ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1 PAPIER CZERPANY Przepis na papier czerpany. Ptrzebujesz: przede wszystkim stare gazety, a pza tym: siatkę, frmat trchę większy d A4, bibułkę, miskę lub głębką tacę, krchmal, mikser elektryczny, wałek d ciasta, Ŝelazk. Pdrzyj 8 strn gazety na drbne kawałki i wrzuć d miski. Wlej trchę wdy i pzstaw na 2 gdziny d nasiąknięcia. Następnie pgnij papier palcami. D sbnej miski wlej k. 400 ml krchmalu i 2 szklanki wdy. Wymieszaj wszystk bardz dkładnie mikserem razem z rzpuszcznym wcześniej papierem i dlej l wdy. Przy mikswaniu mŝesz wrzucać niewielkie kawałki zasusznych rślin, klrweg papieru lub teg, c chciałbyś, aby stanwił dekrację twjeg dzieła. Następnie: Siatkę (płaskie sit) nachyl d miski z pwstałą papką. Nabierz trchę, wyciągnij i pczekaj, aŝ wda wycieknie przez śrdek sita. Jeśli chcesz t zrbić właściwie, mŝesz wyknać sit z drewnianej ramy bejmującej siatkę. Osusz sitk i mkrą kartę papierwej miazgi pmiędzy dwma kawałkami bibuły. Delikatnie ddziel siatkę d pwstałej karty papieru. Wyciśnij nadmiar wdy za pmcą wałka d ciasta. Ustaw Ŝelazk na najniŝszą temperaturę. Z kartą pmiędzy bibułą wysusz papier. Jeśli chcesz - mŝesz wyrównać brzegi nŝyczkami - i gtwe! 1

2 ZAŁĄCZNIK 2: HISTORIA PAPIERU Najstarszy dtąd znaleziny papier z knpi dkryt w Chinach, w grbwcach ówczesnej dynastii Han ( p.n.e.). Według źródeł chińskich, wynalazku papieru dknał w 105 rku n.e. eunuch T'saj Lun, nadwrny dstjnik i nadzrca rbót publicznych. Jak surwiec zastswał n włókna drzewa mrwweg, miazgę bambuswą, knpie, szmaty i stare sieci rybackie. Wszystk t, pprzez ubijanie łączn z ddatkiem wdy w kamiennym mździerzu. Tak trzymaną papkę, rzcieńczan a następnie czerpan sitem, praswan, suszn na słńcu i w kńcu wygładzan kamieniem (papier czerpany) Wyniki badań archelgicznych pkazują jednak, Ŝe papier był juŝ znany wcześniej, c najmniej w 8 rku p.n.e.. Z teg rku pchdzi skrawek papieru z 20 chińskimi znakami dnaleziny w Nefrytwej Bramie, granicznej straŝnicy Jedwabneg Szlaku. Być mŝe papier jest jeszcze starszy, jeg niezapisane skrawki były znajdwane w stanwiskach pchdzących prawdpdbnie z II wieku p.n.e., jednak t datwanie jest niepewne. Prawdpdbnie zatem Ts'ai Lun wynalazł tylk metdę maswej prdukcji papieru. Jak tani i stsunkw trwały materiał piśmienny, z czasem papier znalazł w Chinach inne zastswanie, m.in. d wyrbu tapet, bankntów i kart d gry Papier był mnplem chińskim d płwy VIII wieku. W 751 rku Arabwie pknali wjska chińskie nad rzeką Talas w Turkiestanie. Wzięli wówczas d niewli specjalistów d wyrbu papieru, których uprwadzili d Samarkandy. Wkrótce rzpczęli tam wyrób papieru. Umiejętnść ta dtarła w 793 rku d Bagdadu, kł 900 rku d Egiptu, skąd przez Afrykę Płn. kł 1100 rku d Marka, aby w płwie XII wieku zawędrwać d kalifatu Krdby w płudniwej Hiszpanii. W Eurpie papier upwszechniał się z trudem, nadal przedkładan pergamin jak materiał piśmienny. W XII w. pczątkw w Hiszpanii, a ptem teŝ we Włszech pwstały pierwsze eurpejskie papiernie. Stpniw technika prdukcji papieru zaczęła się rzprzestrzeniać na inne kraje Eurpy. Pierwszy młyn papierniczy na terenie Plski zbudwan w rku 1491 we wsi Prądnik Czerwny (aktualnie Dzielnicy III Prądnik Czerwny w Krakwie), natmiast w 2

3 rku 1546 król Plski Zygmunt I Stary wydaje pierwszy zbiór przepisów dtyczących prdukcji papieru (Pstanwienia rzemisła papierniczeg) [1]. Papier miał wiele zalet w prównaniu ze znanymi wcześniej materiałami piśmiennymi - był trwalszy i tańszy d papirusu stswaneg w Egipcie d III tysiąclecia p.n.e., nieprównanie tańszy d pergaminu, sprządzaneg ze specjalnie wyprawinej skóry młdych jagniąt lub kźląt. Zaptrzebwanie na papier szybk rsł, zwłaszcza w związku ze stswaniem d płwy XV wieku druku. W XIV w., na skutek epidemii czarnej śmierci, znacznie wzrsła w Eurpie ilść dstępneg surwca d prdukcji papieru - tkanin z dzieŝy zmarłych na dŝumę - c znacznie wpłynęł na rzwój tej branŝy. Na ziemiach plskich pierwsza papiernia pwstała w Gdańsku w II pł. XV w. (1473 rk)., a juŝ z pczątkiem XVII w. w Plsce działał ich pnad 40. Wytwarzan w nich papier w parciu szmaty lniane. Okł 1670 rku wprwadzn w Hlandii maszyny d mielenia i mieszania składników masy papierniczej, tzw. hlendry, które znacznie uprściły prces prdukcji papieru. W 1799 rku Francuz Niclas L. Rbert wynalazł maszynę wytwarzającą wstęgę papieru, a w 1803 rku przemysłwą prdukcję papieru na skalę maswą pdjął Anglik Bryan Dnkin. AŜ d kńca XVIII wieku papier wytwarzan ze starych szmat. Rzwój piśmiennictwa spwdwał znaczne zaptrzebwanie na nwe, tańsze metdy wytwarzania papieru. W Eurpie zaczęł brakwać szmat i w latach 40-tych XIX w. ( 1844 rku) prdukcję tanieg papieru ze ścieru drzewneg zapczątkwał Niemiec, tkacz Friedrich G. Keller. W następnych dziesięcileciach pracwan metdę pzyskiwania z niech masy celulzwej. Pmysł prdukcji masy włóknistej z drewna wywdzi się d etymlga René Antine Ferchault de Réaumur ( ), który pisał papierwe gniazda s, budwane z wykrzystaniem masy drzewnej. A JAK JEST OBECNIE? Współczesny papier pwstaje na wskutek spilśnienia włókien rślinnych. Włókn trzymane najczęściej w wyniku chemiczneg lub mechaniczneg przerbu drewna, 3

4 rzdrbnine i zawieszne w wdzie, wymieszane z substancjami klejącymi i kalinem, jest frmwane na sicie maszyny papierniczej we wstęgę bez kńca. Wstęga taka, wysuszna na cylindrach maszyny papierniczej, w zaleŝnści d przeznaczenia mŝe być zwinięta w rle lub pcięta na arkusze Ŝądanej wielkści. W handlu sptykamy się z dwma zasadniczymi gatunkami papieru; drzewnym i bezdrzewnym. Papier bezdrzewny jest wyprdukwany z samej celulzy, t.j. z substancji wydbytej chemicznie, najczęściej z drewna. Papier drzewny równieŝ jest trzymywany z celulzy, jednak z duŝym ddatkiem ścieru drzewneg, uzyskaneg na drdze mechaniczneg przerbu drewna. Z pewnym uprszczeniem mŝna przyjąć, Ŝe ścier drzewny, ten pdstawwy surwiec, składa się z celulzy i ligniny. Celulza jest surwcem szlachetnym, lignina wyraźnie zaś pgarsza właściwści papieru. Papier zawierający ligninę Ŝółknie pd działaniem prmieni słnecznych i staje się kruchy. Lepsze, szlachetniejsze i najtrwalsze gatunki papieru np. takieg jaki stsuje się d druku bankntów, prdukwane są ze szmat bawełnianych lub lnianych. 4

5 ZAŁĄCZNIK 3: TABELA KLAS PAPIERU klasa zawartść włókien szmacianych (%) zawartść włókien celulzwych drzewnych (%) zawartść ścieru drzewneg (%) zawartść włókien makulaturwych mieszanych (%) I II III IV V VI VII VIII IX X

6 ZAŁĄCZNIK 4: CHARAKTERYSTYKĘ PAPIERU W DANYCH KLASACH Papiery klasy I, II i III t typwe papiery bezdrzewne. Papier jest tym trwalszy i mcniejszy im mniejszy udział prcentwy ścieru drzewneg. Papier klasy I i II charakteryzuje się najwyŝszą trwałścią i mcą. SłuŜy d prdukcji bankntów i i jest wykrzystywany przy sprządzaniu waŝnych dkumentów. Papier klasy III - kreśla się jak bezdrzewny (100% celulzy) i zalicza się d papieru specjalneg. Przeznaczany jest d wielletnieg przechwywania lub ciągłeg psługiwania się nim (np. na zeszyty szklne). Papier klasy IV ma trwałść i wytrzymałść zbliŝną d papieru III klasy. Przeznaczany jest na druki specjalne. Papier V i VI klasy jest n dstatecznie dbry, charakteryzujący się duŝą wytrzymałścią i wielletnią trwałścią (np. d druku wielu ksiąŝek) Papier klasy VIII jest przeznaczany wyłącznie d druku gazet 6

7 ZAŁĄCZNIK 5: RODZAJE PAPIERU 1. Pdział papieru jak nśnika infrmacji papier afiszwy Papier afiszwy t właściwie rdzaj papieru drukweg zwykłeg przeznaczny d niektórych druków uŝytkwych, np. afisze, bilety, kpie druków, wyknywanych techniką typgraficzną. Prdukwany w klasie VII, matwy, w gramaturze 50 g/m², wyraźnych zabarwieniach, nigdy biały i ta barwa dróŝnia g d papieru drukweg zwykłeg klasy VII. Papier ten nie nadaje się d pisania atramentem. papier biblijny Papier biblijny - najcieńszy rdzaj papieru wykrzystywaneg w druku typgraficznym, mający zastswanie d druku publikacji bardz duŝej bjętści (ilści strn w jednym tmie) - np. encyklpedie, słwniki, wielkie bjętściw dzieła literackie (typu właśnie Biblii). Papier gramaturze g/m², nieprzezrczysty, matwy, biały lub kremwy, występujący w klasach I i II, z włókien szmacianych. papier biurwy Papier biurwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, wyróŝniający się barwą kremwą. Wytwarzany w klasie VII gramaturze 60 g/m2. papier d maszyn d pisania Papier d maszyn d pisania t rdzaj papieru z wyłącznym przeznaczeniem d maszyn d pisania. Prdukwany w klasie V gramaturze 70 g/m². Pwierzchnia matwa, dzięki której ścieranie błędów w tekście gumką nie zstawia wyraźnych śladów. papier d pisania zwykły Papier d pisania zwykły t rdzaj papieru dpwiedni d pisania atramentem: d pisanej atramentem linii grubści 1,25 mm nie pwinny dchdzić zacieki. Wytwarzany w klasach I-VII w gramaturach g/m2. Najczęściej stswany papier bezdrzewny klasy III gramaturze 80 g/m2 i 100 g/m2 raz klasy V i VII gramaturach 60 g/m2 i 70 g/m2. Zazwyczaj białe chciaŝ równieŝ barwine np. na papeterię. Zawartść wypełniacza kalin: 7-9% masy papieru. Samzerwalnść liczna jak średnia w bu kierunkach nie mniejsza niŝ: dla klasy I m, dla klasy III m, dla klasy V 2500 m, dla klasy VII 2000 m. papier dziełwy Papier dziełwy t rdzaj papieru, stswany wyłącznie w druku ksiąŝek. Cechuje g większa pulchnść d papieru drukweg zwykłeg, przez c ksiąŝki uzyskują większą 7

8 bjętść niŝ przy stswaniu papieru zwykłeg drukweg. Papier ten częst psiada deseń prąŝków pdłuŝnych i pprzecznych ("Ŝeberkwanie"), wyknywanych na maszynie papierniczej. Papier jednlitym przezrczu nazywa się welinwym. papier drukwy zwykły Papier drukwy zwykły t rdzaj papieru przeznaczneg d druku typgraficzneg. Wytwarzany w gramaturach g/m² - klasa III, i w gramaturach g/m² - klasy IV, V i VII. Papier ten w klasie V w praktyce nie stswany. Wypełniny kalinem stanwiącym 13-17% masy papieru. Pwierzchnia matwa, uzyskiwana na gładziku maszynwym z walcami metalwymi, lub satynwa, tj. wyŝszym płysku i gładkści, uzyskiwana na kalandrach. Samzrywalnść, będąca średnią w bu kierunkach, dla klasy III nie pwinna być mniejsza niŝ 2600 m, a dla klasy VII m. papier ftgraficzny Papier ftgraficzny materiał światłczuły w pstaci papieru pkryteg światłczułą warstwą zawiesiny chlrków lub brmków srebra w Ŝelatynie. Obecnie stswane są dwa typy pdłŝa: papierwe raz plietylenwe. Przy pdłŝu papierwym pmiędzy Ŝelatyną a papierem ddatkw stswana jest warstwa siarczanu baru (biel barytwa) zwiększająca współczynnik dbicia światła. Jedną z cech papierów ftgraficznych czarn-białych jest ich kntrastwść mŝe na być stała (papiery stałgradacyjne) lub zmienna (papiery zmienngradacyjne) zaleŝna d widma światła naświetlająceg. Papiery stałgradacyjne prdukwane są w róŝnych stpniach gradacji (d miękkich d bardz kntrastwych). Pnadt prdukuje się papiery róŝnych frmach pwierzchni, np. błyszczące, matwe, półmatwe, jedwabiste itp.). Obraz uzyskany na papierze ftgraficznym nazywa się dbitką ftgraficzną papier gazetwy Papier gazetwy rdzaj papieru przeznaczneg d druku typgraficzneg jednbarwnych gazet, paragnów, biletów i innych druków jednrazwych, na których nie pisze się atramentem. Papier ten prdukwany w gramaturze 50 g/m² w klasie VIII lub X, pwierzchni maszynw gładkiej. Masa celulzwa i ścier nie bielne, papier zaklejany w masie. Samzrywalnść w kierunku pdłuŝnym nie niŝsza niŝ 2750 m. papier graficzny Papier graficzny t papier prdukwany z przeznaczeniem d druku. Zatem nie jest t jeden rdzaj papieru lecz cała gama papierów, na których mŝna drukwać za pmcą róŝnych technik druku. 8

9 papier ilustracyjny Papier ilustracyjny t rdzaj papieru stswany w druku wypukłym z klisz siatkwych (dbicia tnwane). W celu trzymania właściweg brazu na papierze z kliszy siatkwej naleŝy stswać papier cechujący się wyską gładkścią. Prdukwany w klasie III, IV i V, w gramaturach g/m², wypełniacz kalinwy w ilści k 30% całej masy papieru. Pwierzchnia papieru mcn satynwana. papier kpertwy Papier kpertwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, barwach jasnych, zazwyczaj jasnzielny i jasnniebieski, w klasie V gramaturze 60 g/m2, jednstrnnie gładzny. papier kreślarski papier kwitariuszwy Papier kwestinariuszwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, wyróŝniający się barwą róŝwą, Ŝółtą, pmarańczwą i seledynwą, przeznaczny d prdukcji albumów (stąd teŝ nazywany papierem albumwym). Wytwarzany w klasie VII gramaturze 60 g/m 2. papier litgraficzny Papier litgraficzny t rdzaj papieru stswaneg w technice druku z kamienia litgraficzneg. W technice litgraficznej frmą drukwą jest kamień litgraficzny zwilŝany farbą (w miejscach lefilnych) i wdą (miejscach hydrfilnych). Papier ma bezpśredni kntakt z tak zwilŝną frmą drukwą i dlateg cechuje g nierzciągliwść i wddprnść. Prdukwany jak papier satynwany klasy II, III i IV, gramaturach g/m². papier ltniczy Papier ltniczy t dmiana papieru d pisania zwykłeg, przeznaczny d krespndencji ltniczej. Prdukwany w klasie II gramaturze 30 g/m2, biały lub barwach jasnych. papier mapwy Papier mapwy t rdzaj papieru przeznaczny d prdukcji map, a zatem psiadający takie cechy jak: nierzciągliwść, wytrzymałść na zginanie i minimalna liczba cętek. Prdukwany w klasie I, II i III, w gramaturach 80 g/m², 100 g/m², 120 g/m², biały, mcn satynwany, pełnklejny w masie. papier ffsetwy Papier ffsetwy t rdzaj papieru przeznaczny d druku ffsetweg. Z racji na kntakt papieru z wdą (c jest nieuniknine w ffsecie wdnym) papier włóknach wysce hydrfbwych pprzez pełne zaklejanie w masie. RównieŜ papier ten 9

10 cechuje duŝa nierzciągliwść (rzciągliwść uniemŝliwia prawidłwe paswanie na klejnych agregatach drukujących maszyny ffsetwej). Papier ffsetwy prdukwany najczęściej w klasie III (z typwą gramaturą 90 g/m² i 120 g/m²) i klasie V (z typwą gramaturą 70 g/m² i 80 g/m²). Typwym przeznaczeniem teg papieru t druk ksiąŝek, brszur, czaspism, plakatów, etykiet i nalepek na pakwania. Jeg szczególną dmianę stanwi papier zapałczany, słuŝący d druku barwnych etykiet na pudełka zapałek. Odmianą papieru ffsetweg jest papier pwielaczwy rtaprintwy. papier kalkujący Kalka kpiująca (pt. p prstu: kalka) papier pwleczny z jednej strny tuszem lub pigmentem zmieszanymi z wskiem, słuŝący d jednczesneg sprządzania wielu kpii tekstu pdczas jeg pisania (dręcznie lub na maszynie d pisania). papier pergaminwy Papier pergaminwy specjalna dmiana papieru, prdukwana w celu nadania mu dprnści na wilgć raz tłuszcze (zarówn zwierzęce jak i mineralne). Stswany jest jak materiał pakwaniwy raz d szeregu celów technicznych (np. przekładki w transfrmatrach i kndensatrach). Z wyglądu przypmina trchę pergamin, stąd teŝ taka jeg ptczna nazwa. Papier trzymuje się w wyniku pergaminizwania zwykłeg papieru, dzięki czemu traci n strukturę włóknistą na rzecz znacznie bardziej zwartej. Efektem teg jest takŝe gładka pwierzchnia i lekk przezrczysty, mętn-szklisty wygląd. Papier taki trudniej się drze, chciaŝ łatwiej pęka pdczas zginania. Gramatura papieru wynsi zazwyczaj 40 d 80 g/m². Na papierze pergaminwym mŝliwy jest druk, szczególnie wypukły i fleksgraficzny. papier pwielaczwy rtaprintwy Papier pwielaczwy rtaprintwy t rdzaj papieru stswaneg d pwielaczy ffsetwych typu Rtaprint. Pwielacze teg typu są miniaturami maszyny ffsetwej jednklrwej. Technika ffsetwa wdna wymaga stswania papieru dprneg na wnikanie wilgci i defrmację. Takimi właśnie cechami charakteryzuje się papier pwielaczwy rtaprintwy. Prdukwany w klasie V, w gramaturze g/m². papier pwielaczwy zwykły Papier pwielaczwy zwykły t rdzaj papieru wyłącznie przeznaczneg d wyknywania dbitek na pwielaczu siatkwym przy uŝyciu matryc kldinwych. Papier ten cechuje wyska chłnnść (w przypadku niedstatecznej chłnnści tekst pwielaczwy rzmazywał się). Papier wytwarzany w klasie III, V i VII w gramaturze g/m², biały lub barwiny, nie zaklejany, nie nadający się d pisania atramentem. 10

11 papier przebitkwy Papier przebitkwy t rdzaj papieru d stswania jak kpie d pisania na maszynie. Prdukwany w klasie V gramaturze 30 g/m², biały, pwierzchni matwej. Niezaklejany w masie. Nie nadaje się d pisania atramentem. papier wartściwy Papier wartściwy t rdzaj papieru słuŝący d druku dkumentów równieŝ kreślanych tą nazwą. Prdukwany w klasie I, II, III, zaklejany w masie, wytwarzane ze specjalnymi znakami wdnymi. papier wklęsłdrukwy Papier wklęsłdrukwy (rtgrawiurwy) t rdzaj papieru przeznaczneg d drukwania wklęsłeg. Cechuje g wyska chłnnść i gładkść. Wytwarzany w klasie III (zazwyczaj w gramaturze g/m²) i w klasie V i VII (zazwyczaj w gramaturze g/m²). Zawartść wypełniacza (kalin): 20-25% całej masy papieru. Pwierzchnię cechuje bardz dbra gładkść. papier graficzny Papier graficzny t papier prdukwany z przeznaczeniem d druku. Zatem nie jest t jednen rdzaj papieru lecz cała gama papierów, na których mŝna drukwać za pmcą róŝnych technik druku. papier kładkwy zwykły papier samkpiujący Papier samkpiujący słuŝy d jednczesneg wypisywania ryginału z kpią. Na kartce ryginału pisze się naciskając mechanicznie na jej pwierzchnię, np. za pmcą długpisu, maszyny d pisania, drukarki igłwej. Dzięki temu naciskwi na kartce kpii twrzna jest kpia ryginału. papier zapałczany papier zeszytwy Papier zeszytwy t dmiana papieru d pisania zwykłeg lecz niec zmieninym składzie mas włóknistych, mcn satynwany i mcn zaklejny w masie, gramaturze 65 g/m2. pelur Pelur (wyraz pchdzenia francuskieg) t dmiana papieru d pisania zwykłeg przeznaczny d mcnych i trwałych kpii wyknywanych na maszynie d pisania. Wytwarzany w klasie III i V. Pelur bezdrzewny gramaturze 30 g/m² i 40 g/m², pelur drzewny klasy V gramaturze 40 g/m². Papier ten cechuje duŝa przezrczystść, zwłaszcza pelur bezdrzewny i biały (pelur mŝe występwać w dmianie barwinej). 11

12 2. Pdział papieru ze względu na jeg strukturę papier drzewny Papier drzewny t rdzaj papieru kreślany pd względem zawartści ligniny. W skład masy papierwej wchdzi lignina i celulza. Papier drzewny w prównaniu d bezdrzewneg jest mniej dprny na prcesy starzenia się, ale jest mniej przezrczysty. papier bezdrzewny Papier bezdrzewny t rdzaj papieru kreślany pd względem zawartści ligniny. Papier bezdrzewny jest pzbawiany ligniny występującej we włóknach drzewnych, a d prdukcji teg papieru uŝywa się celulzy. Usuwanie ligniny dbywa się metdami: siarczynwą i sarczanwą. Papier bezdrzewny w prównaniu d drzewneg jest dprniejszy na prcesy starzenia się, ale jest bardziej przezrczysty. bibuła Bibuła - t rdzaj bardz prwateg papieru mająceg dbre właściwści wsiąkania wdy, stswaneg zazwyczaj d suszenia tekstów napisanych zwykłym atramentem lub tuszem. bibułka Bibułka - cienki papier gramaturze d 25 g/m 2 sprządzany z półmasy szmacianej (lnianej) i bielnej wyskgatunkwej masy celulzwej, wyróŝnia się m.in. bibułkę papierswą, elektrtechniczną, higieniczną, dekracyjne. brystl (bristl) Brystl (lub bristl) - rdzaj papieru. Gruby, sztywny ( gramaturze g/m²) kartn kreślarski lub rysunkwy, sprzedawany w arkuszach. Najczęściej biały, wytwarzany jednak takŝe w wersjach klrwych. celfan Celfan (tmfan) - flia celulzwa trzymywana z regenerwanej (wiskzy). Odznacza się: sztywnścią duŝą wytrzymałścią na rzerwanie, małym prem przedarcia bardz dbrą przezrczystścią małą dprnścią na wdę, która pwduje trwałą defrmację flii łatwścią pbierania i ddawania wilgci z tczenia dprnścią na przenikanie tłuszczów duŝą przepuszczalnścią pary wdnej małą przenikalnścią gazów. kartn 12

13 papier czerpany Papier czerpany t rdzaj papieru, który wyknywany jest w prcesie czerpania, na który składa się etap wydrębnienia pjedynczych włókien z surwców rślinnych raz etap frmwania papieru z wdnej zawiesiny włókien, dwadnianej na sicie. papier kalibrwany Papier kalibrwany - papier stałej, precyzyjnej grubści na całej swjej pwierzchni, stswany np. jak pdkład pd gumę bciągwą, twrząc wraz z nią bciąg w technice drukwania ffsetweg. Pdczas prdukcji papieru kalibrwaneg papier jest mcn spraswywany, dzięki czemu jest stsunkw mał pdatny na dkształcenia (wgniecenia) pdczas dziłania ciśnień, jakim jest pddawany w czasie uŝytkwania w maszynach drukarskich. papier kredwy Papier kredwy, papier kredwany - papier pwlekany cienką warstwą mieszaniny białeg pigmentu mineralneg (zazwyczaj siarczanu barweg i kalinu) raz kleju; charakteryzuje się bniŝną wsiąkliwścią. preszpan Preszpan - wielwarstwwa mcn praswana drga tektura (surwcem jest papier) grubść d 0,1mm d 4mm, trudn nasiąkalna, niezwykle gładka, psiadająca duŝą wytrzymałść mechaniczną na ścieranie i zginanie, słuŝąca jak materiał izlujący w elektrtechnice raz jak materiał na prawę teczek i brulinów. Z preszpanu wyknywan uszczelki pd głwice zawrów w hydraulice. Preszpan najczęściej barwin na klr blad czerwny. tektura Tektura - najgrubszy materiał papierniczy, ma d 5 mm grubści. Pwstaje przez spraswanie kilkunastu warstw masy papierniczej. D jej wyrbu uŝywa się grubszych włókien ścieru drzewneg, szmat, makulatury, nie ddaje się jednak wypełniaczy. Tektura nie nadaje się d pisania. RzróŜnia się kilka gatunków tektury: białą, brązwą, szarą, techniczną. WyróŜnia się tekturę litą raz falistą. Tektura falista pwstaje z płączenia kilku warstw papieru falą papierwą, która pwduje znaczne zwiększenie sztywnści arkusza. Jest uŝywana przewaŝnie d prdukcji pakwań zbirczych (kartnów). WyróŜnia się 3 najppularniejsze typy fali w tekturach 3 - warstwwych: - fala B, - fala C, - fala E (mikrfala). Tektury 5 - warstwwe pwstają z płącznia pwyŝszych typów fal (np. fala BC, CE itd.). papier syntetyczny 13

14 Papier syntetyczny jest syntetyczną imitacją papieru, np. z pliprpylenu z nierganicznymi ddatkami i wypełniaczami. W dróŝnieniu d papierów wyprdukwanych na bazie włókien naturalnych, papier syntetyczny cechuje bardz wyska dprnść na śrdki chemiczne, prmienie UV, wdę, tłuszcz, dprnść na przedarcie. Te jeg cechy sprawiają, Ŝe jest dbrym materiałem d prdukcji np. map, instrukcji, przywieszek. Zatem łączy zalety trwałej flii z wyglądem i fakturą papieru i daje się zadrukwać. Papier syntetyczny pwstał w latach sześćdziesiątych. UŜywany jest nie tylk jak pdłŝe drukwe, ale znajduje teŝ inne zastswania, np. zastępuje tradycyjny papier japński w mdelarstwie (syntetyczny papier japński). 14

15 ZAŁĄCZNIK 6: LASY ROLA LASÓW śyje w nich przynajmniej płwa światwych gatunków rślin i zwierząt, wiele z nich ginie wraz z lasami. Lasy zapatrują atmsferę w wilgć i tlen Baldachim z krn drzew chrni glebę przed ulewnymi deszczami Rśliny absrbują i magazynują węgiel System krzeniwy reguluje dpływ wdy d rzek Skutki wycinania lasów: Tragedia wycinanych lasów t nie tylk niszczenie przyrdy, ale takŝe utrata jedneg z najcenniejszych dóbr. Gleba, na której rósł las, jest zbyt ubga i przez długi czas nie mŝna na niej uprawiać rślin ani wypasać zwierząt. Pnadt, pzbawina drzew jest wkrótce wymywana przez deszcze. Pzstaje mkrą pustynią, bezuŝyteczną dla zwierząt i ludzi. Spadek wilgtnści atmsfery prwadzi d występwania susz Deszcz pwduje erzję dsłniętej gleby. Częstsze pwdzie. Wypalanie drzew uwalnia węgiel, c ptęguje efekt cieplarniany Wycinanie lasów pciąga za sbą następstwa dczuwalne na całym świecie. Dla milinów ludzi znacza głód, brak wdy i śmierć. Odbija się równieŝ na tbie. Wpływa na Ŝywnść, którą jesz, na lekarstwa, które zaŝywasz, raz na pgdę w twjej klicy, a kt wie, czy nie na przyszłść całej ludzkści. 150 letni buk psiada kł 200 tyś. liści pwierzchni 1200m2 - dpwiadającej szerkści krtm teniswym. W czasie jedneg słneczneg dnia wytwarza n tyle tlenu, ile ptrzebuje 40 ludzi w ciągu całej dby. Kiedy takie drzew zginie, aby wyrównać straty, trzeba psadzić kilka tysięcy młdych buków 15

16 Światwe temp wycinania lasów: 1 hektar na sekundę 860 km 2 dziennie 310 tysięcy km 2 rcznie: t prawie pwierzchnia Plski Temp wymierania gatunków: w lasach trpikalnych: 35 gatunków dziennie na całej Ziemi: 137 gatunków dziennie W czasie ptrzebnym na przeczytanie tej statystyki zniszczn pnad 30 hektarów lasów trpikalnych, a w następnej gdzinie kł 6 gatunków rślin i zwierząt zniknie bezpwrtnie. Wymieranie t prces naturalny, lecz jeg becne temp mŝna prównać jedynie z wielkim wymieraniem dinzaurów i jest n w przewaŝającej mierze wywłane działalnścią człwieka. Przyczyna numer jeden tkwi w niszczeniu śrdwiska naturalneg. JeŜeli temp wycinania lasów utrzyma się, zstanie zniszczny kł prcent eksystemów puszcz trpikalnych. C mŝemy zrbić aby zapbiec niszczeniu lasów: Sadzenie drzew MłdzieŜ chcąca zapbiegać teg rdzaju prblemm lub likwidwać ich skutki przyłącza się d grup sadzących nwe, młde drzewa na miejsca wycinanych i wypalanych w pŝarach lasów. Zbieranie makulatury Płwę śmieci na całym świecie stanwi papier. W wielu krajach papiernie zuŝywają makulaturą zamiast świeŝeg ścieru drzewneg. Makulaturę przerabia się na masę papierniczą, myje i bieli, aby usunąć tusz i brud. Z tak przygtwanej masy makulaturwej wytwarza się nwy papier w ten sam spsób, jak ze ścieru drzewneg czy ze szmat. Płwa papieru prdukwaneg becnie w Japnii pchdzi z makulatury. Dwustrnne wykrzystywanie 16

17 Nie tylk zbieranie makulatury, ale teŝ dwustrnne wykrzystywanie kartek papieru czy kupwanie prduktów papierwych pwstałych właśnie z makulatury, t prste spsby na cdzienną chrnę drzew. 17

18 ZAŁĄCZNIK 7 MAKULATURA Wyprdukwanie 1 tny papieru pwduje: ścięcie d 10 d 18 drzew, zuŝycie 7,6 tyś. KW, zanieczyszczenie 440 tyś. litrów wdy. DuŜ mniej ksztuje wyprdukwanie papieru z makulatury, który mŝe być nie tylk papierem taletwym czy pakunkwym, ale z pwrtem czystą białą kartką papieru!! Pamiętajmy, iŝ włókna celulzwe, z których prdukwany jest papier, są na tyle mcne, Ŝe mgą być nawet 6-7 razy pwtórnie wykrzystane. Zbierając makulaturę dstarczamy fabrykm surwiec na papier, który zstanie wyprdukwany: bez kniecznści ścinania drzew, przy uŝyciu mniejszej ilści wdy (szczędnść 1,8 tyś. litra wdy na kaŝdy kilgram papieru - prawie cała wanna), zmniejszając zanieczyszczenie pwietrza przez papiernie 75% przy mniejszej ilści dpadów (średni 30% mniej zanieczyszczeń) zmniejszenie skaŝenia wdy w prcesie prdukcyjnym 35%, Pwtórne wykrzystanie 1 tny papieru pzwala zaszczędzić: 4,2 tys. kwh energii (czyli tyle, ile jest ptrzebne d grzania przeciętneg mieszkania przez pół rku), aŝ 1476 litrów rpy, 26,5 tys. litrów wdy, 7 m3 miejsca na składwisku. 18

19 W wielu krajach dzysk papieru z makulatury stanwi waŝną gałąź przemysłu, a udział makulatury w prcesie prdukcji papieru siąga wyski pzim (np. w Niemczech wynsi n 41%, zaś w przypadku papieru pakunkweg dchdzi d 100%!) Pnwne wprwadzenie d biegu stsu gazet wyskści 125 cm, szczędza 6 metrwą ssnę. Zwróć uwagę by papier, który nabywasz nie był papierem kredwym (nie jest t wartściwy surwiec wtórny!) raz na technlgie jeg prdukcji, czyli jaką metdą zstał wybielny. Unikaj papieru bielneg przy uŝyciu dwutlenku chlru (metda ECF). Istnieje juŝ bardziej nwczesna metda uzyskiwania białeg klru papieru, jest nią bielenie bezchlrkwe (metda TCF), wykrzystywany jest tu zamiast dwutlenku chlru mniej szkdliwy dla śrdwiska zn. 19

20 ZAŁĄCZNIK 8 ODPADY KOMUNALNE przeciętny dmwy ksz na śmieci zawiera: C piąty śmieć w naszym kszu t pakwanie! Pnad 70% zawartści naszeg ksza t surwce wtórne, które mŝna dzyskać raz surwce rganiczne, które mŝna skmpstwać. POMOCNE RADY: ręczników. Wybieraj prdukty prstszych, lŝejszych pakwaniach. Przy drbnych zakupach nie kupuj nwej reklamówki - uŝyj starej, zabranej z dmu. Unikaj jednrazwych kubków i talerzy, uŝywaj szmacianych chusteczek, serwetek i Przy rbieniu ntatek i xer pamiętaj, Ŝe papier ma dwie strny. Zachwaj d pwtórneg uŝycia tekturwe pudła raz papier pakunkwy. Kupuj blki listwe, ntatniki, zeszyty, kperty wyprdukwane z makulatury, gdy nie ma ich w sklepie pprś właściciela, aby zamówił wyknane z makulatury wyrby. 20

21 JAK ZBIERAĆ MAKULATURĘ? W przypadku klrwych magazynów na kredwym papierze raz ksiąŝek najlepszym spsbem ich pnwneg wykrzystania jest przekazanie ich najbliŝszej biblitece, dmwi dziecka - nie stanwią ne wartściweg surwca wtórneg ze względu na kredę raz klej i zszywki uŝyte przy ich prdukcji, mgą zaś przynieść wiele radści innym. CO ZROBIĆ, ABY ZMNIEJSZYĆ ILOŚĆ ZUśYWANEGO PAPIERU? Krzystaj z gazet i magazynów wspólnie z sąsiadem lub przyjacielem. Wymieniaj ksiąŝki ze znajmymi, krzystaj z biblitek. Nie kupuj wydawnictw, których kniecznie nie ptrzebujesz - szumiące drzew w lesie dstarczy większych wraŝeń estetycznych niŝ stjąca na półce ksiąŝka. 21

22 ZAŁACZNIK 9 ZNAKI EKOLOGICZNE Znaki eklgiczne jakie mŝemy znaleźć na papierze: Skół (Falkn) - Szwecja Od 1992 rku istnieje znak "Dbry Eklgiczny Wybór" (Gd Envirnmental Chice) - "Falkn", reprezentujący kryteria pzarządwej rganizacji eklgicznej - Szwedzkieg Twarzystwa Ochrny Przyrdy. Obecnie funkcjnuje na rynku kł 200 prduktów znacznych znakiem "Falkn", są t m.in. mydła, szampny, śrdki czyszczące, baterie, papier taletwy, pieluszki i inne. Łabędź (Svanen) - kraje skandynawskie eklgiczny znak twarwy "Svanen" (Łabędź). Prdukty znaczne tym znakiem charakteryzują się mniejszym negatywnym ddziaływaniem na ludzi i śrdwisk naturalne niŝ inne twary z tej samej grupy takim samym przeznaczeniu. Błękitny Anił (Der Blaue Engel) - Niemcy znaczane są prdukty zdecydwanie lepszej charakterystyce śrdwiskwej d innych artykułów z tej samej grupy twarów, zaspkajające te same ptrzebyznakwi graficznemu twarzyszy krótkie wyjaśnienie preklgiczneg charakteru znaczneg prduktu; czas trwania licencji certyfikacyjnej wynsi maksymalnie 3 lata. 22

23 Ekznak (Plska) Taki znak umieszcza się na prduktach nie pwdujących negatywnych skutków dla śrdwiska (najczęściej umieszczany na wyrbach przemysłwych np. nawzy, papier) 23

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w Odbiór dpadów Każdy z mieszkańców Lublina wytwarza rcznie pnad 250 kg dpadów kmunalnych, czyli takich, które pwstają w wyniku cdziennych czynnści w naszych gspdarstwach dmwych. Segregacja w dmu, tzw. segregacja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA Z BIOLOGII Klasa I Pzim pdstawwy. zna pdstawwe składniki kmórki rślinnej i zwierzęcej raz różnice pmiędzy nimi, ptrafi psłużyć się mikrskpem w dknywaniu bserwacji i wyknać schematyczny

Bardziej szczegółowo

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1

Opracował: Mirosław Rynduch ekspert kulinarny. strona 1 PRAKTYCZNE INSTRUKCJE ODNOŚNIE HIGIENY, KULTURY I ORGANIZACJI PRACY W KUCHNIACH HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z KULINARNYM PRZYGOTOWYWANIEM POTRAW Z MIĘSA ZWIERZĄT RZEŹNYCH Opracwał: Mirsław

Bardziej szczegółowo

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku.

Usługa składu, druku i dostawy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych biuletynu Kombatant w 2011 roku. Usługa składu, druku i dstawy d Urzędu d Spraw Kmbatantów i Osób Represjnwanych biuletynu Kmbatant w 2011 rku. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI: I. Spsby sprawdzania siągnięć uczniów - dpwiedzi ustne, - testy sprawdzające wiadmści z wychwania kmunikacyjneg, - cena na lekcji z wyknanej pracy np. z rysunku techniczneg,

Bardziej szczegółowo

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 1 S t r n a CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 2 S t r n a Słwem wstępu... 4 Czym jest Rzciąganie (Stretching)?... 5 Jakie zalety płyną z uprawiania Rzciągania/Stretchingu?... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer ogłoszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer ogłoszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Prudnik: ATRAKCJE EUROREGIONU PRADZIAD-SKARBY SAKRALNE Numer głszenia: 102974-2011; data zamieszczenia: 06.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną Rzwój nwczesnych prcesów wytwarzania bdziec d inwestycji w prdukcję farmaceutyczną Waldemar Józwik Szef Działu Frmulacji Departament R&D 9-10 październik 2013 Agenda 1. Charakterystyka nwczesneg prcesu

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x

Zintegrowany system obsługi przedsiębiorstwa. Migracja do Firebird 2.x Zintegrwany system bsługi przedsiębirstwa Migracja d Firebird 2.x Wersja 01.00 z dnia 02.12.2008 Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp.... 3 II. Przejście z Firebird 1.5.x na Firebird 2.x... 3 III. Zalecana

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Druk i dstawa publikacji 4 tytuły (4 części) ZP_28_2011 Numer głszenia: 183371-2011; data zamieszczenia: 04.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych w gimnazjum klasa II 2010/2011 Opracwała M. Budzińska L.p. 1 1 2 Temat lekcji Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. Zasady bezpieczeństwa i pracy

Bardziej szczegółowo

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat

Prawo do studiowania bez wnoszenia opłat. 1. Limit punktów ECTS w ramach, którego student ma prawo do studiowania bez wnoszenia opłat Praw d studiwania bez wnszenia płat 1. Limit punktów ECTS w ramach, któreg student ma praw d studiwania bez wnszenia płat a. Limit pdstawwy Zgdnie z przepisami art. 170a ustawy - Praw szklnictwie wyŝszym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Wywóz nieczystści stałych, dpadów pbadawczych, gruzu z terenu Oddziału Mazwieckieg

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii.

PLAN WYNIKOWY ROZKŁADU MATERIAŁU Z FIZYKI DLA KLASY III MODUŁ 4 Dział: X,XI - Fale elektromagnetyczne, optyka, elementy fizyki atomu i kosmologii. Knteksty 1. Fale elektrmagnetyczne w telekmunikacji. 2.Światł i jeg właściwści. - c t jest fala elektrmagnetyczna - jakie są rdzaje fal - elektrmagnetycznych - jakie jest zastswanie fal elektrmagnetycznych

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

Zakopane: Druk materiałów promocyjnych Numer ogłoszenia: 178666-2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakopane: Druk materiałów promocyjnych Numer ogłoszenia: 178666-2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zakpane: Druk materiałów prmcyjnych Numer głszenia: 178666-2012; data zamieszczenia: 29.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Jawor: Remont cząstkowy dróg gminnych Numer ogłoszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Jawr: Remnt cząstkwy dróg gminnych Numer głszenia: 58341-2010; data zamieszczenia: 17.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN

PN-EN 1991-1-2, PN-EN 1992-1-2, PN-EN Warszawa: Usługi infrmatyczne w zakresie pracwania prgramwania uŝytkweg wspmagająceg prcesy prjektwania elementów i rzwiązań knstrukcyjnych raz prgramów bliczeniwych. Oprgramwanie d bliczeń wg Eurkdów:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamwienia_publiczne/110/status/rdzaj/wzp/ Kętrzyn: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

Czy w XVIII w. w Europie i w Polsce produkowano papier? Jeśli tak, to w jaki sposób i czy głównym surowcem do produkcji papieru były wtedy drzewa?

Czy w XVIII w. w Europie i w Polsce produkowano papier? Jeśli tak, to w jaki sposób i czy głównym surowcem do produkcji papieru były wtedy drzewa? Czy w XVIII w. w Europie i w Polsce produkowano papier? Jeśli tak, to w jaki sposób i czy głównym surowcem do produkcji papieru były wtedy drzewa? Weronika Kisielewska Paulina Meller Katarzyna Błażejewska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. Warszawa: Dstarczenie usługi utrzymania i rzwju aplikacji dedykwanych d wsparcia bieŝącej działalnści Zakładu Certyfikacji raz Zakładu Aprbat Technicznych ITB. Numer głszenia: 1936-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

Środki myjąco-konserwujące

Środki myjąco-konserwujące Śrdki myjąc-knserwujące ATM-Antirast Extra ATM-Antirast Extra t wielfunkcyjny lej myjąc-knserwujący, przeznaczny jest d mycia maszyn, urządzeń i innych wyrbów metalwych raz d międzyperacyjnej chrny przeciwkrzyjnej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie BIM dla menedżerów

Szkolenie BIM dla menedżerów DLA KOGO? Szklenie dedykwane jest dla sób krdynujących i zarządzających mdelami BIM w zakresie budwnictwa kubaturweg. Jeg zakres będzie również dpwiedni dla architektów, knstruktrów raz działów fertwania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej

Folder GENODIET informacje w polskiej wersji językowej Strna 1 z 5 Flder GENODIET infrmacje w plskiej wersji językwej NUTRIGENETYKA Jedzenie, które spżywamy jest dla nas najlepszym lekarstwem, jakie istnieje. Odpwiedni dbrana dieta dstarcza nam substancji

Bardziej szczegółowo

LIFE 08/NAT/PL/000511

LIFE 08/NAT/PL/000511 Gniądz: Usługa w zakresie przygtwania d druku (tłumaczenie, skład i łamanie) i druk ffsetwy, prawa, przygtwanie d dystrybucji i dystrybucja książki rliku grubdzibym, wydanej w ramach prjektu LIFE 08/NAT/PL/000511

Bardziej szczegółowo

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D

MCLNP-6-3-15/15 Warszawa, dn. 16.07.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy drukarki 3D Prjekt Mazwieckie Centrum Labratryjne Nauk Przyrdniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki d gspdarki dzięki wzmcnieniu infrastruktury badawcz-rzwjwej MCLNP-6-3-15/15 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku plakatów wielkfrmatwych i wizytówek na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki

Bardziej szczegółowo

Nowy produkt z kolekcji "Moja Mała Ojczyzna" Prezentacja dla Pracowników Samorządów zajmujących się promocją.

Nowy produkt z kolekcji Moja Mała Ojczyzna Prezentacja dla Pracowników Samorządów zajmujących się promocją. SKUTECZNA PROMOCJA MIAST, GMIN I POWIATÓW Nwy prdukt z klekcji "Mja Mała Ojczyzna" Prezentacja dla Pracwników Samrządów zajmujących się prmcją. Szanwny Czytelniku, Wiadm, że prmcja Miasta, Gminy lub Pwiatu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi druku wizytówek, reklamy wielkfrmatwej i katalgów na ptrzeby Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna Numer głszenia: 73908-2012;

Bardziej szczegółowo

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Gniewino: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Gniewin: Zakup samchdu sbweg typu mikrbus, przystswaneg d przewzu sób niepełnsprawnych Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie przydomowe Oczyszczalnie przydmwe W miastach i gminach gdzie istnieją czyszczalnie scieków sprawa jest prsta: przyłącze kanalizacyjne, płata za dprwadzanie ścieków (najczęściej dliczana d rachunku za wdę) i ścieki

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99.

Wymagania ustalone zostały na podstawie programu DKW-4014-292/99. Wymagania ustalne zstały na pdstawie prgramu DKW-4014-292/99. (PO WCIŚNIĘCIU KLAWISZA CTRL I WYBRANEGO PUNKTU ZE SPISU TREŚCI PRZECHODZIMY AUTOMATYCZNIE DO WYBRANEGO TEKSTU). I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE. 1 II.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ul. Wjska Plskieg 3 43-400 Cieszyn tel./fax 033/ 852-07-44 e-mail: sekretariat@sswcieszyn.x.pl www.sswcieszyn.x.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przebudwa instalacji elektrycznej na pierwszym piętrze budynku

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Generalna, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 Warszawa: Znak sprawy: PG X F 3820_12_10 Świadczenie pwszechnych usług pcztwych w brcie krajwym i zagranicznym, w zakresie przyjmwania, przemieszczania i dręczania przesyłek pcztwych wadze pwyŝej 50g.,

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 131834-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 131834-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Dstawa 20 sztuk licencji na serwerwy system

Bardziej szczegółowo

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r.

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r. Warszawa, 15 października 2013 r. Tadeusz Radzięciak Stwarzyszenie Prducentów Cementu Wiceprezes Cemex Plska Agenda Rla cementwni w gspdarce dpadami Rdzaje stswanych paliw Kntrla prcesu i paliw Metdy stabilizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Przedsiębirstw Prdukcji INFORMACJA TECNICZNA WYROBU Str.1/5 1.Nazwa handlwa wyrbu: Papa asfaltwa zgrzewalna wierzchnieg krycia 2.Prducent: Przedsiębirstw Prdukcji, 3.Pchdzenie/miejsce prdukcji: Przedsiębirstw

Bardziej szczegółowo

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Bożena Czyż-Bortowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA W PROGRAMIE INFORMACYJNO- WYSZUKIWAWCZYM SYSTEMU KOMPUTEROWEJ OBSŁUGI BIBLIOTEKI "SOWA" - scenariusz zajęć warsztatwych dla człnków Gruwy Satkształceniwej WUZ BP w Truniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rckik.lublin.pl Lublin: Dstawa materiałów zużywalnych d systemu 3S Safe Sampling System, d archiwizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE 1 Przedsiębirstw Wielbranżwe Biur: ul. Glgera 4, 42-200 Częstchwa Siedziba: Bargły, ul. Ś Śląska ąska 22, 42-262 42 Pczesna Tel./Fax.: +48 0(34) 360 62 92 http://www.ektp.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Warszawa: Sukcesywne dstawy mebli wlnstjących, zabudów stałych i wypsażenia meblweg

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 195896-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi poligraficzne Numer ogłoszenia: 195896-2015; data zamieszczenia: 31.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zamek-krlewski.pl Warszawa: Usługi pligraficzne Numer głszenia: 195896-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Materiały edukacyjne dla drużynowych:

Materiały edukacyjne dla drużynowych: Materiały edukacyjne dla drużynwych: Istnieją dwa pdstawwe mdele segregacji dpadów: SEGREGACJA ODPADÓW 1. selektywna zbiórka dpadów (dpady zbierane d ddzielnych, specjalnie d teg celu przeznacznych pjemników,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kfk.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kfk.rg.pl Warszawa: Wyknanie, druk, pakwanie raz dstarczenie d siedziby Zamawiająceg materiałów reklamw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłszenie publikwane w BZP Numer głszenia: 165283-2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Dstawa i mntaż regałów przesuwnych wraz z wyknaniem prac adaptacyjnych pmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza

Test 2. Mierzone wielkości fizyczne wysokość masa. masa walizki. temperatura powietrza. Użyte przyrządy waga taśma miernicza Test 2 1. (3 p.) W tabeli zamieszczn przykłady spsbów przekazywania ciepła w życiu cdziennym i nazwy prcesów przekazywania ciepła. Dpasuj d wymieninych przykładów dpwiednie nazwy prcesów, wstawiając znak

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Usługa drukwania biletów i druków wielkfrmatwych dla ptrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Współczesna papiernia. Michał Chodań

Współczesna papiernia. Michał Chodań Współczesna papiernia Michał Chodań Historia papieru Jak wiele rzeczy używanych w życiu codziennym, także papier wynaleziono przypadkiem. Po raz pierwszy otrzymano go w Chinach, jako pozostałość po myciu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU

INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU INFORMACJE O OŚRODKACH DAWCÓW SZPIKU Dlaczeg ptrzebni są nwi Dawcy Szpiku? Jedynie dla 25-30% chrych znajduje się dawcę rdzinneg. W pzstałych przypadkach pszukuje się dawcy niespkrewnineg. Niestety nie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie usługi skanowania i archiwizacji dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego PODGiK Łuków. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wyknanie usługi skanwania i archiwizacji dkumentów z zasbu gedezyjneg i kartgraficzneg PODGiK Łuków Numer głszenia: 82123-2014; data zamieszczenia: 15.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB25- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 25mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rydzyna.pl Rydzyna: Ubezpieczenie majątku raz interesu majątkweg Gminy Rydzyna w latach 2015-2018

Bardziej szczegółowo

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r.

RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna od 01.01.2012r. RGB20- TELEBIMY FULL KOLOR-PAMIĘĆ WBUDOWANA (RASTER 20mm) Oferta ważna d 01.01.2012r. Oferujemy telebimy w technlgii did LED (didy LED super jasne, szerkim kącie świecenia / OUTDOOR LONG LIFE). Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze.

Proces instalacji drukarki przebiega podobnie jak proces instalowania sterowników dowolnego, innego urządzenia w komputerze. W terminlgii firmy Micrsft drukarka jest biektem lgicznym, a nie fizycznym urządzeniem. Tak więc drukarkę twrzy się pprzez sknfigurwanie zestawu sterwników w systemie Windws XP. Natmiast drukarka urządzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.jaroslaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzoz.jaroslaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzz.jarslaw.pl Jarsław: dstawa prfesjnalnych śrdków czystści d systemu sprzątania, ręczników papierwych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole.

Bezpieczeństwo w szkole. Bezpieczeństw w szkle. Dyrektrzy przedszkli, szkół, placówek światwych wjewództwa świętkrzyskieg W związku ze zbliżającym się seznem wisennym Kuratrium Oświaty przypmina kniecznści przeglądu placów zabaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pmiechwek.pl Pmiechówek: Sukcesywny zakup benzyny bezłwiwej E95 w systemie bezgtówkwym Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

HYPERDESMO ETA 04/0082

HYPERDESMO ETA 04/0082 PŁYNNA MEMBRANA POLIURETANOWA HYDROIZOLAJA I OHRONA. OPIS PRODUKTU HYPERDESMO t jednskładnikwy płynny prdukt pliuretanwy, który pd wpływem wilgci w pwietrzu utwardza się i twrzy wysce elastyczną membranę,

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu

Do ARiMR po wsparcie na posadzenie lasu D ARiMR p wsparcie na psadzenie lasu Jak c rku w czerwcu Agencja Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa rzpcznie przyjmwanie wnisków przyznanie pmcy w ramach działania "Zalesianie gruntów rlnych i zalesianie

Bardziej szczegółowo