Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa. W a r s z a w a, s i e r p i eń 2016r. Inwestor: Opracowanie:"

Transkrypt

1 I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I n a s k a r p i e p r z y M u z e u m P o w s t a n i a W a r s z a w s k i e g o ( r ó g u l. G r z y b o w s k i e j i T o w a r o w e j ), n a d z i a ł c e n r e w. z o b r ę b u w W a r s z a w i e Inwestor: Muzeum Powstania Warszawskiego ul. Grzybowska Warszawa Opracowanie: TERENOWA Pracownia Architektury Krajobrazu mgr inż. ALEKSANDRA WIKTORKO-RAKOCZY architekt krajobrazu W a r s z a w a, s i e r p i eń 16r.

2 SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA. ZAKRES OPRACOWANIA. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA 6. TABELE INWENTARYZACYJNE 7. INWENTARYZACJA ZIELENI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RYSUNEK Z1

3 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja zieleni n na skarpie przy Muzeum Powstania Warszawskiego (róg ul. Grzybowskiej i Towarowej), na części działki nr ew. z obrębu w Warszawie. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA - Mapa zasadnicza w skali 1: 00, - Wizja lokalna badania terenowe marzec, sierpień 16 roku, - Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 0 roku (Dz.U. z 0 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).. ZAKRES OPRACOWANIA W zakres niniejszego opracowania wchodzą następujące zagadnienia: inwentaryzacja drzewostanu wykonana na terenie opracowania zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 0 r. (Dz.U. z 0 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). W jej zakres wchodzą: - określenie gatunku drzewa lub krzewu nomenklatura w języku polskim i łacińskim, - pomiar obwodu drzewa na wysokości 10 cm, - oszacowanie cy korony, - oszacowanie wysokości drzewa, - określenie stanu zdrowotnego, - ewentualne uwagi, - w przypadku krzewu lub grupy krzewów zajmowana powierzchnia [m²]. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ.Na terenie skarpy objętej opracowaniem znajdują się pojedyncze drzewa i krzewy oraz ich grupy. Struktura wiekowa i gatunkowa drzew jest zróżnicowana. W bliskim sąsiedztwie ul. Grzybowskiej, przy murze rośnie jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), dwa egzemplarze topoli balsamicznej (Populus x balsamifera) oraz kilka egzemplarzy bzu czarnego (Sambucus nigra). Na skarpie rosną również klony jesionolistne (Acer negundo), topole (Populus sp.), oliwniki wąskolistne (Elaeagnus angustifolia) oraz lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos), wierzba biała (Salix alba), morwa biała (Morus alba), grusza pospolita (Pyrus pyratser). Skarpę porastają nieliczne grupy krzewów. Z gatunków wymienić należy berberys Thunberga (Berberis thunbergii), tawuły (Spiraea sp.), trzmielinę Fortune a (Euonymus fortunei). Na terenie sąsiadującym ze skarpą znajduje się pas zieleni przyulicznej. Zlokalizowane jest tu rzędowe nasadzenie klonów pospolitych (Acer platanoides), w tym pięć młodych egzemplarzy w odmianie o bordowych liściach i dwa egzemplarze w odmianie Globosum o obwodach poniżej cm. Wśród klonów rośnie jeden platan klonolistny (Platanus acerifolia, l.p. 70). Stan zdrowotny większości drzew i krzewów porastających teren objęty opracowaniem jest i. Zlokalizowano cztery egzemplarze w stanie złym ( l.p. 2, 6, 7, 78).

4 .. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana została w marcu 16 roku, uzupełniona w sierpniu 16 roku.. Drzewa i krzewy zostały opisane zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie przyrody, a wyniki prac terenowych zestawiono w formie tabelarycznej oraz rysunkowej. 6. TABELE INWENTARYZACYJNE Objaśnienie tabel inwentaryzacyjnych W poszczególnych kolumnach w zestawieniu tabelarycznym wyróżniono kolejno: - L.P. numer kolejny drzewa w wykazie, - Nazwa gatunkowa polska i łacińska, - Obwód pnia mierzony na wysokości 10cm od podstawy pnia, - Średnica korony /m/, powierzchnia /m 2 /, - Wysokość /m/, - Stan zdrowotny oceniany według czterostopniowej skali, w następujących kategoriach: - bardzo prawidłowy pokrój, brak widocznych ubytków i uszkodzeń, - prawidłowy pokrój, brak ubytków i uszkodzeń lub pokrój zniekształcony w niewielkim stopniu, nieznaczne uszkodzenia, - drzewo o koronie zniekształconej, widocznych uszkodzeniach chorobowych i mechanicznych, nie zakłócających w znacznym stopniu funkcjonowania rośliny, - zły drzewo uszkodzone w stopniu uniemożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie, z rozległymi śladami żerowania szkodników i chorób grzybowych, - drzewo martwe drzewo w całości suche. - Uwagi opis charakterystycznych cech pokroju drzewa i zaobserwowanych zmian chorobowych oraz ubytków mechanicznych.

5 L.P. Nazwa gatunkowa Obwód pnia [cm] Śred. korony [m] / pow. [m 2 ] Wys. [m] Stan zdrowotny Uwagi Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' (Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'), tawuła (Spiraea sp.), berberys Thunberga (Berberis thunbergii) ,-2 bardzo zieleń urządzona; kompozycja z krzewów kilku gatunków 2 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2m 2 2 2,, korona rozwinięta w kierunku NW - 2, Topola balsamiczna (Populus balsamifera) pień pochylony o 0 w kierunku ES; od wysokości 2,7m drzewo posiada siedem głównych przewodników na pniu obecny ślad po uciętym konarze 10 Topola balsamiczna (Populus balsamifera) 17 1 w koronie obecnych siedem głównych przewodników; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,m, 2,m i,2m; ptasie gniazdo , korona rozwinięta w kierunku NW ,,, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,1m korona rozwinięta w kierunku E pnie w zwartej grupie rozmieszczone w rzędzie na długości 0,9m

6 Klon jesionolistny (Acer negundo) pień pochylony w kierunku EN 17 Topola berlińska (Populus x berolinensis) 9 2 rozwidlenie U-kształtne na wysokości m; od wysokości m drzewo posiada trzy przewodniki Topola mieszaniec (Populus sp.) 2 2 2, - rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,7m; nabiegi korzeniowe na skarpie 91 8 rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m; korona rozwinięta w kierunku ES; rana na wysokości 1,1-1,7m; posusz 0% rozwidlenie V-kształne na wysokości 1,2m; nabiegi korzeniowe w promieniu 2m od pnia; na wysokości 0,7-0,9m ślad po uciętym konarze z próchnieniem drewna rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,6m; ślady po cięciach, rany z widocznymi procesami próchnienia w dolnej części pnia; korona rozwinieta w kierunku ES Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) bardzo - 2 Wierzba biała (Salix alba) 68 1 zły rozległa rana od podstawy pnia do wysokości m z widocznymi procesami próchnienia; ślady żerowania szkodników drewna; jemioła; drzewo obumiera Morwa biała (Morus alba) pień w dolnej części płoży się po ziemi na odcinku ok.,6m; korona rozwinięta w kierunku NS rozległy zabliźniony ślad w miejscu po uciętym konarze; korona rozwinięta w kierunku ES, bardzo cztery pnie 8 8 pień w dolnej części płoży się po ziemi; obwód pochylonego pnia na długości 1,m od podstawy wynosi 9cm 0 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,8m; pień pochylony w kierunku NW; korona rozwinięta w kierunku NW 1 Klon jesionolistny (Acer negundo) korona rozwinięta w kierunku NE; pień pochylony w kierunku NE

7 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,1m; korona rozwinięta w kierunku NW Klon jesionolistny (Acer negundo) rany na pniu z widocznymi procesami próchnienia; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,m; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m i 2,m Grusza pospolita (Pyrus pyraster) bardzo rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,m rana od podstawy pnia do wysokości m z widocznymi procesami próchnienia; korona rozwinięta w kierunku NW , zły rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,m; pochylony w kierunku W Topola berlińska (Populus x berolinensis) Klon jesionolistny (Acer negundo) posusz 80%; ubytki kory 11 0 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,m, 2 zły rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,m 1 Tawuła (Spiraea sp.) - 1 1, pojedynczy krzew 2 Tawuła (Spiraea sp.) - 1 1, pojedynczy krzew Tawuła (Spiraea sp.) - 1, bardzo pojedynczy krzew Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) - 2 bardzo zwarta grupa krzewów Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m 0 Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,7m 1 Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) 7 9 zniekształcony pokrój; ubytek kory w dolnej części pnia; na wysokości 2,2-2,m zabliźniony ślad po ucietym konarze Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) 7 - Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) ubytek kory w dolnej części pnia; listwa mrozowa 9 Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides)

