Instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym Red Hat Fedora Core 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym Red Hat Fedora Core 4"

Transkrypt

1 Instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym Red Hat Fedora Core 4 Piotr Ilczew Cele Celem tej prezentacji jest przedstawienie procesu instalacji systemu zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym. Tutaj nie opisujemy instalacja i konfiguracja Oracle 10g w środowisku Real Application Cluster (RAC). Inny dostępny Linux, który jest wspierany przez firmę Oracle jest White Box Enterprise Linux. System operacyjny nie jest certyfikowany przez firmę Oracle Certyfikowane systemy Linux dla bazą danych Oracle 10g to: Red Hat Enterprise Linux RHEL 2.1 /3.0 / 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 9.0 Jest planowana certyfikacja systemu Sun Solaris 10 (Open Solaris) w 2005r 1

2 Agenda Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania, które są stawiane przez bazą danych Oracle Planowanie instalacji Przygotowanie systemu Pobieranie systemu do zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2 z Oracle Technology Network (OTN) Przygotowanie pliku z bazą danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Przebieg instalacji Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy posiadany przez nas sprzęt (komputer, serwer) spełnia wymagań, które są stawiane przez bazę danych Oracle System zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2 ma następujące wymagania wobec sprzętu (minimalne wartości): CPU speed - szybkość procesora - Celeron 333 RAM - pamięć operacyjna - 512MB (1024MB) Swap Space - plik wymiany - 1GB /tmp Space - pliki tymczasowe MB Free dysk space - wolne miejsce na dysku GB Należy dodać, że jest możliwa instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie z CPU Celeron 333, 256MB RAM i swap space 1 GB. 2

3 Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Sprawdzenie ilości pamięci operacyjnej (RAM) grep MemTotal /proc/meminfo Sprawdzenie wielkości pliku wymiany (Swap Space) grep SwapTotal /proc/meminfo Sprawdzenie ilości pamięci operacyjnej (RAM) i pliku wymiany (Swap Space), może być również dokonane za pomocą polecenia free Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 3

4 Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Sprawdzenie wolnej przestrzeni na dysku (wolumenu, macierzy) Ja przeprowadzałem instalację umieszczając pliki z źródłem do instalacji na twardym dysku. Ilość wolnego miejsca (w MB) uzyskujemy poprzez polecenia: df -m Wielkość miejsca dla plików tymczasowych tmp space uzyskujemy stosując: df /tmp Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 4

5 Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Sprawdzenie typu procesora; ilość procesorów zainstalowanych w serwerze (komputerze) dokonujemy poprzez stosowanie polecenia grep "model name" /proc/cpuinfo Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 5

6 Przygotowanie instalacji Jeżeli decydujemy się zamienić zainstalowany systemy Linux na Fedora Core 4 należy odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie aplikacje są zainstalowane / używane w tym systemie? - serwer pocztowy - serwer WWW - firewall Czy posiadamy, i czy możemy znaleźć te aplikacje w RPM do Fedora Core 4? Czy posiadamy dokumentację odnośnie instalacji i administracji? Dokumenty Podstawą do tej prezentacji są następujące dokumenty: Oracle Database Readme 10g Release 2 (10.2) B June 2005 Oracle Database Release Notes 10g Release 2 (10.2) for Linux x86 B June 2005 Oracle Database Quick Installation Guide 10g Release 2 (10.2) for Linux x86 B June 2005 Oracle Database Installation Guide 10g Release 2 (10.2) for Linux x86 B

7 Planowanie instalacji W celu przeprowadzenia instalacji zakończonej sukcesem należy bardzo dokładnie ją zaplanować i przestrzegać planu instalacji. Instalacja przebiega przez dwa główne etapy Przygotowanie systemu Red Hat Fedora Core 4, aby spełniał wszystkie wymagania stawiane przez system zarządzania bazą danych Oracle Przeprowadzenie instalacji systemu zarządzania bazą danych Oracle Przygotowanie systemu Jaka instalacja systemu Fedora Core 4 jest potrzebna, aby zainstalować bazę danych Oracle 10g release 2 Przy instalacji systemu Fedora Core 4 zainstalowaliśmy następujące grupy programów X Window System GNOME Desktop Environment Editors / Emacs, Joe, Vim-enhanced/ Graphical Internet / Firefox/ Office Products / xpdf/ Server Configuration Tools / System switch mail, System switch mail gnome, System config boot/ Development Tools / X Software Development Gnome Development/ 7

8 Przygotowanie systemu Web Server /tomcat 5/ Mail Server /dovecot postfix sendmial-cf spamassassin/ FTP / vsftpd / mysql Network Server / VNC Server / Java Development Eclipse / PDE JTD / Language Support / Polish / Administration Tools System Tools / iptraf mc VNC Server Printing Support / Przygotowanie systemu Przy typowej instalacji systemu Red Hat Fedora Core 4, niezależnie czy instalujemy wszystkie pakiety czy tylko wybrane nie jesteśmy gotowi do instalacji systemu zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2. Przygotowanie systemu ma dwa etapy Etap 1 - Należy zainstalować dodatkowe pakiety i zrobić zmiany w zainstalowanym systemie operacyjnym, tak aby instalator Oracle (Oracle Universal Installer) potraktował ten system, jako system, który jest certyfikowany. Ten etap jest specyficzny dla systemu. Etap 2 - Tworzenie grup użytkowników, nadawanie im uprawnień - typowy dla instalacji Oracle pod Linux - opisany w dokumentacji. 8

9 Przygotowanie systemu Sprawdzenie czy w systemie są zainstalowane wymagane przez bazę danych Oracle pakiety. Poprzez następujące polecenie sprawdzamy czy w systemie są zainstalowane wymienione pakiety. Sprawdzamy ich wersje. Jeżeli one są niższe niż podanych tutaj, należy ich zaktualizować. rpm -q make gcc cpp glibc compat-db compat-gcc compat-gcc-c++ compat-libstdc++ compat-libstdc++-devel xorg-x11-deprecated-libscompat-libstdc glibc-devel- glibc-headersglibc-kernheaders- openmotif- openmotif21 setarch libaio Przygotowanie systemu Wymagane wersje pakietów w celu przeprowadzenia udanej instalacji bazy danych Oracle 10g rel 2. make gcc cpp glibc compat-db compat-gcc compat-gcc-c openmotif compat-libstdc openmotif compat-libstdc++-devel setarch compat-libstdc fc4 libaio glibc-devel glibc-headers glibc-kernheaders xorg-x11-deprecated-libs i386.rpm selinux-policy-targeted

10 Przygotowanie systemu Część z tych pakietów RPM są na CD z dystrybucją Fedora Core4, ale część pakietów jest w niższej wersji i należy poszukać nowsze, odpowiednie wersje. Skąd wziąć potrzebne pakiety. Ja wykorzystałem następujące strony, do pobierania odpowiednio: libaio i386.rpm openmotif i386.rpm compat-libstdc fc4.i386.rpm compat-db i386.rpm selinux-policy-targeted noarch.rpm Przygotowanie systemu W jakiej kolejności instalowałem wyżej wymienione pakiety rpm -ivh glibc i686.rpm glibc-devel i386.rpm rpm -Uvh selinux-policy-targeted noarch.rpm rpm -q selinux-policy-targeted selinux-policy-targeted selinux-policy-targeted rpm -ivh openmotif i386.rpm rpm -ivh libaio i386.rpm rpm -ivh compat-gcc fc4.i386.rpm compat-gcc-32-c fc4.i386.rpm compat-libstdc fc4.i386.rpm rpm -ivh compat-gcc-c i386.rpm compat-gcc i386.rpm.part compat-libstdc i386.rpm.part compat-libstdc++-devel i386.rpm 10

11 Przygotowanie systemu Sprawdzamy, czy jest zainstalowany pakiet redhat-release rpm -q redhat-release Ten RPM jest ważny, ponieważ on zawiera informację o wersji systemu Red Hat. Na jego podstawie Oracle Universal Installer 10g, decyduje, czy dany system jest certyfikowany przez Oracle i na nim można zainstalować bazę danych Oracle 10g. Certyfikowane przez firmę Oracle wersje Red Hat są RHEL AS 2.1, RHEL AS 3, and RHEL AS 4. Bez tego pakietu Oracle Universal Installer 10g nie rozpozna Linux, jako certyfikowany system operacyjny. W celu oszukania instalatora bazy danych Oracle 10g należy dokonać edycję pliku /etc/redhat-release. Zamiast Fedora Core 4 należy wpisać Red Hat Enterprise Linux AS release 3 (Taroon) Przygotowanie systemu W celu dokonania tych zmian, z praw użytkownika root należy wykonać cp /etc/redhat-release /etc/redhat-release.orig cat > /etc/redhat-release << EOF Red Hat Enterprise Linux AS release 3 (Taroon) EOF Jeżeli uruchomimy Oracle Universal Installer z opcją runinstaller -ignoresysprereqs zostaną pominięte i inne testy, kontrole, co nie jest wskazane. 11

12 Przygotowanie systemu Wersja jądra. W dokumentacji jest podane, że dla RHEL 3.0 / 4.0 jest wymagana wersja jądra odpowiednio: Red Hat Enterprise Linux EL Red Hat Enterprise Linux EL W celu sprawdzenia wersji jądra należy wykonać polecenia: uname -r W Fedora Core4, w którym systemie została przeprowadzona instalacja, która się zakończyła sukcesem, jądro miało wersją _FC4. Z tego można wywnioskować, że Oracle Universal Installer sprawdza czy system jest Red Hat Enterprise Linux, a nie sprawdza czy wersja jądra jest EL. Przygotowanie systemu Sprawdzenie parametrów jądra. W tym celu jako użytkownik root wykonujemy polecenia: sysctl -a Pojawi się lista parametrów jądra. W dokumentacji o instalacji bazy danych Oracle 10g są podane minimalne wartości dla kluczowych parametrów jądra, oraz sposób sprawdzenia wartości dla konkretnego parametru. Ta informacja jest zawarta w następnej tabeli. Jeżeli wartości w naszym systemie są większe to możemy ich zostawić bez zmian. 12

13 Przygotowanie systemu Parametr Wartość Plik Polecenie Uwagi semmsl 250 semmns semopm 100 /proc/sys/kernel/sem semmni 128 shmall /proc/sys/kernel/shmall shmmax Half the size /proc/sys/kernel/shmmax of physical memory (in bytes) shmmni 4096 /proc/sys/kernel/shmmni /sbin/sysctl -a grep sem /sbin/sysctl -a grep shm file-max /proc/sys/fs/file-max /sbin/sysctl -a grep file-max ip_local_port_ra nge Minimum: 1024 /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range /sbin/sysctl -a grep ip_local_port_range Maximum: rmem_default /proc/sys/net/core/rmem_default /sbin/sysctl -a grep rmem_default rmem_max /proc/sys/net/core/rmem_max /sbin/sysctl -a grep rmem_max wmem_default /proc/sys/net/core/wmem_default /sbin/sysctl -a grep wmem_default wmem_max /proc/sys/net/core/wmem_max /sbin/sysctl -a grep wmem_max Przygotowanie systemu Zmiany parametrów jądra. W pliku /etc/sysctl.conf należy dodać: kernel.shmall = kernel.shmmax = kernel.shmmni = 4096 # semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni kernel.sem = fs.file-max = net.core.rmem_default= net.core.rmem_max= net.core.wmem_default= net.core.wmem_max= net.ipv4.ip_local_port_range =

14 Przygotowanie systemu Aby tak zmienione parametry jądra obowiązywały należy: - Uruchomić ponownie serwer (komputer) albo; - wykonać następujące polecenie z uprawnieniami użytkownika root: /sbin/sysctl -p Przygotowanie systemu Oprócz wyżej wymienionych pakietów możemy korzystać z Midnight Commander oraz VNCserver. Midnight Commander - program typu Windows Explorer lub Norton Commander do zarządzania plikami i katalogami w systemach unixowych. Przy użyciu menu programu można wykonać wszystkie operacje bez wpisywania poleceń. Ta metoda jest dobra jeżeli użytkownik nie jest zbyt doświadczony w Linux. Ja osobiście preferuje instalację poprzez wpisywanie poleceń i kopiowanie wpisanych poleceń do pliku. Tak jesteśmy w stanie po jednej udanej instalacji, powtórzyć - zrobić tę samą instalację na innych serwerach, komputerach. 14

15 Przygotowanie systemu VNC (Virtual Network Computing) zawiera serwer (vncserver) oraz przeglądarkę - viewer (vncviewer). Za pomocą programu VNC jesteśmy w stanie ze stacją roboczą pracującą pod systemem operacyjnym Windows przeprowadzić zdalnę instalację bazy danych Oracle w systemie operacyjnym Linux (Unix, Solaris). Program VNC powstał w firmie ATT. Można go pobrać ze strony Więcej informacji na temat jak zainstalować i używać program VNC jest w artykule Ronny Zieglera VNC -- Windows pod kontrolą dostępnym w polskim tłumaczeniu pod adresem Przygotowanie systemu W celu działania programu VNC oraz bezproblemowej instalacji bazę danych Oracle należy sprawdzić w pliku /etc/hosts czy jest zawarta pełna nazwa hosta dla serwera, która zawiera: <IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name> na przykład lntest lntest lnprd.www...com.pl fedora Java - w tej wersji nie jest wymagane aby Java była zainstalowana przed instalacją bazy danych Oracle. Przy instalacji Oracle 8i było wymagane zainstalowanie jdk118_v3. 15

16 Przygotowanie systemu Tworzymy katalog dla bazy danych Oracle w celu rozpakowaniu bazy na dysku i nie używaniu CD-ROM do instalacji. mkdir ORA_CD Przed instalacją wyłączamy opcję secure Linux poleceniem chkconfig iptables off chkconfig iptables stopp Przygotowanie systemu Tworzenie grup użytkowników, nadawanie im uprawnień. Tworzymy grupy: dba - użytkownicy, którzy będą mieli SYSDBA uprawnień systemowych; oinstall - właściciel plików Oracle Tworzymy użytkownika oracle - właściciel oprogramowania Oracle W tym celu wykonujemy jako użytkownik root następujące polecenia: groupadd dba groupadd oinstall useradd -c "Oracle software owner" -g oinstall -G dba oracle passwd oracle 16

17 Przygotowanie systemu Zmiany ograniczeń powłoki dla użytkownika oracle w celu optymalizacji pracy bazy danych. Sprawdzamy wartość parametru /proc/sys/fs/file-max dla użytkownika oracle poprzez polecenia. su oracle ulimit -n Zmiana parametrów /proc/sys/fs/file-max dla użytkownika oracle. Jako użytkownik root robimy edycję pliku /proc/sys/fs/file-max i dodajemy następujące wiersze: oracle soft nofile 4096 oracle hard nofile Przygotowanie systemu Sprawdzamy jaką powłoką (SHELL) używamy polecenie: echo $SHELL Jeżeli otrzymamy jako odpowiedz, że jest używana powłoka /bin/bash, w celu zrobienia tych zmian stałych możemy dodać do pliku następujący wiersz su - oracle cat >> home/oracle/.bash_profile << EOF ulimit -n EOF 17

18 Przygotowanie systemu Należy sprawdzić i w razie potrzeby zmienić wartości dla ograniczeń soft i hard dla procesów użytkownika oracle. Sprawdzamy wartość obecnych parametrów stosując polecenie cat /etc/security/limits.conf W celu zmiany ograniczeń soft i hard dla procesów użytkownika oracle należy dodać następujące wiersze do pliku /etc/security/limits.conf: oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc To możemy zrealizować poleceniem gedit /etc/security/limits.conf Przygotowanie systemu Tworzenie katalogu dla bazy danych Oracle 10g W zgodzie z Optimal Flexible Architecture (OFA) należy utworzyć katalogi /u01/app/oracle /u02/oradata/<ora_sid> Jako użytkownik root wykonujemy polecenia: su - root mkdir -p /u01/app/oracle chown -R oracle.oinstall /u01 mkdir -p /u02/oradata/lntest chown -R oracle.oinstall /u02 - dla plików binarnych i - dla plików z danych. 18

19 Skąd pobrać Oracle 10g rel 2 System zarządzania bazą danych Oracle10g (32-bit and 64-bit) dla systemu Linux może być pobrany, ściągnięty z Oracle Technology Network - OTN: W celu dostępu do wszystkich zasobów Oracle Technology Network - OTN musimy się zarejestrować. Rejestracja jest darmowa. Przy rejestracji otrzymujemy nazwy użytkownika i hasło: login: password: Skąd pobrać Oracle 10g rel 2 W celu instalacji Oracle Database 10g na pojedynczym komputerze, serwerze, kiedy nie używamy Real Application Cluster - środowisko zapewniające większą odporność na awarie sprzętu i wzrostu obciążenia, potrzebujemy tylko pliku ship.db.lnx32.cpio.gz. Po pobraniu pliku należy przeprowadzić weryfikację, czy podczas pobierania plik nie został uszkodzony. W tym celu stosujemy program do wyliczenia sumy cyclic redundancy check (CRC) i porównujemy otrzymane wartości z podaną na stronie Oracle Technology Network - OTN dla pliku ship.db.lnx32.cpio.gz cksum ship.db.lnx32.cpio.gz 19

20 Skąd pobrać Oracle 10g rel 2 Jeżeli pliki pobieramy z OTN na stację, która działa pod systemem operacyjnym Windows bardzo przydatny będzie program WinSCP, który pozwała robić bezpieczny transfer plików z Windows do Linux przy użyciu protokołu SSH. Możemy również wykonywać niektóre polecenia w Linux. Podstawowa strona projektu WinSCP jest WinSCP można pobrać, również z innych stron w Internecie, jak Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Po sprawdzeniu poprawności pobierania pliku należy go rozpakować. Plik, którego pobieramy jest w formacie GNU Zip (gzip) z rozszerzeniem.gz W tym celu używamy programu gunzip. On przy dekompresji pliku usuwa oryginalnego pliku ship.db.lnx32.cpio.gz. gunzip ship.db.lnx32.cpio.gz W wyniku jego działaniu otrzymujemy plik ship.db.lnx32.cpio Następnie stosując program cpio tworzymy struktury katalogów i plików cpio -idmv < ship.db.lnx32.cpio Zamiast powyższych poleceń możemy zastosować polecenia zcat ship.db.lnx32.cpio.gz cpio -idmv 20

21 Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Rozpakowany plik ship.db.lnx32.cpio.gz Disk1/stage/Components/oracle.server/ /1 Disk1/stage/Components/oracle.server/ Disk1/stage/Components/oracle.server Disk1/stage/Components/oracle.tg/ /1/DataFiles Disk1/stage/Components/oracle.tg/ /1 Disk1/stage/Components/oracle.tg/ Disk1/stage/Components/oracle.tg Disk1/stage/Components/oracle.assistants.dbca/ /1/DataFiles/doc.3.1.jar Disk1/stage/Components/oracle.assistants.dbca/ /1/DataFiles/class.jar... Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Tak przygotowany dysk możemy nagrać na CD, używając polecenia mkisofs -r Disk1 cdrecord -v dev=0,0,0 speed=20 Instalację bazy danych Oracle przeprowadzamy jako użytkownik oracle. Przed uruchomieniem instalatora bazy danych Oracle - Oracle Universal Installer należy ustawić zmienne środowiskowe dla użytkownika oracle. Jeżeli będziemy używać katalogów: /u01/app/oracle - dla plików binarnych i /u02/oradata/<ora_sid> - dla plików z danych. należy wykonać następujące polecenia: 21

22 Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji su - oracle export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle export ORACLE_SID=lntest lntest - ORACLE_SID bazę danych, którą będziemy tworzyć Jeżeli są ustawione zmienne środowiska ORACLE_HOME i TNS_ADMIN należy anulować ich wartości stosując polecenia: unset ORACLE_HOME unset TNS_ADMIN W celu ustawienia wartości ORACLE_BASE i ORACLE_SID automatyczne przy każdym logowaniu się do systemu jako użytkownik oracle należy ich dodać do pliku home/oracle/.bash_profile poleceniem. Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji gedit home/oracle/.bash_profile Dodajemy następujące wiersze: export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle export ORACLE_SID=lntest Należy również dać prawa do katalogów ORA_CD, /u01, /u02... chmod -R 755 /ORA_CD chmod -R 755 /u01 chmod -R 755 /u01/app/oracle chmod -R 755 /u02 chmod -R 755 /u01/oradata/lntest 22

23 Przebieg instalacji Przebieg instalacji 23

24 Określenie ORACLE_SID Jak widać, różnice między pierwszym i drugim ekranem instalacją są: - zmienione Global Database Name z orcl /standardowy/ na lntest - zaznaczamy opcję Advanced Installation. To nam pozwała ustawić dla sys, system, sysman, dbsnmp osobne hasła. Przebieg instalacji 24

25 Wybór typu bazy danych Sprawdzenie spełnienia wymagań 25

26 Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking operating system requirements... Expected result: One of redhat-3,redhat-4,suse-9,asianux-1,asianux-2 Actual Result: redhat-3 Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking operating system package requirements... Checking for make-3.79; found make-1: Passed Checking for binutils-2.14; found binutils Passed Checking for gcc-3.2; found gcc Passed Checking for libaio ; found libaio Passed Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking kernel parameters Checking for semmsl=250; found semmsl=250. Passed Checking for semmns=32000; found semmns= Passed Checking for semopm=100; found semopm=100. Passed Checking for semmni=128; found semmni=128. Passed Checking for shmmax= ; found shmmax= Passed Checking for shmmni=4096; found shmmni=4096. Passed Checking for shmall= ; found shmall= Passed Checking for file-max=65536; found file-max= Passed Checking for VERSION=2.4.21; found VERSION= _FC4. Passed Checking for ip_local_port_range= ; found ip_local_port_range= Passed 26

27 Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking for rmem_default=262144; found rmem_default= Passed Checking for rmem_max=262144; found rmem_max= Passed Checking for wmem_default=262144; found wmem_default= Passed Checking for wmem_max=262144; found wmem_max= Passed Check complete. The overall result of this check is: Passed Checking Recommended glibc version Expected result: ATLEAST= Actual Result: Check complete. The overall result of this check is: Passed ============================================================ Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking physical memory requirements... Expected result: 922MB Actual Result: 500MB Check complete. The overall result of this check is: Failed <<<< Problem: The system does not have sufficient physical memory to perform the install. Recommendation: Increase the amount of physical memory available to your system before continuing with the installation. ====================================================== Checking available swap space requirements... Expected result: 1000MB Actual Result: 1023MB Check complete. The overall result of this check is: Passed ===================================================== 27

28 Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking Network Configuration requirements... Check complete. The overall result of this check is: Failed <<<< Problem: The install has detected that the primary IP address of the system is DHCP-assigned. Recommendation: Oracle supports installations on systems with DHCP-assigned public IP addresses. However, the primary network interface on the system should be configured with a static IP address in order for the Oracle Software to function properly. See the Installation Guide for more details on installing the software on systems configured with DHCP. ====================================================== Niezależnie od informacji o problemu z DHCP instalacja została przeprowadzona z sukcesem. Sprawdzenie spełnienia wymagań Validating ORACLE_BASE location (if set)... Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking Oracle Home path for spaces... Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking for proper system clean-up... Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking for Oracle Home incompatibilities... Actual Result: NEW_HOME Check complete. The overall result of this check is: Passed 28

29 Przebieg instalacji Jakie mamy możliwości wyboru podczas instalacji: możemy zainstalować tylko oprogramowania i w późniejszym etapie zrobić konfigurację i tworzenie bazy danych możemy podczas instalacji oprogramowania utworzyć bazę danych W naszym przypadku wybraliśmy: instalację oprogramowania i tworzenie bazy danych podczas instalacji Przebieg instalacji 29

30 Przeznaczenie bazy danych W zależności od przeznaczenia bazy danych mogą być podzielone na: ogólne przeznaczenie (General Purpose) przetwarzanie transakcyjne (Transaction Processing) hurtownie danych (Data Warehouse) na zamówienie, zaawansowane (Advanced) W moim przypadku została wybrana opcja hurtownia danych. Przeznaczenie bazy danych 30

31 Wybór metodę zarządzania bazę danych Baza danych Oracle 10g może być zarządzana pojedynczo lub zarządzana jako część baz danych stosowanych w firmie. W pierwszym przypadku jest używany Oracle Enterprise Manager, który jest instalowany w momencie instalacji bazy danych. Przy drugim wyborze do zarządzania bazą danych jest używany Oracle Enterprise Manager Grid Control. Wybieramy zarządzanie z wykorzystaniem Oracle Enterprise Manager, który jest instalowany w momencie instalacji bazy danych. Nie wybieramy powiadomienia przez . Tę opcję możemy skonfigurować później z poziomu Oracle Enterprise Manager. Wybór metodę zarządzania bazę danych 31

32 Wybór metody przechowywania plików bazę danych W bazie danych Oracle 10g dane mogą być przechowywane: - w systemie plików - z zastosowaniem automatycznego zarządzania przechowywania danych między grupami dysków - na surowe dyski bez systemu W naszym przypadku wybieramy opcję w systemie plików, ponieważ: - zarządzanie surowych dysków jest mniej wygodnie i musimy posiadać przynajmniej dwa dyski; - w celu zastosowania automatycznego zarządzania przechowywania danych musimy posiadać przynajmniej dwie grupy dysków. Wybór metody przechowywania plików bazę danych 32

33 Określenie haseł dla użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP W bazie danych Oracle 10g nie są stosowane domyślne hasła dla użytkowników SYS, SYSTEM... Mamy dwie możliwości: nadać osobne hasło dla każdego z użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP nadać jedno wspólne hasło dla użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP My wybieramy opcję osobne hasło dla każdego z użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP. Określenie haseł dla użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP 33

34 Określenie grup OSDBA i OSPER Następnie należy określić grupy: OSDBA - grupa systemu, która jest administratorem bazy danych OSOPER - grupa systemu, która jest operatorem bazy danych W naszym przypadku czynności tych dwóch grup może realizować utworzona przez nas grupa oracle. Przebieg instalacji 34

35 Komponenty, które zostaną zainstalowane Komponenty, które zostaną zainstalowane 35

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta

Bazy danych w środowisku Oracle. Instalacja narzędzi Oracle: konfiguracja serwera i klienta UPGOW Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Zadanie 43 Bazy danych w środowisku Oracle Instalacja narzędzi

Bardziej szczegółowo

Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000

Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Instalacja Oracle 10g na systemu operacyjnego Windows 2000 Cele Zaplanować instalację Sprawdzić, czy na serwerze są zainstalowane programy, których używamy Zainstalować bazy danych Oracle 10g na serwerze,

Bardziej szczegółowo

Fedora 7 Installation Guide

Fedora 7 Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Suart Ellis Paul Frields Installation Guide Fedora 7 Installation Guide Wydanie 2.0 Autor Suart Ellis stuart@elsn.org Autor Paul Frields stickster@gmail.com Copyright 2006 Red

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5. Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych FB-2.5.1 + java-jdk-7u15) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych FB-2.5.1) Instalacja na dystrybucji Linux

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23

Spis treści. Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33. O Autorze...21 Przedmowa...23 Spis treści O Autorze...21 Przedmowa...23 Część I Rozpoczynamy pracę z systemem Fedora Core... 33 Rozdział 1. Wprowadzenie do systemu Fedora Core...35 Fedora Core wizytówka systemu... 36 Czym jest Linux?...

Bardziej szczegółowo

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych)

System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Oprogramowanie firmy Sygnity System POMOST Std (jboss + serwer bazy danych) oraz Oprogramowanie Świadczenia SR, FA, DM (serwer bazy danych) Instalacja na serwerze Linux Fedora 16 w architekturze 64 bitowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Linuksa Slackware

Podstawy Linuksa Slackware Podstawy Linuksa Slackware Spis treści Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. 1-57176-338-4 Podstawy Linuksa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...

Spis treści. Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27. O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie... Spis treści Część I O autorach...17 Podziękowania...19 Wprowadzenie...21 Podstawowe informacje na temat menedżera RMAN w bazie danych Oracle 10g... 27 Rozdział 1. Wprowadzenie do architektury kopii zapasowych

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU

ŚWIADCZENIA RODZINNE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA WERSJI 1.01-2-01 MODEL LOGICZNY SYSTEMU TOP-TEAM TT http://www.top-team.pl WARSZAWA 2008 CZĘŚĆ I Podręcznik Użytkownika Strona 2 Spis Treści INFORMACJE O PROGRAMIE...7 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa

Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux. Praca dyplomowa Narzędzia wspierające zarządzanie siecią komputerową w środowisku Linux Praca dyplomowa 1 Spis Treści: Wstęp - strona 4 Rozdział I System Linux - strona 6 1.1 Wybór dystrybucji systemu. - strona 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Andrzej Marszałek Instalacja i konfiguracja pakietu do obliczeń struktur elektronowych WIEN2k

Andrzej Marszałek Instalacja i konfiguracja pakietu do obliczeń struktur elektronowych WIEN2k AKADEMIA PEDAGOGICZNA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W KRAKOWIE INSTYTUT FIZYKI Kierunek: Fizyka komputerowa Andrzej Marszałek Instalacja i konfiguracja pakietu do obliczeń struktur elektronowych WIEN2k

Bardziej szczegółowo

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux

Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Wykonać modernizację sieci komputerowej w Sali nr 4 oraz opracować zestawy ćwiczeń zapoznających uczniów z systemem Linux Promotor: Mgr inż. Antoni Kuźniar Wykonali:

Bardziej szczegółowo

System obsługi ubezpieczeń FORT

System obsługi ubezpieczeń FORT KOMPLEKSOWY SYSTEM FORT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. 30-319 Kraków, ul. Tyniecka 10A/1 tel. (12) 262-02-95, 788-654-748 e-mail: krakow@fort.com.pl www.fort.com.pl OBSŁUGI UBEZPIECZEŃ I SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

Slackware Linux Essentials

Slackware Linux Essentials 1 z 135 Slackware Linux Essentials Alan Hicks Chris Lumens David Cantrell Logan Johnson Copyright 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Slackware Linux, Inc. Slackware Linux is a registered trademark

Bardziej szczegółowo

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX

4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4. Wprowadzenie do Systemów Operacyjnych UNIX i LINUX 4.1. Historia Unixa i Linuxa, instalacja systemu. Historia UNIX a rozpoczyna się w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku od MULTICSa wielkiego systemu

Bardziej szczegółowo

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora

Wdrażam Kadry i Płace. Instrukcja Administratora Wdrażam Kadry i Płace Instrukcja Administratora ii Wdrażam Kadry i Płace Spis Treści OGÓLNA INFORMACJA O PROGRAMIE 3 Podstawowe koncepcje... 4 Minimalne wymagania sprzętowe i konfiguracyjne...6 WDROŻENIE

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition. Update 5. Podręcznik użytkownika Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Server Virtual Edition Update 5 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis oraz Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00

Materiały szkoleniowe. Kurs D2. wersja 2.00 Materiały szkoleniowe Kurs D2 wersja 2.00 Podstawy administracji szkolną pracownią informatyczną Windows NT 4.0 + SBS 4.0 PL (pakiet MEN) edycja 2001 Opracował: mgr inż. Tomasz Chudzikiewicz Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines.

Fedora 13. For guidelines on the permitted uses of the Fedora trademarks, refer to https:// fedoraproject.org/wiki/legal:trademark_guidelines. Fedora 13 Krótki podręcznik instalacji Pobieranie i instalowanie Fedory 13 na większości komputerów stacjonarnych i laptopów Red Hat Engineering Content Services Fedora Documentation Project Redakcja:

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 1. Instalacja systemu zarządzania bazą danych Oracle 11.2 wykorzystanie instalatora uruchamianego za pomocą skryptu runinstaller 2. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

LTSP Linux Terminal Server Project v3.0

LTSP Linux Terminal Server Project v3.0 LTSP Linux Terminal Server Project v3.0 James McQuillan jam@ltsp.org Copyright 2001 by James A. McQuillan Revision History Revision 1.0 2001 12 02 Revised by: jam GNU/Linux makes a great platform for deploying

Bardziej szczegółowo