Portfel złożony z wielu papierów wartościowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Portfel złożony z wielu papierów wartościowych"

Transkrypt

1 Portfel westycyy ćwczea Na odst. Wtold Jurek: Kostrukca aalza, rozdzał 4 dr Mchał Kooczyńsk Portfel złożoy z welu aerów wartoścowych. Zwrot ryzyko Ozaczea: w kwota ulokowaa rzez westora w aery wartoścowe w kwota ulokowaa w -ty aer = w = w w x = udzał -teo aeru w ortfelu w x = x 0 = x x Wektor x = azywamy strukturą ortfela. M x Oczekwaa stoa zwrotu z ortfela: E( = x E( (4.4 = Waraca stoy zwrotu z ortfela: D = = ( = x x ρ D( D( (4.6 Odchylee stadardowe stoy zwrotu z ortfela: D ( = D ( (4.6 Portfel rozdzał 4

2 Z. W tabel zawarte są charakterystyk trzech walorów. Paer r ( Oczekwaa stoa zwrotu (% Odchylee stadardowe stoy zwrotu (% Struktura ortfela ( x 6 0, , ,5 Wsółczyk korelac wyoszą: ρ = 0,5, ρ 3 = 0,, ρ 3 = 0, 3 a Oblcz oczekwaą stoę zwrotu z ortfela b Oblcz waracę odchylee stadardowe te stoy. Portfel a dodatkowy aer wartoścowy Mamy ortfel aerów o strukturze x [ x K ] T Dołączamy do eo aer o umerze +. =. Powstae owy ortfel (ozaczoy w ksążce deksem Wzory: Wsółczyk korelac stoy zwrotu z ortfela ze stoą zwrotu z aeru o umerze + : = x cov(, + ρ, + = (4.9 D( D( + Wartość oczekwaa stoy zwrotu z oweo ortfela (: x oblcza sę stadardowo wzór (4.4 Waraca odchylee stadardowe stoy zwrotu z : oblcza sę stadardowo wzory (4.6 (4.7 Z3. Wykoać zadae w dwóch etaach. Naerw rozważyć ortfel złożoy z dwóch aerów o umerach, a astęe dołączyć do eo aer o umerze 3. Portfel rozdzał 4

3 bez krótke srzedaży: 3. Krótka srzedaż x = x 0 z krótką srzedażą: x = = (4.0 = (4. 4. Dwa zadaa wyboru ortfel Zadae. (mmalzac ryzyka D ( m rzy waruku: E( = r czyl = D ( x x ρ D( = = rzy warukach: D( m E( = x E( = r (4.4 x = = = Jest to zadae roramowaa kwadratoweo. Zadae. (maksymalzac stoy zwrotu E ( max rzy waruku: D ( = s Portfel rozdzał 4 3

4 czyl E ( = = x E( rzy warukach: D x = max = x x D( D( = = = ( ρ s (4.5 = Jest to elowe zadae roramowaa matematyczeo. Z4. W tabel zawarte są charakterystyk trzech walorów. Paer r ( Oczekwaa stoa zwrotu (% Odchylee stadardowe stoy zwrotu (% Struktura ortfela ( x 6 0, , ,5 Wsółczyk korelac wyoszą: ρ = 0,5, ρ 3 = 0,, ρ 3 = 0, 3 a Skostruować zadae wyzaczaa ortfela o mmalym ryzyku rzy oczekwae stoe zwrotu rówe 6% b Skostruować zadae wyzaczaa ortfela o maksymale oczekwae stoe zwrotu. Przyąć, że ryzyko ortfela merzoe waracą wyos 9 (... Portfel rozdzał 4 4

5 5. Zbór ortfel o mmalym ryzyku Przyommy Zadae : = D ( x x ρ D( = = rzy warukach: D( m E( = x E( = r (4.4 x = = = Zaszmy to zadae rzy omocy macerzy wektorów: D ( C = cov(, cov(, x x x = x Zadae moża zasać tak: x T Cx T m cov(, D ( cov(, E( E( e = E( cov(, cov(, D ( = e x = r (4.6 T x = Nech: G =, dze: e C e, = = C e, C, = T ( = det G =. T = T Portfel rozdzał 4 5

6 ozwązae zadaa (4.6 ma ostać: o x = a + br (4.7 dze: a = C ( C e ( C e C b =, (4.8 (4.9 UWAGA: Zaąc wektory a b możemy z (4.7 wyzaczyć strukturę ortfela o mmalym ryzyku dla dowoleo r. Z5. W tabel zawarte są charakterystyk trzech walorów. Paer r ( Oczekwaa stoa zwrotu (% Odchylee stadardowe stoy zwrotu (% Struktura ortfela ( x 6 0, , ,5 Wsółczyk korelac wyoszą: ρ = 0,5, ρ 3 = 0,, ρ 3 = 0, 3 Wyzaczyć złożoy z trzech aerów wartoścowych ortfel o mmalym ryzyku rzy oczekwae stoe zwrotu z ortfela rówe 6%. 6. Własośc zboru ortfel o mmalym ryzyku Własość. Zblasowae (a e T a = 0 oraz a = T (b e T b = oraz b = 0 T Portfel rozdzał 4 6

7 Własość. Zaąc struktury dwóch ortfel o mmalym ryzyku (rzy różych r, moża wyzaczyć zbór ortfel o mmalym ryzyku. Techcze ozacza to, że zaąc struktury dwóch ortfel o mmalym ryzyku (rzy różych r, moża wyzaczyć arametry a b rówaa (4.7 Z6. Nech będą dae dwe struktury ortfel o mmalym ryzyku: 0,6730 x o = 0,43, 0,0867 0,7647 o x = 0,36. 0,3673 Struktura erwszeo ortfela odowada oczekwae stoe zwrotu rówe 7%, a drueo 5%. Wyzaczyć zbór ortfel o mmalym ryzyku. Własość 3. Dae są struktury dwóch ortfel o mmalym ryzyku, odowadaące stoom zwrotu z ortfel r, r. Kowaraca stó zwrotu z tych ortfel wyraża sę wzorem: cov( = (4.0, r r + Z7. Wyzaczyć kowaracę stó zwrotu z ortfel z zadaa Z6. Własość 4. Waraca stoy zwrotu z ortfela o mmalym ryzyku wyraża sę wzorem: D ( = r + (4. Z8. Dla wyzaczoeo w Z5 ortfela o mmalym ryzyku, odowadaąceo stoe zwrotu 6%, wyzacz waracę stoy zwrotu z teo ortfela. Portfel rozdzał 4 7

8 UWAGA: Z (4. wyka, że zwązek mędzy stoą zwrotu a mmalym ryzykem ortfela moża zlustrować tak: Wosek: Wśród wszystkch ortfel o mmalym ryzyku, odowadaących różym stoom zwrotu r, stee dokłade ede tak ortfel, któreo ryzyko est amesze. Własość 5. (Portfel o mmalym ryzyku!!! Nech x * ozacza strukturę ortfela o mmalym ryzyku (ze wszystkch ortfel odowadaących różym stoom zwrotu. Struktura takeo ortfela wyraża sę wzorem: x* = C (4. Oczekwaa stoa zwrotu ryzyko z teo ortfela: * E( =, * D ( = (4.3 Portfel rozdzał 4 8

9 Z9. Na odstawe daych z Z5 wyzaczyć ortfel o mmalym ryzyku (ze wszystkch ortfel odowadaących różym stoom zwrotu. Wyzaczyć oczekwaą stoę zwrotu z teo ortfela, a także waracę te stoy. Własość 6. Załóżmy, że wyzaczylśmy ortfel o mmalym ryzyku, odowadaący ewe oczekwae stoe zwrotu r. Wówczas stee ewe y ortfel o mmalym ryzyku, odowadaący ewe oczekwae stoe zwrotu r, któreo stoa zwrotu est eskorelowaa ze stoą r. (Kowaraca tych stó zwrotu wyos zero.. Stoa r est rówa: r r = (4.4 r Z0. Day est ortfel o mmalym ryzyku, odowadaący oczekwae 0,7884 stoe zwrotu rówe 6%. Jest to ortfel o strukturze: x = 0,408. 0,4030 Wyzaczyć strukturę ortfela o mmalym ryzyku, któreo stoa zwrotu est eskorelowaa ze stoą zwrotu odowadaącą strukturze x. Portfel rozdzał 4 9

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7)

ρ (6) przy czym ρ ij to współczynnik korelacji, wyznaczany na podstawie następującej formuły: (7) PROCES ZARZĄDZANIA PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WSPOMAGANY PRZEZ ŚRODOWISKO AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH Ageszka ULFIK Streszczee: W pracy przedstawoo sposób zarządzaa portfelem paperów wartoścowych wspomagay

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki

Podstawowe zadanie statystyki. Statystyczna interpretacja wyników eksperymentu. Zalety statystyki II. Zalety statystyki tatystycza terpretacja wyków eksperymetu Małgorzata Jakubowska Katedra Chem Aaltyczej Wydzał IŜyer Materałowej Ceramk AGH Podstawowe zadae statystyk tatystyka to uwersale łatwo dostępe arzędze, które pomaga

Bardziej szczegółowo

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja

Szeregi czasowe, modele DL i ADL, przyczynowość, integracja Szereg czasowe, modele DL ADL, rzyczyowość, egracja Szereg czasowy, o cąg realzacj zmeej losowej, owedzmy y, w kolejych okresach czasu: { y } T, co rówoważe możemy zasać: = 1 y = { y1, y,..., y T }. Najogólej

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5

Spis treści ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 Ss treśc SPIS TREŚCI WYKŁAD 5 ZŁOŻONOŚĆ OBLICZEŃ 5 ELEMENTY TEORII ZŁOŻONOŚCI OBLICZENIOWEJ I PROBLEM DZIELNIKÓW 5 WYKŁAD 9 TESTY PIERWSZOŚCI I LICZBY PSEUDOPIERWSZE 9 LICZBY PSEUDOPIERWSZE EULERA WYKŁAD

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI

WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI WYBRANE MOŻLIWOŚCI WSPOMAGANIA INWESTYCJI GIEŁDOWYCH PRZY UŻYCIU ALGORYTMÓW GENETYCZNYCH mgr ż. Marc Klmek Katedra Iformatyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa m. Papeża Jaa Pawła II w Bałej Podlaskej Streszczee:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI

WYKORZYSTANIE SYMULACJI STOCHASTYCZNEJ DO BADANIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALNYCH PORTFELI AKCJI ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO R 768 FIASE, RYKI FIASOWE, UBEZPIECZEIA R 63 2013 IWOA KOARZEWSKA Unwersytet Łódzk WYKORZYSTAIE SYMULACJI STOCHASTYCZEJ DO BADAIA WRAŻLIWOŚCI SKŁADU OPTYMALYCH

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej

Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej Podstawy matematy fasowej ubezpeczeowej oreślea, wzory, przyłady, zadaa z rozwązaam KIELCE 2 SPIS TREŚCI WSTEP... 7 STOPA ZWROTU...... 9 2 RACHUNEK CZASU W MATEMATYCE FINANSOWEJ. 0 2. DOKŁADNA LICZBA DNI

Bardziej szczegółowo

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1

VIW20 koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego 1 Dr Robert Ślepaczuk Katedra Bakowośc Fasów Wydzał Nauk Ekoomczych Uwersytet Warszawsk Grzegorz Zakrzewsk Po Kredytów Detalczych Departamet Ryzyka Kredytowego Polbak EFG VIW0 kocepcja deksu zmeośc dla polskego

Bardziej szczegółowo

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi.

N ( µ, σ ). Wyznacz estymatory parametrów µ i. Y które są niezależnymi zmiennymi losowymi. 3 Metody estymacj N ( µ, σ ) Wyzacz estymatory parametrów µ 3 Populacja geerala ma rozład ormaly mometów wyorzystując perwszy momet zwyły drug momet cetraly z prób σ metodą 3 Zmea losowa ma rozład geometryczy

Bardziej szczegółowo

Metody Informatyki Stosowanej

Metody Informatyki Stosowanej Polska Akadema Nauk Oddzał w Gdańsku Komsja Iformatyk Metody Iformatyk Stosowaej Nr /00 (3) Szczec 00 Metody Iformatyk Stosowaej Kwartalk Komsj Iformatyk Polskej Akadem Nauk Oddzał w Gdańsku Komtet Naukowy:

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych

Kazimierz Myślecki. Metoda elementów brzegowych w statyce dźwigarów powierzchniowych Kazmerz Myśleck Metoda elemetów brzegowych w statyce dźwgarów powerzchowych Ofcya Wydawcza Poltechk Wrocławskej Wrocław 4 Recezec Potr KONDERLA Ryszard SYGULSKI Opracowae redakcyje Aleksadra WAWRZYNKOWSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI

PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI Adrzej POWNUK *) PRZEDZIAŁOWE METODY ROZWIĄZYWANIA ALGEBRAICZNYCH RÓWNAŃ NIELINIOWYCH MECHANIKI KONSTRUKCJI. Wprowadzee Mechaka lowa staow jak dotąd podstawowy obszar zateresowań żyerskch. Isteje jedak

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęcia wyrównawcze AJD w Częstochowie; 2009/2010. Irena Fidytek RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA Zajęca wyrówawcze AJD w Częstochowe; 2009/200 Irea Fdyte PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Z KOMBINATORYKI Nech X { x x x } =, 2, będze daym zborem -elemetowym Z elemetów tego zboru a róże

Bardziej szczegółowo

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej

PŁASKA GEOMETRIA MAS. Środek ciężkości figury płaskiej PŁAKA GEOMETRIA MA Środek cężkośc fgury płaskej Mometam statyczym M x M y fgury płaskej względem os x lub y (rys. 7.1) azywamy gracę algebraczej sumy loczyów elemetarych pól d przez ch odległośc od os,

Bardziej szczegółowo

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE

Teraz wiesz i inwestujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Teraz wesz westujesz ANALIZA TECHNICZNA WPROWADZENIE Natura ryków fasowych od początków swego stea przycąga ogromą lczbę westorów, których adrzędym celem jest odesee sukcesu westycyjego przez pomaŝae zawestowaych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria)

Rozwiązania zadań z ksiąŝki pt. Podstawy matematyki ubezpieczeń na Ŝycie T.Rolskiego, B.Błaszczyszyna (dodatkowo teoria) Jab Grabow jabgrabow@oczaf Rozwązaa zaań z ąŝ Poawy aeay bezeczeń a Ŝyce TRoego, BBłazczyzya oaowo eora Raor echczy r 8 Kaery Sayy Wrocław 8 Coyrgh by Jab Grabow a Dearae of Sac Wrocław 8 S reśc Rozzał

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO ZESZYTY AUKOWE UIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO R 394 PRACE KATEDRY EKOOMETRII I STATYSTYKI R 5 004 SEBASTIA GAT Unwersytet Szczec sk KRYTERIA BUDOWY PORTFELI PAPIERÓW WARTO CIOWYCH W OKRESIE BESSY A GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników pomiarów

Opracowanie wyników pomiarów Opracowae wków pomarów Praca w laboratorum fzczm polega a wkoau pomarów, ch terpretacj wcagęcem wosków. Ab dojść do właścwch wosków aleŝ szczególą uwagę zwrócć a poprawość wkoaa pomarów mmalzacj błędów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem

x 1 2 3 t 1 (x) 2 3 1 o 1 : x 1 2 3 s 3 (x) 2 1 3. Tym samym S(3) = {id 3,o 1,o 2,s 1,s 2,s 3 }. W zbiorze S(n) definiujemy działanie wzorem 9.1. Izomorfizmy algebr.. Wykład Przykłady: 13) Działaia w grupach często wygodie jest zapisywać w tabelkach Cayleya. Na przykład tabelka działań w grupie Z 5, 5) wygląda astępująco: 5 1 3 1 1 3 1 3 3

Bardziej szczegółowo

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM).

Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Problem plecakowy (KNAPSACK PROBLEM). Zagadnene optymalzac zwane problemem plecakowym swą nazwę wzęło z analog do sytuac praktyczne podobne do problemu pakowana plecaka. Chodz o to, by zapakować maksymalne

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne w przykładach

Metody numeryczne w przykładach Metody umerycze w przyłdch Podręcz Poltech Lubels Poltech Lubels Wydzł Eletrotech Iformty ul. Ndbystrzyc 38A -68 Lubl Bet Pńczy Edyt Łus J Sor Teres Guz Metody umerycze w przyłdch Poltech Lubels Lubl Recezet:

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW.

STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW. Statytycza ocea wyików pomiaru STATYSTYCZNA OCENA WYNIKÓW POMIARÓW CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczeia jet: uświadomieie tudetom, że każdy wyik pomiaru obarczoy jet błędem o ie zawze zaej przyczyie i wartości,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Proces narodzin i śmierci

Proces narodzin i śmierci Proces narodzn śmerc Jeżel w ewnej oulacj nowe osobnk ojawają sę w sosób losowy, rzy czym gęstość zdarzeń na jednostkę czasu jest stała w czase wynos λ, oraz lczba osobnków n, które ojawły sę od chwl do

Bardziej szczegółowo