PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki DATA OPRACOWANIA : 14 wrzesień 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki DATA OPRACOWANIA : 14 wrzesień 2014 r."

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA BIN 4-00 Iława ul. Dąbrowskiego 46B/3A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu NAZWA INWESTYCJI : Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy szkole podstawowej nr 4 w Iławie ADRES INWESTYCJI : 4-00 Iława, ul. Maja 48/3 INWESTOR : Gmina Miejska Iława ADRES INWESTORA : 4-00 Iława, ul. Niepodległości 3 BRANŻA : Prace drogowe SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki DATA OPRACOWANIA : 4 wrzesień 04 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 Poziom cen : Sekocenbud 04r. kw. II, analiza własna NARZUTY Podatek VAT [V]... 3,00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 Słownie: zero i 00/00 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia 4 wrzesień 04 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

2 zatoka parkingowa przedmiar_ TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH L p. Nazwa R z narzutami S z narzutami M z narzutami RAZEM WYCINKA DRZEW, PRACE ROZBIÓRKOWE 0,00. Wycinka drzew 0,00. Rozbiórka nawierzchni z kostki 0,00 NAWIERZCHNIA ZATOCZKI, WYSEPKI 0,00. Prace ziemne, nawierzchnia z kostki 0,00. Zabezpieczenie sieci elektrycznej 0,00 3 SIECI I INSTALACJE 0,00 3. Kanalizacja deszczowa 0,00 3. Rogatka wjazdowa 0,00 4 ZNAKI DROGOWE 0,00 4. Znaki pionowe i poziome 0,00 RAZEM netto 0,00 Podatek VAT 0,00 Razem brutto 0,00 Słownie: zero i 00/ Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

3 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena WYCINKA DRZEW, PRACE ROZBIÓRKOWE. Wycinka drzew Wartość (5 x 6) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 6-0 cm szt. 5,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

4 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Rozbiórka nawierzchni z kostki Rozebranie krawężników betonowych 5x30 cm na podsypce m 67,50 0,00 0,00. cementowo-piaskowej Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 3,00 0,00 0,00 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 0 cm m 9,90 0,00 0,00 m 9,90 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

5 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena NAWIERZCHNIA ZATOCZKI, WYSEPKI. Prace ziemne, nawierzchnia z kostki x z.o x z.o z.o z. o x Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45cm Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Wartość (5 x 6) m 99,78 0,00 0,00 m 99,78 0,00 0,00 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach m 8,38 0,00 0,00 - grubość warstwy po zag. 40cm po- jazdów na godzinę Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę - podbudowa Rm=,5MPa Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 0cm, beton C8/0 m 8,40 0,00 0,00 m 8,38 0,00 0,00 m 68,00 0,00 0,00 Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5,88 0,00 0,00 Krawężniki betonowe o wymiarach 5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie po częściowej rozbiórce chodnika, kostka betonowa z odzysku m 96,00 0,00 0,00 m 7,50 0,00 0,00 m 68,00 0,00 0,00 m 5,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

6 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Zabezpieczenie sieci elektrycznej Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 55,44 0,00 0, m3 na odkład w gruncie kat.iii KNNR Kalkulacja indywidualna Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 3,36 0,00 0,00 3,36 0,00 0,00 55,44 0,00 0,00 55,44 0,00 0,00 Zabezpieczenie sieci elektrycznej rurą osłonową "Arota" m 56,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

7 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena SIECI I INSTALACJE 3. Kanalizacja deszczowa KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.iii Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 0 cm Złoża filtracyjne piaskowe wykonywane ręcznie -obsypanie rur Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do km WYWIEZIENIE NADMIARU Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-ii Krotność = 8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 00 mm SN8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 60 mm SN8 Wartość (5 x 6) m 54,00 0,00 0,00 33,0 0,00 0,00 3,4 0,00 0,00 m,60 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00 3,4 0,00 0,00 4,38 0,00 0,00 4,38 0,00 0,00 8,64 0,00 0,00 8,64 0,00 0,00 stu,00 0,00 0,00 [0.5 m] stu -3,00 0,00 0,00 m 6,50 0,00 0,00 m 7,50 0,00 0,00 Wpusty ściekowe uliczne żeliwne szt.,00 0,00 0,00 Przejścia przez ścianę betonową studni o grubości do 5 cm dla rurociągów o śr. PVC00 mm przejście 4,00 0,00 0,00 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 00 mm m 54,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

8 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Rogatka wjazdowa 40 Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i podłączenie rogatki wjazdowej kpl,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

9 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena ZNAKI DROGOWE 4. Znaki pionowe i poziome Kalkulacja indywidualna Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0. 3 m Wartość (5 x 6) szt. 5,00 0,00 0,00 szt. 8,00 0,00 0,00 Usunięcie lini ciągłej na jezdni mb,00 0,00 0,00 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową m 0,83 0,00 0,00 Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00 Słownie: zero i 00/ Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

10 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem st WYCINKA DRZEW, PRACE ROZBIÓRKOWE. Wycinka drzew Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 6-0 cm szt. 5,00 szt. 5,00 RAZEM 5,00. Rozbiórka nawierzchni z kostki Rozebranie krawężników betonowych 5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 67,50 m 67,50 RAZEM 67, Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 33,00 3,00 RAZEM 33, Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 33,00*0,30 m 9,90 RAZEM 9, Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 0 cm m 33,00*0,30 m 9,90 NAWIERZCHNIA ZATOCZKI, WYSEPKI. Prace ziemne, nawierzchnia z kostki x5 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I- IV głębokości 45cm 68,00*,05 <odczyt z Cada> m 8,40 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8,38 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ,00*,05 <odczyt z Cada> m 8,40 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8,38 m m RAZEM 9,90 RAZEM 99,78 RAZEM 99, z.o x30 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 40cm pojazdów na godzinę m 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

11 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod st Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 8, z.o Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę - podbudowa Rm=,5MPa m 68,00*,05 <odczyt z Cada> m 8,40 RAZEM 8, z.o z.o x-3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę m 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8,38 RAZEM 8, Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 0cm, beton C8/0 m 68,00 <odczyt z Cada> m 68,00 RAZEM 68, Ława pod krawężniki betonowa zwykła (67,50+9,00+3,00+8,50+9,50*)*0,5*0,0 5,88 RAZEM 5, Krawężniki betonowe o wymiarach 5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 67,50+9,00+3,00+8,50+9,50* m 96,00 RAZEM 96, Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 7,50 <odczyt z Cada> m 7,50 RAZEM 7, Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 68,00 <odczyt z Cada> m 68,00 RAZEM 68, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

12 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. 6. Pod st -3-0 Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie po częściowej rozbiórce chodnika, kostka betonowa z odzysku 5,00 m 5,00 RAZEM 5,00. Zabezpieczenie sieci elektrycznej 7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.iii odc. 56,00*[(0,60+,50)/]*,00 58,80 -poz.8-3,36 RAZEM 55, Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) 56,00*0,40*0,5 3,36 RAZEM 3,36 9 KNN R. 7-0 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III poz.8 3,36 RAZEM 3, Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III poz.7 55,44 RAZEM 55, Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.7 55,44 RAZEM 55,44 Kal- kula- cja. indywidualna Zabezpieczenie sieci elektrycznej rurą osłonową "Arota" m 56,00 m 56,00 3 SIECI I INSTALACJE 3. Kanalizacja deszczowa odc. odc. odc. 3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 30,00+4,00 m 54,00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.iii 4,00*[(0,60+3,00)/]*,00 43,0 4,00*[(0,60+3,00)/]*,00 7,0 6,50*[(0,60+3,00)/]*,80 85,86 -poz.5-3,4 m m RAZEM 56,00 RAZEM 54, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

13 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem st RAZEM 33, Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) 54,00*0,40*0,5 3,4 RAZEM 3, Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 0 cm m 54,00*0,40 m,60 RAZEM, Złoża filtracyjne piaskowe wykonywane ręcznie -obsypanie rur 54,00*0,60*0,0 6,48 RAZEM 6,48 8 KNN R Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III poz.5 3,4 RAZEM 3, Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III poz.4-poz.3 4,38 RAZEM 4, Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.4-poz.3 4, Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do km WYWIEZIENIE NADMIARU poz.6*0,,6 poz.7 6,48 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-ii Krotność = 8 poz.3 8,64 RAZEM 4,38 RAZEM 8,64 RAZEM 8,64 33 KNN R Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stu,00 stu, KNN Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie za każde 0. R 4 5 m różnicy głęb [0.5 m] stu -3 [0.5 m] stu RAZEM,00-3,00 RAZEM -3, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

14 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod st 35 KNN R Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 00 mm SN8 Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 6,50 m 6,50 RAZEM 6,50 36 KNN R Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 60 mm SN8 m 3,80+3,70 m 7,50 RAZEM 7,50 37 KNN R Wpusty ściekowe uliczne żeliwne szt.,00 szt.,00 m KNN Przejścia przez ścianę betonową studni o grubości do 5 cm dla rurociągów o śr. R 4 PVC00 mm 07 analogia przejście RAZEM,00 4,00 RAZEM 4, Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 00 mm m 30,00+4,00 m 54,00 4,00 przejście RAZEM 54,00 3. Rogatka wjazdowa 40 Kal- kula- cja 3. indywidualna Zakup, dostawa i podłączenie rogatki wjazdowej kpl,00 kpl,00 RAZEM,00 4 ZNAKI DROGOWE 4. Znaki pionowe i poziome Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 5,00 szt. 5,00 RAZEM 5, Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m szt. 8,00 szt. 8,00 RAZEM 8,00 43 Kal- kula- cja 4. indywidualna Usunięcie lini ciągłej na jezdni mb 5,50* mb,00 RAZEM, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

15 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp Pod st Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową 5,50*0,5 m 0,83 m RAZEM 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

16 PRACOWNIA PROJEKTOWA BIN 4-00 Iława ul. Dąbrowskiego 46B/3A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty inżynieryjne i budowlane Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu NAZWA INWESTYCJI : Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy szkole podstawowej nr 4 w Iławie ADRES INWESTYCJI : 4-00 Iława, ul. Maja 48/3 INWESTOR : Gmina Miejska Iława ADRES INWESTORA : 4-00 Iława, ul. Niepodległości 3 BRANŻA : Prace drogowe SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Osiecki DATA OPRACOWANIA : 4 wrzesień 04 r. Stawka roboczogodziny : 0,00 Poziom cen : Sekocenbud 04r. kw. II, analiza własna NARZUTY Podatek VAT [V]... 3,00 % Σ(R, M, S) Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 Słownie: zero i 00/00 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia 4 wrzesień 04 r. Data zatwierdzenia Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

17 zatoka parkingowa przedmiar_ TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH L p. Nazwa R z narzutami S z narzutami M z narzutami RAZEM WYCINKA DRZEW, PRACE ROZBIÓRKOWE 0,00. Wycinka drzew 0,00. Rozbiórka nawierzchni z kostki 0,00 NAWIERZCHNIA ZATOCZKI, WYSEPKI 0,00. Prace ziemne, nawierzchnia z kostki 0,00. Zabezpieczenie sieci elektrycznej 0,00 3 SIECI I INSTALACJE 0,00 3. Kanalizacja deszczowa 0,00 3. Rogatka wjazdowa 0,00 4 ZNAKI DROGOWE 0,00 4. Znaki pionowe i poziome 0,00 RAZEM netto 0,00 Podatek VAT 0,00 Razem brutto 0,00 Słownie: zero i 00/ Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

18 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena WYCINKA DRZEW, PRACE ROZBIÓRKOWE. Wycinka drzew Wartość (5 x 6) Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 6-0 cm szt. 5,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

19 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Rozbiórka nawierzchni z kostki Rozebranie krawężników betonowych 5x30 cm na podsypce m 67,50 0,00 0,00. cementowo-piaskowej Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 3,00 0,00 0,00 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 0 cm m 9,90 0,00 0,00 m 9,90 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

20 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena NAWIERZCHNIA ZATOCZKI, WYSEPKI. Prace ziemne, nawierzchnia z kostki x z.o x z.o z.o z. o x Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45cm Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV Wartość (5 x 6) m 99,78 0,00 0,00 m 99,78 0,00 0,00 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach m 8,38 0,00 0,00 - grubość warstwy po zag. 40cm po- jazdów na godzinę Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę - podbudowa Rm=,5MPa Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 0cm, beton C8/0 m 8,40 0,00 0,00 m 8,38 0,00 0,00 m 68,00 0,00 0,00 Ława pod krawężniki betonowa zwykła 5,88 0,00 0,00 Krawężniki betonowe o wymiarach 5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie po częściowej rozbiórce chodnika, kostka betonowa z odzysku m 96,00 0,00 0,00 m 7,50 0,00 0,00 m 68,00 0,00 0,00 m 5,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

21 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Zabezpieczenie sieci elektrycznej Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 55,44 0,00 0, m3 na odkład w gruncie kat.iii KNNR Kalkulacja indywidualna Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 3,36 0,00 0,00 3,36 0,00 0,00 55,44 0,00 0,00 55,44 0,00 0,00 Zabezpieczenie sieci elektrycznej rurą osłonową "Arota" m 56,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

22 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena SIECI I INSTALACJE 3. Kanalizacja deszczowa KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR KNNR analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.iii Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 0 cm Złoża filtracyjne piaskowe wykonywane ręcznie -obsypanie rur Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do km WYWIEZIENIE NADMIARU Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-ii Krotność = 8 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 00 mm SN8 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 60 mm SN8 Wartość (5 x 6) m 54,00 0,00 0,00 33,0 0,00 0,00 3,4 0,00 0,00 m,60 0,00 0,00 6,48 0,00 0,00 3,4 0,00 0,00 4,38 0,00 0,00 4,38 0,00 0,00 8,64 0,00 0,00 8,64 0,00 0,00 stu,00 0,00 0,00 [0.5 m] stu -3,00 0,00 0,00 m 6,50 0,00 0,00 m 7,50 0,00 0,00 Wpusty ściekowe uliczne żeliwne szt.,00 0,00 0,00 Przejścia przez ścianę betonową studni o grubości do 5 cm dla rurociągów o śr. PVC00 mm przejście 4,00 0,00 0,00 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 00 mm m 54,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

23 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena Wartość (5 x 6) Rogatka wjazdowa 40 Kalkulacja indywidualna Zakup, dostawa i podłączenie rogatki wjazdowej kpl,00 0,00 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

24 Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. miary Ilość Cena ZNAKI DROGOWE 4. Znaki pionowe i poziome Kalkulacja indywidualna Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0. 3 m Wartość (5 x 6) szt. 5,00 0,00 0,00 szt. 8,00 0,00 0,00 Usunięcie lini ciągłej na jezdni mb,00 0,00 0,00 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową m 0,83 0,00 0,00 Ogółem wartość kosztorysowa robót 0,00 Słownie: zero i 00/ Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

25 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem st WYCINKA DRZEW, PRACE ROZBIÓRKOWE. Wycinka drzew Ścinanie drzew miękkich o średnicy pnia 6-0 cm szt. 5,00 szt. 5,00 RAZEM 5,00. Rozbiórka nawierzchni z kostki Rozebranie krawężników betonowych 5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 67,50 m 67,50 RAZEM 67, Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m 33,00 3,00 RAZEM 33, Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 33,00*0,30 m 9,90 RAZEM 9, Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 0 cm m 33,00*0,30 m 9,90 NAWIERZCHNIA ZATOCZKI, WYSEPKI. Prace ziemne, nawierzchnia z kostki x5 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I- IV głębokości 45cm 68,00*,05 <odczyt z Cada> m 8,40 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8,38 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ,00*,05 <odczyt z Cada> m 8,40 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8,38 m m RAZEM 9,90 RAZEM 99,78 RAZEM 99, z.o x30 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 40cm pojazdów na godzinę m 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

26 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod st Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem RAZEM 8, z.o Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubość podbudowy po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę - podbudowa Rm=,5MPa m 68,00*,05 <odczyt z Cada> m 8,40 RAZEM 8, z.o z.o x-3 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu cm pojazdów na godzinę m 7,50*,05 <odczyt z Cada> m 8,38 RAZEM 8, Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 0cm, beton C8/0 m 68,00 <odczyt z Cada> m 68,00 RAZEM 68, Ława pod krawężniki betonowa zwykła (67,50+9,00+3,00+8,50+9,50*)*0,5*0,0 5,88 RAZEM 5, Krawężniki betonowe o wymiarach 5x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m 67,50+9,00+3,00+8,50+9,50* m 96,00 RAZEM 96, Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 7,50 <odczyt z Cada> m 7,50 RAZEM 7, Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m 68,00 <odczyt z Cada> m 68,00 RAZEM 68, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

27 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. 6. Pod st -3-0 Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Nawierzchnia z kostki betonowej typu "Polbruk" na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - uzupełnienie po częściowej rozbiórce chodnika, kostka betonowa z odzysku 5,00 m 5,00 RAZEM 5,00. Zabezpieczenie sieci elektrycznej 7 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.iii odc. 56,00*[(0,60+,50)/]*,00 58,80 -poz.8-3,36 RAZEM 55, Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) 56,00*0,40*0,5 3,36 RAZEM 3,36 9 KNN R. 7-0 Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III poz.8 3,36 RAZEM 3, Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III poz.7 55,44 RAZEM 55, Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.7 55,44 RAZEM 55,44 Kal- kula- cja. indywidualna Zabezpieczenie sieci elektrycznej rurą osłonową "Arota" m 56,00 m 56,00 3 SIECI I INSTALACJE 3. Kanalizacja deszczowa odc. odc. odc. 3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej 30,00+4,00 m 54,00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.iii 4,00*[(0,60+3,00)/]*,00 43,0 4,00*[(0,60+3,00)/]*,00 7,0 6,50*[(0,60+3,00)/]*,80 85,86 -poz.5-3,4 m m RAZEM 56,00 RAZEM 54, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

28 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem st RAZEM 33, Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do.5 m i głębok.do.5m ze ożeniem urobku na odkład (kat.gr.iii) 54,00*0,40*0,5 3,4 RAZEM 3, Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 0 cm m 54,00*0,40 m,60 RAZEM, Złoża filtracyjne piaskowe wykonywane ręcznie -obsypanie rur 54,00*0,60*0,0 6,48 RAZEM 6,48 8 KNN R Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat. gr. I-III poz.5 3,4 RAZEM 3, Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 0 m w gruncie kat. I-III poz.4-poz.3 4,38 RAZEM 4, Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.4-poz.3 4, Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.i-iii uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do km WYWIEZIENIE NADMIARU poz.6*0,,6 poz.7 6,48 Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.i-ii Krotność = 8 poz.3 8,64 RAZEM 4,38 RAZEM 8,64 RAZEM 8,64 33 KNN R Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stu,00 stu, KNN Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 00 mm w gotowym wykopie za każde 0. R 4 5 m różnicy głęb [0.5 m] stu -3 [0.5 m] stu RAZEM,00-3,00 RAZEM -3, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

29 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp. Pod st 35 KNN R Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 00 mm SN8 Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 6,50 m 6,50 RAZEM 6,50 36 KNN R Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 60 mm SN8 m 3,80+3,70 m 7,50 RAZEM 7,50 37 KNN R Wpusty ściekowe uliczne żeliwne szt.,00 szt.,00 m KNN Przejścia przez ścianę betonową studni o grubości do 5 cm dla rurociągów o śr. R 4 PVC00 mm 07 analogia przejście RAZEM,00 4,00 RAZEM 4, Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 00 mm m 30,00+4,00 m 54,00 4,00 przejście RAZEM 54,00 3. Rogatka wjazdowa 40 Kal- kula- cja 3. indywidualna Zakup, dostawa i podłączenie rogatki wjazdowej kpl,00 kpl,00 RAZEM,00 4 ZNAKI DROGOWE 4. Znaki pionowe i poziome Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt. 5,00 szt. 5,00 RAZEM 5, Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m szt. 8,00 szt. 8,00 RAZEM 8,00 43 Kal- kula- cja 4. indywidualna Usunięcie lini ciągłej na jezdni mb 5,50* mb,00 RAZEM, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

30 zatoka parkingowa przedmiar_ OBMIAR Lp Pod st Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową 5,50*0,5 m 0,83 m RAZEM 0, Norma STD Wersja 4.3a Nr seryjny: 066 Użytkownik: M. Osiecki

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36

A-PRO Anna Utrata Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 A-PRO Anna Utrata 05-520 Konstancin - Jeziorna, Opacz 36 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH PRZEDMIAR ROBÓT- LP. POZYCJA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKA NAZWA 1 2 3 4 5 DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE * * D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * * ILOŚĆ 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska, 84-7 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 456-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK

KOSZTORYS OFERTOWY Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIVISION MICHAŁ KRAWCZYK 96-100 Skierniewice ul. Piłsudskiego 17 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU KOSZTORYS OFERTOWY

BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU KOSZTORYS OFERTOWY WYKONAWCA PROJEKTU: INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY: Gmina Stęszew ul. Poznańska 11 62-060 Stęszew NAZWA INWESTYCJI: ZADANIE BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ULICA GRANICZNA W WITOBLU

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej ADRES INWESTYCJI : Karczemki ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45220-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Kościelnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Kowalczyk SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Piasecki DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Usług Inwestycyjnych PLUMBER ul. Lwowska 31/303, 56-400 Oleśnica PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element...

Kosztorys 3. ROBOTY ZIEMNE. 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - podsumowanie. Razem element ROBOTY ROZBIÓRKOWE - podsumowanie. Razem element... 3. ROBOTY ZIEMNE 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Krzaki i podszycia gęste powyżej 60% powierzchni. D-01.02.01 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie pobocza ul. Letniskowej w Kamieniu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 280,0+150,0 i szer 4,0m

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany

KOSZTORYS OFERTOWY. Gmina Dolsk, pl. Wyzwolenia 4, DOLSK Ulica Brzozowa w Dolsku - koszt niekwalifikowany 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 1 0119-03 analogia Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej km 0.1 2 3 4 5 6 7 D-01.01.01a kalkulacja Organizacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o długości 180,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1

Cetus 1.0 Opracował: inż. Edwin ECKERT Str. 1 1 KNR-0201-01-19-3 D-01.01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. Obmiar (w km) (245,00+230,00-217,65+28,45)/1000 = 0,2858 Ilość: 0,2858 Jedn.: km 2 KNR-0231-08-10-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice

PRZEDMIAR. BUDRIM Kazimierz Wierciński. ul.witosa 15, - Kunice BUDRIM Kazimierz Wierciński ul.witosa 15, - Kunice PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233253-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic os. "Pisarzy" w Czerniejewie ADRES INWESTYCJI : ul. Kochanowskiego INWESTOR : Gmina Czerniejewo ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 8; 6-50 Czerniejewo

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn.

Kosztorys ofertowy. ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników. Cena zł. Ilość. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. Kosztorys ofertowy ul. Świetlicowa Budowa nawierzchni jezdni i chodników Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Roboty rozbiórkowe, remonty cząstkowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biuro Obsługi Inwestycji i Wycen Nieruchomości Krzysztof Koczorowski ul. Szkolna 4, Baborówko, 64-500 Szamotuły 45000000-7 Roboty budowlane 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika ADRES INWESTYCJI : Karczemki ul. Gdańska

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4192P NA OD- CINKU DOBIESZCZYZNA-SUCHA

Bardziej szczegółowo

CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; GRUDZIADZ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ PORĘBNY DATA OPRACOWANIA :

CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; GRUDZIADZ SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : TOMASZ PORĘBNY DATA OPRACOWANIA : CONCEPT - Projektowanie Architektoniczne TURZNICE 40; 86-300 GRUDZIADZ przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY ULICY SADY ADRES INWESTYCJI : SADY 14, 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146

PRZEDMIAR ROBÓT. remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km do km 0+146 PRZEDMIAR ROBÓT remont chodnika z odwodnieniem w m. Osowa Sień gmina Wschowa od km 0+000 do km 0+146 Kod głównego przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Lp. Podstawa wyceny Kod Ogólnej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulic os. "Przylesie" w Żydowie ADRES INWESTYCJI : ul. Leszczynowa, Akacjowa, Leśna INWESTOR : Gmina Czerniejewo ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 8; 6-50

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1.

Kosztorys ofertowy. Roboty drogowe skrzyżowanie ulic Żniwna, Korsaka, Dwernickiego. Wartość zł (5 x 6) miary. spec.techn. 1 Rozbiórki. 1 d.1. Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 d.2 11 d.2 12 d.2 1 Rozbiórki D-02.00.04 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej długosć 100m szer. 4,0m ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe 45233140-2 Roboty drogowe Gmina Stara Dąbrowa Stara Dąbrowa 20 73-112 Stara Dąbrowa Biuro

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 50 obręb Sroczyn Gm. Kiszkowo pow. Gniezno INWESTOR : Gmina Kiszkowo ADRES INWESTORA : ul. Szkolna2; 62-280 Kiszkowo Wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45232460-4 - Roboty sanitarne 45232130-2 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : r.

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : r. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sięgaczy przy ul. Chodzieskiej w Pile ADRES INWESTYCJI : 64-920 Piła, ul. Chodzieska INWESTOR : Urząd Miasta Piła ADRES INWESTORA : 64-920 PIŁA Pl. Staszica10

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót załącznik nr 6

Przedmiar robót załącznik nr 6 Przedmiar robót załącznik nr 6 Lp Normatyw Opis Suma Element: Kanalizacja burzowa. 0-0-08-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.iv 30 30.00 0-0-0-0800

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach

Remont chodnika wzdłuż ul. Oficerskiej w Lędzinach Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) 1. CPV: 45.11.13.00-1 roboty rozbiórkowe Kalkulacja 1 indywidualna Kalk. ind. Organizacja ruchu na

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile

Kosztorys ofertowy. Budowa parkingu publicznego w rejonie ulic Wyszyńskiego i Wyspiańskiego w Pile Kosztorys ofertowy Budowa: Parking - ul. Wyspiańskiego w Pile, dz. 1270 Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe Roboty odwadniające KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45232452-5 Roboty odwadniające NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W KOŹMINIE WLKP. ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu

Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 5907S, ul. Krakowskiej w km w Bieruniu Przebudowa chodnika zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej 59S, ul. Krakowskiej w km 0+000-1+586 w Bieruniu Lp. Podstawa Opis Jednostka przedmiaru Przedmiar 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE (SST D-00.00, D-.) Cięcie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora

Kosztorys ofertowy. Przewóz płyt żelbetowych na odległość do 10 km po drodze o nawierzchni kl. I wraz z wyładunkiem w miejsce wskazane przez Inwestora Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Rozbiórki 02.00.01 Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 sztuki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000- Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 45233124-4 Drogi dojazdowe NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42

Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak Gniezno; ul. Surowieckiego 42 Projektowanie i nadzory M.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :... zł K O S Z T O R Y S Budowa : GMINA CZERWONAK Obiekt : Budowa ul. Kolejowej w Miękowie na odcinku od końcaistniejącej nawierzchni z kostki do skrzyżowania z ul. Majową wraz z odcinkiem ul. Ogrodowej do skrzyżowania

Bardziej szczegółowo

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. PRZEDMIAR: 1 Branża drogowa 1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej drogi 1 KNNR

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO UMCS W LUBLINIE PL. M.C. SKŁODOWSKIEJ NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur przykanalika kanalizacji sanitarnej w DS. "Babilon" ADRES INWESTYCJI : 0-06 Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 7 INWESTOR : Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Wartość kosztorysowa 203.331,75 Podatek VAT 23% 46.766,30 Cena kosztorysowa 250.098,05 Słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt osiem i 05/100 zł Zatwierdzam: Kosztorys inwestorski Obiekt

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PERZY- CE INWESTOR : URZĄD GMINY I MIASTA ZDUNY ADRES INWESTORA : ZDUNY Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY Koszty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlane. Konarzewo Konarzewo ul. Kwiatowa. Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki brukowej - odcinek od 0+0,00 do 0+350,0

PRZEDMIAR ROBÓT. Roboty budowlane. Konarzewo Konarzewo ul. Kwiatowa. Roboty drogowe - nawierzchnia z kostki brukowej - odcinek od 0+0,00 do 0+350,0 STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Obiekt : Adres : Roboty budowlane Konarzewo Konarzewo ul. Kwiatowa Wykonawca : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Adres

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m.

KOSZTORYS OFERTOWY. na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. KOSZTORYS OFERTOWY na wykonanie kanalizacji deszczowej przy przebudowie dróg gminnych ul. Powstańców Śląskich, Wiejska i Polna w m. Sława Lp. Podstawa wyceny Rodzaj wykonywanych prac Jedn. miary Ilość

Bardziej szczegółowo

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe D a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1 KNR 2-01 d.1 0119-03 D.01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym km 0.825 km 0.825 RAZEM 0.825 2 KNR 2-31 d.1

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 157/22 oraz dz.nr 16 Obręb Sroczyn gmina Kiszkowo pow. Gniezno INWESTOR : Gmina Kiszkowo ADRES INWESTORA : ul. Szkolna2; 62-280

Bardziej szczegółowo

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY

Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Sieć kanalizacji deszczowej ADRES INWESTYCJI : Gronowo Gorne dz. nr 219/71;219/73;219/75;219/77;

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty drogowe KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W LASKOWIE ADRES INWESTYCJI : Laskowo,

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Przebudowa drogi gminnej ul. Gwoździa w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej 1 01.00.00. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR

ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Urząd Gminy Dąbrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe

Przedmiar robót. Dla: Gmina Miejska w Łęknicy Łęknica ul. Żurawska 1. Rodzaj robót: Roboty drogowe Przedmiar robót Dla: Gmina Miejska w Łęknicy 68-208 Łęknica ul. Żurawska 1 Rodzaj robót: Roboty drogowe Zakres robót: Przebudowa parkingu - Kod CPV 45233140-2 Lokalizacja robót: Łęknica Pl.Pokoju Str.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523320-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 27068W - ul. Turystyczna odc. od km 0+285 do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453350-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY ...... PRZEDMIAR ROBÓT/KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr 20/14 w miejscowości Bazar - ETAP III ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 20/14 w miejscowości Bazar. INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

1. Roboty przygotowawcze. Lp. Opis Koszt jedn.

1. Roboty przygotowawcze. Lp. Opis Koszt jedn. 1. Roboty przygotowawcze 1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni i zasypaniem dołów. Średnica drzew 36-45 cm. Ilość: 5 Jedn.: sztuk 2 Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport na odległość

Bardziej szczegółowo

ul. T. Kosciuszki 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Szerszenowicz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

ul. T. Kosciuszki 14 SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Marcin Szerszenowicz DATA OPRACOWANIA : WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Urząd Gminy Dabrówka 05-252 Dąbrówka, ul. T. Kosciuszki 14 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45233100-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne Koszty zakupu Przedmiar Strona 2/7 Nr Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45233120-6 NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR ADRES INWESTORA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa ul. Modrzewiowej na odcinku

Bardziej szczegółowo

TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1

TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 TOM 02 STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA EGZ. NR 1 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Siedziba: 62-069 Dąbrowa, ul. Graniczna 27 Biuro: 60-461 Poznań, ul. Ajschylosa 23 tel. +48 606 920 888 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Nr Podstawa Opis Jedn ostka

Nr Podstawa Opis Jedn ostka Przedmiar robót Przebudowa drogi powiatowej nr 1401 S Buczkowice - Rybarzowice w Łodygowicach na długości 306,17 m Nr Podstawa Opis Jedn ostka 1 Element WYMAGANIA OGÓLNE 1.1 kalk własna Organizacja ruchu

Bardziej szczegółowo

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR

F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/ Piotrków Tryb. PRZEDMIAR F.B. BIO-SYSTEM ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Tryb. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 45 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I

Kosztorys ofertowy. ul. Krakowska - etap I Kosztorys ofertowy ul. Krakowska - etap I Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 ul. Krakowska 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE. 1.1 D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel.

Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/15 NIP Regon Tel. Biuro Projektowe i Nadzoru FILAR Paweł Wysocki 2-200 Pisz, ul. K. I. Gałczyńskiego 7/5 NIP 849-33-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 77 26 Nazwa inwestycji: Remont drogi gminnej ul. Zielonej w m. Drygały na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej- zadanie 5 ADRES INWESTYCJI : Koleczkowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Urząd Gminy Szemud UL. KARTUSKA 13, 84-217 SZEMUD KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie nawierzchni dróg Krzysztof Balewski 87-100 Toruń, ul. Chrobrego 3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa

Kosztorys ofertowy. ul. Spichrzowa Kosztorys ofertowy ul. Spichrzowa Lp. Nr spec.techn. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł 1 2 3 4 5 6 7 Spichrzowa 1 d.1 2 d.2 3 d.2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Jezdnia - roboty przygotowawcze 01.01.01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek

PRZEDMIAR ROBÓT Łódź ul. Tuszyńska 155. Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane  Ekobud s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane " Ekobud" sc Ewa i Remigiusz Owczarek 93-312 Łódź ul Tuszyńska 155 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS OFERTOWY/PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 450000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT. mgr inŝ. Michał Münnich SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : sierpień 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Pracownia Projektowo - Wykonawcza Niestachów 21, 26-021 Daleszyce PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przepompowniami w miejscowości Krzczonów - PRZYŁĄCZA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS ŚLEPY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu.

Przedmiar robót. Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Przedmiar robót Droga dojazdowa do siedziby KP PSP w Oświęcimu przy ul. Zatorskiej wraz z parkingiem, odwodnieniem i oświetleniem terenu. Budowa: Budowa miejsc parkingowych, jezdni manewrowej, chodników.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % Rbezp+Sbezp Zysk [Z]... % R+S+Kp(Rbezp+Sbezp) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % Rbezp+Sbezp Zysk [Z]... % R+S+Kp(Rbezp+Sbezp) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(Rbezp+Sbezp)+Z(R+S)) ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr R Blizne-Orzechówka km PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi gminnej Nr 115820R Blizne-Orzechówka km 0+000-0+960 Lp Normatyw Opis Suma 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 01.01.01 ROBOTY POMIAROWE Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PRZEDMIAR. : r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Urząd Gminy Starogard Gdański ul. Sikorskiego 9, 83-00 Starogard Gdański PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nawierzchnia z płyt YOUMB ADRES INWESTYCJI : ul. Grabowiecka, Jabłowo, gm. Starogard Gdański INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa

Przedmiar robót. Kanalizacja deszczowa Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Inwestor Biuro kosztorysowe Kanalizacja deszczowa sanitarna 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45232410-9 - Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d.

KOSZTORYS OFERTOWY. Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena zł ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 d. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3

KOSZTORYS OFERTOWY. Biuro Projektowe MDS - Projekt Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 Biuro Projektowe MDS - Projekt 59-900 Zgorzelec, ul. Kulczyńskiego 3 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Tylicach ADRES INWESTYCJI : obr.tylice, dz.nr

Bardziej szczegółowo

S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A

S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1 SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU Data : Str: 1 Lp. Kod CPV Opis stanu / elementu A STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT Temat nr : FK5-DR1-DR1 P R Z E D M I A R R O B Ó T Inwestor : OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA POZNAŃ-GŁUSZYNA S P I S D Z I A Ł Ó W P R Z E D M I A R U Temat nr : FK5-DR1-DR1

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y (ślepy do ofertowania) Koszty kwalifikowalne : droga gminna nr F ul. Pułaskiego

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y (ślepy do ofertowania) Koszty kwalifikowalne : droga gminna nr F ul. Pułaskiego K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y (ślepy do ofertowania) Koszty kwalifikowalne : droga gminna nr 101117F ul. Pułaskiego Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień HEKO Halina Karmolińska - Słotkowska ul Jugosłowiańska 1; 60-301 Poznań PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 5000000-7 Roboty budowlane 5111-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Wykonanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PHU"CONSTRUO" Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016

PHUCONSTRUO Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016 PHU"CONSTRUO" 75-633 Koszalin, ul. Wiązowa nr 7 NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska futsalu dla PG nr 19 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : 91-087 Łódź, ul. Wapienna nr 17 INWESTOR : Publiczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZCK Kraków ul. Rakowicka 26 PRZEDMIAR INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 45111300-1 Roboty rozbiórkowe NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice. KOSZTORYS OFERTOWY - br. drogowa Załącznik nr 2 do SIWZ na zadanie pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1201D w miejscowości Grębocice Dane wyjściowe: Rg :.zł, Z :.%, Kp :.%, Kz :.%, KOSZTORYS OFERTOWY - br.

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO INFO-PROJEKT ul. Ofiar Oświęcimskich 63, 47-440 Górki Śląskie PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY

ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych Inwestycja : Zespół boisk sportowych "ORLIK 2012"

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem

sztucznych - za kaŝde 0,5m róŝnicy głębokości-poz.zast. dn1000pcv z włazem Strona 7/7 55 KNNR 11 0406/05 Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Dz.U. 114/2000 - elementów z tworzyw sztucznych-poz.zast. dn600pcv z włazem C-24-h=2,8m studnia 2 56 KNNR 11 0406/06 Kancelaria Prezesa Rady

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5

Kosztorys ofertowy Zjazdy. 4 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. m2 4008,5 2. Zjazdy 1. Roboty nawierzchniowe 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drogi w km 0,703 terenie równinnym. 2 Mechaniczne sfrezowanie istniejącej nawierzchni. m2 120 3 Skropienie istniejącej

Bardziej szczegółowo