ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY Przepis na papier czerpany. Ptrzebujesz: przede wszystkim stare gazety, a pza tym: siatkę, frmat trchę większy d A4, bibułkę, miskę lub głębką tacę, krchmal, mikser elektryczny, wałek d ciasta, Ŝelazk. Pdrzyj 8 strn gazety na drbne kawałki i wrzuć d miski. Wlej trchę wdy i pzstaw na 2 gdziny d nasiąknięcia. Następnie pgnij papier palcami. D sbnej miski wlej k. 400 ml krchmalu i 2 szklanki wdy. Wymieszaj wszystk bardz dkładnie mikserem razem z rzpuszcznym wcześniej papierem i dlej l wdy. Przy mikswaniu mŝesz wrzucać niewielkie kawałki zasusznych rślin, klrweg papieru lub teg, c chciałbyś, aby stanwił dekrację twjeg dzieła. Następnie: Siatkę (płaskie sit) nachyl d miski z pwstałą papką. Nabierz trchę, wyciągnij i pczekaj, aŝ wda wycieknie przez śrdek sita. Jeśli chcesz t zrbić właściwie, mŝesz wyknać sit z drewnianej ramy bejmującej siatkę. Osusz sitk i mkrą kartę papierwej miazgi pmiędzy dwma kawałkami bibuły. Delikatnie ddziel siatkę d pwstałej karty papieru. Wyciśnij nadmiar wdy za pmcą wałka d ciasta. Ustaw Ŝelazk na najniŝszą temperaturę. Z kartą pmiędzy bibułą wysusz papier. Jeśli chcesz - mŝesz wyrównać brzegi nŝyczkami - i gtwe! 1

2 ZAŁĄCZNIK 2: HISTORIA PAPIERU Najstarszy dtąd znaleziny papier z knpi dkryt w Chinach, w grbwcach ówczesnej dynastii Han ( p.n.e.). Według źródeł chińskich, wynalazku papieru dknał w 105 rku n.e. eunuch T'saj Lun, nadwrny dstjnik i nadzrca rbót publicznych. Jak surwiec zastswał n włókna drzewa mrwweg, miazgę bambuswą, knpie, szmaty i stare sieci rybackie. Wszystk t, pprzez ubijanie łączn z ddatkiem wdy w kamiennym mździerzu. Tak trzymaną papkę, rzcieńczan a następnie czerpan sitem, praswan, suszn na słńcu i w kńcu wygładzan kamieniem (papier czerpany) Wyniki badań archelgicznych pkazują jednak, Ŝe papier był juŝ znany wcześniej, c najmniej w 8 rku p.n.e.. Z teg rku pchdzi skrawek papieru z 20 chińskimi znakami dnaleziny w Nefrytwej Bramie, granicznej straŝnicy Jedwabneg Szlaku. Być mŝe papier jest jeszcze starszy, jeg niezapisane skrawki były znajdwane w stanwiskach pchdzących prawdpdbnie z II wieku p.n.e., jednak t datwanie jest niepewne. Prawdpdbnie zatem Ts'ai Lun wynalazł tylk metdę maswej prdukcji papieru. Jak tani i stsunkw trwały materiał piśmienny, z czasem papier znalazł w Chinach inne zastswanie, m.in. d wyrbu tapet, bankntów i kart d gry Papier był mnplem chińskim d płwy VIII wieku. W 751 rku Arabwie pknali wjska chińskie nad rzeką Talas w Turkiestanie. Wzięli wówczas d niewli specjalistów d wyrbu papieru, których uprwadzili d Samarkandy. Wkrótce rzpczęli tam wyrób papieru. Umiejętnść ta dtarła w 793 rku d Bagdadu, kł 900 rku d Egiptu, skąd przez Afrykę Płn. kł 1100 rku d Marka, aby w płwie XII wieku zawędrwać d kalifatu Krdby w płudniwej Hiszpanii. W Eurpie papier upwszechniał się z trudem, nadal przedkładan pergamin jak materiał piśmienny. W XII w. pczątkw w Hiszpanii, a ptem teŝ we Włszech pwstały pierwsze eurpejskie papiernie. Stpniw technika prdukcji papieru zaczęła się rzprzestrzeniać na inne kraje Eurpy. Pierwszy młyn papierniczy na terenie Plski zbudwan w rku 1491 we wsi Prądnik Czerwny (aktualnie Dzielnicy III Prądnik Czerwny w Krakwie), natmiast w 2