8 Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') 2 2, ubtek u podstawy pnia 6 Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') 6 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 66 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 67 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 68 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 69 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 16 2 pień lekko wykrzywiony 2 zredukowane blaszki liściowe, posusz odgórny 10% 1 2 pień lekko wykrzywiony na wysokości 1,7m; zredukowane blaszki liściowe 1,,8 zły zniekształcony pokrój; posusz % 1,, - 1, - 70 Platan klonolistny (Platanus acerifolia) Klon pospolity (Acer platanoides) listwa mrozowa; pęknięcia pnia; posusz %; 72 Klon pospolity (Acer platanoides) / pień pochylony w dolnej części o -10 ; powykrzywiany pień; rozwidlenie U-kształne na wysokości 2,m; posusz 10% 7 Klon pospolity (Acer platanoides) 7 posusz 10%; pień wykrzywiony w dolnej części; od wysokości 2,2m prostuje się ku górze 7 Klon pospolity (Acer platanoides) od wysokości 2m drzewo posiada główne przewodniki; posusz 10-% ; pień nieznacznie popękany 7 Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m; niewielkie blizny na pniu; posusz %; korona jednostronna w kierunku NW, nieznacznie zredukowane blaszki liściowe 76 Klon pospolity (Acer platanoides) 0 2, kolumnowa korona; pień wykrzywiony na wysokości 1,6m; posusz 10% 77 Klon pospolity (Acer platanoides) nieznacznie wypiętrzona bryła korzeniowa; posusz 10%; rozwidlenie, U-kształtne na wysokości 2,6m; korona rozłożysta 78 Klon pospolity (Acer platanoides) drzewo martwe posusz całkowity 79 Klon pospolity (Acer platanoides) odsłonięta bryła korzeniowa i korzenie; zabliźniona podłużna rana od wysokości 0,8m do 1,9m; korona luźna; nieznacznie zredukowane blaszki liściowe; posusz drobny i gruby % 80 Śnieguliczka (Symphoricarpos sp.) grupa krzewów

9 L.P. Nazwa gatunkowa Obwód pnia [cm] Śred. korony [m] / pow. [m 2 ] Wys. [m] Stan zdrowotny Uwagi Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' (Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'), tawuła (Spiraea sp.), berberys Thunberga (Berberis thunbergii) ,-2 bardzo zieleń urządzona; kompozycja z krzewów kilku gatunków 2 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2m 2 2 2,, korona rozwinięta w kierunku NW - 2, Topola balsamiczna (Populus balsamifera) pień pochylony o 0 w kierunku ES; od wysokości 2,7m drzewo posiada siedem głównych przewodników na pniu obecny ślad po uciętym konarze 10 Topola balsamiczna (Populus balsamifera) 17 1 w koronie obecnych siedem głównych przewodników; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,m, 2,m i,2m; ptasie gniazdo , korona rozwinięta w kierunku NW ,,, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,1m korona rozwinięta w kierunku E pnie w zwartej grupie rozmieszczone w rzędzie na długości 0,9m

10 Klon jesionolistny (Acer negundo) pień pochylony w kierunku EN 17 Topola berlińska (Populus x berolinensis) 9 2 rozwidlenie U-kształtne na wysokości m; od wysokości m drzewo posiada trzy przewodniki Topola mieszaniec (Populus sp.) 2 2 2, - rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,7m; nabiegi korzeniowe na skarpie 91 8 rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m; korona rozwinięta w kierunku ES; rana na wysokości 1,1-1,7m; posusz 0% rozwidlenie V-kształne na wysokości 1,2m; nabiegi korzeniowe w promieniu 2m od pnia; na wysokości 0,7-0,9m ślad po uciętym konarze z próchnieniem drewna rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,6m; ślady po cięciach, rany z widocznymi procesami próchnienia w dolnej części pnia; korona rozwinieta w kierunku ES Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) bardzo - 2 Wierzba biała (Salix alba) 68 1 zły rozległa rana od podstawy pnia do wysokości m z widocznymi procesami próchnienia; ślady żerowania szkodników drewna; jemioła; drzewo obumiera Morwa biała (Morus alba) pień w dolnej części płoży się po ziemi na odcinku ok.,6m; korona rozwinięta w kierunku NS rozległy zabliźniony ślad w miejscu po uciętym konarze; korona rozwinięta w kierunku ES, bardzo cztery pnie 8 8 pień w dolnej części płoży się po ziemi; obwód pochylonego pnia na długości 1,m od podstawy wynosi 9cm 0 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,8m; pień pochylony w kierunku NW; korona rozwinięta w kierunku NW 1 Klon jesionolistny (Acer negundo) korona rozwinięta w kierunku NE; pień pochylony w kierunku NE

11 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,1m; korona rozwinięta w kierunku NW Klon jesionolistny (Acer negundo) rany na pniu z widocznymi procesami próchnienia; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,m; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m i 2,m Grusza pospolita (Pyrus pyraster) bardzo rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,m rana od podstawy pnia do wysokości m z widocznymi procesami próchnienia; korona rozwinięta w kierunku NW , zły rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,m; pochylony w kierunku W Topola berlińska (Populus x berolinensis) Klon jesionolistny (Acer negundo) posusz 80%; ubytki kory 11 0 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,m, 2 zły rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,m 1 Tawuła (Spiraea sp.) - 1 1, pojedynczy krzew 2 Tawuła (Spiraea sp.) - 1 1, pojedynczy krzew Tawuła (Spiraea sp.) - 1, bardzo pojedynczy krzew Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) - 2 bardzo zwarta grupa krzewów Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m 0 Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,7m 1 Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) 7 9 zniekształcony pokrój; ubytek kory w dolnej części pnia; na wysokości 2,2-2,m zabliźniony ślad po ucietym konarze Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) 7 - Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) ubytek kory w dolnej części pnia; listwa mrozowa 9 Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides)

12 Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') 2 2, ubtek u podstawy pnia 6 Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') 6 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 66 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 67 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 68 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 69 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 16 2 pień lekko wykrzywiony 2 zredukowane blaszki liściowe, posusz odgórny 10% 1 2 pień lekko wykrzywiony na wysokości 1,7m; zredukowane blaszki liściowe 1,,8 zły zniekształcony pokrój; posusz % 1,, - 1, - 70 Platan klonolistny (Platanus acerifolia) Klon pospolity (Acer platanoides) listwa mrozowa; pęknięcia pnia; posusz %; 72 Klon pospolity (Acer platanoides) / pień pochylony w dolnej części o -10 ; powykrzywiany pień; rozwidlenie U-kształne na wysokości 2,m; posusz 10% 7 Klon pospolity (Acer platanoides) 7 posusz 10%; pień wykrzywiony w dolnej części; od wysokości 2,2m prostuje się ku górze 7 Klon pospolity (Acer platanoides) od wysokości 2m drzewo posiada główne przewodniki; posusz 10-% ; pień nieznacznie popękany 7 Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m; niewielkie blizny na pniu; posusz %; korona jednostronna w kierunku NW, nieznacznie zredukowane blaszki liściowe 76 Klon pospolity (Acer platanoides) 0 2, kolumnowa korona; pień wykrzywiony na wysokości 1,6m; posusz 10% 77 Klon pospolity (Acer platanoides) nieznacznie wypiętrzona bryła korzeniowa; posusz 10%; rozwidlenie, U-kształtne na wysokości 2,6m; korona rozłożysta 78 Klon pospolity (Acer platanoides) drzewo martwe posusz całkowity 79 Klon pospolity (Acer platanoides) odsłonięta bryła korzeniowa i korzenie; zabliźniona podłużna rana od wysokości 0,8m do 1,9m; korona luźna; nieznacznie zredukowane blaszki liściowe; posusz drobny i gruby % 80 Śnieguliczka (Symphoricarpos sp.) grupa krzewów

13 L.P. Nazwa gatunkowa Obwód pnia [cm] Śred. korony [m] / pow. [m 2 ] Wys. [m] Stan zdrowotny Uwagi Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gaiety' (Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'), tawuła (Spiraea sp.), berberys Thunberga (Berberis thunbergii) ,-2 bardzo zieleń urządzona; kompozycja z krzewów kilku gatunków 2 Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2m 2 2 2,, korona rozwinięta w kierunku NW - 2, Topola balsamiczna (Populus balsamifera) pień pochylony o 0 w kierunku ES; od wysokości 2,7m drzewo posiada siedem głównych przewodników na pniu obecny ślad po uciętym konarze 10 Topola balsamiczna (Populus balsamifera) 17 1 w koronie obecnych siedem głównych przewodników; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,m, 2,m i,2m; ptasie gniazdo , korona rozwinięta w kierunku NW ,,, rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,1m korona rozwinięta w kierunku E pnie w zwartej grupie rozmieszczone w rzędzie na długości 0,9m

14 Klon jesionolistny (Acer negundo) pień pochylony w kierunku EN 17 Topola berlińska (Populus x berolinensis) 9 2 rozwidlenie U-kształtne na wysokości m; od wysokości m drzewo posiada trzy przewodniki Topola mieszaniec (Populus sp.) 2 2 2, - rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,7m; nabiegi korzeniowe na skarpie 91 8 rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m; korona rozwinięta w kierunku ES; rana na wysokości 1,1-1,7m; posusz 0% rozwidlenie V-kształne na wysokości 1,2m; nabiegi korzeniowe w promieniu 2m od pnia; na wysokości 0,7-0,9m ślad po uciętym konarze z próchnieniem drewna rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,6m; ślady po cięciach, rany z widocznymi procesami próchnienia w dolnej części pnia; korona rozwinieta w kierunku ES Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) bardzo - 2 Wierzba biała (Salix alba) 68 1 zły rozległa rana od podstawy pnia do wysokości m z widocznymi procesami próchnienia; ślady żerowania szkodników drewna; jemioła; drzewo obumiera Morwa biała (Morus alba) pień w dolnej części płoży się po ziemi na odcinku ok.,6m; korona rozwinięta w kierunku NS rozległy zabliźniony ślad w miejscu po uciętym konarze; korona rozwinięta w kierunku ES, bardzo cztery pnie 8 8 pień w dolnej części płoży się po ziemi; obwód pochylonego pnia na długości 1,m od podstawy wynosi 9cm 0 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,8m; pień pochylony w kierunku NW; korona rozwinięta w kierunku NW 1 Klon jesionolistny (Acer negundo) korona rozwinięta w kierunku NE; pień pochylony w kierunku NE

15 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,1m; korona rozwinięta w kierunku NW Klon jesionolistny (Acer negundo) rany na pniu z widocznymi procesami próchnienia; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,m; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m i 2,m Grusza pospolita (Pyrus pyraster) bardzo rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,m rana od podstawy pnia do wysokości m z widocznymi procesami próchnienia; korona rozwinięta w kierunku NW , zły rozwidlenie V-kształtne na wysokości 1,m; pochylony w kierunku W Topola berlińska (Populus x berolinensis) Klon jesionolistny (Acer negundo) posusz 80%; ubytki kory 11 0 Klon jesionolistny (Acer negundo) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,m, 2 zły rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m rozwidlenie V-kształtne na wysokości 0,m; rozwidlenie U-kształtne na wysokości 1,m 1 Tawuła (Spiraea sp.) - 1 1, pojedynczy krzew 2 Tawuła (Spiraea sp.) - 1 1, pojedynczy krzew Tawuła (Spiraea sp.) - 1, bardzo pojedynczy krzew Berberys Thunberga (Berberis thunbergii) - 2 bardzo zwarta grupa krzewów Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m 0 Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie V-kształtne na wysokości 2,7m 1 Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) 7 9 zniekształcony pokrój; ubytek kory w dolnej części pnia; na wysokości 2,2-2,m zabliźniony ślad po ucietym konarze Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) 7 - Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) ubytek kory w dolnej części pnia; listwa mrozowa 9 Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides) Klon pospolity (Acer platanoides)

16 Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') 2 2, ubtek u podstawy pnia 6 Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') 6 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 66 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 67 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 68 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 69 Klon pospolity 'Royal Red' (Acer platanoides 16 2 pień lekko wykrzywiony 2 zredukowane blaszki liściowe, posusz odgórny 10% 1 2 pień lekko wykrzywiony na wysokości 1,7m; zredukowane blaszki liściowe 1,,8 zły zniekształcony pokrój; posusz % 1,, - 1, - 70 Platan klonolistny (Platanus acerifolia) Klon pospolity (Acer platanoides) listwa mrozowa; pęknięcia pnia; posusz %; 72 Klon pospolity (Acer platanoides) / pień pochylony w dolnej części o -10 ; powykrzywiany pień; rozwidlenie U-kształne na wysokości 2,m; posusz 10% 7 Klon pospolity (Acer platanoides) 7 posusz 10%; pień wykrzywiony w dolnej części; od wysokości 2,2m prostuje się ku górze 7 Klon pospolity (Acer platanoides) od wysokości 2m drzewo posiada główne przewodniki; posusz 10-% ; pień nieznacznie popękany 7 Klon pospolity (Acer platanoides) rozwidlenie U-kształtne na wysokości 2,2m; niewielkie blizny na pniu; posusz %; korona jednostronna w kierunku NW, nieznacznie zredukowane blaszki liściowe 76 Klon pospolity (Acer platanoides) 0 2, kolumnowa korona; pień wykrzywiony na wysokości 1,6m; posusz 10% 77 Klon pospolity (Acer platanoides) nieznacznie wypiętrzona bryła korzeniowa; posusz 10%; rozwidlenie, U-kształtne na wysokości 2,6m; korona rozłożysta 78 Klon pospolity (Acer platanoides) drzewo martwe posusz całkowity 79 Klon pospolity (Acer platanoides) odsłonięta bryła korzeniowa i korzenie; zabliźniona podłużna rana od wysokości 0,8m do 1,9m; korona luźna; nieznacznie zredukowane blaszki liściowe; posusz drobny i gruby % 80 Śnieguliczka (Symphoricarpos sp.) grupa krzewów

17 7. INWENTARYZACJA ZIELENI - CZĘŚĆ RYSUNKOWA - RYSUNEK Z1, SKALA 1:00

18

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Rozdział 2 I N W E N T A R Y Z A C J A I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą SPIS ZAWARTOŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZAKRES OPRACOWANIA 3. OPIS ZIELENI ISTNIEJĄCEJ 4. INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą

I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I I G O S P O D A R K A I S T N I E J Ą C Ą Z I E L E N I Ą Wykonały: mgr inŝ. MAJA SKIBIŃSKA architekt krajobrazu mgr inŝ. ALEKSANDRA WIKTORKO architekt krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Ogrodypro Robert Polański ul. Kwiatowa 35 62-030 Luboń tel. 604 548 527 biuro@ogrodypro.pl http://ogrodypro.pl/ INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: ul. Kłodnicka 36, 54-207 Wrocław cz. dz. nr 11/3, AM

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 października 2015 r. Poz. 3879 UCHWAŁA NR XVII/84/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany liczby drzew wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY:

RYSUNKU: PODPIS: PROJEKT ARCHITEKTURY: 6 366 10 11 7 12 13 14 531 8 321 9 378 542 320 463 570 472 OZNACZENIA: 611 1 2k 7 201 2 620 1k 193 124 34k 76 3k 3 613 5 4 648 151 807 366 834 34k 34k drzewo pomnik przyrody 487 301 162 835 378 drzewo

Bardziej szczegółowo

TEREN ZIELENI - SKWER

TEREN ZIELENI - SKWER VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław tel. 48 609473093; e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl OBIEKT: TEREN ZIELENI - SKWER TEMAT: ADRES: BUDOWA, MODERNIZACJA, DOPOSAŻANIE MIEJSC

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1

INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 INWENTARYZACJA ZIELENI cz.1 BRANŻA OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR Architektura Krajobrazu Ul. Kolbego 85-626 Bydgoszcz; Działki o numerach: 7, 199, 198 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie.

Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Inwentaryzacja dendrologiczna zadrzewienia wokół budynku komunalnego przy ul. Generała Chruściela 1/3 w Rembertowie. Zleceniodawca: Citygarden Maciej Rzepa ul. Jeżewskiego 3b, Warszawa 02-796 Autorki:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Inżynier Ruchu.pl - Michał Krauze ul. Młyńska 105 S/1, 62-052 Komorniki tel. 668 859 540 e-mail: inzynier.ruchu@gmail.com Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań tel. 61 647 72 00

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y

Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y Z A K Ł A D O G R O D N ICZ O - L EŚN Y K raków, ul.k onrada W allenroda 57\3 tel\fax 14-678-10-32, 12-657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni rosnącej na terenie projektowanej inwestycji

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA IMW-ART STUDIO Izabela Wąs Smolec, ul. Wiśniowa 1A/3 55-080 Kąty Wrocławskie tel. 668 838 944 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA ADRES: INWESTOR: ZLECENIODAWCA: TEMAT: BRANŻA: ul. Piłsudskiego dz. nr 26/3,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19

Inwentaryzacja zieleni wycinka drzew Załącznik nr 19 Inwentaryzacja zieleni drzew Załącznik nr 19 Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu etap II - odcinek od ul. Miodowej do ul. Piołunowej L.p.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew

Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Ogłoszenie o zamiarze wycinki drzew Zarząd SB-M RUDA podaje do wiadomości Mieszkańców zamiar złożenia wniosku do Urzędu Miasta Warszawa Wydział Ochrony Środowiska, w sprawie wycięcia drzew : Nazwa Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH

INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH INWENTARYZACJA DRZEW Ul. GDAŃSKA W PUŁAWACH Opracowanie: mgr inŝ. Joanna Flis - inspektor nadzoru ds. zieleni upr. NOT Nr 17/94/5 Puławy, lipiec 2014 r. Spis treści 1. Podstawa i zakres opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW

OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW OCENA DENDROLOGICZNA DRZEW ROSNĄCYCH NA TERENIE DZIAŁKI NR 522/2 W OBRĘBIE 9 STANOWIĄCEJ TEREN GIMNAZJUM NR 2 W SŁUPSKU ul. JANA SOBIESKIEGO 3 76-200 SŁUPSK dla zadania pn. Remont i wyposażenie boiska

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr

Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 49/4, 50/4 obr Inwentaryzacja zieleni wraz z preliminarzem opłat za usuwanie drzew i krzewów na terenie działek nr 48/3, 48/4, 48/5, 49/3, 49/5, 49/6, obręb 98, jednostka ewidencyjna Podgórze, Barycz, powiat M. Kraków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew.

TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem nasadzeń drzew. TEMAT Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem wraz z projektem sadzeń drzew. INWESTYCJA Przedmiotem inwestycji jest wykonie inwentaryzacji dendrologicznej i gospodarki istniejącym drzewostanem

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Temat: INWENTARYZACJA ZIELENI Lokalizacja: Zleceniodawca: MIASTO: WROCŁAW OBRĘB: 43 PRACZE ODRZAŃSKIE DOTYCZY: CZĘŚCI DZIAŁKI, 78,, AM 26, 1/16, 1/17, 1/18, 1/23 AM30 Wykonawca: Giebułtów Bl. 17/11 59

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA ZAWARTOSĆ OPRACOWANIA Tom I Tom II Tom III Tom IV Tom V Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt budowlano-wykonawczy branża drogowa Projekt budowlano-wykonawczy branża sanitarna Inwentaryzacja zieleni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu.

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Temat: Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna terenu Stadionu w Brzegu. Inwestor: Obręb: Stadium: Branża: inwentaryzacja dendrologiczna szata roślinna Wykonanie: dr inż. Monika Czechowicz tel. kom.

Bardziej szczegółowo

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.:

Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Operat dendrologiczny przedsięwzięcia pn.: Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z ul. Mickiewicza Opracowanie: BIO-PLAN Pracownia ochrony przyrody i ekologii dr Krzysztof Spałek ul. Psie Pole 15, 46-040

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2015 OBIEKT BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO - REKREACYJNEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 PRZY ULICY INŻYNIERSKIEJ 54 WE WROCŁAWIU ADRES ul. Inżynierska 54, Wrocław KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Kat.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z WALORYZACJĄ DRZEWOSTANU na terenie działki nr ew. 165 w obrębie 41201 przy ul. Szanajcy 17 w Warszawie Autor: mgr inż. architekt krajobrazu Marta Kępka Warszawa, marzec 2014

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI 2017 OBIEKT ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI PARKU KLECIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU NA "SIŁOWNIĘ NA ŚWIEŻYM POWIETRZU" - WYKONANIE NOWEGO PLACU ORAZ MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ADRESS ul. Skrajna; Wrocław KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego

BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego BIPROMEL Działa od 1950 r. Członek Izby Projektowania Budowlanego TELEFONY: Prezes 22-846-11-52 BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ ROLNICTWA Spółka z o.o. ul. Instalatorów 9, 02-237 Warszawa adres

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim ZAŁĄCZNIK NR 1. INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU oraz EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA na terenie Zespołu Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim L.p. GATUNEK (nazwa polska) GATUNEK (nazwa łacińska)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INWENTARYZACJA ZIELENI PLAN WYRĘBU DRZEW I KRZEWÓW Nazwa inwestycji: Przebudowa ul. Zamkniętej w Inowrocławiu Numer działek: 14, 29, 38, 44/1 Inwestor: Miasto Inowrocław Urząd

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ

INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ FAZA PROJEKTU INWENTARYZACJA I GOSPODAROWANIE ZIELENIĄ ISTNIEJĄCĄ TEMAT Projekt budowy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON:

GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, Nowy Dwór Gdański tel NIP: REGON: GRINER Wojciech Pytel ul. Wężowiec 4/4, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 600 874 523 e-mail: kontakt@griner.pl NIP: 5792221190 REGON: 360352190 Faza opracowania: Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY I

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DZIAŁEK NR 14/5, 11 i 1 PRZY UL. DOLNEJ WE WROCŁAWIU zleceniodawca: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław kierownik

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu

Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej koronie, rośnie w dużym zagęszczeniu Lp. Nr drzewa Nazwa Obwód Opis 1. 1 Modrzew europejski 68 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 2. 2 Modrzew europejski 64 cm Usunięcie, drzewo wyciągnięte o słabo rozbudowanej 3. 3 Modrzew

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

M E T R Y K A P R O J E K T U

M E T R Y K A P R O J E K T U Usługi Projektowe i Nadzór Budowlany Ryszard Warmiński ul. Strażaków 15, Gierałtowice 47-208 Reńska Wieś NIP 749-125-36-93 tel./fax. (77) 4828180 M E T R Y K A P R O J E K T U NAZWA ZADANIA: PROJEKT PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni

Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Olsztyn 1 Inwentaryzacja szczegółowa zieleni Nazwa inwestycji: Projekt nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w okolicy Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie Adres inwestycji: Olsztyn Działki nr 156/14,

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Inwentaryzacja zieleni przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy Wykonał: inżynier architekt krajobrazu Sebastian Machnowski Czysta Energia PV Warszawa, luty 2013 1.

Bardziej szczegółowo

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989...

Załączniki formalno - prawne Wypis i wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia 1988/1989... Spis treści: Część opisowa Podstawa opracowania... 2 Zakres opracowania i lokalizacja... 2 Opis zieleni istniejącej... 2 Metody prac inwentaryzacyjnych... 2 Gospodarka drzewostanem...... 2 Tabela inwentaryzacji

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów

6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów 6. Spis zinwentaryzowanych drzew i krzewów - drzewa stare 100-150 lat - drzewa pomnikowe - powyżej 150 lat Nr Botaniczna nazwa polska Wysokość korony [m] Rozpiętość korony [m] Średnica pnia [cm] Uwagi

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1

BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO 1 NAZWA ZAMÓWIENIA ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV: NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: RODZAJ OPRACOWANIA: JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA: BRANŻA: PROJEKTANT: BUDOWA PARKINGU PRZY UL. BRODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA. dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WYBRANYCH FRAGMENTÓW TERENU OPRACOWANIA dla polany rekreacyjnej w ramach zadania dot.: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia.

Wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia. L.p nr drzewa Nazwa gatunkowa drzewa Numer działki Obwód pnia ( cm ) wysokość drzewa ( m ) średnica korony ( m ) Wykaz drzew przeznaczonych. Załącznik nr 2 Stan zachowania ocena stanu zdrowotnego Uwagi

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m)

Średnica. Wysokość. korony (m) (cm) (m) ` ZESTAWIENIE DRZEW PRZEZNACZONYCH DO WYCIĘCIA Z UWAGI NA STAN ZDROWOTNY ORAZ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Zgodnie z artykułem 86, PKT. 1.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I

8. Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin SEKCJA I . Wykaz inwentaryzacyjny z ekspertyzą dendrologiczną i zaleceniami dotyczącymi poszczególnych egzemplarzy drzew ich zwartych grup i skupin L.p. Nazwa gatunkowa Średnica Obwód pnia pnia Średnica Wysokości

Bardziej szczegółowo

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

NASADZEŃ ZASTĘPCZYCH 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE. 1. Cel i zakres opracowania 2. Podstawy opracowania II. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA III. OPIS PROJEKTU SZATY ROŚLINNEJ 1. Skład gatunkowy projektowanych nasadzeń 2. Tabela nasadzeń

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM WYCINKI Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa" Nr dokument.: SKM 007-L Nr umowy: Inwestor i Zamawiający: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Umowa nr PZD.273.11.2011

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII )

Wykaz drzew do wycięcia -Obszar Nowa Huta ( Dzielnice XIV- XVIII ) Lp. Gatunek obwód pnia [cm]/ powierz chnia krzewu [m] Opis Nasadzenia zamienne [szt./m] Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa WS-05.63..9.04.AU3 z dnia 8..05 ul. Kaczeńcowa 3 3 + 45 + 39 obumarły 60 obumarły

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY

Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO W STEPNICY Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu GREEN ZONE Joanna Łukasiewicz 71-800 Szczecin ul. Szosa Polska 24, tel. 883-0-599; 724-117-485 e-mail: green.zone@wp.pl Temat: PROJEKT WYKONAWCZY OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1

EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 EKSPERTYZA DENDROLOGICZNA 1 Ekspertyza ma na celu wykazanie możliwego, negatywnego wpływu instalacji parku linowego na 37 drzewach rosnących na terenie działek ew. nr 372 obręb Pomiechówek i 1049/1 obręb

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Bardziej szczegółowo