Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Mistrzostwa Polski Match Play Gradi Golf Club maja 2018 Ranking PZG kategoria Premium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Mistrzostwa Polski Match Play Gradi Golf Club maja 2018 Ranking PZG kategoria Premium"

Transkrypt

1 Regulamin Zawodów Citi Handlowy XII Mistrzostwa Polski Match Play Gradi Golf Club maja 2018 Ranking PZG kategoria Premium 1. Uprawnieni do gry w turnieju: Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2018 ust. 2 pkt a), mężczyźni posiadający HCP 18,0 lub niższy, kobiety posiadające HCP 24,0 lub niższy. 2. Kwalifikacje, opłaty i zgłoszenia zawodników do turnieju: a) Do turnieju zostanie zakwalifikowanych: 112 mężczyzn oraz 28 kobiet, w tym zawodnicy zakwalifikowani z dzikimi kartami. b) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie do 10 maja 2018 r. c) Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg kolejności rosnącej wartości HCP, z zastrzeżeniem ust. 4 Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG Zarząd PZG zastrzega sobie prawo do przyznania 6 dzikich kart do turnieju. d) Opłaty wpisowe przyjmowane są do 10 maja 2018 r.: Opłaty wpisowe Zawodnicy urodzeni przed 2000 r. Zawodnicy urodzeni po 1999 r. 480 zł 200 zł e) Rachunek wpłat: Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Pekao S.A. Bank: Nr rachunku: IBAN - PL SWIFT - PKOPPLPW Opis wpłaty: Imię i nazwisko opłata wpisowa za Mistrzostwa Polski Match Play 3. Potwierdzenie lub rezygnacja z uczestnictwa w turnieju: a) Zawodnik jest zobowiązany potwierdzić swój udział w turnieju do godziny 15:00 16 maja 2018 r. W przypadku braku potwierdzenia uiszczona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi. b) Zawodnik może potwierdzić udział w turnieju w następujący sposób: telefonicznie pod nr i 15 maja 2017 r. w godz. od 10:00 do 17:00, 16 maja 2017 r. w godz. od 10:00 do 15:00, 1

2 osobiście w dniu treningowym od godziny 10:00 do 15:00 w Biurze Zawodów. c) Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju następuje wg Regulaminu Głównego Turniejów Mistrzowskich PZG 2018 ust. 5. d) Zawodnik niezrzeszony w PZG i biorący udział w turnieju, zobowiązany jest do przedstawienia certyfikatu wystawionego przez narodowy związek/federacje potwierdzający jego aktualny HCP w wersji papierowej do Biura Zawodów lub wysyłając na adres poczty elektronicznej najpóźniej do godziny 15:00 16 maja 2018 r. Osoba, która tego nie zrobi nie może wziąć udziału w turnieju. 4. Format turnieju; tees, klasyfikacje: a) 17 maja jedna runda stroke play brutto 18 dołków na liczbę uderzeń brutto. Na podstawie wyników zawodnicy podzieleni zostaną zgodnie z tabelami z załącznika nr 1 na następujące grupy: mężczyźni 1 32, 33 64, reszta uczestników dzielona będzie na 4 osobowe grupy oraz kobiety 1-16 reszta uczestniczek dzielona będzie na 4 osobowe grupy. W przypadku remisów, kolejność zawodników będzie ustalana w następujący sposób: lepszy wynik stroke play brutto ostatniej rundy, lepszy wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołku. W razie nierozstrzygnięcia kolejności w podany sposób, o wyższej pozycji na liście będzie decydował wyższy HCP EGA. b) 18 maja rano I runda match play brutto według tabeli z załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. c) 18 maja po południu II runda match play brutto według tabeli z załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. d) 19 maja rano III runda match play brutto według tabeli z załącznika nr 2 do niniejszego regulaminu. e) Zwycięzcy grup z miejsc 1-32 dla mężczyzn w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca 1-8 według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. f) Osoby, które zajęły drugie miejsce w grupie 1-32 dla mężczyzn w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca 9-16 według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. g) Osoby, które zajęły trzecie miejsce w grupie 1-32 dla mężczyzn w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. h) Osoby, które zajęły czwarte miejsce w grupie z miejsc 1-32 dla mężczyzn w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. i) Zwycięzcy grup z miejsc 1-16 dla kobiet w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca 1-4 według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. j) Osoby, które zajęły drugie miejsc w grupie 1-16 dla kobiet w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca 5-8 według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. k) Osoby, które zajęły trzecie miejsc w grupie 1-16 dla kobiet w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca 9-12 według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. l) Osoby, które zajęły czwarte miejsc w grupie 1-16 dla kobiet w dalszej części turnieju rywalizują o miejsca według tabeli z załącznika nr 3 do niniejszego regulaminu. m) 19 maja po południu IV runda match play brutto według tabeli z załącznika nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. 2

3 n) 20 maja rano V runda match play brutto według tabeli z załącznika nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. o) 20 maja po południu VI runda match play brutto według tabeli z załącznika nr 2 i 3 do niniejszego regulaminu. p) Mecze match play rozgrywane są w systemie brutto bez uwzględniania HCP i muszą zakończyć się zwycięstwem jednego z zawodników. Jeżeli po rozegraniu 18 dołków mecz nie jest rozstrzygnięty, zawodnicy kontynuują grę na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju do czasu rozstrzygnięcia meczu. Po rozstrzygnięciu swojego meczu, zawodnicy nie mogą kontynuować gry i muszą zejść z pola pod rygorem dyskwalifikacji. q) Wynik zakończonego meczu musi być przekazany osobiście lub telefonicznie do Komitetu Turnieju przez zwycięzcę meczu niezwłocznie po jego zakończeniu. r) O zajętym miejscu w grupie decyduje liczba zwycięstw. W przypadku jeżeli dwie osoby mają po 2 wygrane mecze to o wyższej pozycji decyduje wynik ich bezpośredniego meczu. Zwycięzca tego meczu zajmuje wyższe miejsce w grupie. W sytuacji gdy trzy osoby w grupie maja po 2 wygrane mecze to o wyższym miejscu w grupie decyduje pozycje zajmowana po fazie stroke play brutto. s) Zwycięzcy grup zostają sklasyfikowani ex aequo na miejscu 33. Osoby, które zajęły 2 miejsca w grupach zajmują ex aequo 41 miejsce. Osoby, które zajęły 3 miejsca w grupach zajmują ex aequo 49 miejsce. Osoby, które zajęły 4 miejsca w grupach zajmują ex aequo 57 miejsce. t) Zwycięzcy grup zostają sklasyfikowani ex aequo na miejscu 65. Osoby, które zajęły 2 miejsca w grupach zajmują ex aequo 73 miejsce. Osoby, które zajęły 3 miejsca w grupach zajmują ex aequo 81 miejsce. Osoby, które zajęły 4 miejsca w grupach zajmują ex aequo 89 miejsce. u) Poddawanie meczu: zawodnik poddający mecz musi stawić się na starcie osobiście lub przekazać informację o poddaniu meczu w formie pisemnej, bezpośrednio do Komitetu Turnieju lub em na adres w następujących terminach: mecz poranny w przeddzień meczu do godziny 19:00 mecz popołudniowy w czasie pół godziny od zakończenia swojego porannego meczu. v) Zawodnik, który nie pojawi się na starcie lub podda mecz, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany z uczestnictwa w pozostałych meczach oraz nie otrzyma punktów rankingowych za zajęte miejsce. w) Zawodnik, który nie pojawi się na starcie lub podda swój mecz i zamiast rywalizować w Mistrzostwach Polski Match Play w tym samym czasie będzie uczestniczył w innym turnieju organizowanym w Polsce. Zostanie do końca sezonu 2018 wykluczony z uczestnictwa w turniejach Mistrzostw Polski oraz w turnieju Mistrzostwa Polski Match Play w sezonie x) Tee turniejowe PZG: długość pola dla mężczyzn 5194 metry (białe) z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA), długość pola dla kobiet 4891 metrów (żółte) z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Europejską Federację Golfa (EGA). 3

4 5. Zwycięzcy turnieju: Zwycięzcy turnieju Mistrzostwa Polski Match Play otrzymują następujące tytuły: a) w kategorii mężczyzn: I miejsce Mistrz Polski Match Play, II miejsce I Wicemistrz Polski Match Play, III miejsce II Wicemistrz Polski Match Play, b) w kategorii kobiet: I miejsce Mistrzyni Polski Match Play, II miejsce I Wicemistrzyni Polski Match Play, III miejsce II Wicemistrzyni Polski Match Play. 6. Ranking PZG: Punkty do rankingu otrzymają członkowie PZG wg Regulaminu Rankingu PZG 2018 r. 4

5 Załącznik nr 1 Podział dla Mężczyzn Tabela dla grupy 1-32 A B C D E F G H Tabela dla grupy Tabela dla grupy Podział dla kobiet Tabela dla grupy 1-16 A B C D Załącznik nr 2 Tabele meczów match play mężczyźni I runda II runda III runda I runda III runda V runda I runda III runda V runda

6 Zawodnicy, którzy zajęli miejsce powyżej 96 będą dzieleni na grupy 4 osobowe. 1 mecz każdego dnia. Runda 1 (1-4, 2-3), runda 3 (1-3, 2-4), runda 5 (1-2, 3-4). Tabele meczów match play kobiety I runda II runda III runda Zawodniczki, które zajęły miejsce powyżej 16 będą dzielone na grupy 4 osobowe. 1 mecz każdego dnia. Runda 1 (1-4, 2-3), runda 3 (1-3, 2-4), runda 5 (1-2, 3-4). Załącznik nr 3 Tabele meczów match play dla mężczyzn z grupy 1-32 Zwycięzcy grup (A1,B1,C1 itd.) grają o miejsce 1-8 Miejsce 1-8 nazwa meczu IV runda I1 A1 - H1 J1 D1 - E1 K1 B1 - G1 L1 C1 - F1 Miejsce 1-4 Ł1 zw meczu I1 - J1 M1 zw meczu K1 - L1 Miejsca 5-8 N1 przegrany meczu I1 - J1 6

7 O1 nazwa meczu P1 nazwa meczu Q1 nazwa meczu R1 nazwa meczu S1 przegrany meczu K1 - L1 Miejsce 1-2 VI runda zw meczu Ł1 - M1 Miejsce 3-4 VI runda przegrany meczu Ł1 - M1 Miejsce 5-6 VI runda zw meczu N1 - O1 Miejsce 7-8 VI runda przegrany meczu N1 - O1 Osoby, które zajęły 2 miejsce w grupach (A2,B2,C2 itd.) grają o miejsce 9-16 Miejsce 9-16 nazwa meczu IV runda I2 A2 - H2 J2 D2 - E2 K2 B2 - G2 L2 C2 - F2 Miejsce 9-12 Ł2 zw meczu I2 - J2 M2 zw meczu K2 - L2 Miejsce N2 przegrani meczu I2 - J2 O2 przegrani meczu K2 - L2 Miejsce 9-10 P2 zw meczu Ł2 - M2 Miejsce Q2 przegrani meczu Ł2 - M2 Miejsce R2 zw meczu N2 - O2 Miejsce S2 przegrani meczu N2 - O2 Osoby, które zajęły 3 miejsce w grupach (A3,B3,C3 itd. ) grają o miejsca Miejsce nazwa meczu IV runda I3 A3 - H3 J3 D3 - E3 7

8 K3 B3 - G3 L3 C3 - F3 Miejsce Ł3 zw meczu I3 - J3 M3 zw meczu K3 - L3 Miejsce 21 zajmują ex aequo 4 osoby, które przegrały mecze I3, J3, K3, L3. Osoby te już nie grają w niedzielę Miejsce N3 zw meczu Ł3 - M3 Miejsce 19 zajmują ex aequo 2 osoby, które przegrały mecze Ł3 i M3. Osoby te już nie grają w niedzielę popołudniu Osoby, które zajęły 4 miejsce w grupach (A4,B4,C4 itd. ) grają o miejsca Miejsce nazwa meczu IV runda I4 A4 - H4 J4 D4 - E4 K4 B4 - G4 L4 C4 - F4 Miejsce Ł4 zw meczu I4 - J4 M4 zw meczu K4 - L4 Miejsce 29 zajmują ex aequo 4 osoby, które przegrały mecze I4, J4, K4, L4. Osoby te już nie grają w niedzielę Miejsce N4 zw meczu Ł4 - M4 Miejsce 27 zajmują ex aequo 2 osoby, które przegrały mecze Ł4 i M4. Osoby te już nie grają w niedzielę popołudniu Tabele meczów match play dla kobiet z grupy 1-16 Zwycięzcy grup (A1,B1,C1,D1) grają o miejsce 1-4 8

9 Miejsce 1-4 I1 A1 - D1 J1 B1 - C1 Miejsce 1-2 K1 zw meczu I1 - J1 Miejsce 3-4 L1 przegrani meczu I1 - J1 Osoby, które zajęły 2 miejsce w grupach (A2,B2,C2,D2) grają o miejsce 5-8 Miejsce 5-8 I2 A2 - D2 J2 B2 - C2 Miejsce 5 K2 zw meczu I2 - J2 Miejsce 7 L2 przegrani meczu I2 - J2 Osoby, które zajęły 3 miejsce w grupach (A3,B3,C3,D3) grają o miejsca 9-12 Miejsce 9-12 I3 A3 - D3 J3 B3 - C3 Miejsce 9 Zwycięzcy meczu I3 i J3 zajmują ex aequo 9 miejsce Miejsce 11 Przegrani meczu I3 i J3 zajmują ex aequo 11 miejsce Osoby, które zajęły 4 miejsce w grupach (A4,B4,C4,D4 ) grają o miejsca Miejsce I4 A4 - D4 J4 B4 - C4 Miejsce 13 Zwycięzcy meczu I4 i J4 zajmują ex aequo 13 miejsce Miejsce 15 Przegrani meczu I4 i J4 zajmują ex aequo 15 miejsce 9

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy X Mistrzostwa Polski Match Play Kalinowe Pola Golf Club maja 2016 Ranking PZG kategoria Super

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy X Mistrzostwa Polski Match Play Kalinowe Pola Golf Club maja 2016 Ranking PZG kategoria Super Regulamin Zawodów Citi Handlowy X Mistrzostwa Polski Match Play Kalinowe Pola Golf Club 12-15 maja 2016 Ranking PZG kategoria Super 1. Uprawnieni do gry w turnieju: Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy VIII Mistrzostwa Polski Match Play Gradi Golf Club 30 maja - 1 czerwca 2014 Ranking PZG kategoria Super

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy VIII Mistrzostwa Polski Match Play Gradi Golf Club 30 maja - 1 czerwca 2014 Ranking PZG kategoria Super Regulamin Zawodów Citi Handlowy VIII Mistrzostwa Polski Match Play Gradi Golf Club 30 maja - 1 czerwca 2014 Ranking PZG kategoria Super 1. Uprawnieni do gry w turnieju: Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XIII Mistrzostwa Polski Match Play Kraków Valley Golf & Country Club maja 2019 Ranking PZG kategoria Super

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XIII Mistrzostwa Polski Match Play Kraków Valley Golf & Country Club maja 2019 Ranking PZG kategoria Super Regulamin Zawodów Citi Handlowy XIII Mistrzostwa Polski Match Play Kraków Valley Golf & Country Club 23-26 maja 2019 Ranking PZG kategoria Super 1. Uprawnieni do gry w turnieju Zawodnicy, wg ust. 2 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów Kalinowe Pola 23-26 sierpnia 2014

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów Kalinowe Pola 23-26 sierpnia 2014 Regulamin Zawodów Citi Handlowy XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów Kalinowe Pola 23-26 sierpnia 2014 Ranking PZG kategoria SUPER 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy II Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów Sierra Golf Club sierpnia 2018 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy II Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów Sierra Golf Club sierpnia 2018 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski Regulamin Zawodów Citi Handlowy II Klubowe Mistrzostwa Polski Seniorów Sierra Golf Club 10-12 sierpnia 2018 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Kraków Valley Golf Club 8-11 czerwca 2017 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu

Bardziej szczegółowo

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

Nazwa rachunku: Polski Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Toya Golf & Country Club 28.06-01.07.2018 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club czerwca 2013

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club czerwca 2013 Regulamin Zawodów Citi Handlowy XII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Rosa Private Golf Club 20-23 czerwca 2013 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego Turniejów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XVIII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club lipca 2019

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XVIII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club lipca 2019 Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVIII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club 18-21 lipca 2019 1. Uprawnieni do gry w turnieju a. Zawodnicy, wg. ust. 2 pkt. a) Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku:

Regulamin Zawodów. Bank: Nr rachunku: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Binowo Park Golf Club 18-21 czerwca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu Regulaminu Głównego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XVIII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club lipca 2019

Regulamin Zawodów. Citi Handlowy XVIII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club lipca 2019 Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVIII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club 18-21 lipca 2019 1. Uprawnieni do gry w turnieju a. Zawodnicy, wg. ust. 2 pkt. a) Regulaminu

Bardziej szczegółowo

[Wpisz tekst] Regulamin Zawodów

[Wpisz tekst] Regulamin Zawodów [Wpisz tekst] Regulamin Zawodów Citi Handlowy XV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Kwalifikacyjna Mazury Golf & Country Club 7-10 lipca 2016 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju:

Bardziej szczegółowo

29 maja 2017 r Opłata wpisowa za drużynę wynosi 3360 zł. Polskie Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

29 maja 2017 r Opłata wpisowa za drużynę wynosi 3360 zł. Polskie Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Mistrzowska Sobienie Królewskie Golf & Country Club 1-4 czerwca 2017 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Bank:

Regulamin Zawodów. Bank: Ci# Handlowy XIV Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Mistrzowska First Warsaw Golf & Country Club 28 czerwca - 1 lipca 2015 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu

Bardziej szczegółowo

4 czerwca 2018 r Opłata wpisowa za drużynę wynosi 2880 zł. Polskie Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa

4 czerwca 2018 r Opłata wpisowa za drużynę wynosi 2880 zł. Polskie Związek Golfa Al. Jerozolimskie 65/ Warszawa Regulamin Zawodów Citi Handlowy XVII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Mistrzowska Binowo Park Golf Club 7-10 czerwca 2018 Ranking PZG Klubowy Puchar Polski 1. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Wg zapisu

Bardziej szczegółowo

Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski - Grupa MistrzowskaRegulamin Zawodów

Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski - Grupa MistrzowskaRegulamin Zawodów Citi Handlowy XVI Klubowe Mistrzostwa Polski - Grupa MistrzowskaRegulamin Zawodów Citi Handlowy XVIII Klubowe Mistrzostwa Polski Grupa Mistrzowska Toya Golf & Country Club 25-28 lipca 2019 1. Uprawnieni

Bardziej szczegółowo

OTWARE MISTRZOSTWA GRADI GOLF CLUB Regulamin grupa hcp do 32,9

OTWARE MISTRZOSTWA GRADI GOLF CLUB Regulamin grupa hcp do 32,9 OTWARE MISTRZOSTWA GRADI GOLF CLUB 2017 - Regulamin grupa hcp do 32,9 1. Organizator i Komitet Turnieju a) Organizatorem turnieju jest Gradi Golf Club b) Skład Komitetu : Dyrektor Turnieju: Zbigniew Grabowski,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów Turniej 25-lecia PZG by Citi Handlowy

Regulamin Zawodów Turniej 25-lecia PZG by Citi Handlowy Regulamin Zawodów Turniej 25-lecia PZG by Citi Handlowy First Warsaw G&CC, 27 maja 2018 1. Organizator i Komitet Turnieju a) Organizatora turnieju jest Polski Związek Golfa. b) Skład Komitetu: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

GOLF ARCHI CUP 2017 VIII MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW GOLFIE TURNIEJ ZIELONEJ KARTY AKADEMIA GOLFA DLA ARCHITEKTÓW Konopiska, września 2017

GOLF ARCHI CUP 2017 VIII MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW GOLFIE TURNIEJ ZIELONEJ KARTY AKADEMIA GOLFA DLA ARCHITEKTÓW Konopiska, września 2017 Regulamin imprezy golfowej GOLF ARCHI CUP 2017 VIII MISTRZOSTWA POLSKI ARCHITEKTÓW GOLFIE TURNIEJ ZIELONEJ KARTY AKADEMIA GOLFA DLA ARCHITEKTÓW Konopiska, 15-16 września 2017 Organizator Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Golfowego ARGENTARIO OPEN sierpnia 2016

REGULAMIN Turnieju Golfowego ARGENTARIO OPEN sierpnia 2016 REGULAMIN Turnieju Golfowego ARGENTARIO OPEN 20-21 sierpnia 2016 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Turnieju Golfowego ARGENTARIO OPEN jest First Warsaw Golf & Country Club Sp. z o.o. 2. Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU. Turniej Złotej Jesieni 29 października na polu golfowym Przytok Golf & Resort. W skład komitetu turniejowego wchodzi Ewa Wołowiec,

REGULAMIN TURNIEJU. Turniej Złotej Jesieni 29 października na polu golfowym Przytok Golf & Resort. W skład komitetu turniejowego wchodzi Ewa Wołowiec, REGULAMIN TURNIEJU Turniej Złotej Jesieni 29 października na polu golfowym Przytok Golf & Resort 1. Komitet turnieju. W skład komitetu turniejowego wchodzi Ewa Wołowiec, Uprawnieni do gry w turnieju: a)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turniejów Otwartych Cykl Królewski PING Cup 2014

Regulamin Turniejów Otwartych Cykl Królewski PING Cup 2014 Regulamin Turniejów Otwartych Cykl Królewski PING Cup 2014 Nagroda Główna: Wyjazd do fabryki PING w Anglii i indywidualny custom fitting kijów golfowych dla czterech najlepszych zawodników Cyklu Królewski

Bardziej szczegółowo

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN

MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Regulaminy PFP MISTRZOSTWA POLSKI MĘŻCZYZN Spis treści 1. Zasady ogólne... 1 2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych... 2 3. Zasady rozgrywania turniejów strefowych... 2 4. Turniej finałowy... 5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Mistrzostwa Regionu - Południe maj 2019 Ranking PZG kategoria SUPER

Regulamin Zawodów. Mistrzostwa Regionu - Południe maj 2019 Ranking PZG kategoria SUPER Regulamin Zawodów Mistrzostwa Regionu - Południe 10-12 maj 2019 Ranking PZG kategoria SUPER 1. Organizator i Komitet Turnieju a) Organizatora turnieju wyznacza Polski Związek Golfa. Mistrzostwa Regionu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 Sezon 2016/2017 * najważniejsze i nowe zapisy na czerwono 1 Celem rozgrywek jest wyłonienie Mistrza Polski Kadetów oraz srebrnego i brązowego medalisty w rugby 7" na 2017 r. 2 Zawody odbywają się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Mistrzostwa Polski Adwokatów i Prawników 2016 r maja 2016 r.

REGULAMIN. Mistrzostwa Polski Adwokatów i Prawników 2016 r maja 2016 r. REGULAMIN Mistrzostwa Polski Adwokatów i Prawników 2016 r. 20-21 maja 2016 r. 1 1. Turniej Golfowy odbędzie się w dniach 20 i 21 maja 2016 r. na polu golfowym Gradi Golf Club w Brzeźnie. Turniej rozegrany

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Mistrzostwa Polski Mężczyzn Uchwała Zarządu Polskiej Federacji Petanque Związku Sportowego z dnia 26.01. 2016 r. nr 10/ 2016 w sprawie Regulaminu Mistrzostw Polski Mężczyzn 1. Zarząd PFP działając na podstawie 29, pkt.15 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM

Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Regulamin Mistrzostw Polski Kadetów 7 U16 / OOM Sezon 2018/2019 I. Cel zawodów Wyłonienie zdobywcy Pucharu Polski Rugby 7, ustalenie klasyfikacji do OOM/MPJ 2019r. podczas której zostanie wyłoniony mistrz,

Bardziej szczegółowo

Toya Grand Prix Wyniki z rundy graczy z HCP powyżej 36 będą przeliczane jak przy HCP 36.

Toya Grand Prix Wyniki z rundy graczy z HCP powyżej 36 będą przeliczane jak przy HCP 36. Regulamin generalny Toya Grand Prix 2018 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie turniejów. 2. Turnieje rozgrywane będą na polu 18 dołkowym Toya Golf &CC. 2. Limit wieku:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2018 (Citi Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2018 (Citi Handlowy Polish Championships) Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG 2018 (Citi Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2016 (Citi Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2016 (Citi Handlowy Polish Championships) Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG 2016 (Citi Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /2017/2018

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /2017/2018 Bytom 14.12.2017 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY /2017/2018 II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Amatorów i Amatorek sezon 2017/2018 1. Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach TTS Polonia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów. Mistrzostwa Regionu Wschodniego Sobienie Królewskie G&CC 6-8 maja 2016 Ranking PZG kategoria SUPER

Regulamin Zawodów. Mistrzostwa Regionu Wschodniego Sobienie Królewskie G&CC 6-8 maja 2016 Ranking PZG kategoria SUPER Regulamin Zawodów Mistrzostwa Regionu Wschodniego Sobienie Królewskie G&CC 6-8 maja 2016 Ranking PZG kategoria SUPER 1. Organizator i Komitet Turnieju a) Organizatora turnieju wyznacza Polski Związek Golfa.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie

Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie 1. [Postanowienia ogólne] 1. Ranking PZG jest oficjalną klasyfikacją zawodników amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG. 2. Ranking PZG prowadzony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 193/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 193/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO Gliwice, 10.03.2019 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 193/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO IV Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Amatorów i Amatorek sezon 2018/2019 1. Organizator: Śląski Związek

Bardziej szczegółowo

2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych

2. Zasady rozgrywania turniejów eliminacyjnych 1. Zasady ogólne 1. IMP rozgrywane są w konkurencjach indywidualnych jako Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet oraz Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn. 2. W celu wyłonienia Indywidualnego Mistrza

Bardziej szczegółowo

Lubuska Liga Golfa Regulamin ogólny

Lubuska Liga Golfa Regulamin ogólny Kalendarz turniejów Lubuskiej Ligi Golfa: Lubuska Liga Golfa 2019 Regulamin ogólny 1. 15 maja 2019 Kalinowe Pola Golf Course 2. 29 maja 2019 Pole Golfowe Zawarcie 3. 12 czerwca 2019 Dębowa Polana Słubice

Bardziej szczegółowo

Indywidulne Mistrzostwa Polski Mężczyzn

Indywidulne Mistrzostwa Polski Mężczyzn Na podstawie uchwały nr 11/2017 z dnia 14.02.2017 Indywidulne Mistrzostwa Polski Mężczyzn Zasady ogólne 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn rozgrywane są w konkurencji singli; 2. Prawo uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Szkół Binowo Park Golf Club

Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Szkół Binowo Park Golf Club Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Szkół Binowo Park Golf Club Regulamin turnieju dla początkujących Texas Scramble Parami data: 24 czerwca 2014 godzina: 10:30 rozgrzewka: od godziny 9:30 uprawnieni do gry:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAXO BANK LEAGUE. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Waldemar Powała, Bolesław Michalski.

REGULAMIN SAXO BANK LEAGUE. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Waldemar Powała, Bolesław Michalski. REGULAMIN SAXO BANK LEAGUE 1. Komitet turnieju. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Waldemar Powała, Bolesław Michalski. 2. Uprawnieni do gry w turniejach. Do gry w cyklu turniejów

Bardziej szczegółowo

59. Międzynarodowy Kongres Bałtycki Regulamin Mistrzostw Polski Teamów 2019

59. Międzynarodowy Kongres Bałtycki Regulamin Mistrzostw Polski Teamów 2019 59. Międzynarodowy Kongres Bałtycki Regulamin Mistrzostw Polski Teamów 2019 I. Postanowienia ogóle 1. Organizatorami Mistrzostw Polski Teamów, zwanych dalej Mistrzostwami, są Pomorski Wojewódzki Związek

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwa Polski Golfowo - Brydżowe

Mistrzostwa Polski Golfowo - Brydżowe REGULAMIN Mistrzostwa Polski Golfowo - Brydżowe Pod patronatem PZG i PZBS Binowo Park Golf Club, 15 sierpnia 2019 I. Patronat Turniej patronatem objęli: Polski Związek Brydża Sportowego Polski Związek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 250/2018/2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 250/2018/2019 Gliwice 23.04.2019 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 250/2018/2019 Indywidualne Mistrzostwa Śląska Amatorów i Amatorek sezon 2018/2019 1. Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach 2. Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet

Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet Na podstawie uchwały nr 32/2017 z dnia 9.05.2017 Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet I. Zasady ogólne 1. Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet rozgrywane są w konkurencji singli. 2. Aby turniej mógł

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie

Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie Regulamin Rankingu Pucharu Polski w Golfie 1. [Postanowienia ogólne] 1. Ranking PZG jest prowadzoną przez PZG oficjalną klasyfikacją zawodników w amatorów posiadających aktualną kartę handicapową PZG.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACE TO BELEK

REGULAMIN RACE TO BELEK REGULAMIN RACE TO BELEK Komitet turnieju. W skład komitetu turniejowego wchodzi Arkadiusz Rutkowski, Ewa Wołowiec, Dennis Heith Uprawnieni do gry w turniejach. Do gry w cyklu turniejów są uprawnieni wszyscy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018 I. Cel zawodów Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 U16 w sezonie wiosna 2018r. Kolejny sezon rozgrywek odbędzie się w sezonie jesień/wiosna 2018/2019. II. Uczestnictwo 1. W zawodach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich Polskiego Związku Golfa (Citi Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich Polskiego Związku Golfa (Citi Handlowy Polish Championships) Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich Polskiego Związku Golfa (Citi Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XXIII Mistrzostwa Polski Old Boyów w piłce siatkowej ORLEN Old Boys Volleyball Cup 2018

REGULAMIN XXIII Mistrzostwa Polski Old Boyów w piłce siatkowej ORLEN Old Boys Volleyball Cup 2018 REGULAMIN XXIII Mistrzostwa Polski Old Boyów w piłce siatkowej ORLEN Old Boys Volleyball Cup 2018 XXIII MISTRZOSTWA POLSKI OLDBOYÓW W PIŁCE SIATKOWEJ im. Wojciecha Zielińskiego 15-17 czerwca 2018, Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROZGRYWEK Art. 4. Runda zasadnicza i finałowa

SYSTEM ROZGRYWEK Art. 4. Runda zasadnicza i finałowa SYSTEM ROZGRYWEK Art. 4. Runda zasadnicza i finałowa 4.1. Rozgrywki Ekstraklasy zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej. 4.2. Runda zasadnicza: 4.2.1. Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju. Metropolitan Investment Sierra Championship 2018

Regulamin Turnieju. Metropolitan Investment Sierra Championship 2018 Regulamin Turnieju Metropolitan Investment Sierra Championship 2018 rozgrywanego w Sierra Golf Resort Sp. z o.o. (Sierra GC). 1. Komitet Turnieju: Pętkowice, 07-08.07.2018 1. W skład Komitetu Turnieju

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2012 (Citi Handlowy Golf Masters Series)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2012 (Citi Handlowy Golf Masters Series) Regulamin Główny Turniejów Mistrzowskich PZG 2012 (Citi Handlowy Golf Masters Series) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7

Regulamin Mistrzostw Polski Rugby 7 Sezon 2015/2016 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: 1. PZR - Polski Związek Rugby 2. WR - World Rugby (Światowa Federacja Rugby) 3. RE - Rugby

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships)

Regulamin Główny. Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) Turniejów Mistrzowskich PZG 2015 (Ci< Handlowy Polish Championships) 1. Komitet Turnieju a) Komitetu Turnieju składa się z trzech do pięciu osób. W skład Komitetu Turnieju wchodzą: Dyrektor Turnieju, Sędzia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 299/2018/2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 299/2018/2019 Gliwice, 13.05.2019 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 299/2018/2019 Indywidualne Mistrzostwa Śląska Weteranów i Weteranek Sezon 2018/2019 1. Organizator: Śląski Związek Tenisa Stołowego UKS Huragan Sosnowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2016 BMW Olszowiec Open

Regulamin Turnieju Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2016 BMW Olszowiec Open Regulamin Turnieju Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2016 BMW Olszowiec Open &1 Zasady ogólne Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Golfie 2016 BMW Olszowiec Open jest 2dniowym turniejem rozgrywanym

Bardziej szczegółowo

TURNIEJE KLUBOWE GRADI GC Regulamin

TURNIEJE KLUBOWE GRADI GC Regulamin TURNIEJE KLUBOWE GRADI GC 2019 37-54 Regulamin 1. Organizator i Komitet Turnieju a) Organizatorem turnieju jest Gradi Golf Club 2. Uprawnieni do gry w turnieju: a) Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 91/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 91/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO Gliwice, 19.11.2018 r. KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 91/2018/2019 ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny Weteranów i Weteranek sezon 2018/2019 1. Organizator: Śląski Związek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2017/18

REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2017/18 REGULAMIN Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2017/18 I. Cel zawodów 1. Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 w sezonie 2017/2018. II. Uczestnictwo 1. Do rozgrywek według pełnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LIGI. Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019. Regulamin. 1 Organizacja i cel ligi

REGULAMIN LIGI. Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019. Regulamin. 1 Organizacja i cel ligi REGULAMIN LIGI Amatorska Liga Siatkówki Cięcina 2018/2019 Regulamin 1 Organizacja i cel ligi 1. Organizatorem Ligi jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Cięcina.eu 2. Celem Ligi jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny Turnieju ANI MRU MRU OPEN BY AUDI AUTOHAUS OTTO

Regulamin Główny Turnieju ANI MRU MRU OPEN BY AUDI AUTOHAUS OTTO Regulamin Główny Turnieju ANI MRU MRU OPEN BY AUDI AUTOHAUS OTTO 27 sierpnia 2017 1. Format Turnieju: 1. Turniej indywidualny rozgrywany w kategorii open, w formacie strokeplay brutto i strokeplay netto

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywek Super 7

Regulamin Rozgrywek Super 7 Regulamin Rozgrywek Super 7 I. Wstęp Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR - Polski Związek Rugby, b) KR7 - Komisja Rugby7, c) WR - World Rugby

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostwa Regionu Pomorze Zachodnie września 2013 r.

Regulamin Mistrzostwa Regionu Pomorze Zachodnie września 2013 r. Regulamin Mistrzostwa Regionu Pomorze Zachodnie 21-22 września 2013 r. 1. Komitet Turnieju: a) w skład Komitetu Turnieju wchodzą: Sędzia Turnieju oraz przedstawiciel Pola Golfowego (na którym organizowany

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48) 22 841 41 92 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 49 Fax/tel.: (+48) 22 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018/2019

Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018/2019 Regulamin Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby 7, Sezon 2018/2019 I. Cel zawodów Wyłonienie medalistek Mistrzostw Polski Kobiet Rugby 7 U16 w sezonie 2018/2019. II. Uczestnictwo 1. W zawodach oraz we współzawodnictwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny. Turnieju Golfowego o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach

Regulamin Główny. Turnieju Golfowego o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach Regulamin Główny Turnieju Golfowego o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach 16 września 2017 1. Format Turnieju: 1. Turniej indywidualny rozgrywany w kategorii open, w formacie stroke

Bardziej szczegółowo

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI w SZACHACH II LIGA SENIORÓW I. CELE 1.1. Wyłonienie klubów awansujących do I Ligi. 1.2. Wyłonienie klubów spadających do ligi wojewódzkiej. 1.3. Popularyzacja i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU U. S. Kids GOLF Polish Championship 2016

REGULAMIN TURNIEJU U. S. Kids GOLF Polish Championship 2016 REGULAMIN TURNIEJU U. S. Kids GOLF Polish Championship 2016 1. Postanowienia ogólne 1. U.S. Kids Golf Polish Championship jest turniejem dla dzieci i młodzieży do 18 lat. 2. Organizatorem turnieju jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Główny Turnieju rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Dyrektor Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2015.04.15 ver.5 1. Komitet Turnieju: a) w skład

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju o Brylant A&A 2009

Regulamin Turnieju o Brylant A&A 2009 Regulamin Turnieju o Brylant A&A 2009 Uczestnictwo: Zasady dopuszczenia zawodników do turnieju ustala się według następujących kryteriów: termin wpłaty wpisowego za Turniej hcp przynaleŝność do Klubu Golfa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju AUDI Centrum Gdańsk Open Season 2016 rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC).

Regulamin Turnieju AUDI Centrum Gdańsk Open Season 2016 rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Regulamin Turnieju AUDI Centrum Gdańsk Open Season 2016 rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Prezes Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2016.03.01 ver.1 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2011/2012

Załącznik nr 13 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2011/2012 Załącznik nr 13 do Regulaminu Rozgrywek Indywidualnych pod patronatem PFS w sezonie 2011/2012 Regulamin rozgrywek drużynowych Polska Liga Squasha (PLS) Art. 1 Definicje Drużyna grupa Zawodników zgłoszona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PAR i TRÓJEK 2018/2019

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PAR i TRÓJEK 2018/2019 REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI PAR i TRÓJEK 2018/2019 ZARZĄDZAJACY I ORGANIZATOR: Sekcja Bowlingu Sportowego w Polskim Związku Kręglarskim Mickiewicza 31, 60-808 Poznań. WSPÓŁORGANIZATORZY, SPONSORZY: Kręgielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO organizowanych przez MOSiR Ostrów Mazowiecka

REGULAMIN TURNIEJÓW TENISA ZIEMNEGO organizowanych przez MOSiR Ostrów Mazowiecka Rozdział 1 Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem wszystkich turniejów tenisowych (singlowych i deblowych) do których zastosowanie ma niniejszy regulamin jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013

REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI NA SEZON 2012/2013 Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych,

Bardziej szczegółowo

2. Klasy rozgrywek klubowych

2. Klasy rozgrywek klubowych Klubowe Mistrzostwa Polski 1. Zasady ogólne 1. Prawo do udziału w rozgrywkach KMP mają reprezentacje klubów zrzeszonych w PFP. 2. Klub może zgłosić więcej niż jedną reprezentację do rozgrywek KMP. 3. Kluby

Bardziej szczegółowo

Drużynowe Mistrzostwa Polski Ekstraklasa

Drużynowe Mistrzostwa Polski Ekstraklasa Drużynowe Mistrzostwa Polski Ekstraklasa kobiet i mężczyzn w sezonie 2019 Cel zawodów Wyłonienie Drużynowych Mistrzów Polski w kategorii kobiet i mężczyzn kategorii łuków olimpijskich. Dokonanie oceny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GENERALNY FIRST WARSAW OPEN CLUB CHAMPIONSHIP 3-4 października 2015, First Warsaw Golf

REGULAMIN GENERALNY FIRST WARSAW OPEN CLUB CHAMPIONSHIP 3-4 października 2015, First Warsaw Golf REGULAMIN GENERALNY FIRST WARSAW OPEN CLUB CHAMPIONSHIP 3-4 października 2015, First Warsaw Golf Postanowienia ogólne i uprawnieni do gry 1. Organizatorem turnieju First Warsaw OPEN Club Championship 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Klubu Mertopolitan Championship

Regulamin Mistrzostw Klubu Mertopolitan Championship Regulamin Mistrzostw Klubu Mertopolitan Championship 1. Organizator i Komitet Turnieju Organizatorem turnieju jest Travel and Action I Mertopolitan Investment W skład Komitetu turnieju wchodzą: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mistrzostw Klubu Mertopolitan Championship

Regulamin Mistrzostw Klubu Mertopolitan Championship Regulamin Mistrzostw Klubu Mertopolitan Championship 1. Organizator i Komitet Turnieju Organizatorem turnieju jest Travel and Action I Mertopolitan Investment W skład Komitetu turnieju wchodzą: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open w dniach lipca 2016r w Naterkach

Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open w dniach lipca 2016r w Naterkach Regulamin Turnieju Warmia Mazury Golf Senior Open 2016 w dniach 23-24 lipca 2016r w Naterkach 1. Komitet Zawodów i Obsada Sędziowska a) W skład Komitetu Zawodów wchodzą: Rafał Szwejkowski, Dyrektor Klubu;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Turnieju SKAT International Cup 2017

Regulamin Turnieju SKAT International Cup 2017 Regulamin Turnieju SKAT International Cup 2017 rozgrywanego w Sierra Golf Club Sp. z o.o. (Sierra GC). Sporządzili: Prezes Sierra GC & Komisja Sportowa Sierra GC. Pętkowice, 2017.04.13 ver.3 1. Komitet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawodów Otwarte Mistrzostwa Klubu Sobienie Królewskie G&CC

Regulamin Zawodów Otwarte Mistrzostwa Klubu Sobienie Królewskie G&CC Regulamin Zawodów Otwarte Mistrzostwa Klubu Sobienie Królewskie G&CC 18.08.2018 1. Organizator i Komitet Turnieju a) Skład Komitetu: Dyrektor Turnieju z ramienia organizatora oraz Sędzia Główny Turnieju.

Bardziej szczegółowo

B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH. q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1

B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH. q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1 q Ustalanie kolejności miejsc (PZSzach) Część B.VII str. 1 q B.VII USTALANIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W TURNIEJACH PZSZACH 1. WSTĘP 1.1. O kolejności zajętych miejsc rozstrzyga zawsze liczba punktów zdobytych

Bardziej szczegółowo

Lubuska Liga Golfa Regulamin ogólny

Lubuska Liga Golfa Regulamin ogólny Lubuska Liga Golfa 2018 Regulamin ogólny Kalendarz turniejów Lubuskiej Ligi Golfa: 09.05 - Przytok Golf Resort 23.05 - Pole Golfowe Zawarcie 13.06 - Kalinowe Pola Golf Course 04.07 - Przytok Golf Resort

Bardziej szczegółowo

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową.

- drużyny z miejsc 4-6 z grupy A i 4-8 z grupy B kończą rywalizację sportową. System Rozgrywek w sezonie 2018/2019. I Liga Małopolska (Kobiet) Zgodnie z ustaleniami ze spotkania trenerów w dniu 10.09.2017 od sezonu 2018/2019 I liga Małopolska kobiet miała liczyć 10 zespołów (w przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Mistrzostw Polski Seniorów Rugby 7 w sezonie 2018/2019

Regulamin rozgrywek Mistrzostw Polski Seniorów Rugby 7 w sezonie 2018/2019 Regulamin rozgrywek Mistrzostw Polski Seniorów Rugby 7 w sezonie 2018/2019 Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR Polski Związek Rugby, b) KR7

Bardziej szczegółowo

Kartingowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Młodzików Regulamin Kartingowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski Młodzików 2019

Kartingowe Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Polski Młodzików Regulamin Kartingowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski Młodzików 2019 Regulamin Kartingowych Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Polski Młodzików 2019 Warszawa 2019 1 KARTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI oraz MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW w ramach WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozgrywek Pucharu Polski Rugby 7 w sezonie 2019/2020

Regulamin rozgrywek Pucharu Polski Rugby 7 w sezonie 2019/2020 Regulamin rozgrywek Pucharu Polski Rugby 7 w sezonie 2019/2020 Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod poszczególnymi skrótami lub pojęciami rozumie się: a) PZR Polski Związek Rugby, b) KR7 Komisja Rugby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. &3 Terminy i Miejsce Turniejów

REGULAMIN. &3 Terminy i Miejsce Turniejów REGULAMIN REGULAMIN GENERALNY 2017 Turniejów Eliminacyjnych (Q-Series) &1Komitet turniejowy W skład komitetu turniejowego wchodzi: a) Dyrektor Turnieju b) Sędzia c) Przedstawiciel pola &2 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin V Mistrzostw Polski w Scrabble po angielsku

Regulamin V Mistrzostw Polski w Scrabble po angielsku Regulamin V Mistrzostw Polski w Scrabble po angielsku 1. Założenia organizacyjne a. Organizatorem V Mistrzostw Polski w Scrabble po angielsku (MPA) jest Polska Federacja Scrabble b. Sędziego turnieju wybierze

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej

Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej 2014-2015 REGULAMIN I. Cele i zadania rozgrywek. II. III. IV. 1. Wdrażanie młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu. 2. Propagowanie piłki siatkowej wśród uczniów

Bardziej szczegółowo

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących:

Ranking PZT Podstawowe informacje o rankingu Zasady ukazywania się list kroczących: Ranking PZT PZT prowadzi rankingi w następujących kategoriach wiekowych: - skrzaty - do 12 lat - młodzicy - do 14 lat - kadeci - do 16 lat - juniorzy - do 18 lat - kobiety i mężczyźni Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Klubowe Mistrzostwa Polski

Klubowe Mistrzostwa Polski Klubowe Mistrzostwa Polski 1. Zasady ogólne. 1. Prawo do udziału w rozgrywkach Klubowych Mistrzostwach Polski (dalej KMP) mają reprezentacje klubów zrzeszonych w Polskiej Federacji Petanque (dalej PFP).

Bardziej szczegółowo