Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project"

Transkrypt

1 Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project

2 Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Fedora Documentation Project Copyright 2008,2009 Red Hat, Inc. and Others. The text of and illustrations in this document are licensed by Red Hat under a Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported license ("CC-BY-SA"). An explanation of CC-BY-SA is available at The original authors of this document, and Red Hat, designate the Fedora Project as the "Attribution Party" for purposes of CC-BY-SA. In accordance with CC-BY-SA, if you distribute this document or an adaptation of it, you must provide the URL for the original version. Red Hat, as the licensor of this document, waives the right to enforce, and agrees not to assert, Section 4d of CC-BY-SA to the fullest extent permitted by applicable law. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, the Shadowman logo, JBoss, MetaMatrix, Fedora, the Infinity Logo, and RHCE are trademarks of Red Hat, Inc., registered in the United States and other countries. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https://fedoraproject.org/wiki/ Legal:Trademark_guidelines. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates. XFS is a trademark of Silicon Graphics International Corp. or its subsidiaries in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

3 Preface vii 1. Konwencje dokumentu... vii 1.1. Konwencje typograficzne... vii 1.2. Konwencje dla cytatów... viii 1.3. Uwagi i ostrzeżenia... ix 2. Opinie są mile widziane... x 1. Wstęp Tło Informacje o Fedorze Dodatkowa pomoc Informacje o tym dokumencie Cele Grupa docelowa Opinie Szybkie uruchomienie dla ekspertów Przegląd Pobieranie plików Przygotowanie do instalacji Instalacja Fedory Przeprowadzenie kroków poinstalacyjnych Nowi użytkownicy Jak pobrać pliki instalacyjne? Z serwera lustrzanego Z BitTorrenta Jaką architekturę ma mój komputer? Które pliki należy pobrać? How Do I Make Fedora Media? Tworzenie płyt CD lub DVD Tworzenie nośnika USB What If I Cannot Download Fedora? Jak uruchomić program instalacyjny? Rozpoczynanie instalacji Menu startowe Instalowanie z innego źródła Sprawdzanie nośników Sprawdzanie Live CD Sprawdzanie DVD Uruchamianie z sieci używając PXE Graficzny i tekstowy interfejs Ustawienia regionalne Wybór języka Konfiguracja klawiatury Metody instalacji Alternatywne metody instalacji Instalacja z dysku twardego Konfiguracja TCP/IP instalacji Ustawienia instalacji z NFS Ustawienia instalacji z WWW i FTP iii

4 Installation Guide 7. Okno dialogowe powitania Inicjowanie dysku twardego RAID lub inne niestandardowe konfiguracje Aktualizowanie istniejącego systemu Sprawdzanie możliwości aktualizacji Aktualizowanie używając instalatora Aktualizowanie konfiguracji programu startowego Konfiguracja sieci Nazwa komputera Wybór strefy czasowej Wybieranie strefy czasowej Uniwersalny czas koordynowany (UTC) Ustawianie hasła roota Partycjonowanie dysku RAID i inne urządzenia dyskowe RAID sprzętowy Programowy RAID Dyski FireWire i USB Ogólne informacje o partycjach Typy partycji Minimalne rozmiary partycji Zrozumieć LVM Zrozumieć szyfrowanie Porada o partycjach Ogóle ustawienia dysku Disk Druid Wprowadzanie zmian na dysku Program startowy Zatrzymanie istniejących ustawień programu startowego Uruchamiane dodatkowych systemów operacyjnych Ustawianie hasła programu startowego Zapomniane hasła GRUB-a Zaawansowane opcje programu startowego Wybór oprogramowania Instalowanie z dodatkowych repozytoriów Dostosowywanie wyboru oprogramowania Zmienianie swoich decyzji Obsługa dodatkowych języków Podstawowe usługi sieciowe Instalowanie pakietów Pierwsze uruchomienie Umowa licencyjna Użytkownik systemowy Data i czas Profil sprzętu Następne kroki Aktualizowanie systemu iv

5 17.2. Dokończenie aktualizacji Przełączanie na logowanie graficzne Subscribing to Fedora Announcements and News Dokumentacja i wsparcie Joining the Fedora Community A. Opcje startowe 57 A.1. Konfigurowanie systemu instalacyjnego menu startowym A.1.1. Określanie języka A.1.2. Konfigurowanie interfejsu A.1.3. Określanie metody instalacji A.1.4. Ręczne konfigurowanie ustawień sieciowych A.2. Włączanie zdalnego dostępu do systemu instalacyjnego A.2.1. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą VNC A.2.2. Łączenie systemu instalacyjnego z nasłuchującym VNC A.2.3. Włączanie zdalnego dostępu za pomocą Telnetu A.3. Zapisywanie dziennika na zdalnym systemie podczas instalacji A.3.1. Konfigurowanie serwera dziennika A.4. Automatyzowanie instalacji za pomocą kickstart A.5. Ulepszanie obsługi sprzętu A.5.1. Dodawanie obsługi sprzętu za pomocą dysków ze sterownikami A.5.2. Zastępowanie automatycznego wykrywania sprzętu A.6. Używanie trybów startowych zarządzania A.6.1. Wczytywanie trybu testowania pamięci (RAM) A.6.2. Uruchamianie komputera w trybie ratunkowym B. Instalowanie bez nośników 67 B.1. Pobieranie plików startowych B.2. Modyfikowanie konfiguracji GRUB-a B.3. Uruchamianie instalacji C. Ustawianie serwera instalacji 69 C.1. Ustawianie cobblera C.2. Ustawianie dystrybucji C.3. Serwer lustrzany położenia sieciowego C.4. Importowanie instalacji D. Inna dokumentacja techniczna Colophon Contributors Production methods Indeks 77 v

6 vi

7 Preface 1. Konwencje dokumentu Ten podręcznik używa kilku konwencji, aby wyróżnić niektóre słowa i frazy, a także zwrócić uwagę na określone części informacji. W wydaniach PDF i papierowych ten podręcznik używa czcionek z zestawu Liberation 1. Czcionki Liberation są używane także w wydaniach HTML, jeśli zestaw jest zainstalowany w systemie. Jeśli nie, wyświetlone zostaną alternatywne, ale odpowiadające im czcionki. Uwaga: system Red Hat Enterprise Linux 5 i późniejsze domyślnie zawierają zestaw czcionek Liberation Konwencje typograficzne Aby zwracać uwagę na określone słowa i frazy używane są cztery następujące konwencje typograficzne. Pogrubiona czcionka o stałej szerokości Używana do wyróżniania wejścia systemu, w tym poleceń powłoki, nazw plików i ścieżek. Używana także do wyróżniania klawiszy i ich kombinacji. Na przykład: Aby zobaczyć zawartość pliku mój_nowy_bestseller w bieżącym katalogu roboczym, należy wpisać polecenie cat mój_nowy_bestseller po znaku zachęty powłoki i nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Powyższy tekst zawiera nazwę pliku, polecenie powłoki i klawisz, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o stałej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Kombinacje klawiszy mogą być rozróżniane od pojedynczych klawiszy przez myślnik łączący każdą część kombinacji klawiszy. Na przykład: Proszę nacisnąć klawisz Enter, aby wykonać polecenie. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F1 przełączy na pierwszy terminal wirtualny. Naciśnięcie Ctrl+Alt+F7 powróci do sesji X Window. W pierwszym paragrafie wyróżniono pojedynczy klawisz do naciśnięcia. W drugim wyróżniono dwa zestawy trzech klawiszy, każde do wciśnięcia jednocześnie. Jeśli omawiany jest kod źródłowy, to nazwy klas, metody, funkcje, nazwy zmiennych oraz wartości zwrócone wspomniane w paragrafie zostaną przedstawione tak jak powyżej, pogrubioną czcionką o stałej szerokości. Na przykład: Klasy związane z plikami to filesystem dla systemów plików, file dla plików, a dir dla katalogów. Każda klasa posiada swój własny zestaw uprawnień. Pogrubiona czcionka o zmiennej szerokości Ta czcionka oznacza słowa lub frazy spotykane w systemie, w tym nazwy aplikacji, teksty okien dialogowych, przyciski z etykietami, etykiety pól wyboru, tytuły w menu i podmenu. Na przykład: 1 https://fedorahosted.org/liberation-fonts/ vii

8 Preface Proszę wybrać System Preferencje Mysz z głównego menu panelu, aby uruchomić Preferencje myszy. W karcie Przyciski należy nacisnąć pole wyboru Dla leworęcznych i nacisnąć przycisk Zamknij, aby przełączyć główny przycisk myszy z lewego na prawy (umożliwiając używanie myszy lewą ręką). Aby umieścić specjalny znak w pliku programu gedit, należy wybrać Programy Akcesoria Mapa znaków z głównego menu panelu. Następnie należy wybrać Znajdź Znajdź z paska menu Mapy znaków, podać nazwę znaku w polu Znajdź i nacisnąć przycisk Dalej. Wyszukiwany znak zostanie wyróżniony w Tablicy znaków. Podwójne naciśnięcie wyróżnionego znaku umieści go w polu Tekst do skopiowania. Następnie należy nacisnąć przycisk Skopiuj. Teraz należy przełączyć się z powrotem na dokument i wybrać Edycja Wklej z paska menu programu gedit. Powyższy tekst zawiera nazwy aplikacji, nazwy menu systemowych i ich elementów, nazwy menu aplikacji oraz przyciski i tekst z graficznego interfejsu użytkownika, wszystkie przedstawione za pomocą pogrubionej czcionki o zmiennej szerokości, a rozróżnialne dzięki kontekstowi. Pogrubiona i pochylona czcionka o stałej szerokości lub Pogrubiona i pochylona czcionka o zmiennej szerokości Kiedy używana jest pogrubiona czcionka i stałej lub zmiennej szerokości, dodanie pochylenia wskazuje tekst do zastąpienia lub zmienne. Pochylenie oznacza tekst, którego nie trzeba wpisywać dosłownie lub który zmienia się w zależności od okoliczności. Na przykład: Aby połączyć się ze zdalnym komputerem używając SSH, należy podać polecenie ssh po znaku zachęty powłoki. Jeśli zdalny komputer to przykład.pl, a nazwa użytkownika na tym komputerze to jan, należy podać ssh Polecenie mount -o remount system-plików ponownie montuje podany system plików. Na przykład, aby ponownie zamontować system plików /home, polecenie to mount -o remount /home. Aby zobaczyć wersję obecnie zainstalowanego pakietu, należy użyć polecenia rpm - q pakiet. Zwrócony zostanie następujący wynik: pakiet-wersja-wydanie. Proszę zauważyć powyżej pogrubione i pochylone słowa nazwa_użytkownika, nazwa.domeny, system-plików, pakiet, wersja i wydanie. Każde słowo zostanie zastąpione przez tekst podany przez użytkownika podczas wpisywania polecenia lub przez tekst wyświetlany przez system. Poza standardowym użyciem do przestawienia tytułu pracy, pochylenie oznacza pierwsze użycie nowego i ważnego terminu. Na przykład: Publican jest systemem publikowania opartym na formacie DocBook Konwencje dla cytatów Wyjście terminala i kod źródłowy są wizualnie oddzielone od otaczającego tekstu. Wyjście wysłane do terminala jest wyświetlane za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości i przez to przedstawia się tak: viii

9 Uwagi i ostrzeżenia books Desktop documentation drafts mss photos stuff svn books_tests Desktop1 downloads images notes scripts svgs Kod źródłowy jest także wyświetlany za pomocą czcionki antykwowej o stałej szerokości, ale wygląda i wyróżniony jest następująco: package org.jboss.book.jca.ex1; import javax.naming.initialcontext; public class ExClient { public static void main(string args[]) throws Exception { InitialContext inictx = new InitialContext(); Object ref = inictx.lookup("echobean"); EchoHome home = (EchoHome) ref; Echo echo = home.create(); System.out.println("Created Echo"); } } System.out.println("Echo.echo('Hello') = " + echo.echo("hello")); 1.3. Uwagi i ostrzeżenia Używane są trzy style wizualne, aby zwrócić uwagę na informacje, które inaczej mogłyby zostać przeoczone. Uwaga Uwaga jest wskazówką, skrótem lub innym podejściem do omawianego zadania. Zignorowanie uwagi nie powinno mieć żadnych negatywnych konsekwencji, ale można pominąć ułatwiającą życie sztuczkę. Ważne Important boxes detail things that are easily missed: configuration changes that only apply to the current session, or services that need restarting before an update will apply. Ignoring a box labeled 'Important' won't cause data loss but may cause irritation and frustration. Ostrzeżenie Ostrzeżenia nie powinny być ignorowane. Zignorowanie ostrzeżeń najprawdopodobniej spowoduje utratę danych. ix

10 Preface 2. Opinie są mile widziane Jeśli użytkownik odnalazł błąd typograficzny w tym podręczniku lub ma pomysł, jak go ulepszyć, powinien się z nami skontaktować. Prosimy wysłać raport w Bugzilli: bugzilla/ w produkcie Fedora_Installation Guide. Wysyłając raport błędu proszę upewnić się, że wspomniano identyfikator podręcznika: install-guide Jeśli użytkownik ma sugestie, jak ulepszyć dokumentację, prosimy aby postarał się być jak najbardziej szczegółowy opisując swój pomysł. Jeśli odnaleziono błąd, prosimy dołączyć numer sekcji i pobliską cześć tekstu, aby można było go łatwo odnaleźć. x

11 Wstęp This guide covers installation of Fedora, a Linux distribution built on free and open source software. This manual helps you install Fedora on desktops, laptops, and servers. The installation system is easy to use even if you lack previous knowledge of Linux or computer networks. If you select default options, Fedora provides a complete desktop operating system, including productivity applications, Internet utilities, and desktop tools. Ten dokument nie opisuje wszystkich funkcji systemu instalacji Tło Informacje o Fedorze To find out more about Fedora, refer to To read other documentation on Fedora related topics, refer to Dodatkowa pomoc For information on additional help resources for Fedora, visit Communicate Informacje o tym dokumencie Cele Ten przewodnik pomoże czytelnikowi: 1. Understand how to locate the Fedora distribution online 2. Create configuration data that allows a computer to boot Fedora 3. Understand and interact with the Fedora installation program 4. Complete basic post-installation configuration of a Fedora system Inna źródła dokumentacji This guide does not cover use of Fedora. To learn how to use an installed Fedora system, refer to for other documentation Grupa docelowa This guide is intended for new and intermediate Fedora users. Advanced Fedora users with questions about detailed operation of expert installation features should consult the Anaconda development mailing list at 1

12 Rozdział 1. Wstęp 1.3. Opinie The Fedora Documentation Project (Docs Project) is a group of volunteer writers, editors, translators, and other contributors who create content for free and open source software. The Docs Project maintains this document and is always interested in reader feedback. To send feedback regarding this document, file a bug in Bugzilla. To file a bug, fill in "install-guide" as the Product, choose the name of this document from the Component list, and choose "devel" as the version. Docs Project volunteers receive your feedback, and may contact you for additional information, if necessary. 2

13 Szybkie uruchomienie dla ekspertów Ta sekcja oferuje bardzo pobieżny przegląd zadań instalacyjnych dla doświadczonych czytelników, którzy chcą zacząć. Zauważ, że w tym rozdziale przewodnika występuje wiele uwag wyjaśniających i pomocnych wskazówek. Jeśli podczas procesu instalacji wystąpi problem, przeczytaj odpowiedni rozdział w pełnym przewodniku, aby uzyskać pomoc. Tylko dla ekspertów This section is intended only for experts. Other readers may not be familiar with some of the terms in this section, and should move on to Rozdział 3, Nowi użytkownicy instead Przegląd Procedura instalacji jest dość prosta, składa się tylko z kilku kroków: 1. Pobrania plików do utworzenia nośnika lub innej konfiguracji startowej. 2. Przygotowania systemu do instalacji. 3. Włączenia komputera i uruchomienia procesu instalacji. 4. Ponownego uruchomienia komputera i przeprowadzenia konfiguracji po instalacji Pobieranie plików Wykonaj jedno z poniższych: Sprawdź pobrane pliki Pobranie może się nie powieść z wielu powodów. Zawsze sprawdź sumy kontrolne SHA1 pobranych plików. 1. Pobierz obraz ISO Live. Utwórz nośnik CD z pliku ISO używając preferowanej aplikacji. Można także użyć pakietu livecd-tools, aby zapisać obraz na inny nośnik startowy, taki jak nośnik USB. Aby zainstalować dystrybucję na dysku twardym, użyj skrótu na pulpicie po zalogowaniu. 2. Pobierz obrazy ISO pełnej dystrybucji na CD lub DVD. Utwórz nośniki CD lub DVD z plików ISO używając preferowanej aplikacji, lub umieść obrazy na partycji FAT32 Windows lub linuksowej ext2/ext3. 3. Pobierz obraz boot.iso minimalnej startowej CD lub dysku USB. Zapisz obraz na odpowiednim fizycznym nośniku, aby utworzyć nośnik startowy. Nośnik startowy nie zawiera pakietów, ale musi znajdować się na dysku twardym lub repozytorium online, aby zakończyć instalację. 4. Pobierz obraz netinst.iso startowej CD o zmniejszonym rozmiarze. Zapisz obraz na odpowiednim fizycznym nośniku, aby utworzyć nośnik startowy. 5. Download the vmlinuz kernel file and the initrd.img ramdisk image from the distribution's isolinux/ directory. Configure your operating system to boot the kernel and load the ramdisk 3

14 Rozdział 2. Szybkie uruchomienie dla ekspertów image. For further information on installation without media, refer to Dodatek B, Instalowanie bez nośników. For information on setting up a network boot server from which you can install Fedora, refer to Dodatek C, Ustawianie serwera instalacji Przygotowanie do instalacji Wykonaj kopię zapasową wszystkich danych użytkownika, które chcesz zachować. Zmienianie rozmiaru partycji The installation program provides functions for resizing ext2, ext3, ext4, and NTFS formatted partitions. Refer to Rozdział 12, Partycjonowanie dysku for more information Instalacja Fedory Boot from the desired media, with any options appropriate for your hardware and installation mode. Refer to Dodatek A, Opcje startowe for more information about boot options. If you boot from the Live CD, select the "Install to Hard Disk" option from the desktop to run the installation program. If you boot from minimal media or a downloaded kernel, select a network or hard disk resource from which to install. Przejdź przez wszystkie kroki programu instalacyjnego. Program instalacyjny nie zmieni systemu, dopóki finalnie nie potwierdzisz, że chcesz kontynuować. Kiedy instalacja zostanie zakończona, uruchom ponownie system Przeprowadzenie kroków poinstalacyjnych Po ponownym uruchomieniu systemu wyświetlą się dodatkowe opcje konfiguracji. Wykonaj odpowiednie zmiany w systemie i przejdź do ekranu logowania. 4

15 Nowi użytkownicy This chapter explains how to get the files you need to install and run Fedora on your computer. Concepts in this chapter may be new, especially if this is your first free and open source operating system. If you have any trouble with this chapter, find help by visiting the Fedora Forums at Odnośniki do pobierania To follow a Web-based guide to downloading, visit For guidance on which architecture to download, refer to Sekcja 3.2, Jaką architekturę ma mój komputer? Jak pobrać pliki instalacyjne? The Fedora Project distributes Fedora in many ways, mostly free of cost and downloaded over the Internet. The most common distribution method is CD and DVD media. There are several types of CD and DVD media available, including: Pełny zestaw oprogramowania na nośniku DVD Live images you can use to try Fedora, and then install to your system if you so choose Obrazy startowe dla płyty CD i dysku USB o zmniejszonym rozmiarze, których można użyć, aby zainstalować przez połączenie internetowe Kod źródłowy na nośnikach DVD Most users want the Fedora Live image or the full set of installable software on DVD or CDs. The reduced bootable images are suitable for use with a fast Internet connection and install Fedora on one computer. Source code discs are not used for installing Fedora, but are resources for experienced users and software developers. Pobieranie nośników Użytkownicy z szerokopasmowym dostępem do Internetu mogą pobrać obrazy ISO nośników CD i DVD lub obrazy dla dysków USB. Obraz ISO jest kopią całego dysku w formacie odpowiednim do nagrania bezpośrednio na CD lub DVD. Obraz dysku USB jest kopią całego dysku w formacie odpowiednim do nagrania bezpośrednio na dysk USB. For more information on burning CDs and DVDs, refer to Sekcja 3.4, How Do I Make Fedora Media?. Fedora software is available for download at no cost in a variety of ways Z serwera lustrzanego To find the freely downloadable distributions of Fedora, look for a mirror. A mirror is a computer server open to the public for free downloads of software, including Fedora. Mirrors offer both free open source software and closed source software. To locate a mirror, visit 5

16 Rozdział 3. Nowi użytkownicy publiclist using a Web browser, and choose a server from the list. The web page lists mirrors by geographic location. Mirrors geographically closer to you are ideal for faster downloading speeds. Mirrors publish Fedora software under a well-organized hierarchy of folders. For example, the Fedora 10 distribution normally appears in the directory fedora/linux/releases/10/. This directory contains a folder for each architecture supported by that release of Fedora. CD and DVD media files appear inside that folder, in a folder called iso/. For example, you can find the file for the DVD distribution of Fedora 10 for x86_64 at fedora/linux/releases/10/x86_64/iso/f-10- x86_64-dvd.iso Z BitTorrenta BitTorrent jest sposobem na pobieranie informacji we współpracy z innymi komputerami. Każdy komputer współpracujący z grupą pobiera fragmenty informacji danego torrenta od innych użytkowników w grupie. Komputery, które ukończyły pobieranie wszystkich danych w torrencie dalej udostępniają, czyli wysyłają dane innym użytkownikom. Jeśli pobierasz używając BitTorrenta, powinieneś z uprzejmości udostępniać torrent przynajmniej dopóki nie wyślesz tyle samo danych, ile pobrałeś. If your computer does not have software installed for BitTorrent, visit the BitTorrent home page at to download it. BitTorrent client software is available for Windows, Mac OS, Linux, and many other operating systems. You do not need to find a special mirror for BitTorrent files. The BitTorrent protocol ensures that your computer participates in a nearby group. To download and use the Fedora BitTorrent files, visit torrent.fedoraproject.org/. Minimalne obrazy startowe Minimalne obrazy startowe CD i USB nie są dostępne przez BitTorrent Jaką architekturę ma mój komputer? Releases are separated by architecture, or type of computer processor. Use the following table to determine the architecture of your computer according to the type of processor. Consult your manufacturer's documentation for details on your processor, if necessary. Typy procesorów i architektur Producent i model procesora Intel (poza Atomem 230, Atomem 330, Core 2 Duo, Centrino Core 2 Duo i ostatnimi starymi Xeonami), AMD (poza Athlonem 64, Athlonem X2, Sempronem 64 i Opteronem), VIA C4, C7, Apple MacBook Pro Intel Atom 230, Atom 330, Core 2 Duo, Centrino Core 2 Duo i Architecture Type for Fedora i386 x86_64 6

17 Które pliki należy pobrać? Producent i model procesora Xeon; AMD Athlon 64, Athlon X2, Sempron64 i Opteron Apple Macintosh G3, G4, G5, PowerBook i inne modele nie używające procesorów Intela Architecture Type for Fedora ppc i386 działa dla większości komputerów zgodnych z Windows Jeśli nie jesteś pewny typu procesora używanego przez komputer, wybierz i386. The exception is if your computer is a non-intel based Apple Macintosh. Refer to Typy procesorów i architektur for more information. Architektury procesorów Intel Atom mogą się różnić The N and Z Series Atom processors are based on the i386 architecture. The 230 and 330 Series Atom processors are based on thex86_64 architecture. Refer to ark.intel.com/cpugroup.aspx?familyid=29035 for more details Które pliki należy pobrać? You have several options to download Fedora. Read the options below to decide the best one for you. Each file available for download in a Fedora distribution includes the architecture type in the file name. For example, the file for the DVD distribution of Fedora 10 for x86_64 is named Fedora-10- x86_64-dvd.iso. Refer to Sekcja 3.2, Jaką architekturę ma mój komputer? if you are unsure of your computer's architecture. 1. Pełna dystrybucja na DVD If you have plenty of time, a fast Internet connection, and wish a broader choice of software on the install media, download the full DVD version. Once burned to DVD, the media is bootable and includes an installation program. The DVD version contains a mode to perform rescue operations on your Fedora system in an emergency. You can download the DVD version directly from a mirror, or via BitTorrent. 2. Obraz Live If you want to try Fedora before you install it on your computer, download the Live image version. If your computer supports booting from CD or USB, you can boot the operating system without making any changes to your hard disk. The Live image also provides an Install to Hard Disk desktop shortcut. If you decide you like what you see, and want to install it, simply activate the selection to copy Fedora to your hard disk. You can download the Live image directly from a mirror, or using BitTorrent. 3. Minimalny nośnik startowy If you have a fast Internet connection but do not want to download the entire distribution, you can download a small boot image. Fedora offers images for a minimal boot environment on CD. Once you boot your system with the minimal media, you can install Fedora directly over the Internet. Although this method still involves downloading a significant amount of data over the Internet, it 7

18 Rozdział 3. Nowi użytkownicy is almost always much less than the size of the full distribution media. Once you have finished installation, you can add or remove software to your system as desired. Rozmiar pobieranych plików Installing the default software for Fedora over the Internet requires more time than the Live image, but less time than the entire DVD distribution. Actual results depend on the software you select and network traffic conditions. Poniższa tabela wyjaśnia, gdzie znaleźć wymagane pliki na stronie serwerów lustrzanych. Zastąp architekturę architekturą komputera, na którym będzie Fedora będzie instalowana. Ustalanie położenia plików Typ nośnika Pełna dystrybucja na DVD Obraz Live Minimalny startowy nośnik CD Położenie plików fedora/linux/releases/10/fedora/arch/iso/ F-10-arch-DVD.iso fedora/linux/releases/10/live/arch/iso/ F-10-arch-Live.iso, fedora/linux/releases/10/ Live/arch/iso/F-10-KDE-arch-Live.iso fedora/linux/releases/10/fedora/arch/os/images/ boot.iso 3.4. How Do I Make Fedora Media? A Fedora ISO file can be turned into either CD or DVD discs. Turn Fedora Live ISO files into bootable USB media, as well as a CD or DVD Tworzenie płyt CD lub DVD To learn how to turn ISO images into CD or DVD media, refer to Tworzenie nośnika USB To make bootable USB media, use a Fedora Live image. Use either a Windows or Linux system to make the bootable USB media. Zapisywanie obrazu na USB nie uszkadza danych Zapisywanie obrazu Live na nośniku USB nie uszkadza danych. Żadne istniejące dane na nośniku nie zostaną uszkodzone. It is always a good idea to back up important data before performing sensitive disk operations. Aby zacząć, upewnij się, że na nośniku USB jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Nie musisz ponownie partycjonować lub formatować nośnika. Zawsze jest dobrze wykonać kopię zapasową ważnych danych przed przeprowadzeniem dużych operacji na dysku. 8

19 What If I Cannot Download Fedora? Tworzenie obrazu USB w Windows 1. Download a Live ISO file as explained in Sekcja 3.3, Które pliki należy pobrać?. 2. Download the Windows liveusb-creator program at 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie i w programie liveusb-creator, aby utworzyć startowy nośnik USB Tworzenie obrazu USB w Linuksie Nośniki USB często występują w formie urządzeń flash, nazywanych czasami pendrive'ami lub kluczami, albo jako zewnętrznie podłączane urządzenie dysku twardego. Prawie wszystkie nośniku tego typu są sformatowane jako system plików VFAT. Można utworzyć startowe nośniki USB na nośnikach sformatowanych jako ext2, ext3 lub VFAT. Inny nośnik USB W niektórych przypadkach na nietypowo sformatowanych lub spartycjonowanych nośnikach USB zapisywanie obrazu może się nie powieść. 1. Download a Live ISO file as shown in Sekcja 3.3, Które pliki należy pobrać?. 2. Install the livecd-tools package on your system. For Fedora systems, use the following command: su -c 'yum -y install livecd-tools' 3. Podłącz nośnik USB. 4. Znajdź nazwę urządzenia nośnika USB. Jeśli nośnik posiada nazwę woluminu, poszukaj nazwy w /dev/disk/by-label lub użyj findfs: su -c 'findfs LABEL="MyLabel"' Jeśli nośnik nie posiada nazwy woluminu lub jej nie znasz, sprawdź plik /var/log/messages, aby uzyskać szczegóły: su -c 'less /var/log/messages' 5. Użyj polecenia livecd-iso-to-disk, aby zapisać obraz ISO na nośniku: su -c 'livecd-iso-to-disk the_image.iso /dev/sdx1' Zastąp sdx1 nazwą urządzenia dla partycji na nośniku USB. Większość dysków USB i zewnętrznych dysków twardych używa tylko jednej partycji. Jeśli zmieniłeś to zachowanie lub posiadasz nietypowo spartycjonowany nośnik USB, musisz sprawdzić inne źródła pomocy What If I Cannot Download Fedora? If you do not have a fast Internet connection, or if you have a problem creating boot media, downloading may not be an option. Fedora DVD and CD distribution media is available from a number 9

20 Rozdział 3. Nowi użytkownicy of online sources around the world at a minimal cost. Use your favorite Web search engine to locate a vendor, or refer to Jak uruchomić program instalacyjny? Aby uruchomić program instalacyjny z minimalnego nośnika startowego, obrazu Live lub dystrybucji DVD postępuj zgodnie z tą procedurą: 1. Wyłącz komputer. 2. Disconnect any external FireWire or USB disks that you do not need for installation. Refer to Sekcja , Dyski FireWire i USB for more information. 3. Umieść nośnik w komputerze i włącz go. You may need to press a specific key or combination of keys to boot from the media, or configure your system's Basic Input/Output System, or BIOS, to boot from the media. On most computers you must select the boot or BIOS option promptly after turning on the computer. Most Windows-compatible computer systems use a special key such as F1, F2, F12, or Del to start the BIOS configuration menu. On Apple computers, the C key boots the system from the DVD drive. On older Apple hardware you may need to press Cmd +Opt+Shift+Del to boot from DVD drive. Konfigurowanie BIOS-u Jeśli nie jesteś pewny, jakie z tych możliwości posiada komputer lub nie wiesz jak skonfigurować BIOS, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta. Szczegółowe informacje o konfiguracji wykraczają poza ramy tego dokumentu. 10

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

DUAL DRIVE NETWORK CENTER

DUAL DRIVE NETWORK CENTER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DUAL DRIVE NETWORK CENTER EXTERNAL REMOVABLE DUAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN / USB 2.0 HOST Rev. 037 Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy za zdecydowanie się na zakup

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router

Podręcznik użytkownika DSL-N14U. Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL. DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router Podręcznik użytkownika DSL-N14U Router bezprzewodowy 300Mbps z modemem ADSL DSL-N14U 300Mbps Wi-Fi ADSL Modem Router PL8760 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N

RT-N56U. Podręcznik użytkownika. Ekstremalna wydajność i styl. Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N RT-N56U Ekstremalna wydajność i styl Dwuzakresowy gigabitowy router bezprzewodowy dla pasma N Stylowy router RT-N56U charakteryzuje się podwójnym pasmem 2.4GHz oraz 5GHz zapewniającym jednoczesne przesyłanie

Bardziej szczegółowo

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika

RT-N14U. Router bezprzewodowy N300. Podręcznik użytkownika RT-N14U Router bezprzewodowy N300 Podręcznik użytkownika PL7879 Wydanie poprawione Listopad 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Seria DSL-N16UP / DSL-N16U Bezprzewodowy router N300 z modemem ADSL PL8931 Wydanie pierwsze Luty 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL

Podręcznik użytkownika DSL-AC68U. Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL Podręcznik użytkownika DSL-AC68U Dwupasmowy modem router 802.11ac Wi-Fi ADSL/VDSL PL8891 Wydanie pierwsze Styczeń 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego

Bardziej szczegółowo

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150

RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 RT-N10U Router bezprzewodowy - N150 Podręcznik użytkownika 2 PL7656 Wydanie poprawione Sierpień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-5304 POE

User s manual NVR-5304 POE User s manual (short) NVR-5304 POE NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-5304 POE User s manual(short) ver.1.0 FOREWORD

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi v2.9

Instrukcja obsługi v2.9 Instrukcja obsługi v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N

Podręcznik użytkownika. Seria RT-N12. Bezprzewodowy router Superspeed N Podręcznik użytkownika Seria RT-N12 Bezprzewodowy router Superspeed N PL7901 Wydanie pierwsze Grudzień 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router

DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router DSL-G31 ADSL 2/2+ Bezprzewodowy modem/router (Dla ASUS EZ User Interface) Podręcznik użytkownika PL4862 Wydanie poprawione V1 Czerwiec 2009 Copyright 2009 ASUSTeK Computer Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual

Paragon Hard Disk Manager. Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager Quick User's Manual Paragon Hard Disk Manager 2 / 68 Quick User's Manual Spis treści 1 Paragon Hard Disk Manager 6.0...6 1.1.1 Wersja Personal... 7 1.1.2 Wersja Professional i

Bardziej szczegółowo

Slackware Linux Essentials

Slackware Linux Essentials 1 z 135 Slackware Linux Essentials Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. Slackware Linux is a registered trademark

Bardziej szczegółowo

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326

User s manual NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 User s manual (short) NVR-3304 NVR-3308 NVR-3326 NVR-3304, NVR-3308, NVR-3326 User s manual (Short) ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS All rights reserved AAT Holding sp. z o.o. 2 NVR-3304, NVR-3308,

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

user s manual MODECOM

user s manual MODECOM user s manual MODECOM Contents: Important Notices 4 Keys and Functions 5 I. Getting Started 6 1.1 Turn on/off 6 1.2 Lock/unlock the screen (sleep mode) 6 1.3 Connect to computer 7 II. Your Home Screen

Bardziej szczegółowo

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika

Hard Disk Manager 12 Server. Podręcznik użytkownika Hard Disk Manager 12 Server Podręcznik użytkownika Wstęp... 4 Co nowego w Hard Disk Manager 12... 5 Składniki produktu... 6 Omówienie funkcji... 6 Funkcje... 7 Przyjazny użytkownikowi interfejs, który

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo

Wersje Systemu Windows Server 2003

Wersje Systemu Windows Server 2003 Wersje Systemu Windows Server 2003 Windows Server 2003, Standard Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium i AMD64) Windows Server 2003, Enterprise Edition procesory 32 i 64 bitowe (Intel Itanium

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja instalacji

Skrócona instrukcja instalacji Skrócona instrukcja instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 czerwiec 14, 2013 www.suse.com Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3, należy użyć poniższej procedury.

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI NAVIO 520 DVR OWNER S MANUAL NAVIO 520 DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Read this manual before installation and use. Contents / Spis

Bardziej szczegółowo

802.11n WiFi Repeater

802.11n WiFi Repeater 802.11n WiFi Repeater Podręcznik użytkownika 1 Spis treści 1 Wprowadzenie... 5 Konwencje zapisu 6 Cechy... 5 Wymagania urządzenia... 5 Korzystanie z tego dokumentu... 6 Konwencje typograficzne... 6 Komunikaty

Bardziej szczegółowo