Instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym Red Hat Fedora Core 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym Red Hat Fedora Core 4"

Transkrypt

1 Instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym Red Hat Fedora Core 4 Piotr Ilczew Cele Celem tej prezentacji jest przedstawienie procesu instalacji systemu zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2 w systemie operacyjnym. Tutaj nie opisujemy instalacja i konfiguracja Oracle 10g w środowisku Real Application Cluster (RAC). Inny dostępny Linux, który jest wspierany przez firmę Oracle jest White Box Enterprise Linux. System operacyjny nie jest certyfikowany przez firmę Oracle Certyfikowane systemy Linux dla bazą danych Oracle 10g to: Red Hat Enterprise Linux RHEL 2.1 /3.0 / 4.0 SUSE Linux Enterprise Server 9.0 Jest planowana certyfikacja systemu Sun Solaris 10 (Open Solaris) w 2005r 1

2 Agenda Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania, które są stawiane przez bazą danych Oracle Planowanie instalacji Przygotowanie systemu Pobieranie systemu do zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2 z Oracle Technology Network (OTN) Przygotowanie pliku z bazą danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Przebieg instalacji Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czy posiadany przez nas sprzęt (komputer, serwer) spełnia wymagań, które są stawiane przez bazę danych Oracle System zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2 ma następujące wymagania wobec sprzętu (minimalne wartości): CPU speed - szybkość procesora - Celeron 333 RAM - pamięć operacyjna - 512MB (1024MB) Swap Space - plik wymiany - 1GB /tmp Space - pliki tymczasowe MB Free dysk space - wolne miejsce na dysku GB Należy dodać, że jest możliwa instalacja Oracle 10g rel 2 w systemie z CPU Celeron 333, 256MB RAM i swap space 1 GB. 2

3 Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Sprawdzenie ilości pamięci operacyjnej (RAM) grep MemTotal /proc/meminfo Sprawdzenie wielkości pliku wymiany (Swap Space) grep SwapTotal /proc/meminfo Sprawdzenie ilości pamięci operacyjnej (RAM) i pliku wymiany (Swap Space), może być również dokonane za pomocą polecenia free Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 3

4 Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Sprawdzenie wolnej przestrzeni na dysku (wolumenu, macierzy) Ja przeprowadzałem instalację umieszczając pliki z źródłem do instalacji na twardym dysku. Ilość wolnego miejsca (w MB) uzyskujemy poprzez polecenia: df -m Wielkość miejsca dla plików tymczasowych tmp space uzyskujemy stosując: df /tmp Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 4

5 Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 Sprawdzenie typu procesora; ilość procesorów zainstalowanych w serwerze (komputerze) dokonujemy poprzez stosowanie polecenia grep "model name" /proc/cpuinfo Sprawdzenie czy sprzęt spełnia wymagania stawiane przez bazę danych Oracle 10g rel 2 5

6 Przygotowanie instalacji Jeżeli decydujemy się zamienić zainstalowany systemy Linux na Fedora Core 4 należy odpowiedzieć na następujące pytania: Jakie aplikacje są zainstalowane / używane w tym systemie? - serwer pocztowy - serwer WWW - firewall Czy posiadamy, i czy możemy znaleźć te aplikacje w RPM do Fedora Core 4? Czy posiadamy dokumentację odnośnie instalacji i administracji? Dokumenty Podstawą do tej prezentacji są następujące dokumenty: Oracle Database Readme 10g Release 2 (10.2) B June 2005 Oracle Database Release Notes 10g Release 2 (10.2) for Linux x86 B June 2005 Oracle Database Quick Installation Guide 10g Release 2 (10.2) for Linux x86 B June 2005 Oracle Database Installation Guide 10g Release 2 (10.2) for Linux x86 B

7 Planowanie instalacji W celu przeprowadzenia instalacji zakończonej sukcesem należy bardzo dokładnie ją zaplanować i przestrzegać planu instalacji. Instalacja przebiega przez dwa główne etapy Przygotowanie systemu Red Hat Fedora Core 4, aby spełniał wszystkie wymagania stawiane przez system zarządzania bazą danych Oracle Przeprowadzenie instalacji systemu zarządzania bazą danych Oracle Przygotowanie systemu Jaka instalacja systemu Fedora Core 4 jest potrzebna, aby zainstalować bazę danych Oracle 10g release 2 Przy instalacji systemu Fedora Core 4 zainstalowaliśmy następujące grupy programów X Window System GNOME Desktop Environment Editors / Emacs, Joe, Vim-enhanced/ Graphical Internet / Firefox/ Office Products / xpdf/ Server Configuration Tools / System switch mail, System switch mail gnome, System config boot/ Development Tools / X Software Development Gnome Development/ 7

