Co nowego w IBM SPSS Statistics?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co nowego w IBM SPSS Statistics?"

Transkrypt

1 Co nowego w IBM SPSS Statistics? Nowe rozwiązania i funkcjonalności usprawniające i przyspieszające prowadzenie analiz To już dwudziesta wersja programu IBM SPSS Statistics (niegdyś SPSS). W ponad czterdziestoletniej historii tego produktu, każda kolejna wersja przynosi nowe funkcjonalności ułatwiające pracę analityków i zwiększające ich arsenał narzędziowy. Nie inaczej jest w przypadku najnowszej wersji. Nowości, choć nie tak spektakularne i nie od razu widoczne jak w niektórych poprzednich wersjach, doceni każdy użytkownik pracujący z systemem IBM SPSS Statistics. Firma IBM, właściciel i twórca oprogramowania SPSS Statistics zdecydowała się przede wszystkim na poprawienie wydajności działania systemu. W IBM SPSS Statistics 20 dokonano optymalizacji niektórych procedur, a w innych przypadkach także pewnych uproszczeń, po to by wykonywały się szybciej. Na przykład, przyrost prędkości generowania tabel w oknie raportu jest bardzo odczuwalny, co z pewnością zostanie zauważone i docenione przez wielu analityków, zwłaszcza tych generujących setki tabel w swoich raportach. Ale poprawienie wydajności to nie jedyne usprawnienie. Inne nowości, które pojawiły się w najnowszej wersji programu, są skierowane zarówno do zaawansowanych, jak i początkujących analityków, a nawet do tych, którzy na co dzień rzadko sięgają po narzędzia statystyczne. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi nowościami jakie kryje w sobie IBM SPSS Statistics 20. Nowa jakość analiz przy użyciu map To jedna z najważniejszych nowości, choć przygodę z prezentacją informacji analitycznych na mapach, program SPSS miał już w swojej historii. Później ta funkcjonalność nie była przez kilka wersji dostępna ze względu na zmianę technologiiz jakiej korzystał program IBM SPSS Statistics. W najnowszej wersji programu zaproponowano nowe podejście do tego tematu i mapy pojawiły się wśród różnych rodzajów wizualizacji tworzonych przez program. Ta jedna z najbardziej oczekiwanych nowości jest dostępna w taki sam sposób, jak pozostałe wykresy poprzez funkcję [Szablony wizualizacji danych]. Oznacza to, że aby prowadzić analizy terytorialne wystarczy moduł bazowy IBM SPSS Statistics, bez konieczności zakupu dodatkowego modułu czy licencji. Rysunek 1. Mapy i nałożone na nie wykresy tematyczne ułatwiają zapoznanie się z wynikami analiz i pozwalają dostrzec ukryte zależności

2 2 Dodatkowa wartość analityczna i biznesowa, uzyskana dzięki analizom osadzonym także w wymiarze geograficznym, daje nie tylko możliwość łatwiejszej interpretacji wyników, ale również uwidacznia ukryte czasami zależności pomiędzy danymi. Różne typy wizualizacji na mapach, takie jak kartogramy (kolorowane obszary map) lub mapy z nałożonymi tradycyjnymi wykresami (słupkowe, kołowe, liniowe itp.) pomagają w efektywniejszym planowaniu działalności biznesowej związanej z lokalizacją geograficzną. Wraz z programem IBM SPSS Statistics, dystrybuowanych jest kilka przykładowych map i zbiorów danych. Dzięki nim można samodzielnie rozpocząć naukę wizualizacji wyników analiz na mapach. W miarę rozwoju umiejętności, poza wykresami na mapach można także samodzielnie tworzyć same mapy (np. mapę kraju w podziale terytorialnym odpowiednim do struktury przedsiębiorstwa), bo w programie dostępne jest także narzędzie do edycji map oraz konwersji map dostępnych w formacie ESRI. Wizualizacje na mapach mogą być użyteczną formą analizy w wielu różnych sektorach takich jak na przykład: marketing (np. terytorialny pomiar efektywności kampanii), sprzedaż (np. planowanie lokalizacji sklepów, raportowanie sprzedaży w regionach), wymiar sprawiedliwości (np. oznaczanie ognisk przestępczości), czy też w zastosowaniach naukowych i akademickich (np. badanie efektów nauczania w regionalnych ośrodkach szkoleniowych i w skali globalnej). Wizualizacja na mapach dostępna w IBM SPSS Statistics, choć swoimi możliwościami nie dorównuje specjalizowanym narzędziom GIS, zaspakaja jednak podstawowe wymagania funkcjonalne zgodne z oczekiwaniami większości analityków. Uogólnione liniowe modele mieszane (GLMM) dla wartości porządkowych Uogólnione liniowe modele mieszane to stosunkowo nowa procedura dostępna w module IBM SPSS Statistics Advanced Models. W najnowszej swojej postaci rozszerza właściwości modeli liniowych, w których zmienna przewidywana jest liniowo powiązana z predyktorami i współzmiennymi poprzez specjalną skumulowaną funkcję łączenia. Zmienna przewidywana może nie mieć rozkładu normalnego, a obserwacje mogą być skorelowane. Generowane przez procedurę modele mogą więc obejmować bardzo szerokie spektrum, począwszy od prostej regresji liniowej aż po złożone modele wielopoziomowe. Uruchomienie procedury GLMM jest teraz możliwe także przy uwzględnieniu informacji o uporządkowaniu kategorii zmiennej przewidywanej z porządkowym poziomem pomiaru. Pozwala to na budowanie dokładniejszych modeli w przypadku przewidywania nieliniowych wartości wynikowych (takich jak poziom satysfakcji klienta przyporządkowany do kategorii: niski, średni i wysoki poziom zadowolenia). W procedurze można odpowiednio zdefiniować strukturę danych, np. poprzez określenie hierarchii występujących w danych, a w przypadku danych skorelowanych dołączyć efekty losowe, aby wyjaśnić przyczynę zmienności w zmiennej zależnej. Procedura automatycznie tworzy bloki efektów losowych wyjaśniające korelacje na różnych poziomach kombinacji obiektów. W oknie przeglądu modelu prezentowane są różne informacje na temat wygenerowanego modelu, jego dopasowania do danych itp. Znajdziemy tam między innymi: z ogólne podsumowanie i kryterium informacyjne; z opis struktury danych; z wykres wartości przewidywanych przez obserwowane, wskazujący na dopasowanie modelu; z wizualizację i tabelę testów efektów stałych (statystyka F, stopnie swobody, istotność); z wizualizację i tabelę oszacowań parametrów (dla wyrazu wolnego i poszczególnych współczynników błąd standardowy, statystyka t, istotność i przedział ufności); z tabelę parametrów kowariancji i oszacowanie wariancji dla reszt; z i wiele innych informacji ułatwiających właściwy dobór modelu. Szybsze generowanie tabel w raportach wynikowych Dla analityków, dla których podstawową formą przedstawiania wyników analiz jest ich prezentowanie w postaci tabelarycznej, to bardzo dobra wiadomość. Najnowsza wersja programu IBM SPSS Statistics oferuje też nowy mechanizm generowania tabel, który w znaczący sposób skraca czas potrzebny na ich przygotowanie. Nowe tabele to jedna z bardziej znaczących

3 3 zmian w programie, istotna szczególnie dla tych, którzy przygotowują raporty zawierające dużą liczbę tabel. Dzięki kolejnej zmianie w podejściu do generowania tabel wynikowych uzyskano olbrzymi wzrost szybkości działania aplikacji klienckiej IBM SPSS Statistics. Generowane tabele pojawiają się w raporcie jako tabele przestawne, z pełną funkcjonalnością ich przestawiania i formatowania wyglądu. Jednak ich tworzenie w porównaniu do tabel tradycyjnych, dostępnych niegdyś w starszych wersjach programu, jest wielokrotnie szybsze. Jest to walor nie do przecenienia przy tworzeniu i przeglądaniu dużych raportów w oknie IBM SPSS Statistics Viewer. Rysunek 2. Nowe tabele przestawne pozwalają na szybkie tworzenie obszernych raportów tabelarycznych Po wykonaniu procedur umieszczających wyniki analiz w tabelach, pojawiają się one natychmiast w oknie wynikowym. Można również szybko przejść do dowolnej tabeli w oknie raportu i aktywować ją do edycji, w celu jej dostosowania do specyficznych potrzeb raportowania i pełnego wykorzystania zawartej w niej informacji. Tak znaczące usprawnienia powodują jednak, że nowe tabele w raporcie są interpretowane poprawnie tylko przez IBM SPSS Statistics 20. Aby dostęp do takiego raportu miały także osoby pracujące ze starszymi wersjami programu, należy skorzystać z opcji generowania tabel starego typu (tradycyjnych). Opcja generowania tabel tradycyjnych dostępna jest w opcjach systemu ([Edycja] u [Opcje] u [Tabele przestawne] u [Prezentowanie] [tabel w raportach]). Po aktywowaniu opcji [Generuj jako tabele tradycyjne] program co prawda nieco wolniej tworzy tabele, ale mogą być one później poprawnie wyświetlane przez starsze wersje programu. Wykorzystanie IBM SPSS Statistics Server do zadań produkcyjnych Znaczący wzrost wydajności obliczeń uzyskać można dzięki systemowi IBM SPSS Statistics 20 Server. Skrócony czas obliczeń uzyskuje się nie tylko dzięki przewadze sprzętowej (serwery to zazwyczaj wieloprocesorowe maszyny z dużą ilością pamięci), ale także dzięki różnicom w kodzie aplikacji. Kod aplikacji serwerowej jest inaczej optymalizowany. Niektóre z algorytmów analitycznych są przepisane i uwzględniają zalety architektury sprzętowej opartej o wieloprocesorowość z wykorzystaniem wielowątkowości. Aplikacja serwerowa IBM SPSS Statistics Server nie ma też żadnych ograniczeń co do pamięci, liczby procesorów i rdzeni obecnych w systemie. Jest to więc idealne środowisko do realizacji analitycznych procesów produkcyjnych, które na ogół nie wymagają interakcji z użytkownikiem końcowym, a mogą być wymagające obliczeniowo. Nowy mechanizm tworzenia procesów produkcyjnych (Production

4 4 Facility) oferuje w tym celu wykorzystanie zdalnego serwera obliczeniowego z zainstalowanym IBM SPSS Statistics 20 Server. Nowością jest możliwość zlecania zadań produkcyjnych (przesłania zestawu poleceń syntax) do ich wykonania w tle, tzn. bez ciągłego połączenia klienta z serwerem. Status zadań można monitorować i po zakończeniu obliczeń ściągnąć na klienta raport wynikowy będący rezultatem analiz sterowanych poleceniami syntaxu. Rysunek 3. Automatyzacja analiz dzięki narzędziu pozwalającemu tworzyć zadania produkcyjne (Production Facility) Rozbudowa funkcjonalności raportowej i analitycznej na Statistics Portal Statistics Portal to możliwość wykorzystania mocy obliczeniowej IBM SPSS Statistics Server poprzez cienkiego klienta (przeglądarkę internetową). Funkcjonalność tę udostępnia system IBM SPSS Collaboration and Deployment Services wraz z systemem IBM SPSS Statistics. W najnowszej wersji programu IBM SPSS Statistics rozbudowano możliwości integracyjne obu systemów. Raporty z tabelami przestawnymi wprost z klienta IBM SPSS Statistics mogą być również publikowane na portalu udostępnianym przez IBM SPSS Collaboration and Deployment Services i dostępnym przez przeglądarkę internetową. W ten sposób większa liczba odbiorców treści analitycznych (użytkowników biznesowych, czy osób decyzyjnych) może mieć na bieżąco dostęp do wyników analiz, bez konieczności posiadania narzędzi analitycznych. Wymagania sprzętowe i programowe dla IBM SPSS Statistics IBM SPSS Statistics 20 for Windows z system operacyjny: Microsoft Windows XP (Professional, 32-bit) lub Vista (Home, Business, 32- lub 64-bit), Windows 7 (32- lub 64-bit) z CPU Intel lub AMD x86 z wolna przestrzeń na dysku: 800 MB na instalację z grafika XGA ( ) lub wyższa rozdzielczość

5 5 IBM SPSS Statistics 20 for Mac z system operacyjny: Apple Mac 10.6x (Snow Leopard), 10.7x (Lion) 32- i 64-bit z CPU Intel (32- i 64-bit) z wolna przestrzeń na dysku HDD: 800 MB na instalację z grafika SVGA ( ) zalecana wyższa rozdzielczość IBM SPSS Statistics 20 for Linux z system operacyjny: Linux OS (32 bit) spełniający wymagania odpowiednie dla systemów Red Hat Enterprise Linux 5 i 6 oraz Debian 6 (inne dystrybucje nie były testowane i nie są wspierane) z processor: CPU Intel lub AMD x86 z wolna przestrzeń na dysku HDD: 800 MB na instalację z grafika XGA ( ) lub wyższa rozdzielczość IBM SPSS Statistics Server 20 z systemy operacyjne: z Microsoft Windows 2008 i 2003 (32- i 64-bit) z Sun Solaris 64-bit (SPARC 64-bit machine) na Solaris 9 i 10 z IBM AIX 5.3 i 6.1, bit (PowerPC) z HP/UX 11i v3 64-bit z Red Hat Enterprise Linux 4x i 5.3 (32- i 64-bit), Advanced Platform 5.0 i 5.3 (32- i 64-bit) oraz Advanced Server 4x (64-bit) z SUSE Linux for System z zos 1.11, zvm 5.4, SLES 10 z CPU dla systemu Windows i Red Hat Linux: 32-bit x86, 64-bit EM64T i AMD64 z CPU dla Solaris UltraSPARC 2 for Solaris z CPU dla AIX IBM RS/6000 for AIX, PowerPC 233 MHz lub lepszy z CPU dla HP/UK Itanium processor z CPU dla SUSE Linux for System z IBM System z10, IBM System z10 Enterprise Class, IBM System z10 Business Class z pamięć RAM: rekomendowane 4 GB lub więcej; minimum 8 GB wymagane jest dla systemu SUSE Linux for System z z wolna przestrzeń na dysku HDD: 500 MB na instalację; dodatkowo konieczna jest wolna przestrzeń na realizację obliczeń (np. pliki tymczasowe); na systemie System z wymagane 20 GB z do połączeń klienta z serwerem IBM SPSS Statistics Server wymagany jest interfejs sieciowy i protokół TCP/IP. spss Polska ul. Racławicka Kraków tel faks wew [www.predictivesolutions.pl[

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami

AdRem NetCrunch. Pierwsze kroki. Wersja 6.x. Monitorowanie i zarządzanie sieciami AdRem NetCrunch Wersja 6.x Pierwsze kroki Poradnik dla początkujących użytkowników edycji Premium oraz Premium XE programu NetCrunch Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA W MARKETINGU

STATISTICA W MARKETINGU STATISTICA W MARKETINGU Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska Sp. z o.o. Wszystkie firmy i instytucje gromadzą coraz większe ilości danych. Nowoczesne kanały komunikacji marketingowej pozwalają nie tylko na

Bardziej szczegółowo

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005

Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 Vademecum administratora Microsoft SQL Server 2005 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2005 Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2005 by William Stanek

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* HMI/SCADA ifix 5.8 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT

HP OneView. Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT HP OneView - Twoje centrum dowodzenia infrastrukturą IT Konwergentna infrastruktura współczesnych centrów danych wymaga stosowania konwergentnych narzędzi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 10

SUSE Linux Enterprise Server 10 Analiza produktu www.novell.pl SUSE Linux Enterprise Server 10 SUSE LINUX ENTERPRISE 10... 3 SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER 10... 3 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA... 4 WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI... 5 ZMIANY W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services

Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Microsoft SQL ServerTM 2005 Integration Services Krok po kroku Paul Turley, Joe Kasprzak, Scott Cameron, Satoshi Iizuka oraz Pablo Guzman z Hitachi Consulting Microsoft SQL Server 2005 Integration Services

Bardziej szczegółowo

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION

Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION. Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION 1. Prelegenci Konrad Wypchło, Program Manager, ITMAGINATION Włodzimierz Bielski, Architekt, ITMAGINATION ITMAGINATION jest partnerem Microsoft od 6 lat, czyli od początku istnienia firmy. Główną działalnością

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter

Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Wirtualne serwery na bazie oprogramowania VMware GSX/ESX wspomaganego przez VMware VirtualCenter Dariusz Daniluk Warszawa, czerwiec 2006r. Streszczenie Praca zawiera obszerne

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Największą na rynku funkcjonalność oprogramowania Dopasowany do potrzeb Klienta proces instalacyjno-wdrożeniowy Program zapewnienia jakości

Największą na rynku funkcjonalność oprogramowania Dopasowany do potrzeb Klienta proces instalacyjno-wdrożeniowy Program zapewnienia jakości NetReporter OMÓWIENIE NetReporter to przeglądarka połączeń telefonicznych w Intranecie bądź Internecie. Jest to dodatkowy moduł rozszerzający program Telbaza SQL o możliwość błyskawicznego, samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Backup & Recovery 11 Home

Backup & Recovery 11 Home Paragon-Software Poland Sp. z o.o. ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Backup & Recovery 11 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI

GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI GravityZone PODRĘCZNIK INSTALACJI Bitdefender GravityZone Podręcznik instalacji Data publikacji 2015.08.14 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo