LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE WYNIKÓW BADANIA LOKALNEGO INDEKSU JAKOŚCI WSPÓŁPRACY W GMINIE STRYSZÓW BADANIE NA WEJŚCIU SUCHA BESKIDZKA, GRUDZIEŃ 2013 R.

2 1. Wstęp Prezentowany raport to opracowanie wyników badania ankietowego pt. Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, które przeprowadzone zostało w ramach projektu Platforma współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w gminach:, realizowanego przez Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego wraz z partnerami, tj. Gminą Budzów, Gminą Lanckorona, Gminą Mucharz, Gminą Stryszawa, Gminą Stryszów, Gminą Zembrzyce. Projekt pt. Ocena jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego (Poddziałanie PO KL). i polega na wdrożeniu standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w oparciu o model współpracy opracowany w projekcie pt. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy zrealizowanym w ramach Poddziałania PO KL. W badaniu wykorzystano narzędzie będące produktem wspomnianego projektu systemowego. Ankieta jest podzielona na pięć części: ogólna ocena jakości współpracy (pytania 1-4); samorząd jako partner organizacji pozarządowych (pytania 5-7); organizacje pozarządowe jako partner samorządu (pytania 8-10); uwarunkowania oraz rezultaty współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi (pytania 11-14); informacje o organizacji wypełniającej ankietę (pytania 15-19). Zastosowane skróty: JST jednostka samorządu terytorialnego NGO organizacja pozarządowa

3 2.Wyniki badania 2.1. Zakres realizowanej współpracy Zakres współpracy między JST i NGOs (pytanie 1) Stosowane formy Formy współpracy (% udział odpowiedzi "tak") Tworzenie prawa i 71% programów Realizacja zadań publicznych 86% Korzystanie ze wsparcia 10 samorządu Średnia wartość wskaźnika 85,7% Udział organizacji, które w ostatnim roku współpracowały z JST w zakresie... Średnia wartość wskaźnika Tworzenie prawa i programów Realizacja zadań publicznych Korzystanie ze wsparcia samorządu 71% ,7% 86% 10 Główne obszary działania organizacji (pytanie 17) Bezpieczeństwo publiczne 1 Edukacja i wychowanie Obszary współpracy między JST i NGOs Kultura i sztuka Mniejszości narodowe Bezpieczeństwo publiczne 1 Ochrona środowiska Edukacja i wychowanie Kultura i sztuka Ochrona zdrowia Mniejszości narodowe Osoby niepełnosprawne Ochrona środowiska Osoby starsze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Osoby niepełnosprawne Osoby starsze Prawa mężczyzn i kobiet Pomoc społeczna Przedsiębiorczość Prawa mężczyzn i kobiet Sport i kultura fizyczna 6 Przedsiębiorczość Sport i kultura fizyczna 6 Turystyka, krajoznawstwo 1 Turystyka, krajoznawstwo 1 Wspólnoty lokalne 2 Wspólnoty lokalne 2 Współpraca Współpraca międzynarodowa międzynarodowa Inne obszary Inne obszary Średnia 6,3% Liczba obszarów w których działa 5% NGOs % NGOs, które działają w danym obszarze

4 Opinie NGOs na temat intensywności współpracy z JST (pytanie 2) % wskazań Bardzo duża 57% Duża 29% Średnia 14% Mała Bardzo mała / brak Ocena intensywności współpracy z samorządem w ostatnich 12 miesiącach 57% 29% 14% Bardzo duża Duża Średnia Mała Bardzo mała / brak Średnia ocena intensywności kontaktów: 4,43. Obszar 1: Zakres realizowanej współpracy podsumowanie Zakres współpracy JST - NGOs Obszary aktywności NGOs Opinia o intensywności współpracy Średnia ocena zakresu współpracy Zasady oceny Ocena rośnie wraz z odsetkiem NGOs, które współpracowały z JST w trzech obszarach: 1 pkt jeśli ; 5 pkt jeśli >75% Ocena rośnie wraz z liczbą obszarów, w których działa co najmniej 5% NGOs: 1 pkt jeśli 0; 5 pkt jeśli 12 z 16 obszarów Średnia ocena w skali 1-5: "b. źle" - 1 pkt; "źle" - 2 pkt; "ani dobrze ani źle" - 3 pkt; "dobrze" - 4 pkt; "b. dobrze" - 5 pkt Wartość wskaźnika Poziom oceny max. Ocena w skali % 75% 5, ,33 4,43 5,00 4,43 Średnia arytmetyczna z oceny elementów składowych (nr 1, 2, 17) 3,92 Ocena zakresu realizowanej współpracy Średnia ocena zakresu współpracy 3,92 1. Zakres współpracy JST - NGOs 5, Obszary aktywności NGOs 2,33 2. Opinia o intensywności współpracy 4,

5 2.2. Ocena administracji samorządowej Ocena działań samorządu w zakresie aktywizacji mieszkańców (pytanie 5) % wskazań Bardzo dobrze 14% Dobrze 86% Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle Ocena działań samorządu w zakresie aktywizacji mieszkańców 14% Bardzo dobrze 86% Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle Średnia ocena działań aktywizacyjnych: 4,14. Ocena postawy przedstawicieli samorządu (pytanie 6) Średnia (skala 1-5) Wola współpracy 4,57 Partnerskie podejście 4,71 Przejrzystość procedur 4, Ocena postawy przedstawicieli samorządu w relacjach z NGOs 4,57 4,71 4,86 4,71 Wola współpracy Partnerskie podejście Przejrzystość procedur Średnia Oceny przeliczone na skalę punktową od 1 do 5 Średnia ocena postawy samorządu: 4,71.

6 Ocena działań samorządu w wybranych obszarach (pytanie 7) Diagnozowanie lokalnych problemów Informowanie o swoich działaniach Włączanie NGOs w proces decyzyjny Finansowanie działań organizacji Pomoc NGOs w zabiegach o fundusze Niefinansowe formy wspierania NGOs Średnia (skala 1-5) 4,14 4,43 4,14 4,33 4,57 5,00 Ocena działałań samorządu w wybranych obszarach Średnia ocena w skali 1-5 Diagnozowanie lokalnych problemów Informowanie o swoich działaniach Włączanie NGOs w proces decyzyjny Finansowanie działań organizacji Pomoc NGOs w zabiegach o fundusze Niefinansowe formy wspierania NGOs 4,14 4,14 4,44 4,43 4, ,57 5,00 Oceny przeliczone na skalę punktową od 1 do 5 Średnia ocena działań samorządu w wybranych obszarach: 4,44.

7 Obszar 2: Ocena administracji samorządowej podsumowanie Działania JST na rzecz aktywizacji Postawa względem organizacji Wybrane działania JST Zasady oceny Wartość wskaźnika Poziom oceny max. Ocena w skali 1-5 Średnia ocena w skali 1-5: "b. źle" - 1 pkt; "źle" - 2 pkt; "ani dobrze ani źle" - 3 pkt; "dobrze" - 4 pkt; "b. dobrze" - 5 pkt 4,14 5,00 4,14 Średnia z oceny trzech szczegółowych aspektów. Wszystkie oceny w skali 1-5 4,71 5,00 4,71 Średnia z oceny sześciu wybranych obszarów. Wszystkie oceny w skali 1-5 4,44 5,00 4,44 Średnia ocena samorządu Średnia arytmetyczna z oceny elementów składowych (nr 5-7) 4,43 Ocena podejścia i sposobu działania administracji samorządowej Średnia ocena samorządu 4,43 5. Działania JST na rzecz aktywizacji 4,14 6. Postawa względem organizacji 4,71 7. Wybrane działania JST 4,

8 2.3. Ocena organizacji pozarządowych Ocena poziomu aktywności społecznej mieszkańców (pytanie 8) % wskazań Bardzo dobrze Ocena poziomu aktywności społecznej mieszkańców Dobrze 10 Ani dobrze, ani źle 10 9 Źle Bardzo źle 6 3 Bardzo dobrze Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle Średnia ocena aktywności mieszkańców: 3,00. Ocena woli współpracy po stronie NGOs (pytanie 9) Średnia (skala 1-5) Ocena postawy przedstawicieli organizacji w relacjach z partnerami Wola współpracy 3,57 5 z partnerami 3,86 3,57 3,57 3,67 4 Partnerskie 3,57 podejście Przejrzystość w działaniu 3, Wola współpracy z partnerami Partnerskie podejście Przejrzystość w działaniu Średnia Oceny przeliczone na skalę punktową od 1 do 5 Średnia ocena otwartości NGOs: 3,67. Ocena sposobu działania NGOs (pytanie 10) Diagnozowanie lokalnych potrzeb Informowanie o swoich działaniach Zaangażowanie w proces decyzyjny Sprawność w pozyskiwaniu funduszy Korzystanie z dostępnych form wsparcia Działania na rzecz integracji 3 sektora Średnia (skala 1-5) 3,14 2,86 2,57 3,00 2,86 2,71 Ocena działałań organizacji w wybranych obszarach Średnia ocena w skali 1-5 Diagnozowanie lokalnych potrzeb Informowanie o swoich działaniach Zaangażowanie w proces decyzyjny Sprawność w pozyskiwaniu funduszy Korzystanie z dostępnych form wsparcia Działania na rzecz integracji 3 sektora 2,57 2,86 2,86 2,86 2,71 3,14 3, Oceny przeliczone na skalę punktową od 1 do 5 Średnia ocena sposobu działania NGOs: 2,86.

9 Obszar 3: Ocena organizacji pozarządowych podsumowanie Aktywność społeczna mieszkańców Postawa względem JST i partnerów Wybrane działania organizacji Zasady oceny Wartość wskaźnika Poziom oceny max. Ocena w skali 1-5 Średnia ocena w skali 1-5: "b. źle" - 1 pkt; "źle" - 2 pkt; "ani dobrze ani źle" - 3 pkt; "dobrze" - 4 pkt; "b. dobrze" - 5 pkt 3,00 5,00 3,00 Średnia z oceny trzech szczegółowych aspektów. Wszystkie oceny w skali 1-5 3,67 5,00 3,67 Średnia z oceny sześciu wybranych obszarów. Wszystkie oceny w skali 1-5 2,86 5,00 2,86 Średnia ocena NGOs Średnia arytmetyczna z oceny elementów składowych (nr 8-10) 3,17 Ocena podejścia i sposobu działania organizacji pozarządowych Średnia ocena NGOs 3,17 8. Aktywność społeczna mieszkańców 3,00 9. Postawa względem JST i partnerów 3, Wybrane działania organizacji 2,

10 2.4. Ocena zewnętrznych uwarunkowań Ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy (pytanie 11) % wskazań Bardzo dobrze Ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy między samorządem i NGOs Dobrze 43% Ani dobrze, ani źle 29% 9 Źle 14% 6 43% Bardzo źle 14% 29% 3 Bardzo dobrze Dobrze Ani dobrze, ani źle 14% 14% Źle Bardzo źle Średnia ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy: 3,00. Obszar 4: Ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy podsumowanie: Ocena zewnętrznych uwarunkowań współpracy Zasady oceny Średnia ocena w skali 1-5: "b. źle" - 1 pkt; "źle" - 2 pkt; "ani dobrze ani źle" - 3 pkt; "dobrze" - 4 pkt; "b. dobrze" - 5 pkt Wartość wskaźnika Poziom oceny max. Ocena w skali 1-5 3,00 5,00 3,00

11 2.5. Ocena rezultatów współpracy Ocena wpływu współpracy JST NGO na jakość usług świadczonych mieszkańcom (pytanie 12) % wskazań Bardzo dobrze Ocena wpływu współpracy JST-NGOs na jakość usług świadczonych mieszkańcom Dobrze 57% Ani dobrze, ani źle 43% Źle 9 57% Bardzo źle 6 43% 3 Bardzo dobrze Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle Średnia ocena wpływu współpracy na jakość usług: 3,57. Ocena wpływu współpracy z JST na rozwój organizacji (pytanie 13) % wskazań Bardzo dobrze 29% Ocena wpływu współpracy z samorządem na rozwój organizacji Dobrze 57% Ani dobrze, ani źle 14% Źle 9 57% Bardzo źle % Bardzo dobrze Dobrze 14% Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle Średnia ocena współpracy na rozwój organizacji: 4,14. Obszar 5: Ocena rezultatów współpracy podsumowanie Wpływ na usługi dla mieszkańców Wpływ na organizację Zasady oceny Średnia ocena w skali 1-5: "b. źle" - 1 pkt; "źle" - 2 pkt; "ani dobrze ani źle" - 3 pkt; "dobrze" - 4 pkt; "b. dobrze" - 5 pkt Średnia ocena w skali 1-5: "b. źle" - 1 pkt; "źle" - 2 pkt; "ani dobrze ani źle" - 3 pkt; "dobrze" - 4 pkt; "b. dobrze" - 5 pkt Wartość wskaźnika Poziom oceny max. Ocena w skali 1-5 3,57 5,00 3,57 4,14 5,00 4,14 Średnia ocena rezultatów Średnia arytmetyczna z oceny elementów składowych (nr 12-13) 3,86 Ocena rezultatów współpracy Ocena obszaru 5 3, Wpływ na usługi dla mieszkańców 3, Wpływ na organizację 4,

12 2.6. Ocena ogólna Ogólna ocena jakości współpracy JST NGO (pytanie 3) % wskazań Bardzo dobrze 71% Ogólna ocena jakości współpracy samorządu i organizacji pozarządowych Dobrze 29% Ani dobrze, ani źle Źle 9 71% Bardzo źle 6 3 Bardzo dobrze 29% Dobrze Ani dobrze, ani źle Źle Bardzo źle Średnia ocena ogólna jakości współpracy: 4,71. Zestawienie oceny ogólnej i ocen szczegółowych Ogólna ocena jakości współpracy IST-NGOs Zasady oceny Średnia ocena w skali 1-5: "b. źle" - 1 pkt; "źle" - 2 pkt; "ani dobrze ani źle" - 3 pkt; "dobrze" - 4 pkt; "b. dobrze" - 5 pkt Wartość wskaźnika Poziom oceny max. Ocena w skali 1-5 4,71 5,00 4,71 Ocena w skali 1-5 Zakres współpracy 3,92 Podejście administracji 4,43 Podejście organizacji 3,17 Uwarunkowania współpracy 3,00 Rezultaty współpracy 3,86 Średnia z ocen cząstkowych 3,68 Zestawienie opinii ogólnej i szczegółówych ocen współpracy JST-NGOs ,92 4,43 3,17 3,00 3,86 3,68 4, Zakres współpracy Podejście administracji Podejście organizacji Uwarunkowania współpracy Rezultaty współpracy Średnia z ocen cząstkowych Ocena ogólna

13 3. Struktura organizacji, biorących udział w badaniu 3.1. Wiek organizacji Procentowy rozkład NGOs wg daty powstania organizacji przed % od 1990 do % od 2000 do 2004 od 2005 do % w 2010 lub później 29% Rozkład badanych NGOs wg daty powstania organizacji % 14% 14% 29% przed w 2010 lub później 3.2. Zasięg działania Procentowy rozkład NGOs wg zasięgu działania organizacji gmina / miasto 10 powiat 14% województwo kraj i/lub zagranica 9 6 Rozkład badanych NGOs wg zasięgu działania organizacji % gmina / miasto powiat województwo kraj i/lub zagranica

14 3.3. Personel organizacji Procentowy rozkład NGOs wg liczby osób zaangażowanych w prace organizacji Stali pracownicy Współpracownicy Wolontariusze brak osoby 3-5 osób 6-10 osób osób powyżej 20 osób Rozkład badanych NGOs wg liczby personelu brak 1-2 osoby 3-5 osób 6-10 osób osób powyżej 20 osób Stali pracownicy Współpracownicy Wolontariusze 3.4. Członkowie organizacji Procentowy rozkład NGOs wg liczby aktywnych członków poniżej 10 osób osób 43% osób 43% osób osób 14% 100 i więcej osób Rozkład badanych NGOs wg liczby aktywnych członków organizacji % 43% 2 14% poniżej 10 osób osób osób osób osób 100 i więcej osób Średnia liczba aktywnych członków organizacji: 27,4

15 4. Podsumowanie Na podstawie badania można stwierdzić, że organizacje pozarządowe oceniają współpracę z administracją publiczną w gminie Stryszów przeciętnie. Jako pozytywny aspekt należy wymienić dobry kontakt oraz wymieniane przez respondentów pozytywne relacje z przedstawicielami JST. Znajduje to odzwierciedlenie w składowej ogólnej oceny jakości współpracy: Podejście administracji, które jest najwyżej ocenionym obszarem (4,43). Respondenci zadowoleni byli również z zakresu współpracy. Nieco niżej oceniono podejście organizacji do podejmowania współpracy. Wyniki takie wskazują na duży potencjał wzajemnych relacji, co może mieć w przyszłości przełożenie na efektywną współpracę obu sektorów. Główną przeszkodą we współpracy są najniżej ocenione uwarunkowania zewnętrzne. Jako najbardziej problematyczne respondenci wskazywali niejasne, skomplikowane procedury i przepisy, niskie nakłady finansowe oraz niewystarczającą infrastrukturę. Rekomendacje: dbanie o utrzymanie na wysokim poziomie wzajemnych relacji między JST i NGO (np. poprzez regularne spotkania); edukacja członków organizacji pozarządowych (w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów, jak również w zakresie możliwości aplikowania o fundusze zewnętrzne); stworzenie infrastruktury umożliwiającej organizacjom łatwy dostęp do aktualnych informacji dot. planów samorządu, działań innych organizacji, sposobu i możliwości pozyskiwania środków finansowych (np. platforma internetowa).

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania współpracy Gminy Miasta Sopot z organizacjami pozarządowymi wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

Wyniki badania współpracy Gminy Miasta Sopot z organizacjami pozarządowymi wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy Wyniki badania współpracy Gminy Miasta Sopot z organizacjami pozarządowymi wg Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy Spis treści Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem w ujęciu prawnym... 2 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Współpracujemy profesjonalnie! nowa jakość współpracy pomiędzy samorządem i organizacjami pozarządowymi w gminach: Biłgoraj, Frampol, Zwierzyniec i Lubycza Królewska Projekt Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie badania współpracy pomiędzy JST a podmiotami trzeciego sektora. Szczecin 4 lutego 2015 r.

Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie badania współpracy pomiędzy JST a podmiotami trzeciego sektora. Szczecin 4 lutego 2015 r. Lokalny Indeks Jakości Współpracy jako narzędzie badania współpracy pomiędzy JST a podmiotami trzeciego sektora Szczecin 4 lutego 2015 r. Indeks jakości współpracy Co to jest indeks jakości współpracy?

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

Badanie sektora pozarządowego w Koninie

Badanie sektora pozarządowego w Koninie Badanie sektora pozarządowego w Koninie PODSUMOWA BADANIA ANKIETOWEGO przeprowadzonego w ramach projektu zrealizowanego przez Miasto Konin, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Konińską Radę Działalności

Bardziej szczegółowo

OCENA WSPÓŁPRACY STAROSTWA POWIATOWEGO W ZGORZELCU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2014 ROK LOKALNY INDEKS JAKOŚCI WSPÓŁPRACY DLA POWIATU ZGORZELECKIEGO Wprowadzenie W ramach projektu realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Raport z badania jakości współpracy Powiatu Gryfińskiego i organizacji pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy

Raport z badania jakości współpracy Powiatu Gryfińskiego i organizacji pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Raport z badania jakości współpracy Powiatu Gryfińskiego i organizacji pozarządowych w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Gryfino, 25.06.2014 r. I. Wstęp Badanie jakości współpracy Powiatu Gryfińskiego

Bardziej szczegółowo

Sitno, marzec 2014 r.

Sitno, marzec 2014 r. Wyniki badania jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w gminie Sitno w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Sitno, marzec 2014 r. 1. Wstęp Obecne badanie

Bardziej szczegółowo

Metryczka do diagnozy współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi wg stanu na dzień 31.12.2013 r

Metryczka do diagnozy współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi wg stanu na dzień 31.12.2013 r Metryczka do diagnozy współpracy Miasta Jelenia Góra z organizacjami pozarządowymi wg stanu na dzień 31.12.2013 r Liczba organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze: 343 Liczba zorganizowanych konkursów:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA I: maj 2014 r. 1. Metodologia pracy W dniach 13-25.05.2014 na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE

Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE SK.523.3.2015 Miłki, dnia 05 lutego 2015 r. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miłki ZAPROSZENIE Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia Procesu budowy Forum Pełnomocników ds. NGOs w województwie zachodniopomorskim w ramach PROJEKTU SYSTEMOWEGO Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych wypracowanie

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r.

DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. I. WPROWADZENIE DIAGNOZA STANU WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU LOKALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W GMINIE BĘDZINO DIAGNOZA II: maj 2015 r. 1. Metodologia pracy W maju 2015 roku na terenie Gminy Będzino przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych Kutno, Marzec 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania potencjału organizacji pozarządowych 1. Nazwa organizacji 1 2. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy wybrać jedną pozycję z listy i wpisać

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziecko i Rodzina

Fundacja Dziecko i Rodzina ILOŚCIOWA I JAKOŚCIOWA ANALIZA USŁUG ŚWIADCZONYCH NA RZECZ DZIECI I RODZIN ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Nasza organizacja nazywa się. współpracujemy z Fundacją Dziecko i Rodzina w projekcie Razem

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości

Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu rozmowy i zapewnienie anonimowości Ciesz-Lab. Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Scenariusz Zogniskowanego Wywiadu Pogłębionego FGI I Aranżacja dyskusji. Wyjaśnienie celów badania. Zakresu poruszanych tematów. Informacja o nagraniu przebiegu

Bardziej szczegółowo

Skierbieszów, czerwiec 2015 r.

Skierbieszów, czerwiec 2015 r. Wyniki badania jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w gminie Skierbieszów w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Skierbieszów, czerwiec 2015 r. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych

Diagnoza NGO. Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych Diagnoza NGO Badania ilościowe i jakościowe organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim o Diagnozie NGO Realizator badań Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych

Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2012 Wójta Gminy Rokietnica z dnia 12 stycznia 2012 r. Kwestionariusz ankiety badania organizacji pozarządowych 1. Proszę formę prawną organizacji pozarządowej Prosimy

Bardziej szczegółowo

Skierbieszów, marzec 2014 r.

Skierbieszów, marzec 2014 r. Wyniki badania jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w gminie Skierbieszów w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Skierbieszów, marzec 2014 r. 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w gminie Szczebrzeszyn w oparciu o Lokalny Indeks

Wyniki badania jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w gminie Szczebrzeszyn w oparciu o Lokalny Indeks Wyniki badania jakości współpracy pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi w gminie Szczebrzeszyn w oparciu o Lokalny Indeks Jakości Współpracy Szczebrzeszyn, czerwiec 2015 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Projekt Standardy współpracy

Projekt Standardy współpracy Projekt Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim realizowany jest od 1 listopada 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab

Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Przedstawienie wyników badań ankietowych w ramach projektu Ciesz-Lab Informacje podstawowe: Temat: przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu Ciesz-Lab Termin badania:

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

Cel bezpośredni

Cel bezpośredni 2012-05-31 1 Model współpracy ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej 2012-05-31 2 Cel bezpośredni Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r

Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r Informacja o projekcie seminarium, 20 lutego 2012 r. 2012-02-22 1 2012-02-22 2 Informacje wstępne realizowany w ramach: Priorytet I PO KL okres realizacji: 01.03.2011 28.02.2014 roku partnerzy: 1. Instytut

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólnie na rzecz rozwoju

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólnie na rzecz rozwoju Krótkie opracowanie podsumowujące dotychczasową współpracę JST z NGO w powiecie leskim w trzech obszarach: 1. Polityka społeczna oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 2. Edukacja i wychowanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2/POKL/5.2.1/2010 Innowacyjna i sprawna administracja jest dynamicznym projektem opartym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r.

SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. SPRAWOZDANIE z realizacji Programu współpracy samorządu Miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi w 2011r. FORMY WSPÓŁPRACY Współpraca miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi obejmowała następujące

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Profesjonalne Kadry Sprawne Urzędy Powiatu Żnińskiego Starostwo Powiatowe w Żninie Urząd Miejski w Łabiszynie Urząd Gminy w Gąsawie Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości. Okres realizacji od r. do r

Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości. Okres realizacji od r. do r Usługi publiczne w powiecie płockim zmiany dla teraźniejszości i przyszłości Okres realizacji od 02.01.2013r. do 31.12.2014r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie! Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczestniczek i uczestników w projekcie Współpracujemy profesjonalnie! Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt Współpracujemy profesjonalnie! - projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta ma na celu zdiagnozowanie środowiska organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu kraśnickiego. Składa się z 2

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych

Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Program Współpracy Organizacji Pozarządowych Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Siewierz do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Krzysztof Więckiewicz Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Model Współpracy JST - NGO

Model Współpracy JST - NGO Rola organizacji pozarządowych w środowisku lokalnym Model Współpracy JST - NGO Agnieszka Wróblewska Fundacja EOS PROJEKT RAZEM JESTEŚMY NAJSILNIEJSI WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY W 6 GMINACH POWIATU ŁUKOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań).

Wykres 1. Płeć osób biorących udział w badaniu ankietowym (liczba wskazań). Załącznik nr 1 Wyniki badania ankietowego realizowanego podczas konsultacji społecznych w okresie od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. na terenie Gminy Książki. W okresie realizacji konsultacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Krzepice na lata 2016-2025 Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 PROJEKT Załacznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Miechowskiego z dnia... Program współpracy Powiatu Miechowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2016 r. 31 grudnia 2016 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania»

ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» ZARZĄDZENIE Nr «numer_aktu» PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia «data_podpisania» r. «TableEnd:SzablonAktyKierowania» w sprawie przyjęcia Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CZĘŚĆ PIERWSZA - INFORMACJE O ORGANIZACJI ANKIETA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 1. NAZWA ORGANIZACJI I ADRES SIEDZIBY:................................................................................................................................................................................................................................................

Bardziej szczegółowo

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM

OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM dobrze jest mieć ludzi, z którymi można robić rzeczy niezwykłe OFERTA OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W REGIONIE STARGARDZKIM powiaty: stargardzki, pyrzycki, choszczeński, gryfiński, myśliborski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badania lokalnych potrzeb

Opracowanie wyników badania lokalnych potrzeb Opracowanie wyników badania lokalnych potrzeb GMINA BUDZÓW 1 Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wprowadzenie... 4 2.Metodologia badania... 5 2.1 Desk research... 5 2.2 Ankieta... 6 3.Kontekst badania ankietowego...

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź Warszawa 2013 Metodologia Badanie przeprowadzono z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Kariera zawodowa kobiet a sektor pozarządowy Co ma jedno do drugiego?

Kariera zawodowa kobiet a sektor pozarządowy Co ma jedno do drugiego? 30 stycznia 2009 r Kariera zawodowa kobiet a sektor pozarządowy Co ma jedno do drugiego? Kuba Wygnański Stowarzyszenie KLON/JAWOR Struktura uczestnictwa kobiet w działaniach organizacji pozarządowych Na

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. biuro@fundacjaperitia.pl. w radach i komitetach utworzonych przez władze publiczne OPIS DOBREJ PRAKTYKI 1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o wpis nazwa inicjatywy Centrum NGO Poznań nazwa podmiotu Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA dokładny adres Grottgera 16/1, 60-758

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr / /2015 RADY MIEJSKIEJ W KOCKU z dnia.. listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Kock z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL.

W dniu 19 marca 2009 roku Instytucja Zarządzająca PO KL zatwierdziła Plan Działania na 2009 r. dla Priorytetu V Dobre rządzenia PO KL. Warszawa, 2009-03-30 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2009 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 i 5.5 W RAMACH PRIORYTETU V DOBRE RZĄDZENIE PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W dniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku

UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku UCHWAŁA NR IV/28/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia 5 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Augustów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2007 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia

WPROWADZENIE. Cel badania, przedmiot oraz metodologia URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD

Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Rozwój turystyki - rola ROT i współpraca z LGD Marek Migdal Forum Turystyki Regionów Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna POT ROT LOT - system organizacyjny wspierania turystyki tak być

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym -tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych

Badanie ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym -tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych Badanie ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym -tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych Badanie sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy

Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Diagnoza stanu aktywności społecznej na terenie gminy Szanowni Państwo, mając na celu planowanie rozwoju społecznego należy poznać uwarunkowania sprzyjające lub ograniczające szanse lokalnego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej?

Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Obywatelski audyt efektywności świadczenia usług administracyjnych przez samorządy lokalne, czyli jak zarządzać sprawniej? Magdalena Sroga Małgorzata Brennek PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Spotkanie grupy dyskusyjnej (współpraca RCPS z organizacjami pozarządowymi) Łódź, dnia 29 stycznia 2014 r. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sala konferencyjna, ul.

Bardziej szczegółowo

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego

Mateusz Eichner. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego Przykłady partnerstw w województwie śląskim, sukcesy i problemy związane z ich funkcjonowaniem w świetle badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu Mateusz Eichner Instytut Współpracy i Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014

Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Wyniki konsultacji projektu Programu Współpracy na rok 2014 Zgłaszający: Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic Lp. Zapis w projekcie Programu Współpracy Propozycja zapisu Uzasadnienie Opinia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r.

Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poznań, 29 września 2014 r. Spółdzielnia socjalna szansą na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną Poznań, 29 września 2014 r. Projekt: Innowacyjny model aktywizacji zawodowe uczestników WTZ Czas trwania: VI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. Część I. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI do wdrożenia instrumentów współpracy finansowej dla przedstawicieli jednostek samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacji pozarządowych w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

CZUJNIK WSPÓŁPRACY GMINY WROCŁAW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT Z SONDAŻU

CZUJNIK WSPÓŁPRACY GMINY WROCŁAW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT Z SONDAŻU CZUJNIK WSPÓŁPRACY GMINY WROCŁAW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH RAPORT Z SONDAŻU Agata Bulicz Arkadiusz Drukier Wrocław 2015 Zespół pracujący nad Czujnikiem Współpracy: Beata Bernacka Agata Bulicz Rafał Florczak

Bardziej szczegółowo

Budżety partycypacyjne w Małopolsce.

Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Tablica informacyjna Budżety partycypacyjne w Małopolsce. Stan i kierunki rozwoju Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Budżet obywatelski coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

pozarządowych" Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych W numerze 27 kwietnia 2011 roku Konkursy Informacje Strona 1

pozarządowych Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych W numerze 27 kwietnia 2011 roku Konkursy Informacje Strona 1 N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 13 27 kwietnia 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu polityki społecznej III edycja strona 2 Tworzenie regionalnych

Bardziej szczegółowo

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy:

Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: Aneks do Porozumienia z dnia 19 lipca 2012 roku o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju Gminy Bulkowo, zawartego pomiędzy: 1. Gminą Bulkowo z siedzibą w Bulkowie, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo,

Bardziej szczegółowo

400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI

400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI 400 SPOSOBÓW ZMNIEJSZANIA OBCIĄŻEŃ DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE -ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W WYKORZYSTANIU WIEDZY PŁYNĄCEJZ EWALUACJI OPOLSKA KONFERENCJA MONITOROWANIA I EWALUACJI POLITYK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce

Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Badanie zainteresowania przystąpieniem organizacji do Małopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych tworzonej przez Dzieło Kolpinga w Polsce Raport z badań Piotr Prokopowicz Grzegorz Żmuda 313 Consulting

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: Przeprowadzenia ewaluacji projektu PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo