REGULAMIN PROMOCJI "Na luzie & bez ryzyka" z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI "Na luzie & bez ryzyka" z dnia r."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI "Na luzie & bez ryzyka" z dnia r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin (zwany dalej regulaminem ) określa warunki prowadzenia sprzedaży premiowej o nazwie "Na luzie & bez ryzyka" (zwanej dalej "promocją"), organizowanej przez spółkę Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 5 (zwaną dalej Spółką ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Promocja obowiązuje od dnia do odwołania, o którym Spółka poinformuje na stronie internetowej lub do dnia ogłoszenia nowego regulaminu promocji, w dniach wskazanych przez Spółkę. 3. Promocja jest prowadzona wyłącznie na stronie internetowej w ramach programu lojalnościowego Liga Mistrzów Milenium. 2. Uczestnictwo w promocji. 1. Z promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób wskazanych w dalszej części regulaminu. 2. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Spółki oraz ich małżonkowie, konkubenci, krewni lub powinowaci w linii prostej, a także osoby związane z nimi tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli oraz osoby zamieszkujące z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów posiadających konto gracza służące do zawierania internetowych zakładów wzajemnych Spółki i jednocześnie będących uczestnikami Ligi Mistrzów Milenium. 4. Korzystanie z promocji jest dobrowolne. 3. Zasady promocji. 1. Najpóźniej w dniu obowiązywania promocji Spółka publikuje nazwę wydarzenia, które będzie objęte promocją, zwanego dalej wydarzeniem promocyjnym. 2. Nagrodą w promocji jest 20 zł w formie kredytów uprawniających do zawierania zakładów wzajemnych Spółki. 3. Do udziału w promocji zalicza się tylko zakłady Pojedyncze i Wielokrotne w grze Standard zawierające dowolne zdarzenie należące do wydarzenia promocyjnego z 1

2 wyłączeniem zakładów: - anulowanych, - Totalizatora, - zawartych za kredyty, - obejmujących co najmniej 1 zdarzenie z grupy zdarzeń Superoferta, - obejmujących co najmniej 1 zdarzenie z grupy zdarzeń Typ Dnia, - zawartych w ramach promocji , - zawierających zdarzenia typu "Na żywo". 4. Aby otrzymać nagrodę, o której mowa w ust. 2, muszą być spełnione następujące warunki: a) w dniu odbywania się wydarzenia objętego promocją klient zawrze dowolne zakłady za co najmniej 40 zł (może być to wiele zakładów za mniejsze stawki), oprócz zakładów anulowanych i zakładów Totalizatora, przed czasem rozpoczęcia się wydarzenia objętego promocją, b) co najmniej jeden zakład będzie zawarty za stawkę równą 20 zł i będzie spełniał warunki określone w ust. 3, c) zakład, o którym mowa w lit. b, będzie przegrany. 5. Jeżeli w danym dniu klient zawarł więcej niż jeden zakład, o którym mowa w ust. 4 lit. b, otrzyma on nagrodę tylko wtedy, gdy pierwszy (najwcześniej zawarty) z takich zakładów okaże się przegrany. 6. Nagroda zostanie przyznana najpóźniej 2 dni po dniu wydarzenia objętego promocją. 7. Dodatkowe informacje dotyczące promocji określone są w Załączniku nr Postanowienia końcowe. 1. Zasady promocji określa niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o grach hazardowych, regulaminu internetowych zakładów wzajemnych i regulaminu programu Liga Mistrzów Milenium. 2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. 3. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej 4. Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym w nowym regulaminie. 5. Spółka zastrzega sobie prawo podejmowania indywidualnych decyzji wykluczających poszczególnych klientów z promocji lub dopuszczających ich do udziału w promocji. 6. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres 2

3 w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, którego reklamacja dotyczy. Reklamację należy zgłosić z adresu poczty elektronicznej przypisanego do konta gracza klienta, który zgłasza reklamację. 7. Reklamacja musi zawierać dane osobowe (imię, nazwisko, adres i pseudonim osoby składającej reklamację, o ile został określony), datę zdarzenia objętego reklamacją, opis okoliczności objętych reklamacją oraz treść żądania. 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Spółkę w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia. 9. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Spółki. Uczestnik promocji zostanie powiadomiony o decyzji Spółki na adres , z którego reklamacja została zgłoszona, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 10. Reklamacje niespełniające warunków określonych w ust. 6-7 nie będą rozpatrywane, niemniej jednak Spółka może wezwać uczestnika do uzupełnienia braków formalnych reklamacji w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia reklamacji. 11. Klient nie ma możliwości przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 12. Traci moc Regulamin promocji "Na luzie & bez ryzyka" z dnia r. 13. Regulamin wchodzi w życie w dniu r. 3

4 Załącznik nr 1 - dodatkowe informacje dotyczące promocji Na luzie & bez ryzyka. Na czym polega promocja Na luzie & bez ryzyka. Jeśli kupon ze zdarzeniem promocyjnym zagrany za stawkę 20 zł będzie przegrany, to otrzymasz rekompensatę w postaci 20 zł w kredytach na grę. Co to jest wydarzenie promocyjne? Jest to wydarzenie, np. mecz piłki nożnej Barcelona Real Madryt, ogłoszone przez Spółkę jako promocyjne w danym dniu. Co to jest zdarzenie promocyjne? Jest to zdarzenie znajdujące się na kuponie dotyczące wydarzenia promocyjnego, np. typowanie zwycięstwa Barcelony w meczu piłki nożnej Barcelona Real Madryt. Zawarłem zakład Rozpisowy. Czy zaliczy się do promocji? Nie, ponieważ w promocji Na luzie & bez ryzyka nie liczą się zakłady Rozpisowe. Które typy należące do wydarzenia promocyjnego mogę obstawiać, aby otrzymać nagrodę? Nie ma tutaj ograniczeń można obstawiać wszystkie typy (rodzaje zdarzeń) z wydarzenia promocyjnego. Wyjątki są wymienione wprost w regulaminie (np. Superoferta, Typ Dnia, zdarzenia typu "Na żywo" i inne promocje i rodzaje zakładów tam wymienione). Należy również spełnić inne warunki podane w regulaminie. Wiem, że w dniu obowiązywania promocji muszę zagrać za co najmniej 40 zł. Czy do tej kwoty liczą się wszystkie zagrane kupony? Nie, do tej kwoty liczą się stawki ze wszystkich zakładów zagranych w danym dniu oprócz 4

5 zakładów anulowanych, zakładów Totalizatora oraz zakładów zawartych po rozpoczęciu się zdarzenia objętego promocją. Wiem, że w dniu obowiązywania promocji muszę zagrać za co najmniej 40 zł. Czy do tej kwoty liczą się tylko kupony zawierające zdarzenie promocyjne? Nie, do tej kwoty liczą się stawki ze wszystkich zakładów zagranych w danym dniu (oprócz zakładów anulowanych, zakładów Totalizatora i zakładów zawartych po rozpoczęciu się wydarzenia objętego promocją). Wydarzenie promocyjne rozpoczęło się o 20:45, a ja zawarłem zakład po tym czasie. Czy będzie on zaliczony do wymaganego obrotu co najmniej 40 zł? Zakład zawarty po rozpoczęciu się wydarzenia objętego promocją nie jest już zaliczany do obrotu. Wszystkie zakłady zaliczane do obrotu należy zawierać przed rozpoczęciem wydarzenia objętego promocją. Gdy już zagram zakłady za co najmniej 40 zł, czy muszę spełnić jakieś inne warunki, aby otrzymać nagrodę? Tak, trzeba spełnić jeszcze dwa warunki: - wśród tych kuponów za kwotę co najmniej 40 zł musi się znaleźć chociaż jeden kupon zagrany za stawkę 20 zł zawierający zdarzenie promocyjne oraz zaliczający się do promocji, - powyższy zakład musi być przegrany. Czy kolejność zawierania zakładów ma znaczenie? Kolejność zawierania zakładów ma znaczenie. Jeśli wśród kuponów zaliczonych do promocji będzie więcej niż jeden kupon zagrany za stawkę 20 zł, to do sprawdzenia prawa do nagrody będzie brany pod uwagę tylko pierwszy taki kupon, czyli zagrany najwcześniej danego dnia. 5

6 Zawarłem różne zakłady na łączną kwotę ponad 40 zł, ale każdy z nich za stawkę poniżej 20 zł? Czy mam szansę na nagrodę? Nie, ponieważ konieczne jest zawarcie co najmniej jednego zakładu za 20 zł, który może być zaliczony do promocji. Wśród zakładów zaliczonych do promocji mam 1 zakład za stawkę 20 zł. Zawiera zdarzenie promocyjne. Jest on wygrany. Czy otrzymam nagrodę? Niestety nie, ponieważ zakład musi być przegrany, aby otrzymać nagrodę. Wśród zakładów zaliczonych do promocji mam 4 zakłady ze zdarzeniem promocyjnym za stawkę 20 zł. Czy wystarczy, aby którykolwiek z nich był przegrany, aby otrzymać nagrodę? Nie jest to wystarczające, gdyż brany pod uwagę jest tylko ten zakład, który został zagrany najwcześniej danego dnia. Wśród zakładów zaliczonych do promocji mam 4 zakłady ze zdarzeniem promocyjnym za stawkę 20 zł, pierwszy z nich (zagrany najwcześniej danego dnia) jest wygrany. Czy otrzymam nagrodę? Niestety nie, gdyż pierwszy zagrany zakład musi być przegrany. Wśród zakładów zagranych danego dnia mam 4 zakłady Wielokrotne za stawkę 20 zł. Żaden zakład nie ma zdarzenia promocyjnego. Pierwszy z nich (zagrany najwcześniej danego dnia) jest przegrany. Czy otrzymam nagrodę? Niestety nie, ponieważ brany jest pod uwagę tylko taki zakład, który zawiera zdarzenie promocyjne. 6

REGULAMIN PROMOCJI "Bonus na START" z dnia r.

REGULAMIN PROMOCJI Bonus na START z dnia r. REGULAMIN PROMOCJI "Bonus na START" z dnia 23.07.2018 r. 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin (zwany dalej regulaminem ) określa warunki prowadzenia sprzedaży premiowej o nazwie "Bonus na START" (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bonus na start z dnia Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bonus na start z dnia Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bonus na start z dnia 13.08.2019 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin (zwany dalej regulaminem ) określa warunki prowadzenia sprzedaży premiowej o nazwie Bonus na start (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej "Konkursy na mundial 2018" z dnia r. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży premiowej Konkursy na mundial 2018 z dnia r. 1. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży premiowej "Konkursy na mundial 2018" z dnia 25.05.2018 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "regulaminem") określa zasady sprzedaży premiowej o nazwie "Konkursy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej "Wakacyjny Turniej Typerów" z dnia r. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży premiowej Wakacyjny Turniej Typerów z dnia r. 1. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży premiowej "Wakacyjny Turniej Typerów" z dnia 05.07.2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "regulaminem") określa zasady sprzedaży premiowej o nazwie "Wakacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej "Francuski Typer" z dnia r. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin sprzedaży premiowej Francuski Typer z dnia r. 1. Postanowienia ogólne Regulamin sprzedaży premiowej "Francuski Typer" z dnia 08.06.2016 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "regulaminem") określa zasady sprzedaży premiowej o nazwie "Francuski Typer",

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BONUSÓW POWITALNYCH

REGULAMIN BONUSÓW POWITALNYCH REGULAMIN BONUSÓW POWITALNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji promocyjnych (zwanych dalej Promocjami lub każda z osobna Promocją ) dla Klientów, prowadzonych pod nazwą Bonusy Powitalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej "Konkurs Ekspertów kwiecień-maj 2016" z dnia r.

Regulamin sprzedaży premiowej Konkurs Ekspertów kwiecień-maj 2016 z dnia r. Regulamin sprzedaży premiowej "Konkurs Ekspertów kwiecień-maj 2016" z dnia 31.03.2016 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "regulaminem") określa zasady sprzedaży premiowej o

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Mistrzowie Ekstraklasy

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Mistrzowie Ekstraklasy Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Mistrzowie Ekstraklasy I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin bonusu powitalnego

Regulamin bonusu powitalnego Regulamin bonusu powitalnego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej dla Klientów, prowadzonej pod nazwą Bonus Powitalny zwanego dalej promocją, jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie

Bardziej szczegółowo

7. Zawieranie zakładów MegaTyp, o których mowa w 13 regulaminu, nie jest możliwe do odwołania, w związku z 3 ust. 11 pkt 1 regulaminu.

7. Zawieranie zakładów MegaTyp, o których mowa w 13 regulaminu, nie jest możliwe do odwołania, w związku z 3 ust. 11 pkt 1 regulaminu. MILENIUM ZAKŁADY BUKMACHERSKIE Sp. z o.o. Oficjalny komunikat nr 23/2018 z dnia 23.11.2018 r. - w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zdarzeń lub zakładów 1. 1. Na podstawie 3 ust. 14 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny Sprzedaż premiowa Regulamin promocji Tenisowa 4 Fortuny I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna FORTUNA online

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI FREEBET 29 PLN z dnia r.

REGULAMIN AKCJI FREEBET 29 PLN z dnia r. REGULAMIN AKCJI FREEBET 29 PLN z dnia 13.05.2019 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą FREEBET LEGALNI BUKMACHERZY zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Bilety na Polskę" z dnia roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Bilety na Polskę z dnia roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI "Bilety na Polskę" z dnia 21.05.2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji "Bilety na Polskę" (zwanej dalej Akcja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

ZMIANA BONUSU POWITALNEGO MEGA PAKIET 3000

ZMIANA BONUSU POWITALNEGO MEGA PAKIET 3000 1 czerwca 2019 r. ZMIANA BONUSU POWITALNEGO MEGA PAKIET 3000 1 Na podstawie 5 pkt 2 Regulaminu bonusu powitalnego MEGA PAKIET 3000 (dalej Regulamin ), BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI z dnia r.

REGULAMIN AKCJI WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI z dnia r. REGULAMIN AKCJI WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI z dnia 05.02.2018r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji prowadzonej pod nazwą WIRTUALNE PONIEDZIAŁKI zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Bilety na Polskę" z dnia roku. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Bilety na Polskę z dnia roku. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI "Bilety na Polskę" z dnia 08.03.2019 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji "Bilety na Polskę" (zwanej dalej Akcja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Konkurs EKSPERTÓW Kwiecień Maj FAQ

Konkurs EKSPERTÓW Kwiecień Maj FAQ Konkurs EKSPERTÓW Kwiecień Maj 2016 - FAQ Główna nagroda: Wyjazd do Francji dla 2 os. w terminie od 15.06 do 17.06.2016 oraz nagroda pieniężna w wysokości 1400 Euro do wykorzystania na dowolny cel. ZGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT. z dnia r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT. z dnia r. Postanowienia ogólne REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT z dnia 25.12.2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia sprzedaży premiowej usług pod nazwą Bonus Startowy.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT. z dnia r. Postanowienia ogólne

REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT. z dnia r. Postanowienia ogólne REGULAMIN BONUSU STARTOWEGO STAR-TYP SPORT z dnia 25.12.2017r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia sprzedaży premiowej usług pod nazwą Bonus Startowy.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014

Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 Sprzedaż premiowa Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2014 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Etapu Specjalnego Pierwsza liga w ramach promocji Mistrzostwa Typerów POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin Etapu Specjalnego Pierwsza liga w ramach promocji Mistrzostwa Typerów POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin Etapu Specjalnego Pierwsza liga w ramach promocji Mistrzostwa Typerów 2017 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2016 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA online zakłady

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kupuj w B2B i odbieraj piłki MŚ 2018

Regulamin promocji Kupuj w B2B i odbieraj piłki MŚ 2018 Regulamin promocji Kupuj w B2B i odbieraj piłki MŚ 2018 I Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą Kupuj w B2B i odbieraj piłki MŚ 2018 określa zasady funkcjonowania, warunki oraz

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kto rządzi? Psy czy Koty POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kto rządzi? Psy czy Koty POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kto rządzi? Psy czy Koty POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Kto rządzi? Psy czy Koty (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2018

Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2018 Regulamin promocji MISTRZOSTWA TYPERÓW 2018 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna "FORTUNA online zakłady bukmacherskie"

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AMBASADOR DEER DESIGN INFORMACJE WSTĘPNE

REGULAMIN AKCJI AMBASADOR DEER DESIGN INFORMACJE WSTĘPNE REGULAMIN AKCJI AMBASADOR DEER DESIGN 1 INFORMACJE WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą AMBASADOR DEER DESIGN (dalej: Akcja promocyjna ), która

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Książka za aktywność 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Polubisz Poniedziałek z dnia roku. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI Polubisz Poniedziałek z dnia roku. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI Polubisz Poniedziałek z dnia 02.01.2017 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia i udziału w akcji Polubisz Poniedziałek (zwanej dalej Akcja ).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5.000 punktów Sygma Bonus & More na start 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej 5.000 punktów Sygma Bonus & More

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 100 darmowych pożyczek na 100 lecie niepodległości. I. Organizator Akcji Promocyjnej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 100 darmowych pożyczek na 100 lecie niepodległości. I. Organizator Akcji Promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 100 darmowych pożyczek na 100 lecie niepodległości I. Organizator Akcji Promocyjnej 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10%

REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% REGULAMIN PROMOCJI BONUS 10% 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie BONUS 10% (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017

Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym FORTUNA KLUB PLUS 2017 I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Wyrazy użyte w niniejszym regulaminie rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenie: Fortuna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco

Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Regulamin Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Bony na paliwo do autocasco prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016

REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 REGULAMIN KONKURSU CAMPER NA MOTOR SHOW 2016 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Camper na Motor Show 2016 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze

Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze Regulamin programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze I. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu sprzedaży premiowej Kolega Koledze (zwanej dalej: Program) jest Santander Consumer Bank S.A z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SPOKOJNIE, TO TYLKO EKONOMIA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU SPOKOJNIE, TO TYLKO EKONOMIA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU SPOKOJNIE, TO TYLKO EKONOMIA Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu oraz fundatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Polecaj Kartę i odbieraj punkty

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Polecaj Kartę i odbieraj punkty Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Polecaj Kartę i odbieraj punkty 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu 600+ z LoanMe!

Regulamin Konkursu 600+ z LoanMe! Regulamin Konkursu 600+ z LoanMe! Konkurs prowadzony jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Konkursu 600+ z LoanMe! (dalej Regulamin ), który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU NA TABLICY FANPAGE PGE ARENA,,Odpowiedz i pójdź na mecz! WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Odpowiedz i pójdź na mecz! jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ARV ProClick z Piłką MŚ 2018

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ARV ProClick z Piłką MŚ 2018 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ARV ProClick z Piłką MŚ 2018 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin sprzedaży premiowej produktu ARV ProClick z Piłką MŚ 2018 (zwany dalej Regulaminem") określają mechanizm,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą. (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj z nagrodą (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 maja 2012 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Oszczędzaj z nagrodą (dalej Promocja ) nie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN KONKURSU Na Rower z V33 i Leroy Merlin! Leroy Merlin Komorniki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Na Rower z V33 i Leroy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI ZAPROŚ KUMPLA z dnia Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI ZAPROŚ KUMPLA z dnia Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI ZAPROŚ KUMPLA z dnia 02.08.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału i przeprowadzenia akcji ZAPROŚ KUMPLA - zwanej dalej Akcją. 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje:

REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA. 1 Definicje: REGULAMIN PROMOCJI POLEĆ KLIENTA 1 Definicje: Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin oznacza niniejszy regulamin, w którym zostały określone warunki promocji; 2) Organizator Promocji -

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MYJNIE AUTOMATYCZNE ARGE w Krakowie

REGULAMIN PROMOCJI MYJNIE AUTOMATYCZNE ARGE w Krakowie REGULAMIN PROMOCJI MYJNIE AUTOMATYCZNE ARGE w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin), określa zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą: MYJNIE AUTOMATYCZNE ARGE w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna promocja. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna promocja. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Świąteczna promocja 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod

REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod REGULAMIN PROGRAMU POLECAJĄCEGO 1+1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie prowadzonym pod nazwą: 1+1, którego celem jest uatrakcyjnienie oferty

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Total War: Warhammer

Regulamin konkursu. Total War: Warhammer Regulamin konkursu Total War: Warhammer 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Total War: Warhammer (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROSPRZEDAŻDOWEJ Happy Hours ( Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji prosprzedażowej pt. Happy Hours (zwanej dalej Akcją ) jest spółka Q&A Communications spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015

REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 REGULAMIN KONKURSU MOTOR SHOW 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs Motor Show 2015 (zwany dalej Konkursem), o którym mowa w niniejszym Regulaminie skierowany jest do wszystkich pełnoletnich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DOŁADOWUJESZ ZYSKUJESZ!

REGULAMIN PROMOCJI DOŁADOWUJESZ ZYSKUJESZ! REGULAMIN PROMOCJI DOŁADOWUJESZ ZYSKUJESZ! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery zwroty otrzymują następujące definicje: 1) Promocja: akcja promocyjna pod nazwą Doładowujesz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!

Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! Regulamin II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz! I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki II edycji Konkursu Wygraj i jedź, gdzie chcesz!. 2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Odpowiedz na pytania i zgarnij telefon TP-Link Neffos C5!

Odpowiedz na pytania i zgarnij telefon TP-Link Neffos C5! Regulamin konkursu Odpowiedz na pytania i zgarnij telefon TP-Link Neffos C5! 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Odpowiedz na pytania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN QUIZU. Suplement Wiedzy Moller s. (zwanym w dalszej części Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN QUIZU. Suplement Wiedzy Moller s. (zwanym w dalszej części Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN QUIZU Suplement Wiedzy Moller s (zwanym w dalszej części Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w quizie edukacyjnym (zwanym w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU prowadzonych pod nazwą Bajkowe Soboty Wehikuł Czasu

REGULAMIN KONKURSU prowadzonych pod nazwą Bajkowe Soboty Wehikuł Czasu REGULAMIN KONKURSU prowadzonych pod nazwą Bajkowe Soboty Wehikuł Czasu 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Konkursu Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Bajkowe Soboty Wehikuł Czasu b) Nazwa Organizatora Konkursu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Dzień Kobiet z Sygma Bonus & More 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Dzień Kobiet z Sygma Bonus & More, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne

REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne REGULAMIN PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem PROMOCJI dla zakochanych wszystkie projekty 14% TANIEJ! jest Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Artur Wójciak,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SYLWETKA CAMBRIDGE 2017 organizowanego przez Spółkę HOL-TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU SYLWETKA CAMBRIDGE 2017 organizowanego przez Spółkę HOL-TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU SYLWETKA CAMBRIDGE 2017 organizowanego przez Spółkę HOL-TRADE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

II. DEFINICJE Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

II. DEFINICJE Użyte w regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte: REGULAMIN KONKURSU UNLOCKyourLONDONLOOK I. POSTANOWIENIA OGÓLE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą UNLOCKyourLONDONLOOK 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Parasolka za wypłatę gotówki z karty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU prowadzonych pod nazwą Bajkowe Soboty- Historie znane i nieznane

REGULAMIN KONKURSU prowadzonych pod nazwą Bajkowe Soboty- Historie znane i nieznane REGULAMIN KONKURSU prowadzonych pod nazwą Bajkowe Soboty- Historie znane i nieznane 1. Postanowienia ogólne a) Nazwa Konkursu Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Bajkowe Soboty- Historie znane i nieznane.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ BLACK FRIDAY W GALERII MALTA 1. Organizatorem sprzedaży premiowej (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Q&A Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

1.3 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540)

1.3 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540) REGULAMIN KONKURSU Witaj Wiosno! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu Witaj Wiosno!, (zwanego dalej Konkursem ) jest PHOENIX Pharma Polska Sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej Programem Stały Klient objęty jest zakup od Regulamin Programu Stały Klient 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie sprzedaży premiowej Stały Klient ( Program Stały Klient

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU #BliżejGry Zaproszenie dla najbardziej aktywnego. 1. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU #BliżejGry Zaproszenie dla najbardziej aktywnego. 1. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU #BliżejGry Zaproszenie dla najbardziej aktywnego 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Kadra Profix 16"

Regulamin konkursu Kadra Profix 16 Regulamin konkursu "Kadra Profix 16" 1. Organizator. Organizatorem konkursu pod nazwą "Kadra Profix 16" (zwanego dalej Konkursem ), jest spółka działająca pod firmą Multichem sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members

Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members Regulamin promocji dla konsumentów oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą Promocja HBO GO dla Samsung Members 1 Definicje 1. Promocja w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza akcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWERY DLA CAŁEJ RODZINY Galeria Metropolia

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWERY DLA CAŁEJ RODZINY Galeria Metropolia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu WYGRAJ ROWERY DLA CAŁEJ RODZINY zwanego dalej Konkursem jest PP1 Sp. z o.o. Sp. K. ul. Muszyńska 31, 02-916 Warszawa, NIP: 521-366- 79-95, zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI hapipożyczka Czas trwania Konkursu. 1. Promocja trawa od dnia r. do dnia roku włącznie.

REGULAMIN PROMOCJI hapipożyczka Czas trwania Konkursu. 1. Promocja trawa od dnia r. do dnia roku włącznie. REGULAMIN PROMOCJI hapipożyczka 500+ 1 Organizator 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji hapipożyczka 500+ (dalej: Promocja) i jest udostępniany na stronie internetowej wnioski.hapipozyczki.pl/promocja500

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,,URODZINY MEDIAEXPERT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej,, URODZINY MEDIAEXPERT (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 20 września 2011 roku do Regulaminu Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. wraz z tekstem jednolitym

Aneks z dnia 20 września 2011 roku do Regulaminu Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie. wraz z tekstem jednolitym Aneks z dnia 20 września 2011 roku do Regulaminu Promocji Poleć sprawdzone ubezpieczenie wraz z tekstem jednolitym Liberty Seguros Compania de Seguros y Reaseguros SA, Oddział w Polsce wprowadza następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. Zgarnij bon za zakup AGD REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Zgarnij bon za zakup AGD Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 Do REGULAMINU PROMOCJI Bilet za złotówkę przy zakupie z Masterpass 1 ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEŃ REGULAMINU

ANEKS NR 3 Do REGULAMINU PROMOCJI Bilet za złotówkę przy zakupie z Masterpass 1 ZMIANA TREŚCI POSTANOWIEŃ REGULAMINU ANEKS NR 3 Do REGULAMINU PROMOCJI Bilet za złotówkę przy zakupie z Masterpass Wydany w dniu 31 lipca 2017 roku przez Organizatora GoPay Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie przy ulicy Aleja Jana Pawła II 27

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs będzie się w dniu 02 października 2016r. od godziny 09:30 do godziny 15:00 (dalej Okres Trwania Konkursu ).

REGULAMIN KONKURSU Konkurs będzie się w dniu 02 października 2016r. od godziny 09:30 do godziny 15:00 (dalej Okres Trwania Konkursu ). REGULAMIN KONKURSU 1. Ogólne zasady konkursu 1.1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą Finał Pucharu Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia (dalej Konkurs ). 1.2.

Bardziej szczegółowo