8 Przygotowanie systemu Web Server /tomcat 5/ Mail Server /dovecot postfix sendmial-cf spamassassin/ FTP / vsftpd / mysql Network Server / VNC Server / Java Development Eclipse / PDE JTD / Language Support / Polish / Administration Tools System Tools / iptraf mc VNC Server Printing Support / Przygotowanie systemu Przy typowej instalacji systemu Red Hat Fedora Core 4, niezależnie czy instalujemy wszystkie pakiety czy tylko wybrane nie jesteśmy gotowi do instalacji systemu zarządzania bazą danych Oracle 10g rel 2. Przygotowanie systemu ma dwa etapy Etap 1 - Należy zainstalować dodatkowe pakiety i zrobić zmiany w zainstalowanym systemie operacyjnym, tak aby instalator Oracle (Oracle Universal Installer) potraktował ten system, jako system, który jest certyfikowany. Ten etap jest specyficzny dla systemu. Etap 2 - Tworzenie grup użytkowników, nadawanie im uprawnień - typowy dla instalacji Oracle pod Linux - opisany w dokumentacji. 8

9 Przygotowanie systemu Sprawdzenie czy w systemie są zainstalowane wymagane przez bazę danych Oracle pakiety. Poprzez następujące polecenie sprawdzamy czy w systemie są zainstalowane wymienione pakiety. Sprawdzamy ich wersje. Jeżeli one są niższe niż podanych tutaj, należy ich zaktualizować. rpm -q make gcc cpp glibc compat-db compat-gcc compat-gcc-c++ compat-libstdc++ compat-libstdc++-devel xorg-x11-deprecated-libscompat-libstdc glibc-devel- glibc-headersglibc-kernheaders- openmotif- openmotif21 setarch libaio Przygotowanie systemu Wymagane wersje pakietów w celu przeprowadzenia udanej instalacji bazy danych Oracle 10g rel 2. make gcc cpp glibc compat-db compat-gcc compat-gcc-c openmotif compat-libstdc openmotif compat-libstdc++-devel setarch compat-libstdc fc4 libaio glibc-devel glibc-headers glibc-kernheaders xorg-x11-deprecated-libs i386.rpm selinux-policy-targeted

10 Przygotowanie systemu Część z tych pakietów RPM są na CD z dystrybucją Fedora Core4, ale część pakietów jest w niższej wersji i należy poszukać nowsze, odpowiednie wersje. Skąd wziąć potrzebne pakiety. Ja wykorzystałem następujące strony, do pobierania odpowiednio: libaio i386.rpm openmotif i386.rpm compat-libstdc fc4.i386.rpm compat-db i386.rpm selinux-policy-targeted noarch.rpm Przygotowanie systemu W jakiej kolejności instalowałem wyżej wymienione pakiety rpm -ivh glibc i686.rpm glibc-devel i386.rpm rpm -Uvh selinux-policy-targeted noarch.rpm rpm -q selinux-policy-targeted selinux-policy-targeted selinux-policy-targeted rpm -ivh openmotif i386.rpm rpm -ivh libaio i386.rpm rpm -ivh compat-gcc fc4.i386.rpm compat-gcc-32-c fc4.i386.rpm compat-libstdc fc4.i386.rpm rpm -ivh compat-gcc-c i386.rpm compat-gcc i386.rpm.part compat-libstdc i386.rpm.part compat-libstdc++-devel i386.rpm 10

11 Przygotowanie systemu Sprawdzamy, czy jest zainstalowany pakiet redhat-release rpm -q redhat-release Ten RPM jest ważny, ponieważ on zawiera informację o wersji systemu Red Hat. Na jego podstawie Oracle Universal Installer 10g, decyduje, czy dany system jest certyfikowany przez Oracle i na nim można zainstalować bazę danych Oracle 10g. Certyfikowane przez firmę Oracle wersje Red Hat są RHEL AS 2.1, RHEL AS 3, and RHEL AS 4. Bez tego pakietu Oracle Universal Installer 10g nie rozpozna Linux, jako certyfikowany system operacyjny. W celu oszukania instalatora bazy danych Oracle 10g należy dokonać edycję pliku /etc/redhat-release. Zamiast Fedora Core 4 należy wpisać Red Hat Enterprise Linux AS release 3 (Taroon) Przygotowanie systemu W celu dokonania tych zmian, z praw użytkownika root należy wykonać cp /etc/redhat-release /etc/redhat-release.orig cat > /etc/redhat-release << EOF Red Hat Enterprise Linux AS release 3 (Taroon) EOF Jeżeli uruchomimy Oracle Universal Installer z opcją runinstaller -ignoresysprereqs zostaną pominięte i inne testy, kontrole, co nie jest wskazane. 11

12 Przygotowanie systemu Wersja jądra. W dokumentacji jest podane, że dla RHEL 3.0 / 4.0 jest wymagana wersja jądra odpowiednio: Red Hat Enterprise Linux EL Red Hat Enterprise Linux EL W celu sprawdzenia wersji jądra należy wykonać polecenia: uname -r W Fedora Core4, w którym systemie została przeprowadzona instalacja, która się zakończyła sukcesem, jądro miało wersją _FC4. Z tego można wywnioskować, że Oracle Universal Installer sprawdza czy system jest Red Hat Enterprise Linux, a nie sprawdza czy wersja jądra jest EL. Przygotowanie systemu Sprawdzenie parametrów jądra. W tym celu jako użytkownik root wykonujemy polecenia: sysctl -a Pojawi się lista parametrów jądra. W dokumentacji o instalacji bazy danych Oracle 10g są podane minimalne wartości dla kluczowych parametrów jądra, oraz sposób sprawdzenia wartości dla konkretnego parametru. Ta informacja jest zawarta w następnej tabeli. Jeżeli wartości w naszym systemie są większe to możemy ich zostawić bez zmian. 12

13 Przygotowanie systemu Parametr Wartość Plik Polecenie Uwagi semmsl 250 semmns semopm 100 /proc/sys/kernel/sem semmni 128 shmall /proc/sys/kernel/shmall shmmax Half the size /proc/sys/kernel/shmmax of physical memory (in bytes) shmmni 4096 /proc/sys/kernel/shmmni /sbin/sysctl -a grep sem /sbin/sysctl -a grep shm file-max /proc/sys/fs/file-max /sbin/sysctl -a grep file-max ip_local_port_ra nge Minimum: 1024 /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range /sbin/sysctl -a grep ip_local_port_range Maximum: rmem_default /proc/sys/net/core/rmem_default /sbin/sysctl -a grep rmem_default rmem_max /proc/sys/net/core/rmem_max /sbin/sysctl -a grep rmem_max wmem_default /proc/sys/net/core/wmem_default /sbin/sysctl -a grep wmem_default wmem_max /proc/sys/net/core/wmem_max /sbin/sysctl -a grep wmem_max Przygotowanie systemu Zmiany parametrów jądra. W pliku /etc/sysctl.conf należy dodać: kernel.shmall = kernel.shmmax = kernel.shmmni = 4096 # semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni kernel.sem = fs.file-max = net.core.rmem_default= net.core.rmem_max= net.core.wmem_default= net.core.wmem_max= net.ipv4.ip_local_port_range =

14 Przygotowanie systemu Aby tak zmienione parametry jądra obowiązywały należy: - Uruchomić ponownie serwer (komputer) albo; - wykonać następujące polecenie z uprawnieniami użytkownika root: /sbin/sysctl -p Przygotowanie systemu Oprócz wyżej wymienionych pakietów możemy korzystać z Midnight Commander oraz VNCserver. Midnight Commander - program typu Windows Explorer lub Norton Commander do zarządzania plikami i katalogami w systemach unixowych. Przy użyciu menu programu można wykonać wszystkie operacje bez wpisywania poleceń. Ta metoda jest dobra jeżeli użytkownik nie jest zbyt doświadczony w Linux. Ja osobiście preferuje instalację poprzez wpisywanie poleceń i kopiowanie wpisanych poleceń do pliku. Tak jesteśmy w stanie po jednej udanej instalacji, powtórzyć - zrobić tę samą instalację na innych serwerach, komputerach. 14

15 Przygotowanie systemu VNC (Virtual Network Computing) zawiera serwer (vncserver) oraz przeglądarkę - viewer (vncviewer). Za pomocą programu VNC jesteśmy w stanie ze stacją roboczą pracującą pod systemem operacyjnym Windows przeprowadzić zdalnę instalację bazy danych Oracle w systemie operacyjnym Linux (Unix, Solaris). Program VNC powstał w firmie ATT. Można go pobrać ze strony Więcej informacji na temat jak zainstalować i używać program VNC jest w artykule Ronny Zieglera VNC -- Windows pod kontrolą dostępnym w polskim tłumaczeniu pod adresem Przygotowanie systemu W celu działania programu VNC oraz bezproblemowej instalacji bazę danych Oracle należy sprawdzić w pliku /etc/hosts czy jest zawarta pełna nazwa hosta dla serwera, która zawiera: <IP-address> <fully-qualified-machine-name> <machine-name> na przykład lntest lntest lnprd.www...com.pl fedora Java - w tej wersji nie jest wymagane aby Java była zainstalowana przed instalacją bazy danych Oracle. Przy instalacji Oracle 8i było wymagane zainstalowanie jdk118_v3. 15

16 Przygotowanie systemu Tworzymy katalog dla bazy danych Oracle w celu rozpakowaniu bazy na dysku i nie używaniu CD-ROM do instalacji. mkdir ORA_CD Przed instalacją wyłączamy opcję secure Linux poleceniem chkconfig iptables off chkconfig iptables stopp Przygotowanie systemu Tworzenie grup użytkowników, nadawanie im uprawnień. Tworzymy grupy: dba - użytkownicy, którzy będą mieli SYSDBA uprawnień systemowych; oinstall - właściciel plików Oracle Tworzymy użytkownika oracle - właściciel oprogramowania Oracle W tym celu wykonujemy jako użytkownik root następujące polecenia: groupadd dba groupadd oinstall useradd -c "Oracle software owner" -g oinstall -G dba oracle passwd oracle 16

17 Przygotowanie systemu Zmiany ograniczeń powłoki dla użytkownika oracle w celu optymalizacji pracy bazy danych. Sprawdzamy wartość parametru /proc/sys/fs/file-max dla użytkownika oracle poprzez polecenia. su oracle ulimit -n Zmiana parametrów /proc/sys/fs/file-max dla użytkownika oracle. Jako użytkownik root robimy edycję pliku /proc/sys/fs/file-max i dodajemy następujące wiersze: oracle soft nofile 4096 oracle hard nofile Przygotowanie systemu Sprawdzamy jaką powłoką (SHELL) używamy polecenie: echo $SHELL Jeżeli otrzymamy jako odpowiedz, że jest używana powłoka /bin/bash, w celu zrobienia tych zmian stałych możemy dodać do pliku następujący wiersz su - oracle cat >> home/oracle/.bash_profile << EOF ulimit -n EOF 17

18 Przygotowanie systemu Należy sprawdzić i w razie potrzeby zmienić wartości dla ograniczeń soft i hard dla procesów użytkownika oracle. Sprawdzamy wartość obecnych parametrów stosując polecenie cat /etc/security/limits.conf W celu zmiany ograniczeń soft i hard dla procesów użytkownika oracle należy dodać następujące wiersze do pliku /etc/security/limits.conf: oracle soft nproc 2047 oracle hard nproc To możemy zrealizować poleceniem gedit /etc/security/limits.conf Przygotowanie systemu Tworzenie katalogu dla bazy danych Oracle 10g W zgodzie z Optimal Flexible Architecture (OFA) należy utworzyć katalogi /u01/app/oracle /u02/oradata/<ora_sid> Jako użytkownik root wykonujemy polecenia: su - root mkdir -p /u01/app/oracle chown -R oracle.oinstall /u01 mkdir -p /u02/oradata/lntest chown -R oracle.oinstall /u02 - dla plików binarnych i - dla plików z danych. 18

19 Skąd pobrać Oracle 10g rel 2 System zarządzania bazą danych Oracle10g (32-bit and 64-bit) dla systemu Linux może być pobrany, ściągnięty z Oracle Technology Network - OTN: W celu dostępu do wszystkich zasobów Oracle Technology Network - OTN musimy się zarejestrować. Rejestracja jest darmowa. Przy rejestracji otrzymujemy nazwy użytkownika i hasło: login: password: Skąd pobrać Oracle 10g rel 2 W celu instalacji Oracle Database 10g na pojedynczym komputerze, serwerze, kiedy nie używamy Real Application Cluster - środowisko zapewniające większą odporność na awarie sprzętu i wzrostu obciążenia, potrzebujemy tylko pliku ship.db.lnx32.cpio.gz. Po pobraniu pliku należy przeprowadzić weryfikację, czy podczas pobierania plik nie został uszkodzony. W tym celu stosujemy program do wyliczenia sumy cyclic redundancy check (CRC) i porównujemy otrzymane wartości z podaną na stronie Oracle Technology Network - OTN dla pliku ship.db.lnx32.cpio.gz cksum ship.db.lnx32.cpio.gz 19

20 Skąd pobrać Oracle 10g rel 2 Jeżeli pliki pobieramy z OTN na stację, która działa pod systemem operacyjnym Windows bardzo przydatny będzie program WinSCP, który pozwała robić bezpieczny transfer plików z Windows do Linux przy użyciu protokołu SSH. Możemy również wykonywać niektóre polecenia w Linux. Podstawowa strona projektu WinSCP jest WinSCP można pobrać, również z innych stron w Internecie, jak Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Po sprawdzeniu poprawności pobierania pliku należy go rozpakować. Plik, którego pobieramy jest w formacie GNU Zip (gzip) z rozszerzeniem.gz W tym celu używamy programu gunzip. On przy dekompresji pliku usuwa oryginalnego pliku ship.db.lnx32.cpio.gz. gunzip ship.db.lnx32.cpio.gz W wyniku jego działaniu otrzymujemy plik ship.db.lnx32.cpio Następnie stosując program cpio tworzymy struktury katalogów i plików cpio -idmv < ship.db.lnx32.cpio Zamiast powyższych poleceń możemy zastosować polecenia zcat ship.db.lnx32.cpio.gz cpio -idmv 20

21 Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Rozpakowany plik ship.db.lnx32.cpio.gz Disk1/stage/Components/oracle.server/ /1 Disk1/stage/Components/oracle.server/ Disk1/stage/Components/oracle.server Disk1/stage/Components/oracle.tg/ /1/DataFiles Disk1/stage/Components/oracle.tg/ /1 Disk1/stage/Components/oracle.tg/ Disk1/stage/Components/oracle.tg Disk1/stage/Components/oracle.assistants.dbca/ /1/DataFiles/doc.3.1.jar Disk1/stage/Components/oracle.assistants.dbca/ /1/DataFiles/class.jar... Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji Tak przygotowany dysk możemy nagrać na CD, używając polecenia mkisofs -r Disk1 cdrecord -v dev=0,0,0 speed=20 Instalację bazy danych Oracle przeprowadzamy jako użytkownik oracle. Przed uruchomieniem instalatora bazy danych Oracle - Oracle Universal Installer należy ustawić zmienne środowiskowe dla użytkownika oracle. Jeżeli będziemy używać katalogów: /u01/app/oracle - dla plików binarnych i /u02/oradata/<ora_sid> - dla plików z danych. należy wykonać następujące polecenia: 21

22 Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji su - oracle export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle export ORACLE_SID=lntest lntest - ORACLE_SID bazę danych, którą będziemy tworzyć Jeżeli są ustawione zmienne środowiska ORACLE_HOME i TNS_ADMIN należy anulować ich wartości stosując polecenia: unset ORACLE_HOME unset TNS_ADMIN W celu ustawienia wartości ORACLE_BASE i ORACLE_SID automatyczne przy każdym logowaniu się do systemu jako użytkownik oracle należy ich dodać do pliku home/oracle/.bash_profile poleceniem. Przygotowanie pliku z bazę danych Oracle 10g rel 2 do instalacji gedit home/oracle/.bash_profile Dodajemy następujące wiersze: export ORACLE_BASE=/u01/app/oracle export ORACLE_SID=lntest Należy również dać prawa do katalogów ORA_CD, /u01, /u02... chmod -R 755 /ORA_CD chmod -R 755 /u01 chmod -R 755 /u01/app/oracle chmod -R 755 /u02 chmod -R 755 /u01/oradata/lntest 22

23 Przebieg instalacji Przebieg instalacji 23

24 Określenie ORACLE_SID Jak widać, różnice między pierwszym i drugim ekranem instalacją są: - zmienione Global Database Name z orcl /standardowy/ na lntest - zaznaczamy opcję Advanced Installation. To nam pozwała ustawić dla sys, system, sysman, dbsnmp osobne hasła. Przebieg instalacji 24

25 Wybór typu bazy danych Sprawdzenie spełnienia wymagań 25

26 Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking operating system requirements... Expected result: One of redhat-3,redhat-4,suse-9,asianux-1,asianux-2 Actual Result: redhat-3 Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking operating system package requirements... Checking for make-3.79; found make-1: Passed Checking for binutils-2.14; found binutils Passed Checking for gcc-3.2; found gcc Passed Checking for libaio ; found libaio Passed Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking kernel parameters Checking for semmsl=250; found semmsl=250. Passed Checking for semmns=32000; found semmns= Passed Checking for semopm=100; found semopm=100. Passed Checking for semmni=128; found semmni=128. Passed Checking for shmmax= ; found shmmax= Passed Checking for shmmni=4096; found shmmni=4096. Passed Checking for shmall= ; found shmall= Passed Checking for file-max=65536; found file-max= Passed Checking for VERSION=2.4.21; found VERSION= _FC4. Passed Checking for ip_local_port_range= ; found ip_local_port_range= Passed 26

27 Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking for rmem_default=262144; found rmem_default= Passed Checking for rmem_max=262144; found rmem_max= Passed Checking for wmem_default=262144; found wmem_default= Passed Checking for wmem_max=262144; found wmem_max= Passed Check complete. The overall result of this check is: Passed Checking Recommended glibc version Expected result: ATLEAST= Actual Result: Check complete. The overall result of this check is: Passed ============================================================ Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking physical memory requirements... Expected result: 922MB Actual Result: 500MB Check complete. The overall result of this check is: Failed <<<< Problem: The system does not have sufficient physical memory to perform the install. Recommendation: Increase the amount of physical memory available to your system before continuing with the installation. ====================================================== Checking available swap space requirements... Expected result: 1000MB Actual Result: 1023MB Check complete. The overall result of this check is: Passed ===================================================== 27

28 Sprawdzenie spełnienia wymagań Checking Network Configuration requirements... Check complete. The overall result of this check is: Failed <<<< Problem: The install has detected that the primary IP address of the system is DHCP-assigned. Recommendation: Oracle supports installations on systems with DHCP-assigned public IP addresses. However, the primary network interface on the system should be configured with a static IP address in order for the Oracle Software to function properly. See the Installation Guide for more details on installing the software on systems configured with DHCP. ====================================================== Niezależnie od informacji o problemu z DHCP instalacja została przeprowadzona z sukcesem. Sprawdzenie spełnienia wymagań Validating ORACLE_BASE location (if set)... Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking Oracle Home path for spaces... Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking for proper system clean-up... Check complete. The overall result of this check is: Passed ====================================================== Checking for Oracle Home incompatibilities... Actual Result: NEW_HOME Check complete. The overall result of this check is: Passed 28

29 Przebieg instalacji Jakie mamy możliwości wyboru podczas instalacji: możemy zainstalować tylko oprogramowania i w późniejszym etapie zrobić konfigurację i tworzenie bazy danych możemy podczas instalacji oprogramowania utworzyć bazę danych W naszym przypadku wybraliśmy: instalację oprogramowania i tworzenie bazy danych podczas instalacji Przebieg instalacji 29

30 Przeznaczenie bazy danych W zależności od przeznaczenia bazy danych mogą być podzielone na: ogólne przeznaczenie (General Purpose) przetwarzanie transakcyjne (Transaction Processing) hurtownie danych (Data Warehouse) na zamówienie, zaawansowane (Advanced) W moim przypadku została wybrana opcja hurtownia danych. Przeznaczenie bazy danych 30

31 Wybór metodę zarządzania bazę danych Baza danych Oracle 10g może być zarządzana pojedynczo lub zarządzana jako część baz danych stosowanych w firmie. W pierwszym przypadku jest używany Oracle Enterprise Manager, który jest instalowany w momencie instalacji bazy danych. Przy drugim wyborze do zarządzania bazą danych jest używany Oracle Enterprise Manager Grid Control. Wybieramy zarządzanie z wykorzystaniem Oracle Enterprise Manager, który jest instalowany w momencie instalacji bazy danych. Nie wybieramy powiadomienia przez . Tę opcję możemy skonfigurować później z poziomu Oracle Enterprise Manager. Wybór metodę zarządzania bazę danych 31

32 Wybór metody przechowywania plików bazę danych W bazie danych Oracle 10g dane mogą być przechowywane: - w systemie plików - z zastosowaniem automatycznego zarządzania przechowywania danych między grupami dysków - na surowe dyski bez systemu W naszym przypadku wybieramy opcję w systemie plików, ponieważ: - zarządzanie surowych dysków jest mniej wygodnie i musimy posiadać przynajmniej dwa dyski; - w celu zastosowania automatycznego zarządzania przechowywania danych musimy posiadać przynajmniej dwie grupy dysków. Wybór metody przechowywania plików bazę danych 32

33 Określenie haseł dla użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP W bazie danych Oracle 10g nie są stosowane domyślne hasła dla użytkowników SYS, SYSTEM... Mamy dwie możliwości: nadać osobne hasło dla każdego z użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP nadać jedno wspólne hasło dla użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP My wybieramy opcję osobne hasło dla każdego z użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP. Określenie haseł dla użytkowników SYS, SYSTEM, SYSMAN, DBSNMP 33

34 Określenie grup OSDBA i OSPER Następnie należy określić grupy: OSDBA - grupa systemu, która jest administratorem bazy danych OSOPER - grupa systemu, która jest operatorem bazy danych W naszym przypadku czynności tych dwóch grup może realizować utworzona przez nas grupa oracle. Przebieg instalacji 34

35 Komponenty, które zostaną zainstalowane Komponenty, które zostaną zainstalowane 35

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10

Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Cloud Customers Relationships Wymagania wersja systemu: 4.1.10 Marzec, 2012 2012 EMK Wszystkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera informacje, które są wyłączną własnością firmy EMK. Adresat dokumentu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego

Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Ćwiczenie Nr 7 Instalacja oraz konfiguracja wskazanego systemu operacyjnego Cel ćwiczenia: Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia i umiejętności instalacji systemu operacyjnego z rodziny Unix bez wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm

Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm Oracle database 10g Express edition - darmowa baza danych dla małych i rednich firm Petre Iltchev (Piotr Ilczew) Wysza Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechliskiego e-mail: pilczew@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 10g Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 instrukcje instalacji

Załącznik 1 instrukcje instalacji Załącznik 1 instrukcje instalacji W poniższym załączniku przedstawione zostaną instrukcje instalacji programów wykorzystanych w trakcie tworzenia aplikacji. Poniższa lista przedstawia spis zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 25 ARCHITEKTURA SYSTEMU LINUX Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2012 Cel ćwiczenia Zapoznanie z budową i funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Przewodnik konfiguracji i zarządzania Siemens 4YourSafety Konfiguracja Siemens 4YourSafety w zakresie systemu operacyjnego i supportu urządzenia może odbywać się w

Bardziej szczegółowo

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego

Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego Instalacja Wirtualnego Serwera Egzaminacyjnego (materiał wewnętrzny: aktualizacja 2010-10-26 Pilotaż Egzaminów Online) Wprowadzenie: 1. Wirtualny Serwer Egzaminacyjny ma niewielkie wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

Administracja serwerami

Administracja serwerami 1. Uruchomienie komputera z płyty instalacyjnej. Włącz komputer; Włóż płytę instalacyjną SUSE Linux Enterprise Server do napędu DVD; Jeśli komputer nie uruchomił się z płyty, zresetuj komputer wciskając

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START

Messenger. Novell 1.0 WYSZUKIWANIE DOKUMENTACJI PRODUKTU NOVELL MESSENGER. www.novell.com SZYBKI START Novell Messenger 1.0 SZYBKI START www.novell.com Program Novell Messenger służy do obsługi wiadomości błyskawicznych w wieloplatformowym środowisku przedsiębiorstwa i jest oparty na technologii Novell

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Linux Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 20 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS Forecast Studio for Desktop 12.1

Instalacja SAS Forecast Studio for Desktop 12.1 , SAS Institute Polska styczeń 2013 Wstęp Dokument opisuje instalację i konfigurację produktu SAS Forecast Studio for Desktop. Jest to desktopowa wersja produktu SAS Forecast Server, z identycznym interfejsem

Bardziej szczegółowo

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SZYBKI START

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SZYBKI START Novell GroupWise 6.5 SZYBKI START www.novell.com Program Novell GroupWise 6.5 jest wieloplatformowym systemem poczty elektronicznej, przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości,

Bardziej szczegółowo

GroupWise 6.5 dla systemu Linux

GroupWise 6.5 dla systemu Linux GroupWise 6.5 dla systemu Linux 29 marca 2004 r. 1.0 Omówienie produktu 2.0 Instrukcje dotyczące instalacji 3.0 Znane problemy 3.1 Problemy administracyjne 3.1.1 Brak obsługi NFS 3.1.2 Niedostępne funkcje

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 2 Instalacja opensuse Przygotowanie do instalacji Konfiguracja instalacji Zakończenie instalacji Instalacja oprogramowania Program

Bardziej szczegółowo

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Asix. Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Asix Konfiguracja serwera MS SQL dla potrzeb systemu Asix Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0024 Wersja:2015-03-04 ASKOM i Asix to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g

Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Monitorowanie wydajność w bazie Oracle11g Wstęp Monitorowanie wydajności bazy danych, a także aplikowanie aktualizacji to jedne z ważniejszych zadań administratora bazy danych. Wpływ na wydajność może

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS Qmail radość listonosza Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS 1 STRESZCZENIE Artykuł jest przedstawieniem podstawowej konfiguracji jednego z najpopularniejszych agentów MTA (Mail Transfer Agent)

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANĄ ADRESU IP PRZEZ UŻYTKOWNIKA Andrzej Angowski UCI, UMK Toruń

ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANĄ ADRESU IP PRZEZ UŻYTKOWNIKA Andrzej Angowski UCI, UMK Toruń ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANĄ ADRESU IP PRZEZ UŻYTKOWNIKA Andrzej Angowski UCI, UMK Toruń Wprowadzenie Zgodnie z ujednoliconą polityką bezpieczeństwa wśród organizacji partnerskich projektu eduroam, na dostawcy

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5

SZYBKI START. Obsługa skrzynki pocztowej systemu GroupWise przy użyciu przeglądarki Web lub urządzenia bezprzewodowego na stronie 5 6.5 Novell GroupWise SZYBKI START www.novell.com Novell GroupWise jest systemem poczty elektronicznej przeznaczonym dla dużych firm. Umożliwia on bezpieczną obsługę wiadomości, udostępnia funkcje kalendarza,

Bardziej szczegółowo

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager

Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Instalacja serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Serwer zarządzający Policy Manager składa się z dwóch części: Server serwera z którym komunikują się klienci. Console interfejsu graficznego do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle 11g Express Edition

Baza danych Oracle 11g Express Edition Baza danych Oracle 11g Express Edition Agenda Kim jesteśmy Właściwości Oracle XE Możliwości Ograniczenia licencyjne Dostępna funkcjonalność Oracle XE fast start Podstawowa obsługa bazy danych Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1)

Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) Proces instalacji systemu operacyjnego Linux Red Hat 7.3 (1) 1. Ustawiamy w biosie bootowanie systemu z CD-ROMu bądź z dyskietki (tworzymy wówczas dyskietki startowe). 2. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3

KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3 KURS ADMINISTROWANIA BAZAMI DANYCH WYKŁADY 1, 2 i 3 1. Praca w środowisku VMware ESXi 1.1. Tworzenie maszyny wirtualnej VMware 1.2. Tworzenie dysków wirtualnych dla maszyny wirtualnej VMware 1.3. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe systemu Linux

Usługi sieciowe systemu Linux Usługi sieciowe systemu Linux 1. Serwer WWW Najpopularniejszym serwerem WWW jest Apache, dostępny dla wielu platform i rozprowadzany w pakietach httpd. Serwer Apache bardzo często jest wykorzystywany do

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13

Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 Wstęp 5 Rozdział 1. SUSE od ręki 13 KDE czy GNOME? 13 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem GNOME? 14 Jak uruchomić SUSE Live-CD z interfejsem KDE? 15 Jak zmienić rozdzielczość ekranu? 16 Jak wyświetlić

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux

IBM SPSS Statistics - Essentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux IBM SPSS Statistics - ssentials for R: Instrukcje instalacji dla Linux Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics - ssentials for R w systemach operacyjnych Linux. Przegląd

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Ubuntu 12.12

Instalacja Ubuntu 12.12 Instalacja Ubuntu 12.12 Instalację systemu operacyjnego zaczynamy jak zawsze od stworzenia (jeśli nie posiadamy oryginalnego) odpowiedniego nośnika. Można użyć płyty lub innego odpowiednio przygotowanego

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier

Systemy operacyjne. Instrukcja laboratoryjna. Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX. Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Systemy operacyjne Instrukcja laboratoryjna Ćwiczenie 1: Polecenia systemu UNIX/LINUX Opracował: dr inż. Piotr Szpryngier Olsztyn 2009 1 Wprowadzenie. Cel zajęć praktycznych. Wymagania stawiane studentom

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Procedura instalacji i konfiguracji Linux Red Hat jako platformy dla systemu zabezpieczeń Check Point VPN-1/FireWall-1 Przygotował: Mariusz Pyrzyk Instalacja systemu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania Specyfikacja Wymagań Oprogramowania dla Pakietów e-kontentu Scorm firmy Eurotalk Wersja 1.0.64 Eurotalk Ltd. 2013 2011 Eurotalk Ltd. UK. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 Spis treści Wstęp... 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide

Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Instalacja SAS 9.3 Foundation i SAS Enterprise Guide Niniejszy dokument pokazuje, jak na lokalnym komputerze zainstalować SAS Foundation i SAS Enterprise Guide. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 8.5 Wskazówki dotyczące instalacji programu Copyright 2006 COMARCH SA Spis treści 1 SPIS TREŚCI...2 2 DRIVER ODBC POWODUJĄCY BŁĄD PRZY WYKONYWANIU WYDRUKÓW REPORT WRITER

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Linux modemu USB ZXDSL 852 Spis treści 1. Zanim zaczniesz... 3 2. Konfiguracja systemu operacyjnego Linux... 4 3. Rozpakowanie sterowników na dysk twardy... 5 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć.

Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory Trend szybka konfiguracja do obsługi przez sieć. Rejestratory TREND serii 250 zarządzane mogą być nie tylko lokalnie, ale także zdalnie, przez sieć Internet. Aby połączenie działało prawidłowo

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję produktu SUSE Linux

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Instrukcja korzystania z oprogramowania firmy Microsoft (subskrypcja DreamSpark Premium), udostępnionego Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, w ramach Microsoft IT Academy 1. Uprawnieni studenci Do korzystania

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak

Systemy operacyjne. System operacyjny Linux - wstęp. Anna Wojak Systemy operacyjne System operacyjny Linux - wstęp Anna Wojak 1 1 Wstęp Linux jest systemem z rodziny Unix. Pierwsza wersja systemu została opracowana w 1969 roku przez K.Thompsona i D.Ritchie Jest to

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express

Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pomoc instalatora aplikacji Asseco WAPRO Instalacja Microsoft SQL Server 2014 Express Pobierz Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 (SP1) Express (online) Pytania i odpowiedzi (online) Instalacja Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Tworzenie maszyny wirtualnej

Tworzenie maszyny wirtualnej Tworzenie maszyny wirtualnej 1. Aby utworzyć nową maszynę wirtualną, z menu Maszyna wybieramy opcję Nowa. Zostanie uruchomiony kreator tworzenia maszyny wirtualnej. 2. Wpisujemy nazwę maszyny oraz wybieramy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Załącznik nr 2 Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0 Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Linux Open SUSE.

Instalacja Linux Open SUSE. Instalacja Linux Open SUSE. Jedną z najpopularniejszych dystrybucji Linux-a wykorzystywaną w wielu instytucjach ( firmach) jest SUSE Linux. Dystrybucja ta jest wspierana przez firmę NOVELL. Wersja serwerowa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME

PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PROGRAMU PACKET TRACER TRYB REAL TIME Nr dwiczenia: PT-02 Nr wersji dwiczenia: 2 Temat dwiczenia: PODSTAWOWA OBSŁUGA PROGRAMU PACKET TRACER CZĘŚD 2 Orientacyjny czas wykonania dwiczenia: 1 godz. Wymagane oprogramowanie: 6.1.0 Spis treści 0.

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej)

Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK. I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Windows Server 2008 Standard Str. 1 Ćwiczenia. Opr. JK I. Instalowanie serwera FTP w Windows Server 2008 (zrzuty ekranowe z maszyny wirtualnej) Uruchom maszynę wirtualną Server 2008 Zaloguj się do konta

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu dreryk

Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Kontakt: serwis@dreryk.pl +48-42-2912121 www.dreryk.pl Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2006 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 System

Bardziej szczegółowo

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP

Joomla! Instalacja. Pobierz pakiet instalacyjny. instalacji XAMPP Joomla! Instalacja Pobierz pakiet instalacyjny 1. Wejdź na witrynę http://www.apachefriends.org 2. Następnie przejdź do sekcji XAMPP for Windows 3. W sekcji XAMPP for Windows przejdź do działu Download

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja SNMP z wykorzystaniem pakietu MRTG

Konfiguracja SNMP z wykorzystaniem pakietu MRTG Konfiguracja SNMP z wykorzystaniem pakietu MRTG 1. Przykładowa topologia sieci wraz z występującymi usługami. a) konfiguracja urządzenia Cisco SNMPv1; przeprowadzić konfigurację snmp: Switch(config)# snmp-server

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Oprogramowanie Fiery Command WorkStation 5.8 z pakietem Fiery Extended Applications 4.4 Pakiet Fiery Extended Applications (FEA) wersja 4.4 obejmuje oprogramowanie Fiery do wykonywania zadań za pomocą

Bardziej szczegółowo