 Zarząd PLK S.A. - działając na podstawie pkt. 11.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady rozgrywania meczu PLK w sezonie 2012/2013: 1. PRZYGOTOWANIE DO MECZU 1.1. W terminie najpóźniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI 1 Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Koszykówki ustala się następujące kwoty obowiązujące w sezonie 2016/2017:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE SEZON 2013/2014 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-119

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2014/2015 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w sezonie 2008/2009

Regulamin rozgrywek o Superpuchar w sezonie 2008/2009 Uchwała nr VIII/114 z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Superpuchar w sezonie 2008/2009 Na podstawie art. 34 1 pkt i) postanawia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości:

TABELA OPŁAT. Kluby uczestniczące w rozgrywkach wpłacają przed rozpoczęciem rozgrywek opłatę za uczestnictwo za każdy sezon rozgrywkowy w wysokości: Załącznik do Uchwały Nr 31/2017 Zarządu Śl. ZPN Podokręg Zabrze z dnia 26.07.2017r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA KOBIET SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA KOBIET SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA KOBIET SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012

KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY L.dz. 1342/2012 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012r. KOMUNIKAT WGiD nr 49A/2012 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki podaje poniżej zatwierdzony przez Zarząd PZKosz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. 2 Zawody rozgrywane są według obowiązujących Przepisów

Bardziej szczegółowo

Sprawy przepisowo-regulaminowe. Marcin Kret

Sprawy przepisowo-regulaminowe. Marcin Kret Sprawy przepisowo-regulaminowe Kraków, 1 października 2011 Marcin Kret Gospodarz zawodów (RR MZPR 4) służba medyczna od 15 min. przed zawodami, do 15 min. po zawodach; służba medyczna: lekarz, ratownik,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 37. EDYCJA

REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 37. EDYCJA REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 37. EDYCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest: Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2013/2014 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 42.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące współpracy z mediami obowiązujące kluby PLK w sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie.

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2013/2014. Organizatorem rozgrywek jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Koszykówki w Szczecinie. ZACHODNIOPOMORSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 71-346 SZCZECIN AL.WOJSKA POLSKIEGO 246 Tel. / fax.091-439-55-16, 091-439-55-17 e`mail zozkosz@wp.pl, www.zozkosz.com.pl Konto: 19 1240 3927 1111 0010 4148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA. z 18 czerwca 2019 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA. z 18 czerwca 2019 roku REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA z 18 czerwca 2019 roku ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ekstraklasy koszykarzy

Bardziej szczegółowo

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3. WARUNKI UCZESTNICTWA Regulamin Rozgrywek na sezon 2017/2018 1. CEL Organizacja ligi koszykówki pod nazwą ZETGIEBE BASKET LIGA ma na celu popularyzację i promocję koszykówki, umożliwienie spędzenia w kulturalny sposób wolnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI NA SEZON 2011/2012 POLSKA LIGA KOSZYKÓWKI S.A. 1 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI w sezonie 2011/2012 ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI na sezon 2011/2012 Zarząd PLK S.A. - działając na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA. z 11 czerwca 2017 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA. z 11 czerwca 2017 roku REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI SA z 11 czerwca 2017 roku ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ekstraklasy koszykarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019

REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 REGULAMIN AMATORSKIEJ LIGI TENISA STOŁOWEGO SEZON 2018/2019 1. Cel 1. Celem amatorskiej ligi jest popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej oraz współzawodnictwa i podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL.

Decyzje w sprawie przyznania, odmowy przyznania oraz przedłużenia ważności licencji podejmuje Komisja ds. Licencji Trenerskich PZHL. Uchwała Nr 1/05/17 Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia drużyn Polskiej Hokej Ligi, Polskiej Ligi Hokeja Kobiet, I Ligi, II Ligi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2016/2017

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2016/2017 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2016/2017 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1/2017/2018/Minikosz. Regulamin rozgrywek. minikoszykówki w sezonie 2017/2018

Komunikat nr 1/2017/2018/Minikosz. Regulamin rozgrywek. minikoszykówki w sezonie 2017/2018 Katowice 14.08.2017r. Komunikat nr 1/2017/2018/Minikosz Regulamin rozgrywek minikoszykówki w sezonie 2017/2018 1.Rozgrywki w minikoszykówce dziewcząt i chłopców prowadzone są przez Śląski Związek Koszykówki.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2014/2015

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2014/2015 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2014/2015 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

Lublin Al. Zygmuntowskie 4, tel. / fax. (81)

Lublin Al. Zygmuntowskie 4, tel. / fax. (81) Lubelski Związek Koszykówki Regulamin rozgrywek sezonu 2011/2012 - PROJEKT 1 z 6 R E G U L A M I N rozgrywek prowadzonych przez Lubelski Związek Koszykówki w sezonie 2011/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2018/2019

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2018/2019 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2018/2019 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A.

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 8 maja 2012 ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ekstraklasy koszykarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. z dnia 8 czerwca 2015 roku ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji rozgrywek ekstraklasy koszykarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2017/2018 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce nożnej w sezonie 2018

Regulamin Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce nożnej w sezonie 2018 Regulamin Rozgrywek o Puchar Wójta Gminy Rusinów w piłce nożnej w sezonie 2018 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminne Stowarzyszenie LZS gm. Rusinów jest odpowiedzialne za prowadzenie rozgrywek w piłce

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek I ligi korfballu w kategorii senior w sezonie 2019/2020

Regulamin rozgrywek I ligi korfballu w kategorii senior w sezonie 2019/2020 Regulamin rozgrywek I ligi korfballu w kategorii senior w sezonie 2019/2020 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozgrywek I ligi seniorów w sezonie 2019/2020. 2. Organizatorem rozgrywek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU SEZON 2016/2017

REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU SEZON 2016/2017 REGULAMIN ZAWODÓW MINI KOSZYKÓWKI DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI WE WROCŁAWIU SEZON 2016/2017 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu, 50-529

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO I. Przygotowanie protokołu meczu. 1. Protokół meczu przedstawiony w załączeniu jest polską wersją wzoru zatwierdzonego przez Komisję Techniczną FIBA. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2017/2018

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2017/2018 REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2017/2018 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, adres: 65-119 Zielona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2014/2015

REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2014/2015 REGULAMIN ZAWODÓW LUBUSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI W ZIELONEJ GÓRZE NA SEZON 2014/2015 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest Lubuski Związek Koszykówki w Zielonej Górze, 65-199 Zielona Góra,

Bardziej szczegółowo

ZETGIEBE BASKET LIGA 2018/2019 Regulamin rozgrywek

ZETGIEBE BASKET LIGA 2018/2019 Regulamin rozgrywek ZETGIEBE BASKET LIGA 2018/2019 Regulamin rozgrywek 1. CEL Organizacja ligi koszykówki pod nazwą ZETGIEBE BASKET LIGA ma na celu popularyzację i promocję koszykówki, umożliwienie spędzenia w kulturalny

Bardziej szczegółowo

LOTTO 3x3 QUEST. Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x REGULAMIN

LOTTO 3x3 QUEST. Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x REGULAMIN LOTTO 3x3 QUEST Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018 REGULAMIN 1. ORGANIZATOR Organizatorem imprezy "LOTTO 3x3 QUEST, Mistrzostwa Polski w koszykówce 3x3 2018 jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Licencja wydawana przez PZHL uprawnia do wykonywania funkcji trenera w klubach biorących udział w rozgrywkach:

1. Licencja wydawana przez PZHL uprawnia do wykonywania funkcji trenera w klubach biorących udział w rozgrywkach: Uchwała Zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia klubów Polskiej Hokej Ligi, I Ligi oraz zespołów w rozgrywkach młodzieżowych 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 25 maja 2013

REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 25 maja 2013 REGULAMIN ROZGRYWEK POLSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI S.A. Warszawa, 25 maja 2013 ze zmianami z dnia 18 czerwca 2013 ROZDZIAŁ 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zastosowanie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018 I. Cel zawodów Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 U16 w sezonie wiosna 2018r. Kolejny sezon rozgrywek odbędzie się w sezonie jesień/wiosna 2018/2019. II. Uczestnictwo 1. W zawodach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MASTERS KOBIET I MĘŻCZYZN W 2019 R.

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MASTERS KOBIET I MĘŻCZYZN W 2019 R. REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MASTERS KOBIET I MĘŻCZYZN W 2019 R. Preambuła Idea Piłki Ręcznej Masters oparta jest na zasadach FAIR PLAY. Każda decyzja na boisku i poza nim powinna

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej.

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY. Wielkopolskiego Związku. Piłki Siatkowej. WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2018/2019 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Reymonta 35, 60 791 Poznań Tel/fax

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek KALK

Regulamin rozgrywek KALK Regulamin rozgrywek KALK 1. CEL: Popularyzacja koszykówki jako atrakcyjnej formy rekreacji fizycznej. 2. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sportowe "AMSPORT" Koszalin Adres: 75-256 Koszalin, ul. Jantarowa 2B/3,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016

REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 KUJAWSKO POMORSKI ZWIĄZEK KOSZYKÓWKI 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 59 Tel./fax. 52 5252260 e-mail: biuro@kpzkosz.com, www.kpzkosz.com REGULAMIN ZAWODÓW NA SEZON 2015/2016 Bydgoszcz, 15 w rześnia 2015

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020

WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ. w POZNANIU. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej. sezon 2019/2020 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI SIATKOWEJ w POZNANIU KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej sezon 2019/2020 Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań I piętro

Bardziej szczegółowo

5 Zgłoszenie do rozgrywek

5 Zgłoszenie do rozgrywek Wydział Gier i Ewidencji Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej Wydział Gier przedstawia skrótowo niektóre bardzo ważne paragrafy z regulaminu MZPN. Uważamy że ponowne przypomnienie poszczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2016/2017 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2014

ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2014 - Załącznik nr 1 - Regulaminu I Polskiej Ligi Bilardowej 2014 ZGŁOSZENIE DO ROZGRYWEK I POLSKIEJ LIGI BILARDOWEJ 2014 Zarząd Klubu/Stowarzyszenia:.. dokładna nazwa Stowarzyszenia-Klubu z siedzibą w:. kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI RUCH CHORZÓW SA w restrukturyzacji Ruch Chorzów SA w restrukturyzacji, zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza następujące zasady współpracy z mediami w sezonie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020

REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020 REGULAMIN OPŁAT POLSKIEGO ZWIĄZKU HOKEJA NA LODZIE SEZON: 2019 / 2020 Warszawa / Czerwiec 2019 1. Działając na podstawie Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, ustala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo IV ligi na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy gry w piłkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 35. EDYCJA

REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 35. EDYCJA REGULAMIN ZAWODÓW AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI WRO-BASKET 35. EDYCJA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem rozgrywek jest: Dolnośląski Związek Koszykówki we Wrocławiu 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3,

Bardziej szczegółowo

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET.

Kruszwicka Amatorska Liga Siatkówki Kobiet UKS SŁOWAK NKA KRUSZWICA. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET. Regulamin KRUSZWICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI SIATKÓWKI KOBIET Sezon 2013 Organizatorem Kruszwickiej Amatorskiej Ligi Siatkówki Kobiet, zwanej dalej Ligą jest UKS SŁOWAK NKA w Kruszwicy dalej zwany Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO REGULAMIN TURNIEJ SIATKARSKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju Siatkarskiego Szkół Podstawowych Powiatu Wołomińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GARWOLIŃSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI GLK 2016

REGULAMIN GARWOLIŃSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI GLK 2016 REGULAMIN GARWOLIŃSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI GLK 2016 I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizatorami Garwolińskiej Ligi Koszykówki - GLK jest Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie. Celem GLK jest propagowanie i rozwój

Bardziej szczegółowo

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN

RAPORT DELEGATA MECZOWEGO PODKARPACKIEGO ZPN (A) INFORMACJE OGÓLNE (A1) INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA IV LIGA KL. OKRĘGOWA KL. A KL. B KL. C PUCHAR POLSKI LIGI MŁODZIEŻOWE 2. Imię i nazwisko Delegata Podkarpackiego ZPN z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017. (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1 ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ NA SEZON 2016/2017 (zatwierdzone Uchwałą Zarządu ŁZPS z dnia 11 lipca 2016 r.) Określenie skrótów użytych w niniejszym regulaminie: ŁZPS Łódzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO

ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO ZASADY PROTOKOŁOWANIA MECZÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO I. Przygotowanie protokołu meczu. 1. Protokół meczu przedstawiony w załączeniu jest polską wersją wzoru zatwierdzonego przez Komisję Techniczną FIBA. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK O 2 LIGĘ MĘŻCZYZN i O 1 LIGĘ KOBIET SEZON 2013/2014

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK O 2 LIGĘ MĘŻCZYZN i O 1 LIGĘ KOBIET SEZON 2013/2014 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK O 2 LIGĘ MĘŻCZYZN i O 1 LIGĘ KOBIET SEZON 2013/2014 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2013/2014

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2013/2014 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 2 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2013/2014 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK PODLASKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI w sezonie 2015/2016

REGULAMIN ROZGRYWEK PODLASKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI w sezonie 2015/2016 Podlaski Związek Koszykówki ul. Piotrkowska 2 15-439 Białystok tel. 515 623 459 e-mail: rozgrywki@podlaskikosz.com REGULAMIN ROZGRYWEK PODLASKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI w sezonie 2015/2016 1 1. Rozgrywki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 11/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku

Uchwała nr 11/2015. Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku Uchwała nr 11/2015 Zarządu Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego z 7 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu rozgrywek drużynowych w Zachodniopomorskim Związku Brydża Sportowego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2018/2019

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2018/2019 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK 1 LIGA MĘŻCZYZN SEZON 2018/2019 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie Współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2013/ z 7

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2013/ z 7 Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2013/2014 1 z 7 R E G U L A M I N rozgrywek strefy podkarpacko lubelskiej prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki i Lubelski Związek

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/ z 7

Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/ z 7 Regulamin rozgrywek strefy podkarpacko-lubelskiej na sezon 2014/2015 1 z 7 R E G U L A M I N rozgrywek strefy podkarpacko lubelskiej prowadzonych przez Podkarpacki Związek Koszykówki i Lubelski Związek

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI GÓRNIK ZABRZE S.S.A.

ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI GÓRNIK ZABRZE S.S.A. ZASADY WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI GÓRNIK ZABRZE S.S.A. Górnik Zabrze S.S.A., zwany w dalszej części regulaminu Klubem, wprowadza z dniem 25.06.2018 roku następujące zasady współpracy z mediami: I. Akredytacje:

Bardziej szczegółowo

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

Na płycie stadionu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Z A S A D Y udziału przedstawicieli mediów w sportowych imprezach masowych organizowanych przez Jagiellonię Białystok Sportową Spółkę Akcyjną na Stadionie Miejskim w Białymstoku przy ul. Słonecznej 1 1

Bardziej szczegółowo

PUCHAR POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W KOSZYKÓWCE KOBIET 2019 REGULAMIN TECHNICZNY

PUCHAR POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W KOSZYKÓWCE KOBIET 2019 REGULAMIN TECHNICZNY PUCHAR POLSKI NIESŁYSZĄCYCH W KOSZYKÓWCE KOBIET 2019 I.ZGŁOSZENIE REGULAMIN TECHNICZNY Lp. Klub Uwagi 1 IG Warszawa 2 ŁKSG Łódź 3 SPARTAN Lublin 4 ŚWIT Wrocław II.SYSTEM ROZGRYWEK I. PROGRAM ZAWODÓW 1.

Bardziej szczegółowo

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN

III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN III LIGA RAPORT DELEGATA MECZOWEGO ŚZPN/MZPN INFORMACJE NA TEMAT MECZU 1. Klasa rozgrywkowa III LIGA MAŁOPOLSKO-ŚWIĘTOKRZYSKA 2. Imię i nazwisko Delegata Meczowego z 3. Zespoły 4. Data 5. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty:

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Opłaty regulaminowe sezon 2017/2018 Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Siatkowej na podstawie 26 pkt. 13 Statutu LZPS ustala następujące opłaty: Lp. Opis Kwota I. Licencja Klubowa 50,00 zł 1 / 29 II. Opłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN III TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK

REGULAMIN III TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK REGULAMIN III TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach

Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej. III edycja 2015/2016. o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach Sulmierzycka Liga Halowej Piłki Nożnej III edycja 2015/2016 o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy w Sulmierzycach R e g u l a m i n I. CEL: 1.Wyłonienie najlepszych drużyn Sulmierzyckiej Ligi Halowej Piłki

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP Aneks do uchwały nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP (Tekst jednolity z czerwca 2014 r.) 1 Regulamin wydawania licencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016

REGULAMIN. Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 REGULAMIN Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów sezon 2015/2016 Organizatorem Amatorskiej Ligi Siatkówki Gminy Hrubieszów, zwanej dalej Ligą jest Urząd Gminy Hrubieszów dalej zwana Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WAŁBRZYSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI AQUA ZDRÓJ na sezon 2015/2016

REGULAMIN WAŁBRZYSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI AQUA ZDRÓJ na sezon 2015/2016 REGULAMIN WAŁBRZYSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI AQUA ZDRÓJ na sezon 2015/2016 UCZESTNICTWO: 1. W Wałbrzyskiej Amatorskiej Lidze Koszykówki AQUA Zdrój zwanej dalej WALK, mogą uczestniczyć wszyscy, którzy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r.

TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od r. Załącznik do Uchwały Nr 5/18/P Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 15.06.2018r. TABELA OPŁAT związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej obowiązująca w Śląskim Związku Piłki Nożnej od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2013/2014

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2013/2014 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK BASKET LIGA KOBIET (EKSTRAKLASA KOBIET) SEZON 2013/2014 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2015/2016

REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2015/2016 REGULAMIN CYKLU ROZGRYWEK OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY SEZON 2015/2016 Regulamin cyklu jest uzupełnieniem wymogów obowiązujących w rozgrywkach organizowanych przez PZKosz, przedstawionych w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta:

Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta: Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego w Gdańsku 80-462 Gdańsk, ul. Meissnera 1 Nr konta: 45 1020 1811 0000 0702 0112 7141 Email: info@pwzts.pl http://www.pwzts.pl REGULAMIN ROZGRYWEK II LIGI TENISA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP

REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP Aneks do uchwały nr 30/13 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 1 września 2013 r. REGULAMIN wydawania licencji trenerskich w ZPRP 1 Regulamin wydawania licencji trenerskich w ZPRP, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO

REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO REGULAMIN TURNIEJU SIATKARSKIEGO O TARCZĘ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZĄBEK 1 Organizatorzy 1. Organizatorami Turnieju o Puchar Towarzystwa Przyjaciół Ząbek, dalej zwanego Turniejem jest Towarzystwo Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015

REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 REGULAMIN rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Klasy Okręgowej na sezon 2014/2015 1 Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek, a także w oparciu o: Przepisy

Bardziej szczegółowo