3 rku 1546 król Plski Zygmunt I Stary wydaje pierwszy zbiór przepisów dtyczących prdukcji papieru (Pstanwienia rzemisła papierniczeg) [1]. Papier miał wiele zalet w prównaniu ze znanymi wcześniej materiałami piśmiennymi - był trwalszy i tańszy d papirusu stswaneg w Egipcie d III tysiąclecia p.n.e., nieprównanie tańszy d pergaminu, sprządzaneg ze specjalnie wyprawinej skóry młdych jagniąt lub kźląt. Zaptrzebwanie na papier szybk rsł, zwłaszcza w związku ze stswaniem d płwy XV wieku druku. W XIV w., na skutek epidemii czarnej śmierci, znacznie wzrsła w Eurpie ilść dstępneg surwca d prdukcji papieru - tkanin z dzieŝy zmarłych na dŝumę - c znacznie wpłynęł na rzwój tej branŝy. Na ziemiach plskich pierwsza papiernia pwstała w Gdańsku w II pł. XV w. (1473 rk)., a juŝ z pczątkiem XVII w. w Plsce działał ich pnad 40. Wytwarzan w nich papier w parciu szmaty lniane. Okł 1670 rku wprwadzn w Hlandii maszyny d mielenia i mieszania składników masy papierniczej, tzw. hlendry, które znacznie uprściły prces prdukcji papieru. W 1799 rku Francuz Niclas L. Rbert wynalazł maszynę wytwarzającą wstęgę papieru, a w 1803 rku przemysłwą prdukcję papieru na skalę maswą pdjął Anglik Bryan Dnkin. AŜ d kńca XVIII wieku papier wytwarzan ze starych szmat. Rzwój piśmiennictwa spwdwał znaczne zaptrzebwanie na nwe, tańsze metdy wytwarzania papieru. W Eurpie zaczęł brakwać szmat i w latach 40-tych XIX w. ( 1844 rku) prdukcję tanieg papieru ze ścieru drzewneg zapczątkwał Niemiec, tkacz Friedrich G. Keller. W następnych dziesięcileciach pracwan metdę pzyskiwania z niech masy celulzwej. Pmysł prdukcji masy włóknistej z drewna wywdzi się d etymlga René Antine Ferchault de Réaumur ( ), który pisał papierwe gniazda s, budwane z wykrzystaniem masy drzewnej. A JAK JEST OBECNIE? Współczesny papier pwstaje na wskutek spilśnienia włókien rślinnych. Włókn trzymane najczęściej w wyniku chemiczneg lub mechaniczneg przerbu drewna, 3

4 rzdrbnine i zawieszne w wdzie, wymieszane z substancjami klejącymi i kalinem, jest frmwane na sicie maszyny papierniczej we wstęgę bez kńca. Wstęga taka, wysuszna na cylindrach maszyny papierniczej, w zaleŝnści d przeznaczenia mŝe być zwinięta w rle lub pcięta na arkusze Ŝądanej wielkści. W handlu sptykamy się z dwma zasadniczymi gatunkami papieru; drzewnym i bezdrzewnym. Papier bezdrzewny jest wyprdukwany z samej celulzy, t.j. z substancji wydbytej chemicznie, najczęściej z drewna. Papier drzewny równieŝ jest trzymywany z celulzy, jednak z duŝym ddatkiem ścieru drzewneg, uzyskaneg na drdze mechaniczneg przerbu drewna. Z pewnym uprszczeniem mŝna przyjąć, Ŝe ścier drzewny, ten pdstawwy surwiec, składa się z celulzy i ligniny. Celulza jest surwcem szlachetnym, lignina wyraźnie zaś pgarsza właściwści papieru. Papier zawierający ligninę Ŝółknie pd działaniem prmieni słnecznych i staje się kruchy. Lepsze, szlachetniejsze i najtrwalsze gatunki papieru np. takieg jaki stsuje się d druku bankntów, prdukwane są ze szmat bawełnianych lub lnianych. 4

5 ZAŁĄCZNIK 3: TABELA KLAS PAPIERU klasa zawartść włókien szmacianych (%) zawartść włókien celulzwych drzewnych (%) zawartść ścieru drzewneg (%) zawartść włókien makulaturwych mieszanych (%) I II III IV V VI VII VIII IX X

6 ZAŁĄCZNIK 4: CHARAKTERYSTYKĘ PAPIERU W DANYCH KLASACH Papiery klasy I, II i III t typwe papiery bezdrzewne. Papier jest tym trwalszy i mcniejszy im mniejszy udział prcentwy ścieru drzewneg. Papier klasy I i II charakteryzuje się najwyŝszą trwałścią i mcą. SłuŜy d prdukcji bankntów i i jest wykrzystywany przy sprządzaniu waŝnych dkumentów. Papier klasy III - kreśla się jak bezdrzewny (100% celulzy) i zalicza się d papieru specjalneg. Przeznaczany jest d wielletnieg przechwywania lub ciągłeg psługiwania się nim (np. na zeszyty szklne). Papier klasy IV ma trwałść i wytrzymałść zbliŝną d papieru III klasy. Przeznaczany jest na druki specjalne. Papier V i VI klasy jest n dstatecznie dbry, charakteryzujący się duŝą wytrzymałścią i wielletnią trwałścią (np. d druku wielu ksiąŝek) Papier klasy VIII jest przeznaczany wyłącznie d druku gazet 6

7 ZAŁĄCZNIK 5: RODZAJE PAPIERU 1. Pdział papieru jak nśnika infrmacji papier afiszwy Papier afiszwy t właściwie rdzaj papieru drukweg zwykłeg przeznaczny d niektórych druków uŝytkwych, np. afisze, bilety, kpie druków, wyknywanych techniką typgraficzną. Prdukwany w klasie VII, matwy, w gramaturze 50 g/m², wyraźnych zabarwieniach, nigdy biały i ta barwa dróŝnia g d papieru drukweg zwykłeg klasy VII. Papier ten nie nadaje się d pisania atramentem. papier biblijny Papier biblijny - najcieńszy rdzaj papieru wykrzystywaneg w druku typgraficznym, mający zastswanie d druku publikacji bardz duŝej bjętści (ilści strn w jednym tmie) - np. encyklpedie, słwniki, wielkie bjętściw dzieła literackie (typu właśnie Biblii). Papier gramaturze g/m², nieprzezrczysty, matwy, biały lub kremwy, występujący w klasach I i II, z włókien szmacianych. papier biurwy Papier biurwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, wyróŝniający się barwą kremwą. Wytwarzany w klasie VII gramaturze 60 g/m2. papier d maszyn d pisania Papier d maszyn d pisania t rdzaj papieru z wyłącznym przeznaczeniem d maszyn d pisania. Prdukwany w klasie V gramaturze 70 g/m². Pwierzchnia matwa, dzięki której ścieranie błędów w tekście gumką nie zstawia wyraźnych śladów. papier d pisania zwykły Papier d pisania zwykły t rdzaj papieru dpwiedni d pisania atramentem: d pisanej atramentem linii grubści 1,25 mm nie pwinny dchdzić zacieki. Wytwarzany w klasach I-VII w gramaturach g/m2. Najczęściej stswany papier bezdrzewny klasy III gramaturze 80 g/m2 i 100 g/m2 raz klasy V i VII gramaturach 60 g/m2 i 70 g/m2. Zazwyczaj białe chciaŝ równieŝ barwine np. na papeterię. Zawartść wypełniacza kalin: 7-9% masy papieru. Samzerwalnść liczna jak średnia w bu kierunkach nie mniejsza niŝ: dla klasy I m, dla klasy III m, dla klasy V 2500 m, dla klasy VII 2000 m. papier dziełwy Papier dziełwy t rdzaj papieru, stswany wyłącznie w druku ksiąŝek. Cechuje g większa pulchnść d papieru drukweg zwykłeg, przez c ksiąŝki uzyskują większą 7

8 bjętść niŝ przy stswaniu papieru zwykłeg drukweg. Papier ten częst psiada deseń prąŝków pdłuŝnych i pprzecznych ("Ŝeberkwanie"), wyknywanych na maszynie papierniczej. Papier jednlitym przezrczu nazywa się welinwym. papier drukwy zwykły Papier drukwy zwykły t rdzaj papieru przeznaczneg d druku typgraficzneg. Wytwarzany w gramaturach g/m² - klasa III, i w gramaturach g/m² - klasy IV, V i VII. Papier ten w klasie V w praktyce nie stswany. Wypełniny kalinem stanwiącym 13-17% masy papieru. Pwierzchnia matwa, uzyskiwana na gładziku maszynwym z walcami metalwymi, lub satynwa, tj. wyŝszym płysku i gładkści, uzyskiwana na kalandrach. Samzrywalnść, będąca średnią w bu kierunkach, dla klasy III nie pwinna być mniejsza niŝ 2600 m, a dla klasy VII m. papier ftgraficzny Papier ftgraficzny materiał światłczuły w pstaci papieru pkryteg światłczułą warstwą zawiesiny chlrków lub brmków srebra w Ŝelatynie. Obecnie stswane są dwa typy pdłŝa: papierwe raz plietylenwe. Przy pdłŝu papierwym pmiędzy Ŝelatyną a papierem ddatkw stswana jest warstwa siarczanu baru (biel barytwa) zwiększająca współczynnik dbicia światła. Jedną z cech papierów ftgraficznych czarn-białych jest ich kntrastwść mŝe na być stała (papiery stałgradacyjne) lub zmienna (papiery zmienngradacyjne) zaleŝna d widma światła naświetlająceg. Papiery stałgradacyjne prdukwane są w róŝnych stpniach gradacji (d miękkich d bardz kntrastwych). Pnadt prdukuje się papiery róŝnych frmach pwierzchni, np. błyszczące, matwe, półmatwe, jedwabiste itp.). Obraz uzyskany na papierze ftgraficznym nazywa się dbitką ftgraficzną papier gazetwy Papier gazetwy rdzaj papieru przeznaczneg d druku typgraficzneg jednbarwnych gazet, paragnów, biletów i innych druków jednrazwych, na których nie pisze się atramentem. Papier ten prdukwany w gramaturze 50 g/m² w klasie VIII lub X, pwierzchni maszynw gładkiej. Masa celulzwa i ścier nie bielne, papier zaklejany w masie. Samzrywalnść w kierunku pdłuŝnym nie niŝsza niŝ 2750 m. papier graficzny Papier graficzny t papier prdukwany z przeznaczeniem d druku. Zatem nie jest t jeden rdzaj papieru lecz cała gama papierów, na których mŝna drukwać za pmcą róŝnych technik druku. 8

9 papier ilustracyjny Papier ilustracyjny t rdzaj papieru stswany w druku wypukłym z klisz siatkwych (dbicia tnwane). W celu trzymania właściweg brazu na papierze z kliszy siatkwej naleŝy stswać papier cechujący się wyską gładkścią. Prdukwany w klasie III, IV i V, w gramaturach g/m², wypełniacz kalinwy w ilści k 30% całej masy papieru. Pwierzchnia papieru mcn satynwana. papier kpertwy Papier kpertwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, barwach jasnych, zazwyczaj jasnzielny i jasnniebieski, w klasie V gramaturze 60 g/m2, jednstrnnie gładzny. papier kreślarski papier kwitariuszwy Papier kwestinariuszwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, wyróŝniający się barwą róŝwą, Ŝółtą, pmarańczwą i seledynwą, przeznaczny d prdukcji albumów (stąd teŝ nazywany papierem albumwym). Wytwarzany w klasie VII gramaturze 60 g/m 2. papier litgraficzny Papier litgraficzny t rdzaj papieru stswaneg w technice druku z kamienia litgraficzneg. W technice litgraficznej frmą drukwą jest kamień litgraficzny zwilŝany farbą (w miejscach lefilnych) i wdą (miejscach hydrfilnych). Papier ma bezpśredni kntakt z tak zwilŝną frmą drukwą i dlateg cechuje g nierzciągliwść i wddprnść. Prdukwany jak papier satynwany klasy II, III i IV, gramaturach g/m². papier ltniczy Papier ltniczy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, przeznaczny d krespndencji ltniczej. Prdukwany w klasie II gramaturze 30 g/m2, biały lub barwach jasnych. papier mapwy Papier mapwy t rdzaj papieru przeznaczny d prdukcji map, a zatem psiadający takie cechy jak: nierzciągliwść, wytrzymałść na zginanie i minimalna liczba cętek. Prdukwany w klasie I, II i III, w gramaturach 80 g/m², 100 g/m², 120 g/m², biały, mcn satynwany, pełnklejny w masie. papier ffsetwy Papier ffsetwy t rdzaj papieru przeznaczny d druku ffsetweg. Z racji na kntakt papieru z wdą (c jest nieuniknine w ffsecie wdnym) papier włóknach wysce hydrfbwych pprzez pełne zaklejanie w masie. RównieŜ papier ten 9

10 cechuje duŝa nierzciągliwść (rzciągliwść uniemŝliwia prawidłwe paswanie na klejnych agregatach drukujących maszyny ffsetwej). Papier ffsetwy prdukwany najczęściej w klasie III (z typwą gramaturą 90 g/m² i 120 g/m²) i klasie V (z typwą gramaturą 70 g/m² i 80 g/m²). Typwym przeznaczeniem teg papieru t druk ksiąŝek, brszur, czaspism, plakatów, etykiet i nalepek na pakwania. Jeg szczególną dmianę stanwi papier zapałczany, słuŝący d druku barwnych etykiet na pudełka zapałek. Odmianą papieru ffsetweg jest papier pwielaczwy rtaprintwy. papier kalkujący Kalka kpiująca (pt. p prstu: kalka) papier pwleczny z jednej strny tuszem lub pigmentem zmieszanymi z wskiem, słuŝący d jednczesneg sprządzania wielu kpii tekstu pdczas jeg pisania (dręcznie lub na maszynie d pisania). papier pergaminwy Papier pergaminwy specjalna dmiana papieru, prdukwana w celu nadania mu dprnści na wilgć raz tłuszcze (zarówn zwierzęce jak i mineralne). Stswany jest jak materiał pakwaniwy raz d szeregu celów technicznych (np. przekładki w transfrmatrach i kndensatrach). Z wyglądu przypmina trchę pergamin, stąd teŝ taka jeg ptczna nazwa. Papier trzymuje się w wyniku pergaminizwania zwykłeg papieru, dzięki czemu traci n strukturę włóknistą na rzecz znacznie bardziej zwartej. Efektem teg jest takŝe gładka pwierzchnia i lekk przezrczysty, mętn-szklisty wygląd. Papier taki trudniej się drze, chciaŝ łatwiej pęka pdczas zginania. Gramatura papieru wynsi zazwyczaj 40 d 80 g/m². Na papierze pergaminwym mŝliwy jest druk, szczególnie wypukły i fleksgraficzny. papier pwielaczwy rtaprintwy Papier pwielaczwy rtaprintwy t rdzaj papieru stswaneg d pwielaczy ffsetwych typu Rtaprint. Pwielacze teg typu są miniaturami maszyny ffsetwej jednklrwej. Technika ffsetwa wdna wymaga stswania papieru dprneg na wnikanie wilgci i defrmację. Takimi właśnie cechami charakteryzuje się papier pwielaczwy rtaprintwy. Prdukwany w klasie V, w gramaturze g/m². papier pwielaczwy zwykły Papier pwielaczwy zwykły t rdzaj papieru wyłącznie przeznaczneg d wyknywania dbitek na pwielaczu siatkwym przy uŝyciu matryc kldinwych. Papier ten cechuje wyska chłnnść (w przypadku niedstatecznej chłnnści tekst pwielaczwy rzmazywał się). Papier wytwarzany w klasie III, V i VII w gramaturze g/m², biały lub barwiny, nie zaklejany, nie nadający się d pisania atramentem. 10

11 papier przebitkwy Papier przebitkwy t rdzaj papieru d stswania jak kpie d pisania na maszynie. Prdukwany w klasie V gramaturze 30 g/m², biały, pwierzchni matwej. Niezaklejany w masie. Nie nadaje się d pisania atramentem. papier wartściwy Papier wartściwy t rdzaj papieru słuŝący d druku dkumentów równieŝ kreślanych tą nazwą. Prdukwany w klasie I, II, III, zaklejany w masie, wytwarzane ze specjalnymi znakami wdnymi. papier wklęsłdrukwy Papier wklęsłdrukwy (rtgrawiurwy) t rdzaj papieru przeznaczneg d drukwania wklęsłeg. Cechuje g wyska chłnnść i gładkść. Wytwarzany w klasie III (zazwyczaj w gramaturze g/m²) i w klasie V i VII (zazwyczaj w gramaturze g/m²). Zawartść wypełniacza (kalin): 20-25% całej masy papieru. Pwierzchnię cechuje bardz dbra gładkść. papier graficzny Papier graficzny t papier prdukwany z przeznaczeniem d druku. Zatem nie jest t jednen rdzaj papieru lecz cała gama papierów, na których mŝna drukwać za pmcą róŝnych technik druku. papier kładkwy zwykły papier samkpiujący Papier samkpiujący słuŝy d jednczesneg wypisywania ryginału z kpią. Na kartce ryginału pisze się naciskając mechanicznie na jej pwierzchnię, np. za pmcą długpisu, maszyny d pisania, drukarki igłwej. Dzięki temu naciskwi na kartce kpii twrzna jest kpia ryginału. papier zapałczany papier zeszytwy Papier zeszytwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg lecz niec zmieninym składzie mas włóknistych, mcn satynwany i mcn zaklejny w masie, gramaturze 65 g/m2. pelur Pelur (wyraz pchdzenia francuskieg) t dmiana papieru d pisania zwykłeg przeznaczny d mcnych i trwałych kpii wyknywanych na maszynie d pisania. Wytwarzany w klasie III i V. Pelur bezdrzewny gramaturze 30 g/m² i 40 g/m², pelur drzewny klasy V gramaturze 40 g/m². Papier ten cechuje duŝa przezrczystść, zwłaszcza pelur bezdrzewny i biały (pelur mŝe występwać w dmianie barwinej). 11

12 2. Pdział papieru ze względu na jeg strukturę papier drzewny Papier drzewny t rdzaj papieru kreślany pd względem zawartści ligniny. W skład masy papierwej wchdzi lignina i celulza. Papier drzewny w prównaniu d bezdrzewneg jest mniej dprny na prcesy starzenia się, ale jest mniej przezrczysty. papier bezdrzewny Papier bezdrzewny t rdzaj papieru kreślany pd względem zawartści ligniny. Papier bezdrzewny jest pzbawiany ligniny występującej we włóknach drzewnych, a d prdukcji teg papieru uŝywa się celulzy. Usuwanie ligniny dbywa się metdami: siarczynwą i sarczanwą. Papier bezdrzewny w prównaniu d drzewneg jest dprniejszy na prcesy starzenia się, ale jest bardziej przezrczysty. bibuła Bibuła - t rdzaj bardz prwateg papieru mająceg dbre właściwści wsiąkania wdy, stswaneg zazwyczaj d suszenia tekstów napisanych zwykłym atramentem lub tuszem. bibułka Bibułka - cienki papier gramaturze d 25 g/m 2 sprządzany z półmasy szmacianej (lnianej) i bielnej wyskgatunkwej masy celulzwej, wyróŝnia się m.in. bibułkę papierswą, elektrtechniczną, higieniczną, dekracyjne. brystl (bristl) Brystl (lub bristl) - rdzaj papieru. Gruby, sztywny ( gramaturze g/m²) kartn kreślarski lub rysunkwy, sprzedawany w arkuszach. Najczęściej biały, wytwarzany jednak takŝe w wersjach klrwych. celfan Celfan (tmfan) - flia celulzwa trzymywana z regenerwanej (wiskzy). Odznacza się: sztywnścią duŝą wytrzymałścią na rzerwanie, małym prem przedarcia bardz dbrą przezrczystścią małą dprnścią na wdę, która pwduje trwałą defrmację flii łatwścią pbierania i ddawania wilgci z tczenia dprnścią na przenikanie tłuszczów duŝą przepuszczalnścią pary wdnej małą przenikalnścią gazów. kartn 12

13 papier czerpany Papier czerpany t rdzaj papieru, który wyknywany jest w prcesie czerpania, na który składa się etap wydrębnienia pjedynczych włókien z surwców rślinnych raz etap frmwania papieru z wdnej zawiesiny włókien, dwadnianej na sicie. papier kalibrwany Papier kalibrwany - papier stałej, precyzyjnej grubści na całej swjej pwierzchni, stswany np. jak pdkład pd gumę bciągwą, twrząc wraz z nią bciąg w technice drukwania ffsetweg. Pdczas prdukcji papieru kalibrwaneg papier jest mcn spraswywany, dzięki czemu jest stsunkw mał pdatny na dkształcenia (wgniecenia) pdczas dziłania ciśnień, jakim jest pddawany w czasie uŝytkwania w maszynach drukarskich. papier kredwy Papier kredwy, papier kredwany - papier pwlekany cienką warstwą mieszaniny białeg pigmentu mineralneg (zazwyczaj siarczanu barweg i kalinu) raz kleju; charakteryzuje się bniŝną wsiąkliwścią. preszpan Preszpan - wielwarstwwa mcn praswana drga tektura (surwcem jest papier) grubść d 0,1mm d 4mm, trudn nasiąkalna, niezwykle gładka, psiadająca duŝą wytrzymałść mechaniczną na ścieranie i zginanie, słuŝąca jak materiał izlujący w elektrtechnice raz jak materiał na prawę teczek i brulinów. Z preszpanu wyknywan uszczelki pd głwice zawrów w hydraulice. Preszpan najczęściej barwin na klr blad czerwny. tektura Tektura - najgrubszy materiał papierniczy, ma d 5 mm grubści. Pwstaje przez spraswanie kilkunastu warstw masy papierniczej. D jej wyrbu uŝywa się grubszych włókien ścieru drzewneg, szmat, makulatury, nie ddaje się jednak wypełniaczy. Tektura nie nadaje się d pisania. RzróŜnia się kilka gatunków tektury: białą, brązwą, szarą, techniczną. WyróŜnia się tekturę litą raz falistą. Tektura falista pwstaje z płączenia kilku warstw papieru falą papierwą, która pwduje znaczne zwiększenie sztywnści arkusza. Jest uŝywana przewaŝnie d prdukcji pakwań zbirczych (kartnów). WyróŜnia się 3 najppularniejsze typy fali w tekturach 3 - warstwwych: - fala B, - fala C, - fala E (mikrfala). Tektury 5 - warstwwe pwstają z płącznia pwyŝszych typów fal (np. fala BC, CE itd.). papier syntetyczny 13

14 Papier syntetyczny jest syntetyczną imitacją papieru, np. z pliprpylenu z nierganicznymi ddatkami i wypełniaczami. W dróŝnieniu d papierów wyprdukwanych na bazie włókien naturalnych, papier syntetyczny cechuje bardz wyska dprnść na śrdki chemiczne, prmienie UV, wdę, tłuszcz, dprnść na przedarcie. Te jeg cechy sprawiają, Ŝe jest dbrym materiałem d prdukcji np. map, instrukcji, przywieszek. Zatem łączy zalety trwałej flii z wyglądem i fakturą papieru i daje się zadrukwać. Papier syntetyczny pwstał w latach sześćdziesiątych. UŜywany jest nie tylk jak pdłŝe drukwe, ale znajduje teŝ inne zastswania, np. zastępuje tradycyjny papier japński w mdelarstwie (syntetyczny papier japński). 14

15 ZAŁĄCZNIK 6: LASY ROLA LASÓW śyje w nich przynajmniej płwa światwych gatunków rślin i zwierząt, wiele z nich ginie wraz z lasami. Lasy zapatrują atmsferę w wilgć i tlen Baldachim z krn drzew chrni glebę przed ulewnymi deszczami Rśliny absrbują i magazynują węgiel System krzeniwy reguluje dpływ wdy d rzek Skutki wycinania lasów: Tragedia wycinanych lasów t nie tylk niszczenie przyrdy, ale takŝe utrata jedneg z najcenniejszych dóbr. Gleba, na której rósł las, jest zbyt ubga i przez długi czas nie mŝna na niej uprawiać rślin ani wypasać zwierząt. Pnadt, pzbawina drzew jest wkrótce wymywana przez deszcze. Pzstaje mkrą pustynią, bezuŝyteczną dla zwierząt i ludzi. Spadek wilgtnści atmsfery prwadzi d występwania susz Deszcz pwduje erzję dsłniętej gleby. Częstsze pwdzie. Wypalanie drzew uwalnia węgiel, c ptęguje efekt cieplarniany Wycinanie lasów pciąga za sbą następstwa dczuwalne na całym świecie. Dla milinów ludzi znacza głód, brak wdy i śmierć. Odbija się równieŝ na tbie. Wpływa na Ŝywnść, którą jesz, na lekarstwa, które zaŝywasz, raz na pgdę w twjej klicy, a kt wie, czy nie na przyszłść całej ludzkści. 150 letni buk psiada kł 200 tyś. liści pwierzchni 1200m2 - dpwiadającej szerkści krtm teniswym. W czasie jedneg słneczneg dnia wytwarza n tyle tlenu, ile ptrzebuje 40 ludzi w ciągu całej dby. Kiedy takie drzew zginie, aby wyrównać straty, trzeba psadzić kilka tysięcy młdych buków 15

16 Światwe temp wycinania lasów: 1 hektar na sekundę 860 km 2 dziennie 310 tysięcy km 2 rcznie: t prawie pwierzchnia Plski Temp wymierania gatunków: w lasach trpikalnych: 35 gatunków dziennie na całej Ziemi: 137 gatunków dziennie W czasie ptrzebnym na przeczytanie tej statystyki zniszczn pnad 30 hektarów lasów trpikalnych, a w następnej gdzinie kł 6 gatunków rślin i zwierząt zniknie bezpwrtnie. Wymieranie t prces naturalny, lecz jeg becne temp mŝna prównać jedynie z wielkim wymieraniem dinzaurów i jest n w przewaŝającej mierze wywłane działalnścią człwieka. Przyczyna numer jeden tkwi w niszczeniu śrdwiska naturalneg. JeŜeli temp wycinania lasów utrzyma się, zstanie zniszczny kł prcent eksystemów puszcz trpikalnych. C mŝemy zrbić aby zapbiec niszczeniu lasów: Sadzenie drzew MłdzieŜ chcąca zapbiegać teg rdzaju prblemm lub likwidwać ich skutki przyłącza się d grup sadzących nwe, młde drzewa na miejsca wycinanych i wypalanych w pŝarach lasów. Zbieranie makulatury Płwę śmieci na całym świecie stanwi papier. W wielu krajach papiernie zuŝywają makulaturą zamiast świeŝeg ścieru drzewneg. Makulaturę przerabia się na masę papierniczą, myje i bieli, aby usunąć tusz i brud. Z tak przygtwanej masy makulaturwej wytwarza się nwy papier w ten sam spsób, jak ze ścieru drzewneg czy ze szmat. Płwa papieru prdukwaneg becnie w Japnii pchdzi z makulatury. Dwustrnne wykrzystywanie 16

17 Nie tylk zbieranie makulatury, ale teŝ dwustrnne wykrzystywanie kartek papieru czy kupwanie prduktów papierwych pwstałych właśnie z makulatury, t prste spsby na cdzienną chrnę drzew. 17

18 ZAŁĄCZNIK 7 MAKULATURA Wyprdukwanie 1 tny papieru pwduje: ścięcie d 10 d 18 drzew, zuŝycie 7,6 tyś. KW, zanieczyszczenie 440 tyś. litrów wdy. DuŜ mniej ksztuje wyprdukwanie papieru z makulatury, który mŝe być nie tylk papierem taletwym czy pakunkwym, ale z pwrtem czystą białą kartką papieru!! Pamiętajmy, iŝ włókna celulzwe, z których prdukwany jest papier, są na tyle mcne, Ŝe mgą być nawet 6-7 razy pwtórnie wykrzystane. Zbierając makulaturę dstarczamy fabrykm surwiec na papier, który zstanie wyprdukwany: bez kniecznści ścinania drzew, przy uŝyciu mniejszej ilści wdy (szczędnść 1,8 tyś. litra wdy na kaŝdy kilgram papieru - prawie cała wanna), zmniejszając zanieczyszczenie pwietrza przez papiernie 75% przy mniejszej ilści dpadów (średni 30% mniej zanieczyszczeń) zmniejszenie skaŝenia wdy w prcesie prdukcyjnym 35%, Pwtórne wykrzystanie 1 tny papieru pzwala zaszczędzić: 4,2 tys. kwh energii (czyli tyle, ile jest ptrzebne d grzania przeciętneg mieszkania przez pół rku), aŝ 1476 litrów rpy, 26,5 tys. litrów wdy, 7 m3 miejsca na składwisku. 18

19 W wielu krajach dzysk papieru z makulatury stanwi waŝną gałąź przemysłu, a udział makulatury w prcesie prdukcji papieru siąga wyski pzim (np. w Niemczech wynsi n 41%, zaś w przypadku papieru pakunkweg dchdzi d 100%!) Pnwne wprwadzenie d biegu stsu gazet wyskści 125 cm, szczędza 6 metrwą ssnę. Zwróć uwagę by papier, który nabywasz nie był papierem kredwym (nie jest t wartściwy surwiec wtórny!) raz na technlgie jeg prdukcji, czyli jaką metdą zstał wybielny. Unikaj papieru bielneg przy uŝyciu dwutlenku chlru (metda ECF). Istnieje juŝ bardziej nwczesna metda uzyskiwania białeg klru papieru, jest nią bielenie bezchlrkwe (metda TCF), wykrzystywany jest tu zamiast dwutlenku chlru mniej szkdliwy dla śrdwiska zn. 19

20 ZAŁĄCZNIK 8 ODPADY KOMUNALNE przeciętny dmwy ksz na śmieci zawiera: C piąty śmieć w naszym kszu t pakwanie! Pnad 70% zawartści naszeg ksza t surwce wtórne, które mŝna dzyskać raz surwce rganiczne, które mŝna skmpstwać. POMOCNE RADY: ręczników. Wybieraj prdukty prstszych, lŝejszych pakwaniach. Przy drbnych zakupach nie kupuj nwej reklamówki - uŝyj starej, zabranej z dmu. Unikaj jednrazwych kubków i talerzy, uŝywaj szmacianych chusteczek, serwetek i Przy rbieniu ntatek i xer pamiętaj, Ŝe papier ma dwie strny. Zachwaj d pwtórneg uŝycia tekturwe pudła raz papier pakunkwy. Kupuj blki listwe, ntatniki, zeszyty, kperty wyprdukwane z makulatury, gdy nie ma ich w sklepie pprś właściciela, aby zamówił wyknane z makulatury wyrby. 20

