(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189595 (13) B1 PL 189595 B1 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (19) PL (11) (13) B1 (51) IntCl7 B41M3/14 B42D 15/00 G03C 5/08 G03G 21/04 (54)Wzór zabezpieczający dla papierów wartościowych, papier wartościowy, oraz sposób druku wzoru zabezpieczającego na papierach wartościowych (30) Pierwszeństwo: ,CH,1381/97 (73) U praw niony z patentu: DE LA RUE GIORI S A, Lozanna, CH (43) Z głoszenie ogłoszono: BUP 25/98 (72) Tw órcy wynalazku: Gianfranco Foresti, Bussigny, CH (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 08/05 (74) Pełnom ocnik: Szafruga Anna, POLSERVICE Sp z o.o. PL B1 ( 5 7 ) 1 Wzór zabezpieczający dla papierów wartościowych, szczególnie banknotów, mający tło składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym te obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności drugiego obszaru, zaś drugi obszar tworzy motyw, znamienny tym, ze na drugi obszar nałożony jest nadruk ( 2 0 ) odpowiadający wspomnianemu motywowi, i ten nadruk (2 0 ) zawiera wzory geometryczne różne od tych z wyżej wymienionego drugiego obszaru, w kolorze wybranym tak aby wyrównać różnicę intensywności koloru między wyżej wymienionymi obszarami, w taki sposób ze wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale ów motyw wychodzi wyraźnie w innym kolorze niż pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. FIG 2

2 Wzór zabezpieczający dla papierów wartościowych, papier wartościowy, oraz sposób druku wzoru zabezpieczającego na papierach wartościowych Zastrzeżenia patentowe 1. Wzór zabezpieczający dla papierów wartościowych, szczególnie banknotów, mający tło składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym te obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności drugiego obszaru, zaś drugi obszar tworzy motyw, znamienny tym, że na drugi obszar nałożony jest nadruk (20) odpowiadający wspomnianemu motywowi, i ten nadruk (20) zawiera wzory geometryczne różne od tych z wyżej wymienionego drugiego obszaru, w kolorze wybranym tak aby wyrównać różnicę intensywności koloru między wyżej wymienionymi obszarami, w taki sposób że wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale ów motyw wychodzi wyraźnie w innym kolorze niż pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. 2. Wzór zabezpieczający według zastrz. 1, znamienny tym, że obszar najmocniejszej intensywności koloru zawiera grupy linii (lla, llb ) nadrukowanych równolegle i ustawionych pod kątem co najmniej w dwóch różnych kierunkach, a drugi obszar zawiera linie krzywe (12) lub linie proste, zaś nadruk (20) zawiera linie proste lub krzywe tak, że linie nadruku przecinają linie wyżej wymienionego obszaru o najsłabszej intensywności koloru podczas nakładania. 3. W zór zabezpieczający według zastrz. 2, znamienny tym, że wyżej wymienione grupy linii i wyżej wymienione linie krzywe lub proste są umieszczone w zamkniętych geometrycznych strefach (11). 4. Wzór zabezpieczający według zastrz. 2 albo 3, znamienny tym, że linie krzywe obszaru o najsłabszej intensywności koloru są spiralami a linie nadruku (20) są prostymi. 5. Wzór zabezpieczający według zastrz. 2 albo 3 albo 4, znamienny tym, że kąt linii (lla, llb ) ustawionych w pierwszym kierunku wynosi około 22,5, w drugim kierunku wynosi około 67,5, a kąt linii nadruku (20) wynosi około 45, przy czym wielkości te mają tolerancję +/- 20%. 6. Wzór zabezpieczający według zastrz. 2 albo 3, znamienny tym, że zawiera strefy (lic) mające linie równoległe ustawione w trzecim kierunku i kąt trzeciego kierunku wynosi około 112,5, z tolerancją +/- 20%. 7. Wzór zabezpieczający według zastrz. 2, znamienny tym, że grubość linii prostych wynosi około 90 (im, a odległość między różnymi liniami tej samej strefy brana między środkiem każdej linii wynosi około 350 p.m, z tolerancją+/- 20%. 8. Wzór zabezpieczający według zastrz. 2, znamienny tym, że grubość linii krzywych wynosi około 41 (im, zaś odległość między każdą linią krzywą brana między środkiem każdej linii wynosi około 250 ^m, z tolerancją + /- 20%. 9. Wzór zabezpieczający według zastrz. 1, znamienny tym, że intensywność koloru nadruku (20) wynosi około 0,010 do 0, Wzór zabezpieczający według zastrz. 3, znamienny tym, że zamknięte geometryczne strefy (11) mają kształt trójkątny, lub prostokątny, lub sześciokątny, lub kołowy lub inny. 11. Wzór zabezpieczający według zastrz. 1, znamienny tym, że wyżej wymienione wzory geometryczne są w różnych kolorach a wyżej wymieniony nadruk (20) jest złożony z wielu kolorów. 12. Papier wartościowy, zawierający na co najmniej jednej ze swoich stron wzór zabezpieczający, który ma tło, składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym te obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności drugiego obszaru, zaś drugi obszar tworzy motyw, znamienny tym, że na drugi obszar nałożony jest nadruk (20) odpowiadający wspomnianemu motywowi, i ten nadruk (20) zawiera wzory geometryczne różne od tych z wyżej wymienionego drugiego obszaru, w kolorze wybranym tak aby wyrównać różnicę intensywności koloru między wyżej wymienionymi obszarami, w taki

3 sposób że wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale ów motyw wychodzi wyraźnie w innym kolorze niz pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. 13. Papier wartościowy według zastrz. 12, znamienny tym, że obszar najmocniejszej intensywności koloru zawiera grupy linii (lla, llb ) nadrukowanych równolegle i ustawionych pod kątem co najmniej w dwóch różnych kierunkach, a drugi obszar zawiera linie krzywe (12) lub linie proste, zaś nadruk (20) zawiera linie proste lub krzywe tak, że linie nadruku przecinają linie wyżej wymienionego obszaru o najsłabszej intensywności koloru podczas nakładania. 14. Papier wartościowy według zastrz. 13, znamienny tym, ze wyżej wymienione grupy linii i wyżej wymienione linie krzywe lub proste są umieszczone w zamkniętych geometrycznych strefach (11). 15. Papier wartościowy według zastrz. 13 albo 14, znamienny tym, ze linie krzywe obszaru o najsłabszej intensywności koloru są spiralami a linie nadruku (20) są prostymi. 16.Papier wartościowy według zastrz. 13 albo 14 albo 15, znamienny tym, że kąt linii (lla, llb ) ustawionych w pierwszym kierunku wynosi około 22,5, w drugim kierunku wynosi około 67,5, a kąt linii nadruku (20) wynosi około 45, przy czym wielkości te mają tolerancję +/- 20%. 17. Papier wartościowy według zastrz. 13 albo 14, znam ienny tym, ze zaw iera strefy (lic ) mające linie równoległe ustawione w trzecim kierunku i kąt trzeciego kierunku wynosi około 112,5, z tolerancją+/- 20%. 18. Papier wartościowy według zastrz. 13, znamienny tym, że grubość linii prostych wynosi około 90 am, a odległość między różnymi liniami tej samej strefy brana między środkiem każdej linii wynosi około 350 (im, z tolerancją+/- 20%. 19. Papier wartościowy według zastrz. 13, znamienny tym, ze grubość linii krzywych wynosi około 41 (im, zaś odległość między każdą linią krzywą brana między środkiem każdej linii wynosi około 250 nm, z tolerancją+/- 20%. 20. Papier wartościowy według zastrz. 12, znamienny tym, że intensywność koloru nadruku (20) wynosi około 0,010 do 0, Papier wartościowy według zastrz. 14, znamienny tym, że zamknięte geometryczne strefy (11) m ają kształt trójkątny, lub prostokątny, lub sześciokątny, lub kołowy lub inny. 22. Sposób druku wzoru zabezpieczającego na papierach wartościowych, w szczególności banknotach, w którym za pomocą pierwszej płyty drukującej drukuje się tło składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym wyżej wymienione obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi, i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności koloru drugiego obszaru, a drugi obszar tworzy motyw, znamienny tym, ze następnie, za pomocą drugiej płyty drukującej, drukuje się nadruk (20) odpowiadający motywowi utworzonemu przez drugi obszar przez nałożenie na wspomniany drugi obszar koloru wybranego, tak, aby wyrównać różnice w intensywności między dwoma obszarami, w taki sposób że wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale motyw ten wychodzi wyraźnie i w innym kolorze niz pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. 23. Sposób według zastrz. 22, znamienny tym, że używa się tylu płyt drukujących ile jest różnych kolorów. 24. Sposób według zastrz. 23, znamienny tym, że jako sposób druku stosuje się sposób offsetowy lub sposób miedziorytniczy. * * * Niniejszy wynalazek dotyczy wzoru zabezpieczającego dla papierów wartościowych, w szczególności banknotów, papieru wartościowego zawierającego taki wzór zabezpieczający i sposobu druku takiego wzoru zabezpieczającego na papierach wartościowych. Jednym z głównych problemów który występuje obecnie w produkcji papierów wartościowych, w szczególności banknotów jest stworzenie elementów zabezpieczających, które z jednej strony będą łatwe do przeniesienia na banknoty klasycznymi technikami druku i które z drugiej strony będą bardzo trudne wręcz niemożliwe do odtworzenia w szczególności kolo-

4 rowymi fotokopiarkami nowej generacji. Ponieważ technologia kolorowych fotokopiarek poczyniła znaczne postępy, niezbędne staje się zrealizowanie takich elementów zabezpieczających aby było możliwe bardzo łatwe odróżnienie kolorowej kopii, to jest fałszywego pieniądza od prawdziwego papieru wartościowego lub banknotu. Stosowanie wzorów zabezpieczających dla zapobieżenia podrabianiu papierów wartościowych przez fotokopiarkę kolorową jest znane ze stanu techniki. Znany jest wzór zabezpieczający dla papierów wartościowych, szczególnie banknotów, mający tło składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym te obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności drugiego obszaru, zaś drugi obszar tworzy motyw. Znany jest także papier wartościowy zawierający taki wzór zabezpieczający oraz sposób druku takiego wzoru zabezpieczającego na papierach wartościowych. Na przykład zgłoszenie patentowe EP , w imieniu tego samego zgłaszającego opisuje wzór zabezpieczający składający się głównie z trzech nałożonych na siebie wzorów, przy czym każdy wzór jest innego koloru i zawiera równoległe linie ustawione pod kątem, przy czym zespół linii każdego wzoru jest przesunięty bocznie w ten sposób, ze podczas zestawienia wzorów linie nie nakładają się na siebie ale dają wrażenie jednolitego tła. Każdy wzór zabezpieczający zawiera oprócz tego strefy, w których odcinki linii mają inną orientację niż orientacja linii równoległych, w ten sposób, że te linie są nieciągłe. Te strefy odpowiadają w istocie dokładnie literom, które stają się prawie niewidoczne gołym okiem, podczas gdy wzory są nałożone na siebie, ale które wychodzą wyraźnie gdy wykonuje się fotokopię wzoru zabezpieczającego. W ten sposób możliwe jest stwierdzenie natychmiast i w bardzo prosty sposób czy dany papier wartościowy jest oryginałem czy fotokopią, gdy papier ten zawiera taki wzór zabezpieczający. W opisie patentowym GB ujawniono sposób drukowania dokumentów, zwłaszcza banknotów lub czeków polegający na tym, że druk zawiera słowo lub wzór i tło, składające się z licznych linii ciągłych, przy czym linie tworzące słowo lub wzór ustawione są pod kątem względem linii tworzących tło, a ponadto szerokość i rozstawienie tych linii są dobrane tak, że to słowo lub wzór są słabo widoczne na oryginalnym dokumencie, ale bardzo dobrze widoczne na kopii tego dokumentu. Opis ten przedstawia także dokument drukowany wyżej opisanym sposobem. W opisie patentowym GB przedstawiono papiery wartościowe ujawniające ich fotokopiowanie, które posiadają, włączony do wzoru, obszar porównawczy i obszar sygnalizacyjny, które dla gołego oka są prawie nie do odróżnienia, ale wyraźnie różnią się na fotokopii. Efekt taki osiągnięto ustawiając linie w obu obszarach pod różnymi kątami, oraz stosując metaliczną farbę drukarską lub inną substancję odbijającą światło. W opisie patentowym GB ujawniono dokumenty posiadające wzór zabezpieczający przed ich reprodukcją, złożony z obrazu który zawiera liczne równoległe linie ułożone w pierwszym kierunku oraz tła, które ma liczne równoległe linie ułożone w drugim kierunku. Grubość linii, ich rozstawienie i względny kontrast pomiędzy liniami a odstępami między nimi są zasadniczo takie same zarówno dla obrazu jak i tła, dlatego też obraz nie jest widoczny gołym okiem, a pojawia się dopiero na kopii. W opisie patentowym EP ujawniono dokument/papier wartościowy posiadający podłoże, mające powierzchnię, na której wydrukowane jest tło oraz określenie wyrażające unieważnienie, np. nieważny". Tło druku posiada wzór złożony z elementów o pierwszym rozmiarze i o pierwszej częstotliwości, drukowanych na powierzchni z pierwszą intensywnością, zaś określenie wyrażające unieważnienie posiada wzór złożony z elementów o drugim rozmiarze i drugiej częstotliwości, drukowanych na powierzchni z drugą intensywnością, tak, ze określenie wyrażające unieważnienie ukazuje się na kolorowej kopii dokumentu jako odmienny odcień. W opisie patentowym EP ujawniono, zabezpieczony przed kopiowaniem dokument/papier wartościowy mający na swej powierzchni co najmniej trzy, drukowane półtonowo taśmy, posiadające kropki lub linie. Każda z taśm ma inną gęstość sitodruku, tj. gęstość kropka/linia i na każdej z taśm kropki lub linie tworzą ostrzegawcze słowo lub symbol, np.

5 nieważny, albo tło. Kropki lub linie tego ostrzegawczego słowa lub symbolu, względnie tła, giną podczas kopiowania (nie zostają skopiowane), podczas gdy inne kropki lub linie - zostają skopiowane, dzięki czemu to ostrzegawcze słowo lub znak, niewidoczne na oryginale, staje się widoczne dopiero na kopii. W opisie patentowym EP ujawniono dokument zabezpieczony przed reprodukcją poprzez kopiowanie, posiadający tło, złożone z licznych krótkich linii, tworzących wzór różny od prostoliniowego, oraz druk ostrzegawczy złożony z licznych kropek, tworzący na tym tle znak ostrzegawczy tak, że gołym okiem nie można go odróżnić od tła. Rozmiary znaków tworzących tło i znak ostrzegawczy są tak dobrane, że jedne są dobrze odwzorowywane w procesie kopiowania, zaś drugie nie, to znaczy nie podlegają kopiowaniu z taką samą wyrazistością jak pierwsze, dzięki czemu na kopii dokumentu znak ostrzegawczy staje się dobrze widoczny. Ponadto, z japońskiego opisu patentowego JP znany jest wzór zabezpieczający przed kopiowaniem i fałszowaniem dokumentów zawierający niewidoczny dla oka nieuzbrojonego motyw, który pojawia się w innym kolorze niż tło podczas kolorowego fotokopiowania dokumentu w szerokim zakresie intensywności przez to, że motyw znaku i jego tło są zadrukowywane dwukrotnie z różną rozdzielczością linii oraz w różnych kolorach (raz np. 65 linii dla motywu i 150 linii dla tła w kolorze niebiesko-zielonym oraz ponownie 150 linii dla motywu i 65 linii dla tła w kolorze purpurowym), przez co zostają wyrównane różnice intensywności koloru między tymi obszarami i w konsekwencji wzór zabezpieczający staje się niewidoczny dla oka nieuzbrojonego. Inna odmiana wzoru zabezpieczającego znana jest z opisu patentowego JP W tym rozwiązaniu obszary motywu i tła są zadrukowywane z różną gęstością linii oraz z różną intensywnością barwy, przez co niewidoczny dla oka nieuzbrojonego motyw wychodzi dopiero podczas kolorowego fotokopiowania dokumentu. Niniejszy wynalazek ma na celu udoskonalenie znanych wzorów zabezpieczających a w szczególności wykonanie wzoru zabezpieczającego zawierającego wzór w kolorze ukrytym, niewidoczny lub prawie niewidoczny gołym okiem na prawdziwym papierze wartościowym, przy czym ten wzór w kolorze ukrytym wychodzi wyraźnie na kolorowej fotokopii wspomnianego papieru wartościowego, i to również na fotokopiach wykonanych za pomocą fotokopiarek ostatniej generacji. Wzór zabezpieczający dla papierów wartościowych, szczególnie banknotów, mający tło składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym te obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności drugiego obszaru, zaś drugi obszar tworzy motyw, według wynalazku charakteryzuje się tym, że na wyżej wymieniony drugi obszar nałożony jest nadruk odpowiadający wspomnianemu motywowi, i ten nadruk zawiera wzory geometryczne różne od tych z wyżej wymienionego drugiego obszaru, w kolorze wybranym tak aby wyrównać różnicę intensywności koloru między wyżej wymienionymi obszarami, w taki sposób że wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale ów motyw wychodzi wyraźnie w innym kolorze niż pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. Korzystnie obszar najmocniejszej intensywności koloru zawiera grupy linii nadrukowanych równolegle i pod kątem co najmniej w dwóch różnych kierunkach, a drugi obszar zawiera linie krzywe lub linie proste, zaś nadruk zawiera linie proste lub krzywe tak, że linie nadruku przecinają linie wyżej wymienionego obszaru o najsłabszej intensywności koloru podczas nakładania. Korzystnie wyżej wymienione grupy linii i wyżej wymienione linie krzywe lub proste są umieszczone w zamkniętych geometrycznych strefach. Korzystnie linie krzywe obszaru o najsłabszej intensywności koloru są spiralami a linie nadruku są prostymi. Korzystnie kąt linii ustawionych w pierwszym kierunku wynosi około 22,5, w drugim kierunku wynosi około 67,5, a kąt linii nadruku wynosi około 45, przy czym wielkości te mają tolerancję + /- 20%.

6 Korzystnie wzór zabezpieczający zawiera strefy mające linie równoległe ustawione w trzecim kierunku i tym, ze kąt trzeciego kierunku wynosi około 112,5, z tolerancją+ /- 20%. Korzystnie grubość linii prostych wynosi około 90 (im, a odległość między różnymi liniami tej samej strefy brana między środkiem każdej linii wynosi około 350 jim, z tolerancją+/- 20%. Korzystnie grubość linii krzywych wynosi około 41 im, zaś odległość między każdą linią krzywą brana między środkiem każdej linii wynosi około 250 (im, z tolerancją+/- 20%. Korzystnie intensywność koloru nadruku wynosi około 0,010 do 0,300. Korzystnie zamknięte geometryczne strefy mają kształt trójkątny, lub prostokątny, lub sześciokątny, lub kołowy lub inny. Korzystnie wyżej wymienione wzory geometryczne są w różnych kolorach a wyżej wymieniony nadruk jest złożony z wielu kolorów. Papier wartościowy, zawierający na co najmniej jednej ze swoich stron wzór zabezpieczający, który ma tło, składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym te obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności drugiego obszaru, zaś drugi obszar tworzy motyw, według wynalazku charakteryzuje się tym, że na drugi obszar nałożony jest nadruk odpowiadający wspomnianemu motywowi, i ten nadruk zawiera wzory geometryczne różne od tych z wyżej wymienionego drugiego obszaru, w kolorze wybranym tak aby wyrównać różnicę intensywności koloru między wyżej wymienionymi obszarami, w taki sposób ze wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale ów motyw wychodzi wyraźnie w innym kolorze niż pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. Korzystnie obszar najmocniejszej intensywności koloru zawiera grupy linii nadrukowanych równolegle i ustawionych pod kątem co najmniej w dwóch różnych kierunkach, a drugi obszar zawiera linie krzywe lub linie proste, zaś nadruk zawiera linie proste lub krzywe tak, że linie nadruku przecinają linie wyżej wymienionego obszaru o najsłabszej intensywności koloru podczas nakładania. Korzystnie wyżej wymienione grupy linii i wyżej wymienione linie krzywe lub proste są umieszczone w zamkniętych geometrycznych strefach. Korzystnie linie krzywe obszaru o najsłabszej intensywności koloru są spiralami a linie nadruku są prostymi. Korzystnie kąt linii ustawionych w pierwszym kierunku wynosi około 22,5, w drugim kierunku wynosi około 67,5, a kąt linii nadruku wynosi około 45, przy czym wielkości te mają tolerancję +/- 20%. Korzystnie papier wartościowy zawiera strefy mające linie równoległe ustawione w trzecim kierunku i kąt trzeciego kierunku wynosi około 112,5, z tolerancją +/-20%. Korzystnie grubość linii prostych wynosi około 90 (im, a odległość między różnymi liniami tej samej strefy brana między środkiem każdej linii wynosi około 350 (im, z tolerancją + /- 20%. Korzystnie grubość linii krzywych wynosi około 41 im, zaś odległość między każdą linią krzywą brana między środkiem każdej linii wynosi około 250 im, z tolerancją+/- 20%. Korzystnie intensywność koloru nadruku wynosi około 0,010 do 0,300. Korzystnie zamknięte geometryczne strefy mają kształt trójkątny, lub prostokątny, lub sześciokątny, lub kołowy lub inny. Sposób druku wzoru zabezpieczającego na papierach wartościowych, w szczególności banknotach, w których za pomocą pierwszej płyty drukującej drukuje się tło składające się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym wyżej wymienione obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi, i pierwszy obszar ma intensywność koloru większą od intensywności koloru drugiego obszaru, a drugi obszar tworzy motyw, według wynalazku charakteryzuje się tym, że następnie, za pomocą drugiej płyty drukującej drukuje się nadruk odpowiadający motywowi utworzonemu przez drugi obszar przez nałożenie na wspomniany drugi obszar koloru wybranego, tak, aby wyrównać różnice w intensywności między dwoma obszarami, w taki sposób że wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale motyw ten wychodzi wyraźnie i w innym kolorze niż pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. Korzystnie używa się tylu płyt drukujących ile jest różnych kolorów.

7 Korzystnie jako sposób druku stosuje się sposób offsetowy lub sposób miedziorytniczy. Tło wzoru według wynalazku jest złożone z dwu stref z liniami prostymi i liniami krzywymi, przy czym dwie strefy m ają różną intensywność koloru, a strefa o najsłabszej intensywności tworzy motyw. Wzór zabezpieczający zawiera oprócz tego nadruk odpowiadający motywowi, który jest wydrukowany przez nałożenie na wspomnianą strefę o słabszej intensywności koloru, koloru wybranego w ten sposób by wyrównać różnicę intensywności koloru między dwiema strefami, tworząc w ten sposób wzór w ukrytym kolorze lub obraz w ukrytym kolorze. Dzięki temu wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale motyw ten wychodzi wyraźnie i w innym kolorze niz kolor obszaru o najsilniejszej intensywności koloru podczas fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. W istocie podczas fotokopiowania ta kombinacja różnych intensywności i niuansów kolorów nakłada się na poziomie skanera fotokopiarki. Kontrast między tłem wzoru zabezpieczającego i motywem będzie mocno powiększony i ten ostatni wyraźnie się pojawi na kopii w innym kolorze niz reszta wzoru zabezpieczającego czyniąc to podrobienie widocznym gołym okiem i pozwalając łatwo odróżnić fotokopię od oryginału. Motyw lub wzór w ukrytym kolorze jest korzystnie literą lub znakiem takim jak X, lub też zespołem liter tworzących słowo takie jak VOID lub COPIE. Może on również zawierać jedną lub wiele cyfr czy wręcz jakikolwiek bądź motyw. Zastosowanie takich wzorów zabezpieczających nie jest oczywiście ograniczone do samych papierów wartościowych i banknotów. W istocie ten wzór zabezpieczający może być używany na kartach jak na przykład karta kredytowa lub inna, czekach, lub znaczkach. Wzór ten może być stosowany na każdym nośniku drukowanym którego podrobienia chce się uniknąć za pomocą takich środków jak fotokopiowanie. Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wzór zabezpieczający znany ze stanu techniki, fig. 2 - czarno-biały przykład według wynalazku tła wzoru zabezpieczającego i motywu lub wzoru ukrytego w formie krzyża, przy czym tło i wzór są pokazane oddzielnie, fig. 3 - powiększenie różnych motywów geometrycznych tła, fig. 4 - kopię kolorowej fotografii wzoru zabezpieczającego z motywem w kształcie X według wynalazku, fig. 5 - kopię kolorowej fotokopii fotografii z fig. 4. Na fig. 1 przedstawiony został element zabezpieczający zgodnie ze stanem techniki według zgłoszenia patentowego EP Trzy wzory o trzech różnych kolorach zostały już nałożone w jeden zespół 1 linii równoległych i gęstych dających wrażenie jednolitego tła. Wzór zabezpieczający zawiera strefy 2, 3, 4, w których linie równoległe są zorientowane w innym kierunku niż główny kierunek linii tła, przy czym te strefy mają kształt liter, liter tworzących słowo VOID. Ponieważ rysunek jest powiększeniem wzoru zabezpieczającego i jest jego kopią, słowa na niej są łatwo rozpoznawalne. Jeśli rozpatruje się rzeczywisty rozmiar takich wzorów zabezpieczających wówczas te słowa są znacznie trudniejsze do rozróżnienia na wzorze oryginalnym. Z drugiej strony wszystkie linie są prostymi lub odcinkami prostej. Na fig. 2 tło 10 wzoru zabezpieczającego według wynalazku jest przedstawione z oddzielnym umieszczonym obok niego nadrukiem 20 w kształcie krzyża, przy czym ten nadruk 20 jest przeznaczony do nadrukowania go na tle 10. Niuanse kolorów są oczywiście trudne do oddania na fotokopiach ale ten przykład jest podany tytułem zilustrowania. Tło 10 wzoru zabezpieczającego jest podzielone na obszary zawierające trójkątne strefy geometryczne 11 umieszczone na przemian jedne obok drugich. W tym przykładzie znajdują się trzy rodzaje stref z różnymi konfiguracjami linii. Pierwszy rodzaj stref 11 zawiera tylko proste równoległe. Spośród tego typu stref z tą pierwszą konfiguracją, rozróżnia się strefy 11 a z prostymi ustawionymi pod kątem w pierwszym kierunku, strefy 1 lb z prostymi ustawionymi pod kątem w drugim kierunku i strefy licz prostymi ustawionymi pod kątem w trzecim kierunku. Tło 10 zawiera oprócz tego drugi typ stref 12 mający linie krzywe w kształcie spiral oraz trzeci typ stref 13 zawierający mieszaninę odcinków prostych równoległych zorientowanych pod kątem i odcinków linii spiralnych. Druk linii i spiral jest zrealizowany w ten sposób ze tworzą one motyw odpowiadający nadrukowi 20 przeznaczonemu do nadrukowania go przez nałożenie w opisanym przykładzie X.

8 Nadruk 20 w tym sposobie wykonania ma postać X i zawiera linie równoległe ustawione w danym kierunku kątowym, na pr2ykład 45. Podczas drukowania tego nadruku 20 na tle 10, nałożenie linii prostych i krzywych dokona się więc rzeczywiście tak jak nałożenie koloru wyrównującego różnice intensywności kolorów. Kąty ustawienia linii równoległych tła 10 i nadruku 20 mogą mieć obojętnie jaką wartość, przy czym ważne jest by tło 10 miało linie ustawione co najmniej w dwu różnych kierunkach a nadruk linii ustawionych w jednym kierunku różnił się od dwu pozostałych. Korzystnie linie równoległe tła 10 są ustawione pod kątem około 22,5 i 67,5 a linie nadruku 20 są ustawione pod kątem około 45. Jeżeli tło 10 zawiera ponadto linie ustawione w trzecim kierunku, to wybrany kąt wynosi korzystnie około 112,5. Te wartości m ają tolerancję w przybliżeniu + /- 20%. Szerokość linii nadrukowanych równolegle, linii spiralnych i linii nadruku jest również zmienna. Może się ona wahać między około 15 (im a 100 (im. Korzystnie nadrukowane linie równoległe m ają szerokość około 82,55 (im a linie krzywe szerokość około 41,275 (im. Ponadto linie nadruku 20 m ają korzystnie szerokość około 41,275 (im. Wartości te m ają tolerancję w przybliżeniu +/- 20%. Odległość między każdą nadrukowaną linią, mierzona między środkiem dwu graniczących linii, co nazywa się podziałką, może się wahać między 100 im a 800 (im. Wybrana wartość zależy od jednolitości jaką się chce uzyskać dla tła i nadruku 20. Korzystnie odległość ta wynosi około 349,25 im dla linii równoległych tła 10, około 247,65 (im dla nadruku 20 i około 250 (im dla linii krzywych. Te wartości mają tolerancję w przybliżeniu +/- 20%. Intensywność koloru nadruku 20 przeznaczonego do wydrukowania przez nałożenie wynosi od około 0,010 do około 0,300. Strefy tła 10 zawierające linie mogą mieć jakikolwiek kształt geometryczny na przykład kształt trójkątny, sześciokątny, prostokątny, kołowy itp. Na fig. 3 przedstawiono powiększenie wzorów geometrycznych znajdujących się w strefach 11 i 12. Odnajduje się tam odcinki linii równoległych i zorientowanych według trzech różnych kierunków odpowiadających kierunkom w strefach 11 a, 1 lb, lic i odcinki prostych zakrzywionych w spiralę odpowiadające krzywym w strefie 12. Figura 4 przedstawia kopię kolorowej fotografii wzoru zabezpieczającego według wynalazku z motywem w kształcie X nadrukowanym przez nałożenie na tło. Tło tego wzoru zabezpieczającego odpowiada tłu 10 w sposobie wykonania opisanym w odniesieniu do fig. 2, ze strefami trójkątnymi naprzemiennymi, których linie są zorientowane w trzech różnych kierunkach a motyw odpowiada nadrukowi 20 opisanemu w odniesieniu do fig. 2. Na tej fotografii motyw w kolorze ukrytym jest trudny do odróżnienia od tła, które przedstawia na pierwszy rzut oka widok jednolity. Na fig. 5 jest przedstawiona kopia kolorowej fotokopii wzoru zabezpieczającego z fig. 4. Na tej fotokopii motyw w kolorze ukrytym wychodzi wyraźnie we wzorze zabezpieczającym i w sposób jednoznaczny, a kontrast i różnice kolorów między tłem a tymże są wyraźnie zaznaczone. Wzory zabezpieczające według wynalazku są wykonywane za pomocą klasycznych sposobów druku takich jak: offset suchy lub wilgotny, miedzioryt, lub ich kombinacje. W przypadku sposobu offsetowego konieczne są co najmniej dwie płyty jedna dla tła i druga dla nadruku. Te płyty m ogą oczywiście zawierać jeszcze inne motywy dodatkowo i są one zamontowane na cylindrze do mocowania płyt offsetowych. Następnie wzory są przenoszone na cylinder wybielający który je przenosi na sam papier. W przypadku kombinacji różnych sposobów druku możną na przykład użyć sposobu miedziorytu dla tła i sposobu offsetowego dla nadruku. Sposób druku wzoru zabezpieczającego według wynalazku na papierze wartościowym lub banknocie zawiera co najmniej dwa następujące etapy: - wydrukowanie, pierwszą płytą drukującą tła składającego się z co najmniej pierwszego obszaru i drugiego obszaru położonych obok siebie, przy czym wyżej wymienione obszary zawierają wzory geometryczne właściwe każdemu obszarowi w ten sposób aby pierwszy obszar miał intensywność koloru większą od intensywności koloru drugiego obszaru, przy czym drugi obszar tworzy motyw,

9 wydrukowanie, drugą płytą drukującą nadruku odpowiadającego motywowi utworzonemu przez drugi obszar przez nałożenie na wspomniany drugi obszar koloru wybranego w ten sposób aby wyrównać różnicę w intensywności między dwoma obszarami, w taki sposób że wzór zabezpieczający pojawia się jako jednolity i bez motywu dla gołego oka, ale jednocześnie motyw wychodzi wyraźnie i w innym kolorze niż pierwszy obszar w razie fotokopiowania wzoru zabezpieczającego. Możliwe jest zwiększenie liczby kolorów używanych we wzorach zabezpieczających. Na przykład wzory geometryczne tła mogą być różnych kolorów i nadruk składający się z wielu kolorów. W takim przypadku liczba płyt drukujących musi w konsekwencji być również zwiększona. Wynalazek nie jest ograniczony do opisanego sposobu wykonania ale inne odmiany są możliwe w ramach zastrzeżonej ochrony. Na przykład, można wydrukować linie spiralne w nadruku a na tle zostawić tylko linie równoległe zorientowane w różnych kierunkach. Taki sam efekt przeplatania się linii prostych i krzywych jest w ten sposób powtórzony i zasada wynalazku powiela się. Możliwe są też inne kształty stref geometrycznych na przykład kształt sześciokątny, kołowy czy jakikolwiek inny kształt. W zamian i w miejsce spiral można stosować jako linie krzywe koła współśrodkowe lub elipsy lub fale lub jeszcze inne równoważniki. FIG. 2 10

10 FIG 3 FIG.4

11 FIG

12 FIG 4 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 4,00 zł

,CZ,PUV FERMATA,

,CZ,PUV FERMATA, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198144 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 346437 (51) Int.Cl. G11B 23/40 (2006.01) G11B 7/24 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173902 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolite] Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 7 7 1 2 (22) Data zgłoszenia: 12.02.1993 (51) IntCl6: A41H3/00

Bardziej szczegółowo

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu:

PL 189448 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (13) B1. (51) IntCl7 A63F 9/08. (54) Łamigłówka. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189448 (21) Numer zgłoszenia: 338426 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.07.1998 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 28.09.1995, PCT/DK95/00388 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 319401 (22) Data zgłoszenia: 28.09.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187065 (2 1) Numer zgłoszenia: 319023 (22) Data zgłoszenia: 18.03.1997 (13)B1 (51) IntCl7 A63F 9/08 (54) Układanka

Bardziej szczegółowo

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. ŻBIKOWSKI JERZY, Zielona Góra, PL BUP 03/06. JERZY ŻBIKOWSKI, Zielona Góra, PL WUP 09/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209441 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 369279 (51) Int.Cl. F16H 7/06 (2006.01) F16G 13/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303477 (22) Data zgłoszenia: 16.05.1994 (51) IntCl6 E04B 1/38 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E03F 3/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 310866 (22) Data zgłoszenia: 07.10.1995 (51) IntCl6 E03F 3/04 E03B

Bardziej szczegółowo

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia:

(13)B1 (19) PL (11) (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 325504 (22) Data zgłoszenia: 24.03.1998 (19) PL (11)187508 (13)B1 (5 1) IntCl7 G09F 13/16 B60Q

Bardziej szczegółowo

postaci przezroczystego walca zabarwionego i osadzonego (12) OPIS PATEN TO W Y (19) P L (11) (13) B3 PL B3

postaci przezroczystego walca zabarwionego i osadzonego (12) OPIS PATEN TO W Y (19) P L (11) (13) B3 PL B3 RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentow y R zeczy p o sp o litej P o lsk iej (12) OPIS PATEN TO W Y (19) P L (11) 157831 (13) B3 Numer zgłoszenia: 270269 (21) D ata zgłoszenia: 22.01.1988 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)172730 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1 ) Nu m e r z g ł o s z e n i a : 3 0 0 5 8 4 (51) B65D 85/42 B65D 5/50 (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL

PL B1. INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH PAN, Gdańsk, PL JASIŃSKI MARIUSZ, Wągrowiec, PL GOCH MARCIN, Braniewo, PL MIZERACZYK JERZY, Rotmanka, PL PL 215139 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215139 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383703 (22) Data zgłoszenia: 06.11.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) Wasilewski Sławomir, Brzeziny, PL BUP 23/07. Sławomir Wasilewski, Brzeziny, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116108 (22) Data zgłoszenia: 05.05.2006 (19) PL (11) 64050 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 335590 (22) Data zgłoszenia: 22.09.1999 (19) PL (11) 187478 (13) B1 (51) IntCl7 A01K 69/00 (54)

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178740 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 312095 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 29.12.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7: F24C 3/00 F24C

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184035 (21 ) Numer zgłoszenia: 322833 (22) Data zgłoszenia: 23.10.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A47B 57/48 A47B

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72)

(73) Uprawniony z patentu: (72) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179824 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314390 (22) Data zgłoszenia: 21.05.1996 (51) IntCl7: B65F 1/06 B65D

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 323031 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1997 (11) 185976 (13) B1 (51) IntCl7 F25B 39/00 F25D

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190464 (21) Numer zgłoszenia: 334567 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 19.04.2002, PCT/GB02/01828 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197715 (21) Numer zgłoszenia: 368077 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 19.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. Fig. 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178809 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 308862 (22) Data zgłoszenia: 01.06.1995 (51) IntCl7: F16B7/18 E04F

Bardziej szczegółowo

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 215409 B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215409 (21) Numer zgłoszenia: 384078 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2007 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03.

PL 208214 B1. DZIŻA SŁAWOMIR-PRACOWNIA PLASTYCZNA REKLAMA, Szadkowice, PL 12.12.2005 BUP 25/05. SŁAWOMIR DZIŻA, Szadkowice, PL 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208214 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 368426 (51) Int.Cl. G09F 13/22 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.06.2004

Bardziej szczegółowo

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155

PL B1. BRIDGESTONE/FIRESTONE TECHNICAL CENTER EUROPE S.p.A., Rzym, IT , IT, TO2001A001155 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208257 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 357658 (22) Data zgłoszenia: 10.12.2002 (51) Int.Cl. B60C 3/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SE03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206115 (21) Numer zgłoszenia: 372199 (22) Data zgłoszenia: 24.04.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wykonania ogrodzeniowego słupka metalowego z zastosowaniem kotwy mocującej oraz słupek ogrodzeniowy według tego sposobu

PL B1. Sposób wykonania ogrodzeniowego słupka metalowego z zastosowaniem kotwy mocującej oraz słupek ogrodzeniowy według tego sposobu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209023 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 376668 (22) Data zgłoszenia: 18.08.2005 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y BUP 14/13. ADAMCZEWSKI MAREK, Szczecin, PL WUP 10/14. MAREK ADAMCZEWSKI, Szczecin, PL PL 67423 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120627 (22) Data zgłoszenia: 30.12.2011 (19) PL (11) 67423 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej

(11) PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (13)B1. Fig.3 B60R 11/02 H01Q 1/32. (54) Zespół sprzęgający anteny samochodowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166714 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290469 (22) Data zgłoszenia: 29.05.1991 (51) IntCl6: B60R 11/02 H01Q

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B42D 15/04 ( ) Dreszer Marian DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej, Tarnów, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B42D 15/04 ( ) Dreszer Marian DELTA-GRAPHIX Zakład Pracy Chronionej, Tarnów, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116511 (22) Data zgłoszenia: 12.12.2006 (19) PL (11) 64601 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.1349 (21) Numer zgłoszenia: 1979 5 (51) Klasyfikacja : 09-01 (22) Dat a zgłoszenia: 18.04.200 0 (54) Kube k n a danie obiadowe (73) Uprawnion y z

Bardziej szczegółowo

PL B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL BUP 19/11

PL B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL BUP 19/11 PL 223474 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223474 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 390672 (22) Data zgłoszenia: 10.03.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184797 (21) Numer zgłoszenia: 319539 (22) Data zgłoszenia: 16.04.1997 (13) B1 (51) IntCl7: A01M 29/00 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179630 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 314202 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1996 (51) IntCl7: B60K 15/077 B60K

Bardziej szczegółowo

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL KOPALNIA SOLI WIELICZKA TRASA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, (PL)

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL KOPALNIA SOLI WIELICZKA TRASA TURYSTYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieliczka, (PL) PL 19459 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 19459 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 20194 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2012 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)14976 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 14841 (22) Data zgłoszenia: 18.06.2009 (51 ) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE96/02405 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 321888 (22) Data zgłoszenia: 15.12.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 15.12.1996,

Bardziej szczegółowo

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03.

PL 201250 B1. Balcer Józef Zakład Wielobranżowy RETRO,Nakło n/notecią,pl 13.12.2004 BUP 25/04. Józef Balcer,Nakło n/notecią,pl 31.03. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 201250 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360458 (51) Int.Cl. E04G 1/32 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 02.06.2003

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2814723 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2013 13704452.5 (13) (51) T3 Int.Cl. B63G 8/39 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. STOLARCZYK MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE, Kielce, PL , XI Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA

PL B1. STOLARCZYK MIROSŁAW PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE, Kielce, PL , XI Międzynarodowe Targi Logistyczne LOGISTYKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210171 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379080 (51) Int.Cl. A62C 27/00 (2006.01) B62D 25/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 5/18 ( ) B65D 71/00 ( ) Skrzyniarz Adam Firma ADAM'S, Przeźmierowo, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 5/18 ( ) B65D 71/00 ( ) Skrzyniarz Adam Firma ADAM'S, Przeźmierowo, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116194 (22) Data zgłoszenia: 19.06.2006 (19) PL (11) 64000 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL) WUP 08/2014. SIDOROWSKA IZABELA, Krasnystaw, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA, Kraków, (PL) WUP 08/2014. SIDOROWSKA IZABELA, Krasnystaw, (PL) RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 20790 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 20790 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 21929 (22) Data zgłoszenia: 04.02.2014 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 166562 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292871 (22) Data zgłoszenia: 19.12.1991 (51) IntCl6: B65D 1/16 B21D

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) F16B 5/07 ( ) Dąbczyński Zdzisław, Karwodrza, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 G09F 15/00 ( ) F16B 5/07 ( ) Dąbczyński Zdzisław, Karwodrza, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117977 (22) Data zgłoszenia: 02.02.2009 (19) PL (11) 65000 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)186259 (21) Numer zgłoszenia: 324542 (22) Data zgłoszenia: 28.01.1998 (13) B1 (51) IntCl7 E05B 41/00 E05C

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 09.08.2001, PCT/DE01/02954 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199888 (21) Numer zgłoszenia: 360082 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 09.08.2001 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) (11)

WZORU UŻYTKOWEGO (19) (11) EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY p WZORU UŻYTKOWEGO (19) (11) (13) Y1 (21) Numer zgłoszenia: 112964 (22) Data zgłoszenia: 01.02.2002

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67148 Y1. UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA, Poznań, PL 10.09.2012 BUP 19/12 30.05.2014 WUP 05/14. MATEUSZ PŁÓCIENNIK, Poznań, PL PL 67148 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119796 (22) Data zgłoszenia: 01.03.2011 (19) PL (11) 67148 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu

PL 214401 B1. Kontener zawierający co najmniej jeden wzmacniający profil oraz sposób wytwarzania takiego profilu PL 214401 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214401 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378396 (51) Int.Cl. B65F 1/00 (2006.01) B65D 88/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02

FIG. 1 (19)PL (11)182863 (13)B1 (12)OPIS PATENTOWY PL 182863 B1 A21C9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12)OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 318368 (22) Data zgłoszenia: 07.02.1997 (19)PL (11)182863 (13)B1 (51) IntCl7 A21C9/02 (54) Pręt

Bardziej szczegółowo

( 5 4 ) Przyrząd do znakowania i numerowania drewna

( 5 4 ) Przyrząd do znakowania i numerowania drewna RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 174993 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 309210 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 21.06.1995 Rzeczypospolitej Polskiej (51)IntCl6: B41K 3/00 ( 5

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/FI04/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207178 (21) Numer zgłoszenia: 370883 (22) Data zgłoszenia: 28.01.2004 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F25D 25/02 ( ) Cylejewski Andrzej Biuro Inżynierskie ORSA, Warszawa, PL BUP 21/07

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F25D 25/02 ( ) Cylejewski Andrzej Biuro Inżynierskie ORSA, Warszawa, PL BUP 21/07 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116049 (22) Data zgłoszenia: 06.04.2006 (19) PL (11) 63910 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/DE97/01900 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 185097 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 332036 (22) Data zgłoszenia: 29.08.1997 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65150 Y1 G09F 13/18 (2006.01) G09F 13/22 (2006.01) KEY COMPANY Sp. z o.o., Zaścianki, PL 23.11.2009 BUP 24/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65150 Y1 G09F 13/18 (2006.01) G09F 13/22 (2006.01) KEY COMPANY Sp. z o.o., Zaścianki, PL 23.11.2009 BUP 24/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117471 (22) Data zgłoszenia: 14.05.2008 (19) PL (11) 65150 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 1/34 ( ) B65D 77/04 ( ) WERNER KENKEL Sp. z o.o., Krzycko Wielkie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 B65D 1/34 ( ) B65D 77/04 ( ) WERNER KENKEL Sp. z o.o., Krzycko Wielkie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117549 (22) Data zgłoszenia: 24.06.2008 (19) PL (11) 64547 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.1944 (21) Numer zgłoszenia: 20603 (51) Klasyfikacja: 09-03 (22) Data zgłoszenia: 20.09.2000 (54) Opakowani e kosmetyk u (73) Uprawniony z rejestracji

Bardziej szczegółowo

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1690978 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.02.2005 05101042.9 (13) T3 (51) Int. Cl. D06F81/08 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/ RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 PL 67536 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PL (11) 67536 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 121427 (22) Data zgłoszenia: 16.10.2012 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl

Skanery serii i5000. Informacje o kodach separujących. A-61801_pl Skanery serii i5000 Informacje o kodach separujących A-61801_pl Informacje o kodach separujących Spis treści Wzory kodów separujących... 4 Orientacja wzorów kodów separujących... 5 Kody kreskowe wzorów...

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24B 1/18 ( ) F24F 6/08 ( ) Czogalla Jacek MCJ, Gaszowice, PL BUP 17/09

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 F24B 1/18 ( ) F24F 6/08 ( ) Czogalla Jacek MCJ, Gaszowice, PL BUP 17/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117282 (22) Data zgłoszenia: 14.02.2008 (19) PL (11) 64888 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY, Piątnica, (PL) WUP 06/2013

WZORU PRZEMYSŁOWEGO PL OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W PIĄTNICY, Piątnica, (PL) WUP 06/2013 PL 19532 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 19532 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 20494 (22) Data zgłoszenia: 20.12.2012 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1773603 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.08.2005 05768056.3 (13) (51) T3 Int.Cl. B42D 15/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11

PL B1. GALISZ WOJCIECH OBRÓBKA I MONTAŻ URZĄDZEŃ DO CELÓW SPORTOWYCH, Jastrzębie Zdrój, PL BUP 08/11 PL 215021 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215021 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389150 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat.

PL B1. STRZYŻAKOWSKA HANNA LES, Warszawa, PL BUP 09/12. PETER VIOL, Rastede, DE WUP 05/14. rzecz. pat. PL 216775 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216775 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 392642 (51) Int.Cl. E06B 3/42 (2006.01) E05D 15/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

, PCT/ES92/00037

, PCT/ES92/00037 RZECZPOSPOLITA POLSKA (1 2 ) OPIS PATENTOWY ( 1 9 ) PL ( 1 1 ) 169044 (21) Numer zgłoszenia: 297593 (1 3 ) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 1 2.0 5.1 9 9 2 (86) Data i

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1466532 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.03.2004 04006994.0 (13) T3 (51) Int. Cl. A23G9/28 A23G9/00

Bardziej szczegółowo

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10

PL 215189 B1. INSTYTUT OPTYKI STOSOWANEJ, Warszawa, PL INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW, Warszawa, PL 21.06.2010 BUP 13/10 PL 215189 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215189 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 386785 (22) Data zgłoszenia: 11.12.2008 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ

PL 196881 B1. Trójfazowy licznik indukcyjny do pomiaru nadwyżki energii biernej powyżej zadanego tg ϕ RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 196881 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 340516 (51) Int.Cl. G01R 11/40 (2006.01) G01R 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. BLACHPROFIL 2 SPÓŁKA JAWNA IWONA ŁACH-KUDZIA MARIUSZ ŁACH, Kraków, PL BUP 06/ RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 117019 (22) Data zgłoszenia: 11.09.2007 (19) PL (11) 65782 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(13) B1 PL B1 B23D 15/04. (54)Nożyce, zwłaszcza hydrauliczne RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165304 (13) B1 (21) Num er zgłoszenia: 289293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.02.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: B23D 15/04

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Układ ham ulcowy dla pojazdów szynowych z w y- (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188123 (13) B1 PL 188123 B1 B61H 13/00 B60T 13/26 B 6 1 F 7/00

(57) 1. Układ ham ulcowy dla pojazdów szynowych z w y- (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188123 (13) B1 PL 188123 B1 B61H 13/00 B60T 13/26 B 6 1 F 7/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188123 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 325944 (22) Data zgłoszenia: 23.04.1998 (51) IntCl7 B61H 13/00 B60T

Bardziej szczegółowo

PL B1. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań,PL BUP 20/06

PL B1. Instytut Pojazdów Szynowych TABOR, Poznań,PL BUP 20/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204675 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 373778 (51) Int.Cl. B61F 5/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 18.03.2005

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 187464 (21 ) Numer zgłoszenia: 331012 (22) Data zgłoszenia. 29.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (72) Twórcy wynalazku: Antoni Gacek, Kozy, PL Jerzy Stanisz, Bielsko-Biała, PL

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (72) Twórcy wynalazku: Antoni Gacek, Kozy, PL Jerzy Stanisz, Bielsko-Biała, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175053 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 307379 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1995 (51) Int.Cl.6: F 16J 15/52

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19)PL (11)16777 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 16686 (22) Data zgłoszenia: 10.06.2010 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , SK, PUV KALANIN JURAJ, Bratislava, SK BUP 23/13. JURAJ KALANIN, Bratislava, SK

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , SK, PUV KALANIN JURAJ, Bratislava, SK BUP 23/13. JURAJ KALANIN, Bratislava, SK PL 67898 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 121994 (22) Data zgłoszenia: 30.04.2013 (19) PL (11) 67898 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.06.1999, PCT/IL99/00307 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189891 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 344669 (22) Data zgłoszenia: 08.06.1999 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 PL 182539 B1 B03C 1/025 B03C 1/18

(13) B1 (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 PL 182539 B1 B03C 1/025 B03C 1/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOW Y (19)PL (11)182539 (21) Numer zgłoszenia: 319932 (22) Data zgłoszenia: 13.05.1997 (13) B1 (51) IntCl7 B03C 1/025 B03C

Bardziej szczegółowo

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213240 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384692 (51) Int.Cl. A01K 63/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.2008

Bardziej szczegółowo

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02

(13) B B1. (51) Int.Cl.5: E02F 9/08 B60S 9/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165064 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia: 291386 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 09.08.1991 Rzeczypospolitej Polskiej (51) Int.Cl.5: E02F 9/08

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL PL 68295 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 122944 (22) Data zgłoszenia: 26.03.2014 (19) PL (11) 68295 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173. PL/EP 1859720 T3 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1859720 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 15.02.2007 07003173.7 (13) (51) T3 Int.Cl. A47L

Bardziej szczegółowo

(13) Y1 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY E01F 8/00 ( ) Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: (21) Numer zgłoszenia: E04B 1/86 (2006.

(13) Y1 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY E01F 8/00 ( ) Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: (21) Numer zgłoszenia: E04B 1/86 (2006. EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19)KL (11) (21) Numer zgłoszenia: 115049 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.09.2004 Rzeczypospolitej Polskiej (13)

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW

ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW ZABEZPIECZENIA POLSKICH BANKNOTÓW Narodowy Bank Polski emituje 5 nominałów banknotów: 10zł, 20zł, 50zł, 100zł i 200zł. Banknoty mają różne zabezpieczenia, pozwalające odróżnić je od falsyfikatów. Papier

Bardziej szczegółowo

«opis ocdfme CHJpN^L WZORU UŻYTKOWEGO

«opis ocdfme CHJpN^L WZORU UŻYTKOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej «opis ocdfme CHJpN^L 61764 WZORU UŻYTKOWEGO \2\j Numer zgłoszenia: 113162 @ Data zgłoszenia: 11.04.2002 Y1 @ Intel7: H05K 7/20 G12B 15/06

Bardziej szczegółowo

PL B1. FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII, Zabrze, PL BUP 10/10

PL B1. FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII, Zabrze, PL BUP 10/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208433 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386454 (51) Int.Cl. A61B 17/94 (2006.01) A61B 10/04 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wytwarzania opakowań do ziół w doniczkach oraz opakowanie do ziół w doniczkach

PL B1. Sposób wytwarzania opakowań do ziół w doniczkach oraz opakowanie do ziół w doniczkach PL 216977 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216977 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391752 (22) Data zgłoszenia: 06.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1886834 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 11.08.2006 06118825.6 (13) (51) T3 Int.Cl. B42D 15/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182292

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182292 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182292 (21) Numer zgłoszenia: 319158 (22) Data zgłoszenia: 11.07.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47C 17/16. (73) Uprawniony z patentu: (30) Pierwszeństwo: (72) Twórcy wynalazku:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 A47C 17/16. (73) Uprawniony z patentu: (30) Pierwszeństwo: (72) Twórcy wynalazku: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182588 (13) B1 (2 1) Numer zgłoszenia. 318607 (22) Data zgłoszenia: 21.02.1997 (51) IntCl7 A47C 17/16 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1561894 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 25.01.2005 05001385.3 (13) (51) T3 Int.Cl. E06B 3/66 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 309878 (22) Data zgłoszenia: 04.08.1995 (11) 178638 B1 (51) IntCl6: E01F8/00 G10K 11/16

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (12) OPI S OCHRONN Y WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11)Rp.2009 (21) Nume r zgłoszenia: 2100 1 (51) Klasyfikacja : 09-03 (22) Dat a zgłoszenia: 31.12.2000 (54) Opakowani e do herbaty (45) O udzieleni u praw

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , DE, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München, DE BUP 22/05

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y , DE, BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, München, DE BUP 22/05 PL 66845 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120828 (22) Data zgłoszenia: 26.04.2005 (19) PL (11) 66845 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08

PL B BUP 12/03. Kinkel Marcin,Różyny,PL WUP 06/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198184 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351035 (51) Int.Cl. A01L 1/00 (2006.01) A01L 1/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo