NOWO PRZYJĘCI STUDENCI KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STAN NA STYCZEŃ 2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWO PRZYJĘCI STUDENCI KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STAN NA STYCZEŃ 2016"

Transkrypt

1 RAPORT NOWO PRZYJĘCI STUDENCI KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STAN NA STYCZEŃ 2016 Technologie internetowe

2 Rozdziały: 1. UCZELNIE I NOWO PRZYJĘCI STUDENCI NA KIERUNKI INFORMATYCZNE...S KIERUNKI INFORMATYCZNE...S SPECJALIZACJE NA KIERUNKACH INFORMATYCZNYCH...S KIERUNKI INFORMATYCZNE W MIASTACH...S KIERUNKI INFORMATYCZNE W WOJEWÓDZTWACH... S WSPÓŁPRACA UCZELNI Z FIRMAMI BRANŻY IT NA KIERUNKACH INFORMATYCZNYCH... S. 45 Załączniki: 1. WYKAZ UCZELNI WYŻSZYCH Z KIERUNKAMI INFORMATYCZNYMI I SPECJALIZACJAMI Z LICZBĄ NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2015/ S GRUPY SPECJALIZACJI POKREWNYCHĄ...S PRZYKŁADY WSPÓŁPRACY UCZELNI Z FIRMAMI Z BRANŻY IT NA KIERUNKACH INFORMATYCZNYCH...S. 80 INDEX...S Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

3 RAPORT NOWO PRZYJĘCI STUDENCI KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 STAN NA STYCZEŃ 2016 w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

4 Wstęp Założeniem raportu było przedstawienie potencjału polskich uczelni poprzez analizę ofert nauczania oraz ustalenie liczby nowo przyjętych studentów na kierunki informatyczne w roku akademickim 2015/2016. Szczegółową analizą objęto prowadzone na omawianych kierunkach specjalizacje na tle miast i województw. Wskazano także przykłady współpracy badanych uczelni z biznesem z branży IT. Uzasadnieniem podjęcia tego tematu jest m.in. próba odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie problemem deficytu informatyków na rynku pracy w Polsce i na świecie oraz zapotrzebowanie na dane statystyczne dotyczące liczby studentów tych kierunków, w tym zwłaszcza firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu. Tym samym raport dołącza do grona mediów, instytucji i ośrodków badawczych, które już zauważyły problem braku rąk do pracy w branży IT. Raport ma charakter informacyjny i różni się metodologią oraz źródłami informacji (stąd różnice w danych liczbowych) od dotychczasowych publikacji (rankingi, zestawienia statystyczne) zawartych m.in. w pozycjach, takich jak: - Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 zobacz_ilu_kandydatow_przyjely /754/, - Dostępność specjalistów IT Sedlak&Sedlak, luty 2015), - Ranking kierunków studiów Perspektywy kierunki-it, - Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa, GUS 2015 (stan na listopad 2014 r.). W publikowanych rankingach uczelni, które mają charakter ocenny, brane są pod uwagę różne kryteria (m.in. koncepcje rozwoju kierunku, programy studiów, prowadzenie badań naukowych, potencjał naukowy, prestiż wśród pracodawców, publikacje naukowe i cytowania, jakość i warunki kształcenia, umiędzynarodowienie). Kandydaci do pracy w branży IT mogą przebierać w ofertach. Nie muszą szukać pracy, ponieważ to 4 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

5 praca ich szuka. Z powodu narastającego niedoboru absolwentów kierunku, został on uznany za strategiczny dla rozwoju polskiej gospodarki i od roku 2008 wspierany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zaliczyło go do grupy kierunków zamawianych. Branża IT to niewątpliwie jeden z tych sektorów, który nieustannie potrzebuje zasilania nowymi kadrami o bardzo szerokich umiejętnościach. Otaczająca nas i dynamicznie rozwijająca się technologia, zarówno w postaci centrów danych, komputerów, urządzeń mobilnych, ale także i wielu różnorodnych rozwiązań bazujących na oprogramowaniu, zmusza firmy do poszukiwania armii wykształconych osób, które będą mogły wpływać na rozwój branży, określanej mianem IT, ICT lub ITO. Odczuwalny brak rąk do pracy występuje także w centrach operacyjnych świadczących usługi outsourcingu IT, tak zwanych centrach ITO oraz w centrach usług wspólnych (SSC Shared Service Center, CUW Centrum Usług Wspólnych). Zapotrzebowanie na absolwentów kierunków informatycznych zgłaszają zarówno duże korporacje jak i sektor MŚP. Coraz liczniejszą grupę przedsiębiorstw zainteresowanych pracownikami o kompetencjach informatycznych stanowią firmy świadczące usługi programowania i tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne. Usługi IT nie są już domeną jedynie zagranicznych przedsiębiorców, ale także i rodzimych firm IT, które z sukcesem świadczą usługi informatyczne zarówno na rynku krajowym, jak i dla wielu międzynarodowych zleceniodawców. Obecnie najbardziej poszukiwanymi kompetencjami, są wszelkie specjalizacje programistyczne. Programiści i osoby zajmujące się tworzeniem oprogramowania w technologiach Oracle, Cognos, C#,.Net, Sharepoint, PHP, Java czy C++, mogą liczyć na znalezienie dobrze płatnej pracy w niemal każdym polskim mieście, są bowiem rozchwytywani przez firmy informatyczne w całej Polsce. Dodatkowymi atutami polskich informatyków są posiadane przez nich umiejętności językowe. Już nie tylko język angielski jest tu przydatną i wynagradzaną umiejętnością. Coraz częściej poszukuje się osób władających innymi językami obcymi. Dobrymi praktykami są już w polskich uczelniach zajęcia informatyczne prowadzone np. w języku niemieckim, co zdecydowanie jest w zainteresowaniu pracodawców. Zarobki w branży IT stale rosną i nic nie zapowiada zatrzymania tego trendu w najbliższych miesiącach. Biorąc pod uwagę braki specjalistów w Polsce, szacowane na około etatów na koniec roku 2015, można prognozować, że nie prędko ustabilizuje się poziom wynagrodzeń w tym obszarze. Na stanowiskach programistycznych, wynagrodzenia wahają się aktualnie między 5000 a PLN miesięcznie, w zależności od miasta (regionu) oraz od wiedzy i doświadczenia samych specjalistów. W niektórych przypadkach (bardziej zaawansowanych rolach) są jeszcze wyższe. Osoby, które kończą studia informatyczne w Polsce, najczęściej mają już zapewnione miejsca pracy i nie muszą starać się o uznanie pracodawców, a to oznacza, że niezagrożone są ich oczekiwania finansowe. Potwierdzeniem faktu, że absolwenci kierunków informatycznych mogą liczyć na pracę w przyszłości, niech będą informacje dotyczące megatrendów dla biznesu. Wymienia się w nich m.in.: biznes elektroniczny, cyfryzację procesów biznesowych, internet przyszłości (internet rzeczy, chmura obliczeniowa), usługi mobilne, Big Data, usługi technologiczne, inteligentne urządzenia, drukowanie 3D, cyberbezpieczeństwo, uczące się komputery, wirtualizacja rzeczywistości, symulacje komputerowe (patrz: E. Bojar, G. Kłosowski: Metody identyfikacji i ocena wpływu megatrendów na biznes lokalny i globalny. Przegląd Organizacji 2015 nr 12 s. 29). w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

6 , jako kierunek nauczania, może więc stanowić bardzo ważny atut dla miast, w których funkcjonują uczelnie prowadzące specjalizacje z tego zakresu. Dzięki aktualizowanym programom kształcenia i dostosowywaniu ich do potrzeb współczesnej gospodarki oraz lokalnego rynku pracy, uczelnie mogą przyczynić się do zmniejszenia deficytu informatyków i zwiększenia, tym samym, atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Analizie poddano dane uzyskane w styczniu 2016 r. z POL-on, czyli zintegrowanego systemu informacji o polskim szkolnictwie wyższym ( polon.nauka.gov.pl/), który na portalu Wybierz Studia zawiera oficjalne informacje o kierunkach studiów (sprawdzone i rzetelne informacje pochodzące z czterech źródeł: stale aktualizowanych danych z oficjalnej bazy o szkolnictwie wyższym, ocen kierunków studiów dokonywanych przez Polską Komisję Akredytacyjną, ocen działalności naukowej dokonywanych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz informacji przesłanych przez uczelnie). Na podstawie zawartych tam raportów uczelni z rekrutacji 2015/2016 dokonano własnych obliczeń. Sytuacja na rynku uczelni oferujących kierunki informatyczne jest dynamiczna. Jedne uczelnie z różnych powodów nie kontynuują na nie naboru, zaś pojawiają się inne z taką ofertą. Świadczą o tym dane z dwóch kolejnych roczników akademickich: spośród 124 uczelni, oferujących kierunki informatyczne w roku akademickim 2014/2015 (stan na listopad 2014 r.) w 9 przypadkach szkół wyższych nie rekrutowano w roku akademickim 2015/2016. Zaś spośród 121 uczelni, które przyjęły nowych studentów na kierunki informatyczne w roku akademickim 2015/2016 odnotowano 6 uczelni, które nie oferowały kierunków informatycznych w roku akademickim 2014/2015. Dotyczy to uczelni zarówno w wielkich ośrodkach akademickich, jak w mniejszych miastach. 6 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

7 Rozdział 1. Uczelnie i nowo przyjęci studenci na kierunki informatyczne Spośród 419 uczelni figurujących w bazie POLon wyodrębniono 121 szkół (70 uczelni publicznych, w tym 19 zawodowych państwowe wyższe szkoły zawodowe, 51 niepublicznych), w których w roku akademickim 2015/2016 naukę na kierunkach informatycznych rozpoczęło studentów (licencjackie, inżynierskie i magisterskie, studia stacjonarne i niestacjonarne). Uczelnie publiczne przyjęły (78%) kandydatów, zaś uczelnie niepubliczne 5824 (22%). Studenci kierunków informatycznych podjęli naukę na uczelniach: ekonomicznych (52), technicznych (24), uniwersytetach (18), w wyższych szkołach zawodowych (15) oraz rolniczych (4), humanistycznych (2), pedagogicznych (2), morskich i wojskowych (po 1). Szczegółowy wykaz badanych uczelni zawarty jest w Załączniku 1. TABELA 1. UCZELNIE WEDŁUG LICZBY NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW NA KIERUNKI INFORMATYCZNE Liczba nowo przyjętych studentów Liczba uczelni % do % od 200 do % od 500 do % powyżej % brak danych 7 5% Ogółem % Do 10 uczelni, które przyjęły między 500 a 1000 studentów należą przede wszystkim państwowe szkoły wyższe: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (968), Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (875), Politechnika Poznańska (814), Politechnika Łódzka (769), Uniwersytet Łódzki (759), Uniwersytet Gdański (716), Politechnika Śląska w Gliwicach (673), Politechnika Krakowska (611) oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (579) oraz jedna niepubliczna Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie (907). Pozostałe uczelnie przyjęły do 200 studentów (67 uczelni, w tym do 100 studentów 48 uczelni), między 200 a 500 studentów (35 uczelni), w 6 uczelniach nie ustalono liczby nowo przyjętych studentów. Najwięcej (85% uczelni) przyjęło do 500 nowych studentów; należą do nich przede wszystkim niepubliczne szkoły wyższe oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Najwięcej studentów (powyżej 1000) przyjęły 2 uczelnie: Politechnika Wrocławska (1364) i Politechnika Warszawska (1076). w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

8 WYKRES 1. UCZELNIE WEDŁUG LICZBY NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW NA KIERUNKI INFORMATYCZNE W wykresie uwzględniono uczelnie, które przyjęły powyżej 100 osób Politechnika Wrocławska Politechnika Warszawska Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Politechnika Poznańska Politechnika Łódzka Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Gdański Politechnika Śląska w Gliwicach Politechnika Krakowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Politechnika Lubelska Uniwersytet Śląski w Katowicach Politechnika Białostocka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Politechnika Gdańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Warszawski Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Politechnika Rzeszowska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Politechnika Opolska Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Politechnika Częstochowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie Uniwersytet Zielonogórski Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Uniwersytet Rzeszowski Politechnika Koszalińska Uniwersytet w Białymstoku Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Collegium Da Vinci w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie szkoły publiczne szkoły niepubliczne Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

9 Rozdział 2. Kierunki informatyczne jako dziedzina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki, zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informacje ma swoje przełożenie na kierunki nauczane w szkołach wyższych. Kierunki informatyczne uwzględnione w raporcie porównano z kierunkami informatycznymi służącymi potrzebom statystyki międzynarodowej według Międzynarodowej Klasyfikacji Kierunków Kształcenia (ISCE- D-F 2013) należących do grup: Nauka, podgrupa informatyczna oraz Technologie teleinformacyjne. Są to: - ; i ekonometria; stosowana; Techniczne zastosowania Internetu; w biznesie; Makrokierunek przemysłowa; Elektroniczne przetwarzanie informacji; Projektowanie i administrowanie baz danych i sieci; Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji; Technologie komputerowe; Programy i kwalifikacje związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; w medycynie; Kryptologia i cyberbezpieczeństwo; Studia międzykierunkowe informatyczno-matematyczne. Poniżej wykaz kierunków według systemu POLon, w którym zaliczono do nich również inne kierunki nie widniejące powyżej, a dotyczące m.in. grafiki komputerowej, gier komputerowych, multimediów, technologii mobilnych. TABELA 2. KIERUNKI INFORMATYCZNE W POLSKICH UCZELNIACH Kierunek Liczba uczelni Liczba nowo przyjętych studentów Analiza danych - Big Data Bioinformatyka Economics and IT Applications 1 32 Elektroniczne Przetwarzanie Informacji 1 91 Grafika komputerowa i produkcja multimedialna Grafika reklamowa i multimedia Gry i Grafika Interaktywna analityczna 1 83 i ekonometria przemysłowa 2 84 stosowana w biznesie/administracji w Języku Angielskim 1 brak danych w medycynie 1 71 Matematyka Komputerowa 1 59 Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej 1 61 Techniczne zastosowania Internetu 1 brak danych w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

10 Kierunek Liczba uczelni Liczba nowo przyjętych studentów Technologie komputerowe 1 34 Teleinformatyka Ogółem Uwzględnione w raporcie nazwy kierunków zgodne są z tymi, które podano na stronach danej uczelni i widnieją w systemie POLon. Należy zauważyć, że uczelnie pod tą samą nazwą mogą prowadzić zarówno kierunek jak i specjalizację (np. informatyka stosowana, bioinformatyka, teleinformatyka). Pojawienie się w tym wykazie jednostkowych wskazań, może również oznaczać, że dana uczelnia powołała kierunek, który w innej uczelni może być specjalizacją dotyczy to m.in. grafiki i gier komputerowych). Oprócz tradycyjnych kierunków informatycznych odnotowano takie, które w innych uczelniach są specjalizacjami, a dotyczą gier i grafiki komputerowej, multimediów oraz technologii mobilnych. WYKRES 2. KIERUNKI INFORMATYCZNE W POLSKICH UCZELNIACH stosowana i ekonometria pozostałe kierunki Na niektórych kierunkach informatycznych i specjalizacjach oraz na poziomie przedmiotów prowadzone są zajęcia w języku angielskim i niemieckim. Nauczanie w językach obcych zaoferowały 33 uczelnie (21 publicznych i 12 niepublicznych) w 17 miastach (Białystok, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Gniezno, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Nowy Sącz, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra). Najwięcej studentów przyjęto na kierunki: (21 075), i ekonometria (1844) oraz stosowana (1287). 10 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

11 TABELA 3. ZAJĘCIA W OBCYCH JĘZYKACH NA KIERUNKACH INFORMATYCZNYCH Język angielski angielski niemiecki Kierunek/specjalizacja/przedmioty w jęz. obcych Advanced Analytics - Big Data Advanced Informatics and Control Business Informatics Computational Intelligence and Data Mining Computer Engineering Computer Science Computer Science and Econometrics Computer Systems and Networks E-business Economics and IT Applications Graphic Design Information Systems in Management (polski/angielski) w Języku Angielskim z Filologią Angielską Interactive Design and Multimedia Internet Engineering Inżynieria oprogramowania (polski/angielski) Network Technologies Programming Software Engineering Systemy informacyjne (polski/angielski) (niemiecki) z Filologią Germańską Szkoła Główna Handlowa Politechnika Wrocławska Uczelnia Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Politechnika Częstochowska Politechnika Wrocławska Politechnika Łódzka; Politechnika Warszawska; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Uniwersytet w Białymstoku; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu Uniwersytet Zielonogórski Politechnika Warszawska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uniwersytet Szczeciński Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Collegium Da Vinci w Poznaniu; Katolicki Uniwersytet Lubelski; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie; Politechnika Gdańska; Politechnika Opolska; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Społeczna Akademia Nauk w Łodzi; Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet Wrocławski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Uniwersytet Łódzki Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie Politechnika Wrocławska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Politechnika Poznańska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Politechnika Opolska Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

12 MAPA 1. MIASTA, W KTÓRYCH PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA W JĘZYKACH OBCYCH NA KIERUNKACH INFORMATYCZNYCH yższa Szkoła Biznesu - National Louis niversity Politechnika Gdańska Gdańsk Szczecin Uniwersytet Szczeciński Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Białystok Collegium Da Vinci, Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Gniezno Uniwersytet w Białymstoku Warszawa Uniwersytet Zielonogórski Zielona Góra Poznań Politechnika Łódzka, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Łódzki Łódź Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Politechnika Warszawska, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Wrocław Lublin Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont Opole Częstochowa Politechnika Częstochowska Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Politechnika Opolska Uniwersytet Śląski w Katowicach Katowice Dąbrowa Górnicza Kraków Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Nowy Sącz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University 12 Raport Pro Progressio Nowoprzyjęci studenci kierunków informatycznych w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

13 Rozdział 3. Specjalizacje na kierunkach informatycznych System POLon odnosi się wyłącznie do kierunków i nie zawiera informacji o prowadzonych specjalizacjach na tych kierunkach, a tym samym nie podaje danych liczbowych dotyczących studentów tych specjalizacji, jedynie dane zbiorcze. Informacje o specjalizacjach (dokładne ich nazwy) uzyskano ze stron internetowych uczelni, jednak na stronach tych również nie znaleziono szczegółowych danych o liczbie przyjętych studentów na konkretną specjalizację. Ze względu na przyjęte założenia, badaniami nie objęto specjalizacji występujących na studiach podyplomowych oraz na kierunkach nie związanych z IT. Przykładem są specjalizacja w biznesie i administracji oferowana na kierunku Ekonomia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, czy specjalizacje: Informatyczne systemy w zarządzaniu, Grafika i multimedia na kierunku Zarządzanie w Europejskiej Wyższej Szkole Biznesu w Poznaniu. Podobnie jest z innymi specjalizacjami np. Teleinformatyka oferowana na różnych kierunkach wielu uczelni technicznych. Zidentyfikowano ponad 300 specjalizacji, które następnie podzielono na 15 grup specjalizacji pokrewnych (o zbliżonym charakterze i podobnej nazwie). Jeśli specjalizacja w swojej nazwie obejmuje dwa lub więcej obszarów zainteresowania (np. Inżynieria oprogramowania i bazy danych) zaliczana jest do każdej z grup specjalizacji, czyli zarówno do Inżynierii programowania, jak i do Bazy danych. Szczegółowy wykaz Grup specjalizacji pokrewnych zamieszczony jest w Załączniku 2. TABELA 4. GRUPY SPECJALIZACJI POKREWNYCH Lp. Grupa specjalizacji Liczba uczelni Liczba województw Liczba miast 1. Sieci i systemy informatyczne (teoria, praktyka, stosowanie) Grafika komputerowa Multimedia Bazy danych Inżynieria oprogramowania/produkcja oprogramowania Technologie mobilne Bezpieczeństwo komputerowe (danych, sieci) Programowanie/Języki programowania/komputery Gry komputerowe Teleinformatyka Inne Algorytmika Big Data Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

14 Wszystkie rodzaje uczelni (90) we wszystkich województwach proponują swoim studentom specjalizacje, które w raporcie zaliczono do grupy specjalizacji pokrewnych pod nazwą Sieci i systemy informatyczne. Tylko nieliczne, a są to największe uczelnie, prowadzą specjalizacje, które zaliczono do grup takich jak Algorytmika (6) i Big Data (5). Specjalizacje w grupie Inne (10) odnoszą się przeważnie do kierunku i ekonometria. WYKRES 3. GRUPY SPECJALIZACJI POKREWNYCH WEDŁUG LICZBY UCZELNI Sieci i systemy informatyczne (teoria, praktyka, stosowanie) Grafika komputerowa Technologie internetowe Multimedia Bazy danych Inżynieria oprogramowania/produkcja oprogramowania Technologie mobilne Bezpieczeństwo komputerowe (danych, sieci) Programowanie/Języki programowania/komputery Gry komputerowe Teleinformatyka Inne Algorytmika Big Data w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

15 MAPA 2. SPECJALIZACJA SIECI I SYSTEMY INFORMATYCZNE Koszalin Gdańsk Elbląg Szczecin Olsztyn ZACHODNIO- WARMIŃSKO-MAZURSKIE KUJAWSKO- Bydgoszcz PODLASKIE Białystok Toruń MAZOWIECKIE LUBUSKIE Gniezno Włocławek Płock Poznań Warszawa Zielona Góra Siedlce Leszno WIELKOPOLSKIE Skierniewice Biała Podlaska Polkowice Łódź Radom Wrocław Legnica ŁÓDZKIE Lublin DOLNOŚLĄSKIE Świdnica OPOLSKIE Kielce LUBELSKIE Opole ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Nysa Częstochowa Chorzów Katowice Kraków Dąbrowa Górnicza MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Tarnów Rzeszów Jarosław Nowy Sącz Krosno Bielsko Biała TABELA 5. SPECJALIZACJA SIECI I SYSTEMY INFORMATYCZNE Miasto Uczelnia 1. Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2. Białystok Politechnika Białostocka 3. Bielsko-Biała 4. Bydgoszcz Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 5. Chorzów Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie 6. Częstochowa Politechnika Częstochowska 7. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 8. Elbląg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 9. Gdańsk Politechnika Gdańska; Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku; 10. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 11. Gniezno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 12. Jarosław 13. Katowice 14. Kielce Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 16 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

16 Miasto Uczelnia 15. Koszalin Politechnika Koszalińska 16. Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 17. Krosno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 18. Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 19. Leszno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 20. Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Politechnika Lubelska; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 21. Łódź Politechnika Łódzka; Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 22. Nowy Sącz Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu 23. Nysa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 24. Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 25. Opole Politechnika Opolska; Uniwersytet Opolski 26. Płock Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 27. Polkowice Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 28. Poznań Collegium Da Vinci w Poznaniu; Politechnika Poznańska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 29. Radom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 30. Rzeszów Politechnika Rzeszowska; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 31. Siedlce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 32. Skierniewice Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 33. Szczecin Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 34. Świdnica Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy 35. Tarnów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 36. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 37. Warszawa Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Politechnika Warszawska; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie 38. Włocławek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

17 Miasto Uczelnia 39. Wrocław Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS we Wrocławiu; Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu 40. Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski MAPA 3. SPECJALIZACJA INFORMATYKA (TEORIA, PRAKTYKA, STOSOWANIE) Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE Gdynia Gdańsk Koszalin ZACHODNIO- Szczecin Wałcz KUJAWSKO- Bydgoszcz WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE Łomża Białystok Toruń Ciechanów Gniezno Włocławek MAZOWIECKIE Poznań Środa Wielkopolska Warszawa Leszno WIELKOPOLSKIE Skierniewice Łódź Biała Podlaska Radom Wrocław ŁÓDZKIE Lublin DOLNOŚLĄSKIE Świdnica OPOLSKIE Kielce LUBELSKIE Opole ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Częstochowa Katowice Kraków Dąbrowa Górnicza MAŁOPOLSKIE Oświęcim Tarnów PODKARPACKIE Rzeszów Sucha Beskidzka Bielsko Biała Nowy Sącz Krosno Zielona Góra TABELA 6. SPECJALIZACJA INFORMATYKA (TEORIA, PRAKTYKA, STOSOWANIE) Miasto Uczelnia 1. Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2. Białystok Politechnika Białostocka; Uniwersytet w Białymstoku 3. Bielsko-Biała 4. Bydgoszcz Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 5. Ciechanów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 6. Częstochowa Politechnika Częstochowska 7. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 8. Gdańsk Politechnika Gdańska; Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 9. Gdynia Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 18 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

18 Miasto Uczelnia 10. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 11. Gniezno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 12. Gorzów Wielkopolski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 13. Katowice Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 14. Kielce Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 15. Koszalin Politechnika Koszalińska 16. Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Politechnika Krakowska; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 17. Krosno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 18. Leszno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 19. Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Politechnika Lubelska; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 20. Łomża Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 21. Łódź Politechnika Łódzka; Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Uniwersytet Łódzki 22. Nowy Sącz 23. Opole Politechnika Opolska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu 24. Oświęcim Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 25. Poznań 26. Radom 27. Rzeszów Politechnika Poznańska; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu Politechnika Rzeszowska; Uniwersytet Rzeszowski; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28. Skierniewice Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach 29. Sucha Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 30. Szczecin Akademia Morska w Szczecinie; Uniwersytet Szczeciński 31. Środa Wielkopolska Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej 32. Świdnica Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy 33. Tarnów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 34. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 35. Wałcz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

19 Miasto 36. Warszawa Uczelnia Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Europejska Uczelnia Informatyczno- Ekonomiczna w Warszawie; Politechnika Warszawska; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie 37. Wrocław Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Uniwersytet Wrocławski; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont 38. Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski MAPA 4. SPECJALIZACJA GRAFIKA KOMPUTEROWA LUBUSKIE ZACHODNIO- Szczecin Gdańsk Elbląg Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE KUJAWSKO- Bydgoszcz PODLASKIE Łomża Toruń Białystok Włocławek MAZOWIECKIE Płock Poznań Warszawa Siedlce WIELKOPOLSKIE Biała Podlaska Polkowice Łódź Radom Wrocław Legnica ŁÓDZKIE Lublin DOLNOŚLĄSKIE Świdnica OPOLSKIE Kielce LUBELSKIE Opole ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Częstochowa Zamość Chorzów Katowice Kraków Dąbrowa Górnicza MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Tarnów Rzeszów Jarosław Sucha Beskidzka Bielsko Biała TABELA 7. SPECJALIZACJA GRAFIKA KOMPUTEROWA Miasto Uczelnia 1. Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2. Białystok Politechnika Białostocka; Uniwersytet w Białymstoku 3. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 4. Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 20 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

20 Miasto Uczelnia 5. Chorzów Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie; Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 6. Częstochowa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Politechnika Częstochowska 7. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 8. Elbląg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 9. Gdańsk Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku; Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 10. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 11. Jarosław Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 12. Katowice 13. Kielce 14. Kraków Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach Politechnika Świętokrzyska w Kielcach; Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Politechnika Krakowska; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 15. Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 16. Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 17. Łomża Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 18. Łódź Politechnika Łódzka; Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 19. Olsztyn Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 20. Opole Uniwersytet Opolski 21. Płock Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 22. Polkowice Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 23. Poznań Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 24. Radom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 25. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 26. Siedlce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 27. Sucha Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 28. Szczecin Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 29. Świdnica Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy 30. Toruń Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 31. Warszawa Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Politechnika Warszawska; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie 32. Włocławek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 33. Wrocław Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont; Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu 34. Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

21 MAPA 5. SPECJALIZACJA TECHNOLOGIE INTERNETOWE Koszalin ZACHODNIO- Szczecin Wałcz Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE Gdynia Gdańsk Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE KUJAWSKO- Bydgoszcz PODLASKIE Toruń Białystok Włocławek MAZOWIECKIE Płock Poznań Warszawa WIELKOPOLSKIE Skierniewice Łódź Biała Podlaska Radom Wrocław Legnica ŁÓDZKIE Lublin DOLNOŚLĄSKIE Świdnica OPOLSKIE LUBELSKIE Opole ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Nysa Częstochowa Katowice Kraków Dąbrowa Górnicza MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów Bielsko Biała Krosno TABELA 8. SPECJALIZACJA TECHNOLOGIE INTERNETOWE Miasto Uczelnia 1. Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2. Białystok Politechnika Białostocka; Uniwersytet w Białymstoku 3. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 4. Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 5. Częstochowa Politechnika Częstochowska 6. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7. Gdańsk Politechnika Gdańska; Uniwersytet Gdański 8. Gdynia Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 9. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 10. Gorzów Wielkopolski Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim 11. Katowice Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 12. Koszalin Politechnika Koszalińska 13. Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie 14. Krosno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 22 Raport Pro Progressio Nowoprzyjęci studenci kierunków informatycznych

22 Miasto Uczelnia 15. Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 16. Lublin Politechnika Lubelska 17. Łódź Politechnika Łódzka; Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Uniwersytet Łódzki 18. Nysa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 19. Olsztyn Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 20. Opole Uniwersytet Opolski 21. Płock Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 22. Poznań Collegium Da Vinci w Poznaniu; Politechnika Poznańska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 23. Radom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 24. Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 25. Szczecin Uniwersytet Szczeciński; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 26. Świdnica Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Świdnicy 27. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 28. Wałcz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 29. Warszawa Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Europejska Uczelnia Informatyczno- Ekonomiczna w Warszawie; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie 30. Włocławek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 31. Wrocław Politechnika Wrocławska; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont MAPA 6. SPECJALIZACJA MULTIMEDIA Koszalin ZACHODNIO- Szczecin Gorzów Wielkopolski LUBUSKIE Gdańsk Elbląg Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE KUJAWSKO- Bydgoszcz PODLASKIE Łomża Toruń Białystok Poznań MAZOWIECKIE Warszawa Polkowice WIELKOPOLSKIE Skierniewice Łódź Radom Legnica ŁÓDZKIE Lublin DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE Kielce LUBELSKIE Opole ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Nysa Częstochowa Chorzów Katowice Kraków Dąbrowa Górnicza MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów Jarosław Sucha Beskidzka Nowy Sącz Bielsko Biała w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

23 TABELA 9. SPECJALIZACJA MULTIMEDIA Miasto Uczelnia 1. Białystok Politechnika Białostocka; Uniwersytet w Białymstoku 2. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 3. Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 4. Chorzów Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie 5. Częstochowa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Politechnika Częstochowska 6. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7. Elbląg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 8. Gdańsk Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 9. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 10. Gorzów Wielkopolski 11. Jarosław Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 12. Katowice Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach 13. Kielce Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 14. Koszalin Politechnika Koszalińska 15. Kraków Politechnika Krakowska; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie 16. Legnica Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 17. Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie; Politechnika Lubelska; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 18. Łomża Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 19. Łódź Politechnika Łódzka; Uniwersytet Łódzki 20. Nowy Sącz Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu 21. Nysa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 22. Olsztyn 23. Opole Uniwersytet Opolski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie 24. Polkowice Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach 25. Poznań Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 26. Radom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 27. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 28. Sucha Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 29. Szczecin Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 30. Toruń Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 31. Warszawa Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie 24 Raport Pro Progressio Nowoprzyjęci studenci kierunków informatycznych

24 MAPA 7. SPECJALIZACJA BAZY DANYCH Koszalin ZACHODNIO- LUBUSKIE Gdańsk KUJAWSKO- Bydgoszcz Włocławek Poznań WIELKOPOLSKIE Toruń Bielsko Biała Elbląg WARMIŃSKO-MAZURSKIE Łódź MAZOWIECKIE Płock Warszawa Siedlce Sucha Beskidzka Krosno PODLASKIE Wrocław ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE LUBELSKIE Opole ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Częstochowa Chorzów Katowice Kraków Dąbrowa Górnicza MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów TABELA 10. SPECJALIZACJA BAZY DANYCH Miasto Uczelnia 1. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 2. Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 3. Chorzów Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie 4. Częstochowa Politechnika Częstochowska 5. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 6. Elbląg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 7. Gdańsk Politechnika Gdańska; Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 8. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 9. Katowice Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 10. Koszalin Politechnika Koszalińska 11. Kraków Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 12. Krosno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie 13. Łódź Politechnika Łódzka; Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 14. Opole Politechnika Opolska; Uniwersytet Opolski 15. Płock Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 16. Poznań Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 17. Rzeszów Uniwersytet Rzeszowski 18. Siedlce Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

25 Miasto Uczelnia 19. Sucha Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 20. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 21. Warszawa Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie 22. Włocławek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 23. Wrocław Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont MAPA 8. SPECJALIZACJA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA / PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA zob. też: Mapa 11. Specjalizacja Programowanie/ Języki programowania/ Komputery LUBUSKIE Zielona Góra Gdańsk Poznań ZACHODNIO- Szczecin KUJAWSKO- Bydgoszcz WIELKOPOLSKIE Toruń WARMIŃSKO-MAZURSKIE Ciechanów MAZOWIECKIE Warszawa Wrocław ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Częstochowa Chorzów Katowice Kraków Bielsko Biała Łódź Elbląg PODLASKIE Łomża Białystok Lublin Biała Podlaska LUBELSKIE Zamość MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów Jarosław Sucha Beskidzka 26 Raport Pro Progressio Nowoprzyjęci studenci kierunków informatycznych

26 TABELA 11. SPECJALIZACJA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA / PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA zob. też: Tabela 14. Specjalizacja Programowanie / Języki programowania / Komputery Miasto Uczelnia 1. Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2. Białystok Politechnika Białostocka 3. Bielsko-Biała Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku- -Białej 4. Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 5. Chorzów Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie 6. Ciechanów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 7. Częstochowa Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Politechnika Częstochowska 8. Elbląg Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 9. Gdańsk Politechnika Gdańska; Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 10. Jarosław Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 11. Katowice Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach 12. Kraków Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 13. Lublin Politechnika Lubelska; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 14. Łomża Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 15. Łódź Politechnika Łódzka; Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 16. Poznań Politechnika Poznańska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 17. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 18. Sucha Beskidzka Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej 19. Szczecin Uniwersytet Szczeciński; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 20. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 21. Warszawa Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Politechnika Warszawska; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie 22. Wrocław Politechnika Wrocławska 23. Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu 24. Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

27 MAPA 9. SPECJALIZACJA TECHNOLOGIE MOBILNE Gdańsk Poznań Koszalin ZACHODNIO- Szczecin LUBUSKIE KUJAWSKO- Toruń WARMIŃSKO-MAZURSKIE MAZOWIECKIE Płock Warszawa PODLASKIE Łomża Białystok WIELKOPOLSKIE Łódź Radom Wrocław ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE Opole ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin Biała Podlaska LUBELSKIE Katowice Dąbrowa Górnicza Kraków MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów Bielsko Biała TABELA 12. SPECJALIZACJA TECHNOLOGIE MOBILNE Miasto Uczelnia 1. Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 2. Białystok Uniwersytet w Białymstoku 3. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 4. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 5. Gdańsk Politechnika Gdańska; Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku 6. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 7. Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach 8. Koszalin Politechnika Koszalińska 9. Kraków Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 10. Lublin 11. Łomża Politechnika Lubelska; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 12. Łódź Politechnika Łódzka; Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 13. Opole Uniwersytet Opolski 14. Płock Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 15. Poznań Collegium Da Vinci w Poznaniu; Politechnika Poznańska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 28 Raport Pro Progressio Nowoprzyjęci studenci kierunków informatycznych

28 Miasto Uczelnia 16. Radom Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 17. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 18. Szczecin Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 19. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu 20. Warszawa 21. Wrocław Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie; Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont MAPA 10. SPECJALIZACJA BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTEROWE (DANYCH, SIECI) ZACHODNIO- Gdańsk KUJAWSKO- Bydgoszcz Olsztyn WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE LUBUSKIE Poznań MAZOWIECKIE Warszawa WIELKOPOLSKIE Łódź Wrocław ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE LUBELSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Nysa Częstochowa Kraków Dąbrowa Górnicza MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów TABELA 13. SPECJALIZACJA BEZPIECZEŃSTWO KOMPUTEROWE (DANYCH, SIECI) Miasto Uczelnia 1. Bydgoszcz Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2. Częstochowa Politechnika Częstochowska 3. Dąbrowa Górnicza Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 4. Gdańsk Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku 5. Kraków Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie 6. Łódź Politechnika Łódzka; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 7. Nysa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 8. Olsztyn Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Olsztynie w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

29 Miasto Uczelnia 9. Poznań Politechnika Poznańska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 10. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 11. Warszawa Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie; Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie 12. Wrocław Politechnika Wrocławska; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont MAPA 11. SPECJALIZACJA PROGRAMOWANIE / JĘZYKI PROGRAMOWANIA / KOMPUTERY zob. też: Mapa 8. Specjalizacja Inżynieria oprogramowania / Produkcja oprogramowania Koszalin ZACHODNIO- LUBUSKIE Gdańsk WARMIŃSKO-MAZURSKIE KUJAWSKO- Bydgoszcz PODLASKIE Toruń MAZOWIECKIE Płock Warszawa WIELKOPOLSKIE Łódź Wrocław ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE Kielce ŚLĄSKIE Gliwice ŚWIĘTOKRZYSKIE Lublin LUBELSKIE Katowice MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów Bielsko Biała Nowy Sącz TABELA 14. SPECJALIZACJA PROGRAMOWANIE / JĘZYKI PROGRAMOWANIA / KOMPUTERY zob. też: Tabela 11. Specjalizacja Inżynieria oprogramowania / Produkcja oprogramowania Miasto Uczelnia 1. Bielsko-Biała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej 2. Bydgoszcz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 30 Raport Pro Progressio Nowoprzyjęci studenci kierunków informatycznych

30 Miasto Uczelnia 3. Gdańsk Uniwersytet Gdański 4. Gliwice Politechnika Śląska w Gliwicach 5. Katowice Uniwersytet Śląski w Katowicach 6. Kielce Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 7. Koszalin Politechnika Koszalińska 8. Lublin Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie 9. Łódź Politechnika Łódzka; Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi; Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 10. Nowy Sącz Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu 11. Płock Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 12. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 13. Toruń Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 14. Warszawa 15. Wrocław Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Uniwersytet Warszawski; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont MAPA 12. SPECJALIZACJA GRY KOMPUTEROWE ZACHODNIO- Szczecin KUJAWSKO- WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE LUBUSKIE Poznań Płock MAZOWIECKIE Warszawa WIELKOPOLSKIE Łódź ŁÓDZKIE Lublin DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE LUBELSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Nysa Chorzów Katowice Kraków MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

31 TABELA 15. SPECJALIZACJA GRY KOMPUTEROWE Miasto Uczelnia 1. Chorzów Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie 2. Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach 3. Kraków Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 4. Lublin Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 5. Łódź Politechnika Łódzka; Uniwersytet Łódzki 6. Nysa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 7. Płock Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 8. Poznań Politechnika Poznańska 9. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 10. Szczecin Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie 11. Warszawa Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie MAPA 13. SPECJALIZACJA TELEINFORMATYKA ZACHODNIO- Wałcz Gdańsk KUJAWSKO- Bydgoszcz WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE LUBUSKIE Gniezno Płock MAZOWIECKIE Warszawa WIELKOPOLSKIE Wrocław ŁÓDZKIE Lublin DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE Kielce LUBELSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Zamość Kraków MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Rzeszów 32 Raport Pro Progressio Nowoprzyjęci studenci kierunków informatycznych

32 TABELA 16. SPECJALIZACJA TELEINFORMATYKA Miasto Uczelnia 1. Bydgoszcz 2. Gdańsk Politechnika Gdańska Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 3. Gniezno Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie 4. Kielce Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 5. Kraków Politechnika Krakowska 6. Lublin Politechnika Lubelska 7. Płock Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 8. Rzeszów Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 9. Wałcz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 10. Warszawa Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 11. Wrocław Politechnika Wrocławska 12. Zamość Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu MAPA 14. SPECJALIZACJA ALGORYTMIKA TABELA 17. SPECJALIZACJA ALGORYTMIKA ZACHODNIO- Gdańsk WARMIŃSKO-MAZURSKIE Miasto Uczelnia LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE Wrocław Poznań KUJAWSKO- Łódź PODLASKIE MAZOWIECKIE Warszawa ŁÓDZKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE LUBELSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE 1. Gdańsk Politechnika Gdańska; Uniwersytet Gdański 2. Łódź Uniwersytet Łódzki 3. Poznań Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 4. Warszawa Uniwersytet Warszawski 5. Wrocław Politechnika Wrocławska MAPA 15. SPECJALIZACJA BIG DATA TABELA 18. SPECJALIZACJA BIG DATA ZACHODNIO- KUJAWSKO- WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE Miasto Uczelnia LUBUSKIE MAZOWIECKIE Warszawa WIELKOPOLSKIE Wrocław DOLNOŚLĄSKIE ŁÓDZKIE OPOLSKIE LUBELSKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE Katowice Częstochowa MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE 1. Częstochowa Politechnika Częstochowska 2. Katowice Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 3. Warszawa Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 4. Wrocław Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

33 Rozdział 4. Kierunki informatyczne w miastach Ilekroć jest mowa o liczbie uczelni, oznacza to liczbę uczelni posiadających kierunki informatyczne, a nie wszystkie uczelnie w danym mieście. Wskaźnik liczbowy dotyczący liczby specjalizacji może oznaczać zarówno rzeczywiste przyjęcie studentów na daną specjalizację, lub tylko ofertę nauczania w ramach specjalizacji. Świadczą o tym dane z mniejszych miast, które przyjęły mniej niż 100 studentów a oferują im powyżej 4 specjalizacji. Niektóre uczelnie informują, że specjalizacja zostanie uruchomiona, jeśli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych studentów. TABELA 19. MIASTA WEDŁUG LICZBY NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW NA KIERUNKI INFORMATYCZNE Miasto Liczba uczelni* Uczelnia Liczba nowo przyjętych studentów Liczba grup specjalizacji pokrenych > 1000 studentów 8 1. Warszawa Kraków 9 3. Wrocław 7 4. Poznań 6 5. słódź 4 6. Gdańsk 4 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna; Politechnika Warszawska; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych; Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Szkoła Główna Handlowa; Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Uniwersytet Warszawski; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wojskowa Akademia Techniczna; Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna; Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania; Wyższa Szkoła Menedżerska; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Politechnika Krakowska; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej; Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki; Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera; Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości Politechnika Wrocławska; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Przyrodniczy; Uniwersytet Wrocławski; Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania COPERNICUS; Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja Collegium Da Vinci; Politechnika Poznańska; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wyższa Szkoła Bankowa; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania Politechnika Łódzka; Społeczna Akademia Nauk; Uniwersytet Łódzki; Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności Politechnika Gdańska; Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Bankowa; Wyższa Szkoła Zarządzania Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

34 Miasto Liczba uczelni* Uczelnia Liczba nowo przyjętych studentów Liczba grup specjalizacji pokrenych 7. Lublin 5 8. Katowice studentów 1. Rzeszów 3 4 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Politechnika Lubelska; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego; Uniwersytet Ekonomiczny; Uniwersytet Śląski; Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Politechnika Rzeszowska; Uniwersytet Rzeszowski; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Gliwice 1 Politechnika Śląska Szczecin 4 Akademia Morska; Uniwersytet Szczeciński; Zachodniopomorska Szkoła Biznesu; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Białystok 2 Politechnika Białostocka; Uniwersytet w Białymstoku studentów 1. Bydgoszcz 4 2. Olsztyn 2 3. Kielce 3 8 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego; Uniwersytet Technologiczno- -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich; Wyższa Szkoła Gospodarki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Politechnika Świętokrzyska; Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego Opole 2 Politechnika Opolska; Uniwersytet Opolski Toruń 3 Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wyższa Szkoła Bankowa; Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej Częstochowa 2 Akademia im. Jana Długosza; Politechnika Częstochowska Bielsko- -Biała 8. Zielona Góra < 200 studentów 1. Dąbrowa Górnicza 3 29 Akademia Techniczno-Humanistyczna; Wyższa Szkoła Finansów i Prawa; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski Wyższa Szkoła Biznesu Koszalin 1 Politechnika Koszalińska Radom 2 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego; Wyższa Szkoła Handlowa Elbląg 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Siedlce 1 Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

35 Miasto Liczba uczelni* Uczelnia Liczba nowo przyjętych studentów Liczba grup specjalizacji pokrenych 6. Nowy Sącz 2 7. Płock 2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica Tarnów 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Łomża Gdynia Kalisz Krosno 1 Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości; Wyższa Szkoła Agrobiznesu Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia brak danych Nysa 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Legnica 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona Jarosław Gorzów Wielkopolski 17. Biała Podlaska 18. Skierniewice 1 Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Ciechanów 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Gniezno 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego Polkowice 1 Uczelnia Jana Wyżykowskiego Włocławek 23. Leszno 1 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 31 4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego Świdnica 1 Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Sucha Beskidzka 26. Oświęcim Chorzów 2 1 Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii 25 5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli; Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno- -Medyczna Wałcz 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Środa Wielkopolska Brak danych 1 1 Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

36 Miasto Liczba uczelni* Uczelnia Liczba nowo przyjętych studentów Liczba grup specjalizacji pokrenych 30. Zamość 1 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji brak danych 3 50 miast * dotyczy tylko uczelni z kierunkami informatycznymi MAPA 16. MIASTA WEDŁUG LICZBY NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW NA KIERUNKI INFORMATYCZNE Koszalin 1 84 Gdynia Gdańsk Elbląg Szczecin Olsztyn 1 Wałcz 11 4 Bydgoszcz Środa 3 Toruń Wielkopolska Gniezno 1 1 Gorzów Wielkopolski 1 10 Włocławek Płock 6 Zielona Poznań Góra Leszno Skierniewice Kalisz Polkowice Łódź 31 4 Wrocław 1950 Legnica Świdnica U S Liczba uczelni Liczba studentów Nysa 1 64 Opole Chorzów Katowice Gliwice Dąbrowa Górnicza Bielsko Biała Częstochowa Kraków Łomża Białystok Warszawa Kielce Tarnów Oświęcim Sucha Beskidzka Ciechanów Radom Rzeszów 1 68 Krosno Nowy Sącz Siedlce Lublin Biała Podlaska b.d. Zamość Jarosław w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

37 Spośród 50 miast objętych raportem, najwięcej studentów I roku kierunków informatycznych (powyżej tysiąca) przyjęto w ośrodkach akademickich, posiadających najwięcej szkół wyższych z kierunkami informatycznymi. Są to: Warszawa (17 uczelni, 5146 studentów), Kraków (9 uczelni, 3555 studentów), Wrocław (7 uczelni, 2356 studentów), Poznań (6 uczelni, 2065 studentów), Łódź (4 uczelnie, 1950 studentów), Gdańsk (4 uczelnie, 1417), Lublin (5 uczelni, 1200 studentów), Katowice (4 uczelnie, 1150 studentów). Większość miast (29) przyjęło do 200 studentów. Należą do nich mniejsze miejscowości, w których funkcjonują publiczne jak i niepubliczne szkoły wyższe. TABELA 20. LICZBA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW KIERUNKÓW INFORMATYCZNYCH W ODNIESIENIU DO WIELKOŚCI MIASTA Miasto Województwo Liczba uczelni z kierunkami informatycznymi Liczba nowo przyjętych studentów na kierunki informatyczne Miasta małe poniżej 20 tys. 1. Sucha Beskidzka małopolskie Wałcz zachodniopomorskie 1 11 Ogółem 2 miasta 2 województwa 2 36 Miasta średnie od 20 do 100 tys. 1. Tarnów małopolskie Polkowice dolnośląskie Środa Wielkopolska wielkopolskie Jarosław podkarpackie Oświęcim małopolskie Ciechanów mazowieckie Krosno podkarpackie Skierniewice łódzkie Biała Podlaska lubelskie Nysa opolskie Świdnica dolnośląskie Łomża podlaskie Leszno wielkopolskie Zamość lubelskie 1 brak danych 15. Gniezno wielkopolskie Siedlce mazowieckie Nowy Sącz małopolskie Ogółem 17 miast 10 województw Miasta duże powyżej 100 tys. 38 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

38 Miasto Województwo Liczba uczelni z kierunkami informatycznymi Liczba nowo przyjętych studentów na kierunki informatyczne 1. Legnica dolnośląskie Kalisz wielkopolskie Koszalin zachodniopomorskie Chorzów śląskie Włocławek kujawsko-pomorskie Zielona Góra lubuskie Opole opolskie Płock mazowieckie Elbląg warmińsko-mazurskie Dąbrowa Górnicza śląskie Gorzów Wielkopolski lubuskie Bielsko-Biała śląskie Olsztyn warmińsko-mazurskie Gliwice śląskie Rzeszów podkarpackie Kielce świętokrzyskie Toruń kujawsko-pomorskie Radom mazowieckie Częstochowa śląskie Gdynia pomorskie Białystok podlaskie Katowice śląskie Lublin lubelskie Bydgoszcz kujawsko-pomorskie Szczecin zachodniopomorskie Gdańsk pomorskie Poznań wielkopolskie Wrocław dolnośląskie Łódź łódzkie Kraków małopolskie Warszawa mazowieckie Ogółem 31 miast 16 województw Łącznie 50 miast 16 województw w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

39 Analiza przyjęć na I rok studiów w uczelniach, w których oferowane są kierunki informatyczne wskazuje, że: 96% nowo przyjętych studentów podjęło naukę w 31 dużych miastach, w 19 małych i średnich miastach przyjęto łącznie ok studentów, mniej niż w jednym dużym mieście, jakim są Katowice, w mniejszych i średnich miastach w badanych uczelniach (głównie państwowe wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły niepubliczne) nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych stanowią 7,5% ogółu przyjętych studentów w tych uczelniach, zaś w dużych miastach ten wskaźnik wynosi 7%. 40 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

40 Rozdział 5. Kierunki informatyczne w województwach Kierunki informatyczne prowadzone są we wszystkich województwach. Najwięcej nowo przyjętych studentów odnotowano w woj. mazowieckim (5557) i małopolskim (3816). W 6 województwach przyjęło od 500 do 1000 nowych studentów. Najmniejszą liczbę nowo przyjętych studentów stwierdzono w woj. lubuskim (268) i świętokrzyskim (352). TABELA 21. WOJEWÓDZTWA WEDŁUG LICZBY NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW NA KIERUNKI INFORMATYCZNE Województwo Liczba uczelni z kierunkami informatycznymi liczba nowych studentów Miasta Uczelnie z największą liczbą nowo przyjętych studentów > 3000 studentów mazowieckie małopolskie studentów śląskie dolnośląskie wielkopolskie studentów Ciechanów, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa Kraków, Nowy Sącz, Oświęcim, Sucha Beskidzka, Tarnów Bielsko-Biała, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice Legnica, Polkowice, Świdnica, Wrocław Gniezno, Kalisz, Leszno, Poznań, Środa Wielkopolska łódzkie Łódź, Skierniewice pomorskie Gdańsk, Gdynia lubelskie studentów podkarpackie Biała Podlaska, Lublin, Zamość Jarosław, Krosno, Rzeszów Politechnika Warszawska; Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Politechnika Krakowska; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Politechnika Śląska w Gliwicach; Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Uniwersytet Śląski w Katowicach Politechnika Wrocławska Politechnika Poznańska; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Politechnika Łódzka; Uniwersytet Łódzki Politechnika Gdańska; Uniwersytet Gdański Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

41 Województwo Liczba uczelni z kierunkami informatycznymi liczba nowych studentów Miasta Uczelnie z największą liczbą nowo przyjętych studentów zachodnio- -pomorskie Koszalin, Szczecin, Wałcz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kujawsko- -pomorskie Bydgoszcz, Toruń, Włocławek Uniwersytet Technologiczno- -Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu podlaskie Białystok, Łomża Politechnika Białostocka warmińsko- -mazurskie < 500 studentów Elbląg, Olsztyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie opolskie Nysa, Opole Politechnika Opolska świętokrzyskie Kielce Politechnika Świętokrzyska w Kielcach lubuskie Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra Uniwersytet Zielonogórski Ogółem miast MAPA 17. WOJEWÓDZTWA WEDŁUG LICZBY NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW NA KIERUNKI INFORMATYCZNE ZACHODNIO KUJAWSKO WARMIŃSKO-MAZURSKIE PODLASKIE LUBUSKIE MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE DOLNOŚLĄSKIE OPOLSKIE ŁÓDZKIE ŚLĄSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE LUBELSKIE U S Liczba uczelni Liczba studentów MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

42 TABELA 22. WOJEWÓDZTWA WEDŁUG LICZBY GRUP SPECJALIZACJI POKREWNYCH Województwo liczba uczelni liczba nowo przyjętych studentów Algorytmika Bazy danych Bezpieczeństwo komputerowe (danych, sieci) Grafika komputerowa Gry komputerowe (teoria, praktyka, stosowanie) Inżynieria oprogramowania/ Produkcja oprogramowania Multimedia Programowanie/ Języki programowania/ Komputery Sieci i systemy informatyczne Technologie internetowe Technologie mobilne Teleinformatyka Big Data Inne Ogółem mazowieckie małopolskie dolnośląskie łódzkie pomorskie śląskie wielkopolskie lubelskie podkarpackie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie opolskie podlaskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie lubuskie województw Analiza występowania grup specjalizacji pokrewnych na kierunkach informatycznych w województwach upoważnia do następujących ustaleń: wszystkie (15) grupy specjalizacji występują w woj. mazowieckim, najmniej (5) w woj. lubuskim, Najszersza oferta programowa, obejmujaca powyżej 10 grup specjalizacji, występuje w większości województw (11). w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

43 Poszczególne grupy specjalizacji pokrewnych odnotowano w: Sieci i systemy informatyczne (90 uczelni), Multimedia (46 uczelni) wszystkie województwa, (teoria, praktyka, stosowanie 85 uczelnie), Grafika komputerowa (56 uczelni), Technologie internetowe (54 uczelnie) 15 województw, Inżynieria oprogramowania (40 uczelni) w 14 województw, Technologie mobilne (37 uczelni) 13 województw, Bazy danych (42 uczelnie), Bezpieczeństwo komputerowe (23 uczelnie) 12 województw, Programowanie (23 uczelnie) 11 województw, Teleinformatyka (15 uczelni) 10 województw, Gry komputerowe (15 uczelni) 9 województw, Algorytmika (6 uczelni) 5 województw, Big Data (5 uczelni) 3 województwa, Poniżej przykłady swojego rodzaju specyfiki województw, czyli najpopularniejszych grup specjalizacji przy uwzględnieniu liczby miast i uczelni z danego województwa: Bazy danych woj. kujawsko-pomorskie, mazowieckie, śląskie, Bezpieczeństwo komputerowe woj. śląskie, Grafika komputerowa woj. dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, mazowieckie, śląskie, warmińsko-mazurskie, Gry komputerowe woj. mazowieckie, śląskie, Inżynieria oprogramowania woj. lubelskie, śląskie, Programowanie woj. mazowieckie, śląskie. 44 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

44 Rozdział 6. Współpraca uczelni z firmami branży IT na kierunkach informatycznych Współpraca uczelni wyższych z biznesem może oznaczać zarówno wykorzystanie potencjału uczelni w działalności firm/instytucji/przedsiębiorstw jak i udział firm/instytucji/przedsiębiorstw w realizacji zadań uczelni. Analizą objęto drugi rodzaj współpracy, czyli zaangażowanie firm/instytucji i przedsiębiorstw w uczelniach, w których przedmiotem studiów są kierunki informatyczne i związane z prowadzeniem tych kierunków. Poniższe dane dotyczą wyłącznie kierunków informatycznych i pochodzą ze stron internetowych szkół te kierunki prowadzących. Informacje o zinstytucjonalizowanej w różnych formach współpracy odnotowano w 69 przypadkach (na 121 zbadanych uczelni). Przykłady współpracy to: doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów i programów praktyk zawodowych, wystawianie certyfikatów absolwentom szkoleń i kursów prowadzonych w ramach tzw. Akademii, współpraca o charakterze dydaktyczno-naukowym; staże i praktyki, opieka nad kołami naukowymi studentów, spotkania studentów z pracodawcami (np. targi, dni otwarte), kursy i szkolenia, wizyty studyjne, pomoc w wyposażaniu laboratoriów w sprzęt i oprogramowanie, współdziałanie w zakresie uzgadniania tematów prac badawczych, uzgadnianie tematów prac magisterskich. Współpraca z firmami/instytucjami jest w poszczególnych uczelniach prowadzona na różnych poziomach zarządzania (uczelni, wydziału, instytutu), m.in. poprzez powoływanie w skład organów, głównie doradczych (Rada Konsultacyjna, Rada Ekspertów, Partnerzy kierunku, Klub Partnera kierunku) przedstawicieli firm, jako członków, partnerów lub doradców. FIRMY Ustalono ponad 100 firm współpracujących z uczelniami, prowadzącymi kierunki informatyczne. Należą one przede wszystkim do branży informatycznej, w tym zarówno koncerny zagraniczne, przedsiębiorstwa polskie o zasięgu krajowym i zagranicznym, firmy o zasięgu lokalnym. w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

45 Do firm, które współpracują z największą liczbą uczelni należą: Microsoft i Cisco (ponad 30 uczelni), IBM i Oracle (po 8 uczelni). Natomiast większość spośród objętych badaniem przedsiębiorstw ogranicza się do kilku lub jednej uczelni. Uczelnie współpracują również z innymi firmami i instytucjami, do których należą o różnym zasięgu działania: firmy doradcze, konsultingowe, szkoleniowe, instytucje finansowe (banki), instytucje wsparcia biznesu (np. regionalne agencje rozwoju, Klastry ICT ) oraz państwowe (np. urzędy statystyczne). PROJEKTY/ OFERTY/ CERTYFIKATY Należy zaznaczyć, że oferty firm z branży informatycznej w zakresie prowadzenia wspólnych z uczelniami przedsięwzięć szkoleniowych zwykle pod nazwą Akademia, a także kursów i szkoleń oraz nadawania certyfikatów, mogą dotyczyć również studentów, także tych uczelni, które nie prowadzą kierunków informatycznych (przypadki takie nie zostały uwzględnione w raporcie). Powyższe dane należy traktować jako orientacyjne, bowiem ich brak o tego typu współpracy w sporządzonej analizie może oznaczać zarówno brak współpracy, brak informacji lub brak możliwości dotarcia do niej na stronach www danej uczelni uczelnie czasami informują o swoich partnerach, zamieszczając jedynie logo firm. Przykłady współpracy z kierunkami informatycznymi na uczelniach w ramach tzw. Akademii dotyczą następujących programów: Akademia Cisco (ponad 20 uczelni), Microsoft IT Academy (ponad 30 uczelni), Akademia ADB Uniwersytet Zielonogórski, Akademia FLUKE Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Horyzont, Akademia Kompetencji COMARCH Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Akademia Oracle Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Akademia X-KOM Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Politechnika Częstochowska, Blackberry Academic Program - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Digital Economy Lab (Google) Uniwersytet Warszawski, IT Academy Advanced Collegium Da Vinci w Poznaniu, MetaPack IT Academy Uniwersytet Zielonogórski, Perceptus IT Security Academy Uniwersytet Zielonogórski, Sun EduSoft AE Politechnika Lubelska. PRZYKŁADY NADAWANYCH CERTYFIKATÓW: certyfikaty Microsoft: Sun Certified Java Programmer, Microsoft Certified Professional, Sybase Certified Professional Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna w Chorzowie, 46 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

46 certyfikat ASIIN (Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik) Uniwersytet Szczeciński, certyfikat Corporate Readiness Certificate (IBM Global Services) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, certyfikat DB2 Academic Associate: DB2 Database and Application Fundamentals (BM) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, certyfikaty Cisco, Microsoft, Oracle, Blackberry Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, certyfikaty IBM MEA University w zakresie Mobile Application Specialist Wyższa Szkoła Banko wa w Gdańsku, certyfikaty SAS Institute Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie. Przykłady współpracy uczelni z firmami z branży IT i instytucjami zawarte są w Załączniku 3. Do uczelni współpracujących z największą liczbą partnerów biznesowych i oferujących najliczniejsze wspólne projekty, należą m.in.: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Zielonogórski, Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. w roku akademickim 2015/2016 stan na styczeń

47 Podsumowanie/Wnioski Dane statystyczne informujące o liczbie studentów podawane są co roku w roczniku statystycznym GUS (Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r. Warszawa, GUS 2015). Ostatni rocznik ukazał się pod koniec 2015 r. i zawiera dane z roku akademickiego 2014/2015. Wynika z niego, że w 434 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło się 1 469,4 tys. studentów (według stanu w listopadzie 2014 r.), zaś absolwentów (dane za rok akademicki 2013/2014). Na kierunku Technologie teleinformacyjne studiowało łącznie studentów, co stanowi 4,6% ogółu studiujących. Odnotowano absolwentów (9699 z uczelni publicznych; 3155 z uczelni niepublicznych). Opracowanie to podaje dane zbiorcze, jednak nie informuje szczegółowo, ilu studentów z danego kierunku przyjęto w konkretnej szkole. Biorąc powyższe pod uwagę, przy uwzględnieniu liczby nowo przyjętych studentów, rezygnacje ze studiów oraz liczbę absolwentów kierunków informatycznych można przyjąć, że na początku 2016 r. na tych kierunkach na wszystkich rocznikach łącznie studiowało ponad 70 tys. studentów. Przykłady z innych państw: W Wielkiej Brytanii w roku akad. 2012/2013 studiowało 2,3 miliona studentów w 162 uczelniach, w tym na kierunkach informatycznych (Computer Science) (za: Patterns and trends in UK Hihger education 2014;www. universitiesuk.ac.uk/highereducation/documents/2014/patternsandtrendsinukhighereducation2014. w Niemczech w roku akademickim 2014/2015 na ogólną sumę 2,7 mln studentów, w tym 506 tys. pdf ). W Rumunii bardzo istotny wskaźnik, bo dotyczący liczby absolwentów kierunków informatycznych nowo przyjętych studenci pierwszego roku studiów IT liczyli osób (6,8%) i stanowiło to o 2,6% więcej niż w roku 2013 (za: Gesellschaft für Informatik, Statistisches Bundesamt). i świadczący o dostępie do wykwalifikowanych kadr w branży IT wynosił ponad 7 tys. osób w 2015 r. ( uploads/2015/10/brainspotting_itc_talentmap_ pdf). 48 Raport Pro Progressio Nowo przyjęci studenci kierunków informatycznych

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2013/2014, 2014/2015 oraz 2015/16 Lp Nazwa uczelni liczba przyjętych w roku Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2016/2017 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku 2016/2017 Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia niestacjonarne Liczba

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015

Liczba kandydatów na kierunek informatyka w roku akademickim 2013/2014 oraz 2014/2015 Liczba kandydatów na kierunek informatyka w 2013/2014 oraz 2014/2015 INFORMATYKA Lp Nazwa uczelni Studia I stopnia stacjonarne Studia I stopnia niestacjonarne Studia II stopnia stacjonarne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem

studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne liczba kandydatów ogółem Liczba kandydatów na kierunek informatyka 2013-2014 - uczelnie studia I stopnia stacjonarne studia I stopnia niestacjonarne studia II stopnia stacjonarne studia II stopnia niestacjonarne lp nazwa uczelni

Bardziej szczegółowo

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2

Dotacja podstawowa , , , , , , , , , , , , , ,2 Dotacja podstawowa, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, przyznana uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uczelniom

Bardziej szczegółowo

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01

1 Uniwersytet Warszawski ,91 54,61 97,51 92,10 64,60 2 Uniwersytet Jagielloński 98, , ,92 55,01 1 Uniwersytet Warszawski 100 97,91 54,61 97,51 92,10 64, 2 Uniwersytet Jagielloński 98,52 100 39,50 100 87,92 55,01 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 82,50 68,44 48,57 76,32 82,84 68,04 4 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych

Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych Informacja dla studentów Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi i apel do władz uczelni publicznych i niepublicznych W związku z decyzją MNiSW cofającą uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17

Infrastruktura dydaktyczna. Prowadzenie badań naukowych. w pełni w pełni w pełni w pełni w pełni nie dotyczy w pełni w pełni Pozytywna 2013-10-17 Polska Komisja Akredytacyjna uczelnie/wydziały, w których został oceniony kierunek informatyka w latach 2003-2013 w układzie chronologicznym (ocena programowa) Nazwa Uczelni/ u Koncepcja rozwoju kierunku

Bardziej szczegółowo

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1

Zespół nauk technicznych. Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy lp. Kierunek Uczelnia Jednostka Miasto 1 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr 449/208 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 lipca 208 r. Zespół nauk technicznych Kierunki, jednostki i uczelnie wyznaczone do oceny programowej po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

LEGIA AKADEMICKA. osoba, która przeszła kwalifikację wojskową bądź wyraża gotowość do jej odbycia.

LEGIA AKADEMICKA. osoba, która przeszła kwalifikację wojskową bądź wyraża gotowość do jej odbycia. Legia Akademicka LEGIA AKADEMICKA Jeżeli jesteś młodą, ambitną osobą o dobrym stanie zdrowia, chcącą się rozwijać i jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje, nie posiadasz jakiegokolwiek przeszkolenia

Bardziej szczegółowo

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół

PARTNEREM DODATKU JEST. RANKING szkół PARTNEREM DODATKU JEST RANKING szkół WYŻSZYCH RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH Dwa światy nauki Rafał Pisera Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Collegium Civitas z Warszawy zwyciężyły w rankingu szkół wyższych Wprost.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE

Uniwersytety WSKAŹNIK. i niepubliczne uczelnie akademickie o charaktrerze uniwersyteckim MIEJSCE 1 Uniwersytet Jagielloński 1 2 100,00 2 Uniwersytet Warszawski 2 1 99,92 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 3 3 80,08 4 Uniwersytet Wrocławski 4 4 72,31 5 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 1 Mobilność edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 218 Termin składania

Bardziej szczegółowo

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA

5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHORZOWIE BIBLIOTEKA Uczelnie, z którymi prowadzimy wymianę międzybiblioteczną: l.p. Nazwa 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO

2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU BIBLIOTEKA 5 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I ADMINISTRACJI W BYTOMIU WYDAWNICTWO No. Name 1 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku 2 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU 3 WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ 4 WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BOCHNI 5 WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego

Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego Lp. Nazwa Uczelni Oferta kształcenia podyplomowego 1 Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła WyŜsza 10 2 WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 93,12 3 WyŜsza Szkoła Gospodarowania Nieruchomościami 86,61 4

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2018 1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 2. Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 3. Bydgoska Szkoła Wyższa 4. Collegium Da Vinci

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU

WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU WYKAZ UCZELNI, KTÓRE PRZYSTĄPIŁY DO REALIZACJI PROJEKTU Województwo Dane uczelni Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna z krajami partnerskimi (termin składania wniosków: 04.03.2015) 22 lipca 2015r. ogłasza wyniki konkursu

Bardziej szczegółowo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo

(II) Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo. Położnictwo L.p. Miasto Uczelnia Kierunek kształcenia Data uzyskania akredytacji 1 Lublin Akademia Medyczna 6.08.2007(II) 6.08.2007(II) Czas, na jaki wydano akredytację Koniec terminu akredytacji 6.08.2012 6.08.2012

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ

Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ Lp. Nazwa Uczelni PrestiŜ 1 Akademia Leona Koźmińskiego 10 2 Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej 66,73 3 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 35,75 4 Uczelnia Łazarskiego 29,13 5 Collegium

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40 Warszawa, dnia 3 sierpnia 2018 r. Pozycja 40 ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia kompleksowego pod kryptonimem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku Toruń, 17 lutego 2015 roku Sprawozdanie z działalności Polskiego Konsorcjum Narodowego Mathematical Reviews w 2014 roku dla Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów

Częściowo zatwierdzony oznacza, że dofinansowanie zostało przyznane nie na wszystkie, a jedynie niektóre z wnioskowanych krajów Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność Edukacyjna: mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w roku 2016 Termin składania

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność

Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność Lp. Nazwa Uczelni Innowacyjność 1 WyŜsza Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 2 Polsko-Japońska WyŜsza Szkoła Technik Komputerowych 75,73 3 WyŜsza Szkoła Bankowa we 71,97 4 Szkoła WyŜsza im. Pawła

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2019

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2019 UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2019 2. Biuro Karier Politechniki Warszawskiej 3. Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie 4. Akademia Górniczo-Hutnicza

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH

WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH WYKAZ SKONTROLOWANYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH Nazwa szkoły Delegatura Rodzaj postępowania Etap postępowania 1 Elbląska Uczelnia Humanistyczno- Ekonomiczna Bydgoszcz 2 Akademia Morska w Gdyni Gdańsk 3 Akademia Medyczna

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW.

Nazwa uczelni; Wydział; Zakres. Strona internetowa; poczta e-mail. Telefon/fax; osoba do kontaktów. Data zatwierdzenia przez MNiSW. Wykaz uczelni z zatwierdzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego programem studiów podyplomowych uprawniających do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane w roku akademickim 2009/2010 22 czerwca Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uzyskało zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych na program "kierunki zamawiane". Celem programu jest wykształcenie dodatkowo kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma %

2002/ / / / / / / / / / / / / /16 Suma % Stypendyści wg typów uczelni: Typ uczelni / Edycja Liczba stypendystów 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Suma % y 482 695 611

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h

Ranking polskich uniwersytetów klasycznych według indeksu Hirscha h Ranking polskic uniwersytetów klasycznyc według indeksu Hirsca L.p. na 1 Uniwersytet Warszawski 27484 401126 366050 187 3,13 586 14,59 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 27075 299213 267027 153 2,58

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego (termin składania wniosków: 31.03.2015 r.) 29 lipca 2015 r. ogłasza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 128 10763 Poz. 864 864 ROZPORZĄDZENE MNSTRA ZDROWA 1) z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku- Białej

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień

Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień Wykaz placówek Santander Bank Polska S.A. oferujących kredyt gotówkowy w ramach promocji stan na dzień 07-06-2019 lp. miejscowość adres nazwa placówki 1. Chorzów ul. Wolności 1A 4 Oddział w Chorzowie 2.

Bardziej szczegółowo

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - wykaz uczelni Świadectwa charakterystyki budynku - wykaz uczelni Lista uczelni posiadających zatwierdzony przez MInistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego program studiów podyplomowych uprawniających do wykonywania świadectw

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz

Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Lista Uczelni i Wydziałów współpracujących z serwisem Plagiat.pl: Pogrubioną czcionką zostały wyróżnione uczelnie, które przystąpiły do wymiany baz Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników badania ELA w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r.

Wykorzystanie wyników badania ELA w Rankingu Szkół Wyższych. Warszawa, 11 lipca 2017r. Wykorzystanie wyników badania ELA w Rankingu Szkół Wyższych Warszawa, 11 lipca 2017r. Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów Badanie przygotowywane jest przez Ministerstwo auki i Szkolnictwa Wyższego,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys).

Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Turystyka dziedzictwa przemysłowego w programach uczelni kształcących na kierunkach turystycznych (zarys). Bartosz Zalewski Zabrze 05 Turystyka dziedzictwa przemysłowego (nazywana także przemysłową lub

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2018 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia germańska 1 : Uniwersytet Jagielloński 1 Filologia angielska 5 : Uniwersytet J. Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

the following State Universities provide programmes on physiotherapy:

the following State Universities provide programmes on physiotherapy: Poland the following State Universities provide programmes on physiotherapy: 1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78 tel. (+48-12) 683 10

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki kolejnej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22

Bardziej szczegółowo

30.09.2013. delegatów. Jednostki AZS. Lp.

30.09.2013. delegatów. Jednostki AZS. Lp. Lp. Jednostki AZS członkowie wg składek 30.09.2013 Liczba delegatów PODLASKIE - Białystok 1 Organizacja Środowiskowa AZS Białystok 1 4 2 KU AZS Politechnika Białostocka Białystok 386 1 3 KU AZS Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, dla pielęgniarek, dla pielęgniarek. 4. Pielęgniarstwo zachowawcze, dla pielęgniarek pielęgniarstwa, które powinny być przedmiotem przetargu na prowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla i położnych ze środków finansowych budżetu państwa Województwo Okręgowa Izba Pielęgniarek i Priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Techniki Morskiej i Transportu w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy 1.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porównawcze konkursów na aplikacje

Zestawienie porównawcze konkursów na aplikacje Zestawienie porównawcze konkursów na aplikacje 1 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Zgłoszenia do konkursu 1542 1391 2170 1883 1813 1872 1786 1998 2389 Przystąpili do I etapu 1467 1320 1837 1674

Bardziej szczegółowo

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Liczba stypendystów 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Stypendyści wg typów uczelni Typ uczelni 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/ % Uniwersytety 482 695 611 552 592 579 480 462

Bardziej szczegółowo

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl

Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Lista Uczelni współpracujących z Plagiat.pl Uniwersytety 1) Uniwersytet Gdański 2) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny, Wydział Nauk o Zdrowiu) 3) Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Warszawa, 23-11-2016 r. Opinia uzupełniająca Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego wobec projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji

W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji W kierunku nowych pomysłów, czyli edukacja przyrodnicza dziś. Marta Samulowska Zespół Edukacji Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Pedagogiczny w Krakowie Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2012r. ) dla kierunku

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009

UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 UMOWY ZAWARTE W RAMACH KONKURSU DLA PODDZIAŁANIA 4.1.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI konkurs nr 1/POKL/4.1.2/2009 LP. NAZWA UCZELNI Tytuł projektu PUNKTY DOFINANSOWANIE DATA ZAWARCIA UMOWY 1 Akademia

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW - MATURA 2016 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska 1 : Uniwersytet Wrocławski 1 Filologia angielska 4 : Uniwersytet Śląski 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy

Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych. raport cząstkowy Badanie preferencji pracodawców w zakresie zatrudniania absolwentów szkół wyższych raport cząstkowy Warszawa, lipiec 06 Metodologia Historia badania Ranking Szkół Wyższych przygotowywany jest corocznie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla kierunku kształcenia pielęgniarstwo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT WYKONAWCZYCH - dot. naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2013 r. ) dla

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 11 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 maja 2015 r. Poz. 650 OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kierunki studiów - uczelnie - studia Kierunki zamawiane 2011/2012 ogłoszone Na podstawie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę uczelni, które od nowego roku akademickiego będą realizować program kierunków zamawianych - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski. W tym

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie

Hanna Chilmon Nowa Rola Placówek Doskonalenia Sprawozdanie Załącznik 2 Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli biorących udział w programie Nowa Rola Placówek Doskonalenia Lp Województwo Placówka 1. dolnośląskie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat)

MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) 2015-04-24 14:26 MNiSW: efekty pierwszej edycji programu MALUCH na uczelni (komunikat) - MNiSW informuje: Minister nauki: przyjazna uczelnia realizuje zasady etyczne, tworzy dobre środowisko pracy i zapewnia

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE Dla rozwoju infrastruktury i środowiska NOWOCZESNE UCZELNIE W POLSCE fot. Brunon Fidrych Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zdobył szereg prestiżowych nagród, m.in.: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Informatyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Informatyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Informatyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy 1. Opis ankietyzacji

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki Polskich uczelni wyższych Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand Podbipięty 57 02-732 Warszawa e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl Reputacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.)

Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Wykaz ośrodków adopcyjnych w Polsce funkcjonujących w Polsce po dniu 1 stycznia 2012r. (stan na dzień 1. 04. 2012 r.) Lp. województw ośrodki publiczne o 1. dolnośląskie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3.

UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. UCZESTNICY KONKURSU GENIUS UNIVERSITATIS 2016 2. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 3. Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie 4. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 26-27.04.2014 GRY ELIMINACYJNE KOBIET AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM GDANSK 6-7.04.04 GRY ELIMINACYJNE KOBIET Godz klucz s LP nazwa uczelni 4 P G M -4 Uniwersytet Mikołaja Kopernika 0.5 : : : 0:6 :9 IV - w Toruniu 4-.45

Bardziej szczegółowo

upadłość konsumencka rocznie

upadłość konsumencka rocznie Upadłości konsumenckie w 2018 r. W 2018 r. opublikowano Monitorze Sądowym i Gospodarczym 6570 upadłości konsumenckich wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW www.most.amu.edu.pl PROGRAM MOBILNOŚCI KRAJOWEJ STUDENTÓW I DOKTORANTÓW CO TO JEST PROGRAM MOST? MOST jest programem mobilności krajowej dla studentów i doktorantów, którego celem jest odbycie studiów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY

ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY ZAŁĄCZNIK STATYSTYCZNY Oznaczenia - w tabelach oznaczają brak danych, zgodnie z otrzymanym materiałem źródłowym GUS. Wartość 0 w komórkach oznacza brak wystąpienia zjawiska. Nagłówki tabel przyjęto w większości

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3 tel. (0-22) 628-88-25; fax (0-22) 529-27-07 www.nauka.gov.pl 21 sierpnia 2008 r. UCZELNIE DLA POLSKIEJ GOSPODARKI CZYLI KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Ekonomiczny w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Ekonomiczny w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Ekonomiczny w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy 1. Opis ankietyzacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim

Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Informacje o Konkursie im. Julka Cyperlinga Świat w zbliżeniu. Ukryte w szufladzie" na Najlepszy Reportaż w Roku Akademickim Idea konkursu Prezentowanie i promowanie dziennikarskiej twórczości studentów

Bardziej szczegółowo

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust.

Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. Załącznik 2 Wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych, których naczelnicy są właściwi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy Lp. Nazwa i adres urzędu skarbowego Rodzaj rachunku

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Budownictwo

Politechnika Wrocławska Budownictwo Losy absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie Na podstawie badań przeprowadzonych wśród absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Kleszczowie, odnoszących się

Bardziej szczegółowo

www.kaut.agh.edu.pl/mostech KRAJOWA WYMIANA UCZELNI TECHNICZNYCH MOSTECH CO TO JEST PROGRAM MOSTECH? MOSTECH to program umożliwiający odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą przez studentów i

Bardziej szczegółowo