21 JAK ZBIERAĆ MAKULATURĘ? W przypadku klrwych magazynów na kredwym papierze raz ksiąŝek najlepszym spsbem ich pnwneg wykrzystania jest przekazanie ich najbliŝszej biblitece, dmwi dziecka - nie stanwią ne wartściweg surwca wtórneg ze względu na kredę raz klej i zszywki uŝyte przy ich prdukcji, mgą zaś przynieść wiele radści innym. CO ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ ZUśYWANEGO PAPIERU? Krzystaj z gazet i magazynów wspólnie z sąsiadem lub przyjacielem. Wymieniaj ksiąŝki ze znajmymi, krzystaj z biblitek. Nie kupuj wydawnictw, których kniecznie nie ptrzebujesz - szumiące drzew w lesie dstarczy większych wraŝeń estetycznych niŝ stjąca na półce ksiąŝka. 21

22 ZAŁACZNIK 9 ZNAKI EKOLOGICZNE Znaki eklgiczne jakie mŝemy znaleźć na papierze: Skół (Falkn) - Szwecja Od 1992 rku istnieje znak "Dbry Eklgiczny Wybór" (Gd Envirnmental Chice) - "Falkn", reprezentujący kryteria pzarządwej rganizacji eklgicznej - Szwedzkieg Twarzystwa Ochrny Przyrdy. Obecnie funkcjnuje na rynku kł 200 prduktów znacznych znakiem "Falkn", są t m.in. mydła, szampny, śrdki czyszczące, baterie, papier taletwy, pieluszki i inne. Łabędź (Svanen) - kraje skandynawskie eklgiczny znak twarwy "Svanen" (Łabędź). Prdukty znaczne tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym ddziaływaniem na ludzi i śrdwisk naturalne niŝ inne twary z tej samej grupy takim samym przeznaczeniu. Błękitny Anił (Der Blaue Engel) - Niemcy znaczane są prdukty zdecydwanie lepszej charakterystyce śrdwiskwej d innych artykułów z tej samej grupy twarów, zaspkajające te same ptrzebyznakwi graficznemu twarzyszy krótkie wyjaśnienie preklgiczneg charakteru znaczneg prduktu; czas trwania licencji certyfikacyjnej wynsi maksymalnie 3 lata. 22

23 Ekznak (Plska) Taki znak umieszcza się na prduktach nie pwdujących negatywnych skutków dla śrdwiska (najczęściej umieszczany na wyrbach przemysłwych np. nawzy, papier) 23

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików

Urządzenia techniki komputerowej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. Systemy plików Urządzenia techniki kmputerwej. 1 URZĄDZENIA TECHNIKI KOMPUTEROWEJ Systemy plików 2 Urządzenia techniki kmputerwej. I. Rdzaje systemów plików System plików spsób zapisywania plików na dysku, metda przechwywania

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 im. Rmualda Traugutta w Kszalinie GRAFIKA WEKTOROWA I RASTROWA Autr: Pitr Simiński KL II LB Kszalin 2006 C t jest grafika wektrwa? Spsób pisu brazu party na frmułach matematycznych. W

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT)

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) WÓJT GMINY KLESZCZEWO AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY KLESZCZEWO NA LATA 2008-2011 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2012-2015 (PROJEKT) OPRACOWANIE WYKONAŁ: Abrys Sp. z.. ul. Daleka 33 60-124 Pznań Autrzy:

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

WIELOBRANŻOWA PRACOWNIA USŁUGOWO-PROJEKTOWA 63-500 OSTRZESZÓW, ul. Zamkwa 35 km. 0-607 203 608 NIP 622-185-07-28 REGON 250995503 OBIEKT: Sieć strukturalna z wypsażeniem serwerwni w budynku Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2011 Sprawzdanie Zarządu z działalnści BNP Paribas Banku Plska SA w rku 2011 BNP Paribas Bank Plska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrwany w Sądzie Rejnwym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks

Jak działają baterie, czyli krótko o reakcjach redoks Jak działają baterie, czyli krótk reakcjach redks Aleksandra Lewandwska Zimwe Warsztaty Naukwe Klubu Astrnmiczneg Almukantarat Łódź Luty 2009 Pdstawwe pjęcia Terminem utleniania kreślan pczątkw prces przyłączania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r.) Dz.U.04.188.1945 2006-01-20 zm. Dz.U.06.5.29 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku.

Przedmiotowy system oceniania z biologii PG 8 w Białymstoku. Przedmitwy system ceniania z bilgii PG 8 w iałymstku. System ceniania jest zgdny z rzprządzeniem MEN z dnia 30.04.2007r. w sprawie warunków i spsbu ceniania i klasyfikwania uczniów w szkłach publicznych.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę

Finansowanie PPP z wykorzystaniem obligacji projektowych Zagadnienia, na które zamawiający powinni zwrócić uwagę Finanswanie PPP z wykrzystaniem bligacji prjektwych Zagadnienia, na które zamawiający pwinni zwrócić uwagę Listpad 2012 r. Warunki krzystania z niniejszej publikacji Publikacja zstała pracwana w celu wzbgacenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 19 sierpnia 2004 r. Dz.U.2006.22.169 2013.10.08 zm. Dz.U.2013.1113 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie biektów htelarskich i innych biektów, w których są świadczne usługi htelarskie

Bardziej szczegółowo