KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXX/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXX/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r."

Transkrypt

1 KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXX/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. 1. Uchwała nr 340/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu r. 2. Uchwała nr 341/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. 3. Uchwała nr 342/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Stowarzyszenie Ejsmond Club Gdynia. 4. Uchwała nr 343/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Orzeł Ząbrowo. 5. Uchwała nr 344/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - WKS Flota Gdynia. 6. Uchwała nr 345/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 323/Z/2018 z dnia r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa klubu GTS Przywidz. 7. Uchwała nr 346/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2018/ Uchwała nr 347/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany przepisu pkt. III zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN przyjętych Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia r. 9. Uchwała nr 348/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania z funkcji sekretarza Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Grzegorza Mółkę. 10. Uchwała nr 349/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na funkcję sekretarza Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Dawida Głodka. 11. Uchwała nr 350/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Małgorzaty Mierzejewskiej. 12. Uchwała nr 351/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania z członka Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Dariusza Miecznikowskiego. 13. Uchwała nr 352/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji Pomorskiej Ligi Dziewcząt rocznik Uchwała nr 353/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania trenera asystenta kadry wojewódzkiej dziewcząt U Uchwała nr 354/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania kadry szkoleniowej OSSM PZPN oraz klasy sportowej w Gdańsku na rok szkolny 2018/

2 16. Uchwała nr 355/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN Rafała Kluk. 17. Uchwała nr 356/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN Grzegorza Ćwiklik 18. Uchwała nr 357/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu Gryf Słupsk SA. 19. Uchwała nr 358/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak Zasłużony dla Pomorskiego ZPN. 20. Uchwała nr 359/Z/2018 z dnia r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN w roku

3 - 1 - Uchwała nr 340/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 26 marca 2018r. Na podstawie art ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu r. w przedstawionej wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. I Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN Uchwała nr 341/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu r. Na podstawie art ust. 19 i art Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I. Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały Uchwała nr 342/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Stowarzyszenie Ejsmond Club Gdynia. Na podstawie art ust. 19 w związku z art. 15 i art ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 5 ust. 1 oraz 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Stowarzyszenie Ejsmond Club Gdynia wpisany do ewidencji Prezydenta Miasta Gdyni w dziale stowarzyszeń zwykłych w dniu r. pod numerem 21. I IV. Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN Uchwała nr 343/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Orzeł Ząbrowo

4 Na podstawie art ust. 19 w związku z art. 15 i art ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 5 ust. 1 oraz 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Klub Sportowy Orzeł Ząbrowo wpisany do ewidencji Starostwa Powiatowego w Malborku w dziale stowarzyszeń zwykłych w dniu r. pod numerem 4. Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. I Uchwała nr 344/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - WKS Flota Gdynia. Na podstawie art ust. 19 w związku z art. 15 i art ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz 5 ust. 1 oraz 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się co następuje: I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Wojskowy Klub Sportowy Flota Gdynia wpisany do ewidencji Krajowego Rejestru Sadowego w dziale stowarzyszeń kultury fizycznej w dniu r. pod numerem Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. I Uchwała nr 345/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 323/Z/2018 z dnia r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa klubu GTS Przywidz. Na podstawie art ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN, w związku z ujawnieniem pomyłki ewidencyjnej, uchyla się Uchwałę Zarządu Pomorskiego ZPN nr 323/Z/2018 z dnia r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Przywidz. Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. I - 4 -

5 - 7 - Uchwała nr 346/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019. Na podstawie art ust. 10 oraz art ust. 24 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w związku z Uchwałą Zarządu PZPN nr II/37 z dnia r. w sprawie przyjęcia Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne, postanawia się co następuje: I. Stosownie do zapisu punktu 1.3. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się, ilekroć w Przepisach licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych mowa jest o delegacji dla właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej do skonkretyzowania kryterium lub możliwości podjęcie decyzji w sprawie odstępstwa od przyjętego wymogu przyjmuje się, że właściwym organem do podjęcia takiej decyzji jest Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. Stosownie do zapisu punktu 3.1.e) Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące wysokości opłat administracyjnych za licencję klubową: 1) dla klubów IV ligi - 300,00 zł, 2) dla klubów klasy Okręgowej - 200,00 zł, 3) dla klubów klasy A - 150,00 zł, 4) dla klubów klasy B - 100,00zł. Wysokość opłaty za wydanie licencji klubowej jest wysokością niezależną od okresu na jaki licencja zostanie wydana. I Stosownie do zapisu punktu Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące wysokości kaucji odwoławczej za postępowanie przed II instancją: 1) dla klubów IV ligi - 150,00 zł, 2) dla klubów klasy Okręgowej - 100,00zł, 3) dla klubów klasy A - 75,00 zł, 4) dla klubów klasy B - 50,00 zł. W przypadku uwzględnienia odwołania w całości kaucja podlega pełnemu zwrotowi, w przypadku uwzględniania odwołania w części, Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN orzeka o wysokości kaucji podlegającej zwrotowi w decyzji kończącej postępowanie. IV. Kryteria prawne. Stosownie do zapisu punktu 4.3.L.01. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne postanawia się, że: jeżeli z powodu przedłużającego się postępowania rejestrowego przed sądem gospodarczym lub starostą aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji nie ujawnia aktualnego stanu osobowego władz klubu, Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, może w takim przypadku uznać za wystarczające wykazanie informacji, potwierdzonej innymi dokumentami w szczególności protokołem walnego zgromadzenia członków lub odpowiedniej władzy spółki kapitałowej. V. Kryteria sportowe. Stosownie do zapisu punktu 5.3.S.01. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne postanawia się, że: 1.Klub może zwrócić się z wnioskiem do Zarządu Pomorskiego ZPN o wyrażenie zgody na udział w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej z o jedną drużyną młodzieżową mniej niż wymagają tego przepisy kryterium sportowego. Zarząd Pomorskiego ZPN każdorazowo dokonuje oceny zasadności złożonego wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia

6 2.Zwolnienie klubu z obowiązku posiadania o jedną drużynę młodzieżową mniej niż wymagają tego przepisy kryterium sportowego może nastąpić automatycznie w przypadku dokonania wpłaty na rachunek Pomorskiego ZPN z przeznaczeniem na działalność Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN ekwiwalentu w wysokości: dla klubów IV ligi ,00zł, dla klubów klasy Okręgowej ,00zł, dla klubów klasy A - 500,00zł. W tym przypadku załącznikiem do wniosku licencyjnego musi być dowód wpłaty. 3.Zatwierdza się wzór umowy określającej minimalny katalog wymagań stawiany stronom w przypadku zawarcia porozumienia dotyczącego szkolenia piłkarskiego młodzieży na rzecz Wnioskodawcy (załącznik do niniejszej uchwały). VI. Kryteria infrastrukturalne. 1. Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.03. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie pojemności obiektów sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - minimum 300 miejsc siedzących, z czego minimum 250 musi spełniać wymogi indywidualnych miejsc siedzących (siedziska), b) klasy Okręgowej - minimum 200 miejsc siedzących, z czego minimum 100 musi spełniać wymogi indywidualnych miejsc siedzących (siedziska), c) klasy A - minimum 100 miejsc siedzących, d) klasy B - minimum 50 miejsc siedzących. 2. Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.05. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące parametry dla sektora kibiców drużyny gości obowiązujące na obiektach klubów na których mecze piłkarskie rozgrywać będą drużyny IV ligi i klasy okręgowej - sektor kibiców drużyny gości musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym o wysokości minimum 2,2m z każdej ze stron oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie. 3. Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.06. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne postanawia się, że: w szczególnie uzasadnionych przypadkach klub odpowiedniej ligi lub klasy rozgrywkowej może zwrócić się z wnioskiem od Komisji ds. Licencji Klubowych/Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN o wyrażenie zgody na czasowy udział w rozgrywkach danej ligi lub klasy rozgrywkowej bez obowiązku posiadania pola gry odpowiadającego parametrom określonym w pkt. 3) i 4) z wyłączeniem pkt. 3) d) przepisów licencyjnych. 4. Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.07. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się, że oddzielenie obszaru pola gry od widowni na obiektach sportowych klubów klas A i B musi być stałe o wysokości minimum 1,2 m lub instalowane doraźnie. 5. Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.11. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie wyposażony w szatnie dla obu drużyn o takim samym standardzie mające minimum 20 miejsc siedzących na obiektach sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - minimum 3 natryski, minimum 1 toaletę oraz 1 tablicę do prezentacji taktyki, b) klasy Okręgowej - minimum 3 natryski, minimum 1 toaletę, c) klasy A - minimum 2 natryski, minimum 1 toaletę, d) klasy B - minimum 2 natryski, minimum 1 toaletę. 6. Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.13. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie wyznaczonych i zabezpieczonych miejsc parkingowych dla klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych na obiektach sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 10 miejsc dla samochodów osobowych, - 6 -

7 b) klasy Okręgowej - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 10 miejsc dla samochodów osobowych, c) klasy A - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów osobowych, d) klasy B - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów osobowych. 7. Stosownie do zapisu punktu 6.4.I.14. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące wymogi w zakresie wyposażenia obiektów sportowych stacjonarne lub mobilne toalety dla publiczności na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: a) IV ligi - minimum 2, b) klasy Okręgowej - minimum 2, c) klasy A - minimum 1, d) klasy B - minimum 1, w przypadku toalet dla publiczności mobilnych do wniosku należy załączyć stosowną umowę. 8. Stosownie do zapisu punktu 6.5. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne postanawia się, że: Licencjodawca, w uzasadnionych przypadkach, pomimo naruszenia kryterium infrastrukturalnego może przyznać Wnioskodawcy, licencję na udział w rozgrywkach klubowych o mistrzostwo IV ligi lub klasy niższej, jednakże Licencjobiorca taki podlegać będzie nadzorowi infrastrukturalnemu i/lub sankcjom określonym w niniejszych przepisach. V Kryteria dotyczące personelu i finansów. 1. Stosownie do zapisu punktu 7.3.P.02. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne postanawia się, że: osoba odpowiedzialna za problematykę ochrony i bezpieczeństwa podczas zawodów klasy Okręgowej, A i B musi posiadać stosowne uprawnienia nadane przez Pomorski ZPN. 2. Stosownie do zapisu punktu 7.3.P.06. Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 i następne ustala się następujące wymogi ilościowe służb porządkowych i informacyjnych lub wolontariuszy odpowiedzialnych za problematykę ochrony i bezpieczeństwa podczas zawodów piłkarskich poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych: a) IV ligi - minimum 8 osób, b) klasy Okręgowej - minimum 6 osób, c) klasy A - minimum 4 osoby, d) klasy B - minimum 4 osoby, wszystkie osoby pełniące obowiązki wyżej wymienionych służb muszą być wyposażone w jednolite, odpowiednio oznakowane kamizelki i identyfikatory. VI IX. Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN, przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych i przewodniczącemu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Uchwała nr 347/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany przepisu pkt. III zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN przyjętych Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia r. Na podstawie art ust. 2 i 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: - 7 -

8 I. Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zmienia się przepis pkt. III Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia r. w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. Dotychczasowy przepis w brzmieniu "ITabela B będąca załącznikiem nr 2 do niniejszy Uchwały będzie miała zastosowanie w przypadku gdy w danej miejscowości i tym samym dniu będzie rozgrywanych dwa i więcej meczów obsługiwanych przez tego samego sędziego(-ów)." otrzymuje nową treść w brzmieniu "ITabela B, będąca załącznikiem nr 2 do niniejszy Uchwały, będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy na tym samym obiekcie i tym samym dniu będzie rozgrywanych drugi i kolejne mecze obsługiwany przez tego samego sędziego(- ów)." I Załącznik nr 4 uzupełnia się o tabelę: Ulica Nr domu Nr lokalu IV. Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącym Zarządów Kolegium Sędziów, przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. V. Załącznik do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 347/Z/2018 z dnia r. w sprawie zmiany zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia r. zm. Uchwała nr 347/Z/2018 z dnia r. Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. Na podstawie art ust. 2 i 4 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z Uchwałą Zarządu PZPN nr XII/187 z dnia r. postanawia się, co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN zatwierdza się zryczałtowane tabele ekwiwalentów dla sędziów piłki nożnej na zawodach organizacyjnie podporządkowanych właściwym organom Pomorskiego ZPN. I Tabela A będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały dotyczy zryczałtowanego ekwiwalentu wszystkich kosztów właściwego sędziego związanych z zawodami danej ligi lub klasy rozgrywkowej. Tabela B, będąca załącznikiem nr 2 do niniejszy Uchwały, będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy na tym samym obiekcie i tym samym dniu będzie rozgrywanych drugi i kolejne mecze obsługiwany przez tego samego sędziego(-ów)

9 IV. Od rundy wiosennej sezonu 2017/2018 obowiązuje nowy druk delegacji sędziowskiej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. Delegacje wypełnione na starych drukach nie będą rozliczane. V. W przypadku obserwatorów sędziów i delegatów meczowych delegowanych na mecze organizowane przez Pomorski ZPN stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ekwiwalentów wynikających z tabel będących załącznikami do niniejszej Uchwały oraz zwrot kosztów przejazdów wg. zasad: a) w przypadku przejazdu prywatnym środkiem lokomocji - rozliczają dojazd z miejsca zamieszkania tam i powrotem po stawce 0,60 zł za km; b) w przypadku korzystania z środkami transportu publicznego - na podstawie załączonego biletu przynajmniej w jedną stronę (w przypadku podróży pociągiem - 2 klasa). VI. V VI IX. Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. Traci moc pkt. II Uchwały nr 214/Z/2015 Zarządu Pomorskiego ZPN z dnia r. Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącym Zarządów Kolegium Sędziów, przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia r

10 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia r. w sprawie przyjęcia zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. Tabela A L. p Liga Klasa rozgrywkowa IV liga CLJ U-17 klasa Okręgowa CLJ U klasa A 4. klasa B 5. wojewódzka liga junior A puchar im. K.Górskiego puchar im. K.Deyny 6. wojewódzka liga junior B 7. okręgowa liga junior A 8. okręgowa liga junior B Ryczałt Sędzia główny Funkcja Sędzia asystent Obserwator Delegat Ekwiwalent brutto 270,00 225,00 110,00 Koszty uzyskania przychodu 54,00 45,00 22,00 Kwota do opodatkowania 216,00 180,00 88,00 Podatek 39,00 32,00 16,00 Ekwiwalent do wypłaty 231,00 193,00 94,00 Ekwiwalent brutto 200,00 165,00 90,00 Koszty uzyskania przychodu 40,00 33,00 18,00 Kwota do opodatkowania 160,00 132,00 72,00 Podatek 29,00 24,00 13,00 Ekwiwalent do wypłaty 171,00 141,00 77,00 Ekwiwalent brutto 160,00 140,00 65,00 Koszty uzyskania przychodu 32,00 28,00 13,00 Kwota do opodatkowania 128,00 112,00 52,00 Podatek 23,00 20,00 9,00 Ekwiwalent do wypłaty 137,00 120,00 56,00 Ekwiwalent brutto 145,00 120,00 45,00 Koszty uzyskania przychodu 29,00 24,00 9,00 Kwota do opodatkowania 116,00 96,00 36,00 Podatek 21,00 17,00 6,00 Ekwiwalent do wypłaty 124,00 103,00 39,00 Ekwiwalent brutto 150,00 130,00 Koszty uzyskania przychodu 30,00 26,00 Kwota do opodatkowania 120,00 104,00 Podatek 22,00 19,00 Ekwiwalent do wypłaty 128,00 111,00 Ekwiwalent brutto 130,00 115,00 Koszty uzyskania przychodu 26,00 23,00 Kwota do opodatkowania 104,00 92,00 Podatek 19,00 17,00 Ekwiwalent do wypłaty 111,00 98,00 Ekwiwalent brutto 100,00 90,00 Koszty uzyskania przychodu 20,00 18,00 Kwota do opodatkowania 80,00 72,00 Podatek 14,00 13,00 Ekwiwalent do wypłaty 86,00 77,00 Ekwiwalent brutto 100,00 85,00 Koszty uzyskania przychodu 20,00 17,00 Kwota do opodatkowania 80,00 68,

11 trampkarze młodzicy rozgrywki turniejowe junior E, F, G 12. III liga kobiet 13. sparingi III liga 14. sparingi IV liga 15. sparingi niższych klas 16. sparingi juniorów Podatek 14,00 12,00 Ekwiwalent do wypłaty 86,00 73,00 Ekwiwalent brutto 85,00 75,00 Koszty uzyskania przychodu 17,00 15,00 Kwota do opodatkowania 68,00 60,00 Podatek 12,00 11,00 Ekwiwalent do wypłaty 73,00 64,00 Ekwiwalent brutto 165,00 Koszty uzyskania przychodu 33,00 Kwota do opodatkowania 132,00 Podatek 24,00 Ekwiwalent do wypłaty 141,00 Ekwiwalent brutto 110,00 95,00 Koszty uzyskania przychodu 22,00 19,00 Kwota do opodatkowania 88,00 76,00 Podatek 16,00 14,00 Ekwiwalent do wypłaty 94,00 81,00 Ekwiwalent brutto 130,00 100,00 Koszty uzyskania przychodu 26,00 20,00 Kwota do opodatkowania 104,00 80,00 Podatek 19,00 14,00 Ekwiwalent do wypłaty 111,00 86,00 Ekwiwalent brutto 95,00 85,00 Koszty uzyskania przychodu 19,00 17,00 Kwota do opodatkowania 76,00 68,00 Podatek 14,00 12,00 Ekwiwalent do wypłaty 81,00 73,00 Ekwiwalent brutto 80,00 70,00 Koszty uzyskania przychodu 16,00 14,00 Kwota do opodatkowania 64,00 56,00 Podatek 12,00 10,00 Ekwiwalent do wypłaty 68,00 60,00 Ekwiwalent brutto 70,00 65,00 Koszty uzyskania przychodu 14,00 13,00 Kwota do opodatkowania 56,00 52,00 Podatek 10,00 9,00 Ekwiwalent do wypłaty 60,00 56,

12 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia r. w sprawie przyjęcia zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. Tabela B L.p Liga Klasa rozgrywkowa IV liga CLJ U-17 klasa Okręgowa CLJ U klasa A 4. klasa B 5. wojewódzka liga junior A puchar im. K.Górskiego puchar im. K.Deyny 6. wojewódzka liga junior B okręgowa liga junior A okręgowa liga junior B trampkarze młodzicy Ryczałt Sędzia główny Funkcja Sędzia asystent Obserwator Delegat Ekwiwalent brutto 180,00 135,00 110,00 Koszty uzyskania przychodu 36,00 27,00 22,00 Kwota do opodatkowania 144,00 108,00 88,00 Podatek 26,00 19,00 16,00 Ekwiwalent do wypłaty 154,00 116,00 94,00 Ekwiwalent brutto 135,00 100,00 90,00 Koszty uzyskania przychodu 27,00 20,00 18,00 Kwota do opodatkowania 108,00 80,00 72,00 Podatek 19,00 14,00 13,00 Ekwiwalent do wypłaty 116,00 86,00 77,00 Ekwiwalent brutto 100,00 80,00 65,00 Koszty uzyskania przychodu 20,00 16,00 13,00 Kwota do opodatkowania 80,00 64,00 52,00 Podatek 14,00 12,00 9,00 Ekwiwalent do wypłaty 86,00 68,00 56,00 Ekwiwalent brutto 85,00 60,00 45,00 Koszty uzyskania przychodu 17,00 12,00 9,00 Kwota do opodatkowania 68,00 48,00 36,00 Podatek 12,00 9,00 6,00 Ekwiwalent do wypłaty 73,00 51,00 39,00 Ekwiwalent brutto 110,00 90,00 Koszty uzyskania przychodu 22,00 18,00 Kwota do opodatkowania 88,00 72,00 Podatek 16,00 13,00 Ekwiwalent do wypłaty 94,00 77,00 Ekwiwalent brutto 90,00 75,00 Koszty uzyskania przychodu 18,00 15,00 Kwota do opodatkowania 72,00 60,00 Podatek 13,00 11,00 Ekwiwalent do wypłaty 77,00 64,00 Ekwiwalent brutto 60,00 45,00 Koszty uzyskania przychodu 12,00 9,00 Kwota do opodatkowania 48,00 36,00 Podatek 9,00 6,00 Ekwiwalent do wypłaty 51,00 39,00 Ekwiwalent brutto 45,00 35,00 Koszty uzyskania przychodu 9,00 7,00 Kwota do opodatkowania 36,00 28,

13 9. rozgrywki turniejowe junior E, F, G 10. III liga kobiet Podatek 6,00 5,00 Ekwiwalent do wypłaty 39,00 30,00 Ekwiwalent brutto 130,00 Koszty uzyskania przychodu 26,00 Kwota do opodatkowania 104,00 Podatek 19,00 Ekwiwalent do wypłaty 111,00 Ekwiwalent brutto 60,00 45,00 Koszty uzyskania przychodu 12,00 9,00 Kwota do opodatkowania 48,00 36,00 Podatek 9,00 6,00 Ekwiwalent do wypłaty 51,00 39,

14 Załącznik 3 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia r. w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ Kolegium Sędziów ul. Uczniowska 22, Gdańsk tel. (58) D E L E G A C J A Na zawody piłki nożnej Pomiędzy drużynami Data Godzina Miejsce W charakterze OŚWIADCZENIE PODATKOWE DELEGOWANEGO Nazwisko Imię Data urodzenia Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nazwa i adres Urzędu Skarbowego Pesel NIP Numer rachunku bankowego Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.... (Data i podpis)

15 RACHUNEK Dla Wystawca: (imię i nazwisko oraz adres osoby nie będącej pracownikiem Pomorskiego ZPN) 1. Zryczałtowany ekwiwalent sędziowski brutto (wg tabeli należności) 2. Koszty uzyskania przychodu 20% 3. Podstawa opodatkowania 4. Podatek dochodowy 18% 5. Zryczałtowany ekwiwalent do wypłaty Słownie Osoba uprawniona w klubie: potwierdzam wykonanie czynności Data Imię i nazwisko Pieczęć Rachunek sprawdzono i akceptuję do wypłaty Data Podpis Kwituję odbiór kwoty (w przypadku rozliczenia gotówką) Kwota Data Podpis

16 Załącznik 4 do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 314/Z/2018 z dnia r. w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN. POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ ul. Uczniowska 22, Gdańsk tel. (58) D E L E G A C J A Na zawody piłki nożnej Pomiędzy drużynami Data Godzina Miejsce W charakterze OŚWIADCZENIE PODATKOWE DELEGOWANEGO Nazwisko Imię Data urodzenia Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość Kod pocztowy Poczta Nazwa i adres Urzędu Skarbowego Pesel NIP Numer rachunku bankowego Oświadczam, że powyższe dane podałem(am) zgodnie ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karno-skarbowa za podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.... (Data i podpis)

17 RACHUNEK Dla Wystawca: (imię i nazwisko oraz adres osoby nie będącej pracownikiem Pomorskiego ZPN) Zwrot kosztów podróży samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem 1. Ekwiwalent sędziowski (wg tabeli należności) 1. Razem przejechanych kilometrów 2. Koszty uzyskania przychodu 20% (poz. 1) 2. Stawka za 1 km w zł * 3. Podstawa opodatkowania (poz. 1 minus poz. 2) 3. Zwrot kosztów podróży środkami transportu publicznego ** Kwota do wypłaty (poz.1 x 2) 4. Podatek dochodowy 18% (poz. 3) Razem (poz. 1 minus poz. 4) * W przypadku podróży samochodem obowiązuje stawka 0,60 zł/km. ** W przypadku podróży środkami transportu publicznego załącza się bilet co najmniej w jedną stronę, stanowiący podstawę do wypłacenia poniesionych kosztów. W tabeli należy wpisać koszt biletu w obie strony RAZEM DO WYPŁATY Słownie Numer rejestracyjny pojazdu Pojemność silnika Oświadczam, że świadczenie zwrotu kosztów podróży nie zostało przeze mnie zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i zostało poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Podpis Osoba uprawniona w klubie: potwierdzam wykonanie czynności Data Imię i nazwisko Pieczęć Osoba uprawniona w klubie: potwierdzam przyjazd wystawcy rachunku na zawody, ww. pojazdem TAK NIE Podpis Rachunek sprawdzono i akceptuję do wypłaty Data Podpis Kwituję odbiór kwoty (w przypadku rozliczenia gotówką) Kwota Data Podpis

18 - 9 - Uchwała nr 348/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie odwołania z funkcji sekretarza Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Grzegorza Mółkę. Na podstawie art ust. 12 w związku z art i 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN z funkcji sekretarza Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN odwołany zostaje Grzegorz Mółka Uchwała nr 349/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania na funkcję sekretarza Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Dawida Głodka. Na podstawie art ust. 12 w związku z art i 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN na funkcję sekretarza Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN powołany zostaje Dawid Głodek. I Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Uchwała nr 350/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Małgorzaty Mierzejewskiej. Na podstawie art ust. 12 w związku z art i 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN na funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN powołana zostaje Małgorzata Mierzejewska. I Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. wchodzi w życie z dniem podjęcia

19 Uchwała nr 351/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie odwołania członka Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN Dariusza Miecznikowskiego. Na podstawie art ust. 12 w związku z art i 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN z członka Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN odwołany zostaje Dariusz Miecznikowski Uchwała nr 352/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie organizacji Pomorskiej Ligi Dziewcząt rocznik Na podstawie art ust. 10 w związku z art ust. 1 i 3 oraz art ust. 2, 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN zatwierdza się projekt organizacji Pomorskiej Ligi Dziewcząt w roczniku I IV. Na organizację Pomorskiej Ligi Dziewcząt składać się będą cztery turnieje eliminacyjne i turniej finałowy. Zatwierdza się budżet na zabezpieczenie organizacji Pomorskiej Ligi Dziewcząt w roczniku w wysokości 6.250,00zł. Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia oraz przewodniczącemu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. V Uchwała nr 353/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania trenera asystenta kadry wojewódzkiej dziewcząt U-13. Na podstawie art ust. 17 w związku z art ust. 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN na funkcję asystenta trenera kadry wojewódzkiej dziewcząt U-13 powołany zostaje Artur Domeracki. Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN

20 I Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia r Uchwała nr 354/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania kadry szkoleniowej OSSM PZPN oraz klasy sportowej w Gdańsku na rok szkolny 2018/2019. Na podstawie art ust. 17 w związku z art ust. 3, art ust. 23 oraz art ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowoorganizacyjną Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Gdańsku, na rok szkolny 2018/2019, w następującym składzie: - Szymon Hartman - klasa III c gimnazjum, - Krzysztof Janczak - klasa III c gimnazjum, - Maciej Gemborys - klasa III c gimnazjum, trener bramkarzy. Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowoorganizacyjną klasy sportowej Pomorskiego ZPN przy ZSSiO w Gdańsku, na rok szkolny 2018/2019, w następującym składzie: - Łukasz Godlewski - klasa VII, - Paweł Wypij - klasa VII, - Jakub Frydrych - klasa VIII, - Tomasz Borkowski - klasa VIII, - Maciej Gemborys - klasa VII i VIII, trener bramkarzy. IV. Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. V Uchwała nr 355/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie odwołania członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN Karola Ważnego. Na podstawie art ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w związku z brakiem aktywności z członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN odwołany zostaje Karol Ważny

21 Uchwała nr 356/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie powołania na członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN Grzegorza Ćwiklik. Na podstawie art ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: I. Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN powołany zostaje Grzegorz Ćwiklik. I Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN Uchwała nr 357/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu Gryf Słupsk SA. Na podstawie art ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się, co następuje: I. Na wniosek klubu Gryf Słupsk SA wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i reklamowych przez drużyny junior E1 i F1 w rozgrywkach ligi wojewódzkiej w sezonie 2017/2018 nazwy Akademia Piłkarska Gryf Słupsk SA. Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze. I Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. IV Uchwała nr 358/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak Zasłużony dla Pomorskiego ZPN. Na podstawie art ust. 19 w związku z art. 66 1, 3 i 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I. Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN za działalność na rzecz rozwoju polskiej i pomorskiej piłki nożnej przyznaje się wyróżnienia i nadaje srebrną odznakę Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dla: - Rafała Bielawy,

22 - Piotra Muzińskiego, - Sebastiana Czajki, - Rafała Kondysiaka, - Janusza Sampolskiego. I Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN Uchwała nr 359/Z/2018 z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN w roku Na podstawie art ust. 2 w związku z art ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przyznaje się, dla działaczy Pomorskiego ZPN, nagrody pieniężne za duże zaangażowanie i działalność na rzecz Pomorskiego ZPN na ogólną kwotę ,00 zł. I IV. Imienny wykaz nagrodzonych osób stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały.

VI.Druk delegacji do rozliczenia obserwatorów sędziów i delegatów meczowych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały. - 4 - Uchwała nr 314/Z/2018 z dnia 26 luty 2018 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia zasad rozliczania zryczałtowanych ekwiwalentów dla sędziów na zawodach organizowanych przez

Bardziej szczegółowo

VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski. Załącznik

VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezes Pomorskiego ZPN Radosław Michalski. Załącznik Uchwała nr 420/Z/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN. Na

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r.

KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. KOMUNIKAT nr XIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.01.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 200/Z/2015 z dnia 26.01.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.10.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 269/Z/2017 z dnia 30.10.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr I/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.08.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 1/Z/2016 z dnia 26.08.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. KOMUNIKAT nr XXII/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.09.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 357/Z/2015 z dnia 28.09.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XXIV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 16.12.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 383/Z/2015 z dnia 16.12.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XV/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 23.02.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 208/Z/2015 z dnia 23.02.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu)

W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu.... (pełna nazwa klubu) Komisja ds. Licencji Klubowych Śląskiego ZPN W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu... Na podstawie przepisów Uchwały Zarządu PZPN X/225 z dnia 27.09.2012 roku oraz Uchwały Zarządu Śląskiego Związku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XIII/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.05.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 173/Z/2017 z dnia 29.05.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, r. Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 51

Gdańsk, r. Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku Gdańsk, Al. Zwycięstwa 51 Gdańsk, 18.01.2018 r. Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku 80-213 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 51 Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXVIII/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 26.02.2018r. 1.Uchwała nr 310/Z/2018 z dnia 26.02.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXI/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.08.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 241/Z/2017 z dnia 28.08.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu)

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu) Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu

Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 24.10.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

..., dnia r. W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu

..., dnia r. W N I O S E K o przyznanie licencji dla klubu Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/225 z dnia 27.09 2012 r......., dnia... 201 r. KOMISJA ds. LICENCJI KLUBOWYCH LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ul. Filaretów 44 20-609 L U B L I N W N I O S E K o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich.

Uchwała nr 9 /2008. Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich. Uchwała nr 9 /2008 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.09.2008 roku w sprawie zmian rozliczania kosztów sędziowskich. Na podstawie 29 lit. n Statutu OZPN oraz 3ust.1 lit. n Regulaminu Zarządu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XXI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 31.08.2015 r.

KOMUNIKAT nr XXI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 31.08.2015 r. KOMUNIKAT nr XXI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 31.08.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 335/Z/2015 z dnia 31.08.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Na podstawie 29 ust.1 n Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu postanawia się co następuje: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała nr 11/2015 z dnia 21.04.2015 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych na sezon 2015/2016 i następne. Na podstawie 29 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r.

Uchwała nr 41/V/2019. Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu r. Uchwała nr 41/V/2019 Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.04.2019 r. działając na podstawie Art. 35 1 pkt. 23 Statutu postanawia: 1.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr VI/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 17.12.2012r. - 1 - Uchwała nr 189/Z/2012 Zarządu w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.11.2016 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 81/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2018 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2018r. 1.Uchwała nr 479/Z/2018 z dnia 18.12.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/III/2018 r. Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała nr 84/III/2018 r. Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 22 marca 2018 r. Uchwała nr 84/III/2018 r. Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez OZPN w Krośnie w 2018 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ UCHWAŁA NR 1/2015 KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Uchwały nr 5/Z/2015 z dn. 5.03.2015r. Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz Uchwały nr II/27 z

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Uchwała nr 46/Z/2013 z dnia 25 marca 2013 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów młodzieżowych na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 35 1 ust. 10) i art.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2017 Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2017 Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN XII/2017 Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 ROKU Spis treści: 1. Uchwała nr XII/184 z dnia 8 grudnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XVI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XVI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XVI/Z/2015 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 30.03.2015 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 227/Z/2015 z dnia 30.03.2015r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r.

KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r. KOMUNIKAT nr III/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.03.2013 r. - 1 - Uchwała nr 33/Z/2013 Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet Członków Na podstawie Art. 35 1 pkt. 19 w oparciu o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku Zarządu Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy

Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku Zarządu Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy Uchwala się, co następuje: Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 21 czerwca 2018 roku Zarządu Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Sędziowskiej Obsługi Turniejów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 185 Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian Uchwale nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty

Biuletyn. Nr 1/2015. Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Biuletyn Nr 1/2015 Uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN I Komunikaty Styczeń 2015 Posiedzenie Zarządu Lubuskiego ZPN- Uchwały z 26.01.2015r 1. Uchwała nr 1/2015 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. 1 KOMUNIKAT nr V/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 02.06.2014 r. Uchwała nr 35/Z/2014 w sprawie nadawania wyróżnień i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej Członków, zawodników,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr XIII/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 15.12.2014 r. Spis treści: 1.Uchwała nr 187/Z/2014 z dnia 15.12.2014r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN

Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Lublin dn. 21.12.2012 r. Komunikat Zarządu LZPN w sprawie licencji dla sędziów LZPN Zobowiązany Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej nr IV/74 z dnia 10.04.2012 r. w sprawie licencji dla sędziów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN

Biuletyn nr 3/2009. Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN Biuletyn nr 3/2009 Komunikaty, Ryczałty Sędziowskie i Uchwały Lubuskiego ZPN MARZEC 2009 1 KOMUNIKAT Podaje się do wiadomości aktualny adres strony internetowej Lubuskiego ZPN: www.lzpn.org.pl oraz nowy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Uchwała nr X/225 z dnia 27 września 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2013/2014 i następne Na podstawie art. 36 1 pkt 9) w związku z art. 12 1 pkt. 23) Statutu PZPN oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej

Uchwała nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej Uchwała nr II/16 z dnia 9 lutego 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów III ligi piłki nożnej Na podstawie art. 34 1 pkt i), w związku z art. 12 1 pkt 23) Statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, art. 59, art. 60 i art. 61 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach:

Uchwała nr 20/ Kluby zryczałtowaną opłatę określona w 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, wpłacają na rzecz Lubuskiego ZPN w terminach: Uchwała nr 20/2019 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, wnoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III i

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr I/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. z dnia 27.01.2014 r. Uchwała nr 1/Z/2014

KOMUNIKAT nr I/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ. z dnia 27.01.2014 r. Uchwała nr 1/Z/2014 KOMUNIKAT nr I/Z/2014 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 27.01.2014 r. Uchwała nr 1/Z/2014 Zarządu z dnia 27.01.2014 roku Na podstawie Art. 35 1 pkt 12 w oparciu o Art. 11 1 pkt 1, Art. 12

Bardziej szczegółowo

T A B E L A EKWIWALENTÓW SĘDZIÓW HOKEJA NA LODZIE SEZON 2011/2012

T A B E L A EKWIWALENTÓW SĘDZIÓW HOKEJA NA LODZIE SEZON 2011/2012 T A B E L A EKWIWALENTÓW SĘDZIÓW HOKEJA NA LODZIE SEZON 2011/2012 I. POLSKA LIGA HOKEJOWA I a. Sędziowie na lodzie i Obserwatorzy L.p. Odległość (w km) główny liniowy Delegat - Obserwator 1. w miejscu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT nr IV/Z/2012 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.10.2012r. - 1 - Uchwała nr 153/Z/2012 w sprawie przyjęcia zasad rozliczania kosztów przejazdów sędziów, obserwatorów i delegatów

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM PROCEDURY LICENCYJNEJ DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2019/2020 I NASTĘPNE ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ. [KWIECIEŃ 2019 r.

VADEMECUM PROCEDURY LICENCYJNEJ DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2019/2020 I NASTĘPNE ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ. [KWIECIEŃ 2019 r. VADEMECUM PROCEDURY LICENCYJNEJ DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH NA SEZON 2019/2020 I NASTĘPNE ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ [KWIECIEŃ 2019 r.] str. 1 SPIS TREŚCI: 1. WPROWADZENIE, 2. UWAGI OGÓLNE PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 23/Z/XXXVIII Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia 26 maja 2017 r.

U C H W A Ł A NR 23/Z/XXXVIII Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia 26 maja 2017 r. U C H W A Ł A NR 23/Z/XXXVIII Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia Procedury Zasady wynagradzania sędziów sportowych w żeglarstwie polskim /sędziów PZŻ/.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLV/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 25.02.2019r. 1.Uchwała nr 507/Z/2019 z dnia 25.02.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) PODOKRĘG PIŁKI NOŻNEJ 43 430 SKOCZÓW ul. Sportowa 6 skr. poczt. 36 www.bozpn-bielsko.pl/podokreg-skoczow Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2017/2018 (uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 1 Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE tj. U. nr III/38 z 6.03.2008 zm. U. nr V/147 z 31.03. i 1.04. 2009 r. zm. U. nr VIII/153 z 10.08.2010 r. Uchwała nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/101 z dnia 15 maja 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2012/2013 i następnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r.

Porządek obrad posiedzenia Zarządu Podkarpackiego ZPN w dniu r. Uchwała nr 17/V/2016 r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.03.2016r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr I/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.01.2013 r.

KOMUNIKAT nr I/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.01.2013 r. KOMUNIKAT nr I/Z/2013 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 28.01.2013 r. - 1 - Uchwała nr 1/Z/2013 w sprawie interpretacji niektórych przepisów Regulaminu Rozgrywek Mistrzowskich w Piłkę Nożną

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2017/2018 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r.

Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. Uchwała nr IV/ 27 /2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (tekst jednolity) t.j. U. nr IV/74 z 19.04.2012r. zm. U. nr II/72 z 20.02.2013r. zm. U. nr VII/185 z 20.06.2013r. zm. U. nr VIII/142 z 13.08.2014r. zm. U. nr VI/90 z 13.05.2015r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu)

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu) Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Koszaliński Okręgowy Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN

Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Uchwała nr 41/2017 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 02.06.2017 roku w sprawie opłat na rzecz Lubuskiego i Okręgowego ZPN Art 1 Na podst. 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty

Biuletyn. Nr 7/2013. Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Biuletyn Nr 7/2013 Uchwały Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN oraz Komunikaty Wrzesień 2013 1 Spis Treści: 1. Uchwała nr VIII/221 z dnia 10 lipca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/86 z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I - WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I - WPROWADZENIE WYTYCZNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI MECZÓW PIŁKI NOŻNEJ ORAZ ZASAD PRZYJMOWANIA AUTORYZOWANYCH GRUP KIBICÓW KLUBU GOŚCI W RAMACH ROZGRYWEK ORGANIZOWANYCH PRZEZ ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2019 Z DNIA 21 LUTEGO 2019 ROKU Spis treści: 1.Uchwała nr II/25 z dnia 21 lutego 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r.

Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r. Uchwała nr 1/7/2017 Przewodniczącego Kolegium Sędziów WZPN z dnia 1 lipca 2017 r. REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu ( strefa

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r.

Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. Uchwała nr 34/ IV /2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek Na podstawie 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie art. 77 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba

Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej /-/ Mieczysław Golba Uchwała nr 106V/2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia w dniu 29.05.2016r. Zarząd w Rzeszowie, działając na podstawie 33 pkt. 9 Statutu 1. Przyjąć porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu

Bardziej szczegółowo

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax

ul. Ks. Jałowego 6 A Rzeszów tel fax ul. Ks. Jałowego 6 A 35-010 Rzeszów tel. 017 853 43 25 fax. 017 853 43 30 Rzeszów, czerwiec 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do wymogów Konwencji Sędziowskiej UEFA.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2017 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 18.12.2017r. Spis treści: 1.Uchwała nr 286/Z/2017 z dnia 18.12.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/2013. STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/2013 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany

Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: Uchwała nr IX/150 z dnia 2 września 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity)

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich (Tekst jednolity) t.j.u nr IV/74 z dnia 19.04.2012 r. zm.u nr VIII/142 z dnia 13.08.2014 r. zm.u nr VI/90 z dnia 13.05.2015 r. Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r.

Obowiązkowy login klubowy w extranecie od 1 lipca 2014r. Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60 NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com; www.bozpn-bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat statutowych SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Uchwała nr 66/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat statutowych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego Związku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity)

POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) zm. Uchwała nr 294/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. POSTANOWIENIA FINANSOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ w sezonie 2015/2016 (tekst jednolity) 1.Kluby - członkowie

Bardziej szczegółowo

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Pkt. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Uchwała nr VIII/137 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013 r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych

Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Uchwała nr 68/2017 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.07.2017 r. w sprawie wysokości opłat dyscyplinarnych Na podstawie 29 lit. g Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Opolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r.

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia r. KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVII/Z/2019 ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ z dnia 29.04.2019r. 1.Uchwała nr 546/Z/2019 z dnia 29.04.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych. o przyznanie licencji dla klubu

WNIOSEK. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych. o przyznanie licencji dla klubu Formularz 9.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.. Łódzki Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyznanie licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

Na podstawie art. 36 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 85 Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych zawodnikom i zawodniczkom uczestniczącym w rozgrywkach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku Uchwała nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 2 czerwca 2017 roku W sprawie wysokości kar finansowych za przewinienia popełnione w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN, Okręgowy ZPN i Podokręgi.

Bardziej szczegółowo

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu:

I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 2014/2015 i następne w następującym brzmieniu: t.j.u.nr X/158 z 15.10.2015 r. zm. U. nr IX/150 z 2.09.2015 r. Uchwała nr X/158 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2019 z dn r. KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

UCHWAŁA NR 1/2019 z dn r. KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ UCHWAŁA NR 1/2019 z dn. 18.03.2019r. KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Uchwały nr 5/Z/2015 z dn. 5.03.2015r. Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r.

Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia r. zm. U nr 27/2014 z 26.02.2014r. zm. U nr 35/2014 z 16.07.2014r. zm. U nr 17/2015 z 04.08.2015r. zm. U nr 137/2016 z 09.12.2016r. Uchwała nr 12 /2013 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23.07.2013

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Nr 16/2019

KOMUNIKAT Nr 16/2019 ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ PODOKRĘG SOSNOWIEC 41-200 Sosnowiec ul. Rzeżnicza 12 Tel./fax 032 266-58-45 Konto : PKO Sosnowiec nr 78 1020 2313 0000 3102 0605 8707 www.podokregsosnowiec.pl : e-mail : sopodokreg@interia.pl

Bardziej szczegółowo

V Kadencja III Posiedzenie KRDL

V Kadencja III Posiedzenie KRDL V Kadencja III Posiedzenie KRDL Uchwała Nr 18/V/2019 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 4 marca 2019 roku w sprawie refundowania kosztów związanych z zadaniami członków organów Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN.

1 Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wysokość opłat statutowych, wnoszonych przez członków Opolskiego ZPN i działających na rzecz Opolskiego ZPN. Uchwała nr 14 /2011 Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.07.2011r. Na podst. 29 lit. f. Statutu Opolskiego Związku Piłki Nożnej Zarząd Opolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu

Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu Uchwała Nr 28 /2010 z dnia 12 lipca 2010 roku Zarządu Opolskiego Związku Piłki Nożnej w Opolu w sprawie ustalenia wysokości: opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych oraz kaucji i opłat licencyjnych.

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW PIŁKI NOŻNEJ IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH

PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW PIŁKI NOŻNEJ IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW PIŁKI NOŻNEJ IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH na sezon 2016/2017 i następne Uchwała nr II/37 z dnia 22 luty 2016 Zarządu PZPN Poprawki uzupełniające Przepisy licencyjne dla klubów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DYSCYPLINARNEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 49-51, art. 55, art. 57 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2018/2019 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (tekst jednolity)

Uchwała nr V/37 z dnia 29 września 2000 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (tekst jednolity) tj. U. nr V/37 z 29.09.2000 r. zm.u. nr I/2 z 24.03.2003 r. zm. U. nr III/23 z 4.07.2003 r. zm. U. nr III/27 z 28.06.2004 r. zm. U. nr II/7 z 31.01.2005 r. zm. U. nr I/4 z 31.03.2006 r. zm. U. nr II/27

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu)

WNIOSEK. o przyznanie licencji dla klubu. (pełna nazwa klubu) Formularz 10.1.1... (nazwa klubu, adres) Data.... Związek Piłki Nożnej Komisja ds. Licencji Klubowych WNIOSEK o przyzna licencji dla klubu (pełna nazwa klubu) Na podstawie Przepisów licencyjnych PZPN dla

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek)

Tabela opłat związanych z uczestnictwem klubów w rozgrywkach piłki nożnej na sezon 2016/2017 (uzupełnienie do regulaminów rozgrywek) Beskidzki Okręgowy Związek Piłki Nożnej 43-300 Bielsko-Biała, ul. 1 Maja 47 tel./fax 33-812-65-60; NIP : 547 15 80 028 PKO BP 27 1020 1390 0000 6302 0116 6537 www.bozpn-bielsko.pl e-mail:beskidzkiozpn@gmail.com

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/2018 z dn r. KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

UCHWAŁA NR 1/2018 z dn r. KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ UCHWAŁA NR 1/2018 z dn. 19.02.2018r. KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie Uchwały nr 5/Z/2015 z dn. 5.03.2015r. Zarządu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN KOMISJI DS. ROZGRYWEK POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 43 1, art. 44, art. 52, i art. 60 z uwzględnieniem art. 13 2 i 3 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. KOMUNIKAT DOTYCZĄCY NADAWANIA KLAS SPORTOWYCH ZAWODNIKOM I ZAWODNICZKOM. Uchwała nr VI/85 z dnia 13 maja 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania klas sportowych

Bardziej szczegółowo